SLAVERNIJ IN NEDERLAND & POM ©
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Informant jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen van ouders (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

 

Politicus J. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiële) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.

Politicus J. Hop Ermelo: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiële) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.
Bekijk eerst mijn website over gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer! Veel succes toegewenst in een voor u wellicht emotioneel moeilijke en lastige situatie.

De CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

(609) Voorbeeld Wob verzoek om de namen van meer dan 800 Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie te verkrijgen
(566) Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de officier van justitie in uw zaak te verkrijgen

Stem Groep Hop in 2018.
U kunt iedereen die u kent in  de gemeenten waar Groep Hop mee doet aan verkiezingen vragen Groep Hop te stemmen. Dank u wel.

 

 

 

In memoriam Pamela Hemelrijk 3 juli 1947 - 28 september 2009
Niemands knecht
Pamfletten uit het Hemelrijk 1993 -2002
Uitgeverij Aspekt

Verkrijgbaar bij de betere boekhandel, behalve Het Martyrium te Amsterdam.

 

 

 

Pamela Hemelrijk: "Ook rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"

Algemeen Dagblad 29 maart 2002.

Pamela Hemelrijk: "Rechtspraak in Nederland beheerst door collusie en zwendel"

Adviseur landsadvocaat Mr. Paris. Paris. Het is u misschien ontgaan, want het stond gisteren op pagina 2, maar er begint eindelijk een beetje beweging te komen in de beerput van de Nederlandse rechtspraak. Want niet alleen de media misbruiken hun positie om met de boven ons gestelde autoriteiten onder één hoedje te spelen; ook rechters deinzen tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken. Daar zijn al diverse malen vragen over gesteld in de Kamer, maar die vragen worden dan door Jeltje van Nieuwenhoven terzijde gelegd, met een beroep op de Trias politica, de scheiding der machten. Dus een Kamerlid zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de recht(s)spraak, en de staat wimpelt die vragen af met het argument dat de staat zich niet met recht(s)spraak mag bemoeien, omdat die rechtspraak onafhankelijk is.

't Is net een Kafka-roman. Gelukkig zitten er nog een paar rechtschapen lui bij de rechtbank Utrecht, want daar moet zowat de hele top van de Haagse rechtbank zich nu onder ede laten verhoren. De edelachtbaren worden ervan beschuldigd gefraudeerd te hebben bij de afwikkeling van een faillissement. Het resultaat was dat een van de schuldeisers naar zijn vordering van 1,7 miljoen kon fluiten, en daardoor zelf failliet ging. De ABN-Amro daarentegen, die ook een van de schuldeisers was, kreeg via een geheime deal met de curator een veel hoger bedrag uit de boedel dan geoorloofd was. De Haagse rechter die dit gesjoemel willens en wetens sanctioneerde, mr. R.J. Paris (36), heeft voor diezelfde ABN-Amro gewerkt. Dat je je in zo'n geval als rechter van de zaak hoort terug te trekken is mr. Paris blijkbaar niet bekend. Hij is in een soortgelijk akkefietje, ook eens gewraakt, maar die wraking heeft hij toen doodleuk genegeerd. Hetgeen in strijd is met de wet. De Staat der Nederlanden is ook aangeklaagd: Kok, Korthals en Jorritsma worden ervan beschuldigd van fraude op de hoogte te zijn geweest, maar niets te hebben ondernemen. Ook zij moeten binnenkort in Utrecht voor het hekje verschijnen. Lieve rechtbank Utrecht: kan dat asjeblieft vóór 15 mei? Dan wordt het pas echt leuk! 

Onafhankelijke rechtspraak? Trias politica? Laat me niet lachen. Als de staat een rechtszaak wil winnen, dan heeft de staat daar zijn stromannetjes voor bij de rechterlijke macht. Bij de Centrale Raad van Beroep, een rechtscollege dat oordeelt over de rechtmatigheid van ambtenarenontslagen, staat een rechter aan het hoofd die topambtenaar is geweest bij Binnenlandse Zaken. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, dat alle boeren die zich tegen de MKZ-slachting van Brinkhorst probeerden te verzetten de kous op de kop heeft gegeven, wordt geleid door een rechter die topambtenaar is geweest op het departement van Landbouw.

Onze vriend mr. Paris is inmiddels door het Ministerie van Justitie tot adviseur van de landsadvocaat benoemd. Hij mag dus helpen de staat te verdedigen in een rechtszaak waarin hij zelf min of meer hoofdverdachte is. Bovendien heeft hij, sinds hij de staat als adviseur dient, als rechter 12 kort gedingen tegen de staat behandeld. Eén daarvan was een geding van Milosevic. De staat won, vanzelfsprekend. 

Tijdens de MKZ-crisis hebben hobbyboeren vorig jaar inderhaast een gelegenheidsstichting opgericht, om tegen de ruimingen te kunnen procederen via de gewone rechter. Want dat je bij het College van Beroep geen schijn van kans maakte, was zonneklaar. Dat geding stond voor woensdag bij de Haagse rechtbank op de rol. Te elfder ure is die zaak toen, zonder opgaaf van redenen, verschoven naar donderdag; op die dag had mr. Paris namelijk zitting. En die heeft dat varkentje toen voor de staat gewassen: het ruimen mocht doorgaan. Wat zullen er die avond een rondes gegeven zijn in de Rotaryclub.

quot;Proost amice! Op de bananenrepubliek!"

 

 

 

Pamela Hemelrijk

Sommige SCHANDALEN zijn voorpaginanieuws, andere niet. Waarom, dat zal wel altijd een raadsel blijven. Bram Peper was voorpaginanieuws. En terecht, laat ik dat voorop stellen. Toch lopen er in dit land burgemeesters rond die het nog veel en veel bonter maken dan Peper. De burgemeester van Beuningen bijvoorbeeld. Maar in de kranten schopte hij het hooguit tot een éénkolommertje op pagina 5, en soms zelfs dat niet eens. Zou dat komen omdat burgemeester Zijlmans geen Bekende Nederlander is? Heeft een hemeltergend schandaal op zichzelf geen nieuwswaarde meer, tenzij er een kijkcijferkanon à la Peper bij betrokken is? Je zou het bijna gaan denken.

Burgemeester Zijlmans had een zakelijk conflict met een afvalverwerker in zijn gemeente. Hij besloot dit probleem op te lossen door de afvalverwerker gedwongen te laten opnemen in 1 krankzinnigengesticht. Daarvoor had hij uiteraard de medewerking nodig van de plaatselijke officier van justitie, ene mr. Leeman. Samen beraamden die twee een plan om de afvalverwerker te arresteren, en via een BOPZ-maatregel op de gesloten afdeling te laten plaatsen. De Riagg heeft daar een stokje voor gestoken - op zichzelf al een wonder, want als de burgemeester en de officier allebei beweren dat je 'zo gestoord bent als een deur', bewijs dan maar eens aan een crisisteam dat het niet zo is. Maar die afvalverwerker was kennelijk zo normaal dat zelfs de Riagg het moest toegeven. Toen de burgemeester vervolgens terecht moest staan wegens machtsmisbruik en vrijheidsberoving heeft de officier van justitie meineed gepleegd om zijn gabber uit de nor te houden. Die burgemeester zit er dus nog steeds. En het parket moet nu één van haar eigen leden wegens meineed berechten. Ik geef u nu al op een briefje dat daar niks van terecht komt. Laat staan dat de strafzaak tegen die burgemeester wordt heropend. Daar lees ik althans helemaal niks over.

D'r zijn nog massa's schandalen van dit kaliber, maar ze halen de krant niet of nauwelijks. Vermoedelijk omdat ze niet fotogeniek genoeg zijn; iets anders kan ik niet bedenken. U heeft vast nog nooit gehoord van mr. Vermeulen. Hij is vice-voorzitter van de Centrale Raad van Beroep. Als je als ambtenaar ontslagen wordt, en je gaat in beroep, dan bepaalt mr. Vermeulen, in hoogste instantie, of dat ontslag rechtmatig is geweest ja of nee.

Hij heeft als zodanig (tenminste één keer, maar volgens geruchten diverse malen) ontslagprocedures gesanctioneerd die hij zelf in gang had gezet. Hij was namelijk, voordat hij tot vice-president van de Centrale Raad van Beroep werd benoemd, topambtenaar bij Binnenlandse Zaken, belast met ontslagprocedures. De zaak stonk trouwens uren in de wind, want het ging om een klokkenluider à la Van Buitenen, die de vuile was van Defensie had buiten gehangen, en daarom kalltgestellt moest worden. Er zijn over mr. Vermeulen herhaaldelijk vragen gesteld in de Tweede Kamer, maar die zijn in de prullenbak gemieterd, onder het motto: de politiek mag zich niet bemoeien met de onafhankelijke rechtspraak. Mr. Vermeulen zit er nog steeds. Mijn persoonlijke theorie is dat hij op die post is benoemd om de overheid zo geruisloos mogelijk van haar klokkenluiders af te helpen. Dat kan ik niet bewijzen, maar gedachten zijn vrij, zeg ik altijd maar.

