CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

 “Een brief aan de Raad”, een opgevolgd advies op de Open Huis dag 011209

Brief 5 14 januari 2010: “Een brief aan de Raad”, een opgevolgd advies op de Open Huis dag 011209

Brief 4: “Een brief aan de Raad”, een opgevolgd advies op de Open Huis dag 011209

Brief 3: “Een brief aan de Raad”, een opgevolgd advies op de Open Huis dag 011209

Brief 2: “Een brief aan de Raad”, een opgevolgd advies op de Open Huis dag 011209

 

 

 

Brief 5 14 januari 2010: “Een brief aan de Raad”, een opgevolgd advies op de Open Huis dag 011209

 

Brief 5 J. Hop Ermelo aan de gemeenteraad van Ermelo over mondelinge toelichting 5 brieven J. Hop en PUINBAK KCC Ermelo‏
Van: cin cin (cinermelo@hotmail.com)
Verzonden: donderdag 14 januari 2010 6:05:02
Aan: a.willekes@ermelo.nl
CC: cinermelo@hotmail.com
Aan de gemeenteraad van Ermelo,
T.a.v. de griffier.
 
Geachte griffier, geachte leden van de gemeenteraad.
 
Het is ONJUIST wat er in brief 13 januari 2010 ref. 10000824 casenr. 2009-09328 geschreven wordt "dat ik geen gebruik wil maken van spreekrecht dat gekoppeld is aan het indienen van brieven aan de Raad.
 
Ik wil WEL gebruiken maken van spreekrecht maar dan MOET ik WEL over alle stukken beschikken om mij goed op het spreekrecht voor te kunnen bereiden en dat is denk ik het verschil tussen mijn persoon J. Hop Ermelo en hetgeen de raadsleden tot nu toe in Ermelo gewend zijn. Eerst de stukken waar ik om heb gevraagd en dan kom ik naar de Raad om een nadere toelichting te geven op mijn brieven 1 tot en met 5 aan de Raad van Ermelo.
 
Concreet betekent dit dat ik NIET BESCHIK over de gevraagde stukken waarom ik heb verzocht in mijn  verzoeken:
V231209 d.d. 23 december 2009
V291209 d.d. 23 december 2009, ik weet dat die stukken er vanaf gisteren 13 januari 2010 zijn.
 
Ik verzoek de leden van de Ermelose gemeenteraad de AMBTENAREN VAN ERMELO AAN HET WERK TE ZETTEN
EN OP TE DRAGEN ERVOOR TE ZORGEN DAT MENEER HOP VANDAAG DEZE STUKKEN VOOR 18:00 uur ontvangen
heeft zodat hij anderhalf uur de tijd heeft om zich voor te bereiden op het spreekrecht voor de raadsvergadering
van vanavond om 19:30 uur.  

De mentaliteit van meneer is namelijk anders. Hop EIST dat ambtenaren met hun dienstverlening komen wanneer hij erom
vraagt en NIET omgekeerd dat de Ermelose ambtenaar de dienst uitmaakt over de kiezers, burgers en bestuurders van Ermelo.
 
Indien de bestuurders van Ermelo niet in staat zijn er zorg voor te dragen dat de gevraagde stukken voor 18:00 uur op
14 januari 2010 bij meneer Hop afgeleverd zijn ga ik ervan uit dat bewezen kan worden geacht dat het Ermelose ambtenarenapparaat
de DIENST uitmaakt bij de bestuurders van Ermelo en GEZAG uitoefenen over de bestuurders van Ermelo en dat de bestuurders
van Ermelo die NU in de Raad zitten dit ook "stilletjes en gelaten" blijven accepteren zodat de kiezers van Ermelo ook hier een duidelijke
stemkeuze kunnen maken. De SIGNALEN die Hop op schrift heeft gezet kennelijk met OPZET negeren.
 
Chronologisch overzicht gebeurtenissen op woensdag 13 januari 2010 tussen ca. 8:30 en ca. 12: 30 uur.
 
ca. 8:30 - ca. 12:30 uur J. Hop Ermelo staat VOOR het gemeentehuis Ermelo om de benodigde ondersteuningsverklaringen
bij elkaar te krijgen met de stempeltjes van de burgemeester erop. Gedurende deze periode komt mevrouw Willekes naar Hop toe
en zij geeft aan Hop brief 13 januari 2010 ref 10000824 casenr. 2009-09328 waarop deze brief 5 per email als antwoord komt.
 
Vanaf ca. 8:30 uur ambtenaar PLUIM en beleidsmedewerker KCC komt ONGERUST bij de voordeur van het gemeentehuis
Ermelo kijken om zich ervan te overtuigen of Hop inderdaad bij de voordeur van het gemeentehuis van Ermelo staat.
Dat blijkt inderdaad het geval te zijn en de gezichtsuitdrukking van PLUIM spreekt boekdelen maar ik weet dan nog niet wat er
aan de hand is.
 
Na enige tijd spreek ik een aardige mevrouw aan "zou u me willen helpen met een stempeltje van de burgemeester op de
ondersteuningsverklaring van Groep Hop zodat we mee mogen doen met de verkiezingen gemeenteraad in Ermelo."
De mevrouw antwoord zeer vriendelijk en zegt nou nee ik ben van het CDA en ik kom hier voor de
VOORCONTROLE KANDIDAATSTELLING. Ik wens haar een prettige dag en veel het CDA succes met de verkiezingen.
 
Na het CDA druppelen de vertegenwoordigers van andere partijen het gemeentehuis binnen met hun VOORCONTROLE
KANDIDAATSTELLING netjes en georganiseerd zodat het Ermelose ambtenaren apparaat dat graag ziet.
 
Ondertussen is Hop al veel verder en bezig met de ondersteuningsverklaringen te verkrijgen. Hop heeft de VOORCONTROLE
KANDIDAATSTELLING al lang achter de rug en heeft dus een flinke voorsprong op de "concurrentie"................
 
Zeer vervelend is echter opnieuw de schandalige wachttijden van burgers bij het KCC van tenminste een kwartier op
woensdagmorgen 14 januari 2010 en dat betekent voor HOP dat TENMINSTE DRIE KIEZERS geen stempeltje halen.
Eentje gaat weg omdat die geen kwartier+ gaat zitten wachten en die komt morgen donderdag 15 december nog een keer
op donderdagavond. De andere twee hebben al tenminste een kwartier gewacht op hun KCC productje maar vergaten
een stempeltje te vragen en komen bij me terug zonder stempel maar met ingevulde verklaring. Ik geef ze groot gelijk
dat ze NIET nog een keer tenminste een kwartier+ op en stempeltje van de burgemeester gaan zitten wachten.
 
Dit klemt des te meer omdat op dinsdag 12 januari 2010 de wachttijden voor het KCC LANGER dan een half uur was.
Dus op 12 januari 2010 zijn wellicht ook gestempelde ondersteuningsverklaringen voor Groep Hop gemist.
 
Ca. 12:30 uur 130110. Ondanks alle KCC belemmeringen om ondersteuningsverklaringen snel bij elkaar te krijgen is het de
kandidaten van Groep Hop toch gelijk om op woensdag 13 januari 2010 ACHTTIEN GESTEMPELDE ONDERSTEUNINGS
VERKLARINGEN bij elkaar te krijgen.
 
We hadden ze allemaal kunnen hebben op woensdag 13 januari 2010 ca. 12:30 maar dat is niet gelukt door alle KCC
belemmeringen. Dus het laatste deel zal donderdagavond 15 januari 2010 VOOR 20:00 uur bij elkaar verkregen moeten worden
en ik ben al benieuwd naar de wachttijden bij KCC Ermelo op donderdagavond 15 januari 2010 als opnieuw KIEZERS voor Groep Hop
een stempeltje van de burgemeester komen halen op de ondersteuningsverklaringen van Groep Hop.
 
Kort samengevat het gemeentehuis is dan wel weer PEPERDUUR verbouwd maar de KCC dienstverlening is een
ENORME PUINBAK, het is er niet beter op geworden voor de Ermelose burgers of KLANTEN om het taalgebruik van de
Ermelose ambtenaren hier over te nemen.
 
