SLAVERNIJ IN NEDERLAND & POM ©
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Informant jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen van ouders (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

 

Politicus J. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiële) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.

Politicus J. Hop Ermelo: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiële) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.
Bekijk eerst mijn website over gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer! Veel succes toegewenst in een voor u wellicht emotioneel moeilijke en lastige situatie.

De CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

(609) Voorbeeld Wob verzoek om de namen van meer dan 800 Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie te verkrijgen
(566) Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de officier van justitie in uw zaak te verkrijgen

Stem Groep Hop in 2018.
U kunt iedereen die u kent in  de gemeenten waar Groep Hop mee doet aan verkiezingen vragen Groep Hop te stemmen. Dank u wel.

 

 

Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa

Hij wil niet werken zoals de meeste wetenschappers. ,,Ik heb altijd er altijd een hekel aan gehad te werken op één onderdeel in mijn vakgebied. Dat is de gebruikelijke academische manier om roem te vergaren. Je specialiseert je op dat gebiedje en op den duur ben je de enige die daar op scoort. Maar ik vind dat een dodelijke manier van werken.

 


Bron: Marcel Haenen en Tom-Jan Meeus.
Alsof er een popartiest de mensa van het juridisch instituut in Leuven binnenglipt. Van achter hun broodjes blikken de studenten als één man op om hun hoogleraar strafrecht en criminologie binnen te zien komen. Cyrille Fijnaut (49) is een verschijning. Tijdens de lunch verklapt de professor dat hij zich verkneukelt bij de gedachte aan het carnaval dat dit weekeinde losbarst. ,,Ik hou er van om heel gek te doen". Vorig jaar heeft hij op een feestavond voor zijn Belgische studenten een persiflage gegeven van Freek de Jonge én Youp van 't Hek. Het moet een groot succes zijn geweest. ,,De studenten lachten zich kapot en stampten in de zaal". Fijnaut zal men niet hossend aantreffen in danszalen in zijn woonplaats Tilburg. Hij hoopt zich de komende dagen te vermaken met de uitzendingen van de Duitse televisie waarop live-registraties te zien zijn van carnavalsavonden en optochten. Maar echt veel tijd heeft de wervelende wetenschapper overigens niet. Koud klaar met het in kaart brengen van de omvang van de georganiseerde misdaad in Nederland, wacht hem al een nieuwe, prestigieuze klus. De Belgische regering heeft hem gevraagd te bestuderen waarom justitiële onderzoeken naar de terreurdaden van de Bende van Nijvel - die in de jaren tachtig gruwelijke overvallen op supermarkten uitvoerde - nooit resultaat hebben opgeleverd. ,,Het dossier telt 400.000 pagina's", zegt Fijnaut berustend. Voorafgaande aan het interview bespreekt de hoogleraar in het Engels geduldig de studievorderingen met een Italiaanse studente. Zijn werkkamer is kaal en rommelig en ligt aan de verkeerde kant van een plein in het knusse Leuven. Boven het raam dat uitzicht biedt op een onooglijke binnenplaats hangt de Rijkspolitie Award van 1993 voor Fijnaut. ,,Voor zijn op onderscheidende en dynamische wijze geleverde bijdragen ten voordele van de politie". De criminoloog hoest veel. Hij is net hersteld van een post-enquête griepaanval die uitbrak na zijn optreden in het zondagse tv-programma Buitenhof. In de auto op weg naar huis begon het al. ,,Ik reed met een beurs hoofd. Het water liep me uit de ogen en oren". Plichtsgetrouw als altijd stond hij de volgende ochtend om half zes naast zijn bed om file-vrij naar België te kunnen scheuren voor zijn wekelijkse colleges. Maar uiteindelijk kroop hij weer onder de wol. ,,Toen heb ik tegen mezelf gezegd: ik heb ook recht om ziek te zijn."

