CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Normen, werkwijze en methodes van de Raad voor de Kinderbescherming na ontvoering van kinderen

De Raad voor de Kinderbescherming stelt zich NIET open op na vragen over de werkwijze van de Raad na ontvoering van kinderen

Faxbericht 030-2392450

Ministerie van Justitie,
Raad voor de Kinderbescherming,
Landelijk Bureau,
Drs. E.J.H.M Hooymans, algemeen directeur of plaatsvervanger,
Arthur van Schendelstraat 610,
3511 MJ Utrecht.

Ermelo, 6 december 1997.

Geachte heer Hooymans,

Beleefd vraag ik antwoord op onderstaande vragen teneinde kinderen te kunnen beschermen tegen medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming.

Ondergetekende verwijst daarbij naar de formulering van uw "MISSIE" De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen die zich in een bedreigende situatie bevinden. De Raad doet dit als overheidsorganisatie pas als andere pogingen niet zijn geslaagd. Indien nodig vraagt de Raad de rechter de bescherming van het kind te waarborgen. De Raad stelt zich open op en werkt deskundig, zorgvuldig en snel. De Raad beschermt kinderen.

Het onderwerp is "Vertrek van een van de ouders na scheiding met de kinderen."

Vraag 1
Als een gezagsouder bij scheiding haar kinderen meeneemt naar een ander adres is er dan sprake van ontvoering van de kinderen? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Antwoord op vraag 1.
Het antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 10.12.97 geweigerd. Conclusie Hop: De MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur drs E.J.H.M. Hooymans.

Vraag 2
Als vader het gezag heeft en moeder houdt de kinderen achter na een omgangsregeling is er dan sprake van ontvoering van de kinderen? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Antwoord op vraag 2.
Het antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 10.12.97 geweigerd. Conclusie Hop: De MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur drs E.J.H.M. Hooymans.

Vraag 3
Als moeder na echtscheiding met de kinderen vertrekt acht u het dan gewenst dat de medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming rapporteert in een raadsrapport citaat: "De moeder heeft de indruk gegeven geen inzicht te hebben in wat het voor de kinderen heeft betekent, om plotseling bij hun vader te worden weggehaald. De zorgen die zij heeft met betrekking tot de opvoeding en verzorging van de kinderen door de vader zijn niet bevestigd, ook niet door informanten". De wijze waarop de moeder hiervoor aandacht vraagt is zorgelijk. Haar overbezorgde gedrag jegens de kinderen is voor hen belastend, omdat zij hiermee de zorg van de vader in twijfel trekt en te overbeschermend naar hen is. Vanuit haar ongerustheid voor de kinderen, lijkt zij impulsief te kunnen handelen zoals gebleken is door hen naar .......... mee te nemen? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Antwoord op vraag 3.
Het antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 10.12.97 geweigerd. Conclusie Hop: De MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur drs E.J.H.M. Hooymans.

Vraag 4
Ik neem aan dat u niet discrimineert en dat in omgekeerde gevallen uw antwoord hetzelfde zou zijn? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Antwoord op vraag 4.
Het antwoord op deze vraag wordt door de kinderbescherming op 10.12.97 geweigerd. Conclusie Hop: De MISSIE is bedrog. De Raad weigert zich hier open op te stellen. De algemeen directeur drs E.J.H.M. Hooymans.

Vraag 5
Wilt u mij een afschrift toesturen van het protocol hoe medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming moeten handelen indien een niet-gezagsouder eigen kinderen "ontvoert"? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

Antwoord op vraag 5
Er bestaat geen afzonderlijk protocol voor ontvoering. Algemeen directeur drs E.J.H.M. Hooymans.

Met vriendelijke groet,

hoogachtend,

J. Hop
Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.