CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Kinderbescherming heeft een financieel belang bij creatie van conflicten

 

Faxbericht 030-2392450.

Ministerie van Justitie,
Raad voor de Kinderbescherming, Landelijk Bureau,
Drs. E.J.H.M. Hooymans, algemeen directeur of plaatsvervanger,
Arthur van Schendelstraat 610,
3511 MJ Utrecht.

Ermelo, 28 oktober 1997.

Geachte heer Hooymans,

Beleefd vraag ik antwoord op de onderstaande vragen teneinde kinderen te kunnen beschermen tegen medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming. Ondergetekende verwijst daarbij naar de formulering van uw "MISSIE De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen die zich in een bedreigende situatie bevinden. De Raad doet dit als overheidsorganisatie pas als andere pogingen niet zijn geslaagd. Indien nodig vraagt de Raad de rechter de bescherming van het kind te waarborgen. De Raad stelt zich open op en werkt deskundig, zorgvuldig en snel. De Raad beschermt kinderen".

 

Vraag 1

Was het u bekend dat recent nog vooringenomen en partijdige griffieformulieren bij gerechten in gebruik waren met o.a. de voorgedrukte tekst: VOOGDIJ DE MOEDER? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Antwoord Nee, De Raad is niet op de hoogte van de werkwijze van de griffies bij de gerechten. E.J.H.M. Hooymans 17.11.97


 

Vraag 2

Bent u van mening dat het in wezen uitermate onbehoorlijk en beledigend (voor vader en kinderen) en vreemd is, dat er onderzoek gedaan moet worden door de Raad voor de Kinderbescherming voor antwoord op de vraag of een vader en zijn kinderen wel of geen omgang met elkaar mogen hebben na scheiding? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

 

Onderzoeken inzake omgangsregelingen worden in principe slechts ingesteld op verzoek van de rechter en indien de ouders dit zelf niet kunnen regelen. E.J.H.M. Hooymans 17.11.97


 

Vraag 3

Hoeveel verdient de Raad voor de Kinderbescherming aan onderzoeken inzake omgangsregelingen? Het noemen van het begrotingsbedrag per onderzoek is voldoende.

De Raad weigert het begrotingsbedrag per onderzoek te noemen. E.J.H.M. Hooymans 17.11.97

 

Vraag 4

Is het niet zo dat de Raad voor de Kinderbescherming er alle belang bij heeft om conflictsituaties te creŽren of te verscherpen tussen ouders om de oplossing in de vorm van raadsonderzoeken te kunnen verkopen? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

De raad die moet opkomen voor de belangen van minderjarigen heeft er geen enkel belang bij om conflictsituaties te creŽren. E.J.H.M. Hooymans 17.11.97.

 


Vraag 5

Mag een vader zich tegen de ongewenste inmenging in zijn privacy door de Raad van de Kinderbescherming verweren door onderzoek inzake een omgangsregeling na scheiding te weigeren of wordt een vader door te weigeren aan onnodig en ongewenst raadsonderzoek mee te werken sowieso onmiddellijk van zijn kinderen beroofd door de weigering als omgangsontzeggingsgrond aan te merken?

Indien een onderzoek geweigerd wordt kan het zijn dat de raad zich van advies moet onthouden. De rechter zal een beslissing moeten nemen.

In afwachting voor uw snelle reactie, verblijf ik,Hoogachtend,

J. Hop
Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.