CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Geef mij de controle over de valuta van een natie en het maakt me niet meer uit wie de wetten maakt
Mayer Amschel Rothschild, 1743 - 1812

Wat Mr. Rothschild had ontdekt was de basisprincipe van macht, invloed en controle over mensen indien toegepast op de economie. Dat principe is 'wanneer je het verschijnsel macht voorwendt, zullen de mensen je die al snel geven'. Het denksysteem van (de elite achter) de overheid is ontwikkeld om de burger in de (eigen) val te laten lopen. De economie werd een systeem dat erop gericht was het onverantwoord handelen van overheden, bedrijfsleven en particulier te stimuleren door de geldkraan wijd open te zetten en het lenen van geld werd en wordt nu op grote schaal als de meest positieve daad allertijden gepredikt.

Wat J. Hop, redacteur van de websites Censuur in Nederland en Groep Hop, vervolgens ontdekte (1) (116) (220) (50) (300) (95) (710) was dat het " rechtersleger" probeert het basisprincipe van macht, invloed en controle over mensen toe te passen op de economie. Door onafhankelijke producerende burgers en bedrijven financieel uit te kleden en/of kapot te maken om als oplossing gesubsidieerde hulpverlening te kunnen blijven verkopen. (575) (101) (581) (180) De elite in Nederland steeds verder te verrijken in overeenstemming met de uitgangsformule op de website Censuur in Nederland en de politieke groepering Groep Hop.

 

 

 

Geld is Macht! Macht is Recht! Hop adviseert: "Leen geen geld, koop niets op krediet en maak kost wat kost geen schulden!"

De informatie op de website CIN is GRATIS! Daar zijn een flink aantal rechters, bestuursorganen e.a. NIET zo blij mee. Door de redacteur zijn dan ook keiharde maatregelen getroffen om de redacteur TEGEN de corruptie van coalities tussen overheden en rechtersleger te beschermen. (500) (419)

 

 

 

Een lezer van de website, dhr. Arend Lammertink, stuurde aan de redacteur een persbericht
over arbeidsproductiviteit, welvaart en de hoeveelheid mensen die een economie kan ondersteunen 

 

Citaat uit dit persbericht:

"Het punt is echter dat wanneer je als land een groot deel van je beschikbare arbeidskrachten inzet om papier
te verschuiven, dat ten koste gaat van de "echte" welvaart die je produceert.

Maar laten we ons eens een "model" maken van de werkelijkheid, zodat
we de processen die zich afspelen kunnen begrijpen. Ik ben een
techneut, een software engineer, en ik wil altijd begrijpen hoe iets
in elkaar zit en probeer dat te doorgronden. Een model dus.

We nemen een eiland, een afgelegen eiland, zoals paas-eiland. En we
stellen ons het leven voor zo'n honderd jaar geleden, met een redelijk
moderne maatschappij. Er is een bakker, een slager, een timmerman
annex aannemer en een kruidenier. En daarnaast wonen er 50 boeren
annex vissers die voor het voedsel zorgen. Je hebt dus zeg maar 53
producenten van "echte" welvaart en een handelaar, de kruidenier.

Op een gegeven moment begint de kruidenier ook te bankieren en een
visser ontdekt "een buitenland" waar hij voedsel en spullen kan kopen,
voor minder geld dan op het eiland omdat het "buitenland" gebruik
maakt van slaven, of omdat het buitenland betere techniek heeft of zo.

Die visser denkt: "ik kan beter gaan handelen. Veel makkelijker, en ik
verdien nog meer ook." Dus hij gooit z'n netten overboord, zodat hij
meer ruimte heeft om producten van het "buitenland" in te voeren.
Laten we even aannemen dat een gemiddeld huis op het eiland zo'n 1000
zilveren florijnen kost en dat dat voor de gemiddelde boer net zo'n
beetje bij elkaar te sprokkelen is. Maar die visser die ziet op het
vasteland prachtige huizen staan, die minstens 10.000 florijnen
kosten. En omdat hij met z'n producten concurreert met de lokale
boeren, staan de prijzen onder druk. Geen nood, de kruidenier wil de
handels-visser wel geld lenen, maar hij moet 4% rente betalen over 30
jaar. Op die manier kan de handelaar de timmerman inhuren, die op zijn
beurt zeg 4 boeren inhuurt om zo'n grote klus te kunnen klaren.

Dus de visser leent 10.000 florijnen van de kruidenier, die dat geld
in bewaring had van al die boeren die het op de bank hadden gezet.
Voor die 10.000 florijnen huurt hij de timmerman met zijn 4 junior
timmerlui in, die per man 2.000 florijnen krijgen om die visser een
prachtig huis te bouwen (geheel van lokaal te winnen hout te bouwen,
dus geen andere kosten), en ze zetten daarvan de helft op de bank en
voor de andere helft kopen ze producten van de handels-visser. Nu
staat er dus een huis van 10.000 florijnen, waartegenover schijnbaar
een schuld van 10.000 florijnen bij de bank staat.

Maar over die schuld moet de handels-visser over 30 jaar gezien 4% x
10.000  x 30 = 12.000 florijnen aan rente betalen, aangenomen dat hij
dus over 30 jaar pas afbetaalt. De handels-visser heeft dus een huis
van 10.000 florijnen waar in feite een schuld van 22.000 florijnen
tegenover staat. En van de 10.000 uitgeleende florijnen is toch maar
weer 5.000 florijnen terug op de bank gezet en er zijn 5.000 florijnen
in omloop onder de timmerlui die daar wat mee kunnen doen, zoals een
wat groter huis laten bouwen. In ieder geval zullen ze wat moeten
uitgeven bij de kruidener of de handelaar, want als je huizen bouwt
kun je niet tegelijkertijd vissen of boeren. Laten we de situatie voor
en na nu eens op een rijtje zetten:

Voor:
*) de boeren en vissers hadden samen 10.000 florijnen aan spaargeld op
de bank staan.
*) de boeren en vissers hadden samen voor 50 * 1000 = 50.000 florijnen
aan huizen staan.
*) de bank had een schuld van 10.000 florijnen, het spaargeld van de boeren.
*) de bank had een vermogen van 10.000 florijnen in kas.
*) netto had de bank dus nul komma nul.

Nu er na:

*) de boeren en timmerlui "hebben" op papier nu 15.000 florijnen aan
spaargeld op de bank staan
*) de boeren, timmerlui en vissers hebben samen voor 50 * 1000 +
10.000 = 60.000 florijnen aan huizen staan.
*) de bank heeft nu een schuld van 15.000 florijnen, het totale
spaargeld van de boeren en timmerlui.
*) de bank heeft nu 5.000 florijnen in kas en een totale vordering van
22.000 op de handels-visser
*) netto heeft de bank nu opeens 5.000 + 22.000 – 15.000 = 12.000
florijnen uit het niets verdiend!

De "werkelijk" geproduceerde welvaart is dus een huis ter waarde van
10.000 florijnen, terwijl dat de 5.000 die de timmerlui op zak hebben
+ 12.000 = 17.000 florijnen aan geld heeft opgeleverd. Daarvan zijn
dus 7.000 florijnen niets dan gebakken lucht, een illusie, want in
werkelijkheid is er maar voor 10.000 florijnen aan welvaart
geproduceerd en die geproduceerde welvaart, het huis van de handelaar,
is ook nog eens bezwaard met een hypotheek, zodat het huis onder de
kont van de eigenaar verkocht kan worden als hij niet in staat mocht
blijken zijn schulden te voldoen, waardoor de bank bijna altijd haar
uit het niets gecreŽerde winst kan opstrijken.

De oorzaak van het verschijnsel inflatie zit hem dan ook in deze
luchthandel. Banken creŽren winst uit het niets waar slechts
gedeeltelijk reŽel gecreŽerde welvaart tegenover staat. En daarom is
het financiŽle systeem zo rot als een pruim en zal het uiteindelijk in
elkaar storten. Daar kun je gewoon op wachten. Ooit spat de zeepbel
uit elkaar en op dat moment gaat het niet meer om de pegels maar om de
daadwerkelijke geproduceerde welvaart: het handelaarshuis uit ons
model. En ja, als onze handelaar niets meer verdient om dat het
financiŽle systeem in elkaar gestort is, dan is het niet zo heel
moeilijk om uit te vinden wie dan de eigenaar van het huis gaat
worden. En aangezien hij zijn netten overboord gegooid heeft, heeft
hij dan ook geen ander alternatief dan op een houtje te gaan bijten.

Maar die handelaar is geen domme jongen. En omdat hij toch lange tijd
onderweg is om z'n spulletjes uit het buitenland te halen, heeft hij
alle tijd om na te denken. Hij knoopt z'n zeilen vast, zet ook zijn
roer vast, en gaat eens aan het rekenen. "Hmm", denkt hij, "dat gaat
op den duur niet goed". Dus hij gaat eens praten met de bankier. En
wat doen ze?

Ook de handelaar gaat bankieren en ze gaan samenwerken.

De handelaar gaat op papier leningen verstrekken aan de bankier, geld
dat hij voor het allergrootste deel helemaal niet heeft, en de bankier
verkoopt zijn hypothecaire onderpand door aan de handelaar, maar
beheert nog steeds wel het spaargeld van de boeren en timmerlui.
Natuurlijk is de bankier bereid leningen te verstrekken aan iedereen
die maar wil, want hij weet dat het onderpand in goede handen is. Je
kunt er op wachten dat dit uit de hand loopt, want er wordt op papier
meer winst gecreŽerd dan er daadwerkelijk geproduceerd wordt. Daarom
vertrouwen op een gegeven moment de boeren de bankier niet meer en
besluiten hun spaargeld op te nemen. Maar dat spaargeld is er niet, en
de bankier gaat failliet. Weg spaargeld, pech voor de spaarders.

Maar de schulden blijven wel bestaan, want die zitten intussen bij de
handelaar. En de bankier en de handelaar hebben natuurlijk samen
afgesproken hun winst te delen. De handelaar zal deze uitkeren aan de
kinderen van de bankier, zodat de boeren en timmerlui de bankier niet
kaal kunnen plukken.

Dat is natuurlijk erg slim bedacht van onze bankier en onze handelaar
en ze vinden zichzelf dan ook erg goed. "Die domme boeren snappen er
lekker toch niks van, en wij worden slapend rijk". En ja, de bankier
mag dan wel failliet zijn, maar ook in het ondertussen door zijn
kinderen gebouwde landhuis, dat aan hem is "uitgeleend" omdat hij zelf
failliet is, is het goed toeven!

Nou ja, de kinderen van de bankier en de handelaar houden het kapitaal
natuurlijk in de familie en trouwen onder elkaar en zo nu en dan gaat
ťťn van hen failliet, terwijl de ander de winst opstrijkt die "die
domme boeren" zich hebben laten aftroggelen.

Wij worden dus op precies dezelfde manier bestolen van onze door ons
tot op de bodem verrotte financiŽle systeem. Ik heb het laatst eens
nagezocht en als ik het me goed herinner is er een girale
geldhoeveelheid van zo'n 600 miljard waar een chartale – door de ECB
gedrukte – geldhoeveelheid van zo'n 60 miljard tegenover staat. We
betalen dus met z'n allen een fors bedrag aan rente voor schulden die
onze banken uit het niets tevoorschijn getoverd hebben. En onze banken
kunnen volkomen legaal hun gang gaan met deze totaal
gejuridiculiseerde praktijken.

 

 

 

Tot uw dienst. De frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders en het opzetten van kinderen door school en jeugdzorg tegen hun ouders


De jeugdzorg werkt NIET transparant, zal u altijd proberen te naaien met voor u geheime werkaantekeningen en voor u geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u "geheime onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om". Het is essentieel om steeds systematisch en procedureel te werken om de "geheime werkaantekeningen" en de geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u geheime "onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om" in uw zaak duidelijk zichtbaar te maken.
574 Kinderrechter pleegt zelfmoord en springt voor de trein in Utrecht
780 De Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg
80   Succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
6     Risicofactoren jeugdzorg, de weerzinwekkende partijdigheid van het rechtersleger voor jeugdzorg en RvdK
1000 U kruist steeds aan met welke kenmerken van organisatiecriminaliteit u te maken heeft
Werkwijze jeugdzorg Gelderland en politie: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html
177 En hoe ging het eigenlijk verder na het weghalen van die kinderen door "jeugdzorg"
547 Frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders, omschrijving complot
123 Geschiedenis! Hop deelt duizenden uitnodigingen uit voor ingang rechtbank Den Bosch
132 Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg. Volg de enorme geldstromen!
689 Zicht op exploitatie kinderen. Bij gelijke geschiktheid een allochtoon. Interculturele jeugdzorg, door Max Wattimena Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (Omdat het werkgelegenheidsaspect bij deze projecten voorop staat, bestaat de kans dat de instromers niet al te veel affiniteit hebben met de jeugdzorg. Of dat men bij de werving voor het project nauwelijks eisen stelt aan het opleidingsniveau van de werkzoekenden, zoals in Amsterdam is gebeurd.)
s41052011 Zicht op exploitatie kinderen. Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!
189 Zicht op exploitatie kinderen. Salarissen overheidspersoneel
174 Geld en arbeidsproductiviteit. Geef jeugdzorg de controle over valuta en het maakt ze niet meer uit wie wetten maakt
217 Geld en arbeidsproductiviteit. Voorkom problemen, weg met de jeugdzorg maak geen schulden en leen geen geld
219 Media. Als je de gesubsidieerde leugens van de leugens maar vaak genoeg herhaald gaan mensen dat geloven
429 Media. Iedere Nederlander behoort de geschiedenis van de Omroepbijdrage te kennen
246 Media -
CDA - mentaliteit in Nederland RAMP voor kinderen/ouders die met "jeugdzorg"te maken krijgen
721 De gevaren van de rechtspraak in Nederland, door J. Hop
79 President rechtbank Maastricht: "Wie de zaken verdeeld kan de uitspraak beÔnvloeden"
7 U begint met systematisch werken, probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens ieder gesprek
Inzicht in denk- en werkwijze "jeugdzorg" 72 73 97 122 339 388 436 437 445 481 545 549 600 602 617
108Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en ook steeds opnieuw toepast!
101 Modelklacht tegen gezinsvoogd, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder BESLUIT
3 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
145 Gemeente Ermelo (
CDA bestuur) praktijk voorbeeld zinloos klagen over onjuiste/geen ontvangstbevestiging
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
173 Iedere 14 dagen een informatieverzoek naar school bij kinderbeschermingsmaatregelen
403 Geld, school, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), geld en de geheime onderonsjes COMPLOT TEGEN OUDERS!
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beŽindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
509 Model bezwaarschrift gemeente tegen uitschrijving kind van uw woonadres
311 Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming werken samen TEGEN OUDERS!
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
81 Klacht 81 ouder(s) tegen BESLUIT jeugdzorg=STICHTING om RvdK te verzoeken onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
385 Model klacht tegen BESLUIT RvdK om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
497 U maakt bezwaar tegen het benaderen van informanten door de RvdK
339 Landelijke afspraak tussen jeugdzorg en kinderrechters: Verzoekschriften geen ’inhoudelijke’ informatie meer hoeven te bevatten!
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
663 Verzoekschrift omgangsregeling bij KIR na BESLUIT jeugdzorg
636 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal jeugdzorg
255 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet contactjournaal jeugdzorg
637 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal RvdK
170 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet afschrift contactjournaal RvdK
639 Modelklacht tegen indicatiebesluit
642 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel indicatiebesluit te toetsen
640 Modelklacht tegen Plan van Aanpak
366 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel Plan van Aanpak te toetsen
641 Modelklacht tegen HVP Zorgverlener
499 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel HVP Zorgverlener te toetsen
443 Modelklacht tegen gezinsvoogd PvA/indicatiebesluit naar KIR zonder inzichten
657 Verzoek KIR retour sturen PvA/indicatiebesluit zonder inzichten ouder
679 Modelverzoek wraking rechter meenemen naar iedere hoorzitting rechter en toetsen met info 457
658 Checklist ouder voor procederen bij de kinderrechter
263 Na (afloop) hoorzitting rechter levert u verzoek afschrift PV in bij de informatiebalie
384 Modelklacht tegen weigering afgifte proces-verbaal van de hoorzitting
124 Wraking Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle met Hop GEGROND!
VOORVRAAG handelt de notaris in het belang van de burger of in belang van de belastingdienst?
Belasting vrijstelling voor een kind is ruim 48000 euro.
Belasting vrijstelling voor een pleegkind minder dan 5 jaar in het gezin is 2000 euro.
Waarom wordt in de praktijksituatie een pleegkind langer dan 5 jaar niet als kind aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van UHP kinderen met criteria en welke termijnen aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van kinderen aangemerkt als ouders uit het gezag zijn gezet?
Hebben kinderen recht op (kinds)deel erfenis als hun ouders uit het gezag zijn gezet?
Waarom zitten er vertegenwoordigers van de belastingdienst in de Kamers van Toezicht notarissen?
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Rechtbanktraining waarheidsvinding: Kloppen de nevenfuncties bestuurders, gemeentesecretaris en griffier van uw gemeente?
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders in uw gemeente hadden/hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus tijdens verkiezingen gemeenteraad om de uitslag te beÔnvloeden door zelf stemmen te tellen, stemmen van andere partijen op het stapeltje van de eigen partij te leggen en/of stemmen van andere partijen ongeldig te maken en/of nog even een praatje te maken in het stembureau om de kiezer vlak voor dat deze gaat stemmen te kunnen beÔnvloeden?
Tenslotte heeft u een kopie ontvangen van het contract dat is afgesloten tussen jeugdzorg en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de jeugdzorg over te dragen naar de gemeente en is dit contract in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk tegen de jeugdzorgindustrie
Contact J. Hop.

 

top
Groep Hop ©
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter ©
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.