CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

 

Stichting Organisatie Gescheiden Mensen: "Mede door Jan Hop werd internetsite soort rebellenclub"

Verdachte functie rechter aanleiding

Uit Balans Maart 1998.

 

Een ware guerilla tegen de rechterlijke macht en de kinderbescherming voert Jan Hop, die woonachtig is in Ermelo. Na een rechtszaak waarbij het ging om een omgangsregeling met zijn kinderen houdt hij zowel de rechterlijke macht als de kinderbescherming nauwgezet in de gaten. En constateert hij misstanden dan stelt hij die aan de kaak. Zijn belangrijkste wapens: het toetsenbord van zijn computer en zijn aansluiting op internet.

Jan Hop heeft al jarenlang geen contact met zijn drie dochters. Zij wonen bij hun moeder, hop's ex-echtgenote. De rechter weigerde een omgangsregeling op te leggen omdat Hop na echtscheiding geen contact met zijn kinderen zou hebben gezocht. Hetgeen volgens Hop niet waar is en aan de hand van gedateerde tekeningen en brieven zegt hij te kunnen bewijzen dat hij wel degelijk regelmatig contact met zijn dochters heeft gehad. De oudste is nu 15 jaar. Achtergrond van deze zaak is volgens Hop de weigering van zijn ex om de meisjes met hun vader in contact te brengen.

Soroptemisten. Na de voor Hop negatieve uitspraak van de (vrouwelijke) rechter ontdekte Hop dat deze vrouw President was van de Soroptemistenclub een op Amerikaanse leest geschoeide club die nastreeft dat de leden hun beroepsplicht zo goed mogelijk vervullen. Maar volgens Hop heeft die club en daarmee de door hem bekritiseerde rechter tot doel de belangen van vrouwen voor te vechten. Hij constateerde dat de inspraak in zijn geval was gebaseerd op het voortrekken van zijn ex-echtgenote en besloot de kat de bel aan te binden. Mede omdat hem tijdens de rechtszaak was gebleken dat de vertegenwoordiger van de Kinderbecsherming en de rechter al een uur voor de zitting met elkaar overleg pleegden over zijn zaak. Door middel van brieven aan Parlementsleden en via publicaties op de aan de kinderbescherming geweide site voert Hop nu actie.

Website. Deze website heeft zich inmiddels ontwikkelt tot een waar forum over de kinderbescherming en over nevenbetrekkingen van rechters. Hierop is ook de tekst gepubliceerd van een klacht van Hop tegen de Staat der Nederlanden, die hij heeft gedeponeerd bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Zonder bijstand van een advocaat heeft Hop dit lijvige stuk opgesteld, waarin hij de gang van zaken met zijn kinderen na zijn scheiding beschrijft en een aantal klachten daarover formuleert.

Kinderbescherming. Bijzonder is de wijze waarop Jan Hop strijd voert tegen de Raad voor de Kinderbescherming. Hoewel hij op het punt van het vooroverleg voorafgaand aan de zitting gelijk heeft gekregen - het zal niet meer gebeuren, zo is in een officiŽle brief gemeld - pakt hij deze afdeling van Justitie ook verder hard aan. Het ontbreekt aan democratische controle op het handelen van de kinderbescherming, zo luidt Hop's commentaar. En daarom stelt hij het handelen ervan, zowel van de Raad zelf als van individuele medewerkers aan de kaak. Op de website is daar van alles over te lezen, ook van de zijde van medestanders van hop, die deze site inmiddels ook ontdekt hebben.

Soms lijkt Hop wat door te schieten in zijn gedrevenheid om misstanden aan de kaak te stellen. Zo schrijft hij over kinderbescherming-medewerkers dat zij gestoord zijn en nodig in therapie moeten. Het feit dat deze mensen dergelijke beledigingen over hun kant laten gaan zegt volgens hem genoeg, als er zoiets over hem zou worden gezegd dan zou hij bij de politie aangifte doen wegens belediging zo merkt hij op. Dat de gemiddelde medewerker van de Kinderbescherming alleen maar even zijn schouders ophaalt als hij zoiets leest kan hij zich waarschijnlijk absoluut niet voorstellen, want met een minimaal ego kan een mens toch niet leven.

