CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND İ

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

PR-campagne van de Kinderbescherming met "De Raad stelt zich open op" blijkt misleiding van de burger


Faxbericht 030-2392450.
Ministerie van Justitie,
Raad voor de Kinderbescherming,
Landelijk Bureau,
Drs E.J.H.M. Hooymans,
Arthur van Schendelstraat 610,
3511 MJ Utrecht.


Ermelo, 31 oktober 1997.

Geachte heer Hooymans,

Hierbij bevestig ik uw ontvangstbevestiging van mijn vier berichten van 17, 18 en 24 oktober 1997. Hierbij beantwoord ik deze brief van 29 oktober LB97/RvdK/931/apv.

Ik verwijs daarbij naar de formulering van de MISSIE van de Raad voor de Kinderbescherming: De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen die zich in een bedreigende situatie bevinden. De Raad doet dit als overheidsorganisatie pas als andere pogingen niet zijn geslaagd. Indien nodig vraagt de Raad de rechter de bescherming van het kind te waarborgen. DE RAAD STELT ZICH OPEN OP en werkt deskundig, zorgvuldig en snel. De Raad beschermt kinderen.

Bij de vragen in mijn faxen is vooraf waar nodig aan waarheidsvinding gedaan. Ik stel vragen in het belang van iedere burger die onverhoopt met de Raad te maken krijg, zoadat iedere burger inzicht en inzage kan krijgen in de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming.

 

 

Vraag 1.

Is uw beantwoording van mijn berichten 17, 18 en 24 oktober niet in strijd met uw Missie onderdeel "De Raad stelt zich open op"? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

 

Vraag 2.

U heeft het in uw brief over een Normenrapport II. Komt in de aangepaste versie "richtlijnen waaraan de werkwijze van de raadsmedewerkers getoetst kan worden" ook de verplichting van de raadsmedewerker bij aanvang van onderzoeken de ouders onmiddellijk het complete normenrapport te geven, zodat ouders hun kinderen beter en onmiddellijk tegen raadsonderzoek kunnen beschermen? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

 

 

Vraag 3.

Komt in het nieuwe normenjapon ook de verplichting te staan dat gesprekken tussen raadmedewerkers en kinderen op de band opgenomen moeten worden zodat achteraf aan waarheidsbevinding kan worden gedaan door klagende ouders en kinderen. Antwoord Ja of Nee is voldoende.

 

Commentaar Hop. Ik adviseer iedereen die met de Raad voor de Kinderbescherming te maken krijgen vooraf te eisen dat alle gesprekken met de kinderen op de band opgenomen moeten worden en deze banden dienen onderdeel te zijn van het raadsdossier dus op grond van WOB moet de klagende ouder in staat gesteld worden naar deze banden te luisteren om indien nodig klachten tegen de raad in te dienen.

 

Vraag 4.

Waarom wilt u mijn vragen in mijn berichten van 17, 18 en 24 oktober niet simpel met Ja of Nee beantwoorden. Ieder kind of ouder die met de Raad voor de Kinderbescherming te maken krijgt heeft er baat bij dat zij inzage en inzicht hebben in de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming om weerwerk te kunnen leveren, teneinde kinderen tegen raadsmedewerkers te kunnen beschermen. Antwoord Ja of Nee is voldoende.

 

 

Vraag 5.

Een ouder of kind staat alleen tegen de machtige en goed georganiseerde Raad voor de Kinderbescherming waarbij klachten over de Raad meestal goed georganiseerd worden afgedekt, en klagende ouders worden geterroriseerd en van hun kinderen worden beroofd. Wat is er mis mee om duidelijkheid te verschaffen over wat raadsmedewerkers naar de mening van het Landelijk Bureau Ja of Nee bij ouders en kinderen mogen aanrichten?

Ik geef een voorbeeld. Bericht 17 oktober 1997 vraag 2.
"Mag een vader een liedje met zijn kind zingen of met zijn kind met een kar door de stad rijden of is het Landelijk Bureau van de RvdK dan van mening dat deze vader onmiddellijk in therapie moet gaan bij het RIAGG?" Met de vraag lijkt mij niets mis. Antwoord Ja of Nee is voldoende. Als u nou gewoon ja zegt dan weet gewoon heel Nederland dat vaders geen liedjes meer met hun kinderen mogen zingen zonder het risico te lopen doĞr de Raad voor de Kinderbescherming naar het RIAGG te worden afgevoerd. Als u nou gewoon nee zegt dan kan het Landelijk Bureau alle kinderen in Nederland gerust stellen dat ze gewoon een liedje met hun vader kunnen zingen zonder het risico te lopen dat hun vader daarvoor naar het RIAGG wordt afgevoerd.

 

 

Vraag 6.

Zie vraag 5. Bent u bereid het onderdeel "De Raad stelt zich open op" uit uw Missie te schrappen, of kan ik alsnog antwoorden op mijn vragen krijgen in het belang van iedere burger die onverhoopt met de Raad voor de Kinderbescherming te maken krijgt?

 

 

Vraag 7.

Of is het nodig een Landelijke Campagne in Nederland te starten en alle kinderen van Nederland te vragen naar het Landelijk Bureau van de Raad voor de Kinderbescherming te laten schrijven of ze wel een liedje mogen zingen met hun vader of met hun vader met de kar door de stad mogen rijden om antwoord te krijgen op deze simpele vraag? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

 


Uw snelle reactie stel ik zeer op prijs.

 

Met vriendelijke groet,