Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter B BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

Dhr. drs. J.P.M.M. Hendrikx (CDA) burgemeester gemeente Baarle-Nassau
Voorzitter Landinrichtingscommissie Baarle-Nassau
Bestuuslid Stichting de Hoven
Lid Dagelijks bestuur Benego
Lid Regionaal College
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Halt Breda
Voorzitter Plaatselijke Groep De Baronie (leader+)

Dhr. J. de Groot (VVD)burgemeester gemeente Baarn
Lid bezwaarcommissie College Bouwzaken Zorginstellingen te Utrecht
Bestuurslid Centrum voor de Kunsten in Harderwijk
Bestuurslid Stichting Colline te Arnhem
Bestuurslid Stichting As you like it te Hilversum
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. mr. J.A.M.L. Houben (CDA) burgemeester gemeente Barneveld
Lid dagelijks bestuur CDA (landelijk)
Lid dagelijks bestuur Gelderse Vallei
Lid algemeen bestuur Regionaal College Hulpverlening Gelderland Midden
voorzitter Raad van Toezicht Agrarisch Opleidingscentrum AOC De Groene Welle
voorzitter Stichting Siza Dorp Groep (instelling verstandelijk en lichamelijk gehandicapten)
voorzitter Raad van Toezicht Stichting Oranjehaeve (zorginstellingen)
voorzitter Nationaal Katholiek Thuisfront
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Overijssels Landschap GOG230207
Lid Raad van Toezicht Stichting Adhesie GOG230207
voorzitter CDA Overijssel

Dhr. drs. H.P. (Henk) Bakker (CDA) burgemeester Gemeente Bedum
Bestuurslid Regioraad Noord-Groningen in liquidatie
Lid algemeen bestuur Regionale brandweer
Lid driehoeksoverleg politie district Noord-West
Lid Regionaal Overleg College Regiopolitie provincie Groningen
Lid algemeen bestuur Hulpverleningsdienst Groningen
Plv. lid algemeen bestuur Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen
Vertegenwoordiging gemeente Bedum als aandeelhouder van Waterbedrijf Groningen
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. mr. drs. W.H. (Wilte) Everts (CDA) burgemeester Gemeente Bedum GOG17-05-2010
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Buro voor Rechtshulp te Groningen
Lid Comitť van Aanbeveling Steunfonds Mytlschool Prins Johan Friso te Haren
Beschermheer commissie van aanbeveling Molenstichting Onderdendam
Voorzitter werkgroep Bedum/Zbaszynek/Peitz
Voorzitter Regioraad Noord-Groningen
Lid algemeen bestuur Regionale brandweer
Lid driehoeksoverleg politie district Noord-West
Lid Regionaal Overleg College Regiopolitie provincie Groningen
Lid algemeen bestuur Hulpverleningsdienst Groningen
Plv. lid algemeen bestuur Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen
Plv. lid algemeen bestuur Bestuursacademie Noord-Nederland
Vertegenwoordiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders ESSENT
Vertegenwoordiginggemeente Bedum als aandeelhouder van Waterbedrijf Groningen
Ambtenaar burgerlijke stand gemeente Bedum
GOG17-05-2010

Dhr. drs. A.M.J. Cremers (D66) burgemeester gemeente Beek
NEVENFUNCTIES
Lid Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg;
Lid Districtelijk Veiligheidsbestuur;
Lid Regionale Brandweer;
Lid Stichting Stadstoezicht W.M. (Sittard-Geleen);
Lid NGB (Nederlands Genootschap Burgemeesters);
Lid StarterscoŲrdinatie Zuid-Limburg;
Vice-voorzitter GGD Zuid-Limburg;
Lid bestuur TROM (Toeristisch Recreatief Ontwikkelings Maatschappij;
Lid VVV Zuid-Limburg;
Lid Bestuur Handhavingsoverleg Limburg;
Lid FinanciŽle Commissie Veiligheidsbestuur en GGD;
Lid Stuurgroep Toekomstvisie Nazorg;
Lid Stuurgroep Regiovisie;
Lid Stuurgroep Speerpunt Innovatie en Bedrijvigheid;
Lid Stuurgroep Creatieve Industrie
Voorzitter VEGAL;
Lid Aandeelhouderscommissies (AHC): Attero (Essent Milieu), Enexis (Netwerkbedrijf), Publiek Belang Elektriciteitsproducten ofwel PBE (Borssele), Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV, Vordering op Enexis BV, Claim Staat Vennootschap BV.
Lid Hulpfonds goede doelen Preuvenemint (Maastricht).
Lid Raad van Advies Stichting Business Gala (Beek/Stein);
Beschermheer Harmonie "St. Caecilia" (Beek);
Comitť van Aanbeveling Vereniging Vrienden van MAA (Beek);
Ere-lid CV. Pottentaote;
Comitť van Aanbeveling Oogstdankfeesten (Stein);
Buitengewoon lid Schutterij St. Laurentius (Spaubeek);
Comitť van Aanbeveling Cantarella,
Comitť van Aanbeveling Medische Ondersteuning Sportevenmenten;
Lid Comitť van Aanbeveling Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld;
Beschermheer ZakensociŽteit de Siter;
Lid van de Commissie van aanbeveling van LimAnt (Beroepsvereniging voor Antiquairs)
Bron 20-07-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Secretaris Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek
Voorzitter Stuurgroep Kerngebied Zuid - Limburg
Voorzitter IMD Beek-Nuth-Stein.
Lid Bestuur Monumentenwacht (namens VLG) Roermond
Lid Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten (namens VNG) Den Haag

Dhr. H.N.G. Brinkman (CDA) burgemeester gemeente Beemster
Lid algemeen en dagelijks bestuur TDBZ
Lid algemeen bestuur ISW
Lid bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Lid algemeen bestuur GHOR
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
Koster in Nicolaaskerk Purmerend
President of the Organization of World Heritage Cities. (OWHC)
Lid dagelijks bestuur van de "International Council On Monuments and Sites" (ICOMOS-NL)
Voorzitter Werelderfgoed.nl (stichting platform Nederlandse Wereldergoederen)
Voorzitter Stichting Van der Wardt beheer
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mevrouw dr. P. (Petra) Dassen-Housen CDA burgemeester gemeente Beesel
Nevenfuncties:
Lid AB bestuur Veiligheidsregio
Lid regionaal college regio Politie Limburg-Noord
Lid Euregioraad
Bestuurslid stichting Handicap et Traval Maroc
Lid Communiewerkgroep St. Martinusparochie Zaltbommel
CHop 27-11-2011 website gemeente Beesel

Dhr. drs. L.M. Oord (PvdA) burgemeester gemeente Beesel
Nevenfuncties
Lid DB Regio Noord- en Midden Limburg. Portefeuille Veiligheid
Voorzitter bestuurscommissie Veiligheid
Lid DB WAA Venlo
Lid regionaal colliege regio Politie Limburg Noord
Lid Raad van Toezicht regionale ambulance voorziening
Lid Commissie Veiligheid VNG
Lid DB Vereniging behartiging belangen burgemeesters
Let op! www.burojeugdzorg.nl/685.htm weigering (bestuurlijke nevenfuncties) vanaf mei - augustus 2010!

Dhr. E.R. Triemstra (CDA) burgemeester gemeente Bellingwedde
Directeur / eigenaar RijsGoed B.V.
Lid Algemeen Bestuur Gem. Regeling H&OG Groningen
Lid bestuurscommissie Regional Brandweer
Lid Algemeen Bestuur Steekraad Oost-Groningen
Voorzitter Algemeen Bestuur Muziekschool Winschoten
Voorzitter Dagelijks Bestuur Muziekschool Winschoten
Lid Stuurgroep Cultuurhuis Winschoten
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. J. van Belzen (SGP) burgemeester gemeente Barendrecht
Voorzitter Raad van Toezicht MEE Plus (ZHZ Midden-Holland, Brabant Noord)
Voorzitter van het platform transportveiligheid (werkgroep houdt zich bezig met het opzetten van een overlegstructuur met betrekking tot transportveiligheid)
Voorzitter werkgroep incidentenmanagement vervoer gevaarlijke stoffen
Eerste voorzitter commissie Tunnelveiligheid.
Voorzitter van het regionale bureau Halt
Algemeen bestuurslid van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Lid Platform Rijnmond-Zuid
Lid Regionaal college van de politie Rotterdam Rijnmond
Voorzitter Bestuurlijk Justitieel Overleg districht 10 binnen Rotterdam Rijnmond.
Lid DB politie Rotterdam Rijnmond.
Lid DB stadsregio Rotterdam Rijnmond.
Bron 27-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Waarnemend voorzitter commissie tunnelveiligheid
Bestuurslid St. Clara Kinderbos
Lid St. Steunfonds IJsselmonde Oost

Mw. M. Beens -Jansen, Waarnemend burgemeester gemeente Bennebroek

Dhr. A. van Erk (Gemeentebelang) burgemeester gemeente Bergambacht per 1 september 2005)
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand gemeente Bergambacht
Gemeenschappelijke regeling K5, voorzitter
Voorzitter van de Stichting Vrienden voor Kandi
Lid K5-bestuur
Lid Algemeen Bestuur Technisch Bureau in Krimpenerwaard
Plaatsvervangend lid dagelijks bestuur Technisch Bureau voor de Krimpenerwaard
Lid Dagelijks Bestuur Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Midden Holland
Lid Algemeen Bestuur Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden Holland
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regionale Brandweer/Geneeskundige Hulp bij ongelukken en rampen (RBW/GHOR)
Lid Algemeen Bestuur Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffingen en Waardebepaling (SVHW)
Lid aandeelhoudersvergadering Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Krimpenerwaard (ROM-K)
Lid K5 portefeuillehoudersoverleg Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden/Openbare Orde &ampVeiligheid
Voorzitter K5 portefeuillehoudersoverleg Middelen
Lid ISMH portefeuillehoudersoverleg Regionaal Economisch Overleg (REO
Bron 19-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. ing. H.G.M. van de Vondervoort CDA burgemeester gemeente Bergeijk
Lid AB Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Lid AB Veiligheidsregio Zuidoost Brabant
Lid AB Regionaal college (politie)
Lid DB Kempisch Bedrijvenpark
Lid DB Regeling WVK-groep
Lid DB Samenwerking Kempengemeenten
Plv lid Welstandszorg Noord-Brabant
Lid AB Bank Nederlandse gemeenten
Bron 19-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

W.C. Luijendijk Waarnemend burgemeester gemeente Bergeijk
Adviseur gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op Zand m.b.t. sociaal beleid en arbeidsmarktbeleid
Adviseur gemeente Tilburg m.b.t. diverse culturele projecten
Lid van Raad van Toezicht Orthopedagogisch Centrum Brabant
GOG 19-08-2010

Dhr. drs. C.J.J.S. Majoor wnd burgemeester Gemeente Bergen-Limburg
Burgemeester gemeenten Weert, Meerssen, Eijsden

Dhr. C.W.H.M. Klaverdijk (CDA) burgemeester Gemeente Bergen-Limburg miv 1 oktober 2011 pensioen
Lid werkgroep VLG ruimtelijke kwaliteit Limburg
Voorzitter Wildbeheerseenheid Bergen
Bron 18-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. drs. H. (Hetty) Hafkamp (PAL/Groen Links) burgemeester Gemeente Bergen-Noord-Holland
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Lid (tevens vice-voorzitter) bestuurlijke adviescommissie Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord.
Voorzitter station Egmond aan Zee K.N.R.M.
Medewerker literair programma De Lesklub bij Omrop Fryslan.
Voorzitter Taskforce Verlichting.
Lid Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie.
CHop 02-09-2011 bron website gemeente Bergen-Noord-Holland

A. PH. (Fons) Hertog, burgemeester gemeente Bergen Noord-Holland
NEVENFUNCTIES
Lid regionaal college politie (q.q.)
Lid AB Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord
Adviseur Haute EquipŤ
Let op! www.burojeugdzorg.nl/685.htm weigering (bestuurlijke nevenfuncties) vanaf mei - augustus 2010!

Dhr. drs. J.M.M. Polman (D66)burgemeester gemeente Bergen op Zoom
Plv. voorzitter Bestuurlijke Regiegroep West-Brabant
President-Commissaris IndustriŽle Ontwikkelingsmaatschappij
Plv. voorzitter stuurgroep Courage, bestrijding drugsoverlast
Taskforce Jeugdoverlast
Lid Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Brandweer Bergen op Zoom en Roosendaal i.l.
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Midden en West Brabant
Lid Regionaal College Politie Midden en West Brabant, districtscollege Bergen op Zoom
Lid Commissie Informatievoorziening van het landelijk Veiligheidsberaad
Plv. lid Samenwerkingsverband Rijn Schelde Delta
Lid Bestuur Belgisch Nederlands Grensoverleg
Voorzitter bestuur Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
Voorzitter Stuurgroep Regionaal Informatie &ampExpertise Centrum (RIEC) op terrein van georganiseerde criminaliteit
Adviseur Stuurgroep Interreg IV (Europees Fonds Nederland-Vlaanderen)
Voorzitter Stichting Dataland, landelijke voorziening vastgoedinformatie gemeenten
Voorzitter Landelijk Strategisch Beheeroverleg Basisregistraties Vastgoed
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Bibliotheken en Cubiss, Brabantse provinciale ondersteuningsorganisatie t.b.v. Culturele instellingen
Lid Raad van Toezicht Hogere Agrarische School te 's-Hertogenbosch
Lid van het Beraad Geografische Informatievoorziening (GI-beraad)
Voorzitter Toeristisch Ondernemers Platform Brabant (TOP Brabant)
Lid bestuur Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Voorzitter Stichting Vrienden van Jeugd en Muziek
Lid Praktijkraad Bestuurskunde, Faculteit Management en Bestuur, Universiteit Twente
Voorzitter bestuur Brabantse Orgelfederatie
Comitťs van aanbeveling en/of beschermheer:
Brugs Bergse Culturele Combinatie
Openluchtspektakels De Zoomerspelen
Hospice De Markies
Stichting restauratie Ibach-orgel
Vrienden restauratie Lourdeskerk
Bergse Reuzenstoet
Vrienden van het Markiezenhof
Beschermheer Borgherij Bergen op den Zoom
Stichting familieleden Psychiatrische patiŽnten West-Brabant
Dialectgenootschap De Berregse Kamer
Lid van het Comitť van aanbeveling van Stichting Het Getij
Lid van het Comitť van Aanbeveling van de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld (LSTZG)
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Gemeenschappelijke Meldkamer Midden- en West-Brabant (GMK)
Districtelijk Driehoeksoverleg Lokaal Driehoeksoverleg Stuurgroep Courage
DB Gemeentelijk Samenwerkingsverband (GSV)Georganiseerd Overleg brandweer Bergen op Zoom Roosendaal
Bestuurlijke Regiegroep Intergemeentelijke Samenwerking
Voorzitter van de begeleidingscommissie evaluatieonderzoek “Stemmen in een willekeurig Stemlokaal”
Voorzitter van de Raad van toezicht van de stichting Cubiss.
Lid van de Werkgroep Professionalisering burgemeesters, welke deel uitmaakt van het Nederlands Genootschap van burgemeesters
President-commisaris Indumij
Lid van het Beschermcomitť van de Brugs Bergse Culturele Combinatie (BBCC)
Beschermheer St. Roze Zaterdag Bergen op Zoom

Dhr. mr. H.L.M. Bloemen (CDA) burgemeester gemeente Berkelland
Comitť van aanbeveling Stichting Vrienden van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Comitť van aanbeveling voor behoud van publieke functie van het raadhuis Maarn
Comitť van aanbeveling beelden Neede
Lid Programmateam Regiomarketing, lobby en externe betrekkingen Regio Achterhoek
Lid algemeen bestuur en lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (portefeuillehouder rampenbestrijding/crisisbeheersing)
plaatsvervangend lid dagelijks bestuur (inzake veiligheidshuis) Regionaal College Politie Noord Oost Gelderland
Plv. lid bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente
Plv. lid algemeen bestuur Recreatieschap Achterhoek Liemers
Plv. lid algemeen bestuur Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
Lid Regionaal bestuurlijk handhavingsoverleg milieu (RBHORegio Achterhoek)
Lid Mayors for Peace
Voorzitter verkeerscommissie
Lid overleg gebiedsgericht cultuurbeleid
Lid stuurgroep Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost Nederland (namens VNOG)
Lid bestuur Gelderse Monumentenwacht
Bestuurslid Gelders Genootschap
Voorzitter BWAO (Brandweercluster Oost Achterhoek)
Gemeentelijke vertegenwoordiger in vergaderingen van aandeelhouders en vennoten gebiedsonderneming Laarberg
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid van de raad van toezicht van De Grift, instelling voor verslavingszorg in Zuid-, Midden- en Oost Nederland
Lid en vice-voorzitter dagelijks bestuur Regio Achterhoek
Voorzitter Regio Achterhoek commissies: ruimtelijke ordening en volkshuisvestingstreekarchivariaat en plaatsvervangend voorzitter commissie bestuur

Lid algemeen bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Oost Nederland

Lid algemeen bestuur en plaatsvervangend lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland

Lid beroepenveldcommissie Hogeschool Arnhem-Nijmegen

Dhr. A.A.M.M. Heijmans (D66)burgemeester gemeente Bernheze
Lid algemeen bestuur Regionqle brandweer
Lid algemeen bestuur geneeskundige hulpverleningsdienst Noord-Brabant
Lid Regionaal College Politie Brabant Noord
Lid Raad van Commissarissen Maaslandgas
Westrijdsecretaris bestuur Nederlands burgemeesters Elftal
Lid dagelijks bestuur Stichting Kasteel Heeswijk
Lid comitť van aanbeveling Charity Cup Nistelrode
Curatorium Gymnasium Bernrode
Bron 03-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid bestuur Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord (GMC)
Lid Hulpverleningsdienst Brabant Noord(HVD)
Voorzitter bestuur Halt Nederland

Mw. P.J. Bouvy-Koene (VVD) burgemeester gemeente Bernisse
Lid Bestuurlijk Juridisch Overleg
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Bureau Halt Rotterdam-Rijnmond
Lid regionaal College van de Politie van de regio Rotterdam-Rijnmond
Lid Algemeen Bestuur Stadsregio Rotterdam
Lid Portefeuillehoudersoverleg Bestuurlijke Organisatie Communicatie Stadsregio Rotterdam
Lid Portefeuillehoudersoverleg Middelen Stadsregio Rotterdam
Lid Algemeen Bestuur Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van het Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie
Lid Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst voor de Zuid-Hollandse Eilanden
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Voorne-Putten en Rozenburg
Plaatsvervangend lid Kamer Zuid-West (Verkeer en Vervoer)
Lid Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Haringvliet
Lid Algemeen Bestuur van het Recreatiegebied Voorne-Putten en Rozenburg
Plaatsvervangend lid Portefeuillehoudersoverleg Groen, Ruimtelijke Ordening en Milieu Stadsregio Rotterdam
Plaatsvervangend lid Portefeuillehoudersoverleg Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam
Plaatsvervangend lid Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Stadsregio Rotterdam
Plaatsvervangend lid Portefeuillehoudersoverleg Wonen Stadsregio Rotterdam
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van het Sociaal Werkvoorzieningschap De Welplaat
Erevoorzitter Oranjevereniging Zuidland
Voorzitter de Raad van Commissarissen van de Algemene Woonstichting Maasland
Voorzitter Raad van Commissarissen Allee Wonen West-Brabant
Voorzitter Raad van toezicht Stichting Meervoud
CHop 27-11-2011 bron website gemeente Bernisse
Lid van het Algemeen Bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten
Lid van het Algemeen Bestuur Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond
Lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het Bureau Halt Rotterdam-Rijnmond
Lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Lid van de Regioraad van de Stadsregio Rotterdam
Voorzitter Kamercentrale Dordrecht
Voorzitter van de Hendrik Marius Preuijt J.D. Zoonstichting

Dhr. drs. Y.C.T.H.J. Kortmann (CDA)burgemeester waarnemend gemeente Best
Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Amarant, Tilburg
Lid maatschappelijke Adviesraad Universiteit van Tilburg
Voorzitter, Bezwarencommissie Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Bron 08-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw A. M. Demmers - van der Geest burgemeester gemeente Best GOG08-06-2010
Nevenfuncties
Voorzitter, PON te Tilburg
Lid Raad van Toezicht Kempenhaeghe
Lid Hoofdbestuur Brabants Landschap
Voorzitter Stichting Rechtsbijstand Asielzoekers Nederland
Voorzitter, Brabantse Raad van Mantelzorgers
Lid Dagelijks bestuur Brabants Historisch Centrum
GOG08-06-2010

Dhr. mr. drs. H.N.A.J. Zijlmans (VVD)burgemeester gemeente Beuningen
Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht ROC
Voorzitter commissies ruimtelijke kwaliteit gemeenten Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek
Lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Bron 30-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Regionale Brandweer Nijmegen en Omstreken
Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
Waterbedrijf Gelderland
Bestuurslid Regionaal Opleidingscentrum
Voorzitter welstandscommissie gemeenten Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek

Dhr. J.F.C. van Leeuwen (D66) Burgemeester Gemeente Beverwijk
NEVENFUNCTIES
CoŲrdinatiecommissie Amsterdam (RSA)
Regionaal College Politie Kennemerland
Noordvleugeloverleg
Sociaal Voorzienings Fonds Gemeentepersoneel
Commissie Straatnaamgeving
Agendacommissie Raad
Lid comitť van aanbeveling van de Stichting SOVA (Steun onderzoek Velser affaire) te IJmuiden
Voorzitter Plaatselijke Commissie KNRM Station Wijk aan Zee
Beschermheer Mannenkoor Zanglust, Beverwijk
Beschermheer Beverwijkse Harddraverij Stichting Prins Bernhard
Voorzitter comitť van aanbeveling Juttersfestival,Wijk aan Zee
Lid comitť van aanbeveling Stichting Cultureel Dorp van Europa, Wijk aan Zee
Lid comitť van aanbeveling Beeldenpark Een Zee van Staal, Wijk aan Zee
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
Lid Algemeen Bestuur Cocensus
Plv. lid Algemeen Bestuur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB)
CHop 27-08-2011 website gemeente Beverwijk
Voorzitter van de plaatselijke commissie van de KNRM te IJmuiden
Voorzitter van de Stuurgroep Ketenbrede veiligheidsanalyse te Haarlem

Dhr. mr. drs. A.J. Borgdorff (CDA) Burgemeester gemeente Binnenmaas
Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Voorzitter
Raadsledenoverleg Hoeksche Waard Voorzitter
Gemeenschappelijk orgaan Ombudsman HW Lid
AB Regio ZHZ Lid
AB Veiligheidsregio ZHZ Lid
Raad van Toezicht Erfgoedhuis ZH Lid
Provinciale Planologische commissie ZH Lid
DB Politie Regio ZHZ Lid
Algemene vergadering van aandeelhouders CV/BV Ontwikkelingsbedrijf Hoeksche Waard Lid
Drechtstedenbestuur (adviseur) Lid
Bron 31-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Vertegenwoordiger Algemene Vergadering van Aandeelhouders BV regionale bedrijventerreinen
Commissie Hoeksche Waard, voorzitter
DB CHW, voorzitter Adviesraad HW
AB van Veiligheidsbestuur ZHZ
Provinciale Monumentencommissie ZH
Drechtstedenbestuur lid

Dhr. mr. A.H.J.M. Swachten (VVD) burgemeester Gemeente Bladel
Voorzitter/President Stichting gehandicaptensport Nederland
Voorzitter Stichting Keverberg
Lid Rotary Venlo Maas en Peel
Lid raad van toezicht Stichting Stadspoort
Bron 18-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

burgemeester S.P. Grem gemeente Bladel
Lid bestuurscommissie Regionale Brandweer Zuidoost Noord-Brabant
Aandeelhouder Brabant Water/ lid adviescommissie AvA
Aandeelhouder N.V. G.R.E.
Aandeelhouder Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Lid algemeen bestuur Onderlinge Gemeentelijke Bosbrandverzekering
Lid Regionaal College Politie Brabant Zuid-Oost
Voorzitter algemeen- en dagelijks bestuur W.V.K.-groep
Voorzitter stichting Welzijnsfonds
Ere-deken St. Jorisgilde Hapert
Voorzitter Gemeenschappelijke regeling Kempisch Bedrijven Park
Lid SRE raad
Lid R.A.P.
Lid Regiofonds SRE
GOG 18-05-2010

Mw. J.N. (Joan)de Zwart-Bloch (D66) burgemeester Gemeente Blaricum
Lid bestuur veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Lid bestuurscommissie GHOR Veiliheidsberaad
Lid Regionaal College politie Gooi en Vechtstreek
Lid stuurgroep Regionaal Informatie en Expertise Centrum RIEC Utrecht/Gooi en Vechtstreek/Flevoland
Lid Regionale Driehoek politie Gooi en Vechtstreek districht Noord Gewest Gooi en Vechtstreek
Lid DB portefeuillehouder GGD, RAV, GHOR
Lid Landelijk Platform VNG/GGD bestuurders
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Gezondheidszorg
Lid portefeuillehoudersoverleg Gezondheidszorg
Lid portefeuillehoudersoverleg Algemene Zaken
Lid algemeen bestuur
Lid College voor Arbeidszaken van de VNG tevens onderhjandelingsdelegatie ambtenaren CAO's
Lid DB D66 partijbestuur
Lid bestuur bestuurdersvereniging
Lid DB en AB Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie
Lid bestuur Agrarische stichting Blaricum ASB
Lid bestuur STIVAS Noord-Holland
Lid portefeuillehoudersoverleg Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Bijzonder ambtenaar burgerlijke stand Blaricum, Eemnes, Laren
Comite van Aanbeveling Zomerconcerten Blaricum
Comite van Aanbeveling Landelijk Stichting tegen Zinloos Geweld
Bron 25-07-2011 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
fractievoorzitter van D’66 in Zuthpen
2002-2005 wethouder Zuthpen

W.J. Kozijn, ??? burgemeester gemeente Blaricum
GOG25-07-2011

Dhr. R.Th.M. Nederveen VVD burgemeester gemeente Bloemendaal
Lid raad van toezicht van ToneeLgroep Amsterdam
Voorzitter bestuur Stichting Beheer Danshuis Amsterdam
Voorzitter raad van toezicht museum Rembrandshuis
Voorzitter Verantwoordingsorqaan Stichting Pensioenfonds Cultuur
Voorzitter Stichting Omscholingsregeling Dansers
Voorzitter Stichting Bloemendaal lntiatieF
Senator, Stichting van Nederveen
Voorzitter Stichting De Wijze Nathan
Voorzitter bestuur stichting Theaterqroep Dood Paard
Lid Algemeen Bestuur Veiliqheidsregio Kennemerland
Lid regionaal college politie Kennemerand Zuid
Bron 27-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Directeur van het DOD, brancheorganisatie voor de dans
VVD raadslid gemeente Amsterdam

Mevr. drs. M.J. van Ravesteyn-Kramer D66 burgemeester gemeente Bloemendaal
Lid Raad van Toezicht Vlietland Ziekenhuis
Voorzitter beheergroep RIBW (opvanghuis voor dak- en thuislozen) te Gouda
Voorzitter LOV te Rotterdam
Voorzitter Stichting Bloemendaal Initiatief
Voorzitter (plv.) beroep- en bezwarencommissie Kamer VI (Sociale Zaken)gemeente Rotterdam
Lid dagelijks bestuur Nederlandse Vrouwen Raad
Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Kennemerland
Lid DB Hoogheemraad waterschap Schieland en de Krimpenerwaard en loco-dijkgraaf
Gemeenteraadslid gemeente Rotterdam

Dhr. T. Baas waarnemend burgemeester gemeente Boarnsterhim
Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht Thuiszorg het Friese Land
Voorzitter Raad van Commissarissen Omrop Frysl‚n
Lid Raad van Commissarissen Frysl‚n Miljeu
Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Exploitatiemaatschappij haven Lauwersoog
Lid Raad van Toezicht GGZ Friesland
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mevrouw mr. P. Schadd-de Boer burgemeester gemeente Boarnsterhim
Wnd. burgemeester. gemeente Rheden 2004
Lid bestuur vereniging van Friesche gemeenten (Milieu, Mobiliteit en Water)

Dhr. mr. C. van der Kamp (CDA) burgemeester gemeente Bodegraven-Reeuwijk
NEVENFUNCTIES?

Dhr. P.M.J.H. Bos (CDA) burgemeester gemeente Boekel
Bestuurslid - Brabantse Molenstichting
Bestuurslid - Slichting Actiof (kringloopŠctiviteiten/wÍrkgÍlegenheid voor mensen met een achlersland tot de arboidsmartk)
Raad van Toezicht - Regio VVV
Bron 29-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Dhr. P.M.J.H. (Pierre) Bos CDA burgemeester Gemeente Boekel miv 011208-checkop290109
BEZWAARSCHRIFTEN Boekel heeft ervoor gekozen GEEN BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE te hebben.
Horen geschiedt door lid van het college. Dit is een INTERNE BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE!
Bron: CHop 050209
1986 raadslid en later wethouder gemeente Oploo, St-Anthonis en Ledeacker, de huidige gemeente Sint Anthonis
Voorzitter bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Dhr. J.E.A. Haas CDA wnd burgemeester gemeente Boekel GOG29-08-2010
De heer Haas was tussen 2001 en 2007 burgemeester van de gemeente Valkenswaard
Burgemeester van Haaren en Maasdriel

Mw. W.Chr. Vroegindeweij (CDA) burgemeester gemeente Bolsward
Nevenfuncties
Lid van de Raad van Toezicht ROC Friese Poort
Voorzitter Commissie Cultuur en Identiteit van ROC Friese Poort
Lid van de Commissie van de Redactie van het Friesch Dagblad
Voorzitter van de CDA/ Bestuurdersvereniging Fryslan
Lid van het Bestuur van de CDA Bestuurdersvereniging
Adviserend lid van het Provinciaal Bestuur van CDA Fryslan
Lid van het Bestuur van de Friesche IJsbond
Lid Dagelijks bestuur -Algemeen bestuur ISZF
Lid Algemeen Bestuur de Marrekrite
Lid van het bestuur van CEVAN
Lid van het Bestuur van de Vereniging Parkmanagement Bolsward
Lid van het Bestuur van de Stichting Bolsward Aan Zet
Voorzitter van de Marktcommissie
Voorzitter van de Beheerscommissie Omke Romke
Voorzitter van de Stichting van het Gysbert Japicx Huis
Voorzitter van de Stichting tot Behoud van Monumenten in Bolsward
Voorzitter van de IJswegencentrale Bolsward Wunseradiel
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. M.L.J. Out (VVD) burgemeester gemeente Borger-Odoorn
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Drenthe
Lid Regionaal College Drenthe
Lid Stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniťn
Bestuurslid Stichting Veiligheidszorg Drenthe
Lid Comitť van Aanbeveling 'Ronde van Drenthe'
Lid Comitť van Aanbeveling Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld
Voorzitter Toeristisch Platform Borger-Odoorn
Vice-president Cittaslow Nederland
Lid Bestuurlijk Platform Professioneel Opdrachtgeverschap
Bron 27-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

burgemeester T. Slagman- Bootsma gemeente Borger-Odoorn
Nevenfuncties
Lid Regionaal College (Politie)
Lid alg. bestuur RBD (Reg. Brandweer Drenthe)
Lid alg. bestuur GHOR (Grootschalige Hulp bij Ongevallen en Rampen)
Vice-voorzitter commissie Veiligheid VNG.
Voorzitter ISV opheffingsbestuur.
Vice-voorzitter recreatieschap Drenthe.
Vertegenwoordiger gemeente aandeelhoudersvergadering WMD.
Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds.
Voorzitter Kavelruilcommissie Hunzeproject.
Lid Raad Eems Dollard Regio.
Voorzitter Netwerk Veilig Drenthe.
Voorzitter commissie Corpsbeleidsplan Politie Drenthe.
Lid RCP (regionaal criminaliteitsplatform).
Lid AJB (arrondissementaal justitieel beraad)
Bestuurslid VDG (vereniging Drentse Gemeenten)
GOG27-08-2010

Dhr. mr. drs. R.G. (Rob) Welten burgemeester gemeente Borne
Bestuurslid Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
Lid Provinciale Commissie Fysieke Leefomgeving VNG Overijssel
Voorzitter Raad van Commissarissen van de NV Wonen boven winkels te Zwolle
Regionaal Platform Criminaliteitspreventie
Innovatiefonds Oversticht, bestuurslid namens de VNG Overijssel
Lid Raad van Toezicht Stichting Landschap Overijssel
Bestuurslid Cultuurfonds Cogas
Lid financiŽle Commissie Politie Twente
Bestuurslid CDA Overijssel
Bron 03-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. C.G.A.A. Brekelmans (PvdA) burgemeester gemeente Borne GOG02-06-2010
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
Voorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten, afdeling Overijssel
Voorzitter Stichting De Overijsselse Ombudsman
Lid Fondsraad van de Stichting Innovatiefonds van de Vereniging Het Oversticht
Waarnemer (observer), namens Prins Bernhard Cultuurfonds, van het Bestuur (Board) en de Adviesraad (Advisor Council) van de European Cultural Foundation
Voorzitter adviescommissie Cultuurfonds voor Monumenten Overijssel
Vice-voorzitter van de Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing
Voorzitter Stichting THF Nieuwe Markt
GOG02-06-2010

Dhr. J. Rijsdijk (PvdA) burgemeester gemeente Boskoop
afgevaardigde Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden Holland
afgevaardigde Regionale Brandweer GHOR Hollands Midden
voorzitter Stichting Greenport Regio Boskoop
Bron 16-08-2011 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Stichting vrienden Antonius
Stichting vrienden Antonius
Stichting vrienden de Hazelaar Rotterdam

Dhr. E.J. Gelok (PvdA) burgemeester Gemeente Borsele
Nevenfuncties
Voorzitter plaatselijk projectgroep leader + Midden- en Noord Zeeland
Voorzitter Stichting Zeeuwse Schaapskudde
Lid Raad van Commissarissen Delta N.V.
Lid VNG commissie Veiligheid
Voorzitter Klankbordgroep Revitalisering Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding
Lid Raad van Commissarissen Sportfondsen Borsele
Voorzitter Raad van Toezicht ROC Zeeland
Designated authority, coŲrdinerend burgemeester ISPS (International Ship and Port Security)
Lid Aanpassings- en Inrichtingscommissie Borssele
Bron 20-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. K.W.Th. van Soest (VVD) burgemeester gemeente Boxmeer
Bestuurslid Onderlinge Gemeentelijke Bosbrandverzekering (onkostenvergoeding)
Lid van de Stuurgroep Platform ElektronischeOverheid Noord Brabant
Plv. lid bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en de Regionale Milieudienst Brabant-Noord Oost
Lid Regionaal College Brabant-Noord
Lid Algemeen Bestuur Hulpverleningsdienst Brabant Noord
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Meldkamer Brabant Noord
Lid Euregioraad Rijn-Waal
Lid Stuurgroep Regionaal Economisch Actie Programma (Reap) Noordoost-Brabant
Voorzitter CoŲrdinatiecommissie Samenwerking Land van Cuijk
Voorzitter Platform Integraal Overleg (PIO)Land van Cuijk en Noord-Limburg
Lid Duurzaam Bedrijven Overleg (DBO) Land van Cuijk en Noord-Limburg
President Commissaris NV Monumentenfonds Brabant
Beschermheer Bodekring Limburg
Erelid Bodeking Limburg
Lid van verdienste Koninklijke Schutterij St. Joris Wessem
Lid comitť van aanbeveling Srichting Hells Highway on WheeL
Lid comitť van aanbeveling Stichting Oorlogsslachtoffers '40 '45
Lid comitť van aanbeveling Hospice Lind van Cuijk
Raadsheer/ Beschermheer van het gilde Heilig Bloedsgilde Boxmeer
Raadsheer/ Beschermheer van het gilde St. Anthonius & St. Nicolaasgilde Groeningen
Raadsheer/ Beschermheer van het gilde Onze Lieve Vrouwe Gilde te Holthees
Raadsheer/ Beschermheer van het gilde Salvator Mundi te Oeffelt
Raadsheer/ Beschermheer van het gilde St. Joris en St. Anthoniusgilde Maashees
Bron 20-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Stichting Monumentenfonds Brabant

Dhr. F.H.J.M. van Beers (CDA) burgemeester gemeente Boxtel
Nevenfunctie
Lid van de raad van Toezicht stichting Jeugdtandverzorging Noordoost-Brabant, Nijmegen en Rotterdam
voorzitter van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg
voorzitter Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon( libertypark)
Lid van de Commissie van Monumenten in Brabant van het Prins Bernhard Fonds
Lid gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Den Bosch
Plv. lid gemeenschappelijke regeling Regionale ambulancevoorziening
Lid gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
Plv. lid gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant
Plv. lid gemeenschappelijke regeling Welstandszorg Noord-Brabant
Bron 18-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
voorzitter Welstandscommissie Eindhoven

Dhr. P.A.C.M. van der Velden (PvdA) burgemeester gemeente Breda
Voorzitter Programmacommissie Pieken in de Delta Zuid West Nederland
Lid B5-Commissaris van de Koningin: Burgemeestersoverleg Brabantstad
Voorzitter West Brabantse Vergadering (19 colleges West Brabant)
Lid Projectgroep Mainport Corridor Zuid
Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Algemene Zaken Regio Breda
Bestuurlijke Regiegroep West Brabant
Lid Regionale Stuurgroep Vermindering Administratieve Lasten en Regelgeving Commissie Strategische Partners
Voorzitter AB en DB Schadeschap
Voorzitter Stuurgroep Doorontwikkeling Brandweer
Lid Taskforce Veiligheidsregio’s (2006 – 2007)
Lid Programmacollege Openbare Orde & Gevaarsbeheersing
Lid van de Nederlandse delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa.
2003 - maart 2008: Voorzitter Vereniging Sport Gemeenten (Nederlands Instituut voor Lokale Sport en Recreatie)
Mei 2006-heden: plaatsvervangend lid van de lokale en regionale overheden van de Raad van Europa
December 2006 – heden: Voorzitter Diabetes Vereniging Nederland
Juni 2009-heden: Lid Klankbordgroep nieuwe ordeningen in de Zorg
Oktober 2010 – heden: Lid van de Nederlandse delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa
Maart 2011 – heden: Bestuurslid Oranje Fonds
Bron 26-07-2011 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
voorzitter Vereniging Sport en Gemeenten

Dhr. dr. G. Mik (PvdA) burgemeester gemeente Breukelen
PvdA -secretaris Stichting Bestuur tot Restauratie en instandhouding Stadskasteel Oudaen Utrecht
Lid Commissie Vermoeden Van Misstanden gemeente Amsterdam
Bron 02-09-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. G.W.M. van Viegen (PvdA) burgemeester gemeente Brielle
Voorzitter Raad van Advies Zorgkantoor Zilveren Kruis-Achmea
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. H.A.J. Aalderink (VVD) burgemeester gemeente Bronckhorst
Regio AchterhoekCommissie Grens en Adviescommissie Bestuur
Comite van aanbeveling Stichting vrienden van het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Voorzitter Gilde van Drempt
Bestuurder ObbinkMark BV en Zeron BV Zelhem
WAARSCHUWING ObbinkMark BV: www.burojeugdzorg.nl/3.htm en www.burojeugdzorg.nl/124.htm en www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Regieraad Bouw Oost Nederland RBON
Voorzitter Staring Instituut
Lid Programmacommissie Oost Ministerie Economische Zaken
Dagelijks bestuur en Algemeen Bestuurslid RAL
Aalderink Beheer B.V. (tijdelijk geen activiteiten) (management BV)
Freepoint B.V. (tijdelijk geen activiteiten)(verhuur onroerend goed)
B&A B.V. (Handelsbemiddeling/bedrijfsadvies)
Lid bestuur Vereniging Nederlandse Gemeente
Voorzitter comm. Milieu &ampMobiliteit VNG
Nevenfuncties voorheen
IPO commissie Milieu, commissie Economische zaken, commissie Buitenland
Lid bestuur Afval Overleg Orgaan A.O.O.
Voorzitter Raad van Toezicht Landelijk Meldpunt Afval LMA
Lid landelijke stuurgroep Gasterreinen
Voorzitter Commissie Milieu hygiŽne luchtvaart terrein Teuge en Terlet Art. 28.
Lid stuurgroep Duurzame Bedrijventerreinen Arnhem
Lid stuurgroep WTC Arnhem-Nijmegen
Lid stuurgroep "Met preventie naar duurzaam ondernemen" (PreDO)
Plv. lid Het Comitť van de Regio's (CvdR)
Lid van de Commissie DEVE ( duurzame ontwikkeling) van het CvdR.
Lid van de Commissie ECOS (economisch &ampsociaalbeleid) van het CvdR.
Lid van het Congres of Local and Regional Authorities of the Council of Europe (CLRAE)
Lid van de Commissie Institutionele Zaken van het CLRAE
Plv. lid van het Standing comitť van het CLRAE
Bestuurslid branche organisatie Uneto sektie beveiliging.
Bestuurslid Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties
Bestuurslid, waarvan 8 jaar voorzitter, VNO - NCW de Achterhoek
Bestuurslid Sociaal Economisch Overleg in de Achterhoek SEO
Secretaris/ voorzitter Samenwerkende Industrie Doesburg SID
Lid commissie Bestuur Onderneming en Maatschappij
Lid Sociaal Economische Adviesraad Euregio
Bron 19-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Regio Raad Bouw Regio Cost
Lid Raad van advies Nabuursgroep
Mavo en Middelbaar Beroeps Onderwijs
Diverse aanvullende studies op economisch- en commercieel terrein
Verdana">1978 2001 Zelfstandig ondernemer
1978 Een bedrijf overgenomen in de beveiligingsbranche
1974-1978 Gewerkt bij een Handelsonderneming in diverse commerciŽle functies
10 november 2005 burgemeester van Bronckhorst
2001-2005 Lid van Gedeputeerde Staten Provincie Gelderland.
Portefeuille: Economische Zaken, Toerisme en Recreatie, Milieu, Buitenlandse Betrekkingen en Algemeen Bestuur
1999 – 2001 wethouder Gemeente Doesburg
  Portefeuille: Economische zaken, FinanciŽn, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Verkeer en Vervoer
1998 – 2001 Lid Provinciale Staten van Gelderland
1e periode commissies Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting ROV en Milieu
2e periode commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, voorzitter Commissie Middelen
1995 – 1998 Fractie voorzitter VVD in de gemeenteraad van Doesburg.
5 jaar secretaris VVD - afdeling Doesburg

Dhr. N.E. Joosten (VVD) burgemeester gemeente Brummen miv 01-04- 2005
NEVENFUNCTIES
Lid Regioraad Regio Stedendriehoek
Lid dagelijks bestuur Regio Stedendriehoek
vice voorzitter en portefeuillehouder FinanciŽn en Milieu/Groene Pracht
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Lid Regionaal College Politie Noord- en Oost-Gelderland
Lid bestuurscommissie Brandweercluster IJsselstreek i.o.
Lid Algemeen bestuur recreatiegemeenschap Veluwe
Vice voorzitter Landinrichtingscommissie Brummen – Voorst
Onafhankelijk voorzitter Welstandcommissie gemeenten Renkum en Neder-Betuwe
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Brummen
Comitťs van aanbeveling e.d.:
Lid commissie van aanbeveling Stichting Connecting Hearts
Ambassadeur Jubileumcommissie Sportclub Brummen
Ambassadeur vrijwilligerswerk Stichting Welzijn Brummen
Bron 19-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Ambulancezorg Noord en Oost Gelderland

Dhr. mr. drs. C.M.A. Brocken (CDA) gemeente Brunssum
Beheerder Brunssum der Weldadige Stichting Jan de Limpens en Penningmeester der Weldadige Stichting Jan de Limpens, gevestigd te Oirsbeek
Beschermheer Schutterij St. Gregorius de Groote
Beschermheer Harmonie Orkest Concordia
Beschermheer Mannenkoor R.M.K.-1921
Beschermheer Hengelsportvereniging Brunssum
Lid van Erecomitť Carnavalsvereniging "De Brikke-Bekkesch"
Lid van Comitť van Aanbeveling Museum Industrion Kerkrade
Lid van Harmonie Orkest Brunssum 2007
Parkstad Limburg Theaters
Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld (LSTZG)
Actie Mijnwerkerspensioenen
Natuurhistorisch Genootschap tbv het verkrijgen predikaat Koninklijk
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Fatima parochie, lid van Harmonie Orkest Brunssum-1907

Dhr. H.M. Ostendorp (CDA) burgemeester gemeente Bunnik
Bestuurslid van de Vereniging belangenbehartiging burgemeesters (VVBB)
Secretaris van de Burgemeesterskring in Utrecht
Lid van de Regionale Veiligheidsstrategie
Driver op het thema ongelijkwaardigheid bij de provincie Utrecht
Lid van het regionaal college politie
Lid AB VRU
Lid comitť van aanbeveling hospice KrommeRijnsbeek
Bron 24-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mevrouw T. van der Stroom-van Ewijk, VVD waarnemend burgemeester gemeente Bunnik vanaf 1 september 2008
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Raad van Toezicht Hera (voor hulp en opvang bij huiselijk geweld en machtsmisbruik), Arnhem
Voorzitter Raad van Commissarissen Pro Biblio (ondersteuning bibliotheken in Noord- en Zuid- Holland), Hoofddorp
Lid Partijraad VVD
Zelfstandig adviseur en coach voor lokaal openbaar bestuur en mediator
Bron gemeente Bunnik 12 januari 2009
Tine van der Stroom-van Ewijkgeboren ca. 1941) Van 1994 tot 1997 was ze voorzitter van de Organisatie Vrouwen in de VVD. In 1998 was zij vrouwenvertegenwoordiger bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). Sinds 1 juni 2001 tot 1 april 2007 was zij burgemeester van Heemstede. Daarmee is zij de tweede vrouw die de ambtsketen van die gemeente draagt. Eerder was zij burgemeester van de gemeente Schermer. Nog eerder was ze, namens de VVD, gemeenteraadslid en wethouder van de Zuid-Hollandse gemeente Korendijk. Als haar opvolger is benoemd mevrouw Marianne Heeremans, als derde vrouwelijke burgemeester op rij en eerste PvdA burgemeester in de geschiedenis van Heemstede
Afgelopen vrijdagmiddag 19 maart hebben de burgemeester van Alkmaar, drs. M. van Rossen, dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier drs. J.M. de Vries en T. van der Stroom-van Ewijk, voorzitter van de Provinciale Molencommissie de starthandeling verricht voor de aanpak van de molenbiotoop van de Sluismolen in Alkmaar.
Let op! www.burojeugdzorg.nl/685.htm weigering (bestuurlijke nevenfuncties) vanaf mei - augustus 2010!

Dhr. M. van de Groep (ChristenUnie) burgemeester Gemeente Bunschoten
Voorzitter St. Monumenten Bunschoten
Lid bestuur museum ’t Vurhuus
Bron 27-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. K.C. Tammes (D66) burgemeester gemeente Buren
Voorzitter Regio Rivierenland
Voorzitter Streekcommissie Rivierengebied-West
Commissaris van A.R.N. B.V.
Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Zorgcentra Rivierenland
Lid Raad van Toezicht van syndion een stichting voor dienstverlening en ondersteuning van mensen met een handicap
Bestuurslid van de Vereniging voor de Behartiging van de Belangen van burgemeesters
Voorzitter Fonds Hulpbetoon te Lienden
Curator van de Stichting Weeshuis te Buren
Voorzitter van het VŲlckerfonds te Zoelen
Bestuurslid Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied
Bron 19-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter van de Stichting Monumentenwacht Gelderland
Lid DB (secretaris) van het Regionaal Archief Rivierenland
Vice-voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting P.C. Hoger Beroeps Onderwijs (PABO Marnix Academie) te Utrecht

Dhr. drs. M. Schoenmaker (VVD) burgemeester gemeente Bussum
Nevenfuncties
Lid dagelijks bestuur Gewest Gooi en Vechtstreek
Lid en plv. voorzitter Regionaal College Politie Gooi en Vechtstreek
Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Lid en plv. voorzitter dagelijks bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Bestuurslid Rijwielpadenvereniging Gooi- en Eemland
Voorzitter Vereniging van Burgemeester Mediators in Bestuurszaken
Gecertificeerd (rechtbank)mediator
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CHECK Bronkhorst
Dhr. G.J. Mugge raadsgriffier gemeente Bronckhorst
Dhr. P.H.M. Seesing  (CDA) wethouder gemeente Bronckhorst
Mw. D.J. Mulderije-Meulenbroek  (VVD) wethouder gemeente Bronckhorst
Mw. J. Steffens  (VVD) wethouder gemeente Bronckhorst
Mw. A. van Kuil (PvdA) wethouder gemeente Bronckhorst
GEEN OPGAVE NEVENFUNCTIES GEVONDEN
Dhr. A.A.J. Andrť Baars (CDA) wethouder gemeente Bronckhorst
Voorzitter welstand commissie
Lid adviesraad Stichting "t Onderhold"
Bestuurslid Plattelandshuis
Commissie Lid Regio Achterhoek EZ
Commissie Lid Regio Achterhoek VRO
Commissie Lid Regio Achterhoek Milieu
Lid SEO bestuur
Adviseur DOC Maritiem Gouda
Lid ObbinkMark BV en Zeron Holding BV

wethouder Dik Nas, wethouder gemeente Bronckhorst
Lid bestuur Stichting Beheer IISG
Lid begeleidingscommissie historische inventarisatie vakbeweging IISG
Lid ledenraad Vakbondshistorische Vereniging
Redacteur Biografisch woordenboek socialisme en arbeidersbeweging
Secretaris bestuur Nederlands IJzermuseum
Lid dagelijks bestuur Delta
Lid algemeen bestuur Delta
Lid bestuur Stichting De Graafschap
Lid algemeen bestuur regionaal Woonwagencentrum
Lid dagelijks bestuur Iselinge
Lid algemeen bestuur Iselinge
Vz. Besturenoverleg primair onderwijs Bronckhorst
Vz. Toezichthouders Overleg IJsselgraaf

Dhr. A.H. Boers (CDA) wethouder gemeente Bronckhorst
Portefeuillehoudersoverleg Welzijn en Zorg en Bestuur (financien)
Algemeen Bestuur GGD Gelre-IJssel
Portefeuillehouders platform Jeugdbeleid-Jeugdzorg Achterhoek
Voorzitter stuurgroep Vorden Wel Thuis

Dhr. P. Glasbergen (PvdA) wethouder gemeente Bronckhorst
Lid Dagelijks Bestuur Regio Achterhoek
Voorzitter Cie Verkeer &ampVervoer Regio Achterhoek
Voorzitter Bestuurscie Regiotaxi Regio Achterho ek
Lid Commissie Grens Regio Achterhoek
Lid Euregio Raad
Bestuurslid Stichting Lobby N18
Bestuurslid Dierenasiel Doetinchem
Aandeelhouder Theater Amphion Doetinchem
Bestuurslid ROVG
Lid Regiegroep Provincie Herontwerp Regiotaxi
Dhr. C.J. Jansen  (CDA) Raadslid gemeente Bronckhorst
Dhr. H. Wijngaard  (CDA) Raadslid gemeente Bronckhorst
Dhr. H.F. Franck  (CDA) Raadslid gemeente Bronckhorst
Dhr. M. Hebbink  (CDA) Raadslid gemeente Bronckhorst
Mw. J. Rexwinkel-van den Berg  (CDA)Raadslid gemeente Bronckhorst
>Mw. J.T.M. Stapelbroek-Loskamp  (CDA)Raadslid gemeente Bronckhorst

Mw. A.F. Bergsma-Hartog (CDA) raadslid gemeente Bronckhorst
Ass. Controller bij Monuta

Dhr. H. Henk Onstenk (CDA) raadslid gemeente Bronckhorst
voorzitter Medezeggenschapsraad van het Baudartius College
Regio afgevaardigde van de KNVB
 
Mw. J.T.M. Anny Stapelbroek-Loskamp (CDA) raadslid gemeente Bronckhorstverzorgen lekendiensten R.K. parochie Keijenborg
 
Dhr. P.H.M. Paul Seesing (CDA) raadslid gemeente Bronckhorst
Dhr. P.H.M. Paul Seesing (CDA) Fractievoorzitter gemeente Bronckhorst
medewerker Plattelandshuis
voorzitter Stichting Maatschappelijk Welzijn Keijenborg en omgeving (CSMKeo)
voorzitter Stichting Beheer Dorpshuis de Horst
adviseur van bestuur Agrarische Vereniging 't Onderholt
lid oranjecomite Keijenborg
secretaris streekcommissie De Graafschap
 
Dhr. A.A.L.M. Arno Spekschoor (CDA) raadslid gemeente Bronckhorst
geen nevenfuncties
 
Dhr. D.J. Dirk Jan Huntelaar (CDA) raadslid gemeente Bronckhorst
geen nevenfuncties
 
Dhr. ir. A.J.A. Anton Huirne (CDA) raadslid gemeente Bronckhorst
voorziter Raad van Toezicht Rabobank "Graafschap-West"
 
Dhr. A.J. Albert van der Velde (CDA) raadslid gemeente Bronckhorst
directeur huisvestsing VPCPO Oost Gelderland
ouderling PKN Kerk Hengelo, voorzitter buurtvereniging De Dunsborg,
voorzitter oranjecomite Hengelo, lid 4-5 mei comite Hengelo
 
Dhr. H.J. Herman Gosselink (CDA) raadslid gemeente Bronckhorst
pensioen
voorzitter volleybalvereniging DVO
Lid klankbordgroep Rabobank Graafschap-West
Administrateur Stichting Landbouwvoorlichting in Oost Gelderland
Lid enkele werkgroepen in de parochie
 
Mw. J. Rexwinkel-van den Berg Jannie (CDA) raadslid gemeente Bronckhorst
medemaat Varkenshouderij
Voorzitter buurtverenigng Bekveld
bestuurslid natuurvereniging 't Onderholt
gastouder kinderopvang Yunio
Mw. A.E.N. Anneke Hacquebard (D66) raadslid gemeente Bronckhorst
onderzoeker ICT beroeps- en opleidingsprofielen
directeur Adviesbureau voor Informatica en Onderwijs Hacquebard bv
directeur eigenaar Hacquebard Beheer BV
lid redactie Tijdschrift voor Informatica Onderwijs (TINFON)
lid Working Group 3.2 on Higher Education (Technical Committee 3, Education, International Federation for Information Processing IFIP)
lid Working Group 3.4 on Professionalism (Technical Committee 3, Education, International Federation for Information Processing IFIP)
lid committee Working Conference on ICT Professionalism, a joint activity of WG 3.2 and WG 3.4
lid CEN/ISSS Workshop ICT-Skills (European Committee for Standardization / Information Society Standardization System)
lid Ontology working group (ACM Education Board and the Educational Activities Board of the IEEE Computer Society, USA)
samenwerking met de Open Universiteit Nederland, wetenschappelijk onderzoek ICT beroeps- en opleidingsprofielen
Mw. J. Bergervoet-Smeitink Johanna (PvdA) raadslid gemeente Bronckhorst
Leerkracht IJsselgraaf
voorzitter 3VO afdeling Zelhem/Halle, wordt afdeling Bronckhorst
 
Dhr. A.R. Antoon Peppelman (PvdA) raadslid gemeente Bronckhorst
commissaris Amphion, voorzitter Stichting Achterhoek Spektakel
 
Dhr. J.A.M. Joop Rutten (PvdA) raadslid gemeente Bronckhorst
geen nevenfuncties
 
Mw. M.E.T. Ria Baakman-Striekwold (PvdA) raadslid gemeente Bronckhorst
geen nevenfuncties

Dhr. M. Max Noordhoek (GroenLinks) raadslid gemeente Bronckhorst
Dhr. M. Max Noordhoek (GroenLinks) Fractievoorzitter gemeente Bronckhorst
aandeelhouder en mededirecteur van BuitenZorg partners BV, Buitenzorg is een Stamrecht BV
gezamenlijk met echtgenote, verstrekking uitkering aan rechthebbbende (M. Noordhoek)
Voorzitter Vereniging ter bevordering van de Algemene Gezondheidszorg dr. J. Penn
Dhr. G. Wouters  (D66) Raadslid gemeente Bronckhorst
Mw. J. Prick  (D66)Raadslid gemeente Bronckhorst
Dhr. E.W. Blaauw (Gemeentebelangen Bronckhorst)
Dhr. H. van Rooijen  (GroenLinks)Raadslid gemeente Bronckhorst
Dhr. P. Glasbergen  (PvdA) Raadslid gemeente Bronckhorst
>Dhr. B. Brandenbarg  (VVD) Raadslid gemeente Bronckhorst
Dhr. B. Wisselink  (VVD) Raadslid gemeente Bronckhorst
Dhr. B.J.M. Lichtenberg  (VVD)Raadslid gemeente Bronckhorst
Dhr. G. van der Bend (VVD)Raadslid gemeente Bronckhorst
Dhr. H.J. Voltman  (VVD) Raadslid gemeente Bronckhorst
Mw. R. Lubbers-Buitink  (VVD)Raadslid gemeente Bronckhorst
Mw. T. Lusink  (VVD)Raadslid gemeente Bronckhorst
Dhr. P.C.M. van Gog gemeentesecretaris gemeente Bronckhorst
Dhr. J. Jan Beverdam (PvdA) raadslid gemeente Bronckhorst
hoofd afdeling Strategie dienst Stadsbeheer/gemeente Arnhem
 
Dhr. P.J.M. Peter Hoogland (PvdA) raadslid gemeente Bronckhorst
geen nevenfuncties
 
Dhr. E.W. Evert Blaauw (VVD) raadslid gemeente Bronckhorst
Lid bestuur Rabobank Graafschap-Midden
dir.eigenaar Barrow B.V.
 
Mw. D.J. Dorien Mulderije-Meulenbroek (VVD) raadslid gemeente Bronckhorst
Mw. D.J. Dorien Mulderije-Meulenbroek (VVD) Fractievoorzitter gemeente Bronckhorst
Bestuurslid stichting De Achterhoekse Paarden Dagen
jurylid bij de KNHS (Kon. Ned. Hippische Sportbond
 
Mw. M.J. Marja Hartman-Oosterink (VVD) raadslid gemeente Bronckhorst
provinciaal vertegenwoordiger GLTO, portefeuilles Vrouw en Bedrijf en Verbreding vernieuwing
regionaal voorzitter GLTO Vrouw en Bedrijf
 
Dhr. P. Piet Noordijk (VVD) raadslid gemeente Bronckhorst
geen nevenfuncties
 
Dhr. G. Gerrit te Velthuis (VVD) raadslid gemeente Bronckhorst
directeur/eigenaar van Hameland Beheer bv
voorzitter Stichting Vordense molens
bestuurslid stichting vrienden Vordense molens
lid klankbordgroep Rabobank Graafschap-West
Dhr. S.J. Sjoerd Roorda (VVD) raadslid gemeente Bronckhorst
geen nevenfuncties

Boogaard, Henk, raadslid (?) gemeente Bronckhorst
 - zelfstandig adviseur (Boogaard Consultancy)
miv 4 juli 2005 extern lid lokale rekenkamer van Duiven, lid ouderraad stedelijk dalton xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gemeente Baarle-Nassau

Raadsgriffier
Dhr. H.H. Dame () raadslid
C.J.M.Raats=Dhr. C.J.M. Raats (CDA)
R.J.M.Tuijtelaars=Dhr. R.J.M. Tuijtelaars (CDA)
drs.P.M.Tuijtelaars=Dhr. drs. P.M. Tuijtelaars (CDA)
J.L.J.M.Hermans-Michielsen=Mw. J.L.J.M. Hermans-Michielsen (CDA)
Mw.L.A. van Pijkeren-Verbeek (CDA)
P.H.M.J.Antonis=Dhr. P.H.M.J. Antonis (Fractie Ulicoten)
T.G.S.Adams=Dhr. T.G.S. Adams (Fractie Ulicoten)
J.J.M.vanTilburg=Dhr. J.J.M. van Tilburg (Keerpunt '98)
M.P.A.Goos=Dhr. M.P.A. Goos (Keerpunt '98)
A.C.M.Martens-Bongenaar=Mw. A.C.M. Martens-Bongenaar (Keerpunt '98)
B.H.J.Wentink=Dhr. B.H.J. Wentink (VVD)
C.A.M.Severijns=Dhr. C.A.M. Severijns (Vooruitstrevende Partij Baarle)
D.J.J.M.vanStalle=Dhr. D.J.J.M. van Stalle (Vooruitstrevende Partij Baarle) wethouder
C.C.Kerremans=Dhr. C.C. Kerremans (CDA)
J.C.M.Vermeer=Dhr. J.C.M. Vermeer (Vooruitstrevende Partij Baarle)

Baarle-Nassau Mw. drs. M.L.J. van Mierlo gemeentesecretaris gemeente Baarle-Nassau
NEVENFUNCTIES
Lid raad van bestuur Impectforce
Bron gemeente Baarle-Nassau Sent: Wednesday, February 25, 2009 3:09 PM

G.A.C. Schoehuizen wethouder Barendrecht??Geen
Lid e kamercommissie Seniorenbeleid VVD
Lid algemeen bestuur Vafamil bestuur Kwaliteelt
Lid Raad van Toezicht e lijn MFC
Penningmeester St. Gebouwenbeheer
Vertegenwoordiger aandeelhouders Evides,
Eneco en BNG

H.H. Dame, raadsgriffier gemeente Lingewaal (50fte)
H.H. Dame, raadsgriffier gemeente Baarle-Nassau (50fte)
Bron: Raadsgriffier Lingewaal en Baarle Nassau 12 november 2008

C.C. Kerremans 

wethouder

Taken:

Wegen, Verkeer, Natuur en groen, Afval, Riolering en waterbeheer, Milieu, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Centrumplan (Kloosterlocatie), Monumenten

Nevenfuncties:
Voorzitter bijenhoudervereniging enclave in Baarle-Nassau
Lid Algemeen Bestuur Milieu en Afval Regio Breda 

 

J.C.M. Vermeer 

wethouder

Taken:

Onderwijs, Sport, Kunst en cultuur, Welzijn, Sociaal-cultureelwerk, Opvang vreemdelingen / nieuwkomers, Sociale zaken( WWB/Wvg), Gezondheidszorg, Brede School

Nevenfuncties:
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg (GROGZ)
Lid Algemeen Bestuur Regionale Ambulance Voorziening 
Lid Algemeen Bestuur Muziekacademie 

 

 

Mw drs. M.L.J. van Mierlo 

gemeentesecretaris

Taken:

hoofd ambtelijke organisatie

Nevenfuncties:
Lid landelijke kwaliteitskring 

 

 

 

 

Raadsleden:

C.J.M. Raats

∑ Penningmeester van de regionale stichting “dood en rouw West-Brabant” 

Secretaris/penningmeester van de lokale stichting Verdana">“dood en rouw BaarleVerdana">”

Lid van het CDA Ouderen Platform Noord-Brabant

Lid van BENEGO

Lid van de rekenkamercommissie Baarle-Nassau / Alphen-Chaam 

Vice-voorzitter van het parochiebestuur Baarle-Nassau 

Secretaris van de KBO Baarle-Nassau 

 

C.D.J.M. Bink - Roovers

∑ Bestuurslid Heemkundekring Alphen 

Vrijwilligerswerk bij:
- de Zonnebloem
- Vluchtelingenwerk
- Wereldwinkel
- Grand-Cafe Janshove

 

P.M. Tuijtelaars

∑ Inkoper bij Koninklijke Drukkerij Em. de Jong b.v. (hoofdberoep)

Lid van de Beheerscommissie van Theek5, vestiging Baarle 

nevenfuncties 

∑ Vice-voorzitter ZLTO Baarle-Nassau / Ulicoten

Vice-voorzitter Agrarische Natuurvereniging

Voorzitter Rundveefokkersclub Chaam / Ulicoten / Baarle-Nassau

Voorzitter Buurtvereniging Oordeel / Heikant / Voske

 

L.A. van Pijkeren - Verbeek

∑ Campinghoudster (hoofdberoep)

nevenfuncties 

∑ Voorzitter KVO afd. Baarle-Nassau 

 

J.J.M. van Tilburg

∑ Specialist verzekeringen bij Rabobank West Brabant Noord (hoofdberoep)

nevenfuncties 

Namens de gemeenteraad afgevaardigd als Lid van de Raad van Bestuur voor de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen

 

M.P.A. Goos

∑ Student

Deeltijd werkzaam bij Koninklijke Drukkerij Em. de Jong b.v. 

 

A. Martens - Bongenaar

∑ Deeltaxichauffeur

nevenfuncties 

geen

 

M.A.J. Geerts - de Groot

 Leerkracht Basisonderwijs (hoofdberoep)

nevenfuncties 

geen

 

T.G.S. Adams

∑ Eigenaar/directeur Verdana">“Adams Fietsverhuur”

Werkzaam bij VOF het Chaamse Wapen 

nevenfuncties

Voorzitter “The Bordercruisers” 

Bestuurslid ASV Chaam

Bestuurslid Dienstencentrum Ulicoten 

 

C.A.M. Severijns

∑ Ontwerper van oefenmaterialen voor de brandweer (hoofdberoep)

nevenfuncties

Lid van de rekenkamercommissie Baarle-Nassau / Alphen-Chaam (onbezoldigd, namens de gemeenteraad)

 

D.J.J.M. van Stalle

Werkzaam bij Bridgestone Europe NV als Logistic Order Fullfilment
Eigenaar van www.vanstalle.net 

nevenfuncties

secretaris VPB

 

B.H.J. Wentink
Bestuurslid VVD, afd Alphen-Chaam / Baarle-Nassau 
* Afgevaardigde naar Platform van 18 West-Brabantse gemeenten+Tholen 
* Lid Dagelijks Bestuur, vice-voorzitter Beroepsgroep NHRV van De Unie 
* Afgevaardigde naar FHKN van de Associatie Praktijkexamens (Federatie Handels- en Kantoorpersoneel), lid van werkgroep 
* Afgevaardigde naar bijeenkomsten EVO ivm rekeningrijden 
* Lid raad van advies Les Routiers Europťens 
* Lid Raad van Toezicht Stichting P.C.P.O. Midden-Brabant (Protestants Christelijk Primair Onderwijs) 
* Ouderling P.C. Gemeente Chaam c.a. , interne/externe communicatie; Voorzitter Communicatie Commissie 
* DJ en programmamaker Lokale Omroep Baarle 
* Lid Algemeen bestuur OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) 
* Vertegenwoordiger grote steden (regio 26 Rotterdam) OLON 
* Lid werkgroep reiscommissie CoŲperatie Rabobank Baarle-Nassau e.o. 
* Redacteur modelspoortijdschrift RailHobby 

 

Dame H.H. 

Raadsgriffier

 

 

 

 

 

 

Leden van de rekenkamercommissie:

 

De Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau is per 1 januari 2006 opgericht om onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. 

drs. G.T. (Geeske) Wildeman (voorzitter)

directeur 3Namiek

Nevenfuncties 

Lid van de Rekenkamercommissie 

Penningmeester van de Leidse Alumnivereniging van Politicologen

 

C.J.M. (Cees) Raats

Nevenfunctie

Penningmeester van de regionale stichting “dood en rouw West-Brabant”

Secretaris/penningmeester van de lokale stichting Verdana">“dood en rouw BaarleVerdana">”

Lid van het CDA Ouderen Platform Noord-Brabant

Lid van BENEGO

Lid van de rekenkamercommissie Baarle-Nassau / Alphen-Chaam (onbezoldigd, namens de gemeenteraad)

Vice-voorzitter van het parochiebestuur Baarle-Nassau

Secretaris van de KBO Baarle-Nassau

 

C.A.M. (Ad) Severijns

Geen nevenfunctie

 

J.P.M. (Jan) Vergouwen

Geen nevenfunctie

 

A.P.C.M. (Ad) van de Heijning

Geen nevenfunctie

Gemeente Baarn Raadsgriffier
mr.J.G.S.Pijnenborg=Mw. mr. J.G.S. Pijnenborg () raadslid
C.Koudstaal=Dhr. C. Koudstaal (Baarnse Onafhankelijke Partij)
B.vandenBoom=Dhr. B. van den Boom (CDA)
J.Hoogendoorn=Dhr. J. Hoogendoorn (CDA)
J.H.M.Geurtsen=Dhr. J.H.M. Geurtsen (CDA)
J.M.W.Jansen=Dhr. J.M.W. Jansen (CDA)
A.vanRoshum=Dhr. A. van Roshum (ChristenUnie)
dr.W.J.L.Genuit=Dhr. dr. W.J.L. Genuit (GroenLinks)
J.H.GlastravanLoon=Dhr. J.H. Glastra van Loon (Hart voor Baarn)
ir.M.Snyders=Dhr. ir. M. Snyders (Lijst Tinus Snyders)
A.Korkmaz=Dhr. A. Korkmaz (PvdA)
Dhr. P.A.H. Blokker (PvdA)
R.Timmer=Dhr. R. Timmer  (PvdA)
ing.J.J.Hovius=Dhr. ing. J.J. Hovius (PvdA)
A.vanderMeij=Dhr. A. van der Meij (VVD)
A.R.Stolk=Dhr. A.R. Stolk (VVD)
F.A.H.Luiten=Dhr. F.A.H. Luiten (VVD)
Jhr.J.S.deRanitz=Dhr. Jhr. J.S. de Ranitz (VVD)
drs.P.Laseur=Mw. drs. P. Laseur (VVD) Gemeentesecretaris
A.Najib=Dhr. A. Najib  () wethouder
J.deWilde=Dhr. J. de Wilde (PvdA)
W.L.Lieberwerth=Dhr. W.L. Lieberwerth (VVD)

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn! Verdana">
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

Voorzitter :

Dr. V.M.C. (Vivien) van Geen

Ambtelijk secretaris:

D. (Derk) Veldkamp

 

Leden :

Drs. B. (Bram) Serrťe

Dr. J. (Jeanette) Paul, Msc

 

 

Baarn, Dhr. A. Najib gemeentesecretaris gemeente Baarn 
NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Baarn Tuesday, February 24, 2009 4:35 PM

 

Mw. mr. J.G.S. Pijnenborg raadsgriffier gemeente Baarn  
NEVENFUNCTIES
bestuurslid van het Protestants Christelijk Basisonderwijs Soest-Baarn.
Bron gemeente Baarn 24 november 2008
wethouder W.L. Lieberwerth
wethouder J. de Wilde
- Dir/Grootaandeelhouder De Wilde B.V.
- Voorzitter Stichting WildeRell;
(documentaireproduktie te Amsterdam)
- Vrijwilliger Baarn FM

wethouder mevrouw Maarleveld vertrokken op 290208

Gemeentescretaris, mevrouw Pielanen vertrokken op 290208
Mevr.drs. P. Laseur
Directeur ROC Flevoland
Raad van advies (MAX)
Dhr. A. van der Meij
Directeur DGA Van der Meij B.V. Baarn
Directeur DGA Van der Meij Facilities Managers B.V. Baarn

10.0pt;Directeur  DGA Basic Business Facilitys Baarn
CoŲrdinator Katholiek Lyceum in het Gooi Hilversum
Voorzitter St. R en E Bosbad de Vuursche Baarn
Bestuurslid St. Vrienden van de Eng Den dolder
Voorzitter VVE “Wijdland” Spakenburg
Jonkheer J.S. de Ranitz
Ambtenaar gemeente Utrecht
Dhr. F.A.H. Luiten
Accountmanager Menzis Zorg en Inkomen
Dhr. A.R. Stolk
Secretaris St. Renovatie Exploitatie Bosbad de Vuursche
Penningmeester St. Avondglans
Lid cie. Onroerend goed Paaskerk Baarn
Dhr. R. Timmer
Per 21 februari geen raadslid meer
Dhr. A. Korkmaz
Adviseur CMO Stimulans
Lid Raad van Kerken ESB
Tolk/Vertaler
Dhr. P.A.H. Blokker
Leraar basisschool
Dhr. A.F.M. van der Linden
Geen
Dhr. J.J. Hovius
Vrijwilliger bij Eemland RTV
Vrijwilliger bij de Trits
Schoonmaken kantine TOV
Verzorger senioren TOV 3
Dhr. J. Hoogendoorn
Zorgpalet Soest, Locatie Santvoorde
Dhr. J.H.M. Geurtsen
Voorzitter St. Welzijn bewoners Lage Vuursche
Opleidingsadviseur projektleider kenniscentrum
Dhr. B. van den Boom
Leerkracht Basisonderwijs
Dhr. J.M.W. Jansen
Algemeen directeur (PARTHES B.V.)

Commissaris, ARBOZ B.V.
Dhr. C. Koudstaal
Zelfstandig ondernemer
Mevr.G. Hoekveld-Meijer
Geen
Dhr. W.J.L. Genuit
Medewerker Shell Nederland
Lid Werkgroep Baarnsche Dag zonder Auto
Dhr. J.H. Glastra van Loon
Directeur
Dhr. M. Snyders
Architect

NEVENFUNCTIES COMMISSIELEDEN BUITEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARN 2006-2010
De heer A.B.A. van Roshum
Verkoper kantoormeubilair
Sportredacteur Nederlands Dagblad
Mevr. A.W.T. Dercksen
Geen
Mevr. H.L. Nauta van Gelder
Voorzitter Groen Links Baarn
Lid werkgroep SAM2 (Voorheen Uit de Marge)
Lid Raad van Kerken
De heer G.J. Nijhof
Redactielid WTA (wetenschappelijk tijdschrift autisme)
Bezwaarcommissie Vakvereniging N.V.O.
De heer C.L. de Zwart
Directeur uitgeverij TIEM
Directeur Infopers
Voorzitter Stichting Kunst en Cultuur Baarn
Voorzitter Zaans Opera- en Operette Orkest
Mevr. M.W. Breukelaar
Advocaat/mediator
Bestuurslid Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam

Gemeente Barendrecht Raadsgriffier
mr.G.E.Figge=Mw. mr. G.E. Figge () raadslid
A.Luijendijk=Dhr. A. Luijendijk (CDA)
K.Groenendijk=Dhr. K. Groenendijk (CDA)
L.vanGelder=Dhr. L. van Gelder (CDA)
M.vanHengel=Dhr. M. van Hengel (CDA)
P.W.J.Luijendijk=Dhr. P.W.J. Luijendijk (CDA)
drs.C.W.Righolt-Dam=Mw. drs. C.W. Righolt-Dam (CDA)
A.vanWingerden=Dhr. A. van Wingerden (ChristenUnie/SGP)
C.Versendaal=Dhr. C. Versendaal (ChristenUnie/SGP)
J.W.Dirkse=Dhr. J.W. Dirkse (ChristenUnie/SGP)
L.vanLagen=Dhr. L. van Lagen (ChristenUnie/SGP)
J.T.IJzerman=Dhr. J.T. IJzerman (D66)
F.Geraedts=Dhr. F. Geraedts (GroenLinks)
T.Augustijn=Mw. T. Augustijn (GroenLinks)
D.deVos=Dhr. D. de Vos  (PvdA)
E.Mol=Dhr. E. Mol  (PvdA)
K.Pieren=Dhr. K. Pieren  (PvdA)
M.deGraaf=Dhr. M. de Graaf (PvdA)
A.Feenstra-Keijzer=Mw. A. Feenstra-Keijzer (PvdA)
D.Koen-Diehle=Mw. D. Koen-Diehle (PvdA)
E.Jongeneel=Dhr. E. Jongeneel (VVD)
J.Gebben=Dhr. J. Gebben  (VVD)
J.Jippes=Dhr. J. Jippes  (VVD)
J.J.vanTol=Dhr. J.J. van Tol (VVD)
S.D.Kelder=Dhr. S.D. Kelder (VVD)
W.B.vanderHoek=Dhr. W.B. van der Hoek (VVD)
S.J.A.terBorg=Mw. S.J.A. ter Borg (VVD) Gemeentesecretaris
drs.M.J.A.vanBijnenMBA=Dhr. drs. M.J.A. van Bijnen MBA () wethouder
B.J.Nootenboom=Dhr. B.J. Nootenboom (CDA)
drs.J.T.M.vanDeursen=Mw. drs. J.T.M. van Deursen (PvdA)
M.J.Schreurs=Dhr. M.J. Schreurs (VVD)
S.N.Zuurbier=Dhr. S.N. Zuurbier (VVD)

Leden welstandscommissie gemeente Barendrecht:
- dhr. J. Roelofs: in vaste dienst van Dorp, Stad en Land, geen
nevenfuncties;
- dhr. H. Groenewegen: zelfstandig architect en daarnaast Lid van de
monumentencie. Halderberg, Bestuur Tongelomuseum Rozendaal en
welstandsgedelegeerde Dorp, Stad en Land.
- dhr. ing. P. Storm: secretaris, geen nevenfuncties.

 waarnemend directeur van de Rekenkamer Barendrecht is dhr. E.L.M. Elferink. Hij is tevens waarnenemd directeur van de rekenkamers Rotterdam en Lansingerland. Op 14 mei 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met de benoeming van Paul Hofstra tot directeur van de Rekenkamer Barendrecht. Dhr. P Hofstra neemt per 1 juni 2009 de taken van de waarnemend directeur dhr. E.L.M. Elferink over.

Directeur:

drs. R.B.M. (Robert) Mul MPA

 

Leiders onderzoeksteams:

mr. J.J.G. (Anneke) Bovens (beleidsonderzoek)

E.L.M. (Ed) Elferink 

(bedrijfsvoeringsonderzoek)

 

Onderzoekers:

drs. S. (Shona) Dickson

drs. E. (Esther) Doodkorte

drs. W.J. (Willem) Gordijn

mr. R.G.J. (Roel) Lauwerier

drs. B.I.W. (Brechje) Scheifes

drs. J. (Jose) Westerman

dr. R. (Rolf) Willemse

Barendrecht, Dhr. drs. M.J.A. van Bijnen gemeentesecretaris gemeente Barendrecht
NEVENFUNCTIES
- Lid van de Raad van Advies van Yacht sinds 1 januari 2009.
- Het op ad hoc basis verrichten van consultancywerkzaamheden voor een eigen eenmanszaak.
Bron gemeente Barendrecht Sent: Monday, March 16, 2009 11:25 AM

Mw. mr. G.E. Figge raadsgriffier gemeente Barendrecht  
NEVENFUNCTIES
penningmeester bij de stichting de Lunchclub in Rotterdam. Deze stichting houdt zich bezig met de tussenschoolse opvang op een basisschool
Bron gemeente Barendrecht 20 november 2008

Overzicht betaalde en niet betaalde werkzaamheden wethouders van de gemeente Barendrecht per 1 september 2006.
3. B.J. Nootenboom wethouder
Geen Geen
4. Drs. J.T.M. van Deursen wethouder
Geen Geen
5. S.N. Zuurbier wethouder
Geen Geen

 
Overzicht betaalde en niet betaalde werkzaamheden van raadsleden van de gemeente Barendrecht per 1september 2006.
Naam raadslid Partij Betaald Onbetaald
1. W.S. Batenburg-
Van Veen
VVD Geen Geen
2. S.J.A. ter Borg VVD Flexwerker Erasmus MC
Rotterdam
Secretaris dispuut voor staats, bestuurs- en internationaal recht van de
Juridische Faculteits Vereniging Rotterdam
3. W.B. van der Hoek VVD corporate insurance manager
Hunter Douglas NV
Secretaris kring Nederlandse Risk- en Insurance Managers Groep
voorzitter Stichting Steunfonds CBV Binnenland
L.J. Gebben VVD Senior beleidsmedewerker
Openbaar Ministerie,
arrondissementsparket
Rotterdam
Geen
5. J. Jippes VVD Vennoot Jippes&ampJippes v.o.f. Penningmeester stichting CenCor

CoŲrdinator huiscathegese PKN-Barendrecht-Dorp

Commissaris GiosVoice Professionals B.V.

6. E. Jongeneel VVD Supervisor kpmg Accountants
N.V. Rotterdam
Geen
7. S.D. Kelder VVD algemeen directeur SBV
Excelsior
Secretaris CoŲp. Eerste Divisie
Voorzitter Sportstichting Barendrecht
Lid Technisch Platform KNVB betaald voetbal

L.A. van Gelder CDA CoŲrdinator Wegen en Water
Hogeschool Rotterdam
Lid verenigde vergadering
waterschap Hollandse Delta
Penningmeester BrokkingStichting
Penningmeester onderafdeling Techniek, Maatschappij en Economie van
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

F . van Bodegraven CDA beleidsmedewerker Ministerie
van FinanciŽn/Belastingdienst
voorzitter stg. Scout Shop depot Rotterdam
penningmeester stg. Scout Centrum Rotterdam
Secretaris stg Scoutinggroep Impeesa Rotterdam
Secretaris stg. De Alexandrijn Rotterdam
penningmeester stg. Federatie PGCJ en CJV/YMCA Zuid-Holland i.l.
voorzitter stg. Steunfonds CJV/YMCA Zuid-Holland
voorzitter scoutinggroep Impeesa Rotterdam
10. K. Groenendijk CDA Directeur Binnenmaas Groep
B.V. te Barendrecht
Directeur (non executive) AWS
Voorzitter stichting Amateurvoetbal Barendrecht te Barendrecht
Afgevaardigde Amateurvoetbal KNVB te Zeist
Voorzitter bestuur stichting Water van de Binnenmaas te Barendrecht

Ocean Ltd. te Alness(Schotland)
Bestuurder st. Administratiekantoor van
Aandelen Gebr. Smits Holding
Ridderkerk
Bestuurslid Rabobank Midden-
IJsselmonde te Barendrecht
Lid Raad van Toezicht Albeda College te Rotterdam
11. J.B. de Jager CDA directeur Albeda College Bestuurslid stichting Vluchtelingenwerk Rijnmond
Bestuurslid sociaal fonds CNV

A . Luijendijk CDA Commissaris Ikazia ziekenhuis
Rotterdam
Bestuurslid Sportstichting Barendrecht
Bestuurslid Stichting Evenementen Barendrecht
voorzitter Vereniging van oud-directeuren van Rabobanken afd. Z.H.Z.
Bestuurslid van de Vereniging van Oud-Militairen IndiŽ en Nieuw-Guinea
gangers
Secretaris Vereniging van Gepensioneerden Rabobank Zuid-Holland-Zuid

C.W. Righolt-Dam CDA docent Hogeschool Rotterdam secretaris CDA Vrouwenberaad afd. Barendrecht

A. Feenstra-Keijzer PvdA Geen medewerkster Wereldwinkel
inkoop winkel voor Amnesty International
Begeleidingsgroep Mantelzorg, steunpunt ZHZ

M. de Graaf PvdA zelfstandige technisch
adviesbureau
Geen
16. B.J. Koen-Diehle PvdA Geen Geen
17. E. Mol PvdA Projectmanager Rienks
Bouwmanagement te Breda
Directeur Movizion
Bouwconsult
Voorzitter VAC Barendrecht

C.H. Pieren PvdA Geen Geen
19. D. de Vos PvdA Projectleider Inburgering
SoZaWe Rotterdam
Geen
20 Joh. Van Harten SGP/
ChristenUnie
adviseur Van Dool Beheer B.V. quaestor classis Hoogvliet Gereformeerde Kerken
Lid algemeen bestuur OMMIJ
P.J. Kleinjan SGP/
ChristenUnie
Adjunct-directeur
Wartburgcollege Rotterdam
Geen

A. van Wingerden SGP/
ChristenUnie
politieagent
vrijwilliger brandweer
Geen

C . Versendaal SGP/
ChristenUnie
Facility manager PCMUitgevers
Geen
24. T. Augustijn GroenLinks Manager backoffice ROTEB
Multigroen Rotterdam
Lid VAC Barendrecht

A .C.C. Dekker GroenLinks Plaatsvervangend griffier
deelgemeente IJsselmonde
vrijwilligster Dierenbescherming Barendrecht

J.T. IJzerman D66 ambtenaar Ministerie van
FinanciŽn
docent bij de FBA en de FA
opleiding
auteur
Geen

