STEM WIJZER! STEM GROEP HOP IN 2022 ©

Inwoners van Tilburg en andere gemeenten in Noord-Brabant waarschuwen voor de huidige jeugdzorgwerkwijze.

Groep Hop vindt een voedselbank abnormaal.

Falende scholen waar kinderen gepest worden sluiten.

Groep Hop Tilburg zoekt sponsors en netwerken in andere Brabantse gemeenten om SAMEN mee te kunnen doen aan de Provinciale verkiezingen en verkiezingen gemeenteraad 2022 in Noord-Brabant.

 

Contact met Groep Hop in Noord-Brabant

Lees verder

 

 

Hoe schrijft de medewerker voor de Raad voor de Kinderbescherming het raadsrapport?

De conclusies zijn leidraad bij het schrijven van het rapport. De conclusie (ook wel: raadsvisie) wordt aan het eind van het rapport vermeld. Voordat de raadsonderzoeker echter begint met schrijven, weet hij al wat zijn conclusies zullen zijn. Dat is ook het belangrijkste gedeelte: hoe nu verder? De raadsonderzoeker moet het rapport TOESCHRIJVEN naar deze raadsvisie.

Alle zijpaden, andere overwegingen, losse einden, en mogelijke alternatieve verklaringen worden in het rapport vermeden. Met dit rapport neemt de Raad voor de Kinderbescherming stelling. Het moet in een rit - zonder zijsporen en wissels - duidelijk zijn waarom die stelling stellingname wordt ingenomen. Hoe meer zijsporen, hoe vager en onduidelijker het rapport, en des te meer afbreuk er aan de stellingname, de visie van de Raad wordt gedaan.

De Raadonderzoeker kan desgewenst ook eerst de Raadsvisie opschrijven, daarna de rest van de tekst, en deze tekst voor de raadsvisie plakken. Bron: Opleiding raadsmedewerker 6.3 De inhoud van het rapport: hoe schrijven? Pagina 89.

 

 

Het haalbaarheidsbeginsel als verkapte ontzeggingsgrond mag niet meer worden gebruikt door medewerkers van de kinderbescherming

Op 29 maart 2000 heeft een persconferentie plaatsgevonden n.a.v. het verschijnen van "Het ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context". Hop heeft tijdens deze persconferentie aan de directeur beleid Raad voor de Kinderbescherming vragen gesteld over het haalbaarheidsbeginsel als verkapte ontzeggingsgrond. Op verzoek van de heer J. Hop deelde de directeur beleid van de Raad, de heer Zwetsloot, aan de aanwezigen mede dat het haalbaarheidsbeginsel als verkapte ontzeggingsgrond niet meer mag worden gebruikt door raadsmedewerkers.

Hop heeft de directeur beleid Raad voor de Kinderbescherming verzocht dit in het Normenrapport II op te laten nemen.

 

 

Ouders zijn geen cliŽnten van de Raad voor de Kinderbescherming

Expliciet worden ouders gewaarschuwd dat de Raad voor de Kinderbescherming er niet is voor ouders maar voor kinderen. Ouders zijn dus ook geen cliŽnten van de Raad voor de Kinderbescherming. De naam Raad voor de Kinderbescherming etaleert het ook. De Raad voor de Kinderbescherming beschermt uw kinderen tegen de ouders. Het is dan ook essentieel dat ouders voor en tijdens ieder gesprek met de RvdK normen en gevaren blijven formuleren zoals wordt door mij op de website wordt geadviseerd.

 

 

 

Ook de kinderen van raadsmedewerkers lezen de internetsites van Hop 

Geachte heer Hop,

Mijn moeder is werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming en zodoende ben ik redelijk op de hoogte van de manier waarop deze instanties te werk gaat. Ik was dan ook verbaasd toen ik uw artikel over de Raad van de Kinderbescherming op het internet vond. De Raad van de Kinderbescherming is er om ervoor te zorgen dat kinderen het beter krijgen dan hun huidige situatie is. Als een kind niet aan ťťn van de ouders word toegewezen, is het geheel logisch dat de andere ouder het hier helemaal niet mee eens is. Jammer genoeg kunnen niet beide ouders blij zijn met de uitspraak, en een Salomo oplossing is vaak uitgesloten. Als een kind bewust bij een van de ouders vandaan wordt gehouden, is daar een gegronde reden voor.

Hoogachtend,

X

 

Antwoord Hop

Beste X,

Ik vind het leuk dat je gereageerd hebt op mijn internetsites met bovengenoemde tekst. Ik ken je moeder, zonder dat jij dat kennelijk wist, heel erg goed. Je tekst heb ik exact weergegeven. Je (achter)naam is op al mijn internetsites gecensureerd.

J. Hop

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen bemoeienis Jeugdbescherming Brabant begint met zicht op de denk- en werkwijze van medewerkers in de jeugdzorg
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(137) Weerbaar worden tegen Jeugdbescherming Brabant is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg genomen worden
(50) Weerbaar worden tegen Jeugdbescherming Brabant is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om de contactjournalen gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat een rechter meestal partijdig is voor de overheid
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en Hop wenst haar heel veel succes toe
(Tilburg) Terug naar startpagina Groep Hop Tilburg & Jeugdbescherming Brabant

 

 

U begint met procedureel en systematisch denken en werken


(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(Tilburg) Terug naar startpagina Groep Hop Tilburg & Jeugdbescherming Brabant

 

 

Voorbeeld brieven


464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
(Tilburg) Terug naar startpagina Groep Hop Tilburg & Jeugdbescherming Brabant

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2018 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.