Ik verzoek de GRIFFIE van de gemeenteraad er ZORG VOOR TE DRAGEN dat mijn brief 5 tijdig aan alle leden van
de gemeenteraad wordt verspreid op een manier waaruit blijkt dat ook ieder lid mijn brief 5 heeft ontvangen en ook
weet dat ik NIET kom naar de gemeenteraad ZONDER COMPLEET DOSSIER!
 
De gemeenteraad van Ermelo lijkt de "jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming" wel die hebben ook dit soort
"praktijken" gesprekken met burgers zonder dat die burgers over complete dossiers beschikken.
 
NUTS
 
Tenslotte bericht ik u dat ik VANDAAG donderdag 15 januari 2010 tot 18:00 uur "wegens andere bezigheden"
NIET TE BEREIKEN BEN niet telefonisch en mail wordt ook niet bekeken.
 
Met vriendelijke groet,
 
J. Hop.
 
Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
 
Producties die hier als herhaald en ingelast beschouwd dienen te worden.
"Openhuis" Ermelo 1 december 2009.
Brieven 1, 2, 3 en 4 Hop aan de gemeenteraad.
Antwoorden van de gemeenteraad Ermelo op brieven van Hop.
V231209 d.d. 23 december 2009
V291209 d.d. 23 december 2009, ik weet dat die stukken er vanaf gisteren 13 januari 2010 zijn.

 

 

 

 

 

 

 

KIEZERS ZIJN GEEN KLANTEN! BURGERS ZIJN GEEN KLANTEN van de gemeente!

 

KIEZERS ZIJN GEEN KLANTEN! BURGERS ZIJN GEEN KLANTEN! Dank voor bericht inzake mijn brief 171209 aan de Raad.‏
Van:  cin cin (cinermelo@hotmail.com)
Verzonden: dinsdag 12 januari 2010 15:34:56
Aan: a.willekes@ermelo.nl
Griffie gemeenteraad Ermelo.
 
Geachte mevrouw Willekes,
 
Hartelijk dank voor uw bevestiging dat de brief 17 december 2009 ook wordt toegevoegd.
Dan is dat inmiddels ook geregeld.
 
Zoals al doorgeven maak ik geen gebruik van spreekrecht omdat ik immers
 
NIET over het complete dossier in de onderhavige zaak beschik.
 
Zoals al doorgegeven is de kern van de zaak inmiddels dat mijn brief 031209 aan de Raad zoals
geadviseerd op de Openhuis dag vanaf ca. 20:00 welke brief vervolgens wordt onderschept door
de griffier van de gemeenteraad blijkens mijn gesprek met de griffier op 101209,
vervolgens het College geen besluit neemt op mijn verzoek 031209 en ondertussen gaat de
"werkgroep communicatie' van de Raad er mee aan de haal op 17 december 2009
blijkens bericht van dhr. Oerlemans onder verwijzing naar de vergelijkingsmethode die ik er mee maak.
 
Het bovenstaande klemt weer des te meer omdat ik dit in 2006 ook al (mondeling) gevraagd had
om de programma's in het gemeentehuis te leggen maar dat werd toen gelijk afgewezen.
Vandaar dus op 3 december 2009 dit schriftelijk ingediend met ontvangstbevestigingen.
 
Tenslotte.
KIEZERS ZIJN GEEN KLANTEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BURGERS ZIJN GEEN KLANTEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ik bericht de Raad van Ermelo dat ik van mening ben dat er sprake is van belemmering
van politieke activiteiten omdat de ondersteuningsverklaringen alleen maar tijdens de
openingstijden van het KLANTCONTACTCENTRUM afgestempeld kunnen worden.
 
Ik heb het daar ook over gehad met de heer Oerlemans op 171209 maar die was het helemaal
eens met het afhalen van stempeltjes op ondersteuningsverklaringen UITSLUITEND tijdens KCC
openeingstijden. Ik weet dus niet hoeveel afgestempelde ondersteuningsverklaringen ik vanmiddag al
misgelopen ben omdat KCC gesloten was en KIEZERS niet nog een keer gaan komen voor een stempeltje.
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de andere data en tijden dat KCC gesloten is.
 
