CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Een heerlijk onderonsje in Den Haag bij de Raad van State met het gemeentebestuur van Den Haag

Rechter Rein Jan Hoekstra verkracht o.a. het rechtsprincipe van hoor en wederhoor als lid van de Raad van State in de zaak "Blauwe aanslag"

 

"In 1995 liet hij (Rein Jan Hoekstra) zich in een interview met de Haagsche Courant ontvallen dat hij de vernieuwing van de Vaillantlaan zo'n goed project vond. Laat nu net de verbreding van het Buitenom en de sloop van de Blauwe Aanslag het sluitstuk zijn van de vernieuwing van de Vaillantlaan!!! Al met al had deze rechter zich natuurlijk never nooit over de kwestie Blauwe Aanslag mogen buigen. Onpartijdigheid is de basis van de Nederlandse rechtspraak en die is in deze zaak met voeten getreden."

Laatste nieuws Blauwe Aanslag Juli 1999 
Ruim twee maanden nadat de Raad van State het bestemmingsplan goedkeurde, waardoor de gemeente Den Haag nu verder kan met het plan om de Blauwe Aanslag te slopen, is het tijd voor een laatste update. 
De verbijstering over de uitspraak van de Raad van State is inmiddels omgezet in nieuwe hoop. Zo heeft de juridische tak van de Blauwe Aanslag na een diepgaand onderzoek nieuwe feiten ontdekt, die er toe hebben geleid dat er een herzieningsverzoek is ingediend bij de Raad van State. Die feiten zijn de volgende: 

1) De behandeling van ons beroep tegen het bestemmingsplan werd door de Raad van State toevertrouwd aan drie rechters. Rechter Rein Jan Hoekstra trad daarbij op als rapporteur. De functie van rapporteur houdt in dat deze de uitspraak op basis van het dossier voorbereid. Gebleken is echter dat rapporteur Rein Jan Hoekstra nauwe banden onderhoudt met het Haagse gemeentebestuur. Hij was voorzitter van de Stichting Den Haag 750 jaar, z'n vrouw is in dienst van de Haagse CDA-gemeenteraadsfractie en hij is lid van de Haagse Rotary. In 1995 liet hij zich in een interview met de Haagsche Courant ontvallen dat hij de vernieuwing van de Vaillantlaan zo'n goed project vond. Laat nu net de verbreding van het Buitenom en de sloop van de Blauwe Aanslag het sluitstuk zijn van de vernieuwing van de Vaillantlaan!!! Al met al had deze rechter zich natuurlijk never nooit over de kwestie Blauwe Aanslag mogen buigen. Onpartijdigheid is de basis van de Nederlandse rechtspraak en die is in deze zaak met voeten getreden. Inmiddels is het VPRO-radioprogramma Argos bezig met de voorbereidingen voor een diepgaand programma over deze affaire. 

2) Dankzij een geslaagde poging om inzage te krijgen in het dossier bij de Raad van State deden we een opmerkelijke ontdekking. Op 3 maart 1999 bleek op verzoek van de Raad van State nog een rapport te zijn ingediend door de gemeente Den Haag. Dit rapport is echter ingediend toen de Raad van State het onderzoek al had gesloten en bezig was om de uitspraak op papier te zetten. Op het laatste moment is dit rapport verwerkt in de uitspraak met als gevolg dat het een belangrijke rol speelt in de schriftelijke motivering van de Raad van State om de Blauwe Aanslag te slopen. Het rapport betreft een zeer dubieuze cultuur-historische effectrapportage over het Buitenom uit 1993, waarin ambtenaren van de gemeente Den Haag tot de conclusie komen dat de Blauwe Aanslag geen monumentale waarde bezit en dus gesloopt kan worden. Het gegeven dat dit rapport na het sluiten van het onderzoek is ingebracht en niet voor commentaar is toegezonden aan de Vereniging De Blauwe Aanslag en alle andere procederende instanties, is een grove juridische fout. In dit geval is het rechtsprincipe van hoor en wederhoor gewoonweg verkracht door de Raad van State. 

3) Onlangs ontvingen wij de verkeerstellingen over het jaar 1998. Opnieuw blijkt daaruit dat het autoverkeer langs de Blauwe Aanslag sinds 1992 aanzienlijk is afgenomen. Een rapport dat onlangs in opdracht van de gemeente Den Haag is uitgebracht spreekt van een mobiliteitsgroei tot het jaar 2010 van 20%. Ondanks dat rapport blijft de gemeente voor het Buitenom om onverklaarbare redenen uitgaan van een groei van 100%. 4) De verbreding van het Buitenom sluit aan op de aanleg van een verkeersrotonde op het Vaillantplein tegenover de Blauwe Aanslag. Ook tegen dat plan voert de Blauwe Aanslag al jaren aktie. De Welstandscommissie heeft het plan nu voor de derde keer afgewezen. Ook de sloopvergunning die de gemeente voor het Vaillantplein had afgegeven, is voorlopig niet geldig. De Haagse arrondissementsrechtbank schorste deze vergunning op verzoek van een vereniging van omwonenden, waaronder Blauwe Aanslag-bewoners en sympathisanten.

Duidelijk is dat de Blauwe Aanslag keihard aan het terugvechten is om de krankzinnige plannen van de gemeente Den Haag voorgoed van tafel te krijgen. De juridische procedures worden voortgezet bij de Raad van State en de Arrondissementsrechtbank en binnenkort zal er een procedure worden gestart bij het Europees Hof. Ook zal de Staat wegens het rechtsverkrachtende optreden van de Raad van State in een civiele procedure worden gedagvaard door de Blauwe Aanslag. Verder is er veel aktie gevoerd de laatste maanden, waaronder een bezettingsactie bij de Raad van State, een manifestatie en demo in de Haagse binnenstad en twee blokkadeacties op het Buitenom en het Vaillantplein. 
Voor info: Vereniging De Blauwe Aanslag Buitenom 216 2512 XD Den Haag Fax: 070-3899715 Tel: 070-3997455

 

Rechter Rein Jan Hoekstra overhandigd aan Prins Willem Alexander het boekwerk "Een heerlijk onderonsje"

Op 2 oktober tijdens de plechtige diesviering in de Grote of Sint Jacobskerk heeft de Prins van Oranje uit handen van Wittevoorzitter mr. Rein Jan Hoekstra het aller eerste exemplaar van het gedenkboek “Een Heerlijck Onderonsje” aangeboden gekregen.
Het gedenkboek is uitgegeven door Wittelid Dick van der Toorn, directeur van de Nieuwe Haagsche. Het boek is uitgebracht in twee edities, in leer ingebonden en in linnen band en omvat circa 250 pagina’s. De redactie was in handen van Coos Wentholt en de tekst is verzorgd door Henk Ambachtsheer, Mathieu Arnouts, Edwin Bruys, Anne-Marion Cense, Henk Grootveld, Erwin van Loo, Tonie van der Togt, Caroline de Westenholz en Jan-Rutger van Zwet, bijna allen lid van De Witte. De hoofdstukken handelen over het ontstaan van De Witte, haar organisatie en de leden, de gebouwen waarin de leden bijeen kwamen en komen, de kunst en de kunstnijverheid die daarin te zien is, de Witte en de politiek en de militairen en een enkele herinnering aan IndiŽ en de rol van de vrouw en natuurlijk de literatuur in De Witte en De Witte in de literatuur. De teksten zijn voorzien van talrijke schitterende foto’s en afbeeldingen. 
Bron: De Nieuwe of Littťraire SociŽteit De Witte
Plein 24, Postbus 11589, 2502 AN 's Gravenhage
Telefoonnummer: 070 360 79 33, Telefaxnummer: 070 360 69 67

 

 

Netwerken. Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Stichting Rijnhove met rechter en CDA-informateur Rein Jan Hoekstra als voorzitter

