CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

Citaat raadsrapport in de zaak Hop "De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd

Raad voor de Kinderbescherming: ""Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Citaat raadsrapport in de zaak Hop "De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd. De Raad heeft echter tot taak de belangen van de kinderen te waarborgen. "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen. Vader beseft niet dat hij bezig is om de kinderen nog verder van zich te duwen door zijn dwingende houding waaruit weinig warme en liefdevolle en begripvolle aandacht voor zijn kinderen blijkt."Vader toont geen enkel besef of inzicht wat zijn dwingende houding voor de gevoelens van de kinderen betekent. Indien vader het zou kunnen opbrengen om de kinderen om de kinderen een tijdje met rust te laten en hen zou zou weten dat hij hun gevoelens respecteert en begrijpt, dan zou er weer ruimte kunnen komen om naar contact met hun vader te kunnen verlangen. Dit contact is, ook in de beleving van de kinderen, voor de scheiding goed geweest en kan m.i. hersteld worden mits er door vader rekening wordt gehouden met de gevoelens van de kinderen. Conclusie: Omdat vader niet in staat lijkt (met een beschikking van de kinderrechter) om de kinderen op een voor de kinderen acceptabele manier te benaderen (ontzeggingsgrond 2), dient een omgangsregeling op dit moment te worden afgewezen. Advies: Een omgangsregeling alsnog afwijzen.

 

 

Gegevens uit het verleden over zinloos procederen voor een omgangsregeling in de zaak:

J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

tegen

Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost, rechterlijke macht in Nederland, Nationale Ombudsman en het Europees Hof

Hop procedeerde tot en met het Europees Hof en kreeg overal ongelijk. De Bavinck-norm op de website Censuur in Nederland inhoudende dat omgang tussen kinderen en hun vader niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen is ook grondslag voor mijn advies aan vaders om helemaal niet meer te gaan procederen voor omgang en gezag. Laat u niet financieel uitkleden en kapot maken door beroepsgroepen die de goudmijn omgang en gezag financieel maximaal willen uitbuiten onder verwijzing naar citaten uit het raadsrapport over Hop.

 

 

De zaak Hop was de basis voor het nadenken over en het ontwikkelen van de uitgangsformule voor de website Censuur in Nederland en de politieke groepering Groep Hop.

De zaak Hop geeft op een perfecte manier weer hoe vaders door de Raad voor de Kinderbescherming genaaid worden. De Raad adviseert vader eerst naar de rechter te stappen voor het vaststellen van een omgangsregeling. Vervolgens concludeert de Raad in een raadsrapport dat deze vader niet geschikt is voor omgang met zijn kinderen omdat hij die omgang met een beschikking wil afdwingen. De zaak Hop was de basis voor het ontwikkelen van de uitgangsformule voor de website Censuur in Nederland en Groep Hop. Een perfect voorbeeld van zinloos procederen bij de Nederlandse rechtsspraak om vaders financieel uit te kunnen kleden om de elite steeds verder te verrijken. 

Vader : Neemt contact op met de Raad voor advies inzake omgangsregeling met kinderen.

RvdK : U kunt het beste een verzoek voor een omgangsregeling indienen bij de rechtbank.

Vader : Dient een verzoekschrift in bij de rechtbank.

RvdK : Op verzoek van moeder wordt onderzoek gedaan naar vader of hij wel met zijn kinderen om kan gaan.

Vader : Vader overlegt bewijsstukken van prima omgang tussen vader en kinderen over een bepaalde periode terwijl moeder beweert dat over die periode geen enkele omgang heeft plaatsgevonden.

RvdK : In hun raadsrapport 1 aan de kinderrechter. Conclusie: vader prima geschikt voor omgang met zijn kinderen. Verder zijn er geen zwaarwegende belangen voor de kinderen of ernstige bezwaren die een omgang met vader zouden moeten verbieden. Advies: Omgangregeling toewijzen. De Raad zal drie proefcontacten begeleiden!

KIR : Neemt raadsconclusie en raadsadvies over en geeft daarvoor een beschikking af.

Vader : Wil dat de Raad de raadsconclusie en raadsadvies uit raadsrapport 1 vervolgens conform beschikking van de kinderrechter uitvoert en naleeft.

RvdK : De Raad hoeft zich niet te houden aan haar eigen conclusie en advies in rapport 1. De Raad hoeft zich ook niet te houden aan de beschikking van de kinderrechter conform het eigen onderzoek, conclusie en advies.

De Raad weigert vervolgens de beschikking van de kinderrechter uit te voeren.

Rapport 2 op pagina 2 citaten uit conclusie en advies:

"De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd. De Raad heeft echter tot taak de belangen van de kinderen te waarborgen. "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen. Vader beseft niet dat hij bezig is om de kinderen nog verder van zich te duwen door zijn dwingende houding waaruit weinig warme en liefdevolle en begripvolle aandacht voor zijn kinderen blijkt.

Vader toont geen enkel besef of inzicht wat zijn dwingende houding voor de gevoelens van de kinderen betekent. Indien vader het zou kunnen opbrengen om de kinderen om de kinderen een tijdje met rust te laten en hen zou zou weten dat hij hun gevoelens respecteert en begrijpt, dan zou er weer ruimte kunnen komen om naar contact met hun vader te kunnen verlangen. Dit contact is, ook in de beleving van de kinderen, voor de scheiding goed geweest en kan m.i. hersteld worden mits er door vader rekening wordt gehouden met de gevoelens van de kinderen. 

Conclusie: Omdat vader niet in staat lijkt (met een beschikking van de kinderrechter) om de kinderen op een voor de kinderen acceptabele manier te benaderen (ontzegginggrond 2), dient een omgangsregeling op dit moment te worden afgewezen. 

Advies: Een omgangsregeling alsnog afwijzen.

F. de Vree
maatschappelijk werker

Het onderzoek en het advies kwamen tot stand onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het unithoofd Mr. G.M.A. Steenhuisen, de praktijkbegeleider G.J. Eppink en de maatschappelijk werker F. de Vree. Het rapport bevat gegevens die in tijd gezien een beperkte geldigheidswaarde hebben en alleen van belang zijn voor het doel waarvoor het rapport werd gemaakt. 

 

Nawoord.
Net als Lukic (157) had ook Hop Mees als kinderrechter.
Net als Hop had ook vader Lukic dezelfde drie raadsmedewerkers: Unithoofd Mr. G.M.A. Steenhuisen, de praktijkbegeleider G.J. Eppink en de maatschappelijk werker F. de Vree

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten