CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Ook Vader L. zag zijn kinderen na bemoeienis van kinderrechter Mees, de Raad voor de Kinderbescherming Vestiging Zutphen en de Stichting Jeugdbescherming Jeugdhulpverlening Gelderland niet meer terug

Voorwoord J. Hop
Redacteur J. Hop heeft vader Lukic meerdere malen persoonlijk ontmoet, ook met vader Lukic geprocedeerd bij de rechtbank Zutphen met Meesje als kinderrechter. Lukic kreeg NIET alle dossierstukken van SJJG en de zaakjes werden buiten Lukic om door de SJJG geregeld. Daar was Meesje natuurlijk niet zo blij mee. Ze keek Hop aan in de gang van de rechtbank Zutphen alsof ze water zag branden en van haar arrogantie als kinderrechter tegen vaders was op dat moment niet veel meer over. Ze was te LAF om de confrontatie met TWEE VADERS op haar hoorzitting aan te gaan en ook deze kinderrechter mw. R.A.J. Mees was kennelijk NIET opgewassen tegen PROCEDUREEL PROCEDEREN met Hop tegen de jeugdzorg in Gelderland. Ze had nu NIET met haar Soroptemistenclubje te maken maar met twee vaders die WEL tegen haar arrogantie waren opgewassen en dat werd haar teveel.
Milan Lukic ken ik dus persoonlijk en ben ook bij hem thuis geweest. Ik vond hem een aardige, ZEER GASTVRIJE PERSOON, waar ik met groot respect aan terugdenk! IEDERE LEZER van mijn websites dient daar goede nota van te nemen!

 

 

Tekst uit het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming Vestiging Zutphen

Hoewel op dit moment een omgangsregeling afdwingen slecht voor de kinderen geacht moet worden omdat verwacht kan worden dat dan de thuissituatie van de kinderen op zijn minst zr onrustig zou worden, is beslist niet gezegd dat vader de actor van die spanning t.o.v. de kinderen is.

Het is erg frappant dat de kinderen geen negatieve reacties hebben vertoond toen zij, destijds georganiseerd en recent kennelijk ongeorganiseerd contacten met vader hebben gehad. Bovendien is het vreemd dat moeder de Raad laat weten dat er gn contact tussen vader en kinderen mag plaatsvinden en er ondertussen wl contacten plaatsvinden, waarvan moeder wel moet weten dat die contacten met vader gaan plaatsvinden. Zij laat de kinderen nl. naar opa en oma vaderszijde toe gaan, heeft dat zelf gestimuleerd, terwijl zij weet dat deze mensen zeer regelmatige contacten met vader hebben. 

Ook stelt de RIAGG niet dat de kinderen geen contacten met vader zouden mogen hebben. Gesteld wordt dat die contacten de onrust en instabiliteit in het gezin van moeder zouden veroorzaken. Mijn conclusie kan alleen maar zijn dat ook moeder actor of minstens mede-actor kan zijn van de spanningen die ontstaat bij het aangaan van een omgangsregeling tussen vader en kinderen. 

Tot nu toe is vader het meest in beeld geweest als degene die de actor van alle problemen rond de kinderen is. Vader kan kennelijk wl goed met de kinderen omgaan in een rustige situatie waarbij moeder niet betrokken is, en de kinderen reageren daar niet merkbaar op. Al moet zo'n stiekem contact hen ook in een dilemma brengen. 

Hoewel de Raad op dit moment niet de door het Hof gevraagde omgangsregeling kan uitvoeren omdat moeder dat weigert omdat dat slecht voor de kinderen zou zijn, neigt de Raad toch naar een doorzetten van een omgangsregeling. 

Daarvoor zou de grote weerstand van moeder doorbroken moeten worden zodat zij de kinderen de ruimte kan geven voor en kan helpen bij een omgangsregeling, zoals dat van elke ouder verwacht mag worden. Het is de vraag of moeder over voldoende mogelijkheden beschikt om dat op eigen kracht te realiseren. Het is verstandig dat zij hierbij hulp van de RIAGG heeft gevraagd, maar tegelijk k of de daarvoor gewenste rust in het gezin opnieuw reden mag zijn voor verder uitstel van de formele omgangsregeling.

Raad voor de Kinderbescherming Zutphen

Advies: Op dit moment geen omgangsregeling afdwingen.

In het kader van een ondertoezichtstelling, die door de Raad gevraagd zal worden, kan worden bezien hoe en wanneer een omgangsregeling kan worden begonnen.

F. de Vree maatschappelijk werker

Het onderzoek en het advies kwamen tot stand onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het unithoofd Mr. G.M.A. Steenhuisen, de praktijkbegeleider G.J. Eppink en de maatschappelijk werker F. de Vree. Het rapport bevat gegevens die in tijd gezien een beperkte geldigheidswaarde hebben en alleen van belang zijn voor het doel waarvoor het rapport werd gemaakt.

 

Nawoord.
Net als Hop had ook vader L. KIR Mees (33) als kinderrechter. Net als Hop had ook vader L. dezelfde drie raadsmedewerkers: Unithoofd Mr. G.M.A. Steenhuisen, de praktijkbegeleider G.J. Eppink en de maatschappelijk werker F. de Vree

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.