Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ę

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter A BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

 

Dhr. drs. H.F. van Oosterhout PvdA Burgemeester gemeente AA en Hunze
NEVENFUNCTIES
Stichting Bosbrandbestrijding Groningen/Drenthe, (bestuurslid)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gemeentelijke vertegenwoordiger
Vereniging van Drentse Gemeenten, (bestuurslid)
Eems Dollard Regio, (lid)
Regionale Brandweer Drenthe, (lid algemeen bestuur)
GHOR, (lid algemeen bestuur)
Garantievoorziening voormalige Bestuursacademie Noord-Nederland, (plaatsvervangend lid algemeen bestuur)
Stuurgroep Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap  (lid)
Instituut voor Creatieve Ontwikkeling (ICO) (GR in liquidatie) Assen (lid)
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD Drenthe) (plv. lid AB )
Recreatieschap Drenthe  (lid AB )
Stuurgroep Vorming Meldkamer Noord-Nederland (lid)
Auditcommissie financiŰn Politie Drenthe (lid)
Regiegroep Huiselijk Geweld (voorzitter)
Stuurgroep Jeugd en Alcohol (lid)
Raad van Toezicht Yorneo (Jeugdzorg Drenthe)  (lid)
Raad van Toezicht Cedin (Onderwijsbegeleidingsdienst Groningen/Friesland (lid)
Raad van Toezicht RENN4 (Noordelijke speciale scholen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen) bestuurslid
Voorzitter Stuurgroep Techniek in het Onderwijs Drenthe
Dagvoorzitter/Inleider symposia in de provincie Drenthe
Raad van Commissarissen Sport Drenthe (lid)
Bron 11-05-2010 3

Dhr. A.M.T. Naterop  (CDA) burgemeester gemeente Aalburg
Monumentenhuis Brabant Bestuurslid
Molenstichting Altena Bestuurslid
Bron 12-05-2010 3

Dhr. P.J.M. Litjens VVD burgemeester gemeente Aalsmeer miv 15-08-2007
Lid Veiligheidsbestuur Veiligheidsregio Amstedam-Amstelland
Lid DB Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken
Lid Regionaal College van de Politieregio Amsterdam-Amsteland
Lid AB GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen)
Lid DB Samenwerkingsorgaan Amstelland De Meerlanden
Voorzitter Stuurgroep Informatiemanagement Regionale Veiligheid
Lid Stuurgroep Greenports Nederland
Lid Vereniging van Aandeelhouders De Meerlanden Holding N.V
Aandeelhouder van Eneco
Beschermheer Watersportvereniging Nieuwe Meer
Erevoorzitter Westeinder zeilwedstijden
Lid ComitÚ van Aanbeveling Stichting Sponsoring Ziekenhuis Amstelland
Lid ComitÚ van Aanbeveling Siichting Hospice Bardo Haarlemmermeer
Lid van ComitÚ van Aanbeveling Stichting e-court
Bron 26-08-2010 na IGB 3

Dhr. G. Berghoef, CDA burgemeester gemeente Aalten
NEVENFUNCTIES
Lid van regiocommissie publieke omroep
Mediator (i.o.)
Lid AB Veiligheidsregio
Lid Regionaal College politie Regio N.O.- Gelderland
Lid commissie grens Regio Achterhoek
Lid AB Regio Achterhoek
Lid DB Regio Achterhoek
Lid commissie Bestuur Regio Achterhoek
Lid AB Recreatieschap Achterhoek Liemers
Lid AB ISIW
lid programmateam Vrijetijds- economie Regio Achterhoek
voorzitter stuurgroep Platform sociale veiligheid spoorlijn Arnhem-Winterswijk
Bron 20-05-2010 3
Dhr. dr. J. (Jan) Streng(VVD) Burgemeester waarnemend gemeente Abcoude
Vice-voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht
Vice-voorzitter AVU
Bron 17-05-2010 3

Dhr. T.J. van der Zwan (PvdA) Burgemeester gemeente Achtkarspelen
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
ComitÚ van aanbeveling voor behoud Melkmarkt 1-5, 7 en 9 te Zwolle
NOFA algemeen bestuur
NOFA portefeuillehoudersoverleg Veiligheid
NOFA portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering
NOFA burgemeestersoverleg
Algemeen bestuur Hulpverleningsdienst FryslÔn
Regionaal College van Politie FryslÔn
Districtscollege Brandweer Noordoost FryslÔn
Aandeelhouderscommissie ENECO
Bron 19-05-2010 3

Mw. L.M. Huizer(PvdA) Burgemeester gemeente Alblasserdam
Weigering (bestuurlijke nevenfuncties) vanaf mei - augustus 2010!
Vertrokken per ?

A.B. Blase, PVDA burgemeester gemeente Alblasserdam
Lid bestuur Drechtsteden
Lid Regionaal College Politie Zuid-Holland Zuid
Lid Veiligheidsbestuur Zuid-Holland Zuid
Voorzitter burgemeesterskring Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Voorzitter comite 4 mei
Lid bestuur Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten
Lid Raad van Toezicht Woningcorporatie Kleurrijk Wonen
Lid Presidium PVDA
Bron 25-07-2011 3

Dhr. mr. H.M. Bergmann (VVD)Burgemeester gemeente Albrandswaard
Lid bestuur Regionaal College Rotterdam-Rijnmond
Lid dagelijks en algemeen bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Lid algemeen bestuur HALT
Voorzitter burgemeesterskring Rotterdam-Rijnmond
Lid kascommissie Vereniging Zuid-Hollandse burgemeesters
Lid raad van toezicht Delta Psychiatrisch Centrum
Voorzitter bestuur Stichting Het Kasteel van Rhoon
Lid commissie co÷peratie Rabobank Rhoon
Lid adviescommissie bewonersinitiativen Oude Westen
Beschermheer Stichting Vrienden H. Willibrorduskerk Rhoon
Coach voor studenten kunst van de SKVR
Redactielid Provincie & Gemeenten VVD
Lid kascommissie VVD Bestuurdersvereniging
Bron 19-08-2010 na IGB 3

Dhr. P.M. Bruinooge(CDA) Burgemeester gemeente Alkmaar
Korpsbeheerder politieregio Noord-Holland Noord
Voorzitter Regionaal Beheersoverleg (Beheersdriehoek) Politieregio NHN
Voorzitter Kernberaad DB Regionaal College
Voorzitter Regionaal College Politieregio NHN
Lid districtsdriehoek Politie NHN
Voorzitter Lokale driehoek (geintegreerd in lokaal veiligheidsoverleg)
Voorzitter stichting RAP (Regio Alkmaar Promotie)
Voorzitter AUC (Alkmaars UitwisselingscomitÚ)
lid Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum
lid Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio NHN
Bron 20-08-2010 na IGB 3

Mw. J.H.M. Hermans - Vloedbeld, VVD burgemeester gemeente Almelo
DB/AB-lid Veiligheidsregio Twente
DB/AB-lid Regionaal College
Lid Congres Lokale en Regionale Overheden Raad voor Europa
Lid Cie. Internationaal/Europa VNG
Bestuurslid VNG Overijssel
Plaatsvervangend lid “Committee of the Regions”
lid Civex commissie (Commission for Citizenship, governance, institutional and external affairs)
Ambtsgebonden erefuncties
Erevoorzitter Almelo’s Mannenkoor
Erevoorzitter Koninklijke Harmonie Almelo
Erevoorzitter E.H.B.O. Almelo
Lid ComitÚ van Aanbeveling Stichting Jong Muziektalent Twente
Lid ComitÚ van Aanbeveling ZGT Benefietgala 2012
Lid van ComitÚ van Aanbeveling Mans Kapbaarg moza´ek actie oud DEVA-cursisten
Lid ComitÚ van Aanbeveling Koninklijk Symphonie Orkest Cecilia t.g.v. 150-jarig jubileum
Lid AB en DB Regionaal veiligheidsberaad
Lid AB en DB Regionaal College
Plv. lid congres lokale en regionale overheden Raad voor Europa
Bron 01-09-2010-02-05-2013 J. Hop

Dhr. drs. M.A.J. Knip(VVD) Burgemeester gemeente Almelo GOG 01-09-2010

Dhr. H.W.S.M. Nuijten(PvdA)Burgemeester gemeente Alphen-Chaam
Raad van Toezicht Stichting De Wever (lid)
Stichting Willibrord te Deurne (secretaris)
Lid van het Algemeen (AB) en Dagelijks Bestuur (DB) van SES (Sociaal Economische Samenwerking West Brabant) q.q.
Expert voor VNG International i.z. ontwikkelingssamenwerking
Ombudscommissie Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (lid)  
Lid AB en DB Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Lid FinanciŰle Commissie Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Lid commissie grensoverschrijdende samenwerking rampenbestrijding
Lid AB en DB van het Regionaal College
Lid AB en DB van de Diamantgroep
Voorzitter van het Sociaal Economisch Platform (SEP) / Plaatselijke Groep (PG) De Baronie 
Lid van de Commissie Overleg en Voorlichting MilieuhygiŰne (COVM) vliegbasis Gilze-Rijen
Voorzitter van de Stichting 'De Goeie Ontsnapping'
Bron 17-05-2010 3

Dhr. W.H. de Gelder(GroenLinks) Burgemeester gemeente Alphen aan de Rijn
Voorzitter districtscollege Politie Rijn-en Veenstreek
Voorzitter Rijnstreekberaad i.l.
Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Holland Rijnland
Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden
Voorzitter Woerdens Beraad
Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds, afd. uid-Holland Noord
Stille vennoot van C.V. WG theatertechniek teRotterdam
Voorzitter Stichting Jong Muziektalent Nederland
Lid van het comitÚ van aanbeveling van Het Nederlands Fluitensemble
Lid van het comitÚ van aanbeveling van de stichting Bloemendaal-Dogon
Lid van het comitÚ van aanbeveling ecotuin Het Landje van de Boer, Bloemendaal
Bron 31-05-2010 (3)
NEVENFUNCTIES burgemeester gemeente Bloemendaal:
Lid Regionaal College (politie)
Lid dagelijks bestuur Veiligheids Regio Kennemerland i.o.
Lid algemeen bestuur Veiligheids Regio Kennemerland i.o.
Voorzitter Stichting Bloemendaal Initiatief

Beschermheer van de Vrijwillige Reddingsbrigade Bloemendaal
Beschermheer van Thijsse’s Hof
Beschermheer v.t.v. Buytentwist
Lid van het ComitÚ de Patronage van de Stichting 100 jaar Duin en Daal

Lid van het comitÚ van aanbeveling van de stichting Bloemendaal-Dogon

Voorzittercommissie Culturele Planologieprovincie Noord-Holland

Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Noord-Holland
Bestuurslid Ruigrokstichting

Stille vennoot van V.O.F.WG Theatertechniek te Rotterdam

Voorzitter Stichting De Vrije Parel te Rotterdam

Mw. A. Jorritsma-Lebbink(VVD) Burgemeester gemeente Almere
Korpsbeheerder Politie Flevoland
Voorzitter Regionaal College Politie Flevoland
Voorzitter Veiligheidsregio Flevoland
Voorzitter Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere
Regionaal vertegenwoordiger dagelijks bestuur Stichting Amsterdam Partners
Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Voorzitter Introdans
Voorzitter Commissie Nederlandse Hotel Classificatie
Voorzitter raad van toezicht Real Next
Voorzitter Ronald McDonald VU Kinderstad
Lid raad van commissarissen Dutch Space
Lid raad van toezicht Ned. Bureau voor Toerisme en Congressen
Voorzitter dagelijks bestuur Koninklijke Schuttevaer
Lid dagelijks bestuur Kenniskring Amsterdam
Voorzitter Taskforce Extra Instroom Chauffeurs
Voorzitter Audit team Voetbalvandalisme
Voorzitter Commissie Ambassadeurs Bibliotheek Almere
Bron 31-05-2010 3

Dhr. A. (Albert) de Hoop(D66) Burgemeester gemeente Ameland
NEVENFUNCTIES
Voorzitter KIMO Internationaal
Voorzitter Stichting Ouwe Pˇlle
Voozitter Stichting Paardenreddingboot
Voozitter Stichting Kunstmaand
Commissaris Kabel Noord
Adviseur Bedrijvenadviesgroep Frieslandcollege/Friesche Poort
Lid Noorder Netwerk
Bron 20-08-2010 na IGB 3
Lid Raad van Toezicht voortgezet openbaaronderwijs RSG Sneek

Paul Verhoeven burgemeester gemeente Ameland GOG 20-08-2010
voorzitter van Stichting Paardenreddingboot Ameland K.N.R.M. (afdeling Ameland)
Stichting "De Ouwe P˘lle" en Museum Federatie Friesland

Dhr. drs. L.M.M. Bolsius (CDA) burgemeester gemeente Amersfoort
Nevenfuncties uit hoofde van het ambt (qualitate qua)
Plaatsvervangend Korpsbeheerder en lid Regionaal College en Presidium van de Politie Regio Utrecht 2010 - heden De politie is belast met onder meer handhaving van openbare orde en veiligheid, het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten en misdrijfpreventie..
Voorzitter bestuurlijke regiegroep Regio Amersfoort 2010 - heden Samenwerkingsverband van Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. Opvolger van het Gewest Eemland, dat werd opgericht op 22 januari 1969. .
Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2010 - heden Binnen de veiligheidsregio werken de verschillende organisaties die betrokken zijn bij rampenbestrijding en crisisbeheersing in de provincie Utrecht nauw samen. Dat zijn de brandweer, politie, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en de 29 Utrechtse gemeenten..
Voorzitter bestuur Hoefhamer / Johannastichting 2010 - heden De Hoefhamerstichting heeft ten doel personen die door ouderdom, ziekte of andere omstandigheden in financiŰle moeilijkheden zijn geraakt te ondersteunen. Doel van de Johannastichting is om aan vrouwen uitkeringen te verstrekken teneinde hen in staat te stellen zich door studie of anderszins te bekwamen voor bepaalde functies in de maatschappij..
Deken van het Capittel van St. Joris te Amersfoort 2010 - heden Doel van de stichting is het in de lijn van de traditie van het Capittel van St. Joris doen van uitkeringen uit de inkomsten van het vermogen van de stichting..
Provisor van de Stichting De Gecombineerde VicarieŰn 2010 - heden Een vicarie is volgens de wet een stichting en oorspronkelijk een middeleeuwse rechtspersoon naar kerkelijk Ŕn wereldlijk recht. In 1999 zijn de resterende 21 vicarieŰn officieel gefuseerd. De burgemeester is qualitate qua voorzitter van deze stichting. .
Voorzitter bestuur Stichting Citymarketing Amersfoort 2010 - heden.
Aandeelhouder van het Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV 2010 - heden. Nevenfuncties (niet uit hoofde van het ambt)
Voorzitter van de Vereniging Sport en Gemeenten
Voorzitter Taskforce Woonoverlast
Medewerker bedevaarten Lourdes
Secretaris/ penningmeester Dokter Frans Bolsius Fonds
Overige blijken van verbondenheid
Lid comitÚ van aanbeveling van de tentoonstelling Maria van Amersfoort (1 juni tot 25 september 2011) van museum Flehite in Amersfoort
Lid comitÚ van aanbeveling van de stichting Fondswerving voor het Levensbeschouwelijk Centrum in de nieuwbouw van het Meander Medisch Centrum
Lid comitÚ van aanbeveling van de Volksuniversiteit Amersfoort
Lid comitÚ van aanbeveling van het project in Ilha de Mozambique van de medische staf van het Meander Medisch Centrum
Lid comitÚ van aanbeveling van de Stichting Russisch Ereveld
Lid comitÚ van aanbeveling van Soli Amersfoort
Lid comitÚ van aanbeveling van het Toon Hermans Huis
Lid comitÚ van aanbeveling van Holland Opera
Ambassadeur van het project voor Gain2gether Een interactief beeldverhaal over het effect van duurzame samenwerkingsverbanden tussen ‘Westerse’ en ‘Zuidelijke’ ondernemers, zoals microfinanciering, biologische landbouw en hergebruik van computers
Lid comitÚ van aanbeveling van de Kerkennacht Amersfoort op 25 juni 2011
Voorzitter Vereniging Sport en Gemeenten (eind september besluitvorming in ledenvergadering)
Lid comitÚ van aanbeveling Sintercity Express 2011 OUD zelfstandig media-ondernemer lid van de Raad voor het Jeugdbeleid de Raad voor de Microfinanciering (tot november 2011) Secretaris voor de Kamerkring Rotterdam van het CDA lid van de Provinciale Staten Zuid-Holland voor het CDA voorzitter van de Vereniging Sport en Gemeenten voorzitter van de Taskforce Woonoverlast begeleider tijdens bedevaarten naar Lourdes in Frankrijk en secretaris penningmeester van het Dokter Frans Bolsius Fonds 2002-2010 Wethouder te Rotterdam 1997-2002 Media-ondernemer/columnist (eigenbedrijf) 1996-1997 Persvoorlichter Memisa 1994-1996 Redacteur economie Radio Rijnmond aug 1994- okt 1994 Logisticus Vluchtelingenkamp Za´re (via Memisa) 1993-1994 Directeur Holland Trade Bridge Vietnam te Saigon 1990-1993 Bestuursassistent wethouder Haven te Rotterdam 1989-1990 Redacteur dagblad Het Binnenhof te Den Haag 1986-1989 Persvoorlichter Novib te Den Haag 1980-1984 Medewerker lid Tweede Kamer Politieke activiteiten 1998-2002 Lid gemeenteraad Rotterdam, fractievoorzitter CDA 1995-1998 Lid Provinciale Staten Zuid-Holland, fractie CDA 1990-1993 Lid Raad voor het Jeugdbeleid 1988-1993 Secretaris Kamerkring Rotterdam (CDA) 1984-1987 Lid deelgemeente Centrum-Noord 1984-1986 Lid Dagelijks Bestuur deelgemeente Centrum-Noord 1984 Jongerenvertegenwoordiger Verenigde Naties Begin jaren tachtig voorzitter buitenlandcommissie CDJA
C18 oktober 2011 Hop website gemeente Amersfoort

Dhr. mr. J.H.C. van Zanen (VVD)Burgemeester gemeente Amstelveen
plaatsvervangend korpsbeheerder en plaatsvervangend voorzitter Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
lid Algemeen Bestuur Stichting Kenniskring Amsterdam
lid Raad van Toezicht Nederlands Jeugd Instituut Utrecht
lid redactie Raadsledennieuws
Bron 25-05-2010 3

Dhr. E.E. van der Laan, PVDA burgemeester gemeente Amsterdam miv 7 juli 2010
Voorzitter College Burgemeester en Wethouders
Korpsbeheerder Politie Regio Amsterdam/Amstelland
Lid van het Korps Beheerders Beraad
Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur Regionale Brandweer
Voorzitter Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Voorzitter Stadsregio Amsterdam
Voorzitter AB Stichting Amsterdam Partners
Voorzitter Stichting Kenniskring Amsterdam
Voorzitter Stichting Koninklijk Paleis (Paleis op de Dam)
CHop 28-08-2011 website gemeente Amsterdam
1990-1998: Lid gemeenteraad Amsterdam voor de Partij van de Arbeid, vanaf 1993 als fractievoorzitter
Voorzitter bestuur Verzetsmuseum Amsterdam
Voorzitter bestuur W.E. Jansenfonds
Voorzitter bestuur De Groene Amsterdammer
Voorzitter bestuur kunststichting De Appel
Lid Raad van Toezicht Publieke Omroep
Lid Curatorium Het Parool / Bestuur Het Nieuwe Parool
Bestuurslid Forum voor Stedelijke Vernieuwing
Bestuurslid Circus Elleboog
Lid Raad van Advies Gemeentelijk Havenbedrijf
Commissaris RIGO
2008- 2010 Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
1992-2008 Mede-oprichter van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan
1984-1992 Advocaat, "Van Doorne, Sjollema Advocaten/TrenitÚ Van Doorne Advocaten" te Amsterdam Eberhard Edzard van der Laan werd op 28 juni 1955 in Leiden geboren. Hij studeerde rechten aan de Vrije Universiteit (Amsterdam). In 1992 nam hij het initiatief tot een eigen advocatenkantoor (Kennedy Van der Laan). Hij verbrak de banden met dit kantoor toen hij in 2008 tussentijds aantrad als minister van Wonen, Wijken en Integratie, in welke functie Van der Laan zich onder meer sterk maakte voor de aanpak van achterstandswijken in de grote steden van Nederland en voor de inburgering en integratie van nieuwe Nederlanders.

Mw. A.F.T. Streumer (PvdA)Burgemeester Gemeente Andijk
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Nederlands Genootschap voor Burgemeesters
lid stuurgroep diversiteit Binnenlandse Zakenl
lid redactiecommissie burgemeesiersblad
Bron 24-08-2010 na IGB 3

Dhr. H. van den Doel(VVD) Burgemeester Gemeente Anna Paulowna
Lid van het bestuur van het Rode Kruis afdeling Anna Paulowna
Voorzitter van de Stichting Polder Wieringerwaard 400 jaar
Lid van het ComitÚ van Aanbeveling van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld
Lid van het AB van het Gewest Kop van Noord-Holland in liquidatie
Lid van het AB van de Veiligheidsregio
Llid van het AB van het Regionaal Archief
Lid van het Regionaal College (politie)
Lid van de Driehoek, district Noordkop (politie)
Voorzitter van de Stichting voor gemeenschappelijke belangen van gezondheidszorg
Bron 19-08-2010 na IGB 3

Dhr. J.J.W. (Hans) Esmeijer CDA waarnemend burgemeester Burgemeester gemeente Apeldoorn per 01-10-2011
1999 tot april 2011 lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland
waarnemend Commissaris van de Koningin in Gelderland van januari tot september 2005
voorzitter van het College van het Bestuur van het ROC Pascal Randmeer Onderwijsgroep
1969 tot 1999 heeft de heer Esmeijer diverse functies bekleed in het onderwijs in Apeldoorn

Dhr. mr. G.J. de Graaf(VVD) voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal miv01-10-2011
NEVENFUNCTIES?
Dhr. mr. G.J. de Graaf(VVD) Burgemeester gemeente Apeldoorn
NEVENFUNCTIES
Lid Eerste Kamer der Staten Generaal
Lid Raad van Bestuur van de Oorlogsgravenstichting
Lid bestuur Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
Voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Vereniging van leden der Nederlandse Ridderorden
Voorzitter Nederlands Instituut voor Fysieke veiligheid NIBRA
Korpsbeheerder Politie Noord en Oost Gelderland
Voorzitter Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland
Lid Algemeen bestuur Regio Stedendriehoek
Voorzitter GGD Gelre-IJssel
Lid Raad van Advies Stichting Nationaal Park de Hoge Veluwe
Voorzitter overlegplatform bouwregelgeving Ministerie VROM
Voorzitter Raad van Advies Bouwhuis
Lid Raad van Toezicht/Advies Apenheul
Voorzitter Stichting De Eik
Voorzitter Schizofreniestichting
Bron 11-05-2010 3

Mw. H.K. Pot (PvdA) Burgemeester waarnemend Gemeente Appingedam
Voorzitter Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen
Voorzitter Raad van Toezicht Het Poortje jeugdinrichtingen     
Voorzitter burgemeesterskring provincie Groningen      
Lid dagelijks bestuur Vereniging Groninger Gemeenten   
Voorzitter centrum voor maatschappelijke ontwikkeling  
Voorzitter Veilig Verkeer Nederland - district Groningen       
Lid Prins Bernard Cultuurfonds
Voorzitter stichting CMK – fonds voor kinderopvang
Voorzitter Raad van Toezicht ondernemershuis Eemsdelta
Voorzitter Stichting Klokkenspel Groningen
Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg
Lid bestuurscommissie Regionale Brandweer HVD
Lid bestuur gemeenschappelijke regeling Brandweer Regio Noord
Voorzitter Leader Actie Groep Hoogeland
Vertegenwoordiger gemeente in Stuurgroep Noord
Voorzitter Co÷peratieve Vereniging Fivelpoort
Lid Regionaal College Politie  
Lid Driehoeksoverleg Delfzijl/Appingedam
Voorzitter Regiegroep wonen en voorzieningen Eemsdelta
Lid Regiegroep economie Eemsdelta
Lid Commissie georganiseerd overleg
Bron 06-06-2010 3

Dhr. A.H.M.J. Tans(PvdA) burgemeester Gemeente Arcen en Velden
Voorzitter Raad van Toezicht GGZ Noorden Midden-Limburg
Penningmeester/secretaris burgemeesterskring Limburg Noord
Lid regionaal college Politie Limburg Noord
Voorzitter Stuurgroep Toeristische regio Maasduinen
Lid Euregioraad Maas Rijn Nood
Lid commissie SEART regio Noord-en Midden-Limburg
Lid commissie Veiligheid Regio Noord- en Midden-Limburg
Fusie Arcen en Velden en Venlo 1 januari 2010

Mw. P.C. Krikke (VVD) Burgemeester Gemeente Arnhem
Korpsbeheerder politieregio Gelderland Midden
Voorzitter AB en DB Hulpverlening Gelderland Midden
Vice voorzitter korpsbeheerder beraad
Lid AB Vereniging Nederlandse Gemeenten
Lid Raad van Advies Stichting Nationaal Park Hoge Veluwe
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Nationaal Park Hoge Veluwe
Lid Raad van Toezicht Technische Universiteit Eindhoven
Vice voorzitter Taskforce jeugdwerkloosheid Min SOZA
Lid Vereniging Aegon
Voorzitter VVD permanente Scoutingcommissie
Jurylid stichting overheidsmanager van het jaar
Lid comite van Advies overheidscommunicatie Ministerie van Algemene Zaken
Bestuurslid Stichting Lucie Burgers
Bestuurslid stichting Poortersfonds Arnhem 1995
Lid hoofdbestuur Nederlandse Rode Kruis
Voorzitter AB en DB LSV GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland)
Bron 26-08-2010 na IGB 3
Voorzitter G-27,fysieke peiler.
Lid Raad van Advies CASA.
Lid aandeelhoudersvergadering
INFORMANTENVERKLARING NIENHUIS/LEENDERS:
01-06-2006 probeerden wij voor het eerst aangifte te doen op politie bureau Dieren. Werden als snotneuzen weggestuurd.
07-03-2007 wederom poging gedaan (wijkagent H.Jansen stuurde onsweg omdat ie eerst met de SBJG VOOGD??? moest overleggen of er aangifte gedaan kon worden.
14-03-2007 (model)klacht 381 ingediend bij gemeente Rheden t.a.v Burgemeester Wingerden-Boers.
16-03-2007 Burgemeester Wingerden-Boers stuurt (model)klacht 381 door naar korps beheerder mevrouw P.C Krikke burgemeester Arnhem .
26-03-2007 ontvangstbevestiging (modelklacht 381 door Gelderland-Midden door hr C.P Dieleman (klachtenco÷rdinator).
17-10-2007 bij de (derde poging) wordt aangifte opgenomen.
07-01-2008 bericht Politie Midden-Gelderland zaak geseponeerd wegens gering en oud feit! (Hulp OvJ G.H de Man)
23-11-2008 verzoek ingediend voor verdere vervolging. Stukken zoekgeraakt bij politie
20-02-2009 ontvangstbevestiging klacht niet verder vervolgen OVJ
13-3-2009 beklag afgehandeld met brief Klein Kranenbarg. Bevestigd de mishandelingen en dat dit geen gering en oud feit is.
Echter dader is jonger dan 12 en wordt geen verdere vervolging  ingesteld.
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/581.htm

Dhr. drs. K.S. Heldoorn (PvdA) Burgemeester gemeente Assen
voorzitter Lokaal Driehoeksoverleg Politie
voorzitter Districtelijk Driehoeksoverleg Politie
plaatsvervangend bestuurslid stuurgroep Regio Groningen
bestuurslid van Bestuurlijk Platform Sensor Universe
Als korpsbeheerder Regiopolitie Drenthe: 
voorzitter Regionaal College Regiopolitie Drenthe
voorzitter Regionale Beheersdriehoek Regiopolitie
bestuurslid landelijke Korpsbeheerdersraad
Als voorzitter Veiligheidsregio Drenthe:
voorzitter dagelijks en algemeen bestuur Veiligheidsregio Drenthe
bestuurslid Landelijk Veiligheidsberaad
voorzitter van de steunstichting Friese Tjottervloot
Bron 26-08-2010 na IGB 3

Dhr. ir. J. Beenakker(VVD) Burgemeester gemeente Asten
Bestuur Vereniging Brabantse Gemeenten
Provinciale Omgeving Commissie (POC
Dagelijks Bestuur SRE
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio zo-brabant
Stuurgroep MEROS
B-ROH (Bestuurlijke Regionaal Overleg Handhaving)
Burgemeesterskring zo-brabant
DAS-driehoeksoverleg
Plv. lid Algemeen Bestuur Hypotheekfonds Noordbrabantse gemeenten
Plv. lid GGD Zuidoost Brabant
Bron 04-06-2010 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dhr. mr. M.J. Cohen(PvdA) Burgemeester gemeente Amsterdam
Let op! www.burojeugdzorg.nl/685.htm weigering (bestuurlijke nevenfuncties) vanaf mei - augustus 2010! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gemeente AA en Hunze
Raadslid
Dhr. E. Houwing (Actief Aa en Hunze)
Dhr. A.R. Koops (CDA)
Dhr. H. Heijermans (Combinatie Gemeentebelangen)
Dhr. H. Schrotenboer (Combinatie Gemeentebelangen)
Dhr. J.J. Wiersum (Combinatie Gemeentebelangen)
Dhr. R. Brands (Combinatie Gemeentebelangen)
Mw. A.L. Weijenberg (GroenLinks)
Mw. M.G.W. Neesen (GroenLinks)
Dhr. D. Hoitzing (PvdA)
Dhr. D. Smit (PvdA)
Dhr. G.J.J. Koopman (PvdA)
Dhr. M.J.J. Hazenberg (PvdA)
Dhr. R. Bruining (PvdA)
Mw. H. van der Maas- Visser (PvdA)
Mw. M. Lantinga (PvdA)
Mw. T.G. Scheringa-Benedictus (PvdA)
Mw. W.J.A. van den Dungen (PvdA)
Dhr. B. Hofsteenge (VVD)
Dhr. H. Eissen (VVD)
Dhr. J.J. Arends (VVD)
Dhr. W. Bartelds (VVD)
Mw. drs. E.H. Udding- Blok (VVD Wethouder gemeente AA en Hunze

Dhr. mr. F. Snoep, gemeentesecretaris gemeente AA en Hunze

Garantievoorziening voormalige Bestuursacademie Noord-Nederland, algemeen bestuurslid

Bestuursacademie Nederland, bestuurslid

Voorzitter stichting Vriendenband Aa en Hunze

Voorzitter OrganisatiecomitÚ Simon Vroemenloop

Commissie Gemeenterecht van de VNG lid

Bron gemeente AA en Hunze 10 februari 2009
Dhr. T. Santes Raadsgriffier gemeente AA en Hunze
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Ons Dorpshuis te Annen
Bron gemeente AA en Hunze 27 november 2008

Veendam, Dhr. J.B. Wassink, raadsgriffier gemeente Veendam
NEVENFUNCTIES
Dhr. J.B. Wassink
Raadslid gemeente Aa en Hunze
Raadsgriffier gemeente Veendam
Werkzaam als zelfstandig ondernemer
Voorzitter Comm. Bezwaar- en Beroepschriften gemeente Groningen
Voorzitter Stichting dorpshuis Schipborg
Ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Groningen
Voorzitter van de commissie rechtspostionele aangelegenheden van het waterschap Noorderzijlvest.
Ongeveer 1 zitting per jaar (met vergoeding).
Lid van de commissie rechtspositionele aangelegenheden van waterschap Hunze en Aa's.
Ongeveer 1 zitting per jaar (met vergoeding).
Voorzitter van de stichting Dorpshuis Schipborg (onbezoldigd).
Secretaris van de Stichting Vrienden van Raadhuiskade 71 (onbezoldigd).
Het betreft een monumentaal pand in Wildervank (gemeente Veendam) Bron gemeente Veendam

Lijst van nevenfuncties van het college van gemeente Aa en Hunze 100209

Nevenfuncties Drs. H.F. van Oosterhout
Stichting Bosbrandbestrijding Groningen/Drenthe, (bestuurslid)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, gemeentelijke vertegenwoordiger Vereniging van Drentse Gemeenten, (bestuurslid)
Eems Dollard Regio, (lid)
Regionale Brandweer Drenthe, (lid algemeen bestuur)
GHOR, (lid algemeen bestuur)
Garantievoorziening voormalige Bestuursacademie Noord-Nederland, (plaatsvervangend lid algemeen bestuur)
Stuurgroep Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap (lid)
Instituut voor Creatieve Ontwikkeling (ICO) (GR in liquidatie) Assen (lid)
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD Drenthe) (plv. lid AB )
Recreatieschap Drenthe (lid AB )

Stuurgroep Vorming Meldkamer Noord-Nederland (lid)

