CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Tien vragen van Hop over kindermishandeling aan de Algemeen Directeur van Raad voor de Kinderbescherming levert op één vraag een antwoord op

 

Faxbericht 030-2392450

Ministerie van Justitie,
Raad voor de Kinderbescherming,
Landelijk Bureau,
Drs. E.J.H.M Hooymans, algemeen directeur of plaatsvervanger,
Arthur van Schendelstraat 610,
3511 MJ Utrecht.

Ermelo, 8 december 1997.

Geachte heer Hooymans,

Beleefd vraag ik antwoord op onderstaande vragen teneinde kinderen te kunnen beschermen tegen medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming.

Ondergetekende verwijst daarbij naar de formulering van uw "MISSIE" De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen die zich in een bedreigende situatie bevinden. De Raad doet dit als overheidsorganisatie pas als andere pogingen niet zijn geslaagd. Indien nodig vraagt de Raad de rechter de bescherming van het kind te waarborgen. De Raad stelt zich open op en werkt deskundig, zorgvuldig en snel. De Raad beschermt kinderen.

Het onderwerp is kindermishandeling.

Vraag 1
Wilt u mij een afschrift toesturen van het protocol dat bij alle vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming voorhanden dient te zijn met de richtlijnen hoe raadsmedewerkers op meldingen kindermishandeling dienen te reageren en te handelen? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Antwoord
Er bestaat geen afzonderlijk protocol voor kindermishandeling. Algemeen directeur drs E.J.H.M. Hooymans 10.12.97.

Vraag 2
Acht u het gewenst dat een vader contact opneemt met een Vestiging van de Raad voor de Kinderbescherming als vader heeft ontdekt dat zijn kinderen onder de blauwe plekken en hematomen zitten en een huisarts deze symptomen van kindermishandeling schriftelijk heeft bevestigd. Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Geen antwoord
Het antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 10.12.97 geweigerd. Conclusie Hop: De MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur drs E.J.H.M. Hooymans.

Vraag 3
Acht u het gewenst dat medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming weigeren vader onmiddellijk hulp te verlenen en weigeren samen met vader een onderzoek in te stellen hoe de kinderen aan al die blauwe plekken en hematomen zijn gekomen? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Geen antwoord
Het antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 10.12.97 geweigerd. Conclusie Hop: De MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur drs E.J.H.M. Hooymans.

Vraag 4
Acht u het gewenst dat de politie weigert een aangifte kindermishandeling op te nemen waarbij de aangifte wordt onderbouwd door een artsenverklaring. Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Geen antwoord
Het antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 10.12.97 geweigerd. Conclusie Hop: De MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur drs E.J.H.M. Hooymans.

Vraag 5
Acht u het gewenst dat de korpsbeheerder de klachtprocedure tegen de betrokken politie ambtenaren t.a.v. de geweigerde aangifte langer dan zes weken zitten te rekken zodat inmiddels alle blauwe plekken en hematomen zullen zijn verdwenen. Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Geen antwoord
Het antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 10.12.97 geweigerd. Conclusie Hop: De MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur drs E.J.H.M. Hooymans.

Vraag 6
Acht u het gewenst dat medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming kindermishandeling zitten af te dekken door belastende documenten achter te houden bij de raadsrapportage. Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Geen antwoord
Het antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 10.12.97 geweigerd. Conclusie Hop: De MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur drs E.J.H.M. Hooymans.

Vraag 7
Acht u het gewenst dat een vader die in het kader van een omgangsregeling met zijn kinderen een melding doet van kindermishandeling deze met documenten van o.a. een huisarts kan onderbouwen en voor deze melding wordt gestraft met het beëindigen van de omgangsregeling kinderen met hun vader. Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Geen antwoord
Het antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 10.12.97 geweigerd. Conclusie Hop: De MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur drs E.J.H.M. Hooymans.

Vraag 8
Zie 7. Acht u het gewenst dat medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming onmiddellijk eisen van de kinderrechter dat de omgangsregeling vader met zijn kinderen wordt voortgezet nadat moeder de kinderen niet meer naar vader laat gaan omdat die een met documenten onderbouwde melding van kindermishandeling heeft gedaan. Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Geen antwoord
Het antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 10.12.97 geweigerd. Conclusie Hop: De MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur drs E.J.H.M. Hooymans.

Vraag 9
Acht u het gewenst indien een Vestiging van de Raad voor de Kinderbescherming zaken zoals kindermishandeling zit af te dekken de naam van deze Vestiging wordt aangepast door de naam Raad voor de Kinderbescherming te vervangen door Raad voor de Kindermishandeling. Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Geen antwoord
Het antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 10.12.97 geweigerd. Conclusie Hop: De MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur drs E.J.H.M. Hooymans.

Vraag 10
Acht u het gewenst dat als een moeder zit te klagen dat een kind zijn eigen broodje bij vader moet smeren de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek daarnaar mag gaan instellen? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Geen antwoord
Het antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 10.12.97 geweigerd. Conclusie Hop: De MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur drs E.J.H.M. Hooymans.

Met vriendelijke groet,

hoogachtend,

J. Hop
Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.