CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Telegraaf 190699: Kinderrechter verpest vaderdag. Alle instanties gunnen Voorschotenaar voogdij, behalve de kinderrechter

 

door; ANGELO VERGEER

Morgen is het Vaderdag, maar voor Erik Rademaker is het nog maar de vraag of het een echte vaderdag wordt Of hij Y. mag zien, zijn 4-jarig zoontje uit zijn ontbonden huwelijk. Het ventje woont bij zijn moeder, Erik's ex. Wr een verhaal over een oorlog die echtscheiding heet. Met dat verschil dat alle partijen, k de Raad voor de Kinderbescherming, menen dat Y. op z'n zachtst gezegd beter af is bij de vader. Alleen besliste de kinderrechter onlangs anders. En vecht Erik nu harder dan ooit voor het leven van zijn kind. Want: "Mijn ex leeft samen met een junk die haar al een keer heeft neergestoken en dreigt Y. te vermoorden." Bewijs is er voldoende. Maar Erik's zorgen worden niet serieus genomen. Hij is een domme, dwaze vader...

VOORSCHOTEN - "En weet je wat ik nou totaal niet snap", zegt Erik Rademaker (38) zo halverwege ons gesprek. "Dan zegt zo'n rechter: 'Je wilt natuurlijk niet dat je ex-vrouw nog langer jullie zoontje ziet?' Hoe komt zo'n man daar nou bij? Daar begrijp ik dus helemaal niets van. Alsof ik dat zou willen. Elk kind heeft toch 'n moedertje nodig? "

Bovendien: het gaat ook helemaal niet om het 'moedertje', het gaat om haar nieuwe vriend. "Hij staat bij de politie bekend als de Plaag van Leiden. Met een strafblad van hier tot Tokio. Mishandeling, dreigen, slaan en schoppen, stelen, drugs, drank en geweld, al die zottigheid. Hij heeft mijn ex al een keer neergestoken. En altijd ruzie! Hoe vaak ik met haar al niet op het politiebureau heb gezeten, omdat die vent, hartstikke dronken, d'r alle hoeken van de kamer liet zien. Maar ze gaat, telkens naar hem terug, tot hij haar weer helemaal lam slaat. Daar zit m'n zoontje dan tussen... " Gek wordt Erik ervan. Wat helemaal niet goed is, want voor je het weet staat Erik dan weer in de rapporten als 'heetgebakerd', en dat is niet wenselijk voor de opvoeding van een kind'. Dus Erik houdt zich in, maar eigenlijk ook weer niet.

Klein hartje

'Voor de goede orde: Erik was vroeger heus geen lieverdje. Dat hoor je hem ook niet zeggen. Ook hij is wel eens in aanraking geweest met de politie, ook hij heeft wel eens dingen gedaan die God verboden heeft. Erik was een begenadigd wedstrijdbokser en zeker niet op zijn mondje gevallen. Een soort Pietje Bell. Met een imposante kop en grote handen. Maar over n ding zijn alle partijen het eens: hij heeft ook een klein hartje. En de komst van Y. in zijn leven gaf hem iets wat hij eigenlijk helemaal niet kende: verantwoordelijkheid dragen.

Erik ging dus werken voor de kost, werd vrachtwagenchauffeur en reed vier dagen in de week bloemen naar Oost-Duitsland. De rest van de tijd was voor Y., "mijn gozertje!" Kort daarop was hun huwelijk over. Er werd een regeling getroffen en Y. bleef bij zijn moeder. Maar die nam, uit een soort medelijden, een dakloze drugsverslaafde ja huis. Op een dag, augustus 1997, bracht Erik zijn zoon je terug. "Ik lever Y. bij m'n ex af, wordt 'ie bijna aangevlogen dooreen pitbull! Van die junk. 's Nachts rij ik met m'n bloemen naar Oost-Duitsland en denk: Da's toch niet normaal. Er stonden allemaal verhalen in de krant van pitbulls die kinderen half doodbeten. Ik dacht, straks bijt hij Y. nog in z'n koppie. Dus de volgende dag ben ik gaan bellen. Met de politie, de Kinderbescherming, Bureau Vertrouwensartsen; of zoiets nou normaal is? Maar ze vonden allemaal dat ik me niet met haar relatie moest bemoeien. Dat was iets tussen haar en die gozer met z'n pitbull."

Eenmaal terug in Nederland en dodelijk ongerust, stapte hij op de politie af met de mededeling dat hij z'n zoontje ging ontvoeren. "Dat mag niet zeiden ze. Ik zei: 'Je mag ook geen illegale pitbull houden' daar doen jullie ook niet tegen. De volgende dag heb ik me laten arresteren, want je kunt moeilijk tot en met sint-juttemis met je kind onderduiken. Wat heeft zo'n kind dan voor leven?! En er werd in ieder geval notie van genomen."

In februari '98 wordt de echtscheiding via de rechtbank uitgesproken en gaat het ouderlijk gezag naar de moeder. Erik wijst de rechter op de gezinssituatie, de verslaafde en zijn hond. "Zegt die man: 'Ja sorry hoor, maar dan had je maar de politie moeten bellen of de Kinderbescherming'. Was ik dus al een half jaar mee bezig..." Erik tekent direct hoger beroep aan en de rechter gelast de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek te doen.

Vanaf die tijd werkt alles in het voordeel van Erik, maar gelijk krijgt hij niet. "Mijn ex wordt neergestoken door die junk, in haar gezicht geschopt, terwijl zij mijn zoon als een menselijk schild gebruikt. Buren getuigen daarvan. Ze komt in het ziekenhuis terecht, die junk wordt gearresteerd en verdwijnt achter slot en grendel. Vervolgens doet de Rand onderzoek en rapporteert met geen letter over die junk. Want die zit dus vast, in voorarrest. Zo gaat dat. Tijdens de zitting belooft die mafkees plechtig af te kicken, van de drugs n de drank, hij komt meteen vrij, en nog geen uur later zie ik hem lopen, met m'n zoontje en 'n pilsje in z'n hand. Ik dacht dat ik compleet gestoord werd."

Ontvoering

Erik verkocht daarop de man pardoes een lel voor z'n hoofd en van een bokser komt dat hard aan. "Dom, had ik niet moeten doen, maar sorry hoor, bij mij ging even het licht uit." Y. nam hij mee, en dat heet dus: ontvoering. Omdat zijn ex de politie had verteld dat Erik een vuurwapen in huis had, werd hij door een arrestatieteam, compleet met kogelvrije vesten, in de kraag gevat. Een tumult, jongen. Y. en ik, mijn vriendin en haar twee kinderen, we werden in politieauto's geduwd. Ik heb 25 dagen gezeten voor de ontvoering van mijn kind."

Het Burgerlijk Wetboek, geleend uit de bibliotheek, komt erbij. "En dan mag ik nog van geluk spreken dat ik geen levenslang heb gekregen, want hier, er staat voor 'onttrekking aan wettig gezag' zes jaar. Ik heb hem twee keer ontvoerd en die junk een lel gegeven, dat is bij elkaar achttien jaar ... !!

De Raad voor de Kinderbescherming corrigeert onderwijl haar eerste rapport door in een tweede wl melding te maken van het feit dat de ex samenwoont met een aan alcohol en drugs verslaafde man, maar de man gaat naar een afkickcentrum. Conclusie van het rapport: het kind kan dus bij de moeder blijven. Vader Erik: "Wat weken later zie ik hem weer gewoon op straat lopen. Zei mijn ex dat hij een vrije middag had opgenomen... Maar het bleek dat hij allang weer ontslagen was uit het afkickcentrum omdat hij n gebruikt n gevochten had. Bovendien had de woningbouwvereniging het stel uit de flat gezet wegens overlast, CENSUUR en molesteren van de huismeesters."

De stukken, vele mappen dik inmiddels, komen erbij. Uit n van de politierapporten: De medewerkster van de woningbouwvereniging heeft Y. ook gezien en het ventje maakt op haar een ongelukkige, angstige indruk." Onder aan datzelfde politierapport stelt de agent: "...verzoek ik de raad DRINGEND een nader onderzoek in te stellen zodat ten aanzien van Y., ter VOORKOMING van verdere geestelijke ondergang (regelmatig met geweld in de woning geconfronteerd worden) maatregelen getroffen worden."

Maar er gebeurt niets. Erik schrijft daarop zeven ministeries aan, tal van rechtswinkels, het Meldpunt Discriminatie, de Commissie Gelijke Behandeling, het Juridische Klachtenbureau, de Nationale Ombudsman; afgezien van de laatste krijgt hij niet eens antwoord. Dan neemt hij meneer Hop uit Ermelo in de arm die ouders bijstaat welke problemen hebben met het beleid van de Kinderbescherming. Hop deponeert 19 klachten, die de Raad voor de Kinderbescherming alle 19 gegrond verklaart! In een persoonlijk gesprek biedt de directeur zijn excuses aan. Y. wordt meteen weggehaald en tijdelijk in een crisiscentrum in Hoek van Holland geplaatst.

Veiligheid

Weer worden zijn vader en moeder aan tal van Raadsonderzoeken onderworpen. De conclusie: In de interactie-observaties wordt duidelijk dat Y. zich bij vader en zijn partner veiliger voelt en dat hij tot een meer spontane en ontwikkelingsbevorderende wijze van functioneren komt in hun nabijheid. Hij durft vooral jegens vader een grote mate van vertrouwen te geven en op onbekommerde manier, overeenkomstig zijn leeftijd, te genieten van samenzijn en samenspelen. Bij moeder en partner blijft Y. daarentegen in hogere mate in afweer, waarmee hij zijn eigen ontwikkeling uiteindelijk in de weg zit." En stellig: De Raad heeft geconstateerd dat vader de enige persoon is die in de beleving van Y. zijn veiligheid kan waarborgen."

Iedereen is overtuigd, behalve... de kinderrechter. Hij laat, vorige maand, het ouderlijk gezag bij moeder omdat zij tijdens de zitting, een ijzersterke troef inzet: ze zegt dat zij haar relatie met die man heeft verbroken. Er komt dus een nieuw onderzoek en de rechter stelt zijn beslissing uit tot 27 november...

"We zijn weer terug bij af", zegt vader en ik ben helemaal stuk. Mijn ex heeft ik weet niet hoeveel keren gezegd dat het uit was tussen haar en die junk, maar ze zoekt hem telkens weer op. Dus dat verhaal ken ik al. Wat moet ik nou nog doen? Niemand in Nederland trekt zich blijkbaar iets aan van het feit dat mijn kind bij een tijdbom in huis woont die elk moment kan ontploffen. En Y.? Die is zwaar teleurgesteld in me, ook dat nog, want ik had hem nog zo beloofd dat hij nu snel bij zijn papa mocht komen wonen."

 

 

 

Klacht gegrond klager vader R. met J. Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming directie Zuid-West

Uitspraak 18-02-99 

Citaat:

 

Ad 1.   van augustus 1997 tot december 1997 heeft u de Raad meerdere malen benaderd in verband met uw zorgen om Y.

De Raad heeft daarop, naar uw mening, niet adequaat gereageerd. Door afwezigheid van de heer H. en mijn afspraak naar u om zo spoedig mogelijk de klacht af te handelen, heb ik geen navraag kunnen doen.

Het beleid van de Raad is echter dat er op een melding adequaat gereageerd dient te worden.

Indien dit in uw situatie niet heeft plaatsgevonden bied ik hiervoor mijn verontschuldigingen aan.

Overigens zal ik, bij de terugkeer van de heer H., een en ander nog met hem bespreken.  

Ad 2.   het op verzoek van vader bij het bespreken van het conceptrapport d.d. november 1998, aanvullende informatie inwinnen.

Gegeven de situatie van Y. na het detentie-ontslag van stiefvader had het in de rede gelegen dat de raadsonderzoeker zelfstandig deze informatie zou hebben ingewonnen. Ik beschouw dit aspect als gegrond.  

 

Ad 3.   het in het rapport onvoldoende aandacht besteden aan de beleving van Y. (klacht 19).

Tijdens het eerste onderzoek (maart 1998 tot juni 1998) is een interactie/-observatie-onderzoek uitgevoerd door de orthopedagoog.

Op dat moment verbleef de stiefvader in hechtenis en kon de thuissituatie als redelijk genormaliseerd worden beschouwd. Op 19 juni 1998 wordt stiefvader uit de hechtenis ontslagen en vertoeft weer regelmatig bij moeder.  

In het verslag van het kinderdagverblijf (blz. 11) worden zorgen geuit over Y.. Ten onrechte heeft de Raad geen aandacht besteed aan de beleving van Y. in deze, andere, periode. Ik beschouw dit aspect als gegrond.  

 

Ad 4.   de risico's van het verblijf van Y. bij moeder en stiefvader zijn niet afgewogen tegen het verblijf van Y. bij vader en zijn vrouw.

In het onderzoek is geen aandacht besteed aan de relatie tussen u en Y. en is geen aandacht besteed aan de gezinssituatie van u en uw vrouw en aan de beleving van Y.. Ik beschouw dit als een belangrijke omissie in het onderzoek en verklaar dit aspect als gegrond.

 

Bovenstaande overziend kan geconcludeerd worden dat met betrekking tot een aantal belangrijke onderdelen het onderzoek als onvolledig kan worden beschouwd:

a.    de raadsonderzoeker betwijfelt in de beantwoording en interpretatie van de vragen of : 'de stiefvader in staat zal zijn om echt af te kicken en of dat beklijft' (blz. 19), of: 'moeder sterk genoeg is om de relatie met stiefvader te verbreken. Indien zij kiest voor voortzetting van de relatie, dan is het de vraag of moeder zich voldoende realiseert dat dit ernstige gevolgen kan hebben voor het verblijf van Y. in haar gezin'.

De vraag of de veiligheid van Y. bij moeder voldoende is gewaarborgd (ook met een ondertoezichtstelling) is hiermee niet beantwoord, ondanks het feit dat moeder zelf voldoende inzicht heeft in wat Y. nodig heeft.

b.    ten tijde van het eerste onderzoek verbleef stiefvader in detentie, waardoor het onderzoek, inclusief de interactie/-observatie, in een redelijk genormaliseerde situatie verricht werd.

In het tweede onderzoek is te weinig aandacht besteed aan de beleving van Y., nu de stiefvader weer regelmatig bij de moeder verblijft (zie bijvoorbeeld het verslag van het kinderdagverblijf blz. 11).

c.  in samenhang met het verzoek van het Hof om advies te geven inzake gezagswijziging, ingediend door vader, is geen aandacht besteed aan: - de relatie Y.-vader  

- de gezinscontext vader en zijn vrouw,

met als doel tot een gewogen advies te komen omtrent de toekomstige verblijfplaats van Y..

Derhalve heb ik, in het kader van de klachtenprocedure besloten het onderzoek te doen heropenen, om binnen korte termijn, in het licht van de spanningsvolle situatie, nadere informatie te verzamelen omtrent:

- de relatie vader met Y.

- de beleving van Y. in relatie tot zijn ouders

- de gezinscontext van vader en zijn vrouw,

teneinde het Hof op zorgvuldige wijze te kunnen adviseren omtrent het verzoek tot gezagswijziging.

Indien dit aanvullende onderzoek tot het advies leidt: een gezagswijziging ten gunste van vader, dient aandacht besteed te worden aan de mogelijkheden van omgang tussen Y. en zijn moeder.  

Op korte termijn zal door de Raad (een andere raadsonderzoeker, onder leiding van een andere praktijkleider zal dit vervolgonderzoek verrichten) met u contact worden opgenomen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de mevrouw C. G. van de vestiging Den Haag.

 

Ik heb uw ex-echtgenote op de hoogte gesteld van bovenstaande beslissing.

 

Ik hoop dat ik met deze beantwoording voldoende recht heb gedaan aan deze klacht, terwille van Y..

Naar aanleiding van deze klacht zal ik met de unitleiding en betrokken medewerkers een nadere analyse verrichten omtrent de aanpak en het verloop van het onderzoek, met het oogmerk de procesgang te verbeteren, c.q. aan te scherpen.

Indien u het niet tevreden bent met het antwoord op uw klachten kunt u zich binnen 6 weken na ontvangst van deze brief wenden tot de externe klachtencommissie van de Raad voor de Kinderbescherming, Postbus 28, 3000 AA Rotterdam.

Hoogachtend

drs. W.C.M. T. adjunct directeur

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.