Kroongetuige
Fijnaut leidde met de criminologen Bruinsma, Bovenkerk en Van de Bunt de 'bende' van vier wetenschappers die in opdracht van Van Traa ernst en omvang van de georganiseerde misdaad in kaart bracht. De opdracht maakte voormalig politie-inspecteur Fijnaut in één klap de toonaangevende strafrechtgeleerde van Nederland. Hij zegt ,,geen idee" te hebben waarom ze juist hem hebben gevraagd voor de leiding van dit onderzoek. ,,Van mij weet men in ieder geval: hij maakt de klus af. Ik ben gehoord door de werkgroep-Van Traa toen die nog geen enquêtecommissie was en heb meteen gezegd: je kunt niet normeren als je niet weet wat je moet opsporen. Daar heeft de commissie nota van genomen. Je ziet het ook terug in het eindrapport. Ons onderzoek heeft gediend als register, als referentie voor het eindrapport van de commissie. Waar aan de ene kant wordt vastgesteld dat er geen Italiaanse toestanden zijn, wordt aan de andere kant de kroongetuige afgewezen." Fijnaut ziet het als zijn taak een ieder kond te doen van zijn wetenschappelijke inzichten. ,,Ik ben natuurlijk ambitieus. Ik krijg veel verzoeken en heb niet snel de neiging 'neen' te zeggen. Ik houd per jaar in België zo'n 20 à 25 lezingen. Als je onderzoek voor het parlement doet vind ik dat je ook moet opdraven als een lokale vereniging een toespraak van je vraagt. Dat is mijn opvatting van het vak. En het is ook goed. Laatst heb ik in Hasselt voor de 'Vereniging Actueel Leven en Denken' een zaal van 800 vrouwen anderhalf uur toegesproken. Als je daarna met de zaal discussieert, krijg je een idee wat mensen bezighoudt. Zo voorkom je dat je werkt in een ivoren toren." Hij wil niet werken zoals de meeste wetenschappers. ,,Ik heb altijd er altijd een hekel aan gehad te werken op één onderdeel in mijn vakgebied. Dat is de gebruikelijke academische manier om roem te vergaren. Je specialiseert je op dat gebiedje en op den duur ben je de enige die daar op scoort. Maar ik vind dat een dodelijke manier van werken. Ik kàn het ook niet: vijf jaar met één onderwerp bezig zijn, lijkt me funest. Ik neem mezelf heel serieus. Ik steek geen tijd in onserieuze zaken. De discrepantie tussen criminologie en strafrecht in de jaren tachtig vond ik onverteerbaar". Het was de periode dat Fijnaut zijn ambtelijke bestaan aan het departement van justitie verruilde voor een hoogleraarschap (1986) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij kwam terecht op een faculteit waar een groot aantal wetenschappelijke medewerkers vooral excelleerde in beschouwingen over de afschaffing van het strafrecht of het schrijven van dichtbundels. Toegepaste wetenschap was daar geen alledaags verschijnsel. Fijnaut dacht er anders over. ,,Ik zat een maand in Rotterdam toen ik naar de gemeente stapte met een verzoek voor onderzoek. Als je in zo'n stad werkt zou je wel gek zijn als je daar geen boortoren plaatst: overal spuiten de problemen uit de grond. Het leidde tot een uitbreid onderzoek naar de criminaliteit in Rotterdam-Zuid".