 

SOGM bedankt. Prachtig gedocumenteerd in 1998.

J. Hop, auteur website Censuur in Nederland 12 december 2004.

 

 

Reactie Hop aan de SOGM op 2 april 1998.

Bedankt voor het mooie artikel in uw goed verzorgde blad. Mag ik in uw blad de volgende vraag stellen om reacties in uw blad uit te lokken? Zijn, bepaalde medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, wel of niet gestoord en hebben zij therapie bij het RIAGG nodig als zij in een raadsrapport adviseren dat "vader therapie nodig heeft bij het RIAGG omdat hij liedjes zingt met zijn dochter of met haar door de stad fietst?

Reactie SOGM. Geen.

 

Risicoanalyse cliŽntenorganisatie SOGM maart 1998-12 december 2004

Het probleem in Nederland is dat het vrijwel onmogelijk is om alle cliŽntenorganisaties op een lijn te krijgen om een bepaalde misstand aan te pakken. In de onderhavige zaak heeft vader Joep Zander uit Deventer inderdaad een raadsmedewerker op hem afgestuurd gekregen die van mening was dat Joep in therapie moest gaan bij het RIAGG omdat hij liedjes zong met zijn dochter.

Ik ben vanaf 1997 tot heden nog steeds van mening dat medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming die in hun raadsrapporten schrijven dat een vader in therapie moet gaan bij het RIAGG omdat hij liedjes met zijn dochter zingt of met haar door de stad fietst zelf bewijsbaar gestoord zijn en zelf in therapie moeten gaan bij het RIAGG en in ieder geval uit de buurt van kinderen gehouden moeten worden.

Ik ken Joep Zander persoonlijk heel goed, veel actie met hem gevoerd en groot respect voor hem gekregen. Ik blijf het jammer vinden dat de burgers van Nederland niet massaal actie blijven voeren tegen dit soort diskwalificaties van vaders door medewerkers van de kinderbescherming en het de Raad niet blijven inpeperen totdat dit is rechtgezet. Dat de gemiddelde lezer van het blad van de SOGM alleen maar even zijn schouders ophaalt als hij zoiets leest kan ik mij nauwelijks voorstellen en het is jammer dat de SOGM op dit onderdeel niet duidelijker stelling neemt om de zaak van Joep Zander te steunen. Kennelijk vind de SOGM het nog steeds geen probleem dat vaders door medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming naar het RIAGG worden gestuurd omdat zij liedjes zingen met hun dochter of met haar door de stad fietsen.

Ik denk daar ook 12 december 2004 nog steeds heel anders over terwijl ik met een glimlach terugkijk op hun prachtige artikel over mijn persoon. Kennelijk hadden ze bij de SOGM in 1998 wel snel in de gaten gekregen dat internet ongekende mogelijkheden bood om iets te bereiken. Citaat: "Zijn belangrijkste wapens: het toetsenbord van zijn computer en zijn aansluiting op internet"

 

(600) Gegevens uit het heden 27 november 2009

Nationale ombudsman, dr A.F.M. Brenninkmeijer, beroering wekte met zijn ‘De Jeugdzorg lijdt aan een gedragsstoornis’.

(16) Gegevens uit het verleden 1997-heden

Jan Hop: "Medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming die in hun raadsrapporten schrijven dat een vader in therapie moet gaan bij het RIAGG omdat hij liedjes met zijn dochter zingt of met haar door de stad fietst zelf bewijsbaar gestoord zijn en zelf in therapie moeten gaan bij het RIAGG en in ieder geval uit de buurt van kinderen gehouden moeten worden.

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten