CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

Kinderrechter Mees stuurde Hop drie keer weg en weigerde Hop inzage in zijn rechtbankdossier

Hop uit Ermelo breekt bij de rechtbank Zutphen door weigering inzage rechtbankdossiers door gewone burgers heen

Rechtbank Zutphen Kinderrechter mevrouw Mr. R.A.J. Mees: "Meneer Hop u bent geen advocaat en daarom geef ik u geen inzage in uw dossier" "Later ontdekt Hop de volgende aantekening op zijn verzoek: Als Hop zich bij de balie meldt svp verwijzen naar zijn advocaat en niet fam griffie of kitte"

 

J. Hop te Ermelo vroeg inzage in zijn dossier zaak Hop omgangsregeling met zijn kinderen. Kinderrechter mevrouw Mr. R.A.J. Mees weigerde Hop drie maal inzage in zijn dossier en liet Hop steeds wegsturen door de griffie van het gerecht. Het argument van deze kinderrechter was dat Hop een advocaat had en dat alleen een advocaat inzage kon krijgen in het dossier.

Tijdens de behandeling van mijn zaak bij de rechtbank Zutphen werd meermalig aan mij inzage dossier geweigerd. Ik ben nog steeds van mening dat ik ook op dit onderdeel een oneerlijk rechtsproces heb gehad in strijd met 6 EVRM. De advocate van Hop wilde niet in Hoger Beroep gaan tegen de beschikking van Mees geen omgangsregeling. Dit was volgens haar zinloos. Zij had gelijk. Ik had dus geen advocaat meer. Meesje gaf daarna toch toestemming voor inzage in het dossier nu met argument "omdat ik geen advocaat meer had".

Klager (Hop) verzoekt op  2 mei 1996 om inzage dossier. "Later ontdekt Hop de volgende aantekening op zijn verzoek: Als Hop zich bij de balie meldt svp verwijzen naar zijn advocaat en niet fam griffie of kitte". De klacht betreft het meermalig wegsturen van Hop en het weigeren van inzage in het dossier "verzoek omgangsregeling vader met kinderen" bij de rechtbank Zutphen. De kinderrechter is van mening dat alleen aan een advocaat inzage in het dossier kan worden gegeven. De betrokken kinderrechter heeft Hop drie maal laten wegsturen bij de rechtbank Zutphen en inzage dossier geweigerd. Op 26 juni 1996 wordt de klacht van Hop gegrond verklaart en krijgt Hop inzage in het dossier. Er gaat een nieuwe wereld voor Hop open en Hop krijgt inzicht in de werkwijze van de betrokken kinderrechter. Honderden passages in het belang van de Raad voor de Kinderbescherming en de moeder zijn geel aangestreept. Hop schrijft alles nauwkeurig over en stuurt dezelfde dag 26 juni 1996 nog een fax naar de sector familiezaken enerzijds om hen te bedanken voor de gastvrijheid en medewerking anderzijds om alle bevindingen van Hop schriftelijk te bevestigen. De rechtbank heeft de bevindingen van Hop niet tegengesproken. Ik geef één mooi voorbeeld van feiten zoals ik die op 26 juni 1996 schriftelijk heb bevestigd en die niet door de rechtbank zijn tegengesproken:


1. Hop bevestigt dat zijn genummerde documenten als bewijs van prima omgang kinderen met hun vader over een periode van anderhalf jaar in het dossier zitten.
2. Geel aangestreept in verweerschrift van moeder: "kinderen meer dan anderhalf jaar geen contact meer wensen"
3. Passage notities griffier zitting 7 mei 1996:  "KR Vervelende zaak. Ik ben onvoldoende in staat om waarheidsgehalte te controleren"
De betrokken kinderrechter Mees, tevens President Soroptemistenclub , weigerde stelselmatig de onware en valse bewering van moeder  "kinderen meer dan anderhalf jaar geen contact meer wensen" feitelijk te controleren op kennelijke leugenachtigheid door deze bewering te vergelijken met de genummerde documenten van vader over die periode.

Opvallend was verder dat in alle stukken van moeder en de Raad voor de Kinderbescherming passages geel waren aangestreept welke repressief waren voor de vader. In alle stukken van vader was alleen de passage geel aangestreept "vader heeft klachten ingediend tegen de Raad voor de Kinderbescherming". Nadat ik inzage dossier had gekregen wist ik dat ik kansloos bij deze rechtbank was geweest.

Na de affaire Hop deed kinderrechter mevrouw Mr. R.A.J. Mees niet moeilijk meer over inzage in dossiers door burgers. Joep Zander vroeg inzage in zijn dossier, hij had ook kinderrechter mevrouw Mees gehad. Probleemloos werd inzage in het dossier gegeven. Opvallend was daarbij dat er geen geel aangestreepte woorden en passages meer te zien waren. Het dossier was daarvan geschoond door documenten opnieuw te kopiëren. De aangestreepte passages waren echter nog wel herkenbaar. 

De rechtbank had dus lering getrokken uit de publicaties van Hop maar soms blijken aangestreepte passages moeilijk geheel te verwijderen.

 

 

Rechtbank Zwolle laat vader Joep Zander die bij de informatiebalie om inzage in zijn dossier vroeg de rechtbank uitslaan

Getuige van dit voorval: J. Hop te Ermelo

Mr. J.C.A. Schunck, kinderrechter arrondissementsrechtbank te Zwolle.
Mr. E.A. Maan, President arrondissementsrechtbank te Zwolle.

Joep Zander vroeg inzage in zijn dossier bij de rechtbank Zwolle. Aan de informatiebalie werd hem meegedeeld dat hij dat niet kreeg en vervolgens werd Zander de rechtbank Zwolle uitgeslagen door parketwachten. Bij de rechtbank Zwolle zat een glazen deur die bediend wordt door de portier. Omdat de portier de glazen deur niet opendeed en de parketwachten hun best deden Zander door de deur heen te slaan, liep Zander rake klappen op. Hop was ooggetuige van deze behandeling want hij stond aan de andere kant van de glazen deur. Zander deed zijn beklag bij de President van de arrondissementsrechtbank te Zwolle. Parketwachten en de President boden hun excuses aan en ook Zander kreeg vervolgens probleemloos inzage in  zijn dossier.

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten