CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Arbeidsvoorwaarden Jeugdbeschermer mei 2008. De CAO-jeugdzorg is van toepassing. Het salaris bedraagt op basis van schaal 10, maximaal 3.437,07 bruto per maand bij een fulltime dienstverband met een eindejaarsuitkering met een vast deel van 5,15% en een resultaatafhankelijk deel van 3,15%.

 

Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland Speeddate met je mogelijk toekomstig leidinggevende!

Een speeddate met de teamleider die wellicht de nieuwe leidinggevende wordt van jou als jeugdbeschermer. Dat is wat we je aanbieden op de informatieavonden op 19 mei in Apeldoorn en 27 mei in Nijmegen.

Geen lange procedures of ingewikkelde sollicitatiebrieven, maar een kort gesprekje van maximaal tien minuten. Zijn zowel jij als de teamleider enthousiast over jou als nieuwe collega, dan volgt er op korte termijn een tweede gesprek en kun jij wellicht aan de slag als jeugdbeschermer: een boeiende en uitdagende functie, waarbij je echt verschil maakt voor kinderen. Neem alsjeblieft wel je cv mee naar de speeddate, dan kan de "date" daadwerkelijk met snelheid verlopen.

Ook als je geen speeddate wilt, maar wel meer informatie wilt hebben over de functie jeugdbeschermer, ben je van harte welkom op 19 mei in Apeldoorn of 27 mei in Nijmegen. Beide speeddate-avonden starten om 19:30 uur.

Direct solliciteren?

Ben je verhinderd op de speeddate-avonden of wil je sowieso liever meteen solliciteren? Stuur dan je brief met cv naar p.o.sollicitatie@bjzgelderland.nl. Vermeld in de brief a.u.b. in welke regio je bij voorkeur zou willen werken. Voor al je vragen over de functie van jeugdbeschermer en de speeddates kun je terecht bij de afdeling PO&O via telefoonnummer 026-3629111 of via p.o.sollicitatie@bjzgelderland.nl.
Lees hieronder meer over jeugdbescherming en de speeddate-avonden:

 

Jeugdbescherming

Ouders die zich machteloos voelen en niet meer weten hoe hun kind goed op te voeden geen tijd hebben, verslaafd zijn of voor behandeling opgenomen in een inrichting. Jeugdigen met problemen thuis die niet meer kunnen worden opgelost of jeugdigen die met de politie in aanraking komen. Allemaal voorbeelden van gezinssituaties waarbij de ontwikkeling en veiligheid van jeugdigen in gevaar kunnen komen. In zulke gevallen kan de kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel opleggen. Jeugdbeschermers helpen jeugdigen, ouders en opvoeders om de situatie rond de jeugdige te verbeteren.
Een jeugdbeschermingsmaatregel betekent altijd een flinke ingreep in het leven van ouder en jeugdige. Zo'n maatregel wordt daarom alleen door de rechter uitgesproken na uitgebreid onderzoek en als vrijwillige hulpverlening niet (meer) mogelijk is. Bij alle jeugdbeschermingsmaatregelen geldt dat het belang van de jeugdige boven het belang van de ouders gaat. De bescherming van de jeugdige staat voorop, zodat de jeugdige zich in een veilige situatie kan ontwikkelen. Wel probeert Bureau Jeugdzorg Gelderland de eigen familierelaties te behouden of te herstellen.

Ondertoezichtstelling

De meest voorkomende jeugdbeschermingsmaatregel is de ondertoezichtstelling. Een jeugdbeschermer van Bureau Jeugdzorg Gelderland gaat zich dan tijdelijk bemoeien met de opvoeding en verzorging van de jeugdige. De ouders blijven echter eindverantwoordelijk voor de jeugdige. De jeugdbeschermer moet hiervoor eerst de situatie in het gezin kennen. Hij spreekt daarover met de ouders en het kind, vaak ook met familie, school of huisarts en verdiept zich in de gegevens die al bekend zijn over het gezin. Dan stelt hij een plan op waarin staat hoe de ouders hun kind beter kunnen verzorgen en opvoeden en welke rol de jeugdbeschermer hierin kan spelen. Ook wordt gekeken of er extra zorg nodig is voor de ouders of het kind. Hoe dan ook zal de jeugdbeschermer regelmatig met ouders en jeugdige spreken, om hen goed te kunnen ondersteunen.

Ouders blijven betrokken

De meeste jeugdigen met een ondertoezichtstelling wonen gewoon thuis. Soms is het echter nodig dat een ander tijdelijk de dagelijkse opvoeding en verzorging overneemt. Dit kan voor lange of korte tijd gebeuren door bijvoorbeeld een pleeggezin of internaat. De jeugdbeschermer vraagt dan aan de kinderrechter toestemming de jeugdige uit huis te plaatsen. Ook als de jeugdige niet meer thuis woont, blijft de jeugdbeschermer de ouders betrekken bij de opvoeding.

Einde ondertoezichtstelling

De rechter spreekt de ondertoezichtstelling uit voor ťťn jaar. Als de situatie voor de jeugdige dan verbeterd is en zijn ontwikkeling niet meer in gevaar is, kan de ondertoezichtstelling aflopen. Als dit nog niet zo is, dan kan de kinderrechter de ondertoezichtstelling verlengen. Gemiddeld duurt een ondertoezichtstelling zo'n 3 ŗ 4 jaar en eindigt in ieder geval wanneer de jeugdige meerderjarig wordt.

Voogdij

Een andere jeugdbeschermingsmaatregel is die van de voogdij. Hij wordt door de rechter uitgesproken als bijvoorbeeld de ouders van een jeugdige zijn overleden en niemand binnen de familie de taak van hen kan overnemen. Dat kan ook gebeuren als gebleken is dat de ouders, ondanks de inzet van de jeugdbeschermer, niet meer in staat zijn hun kinderen goed te verzorgen en op te voeden. Bureau Jeugdzorg Gelderland wordt dan belast met de voogdij en is dan volledig verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de jeugdige. Afhankelijk van de leeftijd en de situatie woont de jeugdige dan in een pleeggezin, een internaat of zelfstandig op kamers. De jeugdbeschermer van Bureau Jeugdzorg Gelderland zal voortdurend contact met hem onderhouden en hem zo veel als nodig blijven ondersteunen. Bureau Jeugdzorg vindt het belangrijk dat de jeugdige waar mogelijk contact kan blijven onderhouden met zijn familie. Daarom blijft de jeugdbeschermer met ouders en andere familieleden contact onderhouden.

 

Functiebeschrijving jeugdbeschermer

De Jeugdbeschermer begeleidt gezinnen waarin het kind of de kinderen onder toezicht zijn gesteld of een voogdijmaatregel hebben. Sinds 1 januari 2008 gebeurt dit middels de Deltaplan methode. Hierbij voert de jeugdbeschermer beschermende maatregelen uit en beoordeelt de noodzaak tot het nemen van beschermende maatregelen, eventueel in overleg met externe deskundigen.
Daarnaast zal de jeugdbeschermer factoren en perspectieven die de ontwikkeling en opvoeding bevorderen en/of belemmeren onderkennen en benoemen.

De jeugdbeschermer voert als casemanager de regie over het totale hulpverleningstraject, onderhoudt de contacten met de verschillende hulpverlenende instanties en rapporteert aan de kinderrechter en de Raad voor de Kinderbescherming over de ontwikkelingen.
Een boeiende functie waarin je echt verschil maakt voor kinderen en ouders, rechtstreeks zorgt voor een veilige omgeving voor kinderen en als regisseur ingewikkelde problemen en situaties onderkend en naar je hand zet.

Functie-inhoud

Functie-eisen

Arbeidsvoorwaarden

De CAO-jeugdzorg is van toepassing. Het salaris bedraagt op basis van schaal 10, maximaal

€ 3.437,07 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Aanstelling geschiedt op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van ťťn jaar met de intentie, bij ongewijzigde omstandigheden, aansluitend een overeenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan. De vakantietoeslag bedraagt 8%. Tevens kent Bureau Jeugdzorg Gelderland een eindejaarsuitkering met een vast deel van 5,15% en een resultaatafhankelijk deel van 3,15%.Verder kent de stichting onder meer pensioenopbouw bij het PGGM, deelname aan de spaarloon- of levensloopregeling, een tegemoetkoming in de premie van de zorgverzekering en levensloopregeling, diverse collectiviteitkortingen en een fietsenplan.

 

Speeddaten met je mogelijk toekomstig leidinggevende

Op 19 mei is er een speeddate-avond in Apeldoorn en op 27 mei in Nijmegen. Op deze avond zijn jeugdbeschermers aanwezig die je meer kunnen vertellen over hun boeiende vak, medewerkers die je meer kunnen vertellen over het salaris en dienstverband en leidinggevenden met wie je kunt speeddaten. De avonden beginnen om 19:30 uur en hebben het volgende programma:

 

19:30 uur          Jeugdbeschermers vertellen over hun vak
20:00 uur          Praktische informatie over de functie jeugdbeschermer (salaris, werktijden, arbeidsvoorwaarden enz.)
20:15 uur          Mogelijkheid tot speeddaten en informeel verder praten met jeugdbeschermers.
21:30 uur          Einde.

 

Een laagdrempelige avond dus, waarop je de kans hebt om in gesprek te raken met jeugdbeschermers, veel te leren over het vak van jeugdbeschermer en te speeddaten met de medewerker die wellicht je nieuwe leidinggevende wordt.

19 mei: speeddate in Apeldoorn

De speeddate is op het kantoor van Bureau Jeugdzorg Gelderland in Apeldoorn. Deze vind je aan de Prins Willem Alexanderlaan 201 in Apeldoorn. De avond begint om 19:30 uur. Vanaf 19:00 uur staat de koffie voor je klaar. Vergeet niet je cv mee te nemen.
Adresgegevens:
Bureau Jeugdzorg Gelderland
Regio Oost-Veluwe & Midden IJssel
Prins Willem Alexanderlaan 201
7311 ST Apeldoorn
tel: 055-5786130

27 mei: speeddate in Nijmegen

De speeddate is op het kantoor van Bureau Jeugdzorg Gelderland in Nijmegen. Deze vind je aan de Graafseweg  104 in Nijmegen. De avond begint om 19:30 uur. Vanaf 19:00 uur staat de koffie voor je klaar. Vergeet niet je cv mee te nemen.
Adresgegevens:
Bureau Jeugdzorg Gelderland
Regio Nijmegen
Graafseweg 104
Postbus 511
6500 AM Nijmegen
Tel. algemeen: 024 - 3287400

 

 

Meer informatie?

Download hier informatie over jeugdbescherming:

Sophie Mulder en Guido Geven zijn jeugdbeschermer van Jeugdzorg Gelderland. Netwerk volgde hun in het voorjaar van 2007 en maakte hiervan een indrukwekkende reportage. De uitzending geeft inzicht in het werk van een jeugdbeschermer: er is te zien hoe een moeder onder streng toezicht haar kinderen bezoekt. Ook is er aandacht voor een gezin waar alle zeven kinderen uit huis zijn geplaatst en voor een 17-jarig meisje dat door haar ouders op straat is gezet omdat ze een relatie heeft met een 40-jarige man. Klik hier om via de site van Netwerk de uitzending te bekijken.

Vragen

Voor al uw vragen over de functie van jeugdbeschermer en de speeddates kunt u terecht bij de afdeling PO&O via het telefoonnummer 026-3629111 of via p.o.sollicitatie@bjzgelderland.nl.

 

 

 

Tot uw dienst. De frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders en het opzetten van kinderen door school en jeugdzorg tegen hun ouders


De jeugdzorg werkt NIET transparant, zal u altijd proberen te naaien met voor u geheime werkaantekeningen en voor u geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u "geheime onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om". Het is essentieel om steeds systematisch en procedureel te werken om de "geheime werkaantekeningen" en de geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u geheime "onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om" in uw zaak duidelijk zichtbaar te maken.
574 Kinderrechter pleegt zelfmoord en springt voor de trein in Utrecht
780 De Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg
80   Succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
6     Risicofactoren jeugdzorg, de weerzinwekkende partijdigheid van het rechtersleger voor jeugdzorg en RvdK
1000 U kruist steeds aan met welke kenmerken van organisatiecriminaliteit u te maken heeft
Werkwijze jeugdzorg Gelderland en politie: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html
177 En hoe ging het eigenlijk verder na het weghalen van die kinderen door "jeugdzorg"
547 Frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders, omschrijving complot
123 Geschiedenis! Hop deelt duizenden uitnodigingen uit voor ingang rechtbank Den Bosch
132 Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg. Volg de enorme geldstromen!
689 Zicht op exploitatie kinderen. Bij gelijke geschiktheid een allochtoon. Interculturele jeugdzorg, door Max Wattimena Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (Omdat het werkgelegenheidsaspect bij deze projecten voorop staat, bestaat de kans dat de instromers niet al te veel affiniteit hebben met de jeugdzorg. Of dat men bij de werving voor het project nauwelijks eisen stelt aan het opleidingsniveau van de werkzoekenden, zoals in Amsterdam is gebeurd.)
s41052011 Zicht op exploitatie kinderen. Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!
189 Zicht op exploitatie kinderen. Salarissen overheidspersoneel
174 Geld en arbeidsproductiviteit. Geef jeugdzorg de controle over valuta en het maakt ze niet meer uit wie wetten maakt
217 Geld en arbeidsproductiviteit. Voorkom problemen, weg met de jeugdzorg maak geen schulden en leen geen geld
219 Media. Als je de gesubsidieerde leugens van de leugens maar vaak genoeg herhaald gaan mensen dat geloven
429 Media. Iedere Nederlander behoort de geschiedenis van de Omroepbijdrage te kennen
246 Media -
CDA - mentaliteit in Nederland RAMP voor kinderen/ouders die met "jeugdzorg"te maken krijgen
721 De gevaren van de rechtspraak in Nederland, door J. Hop
79 President rechtbank Maastricht: "Wie de zaken verdeeld kan de uitspraak beÔnvloeden"
7 U begint met systematisch werken, probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens ieder gesprek
Inzicht in denk- en werkwijze "jeugdzorg" 72 73 97 122 339 388 436 437 445 481 545 549 600 602 617
108Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en ook steeds opnieuw toepast!
101 Modelklacht tegen gezinsvoogd, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder BESLUIT
3 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
145 Gemeente Ermelo (
CDA bestuur) praktijk voorbeeld zinloos klagen over onjuiste/geen ontvangstbevestiging
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
173 Iedere 14 dagen een informatieverzoek naar school bij kinderbeschermingsmaatregelen
403 Geld, school, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), geld en de geheime onderonsjes COMPLOT TEGEN OUDERS!
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beŽindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
509 Model bezwaarschrift gemeente tegen uitschrijving kind van uw woonadres
311 Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming werken samen TEGEN OUDERS!
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
81 Klacht 81 ouder(s) tegen BESLUIT jeugdzorg=STICHTING om RvdK te verzoeken onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
385 Model klacht tegen BESLUIT RvdK om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
497 U maakt bezwaar tegen het benaderen van informanten door de RvdK
339 Landelijke afspraak tussen jeugdzorg en kinderrechters: Verzoekschriften geen ’inhoudelijke’ informatie meer hoeven te bevatten!
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
663 Verzoekschrift omgangsregeling bij KIR na BESLUIT jeugdzorg
636 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal jeugdzorg
255 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet contactjournaal jeugdzorg
637 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal RvdK
170 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet afschrift contactjournaal RvdK
639 Modelklacht tegen indicatiebesluit
642 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel indicatiebesluit te toetsen
640 Modelklacht tegen Plan van Aanpak
366 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel Plan van Aanpak te toetsen
641 Modelklacht tegen HVP Zorgverlener
499 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel HVP Zorgverlener te toetsen
443 Modelklacht tegen gezinsvoogd PvA/indicatiebesluit naar KIR zonder inzichten
657 Verzoek KIR retour sturen PvA/indicatiebesluit zonder inzichten ouder
679 Modelverzoek wraking rechter meenemen naar iedere hoorzitting rechter en toetsen met info 457
658 Checklist ouder voor procederen bij de kinderrechter
263 Na (afloop) hoorzitting rechter levert u verzoek afschrift PV in bij de informatiebalie
384 Modelklacht tegen weigering afgifte proces-verbaal van de hoorzitting
124 Wraking Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle met Hop GEGROND!
VOORVRAAG handelt de notaris in het belang van de burger of in belang van de belastingdienst?
Belasting vrijstelling voor een kind is ruim 48000 euro.
Belasting vrijstelling voor een pleegkind minder dan 5 jaar in het gezin is 2000 euro.
Waarom wordt in de praktijksituatie een pleegkind langer dan 5 jaar niet als kind aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van UHP kinderen met criteria en welke termijnen aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van kinderen aangemerkt als ouders uit het gezag zijn gezet?
Hebben kinderen recht op (kinds)deel erfenis als hun ouders uit het gezag zijn gezet?
Waarom zitten er vertegenwoordigers van de belastingdienst in de Kamers van Toezicht notarissen?
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Rechtbanktraining waarheidsvinding: Kloppen de nevenfuncties bestuurders, gemeentesecretaris en griffier van uw gemeente?
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders in uw gemeente hadden/hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus tijdens verkiezingen gemeenteraad om de uitslag te beÔnvloeden door zelf stemmen te tellen, stemmen van andere partijen op het stapeltje van de eigen partij te leggen en/of stemmen van andere partijen ongeldig te maken en/of nog even een praatje te maken in het stembureau om de kiezer vlak voor dat deze gaat stemmen te kunnen beÔnvloeden?
Tenslotte heeft u een kopie ontvangen van het contract dat is afgesloten tussen jeugdzorg en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de jeugdzorg over te dragen naar de gemeente en is dit contract in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk tegen de jeugdzorgindustrie
Contact J. Hop.

 

top
Groep Hop ©
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter ©
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.