Bendewezen
In Bijlage VIII van het enquêterapport schetst Fijnaut smeuïg de geschiedenis van de vaderlandse misdaad waarbij een onderscheid wordt aangebracht tussen autochtone en allochtone criminaliteit. Het gaat over het 'bendewezen' in de 18e eeuw, botersmokkelaars in Brabant en de Hells Angels in Amsterdam die zich naast hun ,,min meer vaste banen" onledig houden met drugs- en wapenhandel en protectie op de Wallen. Er wordt een uitvoerig profiel geschetst van de zeven 'toonaangevende' Nederlandse misdaadgroepen. Die houden zich allemaal bezig met de handel in verdovende middelen. Fijnaut beschrijft de kopmannen maar noemt ze niet met naam omdat het contract dat hij met het ministerie van justitie heeft gesloten over zijn onderzoekswerk dit niet toelaat. Hij houdt zich er keurig aan; ook off the record staat hij niet toe om bij een kopje koffie te raden wie hij met boef A, of boef G bedoelt. Ook al is zonneklaar dat sommige portretten gaan over Etienne U. - de voormalige rechterhand van de vermoorde Klaas Bruinsma - de vorige maand boven zijn zuurkool aangehouden Johan V., en de 'geweldenaar', de wegens drugshandel veroordeelde woonwagenkoning Jacobus L. Slotconclusie is dat er in Nederland geen allesregelende en almachtige criminele organisatie bestaat. ,,Er is in Nederland geen Octopus die de georganiseerde criminaliteit in het hele land omspant", aldus het rapport. ,,Je moet eigenlijk niet meer spreken van georganiseerde criminaliteit", doceert Fijnaut. ,,Misdaadgroepen hebben geen kantoor met een secretaresse en een voorlichter. Ze organiseren zich informeel, onzichtbaar en zo plat mogelijk. De georganiseerde misdaad voert een voortdurende battle of information. Een goede crimineel voorkomt dat de overheid iets van hem te weten komt. Daar komt de pro-actieve politiestrategie ook vandaan."(Politie-onderzoek lang voordat er een strafbaar feit is gepleegd, red.) ,,Het beeld dat wij van de misdaad hebben gepresenteerd is gecompliceerder dan eerder bekend was. Politie en justitie hebben jarenlang onheilspellend gesproken over vele honderden misdaadgroepen. Dat was overdreven en te algemeen. Er zijn bijvoorbeeld drie à vijf politieregio's waar in het geheel geen topgroepen bestaan. In Assen komt georganiseerde criminaliteit niet voor. Het is dan ook een verschil of je hoofdofficier van justitie in Amsterdam of Assen bent. Dat scheelt dag en nacht. Een man als Vrakking (Amsterdam) heeft een gigantische klus. Het voorstel van Van Traa om het aantal van 440 officieren van justitie uit te breiden, zou vooral moeten gelden voor de randstad en het zuiden van Nederland. Daar vooral zit de zware criminaliteit". Relativering van de ernst van de zware misdaad staat Fijnaut niet aan. ,,Over onze inschatting van de ernst van de georganiseerde misdaad kan je discussiëren. Wij rekenen er de financieel-economische fraude, de witte boorden-misdaad, niet toe omdat daar geen aantoonbare intimidatie, corruptie en afrekeningen plaats hebben. Maar er zijn mensen die dat gemakkelijk bij de georganiseerde misdaad betrekken. Volgens de definitie van het Bundeskriminalamt is er al sprake van georganiseerd e misdaad als twee mensen samen een criminele daad verrichten. ,,Er zijn overdrijvingen. Mij is wel duizend keer gevraagd door de media of de familie Van der Valk tot de georganiseerde misdaad behoort. Een tijdschrift voor managers, zo'n blad met een glossy kaft, benaderde mij zelfs of ik een portret wilde schrijven van de 'mafia-familie Van der Valk'. Maar meer dan organisatiecriminaliteit bedrijven die mensen niet. Ze interesseren mij wel. Ik volg hun zaken al jaren. Ze vervalsen de concurrentie. Maar van intimidatie of corruptie is nooit iets gebleken".

