STOP POLITIEGEWELD EN ONBETROUWBAAR OPENBAAR MINISTERIE ©

1997-2015+ Structureel probleem Nederlandse rechtspraak is de weerzinwekkende partijdigheid voor overheid en publieke organisaties.

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Gevoelige Zaken Overleg: "Frontale opsporingsactie op Hop en doen bekennen"?
Ik beken geen letter!
Ik lees ook memo's over "succesvolle tegenwerking" van Hop.
OM-GZO bedankt. Steeds meer burgers verbazen zich erover dat ik OM-GZO memo's over Hop te pakken heb gekregen.

Stem wijzer! Stem Groep Hop in 2018. J. Hop.

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

 

Gebruik voornamen tussen medewerkers Raad voor de Kinderbeschermers en kinderrechters bij rechtbank Utrecht voortaan taboe

 

Faxbericht 030-2333869.

Arrondissementsrechtbank Utrecht,
President Mr. P.W.M. Broekhoven,
Hamburgerstraat 28,
3512 NS Utrecht.

Ermelo, 13 oktober 1997.

Geachte heer Broekhoven,

Betreft: Onze correspondentie m.b.t. mijn aandachtspunten ter verbetering van de uiterlijke kenmerken van de rechtspraak bij de rechtbank Utrecht. Uw brief 08.10.97.

Het volgende resultaat is in onderling overleg alvast bereikt.

U bent het met mij eens dat het juister is dat de kinderrechters van de rechtbank Utrecht de raadsmedewerkers in ieder geval tijdens de zittingen niet meer bij de voornaam dienen te noemen. Dat is duidelijk taal en een verbetering. Mijn volgende signalen en aandachtspunten hebben nog niet tot overeenstemming geleid wellicht omdat u niet voldoende op de hoogte bent van de snelle ontwikkelingen die plaatsvinden.

Het openbaar register nevenfuncties rechterlijke ambtenaren. Ik ben hiervoor twee keer bij uw rechtbank geweest twee keer werd mij verboden aantekeningen te maken, onder toezicht moest ik de gegevens in mijn laptopcomputer in uw opdracht wissen. Nu informeert u mij dat ik bij het derde bezoek wel aantekeningen mag maken waarbij ik ook gebruik mag maken van mijn laptopcomputer. Nog steeds weigert u mij in strijd met de wet afschriften van deze opgaven conform 838 Re. Zo kunnen we natuurlijk niet met elkaar omgaan. U loopt bovendien steeds achter de zaken aan omdat ik bij andere gerechten inmiddels wel afschriften kan deze opgaven conform 838 Re kan krijgen.

Ik stel de volgende oplossing voor om de indruk weg te nemen dat bij de rechtbank Utrecht nog steeds iets te verbergen is en als compensatie voor de tegenwerking die ik bij de rechtbank Utrecht ben tegengekomen. U laat mij omgaand gratis afschriften van alle opgaven uit het openbaar bijbanenregister van de rechtbank Utrecht toesturen. U stuurt mij een lijst van rechters die ontslag hebben genomen met ontslagdata. Als alles klopt hoeft hier niet meer over gecorrespondeerd te worden en is de kwestie in onderling overleg netjes opgelost.

Bij de rechtbank Utrecht zit de vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming voor en na de zitting buiten partijen om bij de kinderrechter. Dit is een uiterst ongewenste situatie. Op dit moment zijn 63 bonafide gerechten maar ook het Landelijk Bureau van de Raad voor de Kinderbescherming het met mij eens dat in gerechten zowel de kinderstrafrechters als de kinderrechters in de Familie- en Jeugdsector de hand dienen te houden aan de regel dat de vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming teneinde elke belangenverstrengeling of voor- of naoverleg over in behandeling zijnde zaken te vermijden, de zittingzaal tegelijk met partijen betreedt en verlaat. Het zelfde geldt natuurlijk ook voor raadsheren en kantonrechters.

Bijgaand vindt u het overzicht van deze 63 bonafide gerechten

Ik stel voor dat u deze regel ook bij de rechtbank Utrecht laat doorvoeren zodat we hierover niet meer hoeven te corresponderen en een lijn getrokken wordt met 63 andere bonafide gerechten. Tevens beroept u zich in uw brief op de brief van het Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur. 

Volgens mij was de President van de rechtbank Utrecht ook aanwezig op het congres "kwaliteit van rechtspraak op een weegschaal". In de laatste plenaire zitting van het congres voornoemd is ook nadrukkelijk aan de orde geweest de oprichting van een centraal orgaan voor de zittende magistratuur. Hierover werd twijfel geuit. Men name was uitdrukkelijk het standpunt dat zo'n orgaan geen standpunten naar justitiabelen mocht innemen; het zou slechts, als het er al moest komen dienen om gecoördineerd standpunten naar de politiek in te nemen. Het is toch wel wonderlijk dat inmiddels zo'n orgaan niet alleen al blijkt te bestaan maar ook standpunten naar justitiabelen construeert.

U doet mijns inziens op ongeoorloofde wijze aan machtsconcentratie

De handelwijze van de rechtbankpresidenten komt mij strijdig voor met de wet en dan druk ik mij nog voorzichtig uit. 

In afwachting van uw snelle reactie, verblijf ik, 

Met vriendelijke groet,

hoogachtend,

J. Hop


Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo

Complot rechtspraak, RvdK, jeugdzorg en Openbaar Ministerie tegen Hop.  
3 De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
Startpagina bijbanen rechters op internet
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Bijbanenregisters rechters op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters verbijsterd achterlatend
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
Resultaat! Werking bijbanenregisters rechters flink verbeterd schrijft Minister aan Hop
Startpagina weigering inzage compleet dossier
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
Startpagina politie
136 Het complot! RvdK: Geen omgangsregeling omdat vader die met een beschikking wil afdwingen
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
Startpagina complot tegen politici en/of klokkenluiders
337 Het complot! Kamervoorzitter Deetman bleef kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
Het regent vervolgens beroepsverboden tegen Hop in de strijd van ouders om openbaarheid van contactjournalen gezinsvoogd.
Met spoed wordt klachtwetgeving tegen jeugdzorg medewerkers uitgehold om klagen tegen jeugdzorg met Hop te onderdrukken.
Rechters lopen ook mee met demonstratie gezinsvoogden om nog veel meer geld voor de jeugdzorg.
Van alle kanten komen berichten en ook rechtszaken jeugdzorg tegen Hop om Hop monddood te maken
Hop gaat met Groep Hop mee doen aan verkiezingen! Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
80 Lachwekkend! Twintig jaar later krijgt Hop van het Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
Hop leest over stiekem overleg overheid met Openbaar Ministerie! Hop leest over "succesvolle tegenwerking"!
Hop leest over een "frontale opsporingsactie tegen Hop EN DOEN BEKENNEN!"
Er komt een hoorzitting achter gesloten deuren! Het OM was niet aanwezig! Hop is wel aanwezig en vraagt gelijk aan de betrokken (vrouwelijke) rechter of zij vroeger in Stasi Oost-Duitsland heeft gewerkt? Deze rechter antwoord gelijk NEE maar Hop mocht vervolgens zijn zorgvuldig opgemaakte PLEITNOTITIES niet van haar voorlezen! Hop wraakte haar gelijk. Hop informeert de wrakingskamer tijdens de behandeling van deze wraking: Wraking ongegrond? "Ik kom dan niet meer terug en jullie zoeken het maar uit met dit zooitje". Uitspraak wrakingskamer: Wraking ongegrond! Hop mag zijn pleitnotities niet voorlezen! Hop is er niet meer geweest en heeft ook nergens meer op gereageerd.
Van harte gefeliciteerd met jullie "succesvolle tegenwerking"

 

 

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Groep Hop is ontstaan op de Veluwe en in de periode 2006 - 2018 is er nog niets veranderd en moet Groep Hop kost wat kost worden doodgezwegen. In 2006 deden we mee in Ermelo, in 2007 in de provincie Gelderland, in 2010 in Ermelo, Rheden, Zoetermeer en in 2014 in negen gemeenten, Dronten, Ermelo, Harderwijk, Putten, Lelystad, Zoetermeer, Oldambt, Rheden en Purmerend.
Bedankt alle kandidaten voor uw inzet.
Bedankt alle kiezers die op ons gestemd hebben en/of geholpen hebben met het verkrijgen van de benodigde ondersteuningsverklaringen.
Bedankt alle sponsors van Groep Hop.

top
STEM WIJZER! STEM GROEP HOP IN 2018©
Met onze mensen, voor de mensen.