CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

Het complot! Represaillemaatregelen Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechter tegen Hop na indienen van klachten tegen de RvdK. Geen omgangsregeling na indienen klachten tegen RvdK


Faxbericht 030-2392450.


Ministerie van Justitie,
Raad voor de Kinderbescherming,
Landelijk Bureau,
Drs. E.J.H.M Hooymans, algemeen directeur of plaatsvervanger,
Arthur van Schendelstraat 610,
3511 MJ Utrecht.

Ermelo, 29 oktober 1997.

Geachte heer Hooymans,

Beleefd vraag ik antwoord op de onderstaande vragen teneinde kinderen te kunnen beschermen tegen medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming.

Ondergetekende verwijst daarbij naar uw "MISSIE" De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen die zich in een bedreigende situatie bevinden. De Raad doet dit als overheidsorganisatie pas als andere pogingen niet zijn geslaagd. Indien nodig vraagt de Raad de rechter de bescherming van het kind te waarborgen. De Raad stelt zich open op en werkt deskundig, zorgvuldig en snel. "De Raad beschermt kinderen."

Het betreft klachten over CENSUUR en CENSUUR door een adjunct-directeur van de Raad voor de Kinderbescherming Oost die probeert om klachten over deze Raad te voorkomen.

 

Vraag 1.

Acht u het gewenst of acceptabel dat een directeur van de Raad voor de Kinderbescherming een klagende vader het volgende schrijft: "Ik acht het daarom geen enkele zin hebben om onze (klacht)gesprekken en (klacht)correspondentie op deze wijze en in deze context voort te zetten nu die blijken geen enkel resultaat op de leveren en naar wij menen slechts contraproductief werken met betrekking tot het door u gewenst of acceptabele herstel contact met de kinderen." Antwoord Ja of Nee is voldoende.

De raad weigert antwoord op deze vraag. E.J.H.M. Hooymans 17.11.97. De MISSIE de raad stelt zich open op blijkt bedrog.


Vraag 2.

Acht u het gewenst of acceptabel dat een directeur van de Raad voor de Kinderbescherming een vader bedreigt tijdens een klachtgesprek met de stellingname dat die vader nu onmiddellijk een aantal klachten over raadsmedewerkers moet intrekken anders stopt hij met het klachtgesprek en zal hij de rechter adviseren dat het gezag maar naar moeder moet gaan? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

De raad weigert antwoord op deze vraag. E.J.H.M. Hooymans 17.11.97. De MISSIE de raad stelt zich open op blijkt bedrog.


Vraag 3.

Acht u het gewenst of acceptabel dat een directeur van de Raad voor de Kinderbescherming meermalen aan de Nationale Ombudsman schrijft dat de klachtafhandeling en vragen van de Nationale Ombudsman hem en zijn organisatie te veel tijd kost? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

De raad weigert antwoord op deze vraag. E.J.H.M. Hooymans 17.11.97. De MISSIE de raad stelt zich open op blijkt bedrog.


Vraag 4.

Acht u het gewenst of acceptabel dat een directeur van de Raad voor de Kinderbescherming bij de Klachtencommissie voor de Raad voor de Kinderbescherming zich dat klachten over de Raad voor de Kinderbescherming slecht is voor de rust van deze Raad voor de Kinderbescherming en daarom slecht is voor de rust van moeder en voor de kinderen, alsof de (klacht)faxberichten aan de Directie van de Raad op de kinderhoofdjes terechtkomen? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

De raad weigert antwoord op deze vraag. E.J.H.M. Hooymans 17.11.97. De MISSIE de raad stelt zich open op blijkt bedrog.


Vraag 5.

Acht u het gewenst of acceptabel dat een directeur van de Raad voor de Kinderbescherming overleg met een belangenorganisatie van klagende ouders afbreekt en voortzetting weigert met zijn stellingname: "Indien u op enig moment in de toekomst van mening bent dat aan uw kant de omstandigheden en opvattingen zodanig zijn gewijzigd dat constructief overleg weer tot de mogelijkheden behoort, dan vernemen wij dat graag van u."

De raad weigert antwoord op deze vraag. E.J.H.M. Hooymans 17.11.97. De MISSIE de raad stelt zich open op blijkt bedrog.


In afwachting voor uw snelle reactie, verblijf ik, 

Met vriendelijke groet,

J. Hop.

Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten