CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Vragen van Hop over de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming bij onderzoek naar omgang en gezag bij valse incest aanklachten tegen vader blijven onbeantwoord

 

Faxbericht 030-2392450

Ministerie van Justitie,
Raad voor de Kinderbescherming,
Landelijk Bureau,
Drs. E.J.H.M Hooymans, algemeen directeur of plaatsvervanger,
Arthur van Schendelstraat 610,
3511 MJ Utrecht.

Ermelo, 24 oktober 1997.

Geachte heer Hooymans,

Beleefd vraag ik antwoord op de onderstaande vragen om kinderen te kunnen beschermen tegen medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming.

Ondergetekende verwijst daarbij naar uw "Missie", De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen die zich in een bedreigende situatie bevinden. De Raad doet dit als overheidsorganisatie pas als andere pogingen niet zijn geslaagd. Indien nodig vraagt de Raad de rechter de bescherming van het kind te waarborgen. De Raad stelt zich open op en werkt deskundig, zorgvuldig en snel. "De Raad beschermt kinderen."

Het onderwerp betreft vaders die na echtscheiding vals worden beschuldigd van incest om ontzeggingsgronden tussen kinderen en vader te kunnen creŽren.

Vraag 1. Acht u het gewenst dat de volgende passages in raadsrapporten van de Kinderbescherming voorkomen? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Citaat RvdK Raadsrapport: 

"Onder indruk van de maatschappelijk werker." Vader heeft daarnaast een enorm sterk gevoel voor rechtvaardigheid en een grote drang net zolang te strijden tot een in zijn ogen rechtvaardig resultaat behaald is. Vader beseft zelf waarschijnlijk niet dat hij imponerend overkomt op anderen als hij voor zijn rechten strijdt. Juist door deze rechtvaardigheid na te streven jaagt hij moeder tegen zich in het harnas. Moeder reageert hier op door zich geschrokken terug te trekken en is minder bereikbaar voor vader. Dit is dan voor vader het punt om nog harder te strijden. Zodoende escaleert het overleg tussen hen beiden regelmatig. Deze rechtvaardigheid zal vader koste wat kost blijven nastreven. Het streven naar rechtvaardigheid is op zich een goede gedachte, maar behoort geen doel op zich te zijn. Vader kan in zijn drang naar rechtvaardigheid de werkelijke belangen van de kinderen, rust tussen partijen, uit het oog verliezen. Vader dient zich te realiseren dat het enige belang wat echt voor de kinderen telt, rust tussen partijen is.

Onder conclusie. Vader is, meer dan moeder geneigd de strijd aan te gaan om wat in zijn ogen rechtvaardig is te bereiken. Hij gaat daarmee voorbij aan het enige belang voor de kinderen en dat is rust tussen de partijen. Moeder is in de optiek van de raad wat meer geschikt dan vader en zal daardoor de meest aangewezen persoon zijn om met het ouderlijk gezag belast te worden. Advies moeder met het gezag belasten.

Antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 29.10.97 geweigerd. Conclusie Hop: de MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur E.J.H.M. Hooymans voor deze drs. L.C.M. Tigges.

Vraag 2. Zie bovengenoemde passage. Wat is belangrijker?
Rust voor de betrokken kinderen, of dat vader zich mag verdedigen tegen valse incestaanklachten na echtscheiding?

Antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 29.10.97 geweigerd. Conclusie Hop: de MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur E.J.H.M. Hooymans voor deze drs. L.C.M. Tigges.

Vraag 3. Acht u het gewenst dat een vader na scheiding zich tegen valse incestaanklachten mag verdedigen? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 29.10.97 geweigerd. Conclusie Hop: de MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur E.J.H.M. Hooymans voor deze drs. L.C.M. Tigges.

Vraag 4. Acht u het gewenst dat een vader na scheiding zich niet verdedigt tegen valse incestaanklachten? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 29.10.97 geweigerd. Conclusie Hop: de MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur E.J.H.M. Hooymans voor deze drs. L.C.M. Tigges.

Vraag 5. Zie 1 en 2 en de onderhavige passage uit een raadsrapport "Vader is, meer dan moeder geneigd de strijd aan te gaan om wat in zijn ogen rechtvaardig is te bereiken. Hij gaat daarmee voorbij aan het enige belang voor de kinderen en dat is rust tussen de partijen. Moeder is (daarom) in de optiek van de raad wat meer geschikt dan vader en zal daardoor de meest aangewezen persoon zijn om met het ouderlijk gezag belast te worden. Advies moeder met het gezag belasten. Klopt het dat als een vader zich verdedigt tegen valse incestaanklachten dan concludeert de Raad voor de Kinderbescherming vader NIET met het gezag belasten? Antwoord Ja of Nee is voldoende".

Antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 29.10.97 geweigerd. Conclusie Hop: de MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur E.J.H.M. Hooymans voor deze drs. L.C.M. Tigges.

Vraag 6. Zijn u zaken bekend waar een vader zich niet heeft verdedigt tegen valse incestaanklachten na scheiding en als "beloning?" hiervoor wel met het gezag is belast? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 29.10.97 geweigerd. Conclusie Hop: de MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur E.J.H.M. Hooymans voor deze drs. L.C.M. Tigges.

Vraag 7. Zijn raadsmedewerkers die rapporteren en adviseren dat vaders zich niet tegen valse incestaanklachten na scheiding moeten verdedigen omdat rust voor de kinderen belangrijker is niet zelf zodanig gestoord dat ze onmiddellijk door de betrokken directie voor therapie bij her RIAGG dienen te worden aangemeld? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 29.10.97 geweigerd. Conclusie Hop: de MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur E.J.H.M. Hooymans voor deze drs. L.C.M. Tigges.

Vraag 8. Welke maatregelen gaat u nemen om landelijk een einde te maken aan de praktijken van raadsmedewerkers die kinderen van hun vaders beroven omdat deze vaders zich verdedigen tegen valse incestaanklachten en volgens deze raadsmedewerkers rust voor de kinderen belangrijker is en daarom moeder maar met het gezag belast moet worden.

Antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 29.10.97 geweigerd. Conclusie Hop: de MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur E.J.H.M. Hooymans voor deze drs. L.C.M. Tigges.

In afwachting voor uw snelle reactie, verblijf ik,

met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

J. Hop


Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.