CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Gekonkel en gedraai van Raad voor de Kinderbescherming bij aanvragen omgangsregelingen

 

Faxbericht 030-2392450.

Ministerie van Justitie,
Raad voor de Kinderbescherming,
Landelijk Bureau,
Drs. E.J.H.M Hooymans, algemeen directeur of plaatsvervanger,
Arthur van Schendelstraat 610,
3511 MJ Utrecht.

 Ermelo, 18 oktober 1997, faxbericht 2.

Geachte heer Hooymans

Beleefd vraag ik antwoord op de onderstaande vragen om kinderen te kunnen beschermen tegen medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming.

Ondergetekende verwijst daarbij naar uw "MISSIE" De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen die zich in een bedreigende situatie bevinden. De Raad doet dit als overheidsorganisatie pas als andere pogingen niet zijn geslaagd. Indien nodig vraagt de Raad de rechter de bescherming van het kind te waarborgen. De Raad stelt zich open op en werkt deskundig, zorgvuldig en snel. De Raad beschermt kinderen."

 

Vraag 1.

Acht u het gewenst dat raadsmedewerkers aan ouders, oma's en opa's adviseren naar de rechter te stappen om een omgangsregeling aan te vragen als dat niet in onderling overleg geregeld kan worden? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Zie vraag 1. Acht u het gewenst dat dezelfde raadsmedewerkers vervolgens in raadsrapporten "constateren" dat de aanvragers van deze omgangsregelingen met hun kinderen of kleinkinderen geen omgang via de rechter moeten aanvragen omdat een omgangsregeling niet via de rechter afgedwongen kan worden? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Zie vraag 1 en 2. Acht u het gewenst dat de Raad voor de Kinderbescherming zeer nadrukkelijk de mogelijkheid afwijst om het haalbaarheidsbeginsel te gebruiken als verkapte ontzeggingsgrond? Zie de wetsgeschiedenis bij artikel 1:161a lid 3 BW, thans 1:377a lid 3 BW? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Welke maatregelen gaat u nemen om landelijk een einde te maken aan het gedraai van raadsmedewerkers die de burger eerst informeren dat ze naar de rechter moeten stappen om een omgangsregeling aan te vragen om vervolgens in een raadsrapport te constateren dat een omgangsregeling niet via de rechter afgedwongen kan worden?


In afwachting voor uw snelle reactie, verblijf ik, met vriendelijke groet,