CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Klacht gegrond tegen griffier van het Gerechtshof Arnhem, een griffier moet de wet inzake inzage dossier kennen

 

Klacht 9 december 1996.

Hop tegen Gerechtshof Arnhem.

Klager (Hop) klaagt erover dat door de griffier van het Gerechtshof aan klager is gevraagd om uit te zoeken op welke wettelijke bepalingen het inzagerecht is gebaseerd. Klager is van mening dat de betreffende griffier dit had moeten weten.

Oordeel over de klacht citaat:

"U klaagt er terecht over dat u is gevraagd om uit te zoeken op welke wettelijke bepalingen het inzagerecht is gebaseerd. Met u ben ik van mening dat de betreffende griffier dit had moeten weten. Uw brief gaf mij aanleiding om gesprekken te voeren met de betrokken medewerkers. Hierbij zijn aan hen nogmaals instructies gegeven, teneinde in de toekomst adequaat op dit soort verzoeken te kunnen reageren. Voor de gang van zaken biedt ik u namens het Hof en in het bijzonder namens de betrokken medewerkers excuses aan. Overigens is mij duidelijk geworden dat u uiteindelijk heeft gekregen waar u om vroeg.

J.A.M. Wagener.

 

 

Tips van Hop tegen trucs na een verzoek om  inzage dossier bij een rechtbank

Een verzoek om inzage alle dossiers altijd richten aan de griffie van de rechtbank. U vraagt altijd om naam, titel en functie van degene die een beslissing op uw verzoek heeft genomen. U weet gelijk tegen wie u en in welke hoedanigheid u een klacht kan indienen.

Verzoeken kunnen geweigerd worden met de motivering dat alleen een advocaat inzage in een dossier kan krijgen. Dit is echter onjuist. Als een medewerker van de griffie schriftelijk inzage dossier weigert dan kunt u een klacht indienen bij de rechtbank.  

Een verzoek om inzage dossier kan schriftelijk geweigerd worden door een rechter die de onderhavige zaak behandeld. Indien u inzage dossier door een behandelend rechter geweigerd wordt dan dient u deze rechter onverwijld te wraken en laat mij even weten hoe dat is afgelopen.

Gerechten hebben soms meerdere dossiers en geven soms alleen inzage in een van (geschoond) dossier. U dient daarom altijd te vragen om alle en complete dossiers.

 

 

 

551 Nadenken met Hop over de functie van GRIFFIER........... Waarom mogen burgers geen geluidsopnamen maken tijdens hoorzittingen bij rechtbanken om het werk van "griffiers" te kunnen controleren?


551 Wie is de GRIFFIER van de rechtbank Amsterdam?
101 Vanaf 26 maart 2014 zijn niet alle ingediende klachten voor ontvangst bevestigd, in geen enkele klachtzaak vanaf 26 maart 2014 afschrift reacties deurwaarders ontvangen,in geen enkele klachtzaak vanaf 26 maart 2014 een oproep ontvangen maw vanaf 26 maart 2014 doet de GRIFFIER van de rechtbank Amsterdam helemaal niets en zit daar in Amsterdam zijn zakken te vullen met een peperduur (bij)baantje. Het lijkt de rechtbank Gelderland wel die liet ook ZES zaken tegen de gemeente Ermelo een jaar liggen maar wat voor KLOOTZAK zit daar in Amsterdam burgers te naaien door zaken tegen deurwaarders gewoon te laten liggen vraag ik me af? Kan de rechtspraak in Nederland als een terroristische organisatie worden aangemerkt door deurwaardersterreur tegen burgers af te dekken en klachtzaken te laten liggen zoals mijn klachtzaak tegen de deurwaarder die mijn peperdure Iphone uit mijn handen sloeg en een verbod vroeg en KREEG aan/van de politie om die opnamen van die agressieve deurwaarder op internet te publiceren. Wat voor klootzak is daar eigenlijk GRIFFIER bij de rechtbank Amsterdam met een bijbaantje secretaris Kamer van Toezicht Deurwaarders en is het niet slimmer de wet te wijzigen om een einde te maken aan dit soort walgelijke praktijken van de GRIFFIER van de rechtbank Amsterdam en dit bijbaantje af te pakken? Wie ben jij klootzak en wie geeft jou het recht burgers vanaf 26 maart 2014 te naaien die klagen tegen deurwaarders door ingediende klachtzaken tegen deurwaarders vanaf 26 maart 2014 te laten liggen? Ik heb jou wederom een overzicht toegestuurd maar jij reageert nergens op dus gaan we nu ook publiceren om je in beweging te krijgen en jou aan het werk te krijgen voor burgers die door jou genaaid omdat jij je werk niet doet en anders DONDER JE MAAR OP uit de rechtspraak met een beroepsverbod van een paar jaar om jouw soort KLOOTZAKKEN de rechtspraak uit te trappen om de rechtspraak veiliger te maken voor het gewone volk.
partijdigheid Vervolgactie na 11 december 2014
458 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onterecht beslag op auto die van iemand anders is
462 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onterecht beslag op goederen die van iemand anders zijn
463 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onterecht beslag op inboedel
479 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onterecht beslag op vakantiegeld
492 Modelklacht tegen deurwaarder inzake onjuiste vaststelling beslagvrije voet
aangifte 2014 Aangifte tegen Hop na publicatie klacht tegen griffier gemeenteraad Lelystad
Maar een ding is snel duidelijk: "De FAIR bewaker die werkt in het gemeentehuis Lelystad sjoemelde in zijn dagrapport door de gebeurtenis NIET te vermelden!"
117 Klacht GEGROND! In 1997 hoorde de griffier de wet nog wel te kennen
7 Werk altijd procedureel en systematisch met bijgewerkte internetformulieren
263 Verzoek toezending afschrift proces-verbaal van de hoorzitting
384 Klacht naar President rechtbank over weigering afschrift proces-verbaal
435 Kent u het doel, de eisen, functie van het proces-verbaal? Klopt de feitelijke chronologische weergave in het proces-verbaal?
106 Informant Hop: Kinderrechter mevrouw R.A.J. Mees had veel geel gestreepte passages te verbergen, weigerde inzage dossier
363 Informant Hop: Reclame Code Commissie probeert vitale uitspraak Rijksmuseum Amsterdam "Moeders zijn beter geschikt om leuke dingen met kinderen te doen dan vaders" (dossiernummer 05.0149) te verzwijgen om klacht van Hop ongegrond te kunnen verklaren.
78 Informant Burhoven Jaspers. Rechtbank kan proces-verbaal hoorzitting Burhoven Jaspers niet vinden!
267 Het verdwenen strafdossier in de zaak Khan bij de rechtbank Amsterdam
587 Informant Leenders/Nienhuis: " Gaarne ontvangen wij PV hoorzitting zodat wij EXACT weten wat er op de hoorzitting is gezegd"
Griffier Strijd Hop om bijbaantjes van de raadsgriffier voor publicatie op internet
Waarom mogen burgers geen geluidsopnamen maken tijdens hoorzittingen bij rechtbanken om het werk van "griffiers" te kunnen controleren?
Kent u het doel, de eisen, functie van het proces-verbaal? Klopt de feitelijke chronologische weergave in het proces-verbaal?
proces-verbaal (PV) Heeft u een ondertekent proces-verbaal ontvangen van de hoorzitting?
Welke uitspraken ter zitting zijn verdraaid of weggelaten om toe te schrijven naar de gewenste conclusie?

top
Groep Hop
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.