GROEP HOP ERMELO ©

2006-2018 Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Christelijk vuilnis uit Ermelo wint met "doodzwijgen" (Groep) Hop bij Christelijk College Groevenbeek, Bedrijvenkring Ermelo, CDA debatten, Buurtvereniging Speuld en de krantjes Stentor, Ermelo Weekblad en hun vriendinnen bij locale internetkrantjes. HET CDA KAN ALLEEN GROEP HOP NIET CONTROLEREN want alleen Groep Hop met Hop weigerde vanaf 2006 losgeld te betalen voor debat aan de CDA PR commissie in Ermelo. Het betalen van losgeld aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid zoals dat in de gemeente Ermelo gebruikelijk is in strijd met wetgeving dat je voor de verkiezingen geen geld moet aanbieden als je gekozen wordt.

Groep Hop won van christelijk vuilnis uit Ermelo dat sportverenigingen wilde verplaatsen naar natuur- en agrarisch gebied. Ging niet door!

Groep Hop gaat winnen tegen het Ermelose christelijk vuilnis dat Nederlanders blijft discrimineren tov van buitenlanders mbt wonen in (recreatie)woningen. Voorbeeld 1 discriminatie Voorbeeld 2 discriminatie

Groep Hop gaat winnen tegen het christelijk vuilnis en het wonen in recreatiewoningen door jongeren gaat gelegaliseerd worden De WALGING van Ermeloers tegen christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo wordt steeds erger. Christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo en hun meelopers gaan zich steeds meer zorgen maken omdat zij merken op straat uitgekotst te worden door burgers.

Maar laten we reŽel zijn christelijk vuilnis uit Ermelo gaat inmiddels huis aan huis de deuren langs tijdens buurtonderzoeken om bewoners te vragen waar Hop mee bezig is en wie er allemaal bij Hop over de vloer komen. Het Ermelose christelijk vuilnis blijft dan ook gevaarlijk met het "fabriceren van bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Christelijk vuilnis uit Ermelo fraudeert ongehinderd met GBA gegevens en/of verkiezingsformulieren om kost wat kost Groep Hop buiten het gemeentehuis te houden. Na 12 jaar Ermelose politiek heb ik alleen maar minachting voor christelijk vuilnis dat in Ermelo ouderen terroriseert en de armoede injaagt. Verkiezingen niet wint maar steelt!

Denk eens na?
1 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
80 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV

 

Wilt u zelf meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in uw gemeente?

Contact: lees verder

 

Groep Hop mentaliteit over servicenormen dienstverlening gemeente tijdens verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2014. Groep Hop wil een kwaliteitshandvest met servicenormen over de dienstverlening van de gemeente Ermelo (hardhandig) invoeren. Ambtenaren die servicenormen over de dienstverlening aan burgers tegenwerken het Ermelose ambtenarenapparaat wegens "ONGESCHIKT ALS (ERMELOSE) AMBTENAAR" zsm het Ermelose ambtenarenapparaat uitwerken om het Ermelose ambtenaren apparaat te gaan zuiveren van burgervijandige elementen.

 

 

2010, juiste ontvangstbevestigingen hebben onze aandacht

Een praktijkvoorbeeld in 2014 vlak voor de verkiezingen 19 maart 2014 gemeente Ermelo

Wij zullen uw klachten dan ook niet in behandeling nemen.

Ambtenaar C. Versluis, hoofd afdeling Bedrijfsvoering a.i. gemeente Ermelo

 

 

2010 Gemeente Ermelo aan Hop: "Juiste ontvangstbevestigingen hebben onze aandacht" lachwekkend in 2012, 2013 nadat Hop achttien keer een verkeerde ontvangstbevestiging ontving in twee maanden te weten december 2009 en januari 2010

(648) Jan Hop: "Burgers zijn geen klanten!"

22 januari 2010. De norm! Gemeente Ermelo over Jan Hop citaat: "De datering van de ontvangstbevestigingen heeft onze aandacht. Wij zullen uw commentaar ter harte nemen. Wij danken u voor het meedenken in deze zaak. Het College van burgemeester en wethouders van Ermelo.

Het gevaar! VOOR 22 januari 2010. In de maanden december 2009 en januari 2010 ontving J. Hop tenminste 18 keer een verkeerde ontvangstbevestiging van de gemeente Ermelo. De datum dat een brief van J. Hop door de gemeente was ontvangen klopte niet en/of i.p.v. J. Hop werd een andere afzender op de ontvangstbevestiging vermeld.

De vriendelijke aanpak. J. Hop reageerde hierop door de eerste keer netjes naar de receptiebalie te gaan met het verzoek de onjuiste ontvangstbevestiging ter plaatse te vervangen door een correcte ontvangstbevestiging. Er was een "communicatie gesprekje" voor nodig en het duurde even maar Hop ging toch weg met een correcte ontvangstbevestiging.

De systematische en procedurele aanpak. Een vriendelijk communicatie gesprekje hielp natuurlijk niet want "ze" want de ambtenaren van Ermelo die gezag moeten uitoefenen over burgers en bestuurders bleven hardleers bij de gemeente Ermelo simpelweg omdat de mentaliteit en bejening van burgers door ambtenaren in Ermelo niet deugt.

