CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ę

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Rietveld Lyceum Doetinchem en omgeving ONVEILIG voor meisje A. Dit vrolijke meisje zit nu opgesloten in KINDERGEVANGENIS Geheim politie onderzoek naar wantoestanden bij Rietveld Lyceum in Doetinchem! Ouders stuur uw kinderen naar een andere school!

 

VOORWOORD MET ZICHT OP AMATEURS WERKZAAM VOOR DE JEUGDZORG IN GELDERLAND!

Klacht 18.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over:
18.1 Vanaf augustus 2006 tot december 2011, dus na VIJF JAAR ZOGENAAMDE JEUGDZORG HULPVERLENING heeft de Stichting bureau Jeugdzorg Gelderland
nog steeds geen zicht op de sociale ontwikkeling van A.. 18.2 De minderjarige heeft ten onrechte VIJF JAAR LANG MET "AMATEURS" TE MAKEN GEHAD!

18.3 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder aan de bel getrokken hebben dat het misging met de minderjarige.
18.4 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder maatregelen genomen hebben tegen de belagers van A.. 18.5
Deze "AMATEURS" ten onrechte het slachtoffer de minderjarige hebben laten opsluiten en de belagers vrijuit hebben laten gaan.
18.6 Deze "AMATEURS" ten onrechte een verkeerd signaal naar de samenleving sturen zodat de onderhavige situatie zich keer op keer zal herhalen
waarbij deze "AMATEURS" en (onderaannemers) in de jeugdzorg financieel voordeel kunnen blijven halen uit dit soort situaties.
Hoeveel minderjarigen zijn de afgelopen decennia door dit soort jeugdzorg "AMATEURS" opgesloten in gesloten jeugdzorg,
daders vrijuit laten gaan met rechtspraak die niet aan de kwaliteitseisen voor rechtspraak voldoet?

Klacht 19.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over:
19.1 Vanaf augustus 2006 tot december 2011, dus na VIJF JAAR ZOGENAAMDE JEUGDZORG HULPVERLENING heeft de Stichting bureau Jeugdzorg Gelderland nog steeds geen zicht op de cognitieve ontwikkeling van  A.. 19.2 De minderjarige heeft ten onrechte VIJF JAAR LANG MET "AMATEURS" TE MAKEN GEHAD!
19.3 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder aan de bel getrokken hebben dat het misging met de minderjarige.
19.4 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder maatregelen genomen hebben tegen de belagers van  A..
19.5 Deze "AMATEURS" ten onrechte het slachtoffer de minderjarige hebben laten opsluiten en de belagers vrijuit hebben laten gaan.
19.6 Deze "AMATEURS" ten onrechte een verkeerd signaal naar de samenleving sturen zodat de onderhavige situatie zich keer op keer zal herhalen waarbij deze "AMATEURS" en (onderaannemers) in de jeugdzorg financieel voordeel kunnen blijven halen uit dit soort situaties.
Hoeveel minderjarigen zijn de afgelopen decennia door dit soort jeugdzorg "AMATEURS" opgesloten in gesloten jeugdzorg, daders vrijuit laten gaan met rechtspraak die niet aan de kwaliteitseisen voor rechtspraak voldoet?

Klacht 20.
Beklaagden ten onrechte de ouders belast met het gezag niet tijdig en/of onjuist en/of onvolledig hebben ge´nformeerd over:
20.1 Vanaf augustus 2006 tot december 2011, dus na VIJF JAAR ZOGENAAMDE JEUGDZORG HULPVERLENING heeft de Stichting bureau Jeugdzorg Gelderland nog steeds geen zicht op de seksuele ontwikkeling van  A.. 20.1 Vanaf augustus 2006 tot december 2011, dus na VIJF JAAR ZOGENAAMDE JEUGDZORG HULPVERLENING heeft de Stichting bureau Jeugdzorg Gelderland nog steeds geen zicht op de cognitieve ontwikkeling van  A.. 20.2 De minderjarige heeft ten onrechte VIJF JAAR LANG MET "AMATEURS" TE MAKEN GEHAD!
20.3 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder aan de bel getrokken hebben dat het misging met de minderjarige.
20.4 Deze "AMATEURS" ten onrechte niet eerder maatregelen genomen hebben tegen de belagers van  A..
20.5 Deze "AMATEURS" ten onrechte het slachtoffer de minderjarige hebben laten opsluiten en de belagers vrijuit hebben laten gaan.
20.6 Deze "AMATEURS" ten onrechte een verkeerd signaal naar de samenleving sturen zodat de onderhavige situatie zich keer op keer zal herhalen waarbij deze "AMATEURS" en (onderaannemers) in de jeugdzorg financieel voordeel kunnen blijven halen uit dit soort situaties.
Hoeveel minderjarigen zijn de afgelopen decennia door dit soort jeugdzorg "AMATEURS" opgesloten in gesloten jeugdzorg, daders vrijuit laten gaan met rechtspraak die niet aan de kwaliteitseisen voor rechtspraak voldoet?

