CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

Etische ondernemingen met smerige streken

'Schone Schijn' is een boek over de strijd tussen burger en bedrijf. Hoe ziet de verborgen agenda van bedrijven eruit?

AMSTERDAM - Toen hamburgergigant McDonald's halverwege de jaren tachtig werd geconfronteerd met een kritisch pamflet van een milieugroep, waarin de firma onder meer werd beticht van milieuvervuiling en dierenmishandeling, besloot de keten tot een rigoureuze tegenactie. McDonald's huurde privé-detectives in en liet deze infiltreren in de milieuorganisatie London Greenpeace. De infiltranten woonden vergaderingen bij, deden mee aan acties en hielpen zelfs bij de verspreiding van het gewraakte pamflet. Met één doel: achterhalen wie verantwoordelijk was voor het vlugschrift, zodat opdrachtgever McDonald's de daders voor de rechter kon dagen. 

Twee actievoerders kregen een dagvaarding. Maar de rechtszaak liep uit op een pr-ramp voor McDonalds, omdat het in de procedure uiteindelijk vooral nog ging om de onorthodoxe methode waarmee de hamburgerketen zijn critici te lijf was gegaan. Nee, dan zijn er wil slimmere technieken voor grote bedrijven om eigen have en goed te polijsten, zo blijkt uit het boek 'Schone Schijn, smerige streken in de strijd tussen burgers en bedrijven', van Eveline Lubbers en anderen, dat afgelopen week verscheen. 

Lubbers is één van de oprichters van het Buro Jansen & Janssen, dat naam maakte met kritische rapporten over politie en inlichtingendiensten. Ze publiceert al jaren over de pr-strategieën van het bedrijfleven. In Schone Schijn beschrijven binnen- en buitenlandse auteurs de vaak listige tactieken van multinationals. "Mijn doel is om bedrijven aan de kaak te stellen die zich voordoen als ethische ondernemingen, terwijl ze tegelijk hun toevlucht nemen toe een heel pakket smerige streken, schrijft Lubbers in het boek. "Ik wil mensen op die verborgen agenda attenderen en ze ervan doordringen dat vrijwel elke pr-handeling een strategische component heeft". 

Veel aandacht is er in het boek voor het verschijnsel greenwash, de neiging van milieubelastende ondernemingen zich een milieuvriendelijk imago aan te meten. De zucht naar een groen laagje vernis bij oliemaatschappijen, autofabrikanten en chemische bedrijven is inmiddels zo sterk, dat er een complete bedrijfstak rondom is ontstaan. Zo voert Shell momenteel een opvallende identiteitscampagne over de bijdrage die het bedrijf wil leveren aan duurzame ontwikkeling bij de winning en productie van fossiele brandstoffen. In reclamespotjes op tv portretteert Shell jonge mensen in exotische oorden die er uit zien als milieuactivisten een fraaie statements doen, pas aan het eind blijkt dat ze werken bij de oliemaatschappij. Lubbers vindt dat een schoolvoorbeeld van een greenwash-campagne. 

Vorige week werd een pr-functionaris van Shell voor deze campagne door de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatiespecialisten uitgeroepen tot Communicatiemanager van het Jaar. Shell kreeg de prijs omdat het bedrijf volgen de jury "een voorbeeldrol vervult met de continue maatschappelijke dialoog en gedurfde corporate identity campagne. Lubbers vindt dat Shell een dubbele agenda heeft. Enerzijds zette het bedrijf na internationale kritiek op het bedrijfsbeleid een website op, waarop gevoelig onderwerpen als mensenrechten en klimaatverandering werden besproken. Critici werden uitgenodigd toe een dialoog. "Maar tegelijkertijd huurde Shell gespecialiseerde bedrijven in, die in de gaten moest houden wat er op internet over Shell werd gezegd en nam het detectivebureaus in dienst. Een van die bureaus blek gebruik te maken van een spion die zich uitgaf voor actievoerder en journalist.

 

 

 

Uitnodiging om na te denken over geld, voeding, woonruimte en 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

101 Geld! CDA Terroristen Gesignaleerd in de gemeente Ermelo!
379 Geld! CDA PR commissie in Ermelo eist geld van Hop om mee te mogen doen aan debat. Antwoord Hop: DONDER OP!
288 Geld! Professor Daud: "De regentenstand speelt elkaar baantjes toe, parlement oefent nauwelijks controle uit
365 Geld! De grootste grondtransactie in Nederland! Wie verdienen hier veel geld aan? Wie betalen hiervoor de rekening?
217 Geld! Koop niets op krediet! Maak geen schulden! Geef geen geld aan gesubsidieerde goede doelen!
547 Geld! Hoe wordt je genaaid door de notaris bij een erfenis als pleegkind? Welke belangen heeft de belastingdienst?
P31 Woonruimte! Project 31 van Hop sloeg in als een bom bij de ondernemers van Ermelo tijdens en na het verkiezingsdebat
424 Woonruimte! Het schetsen van een beeld is een door de overheid aangereikte onorthodoxe methode om burgers te naaien
585 Woonruimte! Om nieuwe kindertehuizen te vullen met kinderen word toegeschreven naar de gewenste conclusie
400 Voeding! Is voedsel opgewarmd in een magnetron gezond? Indien ja, waarom babymelk niet opwarmen in een magnetron?
544 Voeding! Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
375 Voeding! Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
401 Voeding! Waarom mogen boeren in Nederland geen gratis melk geven aan arme kinderen en moeten ze boetes betalen?
253 Voeding! Is gentechnologie gevaarlijk voor kleine winkeliers/bakkers en boeren in arme landen die zelf hun voedsel verbouwen?
181 Voeding! Ethische ondernemingen met smerige streken, "schone schijn" achter PR?
047 Voeding! Waarom deed de Raad voor de Kinderbescherming niets tegen giftig afval in houten speeltoestellen?
392 Voeding! Wie controleren media en jeugdzorg met berichtgeving over ADHD en toedienen van kindercocaïne?
319 Voeding! Waarom is gebruik medicatie voor ADHD onder CDA Balkenende en ChristenUnie Roevoet explosief gestegen?
406 Voeding! Wie hebben belangen bij arbeidsproductiviteit (BurgerSlavenNummer) om burgers in de gaten te houden?

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten