CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Hop feliciteert zittingvertegenwoordiger RvdK na knipoogje kinderrechter Den Bosch naar de "olifant van de Raad voor de Kinderbescherming"


Met een glimlach feliciteerde ik de zittingvertegenwoordiger van het bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming - bijnaam in de volksmond de olifant - met hun "succesvolle tegenwerking" en het bekende trucje "Overschrijding van termijnen bij raadsonderzoek naar gezag en omgangsregelingen om de status quo van kinderen" te bevestigen. Ik heb natuurlijk routine en veel praktijkervaring ervaring met deze werkwijze van het bestuursorgaan RvdK. Ik weet dat deze "smerige praktijken" tot de werkwijze van de RvdK behoren. Wat er leuk is dat ik meer dan 10 jaar geleden hier ook vragen over heb gesteld aan de landelijk directeur en die zou daar wat aan gaan doen. Het is tenminste tien jaar later en hetzelfde trucje wordt nog steeds uitgehaald met burgers. De Raad voor de Kinderbescherming is dus een bestuursorgaan dat je sowieso niet kunt vertrouwen. Hun personeel is er altijd op uit ouders te besodemieteren. Dit betekent na tien jaar+ dat je met andere maatregelen moet komen om dit beruchte bestuursorgaan keihard aan te pakken om deze "smerige praktijken" te gaan onderdrukken. Na 10 jaar gelooft natuurlijk geen mens meer in "mooie RvdK PR praatjes" dat stadium is allang voorbij. 

Ik bericht u dat ik na afloop van mijn laatste zaak bij de rechtbank Den Bosch d.d. 10-11-2011 gelijk de RvdK heb gefeliciteerd.
Kat in het bakkie hoor.
De kinderrechter KNIPOOGDE naar de vertegenwoordiger RvdK en dat viel me direct op. Sowieso adviseer ik ouders altijd naar het gezicht en de gebaren van een kinderrechter te kijken. Ze hanteren volgens mij geheime signalen dus "kat in het bakkie" na een knipoog dus kunnen vertegenwoordigers van RvdK en jeugdzorg tevreden naar huis. Zelf wist ik het resultaat natuurlijk ook VOOR DE HOORZITTING en loste dat nu op de volgende manier op. Normaal schreef ik in verzoek- en verweerschriften aan het begin "Geeft eerbiedig te kennen".

Van eerbied voor de voor de RvdK partijdige beesten van het rechtersleger Den Bosch is bij mij al lang geen sprake meer. Ik schreef dus op 10 november 2011 citaat: "Hop en D. GEVEN TE KENNEN ervan bij voorbaat en steeds opnieuw vanuit te gaan ALTIJD KANSLOOS TE ZIJN in alle zaken bij de weerzinwekkend partijdige rechtbank Den Bosch. Meten met twee maten, geheime dossiers, kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen, ongelijke doorlooptijden, weigering neutrale waarheidsvinding, uitspraken zijn van te voren al bekend bij SBJNB en de RvdK. Het KNIPOOGJE van de betrokken kinderrechter aan de vertegenwoordiger RvdK en mijn felicitatie aan de RvdK gelijk na afloop geven aan dat ik de situatie gewoon goed inschat. OUDERS ZIJN ALTIJD KANSLOOS VANWEGE HET NIET LEVEREN VAN KWALITEIT RECHTSPRAAK. Het is belangrijk zoiets voor de hoorzitting aan de betrokken kinderrechter ook schriftelijk te laten weten zodat die kinderrechter ook weet dat je hem door hebt. Dat je al lang niet meer gelooft in mooie PR-praatjes over rechtspraak en kinderbescherming. Het bijwonen van een persconferentie meer dan 10 jaar geleden en de huidige actuele situatie bewijzen dat je als ouders door rechtersleger en RvdK al decennia wordt GENAAID.

J. Hop

 

 

29 maart 2000 Trucje RvdK "Overschrijding van termijnen bij raadsonderzoek naar gezag en omgangsregelingen systematisch in het nadeel van vaders om de status quo van kinderen bij moeder te bevestigen"


Op 29 maart 2000 heeft een persconferentie plaatsgevonden n.a.v. het verschijnen van "Het ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context". De heer J. Hop heeft tijdens deze persconferentie aan de directeur beleid Raad voor de Kinderbescherming, de heer Zwetsloot, vragen gesteld over de overschrijding van termijnen bij raadsonderzoeken:

"Keer op keer wordt uitstel gevraagd van de termijn waarbinnen een onderzoek moet worden ingeleverd bij de kinderrechter hetgeen procedureel nadelig is voor de ouder die geen omgang heeft met zijn kinderen."

"Hop is van mening dat de Raad voor de Kinderbescherming toch van tevoren moet weten hoe groot de wachtstapel is en binnen welke termijn een onderzoek kan worden afgerond. De heer Zwetsloot zegde aan Hop toe hiervan onmiddellijk werk te maken."

Hop kent de heer Zwetsloot uit uit diverse klachtzaken tegen de Raad voor de Kinderbescherming en hij heeft op Hop steeds een redelijke en integere indruk gemaakt. Ik denk dan ook dat de heer Zwetsloot de allerbeste bedoelingen heeft om die wachttijden tegen te gaan.

Na 29 maart 2000 heeft Hop nog steeds berichten van burgers ontvangen dat termijnen voor raadsonderzoek zijn overschreden.  Zwetsloot is dus NIET DE JUISTE PERSOON om als directeur van de RvdK het overschrijden van termijnen bij raadsonderzoeken de kop in te drukken. Ook tegen kinderrechters die steeds opnieuw uitstel verlenen aan de RvdK dienen keiharde repressieve maatregelen genomen te worden!

J. Hop

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.