U heeft vast ook nog nooit gehoord van mr. Tilleke de Kroon. Wat Mr. Tilleke de Kroon op haar kerfstok heeft, daar is Bram Peper een hele kleine jongen bij. Om haar man tijdens de echtscheiding anderhalve ton lichter te maken vervalste ze zijn handtekening. Vervolgens misbruikte ze haar positie als gerechtsauditeur bij de Hoge Raad om, met het oog op de boedelscheiding, de fiscale gegevens van haar man los te krijgen. 'Die zal dan nu wel in de nor zitten', zult u zeggen, maar nee: ze werd beleidsmedewerkster op het ministerie van Financiën, onder Wim Kok. Ook daar maakte ze het zo bont dat ze de FIOD op haar dak kreeg, en tenslotte door Zalm werd ontslagen. Zowel Kok als Zalm weigeren over dat FIOD-onderzoek iets mede te delen, vanwege de privacy. Nu is mr. Tilleke de Kroon, god betere het, belastingrechter bij het Hof in Arnhem, hoewel ze zelf de belasting ontdoken heeft. Ook over haar zijn in de Kamer al drie keer vragen gesteld, zonder enig merkbaar effect. Waarom lees je daar nooit iets over, behalve in het Katholiek Nieuwsblad? Wat is dit verdorie voor een bananenrepubliek?

AD 28 februari 2001

 

 

 

Origineel per aangetekende post

Mevrouw P. Hemelrijk
Prinsengracht 185 (1)
1015 DS Amsterdam

Rotterdam, 14 februari 2002

Geachte collega,

Hierbij deel ik je mee dat je met directe ingang bent geschorst als redacteur van het Algemeen Dagblad. De reden daarvoor is jouw gedrag rondom de uitreiking van de Nieuwspoortprijs voor de beste verkiezingscampagne, afgelopen dinsdag in Den Haag en de gang van zaken met betrekking tot jouw column voor de krant van vrijdag 14 februari.
Nadat ik er niet in was geslaagd je woensdag te bereiken, heb ik je donderdagochtend telefonisch laten weten dat ik vind dat je met je optreden het aanzien van het Algemeen Dagblad schade hebt toegebracht.

Een serieuze journaliste van een serieuze krant vat niet het plan op om iemand met een taart te gaan bekogelen. Het gescheld en gevloek waartoe jij je vervolgens hebt verlaagd, toen de algemeen manager van Nieuwspoort jou tenslotte de toegang tot het perscentrum heeft geweigerd, is beschamend en onaanvaardbaar van een journalist die als een representant van het Algemeen Dagblad wordt beschouwd.

Ik heb over jouw optreden niet alleen klachten van buiten gekregen, maar ook de redactieraad heeft zich er schriftelijk over bij mij beklaagd. Los van deze op zich ernstige gebeurtenis, heb ik je in hetzelfde telefoongesprek ingelicht over mijn besluit dat je in de toekomst wekelijks nog één column zou hebben, zodat je ook nog artikelen zou kunnen schrijven voor de bijlage Reporter. Van dat laatste was je volgens mijn informatie al op de hoogte.

In je column voor de vrijdagkrant heb je beide gespreksonderdelen ten onrechte aan elkaar gekoppeld. Je bent erop attent gemaakt dat zulks in strijd is met de feiten en daarop is je verzocht enkel en alleen op dit onderdeel je column aan te passen. Je wilde echter niet dat deze dan zou worden gepubliceerd. Voordat we zelfs maar in staat waren daarover met elkaar het gesprek aan te gaan, had je de column al aangeboden aan de internetsite van Theo van Gogh en werd deze al gepubliceerd met de mededeling dat de column was geweigerd. Opnieuw een pertinente onjuistheid. Bovendien bleek je meteen met jouw verhaal over de vermeende weigering de mediaredactie van de Volkskrant te hebben gebeld, die mij daarover onmiddellijk benaderde.

Opnieuw heb je er blijk van gegeven niet te erkennen dat de hoofdredacteur de eindverantwoordelijkheid en de zeggenschap heeft over de journalistieke inhoud van de krant. De hoofdredacteur heeft niet overwogen de betreffende column te weigeren, maar verlangde slechts dat de feitelijke onjuistheid zou worden gecorrigeerd. Jij was daar niet toe bereid en hebt de column onmiddellijk elders ter publicatie aangeboden en bovendien wederom de naam van het Algemeen Dagblad in opspraak willen brengen door de redactie van De Volkskrant met onjuiste informatie te benaderen. Ik vind deze gang van zaken opnieuw onaanvaardbaar.

Het vertrouwen in jou is zodanig aangetast dat ik voortzetting van de samenwerking met jou niet langer wenselijk vind en ik heb besloten je per direct te schorsen. Ik ben van oordeel dat dit zoveelste incident
niet zonder consequenties kan blijven en zal overgaan tot het indienen van een ontbindingsverzoek.

De schorsing houdt tevens in dat je vooralsnog niet meer welkom bent in de gebouwen van het Algemeen Dagblad en PCM Uitgevers en dat je toegangspasje zal worden geblokkeerd. Bovendien impliceert de schorsing dat je je niet meer naar buiten toe als redacteur van het Algemeen Dagblad mag presenteren.