Alles kan
Uit alle onderzoeksgegevens blijkt dat de Nederlandse onderwereld volstrekt gepreoccupeerd is door de handel in geestverruimende produkten. Vooral de produktie en distributie van hasj en XTC is een lucratieve bedrijfstak van de penose. Toch wijst Fijnaut de stelling dat Nederland zo langzamerhand het Colombia van Europa is geworden, verontwaardigd van de hand. ,,Mij valt juist de globalisering van de drugshandel op: Colombia is overal. De smokkel van verdovende middelen is een internationaal bedrijf met Amsterdam als een van zijn wereldmarkten. Maar het is verkeerd daaraan de conclusie te verbinden dat Amsterdam uitzonderlijk is. Ik heb nota's van de Franse en Italiaanse regering gezien waarin Nederland als een fantoom wordt afgeschilderd. De Fransen schrijven dat 'Nederland een mafialand' is en de Italianen stellen dat in Nederland 'werkelijk alles kan'. Maar wie zegt mij dat het in Parijs minder is? Ik heb nog nooit een onderzoek gezien over de misdaad in Parijs waaraan de Franse overheid alle medewerking verleende. En voorzover ik de situatie in België ken, is er geen enkele reden te veronderstellen dat het hier minder erg is dan in Nederland. Hier zit meer mafia dan in Nederland. Anderhalve maand geleden werd in Antwerpen een secondant van Toto Riina aangehouden. Hij was gevlucht en leefde hier van een uitkering. Dat soort mafia-arrestaties hebben wij hier ettelijke malen gezien. Ik moet erbij zeggen dat er, denk ik, geen Europees land is dat zoveel internationaal hoog aangeschreven hasj-handelaren telt. Een autochtone Belg in de hasj is toch echt vrij zeldzaam". Zou het, gezien het overheersende aandeel dat de handel in verdovende middelen inneemt in het criminele bestaan, niet het beste zijn de handel inderdaad maar vrij te geven? Fijnaut gelooft van niet. ,,Legalisering van soft drugs zou hooguit een eerste reductie van de georganiseerde misdaad teweegbrengen. Maar je heft er de zwarte markt niet mee op. En de resterende illegale markt, voor hard drugs die je nooit kunt vrijgeven omdat ze zeer schadelijk zijn, wordt nog professioneler en lucratiever bediend. Kijk naar de smokkel in sigaretten die de laatste jaren weer de kop opsteekt omdat sommige landen immense belastingen op tabak heffen. Legalisering maakt de zwarte markt kleiner maar de criminaliteit harder". De criminoloog beschrijft in zijn rapport dat er op basis van de justitiële dossiers moeilijk zicht te krijgen is op de adviseurs van de drugshandelaren zoals advocaten, notarissen, accountants en witwassspecialisten. Een van de moderne adviseurs die Fijnaut beschrijft is de public relations-man van criminele organisaties. ,,De voorman van groep D (waarmee naar alle waarschijnlijkheid Etienne U. wordt bedoeld, red.) poogt bepaalde media te gebruiken voor de uitschakeling van zijn belangrijkste tegenstanders in de overheid gewoon door discrediterende berichten over hen te laten verspreiden. D. tracht ook via de media en vooral via journalisten met wie hij een vaste relatie onderhoudt, een zo gunstig mogelijk imago van zichzelf te creëren. Vanzelfsprekend om te voorkomen dat hij op den duur - ook in de ogen van het publiek - terecht het grote mikpunt van politie en justitie wordt". Fijnaut wil deze passage eigenlijk liever niet toelichten. De terughoudendheid wordt veroorzaakt doordat een officier van justitie en een politieman uit Haarlem werden weggelachen toen ze voor de enquêtecommissie verklaarden dat sommige journalisten door criminelen worden gemanipuleerd. Maar dan toch, een klein beetje: ,,Ik stel vast dat goede criminelen ook in staat zijn de media te manipuleren. Dat gebeurt. Voor iedere topcrimineel is het van 't grootste belang dat hij in de publiciteit niet in zijn ware gedaante wordt geportretteerd. Zo heb je dat bij Bruinsma gezien. Toen hij actief ging meewerken aan publicaties over zijn criminele imperium, was dat in feite het begin van het einde. Vandaar dat topcriminelen er alles voor over hebben om een raak portret te voorkomen. Het gevaar bestaat dat criminelen journalisten met drooglegging bedreigen zodra ze op die toer dreigen te gaan".