Deze gang van zaken acht ik in strijd met de KIESWET onder verwijzing naar mijn bezwaarschrift
tegen BESLUIT benoeming leden Centraal Stembureau Ermelo op welk bezwaarschrift nog niet is beslist.
 
Dit bericht kunt u zometeen vinden op de website www.burojeugdzorg.nl/107.htm
onder de kop KIEZERS ZIJN GEEN KLANTEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Hop.
 
Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
 
 
 
 

 

Date: Tue, 12 Jan 2010 12:45:59 +0100
From: a.willekes@ermelo.nl
To: cinermelo@hotmail.com
Subject: bevestiging ontvangst

Geachte heer Hop,
 
Hierbij deel ik u mede dat uw e-mailbericht van 17 december 2009 wordt toegevoegd aan de lijst ter inzage liggende stukken voor de raadsvergadering van 14 januari 2010. Uw e-mail is ingeboekt onder nummer 09032350.
 
Zoals eerder gemeld in mijn ontvangstbevestiging kunt u gebruik maken van het spreekrecht bij agendapunt 4, lijst ter inzage liggende stukken dat naar verwachting begint om 19.35 uur.
 
Ik verneem graag voorafgaand aan de vergadering van u of u hiervan gebruik zult maken. 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Annemarieke Willekes
Interim Griffie Medewerker
M 06 51 66 01 06
 
Gemeente Ermelo
Postbus 500
3850 AM  ERMELO
T 0341 56 74 20

De Gemeente Ermelo doet haar uiterste best juiste gegevens
en actuele informatie te verstrekken. Toch kunnen vanwege
de elektronische verzending van dit bericht geen rechten aan
de inhoud ervan worden ontleend.

 

 

 

Brief 4: “Een brief aan de Raad”, een opgevolgd advies op de Open Huis dag 011209

Aan de gemeenteraad van Ermelo,

T.a.v. de raadsgriffier mevrouw mr. J.A. Zuidema,

Raadhuisplein 2, Postbus 500,

3850 AM Ermelo. 

Ermelo, 11 januari 2010.

 

Geachte leden van de gemeenteraad van Ermelo,

 

Betreft: “Een brief aan de Raad”, een opgevolgd advies op de Open Huis dag 011209.

  Brief 031209 J. Hop aan de gemeenteraad van Ermelo

            Brief 171209 J. Hop aan de gemeenteraad van Ermelo

            Brief 281209 J. Hop aan de gemeenteraad van Ermelo

           Deze vierde brief 11 januari 2010 J. Hop aan gemeenteraad van Ermelo.

 

Van de brieven 3 en 28 december 2009 is mij inmiddels bekend dat deze brieven aan de gemeenteraad zijn doorgestuurd en dat de brief 281209 blijkens brief 8 januari 2010 is toegevoegd aan mijn brief 3 december 2009 en beide brieven zijn geplaatst op de lijst van ter inzage liggende stukken voor de raad van 14 januari 2010 met het voorstel om mijn brieven voor kennisgeving aan te nemen.

 

Zo gemakkelijk komt de Raad van Ermelo natuurlijk niet meneer Hop af nadat ik keurig netjes UW EIGEN ADVIES  “Hoe werkt de Raad” op de Open Huis dag 1 december 2009 “Burger stuur een brief aan de Raad” netjes heb opgevolgd en in praktijk heb gebracht.

 

Integendeel. Mijn brief van 171209 is nog steeds niet door de griffier voor ontvangst bevestigd en aan de raadsleden toegestuurd. Wanneer gaat dat gebeuren.

De termijn is inmiddels 14 + 11 = 25 dagen en nog steeds geen ontvangstbevestiging dat deze brief aan de Raad is toegestuurd.

 

Integendeel. Ik heb verzocht blijkens mijn verzoek V231209 om alle namen, titels, initialen van alle leden van de werkgroep communicatie van de Raad Ermelo vanaf 3 december 2009. Ik heb verzocht om alle verslagen van bijeenkomsten van de werkgroep communicatie van de Raad van de gemeente Ermelo vanaf 1 januari 2009 tot heden.

 

Wat wil ik bereiken.

Ik wil bereiken dat het mij precies duidelijk wordt wat er (is) gebeurd nadat ik mijn brief 3 december 2009 bij de Raad heb ingediend en bij het College heb ingediend inzake het leggen van het verkiezingsprogramma van Groep Hop voor (wachtende) burgers.

  1. Mijn brief aan de Raad wordt langdurig onderschept!
  2. Op mijn verzoek aan het College komt na 39 dagen nog steeds geen besluit.
  3. Ondertussen gaat de werkgroep communicatie er met mijn idee/brief vandoor en ik krijg op 171209 te horen dat deze werkgroep heeft beslist dat de verkiezingsprogramma’s politieke partijen in het gemeentehuis mogen komen.

 

Vergelijkingsmethode in mijn brief 28 december 2009.

Je zal maar ondernemer zijn in Ermelo en met een goed idee naar het gemeentehuis komen en je stelt een idee voor en voor je het beseft heeft het KLIEKJE van de burgemeester dat ONROEREND GOED voor je neus weggekocht en nemen die je goed idee over.

 

Vergelijkingsmethode hoorzitting bezwaarcommissie Ermelo 7 januari 2010.

Donderdagmiddag was ik aanwezig als bezoeker bij hoorzittingen van de Ermelose bezwaarschriftencommissie. Zeer interessant om weer eens mee te maken en zicht te krijgen op de werkwijze en bejegening van burgers van Ermelo door de gemeente.

Interessant was dat een verzoek om handhaving wordt GEREKT totdat op een verzoek van de wederpartij om een bouwvergunning was beslist. M.a.w. de afhandeling van verzoeken van burgers wordt kennelijk afgestemd op het belang dat het KLIEKJE van de burgemeester bij het verzoek van een burger heeft om vervolgens in het voordeel van het kliekje van de burgemeester op het verzoek van een burger (NIET MET EEN BESLUIT) te beslissen binnen een redelijke termijn.

Of een ambtelijk trucje uit te halen en een brief te sturen dat NIET als BESLUIT kan worden aangemerkt omdat de ambtenaar kennelijk NIET BEVOEGD was.

 

Opvallend was WEER de zeer slechte communicatie tussen gemeente Ermelo en burgers waarbij een VERDAGING pas werd bevestigd nadat de datum hoorzitting was verstreken en niemand wist waar die aan toe was en beroepschrift bij de rechtbank tegen het niet tijdig nemen van een besluit.

 

Uitnodiging om mijn brief 28 december 2009 bij de raadsvergadering 14 december 2010 nader toe te lichten.

1. Ik maak GEEN GEBRUIK van deze uitnodiging om mijn brieven nader toe te lichten in de raadsvergadering van 14 januari 2010.

GRONDSLAG en ONDERBOUWING.

2. Ik beschik NIET over alle stukken in de onderhavige zaak!

 

Ik heb verzocht blijkens mijn verzoek V231209 d.d. 231209 om alle namen, titels, initialen van alle leden van de werkgroep communicatie van de Raad Ermelo vanaf 3 december 2009. Ik heb verzocht om alle verslagen van bijeenkomsten van de werkgroep communicatie van de Raad van de gemeente Ermelo vanaf 1 januari 2009 tot heden.

 

Ik wacht op deze stukken vanaf 23 december 2009 tot heden 11 januari 2010 en dat is 19+ dagen.

 

Ik vertrouw erop dat de Raad van Ermelo er begrip voor heeft dat ik NIET naar de Raad toekom om mijn brief 3 december 2009 nader toe te lichten “als ik NIET alle stukken heb” en alleen al om die reden lijkt het me logisch mijn brieven op 14 januari 2010 NIET voor kennisgeving aan te nemen.

 

Op 10 december 2009 was ik overigens wel bij de raadsvergadering om mijn brief 3 december 2009 nader toe te lichten maar had mijn brief nog de status “onderschept”.

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Hop.

 

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.

 

 

Een stempeltje op  ondersteuningsverklaringen kan in Ermelo alleen tijdens openingstijden KLANTcontactcentrum gehaald worden:

Contact

U kunt de gemeente bellen, mailen, schrijven of bezoeken.

E-mail
Heeft u een vraag voor de Gemeente Ermelo? Kijk op de site of mail de vraag naar gemeente@ermelo.nl.

Telefoon
Bellen met de gemeente Ermelo? Bel (0341) 56 73 21

Fax
(0341) 56 73 69

Schrijven
Postbus 500
3850 AM Ermelo

Bezoeken
Raadhuisplein 2
3851 NT Ermelo

Volg de gemeente op Twitter: https://twitter.com/gemeenteermelo

Openingstijden
Het klantcontactcentrum is elke dag open van 8.30 uur tot 12.30 uur en op donderdag van 12.30 uur tot 20.00 uur voor producten burgerzaken. Vanaf 15 januari is het klantcontactcentrum op woensdag voor producten van burgerzaken geopend van 13.30 uur tot 18.00 uur. Woensdagochtend is het klantcontactcentrum voor producten van burgerzaken gesloten.
Het klantcontactcentrum is iedere dag van 8.30 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar en het digitaal loket is dagelijks 24 uur per dag te raadplegen.

 

Rekeningnummers
Bankrekening: 28 50 02 449 Bank Nederlandse Gemeenten
BTW-nummer: 0018.31.136.B.01

Wilt u contact met een hulpverleningsdienst dan belt u voor spoed met 112. Voor vragen van algemene aard belt u:

  • Politie: 0900-8844 (vanuit het buitenland +31 3435 78844)
  • Brandweer: (055) 50 53 322
Lees verder
Links
Bereikbaarheid

 

 

Pim Fortuyn Censuur in Nederland. De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn
332 Fortuyn & Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 Fortuyn. Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 Fortuyn. Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 Fortuyn. Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 Fortuyn. Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 Fortuyn. Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 Fortuyn. Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 Fortuyn. De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 Fortuyn. Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 Fortuyn. Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 Fortuyn. Westbroek: Één mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 Fortuyn. Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 Fortuyn. Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 Fortuyn. Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 Fortuyn. Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 Fortuyn. Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 Fortuyn. Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn 
BSC Waarom willen gemeenten namen, titel, initialen, nevenfuncties leden en secretarissen bezwaarcommissie GEHEIM te houden? 
GRI Welke bijbaantjes (in BSC) worden door de raadsgriffiers en gemeentesecretarissen van gemeenten NIET opgegeven en waarom niet?
107 Waarom werd brief 031209 van Hop aan Raad onderschept? Neem college geen BESLUIT en wie zitten in werkgroep communicatie?
   
Werkwijze overheid en rechtersleger bij rampen in Nederland! Burgers en bedrijven worden (financieel) kapot gemaakt!
POV Plakoorlog op de Veluwe, bekijk de journaal uitzending van Omroep Gelderland
PO1 Posteroorlog 1, In de meeste gemeenten was Hop er vroeg bij en plakte als eerste op de verkiezingsborden
PO2 Posteroorlog 2, Hoe zou u het vinden als u in heel Gelderland plakt en alles zelf betaald en het CDA vernield je verkiezingsposters?
PO3 Posteroorlog 3, Groep Hop was er vroeg bij omdat Hop alle adressen van verkiezingsborden bij alle gemeenten had opgevraagd!
180 Voordat de Staat (MvJ RVDK 445) een verzoek indient bij de rechter is er natuurlijk eerst een onderonsje met de rechter om het verzoek af te stemmen
124 Stockholmsyndroom en UHP kinderen. Brief ouders aan kinderrechter wij komen NIET naar hoorzitting om proceseconomische redenen!
306 Informant Hop in 1998: "Is er een complot Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen democratische rechtsstaat?"
557 Pikmeerarresten! Rechtersleger zal altijd proberen de overheid te beschermen, onafhankelijke burgers/bedrijven kapot te maken!
306 Informant Hop in 1998: "Is er een complot Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen democratische rechtsstaat?"
008 Informant Hop: "RvdK zat voor, tijdens schorsing en na de hoorzitting bij de kinderrechter AAN DEZELFDE TAFEL!"
710 Rb Zutphen tegen Hop: "Wraking Hop 3 rechters die zelf een zaak behandelen waarin zij zelf belanghebbende waren ONGEGROND!"
288 Informant Professor Daud: "De regentenstand speelt elkaar baantjes toe, parlement oefent nauwelijks controle uit"
267 Informant CDA Minister Donner: "Iedere kritiek afzonderlijk is NIET gevaarlijk"!
282 Informant Henk Westbroek: "Een kleine druppel voel je niet"
020 Informant Diekmans/Oltmans: Macht is recht! Wie meer macht heeft, heeft meer rechten, eigent zich ongestraft meer rechten toe
002 Awb procedures: Familie Logtenberg tegen Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming/Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland
003 Awb procedures: Familie Nienhuis/Leenders tegen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland/Stichting Lindenhout
004 Awb procedures: Familie Struyk tegen Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming/Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland
005 K.H. de Werd: "Hoe een onafhankelijk ondernemer door vakbonden, OM en rechtersleger kapot wordt gemaakt
179 De zaak Joop van den Hemel tegen de verzekeringsmaatschappij Royal Nederland als norm voor de werkwijze en "integriteit" van het rechtersleger met al hun bijbaantjes bij verzekeringsmaatschappijen
421 Novacap tulpenfraude Novacap Floralis Termijnfonds 2004 cv, Novacap Termijnfonds Beheer B.V., Novacap Agricola B.V.
572 Ad Bos verklapte in 2001 het geheim van de bouwfraude en eindigt in camper in de gemeente Bergen Noord-Holland
334 Misbruik bevoegdheden! Op patiëntenkaart Defensiemedewerker Fred Spijkers werden stiekem psychiatrische aantekeningen gezet
285 Misbruik bevoegdheden! Man moest succesvolle DSM loopbaan afbreken! Welk belang had DSM bij opsluiten van zijn vrouw?
104 Overheid! Ontslag werknemer wegens verstoorde verhoudingen na valsheid in geschrifte gepleegd door directeur
278 Openbaar Ministerie! De IRT-affaire leert dat "klokkenluiders" bij het Openbaar Ministerie hun baan zullen kwijtraken
015 Bijlmerramp! De laatste gesprekken cockpit/verkeerstoren.
351 Bijlmerramp! CDA-rechter Rein-Jan Hoekstra die Bijlmerramp onderzoekt kan vrachtbrieven en mannen in witte pakken niet vinden
099 Schipholbrand, welke CDA-er was hier weer verantwoordelijk en hoe komen hij/zijn familie eigenlijk aan al hun baantjes? 
309 Vuurwerkramp Enschede rechercheurs voeren jarenlang Wob-procedures tegen Staat om Rijksrechercherapport
417 Brand Volendam! Gemeente vrijuit na falende controle! Welke bijbaantjes had de burgemeester tijdens de Brand Volendam? 
573 Catshuisbrand. Ing. P.B. (Peter) Reijman: "Landsadvocaat wilde concept rapport niet tot definitieve versie verheven"
283 Strijd werknemer tegen Gemeente Amsterdam waarschuwing voor andere werknemers die tegen werkgever/gemeente procederen
178 Moord op Pim Fortuyn! Onderzoek dierenactivisten stopgezet! CDA-rechter die moord op Fortuyn onderzoekt kan weer niets vinden!
047 Tegen Ad van Rooij werd vertrouwensarts ingezet! Strijd tegen impregneren van hout met gif en gevolgen voor mens en milieu
300 Tegen Hop werd rechtersleger en een advocaat met baantjes bij kerk en school ingezet in strijd om contactjournaal gezinsvoogd
680 "Jeugdzorg" verzoekt Parlement/Minister net ingevoerde KLANTEN klachtwetgeving aan te passen in strijd tegen lastige Hop
346 CDA duldt geen kritiek in eigen blad, wil hoofdredacteur Christen Democratische Verkenningen de laan uitsturen
200 Het Seveso arrest, overheid moet aan burgers een schadevergoeding betaling indien burgers verkeerde informatie krijgen
408 Wet collectieve afhandeling massaschade! Identieke of verwante processen bij één gerecht of één rechterscombinatie bundelen
STEMWIJZER! Stem NIET op CDA, PVDA, VVD en GroenLinks bij verkiezingen gemeenteraad en landelijke verkiezingen 2010!
   

top