CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Raad voor de Kinderbescherming Zwolle: "Geen omgangsregeling kind met vader omdat vader liedjes zingt met zijn dochter en met haar op een bakfiets rijdt door de stad"

Een vader die een liedje zingt met zijn kind is niet geschikt voor omgang met zijn kind en dient naar het RIAGG te worden doorverwezen.

Het leuke van de Raad voor de Kinderbescherming is dat je er niets voor hoeft te doen om deze organisatie belachelijk te maken en keihard kan verwijten dat zij moeder ongelijk behandelen ten opzichte van vaders om omgang tussen kinderen en hun vader onmogelijk te maken.

Ik geef als voorbeeld de zaak Joep Zander. Deze vader werd door de Raad naar het RIAGG gestuurd omdat hij met zijn dochter liedjes zong en met haar door de stad fietste. Nou nodig ik de lezers gewoon uit op basis van huis-, tuin- en keukenlogica dit zaakje in gedachte even om te draaien. Hoe vol zouden alle kindertehuizen zitten als de Raad voor de Kinderbescherming nou eens begon om bij alle moeders de kinderen af te pakken als die moeders met hun kinderen liedjes zingen of door de stad fietsen...........

Ik hoop dat u begrijpt dat er bij de Raad voor de Kinderbescherming een aantal flink gestoorde raadsmedewerkers rond lopen en als je die als vader dan tegenkomt dan heb je flink pech gehad.

 

 

Eerbetoon aan Joep Zander.

Ik heb vader Joep Zander vaak ontmoet en hem ook vaak gesteund bij zijn activiteiten om de positie van de vaders in Nederland te verbeteren. We hadden allebei te maken gehad met de Raad voor de Kinderbescherming Oost en Meesje als rechter in onze zaken gehad. (1)

Het zal je als vader maar overkomen dat je raadsmedewerkers treft die zo gestoord zijn dat ze rapporteren dat vader geen omgangsregeling met zijn dochter kan krijgen omdat hij liedjes zingt met zijn dochter! Samen met Joep heb ik meermalig actie gevoerd bij de rechtbank Zwolle. Ik heb dan ook meegemaakt dat Joep Zander de rechtbank Zwolle werd uitgeslagen door twee parketwachten omdat hij inzage vroeg in zijn dossier. Ik heb meegemaakt dat Joep werd afgevoerd door de politie Zwolle omdat hij voor de rechtbank Zwolle protesteerde tegen zijn behandeling door de rechtbank Zwolle. Ik was bij zijn zitting bij de rechtbank Zwolle waar hij werd veroordeeld "omdat hij in de richting van de deur van het politieburo liep." Ik was erbij en steunde hem in zijn hoger beroep waar hij vervolgens werd vrijgesproken. Ik steunde zijn acties en ik was erbij om het gebouw van de Raad voor de Kinderbescherming te Zutphen te bezetten. Ik deelde folders uit in Amsterdam om ook daar zijn actie voor het PvdA kantoor te steunen. Samen hebben we dossiers doorgenomen op het kantoor van de Nationale Ombudsman en gesprekken gevoerd met rechters over bijbanen van kinderrechters bij Soroptemistenclubs. Kortom ik ken Joep uit de praktijk, steunde zijn acties, waar dat mogelijk was en heb een zeer groot respect voor hem. Ik vind dan ook dat de aanklacht van Joep tegen de methode van de Raad in zijn zaak veel te weinig aandacht krijgt als voorbeeld hoe schandalig vaders in die tijd door kinderbeschermers en rechters behandeld werden. Ik nodig u uit het bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming te blijven linken naar hun methode geen omgangsregeling vader met kind omdat hij liedjes zingt met zijn dochter en met haar op een bakfiets rijdt door de stad om de aandacht op de zaak van Joep Zander te blijven vestigen. Ik heb de acties van Joep altijd gesteund.

Alle rechtszaken en acties van Joep hebben er NIET toe geleid dat hij omgang kreeg met zijn dochter. 

Alleen als je er zelf mee te maken hebt gehad begrijp je hoe burgers door advocaten, kinderbeschermers en rechters belazerd worden en daar past dus maar een advies bij, blijf bij hen uit de buurt en geef je geld NIET aan deze sectoren uit en geef zo veel mogelijk bekendheid aan mijn internetsite om burgers voor deze praktijken tijdig te waarschuwen.

J. Hop.

 

Faxbericht 030-2392450.

Ministerie van Justitie,
Raad voor de Kinderbescherming,
Landelijk Bureau,
Drs. E.J.H.M Hooymans, algemeen directeur of plaatsvervanger,
Arthur van Schendelstraat 610,
3511 MJ Utrecht.

Ermelo, 17 oktober 1997.

Geachte heer Hooymans

Beleefd vraag ik antwoord op de onderstaande vragen om kinderen te kunnen beschermen tegen medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming.

Ondergetekende verwijst daarbij naar uw "MISSIE" De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen die zich in een bedreigende situatie bevinden. De Raad doet dit als overheidsorganisatie pas als andere pogingen niet zijn geslaagd. Indien nodig vraagt de Raad de rechter de bescherming van het kind te waarborgen. De Raad stelt zich open op en werkt deskundig, zorgvuldig en snel. De Raad beschermt kinderen".

Vraag 1.
Acht u het gewenst dat de volgende passage in raadsrapporten van uw medewerkers voorkomen? Antwoord Ja of Nee is voldoende. 

Citaat RvdK-raadsrapport: "Nu maakt hij (vader) de indruk precies te weten wat zijn dochter nodig heeft. Op zich heeft hij wel kindvriendelijke ideeŽn, zoals liedjes zingen en met zijn dochter op een bakfiets door de stad fietsen. Dit lijkt echter meer te beantwoorden aan zijn eigen behoefte om als een vooruitstrevende vader gezien te worden dan dat dit past in een verstandige opvoeding van zijn dochter. Ik denk dan ook dat een goede omgangsregeling tussen dochter en haar vader pas mogelijk is als vader bereid en in staat is om op een andere manier met haar om te gaan. Dit zou betekenen dat hij zich zal moeten aansluiten bij de pedagogische lijn die moeder uitzet. Ik denk dat vader hier niet toe in staat zal zijn. Hij zou zelf hulp hierbij, via het RIAGG, moeten vragen."

Antwoord op vraag 1.
Het antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 29.10.97 geweigerd. Conclusie Hop: de MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur E.J.H.M. Hooymans voor deze drs L.C.M. Tigges.

Vraag 2. Zie citaat onder 1.
Als een vader een liedje zingt of op een bakfiets rijdt met zijn dochter is het dan gewenst dat deze vader in therapie moet gaan bij het RIAGG mede gelet op de hoge werkdruk bij het RIAGG? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Antwoord op vraag 2.
Antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 29.10.97 geweigerd. Conclusie Hop: de MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur E.J.H.M. Hooymans voor deze drs L.C.M. Tigges.

Vraag 3. Zie citaat onder 1.
Zijn raadsmedewerkers die rapporteren dat vaders geen liedjes mogen zingen of niet met een bakfiets met hun dochter door de stad mogen rijden en rapporteren dat vaders voor deze zaken in therapie moeten gaan niet zelf zodanig gestoord dat deze medewerkers zelf door de directie van de betrokken Raad onmiddellijk voor therapie bij het RIAGG dienen te worden aangemeld? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Antwoord op vraag 3.
Antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 29.10.97 geweigerd. Conclusie Hop: de MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur E.J.H.M. Hooymans voor deze drs L.C.M. Tigges.