Hoogachtend,

W.H.K. Ammerlaan
Hoofdredacteur a.i.

 

 

 

Wat is de meerwaarde van tuchtrechtspraak. Pamela Hemelrijk tegen de Raad voor de Journalistiek

Trouwe bezoekers van deze website weten inmiddels dat de hoofdredactie van HP/De Tijd weinig op heeft met de Raad voor de Journalistiek. Bij deze Raad kunnen boze burgers hun beklag doen als ze zich door de media onheus behandeld voelen. Omdat de Raad geen juridische status heeft, kan hij geen sancties opleggen. Het enige wat hij bij een schuldigverklaring kan bewerkstelligen, is dat het ‘vonnis’ wordt gepubliceerd in het vakblad De Journalist. Verder doet de Raad een beroep op alle media de oordelen bekend te maken aan de eigen lezers, kijkers dan wel luisteraars. HP/De Tijd heeft de Raad voor de Journalistiek al jaren geleden laten weten op geen enkele manier meer te willen meewerken aan deze vorm van tuchtrechtspraak. Dat betekent dat wij ons niet voor de Raad komen verweren tegen klachten die tegen ons worden ingediend, en dat wij de oordelen niet zullen afdrukken of zelfs maar ter harte zullen nemen. We hebben het hier al eerder uitgelegd, maar ten overvloede herhalen we de reden voor deze afwijzing.
Uiteraard vinden wij dat journalisten, net als tandartsen, schaapherders en banketbakkers, zich voor de onafhankelijke rechter dienen te verantwoorden als ze over de schreef zijn gegaan. 

Wat is daarnaast nog de meerwaarde van tuchtrechtspraak? Die zou er kunnen zijn als de tuchtrechters een kennis van journalistieke ethiek hebben die uitsteekt boven het begrip dat wij gewone journalisten daarvan hebben. Juist op dit punt betwisten wij het gezag van de Raad voor de Journalistiek. Waarom?
Ten eerste omdat het in de Raad traditioneel wemelt van de leden die helemaal niet uit de journalistiek afkomstig zijn. Meestal zijn dat rechters en oud-politici, bij uitstek beroepsgroepen die door journalisten op de vingers behoren te worden gekeken in plaats van andersom. In het college dat zich onlangs heeft gebogen over een klacht van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) tegen journaliste Pamela Hemelrijk wegens een column van haar in dagblad Metro, hebben bijvoorbeeld zitting mr. J.B. Fleers, raadsheer in de Hoge Raad, Theo Bouwman, directeur van het krantenconcern PCM, en de oud-politici Bas de Gaay Fortman (PPR/GroenLinks) en Gerrit Jan Wolffensperger (D66).
De journalisten in de Raad hebben zich naar onze mening gewoonlijk niet onderscheiden door de diepe inzichten die zij in de loop van hun carrière hebben geventileerd over journalistiek fatsoen. In de zaak van het MDI versus Hemelrijk zijn dat de freelance journaliste drs. B. L. W. Tillema, van wie we nog nooit hadden gehoord, en mr. A. (Toon) Schmeink, voormalig adjunct-hoofdredacteur van Het Parool en in die hoedanigheid bekender om de grondigheid waarmee hij de declaraties van zijn verslaggevers controleerde dan om zijn grensverleggende ethische denkbeelden. Nu zou het kunnen helpen dat Fleers, De Gaay Fortman, Wolffensperger en Schmeink afgestudeerd jurist zijn, en daardoor gescherpt in het bewaken van algemene regels van recht en orde. In de praktijk blijkt daar niets van. Hemelrijk maakte er bezwaar tegen dat PCM-topman Bouwman een oordeel over haar journalistieke gedrag zou vellen. Als haar oud-werkgever is Bouwman er namelijk verantwoordelijk voor dat haar arbeidscontract met PCM-krant Algemeen Dagblad werd ontbonden. Dat wekt in elk geval de schijn van partijdigheid, zoals iedere gewone burger zonder meestertitel meteen beseft. Op haar wrakingsverzoek kreeg Hemelrijk geen antwoord, maar op de zitting waar de klacht tegen haar zou worden behandeld, zat Bouwman niet achter de tafel. Alleen: daar moest volgens collegevoorzitter De Gaay Fortman niet uit worden afgeleid dat de Raad Hemelrijk gelijk gaf. Bouwman was ‘gewoon onherroepelijk verhinderd’. Ter zitting maakte Hemelrijk ook bezwaar tegen de aanwezigheid van Wolffensperger omdat zij met hem ooit een relatie had gehad. Inderdaad trok Wolffensperger zich daarna terug. Dat is mooi, maar het was indrukwekkender geweest als de Raad zelf had beseft dat Bouwman en Wolffensperger niet geloofwaardig waren als tuchtrechter. Vandaar dat wij de hele Raad voor de Journalistiek niet geloofwaardig vinden. Op de website van Theo van Gogh noemde Pamela Hemelrijk de gang van zaken een operette. Het woord ‘klucht’ is beter op zijn plaats. 

