CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Kinderbescherming beloont wensen van moeder en haar advocaat

 

Faxbericht 030-2392450

Ministerie van Justitie,
Raad voor de Kinderbescherming, Landelijk Bureau,
Drs. E.J.H.M. Hooymans,
Arthur van Schendelstraat 610,
3511 MJ Utrecht.

 

Ermelo, 30 oktober 1997.

Geachte heer Hooymans,

 

Beleefd vraag ik antwoord op de onderstaande vragen teneinde kinderen te kunnen beschermen tegen medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming.

Ondergetekende verwijst daarbij naar de formulering van uw "MISSIE" De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen die zich in een bedreigende situatie bevinden. De Raad doet dit als overheidsorganisatie pas als andere pogingen niet zijn geslaagd. Indien nodig vraagt de Raad de rechter de bescherming van het kind te waarborgen. De Raad stelt zich open op en werkt deskundig, zorgvuldig en snel. "De Raad beschermt kinderen."


Vraag 1.

Acht u het gewenst dat medewerkers conform de beschikkingen van de rechter werken? Antwoord Ja of Nee is voldoende.


 

Vraag 2.

Acht u het gewenst of acceptabel dat een moeder en haar advocaat na echtscheiding aan vader schrijven dat zij van mening zijn dat zij de door de rechter vastgestelde omgangsregeling niet hoeven na te komen als vader niet eerst "goederen" wil teruggeven? Antwoord Ja of Nee is voldoende.


 


Vraag 3.

Zie 1. Acht u het gewenst of acceptabel dat een moeder en haar advocaat het belang van teruggave van goederen belangrijker vinden dan de door de rechter vastgestelde omgangsregeling tussen de kinderen en hun vader. Antwoord Ja of Nee is voldoende.

 


Vraag 4.

Acht u het gewenst of acceptabel dat wanneer de rechter de kinderen voorlopig aan vader heeft toevertrouwd en vader netjes conform de door de rechter vastgestelde omgangsregeling de kinderen voor de omgangsregeling naar moeder brengt moeder vervolgens de kinderen onmiddellijk aan het gezag van vader onttrekt door de kinderen achter te houden teneinde door de rechter een voorlopige gezagswijziging voor moeder bij de rechter af te dwingen?

 


Vraag 5.

Acht u het gewenst of acceptabel dat wanneer de rechter bij beschikking vast legt dat vader zijn kinderen twee maal per 14 dagen mag bellen, moeder onmiddellijk een geheim telefoonnummer neemt om contact tussen kinderen en vader onmogelijk te maken.


 

Vraag 6.

Gelet op vraag 1, 2, 3 en 4 acht u het gewenst of acceptabel dat raadsmedewerkers in de hierboven genoemde zaak weigeren deze zaken als kritiek op moeder in een raadsrapport op te nemen maar schrijven en adviseren "De moeder geeft de indruk zicht te hebben op de behoeftes van de kinderen. Binnen de huidige situatie rust en continuļteit is ontstaan. Het is in het belang van de kinderen dat deze gehandhaafd blijft. De raad is daarom van mening dat de moeder belast moet worden met het ouderlijk gezag."


In afwachting van uw snelle reactie, verblijf ik met vriendelijke groet, 


J. Hop


Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.