Vraag 4. Zie citaat onder 1.
Acht u het gewenst dat dit soort passages onmiddellijk uit raadsrapporten geschrapt dienen te worden en welke maatregelen neemt u om vermelding van deze passages als omgangsontzeggingsgronden tussen vaders en kinderen in raadsrapporten landelijk onmogelijk te maken?

Antwoord op vraag 4.
Antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 29.10.97 geweigerd. Conclusie Hop: de MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur E.J.H.M. Hooymans voor deze drs L.C.M. Tigges.

In afwachting voor uw snelle reactie, verblijf ik, met vriendelijke groet,

hoogachtend,

J. Hop
Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo

 

Aangifte tegen de Kinderbescherming is onmogelijk, zoals blijkt uit een proces-verbaal van aanhouding van de Politie IJsselland, District Midden / Zwolle

11 december 1998 Joep Zander contra politie van Zwolle
Plaats: Gerechtshof Arnhem, Walburgstraat 2-4
Onderwerp: Hoger beroep van Joep Zander

 

 

Nadat Joep Zander de politie Zwolle op de onmogelijkheid om aangifte te doen tegen medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming had gewezen kon hij toch aangifte doen:

Deventer 23 maart 1998

Aangifte

Hierbij doet ondergetekende,

Joseph Zander geb. 11-11-1952 te Beek (L) wonende Schoutenweg 41 te Deventer,

aangifte van hieronder aangeduide strafbare feiten inzake overtreding, dan wel medeplichtigheid aan overtreding (art. 48 SR), betreffende de artikelen 365 SR, 137 SR (bij laatste mede in aanmerking genomen art. 44 SR).

Als dader wordt aangemerkt de raad voor de kinderbescherming; destijds "De raad voor de kinderbescherming Zwolle", als rechtsopvolger daarvan de Raad voor de kinderbescherming Directie Oost.

Tevens worden als dader aangemerkt de heren;

v.d. Werff (raadsonderzoeker)

Meulenbeek (praktijkleider)

Mulder (destijds unithoofd nu unitmanager) (Vraag Hop is dit dezelfde Mulder als uit het zaakje Admiraal/Vermaas?

Bavinck (adjunct-directeur raad Oost) (Memo Hop, dit is dezelfde uit de zaak Hop)

Allen werkzaam bij de raad voor de kinderbescherming en als zodanig genoegzaam bekend.

En de heer Zwanikken destijds werkzaam als directeur raad voor de kinderbescherming Zwolle Allen zijn persoonlijk betrokken bij, c.q. verantwoordelijk voor het plegen van handelingen die de strafbare feiten opleveren.

De aangifte richt zich op het feit dat de raad en haar medewerkers de volgende zinsnede opnamen in een rapport dat zij opmaakten op verzoek van de rechtbank Zutphen:

"Vader heeft op zich wel leuke en kindvriendelijke ideeŽn zoals liedjes zingen en met zijn dochter op een bakfiets door de stad fietsen. Dit lijkt echter meer te beantwoorden aan zijn eigen behoefte om als vooruitstrevende vader gezien te worden dan dat het past in een verstandige opvoeding van Rosa.

Ik denk dan ook dat een goede omgangsregeling tussen Rosa en haar vader pas mogelijk is als aan twee voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats moet Rosa daar zelf aan toe zijn. In de tweede plaats moet vader bereid en in staat is (de taalfout komt uit het origineel; j.z) om op een andere manier met haar om te gaan"

Tevens betreft de aangifte het feit dat die zinsneden voorkomen in een context die ook voor het overige ten onrechte onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen.

Deze zinnen getuigen mijns inziens van een hatelijke vorm van sexediscriminatie ( er is iets niet goed met het streven naar een bepaalde vorm van vaderschap) Er wordt hier expliciet een onderscheid gemaakt met moederschap; er wordt niet gesproken van ouderschap. Vaders zouden bepaalde dingen niet mogen. Namelijk zich als vooruitstrevend profileren. Moeders mogen dat wel ( De moeder van Rosa wťrkt bijvoorbeeld; een typische vorm van vooruitstrevend moederschap). Vaders mogen klaarblijkelijk wel een idee hebben; dat idee wordt ook duidelijk als goed gekwalificeerd. Ze mogen het echter niet uitvoeren want dan zou volgens de raad blijk worden gegeven van het hebben van eigen behoeftes. Het is vaders klaarblijkelijk verboden behoeftes te hebben. Moeders mogen dat wel; niet voor niets, nogmaals, staat er niet "vooruitstrevende ouder" maar "vooruitstrevende vader" Vaders dienen zich klaarblijkelijk met dingen des verstands bezig te houden ( een goed idee hebben). Dit laatste is inderdaad een prima weergave van wat onder een ouderwetse vaderrol verstaan kan worden. Vaders die zorgen; een emotionele band hebben met hun kinderen hebben (altijd een wederzijdse behoefte) moeten in therapie. Hiermee wordt niet alleen aangegeven dat een vooruitstrevende vader niet goed is maar dat hij dus ook een afwijking zou hebben die een behandeling zou rechtvaardigen die afwijkt van de behandeling van moeders. Iemand ten onrechte sieren met een geestelijke afwijking is een vorm van hatelijkheid. Het feit dat ik in therapie zou moeten om mijn dochter te kunnen zien; en daar bovenstaand gedrag moet afleren is een vorm van ver doorgevoerd machtsmisbruik c.q misbruik van gezag. Ik wordt immers gedwongen iets te doen met het sterkste machtsmiddel dat er is; niet geld of goed of mijn eigen leven wordt bedreigd nee het bestaan van en de band met mijn dochter dreigt onmogelijk gemaakt te worden als ik me niet van de therapieopgaaf kwijt. Overigens staat het hele handelen van de Raad voor de Kinderbescherming naar mij in een sfeer van feiten die het daglicht niet of slecht kunnen verdragen. Zoals ik al eerder aangaf in mijn notitie "om te komen tot aangifte" (bij u bekend) is er onder andere ook sprake van chantage en smaad. Ik zal mij hier echter volgens de afspraken in deze aangifte beperken tot bovenstaande feiten.

Ik merk op dat de andere zaken naar ik mag aannemen u wel genoegzaam bekend zijn. Ter toelichting bij deze aangifte stuur ik u het betreffende raadsrapport. Opdat u geen verkeerde indruk van mij krijgt merk ik op dat zelfs de weergave van de gesprekken met mij volstrekt onjuist is en klaarblijkelijk in het teken staat van het aandikken van het conflict. Zoals de heer v.d. Werff later opmerkte zou dit op een of andere manier aannemelijk moeten maken dat er geen omgang kan komen. Ook de weergave van de gesprekken met de moeder is bewust onjuist gelaten wat blijkt uit de brief die de moeder erover schreef. U mag dus wat u leest op geen enkel punt bij voorbaat als juist aanmerken. Ik ga ervan uit dat u dit rapport pas leest als u u voorgaande opmerking eigen hebt gemaakt. Ik geef bij deze aan dat naast de "notitie om te komen tot aangifte" waarin overigens ook nog vele verwijzingen naar andere documenten en literatuur te vinden zijn er ook nog een (concept)notitie bestaat met een semantische analyse van de gewraakte zinnen. Op verzoek stuur ik u die gaarne toe. U gelieve genoemde wetsartikelen naar eigen inzicht, waar nodig, aan te vullen. Verder verzoek ik u mij uitgebreid te horen en getuigen op te roepen. Over een en ander zou ik gaarne met u in overleg treden. Ik neem verder aan dat u mij op basis van de richtlijnen ter zake van de positie van slachtoffers van strafbare feiten zult informeren.

Hoogachtend;

Joep Zander

 

Nawoord Hop.
Een schriftelijke beslissing van de Officier van Justitie op deze aangifte is bij mij niet bekend!

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.