Nekschot
Het was het afgelopen jaar voor de wetenschappelijke onderzoekers niet altijd even eenvoudig relevante informatie te achterhalen. Het centrale informatiepunt van de recherche - de CRI in Zoetermeer - is slechts in naam het middelpunt van de opsporing. Fijnaut heeft zich er aan geërgerd. ,,De CRI, het moet maar eens gezegd, staat op dit moment droog. De CRI zit niet ingebed in de informatiestromen. Er zijn politiekorpsen die een aversie hebben tegen de CRI en geen inlichtingen afstaan. Dan moet de CRI gaan bedelen bij korpsen die zelf overigens ook vaak geen goed overzicht hebben van wat er precies aan informatie in huis is. Het wordt hoog tijd dat een aantal korpschefs samen met het ministerie van justitie gaat bekijken hoe de CRI goed kan gaan functioneren". Wie denkt dat Fijnaut maandenlang met rode oortjes heeft zitten snuffelen in politiedossiers heeft het mis. Hij vond het, gelet op zijn politie-achtergrond, gewoon werk. Soms las hij eigenaardige dingen. ,,Dan dacht je waarom gaat zo'n man die je van de televisie kent nou uitgerekend op het feestje van die gangster zingen''. Maar er waren soms toch misdrijven die zo gruwelijk waren dat ze nog op zijn netvlies staan. ,,Wat mij bijzonder raakte was het verhaal van de Italianen in Amsterdam. Twee kleine dealers die bij het Centraal Station werken en in hun bestaan voorzien door aan landgenoten drugs te verkopen. Ze raken in conflict met enkele grotere jongens en op een dag zien mensen op de gracht hoe een troepje mensen onder een brug een jongen dwingt het hoofd naar de grond te buigen. Met een nekschot wordt hij afgeknald. Zijn maat wacht hetzelfde lot. Een moedwillige liquidatie. IJskoud."

 

Eigenzinnigheid is Nordholts handelsmerk

BAS BLOKKER en JOKE MAT
Beschadigd kwam de Amsterdamse politie twee jaar geleden uit de IRT-affaire te voorschijn. In de parlementaire enquête wist hoofdcommissaris Nordholt zijn korps te rehabiliteren. Het beeld van "onbekwame, onbetrouwbare, praatzieke en corrupte agenten, is rechtgetrokken''.

In uniform zit de hoofdcommissaris aan het hoofd van een meterslange tafel. De perskamer op het Amsterdamse hoofdbureau van politie is die ochtend in augustus 1994 tot in de vensterbanken gevuld met journalisten. Ze hebben bloed geroken. Eén dag eerder zijn de wel zeer riante arbeidsvoorwaarden van de korpschef in de openbaarheid gekomen en nu komen ze zijn wanhopige uitvluchten optekenen. Maar dan komen ze toch bedrogen uit.

Tijdens de bijeenkomst keert de hoofdcommissaris de tafel als het ware om. Al spoedig gaat het gesprek niet meer over zijn salaris, maar over de parlementaire enquête naar de IRT-affaire die Nordholt verlangt. Drie maanden eerder heeft de commissie-Wierenga de schuld voor de ontbinding van het Interregionaal Rechercheteam Noord-Holland/Utrecht bij het Amsterdamse politiekorps gelegd. De hoofdcommissaris was verbijsterd. Een parlementre enquête zal, verzekert hij de journalisten, de waarheid aan het licht brengen. En de waarheid, daar kon geen twijfel over bestaan, dat was zijn waarheid.

Op een tentoonstelling in een van de gangen van het Amsterdamse stadhuis hangt een foto van Erik Ernst Nordholt. Het portret is karakteristiek. De hoofdcommissaris is in uniform, de handen liggen op tafel, de vingers ineengevlochten, de ogen staan vertrouwenwekkend ernstig. ,,Je moet me typeren als een Noorrling'', luidt het bijschrift. ,,Per slot heb ik altijd op een dorpje daar gewoond. Maar er is iets met mij gebeurd, een wonder haast. De Noorderling is stadsmens geworden.''

Toen de noorderling Nordholt in 1987 door burgemeester Van Thijn met het gouden contract naar Amsterdam werd gelokt, had hij een bliksemcarrière achter de rug in Groningen. Hij was daar al tot commissaris bevorderd voordat hij alle kanten van het politie-vak (bijvoorbeeld het recherchewerk) had gezien. Toenmalig burgemeester H. Buiter, zijn korpsbeheerder: ,,Hij stak met kop en schouders boven de anderen uit. We waren bang dat een ander korps hem zou wegkapen.''

In 1984 werd hij tot hoofdcommissaris benoemd. Ook was hij in Groningen doctorandus in de sociologie geworden. Prof.dr. I. Gadourek, toen recteur van het sociologisch instituut van de Rijksuniversiteit van Groningen, kan zich de student Nordholt nog goed herinneren. ,,Hij kwam op mijn spreekuur om te vragen of ik het goed vond dat hij zijn colleges in uniform zou volgen. Ik vond het goed en zo zat hij voortaan geüniformeerd in de collegezaal.''

Nordholt bleef zijn tuniek consequent dragen. Begin jaren tachtig was in Amsterdam de gewoonte afgeschaft dat de korpschef een uniform droeg als hij de vergadering van de gemeenteraad bijwoonde. Nordholt voerde die weer in. Zo straalde hij gezag uit op de buitenwereld en liet hij zijn korps-,,mijn dienders'', zoals hij ze noemt-zien dat hij een van hen was. Deze houding maakte hem onder agenten razend populair.

F. Wijts, die in Groningen enige jaren als hoofdagent onder Nordholt werkte: ,,Het was een man die ook op de werkvloer kwam. En als hij eenmaal je naam gehoord had, vergat hij die niet meer.'' J.W. Bakker, oud-hoofdcommissaris van Apeldoorn, prijst de manier waarop Nordholt omging met zijn Amsterdamse korps. ,,Wij hadden muziekuitvoeringen, steden deden dat om de beurt. Tijdens het défilé van het korps stond de korpschef dan naast de ontvangende burgemeester. Erik was een van de zeer weinigen die dan na afloop naar zijn mensen toeging en zei: 'Jongens: goed gedaan. Jullie staken met kop en schouders boven de rest uit.' De meeste korpschefs verdwenen meteen met de burgemeester naar de receptie.''

Het uniform werd ook een handelsmerk in contacten met de media. Hieraan heeft Nordholt altijd veel waarde gehecht. Al in 1970 schreef hij in een klein sociologisch onderzoek over de verhouding burgerij-politie dat goede contacten tussen politie en pers ,,cruciaal'' waren. De liefde was wederzijds. Zo'n intelligente politieman met charme en een 'bijna spirituele uitstraling', zoals een van zijn vrienden het omschrijft, is zeldzaam.

Toen eind jaren '80 'veiligheid' en 'criminaliteit' issues werden zochten de media fotogenieke figuren om erover te vertellen en ze vonden Nordholt. ,,Hij ging perfect met de pers om'', zegt M. Hoeksum, redacteur van het Nieuwsblad van het Noorden, die Nordholt in zijn Groningse tijd goed leerde kennen. ,,Je had nooit het gevoel dat je werd gebruikt. Hij weet heel precies wat hij op welk moment in welk medium moet brengen. En wat niet.

Toen hij van Groningen naar Amsterdam vertrok, wilden wij hem fotograferen op een paard op de Dam. Hij weigerde. 'Denk je dat ze me dan nog au serieux zouden nemen in Amsterdam', zei hij.'' Begin jaren negentig leek Nordholt niet meer weg te branden uit de publiciteit, die hij gebruikte om kritiek uit te oefenen op het overheidsbeleid.