Raad voor de Journalistiek

Voorzitter

mr. A. Herstel, rechter in de Rechtbanken Utrecht en R'dam, raadsheer in het Gerechtshof Den Haag, voormalig hoofdofficier van Justitie in Utrecht en R'dam en voormalig voorzitter NCRV

Vice-voorzitters

mw. mr. M.E. Leijten, rechter in de Rechtbank Amsterdam

mw. mr. W.M.E. Thomassen, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden

mw. mr. H. Troostwijk, lid Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

 

Leden niet-journalisten

prof. mr. W.D.H. Asser,
hoogleraar
burgelijk procesrecht

 

Leden journalisten

drs. B.J. Brouwers,
hoofdredacteur
Dagblad De Limburger

T.G.G. Bouwman,
voorzitter
Raad van Bestuur PCM

drs. G.J.M. Bueters, producent/regisseur onafhankelijke film- en TV-programma's (documentaires, informatieve programma's en langere TV-reportages)

dr. M.J. Broersma,
universitair docent journalistiek, Rijksuniversiteit Groningen

drs. C.M. Buijs,
opinieredacteur
De Gelderlander

drs. G.T.M. Driehuis,
directeur De Twentsche Courant Tubantia

mw. A.C. Diamand,
eindredacteur buitenland
VPRO Radio 1
'De Ochtenden'

prof.dr.mr. B. de Gaay Fortman, hoogleraar Politieke Economie van de Rechten van de Mens aan de UU, emeritus professor of Political Economy Institute of Social Studies

mw. F.W. Dresselhuys,
hoofdredactrice Opzij

T.R. Harkema,
hoofd oplage Friese Pers (marketing, lezersservice en logistiek Leeuwarder Courant en FPB/Noordboek)

mw. C.J.E.M. Joosten,
opinieweekbladjournalist

mr. drs. M.M.P.M. Kreyns,
directiesecretaris Koninklijke BDU

mw. E.J.M. Lamers,
scholingscoördinator
NOS Journaal

mw. mr. H.M.A. van Meurs,
hoofd concern juridische zaken, secretaris Raad van Bestuur Telegraaf Media Groep N.V.

mw. drs. M.G.N. Mathot,
redactiecoördinator, redacteur Gooi en Eembode, eindredacteur Wijdemeren Journaal

mw. E.H.C. Salomons,
voormalig gemeentelijke ombudsman Amsterdam

mw. drs. J.X. Nabibaks,
coördinerend eindredacteur FEM Business

mw. drs. P. van Schaveren,
voormalig voorzitter bestuur Stichting de Volkskrant en voormalig directeur School voor Journalistiek Utrecht

mw. F. Santing,
redacteur integratie en vreemdelingenzaken, redactie binnenland NRC Handelsblad

prof. drs. E. van Thijn,
bijzonder Hoogleraar aan de UvA, lid Eerste Kamer, procesmanager

mr. A.H. Schmeink,
voormalig adjunct-hoofdredacteur Het Parool

mw. drs. I. Wassenaar,
docent Communicatie en onderzoeker bij Lectoraat Overheidscommunicatie, School voor Communicatiemanagement Utrecht

drs. P. Sijpersma,
hoofdredacteur
Dagblad van het Noorden

mr. drs. G.J. Wolffensperger,
beleidsadviseur en oud voorzitter Raad van Bestuur Publieke Omroep

mw. drs. B.L.W. Tillema,
freelance-journalist

 

 

 

De zaak Joop van den Hemel tegen de verzekeringsmaatschappij Royal Nederland als norm voor de werkwijze en "integriteit" van het rechtersleger met al hun bijbaantjes bij verzekeringsmaatschappijen

Informant: Gert Hage

1989. Joop van den Hemel, orthodontist in Utrecht, botste tegen een onverlicht karretje dat door uitvoerder KWS werd gebruikt voor wegwerkzaamheden.

Schade. Hij liep ernstig rugletsel op, maar hij hoefde zich absoluut niet ongerust te maken, zo werd hem door verzekeraar Royal Nederland een dag later toevertrouwd. De fysieke en de materiele schade kwam voor hun rekening.

Dagvaarding. Wie schetst zijn verbazing toen een dag later een dagvaarding in zijn bus viel, waarin hem werd gesommeerd de schade aan het karretje a raison van 180.000 gulden te vergoeden.

Getuigen. Een advocaat stelde hem gerust. Er waren negen getuigen van het ongeluk, die allen zijn onschuld konden aantoonden, zodat de dagvaarding snel van tafel zou zijn. Het liep anders.