WAARSCHUWING VAN J. Hop! De klachtzaak en verweerschrift zijn ingediend voor de hoorzitting kinderrechter met als grondslag eenzijdige SBJG minimale informatie. Op de hoorzitting kinderrechter werden aanklachten van SBJNB tegen de minderjarige A./Nienhuis/Leenders/Hop (inzake publicaties over de zaak op internet) door de minderjarige A. zelf naar de categorie "verzonnen (jeugdzorg) verhalen" verwezen. Waarop SBJG gelijk reageerde dat de situatie in/rondom Rietveld Lyceum en Kindertehuis Blanco Zelhem voor de minderjarige uitermate onveilig was en dat de politie in Doetinchem met een enorm onderzoek bezig was naar "loverboypraktijken" en de situatie in/rondom het Rietveld Lyceum Doetinchem. Samenvatting waarschuwing: In de onderstaande klachtzaak (kan)/is sprake (zijn) van verzonnen (jeugdzorg)verhalen.

Als er geen "loverboys" uit Doetinchem, te weten leerlingen van het Rietveld Lyceum worden opgepakt ook geen leerlingen van het Rietveld Lyceum voor "loverboypraktijken" worden veroordeeld dan is er in de onderhavige zaak sprake van kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen en dat is FRAUDE en dienen alle ontvangen jeugdzorg (KOSTEN KINDERGEVANGENIS VOOR A.) gelden als HELING te worden aangemerkt. Waarom lopen de DADERS "loverboys", te weten leerlingen van het Rietveld Lyceum, nog vrij rond en gaan gewoon naar school op het Rietveld Lyceum en wordt hun slachtoffer A. in een KINDERGEVANGENIS opgesloten?

Represaille maatregelen en zaken met opzet laten escaleren van/door Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland en de betrokken kinderrechter tegen de minderjarige A. en haar ouders lijken een logischer verklaring voor het opsluiten van A. om het verzet van de ouders en hun dochter A. tegen vijf jaar ernstig falende Gelderland Jeugdzorg kost wat kost te gaan breken.

Het bovenstaande klemt des te meer omdat de betrokken kinderrechter Waal van Wessem de minderjarige A. eerder al verlenging OTS en UHP gaf, vervolgens de ouders van A. heeft ontzet uit het gezag (niet uitvoerbaar bij voorraad) en nu haar gram kan halen door de minderjarige A. op te sluiten in een KINDERGEVANGENIS als representatief voorbeeld hoe jeugdzorg zaakjes worden verdeeld (79)

Het vrolijke meisje A. bekend van Cel 12 blijft (gezins)voogd ook in 2011 op hoorzitting kinderrechter "verzonnen verhalen" corrigeren, was te zien was in TV uitzending Omroep Gelderland en zit na 5 jaar Gelderland jeugdzorg(represailles) nu in een KINDERGEVANGENIS

 

 

 

 

Aanklacht Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland tegen RIETVELD LYCEUM, Kruisbergseweg 4, 7009 BP DOETINCHEM bij kinderrechter Arnhem

Citaat: "Op 27 oktober j.l. bleek dat A. in de periode september/oktober ruim 30 uur ongeoorloofd afwezig is geweest van school. School heeft verzuimd gezinshuisouders en voogd hiervan op de hoogte te stellen.  A. bleek op forse schaal softdrugs te gebruiken en met jongens van en rondom school seksueel contact te hebben. Ze werd tijdens de lessen door deze jongens onder druk gezet om de school te verlaten en seksuele handelingen te verrichten. Voorafgaand aan deze opdrachten is  A. ernstig bedreigd (keel doorsnijden). Naar aanleiding daarvan is melding gedaan bij de politie afdeling zeden te Doetinchem. Op 10 november heeft  A. samen met een vriendin een verklaring over deze gebeurtenissen afgelegd. Politie is bekend met de groep jongens en er bestaan ernstige verdenkingen van loverboypraktijken op grote schaal. Op 14 november heeft de politie haar telefoon in beslag genomen en wordt duidelijk dat zij onder zeer grote druk staat en dat de bewuste jongens over belastend beeld materiaal over haar beschikken waarmee zij waarschijnlijk wordt gechanteerd. In de afgelopen weken wordt steeds duidelijker dat  A. op forse schaal verdovende middelen gebruikt en niet meer helder is. Ze geeft aan dat ze voortdurend voor de jongens in beeld en bereikbaar moet zijn. In de afgelopen week zien gezinshuisouders en hulpverlening  A. steeds verder achteruit gaan. Ze trekt zich thuis terug, is fysiek en mentaal uitgeput, maakt een verwarde indruk, liegt, en spreekt zichzelf tegen, komt angstig over, wil niet naar school en ze is erg bang voor de gevolgen van wat zij heeft verteld aan gezinshuisouders en politie. 24 november 2011 is  A. zonder toestemming van de gezinshuisouders vertrokken naar een van de jongens die haar misbruiken. Ze liet per sms weten dat zij niet naar school was en niet van plan was terug te keren naar het gezinshuis omdat het "anders alleen maar erger wordt". Uit haar smsen blijkt dat zij compleet klem zit tussen haar angst en de loyaliteits naar gezinshuisouders. Zij zegt ernstig bedreigd te worden door meerdere jongens en ervoor te kiezen om de situatie niet erger te maken. Zoals ze zelf aangeeft, is de enige manier om veilig te zijn van de aardbodem te verdwijnen of heel ver weg verblijven.

WAARSCHUWING VAN J. Hop! De klachtzaak en verweerschrift zijn ingediend voor de hoorzitting kinderrechter met als grondslag eenzijdige SBJG minimale informatie. Op de hoorzitting kinderrechter werden aanklachten van SBJG tegen de minderjarige A./Nienhuis/Leenders/Hop (inzake publicaties over de zaak op internet) door de minderjarige A. zelf naar de categorie "verzonnen (jeugdzorg) verhalen" verwezen.

 

 

Hop adviseert: "Ouders stuur uw dochters onverwijld naar een andere school.

Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland op hoorzitting kinderrechter Arnhem: "Rietveld Lyceum Doetinchem en omgeving ONVEILIG voor meisje A."!

Waarom lopen de DADERS "loverboys", te weten leerlingen van het Rietveld Lyceum, nog vrij rond en gaan gewoon naar school op het Rietveld Lyceum en wordt hun slachtoffer A. in een KINDERGEVANGENIS opgesloten?

 Dit vrolijke meisje A. zit nu opgesloten in KINDERGEVANGENIS Geheim politie onderzoek naar wantoestanden bij Rietveld Lyceum in Doetinchem!

 "Ouders stuur uw dochters onverwijld naar een andere school.

Stichting Bureau Jeugdzorg Gelderland op hoorzitting kinderrechter Arnhem: "Rietveld Lyceum Doetinchem en omgeving ONVEILIG voor meisje A."!

 

 

 

(581)Politie gemeente Rheden en OM weigerden om werkelijke daders van kindermishandeling te vervolgen! Wat is na VIJF JAAR hiervan het resultaat?

Hoeveel "jeugdzorg" handlangers worden eigenlijk op ouders afgestuurd en met welk resultaat na VIJF JAAR UITHUISPLAATSING
VAN KIND na verzonnen verhalen? Antwoord: Meer dan 175 met als eindresultaat de KINDERGEVANGENIS voor het betrokken kind!