Hop reageerde vervolgens door GELIJK BEZWAAR te maken tegen IEDERE verkeerde ontvangstbevestiging en noemde die een "Oerlemans met een volgnummer". Dhr. Oerlemans is het hoofd van de afdeling communicatie van de gemeente Ermelo. Er waren vervolgens nog 17 "Oerlemansjes" nodig om door "het verkeerde systeem" en door de "verkeerde mentaliteit" bij de gemeente Ermelo heen te breken. Op 22 januari 2010 drong dit probleem zelfs door bij het College van de gemeente Ermelo en kreeg Hop een brief met het volgende citaat: "De datering van de ontvangstbevestigingen heeft onze aandacht. Wij zullen uw commentaar ter harte nemen. Wij danken u voor het meedenken in deze zaak. Het College van burgemeester en wethouders van Ermelo.

En natuurlijk hielp ook dat niet. De gemeente Ermelo bleef de jaren erna tot en met 2013 gewoon verkeerde ontvangstbevestigingen en/of helemaal geen ontvangstbevestigingen meer sturen. In 2014 wordt de burgervijandige ambtenarenmentaliteit die heerst in het gemeentehuis van Ermelo veel duidelijk geetaleerd: Wij zullen uw klachten dan ook niet in behandeling nemen.

Wat gaat misschien wel helpen. Als nu maar voldoende burgers Groep Hop stemmen in Ermelo en kandidaten van Groep Hop worden gekozen in de Ermelose gemeenteraad dan kunnen we onderzoek gaan doen hoe het komt dat ondanks de aandacht van het College in 2010 er VIER JAAR LATER nog steeds geen of verkeerde ontvangstbevestigingen blijven komen. Misschien is het slimmer Dhr. Oerlemans de klachtcoŲrdinator te vervangen door iemand die net van school komt om klachten van burgers over verkeerde ontvangstbevestigingen serieus te gaan nemen. In 2014 zeker NIET door Ambtenaar C. Versluis, hoofd afdeling Bedrijfsvoering a.i. gemeente Ermelo om de mentaliteit die heerst bij Ermelose ambtenaren zoals het hoofd uitvoering a.i. jegens burgers met verkeerde ontvangstbevestigingen of geen ontvangstbevestigingen adequaat aan te pakken.

Ambtenaar C. Versluis, hoofd afdeling Bedrijfsvoering a.i. gemeente Ermelo: Wij zullen uw klachten dan ook niet in behandeling nemen.

De Ermelose burger die in 2010 succesvol klaagt wordt in 2014 ook niet serieus genomen en een grote schoonmaak onder burgervijandige ambtenaren is noodzakelijk om het Ermelose ambtenarenapparaat te zuiveren van burgervijandige elementen.

Stem Groep Hop in 2014 Dhr. J. Hop.

 

 

 

(17) Zijn eerste politieke ervaring deed Hop op met de Fractie Hendriks in de Tweede Kamer.

Van de heer Hendriks heb ik destijds veel opgestoken, ik heb hem geholpen met het toesturen van benodigde informatie en ik verzamelde informatie voor hem in de Tweede Kamer. Ik deed met de politieke groepering Groep Hop mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 in Ermelo en in 2007 met de provinciale verkiezingen voor de provincie Gelderland. In 2010 deed Groep Hop weer mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Ermelo samen met andere kandidaten in Ermelo, Rheden en Zoetermeer. Zoals genoemd heeft Groep Hop meegedaan met verkiezingen gemeenteraad in Ermelo. Het was verbazingwekkend dat de programmapunten van Groep Hop waar wij tegen waren en alle andere partijen voor zoals woningbouw op DVS33, Woningbouw op Zanderij en sportvelden naar Telgtereng niet zijn uitgevoerd. Wij zaten niet in de raad en waren tegen terwijl de andere partijen voor waren. Ook hebben we meegedaan aan de provinciale verkiezingen in Gelderland wat een posteroorlog tot gevolg heeft gehad Overal werden onze posters van de borden gerukt, overplakt, verwijderd.

 

 

Doodzwijgen Groep Hop overal zichtbaar op de Veluwe met vernielen Groep Hop verkiezingsposters

Geschiedenis. Groep Hop moest kost wat kost worden doodgezwegen en daarom werden over al Gelderland de posters van Groep Hop van de borden gerukt en overplakt
1 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
Na indienen van klachten wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
Stemwijzer 2007 Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. de gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
646 Archief Groep Hop deed mee aan provinciale verkiezingen Gelderland in 2007
340 Een sfeerverslag van Hop. Verkiezingsposters Groep Hop worden overal in Gelderland vernield en overplakt
425 "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
561 "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
541 Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
DIS Hoe gezellig is het wonen in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
PAR Hoe verlopen verkiezingen gemeenteraad in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
CHR Hoe verloopt een verkiezingsdebat in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
362 Het is verboden om losgeld te betalen aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid. Groep Hop weigerde!
379 CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Groep Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR commissie.
610 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop ontdekt dat ambtenaren GEZAG over inwoners en politici moeten uitoefenen
752 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop moet zijn mond houden van Ermelose CDA burgemeester
765 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders een woning van een oude gehandicapte burger!
766 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders in Ermelo een auto van een burger!
265 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
201 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Knippen en plakken mag in Ermelose verkiezingsformulieren
358 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Welke boom is hier ziek?
424 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
101 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bejaarde mevrouw
145 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo
686 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Asielzoekers hebben voorrang bij toewijzing woningen in Ermelo
665 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met Stasi praktijken
80 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
511 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
459 Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
218 Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten