CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Salarisniveaus Overheidspersoneel 2008
Rijk, Gemeenten, Provincies, Rechterlijke Macht, Waterschappen, Burgemeesters en Wethouders, Raadsleden,
Overig Bijzondere Functies, Onderwijs & Wetenschappen, Defensie, Politie
1

Werkgelegenheid: 111.993 fte’s

Looptijd CAO: van 1-1-2007 tot 1-1-2011 Peildatum salarisschaal: 1-1-2007 (bruto schaalbedragen)

Personeel Rijk naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006
schaal 1 e
1410-1748
assistent postkamer, algemeen assistent
schaal 2 e
1440-1915
bode, medewerker repro, administratief
medewerker, typist
schaal 3 e
1502-2080
medewerker financieel administratieve
ondersteuning, medewerker semi-statisch archief,
medewerker tekstverwerking, medewerker
telefooncentrale
schaal 4 e
1605-2192
onderhoudstechnicus, medewerker
administratieve ondersteuning, medewerker
facilitaire dienst, medior AID’er/complexbeveiliger (DJI)
schaal 5 e
1676-2304
administratief medewerker rechtspositie,
medewerker bibliotheek en documentatie,
medewerker documentaire informatievoorziening,
senior AID’er/complexbeveiliger (DJI), medior transportgeleider (DJI)
schaal 6 e
1803-2416
salarisadministrateur, inkoper, directiesecretaresse,
medior penitentiair inrichtingswerker (DJI),
medior vreemdelingenbegeleider (DJI),
senior transportgeleider (DJI)
schaal 7 e
2024-2639
documentalist, medewerker applicatiebeheer,
medewerker projectondersteuning,
medewerker personeels- en salarisadministratie,
sociotherapeutisch medewerker (DJI),
senior penitentiair inrichtingswerker (DJI),
senior vreemdelingenbegeleider (DJI)
schaal 8 e
2192-2963
netwerkbeheerder, systeembeheerder, financieeleconomisch
administratief medewerker,
bibliothecaris, sociotherapeut (DJI)
2

Rijk

Man Vrouw

0 5000 10000 15000 20000 25000

<2000

2000 tot 2500

2500 tot 3000

3000 tot 3500

3500 tot 4000

4000 to 4500

4500 tot 5000

5000 tot 5500

5500 tot 6000

6000 en hoger

Rijk

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006
schaal 9 e
2360-3335
beleidsondersteunend medewerker,
systeemanalist, senior operationeel inkoper
schaal 10 e
2304-3703
juridisch medewerker, bedrijfsmaatschappelijk
werker, communicatiemedewerker,
stafmedewerker gegevensbeheer
schaal 11 e
2740-4211
beleidsmedewerker, projectadviseur,
adviseur personeel en organisatie,
hoofd publieksvoorlichting, contractmanager
schaal 12 e
3211-4772
senior beleidsmedewerker, directie secretaris,
speechschrijver, wetgevingsjurist, senior
projectleider, senior medewerker begrotings -
voorbereiding
schaal 13 e
3578-5338
senior beleidsspecialist, senior wetgevingsjurist,
senior communicatieadviseur
schaal 14 e
4037-5901
beleidsveldmanager, hoofd internationale
betrekkingen, hoofd financieel-economische
zaken/controller
schaal 15 e
4584-6465
hoofd beleidsafdeling, bestuurlijk-juridisch
specialist, projectcoŲrdinator
schaal 16 e
5149-7028
directeur voorlichting, directeur personeel,
inspecteur ruimtelijke ordening
schaal 17 e
5712-7593
hoofd centrale directie FEZ,
hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat
schaal 18 e
6276-8210
hoofddirecteur KNMI, plv. secretaris-generaal

e
8745
secretaris-generaal, directeur generaal, ambtenaar
van de Dienst Buitenlandse Zaken XIX,
thesaurier-generaal, voorzitter Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid, directeur Centraal
Planbureau, inspecteur-generaal, directeur Sociaal
en Cultureel Planbureau, Directeur bureau voor de
IndustriŽle eigendom, voorzitter Adviesraad van
het Wetenschaps- en Technologiebeleid, griffier
Tweede Kamer, hoofd Algemene Inlichtingen en
Veiligheidsdienst

e
9316
staatssecretaris, ambtenaar van de Dienst
Buitenlandse Zaken XX

e
9925
minister
3

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008

Werkgelegenheid: 155.933 fte’s

Looptijd CAO: van 1-12-2005 tot 1-6-2007

Peildatum salarisschaal: 1-2-2007

(bruto schaalbedragen)

Personeel Gemeenten
naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006

Gemeenten Gemeenten

Man Vrouw

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

<2000

2000 tot 2500

2500 tot 3000

3000 tot 3500

3500 tot 4000

4000 tot 4500

4500 tot 5000

5000 tot 5500

5500 tot 6000

6000 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006
4
schaal 1 e
1293-1659
schaal 2 e
1324-1830
schaal 3 e
1359-1997
schaal 4 e
1399-2108
schaal 5 e
1441-2221
schaal 6 e
1539-2334
schaal 7 e
1733-2558
schaal 8 e
1990-2898
schaal 9 e
2214-3273
schaal 10 e
2391-3639
schaal 10a e
2640-3914
schaal 11 e
2874-4192
schaal 11a e
3168-4479
schaal 12 e
3462-4768
schaal 13 e
3870-5173
schaal 14 e
4114-5688
schaal 15 e
4428-6246
schaal 16 e
4744-6862
schaal 17 e
5255-7539
schaal 18 e
5830-8285
In dit overzicht zijn voor de sector Gemeenten
geen voorbeeldfuncties opgenomen.
Alle gemeenten stellen zelfstandig hun functies
vast waarbij verschillende functiewaarderings -
systemen gehanteerd worden.
Hierdoor is er geen uniforme functie-indeling voor
alle gemeenten mogelijk.

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008
5

Werkgelegenheid: 12.009 fte’s

Looptijd CAO: van 1-6-2007 tot 1-6-2009

Peildatum salarisschaal: 1-6-2007

(bruto schaalbedragen)

Personeel Provincies
naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006

Provincies Provincies

Man Vrouw

0 400 800 1200 1600 2000

< 2000

2000 tot 2500

2500 en 3000

3000 tot 3500

3500 tot 4000

4000 tot 4500

4500 tot 5000

5000 tot 5500

5500 tot 6000

6000 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006
6
schaal 1 e
1281-1621
algemeen assistent, assistent
schaal 2 e
1413-1788
medewerker postbehandeling, medewerker
bedrijfsrestaurant, administratief assistent
schaal 3 e
1366-1951
chauffeur, telefonist/receptionist, uitvoerend
medewerker,
schaal 4 e
1440-2057
administratief ondersteuner, vaktechnisch
uitvoerend medewerker, onderhoudsmonteur,
schouwkantonnier, medewerker muskusratten -
bestrijding, sluiswachter
schaal 5 e
1514-2163
informatieverzorger, kantonnier, muskusratten -
bestrijder, secretaresse, onderhoudstechnicus,
vaktechnisch medewerker electro
schaal 6 e
1587-2266
technisch medewerker, medewerker helpdesk,
medewerker budgetbewaking, steunpuntbeheerder,
landmeter, afdelingssecretaresse
schaal 7 e
1750-2500
meettechnicus, rekenaar, analist, allround
informatieverzorger, directiesecretaresse,
cartografisch/GIS medewerker
schaal 8 e
1982-2832
medewerker personeelszaken, netwerkbeheerder,
toezichthouder kleine industrie, medewerker
verkeersongevallen, hoofd secretariaat,
planadviseur (medewerker vergunningen),
technisch medewerker vergunningen, medewerker
financiŽle administratie, technisch applicatie -
beheerder, opzichter nieuwe werken
schaal 9 e
2243-3204
functioneel applicatiebeheerder, rayonhoofd,
beleidsondersteuner, inkoper, projectleider
voorbereiding, projectleider uitvoering
schaal 10 e
2459-3513
personeelsadviseur, toezichthouder grote industrie,
GIS medewerker, persvoorlichter, medewerker
I&A, hoofd facilitaire dienst, beleidsondersteunend
medewerker, junior beleidsmedewerker, bedrijfs -
kundig medewerker, medewerker grondverwer -
ving, medewerker begrotingsvoorbereiding en
begrotingsuitvoering
schaal 11 e
2875-4108
juridisch medewerker, senior projectleider wegen,
beleidsmedewerker FEZ, beleidsmedewerker,
beleidsmedewerker vergunningen,
informatieanalist
schaal 12 e
3277-4682
senior juridisch medewerker, hoofd bureau beheer
en onderhoud (wegen), senior adviseur I&A, hoofd
bedrijfsbureau, senior beleidsmedewerker FEZ,
senior beleidsmedewerker, senior adviseur
arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
schaal 13 e
3559-5048
hoofd bureau beleid, coŲrdinerend beleidsmede -
werker, projectleider, hoofd bureau vergunning -
verlening, archiefinspecteur
schaal 14 e
4032-5761
programmamanager, projectmanager
schaal 15 e
4435-6336
hoofd afdeling beleid
schaal 16 e
4879-6969
provinciaal controller
schaal 17 e
5366-7666
beleidsdirecteur
schaal 18 e
5902-8432

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008
7

Werkgelegenheid: 3.129 fte’s

Looptijd CAO: van 1-8-2007 tot 1-1-2011

Peildatum salarisschaal: 1-8-2007

(bruto schaalbedragen)

Personeel Rechterlijke Macht
naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006

Rechterlijke Macht Rechterlijke Macht

Man Vrouw

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

< 2000

2000 tot 2500

2500 tot 3000

3000 tot 3500

3500 tot 4000

4000 tot 4500

4500 tot 5000

5000 tot 5500

5500 tot 6000

6000 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006

De sector Rechterlijke Macht bestaat uitsluitend uit leden

van de Rechterlijke Macht. Het administratieve personeel

en ander hulppersoneel in dienst bij het ministerie van

Justitie behoort tot de sector Rijk.
8

e
2360-3680
rechterlijk ambtenaar in opleiding

e
3794-4849
gerechtsauditeur

e
4329-5250
gerechtsauditeur, tevens raadsheer-plaatsvervanger
in het gerechtshof waarbij hij is aangesteld;
gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger
in de rechtbank waarbij hij is aangesteld;
subsituut-officier; officier enkelvoudige zittingen;
senior-gerechtsauditeur; griffier van de Hoge Raad

e
5050-6514
rechter in een rechtbank, officier

e
6514-7148
raadsheer in een gerechtshof, vice-president van
een rechtbank, ressortsadvocaatgeneraal, officier

1e klasse

e
6514-7605
vice-president van een gerechtshof, coŲrdinerend
vicepresident van een rechtbank, plaatsvervangend
hoofdadvocaat-generaal, plaatsvervangend
hoofdofficier

e
7605
fungerend hoofdofficier

e
6930-8348
coŲrdinerend vice-president van een gerechtshof

e
8348
coŲrdinerend vice-president senior van de overige
rechtbanken, hoofdadvocaat-generaal, hoofd -
officier bij de overige arrondissements parketten

e
8894
raadsheer in en advocaatgeneraal bij de Hoge
Raad, coŲrdinerend vice-president senior van een
gerechtshof, coŲrdinerend vice-president senior
van de rechtbanken te Amsterdam, ’s-Gravenhage
en Rotterdam, procureur-generaal, lid van het
College van procureurs-generaal, hoofdofficier
bij de arrondissementsparketten te Amsterdam,
’s-Gravenhage en Rotterdam, hoofdofficier bij het
landelijk parket

e
9474
vice-president van en plaatsvervangend
procureur-generaal bij de Hoge Raad

e
10093
president van en procureurgeneraal bij de
Hoge Raad

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008
9

Werkgelegenheid: 9.175 fte’s

Looptijd CAO: van 1-4-2007 tot 1-10-2009

Peildatum salarisschaal: 1-1-2008

(bruto schaalbedragen)

Personeel Waterschappen
naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006

Waterschappen Waterschappen
10

Man Vrouw

0 500 1000 1500 2000 2500

< 2000

2000 tot 2500

2500 tot 3000

3000 tot 3500

3500 tot 4000

4000 tot 4500

4500 tot 5000

5000 tot 5500

5500 tot 6000

6000 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006
schaal 1 e
1414-1681
medewerker huishoudelijke zaken, schoonmaker
schaal 2 e
1445-1853
algemeen administratief ondersteunend mede -
werker, medewerker facilitaire dienstverlening
schaal 3 e
1478-2024
medewerker postkamer, medewerker reprografie
schaal 4 e
1508-2133
administratief medewerker, bode, medewerker
beheer en onderhoud, medewerker receptie/
telefonist, muskusrattenbestrijder
schaal 5 e
1567-2242
administratief medewerker secretariŽle onder -
steuning, fiscaal administratief medewerker,
kassier, medewerker secretariaat, medewerker
servicepunt, monteur
schaal 6 e
1681-2349
medewerker personeels- en salarisadministratie,
technisch medewerker/hoofdmonteur (gemalen
en installaties), administratief financieel
medewerker, afdelingssecretaresse, medewerker
archief, medewerker helpdesk, monsternemer
schaal 7 e
1911-2591
ambtelijk secretaris OR, analist, bestuurs-/
directiesecretaresse, bibliotheekmedewerker,
CAD-tekenaar/gegevensbeheerder, landmeter,
medewerker communicatie, medewerker DIV,
medewerker GIS, medewerker handhaving,
medewerker inkoop, medewerker invordering,
medewerker P&O
schaal 8 e
2186-2930
beheerder gemalen, deurwaarder, medewerker
vergunningenverlening (Keur), medewerker
vergunningenverlening WVO,webmaster,
werkvoorbereider, applicatiebeheerder,
elektrotechnicus, financieel medewerker,
hoofdklaarmeester/coŲrdinator, medewerker
aanslagregeling en bezwaar, medewerker
eigendommenbeheer
schaal 9 e
2405-3314
adviseur heffingen, beleidsondersteunend
medewerker, bestuursadviseur, communicatie -
adviseur, coŲrdinator DIV, districtsopzichter,
gebouwenbeheerder, handhaver (BOA), inkoper,
juridisch medewerker, personeelsconsulent,
systeem- en netwerkbeheerder, werktuigbouw -
kundige
schaal 10 e
2295-3642
beleidsmedewerker, aquatisch ecoloog, beleids -
medewerker stedelijk waterbeheer, coŲrdinator
calamiteitenzorg, GIS adviseur, KAM-coŲrdinator,
medewerker planning en control, proces -
technoloog zuivering, teamcoŲrdinator, technisch
specialist waterkwaliteit, vergunningverlener
WVO (emissiebeheerder)
schaal 11 e
3091-4257
beleidsadviseur, beleidsadviseur communicatie,
beleidsadviseur planvorming/RO, hydroloog,
juridisch adviseur, senioradviseur informatisering
en automatisering, financieel adviseur, informatieanalist,
P&O adviseur, projectleider civiele werken
schaal 12 e
3758-4852
kennismanager, projectmanager, senior
beleidsadviseur
schaal 13 e
4312-5270
afdelingshoofd
schaal 14 e
4532-5797
controller (centraal)
schaal 15 e
4922-6376
sectorhoofd
schaal 16 e
5342-7012
schaal 17 e
5797-7714
secretaris-directeur
schaal 18 e
6376-8485

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008
11

e
1501
wethouder van een gemeente met minder dan
2.000 inwoners (tijdfactor 45%)

e
2036
wethouder van een gemeente met 2.001-4.000
inwoners (tijdfactor 55%)

e
2105
wethouder van een gemeente met 6.001-8.000
inwoners (tijdfactor 50%)

e
2737
wethouder van een gemeente met 4.001-8.000
inwoners (tijdfactor 65%)

e
3368
wethouder van een gemeente met 6.001-8.000
inwoners (tijdfactor 80%)

e
2863
wethouder van een gemeente met 8.001-14.000
inwoners (tijdfactor 60%)

e
3579
wethouder van een gemeente met 8.001-14.000
inwoners (tijdfactor 75%)

e
4295
wethouder van een gemeente met 8.001-14.000
inwoners (tijdfactor 90%)

e
3203
wethouder van een gemeente met 14.001-18.000
inwoners (tijdfactor 60%)

e
4003
wethouder van een gemeente met 14.001-18.000
inwoners (tijdfactor 75%)

e
4804
wethouder van een gemeente met 14.001-18.000
inwoners (tijdfactor 90%)

Peildatum salarisschaal: 1-1-2007

(bruto schaalbedragen)

Burgemeesters en W Burgemeesters
12

e
3211-4211
burgemeester van een gemeente met minder dan
2.000 inwoners

e
3578-4772
burgemeester van een gemeente met 2.001-4.000
inwoners

e
4037-5338
burgemeester van een gemeente met 4.001-8.000
inwoners

e
5338
wethouder van een gemeente met 18.001-24.000
inwoners

e
4584-5901
burgemeester van een gemeente met 8.001-14.000
inwoners

e
5712
wethouder van een gemeente met 24.001-40.000
inwoners

e
6276
wethouder van een gemeente met 40.001-60.000
inwoners

e
5149-6465
burgemeester van een gemeente met
14.001-24.000 inwoners

e
5712-7028
burgemeester van een gemeente met
24.001-40.000 inwoners

e
6276-7593
burgemeester van een gemeente met
40.001-60.000 inwoners

e
6839-8210
burgemeester van een gemeente met
60.001-100.000 inwoners

e
6839
wethouder van een gemeente met 60.001-100.000
inwoners

e
7405
wethouder van een gemeente met
100.001-150.000 inwoners

e
7798
wethouder van een gemeente met 150.001-375.000
inwoners

e
8745
wethouder van een gemeente met meer dan
375.000 inwoners

e
7405-8745
burgemeester gemeente met 100.001-150.000
inwoners

e
8004-9316
burgemeester van een gemeente met
150.001-375.000 inwoners

e
9925
burgemeester van een gemeente met meer dan
375.000 inwoners

Wethouders s en Wethouders

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008
13
14

Peildatum salarisschaal: 1-1-2008

(bruto schaalbedragen)

Raadsleden Raadsleden
15

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008

e
191
raadslid van een gemeente met minder dan 6.000 inwoners

e
211
raadslid van een gemeente met 6.001-8.000 inwoners

e
246
raadslid van een gemeente met 8.001-10.000 inwoners

e
285
raadslid van een gemeente met 10.001-12.000 inwoners

e
334
raadslid van een gemeente met 12.001-14.000 inwoners

e
421
raadslid van een gemeente met 14.001-18.000 inwoners

e
521
raadslid van een gemeente met 18.001-24.000 inwoners

e
655
raadslid van een gemeente met 24.001-30.000 inwoners

e
808
raadslid van een gemeente met 30.001-40.000 inwoners

e
969
raadslid van een gemeente met 40.001-50.000 inwoners

e
1053
raadslid van een gemeente met 50.001-60.000 inwoners

e
1150
raadslid van een gemeente met 60.001-80.000 inwoners

e
1232
raadslid van een gemeente met 80.001-100.000 inwoners

e
1321
raadslid van een gemeente met 100.001-125.000 inwoners

e
1398
raadslid van een gemeente met 125.001-150.000 inwoners

e
1482
raadslid van een gemeente met 150.001-250.000 inwoners

e
1629
raadslid van een gemeente met 250.001-375.000 inwoners

e
1983
raadslid van een gemeente met meer dan 375.000 inwoners

Overig Bijzondere F Overig Bijzondere Fu

Peildatum salarisschaal: 1-1-2008

(bruto schaalbedragen)
16

e
981
statenleden

e
1921
leden van de Eerste Kamer

e
6629
leden van het Europees Parlement

e
7028
leden van de Tweede Kamer

e
7593
gedeputeerden

e
8745
substituut Ombudsman, lid van de Raad van State,
lid van de Algemene Rekenkamer

e
9925
Commissaris van de Koningin, president van de
Algemene Rekenkamer, nationale Ombudsman,
vice-president Raad van State

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008 Functies uncties
17

Werkgelegenheid: 136.526 fte’s

Looptijd CAO: van 1-7-2007 tot 1-8-2009

Peildatum salarisschaal: 1-7-2007

(bruto schaalbedragen)

Personeel Primair Onderwijs
naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006

Man Vrouw

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

< 2000

2000 tot 2500

2500 tot 3000

3000 tot 3500

3500 tot 4000

4000 tot 4500

4500 tot 5000

5000 tot 5500

5500 tot 6000

6000 en hoger

Primair Onderwijs Primair Onderwijs

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006
18
schaal 1 e
1385-1638
schoonmaker
schaal 2 e
1418-1800
kantinebeheerder
schaal 3 e
1418-1961
conciŽrge
schaal 4 e
1445-2063
klasse- of onderwijsassistent
schaal 5 e
1476-2168
technisch assistent
schaal 6 e
1532-2272
schaal 7 e
1638-2505
schaal 8 e
1855-2834
schaal 9 e
2221-3204
BO: leraar (schaal LA)
schaal 10 e
2303-3520
SO: leraar (schaal LB)
schaal 11 e
2316-4107
schaal 12 e
2325-4672
schaal 13 e
3632-5067
schaal 14 e
4161-5568

e
2549-3754
BO: directie kleine school (schaal DA)

e
2649-4256
BO: directie middelgrote school (schaal DB)
SO: directie kleine school (schaal DB)

e
2570-4758
BO: directie grote school (schaal DC)
SO: directie middelgrote school (schaal DC)

e
2750-4958
BO: directie zeer grote school (schaal DC + uitloop)
SO: directie grote school (schaal DC + uitloop)

BO = basisonderwijs

SO = speciaal (basis)onderwijs

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008
19

Werkgelegenheid: 82.591 fte’s

Looptijd CAO: van 1-7-2007 tot 1-7-2008

Peildatum salarisschaal: 1-7-2007

(bruto schaalbedragen)

Personeel Voortgezet Onderwijs
naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006

Man Vrouw

0 3000 6000 9000 12000 15000

< 2000

2000 tot 2500

2500 tot 3000

3000 tot 3500

3500 tot 4000

4000 tot 4500

4500 tot 5000

5000 tot 5500

5500 tot 6000

6000 en hoger

Voortgezet Onderwijs Voortgezet Onderwij

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006
20
21

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008
schaal 1 e
1386-1639
schoonmaker
schaal 2 e
1419-1802
kantinebeheerder
schaal 3 e
1419-1963
conciŽrge
schaal 4 e
1447-2065
schaal 5 e
1478-2170
schaal 6 e
1534-2274
schaal 7 e
1639-2508
schaal 8 e
1857-2836
schaal 9 e
2115-3207
schaal 10 e
2115-3524

e
2305-3524
leraar (schaal LB)
schaal 11 e
2223-4111

e
2318-4111
leraar (schaal LC)

e
2328-4677
leraar (schaal LD)
schaal 12 e
2924-4677

e
2994-5072
leraar (schaal LE)
schaal 13 e
3635-5072
directie kleine school
schaal 14 e
4165-5574
directie middelgrote school
schaal 15 e
4374-6122
directie grote school
schaal 16 e
4743-6727
schaal 17 e
5142-7392
schaal 18 e
5574-8124

ss

Werkgelegenheid: 44.251 fte’s

Looptijd CAO: van 1-2-2007 tot 1-2-2009

Peildatum salarisschaal: 1-7-2007

(bruto schaalbedragen)

Personeel Middelbaar Beroepsonderwijs
naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006

Man Vrouw

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

< 2000

2000 tot 2500

2500 tot 3000

3000 tot 3500

3500 tot 4000

4000 tot 4500

4500 tot 5000

5000 tot 5500

5500 tot 6000

6000 en hoger

Middelbaar Beroepso Middelbaar Beroepson

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006
22

e
1317-1650
aanlooptraject voor functies in het kader van de
Besluit in- en doorstroombanen
schaal 1 e
1397-1650
schaal 2 e
1427-1814
schaal 3 e
1427-1975
schaal 4 e
1456-2079
schaal 5 e
1487-2184
schaal 6 e
1544-2289
schaal 7 e
1650-2524
schaal 8 e
1869-2855
schaal 9 e
2129-3229
schaal 10 e
2129-3546

e
2320-3546
docent (schaal LB)
schaal 11 e
2237-4137

e
2334-4137
docent (schaal LC)

e
2343-4707
coŲrdinerend docent (schaal LD)
schaal 12 e
3013-4707
schaal 13 e
3659-5105
schaal 14 e
4192-5609
sectordirecteur*
schaal 15 e
4402-6162
schaal 16 e
4774-6770
schaal 17 e
5174-7441
schaal 18 e
5609-8178
lid centrale directie
* Dit betreft een voorbeeldfunctie in het
functiewaarderings systeem voor de MBO-sector.
Te denken valt hierbij aan stafdiensten als
Personeel, FinanciŽn, en Ict. De Cao MBO laat de
instellingen vrij in het inrichten van het functie -
bouwwerk en de zwaarte van de onderscheiden
functies.
De onderhavige voorbeeldfunctie is te beschouwen
als de zwaarste staffunctie die in de praktijk
voorkomt.

onderwijs nderwijs

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008
23

Hoger Beroepsonderw Hoger Beroepsonderw

Werkgelegenheid: 26.668 fte’s

Looptijd CAO: van 1-8-2007 tot 1-8-2010

Peildatum salarisschaal: 1-1-2008

(bruto schaalbedragen)

Personeel Hoger Beroepsonderwijs
naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006

Man Vrouw

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

< 2000

2000 tot 2500

2500 tot 3000

3000 tot 3500

3500 tot 4000

4000 tot 4500

4500 tot 5000

5000 tot 5500

5500 tot 6000

6000 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006
24

wijs wijs
schaal 1 e
1409-1670
schaal 2 e
1439-1840
facilitair ondersteuner
schaal 3 e
1470-2006
telefonist/receptionist
schaal 4 e
1502-2112
conciŽrge, onderhoudsmedewerker, medewerker
administratieve ondersteuning
schaal 5 e
1559-2220
facilitair medewerker, medewerker studenten -
administratie, administratief medewerker
schaal 6 e
1657-2312
onderwijsassistent, medewerker personeels- en
salarisadministratie, boekhoudkundig medewerker
schaal 7 e
1882-2548
onderwijsassistent, mediathecaris,
managementassistent
schaal 8 e
2152-2881
instructeur, stageconsulent, medewerker
roosterplanning, netwerk- en systeembeheerder
schaal 9 e
2356-3246
instructeur, mediathecaris, studiebegeleider,
facilitair beheerder
schaal 10 e
2356-3567
instructeur, decaan, personeelsadviseur, financieel
medewerker, medewerker communicatie
schaal 11 e
3029-4162
docent, beleidsmedewerker, projectleider,
systeemontwikkelaar, directiesecretaris
schaal 12 e
3681-4734
hoofd stafafd. Marketing en Communicatie,
docent, senior beleidsmedewerker
schaal 13 e
4216-5135
opleidingsdirecteur, hoofd dienst ICT, docent,
hoofd opleidingen
schaal 14 e
4426-5642
opleidingsdirecteur, lid faculteitsdirectie, hoofd
centr. staf afd. P&O, hoofd financiŽn/controller,
docent (lector oude stijl)
schaal 15 e
4800-6198
faculteitsdirecteur, lector kenniskring
schaal 16 e
5204-6811
voorzitter faculteitsdirectie, lector kenniskring
schaal 17 e
5642-7484
schaal 18 e
6198-8225

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008
25

Wetenschapp Wetenschappelijk Onde

Werkgelegenheid: 40.013 fte’s

Looptijd CAO: van 1-9-2007 tot 1-3-2010

Peildatum salarisschaal: 1-1-2008

(bruto schaalbedragen)

Personeel Wetenschappelijk Onderwijs
naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006

Man Vrouw

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

< 2000

2000 tot 2500

2500 tot 3000

3000 tot 3500

3500 tot 4000

4000 tot 4500

4500 tot 5000

5000 tot 5500

5500 tot 6000

6000 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006
26

pelijk Onderwijs erwijs
schaal 1 e
1447-1714
schoonmaakmedewerker
schaal 2 e
1476-1888
logistiek medewerker 3
schaal 3 e
1507-2056
logistiek medewerker 2, onderwijs-/
onderzoeksassistent 3

e
1764-2056
student-assistent
schaal 4 e
1542-2166
logistiek medewerker 1, onderwijs-/
onderzoeksassistent 2, secretaresse 5
schaal 5 e
1599-2276
medewerker frontoffice 3, onderwijs-/
onderzoeksassistent 1, secretaresse 4
schaal 6 e
1714-2383
medewerker frontoffice 2, secretaresse 3,
bibliotheek technisch medewerker 2

e
2000-2558
promovendus
schaal 7 e
1945-2627
medewerker frontoffice 1, medewerker drukkerij
en repro 1, secretaresse 2, archiefmedewerker 1,
bibliotheek technisch medewerker 1, medewerker
personeelsbeheer 2
schaal 8 e
2220-2966
secretaresse 1, medewerker personeelsbeheer 1,
projectleider 3
schaal 9 e
2441-3352
arboconsulent 1, beleidsmedewerker 5,
projectleider 2
schaal 10 e
2330-3678
docent 4, onderzoeker 4, beleidsmedewerker 4,
projectleider 1, communicatieadviseur 3, jurist 3
schaal 11 e
3129-4284
docent 3, onderzoeker 3, universitair docent 2,
beleidsmedewerker 3, communicatieadviseur 2,
jurist 2
schaal 12 e
3792-4868
docent 2, universitair docent 1, onderzoeker 2,
beleidsmedewerker 2, communicatieadviseur 1,
projectmanager 3, jurist 1
schaal 13 e
4337-5279
docent 1, onderzoeker 1, universitair hoofddocent 2,
beleidsmedewerker 1, projectmanager 2
schaal 14 e
4555-5798
universitair hoofddocent 1, projectmanager 1,
directeur onderwijsinstituut 3
schaal 15 e
4939-6368
directeur onderwijsinstituut 2, directeur
onderzoeksinstituut 3, directeur bedrijfsvoering 2,
secretaris van de universiteit 3

e
4803-6995
hoogleraar 2
schaal 16 e
5351-6995
directeur onderwijsinstituut 1, directeur
onderzoeksinstituut 2, beleidsdirecteur 1, directeur
bedrijfsvoering 1, secretaris van de universiteit 2
schaal 17 e
5798-7685
decaan 2, directeur onderzoeksinstituut 1,
secretaris van de universiteit 1

e
5351-8445
hoogleraar 1
schaal 18 e
6368-8445
decaan 1

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008
27

Werkgelegenheid: 2.425 fte’s

Looptijd CAO: van 1-10-2006 tot 1-1-2008

Peildatum salarisschaal: 1-2-2007

(bruto schaalbedragen)

Personeel Onderzoekinstellingen
naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006

Man Vrouw

0 100 200 300 400 500 600

< 2000

2000 tot 2500

2500 tot 3000

3000 tot 3500

3500 tot 4000

4000 tot 4500

4500 tot 5000

5000 tot 5500

5500 tot 6000

6000 en hoger

Onderzoekinstellinge Onderzoekinstellingen

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006
28
schaal 1 e
1378-1637
schaal 2 e
1408-1806
schaal 3 e
1438-1969
schaal 4 e
1471-2076
schaal 5 e
1528-2184
schaal 6 e
1637-2287

e
1918-2457
onderzoeker in opleiding
schaal 7 e
1862-2524
schaal 8 e
2129-2854
schaal 9 e
2342-3227
schaal 10 e
2237-3546

e
2342-3546
wetenschappelijk assistent
schaal 11 e
3010-4138
schaal 12 e
3659-4705

e
3010-5103
wetenschappelijk hoofdmedewerker
schaal 13 e
4190-5103
schaal 14 e
4399-5605
schaal 15 e
4771-6158
schaal 16 e
5173-6767
schaal 17 e
5605-7438
schaal 18 e
6158-8172

en n

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008
29

Werkgelegenheid: 47.114 fte’s

Looptijd CAO: van 1-6-2007 tot 1-1-2008

Peildatum salarisschaal: 1-8-2007

(bruto schaalbedragen)

Personeel Universitair Medische Centra
naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006
schaal 1 e
1412-1680
schaal 2 e
1443-1852
laboratorium assistent, administratief medewerker
schaal 3 e
1474-2019
administratief medewerker, medewerker
restauratieve voorzieningen, facilitair medewerker
schaal 4 e
1505-2130
zorgassistent, medewerker ziekenhuisapotheek,
analytisch assistent, secretariaat medewerker,
facilitair medewerker, sterilisatie medewerker
schaal 5 e
1567-2237
verzorgende, medisch assisterend medewerker,
analist, secretaresse, administratief medewerker,
ICT medewerker, medewerker restauratieve
voorzieningen, technisch medewerker
schaal 6 e
1680-2346
verzorgende, medewerker ziekenhuisapotheek,
medisch assisterend medewerker, analist,
secretaresse, medisch instrumentatie technicus

e
1966-2519
onderzoeker in opleiding
schaal 7 e
1908-2587
verpleegkundige, medisch assisterend
medewerker, radiotherapeutisch medewerker,
analist, manager, administratief medewerker,
secretaresse, ICT medewerker, technisch
medewerker
schaal 8a e
2294-2763
verpleegkundige
schaal 8b e
2183-2927
medisch assisterend medewerker, mondhygiŽnist,
researchanalist, analist, ICT medewerker, medisch
instrumentatie technicus, verpleegkundige,
verpleegkundige IC

Man Vrouw

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

<2000

2000 tot 2500

2500 tot 3000

3000 tot 3500

3500 tot 4000

4000 tot 4500

4500 tot 5000

5000 tot 5500

5500 tot 6000

6000 en hoger

Universitair Medisc Universitair Medische

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006
30
schaal 9a e
2519-3089
verpleegkundige IC
schaal 9b e
2403-3310
medisch assisterend medewerker, logopedist,
fysio-/ergotherapeut, diŽtist, medisch
maatschappelijk werker, researchanalist,
manager, stafadviseur, verpleegkundige IC,
verpleegkundig consulent
schaal 10 e
2294-3638
nurse practitioner, academisch klinisch
medewerker, klinisch practitioner, gz-psycholoog,
verloskundige, wetenschappelijk laboratorium
medewerker, wetenschappelijk onderzoeker,
ICT medewerker
schaal 11a e
2877-3971
arts assistent
schaal 11 e
3089-4243
wetenschappelijk laboratorium medewerker,
wetenschappelijk onderzoeker, wetenschappelijk
docent, manager, stafadviseur
schaal 12 e
3753-4825
academisch klinisch medewerker, klinisch
psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker,
wetenschappelijk docent
schaal 13 e
4298-5233
wetenschappelijk laboratoriummedewerker,
manager, stafadviseur
schaal 14 e
4511-5749
klinisch fysicus, chemicus, wetenschappelijk
onderzoeker, wetenschappelijk docent

e
4898-5861
medisch specialist
schaal 15 e
4895-6317
ziekenhuisapotheker, manager
schaal 16 e
5305-6943
schaal 17 e
5749-7629
manager
schaal 18 e
6317-8384

e
6408-9060
universitair medisch specialist

e
7975-9768
hoogleraar/medisch specialist

e
9209-11302
hoogleraar, hoogleraar/afdelingshoofd

he Centra Centra

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008
31

Werkgelegenheid: 39.843 fte’s

Looptijd CAO: van 1-3-2007 tot 1-3-2009

Peildatum salarisschaal: 1-3-2007

(bruto schaalbedragen)

Personeel Land- en luchtmacht en Marechaussee
naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006

Land- en luchtmacht Land- en luchtmach

Man V rouw

0 4000 8000 12000 16000 20000

< 2000

2000 tot 2500

2500 tot 3000

3000 tot 3500

3500 tot 4000

4000 tot 4500

4500 tot 5000

5000 tot 5500

5500 tot 6000

6000 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006
32

e
868-1633

soldaat der 3e klasse, marechaussee der 4e klasse

e
905-1716

soldaat der 2e klasse, marechaussee der 3e klasse

e
1109-1940

soldaat der 1e klasse, marechaussee der 2e klasse

e
1174-2040
korporaal

e
1174-2217

korporaal der 1e klasse, marechaussee der 1e klasse

e
1241-2314
sergeant

e
1798-2501

sergeant der 1e klasse

e
1291-2810
sergeant-majoor

e
1340-3099
adjudant-onderofficier

e
2131-2886
tweede luitenant

e
2202-3396
eerste luitenant

e
2977-3681
kapitein

e
3544-4973
majoor

e
3803-5683
luitenant-kolonel

e
4779-6862
kolonel

e
5853-7499
brigadegeneraal, commodore

e
6721-8288
generaal-majoor

e
8745
luitenant-generaal

e
9316
generaal

en Marechaussee ht en Marechaussee

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008
33

Werkgelegenheid: 10.524 fte’s

Looptijd CAO: van 1-3-2007 tot 1-3-2009

Peildatum salarisschaal: 1-3-2007

(bruto schaalbedragen)

Personeel Marine
naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006

MMarainreine

Man V rouw

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

< 2000

2000 tot 2500

2500 tot 3000

3000 tot 3500

3500 tot 4000

4000 tot 4500

4500 tot 5000

5000 tot 5500

5500 tot 6000

6000 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006
34

e
868-1633

matroos der 3e klasse

e
905-1716

matroos der 2e klasse

e
1247-2229

matroos der 1e klasse

e
1277-2314
korporaal

e
1316-2636
sergeant

e
1962-2870
sergeant-majoor

e
2037-3148
adjudant-onderofficier

e
2169-2914

luitenant-ter-zee der 3e klasse

e
2268-3457

luitenant-ter-zee der 2e klasse

e
3052-3756

luitenant-ter-zee der 2e klasse oudste categorie

e
3540-4973

luitenant-ter-zee der 1e klasse

e
3870-5683
kapitein-luitenant-ter-zee

e
4856-6862
kapitein-ter-zee

e
5853-7499
commandeur

e
6721-8288
schout-bij-nacht

e
8745
vice-admiraal

e
9316
luitenant-admiraal

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008
35

Werkgelegenheid: 19.614 fte’s

Looptijd CAO: van 1-3-2007 tot 1-3-2009

Peildatum salarisschaal: 1-3-2007

(bruto schaalbedragen)

Personeel Defensie Burgerpersoneel
naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006

Defensie Burgerperso Defensie Burgerpers

Man Vrouw

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

<2000

2000 tot 2500

2500 tot 3000

3000 tot 3500

3500 tot 4000

4000 tot 4500

4500 tot 5000

5000 tot 5500

5500 tot 6000

6000 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006
36
schaal 1 e
1308-1724
schaal 2 e
1372-1902
typist, magazijnmedewerker
schaal 3 e
1470-2068
medewerker postbehandeling, semistatisch
archief, tekstverwerking
schaal 4 e
1502-2175
medewerker administratieve ondersteuning,
elektromonteur, arrestantenbewaker, medewerker
facilitaire dienst, kok
schaal 5 e
1561-2286
secretaresse, gasturbinehersteller, medewerker
bibliotheek en documentatie, onderhoudstechnicus
schaal 6 e
1672-2395
medewerker personeels- en salarisadministratie,
codifi-/identificateur, directiesecretaresse,
chef-kok, chef-hofmeester
schaal 7 e
1902-2641
documentalist, medewerker administratie
goederenbeheer/artikelmanagement, chef
werkplaatstechniek
schaal 8 e
2175-2921
bibliothecaris, netwerkbeheerder,
systeembeheerder
schaal 9 e
2395-3305
bedrijfsmaatschappelijk werker, systeemanalist,
hoofd facilitaire dienst
schaal 10 e
2286-3624
directiesecretaris, beleidsondersteunend
medewerker, hoofd afdeling brandweer, juridisch
medewerker
schaal 11 e
3078-4227
persvoorlichter, beleidsmedewerker, wetenschap -
pelijk onderzoeker, docent tactiek en inlichtingen
schaal 12 e
3740-4808
senior beleidsmedewerker, contractmanager
materieel, bedrijfsarts
schaal 13 e
4282-5358
coŲrdinerend beleidsmedewerker, accountant
schaal 14 e
4496-5913
hoofd dienstencentrum gedragswetenschappen
schaal 15 e
4877-6497
hoofd afdeling personeelsbeleid en rechtspositie,
directeur restaurant organisatie
schaal 16 e
5286-7040
hoogleraar officiersacademie of zie: Sector Rijk
schaal 17
zie: Sector Rijk
schaal 18
zie: Sector Rijk

oneel soneel

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008
37

Werkgelegenheid: 54.643 fte’s (incl. aspiranten)

Looptijd CAO: van 1-6-2005 tot 1-1-2008

Peildatum salarisschaal: 1-7-2007

(bruto schaalbedragen)

Personeel Politie
naar geslacht en salarisklasse, ultimo 2006

Politie Politie

Man Vrouw

0 4000 8000 12000 16000 20000

< 2000

2000 tot 2500

2500 tot 3000

3000 tot 3500

3500 tot 4000

4000 tot 4500

4500 tot 5000

5000 tot 5500

5500 tot 6000

6000 en hoger

Bron: Kerngegevens Overheidspersoneel 2006
38
schaal 1 e
1187-1773
schaal 2 e
1382-1947
medewerker horeca A
schaal 3 e
1391-2104
administratief medewerker A
schaal 4 e
1471-2210
politieassistent A, administratief medewerker B
schaal 5 e
1543-2310
politieassistent B, dactyloscoop A
schaal 6 e
1572-2467
politie medewerker, technisch beheerder
schaal 7 e
1764-2664
medewerker basis politiezorg A, inkoper A
schaal 8 e
1998-3032
medewerker basis politiezorg B, chef salaris -
administratie
schaal 9 e
2091-3314
groepschef B, beleidsmedewerker A
schaal 10 e
2187-3611
unithoofd A, personeelsmanagementadviseur B
schaal 11 e
2823-4082
unithoofd B (bijv. zware crim.),
beleidsmedewerker B
schaal 12 e
3388-4540
unithoofd C, beleidsmedewerker C (senior)
schaal 13 e
3766-4953
sectorhoofd A, hoofd stafafdeling
(P&O/I&A/FEZ/Fac. Zkn/communicatie)
schaal 14 e
4049-5349
sectorhoofd B (bijv. zware crim.), hoofd
stafafdeling (P&O/FEZ)
schaal 15 e
4357-5854
sectorhoofd C (bijv. hoofd algemene politiezorg)
schaal 16 e
4707-6410
regionaal korpschef omvang korps < 750, plv.
regionaal korpschef, hoofd operationeel beleid
schaal 17 e
5061-7021
regionaal korpschef omvang korps 750-3.000
schaal 18 e
5539-7693
regionaal korpschef omvang korps > 3.000

SALARISNIVEAUS OVERHEIDSPERSONEEL 2008
39

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Maart 2008 ISSN 1872-0463

 

 

 

Tot uw dienst. De frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders en het opzetten van kinderen door school en jeugdzorg tegen hun ouders