Auditcommissie financiŰn Politie Drenthe (lid)
Regiegroep Huiselijk Geweld (voorzitter)

Stuurgroep Jeugd en Alcohol (lid)
Raad van Toezicht Jorneo (Jeugdzorg Drenthe) (lid)
Raad van Toezicht Cedin (Onderwijsbegeleidingsdienst Groningen/Friesland (lid)
Voorzitter Stuurgroep Techniek in het Onderwijs Drenthe
Dagvoorzitter/Inleider symposia in de provincie Drenthe
RENN4 (Noordelijke speciale scholen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen) bestuurslid
Dhr. H. Santes (PvdA) Wethouder gemeente AA en Hunze

Nevenfuncties
Waterleidingmaatschappij Drenthe, vertegenwoordiger AVA
Intergemeentelijke Sociale Dienst, plv. algemeen bestuurslid
Nevenfuncties Drs. E.H. Udding-Blok
Stichting Weer Samen naar School, bestuurslid
Platform ict-Onderwijs, bestuurslid
ICO, plv. algemeen bestuurslid
Werkvoorzieningsschap, Alescon, algemeen bestuurslid
Intergemeentelijke Sociale Dienst, algemeen bestuurslid
GGD Drenthe, algemeen bestuurslid
Bestuurscommissie Onderzoek, Cultuur, Welzijn en Zorg van de provincie Drenthe (bezoldiging wordt in gemeentekas gestort) (lid)

Dhr. H. Schrotenboer
Voorzitter uitvaartvereniging Grolloo
Groepsleraar obs“De Drift” Grolloo

Dhr. J. Dijkema
Geen nevenfuncties

Dhr. E. Houwing
Ambtenaar provincie Groningen

Dhr. L.B. Boerma
Geen nevenfuncties

Dhr. W. Sijbring
Geen nevenfuncties

Dhr. R. Brands
Lid Raad van Commissarissen RABO-bank Assen-Rolde-Smilde
Voorzitter Boermarke Rolde
Bestuurslid Stichting Roldermarkt

Dhr. H. Harms
Geen nevenfuncties
Mw. T.G. Scheringa-Benedictus
Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Gemeente Aa en Hunze

Dhr. J.T.J.M. van Luijk
Adviseur Stichting STAMM
Voorzitter Stichting SINTAN (Support & Informatie Netwerk Tanzania-Nederland)
Bestuurslid Stichting Vriendenband Opocno – Aa en Hunze

Dhr. G.J.J. Koopman
Voorzitter Wereldwinkel Rolde
Voorzitter RK Statie Rolde

Dhr. G. Doeve
Bestuurslid Begrafenisver. Gieterveen-Nieuwediep
Bestuurslid muziekschool “De Hondsrug ”
Voorzitter plaatselijke commissie “het kleine kerkje” Gieterveen

Dhr. P.D. Roovers
Bestuurslid school Gieterveen

Dhr. J.J. Arends
Rentmeester Jacobuskerk Rolde

Mw. E.H. Udding-Blok
Lid bestuurscommissie Prov.Onderzoeksbureau
Freelance Neerlandicus
Bestuurslid school Gieterveen
Lid werkgroep kweekvijver ENOVA

Dhr. L.W. Tjarks
Ambtenaar provincie Drenthe

Mw. drs. G. Oussoren
Lid algemeen bestuur ICO (muziekschool)
Plv.lid alg.bestuur Alescon (soc.werkvoorziening)

Dhr. F.J.P. BlacquiŔre
Lid kascommissie Yarden


Mw.A. Klaassen
Geen nevenfuncties

Dhr. A. Holtjer
Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Aa en Hunze

Dhr. A.R. Koops
Vice-voorzitter Raad van Toezicht RABO-bank Aa en Hunze
Dhr. J.J. Arends 2;
Dhr. F.J.P. BlacquiŔre
Geen nevenfuncties 3;
Dhr. R. Brands
Voorzitter Boermarke Rolde
Bestuurslid St. Roldermarkt
Lid Raad van Commissarissen RABO Assen-Rolde-Smilde Betaald 4;
Dhr. R. Bruining
Geen nevenfuncties 5;
Mevr. W.J.A. van den Dungen
Geen nevenfuncties
Dhr. H. Eissen 7;
Dhr. M.J.J. Hazenberg
Geen nevenfuncties (3)
Dhr. H. Heijerman
Voorzitter plaatselijk belang Gasselte - Kostvlies
Secretaris dagelijks bestuur dorpshuis de Trefkoel te Gasselte
Dhr. B. Hofsteenge
Geen nevenfuncties
Dhr. E. Houwing
Geen nevenfuncties
Dhr. G.J.J. Koopman
Voorzitter Wereldwinkel Rolde
Voorzitter RK Statie Rolde
Dhr.A.R. Koops
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Aa en Hunze
Mevr. M. Lantinga
lid RvT CEDIN
lid RvT St. MEE Groningen
lid RvC St. RAV Groningen
Voorzitter Volksuniversiteit Groningen

Mevr. H. van der Maas-Visser
Vrijwilligster bij steunpunt vrijwilligerswerk Aa en Hunze. 15;
Mw. M.C. Neesen
Geen nevenfuncties 16;
Dhr. H. Santes
Geen nevenfuncties 17;

Mw. T.G. Scheringa-Benedictus
Ambtenaar burgerlijke stand
Dhr. H. Schrotenboer
Voorzitter Uitvaartver. Grollo e.o.
Dhr. D. Smit
lid RvT Koninklijk Vereniging Effatha&Guyot Groep
Mw.A.L. Weijenberg

organisator Filmliga

PR-officer ITC
Dhr. J.J. Wiersum
Geen nevenfuncties Gemeente ?
Raadsgriffier
Dhr. E.W. Kooi ()
Raadslid
Dhr. J. Spuijbroek (BAB)
Dhr. M.L.J. van den Maagdenberg (BAB)
Dhr. C.J. Schreuders (CDA)
Dhr. G. Bax (CDA)
Dhr. W. van Vliet (CDA)
Dhr. C. Nieuwenhuizen (ChristenUnie)
Dhr. G.J. van Helden (ChristenUnie)
Dhr. J.G. Vos (ChristenUnie)
Dhr. S.R. Sheikkariem (Ideaalburg)
Dhr. C. de Waal (PvdA)
Mw. Y.M. de Brieder-de Bock (PvdA)
Dhr. A. Burghout (SGP)
Dhr. E.A. Vos (SGP)
Dhr. M.A. Vos (SGP)
Dhr. C. Branderhorst (VVD)
Secretaris
Dhr. B.A. Duijster ()
Wethouder
Mw. L.C.J. Lijmbach-Schneider (CDA)
Dhr. W.H. van der Hoeven (ChristenUnie)
Mw. M.A. van der Wal (PvdA)

Gemeente Aalten
Mevr. W.J.Oosterveld-Sanders
Voorzitter
Interim manager en adviseur

Bezoldigd: Ja 1. Voorzitter Rekenkamercommissie Almelo.

2. Voorzitter Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland.

3. Penningmeester Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Deventer

Samenstelling en nevenfuncties rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk


Dhr. J. de Kruijf
Lid en plv. voorzitter
1. Universitair docent, faculteit Management en Bestuur Universiteit Twente.

2. Controller bij UWV.
Penningmeester Stichting De Basis, organisatie voor openbaar onderwijs Arnhem.

2. Bestuurslid UWV pensioensfonds en plv. bestuurslid UWV-Vut-fonds.

Samenstelling en nevenfuncties rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk


Dhr. D. Engelsman
Lid
Controller Reporting bij Tennet TSO BV
in Arnhem.

Bezoldigd: ja Geen


Samenstelling en nevenfuncties rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk


Dhr. M.J. Meinema,plv. raadsgriffier gemeente Winterswijk
NEVENFUNCTIES

Commissiegriffier rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Bron gemeente Winterswijk 2008Dhr. J. (Jan) Nobel, gemeentesecretaris gemeente Aalten

NEVENFUNCTIES

Af en toe een organisatieadvies en in mei een (eenmalige) trainingsdag over leiderschap bij de Bestuursacademie.

Bron gemeente Aalten
Sent:
Thursday, February 12, 2009 11:22 AM
M.A.J.B. Fiering , raadsgriffier gemeente Aalten
GEEN NEVENFUNCTIES 080108-081108
Dhr. M.J. Meinema,
plv. raadsgriffier gemeente Winterswijk

NEVENFUNCTIES
Commissiegriffier rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Bron gemeente Winterswijk 2008

<


H.M. Ostendorp
Wethouder
(CDA)
Wethouder
Communicatie

WMO

WVG

Sociale werkvoorziening WSW

Ouderenzorg

Algemeen Maatschappelijk Werk

Volksgezondheid

ISWI

Minimabeleid

Sport / subsidiebelei d


Nevenfuncties:
Lid DB sociaal Werkvoorzieningschap Hameland
Lid Stadsbank Oost Nederland
Lid DB ISWI Lid commissie Zorg, welzijn, jeugd en onderwijsRegio Achterhoek Lid AB GGD * plv lid DB GGD * Stuurgroep Werk en Inkomen Walbreng gemeenten.


H.J. Rijks
Wethouder
GB


Taken:

2e loco

Jeugdbeleid

Jeugdzorg

Peuterspeelzaalwer k

Kinderopvang

VVE/GOA

Accommodatiebehee r

Onderwijs / kunst /  cultuur

Sociaal Cultureel Wer k

Jeugdcentra

Jongerenwerk

Beheer / onderhoud  openbaar groen

Wegen, straten en  pleinen

Openbare werken /  herinrichting

Verkeerszaken

Riolering


Nevenfuncties:
Lid commissie Milieu afval en water Regio
Achterhoek
Lid commissie Verkeer en vervoer Regio
Achterhoek
* bestuurscommissie Volwasseneducatie Regio
Achterhoek


J. Teeuwsen
Wethouder
VVD


Taken:

3e loco

FinanciŰn
• Bedrijfscontactfunctionaris

Deregulering

Economische zake n

Middenstand

Industrie

ICT

Inkoop

Milieu


Nevenfuncties:
Lid AB Regio Achterhoek
* plv lid AB Recreatieschap Achterhoek Liemers.
Lid commissie Economische Zaken Regio Achterhoek


W.G. J. ten Voorde
Wethouder
CDA


Taken:

4e loco

Volkshuisvestin g

Ruimtelijke Ordenin g

Stads en dorpsvernieuwing

Bouwvergunningen

Monumenten

Grondzaken

Plattelandsvernieuwin g

Alternatieve energi e


Nevenfuncties:
plv lid Stadsbank Oost Nederland
Lid commissie Milieu afval en water Regio Achterhoek
Lid commissie Volkshuisvesting en ruimtelijkeOrdening Regio Achterhoek
* Commissaris Stedelijk Wonen Enschede (wel bezoldigd)


Raadsleden
J.J. Bulsink Raadslid GB Nevenfuncties: Voorzitter Modellbaugruppe Bocholt e.v.
J.D. van Duijvenvoorde Raadslid PvdA Medewerker Fa. Te Lindert Nevenfuncties: Geen
F.B. Diersen Raadslid CDA Docent/Co÷rdinator Christelijk College Schaersvoorde Nevenfuncties:
Voorzitter IJsclub Het Boesveld.
Voorzitter Sport- en RecreatiestichtingDinxperlo.
Bestuurslid Stichting Iselinge
H.H. Eppink Raadslid PvdA Werknemer Kuiper B.V. Breedenbroek Nevenfuncties:
Bestuurslid Stichting voor Maatschappelijk Welzijn
Vrijwilliger Klein Theater Dinxperlo
G.J.E.Heusinkveld Raadslid CDA Beleidsmedewerker gemeente Doesburg Nevenfuncties: Voorzitter schietvereniging Lintelo
G.H. ter Horst Raadslid Progressieve Partij
Vestigingsleider Aaltense groothandel in glas en verf
Scriba en ouderling in de (toen nog) Geref. Kerk. Nevenfuncties: Geen
Mw. W. van der Kuil Raadslid CDA Adviseur bij Spectrum. (centrum voor maat-schappelijke ontwikkelingen Nevenfuncties:
*Vrijwilliger Oranjevereniging.
* Bestuurslid ISWI.
* Plv. bestuurslid Stichting Iselinge
D.W. Luiten Raadslid CDA AgrariŰr Nevenfuncties: Ledenraad Rabobank Achterhoek Oost
H.J. Meerdink Raadslid CDA AgrariŰr Nevenfuncties:
Lid Praktijkpanel Oost ministerie LNV.
Lid algemeen bestuur Regio Achterhoek
G.H. Migchelbrink Raadslid Progressieve Partij Medewerker bouwbedrijf Wevers Nevenfuncties: Geen
Mw. M.H.M. Nouwens-Wiltink Raadslid PvdA Nevenfuncties: Bestuurslid lid ISWI
H.J. Ormel Raadslid CDA AgrariŰr Nevenfuncties:
*Voorzitter gebouw Wilhelmina.
* Voorzitter Biogasvereniging Achterhoek
Lid commissie Grens Regio Achterhoek
J.A. Pennings Raadslid CU Nevenfuncties: Geen
H.J. Roerdink Raadslid GB Nevenfuncties:
Financieel manager van International Mul-T-Lock b.v. te Amsterdam
G.H. Rougoor Raadslid CDA Nevenfuncties:
Bestuurslid Sport- en recreatiestichting Dinxperlo.
* Voorzitter Protestants Christelijke Ouderenbond
M.G. Rutgers Raadslid CDA Werknemer Sociaal Cultureel Werk Aalten. Nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Volksfeest Aalten.
SecretarisStichting Gemeenschapshuis Aalten.
SecretarisStichting Culturele Kring Aalten.
SecretarisStichting Aalten Dagen.
Lid Ab Sociaal werkvoorzieningschap Hameland.
J.H.B.Schenk Raadslid Progressieve Partij Nevenfuncties: Geen
A.W. Udo mso-bidi-Arial;
Raadslid VVD mso-bidi-Arial;
Nevenfuncties: Geen
M.J. Veldhuizen mso-bidi-Arial;
Raadslid VVD In dienst bij Veldo Beheer B.V. als directeur-grootaandeelhouder. Veldo Beheer B.V. voert directie bij Novel Groep Holding B.V., haar onderliggende vennootschappen en Novel Service Unternehmensberatung GmbH in Bocholt. mso-bidi-Arial;
Nevenfuncties:
Secretarisvan Vereniging Casa Data te Doetinchem.
* Penningmeester Stichting Vrijdagavond Kegelclub Valumme te Aalten
D.J.A. Vrieselaar mso-bidi-Arial;
Raadslid CDA Directeur mede- aandeelhouder Rodelo Invest b.v./ Project-ontwikkeling. mso-bidi-Arial;
Nevenfuncties:
* Voorzitter Stichting Samenwerkend Aktief Aaltens Platteland.
* Penningmeester Federatie Aaltense Kegelclubs.
J.H.J. Wessels mso-bidi-Arial;
Raadslid CDA Personeelscluster Oost Nederland co÷rdinator Vervangingspool onderwijsleerkrachten mso-bidi-Arial;
Nevenfuncties:
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Aalten.
Voorzitter Stichting Volksfeesten Bredevoort
* Lektor en voorganger woord- en communie- diensten RK kerk Bredevoort
* (bij tussenpozen) schrijver van boeken op het gebied van streekhistorie.


J.C. Wikkerink mso-bidi-Arial;
Raadslid color:black;
Progressieve Partij Gemeente Hengelo, senior beleidsmedewerker werk en arbeidsmarkt mso-bidi-Arial;
Nevenfuncties:
Penningmeester Speeltuinvereniging mso-bidi-“D e
Ossenkopmso-bidi-” (tot 1 maart 2008)


J. Nobel
Secretaris


De rekenkamercommissie van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk


dhr. Engelsman
Controller Reporting bij Tennet TSO BV in Arnhem.
Nevenfuncties: Geen


mevr. Oosterveld
Interim manager en adviseur
Nevenfuncties:
1. Voorzitter Rekenkamercommissie Almelo.

2. Voorzitter Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland.

3. Penningmeester Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Deventer


dhr. De Kruijf
1. Universitair docent, faculteit Management en Bestuur Universiteit Twente

2. Controller bij UWV
Nevenfuncties:
1. Penningmeester Stichting De Basis, organisatie voor openbaar onderwijs Arnhem

2. Bestuurslid UWV pensioensfonds en plv. bestuurslid UWV-Vut-fonds


dhr. Meinema
Plv. raadsgriffier en commissiegriffier gemeente Winterswijk.
Nevenfuncties: Geen

Gemeente Aalsmeer Raadsgriffier
Mw. drs. E. Vergne-Appel() Raadslid
Dhr. F. Streijl(Aalsmeerse Belangen)
Dhr. G. van der Hoeven(Aalsmeerse Belangen)
Dhr. J.P. van der Jagt(Aalsmeerse Belangen)
Dhr. R. Martijn(Aalsmeerse Belangen)
Dhr. A. Verburg(CDA)
Dhr. A.A. Smit (CDA)
Dhr. J.W. Vuijk(CDA)
Dhr. M.J. Maarse(CDA)
Dhr. M.P. Buskermolen(CDA)
Mw. J.E. de Geus(CDA)
Dhr. J.J.C. van Dam(PACT Aalsmeer)
Dhr. P. Tuning (PACT Aalsmeer)
Dhr. W. Kikkert(PACT Aalsmeer)
Mw. M. Hoogma (PACT Aalsmeer)
Mw. U.M. Eurich(PACT Aalsmeer)
Dhr.W.D.J.Spaargaren=Dhr. W.D.J. Spaargaren(VVD)
Mw.M.Vleghaar=Mw. M. Vleghaar(VVD)
Mw.T.J.deJong=Mw. T.J. de Jong(VVD)
Mw.V.M.Boerma-Smit=Mw. V.M. Boerma-Smit(VVD) Secretaris
Dhr.D.J.vanHuizen=Dhr. D.J. van Huizen() Wethouder
Dhr.J.J.Overbeek=Dhr. J.J. Overbeek(CDA)
Dhr.R.P.Fransen=Dhr. R.P. Fransen(PACT Aalsmeer)
Dhr.B.Nijmeijer=Dhr. B. Nijmeijer(VVD)

Gemeente Aalten
Raadsgriffier
Dhr. M.A.J.B. Fiering()
Raadslid
Dhr.D.J.A.Vrieselaar=Dhr. D.J.A. Vrieselaar(CDA)
Dhr.D.W.Luiten=Dhr. D.W. Luiten(CDA)
Dhr.F.B.Diersen=Dhr. F.B. Diersen(CDA)
Dhr.G.H.Rougoor=Dhr. G.H. Rougoor(CDA)
Dhr.G.J.E.Heusinkveld=Dhr. G.J.E. Heusinkveld(CDA)
Dhr.H.J.Meerdink=Dhr. H.J. Meerdink(CDA)
Dhr.H.J.Ormel=Dhr. H.J. Ormel(CDA)
Dhr.J.H.J.Wessels=Dhr. J.H.J. Wessels(CDA)
Dhr.M.G.Rutgers=Dhr. M.G. Rutgers(CDA)
Mw.W.vanderKuil=Mw. W. van der Kuil(CDA)
Dhr.J.A.Pennings=Dhr. J.A. Pennings(ChristenUnie)
Dhr.H.J.Roerdink=Dhr. H.J. Roerdink(Gemeentebelangen)
Dhr.J.J.Bulsink=Dhr. J.J. Bulsink(Gemeentebelangen)
Dhr.G.H.Migchelbrink=Dhr. G.H. Migchelbrink(Progressieve Partij)
Dhr.G.H.terHorst=Dhr. G.H. ter Horst(Progressieve Partij)
Dhr.J.C.Wikkerink=Dhr. J.C. Wikkerink(Progressieve Partij)
Dhr.H.H.Eppink=Dhr. H.H. Eppink(PvdA)
Dhr.J.D.vanDuijvenvoorde=Dhr. J.D. van Duijvenvoorde(PvdA)
Mw.M.H.M.Nouwens-Wiltink=Mw. M.H.M. Nouwens-Wiltink(PvdA)
Dhr.A.W.Udo=Dhr. A.W. Udo(VVD)
Dhr.M.J.Veldhuizen=Dhr. M.J. Veldhuizen(VVD)
Secretaris
Dhr.J.Nobel=Dhr. J. Nobel()
Wethouder
Dhr.P.J.Frenken=Dhr. P.J. Frenken(CDA)
Dhr.W.G.tenVoorde=Dhr. W.G. ten Voorde(CDA)
Dhr.H.J.Rijks=Dhr. H.J. Rijks(Gemeentebelangen)
Dhr.J.Teeuwsen=Dhr. J. Teeuwsen(VVD)

Gemeente Abcoude
Dhr.P.B.(Piet)Kooijman of Dhr. P.B. (Piet)Kooyman(CDA) Raadslid
Adviseur Fa. Consensus Rotterdam
Consul KNVB
Regiovertegenwoordiger KNVB
Lid commissie onderhoud Sportpark FC Abcoude
Voorzitter Businessclub FC Abcoude
Dhr.M.G.Stigter=Dhr. M.G. Stigter(CDA) Raadslid

Dhr.T.S.Kapteijn=Dhr. T.S. Kapteijn(CDA) Raadslid
Dhr.E.Doorn=Dhr. E. Doorn(D66) Raadslid
Dhr.H.vanKessel=Dhr. H. van Kessel (GroenLinks) Raadslid
Dhr.J.vanKooten=Dhr. J. van Kooten(PvdA) Raadslid
Mw.E.Grondijs=Mw. E. Grondijs(PvdA) Raadslid
Dhr.A.T.G.Pepping=Dhr. A.T.G. Pepping(Samen voor Abcoude en Baambrugge) Raadslid
Dhr.J.S.Melkman=Dhr. J.S. Melkman(Samen voor Abcoude en Baambrugge) Raadslid
Dhr.E.Noordhoek=Dhr. E. Noordhoek(VVD) Raadslid
Dhr.P.Speek=Dhr. P. Speek(VVD) Raadslid
Dhr.R.W.vanOlden=Dhr. R.W. van Olden(VVD) Raadslid
Dhr.A.A.J.Plateijn=Dhr. A.A.J. Plateijn(onafhankelijk raadslid) Raadslid
Mw.drs.J.Vonk-Vedder=Mw. drs. J. Vonk-Vedder(CDA) Wethouder
Dhr.T.deRoode=Dhr. T. de Roode(PvdA) Wethouder
Dhr.D.L.Kok=Dhr. D.L. Kok(Samen Voor Abcoude Baambrugge (SVAB) Wethouder

Eelco Doorn

D66
Zakelijk leider Ruigoord

geen

Theo Kapteijn

CDA
Docent opleiding tot Audocism Doesburg (b)
Lid Kerkenraad Gereformeerde Kerk Postwijck Baambrugge
Redacteur Nederlands leerboek Audiologie

geen

Hans van Kessel

GroenLinks
Van Kessel Consultancy (b)
Partner UNICUM (b)

Bestuurslid Toerclub Abcoude

geen

Jan van Kooten

PvdA
Directie Nationaal comitÚ 4 en 5 mei (b)

geen

John Melkman

SVAB
Directie W. Melkman en zn BV (b)

Bestuurslid St. Toledotr

Martin de Munnik

VVD
Directie communicatiebureau LaMarque (b)
Vice President van Worldwide Partners (o)

geen

Erik Noordhoek


VVD


Werknemer BNY Mellon Asset Servicing BV

geen

Rudolf van Olden

VVD
Medisch directeur GlaxoSmithKIine NL (b)
Lid raad voor gezondheidsonderzoek
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Farma

geen

Nevenfuncties raadsleden en college B&W Abcoude, bestuursperiode 2006-2010

Geneeskundigen
Voorzitter Stichting International Conference Pharma Medicin 2008 (o)
Secretaris Stichting Certifiers Kline onderzoeken (o)

Ton Pepping

SVAB
FLO Brandweer Amsterdam (b)
Peps Tenten & Podiumverhuur VOF (b)

geen

Ad Plateijn

Onafhankelijk raadslid DGA
Plateijn Consulting/Europark Investments BV
lid bestuur Recreatieschap De Vinkeveense Plassen
200909 Raadslidmaatschap Ad Plateijn van rechtswege geŰindigd omdat Plateijn niet langer een ingezetene is van de gemeente Abcoude.

Ton de Roode

PvdA

geen

Martien Stigter

CDA

Controller FGH Bank NV

Dick Kok

(wethouder)

SVAB Gemeenteambtenaar Muiden (b)

geen

Kees Veldhuijzen van Zanten

(wethouder)

VVD
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor aandelen Koninklijke Van Zanten (b)

geen

Jobke Vonk-Vedder

CDA

Medewerker QSM Vrijwilliger geestelijke Adviserend lid

Nevenfuncties raadsleden en college B&W Abcoude, bestuursperiode 2006-2010

(wethouder)

Metric Consult (b)

verzorging Academisch Medisch Centrum

bestuur CDA

Abcoude Abcoude / Breukelen / Loenen

Gemeente Gemeente_Achtkarspelen
Raadsgriffier
Mw.R.vanderTempel=Mw. R. van der Tempel()
Raadslid
Dhr.F.Roorda=Dhr. F. Roorda(CDA)
Dhr.J.Wolters=Dhr. J. Wolters(CDA)
Dhr.M.Claus=Dhr. M. Claus(CDA)
Dhr.S.vanderVelde=Dhr. S. van der Velde(CDA)
Dhr.S.O.Miedema=Dhr. S.O. Miedema(CDA)
Mw.T.J.Krol-Buma=Mw. T.J. Krol-Buma(CDA)
Dhr.A.IJtsma=Dhr. A. IJtsma (ChristenUnie)
Dhr.K.H.Antuma=Dhr. K.H. Antuma (ChristenUnie)
Dhr.M.vanderVeen=Dhr. M. van der Veen (FNP)
Dhr.S.Groenhof=Dhr. S. Groenhof (FNP)
Dhr.T.O.Brinkman=Dhr. T.O. Brinkman (FNP)
Mw.A.Sietzema-deHaan=Mw. A. Sietzema-de Haan (FNP)
Dhr.H.deJong=Dhr. H. de Jong (GBA)
Dhr.M.deHaan=Dhr. M. de Haan (GBA)
Dhr.B.Helfrich=Dhr. B. Helfrich(PvdA)
Dhr.J.Bekkema=Dhr. J. Bekkema(PvdA)
Dhr.J.Kronenburg=Dhr. J. Kronenburg(PvdA)
Dhr.S.J.Hoekstra=Dhr. S.J. Hoekstra(PvdA)
Mw.A.Jongejan-Veenstra=Mw. A. Jongejan-Veenstra(PvdA)
Mw.G.Postma=Mw. G. Postma(PvdA)
Dhr.D.Pool=Dhr. D. Pool (VVD)
Secretaris
Dhr.mr.E.vanderSluis=Dhr. mr. E. van der Sluis()
Wethouder
Dhr.W.vanderWal=Dhr. W. van der Wal(CDA)
Dhr.P.vanderVeen=Dhr. P. van der Veen (ChristenUnie)
Dhr.drs.J.Stellinga=Dhr. drs. J. Stellinga(PvdA)

Gemeente Alblasserdam Raadsgriffier
Mw.A.D.Zandvliet=Mw. A.D. Zandvliet() Raadslid
Dhr.A.C.C.M.Ruikes=Dhr. A.C.C.M. Ruikes(CDA)
Dhr.J.J.Wesselius=Dhr. J.J. Wesselius(CDA)
Dhr.T.deGelder=Dhr. T. de Gelder(CDA)
Mw.L.Sundquest-vanSolingen=Mw. L. Sundquest-van Solingen(CDA)
Dhr.A.G.Clements=Dhr. A.G. Clements (ChristenUnie)
Dhr.A.J.Zwaan=Dhr. A.J. Zwaan (ChristenUnie)
Dhr.J.J.G.Lok=Dhr. J.J.G. Lok(PvdA)
Dhr.L.Verwoert=Dhr. L. Verwoert(PvdA)
Dhr.O.Yilmaz=Dhr. O. Yilmaz (PvdA)
Dhr.R.vanLavieren=Dhr. R. van Lavieren(PvdA)
Mw.M.J.H.Barra-Leenheer=Mw. M.J.H. Barra-Leenheer(PvdA)
Mw.P.M.Wennekes=Mw. P.M. Wennekes(PvdA)
Dhr.P.J.Verheij=Dhr. P.J. Verheij(SGP)
Dhr.dr.ir.H.Boersma=Dhr. dr. ir. H. Boersma(SGP)
Dhr.F.C.deGier=Dhr. F.C. de Gier(VVD)
Mw.C.E.J.Leeuwis=Mw. C.E.J. Leeuwis(VVD) Wethouder
Dhr.S.J.Veerman=Dhr. S.J. Veerman(CDA)
Dhr.A.L.Cardon=Dhr. A.L. Cardon(PvdA)
Dhr.J.M.Dekker=Dhr. J.M. Dekker(VVD)

GemeenteAlbrandswaard
Raadsgriffier
Dhr.A.Aarssen=Dhr. A. Aarssen()
Raadslid
Dhr.H.Linssen=Dhr. H. Linssen(CDA)
Dhr.R.deJongh=Dhr. R. de Jongh(CDA)
Dhr.J.vanWolfswinkel=Dhr. J. van Wolfswinkel (ChristenUnie)
Dhr.A.A.Kweekel=Dhr. A.A. Kweekel(EVA)
Dhr.drs.B.G.EuserMBA=Dhr. drs. B.G. Euser MBA(EVA)
Mw.E.L.Smit=Mw. E.L. Smit(EVA)
Mw.M.Rombout=Mw. M. Rombout(EVA)
Dhr.H.Ender=Dhr. H. Ender(NAP (Nieuwe Albrandswaardse Partij))
Dhr.R.Polder=Dhr. R. Polder(NAP (Nieuwe Albrandswaardse Partij))
Mw.J.E.deLeeuwe=Mw. J.E. de Leeuwe(NAP (Nieuwe Albrandswaardse Partij))
Dhr.H.J.Duurkoop=Dhr. H.J. Duurkoop(PvdA)
Dhr.H.J.vanderGraaff=Dhr. H.J. van der Graaff(PvdA)
Dhr.R.Moerman=Dhr. R. Moerman(PvdA)
Mw.P.B.Rooimans=Mw. P.B. Rooimans(PvdA)
Dhr.L.Zevenbergen=Dhr. L. Zevenbergen(VVD)
Dhr.M.C.C.Goedknegt=Dhr. M.C.C. Goedknegt(VVD)
Dhr.R.Moret=Dhr. R. Moret(VVD)
Dhr.R.F.A.C.M.vanMeijbeek=Dhr. R.F.A.C.M. van Meijbeek(VVD)
Secretaris
Dhr.J.C.M.Cats=Dhr. J.C.M. Cats()
Wethouder
Dhr.C.J.vanToornburg=Dhr. C.J. van Toornburg(CDA)
Dhr.R.C.S.vanPraag=Dhr. R.C.S. van Praag(PvdA)
Mw.V.H.Spruit-Remijn=Mw. V.H. Spruit-Remijn(VV

Gemeente Alkmaar Raadsgriffier
Dhr.drs.A.P.A.Koolen=Dhr. drs. A.P.A. Koolen() Raadslid
Dhr.B.Bilbal=Dhr. B. Bilbal (CDA)
Dhr.H.Adriaanse=Dhr. H. Adriaanse(CDA)
Dhr.J.P.Nagengast=Dhr. J.P. Nagengast(CDA)
Mw.Y.vandenBrakel-Visser=Mw. Y. van den Brakel-Visser(CDA)
Dhr.G.P.Jongsma=Dhr. G.P. Jongsma (ChristenUnie)
Mw.E.C.Konijn=Mw. E.C. Konijn(D66)
Dhr.D.J.A.M.vanOs=Dhr. D.J.A.M. van Os (GroenLinks)
Dhr.drs.F.vanderVeen=Dhr. drs. F. van der Veen (GroenLinks)
Mw.R.F.Diktas-Noorderveen=Mw. R.F. Diktas-Noorderveen (GroenLinks)
Dhr.H.J.Verboom=Dhr. H.J. Verboom(Leefbaar Alkmaar)
Mw.M.N.Bolte=Mw. M.N. Bolte (Leefbaar Alkmaar)
Mw.S.C.G.M.denDulk-Winder=Mw. S.C.G.M. den Dulk-Winder(Liberale Kracht)
Dhr.A.M.Godijn=Dhr. A.M. Godijn(OPA)
Dhr.B.Bijl=Dhr. B. Bijl (OPA)
Dhr.K.E.H.Evenhuis=Dhr. K.E.H. Evenhuis(OPA)
Dhr.V.H.Kloos=Dhr. V.H. Kloos(OPA)
Mw.A.J.A.vandeVen=Mw. A.J.A. van de Ven(OPA)
Dhr.A.Yar=Dhr. A. Yar (PvdA)
Dhr.G.L.J.Leerink=Dhr. G.L.J. Leerink(PvdA)
Dhr.M.Keskin=Dhr. M. Keskin (PvdA)
Dhr.N.ErtasBE=Dhr. N. Ertas BE(PvdA)
Dhr.P.Verbruggen=Dhr. P. Verbruggen(PvdA)
Dhr.drs.J.W.G.J.Jansen=Dhr. drs. J.W.G.J. Jansen(PvdA)
Dhr.ing.D.H.J.Hulskes=Dhr. ing. D.H.J. Hulskes(PvdA)
Mw.C.deBruijn-Eriks=Mw. C. de Bruijn-Eriks(PvdA)
Mw.J.deMolvanOtterloo=Mw. J. de Mol van Otterloo(PvdA)
Mw.K.M.Dielemans=Mw. K.M. Dielemans(PvdA)
Mw.T.Opdam-Pieterse=Mw. T. Opdam-Pieterse(PvdA)
Dhr.F.Zeilemaker=Dhr. F. Zeilemaker(SP)
Dhr.M.Ezhar=Dhr. M. Ezhar (SP)
Dhr.M.L.M.Delahaij=Dhr. M.L.M. Delahaij(SP)
Mw.M.Hamberg=Mw. M. Hamberg (SP)
Mw.U.Karahan=Mw. U. Karahan (SP)
Dhr.P.R.SinotBA=Dhr. P.R. Sinot BA(VVD)
Dhr.R.J.Heerema=Dhr. R.J. Heerema(VVD)
Dhr.mr.P.deBaat=Dhr. mr. P. de Baat(VVD)
Mw.J.C.deBont=Mw. J.C. de Bont(VVD) Secretaris
Dhr.drs.J.C.M.Cox=Dhr. drs. J.C.M. Cox() Wethouder
Dhr.drs.S.H.Binnendijk=Dhr. drs. S.H. Binnendijk(CDA)
Dhr.drs.N.M.C.Alsemgeest=Dhr. drs. N.M.C. Alsemgeest(D66)
Dhr.W.A.J.vanVeen=Dhr. W.A.J. van Veen (GroenLinks)
Dhr.J.C.Meijer=Dhr. J.C. Meijer(PvdA)
Mw.R.vanDam=Mw. R. van Dam (PvdA)

GemeenteAlmelo Raadsgriffier
Mw.drs.C.M.Steenbergen=Mw. drs. C.M. Steenbergen() Raadslid
Dhr.G.W.L.Stork=Dhr. G.W.L. Stork (ALA)
Dhr.H.J.Koster=Dhr. H.J. Koster (AOV)
Dhr.F.E.vanderHorst=Dhr. F.E. van der Horst(CDA)
Dhr.G.H.Slettenhaar=Dhr. G.H. Slettenhaar(CDA)
Dhr.H.Kikkert=Dhr. H. Kikkert(CDA)
Dhr.H.J.vanderVeen=Dhr. H.J. van der Veen(CDA)
Dhr.J.Brand=Dhr. J. Brand (CDA)
Dhr.N.Bišici=Dhr. N. Bišici (CDA)
Mw.I.A.M.tenSeldam-Even=Mw. I.A.M. ten Seldam-Even(CDA)
Mw.L.G.L.Altena-Cominotto=Mw. L.G.L. Altena-Cominotto(CDA)
Dhr.J.Veenstra=Dhr. J. Veenstra (ChristenUnie)
Dhr.A.Yilan=Dhr. A. Yilan (GroenLinks)
Mw.E.A.Weel-Kroon=Mw. E.A. Weel-Kroon (GroenLinks)
Dhr.A.G.P.HŘmmels=Dhr. A.G.P. HŘmmels(Leefbaar Almelo)
Dhr.A.Subasi=Dhr. A. Subasi (PvdA)
Dhr.B.Kozijn=Dhr. B. Kozijn (PvdA)
Dhr.H.L.Stapper=Dhr. H.L. Stapper(PvdA)
Dhr.I.Mercanoglu=Dhr. I. Mercanoglu(PvdA)
Dhr.J.J.H.Hammink=Dhr. J.J.H. Hammink(PvdA)
Dhr.J.L.Schuur=Dhr. J.L. Schuur(PvdA)
Dhr.M.Rotteveel=Dhr. M. Rotteveel(PvdA)
Dhr.N.Kiriagaă=Dhr. N. Kiriagaă(PvdA)
Dhr.P.B.G.Elbertse=Dhr. P.B.G. Elbertse(PvdA)
Dhr.R.B.M.Borgman=Dhr. R.B.M. Borgman(PvdA)
Dhr.R.M.Kies=Dhr. R.M. Kies (PvdA)
Dhr.S.Apbak=Dhr. S. Apbak (PvdA)
Mw.A.Alcicek=Mw. A. Alcicek (PvdA)
Mw.M.Nijhuis=Mw. M. Nijhuis (PvdA)
Dhr.F.J.Cornelissen=Dhr. F.J. Cornelissen(SP)
Mw.E.Aaldenberg-Ring=Mw. E. Aaldenberg-Ring(SP)
Mw.H.J.Heitink=Mw. H.J. Heitink(SP)
Dhr.G.H.vanWoudenbergh=Dhr. G.H. van Woudenbergh(VVD)
Dhr.H.A.Sijgers=Dhr. H.A. Sijgers(VVD)
Dhr.H.K.Nijhuis=Dhr. H.K. Nijhuis(VVD)
Mw.A.Abdullatif=Mw. A. Abdullatif(VVD) Secretaris
Dhr.mr.G.H.deHaan=Dhr. mr. G.H. de Haan() Wethouder
Dhr.A.Sjoers=Dhr. A. Sjoers (CDA)
Dhr.R.J.M.vanBroekhoven=Dhr. R.J.M. van Broekhoven(CDA)
Dhr.B.Kuiper=Dhr. B. Kuiper (PvdA)
Dhr.drs.T.J.Schouten=Dhr. drs. T.J. Schouten(PvdA)
Mw.J.M.M.Kuik-Verweg=Mw. J.M.M. Kuik-Verweg(PvdA

GemeenteAlmere Raadsgriffier
Dhr.J.D.Pruim=Dhr. J.D. Pruim() Raadslid
Dhr.B.Fonhof=Dhr. B. Fonhof (Almere Partij)
Mw.J.J.M.vanOosten=Mw. J.J.M. van Oosten(Almere Partij)
Dhr.H.J.Hasper=Dhr. H.J. Hasper(CDA)
Dhr.J.vanderKroef=Dhr. J. van der Kroef(CDA)
Mw.B.Steunenberg=Mw. B. Steunenberg(CDA)
Dhr.J.F.Huizenga=Dhr. J.F. Huizenga (ChristenUnie)
Mw.R.J.Bosch-Nijeboer=Mw. R.J. Bosch-Nijeboer (ChristenUnie)
Mw.C.J.Kuipers=Mw. C.J. Kuipers(D66)
Dhr.L.Adahchour=Dhr. L. Adahchour (GroenLinks)
Dhr.R.Pet=Dhr. R. Pet (GroenLinks)
Mw.J.W.vanDijk=Mw. J.W. van Dijk (GroenLinks)
Dhr.F.Huis=Dhr. F. Huis (Leefbaar Almere)
Dhr.N.P.vanDuijn=Dhr. N.P. van Duijn(Leefbaar Almere)
Dhr.V.C.vanderVelde=Dhr. V.C. van der Velde(Leefbaar Almere)
Mw.J.M.Degenhardt=Mw. J.M. Degenhardt(Leefbaar Almere)
Dhr.A.J.M.Muurlink=Dhr. A.J.M. Muurlink(PvdA)
Dhr.A.L.P.A.Kasbergen=Dhr. A.L.P.A. Kasbergen(PvdA)
Dhr.J.Barwari=Dhr. J. Barwari(PvdA)
Dhr.J.Thakoerdin=Dhr. J. Thakoerdin(PvdA)
Dhr.J.B.vanderPauw=Dhr. J.B. van der Pauw(PvdA)
Dhr.K.Wolzak=Dhr. K. Wolzak (PvdA)
Dhr.L.M.M.Kokhuis=Dhr. L.M.M. Kokhuis(PvdA)
Dhr.M.elMadkouri=Dhr. M. el Madkouri(PvdA)
Dhr.R.J.Beuse=Dhr. R.J. Beuse(PvdA)
Mw.A.A.L.S.Begeer=Mw. A.A.L.S. Begeer(PvdA)
Mw.K.G.vanRijn=Mw. K.G. van Rijn(PvdA)
Mw.M.Seighali=Mw. M. Seighali(PvdA)
Dhr.E.P.Naaktgeboren=Dhr. E.P. Naaktgeboren(SP)
Dhr.J.J.Bouwma=Dhr. J.J. Bouwma(SP)
Dhr.W.F.Mulckhuijse=Dhr. W.F. Mulckhuijse(SP)
Mw.D.L.I.Schmitz-Demirbilek=Mw. D.L.I. Schmitz-Demirbilek(SP)
Dhr.C.Pot=Dhr. C. Pot (VSP)
Dhr.J.J.vanKlaveren=Dhr. J.J. van Klaveren(VVD)
Dhr.K.C.Jongejan=Dhr. K.C. Jongejan(VVD)
Dhr.R.C.M.Maertens=Dhr. R.C.M. Maertens(VVD)
Dhr.W.M.Gasman=Dhr. W.M. Gasman(VVD)
Mw.B.Hulscher=Mw. B. Hulscher(VVD)
Mw.E.T.M.MŘller-Klijn=Mw. E.T.M. MŘller-Klijn(VVD)
Mw.E.M.Molina=Mw. E.M. Molina(onafhankelijk raadslid) Secretaris
Mw.A.J.Brink-Grootoonk=Mw. A.J. Brink-Grootoonk() Wethouder
Mw.drs.M.K.Visser=Mw. drs. M.K. Visser(CDA)
Dhr.A.Duivensteijn=Dhr. A. Duivensteijn(PvdA)
Mw.J.Haanstra=Mw. J. Haanstra(PvdA)
A.P. Visser

GemeenteAlphen aan den Rijn Raadsgriffier
Dhr.E.J.deGruijter=Dhr. E.J. de Gruijter() Raadslid
Dhr.P.C.deHoog=Dhr. P.C. de Hoog(Alphen Een)
Mw.A.deGroot-Slagter=Mw. A. de Groot-Slagter(Alphen Een)
Mw.W.E.Verschuur=Mw. W.E. Verschuur(Beter Alphen)
Dhr.H.J.vanRietschoten=Dhr. H.J. van Rietschoten(CDA)
Dhr.P.G.S.Dobbe=Dhr. P.G.S. Dobbe(CDA)
Dhr.R.Vrugt=Dhr. R. Vrugt (CDA)
Dhr.W.J.M.Pieterse=Dhr. W.J.M. Pieterse(CDA)
Mw.M.A.Zandstra=Mw. M.A. Zandstra(CDA)
Dhr.H.D.Romeijn=Dhr. H.D. Romeijn (ChristenUnie)
Dhr.M.Kortleven=Dhr. M. Kortleven (ChristenUnie)
Dhr.P.Sneep=Dhr. P. Sneep (ChristenUnie)
Mw.I.Prins=Mw. I. Prins (D66)
Dhr.B.J.Dekkers=Dhr. B.J. Dekkers (GroenLinks)
Mw.E.Noordhoek=Mw. E. Noordhoek (GroenLinks)
Dhr.G.N.P.Meereboer=Dhr. G.N.P. Meereboer(Leefbaar Alphen=Alphense Stadspartij)
Dhr.D.H.Kalkman=Dhr. D.H. Kalkman(PvdA)
Dhr.I.C.Wilson=Dhr. I.C. Wilson(PvdA)
Dhr.J.A.Semeijn=Dhr. J.A. Semeijn(PvdA)
Dhr.W.N.Roest=Dhr. W.N. Roest(PvdA)
Mw.C.M.Ros-Kroon=Mw. C.M. Ros-Kroon(PvdA)
Mw.G.Akdemir=Mw. G. Akdemir (PvdA)
Mw.H.I.P.Oppatja=Mw. H.I.P. Oppatja(PvdA)
Dhr.J.H.Voogd=Dhr. J.H. Voogd(Roosendaalse Lijst)
Dhr.J.N.Schriek=Dhr. J.N. Schriek(SP)
Dhr.R.H.A.Geurts=Dhr. R.H.A. Geurts(SP)
Dhr.R.J.M.Pleij=Dhr. R.J.M. Pleij(SP)
VACANT=VACANT(SP)
Dhr.K.Kwint=Dhr. K. Kwint (VVD)
Dhr.R.S.Gebel=Dhr. R.S. Gebel(VVD)
Dhr.T.Hoekstra=Dhr. T. Hoekstra(VVD)
Dhr.W.M.Schouten=Dhr. W.M. Schouten(VVD)
Dhr.dr.A.D.Windhorst=Dhr. dr. A.D. Windhorst(VVD)
Dhr.ir.drs.B.Wienbelt=Dhr. ir. drs. B. Wienbelt(VVD)
Mw.J.C.P.Bezemer=Mw. J.C.P. Bezemer(VVD)
Mw.L.E.deJong-Burggraaf=Mw. L.E. de Jong-Burggraaf(VVD) Secretaris
Dhr.mr.ing.J.Eshuis=Dhr. mr. ing. J. Eshuis() Wethouder
Dhr.J.M.C.M.Groenin'tWout=Dhr. J.M.C.M. Groen in 't Wout(CDA)
Dhr.M.H.duChatinier=Dhr. M.H. du Chatinier (ChristenUnie)
Dhr.P.L.J.M.Schings=Dhr. P.L.J.M. Schings(PvdA)
Dhr.dr.H.vanWersch=Dhr. dr. H. van Wersch(PvdA)
Dhr.R.J.Blom=Dhr. R.J. Blom (VVD)
Dhr.mr.S.J.P.Lyczak=Dhr. mr. S.J.P. Lyczak(VVD)

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

Voorzitter :

Drs. R.M. (Roel)Freeke

Amtelijk secretaris :

A.J. (Aat) van Putten

Leden :

Drs. H.G. (Helga) Bijker

Dr. J. van der Bij

R.H.A. Geurts (raadslid)
M.A. Zandstra (raadslid)

M.G.A. Rombouts (plv. raadslid)

J.A. Semeijn (plv. raadslid)

Verdana"Alphen aan den Rijn, Dhr. mr. ing. J. Eshuisgemeentesecretaris gemeente Alphen aan de Rijn
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Commissie Gegevensuitwisseling Waarderingskamer
Lid Raad van Advies Ontwikkelingsbedrijf & 2 = 1
Lid Scobe Raad van de Scobe Academy
Lid Klankbordgroep ROI
Lid VGS commissie Persoonlijke Ontwikkeling
Lid Secretarissenkring
Voorzitter Raad van Deskundigen Zoeterwoude
Lid Regiegroep Gemeentesecretarissen Veiligheidsregio

Bron gemeente Alphen aan de Rijn Sent: Wednesday, February 18, 2009 2:17 PM
Dhr. E.J. de Gruijterraadsgriffier gemeente Alphen aan den Rijn
GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Gemeente Alphen aan de Rijn 10 november 2008
?

Nevenfuncties bestuurders ontvangen moeten nog door mij op internet worden gezet.

GemeenteAlphen-Chaam
Raadsgriffier
Dhr.M.J.A.Luijben=Dhr. M.J.A. Luijben()
Raadslid
Dhr.C.A.J.Vromans=Dhr. C.A.J. Vromans(CDA)
Dhr.J.P.M.Vergouwen=Dhr. J.P.M. Vergouwen(CDA)
Mw.C.F.Janssen-Janssen=Mw. C.F. Janssen-Janssen(CDA)
Mw.J.C.Schram-Wouterse=Mw. J.C. Schram-Wouterse(CDA)
Dhr.F.P.M.vanGestel=Dhr. F.P.M. van Gestel (GBSV Chaam)
Dhr.J.S.A.S.Rombouts=Dhr. J.S.A.S. Rombouts (GBSV Chaam)
Dhr.A.J.M.vanHoek=Dhr. A.J.M. van Hoek(Gemeenschapsbelangen Alphen)
Dhr.A.P.C.M.vandeHeijning=Dhr. A.P.C.M. van de Heijning(Gemeenschapsbelangen Alphen)
Mw.M.A.J.A.Hessels-Brock=Mw. M.A.J.A. Hessels-Brock(Gemeenschapsbelangen Alphen)
Dhr.W.J.A.M.vanderBrandt=Dhr. W.J.A.M. van der Brandt(Gemeentebelangen G-S-U)
Dhr.F.G.A.vanRaak=Dhr. F.G.A. van Raak(Lijst 6)
Dhr.L.C.J.M.Wouters=Dhr. L.C.J.M. Wouters(Lijst 6)
Dhr.A.P.W.M.Huijben=Dhr. A.P.W.M. Huijben(VVD)
Secretaris
Dhr.mr.M.M.Hendrickx=Dhr. mr. M.M. Hendrickx()
Wethouder
Dhr.A.L.J.Braspenning=Dhr. A.L.J. Braspenning(CDA)
Dhr.A.C.P.M.Mols=Dhr. A.C.P.M. Mols(Lijst 6)

Gemeente Ameland
Raadsgriffier
Mw.J.M.J.Metz=Mw. J.M.J. Metz()
Raadslid
Dhr.J.Wijnberg=Dhr. J. Wijnberg(Algemeen Belang Ameland)
Dhr.P.J.IJnsen=Dhr. P.J. IJnsen(Algemeen Belang Ameland)
Dhr.A.F.Kiewiet=Dhr. A.F. Kiewiet(Ameland '82)
Dhr.D.G.Brouwer=Dhr. D.G. Brouwer(Ameland '82)
Dhr.J.vanHeerde=Dhr. J. van Heerde(Ameland '82)
Dhr.R.Teuben=Dhr. R. Teuben(Ameland '82)
Dhr.G.Brunotte-Kiewiet=Dhr. G. Brunotte-Kiewiet(CDA)
Dhr.drs.A.J.Hakman=Dhr. drs. A.J. Hakman(CDA)
Dhr.A.B.A.Overdiep=Dhr. A.B.A. Overdiep(PvdA)
Dhr.T.J.D.Hemminga=Dhr. T.J.D. Hemminga(PvdA)
Dhr.J.A.Verbiest=Dhr. J.A. Verbiest(VVD)
Secretaris
Dhr.R.B.vandenBrink=Dhr. R.B. van den Brink()
Wethouder
Dhr.mr.W.F.Bakema=Dhr. mr. W.F. Bakema(Ameland '82)
Dhr.N.Oud=Dhr. N. Oud (CDA)

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

Rekenkamercommissie Ameland

oorzitter:

Drs. B.S.Wilpstra

Ambtelijk secretaris:

J.M.J. (Jacqueline) Metz

Leden:


Mr. F.E.Kronemeijer


H. Muntendam Ambtelijk secretaris rekenkamercommissie gemeente Ameland: mw. J.M.J. Metz

Dhr. R.B. (Bj°rn) van den Brink, gemeentesecretaris gemeente Ameland
OUDE NEVENFUNCTIES UIT HET VERLEDEN
Bestuurslid basketballvereniging
Vrijwilliger Dorpsbelang Nes
Vrijwilliger Klassiekerweekend
Marktmeester Nes
Vrijwilliger Zydeco at C
Vrijwilliger Beach Volleyball weekend
Bondsscheidsrechter Basketball
Vrijwilliger Triambla
NU
NEVENFUNCTIES
Vrijwilliger Dorpsbelangen
Secretaris Heeren van de Heerskamer
Voorzitter Werkgroep Rampenbestijding Veerdiensten Waddenzee
Bron gemeente Ameland 8 december 2008
Mw. J.M.J. Metz raadsgriffier gemeente Ameland
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid stichting "d' Ouwe Polle".
Ambtelijk secretaris rekenkamercommissie gemeente Ameland: mw. J.M.J. Metz
Bron: Gemeente Ameland 12 november 2008

W.P. (Wilmar) Bakema

Wethouder 1.
Penningmeester EHBO vereniging,afdeling Ameland. 2.
Lid schooladviescommissie Kardinaal de Jongschool. 1.
1999

2. 26 april 2007

G.J. (Gribbert) Bakker 1.
Penningmeester dorpsbelang Hollum; 2.
Penningmeester begrafenis vereniging “De laatste eer”; 3.
Drager begrafenis vereniging “De laatste eer”; 4.
Scheidsrechter KNVB.  1.
1994  2.
1998  3.
1998  4.
1996

K.P. (Kees) Bakker 1.
Brandweer; 2.
Heel af en toe een krantenritje ▒ 1 uur per keer

Joop (Joop) Beijaard 1.
Penningmeester SC. Nes-Buren; 2.
Penningmeester begrafenisvereniging Nes-Buren. 1.
1990

2. 2005 6"

G.J. (Ger) Blokker 1.
Vrijwilliger dorpsbelang 2.
2 bungalows van echtgenoot 7"

G.M. (Gerrit) de Boer 1.
Toegevoegd bestuurslid Sociaal Cultureel Werk Ameland; 2.
Voorzitter dorpsbelang Hollum; 3.
Boekhouder doopsgezinde gemeente; 4.
Voorzitter kerkenraad doopsgezinde gemeente; 5.
Penningmeester stichting bejaarden verzorging Ameland; 6.
Exploitant kampeerboerderij 
-

G. (Gretha) de Boer 1.
Secretaris dorpsbelang Ballum.

1. Februari 2005  

C.P.J. (Chris) Brouwer 1.
Begrafenis vereniging “De laatste eer”. 

F. (Fabienne) Bunicich-Droste 1.
Installatiebedr. Bunicich 2.
Bestuurslid Kon. Wilh.school 

J.H. (Sjon) de Haan 1.
Lid bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs

 

H. (Henk) Hol.

1. Vrijwilliger LOA  

C.C. (christiab) de Jong 1.
Eigenaar groepsaccommodatie “Het Arendsnest”.

 

L.R.(Leo) Kanger 1.
Vrijwillige Brandweer; 2.
Jeugd SC Amelandia 1.
1980 2.
2004 16"

F.(Frans) Kiewied 1.
Brandmeester, Brandweer Ameland; 2.
Vogelwachter; 3.
Organisatie Tri Ambla. 17"

P.A.(Paul) Kiewiet 1.
Secretaris Maatschappij tot expl.etc.Oerd Neerlands Reid B.V.; 2.
Secretaris Jagervereniging Ameland; 3.
Trainer/leider v.v.Geel-Wit F1 

W.J.(Wim) Kiewiet 1.
Vrijwillige Brandweer 2.
Bestuurslidv.v. Geel-Wit. 1.
1-12-1977(Commandant sinds 01-06-1985) 2.
1997

J.P.(Jaap) Kooiker 1.
Vrijwillige Brandweer; 2.
Secretaris SC Nes-Buren. 3. 1.
1-2-1988 2.
November 2002

P.C.(Pedro) Kooiker 1.
Voorzitter vereniging groepsverblijven Ameland; 2.
Lid voorlopige Raad van Adores (VVV) 1.
maart 2005 2.
2006 21"

P.A.M. (Piet) Kooiker 1.
Vrijwillige Brandweer; 2.
Mede-eigenaar groepsverblijf H.C 1.
01-01-1979 2.
1996 22"

R. (Roelf) Korvemaker 1.
Penningmeester Wildbeheereenheid, afdeling Ameland.

J.H. (Hans) Kuperus 1.
Secretaris CDA afdeling

Ameland.

C.A.(Christa) van Ligtenberg
Adm. ondersteuning bestuur Tri-Ambla;
Ouderraad BWS;
Stichting Sociaal Cultureel Werk, bestuurslid
Werkgroep jubileum vliegveld Ballum

G.A.M.(Gerlof) Metz
Lid bestuur Vereniging Ameland Molens
Stichting De ouwe P˘lle
Stichting jachthaven ’t Leije Gat.

D.J.(Douwe) Molenaar
Lid bestuur dorpsbelang Buren
Penningmeester Schapenhoudersvereniging

S.H.(Simone) Oud
Bestuur SC Amelandia

J.N.(Jester Nynke) Schoustra
Lid sectiebestuur Muziekvereniging Canite Tuba Nes Ameland
Lid Bestuurscommissie Openbaar Primair onderwijs Ameland

C.M. (Carina) Smid
Secretaris dorpsbelang Buren
E.R.P.(Eric) Smit
1.
Penningmeester SC Amelandia;
Secretaris vogelwacht Hollum-Ballum.

A.P.M.(Andries) Terveer
Penningmeester biljartvereniging D.M.S., Ballum
Penningmeester Cultureel Ambachtelijke Dag, Ballum
Redactie/lay-out van het golfblad Lichtgolfen (golfvereniging Ameland)

L.E.C.(Luc) van Tiggelen
Voorzitter golfvereniging Ameland
Commissielid ANWB Ameland
Lid Stichting De Aanleg (namens golfvereniging Ameland)
Lid Schooladviescommissie Kard. De Jongschool te Nes

K.(Klaas) Touwen
Kunstmaand Ameland
Onderling kerk Rentmeester
Bestuur VVD Ameland
Werkgroep 50 jaar vliegveld
Dir. VOB de Amelander BV
Eigenaar Litho Masters

A.D.(AndrÚ Douwe) deVries
Secretaris Bestuur Stichting Tri-Ambla
Drager Begrafenis vereniging. “De laatste eer” Voerman paardenreddingsboot

J.J. (Jan) de Vries
Bestuurslid Vereniging vrienden Amelander korenmolen
Bestuurslid Stichting Paardenreddingsboot Ameland
Bestuurslid Stichting Ameland Musea

J.J.(Jan Jaap) Werkman
Administrateur Gereformeerde kerk
Lid comm. Algemene zaken gereformeerde kerk
Vrijwilliger vogelwacht Hollum-Ballum
Vrijwilliger Staatsbosbeheer
Secretaris/penningmeester buurtvereniging Legoland
Incidenteel vrijwilliger sportevenementen

S.R. (Sjouke) Winia
Voorzitter bestuur Koningin Wilhelmina School
Bestuur Natuurcentrum
Penningmeester STAM
Administratie N.H. kerk, Hollum
Commissaris golfbaan B.V. d’ Amelander Duinen

H. (Harmen) Wijnberg
Organisatie Wad/Duinexcursies.

H. (Rikus) IJnsen
Bestuurslid IJsclub Hollum
Bemanningslid paarden reddingsboot
Trainer F1 Amelandia

W.F. Bakema
Secretaris VV Geel Wit
Exploitatie Pensionbedrijf (ondernemer)

D.G. Brouwer
Voorzitter Dorpsbelang Buren
Lid bestuur ’t Wantij

E.W. de Vries-Faber
Scriba, Nederlands Hervormde Gemeente Hollum

J. van Heerde
Directeur/eigenaar van Buren Van Heerde
Directeur /eigenaar van Ostrea
Directeur-eigenaar van Alpha Guyana
Raadslid gemeente Ameland
Raadslid De Waddeneilanden
Voorzitter in het bestuur van MKB-Ameland
Voorzitter/co÷rdinator Veilig Verkeer Nederland, afdeling Ameland
Penningmeester in het bestuur van de politieke partij Ameland’82 9.
Lid van de raad van advies van de VVV Ameland 10.
Bestuurslid van de Stichting Ameland Promotie 11.
Vertegenwoordiger van de gemeente Ameland bij de aandeelhoudersvergaderin-gen van Kabel Noord 12.
Vertegenwoordiger van de gemeente Ameland bij de bibliotheken Noord-Oost Friesland

T.J.D. Hemminga
Bestuurslid Horeca vereniging Ameland
Bestuurslid kunstmaand Ameland
Bestuurslid Local Action Group
Bestuurslid Duurzaam Energie Team Ameland
Medevennoot V.O.F. De Brune Kikkert, exploitatie van de 4 windstreken (restaurant)

T.J. Kooiker
Bestuurslid (voorzitter) muziekvereniging “Canita Tuba” Bestuurslid stichting Natuurmuseum Ameland

G.Brunotte-Kiewiet
Lid Raad van Advies VVV
Secretaris + lid stichting promotie Ameland.
Paardrijinstructeur wordt wel ingehuurd door rijvereniging)

A.F.( Anton) Kiewiet

1. S.A.P. via Gemeente

afgevaardigde.

P.J. IJnsen
Lid van het algemeen bestuur van Wetterskip FryslÔn.
Aandeelhouder / directeur “E.M.A.” bv
Voorzitter begrafenisver. “de Laatste Eer” te Hollum.

Voorzitter ganzen van

Ameland

N.J.Oud

Wethouder
Voorzitter ijsclub Ameland (te Buren).
Vrijwilliger (leider) Geel Wit 2 (Voetbalclub)
Vorige werkgever V.O.F. Vishandel Metz.

A.B.A. Overdiep
Bestuurslid Natuurcentrum.

Jester Nynke Schoustra
Lid Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Ameland.
Lid sectiebestuur Muziekvereniging Canite Tuba Nes Ameland
5 oktober 2007

R.J. Teuben
Secretaris ijsvereniging “met Frischen Moed

N.J.Oud
Nevenfuncties
Voorzitter ijsclub Ameland (te Buren)
Vrijwilliger (leider) Geel Wit 2 (Voetbalclub)
Vorige werkgever V.O.F. Vishandel Metz

Nevenfuncties gemeente Amersfoort

De Gemeentewet maakt onderscheid in twee soorten nevenfuncties: • nevenfuncties die geheel verbonden zijn aan het ambt en die worden neergelegd bij beŰindiging van het ambt, bezoldigd of onbezoldigd; • overige nevenfuncties, bezoldigd of onbezoldigd.

Nevenfuncties wethouder Van Eijk 28 mei 2019 Wethouder Van Eijk heeft de volgende nevenfuncties: • Voorzitter Raad van Toezicht, Veiligheid NL • Voorzitter programmacommissie ‘Vakkundig aan het werk’, ZonMw • Lid programmacommissie 'Zorg en Perspectief', FNO • Lid bestuur KF Heinfonds • Lid commissie Participatie, schuldhulpverlening en integratie, VNG

Nevenfuncties wethouder Stegeman 11 december 2018 Eerste locoburgemeester en wethouder Stegeman heeft de volgende nevenfuncties: • Lid Raad van Toezicht Stichting Chr. Primair onderwijs in de Betuwe en omgeving in Tiel • Lid bestuur stichting PCI (qq van 1) • Lid commissie FinanciŰn Vereniging van Nederlandse Gemeenten • Voorzitter themagroep financiŰn G40 • Voorzitter Raad van Toezicht, Veiligheid NL • Voorzitter programmacommissie ‘Vakkundig aan het werk’, ZonMw • Lid programmacommissie 'Zorg en Perspectief', FNO • Lid bestuur KF Heinfonds • Lid commissie Participatie, schuldhulpverlening en integratie, VNG Deelnemingen Aandeelhouder Flint, Co÷peratie ParkeerService U.A., Parkeren Amersfoort B.V., ROVA, SRO

Tweede locoburgemeester Wethouder Kraanen heeft de volgende nevenfuncties: Vertegenwoordiging in Gemeenschappelijke Regelingen • Lid DB en AB van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht • Lid Commissie van Arbeidszaken Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nevenfuncties gemeentesecretaris Herke Elbers 26 november 2015 Herke Elbers, de gemeentesecretaris van de gemeente Amersfoort, heeft de volgende nevenfuncties. • Bestuurslid Stichting Ringeling-Ravoo • Co÷rdinerend functionaris VRU • Lid Raad van Toezicht Juzt • Voorzitter Vereniging van Gemeentesecretarissen

Wethouder Koşer Kaya heeft de volgende nevenfuncties: Vertegenwoordiging gemeentelijke deelnemingen • Boardmember domeinen ‘Human capital agenda’ en ‘Internationalisering’ Economic Board Utrecht Overige nevenfuncties (privÚ) • Voorzitter Humanity in Action Nederland • Lid Raad van Toezicht Zuiderstrandtheater

Nevenfuncties wethouder Menno (M.) Tigelaar 12 februari 2016 Wethouder Tigelaar heeft de volgende nevenfuncties: • Portefeuillehouder deelneming NV SRO Vertegenwoordiging in Gemeenschappelijke Regelingen • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur GGD regio Utrecht

Nevenfuncties burgemeester Lucas (L.M.M.) Bolsius 26 november 2015 Lucas Bolsius (Den Haag, 1958) is burgemeester van Amersfoort sinds 31 augustus 2010. Nevenfuncties die horen bij het ambt van burgemeester: • Voorzitter districtelijk veiligheidscollege Utrecht Oost van de politie Midden-Nederland • Voorzitter bestuurlijke regiegroep Regio Amersfoort • Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU) • Voorzitter bestuur Hoefhamer / Johannastichting • Deken van het Capittel van St. Joris te Amersfoort • Provisor van de Stichting De Gecombineerde VicarieŰn • Advisory Board Citymarketing Amersfoort Overige nevenfuncties • Voorzitter van de Vereniging Sport en Gemeenten • Lid van het Bestuurlijk overleg Gemeentelijk Geoberaad (GGB), als vertegenwoordiger vanuit regio West • Voorzitter stichting SVB-BGT (Stichting Van Bronhouders Basisregistratie Grootschalige Topografie) • Lid bestuur Stichting Waarborgfonds Sport Vrijwilligersfuncties (privÚ) • Medewerker bedevaarten Lourdes • Voorzitter Dokter Frans Bolsius Fonds ComitÚs, ambassadeurschappen en overig • Lid bestuur Stichting waarborgfonds Sport • Lid comitÚ van aanbeveling van de Volksuniversiteit Amersfoort • Lid comitÚ van aanbeveling van de Stichting Russisch Ereveld • Lid comitÚ van aanbeveling van Soli Amersfoort • Lid comitÚ van aanbeveling van het Toon Hermans Huis • Lid comitÚ van aanbeveling van Holland Opera • Lid van comitÚ van aanbeveling stichting Kinderen voor KIKA De Berg Op • Beschermheer Stichting Circus Amersfoort • Lid comitÚ van aanbeveling van de Stichting Vrienden van de Synagoge Amersfoort • Lid van ComitÚ van aanbeveling van de stichting Leergeld Amersfoort • Lid comitÚ van Aanbeveling Vrienden van Meander • Lid comitÚ van Aanbeveling van de Stichting Reanimatienetwerk • Ambassadeur ‘Anders Kijken’, een initiatief van Geonovum, CBS, TNO, VNG, KING en diverse gemeenten. • Lid comitÚ van aanbeveling Nationaal Monument Kamp Amersfoort • Lid comitÚ van aanbeveling Bachdag Amersfoort • Lid comitÚ van aanbeveling Altis Atletiek NK’s 2019/2020

Nevenfuncties wethouder Hans (J.C.) Buijtelaar 26 november 2015 VVD Wethouder Buijtelaar heeft de volgende nevenfuncties: Vertegenwoordiging gemeentelijke deelnemingen: • OBV Beheer BV • Lid GNMI (Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit & Infrastructuur) • Lid Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) • Lid stuurgroep Beter Benutten Midden Nederland (mobiliteit

Nevenfuncties wethouder Astrid (A.P.A.M.) Janssen 17 maart 2019 Derde locoburgemeester. Wethouder Janssen heeft de volgende nevenfuncties: Vertegenwoordiging gemeentelijke deelnemingen • Provisor van de Stichting De Gecombineerde VicarieŰn • Boardmember domein ‘Groen’ Economic Board Utrecht

mr. R.K. (Rutger) Dijksterhuis (ChristenUnie) 26 maart 2018 Andere functies • Bestuurssecretaris Woonstichting SSW • Lid commissie bezwaarschriften gemeente Waterland Woordvoerder voor • Ruimtelijke Ordening • Wonen • Economie • Sport

Gemeente Amersfoort Raadsgriffier
Mw. mr. A.M. van Omme() Raadslid
Dhr.C.W.Kraanen=Dhr. C.W. Kraanen(Burger Partij Amersfoort)
Dhr.G.vanVliet=Dhr. G. van Vliet(Burger Partij Amersfoort)
Dhr.G.J.A.Smit=Dhr. G.J.A. Smit(Burger Partij Amersfoort)
Dhr.R.Schulten=Dhr. R. Schulten(Burger Partij Amersfoort)
Dhr.ing.J.J.W.vanWegen=Dhr. ing. J.J.W. van Wegen(Burger Partij Amersfoort)
Mw.H.J.vanWoudenberg-Tenge=Mw. H.J. van Woudenberg-Tenge(Burger Partij Amersfoort)
Dhr.A.H.vanGarderen=Dhr. A.H. van Garderen(CDA)
Dhr.R.P.Offereins=Dhr. R.P. Offereins(CDA)
Dhr.W.M.vanBekkum=Dhr. W.M. van Bekkum(CDA)
Mw.A.Noortman-Nieuwendijk=Mw. A. Noortman-Nieuwendijk(CDA)
Mw.ir.M.J.Paffen-Zeenni=Mw. ir. M.J. Paffen-Zeenni(CDA)
Dhr.drs.M.Tigelaar=Dhr. drs. M. Tigelaar (ChristenUnie)
Mw.H.G.vanBerkum-Admiraal=Mw. H.G. van Berkum-Admiraal (ChristenUnie)
Mw.drs.S.J.Kennedy-Doornbos=Mw. drs. S.J. Kennedy-Doornbos (ChristenUnie)
Dhr.M.Ízcan=Dhr. M. Ízcan (GroenLinks)
Dhr.S.B.vanRheenen=Dhr. S.B. van Rheenen (GroenLinks)
Dhr.drs.E.D.vanVliet=Dhr. drs. E.D. van Vliet (GroenLinks)
Mw.A.W.J.deCrom=Mw. A.W.J. de Crom (GroenLinks)
Dhr.drs.ing.P.vandenBerg=Dhr. drs. ing. P. van den Berg(Jouw Amersfoort)
Mw.M.C.Barendregt=Mw. M.C. Barendregt(Jouw Amersfoort)
Dhr.D.C.Kuiper=Dhr. D.C. Kuiper(PvdA)
Dhr.E.Hinloopen=Dhr. E. Hinloopen(PvdA)
Dhr.F.Killi=Dhr. F. Killi (PvdA)
Dhr.H.B.M.vanRooijen=Dhr. H.B.M. van Rooijen(PvdA)
Dhr.I.Parmaksiz=Dhr. I. Parmaksiz(PvdA)
Dhr.R.G.H.vanMuilekom=Dhr. R.G.H. van Muilekom(PvdA)
Dhr.S.Adli=Dhr. S. Adli (PvdA)
Mw.F.G.Imming=Mw. F.G. Imming(PvdA)
Mw.G.S.I.A.Tanamal=Mw. G.S.I.A. Tanamal(PvdA)
Mw.drs.M.M.vanHensbergen=Mw. drs. M.M. van Hensbergen(PvdA)
Dhr.F.Schoenmaker=Dhr. F. Schoenmaker(SP)
Dhr.G.W.Groeneveld=Dhr. G.W. Groeneveld(SP)
Mw.B.Beltman=Mw. B. Beltman (SP)
Dhr.H.J.DeheerBarske=Dhr. H.J. De heer Barske(VVD)
Dhr.M.Vogels=Dhr. M. Vogels (VVD)
Dhr.drs.M.B.L.E.Wygman=Dhr. drs. M.B.L.E. Wygman(VVD)
Dhr.mr.J.F.H.Voogt=Dhr. mr. J.F.H. Voogt(VVD)
Mw.drs.D.vanWijngaarden=Mw. drs. D. van Wijngaarden(VVD)
Mw.mr.M.P.M.Cooijmans=Mw. mr. M.P.M. Cooijmans(VVD) Secretaris
Dhr.B.H.Huitink=Dhr. B.H. Huitink() Wethouder
Dhr.G.Boeve=Dhr. G. Boeve (CDA)
Dhr.mr.P.J.T.vanDaalen=Dhr. mr. P.J.T. van Daalen (ChristenUnie)
Dhr.S.W.van'tErve=Dhr. S.W. van 't Erve (GroenLinks)
Dhr.A.Kruyt=Dhr. A. Kruyt (PvdA)
Dhr.drs.J.A.Hekman=Dhr. drs. J.A. Hekman(PvdA)
Dhr.mr.R.Luchtenveld=Dhr. mr. R. Luchtenveld(VVD)

Gemeente Amstelveen
Raadsgriffier
P. Georgopoulou()
Raadslid
Dhr.D.deJong=Dhr. D. de Jong(BBA)
Dhr.J.Levie=Dhr. J. Levie(BBA)
Dhr.R.K.Oord=Dhr. R.K. Oord(BBA)
Mw.L.Roos=Mw. L. Roos (BBA)
Mw.M.P.M.Lochtenberg=Mw. M.P.M. Lochtenberg(BBA)
Dhr.A.H.Siegmann=Dhr. A.H. Siegmann(CDA)
Dhr.M.J.Lustenhouwer=Dhr. M.J. Lustenhouwer(CDA)
Dhr.ir.B.L.Jonker=Dhr. ir. B.L. Jonker(CDA)
Mw.M.vanHerteryck=Mw. M. van Herteryck(CDA)
Mw.mr.J.A.Koops-Scheele=Mw. mr. J.A. Koops-Scheele (ChristenUnie)
Dhr.dr.M.J.Alink=Dhr. dr. M.J. Alink(D66)
Mw.C.L.deLeur=Mw. C.L. de Leur(D66)
Dhr.drs.A.Maarse=Dhr. drs. A. Maarse (GroenLinks)
Dhr.drs.J.C.M.Koot=Dhr. drs. J.C.M. Koot (GroenLinks)
Dhr.drs.P.J.M.Regouin=Dhr. drs. P.J.M. Regouin (GroenLinks)
Dhr.drs.S.E.Mager=Dhr. drs. S.E. Mager (GroenLinks)
Mw.D.Mijksenaar=Mw. D. Mijksenaar (GroenLinks)
Mw.J.C.E.Tang=Mw. J.C.E. Tang(OCA=VSP)
Dhr.G.Dennebroek=Dhr. G. Dennebroek(PvdA)
Dhr.N.RodriquesPereira=Dhr. N. Rodriques Pereira(PvdA)
Dhr.R.Smits=Dhr. R. Smits(PvdA)
Dhr.T.H.J.H.HouwinktenCate=Dhr. T.H.J.H. Houwink ten Cate(PvdA)
Dhr.drs.G.Drost=Dhr. drs. G. Drost(PvdA)
Dhr.drs.H.J.vandenBergh=Dhr. drs. H.J. van den Bergh(PvdA)
Dhr.H.J.W.Raat=Dhr. H.J.W. Raat(VVD)
Dhr.J.A.Alberts=Dhr. J.A. Alberts(VVD)
Dhr.M.M.Rietdijk=Dhr. M.M. Rietdijk(VVD)
Dhr.T.P.Ponjee=Dhr. T.P. Ponjee(VVD)
Dhr.W.B.Vervenne=Dhr. W.B. Vervenne(VVD)
Dhr.mr.C.J.Noomen=Dhr. mr. C.J. Noomen(VVD)
Dhr.mr.J.G.Bulsing=Dhr. mr. J.G. Bulsing(VVD)
Dhr.mr.J.J.vanBergen=Dhr. mr. J.J. van Bergen(VVD)
Mw.mr.M.Enschede-Philippart=Mw. mr. M. Enschede-Philippart(VVD)
Secretaris
Dhr.mr.R.J.T.Schurink=Dhr. mr. R.J.T. Schurink()
Wethouder
Dhr.drs.J.P.W.Groot=Dhr. drs. J.P.W. Groot(CDA)
Dhr.R.E.Pols=Dhr. R.E. Pols(PvdA)
Dhr.drs.A.G.S.M.Veenboer=Dhr. drs. A.G.S.M. Veenboer(PvdA)
Dhr.mr.F.Hellendall=Dhr. mr. F. Hellendall(VVD)
Mw.J.E.M.Tabak=Mw. J.E.M. Tabak(VVD)

Gemeente Amsterdam Raadsgriffier
Mw.mr.M.Pe=Mw. mr. M. Pe () Raadslid
Dhr.A.H.vanDrooge=Dhr. A.H. van Drooge(CDA)
Dhr.mr.M.H.J.Limmen=Dhr. mr. M.H.J. Limmen(CDA)
Dhr.drs.I.R.Manuel=Dhr. drs. I.R. Manuel(D66)
Mw.mr.drs.P.F.Hoogerwerf=Mw. mr. drs. P.F. Hoogerwerf(D66)
Dhr.F.M.Molenaar=Dhr. F.M. Molenaar (GroenLinks)
Dhr.M.deGoede=Dhr. M. de Goede (GroenLinks)
Dhr.drs.B.Geurts=Dhr. drs. B. Geurts (GroenLinks)
Mw.A.vanPinxteren=Mw. A. van Pinxteren (GroenLinks)
Mw.E.T.W.vanRoemburg=Mw. E.T.W. van Roemburg (GroenLinks)
Mw.F.Ulichki=Mw. F. Ulichki (GroenLinks)
Mw.drs.G.A.M.vanDoorninck=Mw. drs. G.A.M. van Doorninck (GroenLinks)
Dhr.D.B.Sajet=Dhr. D.B. Sajet(PvdA)
Dhr.D.J.Roos=Dhr. D.J. Roos (PvdA)
Dhr.E.Unver=Dhr. E. Unver (PvdA)
Dhr.M.Mahdi=Dhr. M. Mahdi (PvdA)
Dhr.M.Mulder=Dhr. M. Mulder (PvdA)
Dhr.dr.F.deWolf=Dhr. dr. F. de Wolf(PvdA)
Dhr.drs.J.O.Straub=Dhr. drs. J.O. Straub(PvdA)
Mw.C.H.M.RiemVis=Mw. C.H.M. Riem Vis(PvdA)
Mw.D.Kaplan=Mw. D. Kaplan (PvdA)
Mw.H.J.T.Willemse=Mw. H.J.T. Willemse(PvdA)
Mw.R.Logtenberg=Mw. R. Logtenberg(PvdA)
Mw.S.Gazic=Mw. S. Gazic (PvdA)
Mw.S.W.Hauet=Mw. S.W. Hauet (PvdA)
Mw.U.P.Burke=Mw. U.P. Burke (PvdA)
Mw.Y.Mahrach=Mw. Y. Mahrach (PvdA)
Mw.dr.J.E.Bos=Mw. dr. J.E. Bos(PvdA)
Mw.drs.A.M.Graumans=Mw. drs. A.M. Graumans(PvdA)
Mw.drs.M.C.vanderGarde=Mw. drs. M.C. van der Garde(PvdA)
Mw.drs.M.J.M.Bergervoet=Mw. drs. M.J.M. Bergervoet(PvdA)
Mw.mr.L.F.Manuela=Mw. mr. L.F. Manuela(PvdA)
Dhr.J.L.Bakker=Dhr. J.L. Bakker(SP)
Dhr.drs.L.G.F.Ivens=Dhr. drs. L.G.F. Ivens(SP)
Mw.C.Boelhouwer=Mw. C. Boelhouwer(SP)
Mw.M.M.vanderPligt=Mw. M.M. van der Pligt(SP)
Mw.M.P.Meijer=Mw. M.P. Meijer(SP)
Mw.R.Alberts=Mw. R. Alberts (SP)
Dhr.A.J.C.deWit=Dhr. A.J.C. de Wit(VVD)
Dhr.B.van'tWout=Dhr. B. van 't Wout(VVD)
Dhr.E.vanderBurg=Dhr. E. van der Burg(VVD)
Dhr.H.G.Verweij=Dhr. H.G. Verweij(VVD)
Dhr.drs.R.E.Flos=Dhr. drs. R.E. Flos(VVD)
Mw.P.M.Buurma-Haitsma=Mw. P.M. Buurma-Haitsma(VVD)
Mw.mr.S.H.M.Ornstein=Mw. mr. S.H.M. Ornstein(VVD)
VACANT=VACANT() Secretaris
Dhr.H.deJong=Dhr. H. de Jong() Wethouder
Dhr.M.vanPoelgeest=Dhr. M. van Poelgeest (GroenLinks)
Mw.M.Vos=Mw. M. Vos (GroenLinks)
Dhr.F.Ossel=Dhr. F. Ossel (PvdA)
Dhr.T.Herrema=Dhr. T. Herrema(PvdA)
Dhr.mr.dr.L.F.Asscher=Dhr. mr. dr. L.F. Asscher(PvdA)
Mw.C.G.Gehrels=Mw. C.G. Gehrels(PvdA)

Gemeente Andijk Raadslid
Dhr.G.M.Kuin=Dhr. G.M. Kuin (CDA)
Dhr.M.W.deKroon=Dhr. M.W. de Kroon(CDA)
Dhr.P.A.H.Ligthart=Dhr. P.A.H. Ligthart(CDA)
Mw.H.Keur-Polman=Mw. H. Keur-Polman(CDA)
Mw.S.H.Visser-vanEijk=Mw. S.H. Visser - van Eijk (ChristenUnie)
Dhr.D.M.Kwantes=Dhr. D.M. Kwantes (GroenLinks)
Mw.C.E.M.Manshanden=Mw. C.E.M. Manshanden (GroenLinks)
Dhr.G.vanKeulen=Dhr. G. van Keulen(PvdA)
Dhr.J.S.M.Mol=Dhr. J.S.M. Mol(PvdA)
Mw.A.deHaas-deMan=Mw. A. de Haas-de Man(PvdA)
Dhr. H. van den Doel(VVD)
Dhr.J.C.J.Ruiter=Dhr. J.C.J. Ruiter(VVD)
Mw.A.vanLangen-Visbeek=Mw. A. van Langen-Visbeek(VVD) Secretaris
Dhr.drs.A.Oortgiesen=Dhr. drs. A. Oortgiesen() Wethouder
Mw.G.Kroezen=Mw. G. Kroezen (CDA)
Dhr.N.Harteveld=Dhr. N. Harteveld(VVD)

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

Nevenfuncties leden en griffier rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).

H. Pieterson, voorzitter rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).
Directeur/eigenaar Adebar B.V.
Directeur/eigenaar H. Pieterson Management en Advies
Financial Advisor CFC
Gemeenteraadslid VVD te Bloemendaal, voorzitter commissie Grondgebied
Penningmeester bestuur Spaarnezicht
Penningmeester bestuur Bloemenhove
Lid algemeen bestuur werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Amstelveen

A. Huisman-Vlaar (lid) rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).
Sectorhoofd Middelen gemeente Stede Broec
Secretaris commissie Middelen gemeente Stede Broec
Secretaris commissie Regionale en Algemeen Bestuurlijke Zake gemeente Stede Broec
Loco-secretaris gemeente Stede Broec

Mr. A.V.N.M. Steur (lid) rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).
Lid Rekenkamercommissie gemeente Waterland

A. Abma (griffier) rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).
Loco-griffier in de gemeenten Langedijk en Lemsterland, penningmeester van Ried foar de Fryske Beweging.

Verdana"Andijk, Dhr. A. (Alwin) Oortgiesen, PvdA gemeentesecretaris gemeente Andijk
NEVENFUNCTIES
PvdA Lid van provinciale staten Noord-Holland sinds 2007
Bron gemeente Andijk Sent: Thursday, February 19, 2009 10:59 AM

Opleiding: Universitair politicologie


Mw. C.J.E. Holtslag raadsgriffier gemeente Andijk
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Andijk 10 november 2008

Corry Holtslag werkt momenteel bij de gemeente Laren. Zij gaat per 1 januari 2008 aan de slag als griffier van Andijk


Wethouder N. Harteveld alleen wethouder gemeente Andijk.
Wethouder G. Kroezen-Puister alleen wethouder gemeente Andijk.

Mw. Geri Kroezen

Wethouder
Nevenfunctie(s)
Geen, alleen wethouder gemeente Andijk Nico Harteveld

Wethouder
Nevenfunctie(s)
Geen, alleen wethouder gemeente Andijk

Raadsleden

Mw H. (Heleen) Keur-Polman raadslid CDA
Logistiek en verkoopmedewerkster bij Pop Vriend BV Andijk

Lid oudercommissie Peuterspeelzalen Andijk

G.M. Kuin
CDA
Werknemer agrarische sector
Nevenfuncties
Geen


P.A.H. Ligthart
CDA
Directeur basisschool
Voorzitter dorpshuis Sarto

M.W. de Kroon

CDA

Werkzaam bij Syngenta, Enkhuizen
Nevenfuncties
Geen

J.S.M. Mol raadslid Pvda

Ambtenaar

Nevenfuncties
Vice-voorzitter Stichting Sport en Cultuur
Bestuurslid WSV De Kreupel
Bestuurslid Biljartvereniging Cultura
Lid bezwarencommissie gemeente Enkhuizen
Lid bezwarencommissie gemeente Stede Broec
Lid bezwarencommissie gemeente Edam-Volendam
Eigenaar adviesbureau Vobi

Mw A. de Haas– de Man

PvdA

Ambtenaar Ministerie van Justitie

Nevenfuncties

Geen

G. van Keulen

PvdA

Nevenfuncties
Vrijwillige verslaggeving De Andijker

Mw. M.M.G. Aker

PvdA

Thuiszorgmedewerkster OTS

Nevenfuncties

Regelaar oud papier Excelsior en het Mannenkoor

H. van den Doel VVD

Hoofd bedrijfsbureau OM Zwolle

Nevenfuncties

Geen

J.C.J. Ruiter

VVD

Tuinder en taxateur gewassenschade

Nevenfuncties

Agriver bestuurslid (agrarische verzekeringen)

Mw A. van Langen-Visbeek

VVD

Nevenfuncties
Directeur Stichting Welzijn Ouderen West Friesland
Directeur Avance Vastgoed Advies
Lid Raad van Toezicht Oclion (Zorginstelling Zaanstreek / Waterland) en
Avance Advies (interim management)
Directeur Avance Vastgoed Advies
Directeur Avance Andvies

P.A. Vriend

VVD

Directie Pop Vriend Seeds BV

Nevenfuncties

Geen

Mw S.H. Visser-van Eijk

fractievoorzitter - Christen Unie

Manager informatiemanagement

Nevenfuncties

Geen

D.M. Kwantes

fractievoorzitter - Groen Links

Werkvoorbereider / Veiligheidsdeskundige

Nevenfuncties

Bestuurslid Oud Andijk

Mw C.E.M. Manshanden

Groen Links

Kunstenaar

Nevenfuncties

Geen


Leden van de rekenkamercommissie: Deze commissie vervult sinds 2006 de rekenkamerfunctie voor vier gemeenten: Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).


De rekenkamercommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden:

H. Pieterson, voorzitter auto; mso-list:l3 level1 lfo3;
Directeur/eigenaar Adebar B.V. auto; mso-list:l3 level1 lfo3;
Directeur/eigenaar H. Pieterson Management en Advies auto; mso-list:l3 level1 lfo3;
Financial Advisor CFC auto; mso-list:l3 level1 lfo3;
Gemeenteraadslid VVD te Bloemendaal, voorzitter commissie Grondgebied auto; mso-list:l3 level1 lfo3;
Penningmeester bestuur Spaarnezicht auto; mso-list:l3 level1 lfo3;
Penningmeester bestuur Bloemenhove auto; mso-list:l3 level1 lfo3;
Lid algemeen bestuur werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland auto; mso-list:l3 level1 lfo3;
Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Amstelveen


H. Pieterson

Directeur Adebar BV, Bloemendaal
-Directeur H. Pieterson Management en Advies, Bloemendaal
-Advisor Investment Committee CFC, Amsterdam
-Lid van de raad van Toezicht StichtingSpaarnezicht, Haarlem
-Penningmeester bestuur Bloemenhove, Heemstede
-Voorzitter Rekenkamer Amstelveen
-Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland
-Voorzitter Rekenkamer WEDA (Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk)

mr. A.V.N.M. Steur te Monnickendam, plaatsvervangend voorzitter

Nevenfunctie(s) BR Lid Rekenkamercommissie gemeente Waterland

Mw A. Huisman-Vlaar te Grootebroek

Nevenfunctie(s)
Sectorhoofd Middelen gemeente Stede Broec
Secretaris commissie Middelen gemeente Stede Broec
Secretaris commissie Regionale en Algemeen Bestuurlijke Zake gemeente Stede Broec
Loco-secretaris gemeente Stede Broec

Ambtelijk secretaris: D.J. Abma

GemeenteAnna Paulowna Raadsgriffier
Dhr.H.J.C.Daalmeijer=Dhr. H.J.C. Daalmeijer() Raadslid
Dhr.C.Dorsman=Dhr. C. Dorsman(CDA)
Dhr.J.W.P.vanTongerlo=Dhr. J.W.P. van Tongerlo(CDA)
Dhr.R.J.M.Huiberts=Dhr. R.J.M. Huiberts(CDA)
Mw.C.G.Dijkstra=Mw. C.G. Dijkstra(CDA)
Mw.E.A.C.Vlaming-Kroon=Mw. E.A.C. Vlaming-Kroon(CDA)
Dhr.H.E.vanGameren=Dhr. H.E. van Gameren(PvdA)
Dhr.J.A.Veul=Dhr. J.A. Veul (PvdA)
Dhr.M.Versteeg=Dhr. M. Versteeg(PvdA)
Dhr.R.deVroome=Dhr. R. de Vroome(PvdA)
Mw.M.Lonterman=Mw. M. Lonterman(PvdA)
Dhr.J.F.Looijesteijn=Dhr. J.F. Looijesteijn(VVD)
Dhr.M.Hruska=Dhr. M. Hruska (VVD)
Dhr.Th.Meskers=Dhr. Th. Meskers(VVD)
Mw.M.J.C.Cluitmans=Mw. M.J.C. Cluitmans(VVD)
Mw.H.L.M.vanZaal=Mw. H.L.M. van Zaal(onafhankelijk) Secretaris
Dhr.M.H.A.Hazebroek=Dhr. M.H.A. Hazebroek() Wethouder
Mw.L.A.C.Franken-deVries=Mw. L.A.C. Franken-de Vries(CDA)
Dhr.F.T.S.vanderLaan=Dhr. F.T.S. van der Laan(PvdA)

Gemeente Apeldoorn Raadsgriffier
Dhr.drs.A.Oudbier=Dhr. drs. A. Oudbier() Raadslid
Dhr.A.Tonca=Dhr. A. Tonca (CDA)
Dhr.G.L.Y.Bos=Dhr. G.L.Y. Bos(CDA)
Dhr.N.T.Stukker=Dhr. N.T. Stukker(CDA)
Dhr.P.Buijserd=Dhr. P. Buijserd(CDA)
Dhr.P.P.L.M.Verhagen=Dhr. P.P.L.M. Verhagen(CDA)
Mw.A.Talsma-Adema=Mw. A. Talsma-Adema(CDA)
Dhr.A.vandeWoestijne=Dhr. A. van de Woestijne (ChristenUnie)
Dhr.G.W.vanderZee=Dhr. G.W. van der Zee (ChristenUnie)
Dhr.R.Veen=Dhr. R. Veen (ChristenUnie)
Mw.P.W.J.H.Donswijk-Bot=Mw. P.W.J.H. Donswijk-Bot(D66)
Dhr.B.Hendrikse=Dhr. B. Hendrikse(Gemeentebelangen)
Dhr.T.P.E.vanKerkhof=Dhr. T.P.E. van Kerkhof(Gemeentebelangen)
Dhr.B.Koers=Dhr. B. Koers (GroenLinks)
Dhr.G.J.Kleinpaste=Dhr. G.J. Kleinpaste(GroenLinks)
Mw.A.vanBurg=Mw. A. van Burg(GroenLinks)
Mw.S.Terwel=Mw. S. Terwel (GroenLinks)
Dhr.H.J.Schutte=Dhr. H.J. Schutte(Leefbaar Apeldoorn)
Dhr.J.G.Wortman=Dhr. J.G. Wortman(Leefbaar Apeldoorn)
Dhr.M.P.Alles=Dhr. M.P. Alles(Leefbaar Apeldoorn)
Dhr.W.Willems=Dhr. W. Willems(Leefbaar Apeldoorn)
Mw.R.Maertens-Krooi=Mw. R. Maertens-Krooi(Leefbaar Apeldoorn)
Dhr.G.Stam=Dhr. G. Stam (PvdA)
Dhr.J.C.vandenBerg=Dhr. J.C. van den Berg(PvdA)
Dhr.J.G.Kruithof=Dhr. J.G. Kruithof(PvdA)
Dhr.L.A.Smit=Dhr. L.A. Smit (PvdA)
Dhr.M.G.J.Burghout=Dhr. M.G.J. Burghout(PvdA)
Dhr.M.N.Breij=Dhr. M.N. Breij(PvdA)
Dhr.P.A.N.Bijl=Dhr. P.A.N. Bijl(PvdA)
Mw.A.Mandic=Mw. A. Mandic (PvdA)
Mw.W.W.Man=Mw. W.W. Man (PvdA)
Mw.drs.M.M.Jonkman=Mw. drs. M.M. Jonkman(PvdA)
Dhr.E.Mulder=Dhr. E. Mulder (SGP)
Dhr.H.vandenBerge=Dhr. H. van den Berge(SGP)
Dhr.E.A.Schmahl=Dhr. E.A. Schmahl(VVD)
Dhr.J.A.J.Reijerink=Dhr. J.A.J. Reijerink(VVD)
Dhr.J.W.Ludwig=Dhr. J.W. Ludwig(VVD)
Dhr.R.vanSwam=Dhr. R. van Swam(VVD)
Dhr.S.Wiering=Dhr. S. Wiering(VVD)
Mw.H.vanDijk-Kooyman=Mw. H. van Dijk-Kooyman(VVD) Secretaris
Dhr.drs.K.N.H.Dekker=Dhr. drs. K.N.H. Dekker() Wethouder
Dhr.J.C.G.Wegman=Dhr. J.C.G. Wegman(CDA)
Dhr.P.Blokhuis=Dhr. P. Blokhuis (ChristenUnie)
Dhr.M.M.Boddeke=Dhr. M.M. Boddeke (GroenLinks)
Dhr.F.A.Spoelstra=Dhr. F.A. Spoelstra(PvdA)
Mw.J.Reitsma-Buitenweg=Mw. J. Reitsma-Buitenweg(PvdA)
Dhr.R.T.Metz=Dhr. R.T. Metz (VVD)Macht is recht! Geldstromen, netwerken en welstandscommissies. Groep Hop wil veel burgerleden in iedere welstandscommissie!
Welke genootschap heeft in uw provincie een monopolypositie bij welstandcommissies gemeentes? Wie maken daar de dienst uit?
Wie met welke nevenfuncties zitten in de welstandcommissie? (Macht om te bepalen wie waar hoe en wanneer mag bouwen?)
J. Hop zoekt namen en nevenfuncties leden welstandcommissie in deze gemeente. Worden nevenfuncties geweigerd?
Voorzitter Mevr. Ir. H. de Wijn-van der Meer
Rayonarchitect Dhr. ir. G.J. Jonkhout
Burgerlid Dhr. J. Kemeling
Burgerlid Dhr. B. Oude Aost
Deskundig lid openbare ruimte Mevr. M. Pemmelaar-Groot
Deskundig lid landschap/stedenbouw Dhr. ir. J.A. van de Berg
Deskundig lid stedenbouw Dhr. ir. S. van der Gaag
Deskundig lid architectuur Dhr. W. Maas
Deskundig lid monumenten/cultuurhistorie Dhr.J. Westerman


Apeldoorn, Dhr. drs. K.N.H. Dekkergemeentesecretaris gemeente Apeldoorn
NEVENFUNCTIES
Lid ouderraad Gymnasium te Apeldoorn. Eventuele beperkingen/voorwaarden aan de uitoefening van nevenwerkzaamheden: de gemeentesecretaris mag niet optreden als vertegenwoordiger van het Gymnasium in gesprekken met de gemeente Apeldoorn Lid Raad van Advies bij Van Ede & Partners (outplacement en loopbaanbegeleiding) Eventuele beperkingen/voorwaarden aan de uitoefening van nevenwerkzaamheden: Overige opmerkingen: Van Ede & Partners heeft geen zakelijke relatie met de gemeente Apeldoorn zolang de gemeentesecretaris lid is van de Raad van Advies
Landelijk voorzitter van de co÷rdinerend gemeentesecretarissen in het kader van de veiligheidsregio’s
Co÷rdinerend gemeentesecretaris van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Lid van de Veiligheidsdirectie Noord- en Oost-Gelderland

Bron gemeente Apeldoorn Sent: Monday, March 09, 2009 11:18 AM
Dhr. drs. A. Oudbierraadsgriffier gemeente Apeldoorn
GEEN NEVENFUNCTIES! Bron gemeente Apeldoorn 10 november 2008

pauwy Pagina 1 27-01-2009

NEVENFUNCTIES raadsperiode

A. Alkas * D66 - vestigingsleider filiaal Van Buuren

Zwolle (groothandel in

ijzerwaren, gereedschappen en

hang- en sluitwerk)
bestuurslid Alevitische Vereniging
penningmeester Stichting

fractieassistentie D66

onbezoldigd

M.P. Alles LA - voorzitter FNV concernraad

Achmea
voorzitter Personeelsvereniging

Achmea
functioneel Beheerder Centraal

Beheer Achmea Pensioenen

onbezoldigd

onbezoldigd

D. van As * SGP - Afdelingshoofd toezicht

pensioenfondsen groot

Pensioen- & Verzekeringskamer

(DNB)
Voorzitter Platform Economos

RMU Veenendaal
Voorzitter Bijbelstudievereniging

Gereformeerde Gemeente

Beekbergen

onbezoldigd

onbezoldigd

J.C. van den Berg PvdA - Conflictbemiddelaar /

mediator/eigenaar Comacon
vice voorzitter KNVB

districtsbestuur Oost
plv lid bestuur SER Gelderland

(namens FNV)

onbezoldigd

onbezoldigd

H. van den Berge SGP - Hoofd redactie binnenland

Reformatorisch Dagblad

P.A.N. Bijl PvdA - lid adviescommissie Feluagroep
lid bestuur Museum H. Polak te

Zuphen
voorzitter stichting Loesje
Lid bestuur Stichting Leergeld

Apeldoorn

G.L.Y. Bos CDA - Docent bestuursrecht Saxion

Hogeschool Deventer

M. Breij PvdA - Medewerker P&O kadaster
Voorzitter AbvaKabo Afd. Veluwe

onbezoldigd

N. van den Broek * SGP - Manager R&D Sparta
Bestuurslid KV-SGP Uddel

onbezoldigd

B.E. Brown * GrLi - Beleidsmedewerker bij het

landelijk instituut voor

multiculturele ontwikkeling,

FORUM in Utrecht
Voorzitter Platform Duurzaam

Dialoog Apeldoorn
Bestuurslid Stichting Antilliaans

Arubaans Beraad Apeldoorn

P. Buijserd CDA - Docent godsdienstonderwijs
huistransfer

decl.basis

pauwy Pagina 2 27-01-2009

Naam van de raadsleden /

fractievertegenwoordigers

fractie nevenfuncties bezoldigd/

onbezoldigd

A. van Burg GrLi - geen nevenfuncties

M.G.J. Burghout PvdA - Ziekenverzorgster bij verpleeghuis

Randerode (zorggroep Apeldoorn)
Voorzitter van het Katholiek

vrouwengilde Apeldoorn

onbezoldigd

D.H. Cziesso * GrLi - direkteur Screentec BV
direkteur RDC-Holding BV
Lid Partijraad GroenLinks

onbezoldigd

A.C. van Diermen * VVD - bestuurslid Markant, interim
bestuurslid (penningmeester)

stichting Jejocema
voorzitter kookpunt A’point
adviseur (Anton van Diermen

Advies)
Directeur / Eigenaar Electric

Vehicles Holland BV

R. van Dijk-Kooijman VVD - patiŰntenadministratie van een

praktijk voor fysio-manuele

therapie

P.W.J.H. Donswijk-Bot * D66 - BABS (buitengewoon ambtenaar

burgerlijke stand

J. Douma* CDA - projectleider bij de belastingdienst bezoldigd

H.G.M. Duin * LA - Plv. lid onafhankelijke

bezwarencommissie Hattem
Rekenkamercommissie Epe
Rekenkamer BBLM (Berkelland,

Bronckhorst, Lochem en

Montferland)

M.F. Faassen – Ravensbergen* CU - geen nevenfuncties

pauwy Pagina 3 27-01-2009

Naam van de raadsleden /

fractievertegenwoordigers

fractie nevenfuncties bezoldigd/

onbezoldigd

H.M. Giezeman * CDA - secretaris van het parochie

bestuur van de EmmaŘsparochie

Apeldoorn
lid van de werkgroep

uitvaartvieringen van de

EmmaŘsparochie
lid parochievergadering van de

EmmaŘsparochie
co÷rdinator van het vervoer naar

de St. Victorkerk op zondag
lid van de werkgroep Missie,

Ontwikkeling en Vrede van de

EmmaŘsparochie
secretaris / penningmeester van

de stichting Politieke Partijen

Apeldoorn
lector in de St. Victorkerk
afgevaardigde naar de

ledenvergadering van Dekenaat

IJssellanden
bestuurslid stichting

Informatieblad voor Katholiek

Apeldoorn
bestuurslid Stichting RK

Begraafplaatsen Apeldoorn
fractie assistent van de CDA

gemeenteraadsfractie Apeldoorn

Onbezoldigd

A.B. de Haan * GB -

T. van der Haar * GB - secretaris van de

Belangenvereniging Sprengenweg

Noord.

onbezoldigd

B. Hendrikse GB - VVE “De Haarhamer” vice

voorzitter

onbezoldigd

J.I. Huizing – Hekert* CU - verpleeghuisarts bij de Zorggroep

Apeldoorn.
blokhoofd in een deel van de wijk

Zuid voor de jaarlijkse collecte

van ZOA-vluchtelingenwerk

onbezoldigd

A.L.H. Jesse* VVD - Garantie specialist bij Nefkens

Oost

M.M. Jonkman PvdA - Docent opleidingscentrum

Koninklijke Marechaussee
Kinder- en jeugdspsycholoog

(zelfstandig gevestigd)

T.P.E. van Kerkhof GB - Beleidsadviseur Ministerie van

Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit
Bestuurslid Vakcentrale CNV

publieke zaak (landelijk

Groepsbestuur LNV)
Lid van het CliŰntenpanel Wet

Werk en Bijstand
Bestuurslid “Stichting

Hohenheim”

onbezoldigd

onbezoldigd

J.J. Kiel* LA - Geen nevenfuncties

pauwy Pagina 4 27-01-2009

Naam van de raadsleden /

fractievertegenwoordigers

fractie nevenfuncties bezoldigd/

onbezoldigd

G.J. Kleinpaste

GrLi - Freelance manager / trainer
Vice-fractievoorzitter GroenLinks
Teammanager Algemeen

Maatschappelijk Werk in Dieren

(Ericaplein 1, 6951 CP Dieren)

B. Koers GrLi - landelijk bestuurslid bij de

GroenLinkse jongerenorganisatie

DWARS (tot eind febr. 2005)
secretaris intern bij de

seksuele diversiteitwerkgroep

RozeLinks van GroenLinks

landelijk

onbezoldigd

M. Koopmans GrLi - Beleidsmedewerker ecologie bij

Waterschap Groot Salland

J.G. Kruithof PvdA - manager / eigenaar adviesbureau

Stade
bestuurslid K55

J. Leune * SGP - Voorzitter SGP-Kiesvereniging

Apeldoorn
Ouderling Eben-HaŰzerkerk

Apeldoorn

J.W. Ludwig VVD - Secretaris SER Gelderland
Lid algemeen bestuur Feluagroep
Voorzitter stichting

fractieassistentie VVD Apeldoorn

onbezoldigd

onbezoldigd

R. Maertens-Krooi LA - Geen nevenfuncties

W.W. Man PvdA - Geen nevenfuncties

A. Mandic PvdA - Lize-bestuur, vertegenwoordiger

van de Montenegrijnse

gemeenschap in Nederland.
lid van MEV - Multi-etnisch

vrouwen netwerk.

onbezoldigd

E. Mulder SGP - projectmanager TNO Apeldoorn
Lid van de commissie voor de

Milieu-Effect-Rapportage

vergaderingvergoeding

A.W. Nagel * CDA - Docent Nederlands aan de

Heemgaard te Apeldoorn
Voorzitter taakgroep Eredienst

van de protestantse

wijkgemeente De Drie Ranken in

Apeldoorn

onbezoldigd

pauwy Pagina 5 27-01-2009

Naam van de raadsleden /

fractievertegenwoordigers

fractie nevenfuncties bezoldigd/

onbezoldigd

O.G. Prinsen * D66 - Student Europese Studies UvA
Student Rechtsgeleerdheid UvA
Fractiemedewerker D66

Apeldoorn
Lid platform Europa D66

J.A.J. Reijerink VVD - ambtenaar gemeente Deventer
voorzitter collect. Onderh.

vereniging Joost van den Vondel

onbezoldigd

P.R. de Ronde * GB - consultant / salarisspecialist
SDB management ondersteuning

Leidschendam
Penningmeester partij

Gemeentebelangen

onbezoldigd

M.J.P. Sandmann* D66 - Geen nevenfuncties

E.M. Schipper* GrLi - Geen nevenfuncties

E.A. Schmahl-Smit VVD - Geen nevenfuncties

H.J. Schutte - Geen nevenfuncties

L.A. Smit PvdA - Software Engineer CAL Consult

G. Stam PvdA - Vestigingsmanager Bergler ICT

Apeldoorn

J.A. Steenbeek* LA - Lid Medezeggenschapsraad

Ambelt Onderwijs
Algemeen bestuurslid Interimbestuur

Jejocema (Don Bosco De

Maten)

onbezoldigd

N.T. Stukker CDA - Provincie Utrecht, senior adviseur

middelen

R.M. van Swam VVD - Consultant bij Task detachering

& projectmanagement te Utrecht

A. Talsma-Adema CDA - op afroep leerkracht basisschool

primair onderwijs
raad van toezicht MEE Veluwe
bestuur stichting Vrienden van ‘s

Heerenloo

A. Tamsma* CU - kredietbeoordelaar bij de

Rabobank Woudenberg

A. Tonca CDA - bestuurslid contact orgaan

moslims en overheid (CMO)
bestuurslid Turks Islamitisch

culturele federatie (TICF)
provincie Overijssel,

beleidsmedewerker

onbezoldigd

onbezoldigd

R. Veen CU - subsidioloog bij de Inclusief-Groep in

Nunspeet
Boekhouder Gereformeerde Kerk

Apeldoorn Zuid

onbezoldigd

P.P.L.M. Verhagen CDA - Geen nevenfuncties

S. Wiering VVD - Buitengewoon Ambtenaar van de

Burgerlijke Stand (Babs)
Presentator Apeldoorns Sport

(radio Apeldoorn)

onbezoldigd

pauwy Pagina 6 27-01-2009

Naam van de raadsleden /

fractievertegenwoordigers

fractie nevenfuncties bezoldigd/

onbezoldigd

W. Willems LA - Hoofd Bedrijfsburo Oad groep
Directeur Indiana Outdoor

Adventure
2e penningmeester vereniging

Leefbaar Apeldoorn
Begeleiding Scouting Marca

Appoldro
Secretaris Scouting Marca Appoldro

ai

Onbezoldigd

Onbezoldigd

onbezoldigd

A. van de Woestijne CU - Docent economie chr. College

Groevenbeek Ermelo
Lid prov. Staten Gelderland

J.G. Wortman LA - Secretaris/sponsorzaken sv

Beatrix

G.W. van der Zee

CU - Gids stichting Parken
Gids Erfgoed Platform
Stichting “Eduard” (Educatieve

Kunst ondergebracht bij Markant)
Werkgroep van beraad van

kerken: Apeldoorn tegen

verarming
Stichting Overbrugging
ComitÚ van Aanbeveling,

herplaatsing en restauratie Kwartjesfontein

Fokko Spoelstra
Fokko Spoelstra is wethouder sinds 2005. Hij was gemeenteraadslid in Apeldoorn voor de PvdA van april 1998 tot 2005.
Penningmeester st. bestuursassistentie PvdA
Plv. lid regioraad Stedendriehoek
Lid raad van Aandeelhouders Teuge, Circulus, NUON, BNG en Accres
Lid Raad van Toezicht Veluws Bureau voor Toerisme
Lid dagelijks bestuur Recreatiegemeenschap Veluwe
Voorzitter Bestuurlijk Economisch Platform Stedendriehoek
Lid bestuur Lokaal ComitÚ Maatschappelijk Ondernemen
Plv. voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken t.b.v. Stedendriehoek
Lid Raad van Toezicht Stichting Congresbureau Veluwe
Commissaris Park Apeldoorn Beheer B.V.

Hans Wegman
Hans Wegman is wethouder sinds 2006. Van 1998 tot 2006 was hij gemeenteraadslid voor het CDA
Ouderling met speciale taak: Voorzitter kerkenraad Grote Kerk
Voorzitter Felua
Lid Stuurgroep Werk en Inkomen
Lid Stuurgroep Schoolverlatersoffensief
Voorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding
Lid kerngroep Regionaal Platform Arbeidsmarkt
Lid Sociaal Platform

Rob Metz
Rob Metz is sinds 2003 wethouder in de gemeente Apeldoorn. Daarvoor was hij gemeenteraadslid en politiek lobbyist.
Voorzitter vereniging openbaar vervoer concessiehouders
Vice-voorzitter VNG commissie Milieu en Mobiliteit
lid stuurgroep Regiorail
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg grondbeleid regio Stedendriehoek
Lid portefeuillehoudersoverleg mobiliteit Stedendriehoek
Voorzitter Raad van Commissarissen Forumpark
Commissaris Park Apeldoorn Beheer B.V.
Lid dagelijks bestuur RegioStedendriehoek
Aandeelhoudersvertegenwoordiger namens de gemeente bij Orpheus NV

Michael Boddeke
Michael Boddeke is sinds 2006 wethouder. Van 2002 tot 2006 was hij fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van GroenLinks.
Lid Klimaatverbond
Lid VAOP
Lid Veluwecommissie
Lid stuurgroep Agrarische enclave Uddel/Elspeet
Lid stuurgroep Weteringse Broek
Lid klankbordgroep Veluwse gemeenten
Bestuurlijk vertegenwoordiger Stedendriehoek i.o.m. provincie over externe veiligheid
Lid Bestuurlijke Begeleidingscommissie Groei en Krimp
Lid Regionaal bestuurlijk overleg waterschap Rijn Midden
Lid portefeuilleoverleg Milieu Stedendriehoek
Penningmeester Stichting fractieassistentie Groen Links

Paul Blokhuis
Paul Blokhuis is wethouder sinds 2006. Daarvoor was hij actief in de Apeldoornse gemeenteraad (als lijstvolger).
lid VNG adviescommissie Asiel & Integratie
Lid VNG Denktank Visie Integratie
Lid VNG subcommissie Gemeentelijke Dienstverlening en Informatiebeleid
Voorzitter zendingscommissie Ned. Geref. Kerk Apeldoorn
Voorzitter stuurgroep Jeugd Gezondheidszorg Stedendriehoek
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Jeugd Regio Oost Veluwe
Raad van Advies Zorgkantoor Apeldoorn/Zutphen
Voorzitter stuurgroep woonservicegebieden Apeldoorn
Lid Algemeen Bestuur GGD Gelre-IJssel
Lid portefeuillehoudersoverleg Sociaal Stedendriehoek
Voorzitter Platform Verzorging en Verpleging

Jolanda Reitsma-Buitenweg
Jolanda Reitsma is sinds 2006 wethouder. Daarvoor was zij gemeenteraadslid voor de PvdA.
Lid portefeuillehoudersoverleg Stedendriehoek
Commissaris Forumpark
Commissaris Park Apeldoorn Beheer B.V.
Lid klankbordgroep Nationaal Landschap
Afgevaardigde van Apeldoorn in cie 28 van vliegveld Teuge
Lid algemeen bestuur Gelders Genootschap

Gemeentesecretaris Klaas Dekker

Persoonlijk
Klaas Dekker is geboren op 15 oktober 1951 in Rotterdam. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen. Klaas Dekker is vanaf februari 2004 werkzaam bij de gemeente Apeldoorn en heeft verschillende vernieuwingsprogramma’s voor de gemeente opgezet en uitgevoerd. Met de reorganisatie is de basis gelegd voor een organisatie die ‘van buiten naar binnen gericht’ is. Het doel is de gemeentelijke dienstverlening en de interne bedrijfsvoering te verbeteren. Vervolgens is onder zijn ambtelijke verantwoordelijkheid een cultuurproject gestart waarmee de regeldruk vermindert, de openheid en transparantie verbetert en de begrippen ‘integriteit’ en ‘ambtelijk leiderschap’ een nadere invulling krijgen.

In zijn vrije tijdverzamelt Klaas Dekkerantieke boeken. Hij speelt mee in het hockeyteam van de gemeente Apeldoorn.

Klaas Dekkerheeft de volgende opleidingen gevolgd:

Pedagogische en Andragogische Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam specialisatie Organisatiekunde (doctoraal 1979

Diverse cursussen, Sorbonne te Parijs (certificaten)
Economische Wetenschappen, Erasmus Universiteit te Rotterdam tot kandidaats)

1964 – 1969

HBS-B, “de Populier” te Den Haag<

Nevenfuncties raadsleden raadsperiode 2006 - 2010

A. Alkas D66
vestigingsleider filiaal Van Buuren Zwolle (groothandel in ijzerwaren, gereedschappen en hang- en sluitwerk)
bestuurslid Alevitische Vereniging
penningmeester Stichting fractieassistentie D66

M.P. Alles LA
voorzitter FNV concernraad Achmea
voorzitter Personeelsvereniging Achmea
functioneel Beheerder Centraal Beheer Achmea Pensioenen

D. van As SGP
Afdelingshoofd toezicht pensioenfondsen groot Pensioen- & Verzekeringskamer

J.C. van den Berg PvdA

H. van den Berge SGP
Hoofd redactie binnenland Reformatorisch Dagblad

P.A.N. Bijl PvdA
fractievoorzitter PvdA Statenfractie provincie Gelderland
lid adviescommissie Feluagroep
lid bestuur Museum H. Polak te Zuphen
voorzitter stichting Loesje
Lid bestuur Stichting Leergeld Apeldoorn

H. Bijl-Postuma PvdA
Project manager congressen (congress consultants Arnhem)

G.L.Y. Bos CDA
ambtenaar gemeente Barneveld
lid diensten met belangstellende kaderlid
CNV-publieke zaken

N. van den Broek SGP
Manager R&D Sparta
Bestuurslid KV-SGP Uddel

P. Buijserd CDA
docent
huistransfer

L.A. Smit PvdA

M.A. Smits LA
belastingadviseur Deloitte
zwemtrainer Apeldoornse Watervrienden

A. van Burg Groen Links

M.G.J. Burghout PvdA
Ziekenverzorgster bij verpleeghuis Randerode (zorggroep Apeldoorn)
Voorzitter van het Katholiek vrouwengilde Apeldoorn

D.H. Cziesso
direkteur Screentec BV
direkteur RDC-Holding BV
Lid Partijraad GroenLinks R. van Dijk-Kooijman VVD
patiŰntenadministratie van een praktijk voor fysio-manuele therapie

P.W.J.H. Donswijk-Bot D66
bestuurslid Jejocema

J. Douma CDA
projectleider bij de belastingdienst

H.G.M. Duin LA
Plv. lid onafhankelijke bezwarencommissie Hattem
Rekenkamer Epe

B. Hendrikse GB
VVE “De Haarhamer” vice voorzitter

J.C. van den Heuvel VVD

M.M. Jonkman PvdA

W.P.M. Kaizer PvdA
Raad van Toezicht Hogeschool Interconfessionele Pabo Amsterdam / Alkmaar
Voorzitter stichting tot behartiging van de belangen van R.K. Opleidingsscholen te Amsterdam T.P.E. van Kerkhof GB
Beleidsadviseur Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bestuurslid Vakcentrale CNV publieke zaak (landelijk Groepsbestuur LNV)
Lid van het CliŰntenpanel Wet Werk en Bijstand G.J. Kleinpaste Groen Links
Interim manager / zelfst. Gevestigd.
Personeelsbeleid ACCRES ( J. Keus D66
Bestuurslid Joker (Jongeren en Kerk) B. Koers Groen Links
landelijk bestuurslid bij de GroenLinkse jongerenorganisatie DWARS (tot eind febr. 2005)
secretaris intern bij de seksuelediversiteitwerkgroep RozeLinks van GroenLinks landelijk M. Koopmans Groen Links
medewerker ecologie bij Waterschap Groot Salland J.G. Kruithof PvdA
manager / eigenaar adviesbureau
bestuurslid K55
Dhr. A.H.M. Kunneman(PvdA)raadslid Apeldoorn
Direkteur BV
Direkteur VOF pensioen.com
Pensioenadviseur in opdracht van de centrale ondernemingsraad van Reesink
Lid algemeen bestuur Feluagroep
Bestuurslid Stichting Duescotte
Directeur adviesbureau

Kunneman
Bestuurslid van de Stichting de Eendragt Pensioen
Voorzitter Stichting fractie assistente PvdA

B.G.M. Lemstra VVD
Juristinterim-manager

J. Leune SGP Chef-redacteur bij het Reformatorisch Dagblad te Apeldoorn
Voorzitter SGP-Kiesvereniging Apeldoorn
Ouderling Eben-HaŰzerkerk Apeldoorn J.W. Ludwig VVD
Secretaris SER Gelderland M.M.C. Maassen D66
Manager Nationale Belangenbehartiging RECRON
Voorzitter stichting fractieassistentenschap D66
Voorzitter bestuur VVE Bakersteeg
Co÷rdinator Broederkring van de de Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn
Bestuurslid Stichting NORT Gelderand en Flevoland (Nederlandse Ondernemers in Recreatie & Toerisme)
Lid Bestuurlijke Begeleidingscommissie Veluwe R. Maertens-Krooi LA
Geen nevenfuncties A. Mandic PvdA E. Mulder SGP
TNO Apeldoorn
Lid van de commissie voor de Milieu-Effect-Rapportage

A.W. Nagel CDA
Leraar Voortgezet Onderwijs

A.J. van der Plas CDA
NedTrain B.V. (dochter van de NV Nederlandse Spoorwegen)
Penningmeester Jeugdwerk CJC

O.G. Prinsen D66
Student Europese Studies UvA
Student Rechtsgeleerdheid UvA
Fractiemedewerker D66 Apeldoorn
Lid platform Europa D66

J.A.J. Reijerink VVD
ambtenaar gemeente Deventer
voorzitter collect. Onderh. vereniging Joost van den Vondel

P.R. de Ronde GB
consultant / salarisspecialist
SDB management ondersteuning Leidschendam
Penningmeester partij Gemeentebelangen D.P. Rump-Meijer LA
Medewerker Woonmensen

R. Rump Groen Links

B.H.E. Schlebach GB
zelfstandig gevestigd psycholoog
bestuurslid Nederlands Instituut van Psychologen

E.A. Schmahl-Smit VVD
- Voorzitter ouderraad openbare basisschool De Wegwijzer
- Klaarover

H.J. Schutte PvdA
Medewerker Stater NV Amersfoort S. Spit VVD
Trustworth B.V. Directeur / Consultant ICT
Bestuurslid stichting Top Volleybal Dynamo
Bestuurslid Top van PietZoomers/D G. Stam PvdA
Vestigingsmanager N.T. Stukker CDA
consultant / con Quaestor BV R.M. van Swam VVD
Consultant bij Task detachering & projectmanagement te Utrecht T.J.P. van Swol GB
vice-voorzitter VPPG
voorzitter PNG
voorzitter partij Gemeentebelangen
lid bestuur VNG
lid subcommissie VNG rechtspositie wethouders en raadsleden
A. Talsma-Adema CDA
op afroep leerkracht basisschool primair onderwijs
raad van toezicht MEE Veluwe
bestuur stichting Vrienden van ‘s Heerenloo
S. Terwel CDA
voorzitter contact orgaan moslims en overheid
bestuurslid inspraak orgaan turken
A. Tonca CDA
R. Veen CU
subsidioloog bij de Inclusief-Groep in Nunspeet
Boekhouder Gereformeerde Kerk Apeldoorn Zuid
P.P.L.M. Verhagen CDA
S. Wiering VVD
Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (Babs)
Presentator Apeldoorns Sport (radio Apeldoorn)

W. Willems LA
projectmanager Oad Reizen
directeur kanoverhuurbedrijf Indiana Canoe Adventure
Leiding en bestuursadviseur Scouting Marca Appoldro A. van de Woestijne CU
Docent economie chr. College Groevenbeek Ermelo
Lid prov. Staten Gelderland

G.W. van der Zee CU
Gids stichting Parken
Gids Erfgoed Platform
Stichting “Eduard” (Educatieve Kunst ondergebracht bij Markant)
Voedselbank
Kascie wijkraad De Sprengen
Werkgroep van beraad van kerken: Apeldoorn tegen verarming
Secretaresse Openbaar Voortgezet Onderwijs Apeldoorn

ARCHIEF NEVENFUNCTIES VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 7 MAART 2006

Wethouder M. van de Tas
Wethouder
M.A.J. van der Tas (CDA)
Telefoonnummer: (055) 580 13 02
Portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, bouwtoezicht en monumenten, kunst in openbare ruimte.
Projecten: Realisering Binnenstadsvisie, PWA-laan, Kanaaloevers-noord-oost en Dorpenvisies

Wethouder J.A.C.M. Beckhoven
J.A.C.M. van Beckhoven (CDA)
Portefeuille: FinanciŰn en belastingen, professionele cultuur en cultuurprojecten, onderwijs, milieu (duurzaamheid inbegrepen) en luchtvaartzaken.
Projecten: Beekpark (cultuurkwartier, Orpheus, ApArt, ACEC) en revitalisering dorpshart Beekbergen.
Gebiedswethouder: Hoenderloo, Beekbergen/Lieren, Loenen, Oosterhuizen, Klarenbeek

Wethouder
J.G. Wortman Leefbaar Apeldoorn
Portefeuille: Economische zaken, sport en sportaccommodaties, accommodatiebeleid, verenigingszaken (waaronder sport en amateuristische kunst) en facilitaire zaken.
Projecten: Omnisportcentrum (sportdeel), bedrijventerrein A1/Malkenschoten, de Ecofactorij en kwaliteit toerisme en recreatie.
Gebiedswethouder: Berg en Bos, de Sprengen, de Naald, Orden, DeParken, Kerschoten

Wethouder
Mevr. M.S.G. Walma-Schreur (Leefbaar Apeldoorn)
Telefoonnummer: (055) 580 1320
Portefeuille: Welzijn, zorg, vrijwilligers en sociale zaken.
Gebiedswethouder: Apeldoorn-Zuid, Ugchelen

Wethouder
R.T. Metz (VVD)
Portefeuille: Grondbedrijf en grondzaken, mobiliteit, informatievoorziening en automatisering, planning en control/projectaansturing.
Projecten: Station-noord en -zuid en Zuidwestpoort
Gebiedswethouder: Osseveld-Woudhuis, de Maten

Wethouder
F.A.Spoelstra(PvdA)
Portefeuille: Overheidscommunicatie (waaronder beeldvorming, lobby en externe betrekkingen), dienstverleningsproject, wijkontwikkeling algemeen, burgerzaken, personeel en organisatie, wegen en rioleringen Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO).
Projecten : Omnisportcentrum (fondsenwerving en bouwrealisatie), Stad en Milieu/Kanaalzone, Zonnehoeve en maatschappelijk ondernemen.
Gebiedswethouder: Uddel, Hoog Soeren, Radio Kootwijk, Wenum Wiesel, Beemte Broekland


Wethouder
J.W.E. Gutteling (PvdA)
Portefeuille:Wonen (met inbegrip van de huisvesting voor ouderen);groen;afvalbeheer;wijkserviceteams;ruimtelijke informatie.
Projecten: Masterplan Zevenhuizen, Zuidbroek.
Gebiedswethouder: Zevenhuizen-Zuidbroek, Welgelegen


Gemeentesecretaris
Klaas Dekker
nevenfuncties Politieke partij VVD
Opleiding: doctoraal Geschiedenis

1973 - 1976 Kandidaatsassistent UVA
1976 - 1985 Wetenschappelijk medewerker UVA
1982 - 1998
mso-spacerun:yes" Lid gemeenteraad Haarlem (w.v. fractievoorzitter 1984-1985 en
mso-spacerun:yes" 1986-1990)
1985 - 1986
mso-spacerun:yes" Wethouder Haarlem
mso-spacerun:yes" (Volkshuisvesting/Nutsbedrijven/Reiniging/Personeelszaken)
1987 - 1990 Lid Provinciale Staten NH
1990 - 1998 Wethouder Haarlem (Personeelszaken/Milieu/Reiniging/Onderwijs)
1999 - 2003 Idem fractievoorzitter
2003 - heden Gedeputeerde Wegen,Verkeer en Vervoer; Zeehavens

Voorzitter Stichting Haarlem-Mutare
Voorzitter Vereniging van Eigenaren Nassaulaan
Voorzitter Stichting Jacobus van Looy
Lid van de Raad van Toezicht Gerrit Rietveld Academie
Lid van de Raad van Toezicht Hogeschool IN HOLLAND
Bestuurslid Stichting Nova College
Bestuurscommissielid Stadsbibliotheek Haarlem

Lid Hoofd- en Centraal Stembureau

naam van de raadsleden

W.A. Aartsen
Grootaandeelhouder exploitatiemaatschappij W.A. Aartsen BV

M.P Alles
Grootaandeelhouder exploitatiemaatschappij W.A. Aartsen BV
voorzitter van de VPCB (personeelsvereniging van Centraal Beheer).

D. van As
Bestuurslid (penningmeester) van de basisschool Eben Haezer te Teuge (schoolvereniging op gereformeerde grondslag)
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Vrijwillige Hulpdienst De Kap
Afdelingshoofd toezicht pensioenfondsen groot Pensioen- & Verzekeringskamer

H. van den Berge
Hoofd redactie economie Reformatorisch Dagblad

M.M.Boddeke
afdelingshoofd B/CICT in Apeldoorn
Beleidsmedewerker, afd. Ruimte, Bouwen en Wonen / gemeente Barneveld
Kaderlid CFO (GO vertegenwoordiger)
Lid van de Commissie Diensten met Belangstellenden
Lid regiobestuur CDA-stedendriehoek
Lid Campagne Activiteiten Commissie CDA Gelderland
docent
huistransfer
Ziekenverzorgster bij verpleeghuis Randerode (zorggroep Apeldoorn)
Voorzitter van het Katholiek vrouwengilde Apeldoorn

H. van Dijk-Kooijman
patiŰntenadministratie van een praktijk voor fysio-manuele therapie
Ambtenaar bij de gemeente Nijmegen
Stille vennoot in woon / meubel zaak "Ambiance Wonen c.v."

H.G.M. Duin
Plv. lid onafhankelijke bezwarencommissie Hattem

G. van Egmond
Docent v.o.
Vice-vz raad van commissarissen beter wonen
Xia holding BV, raad van commissarissen
Vice-voorzitter van de St.Victorparochie Apeldoorn
Bestuurslid InterparochiŰle Vereniging Apeldoorn
Penningmeester Politieke Partijen Apeldoorn
Penningmeester Go-club Apeldoorn
Secretaris Adviesraad Denksportcentrum Apeldoorn
Secretaris Jongeren Organisatie St.Victor
Kascommissie Nederlandse Go Bond
Kascommissie Wijkraad de Sprengen
Lid werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede van de St.Victorparochie
Rijksambtenaar (FLO)
Vrijwilliger bij de bibliotheek
Bestuur stichting fractieassistentie Leefbaar Apeldoorn
Bestuur Leefbaar Apeldoorn
Vice voorzitter vereniging van eigenaren App.Compl. "De Haarhamer"
Voorzitter Centrale Vereniging v.d. Ambulante Handel
Hypotheekadviseur bij "De Hypotheekgevers" Almere

G.A. Jager

T.P.E. van Kerkhof
Beleidsadviseur Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
bestuurslid Vakcentrale CNV Publieke Zaak, (Landelijk Groepsbestuur LNV)
bestuurslid Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn
Secretaris Belangenvereniging "Behoud Orderbos"

P.C.D. Krop
Leraar Nederlands ROC Aventus Apeldoorn
Lid bestuur stichting Vluchtelingenwerk
Organisatie-adviseur
bestuurslid debatcentrum Apeldoorn
Managementtrainer
Eigenaar BV Kruithof Apeldoorn Beheer

A.H.M. Kunneman
Direkteur BV
Direkteur VOF pensioen.com

J.W. Ludwig
Sociale Partners Gelderland (SOPAG)
Recron, consulent Gelderland
Recron, hoofdredacteur Recreatie
Bilbliotheek, lid algemeen bestuur
Stichting Fractieassistentenschap D66, lid bestuur
VVE Bakensteeg, voorzitter bestuur
Horizon College (ROC) Stichting Scholenbouw, lid bestuur
bestuurslid AGOVV
lid Raad van Toezicht van de BVO AGOVV Apeldoorn

R. Maertens-Krooi
Geen nevenfuncties

Leraar Corn. Beetsschool
Voorzitter tennisvereniging VEGO
Accres Apeldoorn BV, administratieve administratie (interim vanaf 01-02-2005 tot 01-10-2005)
Secretaris Rekenkamer gemeente Zutphen
Voorzitter O(penbaar) V(ervoer) Platform Gelderland
Voorzitter Rekeningcommissie
Bestuurslid Soc. Werkvoorziening Felua
Penningmeester st. Fractie-ass. D66
Voorzitter D66 Fractie Regio Stedendriehoek
Lid Landelijke Fin. Commissie D66
Voorzitter st. Apeldoorn Atletiekstad
Voorzitter st. Atletieksport Aventus
Voorzitter st. Ateliers Apeldoorn
TNO Apeldoorn
Lid van de commissie voor de Milieu-Effect-Rapportage
NedTrain B.V. (dochter van de NV Nederlandse Spoorwegen)
Penningmeester Jeugdwerk CJC

A.J. Prins
Prins Counselling

J. Reitsma-Buitenweg
Geen nevenfuncties

E.A. Schmahl
Voorzitter ouderraad openbare basisschool De Wegwijzer

H.J. Schutte
Bestuur Felua Groep
FKG Spatie
Zelfstandige (modevakschool)
KLM NV, Facility Services, Hoofd Huisvesting & Inrichting
CSV VIOS-voetbal, voorzitter
VPPG, vice voorzitter
PNG, voorzitter
Partij Gemeentebelangen, voorzitter
VNG, lid commissie rechtspositie raadsleden en wethouders
Bestuurslid Mee Veluwe
Invalkracht basisschool De Regenboog
Meisjesvolleybalteam WSV

S. Terwel
student

Welzijnsorganisatie Wisselwerk (Opbouwwerker en Co÷rdinator Brede School)
Voorzitter Inspraak Orgaan Turken Utrecht (IOT)
Voorzitter Turks Islamitisch Culturele Federatie Rotterdam (TICF)

R. Veen
Boekhouder Gereformeerde Kerk Apeldoorn Zuid
subsidioloog bij de Inclusief-Groep in Nunspeet

P.P.L.M. Verhagen
Geen nevenfuncties


College Apeldoorn, Vestigingsdirecteur / lid schoolleiding
Stichting Bevordering Electrotechniek, Bestuurslid voorzitter Diftar Platform Apeldoorn AccountManager ICT-bedrijf PinkRoccade Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (Babs) Presentator Apeldoorns Sport (radio Apeldoorn) Werkzaam bij Oad Reizen / Globe Reisburogroep binnen de afdeling ICT Eigenaar van kanoverhuurbedrijf Indiana Canoe Adventure Voorzitter bewonersvereniging Eikenhage Leidinggevende 14-17 jarigen Scouting Marca Appoldro Docent economie chr. College Groevenbeek Ermelo Lid prov. Staten Gelderland

M. van der Zee
Gids stichting Parken
Gids Erfgoed Platform
Stichting "Eduard" (Educatieve Kunst ondergebracht bij Markant)

Gemeente Appingedam Raadsgriffier
Mw.E.P.Faber=Mw. E.P. Faber () Raadslid
Dhr.B.Zwart=Dhr. B. Zwart (CDA)
Dhr.E.W.Raangs=Dhr. E.W. Raangs(CDA)
Dhr.M.vanBostelen=Dhr. M. van Bostelen(CDA)
Dhr.J.Wolthof=Dhr. J. Wolthof(D66)
Dhr.D.H.Reiffers=Dhr. D.H. Reiffers (GemeenteBelangen)
Dhr.H.Doedens=Dhr. H. Doedens (GemeenteBelangen)
Mw.J.G.Schoonhoven=Mw. J.G. Schoonhoven (GemeenteBelangen)
Dhr.B.Dieters=Dhr. B. Dieters(PvdA)
Dhr.B.Zuur=Dhr. B. Zuur (PvdA)
Dhr.G.Bijleveld=Dhr. G. Bijleveld(PvdA)
Dhr.H.Swiersema=Dhr. H. Swiersema(PvdA)
Dhr.H.P.Brantsma=Dhr. H.P. Brantsma(PvdA)
Dhr.J.Draijer=Dhr. J. Draijer(PvdA)
Dhr.J.vanderLei=Dhr. J. van der Lei(PvdA)
Dhr.H.J.Dijkstra=Dhr. H.J. Dijkstra(VVD) Secretaris
Mw.J.G.deJonge=Mw. J.G. de Jonge() Wethouder
Mw.A.Usmany-Dallinga=Mw. A. Usmany-Dallinga(Gemeentebelangen)
Dhr.P.Manning=Dhr. P. Manning(PvdA)

Gemeente Arcen en Velden Raadsgriffier
Dhr.J.H.G.E.Neessen=Dhr. J.H.G.E. Neessen() Raadslid
Dhr.A.J.M.Drissen=Dhr. A.J.M. Drissen(CDA)
Dhr.B.C.M.Vostermans=Dhr. B.C.M. Vostermans(CDA)
Dhr.G.S.Lommen=Dhr. G.S. Lommen(CDA)
Dhr.J.C.J.Schuurmans=Dhr. J.C.J. Schuurmans(CDA)
Mw.J.H.K.Geelen-Knelissen=Mw. J.H.K. Geelen-Knelissen(CDA)
Dhr.H.J.M.Peters=Dhr. H.J.M. Peters(Leefbaar ALeV)
Dhr.A.W.D.Matthijs=Dhr. A.W.D. Matthijs(PvdA=PK)
Dhr.G.A.A.vanLuijn=Dhr. G.A.A. van Luijn(PvdA=PK)
Dhr.H.J.M.vanEijck=Dhr. H.J.M. van Eijck(PvdA=PK)
Dhr.J.M.P.Geraedts=Dhr. J.M.P. Geraedts(PvdA=PK)
Mw.M.J.Martens=Mw. M.J. Martens(PvdA=PK)
Dhr.A.H.G.Kruijsen=Dhr. A.H.G. Kruijsen(VVD)
Dhr.R.T.A.Hamelers=Dhr. R.T.A. Hamelers(VVD) Secretaris
Dhr.mr.G.J.M.Timmermans=Dhr. mr. G.J.M. Timmermans() Wethouder
Dhr.W.M.A.Verberk=Dhr. W.M.A. Verberk(CDA)
Dhr.G.J.Geelen=Dhr. G.J. Geelen(VVD)
Samenstelling rekenkamercommissie gemeente Arcen en Velden
Dhr. T.A.J. Elsenberg (externe voorzitter), dhr. J. Ewalts (extern lid), dhr. A.J.M. Drissen (raadslid), dhr. A.H.G. Kruijsen (raadslid).
Samenstelling rekenkamercommissie Arcen en Velden De rekenkamercommissie bestaat uit twee raadsleden, een extern lid en een externe voorzitter. De griffier zorgt voor de procesmatige ondersteuning van de rekenkamercommissie en de ambtelijke organisatie biedt afhankelijk van het onderwerp ondersteuning bij de uitvoering van het onderzoek. Dhr. T.A.J. Elsenberg (externe voorzitter), dhr. J. Ewalts (extern lid), dhr. A.J.M. Drissen (raadslid), dhr. A.H.G. Kruijsen (raadslid). Meer informatie Voor verdere informatie over de rekenkamercommissie of het rekenkameronderzoek kunt u contact opnemen met de griffier, mevr J. Tullemans-Geuns,


Dhr. mr. G.J.M. (Ger) Timmermans, gemeentesecretaris gemeente Arcen en Velden
NEVENFUNCTIES
Secretaris Stichting Peel & Maas
Voorzitter adviescommissie aan  het college van B&W van de gemeente Helden: HART (Heldense adviescommissie recreatie en toerisme)
Bestuurslid CDA Helden
Lid vaste commissie Economie en Omgeving van de gemeente Helden
Lid adviescommissie aan het  college van B &W van de gemeente Helden: Breed Economisch Overleg
Voorzitter Centrummanagement Panningen
Bron gemeente Arcen en Velden 2008

Mw. drs. J.H.M. (Josephien)
Tullemans-GeunsCDA raadsgriffier gemeente Arcen en Velden
NEVENFUNCTIES
Raadslid CDA gemeente Nederweert
Lid Klachtencommissie Permanente Commissie Leerlingenzorg Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School regio Midden-Limburg
Bron gemeente Arcen en Velden 24 november 2008 overzicht aan de redacteur sturen?
Dhr. ir. G.A.A. van LuijnPVDA/PK raadsgriffier gemeente Geldrop-Mierlo
NEVENFUNCTIES
Raadslid PVDA/PK gemeente Arcen en Velden
Voorzitter Progressieve Kombinatie
Lid Provinciale Staten
Lid Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam van het Benelux-Midden-gebied
Bron provincie Limburg 18 november 2008
De heer W.M.A.
Verberk
CDA Wethouder -
Dhr. G.J. Geelen VVD Wethouder -
Dhr. A.J.M.
Drissen (Ton)
CDA Raadslid• Voorzitter Stichtingsbestuur S.S.C.A.
Arcen
Voorzitter Stichting TIVA Arce n


Commissielid TCA Arcen
Commissielid Carnavalsverenigin g
Keieschieters Arcen
Voetbalclub DEV Arcen
Erelid Carnavalsvereniging  Keieschieters
Arcen
Dorpsgids TIVA
Dhr. B.C.M.
Vostermans
(Bob)
CDA Raadslid -
Naam
Partij Functie Nevenfuncties
Mevr.
J.H.A.Geelen-
Knelissen (Joke)
CDA Raadslid• Verpleegkundig Praktijkbegeleidster


Buitengewoon ambtenaar burgerlijke
stand
De heer J.C.J.
Schuurmans
(Jan)
CDA Raadslid• Bestuurslid Stichting Jumelage


Dhr. G.S.
Lommen (Ger)
CDA Raadslid• Lid zangvereniging Animo
Taxateur Interpolis (bezoldigd ;
kostenvergoeding)
Lid Salvo
Lid Vertretersversammlung Langgard (Dtl)
(bezoldigd; kostenvergoeding)
De heer H.J.M.
van Eijck (Huub)
PvdA Raadslid• Locatieco÷rdinator G2-psycholoog
Virenze Noord- en Middgen-Limburg


Zelfstandig eerstelijns G2-psycholoog


De heer A.W.D.
Matthijs (Ad)
PvdA Raadslid -
Dhr. A.Bons
(Ginus)
PvdA /
PK
Raadslid• Natuurinventarisaties Limburgs
Landschap


J.M.P. Geraedts
(Jo)
PvdA/
PK
Raadslid• Lid Onderwijs Advies Commissie Faculteit
Industrieel Ontwerpen Technische
Universiteit Delft
Lid initiatiefgroep Venlo Industrial Design
en Engineering Organisatie van de driejaarlijkse
tentoonstelling in Bommel van
Dam museum Venlo mso-bidi-
Lid Program Committee IOP MMI


Innovation-oriented Research Program Human-Machine Interaction<
Lid Advisory Board, Postgraduate


programme User-System Interactione


Design, Stan Ackermans Institute,
Technische Universiteit Eindhoven


De heer A.H.G.
Kruijsen (Ai)
VVD Raadslid -
Dhr. R.T.A.
Hamelers(Roger)
VVD Raadslid• Bestuur Stichting Sfeermarkten


Bestuur Promotieplatform Maasduinen


Bestuur Stichting Ondernemend  Arcen
Lomm en Velden
Bestuur Stichting TIVA
Naam
Partij Functie Nevenfuncties
Dhr. H.J.M.
Peters
Leefb.
ALeV
Raadslid• Penningmeester motorclub
Directeur Texacars
Commissie herindeling

Leden van de rekenkamercommissie
In het kader van de gemeentelijke herindeling in Noord-Limburg hebben de gemeenteraden van Arcen en Velden en gemeente Venlo op 13 maart 2008
unaniem ingestemd met een fusie van beide gemeenten. Dit zal betekenen dat de huidige gemeente Arcen en Velden vanaf 1 januari 2010
opgaat in de gemeente Venlo. Dit betekent dat de gemeente Venlo bijna het inwonersaantal van 100.000 zal bereiken.


T.A.J. Elsenberg (externe voorzitter)
J. Ewalts (extern lid)
A.J.M. Drissen (raadslid)
A.H.G. Kruijsen (raadslid)

Gemeente Arnhem Raadsgriffier
Dhr.E.R.M.Hesen=Dhr. E.R.M. Hesen() Raadslid
Dhr.J.Bogaards=Dhr. J. Bogaards(CDA)
Dhr.S.J.J.Meulensteen=Dhr. S.J.J. Meulensteen(CDA)
Dhr.drs.E.J.terMeulen=Dhr. drs. E.J. ter Meulen(CDA)
Mw.W.P.vanBurgsteden=Mw. W.P. van Burgsteden(CDA)
Mw.A.P.Plieger-Bos=Mw. A.P. Plieger-Bos (ChristenUnie)
Dhr.J.deWit=Dhr. J. de Wit (D66)
Dhr.J.B.P.Veldman=Dhr. J.B.P. Veldman (GroenLinks)
Dhr.P.J.Marcelis=Dhr. P.J. Marcelis (GroenLinks)
Mw.L.M.deWaard=Mw. L.M. de Waard (GroenLinks)
Mw.M.Achekar=Mw. M. Achekar (GroenLinks)
Dhr.A.G.M.vanBeers=Dhr. A.G.M. van Beers(Pro Arnhem)
Dhr.M.H.vanMeurs=Dhr. M.H. van Meurs(Pro Arnhem)
Dhr.B.Woudt=Dhr. B. Woudt (PvdA)
Dhr.D.W.Tiemens=Dhr. D.W. Tiemens(PvdA)
Dhr.G.M.Gerritsen=Dhr. G.M. Gerritsen(PvdA)
Dhr.L.A.Broer=Dhr. L.A. Broer(PvdA)
Dhr.N.Springeling=Dhr. N. Springeling(PvdA)
Dhr.P.J.M.Stein=Dhr. P.J.M. Stein(PvdA)
Dhr.R.J.Rikken=Dhr. R.J. Rikken(PvdA)
Dhr.T.Aydemir=Dhr. T. Aydemir(PvdA)
Mw.D.B.J.Kok=Mw. D.B.J. Kok (PvdA)
Mw.E.M.Verbeek=Mw. E.M. Verbeek(PvdA)
Mw.G.M.H.Vink-Schutte=Mw. G.M.H. Vink-Schutte(PvdA)
Mw.M.Louwers=Mw. M. Louwers (PvdA)
Mw.M.H.Blom-HŘlsmann=Mw. M.H. Blom-HŘlsmann(PvdA)
Dhr.A.D.J.Buisman=Dhr. A.D.J. Buisman(SP)
Dhr.C.A.M.J.Lenting=Dhr. C.A.M.J. Lenting(SP)
Dhr.G.E.Elfrink=Dhr. G.E. Elfrink(SP)
Dhr.J.Elfrink=Dhr. J. Elfrink(SP)
Dhr.M.Alberts=Dhr. M. Alberts(SP)
Mw.A.M.Baten=Mw. A.M. Baten (SP)
Dhr.P.I.J.Verhaere=Dhr. P.I.J. Verhaere(VVD)
Dhr.R.C.M.vanderZee=Dhr. R.C.M. van der Zee(VVD)
Dhr.R.L.N.Westra=Dhr. R.L.N. Westra(VVD)
Dhr.mr.J.B.M.Tilman=Dhr. mr. J.B.M. Tilman(VVD)
Mw.M.J.vanGastel-Schńffner=Mw. M.J. van Gastel-Schńffner(VVD)
Dhr.N.K.J.Wiggers=Dhr. N.K.J. Wiggers(Zuid Centraal)
Dhr.S.J.G.Veenstra=Dhr. S.J.G. Veenstra(Zuid Centraal)
Mw.L.R.Manders=Mw. L.R. Manders(Zuid Centraal) Secretaris
Dhr.S.Gerritsen=Dhr. S. Gerritsen() Wethouder
Dhr.C.Jansen=Dhr. C. Jansen (CDA)
Dhr.B.vanEeten=Dhr. B. van Eeten (GroenLinks)
Dhr.W.J.C.Hoeffnagel=Dhr. W.J.C. Hoeffnagel(PvdA)
Dhr.drs.R.Kreeft=Dhr. drs. R. Kreeft(PvdA)
Arnhem<, Dhr. S. Gerritsen gemeentesecretaris gemeente Arnhem
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende instellingen
 voor Wonen en Zorgen Gehandicapten in Son en Breugel (vanaf 2006);
Lid Raad van Toezicht Cultura te Ede (vanaf 2006);
 - Bestuurslid Stichting Geschiedschrijving Arnhem (vanaf 2002).
Bron gemeente Arnhem Sent: Friday, February 13, 2009 10:12 AM
Dhr. E.R.M. (Etienne) Hesenof Heesen, raadsgriffier gemeente Arnhem

Lid van de adviesraad bestuursacademie Nederland (Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers discussiŰren over het aanbod van de Bestuursacademie)
Bron Hop/gemeente Arnhem
en "meneer google" 2008-3 september 2009


, Dhr. S. Gerritsen gemeentesecretaris gemeente Arnhem

Lid van de adviesraad bestuursacademie Nederland (Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers discussiŰren over het aanbod van de Bestuursacademie)
Bron Hop/gemeente Arnhem
Wethouder
De heer S. van Bodegraven
 
 
Wethouder
De heer B. van Eeten
-
-
Wethouder
Mevrouw H.J. Weeda
-
-
Wethouder
De heer C. Jansen
-
--
Wethouder
De heer W.J.C. Hoeffnagel
--
--
2
Ad 2. Nevenfuncties
Nevenfunctie
Bestuurder
Naam van de
organisatie- en functie of
uren per jaar
a. Korpsbeheerder Politie Regio
Gelderland Midden.
60 uur
b. Voorzitter algemeen bestuur
Hulpverlening Gelderland Midden.
15 uur
c. Voorzitter dagelijks bestuur
Hulpverlening Gelderland Midden. Nee
40 uur
d. Vice-voorzitter
Korpsbeheerdersberaad. Nee 20 uur
e. Lid algemeen bestuur Vereniging
van Nederlandse Gemeenten. Nee 10 uur
f. Lid Raad van Advies stichting
Nationaal Park de Hoge Veluwe.
6 uur
g. Lid Raad van Toezicht stichting
Nationaal Park de Hoge Veluwe.
6 uur
h. Lid van de Raad van Toezicht
Technische Universiteit Eindhoven.
Ja 20 uur
k. Vice-voorzitter Taskforce
Jeugdwerkloosheid ministerie Sociale
zaken en Werkgelegenheid.
Vacatiegeld
25 uur
l. Lid vereniging AEGON.
Ja. 8 uur
m. Voorzitter VVD Permanente
Scoutingscommissie 32 uur
n. Jurylid Stichting overheidsmanager
van het jaar. 20 uur
o. Lid ComitÚ van begeleiding en advies
academie voor overheidscommunicatie
(ministerie Algemene Zaken).
Vacatiegeld
4 uur
p. Bestuurslid Lucie Burgers stichting
6 uur
q. Voorzitter bestuur Stichting
Poortersfonds Arnhem
G.E.M. Schuytgraaf Nee 60 uur
d. Bestuurslid VNG Gelderland ambtshalve Nee 20 uur
Wethouder
de heer S. van
Bodegraven
e. Lid Bedrijfschap Arnhem Liemers Nee 20 uur
a. Voorzitter Regionaal historisch
centrum “Gelders Archief”
20 uur
b. Bestuurslid Euregio Rijn-Waal
c. Lid dagelijks bestuur Bedrijfsschap
Arnhem-Liemers
40 uur
d. Lid algemeen bestuur Bedrijfschap
Arnhem-Liemers Nee 20 uur
d. Bestuurslid Recreatieschap
Over-Betuwe
e. Bestuurslid Recreatiegemeenschap
Veluwe
f. Voorzitter algemeen bestuur
Werkvoorziening Midden-Gelderland
20 uur
g. Voorzitter dagelijks bestuur
Werkvoorziening Midden Gelderland
40 uur
h. Bestuurslid Stichting Werk en
Scholing-Projecten Nee 10 uur
i. Bestuurslid Stichting SPAR ambtshalve Nee 10 uur
j. Lid regionaal platform
fraudebestrijding 12 uur
Wethouder
Mevrouw
H.J. Weeda
j. lid G-27 pijler Werk en Economie Nee 30 uur
4
Nevenfunctie
Bestuurder
Naam van de
organisatie- en functie of
uren per jaar
a. Lid algemeen bestuur Hulpverlening
Gelderland-Midden
15 uur
b. Lid dagelijks bestuur Hulpverlening
Gelderland-Midden
30 uur
c. Lid Raad van Advies Zorgkantoor
12 uur
d. Lid landelijk overleg GGD
15 uur
e. Lid G-27 sociale pijler
30 uur
f. Lid Raad van Toezicht
woningstichting Ons Bezit
Ja
30 uur
Wethouder
de heer B. van
Eeten
g. Lid burgemeester Drijberfonds Nee 10 uur
a. Lid provinciaal bestuurlijk overleg
handhaving milieuwetgeving. Nee 10 uur
b. Voorzitter gemeenschappelijke
regeling Milieusamenwerking regio
Arnhem.
c. Lid stuurgroep Toekomst waterketen
Gelderland Nee
30 uur
d. Lid klankbordgroep Veluwe ambtshalve Nee 20 uur
e. Lid Holding parkeervoorzieningen
Arnhem
f. Lid algemeen bestuur
Werkvoorziening Midden Gelderland
20 uur
g. Lid dagelijks bestuur
Werkvoorziening Midden Gelderland 40 uur
h. Lid College van Bestuur Stadsregio
Arnhem Nijmegen Nee 320 uur
i. Bestuurslid Toekomst Waterketen
Gelderland Nee 40 uur
j. Bestuurslid Stichting Werk en
Scholing-Projecten
k. Bestuurslid Stichting SPAR
Wethouder
de heer C. Jansen
l. Lid regionaal overleg
verkeersveiligheid
uren per jaar
a. Voorzitter gemeenschappelijke
regeling onderwijsvoorziening regio
Arnhem
20 uur
b. Voorzitter gemeenschappelijke
regeling Volwasseneneducatie regio
Arnhem
20 uur
c. Ambassadeur van De Aanpakcentrale
woningbouwcorporatie
Vivare
d. Lid Raad van advies Informatie- en
Communicatie Academie
20 uur
e. Bestuurder stichting Stedenlink
Wethouder
de heer W.J.C.
Hoeffnagel
f. Lid G-27 GSB pijler 

Nevenfuncties 1 Raad der Gemeente Arnhem
Mw. M. Achekar (GroenLinks) • Bestuursvoorzitter Stichting Land in Zicht (6 keer per jaar) • Bestuurssecretaris Stichting "Vitesse Betrokken" (6 keer per jaar)
Dhr. M. Alberts (SP)
Dhr. T. Aydemir (PvdA) • Medewerker bij Albert Heijn (4 uur per week)
Eigenaar Online Radyolar Company (1 uur per week) • Teammanager vv Anadolu ’90
Mw. A. Baten (SP)
Student PABO Arnhem
Dhr. A.G.M. van Beers (Pro Arnhem) • Zelfstandig belastingadviseur • Directeur ICT consulting firma te Kleef
Mw. M.H. Blom-HŘlsmann (PvdA) • Loopbaanadviseur (20 uur per week)
Voorzitter indicatieorgaan (6 uur per week)
Raad van advies zorgtoewijding
Dhr. J. Bogaards (CDA)
Eigenaar schildersbedrijf (15 uur per week) • Werkgroep Saksen Weimarterrein (Wijkplatform)
Dhr. L.A. Broer (PvdA) • Secretaris bestuur Vereniging Vrienden van Sonsbeek • Secretaris/penningmeester Stichting SKIOG/Lorentz Ondernemerscentrum • Secretaris Stichting Restauratie IJskelder Sonsbeek
Dhr. A.D.J. Buisman (SP)
Testco÷rdinator 
Mw. W.P. van Burgsteden (CDA) • Directeur/Eigenaar Evenementen organisatiebureau Highspots (40 uur per week)
Docent evenementenorganisatie 
Lid beroepenveldcommissie Hogeschool Arnhem Nijmegen (1x per twee maanden)
Dhr. G.E. Elfrink (SP)
Ass. portier parkeergarage
SP regiobestuurder Gelderland-West
Lid partijbestuur SP
Dhr. J. Elfrink (SP)
Docent Hogeschool Arnhem Nijmegen (0,5 fte)
Student Radboud Universiteit Nijmegen (0,5 fte)
Bestuurslid en webmaster SP Arnhem (6 uur per week)
Mw. M.J. van Gastel-Schńffner (VVD)
Lid Provinciale Staten Gelderland
Voorzitter Stichting Agogo (2 uur per maand)
Voorzitter MR. Stedelijk Gymnasium (4 uur per maand)
Lid bestuur RGV (4 uur per jaar)
Lid enkele landelijke advies commissies van het Nederlandse Rode Kruis. (4 uur per maand)
Mw. E.L. Kappert (GroenLinks)
Docent Hogeschool Arnhem Nijmegen (0,7 fte) Griffie gemeente Arnhem
Mw. D.B.J. Kok (PvdA)
Docent Avans Hogeschool, ’s Hertogenbosch
Dhr. C.A.M.J. Lenting (SP)
ICT onderzoeker (36 uur per week)
Mw. M. Louwers (PvdA) • Consultant marketing USG Capacity, Arnhem (36 uur per week) • Vrijwilliger Fata Morgana, Malburgen (4 uur per week)
Mw. L.R. Manders (Zuid Centraal) • Astrologe/astrologisch tekstschrijver/redacteur (30 uur per week)
Voorzitter Astrologische Associatie
Dhr. H. Hmadouch (PvdA) Filiaalmanager schoenenwinkel (35 uur per week)
Dhr. E.J. ter Meulen (CDA) Directeur O&ATM Onderzoek en Advies (20 uur per week)
Dhr. S.J.J. Meulensteen (CDA)
Advocaat (40 uur per week)
Lid ledenraad Rabobank Arnhem e.o. (20 uur per jaar)
Lid subsidiecommissie Radboudstichting (Vught)
Dhr. M.H. van Meurs (Pro Arnhem) • Directeur Tegelmuseum in Otterlo
Mw. A.P. Plieger-Bos (ChristenUnie)
Dhr. R.J. Rikken (PvdA) • Plaatsvervangend lid van de Raad van advies van Menzis ( 8 uur per 2 maanden)
Voorzitter van de zorgvragersfractie van Zorgbelang Gelderland (4 uur per 2 maanden) • Voorzitter van de geschillencommissie Oost Gelderland (geschillencommissie voor 9 woningcorporaties) • Voorzitter van het bestuur van de stichting Brede School Deventer (4 uur per maand) • Voorzitter van het bestuur van de stichting Scholengroep Veluwezoom, Rheden (4 uur per maand)
Dhr. J. Schuilenburg (VVD) • Directeur FinanciŰn gemeente Utrecht
Dhr. N. Springeling (PvdA)
Inkoopco÷rdinator gemeente Uden (36 uur per week)
Dhr. P.J.M. Stein (PvdA) • Beleidsmedewerker Provincie Gelderland
Dhr. D.W. Tiemens (PvdA)
Lid bezwaarschriftencommissie Milieukwaliteit Electriciteits Productie (MEP) van ENERQ BV te Arnhem
Bestuurslid van de Bridge to Bridge Loop Arnhem (onbezoldigd)
Lid van de Raad van Commissarissen van Woningbouwcorporatie PARES, Ulft (m.i.v. 1-1-2008)
Dhr. J.B.M. Tilman (VVD) Directeur Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Dhr. S.J.G. Veenstra (Zuid Centraal) • Voorzitter Holding Parkeervoorzieningen Arnhem BV (20 uur per jaar) • Secretaris/Penningmeester Stichting fractie Zuid Centraal (100 uur per jaar)
Dhr. J.B.P. Veldman (GroenLinks)
Algemeen co÷rdinator Nederlandse Missieraad (0,8 fte) Griffie gemeente Arnhem
Mw. E.M. Verbeek (PvdA)
Manager Samenlevingsopbouw Stichting Welzijn Rheden (25 uur per week)
Mw. G.M.H. Vink-Schutte (PvdA) Fractiemedewerker PvdA Provinciale Staten
Mw. L.M. de Waard (GroenLinks)
Dhr. N.K.J. Wiggers (Zuid Centraal) Directeur/eigenaar Wiggers Opleiding en Advies, Gezonder Leven, Body Control Arnhem, Body Control Nijmegen, Wiggers Internetdiensten en Wiggers Mediation (40 uur per week) • Directeur Body Control Kleve GmbH (20 uur per week)
Vice-voorzitter Nederlandse Stichting Geluidshinder (1 uur per week)
Redactielid Vaktijdschrift Jurisprudentie Milieurecht en vaktijdschrift Geluid 
Voorzitter Stichting Zuid Centraal (4 uur per jaar)
Voorzitter Rekenkamer Arnhem (6 uur per maand)
Bestuurslid Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (6 uur per maand)
Voorzitter Stichting afhandeling bezwaar- en beroepsschriften
Dhr. J. de Wit (D66)
Eigenaar lunchcafe MANU
Voorzitter Stichting Freedom Trail
Dhr. B. Woudt (PvdA)
Medewerker F2
Dhr. R.C.M. van der Zee (VVD)
Adviseur Arcadis Ruimte en Milieu B.V. (fulltime)
Docent HAN-CVO (50 uur per jaar) Griffie gemeente Arnhem Raadsleden Arnhem bijgewerkt 6 november 2006 Mw. M. Achekar (GroenLinks)
Adviseur CWI Oost Nederland  Dhr. M. Alberts (SP)
-- Dhr. T. Aydemir (PvdA)
Student opleiding “ondernemer/manager” (18 uur per week)
Medewerker bij Albert Heijn (8 uur per week)
Eigenaar Online Radyolar Company (1 uur per week) Mw. A. Baten (SP)
Student PABO Arnhem (40 uur per week) Dhr. A.G.M. van Beers (Pro Arnhem)
Adviseur Stichting de Watermolen Mw. M.H. Blom-HŘlsmann (PvdA)
Loopbaanadviseur (20 uur per week)
Voorzitter indicatieorgaan (6 uur per week)
Raad van advies zorgtoewijding Dhr. J. Bogaards (CDA)
Eigenaar schildersbedrijf (15 uur per week)
Werkgroep Saksen Weimarterrein (Wijkplatform) Dhr. L.A. Broer (PvdA)
Secretaris Vereniging Vrienden van Sonsbeek (15 uur per maand) • Secretaris/penningmeester Stichting SKIOG/Lorentz Ondernemerscentrum ( 3 dagen per jaar)
Hoofd FinanciŰn Stichting SLO, Enschede (tot 1 juni 2006) Dhr. A.D.J. Buisman (SP)
Testco÷rdinator  Dhr. G.E. Elfrink (SP)
Ass. portier parkeergarage
SP regiobestuurder Gelderland-West
Lid partijbestuur SP Dhr. J. Elfrink (SP)
Docent Hogeschool Arnhem Nijmegen (0,5 fte)
Student Radboud Universiteit Nijmegen (0,5 fte)
Bestuurslid en webmaster SP Arnhem (6 uur per week) Mw. M.J. van Gastel-Schńffner (VVD)
Lid Provinciale Staten Gelderland
Voorzitter Stichting Agogo (2 uur per maand)
Voorzitter MR. Stedelijk Gymnasium (4 uur per maand)
Lid bestuur RGV (4 uur per jaar)
Lid enkele landelijke advies commissies van het Nederlandse Rode Kruis. (4 uur per maand) Mw. M.J.M. Haverkamp-Rombaut (CDA)
Bestuur Deurmanstichting (10 uur per jaar)
Provinciebestuur CDA vrouwen (30 uur per jaar) Mw. E.L. Kappert (GroenLinks)
-- Mw. D.B.J. Kok (PvdA)
Docent Avans Hogeschool, ’s Hertogenbosch (0,8 fte) Griffie gemeente Arnhem Dhr. C.A.M.J. Lenting (SP)
ICT onderzoeker (36 uur per week) Mw. M. Louwers (PvdA)
Accountmanager Collect B.V.  Mw. L.R. Manders (Zuid Centraal)
Astrologe/astrologisch tekstschrijver/redacteur (30 uur per week)
Voorzitter Astrologische Associatie  Dhr. H. Hmadouch (PvdA)
Filiaalmanager schoenenwinkel (35 uur per week) Dhr. E.J. ter Meulen (CDA)
Directeur O&ATM Onderzoek en Advies (20 uur per week) Dhr. S.J.J. Meulensteen (CDA)
Advocaat (40 uur per week)
Lid ledenraad Rabobank Arnhem e.o. (20 uur per jaar)
Lid subsidiecommissie Radboudstichting (Vught) (30 uur per jaar) Dhr. M.H. van Meurs (Pro Arnhem)
Directeur Tegelmuseum in Otterlo Mw. W.R.J.M. Pijnenburg-Adriaenssen (VVD)
-- Mw. A.P. Plieger-Bos (ChristenUnie)
-- Dhr. R.J. Rikken (PvdA)
Plaatsvervangend lid van de Raad van advies van Menzis ( 8 uur per 2 maanden)
Voorzitter van de zorgvragersfractie van Zorgbelang Gelderland (4 uur per 2 maanden)
Voorzitter van de geschillencommissie Oost Gelderland (geschillencommissie voor 9 woningcorporaties)
Voorzitter van het bestuur van de stichting Brede School Deventer (4 uur per maand) Dhr. J. Schuilenburg (VVD)
Directeur FinanciŰn gemeente Utrecht Dhr. N. Springeling (PvdA)
Inkoopco÷rdinator gemeente Uden (36 uur per week) Dhr. P.J.M. Stein (PvdA)
Beleidsmedewerker Provincie Gelderland (34,2 uur per week) Dhr. D.W. Tiemens (PvdA)
Leraar Recht, R.O.C. A12 (54%)
Bestuurslid Stichting Brandtoren Rozendaalseveld (5 dagen per jaar)
Bestuurslid Ien Dales Fonds (2 dagen per jaar) Dhr. J.B.M. Tilman (VVD)
Directeur Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding Dhr. S.J.G. Veenstra (GroenLinks)
Voorzitter Holding Parkeervoorzieningen Arnhem BV (20 uur per jaar) • Secretaris/Penningmeester Stichting fractie Zuid Centraal (100 uur per jaar) Dhr. J.B.P. Veldman (GroenLinks)
Algemeen co÷rdinator Nederlandse Missieraad (0,8 fte) Mw. E.M. Verbeek (PvdA)
Manager Samenlevingsopbouw Stichting Welzijn Rheden (25 uur per week) Griffie gemeente Arnhem Mw. G.M.H. Vink-Schutte (PvdA)
Fractiemedewerker PvdA Provinciale Staten (20 uur per week) Mw. L.M. de Waard (GroenLinks)
-- Dhr. N.K.J. Wiggers (Zuid Centraal)
Directeur/eigenaar Wiggers Opleiding en Advies, Gezonder Leven, Body Control Arnhem, Body Control Nijmegen, Wiggers Internetdiensten en Wiggers Mediation (40 uur per week)
Directeur Body Control Kleve GmbH (20 uur per week)l
Vice-voorzitter Nederlandse Stichting Geluidshinder (1 uur per week)
Redactielid Vaktijdschrift Jurisprudentie Milieurecht en vaktijdschrift Geluid 
Voorzitter Stichting Zuid Centraal (4 uur per jaar)
Voorzitter Rekenkamer Arnhem (6 uur per maand) Dhr. J. de Wit (D66)
Business Consultant, Atos Origin
Voorzitter Stichting Freedom Trail (8 uur per maand) Dhr. B. Woudt (PvdA)
Medewerker F2 (36 uur per week) Dhr. R.C.M. van der Zee (VVD)
Adviseur Arcadis Ruimte en Milieu B.V. (fulltime)
Docent HAN-CVO (50 uur per jaar)

 


Archief

Raadsleden Laatst bijgewerkt 14 september 2005

M. Achekar (GroenLinks)

Adviseur CWI Oost Nederland 

M. Alberts (SP)

Bouwdienst RWS

A.G.M. van Beers (Pro Arnhem)

Adviseur Stichting de Watermolen

M.H. Blom-Hulsmann (PvdA)

Loopbaanadviseur (20 uur per week)
Voorzitter indicatieorgaan (6 uur per week)
Raad van advies zorgtoewijding

P. van der Borg (Zuid Centraal)

Parttime chauffeur personenvervoer Schiphol traveltaxi
Bestuurslid C.N.V. Landelijke Vakgroep Taxi (1 dag per maand)
Lid delegatie CAO-onderhandeling landelijke vakgroep taxi (4 dagen per jaar)
Voorzitter Landelijke kaderledengroep taxi (5 dagen per 2 jaar)
Lid senior adviesraad C.N.V. Bedrijvenbond (4 dagen per jaar) 5;

W. van der Bron (PvdA)

Penningmeester Meldpunt Vrijwillige Thuishulp-Arnhem
Penningmeester Nivon, afdeling Arnhem

C. van Drogen (Zuid Centraal)

Bestuurslid De Kerk van Jezus Christus h.l.d. (10 uur per week)
Bestuurslid Vereniging voor reumapatiŰnten Arnhem e.o. (10 uur per maand)
Lid van de commissie voor de beroep- en bezwaarschriften 

G.E. Elfrink (SP)

Ass. portier parkeergarage
SP regiobestuurder Gelderland-West
Lid partijbestuur SP

J.M. Engels-Wiggers (CDA)

Lid commissie van toezicht Penitentiaire inrichting De Berg
Stichting St. Walburgis Gilde 

F.R. Foks (D66)

Raadsgriffier Groenlo (15 uur per week)
Fractiemedewerker D66

M.M.A. van Galen (GroenLinks)

Consulente Edu-art Gelderland
Bestuurslid Stichting Circus Poehaa M. van Gastel-Schńffner (VVD)

Lid Provinciale Staten Gelderland
Voorzitter Stichting Agogo (2 uur per maand)
Voorzitter MR. Stedelijk Gymnasium (4 uur per maand)
Lid bestuur RGV (4 uur per jaar)
Lid enkele landelijke advies commissies van het Nederlandse Rode Kruis. G.M. Gerritsen (Stadsbelang Arnhem)

Technisch administrateur NUON A.J.B. Geurtz (Zuid Centraal)

Directeur Kindercentrum Olleke Bolleke (40 uur per week)
Bestuurslid overleg orgaan Kinderopvang Arnhem
Klachtenraad Vast en Verder project (4 uur per jaar)
Projectgroep Mahatma Gandhischool

J.W.G. Huurman (PvdA)

Co÷rdinator van Stichting Huis der Werelden

Eigenaar-consultant van Bureau Multi National

Voorzitter van de Vereniging De Stoere Houtman
Lid van de Provinciale Staten van Gelderland

C.. Jansen (CDA)

Directeur Autobedrijf 't Zand Arnhem BV (40% v.e. 6-daagse werkweek)
Lid dagelijks bestuur BOVAG/NDA (25 dagdelen per jaar)
Lid van het bestuur Ned. MG-roverdealers
Voorzitter cv. "de Musketiers" (12 avonden per jaar)

F.J.J.G. Janssen (CDA)

KEMA, Arnhem senior consultant
Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven (8 uur per week)
Commissielid IndustriŰle adviesraad procestechnologie (40 uur per jaar)
Voorzitter stichtingsbestuur CDA Arnhem (20 uur per jaar)
Voorzitter bestuur 2 RK parochies Arnhem-Noord (200 uur per jaar)
Commissielid Adviesraad Hogeschool Gelderland

H.J.M. Jaspers-Rotgans (Fractie Jaspers)

Eigenaar/exploitant van een woonwerkcomplex aan de Vale Poort te Arnhem

Th.J.J.M. Kamevaar (VVD)

Accountmanager CCV-Arnhem (40 uur per week)
Vice-voorzitter Stichting Poorters van de stad Arnhem (10 uur per maand)
Lid commissie van Advies Schouwburg Arnhem (4 uur per maand

W.K.P. van Loon (GroenLinks)

Universiteitsdocent bij de Universiteit van Wageningen

L. Manders (Zuid Centraal)
Astrologe/astrologisch tekstschrijver/redacteur
Voorzitter Astrologische Associatie 

F.R. Meijer (VVD)

Bestuurslid Stichting Pensioenfonds Novartis Pharma BV

E.J. ter Meulen (CDA)

Directeur O&ATM Onderzoek en Advies (20 uur per week)

M.H. van Meurs (Pro Arnhem)

Directeur Tegelmuseum in Otterlo

A.U. Mormon (SP) 

R.J. Rikken (PvdA)

Bestuurslid stichting ZMOK scholen De Huifkar, Prinses Irene en De Drempel(1 avond per maand)
Plaatsvervangend lid van de adviesraad zorgverzekeraar Amicon (1 dagdeel per maand)
Voorzitter van de zorgvragersfractie van de Provinciale patiŰnten- en consumentenfederatie (PPCF)

R. Oosterhoff-van den Brink (ChristenUnie)

Provinciale PatiŰnten Consumenten Federatie F.W. Schoenmakers (VVD) 

Th. Theijse (VVD)

Plaatsvervangend lid van de commissie beroep en bezwaar van de gemeente Ede (4 dagdelen per jaar)

D. Tiemens (PvdA)

Leraar Recht, R.O.C. A12 (54%)
Bestuurslid Stichting Brandtoren Rozendaalseveld (5 dagen per jaar)
Bestuurslid Ien Dales Fonds (2 dagen per jaar)

G. Vink-Schutte (PvdA)

Fractiemedewerker PvdA Provinciale Staten (20 uur per week)

L.F.L. de Vries (PvdA)

Directeur GGD regio Stedendriehoek (36 uur per week)
Voorzitter Stichting Buitenbeheer Gelderland (3 uur per maand) (CDA)

Medewerker bestuurlijk overleg bij Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland

L.M. de Waard (GroenLinks)

R.U. Weber (PvdA)

Applicatiemanager (functioneel beheerder) bij een Arbo-dienst, 32 uur per week.

A.F. Went (VVD)

Controller CCT Nederland BV (40 uur per week)
Penningmeester St. Vrienden van Bronbeek (3 uur per week)
Lid algemeen bestuur St. Kumpulan

N.K.J. Wiggers (Zuid Centraal)

Directeur/eigenaar Wiggers Opleiding en Advies, Opleidingscentrum Kwik, Gezonder Leven, Mediation

Nederland, Wiggers Mediation en Wiggers Internetdiensten (45 uur per week)
Vice-voorzitter Nederlandse Stichting Geluidshinder (8 uur per maand)
Redactielid Vaktijdschrift Geluid en medewerker Journaal Geluid (8 uur per maand)
Redactielid Vaktijdschrift Jurispedentie Milieurecht (8 uur per maand)
Lid team buurtpreventie Elderhof

Voorzitter Stichting Zuid Centraal

J. de Wit (D66)Business Consultant, Atos Origin
M.A.J.B. Fiering , raadsgriffier gemeente Aalten
GEEN NEVENFUNCTIES 080108-081108
Dhr. M.J. Meinema,
plv. raadsgriffier gemeente Winterswijk

NEVENFUNCTIES
Commissiegriffier rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Bron gemeente Winterswijk 2008

Ostendorp 1999 - 2003
2003 - heden Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voorzitter
Voorzitter Stichting Haarlem-Mutare
Voorzitter Vereniging van Eigenaren Nassaulaan
Voorzitter Stichting Jacobus van Looy
Lid van de Raad van Toezicht Gerrit Rietveld Academie
Lid van de Raad van Toezicht Hogeschool IN HOLLAND
Bestuurslid Stichting Nova College
Bestuurscommissielid Stadsbibliotheek Haarlem
Stichting Vrienden van de Archiefdienst voor Kennemerland

Lid Hoofd- en Centraal Stembureau

naam van de raadsleden

W.A. Aartsen
Grootaandeelhouder exploitatiemaatschappij W.A. Aartsen BV

M.P Alles
Grootaandeelhouder exploitatiemaatschappij W.A. Aartsen BV
voorzitter van de VPCB (personeelsvereniging van Centraal Beheer).

D. van As
Bestuurslid (penningmeester) van de basisschool Eben Haezer te Teuge (schoolvereniging op gereformeerde grondslag)
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Vrijwillige Hulpdienst De Kap
Afdelingshoofd toezicht pensioenfondsen groot Pensioen- & Verzekeringskamer

H. van den Berge
Hoofd redactie economie Reformatorisch Dagblad

M.M.Boddeke
afdelingshoofd B/CICT in Apeldoorn
Beleidsmedewerker, afd. Ruimte, Bouwen en Wonen / gemeente Barneveld
Kaderlid CFO (GO vertegenwoordiger)
Lid van de Commissie Diensten met Belangstellenden
Lid regiobestuur CDA-stedendriehoek
Lid Campagne Activiteiten Commissie CDA Gelderland
docent
huistransfer
Ziekenverzorgster bij verpleeghuis Randerode (zorggroep Apeldoorn)
Voorzitter van het Katholiek vrouwengilde Apeldoorn

H. van Dijk-Kooijman
patiŰntenadministratie van een praktijk voor fysio-manuele therapie
Ambtenaar bij de gemeente Nijmegen
Stille vennoot in woon / meubel zaak "Ambiance Wonen c.v."

H.G.M. Duin
Plv. lid onafhankelijke bezwarencommissie Hattem

G. van Egmond
Docent v.o.
Vice-vz raad van commissarissen beter wonen
Xia holding BV, raad van commissarissen
Vice-voorzitter van de St.Victorparochie Apeldoorn
Bestuurslid InterparochiŰle Vereniging Apeldoorn
Penningmeester Politieke Partijen Apeldoorn
Penningmeester Go-club Apeldoorn
Secretaris Adviesraad Denksportcentrum Apeldoorn
Secretaris Jongeren Organisatie St.Victor
Kascommissie Nederlandse Go Bond
Kascommissie Wijkraad de Sprengen
Lid werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede van de St.Victorparochie
Rijksambtenaar (FLO)
Vrijwilliger bij de bibliotheek
Bestuur stichting fractieassistentie Leefbaar Apeldoorn
Bestuur Leefbaar Apeldoorn
Vice voorzitter vereniging van eigenaren App.Compl. "De Haarhamer"
Voorzitter Centrale Vereniging v.d. Ambulante Handel
Hypotheekadviseur bij "De Hypotheekgevers" Almere

G.A. Jager

T.P.E. van Kerkhof
Beleidsadviseur Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
bestuurslid Vakcentrale CNV Publieke Zaak, (Landelijk Groepsbestuur LNV)
bestuurslid Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn
Secretaris Belangenvereniging "Behoud Orderbos"

P.C.D. Krop
Leraar Nederlands ROC Aventus Apeldoorn
Lid bestuur stichting Vluchtelingenwerk
Organisatie-adviseur
bestuurslid debatcentrum Apeldoorn
Managementtrainer
Eigenaar BV Kruithof Apeldoorn Beheer

A.H.M. Kunneman
Direkteur BV
Direkteur VOF pensioen.com

J.W. Ludwig
Sociale Partners Gelderland (SOPAG)
Recron, consulent Gelderland
Recron, hoofdredacteur Recreatie
Bilbliotheek, lid algemeen bestuur
Stichting Fractieassistentenschap D66, lid bestuur
VVE Bakensteeg, voorzitter bestuur
Horizon College (ROC) Stichting Scholenbouw, lid bestuur
bestuurslid AGOVV
lid Raad van Toezicht van de BVO AGOVV Apeldoorn

R. Maertens-Krooi
Geen nevenfuncties

Leraar Corn. Beetsschool
Voorzitter tennisvereniging VEGO
Accres Apeldoorn BV, administratieve administratie (interim vanaf 01-02-2005 tot 01-10-2005)
Secretaris Rekenkamer gemeente Zutphen
Voorzitter O(penbaar) V(ervoer) Platform Gelderland
Voorzitter Rekeningcommissie
Bestuurslid Soc. Werkvoorziening Felua
Penningmeester st. Fractie-ass. D66
Voorzitter D66 Fractie Regio Stedendriehoek
Lid Landelijke Fin. Commissie D66
Voorzitter st. Apeldoorn Atletiekstad
Voorzitter st. Atletieksport Aventus
Voorzitter st. Ateliers Apeldoorn
TNO Apeldoorn
Lid van de commissie voor de Milieu-Effect-Rapportage
NedTrain B.V. (dochter van de NV Nederlandse Spoorwegen)
Penningmeester Jeugdwerk CJC

A.J. Prins
Prins Counselling

J. Reitsma-Buitenweg
Geen nevenfuncties

E.A. Schmahl
Voorzitter ouderraad openbare basisschool De Wegwijzer

H.J. Schutte
Bestuur Felua Groep
FKG Spatie
Zelfstandige (modevakschool)
KLM NV, Facility Services, Hoofd Huisvesting & Inrichting
CSV VIOS-voetbal, voorzitter
VPPG, vice voorzitter
PNG, voorzitter
Partij Gemeentebelangen, voorzitter
VNG, lid commissie rechtspositie raadsleden en wethouders
Bestuurslid Mee Veluwe
Invalkracht basisschool De Regenboog
Meisjesvolleybalteam WSV

S. Terwel
student

Welzijnsorganisatie Wisselwerk (Opbouwwerker en Co÷rdinator Brede School)
Voorzitter Inspraak Orgaan Turken Utrecht (IOT)
Voorzitter Turks Islamitisch Culturele Federatie Rotterdam (TICF)

R. Veen
Boekhouder Gereformeerde Kerk Apeldoorn Zuid
subsidioloog bij de Inclusief-Groep in Nunspeet

P.P.L.M. Verhagen
Geen nevenfuncties


College Apeldoorn, Vestigingsdirecteur / lid schoolleiding
Dhr. T.A.J. Elsenberg (externe voorzitter), dhr. J. Ewalts (extern lid), dhr. A.J.M. Drissen (raadslid), dhr. A.H.G. Kruijsen (raadslid)
Dhr. mr. G.J.M. (Ger) Timmermans, gemeentesecretaris gemeente Arcen en Velden
NEVENFUNCTIES
Secretaris Stichting Peel & Maas
Voorzitter adviescommissie aan
Tullemans-GeunsCDA raadsgriffier gemeente Arcen en Velden
NEVENFUNCTIES
Raadslid CDA gemeente Nederweert
Lid Klachtencommissie Permanente Commissie Leerlingenzorg Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School regio Midden-Limburg
Bron gemeente Arcen en Velden 24 november 2008
Dhr. ir. G.A.A. van LuijnPVDA/PK raadsgriffier gemeente geldropmierlo Dhr. S. Gerritsen gemeentesecretaris gemeente Arnhem

Lid van de adviesraad bestuursacademie Nederland (Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers discussiŰren over het aanbod van de Bestuursacademie)
Bron Hop/gemeente Arnhem
Commissiegriffier rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Bron gemeente Winterswijk 2008

Dhr. J. (Jan) Nobel, gemeentesecretaris gemeente Aalten
NEVENFUNCTIES

Af en toe een organisatieadvies en in mei een (eenmalige) trainingsdag over leiderschap bij de Bestuursacademie.

Bron gemeente Aalten
Sent:
Thursday, February 12, 2009 11:22 AM
M.A.J.B. Fiering , raadsgriffier gemeente Aalten
GEEN NEVENFUNCTIES 080108-081108
Dhr. M.J. Meinema,
plv. raadsgriffier gemeente Winterswijk

NEVENFUNCTIES
Commissiegriffier rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Bron gemeente Winterswijk 2008


H.M. Ostendorp
Wethouder
(CDA)
Wethouder

Tullemans-GeunsCDA raadsgriffier gemeente Arcen en Velden

Dhr. J. (Jan) Nobel, gemeentesecretaris gemeente Aalten

NEVENFUNCTIES

Af en toe een organisatieadvies en in mei een (eenmalige) trainingsdag over leiderschap bij de Bestuursacademie.

Bron gemeente Aalten
Sent:
Thursday, February 12, 2009 11:22 AM

mso-bidi-
M.A.J.B. Fiering , raadsgriffier gemeente Aalten
GEEN NEVENFUNCTIES 080108-081108
Dhr. M.J. Meinema,
plv. raadsgriffier gemeente Winterswijk

NEVENFUNCTIES
Commissiegriffier rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Bron gemeente Winterswijk 2008
H.M. Ostendorp
Wethouder
(CDA)
Wethouder
Lid Commissie Mobiliteit en Economische Zaken

Lid EUREGIO-raad (Gronau)

Lid Euregioraad Rhein-Waal

Lid Procedurecommissie

Lid Commissie Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand gem. Nunspeet en gem. Renkum
Directeur/eigenaar ECM dialoog BV te Doornspijk Dhr. S. Gerritsen gemeentesecretaris gemeente Arnhem
Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voorzitter gemeente Heumen
NEVENFUNCTIES
Lid algemeen bestuur Bestuursacademie
Lid Raad van Advies Vasim/Cultuurspinnerij
Adviseur Milieu Educatiecentrum Nijmegen
Lid van Provinciale Staten van Gelderland
ing. G.J. (gerard) van den Hengel, wethouder gemeente Barneveld
lid Provinciale Staten Gelderland, C000903-230207 Hop
lid partijcommissie LNV van de VVD C000903-230207 Hop
fractievolger VVD fractie Provinciale Staten Gelderland (Lid Commissie Landelijk Gebied en Lid Commissie Verkeer en Water)
lid dagelijks bestuur Recreatiegemeenschap Veluwe
Controller Stichting Maritiem Research Instituut (MARIN) te Wageningen
Bestuurslid VNO-NCW De Vallei(regio)
lid Raad van Toezicht Veluws Bureau voor Toerisme
lid college voor Arbeidszaken van de VNG
C000903-040908 Hop
ir. J.C. Boxem (Hans), wethouder gemeente Berkelland
Medevennoot bemiddelings- en adviesservice Xcall v.o.f.
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Lid Raad van Toezicht Dienst Landelijk Gebied
Lid Raad van Advies Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen
Voorzitter VVD partijcommissie LNV
Lid Raad van Advies stichting Food Valley te Wageningen
Voorzitter Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
Vervoerberaad Achterhoek
Lid bestuurscommissie vraagafhankelijk vervoer Regio Achterhoek
Lid commissie bestuur Regio Achterhoek
Lid commissie milieu en afval Regio Achterhoek
Lid commissie verkeer en vervoer Regio Achterhoek
Lid Stichting Lobby Rijksweg 15/A18 Oost Nederland
Afgevaardigde naar de aandeelhoudersvergadering van de Bank Nederlandse Gemeenten
Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering NUON
Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering Vitens N.V.

mw.drs. E. Hoogstraten (Esther)
provincie Gelderland
Raadsgriffier in de gemeente Scherpenzeel
Voorzitter PvdA afdeling Hoevelaken-Nijkerk
Voorzitter PR-commissie PROgressief 21 te Nijkerk
Bestuurslid Stichting Ouders van OSCAR te Ermelo

ir. P.J.M. van Boheemen (Peter)
Provincie Gelderland l60 level1 lfo5;
Directeur Van Boheemen Consult BV l60 level1 lfo5;
Financieel belang in Van Boheemen Consult BV l60 level1 lfo5;
Lid Raad van Toezicht van Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland l60 level1 lfo5;
Burgerraadslid van gemeente Neder-Betuwe l60 level1 lfo5;
Lid ledenraad Rabobank West-Betuwe l60 level1 lfo5;
Procesregisseur Convenant Duurzame Gewasbescherming l54 level1 lfo6;
Voorzitter Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Betuwe
E. de Graaf (Evert)
Provincie Gelderland
raadslid gemeente Putten
lid bestuur Stichting Oktober 44
mw.M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (Marianne)
Provincie Gelderland
Directeur Xearch
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
Raadslid gemeente Beuningen
P.A.N. Bijl (Piet)
Provincie Gelderland Plv. Lid Commissie Algemeen Bestuur Verdana;
Raad van Advies Feluagroep te Apeldoorn
Directeur/eigenaar ?De Steenhorst? advisering en mediation
Raadslid gemeente Apeldoorn
W.C. Vermeer (Wilco)
Provincie Gelderland
Lid Commissie Verkeer en Water
Plv. Lid Commissie Economie en Milieu
NEVENFUNCTIES
Machinist NV NS-Reizigers
Raadslid gemeente Lingewaard
secretaris St. Informatie WO II (Stiwot)
Lid Euregioraad Rijn-Waal te Kleve
mw.drs. A.E.H. van der Kolk (Annelies)
Provincie Gelderland
Voorzitter Commissie van Onderzoek
Lid Commissie Europese Aangelegenheden
Lid Commissie Landelijk Gebied
Lid Commissie Ruimtelijke Ordening
Lid Procedurecommissie
Plv. Lid Commissie Algemeen Bestuur
Plv. Lid Commissie Welzijn
Manager GH/GPC/GIOS<
Raadslid gemeente Harderwijk
Lid Raad van toezicht van St. Welzijnszorg in Harderwijk
Lid Raad van toezicht van St. Careander in Harderwijk
A. van de Woestijne (Andries)

PROVINCIE GELDERLAND
Lid Commissie Algemeen Bestuur
Plv. Lid Commissie Economie en Milieu
NEVENFUNCTIESA. van de Woestijne (Andries)
Docent Economie Groenenbeek College te Ermelo
Raadslid gemeente Apeldoorn
C.F.M. Hoogervorst (Kees)
PROVINCIE GELDERLAND
Ambtenaar gemeente Arnhem
Nevenfuncties 2008 statenleden provincie Gelderland

mw.M. Aartsen-den Harder (Ria)

Lid Raad van Toezicht Attent wonen welzijn zorg Rheden
Voorzitter Raad van Toezicht Samenwerkingsverband 'Weer samen naar school' Zutphen en omstreken
Lid Raad van Commissarissen 2Switch/De Omloop, kringloopbedrijf regio Arnhem/Zutphen
Voorzitter Bestuur Stichting Dorpscentrum Vorden
Voorzitter bestuur Stichting Vrijwillige Intensieve Thuiszorg Oost Gelderland
Vertrouwenspersoon basisschool Vorden
Voorzitter van de Wereldwinkel Vorden

K. van Baak (Kees)
inspecteur van het onderwijs
secretaris CDA Bestuurdersvereniging, afdeling Gelderland

B.A.G.M. Banning (Ben)

Leraar wis- en natuurkunde Staringcollege Lochem
drs. A.W.G. van Bergen (Toine)
Consulent Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden
Lid kerngroep FNV Lokaal in Nijmegen
Lid geschillencommissie schaakvereniging Het kasteel (Wijchen)
Penningmeester Stichting Ondersteuning Statenfractie Groep Van Bergen Gelderland
mw.T.M. Bevers (Tessa)
Er zijn geen nevenfuncties opgegeven tot 13 augustus 2008

mw.mr. C.G. Bieze-van Eck (Conny)
Directeur Bieze Holding B.V.
Commissaris van de Veluwse Afval Recycling BV te Wilp
Bestuurslid Stichting Mens en Werk
Bestuurslid VVD afdeling Voorst
Lid Raad van Toezicht van de Stichting voor protestants-christelijk basisonderwijs gemeente Voorst
drs. M.J. Bikker (Marien)
organist Hervormde gemeente Nunspeet
directeur-bestuurder L.P.C. S.B.D. Centraal Nederland, Nunspeet
Secretaris EDventure, branche-organisatie voor onderwijsadviesbureaus, Den Haag
Voorzitter CAO-onderhandelingsdelegatie GAO (Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus)
mw.P. van den Born (Petra)
Manager Control bij GTI

mw.M.A. Bosman-Huizinga (Mijnke)
Lid bestuur IKV-Pax Christi
 Dhr. J. (Jan) Nobel, gemeentesecretaris gemeente Aalten

NEVENFUNCTIES

Af en toe een organisatieadvies en in mei een (eenmalige) trainingsdag over leiderschap bij de Bestuursacademie.

Bron gemeente Aalten
Sent:
Thursday, February 12, 2009 11:22 AM
 
M.A.J.B. Fiering , raadsgriffier gemeente Aalten
GEEN NEVENFUNCTIES 080108-081108
Dhr. M.J. Meinema,
plv. raadsgriffier gemeente Winterswijk

NEVENFUNCTIES
Commissiegriffier rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Bron gemeente Winterswijk 2008

<


H.M. Ostendorp
Wethouder
(CDA)
Wethouder


Taken:

Commissiegriffier rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Bron gemeente Winterswijk 2008Dhr. J. (Jan) Nobel, gemeentesecretaris gemeente Aalten

NEVENFUNCTIES

Af en toe een organisatieadvies en in mei een (eenmalige) trainingsdag over leiderschap bij de Bestuursacademie.

Bron gemeente Aalten
Sent:
Thursday, February 12, 2009 11:22 AM

mso-bidi-
M.A.J.B. Fiering , raadsgriffier gemeente Aalten
GEEN NEVENFUNCTIES 080108-081108
Dhr. M.J. Meinema,
plv. raadsgriffier gemeente Winterswijk


H.M. Ostendorp
Wethouder
(CDA)
Wethouder
Vice voorzitter projectgroep Arme kant/ EVA 
Co?nator viering 40 jaar Raad van Kerken in Nederland
Voorzitter vereniging www.zingeving.net (voormalige arbeidersgemeenschap der woodbrookers)
Lid Trefpunt van Socialisme en Levensbeschouwing in de PvdA
Ambtelijk secretaris Vera Gottschalk-Frank Stichting (fonds)

drs. H.M.D. Brouwer (Hans)


Er zijn geen nevenfuncties opgegeven tot 13 augustus 2008
mw.Y.
gerek (Yasemin)
Student Bestuurskunde

C.G.A. Cornielje (Clemens)
Lid bestuur Prinsjesdagontbijt (tijdsbeslag nihil)
Lid Denktank Groen Onderwijs

mw.A.J. Derksen-Jansen (Anja)
Voorzitter RvT Woonzorgcentrum Polbeek Zutphen
Voorzitter bestuur Humanitas afdeling Zutpen
Voorzitter stuurgroep Home-start programma Humanitas ZutphenDhr. J. (Jan) Nobel, gemeentesecretaris gemeente Aalten

NEVENFUNCTIES

Af en toe een organisatieadvies en in mei een (eenmalige) trainingsdag over leiderschap bij de Bestuursacademie.

Bron gemeente Aalten
Sent:
Thursday, February 12, 2009 11:22 AM

mso-bidi-
M.A.J.B. Fiering , raadsgriffier gemeente Aalten
GEEN NEVENFUNCTIES 080108-081108
Dhr. M.J. Meinema,
plv. raadsgriffier gemeente Winterswijk

NEVENFUNCTIES
Commissiegriffier rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Bron gemeente Winterswijk 2008
M.A.J.B. Fiering', 'raadsgriffier gemeente Aalten
GEEN NEVENFUNCTIES 080108-081108
Dhr. M.J. Meinema', '
plv. raadsgriffier gemeente Winterswijk

NEVENFUNCTIES
Commissiegriffier rekenkamercommissie gemeente Aalten', 'Oost-Gelre en Winterswijk
Bron gemeente Winterswijk 2008


H.M. Ostendorp
Wethouder
(CDA)
Wethouder

D. Ebbers Dick)


Research medewerker bij Akzo Nobel Chemicals te Arnhem

J.J.W. Esmeijer Hans)
Lid adviesraad Chr. Ped. Studiecentrum (CPS) te Amersfoort (1 uur p/m)
Lid adviesraad Hendrik Piersonleerstoel aan de V.U. te Amsterdam (1 uur p/m)
Lid klankbordgroep Onderwijsproject Zilveren regeringsjubileum H.M. Koningin Beatrix (1 uur p/m)
Lid bestuur Interprovinciaal Overleg I.P.O (10 uren p/m)
Vice voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds

L.C.M. de Groot (Leo)
medewerker Fortis Bank

mw.M.H.H. van Haaren (Marijke)

l213 level1 lfo41;
Lid platform Anders Betalen voor Mobiliteit
Voorzitter ROVG (8 uren p/m)
Voorzitter Verenfonds (8 uren p/m)
Lid Stichting Fonds van NRC-Handelsbladlezers
drs. J. Haijtink (Jan)
Lid provinciale staten provincie Gelderland
Lid Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Deventer
Parttime docent makelaarsinstituut in Elst (Morel), vak: bedrijfseconomie
Leraar Baudartius College Zutphen
Lid Raad van Toezicht van Rabobank Berkel-IJssel te Zutphen
J. Heilbron (Joost)
Er zijn geen nevenfuncties opgegeven tot 13 augustus 2008

L. van den Heuvel (Lubbert)  
Managing Director MySolutionStore Nijkerk
Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Lid oudergeleding medezeggenschapsraad Ichtusschool te Putten
Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia Voorzitter CV
mr. G. Holdijk (Gerrit)

lid Eerste Kamer
Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia  

beleidsmedewerker SGP Tweede-Kamerfractie

Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia  

Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia

zelfstandig juridisch adviseur 
lid Raad voor de Overheid en Samenleving van de Nederlands Hervormde Kerk 
lid bestuur Interconfessioneel verpleeghuis Randerode te Apeldoorn 
lid redactie Zicht, studieblad SGP 
lid bestuur Studiecentrum SGP

drs. J. Houwers (Johan) 
Directeur/mede-eigenaar makelaarskantoor Houvast makelaars Winterswijk BV 
Directeur/mede-eigenaar Houw-vast Beheer BV

C.H. Huisman (Eelco)
Bestuursadviseur/regiomanager Noord Nederland Bureau DDS 
Lid Raad van Commissarissen Stichting Volkshuisvesting Arnhem

M.J. van Hunnik (Matthias)


Er zijn geen nevenfuncties opgegeven tot 13 augustus 2008
drs. G.J. Hutten (Jan)
l7 level1 lfo52;
Consultant BMC/TMOP
mw.A.A.Y. Jonker (Angelique) l16 Bestuurslid "Vrienden van de Gelderhorst" te Ede l16 Werkzaam binnen het familiebedrijf DA Jonker-Biemond te Ede+Wageningen l16 Bestuurslid "Vrienden van de Hartenberg" l16 Voorzitter Stichting Binnenstadsmanagement Ede Centrum l16 Lid voordrachtscommissie ondernemers-award

E.H. van Kaathoven (Eric)

l176 level1 lfo54;
Medewerker/projectleider Communicatie Zoogdiervereniging VZZ te Arnhem
On l3 level1 lfo55;
Bestuurslid SP Nijmegen

mr. F. Kaplan (Fahri)

l105 level1 lfo56;
Docent privaatrecht Saxion Hogeschool Enschede l105 level1 lfo56;
Lid ledenraad Rabobank Graafschap-Midden l105 level1 lfo56;
Adviseur multiculturele projecten

H.W.C.G. Keereweer (Harry) Geen nevenfuncties opgegeven tot 13 augustus 2008
mw.B. Kortes (Birkitta)

Er zijn geen nevenfuncties opgegeven tot 13 augustus 2008

R.G.M. Kortooms (Ren
onderwijzer (per zomer 2007 aan e Horizon te Doesburg)
H.J. Koster (Herman)
l30 level1 lfo59;
Avond- en Nachthoofd bij de Stichting Kalorama te Beek Ubbergen
On l61 level1 lfo60;
Onafhankelijk voorzitter commissie Recreatie en Toerisme gemeente Motferland
dr. M.A.R. Leisink (Martijn)
l120 level1 lfo61;
Directeur van Promedas BV en Promedas Holding BV
On l1 level1 lfo62;
Bestuurslid stadsomroep Arnhem l1 level1 lfo62;
Bestuurslid kopersvereniging 'de Groene Erven' te Arnhem

mw.dr. A.M.E. Lewe (Agnes)

l178 level1 lfo63;
Freelance sociaal-economisch onderzoeker l178 level1 lfo63;
Archivaris Stadsarchief Oss
On l124 level1 lfo64;
Lid van het bestuur van de SP afdeling Nijmegen l124 level1 lfo64;
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Het Interlokaal in Nijmegen
mw.drs. H.G.P. Manuputty-van Lieshout (Jet)
l131 level1 lfo65;
Projectleider/senior beleidsmedewerker gemeente Voorst
On l20 level1 lfo66;
Dagelijks bestuurslid zondagscholen Moluks evangelische kerk Regio Oost l20 level1 lfo66;
Zondagschoolleiding Moluks Evangelische Kerk Twello l20 level1 lfo66;
Dagelijks bestuurslid Zondagsschool Moluks Evangelische Kerk Twello

J. Markink (Jan)

l209 level1 lfo67;
Veehouder l209 level1 lfo67;
Fractievoorzitter VVD gemeente Berkelland l209 level1 lfo67;
Voorzitter RvC Co?atie For Farmers te Lochem l209 level1 lfo67;
Secretaris bestuur Cebeco Groep te Rotterdam l209 level1 lfo67;
Bestuurslid Stichting Accon te Arnhem l209 level1 lfo67;
Voorzitter RvC Accon/AVM-groep te Arnhem l209 level1 lfo67;
Lid Raad van Toezicht AOC-Oost te Lochem l209 level1 lfo67;
Voorzitter CDL (op- en overslagbedrijf) te Lochem
On l134 level1 lfo68;
Bestuurslid stichting Veulenveiling Borculo

drs. F.J.A. van Meeteren (John)

l177 level1 lfo69;
Arts bij Ministerie van Defensie l177 level1 lfo69;
Medeeigenaar Van Meeteren & Van Meeteren, juridisch en organisatieadviesbureau, te Rossum
On l23 level1 lfo70;
Voorzitter CDA afdeling Maasdriel l23 level1 lfo70;
Lid ledenraad Rabobank Bommelerwaard
mw.J.P.M. Meijers (Josan)
l46 level1 lfo71;
adviseur/interimmanager Bureau voor management en detachering
On l138 level1 lfo72;
voorzitter R.S.G. Lingecollege Tiel

H.A. Miedema (Henk)
Groep Van Bergen - Fractievolger
Plv. Lid Commissie Algemeen Bestuur en Financ Plv. Lid Commissie Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur
Plv. Lid Commissie Landelijk Gebied en Water
Plv. Lid Commissie Mobiliteit en Economische Zaken
Plv. Lid Commissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu

Er zijn geen nevenfuncties opgegeven tot 13 augustus 2008

H.A. Miedema (Henk)
Groep Van Bergen - Fractieassistent

R. Mink (Alex)
Student Nederlands recht Radboud Universiteit Nijmegen
Bestuurslid stichting ondersteuning SP-fractie provincie Gelderland
mw.drs. W.N.K. Mulder (Wieneke)
l25 level1 lfo74;
Junior onderzoeker/promovendus Radboud Universiteit
On l137 level1 lfo75;
Bestuur NMHC "Nijmegen" l137 level1 lfo75;
Vice-voorzitter promovendiraad Onderzoeksschool Ethiek (tot 1-9-07)
mw.M. Overbeek (Marieke)

Er zijn geen nevenfuncties opgegeven.
Th.H.C. Peters (Theo)

On
Geen
P. Plug (Pieter)
Inkoper/Projectleider Facilitaire Zaken van de Christelijke Hogeschool EdeDhr. J. (Jan) Nobel, gemeentesecretaris gemeente Aalten

NEVENFUNCTIES

Af en toe een organisatieadvies en in mei een (eenmalige) trainingsdag over leiderschap bij de Bestuursacademie.

Bron gemeente Aalten
Sent:
Thursday, February 12, 2009 11:22 AM

mso-bidi-
M.A.J.B. Fiering , raadsgriffier gemeente Aalten
GEEN NEVENFUNCTIES 080108-081108
Dhr. M.J. Meinema,
plv. raadsgriffier gemeente Winterswijk

NEVENFUNCTIES
Commissiegriffier rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Bron gemeente Winterswijk 2008

<


H.M. Ostendorp
Wethouder
(CDA)
Wethouder
Directeur/eigenaar Prins Counselling
Lid Algemeen bestuur waterschap Veluwe
Buitengewoon ambtenaar burgelijke stand Apeldoorn Lid partijraad VVD

mw.M. de Ridder (Marit)
Beleidsmedewerker SHBU-zorgcentra
Voorzitter Socialistische Partij Afdeling Apeldoorn

mw.E. Rijssenbeek-Van Pijkeren (Elsa)
l153 level1 lfo82;
beleidsadviseur onderwijs en inburgering gemeente Barneveld l153 level1 lfo82;
mede-eigenaar adviesbureau Research Rural energy

drs. B.A.J. Roelofs (Bob) Griffier

On l210 level1 lfo83;
Voorzitter Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA) l210 level1 lfo83;
Voorzitter Stichting Geschiedschrijving Arnhem (SGA) l210 level1 lfo83;
Voorzitter Arnhem Lorentzpenning (ALP) l210 level1 lfo83;
Bestuurslid Posttheater l210 level1 lfo83;
Bestuurslid St. Jansbeek Bovengronds l210 level1 lfo83;
Bestuurslid Vereniging van Griffiers (VvG) l210 level1 lfo83;
Presentator Zakencircuit TV Lingewaard

mw.J. Ross (Jasmijn)

On l32 level1 lfo84;
Begeleider allochtone vrouwen in Nijmegen

dr K. Ruitenberg (Klaas)
l99 level1 lfo85;
Directeur zorginstelling De Schutse in Kesteren

mw.F. van der Schalk (Fleur)
l53 level1 lfo86;
Inhoudelijk Co?nator In-Spe l53 level1 lfo86;
P.R.-medewerker D66 Gelderland
On l89 level1 lfo87;
Ondersteuning Stichting Waterpark Het Lankheet

drs. A.P. Schol (Albert)
l101 level1 lfo88;
Zelfstandig onderwijsadviseur
On l58 level1 lfo89;
Lid Euregioraad Gronau
mw.A. Scholten-Tiggeloven (Angela)
l150 level1 lfo90;
manager de Lichtenvoorde, te Lichtenvoorde

mw.R.G. van Schoor-van den Brink (Reinie) l5 level1 lfo91;
Voorzitter Overlegplatform Ouderenzorg Putten l5 level1 lfo91;
Lid Raad van Toezicht van Careander
On l106 level1 lfo92;
Vertrouwenspersoon Basisschool Jenaplanonderwijs 'Gabriel' te Putten
mw.G.A.M. Schut-Hulsker (Trudy)

Er zijn geen nevenfuncties opgegeven tot 13 augustus 2008

J. M. Schuurman (Martin)
l186 level1 lfo93;
Financieel manager Habion Vastgoed Zorgsector te De Bilt
On l212 level1 lfo94;
Bestuurslid van de VvE de Weerdenhof te Werkhoven l212 level1 lfo94;
Secretaris van de VvE de Cope te Kamerik
mw.M. Simons-Welschen (Mieke)

On l77 level1 lfo95;
bestuurslid Regenten Oud Burger Gasthuis l77 level1 lfo95;
bestuurslid vereniging Dorpsbelang Hees l77 level1 lfo95;
bestuurlid Vrijwilligerscentrale l77 level1 lfo95;
lid werkgroep Park West l77 level1 lfo95;
lid werkgroep Groen IVN Nijmegen
mr. M. Slinkman (Mark)
l193 level1 lfo96;
griffier gemeente Berkelland
On l55 level1 lfo97;
lid parochiebestuur Maria ten Hemelopneming Borculo l55 level1 lfo97;
buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand

mw.A. Smit (Annetta)

Er zijn geen nevenfuncties opgegeven tot13 augustustus 2008
ondernemer

R. Spiegelenberg (Rob)
Secretaris Raad van Toezicht stichting Pactum jeugdzorg en educatie
Algemeen directeur Permar WS te Ede
On
Voorzitter Raad van Advies van het Instituut voor Natuurvrienden in Gelderland
Voorzitter Sportservice Ede
Voorzitter Mid 4 Bennekom

W. Spinhoven (Wim)
Beleidsadviseur gemeente Arnhem
Lid Raad van Bestuur Holding Parkeervoorzieningen Arnhem BV
Voorzitter OR gemeente Arnhem
Lid Raad van Toezicht Stichting Fidessa, gemeente Oude Ijsselstreek
mw.A. Tafrounti (Asmaa)

Er zijn geen nevenfuncties opgegeven tot 13 augustus 2008
mw.W.J. Tydings (Willeke)

Uitgeverij De Geus (op projectbasis)
On
Participerend ouder basisschool Vuurvogel te Malden
Lid Volkstuinvereniging De Heikant te Malden

mw.drs. C.W.M. van der Valk (Corina)
Lid ledenraad Rabobank

ir. L.R. van der Veer (Luuk)

Teamleider ICT Solutions BV te Deventer
Penningmeester stichting statenfractie Partij voor de Dieren Gelderland
Lid beroepscommissie vereniging Partij voor de Dieren

mw.M.W. Veltman (Marieke)
Ontwikkelaar/beheerder subsidieregelingen (DR/LNV)
Contactpersoon Nederland-Oost-europa (St. Boerengroep)

Dr. J.C. Verdaas (Co)
Lid Raad van Toezicht De Reeve, instelling voor licht verstandelijk
Lid Raad van Toezicht Twinning Companies, een stichting die het ondernemerschap in Oost Europa probeert te bevorderen.
Lid Raad van Toezicht Habiforum, kennisnetwerk bestaande uit professionals in de ruimtelijke ordening
Lid Raad van Advies Nijmegen School of Management Radboud Universiteit

mw.T. Vink (Truus)

Er zijn geen nevenfuncties opgegeven tot 13 augustus 2008

mw.J. Vos (Janneke)

Er zijn geen nevenfuncties opgegeven tot 13 augustus 2008

mw.R.E. Waardenburg (Renske)
Medewerker gemeente Oude Ijsselstreek
B. van de Weerd (Breunis)
Directeur De Slijpkruik BV (Groen- en natuurtechnisch adviesbureau)
Heemraad Waterschap Vallei en Eem
Financieel belang in SLAG (Samenwerkende landschapsadviesgroep) BV te Paterswolde
Voorzitter studievereniging SGP te Ede
Algemeen adj. Stichting Protestantse Begraafplaatsen te Ede
Lid Commissie waterketens en emissiebeheer Unie van Waterschappen

mw.P.M.T. Wieggers (Paula)
Regiomanager Maecon De Graafschap
drs. T.W.M. de Wit (Theo)
Docent Organisatiekunde Hogeschool Arnhem en Nijmegen

H. Wobben (Henk)

Er zijn geen nevenfuncties opgegeven tot 13 augustus 2008

N. Zondag (Nelis)
voorzitter examencommissie Maatbeheersing
lid van de Examenraad Bob kennisoverdracht
medevennoot Ingenieursbureau Zondag te Gameren Medevennoot Ingenieursbureau
voorzitter (Preses) Kerkenraad Ger. Gemeente te Aalst
voorzitter studievereniging RivierenlandNevenfuncties leden provinciale Staten Gelderland tot 2007

Gezocht de nevenfuncties van de Commissaris van de Koningin te Gelderland

Curriculum vitae Augustus 2006
Persoonsgegevens
Naam Cornielje
Voornamen Clemens Gerard Antoon
Geboortedatum 10 juni 1958
Geboorteplaats Lobith, gemeente Herwen en Aerdt
Burgerlijke staat ongehuwd, samenwonend met dhr. Mr. B.J.M. Niehoff
Levensovertuiging Rooms Katholiek
Werkervaring
2005 – heden Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland
1994 – 2005 Lid Tweede Kamer (zie toelichting)
VVD-fractie (vice-voorzitter van 1998 – 2002)
1989 – 1994 Voorlichter/Hoofd Voorlichting
VVD-fractie in de Tweede Kamer
1988 – 1989 Politiek adviseur vice-premier
Ministerie van Economische Zaken
1983 – 1988 Beleidsmedewerker onderwijs
VVD-fractie in de Tweede Kamer
1982 – 1983 Leraar wiskunde
RK. Lagere Agrarische School te Bemmel
1981 – 1982 Leraar wiskunde
PC. MAVO ‘Het Anker’te Arnhem
Opleiding
1988 – 1989 Management in lokale overheidsorganisaties
ISW te Leiden
1976 – 1981 Nieuwe Leraren Opleiding (Biologie/Wiskunde)
Gelderse Leergangen te Nijmegen
1970 – 1975 HAVO
Liemers College te Zevenaar
Werkervaring (toelichting)
2003 – 2005 Lid Tweede Kamer
Woordvoerder politie, openbare orde en veiligheid
(BZK-deel: Brandweer, Rampenbestrijding, AIVD)
Voorzitter VKC Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Plv. lid Presidium van de Tweede Kamer
Plv. lid Benelux Parlement
Voorzitter Commissie Emolumenten
Co÷rdinator bestuurlijke vernieuwing (intern)
2002 – 2003 Lid Tweede Kamer
Woordvoerder politie, openbare orde en veiligheid
( BZK-deel + Justitie-deel: Criminaliteitsbestrijding)
Voorzitter VKC Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Plv. lid Presidium van de Tweede Kamer
Co÷rdinator Onderwijs, Cultuur en wetenschap (intern)
1998 – 2002 Lid Tweede Kamer
Vice-voorzitter VVD-fractie in de Tweede Kamer (38)
Woordvoerder Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Woordvoerder LNV-Kennisbeleid
Co÷rdinator Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (intern)
1994 – 1998 Lid Tweede Kamer
Woordvoerder Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Woordvoerder Brandweer en rampenbestrijding
Woordvoerder LNV-Kennisbeleid
Voorzitter werkgroep Klassenverkleining (VKC-OCW)
Voorzitter werkgroep ICT in het onderwijs (VKC-OCW)
Lid commissie voor de werkwijze der Tweede Kamer
Voorzitter werkgroep Parlementair TV-kanaal
Co÷rdinator Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (intern)
Overige (bestuurlijke) ervaring
juni 2006- november 2006 Tijdelijk voorzitter evaluatiecommissie Rathenauinstituut.
Op verzoek van de minister OCW ben ik
tijdelijk voorzitter. Het Rathenau-instituut is een
onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met
vraagstukken op het snijvlak van wetenschap,
technologie en samenleving en adviseert de politiek
over deze zaken.
2006 - heden Voorzitter AOC-raad
brancheorganisatie agrarische opleidingscentra
2004 – 2005 Lid Adviesraad onderwijs
Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
2004 – heden Lid Denktank Groen Onderwijs
2004 Voorzitter Scholenbouwprijs 2004
2003 – heden Lid bestuur Prinsjesdagontbijt
2003 – 2005 Lid Raad van Advies
Nationaal bureau moderne vreemde talen
2003 – 2005 Lid bestuur openbaar voortgezet onderwijs Haaglanden
2003 – 2005 Lid Klankbordgroep onderwijs KPMG
2002 Lid Campagneteam Tweede Kamerverkiezingen 2002
1998 Campagneleider Tweede Kamerverkiezingen 1998
1994 Lid Campagneteam Tweede Kamerverkiezingen 1994
1990 – 1993 Lid schoolbestuur Haagland (BVE-sector)
1987 – 1990 Lid schoolcommissie Haagland (MBO)
1984 – 1986 Lid commissie jongerenbeleid (Ginjaar, Jacobse)
1977 – 1985 Lid Nieuwe Kiezers Werkgroep (voorzitter 1982 – 1985)
1977 – 1978 Vice-voorzitter politiek van het district Gelderland
(JOVD)
1977 – 1978 Lid wijkraad Beinum te Doesburg
1976 – 1981 medewerker VVD-fractie Gemeenteraad Doesburg
H.H. de Vries (Harry)
Fractievoorzitter

Provinciale Staten Gelderland
Lid Procedurecommissie
Plv. Lid Commissie Algemeen Bestuur
NEVENFUNCTIES

H.H. de Vries (Harry)

Bestuurslid Stichting Loesje

Bestuurslid Fondsbestuur Toneelgroep Oostpool


mw.M. Aartsen-den Harder (Ria)


Voorzitter Commissie Monitoring Jeugdzorg Gelderland
Lid Commissie Welzijn
NEVENFUNCTIES

mw.M. Aartsen-den Harder (Ria)

Voorzitter Raad van Toezicht Samenwerkingsverband 'Weer samen naar school' Zutphen en omstreken

Lid Raad van Commissarissen 2Switch/De Omloop, kringloopbedrijf regio Arnhem/Zutphen

Voorzitter Bestuur Stichting Openbare Bibliotheek en Leeszaal Vorden

Voorzitter Stichting Statenfractie CDA Gelderland


J.M.M. Baak (Jos)

Lid Commissie Landelijk Gebied
NEVENFUNCTIES

J.M.M. Baak (Jos)


7"
B.A.G.M. Banning (Ben)


Lid Commissie Economie en Milieu
NEVENFUNCTIES

B.A.G.M. Banning (Ben)

Secretaris van de Stichting Statenfractie CDA Gelderland
H.J. Ros (Harry)
Lid Algemene Vergadering Interprovinciaal Overleg
Lid Commissie Baggerladder
Lid Commissie Economie en Milieu
NEVENFUNCTIES
Docent Frans S.G. Stevensbeek in Noord Brabant
Account-/claimsmanager Fortis ASR te Utrecht
Freelance-docent Frans Alliance Francaise te Arnhem
Plv. commissielid gemeente Lingewaard
Voorzitter Regiokring Rokan (KAN) van het CDA
Lid Euregioraad Rijn-Waal te Kleve
mw.C.W. Rutgers (Miranda)


Lid Commissie Ruimtelijke Ordening
NEVENFUNCTIES
Stage Scholengemeenschap Marianum te Groenlo
Docent Assink College te Haaksbergen
Dhr. J. (Jan) Nobel, gemeentesecretaris gemeente Aalten
NEVENFUNCTIES

Af en toe een organisatieadvies en in mei een (eenmalige) trainingsdag over leiderschap bij de Bestuursacademie.

Bron gemeente Aalten
Sent:
Thursday, February 12, 2009 11:22 AM

mso-bidi-
M.A.J.B. Fiering , raadsgriffier gemeente Aalten
GEEN NEVENFUNCTIES 080108-081108
Dhr. M.J. Meinema,
plv. raadsgriffier gemeente Winterswijk

NEVENFUNCTIES
Commissiegriffier rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Bron gemeente Winterswijk 2008

<


H.M. Ostendorp
Wethouder
(CDA)
Wethouder
drs. A.P. Schol (Albert)
Lid Commissie Verkeer en Water
NEVENFUNCTIES
Er zijn geen nevenfuncties opgegeven.
mw.R.G. van Schoor-van den Brink (Reinie)


Lid Commissie Welzijn
NEVENFUNCTIES


mw.R.G. van Schoor-van den Brink (Reinie)
Voorzitter Overlegplatform Ouderenzorg Putten
Contactpersoon Klachtenprocedure r.k. Basisschool 'Gabriel' te Putten
mr D.R. Versteeg (Daan)
Voorzitter Commissie Europese Aangelegenheden
Plv. Lid Commissie Algemeen Bestuur
NEVENFUNCTIES
Advocaat kantoor Stibbe te Amsterdam
Lid toernooicommissie Nijmegen Mixed Hockey Club
Beschermheer Nijmeegs damesdispuut Aisa
mw.M.J.W. Vreman-Visser (Ria) Lid Commissie Ruimtelijke Ordening
NEVENFUNCTIES
Afdelingsbestuur van het Waterschap Rijn en IJssel
Voorzitter CDA-Vrouwenberaad
A.J. Westerneng (Arjan)
Lid Commissie Ruimtelijke Ordening
NEVENFUNCTIES
Accountmanager ABN/AMRO-Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Bestuurslid Christiaan Huijgensschool te Barneveld
W. Spinhoven (Wim)
Fractievoorzitter
Lid / Plv. Voorzitter Commissie Ruimtelijke Ordening
Lid Commissie Algemeen Bestuur
Lid Procedurecommissie
Lid Rekeningcommissie
NEVENFUNCTIES
Ambassadeur WMO voor het KAN-Noord en de Stedendriehoek
Beleidsadviseur gemeente Arnhem
Lid Raad van Bestuur Holding Parkeervoorzieningen Arnhem BV
Voorzitter OR gemeente Arnhem
lid Raad van Toezicht Stichting Sluseborg, gem. Oude Ijsselstreek
lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Wisch, gem. Oude Iisselstreek
mw.M.G.G. Bakker-Otten (Marianne)
NEVENFUNCTIES
Directeur/bestuur van de Stichting Openbare bibliotheek Rivierenland
A. van de Glind (Aalt)
Plv. Lid Commissie Verkeer en Water
NEVENFUNCTIES
Locatiedirecteur Groenhorstcollege Barneveld
mw.mr. C.T.E.M. Haubrich-Gooskens (Cathrijn)
Lid Commissie Verkeer en Water
Plv. Lid Commissie Ruimtelijke Ordening
NEVENFUNCTIES
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Zorgcentra De Betuwe te Culemborg
Lid Raad van Toezicht Rabobank Geldermalsen en omstreken
Voorzitter Klachtencommissie RIO Ketenzorg te Gorinchem
Lid Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland
Lid Commissie Bezwaar- en Beroepschriften van de Provincie Noord-Brabant
Voorzitter Unie Van Vrijwilligers Geldermalsen
C.D.H. van Hoeve (Chris)
Plv. Lid Commissie Welzijn
NEVENFUNCTIES
Hoofd afdeling Maatschappelijke Zaken gemeente Raalte
Eigenaar bureau Hisjmat, coachings- en adviesopdrachten
Voorzitter afdeling Voorst PvdA
Lid comit van aanbeveling Martinusstichting
mw.drs. E. Hoogstraten (Esther)
Plv. Voorzitter Commissie Welzijn
Lid Commissie Monitoring Jeugdzorg Gelderland
NEVENFUNCTIES


Voorzitter PvdA afdeling Hoevelaken-Nijkerk
Lid (G)MR OBS De Regenboog te Nijkerk
Voorzitter PR-commissie PROgressief 21 te Nijkerk
Lid PR-commissie OBS De Regenboog te Nijkerk
Bestuurslid Stichting OSCAR te Ermelo
J.W.G. Huurman (Jaap)
Lid Commissie Ruimtelijke Ordening
NEVENFUNCTIES
Eigenaar Advies- en Projectbureau Nultimational
Voorzitter van Eigenaren Vereniging De Stoere Houtman
Adviseur Stichting CO-operation between The Netherlands and Kimberley
Secretaris Stichting Huis der Werelden
Voorzitter Stuurgroep ?Dorpen Groeien op Eigen Wijze
Voorzitter Stichting Gelderse Dijkmagazijnen
M.F. Kaplan (Mehmet)
Plv. Lid Commissie Economie en Milieu
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting H.A.S.
Voorzitter Stichting T.A.A.B.
mw.M.T.M. van der Pijl (Mirjam)
Lid Commissie Landelijk Gebied
NEVENFUNCTIES
Voorzitter/winkelmedewerker Wereldwinkel Duiven
Voorzitter klachtencommissie medewerkers SiZaDorpgroep
Bestuurslid Stichting Goede Doelen (Duiven en Westervoort)
Bestuurslid Cultureel Centrum Onderling Genoegen (CCOG) te Duiven
mw.E.T.J.M. Rutting (Els)
Voorzitter Commissie Ruimtelijke Ordening
Plv. Lid Commissie Algemeen Bestuur
NEVENFUNCTIES


Lid Dagelijks Bestuur Waterschap Rijn en Ijssel
Voorzitter DorpsRaad Braamt
R. Spiegelenberg (Rob)
Plv. Lid Commissie Verkeer en Water
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Toezicht stichting Pactum jeugdzorg en educatie
Algemeen directeur Permar WS te Ede
Voorzitter PPCF (stichting gesubsidieerd door de provincie)
Voorzitter stichting de Vrije Slag (openluchtzwembad ) te Bennekom
Voorzitter Raad van Advies van het Instituut voor Natuurvrienden in Gelderland
Voorzitter van de stichting Vlegeldag te Bennekom
drs. L.S.C. Statema (Bert)
Voorzitter Commissie Baggerladder
Lid Commissie Economie en Milieu
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Commissie voor Welstand en Monumenten gem. Arnhem
Lid Euregioraad Rijn-Waal
drs. R.J.J. Stevens (Ron)
Plv. Lid Commissie Landelijk Gebied
NEVENFUNCTIES
Adviseur bij Bestuur en Management Consultants (BMC) te Leusden
Voorzitter Stichting Stedenband Nijmegen-Masaya (Nicaragua)
Voorzitter Stichting Stut (steun aan woongroepen)
mw.drs. C.W.M. van der Valk (Corina)
Lid Algemene Vergadering Interprovinciaal Overleg
Lid Commissie Landelijk Gebied
Lid Commissie van Onderzoek
NEVENFUNCTIES
Nevenfuncties binnen de PvdA
E.W. Vroegindeweij (Elbert)
Lid Commissie Economie en Milieu
NEVENFUNCTIES
Docent VMBO-ROC A12 Titus college
Voorzitter van de Atletiekvereniging Cifla te Nijmegen
drs. T.W.M. de Wit (Theo)
Lid Commissie Welzijn
NEVENFUNCTIES
Docent Organisatiekunde Hogeschool Arnhem en Nijmegen
J. Markink (Jan)
Fractievoorzitter
Lid Commissie Algemeen Bestuur
Lid Procedurecommissie
NEVENFUNCTIES
Veehouder
Fractievoorzitter VVD gemeente Berkelland
Voorzitter RvC Co?atie For Farmers te Lochem
Secretaris bestuur Cebeco Groep te Rotterdam
Bestuurslid Stichting Accon te Arnhem
Lid RvC Accon/AVM-groep te Arnhem
Lid Raad van Toezicht AOC-Oost te Lochem
Voorzitter CDL (op- en overslagbedrijf) te Lochem
Bestuurslid stichting Veulenveiling Borculo
mw.mr. C.G. Bieze-van Eck (Conny)
Lid Commissie Economie en Milieu
Lid Commissie Ruimtelijke Ordening
NEVENFUNCTIES
Directeur Bieze Holding B.V.
Commissaris van de Veluwse Afval Recycling BV te Wilp
Bestuurslid Stichting Mens en Werk
voorzitter NH-kerk Twello/Teuge
Lid Euregioraad Gronau
mr. G.J. Bos (Gert)
Voorzitter Commissie Verkeer en Water
NEVENFUNCTIES
Plv. secretaris-directeur Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad
J.P. Deighton (John)
Lid Algemene Vergadering Interprovinciaal Overleg
Lid Commissie Algemeen Bestuur
Lid Commissie Economie en Milieu
Lid Commissie Europese Aangelegenheden
NEVENFUNCTIES
secretaris Stichting MEVA FONDS
Ambassadeur bij In Charge B.V. te Amsterdam
Bestuurslid VVD afdeling Buren
Lid partijcommissie VVD Seniorenbeleid
Lid Raad van Advies bij Stichting Zorgbrug te Harderwijk
mw.drs. M. van Heteren (Margot)
Lid Commissie Landelijk Gebied
Lid Commissie Monitoring Jeugdzorg Gelderland
Lid Commissie Welzijn
NEVENFUNCTIES
Vast gerechtelijk deskundige rechtbank Arnhem
Lid Raad van Toezicht zorgcentra Rivierenland
Voorzitter cie Sexuele Intimidatie en Pesten Zorgcentra Rivierenland
Bestuurslid Homo Ludens
Kernredactielid tijdschrift SPH
Lid raad van advies RIO longitudinaal onderzoek VU
drs. J. Houwers (Johan)
Voorzitter Rekeningcommissie
Plv. Voorzitter Commissie Algemeen Bestuur
NEVENFUNCTIES


Directeur/mede-eigenaar makelaarskantoor Houvast makelaars Winterswijk BV Directeur/mede-eigenaar Beheer BV Houw-vast BV
Voorzitter Stichting Lokale radiozender Slingeland FM, Winterswijk
Voorzitter regionaal overleg VVD-bestuurders in Achterhoek/Liemers
W. Hulsebos (Willy)
Lid Commissie Welzijn
NEVENFUNCTIES
Fractievoorzitter gemeenteraad Ede
Lid Ontslagcommissie CWI Amersfoort
Lid VNG-adviescie Werk en Inkomen
Lid Raad van Advies Tjechische instelling voor verstandelijk gehandicapten te Slatinany
Bestuurslid VNO-NCW Gelderland, Utrecht en Midden
Lid landelijke Commissie Lagere Overheden Bedrijfsleven

Dhr. J. (Jan) Nobel, gemeentesecretaris gemeente Aalten
NEVENFUNCTIES

Af en toe een organisatieadvies en in mei een (eenmalige) trainingsdag over leiderschap bij de Bestuursacademie.

Bron gemeente Aalten
Sent:
Thursday, February 12, 2009 11:22 AM

mso-bidi-
M.A.J.B. Fiering , raadsgriffier gemeente Aalten
GEEN NEVENFUNCTIES 080108-081108
Dhr. M.J. Meinema,
plv. raadsgriffier gemeente Winterswijk

NEVENFUNCTIES
Commissiegriffier rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Bron gemeente Winterswijk 2008


H.M. Ostendorp
Wethouder
(CDA)
Wethouder
Commissiegriffier rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Bron gemeente Winterswijk 2008Dhr. J. (Jan) Nobel, gemeentesecretaris gemeente Aalten

NEVENFUNCTIES

Af en toe een organisatieadvies en in mei een (eenmalige) trainingsdag over leiderschap bij de Bestuursacademie.

Bron gemeente Aalten
Sent:
Thursday, February 12, 2009 11:22 AM

mso-bidi-
M.A.J.B. Fiering , raadsgriffier gemeente Aalten
GEEN NEVENFUNCTIES 080108-081108
Dhr. M.J. Meinema,
plv. raadsgriffier gemeente Winterswijk

NEVENFUNCTIES
Commissiegriffier rekenkamercommissie gemeente Aalten,Oost-Gelre en Winterswijk
Bron gemeente Winterswijk 2008


H.M. Ostendorp
Wethouder
(CDA)
Wethouder
Lid Commissie Economie en Milieu
Lid Commissie Ruimtelijke Ordening
NEVENFUNCTIES


mw.M.H. Kroes
Bestuurslid Stichting Vacant te Apeldoorn
mw.M.L. Oosterhuis-Strating (Marchien)


Lid Commissie Landelijk Gebied
NEVENFUNCTIES


mw.M.L. Oosterhuis-Strating (Marchien)


Directeur Bibliotheek Doetinchem

Lid Euregioraad Rijn-Waal
E. Klein (Eppie)
Fractievoorzitter


Voorzitter Commissie Algemeen Bestuur
Lid Commissie Europese Aangelegenheden
Lid Procedurecommissie
Plv. Lid Commissie Economie en Milieu
Plv. Lid Commissie Ruimtelijke Ordening
NEVENFUNCTIES


E. Klein (Eppie)


Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand Gemeente Nunspeet
Voorzitter Centrale Directie Jacobus Fruytier Scholengemeenschap Apeldoorn-Rijssen-Uddel

Lid comit an aanbeveling St. NOHE (gehandicaptenzorg en werkplaatsvoorziening) te Doornspijk

lid Eerste Kamer
B. van de Weerd (Breunis)
Lid Commissie Verkeer en Water
Plv. Lid Commissie Landelijk Gebied
NEVENFUNCTIES
Directeur De Slijpkruik BV (Groen- en natuurtechnisch adviesbureau)
Heemraad Waterschap Vallei en Eem
Financieel belang in SLAG (Samenwerkende landschapsadviesgroep) BV te Paterswolde
Voorzitter studievereniging SGP te Ede
Algemeen adj. Stichting Protestantse Begraafplaatsen te Ede
Lid Commissie waterketens en emissiebeheer Unie van Waterschappen
ing. N. Zondag (Nelis)
Lid Commissie Monitoring Jeugdzorg Gelderland
Lid Commissie Welzijn
Plv. Lid Commissie Algemeen Bestuur
NEVENFUNCTIES
voorzitter examencommissie Maatbeheersing
voorzitter (Preses) Kerkenraad Ger. Gemeente te Aalst
voorzitter studievereniging Rivierenland
secretaris provinciale vereniging der SGP Gelderland
lid van de Examenraad Bob kennisoverdracht

M. Schuurman (Martin)


Lid Commissie Economie en Milieu
Lid Commissie Ruimtelijke Ordening
Lid Commissie Verkeer en Water
NEVENFUNCTIES


M. Schuurman (Martin)

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Co÷rdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright ę 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.