De Kalmthout-Daniels-norm. Nog voor de rechtbank de getuigen had gehoord lag het vonnis al zijn bus: Van den Hemel werd veroordeeld tot het vergoeden van de schade. Het vonnis, zo bleek later, was opgemaakt door rechter Kalmthout-Daniels (31), de zus van de directeur van Royal Nederland.

Hoger beroep Hof Amsterdam. Opnieuw werd Van den Hemel schuldig bevonden en weer was het vonnis geveld zonder dat de negen getuigen waren gehoord.
Raadsheer Mr Cremers (23) was commissaris bij Slenker bv, assuratiebemiddelaar tussen overheid en uitvoerders als KWS.

Hoge Raad. Professor Mijnsen (33) en Professor Hermann (28), vice-president. De een was voorzitter van het Tuchtcollege voor Schadeverzekeraars, de ander vice-voorzitter van de Raad van Toezicht voor het Verzekeringsbedrijf

Wraking Hoge Raad. Van den Hemel's cassatieadvocaat, prof. H. Groen (27) van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, was slechts bereid een wrakingsprocedure op te starten nadat hij onder druk was gezet met de dreiging van een kort geding. Wrakingsverzoek werd binnen vijf minuten afgewezen. Tegen alle rechtsregels werd Van den Hemel verzocht tijdens de behandeling van het wrakingsverzoek de zaal te verlaten. Het argument: nu Van den Hemel twijfelde aan hun objectiviteit wilden de raadsheren niet langer met hem in één ruimte zijn.

Advocaat-generaal. Is het in het licht van deze feiten nog relevant te vermelden dat de Advocaat-generaal bij de Hoge Raad die de zaak zaak in cassatie aanbracht, mevr. C. de Vries Lentsch-Kostense (42), voorzitter is van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Bond van Assuratiebemiddelaars?

Frank Kuitenbrouwer. Inmiddels had Van den Hemel de publiciteit gezocht, in de hoop dat enige media-aandacht zijn zaak goed zou doen. Bij NRC Handelsblad had hij kontakt met Frank Kuitenbrouwer, die hem aanraadde de buitenlandse pers in te schakelen. Pas later werd hem bekend dat Kuitenbrouwer deel uitmaakte van de RAIO-commissie die leden recruteerd voor de rechterlijke macht.

 

 

 

Een van de leugens die over de beroepsgroep rechtersleger wordt verspreid is dat een rechter onafhankelijk is
Dat is natuurlijk niet zo! 
179 Informant Pamela Hemelrijk: "Ook rechters deinzen tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken" Praktijkvoorbeeld: De zaak Joop van den Hemel tegen de verzekeringsmaatschappij Royal Nederland als norm voor de werkwijze en "integriteit" rechtersleger met al hun bijbaantjes bij verzekeringsmaatschappijen
012 Uitzending Omroep Gelderland bewijst dat "jeugdzorg" nog steeds achter gesloten deuren bij kinderrechters blijft zitten
710 President rechtbank Zutphen eist maatregelen in uitzending Omroep Gelderland tegen deskundige/lastige tegenstander Hop die conform wetgeving rechters wraakt! Klacht Hop tegen rechtbank Zutphen ingediend bij UN inzake wraking ONGEGROND m.b.t. 3 rechters die zelf beslissen in een zaak tegen Hop waarin die 3 rechters ook zelf belanghebbenden zijn is KENNELIJK ONDERSCHEPT?
095 Hop bewijst onomstotelijk dat rechters zelf zaken tegen burgers behandelen in welke zaken die rechters zelf belanghebbende zijn
143 Griffieformulier "Voogdij: De Moeder" wordt niet meer gebruikt bij de rechtbank Arnhem
664 Hop bewijst onomstotelijk dat rechters BUITEN DE HOORZITTING OM met "jeugdzorg" overleggen hoe op met Hop ingediende verweerschriften moet worden beslist
300 Overleg Stichting Jeugd en Gezin Flevoland met kinderrechters. Een a twee keer per jaar is er een overleg met kinderrechters. Doel van dit overleg is van de kinderrechters te vernemen of de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden voldoet aan de verwachtingen ten aanzien van de vorm en inhoud van de rapportage, die de basis vormt voor de juridische toetsing door de kinderrechters. Het overleg en de samenwerking met de kinderrechters wordt door de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland als constructief en zinvol ervaren. Bron: Jaarverslag 1999 Stichting Jeugd en Gezin Flevoland.
339

Als u met jeugdzorg te maken krijgt dan dient u er rekening mee te houden dat de jeugdzorg afspraken heeft gemaakt met de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechters. Verzoekschriften geen inhoudelijke informatie meer hoeven te bevatten maar alleen nog maar zakelijke en juridische gegevens onder verwijzing naar bijlagen

Citaat: "Maak een landelijke afspraak met kinderrechters zodat verzoekschriften geen ’inhoudelijke’ informatie meer hoeven te bevatten (daarvoor wordt verwezen naar bijlagen) maar alleen nog zakelijke en juridische gegevens. Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd in het kader van Beter Beschermd waarin geïnventariseerd wordt welke informatie voor kinderrechters de meest relevante is om besluiten te kunnen nemen. De bevindingen worden eind juni ingebracht in het project over afstemming werkwijze in de keten, dat ook de informatie-uitwisseling wil verbeteren."

064 Oproep aan de gezinsvoogden: "Neem je eigen kinderrechter mee en ga demonstreren voor 200 miljoen extra
116 Kinderrechters hebben voorkeur voor gesubsidieerde hulpverleners om kritiek van buitenaf op "jeugdzorg" te onderdrukken
238 Partijdigheid gerechtshoven "jeugdzorg" ZICHTBAAR door NIMMER VERNIETIGING beschikking OTS/UHP met terugwerkende kracht
012 Vragen van J. Hop aan alle gerechtshoven, rechtbanken en kantongerechten over belangenverstrengeling kinderrechter met RvdK
014 LMT RvdK is het met Hop eens dat vertegenwoordigers van de RvdK de zaal betreden en verlaten tegelijk met partijen
012 Vragen van J. Hop aan alle gerechtshoven, rechtbanken en kantongerechten over belangenverstrengeling kinderrechter met RvdK
083 Brief RvdK aan alle gerechten dat vertegenwoordigers van de RvdK de zaal betreden en verlaten tegelijk met partijen
013 Brieven over TEGENWERKING Hop bij project om uiterlijke kenmerken rechtspraak te verbeteren door rechtervereniging ASZM
142 Gebruik voornaam raadsmedewerkers door kinderrechters op hoorzitting na klacht Hop bij de rechtbank Utrecht taboe
   
"Hoe heeft het Openbaar Ministerie haar juridische kooi door gebrek aan controle kunnen verlaten?" Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
288 INFORMANT professor Hans Daudt Democratie in Nederland is een ilussie! In het parlement zitten geen gekozen vertegenwoordigers van het volk meer, maar benoemde mensen. Ze zien het Kamerwerk als opstapje naar een baan in het openbaar bestuur. En ja, daar moet je helaas vier jaar de politiek voor in. Die banen zijn in overvloed te vergeven - alle politieke partijen willen dezer dagen in alle regionen van het openbaar bestuur 'hun mannetje' hebben zitten. Dat is, zegt Hans Daudt, 'het handjeklap van de regenten.
407 HET GEVAAR! Het zeer gevaarlijke voorstel van wet van Tweede-Kamerlid Halsema, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de grondwet door de rechter 
102 Vraag 1 in iedere zaak Wat is DE NORM? Wat is HET GEVAAR? Hoe is de vergelijkingsmethode tot stand gekomen?
050 Het doel van de Wob is het bevorderen van een goede en democratische bestuursvoering. Dit doel wordt verwezenlijkt door u als burger de mogelijkheid te verschaffen om informatie die bij de overheid/bestuursorganen berust in te zien, dan wel verstrekt te krijgen. Op deze wijze kan de burger controle uitoefenen op de besluitvorming door en het beleid van de overheid/bestuursorganen, waaronder BJZ. Wob102verzoek1, Wob102verzoek2, Wob102verzoek3, Wob102verzoek4, Wob102verzoek5, Wob102verzoek6, Wob102verzoek7, Wob102verzoek8, Wob102verzoek9, Wob102verzoek10, Wob102verzoek11, Wob102verzoek12, Wob102verzoek13, Wob102verzoek14, Wob102verzoek15
020 Een van de sabotagetechnieken van de Staat jegens burgers is beweren dat bepaalde documenten niet openbaar gemaakt hoeven te worden zodat de burger eerst daar een proces over moet gaan voeren. Daarbij krijgt de overheid vaak hulp van een van de hoogste instantie in ons land de Raad van State
JH15 Gezellig onderonsje! Hoofdredacteur Wegener krant: "Van alle kanten kreeg ik berichten om Groep Hop dood te zwijgen"
GH Gezellig onderonsje! Hoe komt de grootste christelijke politieke partij aan stemmen? Groep Hop verkiezingsposters verwijderen!
048 Gezellig onderonsje! CDA voorstander van dubbelfunctie Officier van Justitie rechter-plaatsvervanger
089 Gezellig onderonsje! CDA voorstander van dubbelfunctie advocaat rechter-plaatsvervanger
377 Gezellig onderonsje! CDA voorstander van kruimel OvJ/pseudo Officier van Justitie! Wat voor een toga hebben zij eigenlijk aan?
476 Gezellig onderonsje! CDA MvJ Donner voorbeeld van het onder elkaar verdelen van alle belangrijke bestuurs- en juridische baantjes
267 Gezellig onderonsje! CDA MvJ Donner: "Maatschappelijke onvrede over rechtspraak politiek kanaliseren"
BSC Gezellig onderonsje! Jan Hop Groep Hop: "Waarom zijn de (bestuurlijke) nevenfuncties van de leden en secretarissen bezwaarcommissies in Nederland niet openbaar? Omdat er sprake is van "vriendjes" in de commissies bezwaarschriften om de maatschappelijke onvrede over rechtspraak politiek kanaliseren?
305 Gezellig onderonsje! OvJ weigert strafvervolging in te stellen tegen 200 rechters die nevenfuncties niet hebben opgegeven
088 Gezellig onderonsje! OvJ stuurt aangifte van een burger door naar de directeur van de Raad voor de Kinderbescherming
180 Gezellig onderonsje tussen politie, jeugdzorg, OM en rechtersleger!  

Cel 12 voor bijdehand meisje! OM weigert strafvervolging tegen daders die dochter Nienhuis/Leenders in elkaar hebben geslagen

Zijn de ouders van A. in het kader van deze "jeugdzorg DOOFPOTOPERATIE" in een ONDERONSJE op 191009 met kinderrechter BARRAU al uit het gezag gezet voordat de RVDK op 201009 een verzoekschrift ging indienen? Het antwoord is JA!

300 Gezellig onderonsje! Liegen en bedriegen is norm voor overheid en rechtersleger om kritiek op de overheid zelf te onderdrukken
005 Gezellig onderonsje! Procederen tegen Openbaar Ministerie met K.H. de Werd geeft inzicht hoe ondernemer kapot wordt gemaakt
289 Gezellig onderonsje! Gelderse Verhoormethode! Praktijkvoorbeeld hoe wordt  minderjarigen LINKE jeugdzorg projecten ingejaagd
332 INFORMANT Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
178 INFORMANT Pim Fortuyn: "Ik zal mij na 15 mei 2002 inspannen om OM een halt toe te roepen en op de terugweg te dwingen"
285 Wederrechtelijke vrijheidsberoving. Ik zat opgesloten in de isoleercel en werd vrijgelaten de IBS beschikking niet werd afgegeven
334 Wederrechtelijke vrijheidsberoving. Wie zich niet coöperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
104 Overheid start ontslagprocedures tegen medewerkers die als klokkenluider durven te fungeren wegens verstoorde verhoudingen
267 CDA Lubbers: "Atoomspion Khan in Nederland niet verder vervolgd op verzoek buitenlandse geheime dienst, dossier is zoek"
307 Reorganisatie OM door ònze Arthur is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
306 Hop stelde al op 27 januari 1998 de vraag: "Is er een complot OM en Rechterlijke Macht tegen democratische rechtsstaat?"
323 Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door rechters zich en bloc tegen minister en de Tweede Kamer keren"
109 Voor iedere topcrimineel is het van 't grootste belang dat hij in de publiciteit niet in zijn ware gedaante wordt geportretteerd"
278 Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 1-3  WAARSCHUWING OM: "IRT klokkenluiders hebben ambtsgeheim geschonden!"
296 Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 4-8 WAARSCHUWING OM: "IRT klokkenluiders hebben ambtsgeheim geschonden!"
297 Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 9-10 WAARSCHUWING OM: "IRT klokkenluiders hebben ambtsgeheim geschonden!"
179 Pamela Hemelrijk: "Rechters deinzen niet terug voor fraude om de Staat als deze partij aan het langste eind te laten trekken
089 De landsadvocaat vertegenwoordigt de partij van de overheid maar overlegt met rechters alsof het niets is
340 Boven de wet, het arrogante bolwerk van de Nederlandse rechters
135 Een voor de overheid partijdige rechter is te herkennen aan weigering RECHT te spreken met als grondslag de WET
301 Een voor de overheid partijdige rechter is te herkennen aan rechtspraak in strijd met procesreglement familierecht
222 Sabotagetechniek kinderrechter is verzoekschrift pas behandelen wanneer moeder en kind naar buitenland zijn vertrokken
119 Een heerlijk onderonsje in Den Haag bij de Raad van State met het gemeentebestuur van Den Haag
376 Beroep gegrond! Rechtbank Amsterdam motiveert met korte weergave van afwijzingsgronden Minister
616 Troonredes 1990-2009 met ieder jaar meer inspanningen van politie en justitie om rechtspositie burger verder uit te hollen
308 Met ieder jaar meer (geautomatiseerde) bonnenregens om burgers financieel verder uit te kleden onder mom (verkeers)veiligheid
STEM Stem NIET op CDA, PVDA, VVD en GroenLinks als u TEGEN (geautomatiseerde) bonnenregens voor paar kilometer te hard rijden bent
   

top