De jeugdzorg werkt NIET transparant, zal u altijd proberen te naaien met voor u geheime werkaantekeningen en voor u geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u "geheime onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om". Het is essentieel om steeds systematisch en procedureel te werken om de "geheime werkaantekeningen" en de geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u geheime "onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om" in uw zaak duidelijk zichtbaar te maken.
574 Kinderrechter pleegt zelfmoord en springt voor de trein in Utrecht
780 De Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg
80   Succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
6     Risicofactoren jeugdzorg, de weerzinwekkende partijdigheid van het rechtersleger voor jeugdzorg en RvdK
1000 U kruist steeds aan met welke kenmerken van organisatiecriminaliteit u te maken heeft
Werkwijze jeugdzorg Gelderland en politie: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html
177 En hoe ging het eigenlijk verder na het weghalen van die kinderen door "jeugdzorg"
547 Frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders, omschrijving complot
123 Geschiedenis! Hop deelt duizenden uitnodigingen uit voor ingang rechtbank Den Bosch
132 Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg. Volg de enorme geldstromen!
689 Zicht op exploitatie kinderen. Bij gelijke geschiktheid een allochtoon. Interculturele jeugdzorg, door Max Wattimena Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (Omdat het werkgelegenheidsaspect bij deze projecten voorop staat, bestaat de kans dat de instromers niet al te veel affiniteit hebben met de jeugdzorg. Of dat men bij de werving voor het project nauwelijks eisen stelt aan het opleidingsniveau van de werkzoekenden, zoals in Amsterdam is gebeurd.)
s41052011 Zicht op exploitatie kinderen. Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!
189 Zicht op exploitatie kinderen. Salarissen overheidspersoneel
174 Geld en arbeidsproductiviteit. Geef jeugdzorg de controle over valuta en het maakt ze niet meer uit wie wetten maakt
217 Geld en arbeidsproductiviteit. Voorkom problemen, weg met de jeugdzorg maak geen schulden en leen geen geld
219 Media. Als je de gesubsidieerde leugens van de leugens maar vaak genoeg herhaald gaan mensen dat geloven
429 Media. Iedere Nederlander behoort de geschiedenis van de Omroepbijdrage te kennen
246 Media -
CDA - mentaliteit in Nederland RAMP voor kinderen/ouders die met "jeugdzorg"te maken krijgen
721 De gevaren van de rechtspraak in Nederland, door J. Hop
79 President rechtbank Maastricht: "Wie de zaken verdeeld kan de uitspraak beÔnvloeden"
7 U begint met systematisch werken, probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens ieder gesprek
Inzicht in denk- en werkwijze "jeugdzorg" 72 73 97 122 339 388 436 437 445 481 545 549 600 602 617
108Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en ook steeds opnieuw toepast!
101 Modelklacht tegen gezinsvoogd, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder BESLUIT
3 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
145 Gemeente Ermelo (
CDA bestuur) praktijk voorbeeld zinloos klagen over onjuiste/geen ontvangstbevestiging
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
173 Iedere 14 dagen een informatieverzoek naar school bij kinderbeschermingsmaatregelen
403 Geld, school, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), geld en de geheime onderonsjes COMPLOT TEGEN OUDERS!
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beŽindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
509 Model bezwaarschrift gemeente tegen uitschrijving kind van uw woonadres
311 Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming werken samen TEGEN OUDERS!
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
81 Klacht 81 ouder(s) tegen BESLUIT jeugdzorg=STICHTING om RvdK te verzoeken onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
385 Model klacht tegen BESLUIT RvdK om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
497 U maakt bezwaar tegen het benaderen van informanten door de RvdK
339 Landelijke afspraak tussen jeugdzorg en kinderrechters: Verzoekschriften geen ’inhoudelijke’ informatie meer hoeven te bevatten!
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
663 Verzoekschrift omgangsregeling bij KIR na BESLUIT jeugdzorg
636 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal jeugdzorg
255 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet contactjournaal jeugdzorg
637 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal RvdK
170 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet afschrift contactjournaal RvdK
639 Modelklacht tegen indicatiebesluit
642 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel indicatiebesluit te toetsen
640 Modelklacht tegen Plan van Aanpak
366 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel Plan van Aanpak te toetsen
641 Modelklacht tegen HVP Zorgverlener
499 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel HVP Zorgverlener te toetsen
443 Modelklacht tegen gezinsvoogd PvA/indicatiebesluit naar KIR zonder inzichten
657 Verzoek KIR retour sturen PvA/indicatiebesluit zonder inzichten ouder
679 Modelverzoek wraking rechter meenemen naar iedere hoorzitting rechter en toetsen met info 457
658 Checklist ouder voor procederen bij de kinderrechter
263 Na (afloop) hoorzitting rechter levert u verzoek afschrift PV in bij de informatiebalie
384 Modelklacht tegen weigering afgifte proces-verbaal van de hoorzitting
124 Wraking Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle met Hop GEGROND!
VOORVRAAG handelt de notaris in het belang van de burger of in belang van de belastingdienst?
Belasting vrijstelling voor een kind is ruim 48000 euro.
Belasting vrijstelling voor een pleegkind minder dan 5 jaar in het gezin is 2000 euro.
Waarom wordt in de praktijksituatie een pleegkind langer dan 5 jaar niet als kind aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van UHP kinderen met criteria en welke termijnen aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van kinderen aangemerkt als ouders uit het gezag zijn gezet?
Hebben kinderen recht op (kinds)deel erfenis als hun ouders uit het gezag zijn gezet?
Waarom zitten er vertegenwoordigers van de belastingdienst in de Kamers van Toezicht notarissen?
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Rechtbanktraining waarheidsvinding: Kloppen de nevenfuncties bestuurders, gemeentesecretaris en griffier van uw gemeente?
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders in uw gemeente hadden/hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus tijdens verkiezingen gemeenteraad om de uitslag te beÔnvloeden door zelf stemmen te tellen, stemmen van andere partijen op het stapeltje van de eigen partij te leggen en/of stemmen van andere partijen ongeldig te maken en/of nog even een praatje te maken in het stembureau om de kiezer vlak voor dat deze gaat stemmen te kunnen beÔnvloeden?
Tenslotte heeft u een kopie ontvangen van het contract dat is afgesloten tussen jeugdzorg en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de jeugdzorg over te dragen naar de gemeente en is dit contract in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk tegen de jeugdzorgindustrie
Contact J. Hop.

 

top
Groep Hop ©
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter ©
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.