CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Start Novacap Tulpenfraude

 

 

NOVACAP TULPENFRAUDE

 

Novacap tulpenfraude. Was het als buitenstaander en MXBULB abonnee geen probleem om in het programma MXBULB te komen?

Het antwoord is dat dit inderdaad geen probleem was.

 

MX BULB was toegankelijk voor abonnees en alle SBC medewerkers.

Van de Poll had alleen maar verstand van bollen en wilde zekerheid over de betrouwbaarheid van dit systeem en liet een computerbedrijf een rapport maken over MX BULB.

De systemen bleken zo lek als een mandje en men kon zelfs koopbriefjes, prijzen en kilos aanpassen, verhogen of wijzigen.

Hop vraagt: "Wie weet hoe dit verder is afgelopen?"

 

Kon iedereen kredietlimieten in MX BULB aanpassen?

 

Het antwoord is Neen.

In MX BULB konden geen kredietlimieten worden aangepast. Na drie transacties achter elkaar ging het systeem voor de betreffende klant op slot.

Kredietlimieten aanpassen kon alleen in de backoffice met een code die alleen Henny van der Voort had. Zij alleen kon kredietlimieten aanpassen op basis van haar beoordeling.

 

Zijn in de loop van september 2004 de handelsvoorwaarden van SBC aangepast om werken met MXBULB mogelijk te maken?

 

Het antwoord is Ja.

De vraag is echter wie in de loop van september 2003 de handelsvoorwaarden van SBC hebben aangepast.

Met name de drie dagen reclametijd op een MX-briefje bleek een hele vieze aanpassing te zijn. Immers mensen die geen MX abonnee hadden konden niet reageren.

Deze aanpassing kennelijk op verzoek van Novacap omdat de nieuwe voorwaarden uitsloten dat men later via de post toegestuurde overeenkomsten alsnog kon weigeren.

In het nieuwe reglement staat kort samengevat dat als men een bevestiging via MXBULB of SMS krijgt de overeenkomst een feit is.

Echter en dat is het tegenstrijdige, op de overeenkomst MX staat dan weer als tekst dat "dit geen overeenkomst is zoals bedoeld in artikel 9 van het reglement, met andere woorden een voorlopige overeenkomst dus.

Hop vraagt: Wie heeft/hebben in de loop van september 2003 de handelsvoorwaarden van SBC hebben aangepast?

Hop vraagt: "Hoe is bovengenoemde tegenstrijdigheid te verklaren?"

Hop vraagt: "Wanneer hoorde van de Poll voor het eerst dat in de loop van september 2003 de handelsvoorwaarden van SBC waren aangepast en kon hij daar vanaf dat moment nog wat tegen doen?

 

Heeft Novacap wel eens overeenkomsten met zogenaamde buitenlandse entiteiten afgekeurd?

Indien ja?

 Heeft Novacap vervolgens zelf aangegeven dat de overeenkomst via een ander moest lopen, waarschijnlijk om aan de voorwaarden van de kredietverzekering te voldoen?

 

 

Project 421 Novacap tulpenfraude voorbeeld uitgangsformule Censuur in Nederland en Groep Hop
Novacap Floralis Termijnfonds 2004 cv, Novacap Termijnfonds Beheer B.V., Novacap Agricola B.
V.
221 Holland Integrity Group (HIG) heeft met medewerking van het OM tapverslagen gekregen van
verdachten met hun advocaten, erkenden gisteren de officier van justitie
140 Slachtoffers tulpenfraude verliezen alles
421 Novacap Tulpenfraude, de extra betaling van Novacap aan SBC
314 Novacap Tulpenfraude FAILISSEMENTSVERSLAG NR. 3 (2e tussentijds verslag) F04/144, F04/145 en F04/146
v.o.f. Firma J. Visser & Zonen en W.P.M. Visser Bloembollen B.V. en P.J.M. Visser Bloembollen B.V.
op verzoek van Holland Bolroy Markt B.V., Holland Blumen Markt B.V. en Holland Iris Select B.V., alle te Heiloo
167 Openbare verslagen curator SBC Gegevens failliet Sierteelt Bemiddelingscentrum B.V. en Stichting Derdengelden SBC
113

MX BULB was toegankelijk voor abonnees en alle SBC medewerkers.Van de Poll had alleen maar verstand van bollen en wilde zekerheid over de betrouwbaarheid van dit systeem en liet een computerbedrijf een rapport maken over MX BULB. De systemen bleken zo lek als een mandje en men kon zelfs koopbriefjes, prijzen en kilos aanpassen, verhogen of wijzigen

223 Heeft bank (HBU) weleens een veel grotere rol gespeeld kan hebben dan tot nu toe is aangenomen per slot van rekening hebben zij 49 mln. gefinancierd op lucht (portefeuille sbc) wanneer ze dit gecontroleerd hadden was dit direkt duidelijk geworden ook heeft bijna iedereen die hier gefinancierd is de toezegging gekregen dat de portefuille bij sbc gecontroleerd zou worden
260 Wie kent de namen van de partijen waarmee Novacap tulpenfonds een "settlement-agreement" is overeengekomen en wie heeft een kopie van die "settlement-agreement" en een kopie van de beschikking van die engelse rechter?
274 Is het stellen van betalingszekerheid strafbaar als achteraf die betalingszekerheid door dezelfde steller als "LETTER OF COMFORT" wordt betiteld?
402

Novacap verheugd dat de Alkmaarse rechtbank heeft besloten dat er voldoende gronden zijn om beslag te leggen op de vermoedelijke fraudeurs. Het beleggingsfonds uit Lisse heeft bij 53 bedrijven voor 44 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en materialen.

   

top