Deze gegevens zijn bijgewerkt tot  08-08-2000 11:29:23                                                                 
                                                                                                                        
Dossiernummer: 41166355      Blad 00001                                                                                
                                                                                                                        
Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken                                            
voor Rijnland                                                                                                           
____________________________________________________________________________                                           
Rechtspersoon:                                                                                                  
Rechtsvorm                  :Stichting                                                                                 
Statutaire naam             :Stichting Rijnhove                                                                        
Verkorte naam               :Stichting Rijnhove                                                                        
Statutaire zetel            :Alphen aan den Rijn                                                                       
Adres                       :Raadhuisstraat 22, 2406AG Alphen aan den Rijn                                             
Correspondentieadres        :Postbus 696, 2400AR Alphen aan den Rijn                                                   
Oprichting                  :21-12-1981                                                                                 
Akte laatste statuten-                                                                                                 
 wijziging                  :31-12-1999                                                                                 
Fusie/splitsing             :Op 30-06-2000 fusievoorstel gedeponeerd.                                                  
                             Verkrijgende rechtspersoon:                                                                
                             Martha Stichting (41169931)                                                               
                             Verdwijnende rechtspersonen: Stichting Medisch                                             
                             Orthopedagogisch Centrum Hoogh-Voorne                                                     
                             (41133994), Stichting Parkschool (41167023),                                               
                             Stichting Rijnhove (41166355), Stichting Bergse                                           
                             Bos (41125748).                                                                           
----------------------------------------------------------------------------                                           
Bestuurder(s):                                                                                                         
                                                                                                                        
Naam                        :de Jong, Jan / 22                                                                         
XXXXXXXXXX                                                    
Infunctietreding            :01-10-1989                                                                                 
Titel                       :Penningmeester                                                                            
Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders,                                              
                             zie statuten)                                                                             
Aanvang (huidige) vertegen-                                                                                             
 woordigingsbevoegdheid     :01-10-1989                                                                                
                                                                                                                        
Naam                        :Hoekstra, Rein Jan / 26                                                                   
XXXXXXXXXX                                                 
Infunctietreding            :11-04-1995                                                                                 
Titel                       :Voorzitter                                                                                
Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders,                                              
                             zie statuten)                                                                             
Aanvang (huidige) vertegen-                                                                                            
 woordigingsbevoegdheid     :11-04-1995                                                                                
                                                                                                                       
21,28 08-08-2000             Blad 00002 volgt.                                                                         
Dossiernummer: 41166355      Blad 00002                                                                                
____________________________________________________________________________                                           
                                                                                                                       
Naam                        :van Bennekom, Dirk / 29                                                                    
XXXXXXXXXX                                          
Infunctietreding            :31-12-1996                                                                                
Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders,                                               
                             zie statuten)                                                                             
Aanvang (huidige) vertegen-                                                                                             
 woordigingsbevoegdheid     :31-12-1996                                                                                
                                                                                                                        
Naam                        :Loorbach-van Driel, Maria Elisabeth / 31                                                  
XXXXXXXXXX                                                 
Infunctietreding            :17-06-1996                                                                                
Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders,                                              
                             zie statuten)                                                                             
                                                                                                                        
Naam                        :Honťe, Erik Reinier / 33                                                                  
XXXXXXXXXX  
Infunctietreding            :01-01-2000                                                                                 
Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders,                                              
                             zie statuten)                                                                              
Aanvang (huidige) vertegen-                                                                                            
 woordigingsbevoegdheid     :01-01-2000                                                                                 
                                                                                                                       
Naam                        :Parker Brady-Gorel, Marijke / 34                                                           
XXXXXXXXXX                                                      
Infunctietreding            :01-01-2000                                                                                
Titel                       :Secretaris                                                                                
Bevoegdheid                 :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders,                                              
                             zie statuten)                                                                             
Aanvang (huidige) vertegen-                                                                                             
 woordigingsbevoegdheid     :01-01-2000                                                                                
----------------------------------------------------------------------------                                           
Gevolmachtigde(n):                                                                                                     
                                                                                                                        
Naam                        :Meijers, Johannes Petrus Maria / 25                                                       
XXXXXXXXXX                                          
Infunctietreding            :01-06-1992                                                                                 
Titel                       :Algemeen directeur                                                                        
                                                                                                                        
20,00 08-08-2000             Blad 00003 volgt.                                                                         
Dossiernummer: 41166355      Blad 00003                                                                                 
____________________________________________________________________________                                           
Bevoegdheid                 :Volledige volmacht                                                                         
Aanvang (huidige) volmacht  :01-06-1992                                                                                
                                                                                                                        
Naam                        :Voormeeren, Alphonsus Jozeph Gerardus / 35                                                
XXXXXXXXXX                                                 
Infunctietreding            :01-01-2000                                                                                
Titel                       :Directeur Beheer                                                                          
Bevoegdheid                 :Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier.                                                   
Aanvang (huidige) volmacht  :01-01-2000                                                                                
                                                                                                                       
Naam                        :du Prie, Johannes Josephus / 36                                                           
XXXXXXXXXX                                        
Infunctietreding            :01-01-2000                                                                                
Titel                       :Directeur Zorg & Onderwijs                                                                 
Bevoegdheid                 :Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier.                                                   
Aanvang (huidige) volmacht  :01-01-2000                                                                                 
____________________________________________________________________________                                           
Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.                                                      
                                                                                                                       
  50,60                      Woerden, 08-08-2000                                                                        
                                                                                                                       
                             Voor uittreksel                                                                            
                                                                                                                       
 
Bron: Uittreksel-informatie Internet. Geldt niet als uittreksel in de zin van artikel 15 lid 1 van de Handelsregisterwet 1996.

 

 


SOR riep op tot burgerlijke ongehoorzaamheid ten aanzien van PARR onderzoeken uitgevoerd door een werkgroep van de Stichting Rijnhove van rechter Rein Jan Hoekstra

 

S.O.R.
Stichting Onderzoek naar de
Nederlandse Rechtspleging in familiezaken
Postbus 1051
8200 BB Lelystad

zie persbericht d.d. 5 nov. 1991


Rapport aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal


Kinderrechters, Raden voor de Kinderbescherming en Voogdij-instellingen verplichten ouder en minderjarige kinderen zich te onderwerpen aan onderzoeken, te verrichten door medewerk(st)ers van het Psychiatrisch Pedagogisch Adviesbureau Randstad (PPPAR)
 
Rechtszekerheid
Wetgever en bestuurders behoren burgers (ouder en minderjarigen) - in het bijzonder bij het opleggen van verplichtingen - niet nodeloos in het onzekere te laten, door het (zonder goede redenen) toekennen van discretionaire bevoegdheden aan overheidsorganen of derden, zoals particuliere instellingen, waartoe gerekend het verstrekken van een algemene justitiŽle blanco volmacht zonder enige voorwaarde ter financiering van opdrachten verricht door PPPAR-medewerk(st)ers en gelijksoortige instellingen.
 
Identiteit PPPAR:
 
Het PPPAR is geen rechtspersoon in de zin der Wet en derhalve niet juridisch aanspreekbaar.
Het PPPAR hanteert geen voorgeschreven beroepscode.
Het PPPAR staat niet ingeschreven bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NLP)
Het PPPAR valt buiten de werkingssfeer van de Wet op de Jeugdhulpverlening
Het PPPAR hanteert geen klachtrecht
Het PPPAR valt niet onder de werkingssfeer van de Wet Openbaarheid van Bestuur (recht op inzage- en afschrift van het rapport)
Het PPPAR valt buten de wettelijke bevoegdheden van de Inspectie Jeugdhulpverlening
Het PPPAR voert uitsluitend opdrachten uit ten behoeve van de Rechterlijke Macht de Raden voor de Kinderbescherming en Gezinsvoogdij-instellingen (Justitie)
Het PPPAR is een werkgroep van de Stichting Rijnhove
De PPPAR- medewerk(st)ers werkten aldaar slechts een dag per week en staan elders op de loonlijst (bijschnabbelen)
Het PPPAR wordt per opdracht door het Ministerie van Justitie betaald, op basis van een blanco volmacht zonder enige voorwaarden (willekeur)
Uit vorenstaande blijkt, da burgers worden onderworpen aan PPPAR-onderzoeken, zonder enige rechtsbescherming, vergelijkbaar met de situaties in censuur. De S.O.R. heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal hieromtrent uitgebreid rapport uitgebracht, waaraan kamerbreed de nodige aandacht werd geschonken.
 
POLITIEK EN WETGEVING
 

Geachte donateur(trice)
Op 5 november 1991 riep de S.O.R. de bevolking op tot burgerlijke ongehoorzaamheid t.a.v. gedwongen psychologisch onderzoek op verzoek van kinderrechters, Raden voor de Kinderbescherming en Voogdij-instellingen, zonder enige rechtsbescherming. Voornoemde oproep gaf de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanleiding tot het stellen van 12 vragen aan de Staatssecretaris van Justitie, Mr. a. Kosto, naar aanleiding van een S.O.R.-rapport d.d. 1 november 1991.
De discussie in de Kamer duurde enkele jaren waarbij de S.O.R. een grote inbreng heeft gehad door middel van het indienen van een aantal rapporten op grond waarvan de Tweede Kamerleden de Staatssecretaris en het Ministerie van Justitie onder vuur namen. Dit leidde uiteindelijk op verzoek van de Kamer tot het instellen van de werkgroep Externe Deskundigenbureaus bij het Ministerie van Justitie (Commissie Dekker)
"Bij besluit van 19 april stelde de toenmalige staatssecretaris van Justitie, mr. A, Kosto, de Werkgroep Externe deskundigen Bureaus in, met de opdracht richtlijnen te ontwikkelen, die door de Raden voor de Kinderbescherming en de instellingen voor (gezins)voogdij moeten worden gehanteerd bij het inschakelen van extern(e) deskundige(n) bureaus. Tevens zou de werkgroep richtlijnen formuleren die leidraad dienen te zijn bij het doen van extern onderzoek."
Op 10 oktober 1994 werd de S.O.R. en overige cliŽnten organisaties door de Commissie gehoord. Uit de inhoudsopgave van nu voorgeschreven richtlijnen voor het (laten) verrichten van 'extern onderzoek' is duidelijk rekening gehouden met de eisen van de S.O.R.
P.s.: Een gevecht dat 4,5 jaren duurde!

 

Netwerken. Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Martha Stichting met rechter en CDA-informateur Rein Jan Hoekstra als voorzitter.

Deze gegevens zijn bijgewerkt tot  08-08-2000 11:29:23                                                                 
                                                                                                                        
Dossiernummer: 40446045      Blad 00001                                                                                
                                                                                                                        
Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken                                            
voor Rijnland                                                                                                           
____________________________________________________________________________                                           
Rechtspersoon:                                                                                                  
Rechtsvorm                  :Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid                                                
                                     (statuten in notariŽle akte)                                                              (koninklijke erkenning)                                          
Statutaire naam             :Martha-Stichting                                                                          
Verkorte naam              :Martha-Stichting                                                                          
Statutaire zetel               :Alphen aan den Rijn                                                                       
Adres                            :Raadhuisstraat 22, 2406AG Alphen aan den Rijn                                             
Correspondentieadres    :Postbus 696, 2400AR Alphen aan den Rijn                                                   
Oprichting                      :10-04-1883                                                                                 
----------------------------------------------------------------------------                                           
Bestuurder(s):                                                                                                          
                                                                                                                       
Naam                               :Hoekstra, Rein Jan / 10                                                                    
XXXXXXXXXX  
Infunctietreding                  :11-04-1995                                                                                
Titel                                   :Voorzitter                                                                                
Bevoegdheid                      :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)   
Aanvang (huidige) vertegenwoordigingsbevoegdheid:11-04-1995                                                                                
                                                                                                                        
Naam                                :Loorbach-van Driel, Maria Elisabeth / 11                                                  
XXXXXXXXXX                                                  
Infunctietreding                   :17-06-1997                                                                                 
Bevoegdheid                      :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)   
Aanvang (huidige) vertegenwoordigingsbevoegdheid:17-06-1997 
Naam                                 : Brouwer, Jan / 12
XXXXXXXXXX                                             
Infunctietreding                    :31-12-1996                                                                                
Bevoegdheid                       :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)   
Aanvang (huidige) vertegenwoordigingsbevoegdheid: 31-12-1996 
                                                                               
                                                                                                                       
21,00 08-08-2000             Blad 00002 volgt.                                                                         
Dossiernummer: 40446045      Blad 00002                                                                                
____________________________________________________________________________                                           
                                                                                                                       
Naam                                   :van Bennekom, Dirk / 13                                                                   
XXXXXXXXXX                                               
Infunctietreding                      :31-12-1996                                                                                
Bevoegdheid                         :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)   
Aanvang (huidige) vertegenwoordigingsbevoegdheid: 31-12-1996             
                                                                                                                        
Naam                                    :de Jong, Jan / 14                                                                         
XXXXXXXXXX                                                   
Infunctietreding                      :31-12-1996                                                                                
Titel                                       :Penningmeester                                                                            
Bevoegdheid                          :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)   
Aanvang (huidige) vertegenwoordigingsbevoegdheid: 31-12-1996
                                                                                                                       
Naam                                     :van den Ban, Frans / 15                                                                   
XXXXXXXXXX                                                          
Infunctietreding                        :31-12-1996                                                                                
Titel                                         :Secretaris                                                                                 
Bevoegdheid                            :Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten)   
Aanvang (huidige) vertegenwoordigingsbevoegdheid: 31-12-1996
----------------------------------------------------------------------------                                           
Gevolmachtigde(n):                                                                                                     
                                                                                                                       
Naam                                       :Meijers, Johannes Petrus Maria / 16                                                       
XXXXXXXXXX  
Functie en infunctietreding :         Procuratiehouder, 01-01-1998                                                              
Titel                                           :Directeur                                                                                 
Bevoegdheid                              :Volledige volmacht                                                                        
Aanvang (huidige) volmacht  :01-01-1998                                                                                
____________________________________________________________________________                                           
Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.                                                     
                                                                                                                        
16,00 08-08-2000             Blad 00003 volgt.                                                                         
Dossiernummer: 40446045      Blad 00003                                                                                 
____________________________________________________________________________                                           
                                                                                                                        
  37,00                      Woerden, 08-08-2000                                                                       
                                                                                                                        
                             Voor uittreksel 
 
Bron: Uittreksel-informatie Internet. Geldt niet als uittreksel in de zin van artikel 15 lid 1 van de Handelsregisterwet 1996.

"Hoe heeft het Openbaar Ministerie haar juridische kooi door gebrek aan controle kunnen verlaten?" Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
288 INFORMANT professor Hans Daudt Democratie in Nederland is een ilussie! In het parlement zitten geen gekozen vertegenwoordigers van het volk meer, maar benoemde mensen. Ze zien het Kamerwerk als opstapje naar een baan in het openbaar bestuur. En ja, daar moet je helaas vier jaar de politiek voor in. Die banen zijn in overvloed te vergeven - alle politieke partijen willen dezer dagen in alle regionen van het openbaar bestuur 'hun mannetje' hebben zitten. Dat is, zegt Hans Daudt, 'het handjeklap van de regenten.
407 HET GEVAAR! Het zeer gevaarlijke voorstel van wet van Tweede-Kamerlid Halsema, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de grondwet door de rechter 
102 Vraag 1 in iedere zaak Wat is DE NORM? Wat is HET GEVAAR? Hoe is de vergelijkingsmethode tot stand gekomen?
050 Het doel van de Wob is het bevorderen van een goede en democratische bestuursvoering. Dit doel wordt verwezenlijkt door u als burger de mogelijkheid te verschaffen om informatie die bij de overheid/bestuursorganen berust in te zien, dan wel verstrekt te krijgen. Op deze wijze kan de burger controle uitoefenen op de besluitvorming door en het beleid van de overheid/bestuursorganen, waaronder BJZ. Wob102verzoek1, Wob102verzoek2, Wob102verzoek3, Wob102verzoek4, Wob102verzoek5, Wob102verzoek6, Wob102verzoek7, Wob102verzoek8, Wob102verzoek9, Wob102verzoek10, Wob102verzoek11, Wob102verzoek12, Wob102verzoek13, Wob102verzoek14, Wob102verzoek15
020 Een van de sabotagetechnieken van de Staat jegens burgers is beweren dat bepaalde documenten niet openbaar gemaakt hoeven te worden zodat de burger eerst daar een proces over moet gaan voeren. Daarbij krijgt de overheid vaak hulp van een van de hoogste instantie in ons land de Raad van State
JH15 Gezellig onderonsje! Hoofdredacteur Wegener krant: "Van alle kanten kreeg ik berichten om Groep Hop dood te zwijgen"
GH Gezellig onderonsje! Hoe komt de grootste christelijke politieke partij aan stemmen? Groep Hop verkiezingsposters verwijderen!
048 Gezellig onderonsje! CDA voorstander van dubbelfunctie Officier van Justitie rechter-plaatsvervanger
089 Gezellig onderonsje! CDA voorstander van dubbelfunctie advocaat rechter-plaatsvervanger
377 Gezellig onderonsje! CDA voorstander van kruimel OvJ/pseudo Officier van Justitie! Wat voor een toga hebben zij eigenlijk aan?
476 Gezellig onderonsje! CDA MvJ Donner voorbeeld van het onder elkaar verdelen van alle belangrijke bestuurs- en juridische baantjes
267 Gezellig onderonsje! CDA MvJ Donner: "Maatschappelijke onvrede over rechtspraak politiek kanaliseren"
BSC Gezellig onderonsje! Jan Hop Groep Hop: "Waarom zijn de (bestuurlijke) nevenfuncties van de leden en secretarissen bezwaarcommissies in Nederland niet openbaar? Omdat er sprake is van "vriendjes" in de commissies bezwaarschriften om de maatschappelijke onvrede over rechtspraak politiek kanaliseren?
305 Gezellig onderonsje! OvJ weigert strafvervolging in te stellen tegen 200 rechters die nevenfuncties niet hebben opgegeven
088 Gezellig onderonsje! OvJ stuurt aangifte van een burger door naar de directeur van de Raad voor de Kinderbescherming
180 Gezellig onderonsje tussen politie, jeugdzorg, OM en rechtersleger!  

Cel 12 voor bijdehand meisje! OM weigert strafvervolging tegen daders die dochter Nienhuis/Leenders in elkaar hebben geslagen

Zijn de ouders van A. in het kader van deze "jeugdzorg DOOFPOTOPERATIE" in een ONDERONSJE op 191009 met kinderrechter BARRAU al uit het gezag gezet voordat de RVDK op 201009 een verzoekschrift ging indienen? Het antwoord is JA!

300 Gezellig onderonsje! Liegen en bedriegen is norm voor overheid en rechtersleger om kritiek op de overheid zelf te onderdrukken
005 Gezellig onderonsje! Procederen tegen Openbaar Ministerie met K.H. de Werd geeft inzicht hoe ondernemer kapot wordt gemaakt
289 Gezellig onderonsje! Gelderse Verhoormethode! Praktijkvoorbeeld hoe wordt  minderjarigen LINKE jeugdzorg projecten ingejaagd
332 INFORMANT Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
178 INFORMANT Pim Fortuyn: "Ik zal mij na 15 mei 2002 inspannen om OM een halt toe te roepen en op de terugweg te dwingen"
285 Wederrechtelijke vrijheidsberoving. Ik zat opgesloten in de isoleercel en werd vrijgelaten de IBS beschikking niet werd afgegeven
334 Wederrechtelijke vrijheidsberoving. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
104 Overheid start ontslagprocedures tegen medewerkers die als klokkenluider durven te fungeren wegens verstoorde verhoudingen
267 CDA Lubbers: "Atoomspion Khan in Nederland niet verder vervolgd op verzoek buitenlandse geheime dienst, dossier is zoek"
307 Reorganisatie OM door Únze Arthur is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
306 Hop stelde al op 27 januari 1998 de vraag: "Is er een complot OM en Rechterlijke Macht tegen democratische rechtsstaat?"
323 Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door rechters zich en bloc tegen minister en de Tweede Kamer keren"
109 Voor iedere topcrimineel is het van 't grootste belang dat hij in de publiciteit niet in zijn ware gedaante wordt geportretteerd"
278 Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 1-3  WAARSCHUWING OM: "IRT klokkenluiders hebben ambtsgeheim geschonden!"
296 Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 4-8 WAARSCHUWING OM: "IRT klokkenluiders hebben ambtsgeheim geschonden!"
297 Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 9-10 WAARSCHUWING OM: "IRT klokkenluiders hebben ambtsgeheim geschonden!"
179 Pamela Hemelrijk: "Rechters deinzen niet terug voor fraude om de Staat als deze partij aan het langste eind te laten trekken
089 De landsadvocaat vertegenwoordigt de partij van de overheid maar overlegt met rechters alsof het niets is
340 Boven de wet, het arrogante bolwerk van de Nederlandse rechters
135 Een voor de overheid partijdige rechter is te herkennen aan weigering RECHT te spreken met als grondslag de WET
301 Een voor de overheid partijdige rechter is te herkennen aan rechtspraak in strijd met procesreglement familierecht
222 Sabotagetechniek kinderrechter is verzoekschrift pas behandelen wanneer moeder en kind naar buitenland zijn vertrokken
119 Een heerlijk onderonsje in Den Haag bij de Raad van State met het gemeentebestuur van Den Haag
376 Beroep gegrond! Rechtbank Amsterdam motiveert met korte weergave van afwijzingsgronden Minister
616 Troonredes 1990-2009 met ieder jaar meer inspanningen van politie en justitie om rechtspositie burger verder uit te hollen
308 Met ieder jaar meer (geautomatiseerde) bonnenregens om burgers financieel verder uit te kleden onder mom (verkeers)veiligheid
STEM Stem NIET op CDA, PVDA, VVD en GroenLinks als u TEGEN (geautomatiseerde) bonnenregens voor paar kilometer te hard rijden bent
   

top