Zijn uitspraken betroffen bijvoorbeeld het toenemende gevaar van rassenrellen (1991), het falende minderhedenbeleid van de overheid waarvoor de politie de rekening moest betalen (1992), het 'lozen' van criminele jongeren door de Antilliaanse overheid (1993) en de corruptie in de politiek (1993). Ook de hoofdcommissarissen van de andere drie grote steden lieten zich niet onbetuigd en eind 1993 ontvingen de vier gezamenlijk de Machiavelli-prijs voor communicatie. Oud-burgemeester Buiter van Groningen: ,,Van Thijn heeft in zijn enthousiasme Nordholt laten weglopen. Bij mij heeft hij dat nooit gedaan. Dan had ik ook wel gezegd: En nu is het uit, ik ben de burgemeester. Nordholt zei nooit nee als de media hem iets vroegen. Hij vond het wel mooi ook, hè.'' Eigenzinnig is Nordholt altijd al geweest.

In 1985 zou de terroristische groepering van Abu Nidal het hebben voorzien op joodse doelen in Nederland. Alle Nederlandse politiekorpsen kregen van de minister van binnenlandse zaken Rietkerk de opdracht de synagoges te bewaken. En alle commissarissen deden het, behalve hoofdcommissaris Nordholt van Groningen. Als de dreiging zo ernstig was als Binnenlandse Zaken voorgaf, dan had hij pantservoertuigen en automatische wapens nodig, anders was de opdracht volgens hem onuitvoerbaar. ,,Ik laat mijn dienders niet gebruiken als schietschijf.'' Dat de andere korpschefs allemaal hadden toegestemd, zei hem niets. Zijn eigen oordeel was hem genoeg.

Tijdens de parlementaire en quête bleek dat Nordholt de laatste twee jaar de Raad van Hoofdcommissarissen niet heeft bezocht. Toen minister Dijkstal (binnenlandse zaken) dit vernam, kondigde hij onmiddellijk aan dat hij Nordholt de opdracht zou doen toekomen weer met zijn collega-korpschefs in overleg te treden. In de IRT-affaire keerde de eigengereidheid zich tegen Nordholt en zijn korps. Had Nordholt gelijk toen hij besloot het Rechercheteam Noord-Holland/Utrecht abrupt te ontbinden, geschrokken door de uit de hand gelopen opsporingsmethoden? Of waren hij en zijn korps zelf de oorzaak van de grondig verstoorde verhoudingen binnen het rechercheteam? De commissie-Wierenga trok die laatste conclusie.

D. van Dop, hoofd Divisie Georganiseerde Misdaad in Midden- en West-Brabant, kan dit begrijpen. Hij schrok zich wild toen hij bij een oriëntatie op zijn nieuwe functie een werkbezoek bracht aan het IRT. De Amsterdammers duiden hun Haarlemse collega's aan als ,,de boerenpolitie''. ,,Ik vroeg me af hoe ze dan wel niet over ons zouden uitlaten.''

De Amsterdamse gemeenteraad stelde zich na 'Wierenga' pal achter Nordholt. Oud-raadslid Van der Stoel: ,,Juist omdat ze in Den Haag hadden gezegd, het zijn die arrogante rot-Amsterdammers geweest die niet wilden samenwerken. Zo simpel kon het niet zijn.'' Bij een bezoek van Nordholt aan de raadscommissie, enkele dagen na het IRT-debat, riep een raadslid pathetisch uit: ,,Ze moeten met hun rotpoten van onze rotcommissaris afblijven.'' Alleen B. Robbers, de politiewoordvoerder van D66, stond op en verklaarde dat Nordholt moest vertrekken.

Twee jaar lang heeft het oordeel van Wierenga op Nordholt en zijn korps gedrukt. Het waren moeilijke jaren voor hem, zeggen degenen die hem goed kennen. J. Wallage, fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer: ,,Je merkt wel dat dat met het klimmen der jaren ook voor hem een last is. Hij is minder vrolijk, maakt minder grapjes. En zijn woede is groter.''

Gaandeweg de verhoren van de parlementaire commissie onder Maarten van Traa werd duidelijk dat de 'werkmethodiek' van het IRT-het importeren en doorlaten van tonnen softdrugs via een infiltrant-en vooral het gebrek aan controle hierop ('wie runt wie?') de opheffing van het team rechtvaardigde. Nordholt kreeg zijn gelijk alsnog.

Hij is gerehabiliteerd, zegt B. Robbers, die destijds in de Amsterdamse raad zijn aftreden eiste. Een maand geleden sprak hij de hoofdcommissaris over deze kwestie. ,,Hij kon mijn reactie van toen wel billijken. Alleen had ik die 's avonds voor de televisie nog wat aangescherpt, zei hij, en dat had hem zeer gekrenkt. 'Ik weet niet meer hoe ik het toen heb gezegd', antwoordde ik. "Ik kan het je laten zien", zei Nordholt. "Ik heb de videoband bewaard.''

Ook anderen beschouwen Nordholt als de voorlopige 'winnaar' van de enquête. Oud-PvdA-Kamerlid P. Stoffelen: ,,Het beeld dat Amsterdamse agenten onbekwame, onbetrouwbare, praatzieke en corrupte agenten zijn, is rechtgetrokken-en dat is een vorm van gerechtigheid.'' J.W. Bakker: ,,Nordholt is er sterker uitgekomen. Zijn hoofd staat niet op het spel.'' Wel stuitte Nordholts optreden bij Van Traa op kritiek. De aanblik van de tot het uiterste geconcentreerde politiechef wekte bij velen de indruk van een wraakzuchtige verbetenheid.

De Brabantse politieman D. van Dop vond het stuitend dat Nordholt dreigde af te treden als de IRT-methoden door Van Traa zouden worden goedgekeurd. ,,Twee jaar geleden had hij moeten zeggen: Okee, als iedereen het niet met mij eens is, dan maar zonder mij. In plaats daarvan stapte hij toen als een klein kind naar de publiciteit.'' Van Dop vindt dat Nordholt zelfs na de enquête niet kan worden vrijgepleit van enige verantwoordelijkheid voor de affaire.

,,Wat mij heel erg heeft verbaasd is dat hij zo weinig heeft gedaan om de zaak bij elkaar te houden. Ga een week op de klei of op de hei zitten, vecht het daar uit. En kom je er niet uit, leg het dan aan de bewindslieden voor. Ik vind dat Nordholt voor dat niveau, voor dat salaris, absoluut niet genoeg moeite heeft gedaan.''

Maar volgens hoofd van het openbaar ministerie Docters van Leeuwen, die Nordholt goed kent, kan de Amsterdamse hoofdcommissaris niets worden verweten. ,,Het is een man die goed kan luisteren. Maar dan moet hij daar wel de kans voor krijgen. In die zaak heeft een aantal mensen zich onvoldoende verantwoord, onvoldoende overlegd. Dan is er niet voldoende communicatie en ontstaan er conflicten.''

 

IRT

Ook wel kernteam. Multi-disciplinair samengestelde politieteams die interregionaal een bepaalde vorm van zware criminaliteit onderzoeken. Nadat eind jaren tachtig het eerste IRT werd gevormd-het later gesneuvelde IRT Noord-Holland/Utrecht) -, kwamen er na 1992 vijf over het hele land bij. Zij worden met IRT of kernteam aangeduid. 

CID

Criminele Inlichtingendienst van de politie, bestaande uit rechercheurs die misdaadnetwerken in kaart brengen op een moment dat er nog geen concrete verdachten zijn. Elke politieregio en een aantal bijzondere opsporingsdiensten hebben een CID.

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: Één mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiënteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coöperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar Justitiële Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.