Gemeente Barneveld Raadsgriffier
H.F.B.vanSteden=Dhr. H.F.B. van Steden () raadslid
A.D.G.vandeKamp=Dhr. A.D.G. van de Kamp (Burger Initiatief)
D.H.vanRheenen=Dhr. D.H. van Rheenen (Burger Initiatief)
A.J.deVries=Dhr. A.J. de Vries (CDA)
B.A.Schermers=Dhr. B.A. Schermers (CDA)
H.vandenBerg=Dhr. H. van den Berg (CDA)
J.L.Geurts=Dhr. J.L. Geurts (CDA)
K.vanderWerf=Dhr. K. van der Werf (CDA)
G.Siemeling-vanReenen=Mw. G. Siemeling-van Reenen (CDA)
/VACANT=VACANT (CDA)
F.J.Appelman=Dhr. F.J. Appelman (ChristenUnie)
H.Schuring=Dhr. H. Schuring (ChristenUnie)
H.K.Buitenhuis=Dhr. H.K. Buitenhuis (ChristenUnie)
J.A.vandenTop=Dhr. J.A. van den Top (ChristenUnie)
T.Kuiper-deHaan=Mw. T. Kuiper-de Haan (ChristenUnie)
W.vanEssen=Dhr. W. van Essen (Lijst 8)
A.Barendregt=Dhr. A. Barendregt (PRO'98 (Pro Barneveld/PvdA/D66))
J.G.J.M.Beijer=Dhr. J.G.J.M. Beijer (PRO'98 (Pro Barneveld/PvdA/D66))
A.Monster=Mw. A. Monster  (PRO'98 (Pro Barneveld/PvdA/D66))
A.M.denDunnen=Mw. A.M. den Dunnen (PRO'98 (Pro Barneveld/PvdA/D66))
M.Rosbergen=Mw. M. Rosbergen (PRO'98 (Pro Barneveld/PvdA/D66))
A.L.Janse=Dhr. A.L. Janse (SGP)
G.Ploeg=Dhr. G. Ploeg  (SGP)
G.S.Schotanus=Dhr. G.S. Schotanus (SGP)
H.C.vandenBrink=Dhr. H.C. van den Brink (SGP)
L.deKnegt=Dhr. L. de Knegt (SGP)
T.G.Heemskerk=Dhr. T.G. Heemskerk (SGP)
W.A.Knapen=Dhr. W.A. Knapen (SGP)
J.A.F.Guldie=Dhr. J.A.F. Guldie (VVD)
J.W.vandenBorn=Dhr. J.W. van den Born (VVD)
P.B.J.Vos=Dhr. P.B.J. Vos (VVD)
T.N.Bos=Dhr. T.N. Bos  (VVD) Gemeentesecretaris
D.Bakhuizen=Dhr. D. Bakhuizen () wethouder
G.W.Tijmensen=Dhr. G.W. Tijmensen (CDA)
drs.L.A.Verweij=Dhr. drs. L.A. Verweij (ChristenUnie)
A.deKruijf=Dhr. A. de Kruijf (SGP)
G.J.vandenHengel=Dhr. G.J. van den Hengel (VVD) Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde

Organisatie: Leden Rekenkamer Vallei-in-Perspectief

drs. Jan van Dort Verdana">cmc (voorzitter en lid van de commissies Leusden/Barneveld/Zeewolde, Nijkerk, RSW) is organisatieadviseur en interimmanager. Ook heeft hij een zeer brede ervaring als bestuurder en als commissaris dan wel lid van de raad van toezicht van diverse maatschappelijke organisaties.

Dirk Jans Verdana">(lid van de commissies Nijkerk en RSW) is directeur bij een financieel adviesbureau. Hij heeft jarenlange ervaring bij diverse gemeenten als bestuursambtenaar, controller en afdelingshoofd.

drs. Ron Kamphues Verdana">(lid van de commissie Leusden/Barneveld/Zeewolde) heeft bij diverse gemeenten meegewerkt aan rekenkameronderzoek en doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek van B&W. Hij is in 2003 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden op de rol van de rekenkamers.

dr. Joost Scheltinga Verdana">(lid van de commissies Leusden/Barneveld/Zeewolde en RSW) heeft zowel ervaring in het bedrijfsleven, bij de overheid, als in de universitaire onderzoekswereld. Hij is alweer enige tijd lid van de rekenkamer-commissies Rheden en Werkendam.

Mw ir. Ine van de Vlierd Verdana">EMFC RC (lid van de commissie Nijkerk) is na een studie Technische bedrijfskunde en postdoctorale opleiding tot controller werkzaam als adviseur Planning en Control bij een gemeente. Zij is ook lid van de rekenkamercommissie Amersfoort.

Mw drs. Barbara Does Verdana">(ambtelijk secretaris) heeft na een studie politicologie gewerkt in de sociale zekerheid. De laatste vijf en half jaar als beleidsonderzoeker bij een particulier bureau.

Mw drs. Patricia van Putten Verdana">(secretaris) heeft na een studie Bedrijfseconomie onder andere gewerkt bij het ministerie voor Verkeer en Waterstaat als projectleider/beleidsadviseur en vervolgens bij de gemeente Papendrecht als communicatiemanager. Zij is per 1 december 2006 in dienst getreden als onderzoeker/tweede secretaris.

Voorzitter:

Drs. J.P.P. (Jan) van Dort

Ambtelijk secretaris:

Drs.B.C.J.Does 

Onderzoeker/tweede secretaris:

Drs. P. (Patricia) van Putten-Verlaan

 

Leden:

Drs. R. (Ron) Kamphues

Dr. J.G.W. (Joost) Scheltinga

J. van de Vlierd

D.J. Jans

Dhr. D. Bakhuizen, gemeentesecretaris gemeente Barneveld  
NEVENFUNCTIES Voorzitter van de secretarissenkring Noord-Gelderland Vertrouwenspersoon binnen de Vereniging van Gemeentesecretarissen Bestuurlijk secretaris/penningmeester van de Afd. Gelderland van de VNG id van de Raad van Toezicht van scholengemeenschap ’t Streek in Ede. Bron gemeente Barneveld Monday, February 23, 2009 11:48 AM

Dhr. H.F.B. van Steden, raadsgriffier gemeente Barneveld  
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Barneveld November 26, 2008 10:05 AM

 

C040908

ing. G.J. (gerard) van den Hengel, wethouder gemeente Barneveld
lid Provinciale Staten Gelderland, C000903-230207 Hop
lid partijcommissie LNV van de VVD C000903-230207 Hop
fractievolger VVD fractie Provinciale Staten GelderlandLid Commissie Landelijk Gebied en Lid Commissie Verkeer en Water)
lid dagelijks bestuur Recreatiegemeenschap Veluwe
Controller Stichting Maritiem Research Instituut (MARIN) te Wageningen
Bestuurslid VNO-NCW De Vallei(regio)
lid Raad van Toezicht Veluws Bureau voor Toerisme
lid college voor Arbeidszaken van de VNG
C000903-040908 Hop

 


Bijgewerkt door J. Hop 230207

wethouder G.W. Tijmensen, wethouder gemeente Barneveld
voorzitter Raad van Commissarissen Schothorst Feed Research B.V.
voorzitter Stichting de Schothorst
voorzitter Raad van Commissarissen Institute for Pig Genetics B.V.
voorzitter Stichting Vrienden van het Veeteeltmuseum
lid Parochiebestuur Achterveld
C000903-230207 Hop
Lid bestuur Muziekcentrum Barneveld B.V.

C040908

wethouder A. de Kruijf
Bestuurslid Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei

C040908

wethouder L.A. Verweij
Lid algemeen bestuur Regionaal College Hulpverlening Gelderland Midden
Lid Raad van Advies ROC A12
Lid dagelijks bestuur Permar

C040908

SGP

H.C. van den Brink, raadslid gemeente Barneveld

- agrariŽr, inclusief agrarische handel en advisering
penningmeester plaatselijke kiesvereniging SGP
bestuurslid Stichting MKZ Kootwijkerbroek.

T.G. Heemskerk, raadslid gemeente Barneveld

 - geen nevenfuncties

A.L. Janse, raadslid gemeente Barneveld

 - oproepkracht bij GB Lijsten te Barneveld
bestuurslid kiesvereniging SGP
vrijwilliger bij de Stichting Kom Over en Help

W.A. Knapen, raadslid gemeente Barneveld

 - directeur Rehobothschool Kootwijkerbroek
voorzitter plaatselijke kiesvereniging ‘De Banier II’ te Kootwijkerbroek
voorzitter jeugdvereniging "David&quotuitgaande van de Gereformeerde Gemeente te Kootwijkerbroek
voorzitter regionale zorgbreedtecommissie ‘Weer Samen Naar School’ reformatorisch samenwerkingsverband Ede

L. de Knegt, raadslid gemeente Barneveld

 - software engineer bij Profuse BV Veenendaal
voorzitter studievereniging Marnix van St Allegonde

G.Ploeg, raadslid gemeente Barneveld

 - toezichthouder civiele techniek bij een ingenieursbureau
redactielid plaatselijke SGP-blad Tussentijds
lid bouwcommissie Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld

G.S. Schotanus, raadslid gemeente Barneveld

 - locatiedirecteur voortgezet onderwijs (Witsiuscollege)

H. van den Berg, raadslid gemeente Barneveld
secretaris van de Vereniging Dorpshuis Zwartebroek
secretaris van de Tafeltennisclub De Belleman
vrijwilliger bij de Stichting Terbroek

J.L. Geurts, raadslid gemeente Barneveld

 - varkenshouder
secretaris Stichting MKZ Gedupeerden (SMK) te Kootwijkerbroek
lid adviesraad varkenshouderij van de Animal Science Group te Wageningen
lid Agrarische adviesraad Rabobank Barneveld-Voorthuizen
lid dagelijks bestuur en landelijk secretaris van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders – NVV
lid bestuurlijke begeleidingscommissie landbouw van de reconstructie Gelderse Vallei-Utrecht Oost
lid commissie Varkenshouderij van het Productschap Vee en Vlees – PVV
lid stuurgroep bestrijding Salmonella van het PVV
lid stuurgroep Varkensgezondheidszorg van het PVV
lid stuurgroep IR&RVL van het PVV
plv lid adviescommissie Varkenshouderij van het PVV
plv lid Algemeen Bestuur Voorlichtingsbureau Vlees
plv lid sector commissie landbouwhuisdieren van het productschap Diervoerder
lid adviescommissie Stof en Endotoxinen van het productschap Akkerbouw
lid commissie Europese transportverordening van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – LNV
lid klankbordgroep kanalisatie diergeneesmiddelen van het ministerie van LNV
lid commissie Monitoring dierziekte varkens van de Gezondheidsdienst voor Dieren
lid klankbordgroep Dier van de Animal Science Group
lid klankbordgroep Keten en Maatschappij van de Animal Science Group
lid stuurgroep kwaliteitsborging varkensvoeders van de Nevedi

J.J.H. Post, raadslid gemeente Barneveld

 - advocaat en procureur te Amersfoort
bestuurslid CDA Bestuurdersvereniging Gelderland;
voorzitter Klachtencommissie HDS te Barneveld;
voorzitter Klachtencommissie SMD Thuiszorg te Renkum

B.L. Schermers, raadslid gemeente Barneveld
accountantmanager Zaken bij ABN AMRO Bank
lid Trevi-commissie (CDA-denktank voor partijvernieuwing

G. Siemeling-van Reenen, raadslid gemeente Barneveld

 - medewerkster zakenreizen

A.J. de Vries, raadslid gemeente Barneveld

 - zelfstandig consultant en projectmanager
trainer Steenkampinstituut (onkostenvergoeding);
secretaris/penningmeester Stichting Poultry Centre Barneveld
coŲrdinator campagneteam CDA Barneveld .

K. van der Werf, raadslid gemeente Barneveld

 - beleidsadviseur Leo Stichting Groep
voorzitter Stichting J.H. Donnerschool te De Glind
bestuurslid Regionaal Expertise Centrum 4, regio 't Gooi,Utrecht, West Veluwe
bestuurslid Stichting Vrienden van de Zorgboerderij
lid van de (gemeentelijke) Werkgroep Zorg

A. Barendregt, raadslid gemeente Barneveld

 - docent/onderzoeker bij de Universiteit Utrecht
lid Commissie milieu-effectrapportage (kostenvergoeding);
lid Advies commissie Natuurbeheer van Gemeentewaterleiding Amsterdam
lid deskundigenteam "Fauna OBN&quotEC – Ministerie LNV
lid deskundigenteam "Natte schraallanden OBN&quotEC – Ministerie LNV
lid dagelijks bestuur Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek Nederland
voorzitter sectie Diptera van de Nederlandse Entomologische Vereniging
coŲrdinator werkgroep Syrphidae Stichting Europeanv Invertebrate Survey – Nederland

J.G.J.M. Beijer, raadslid gemeente Barneveld

 - leraar lichamelijke oefening

A.M. den Dunnen, raadslid gemeente Barneveld

 - begeleidster verstandelijk gehandicapten
o.r.-lid welzijnszorg
voorzitter werkgroep Zorg in Barneveld


A. Monster, raadslid gemeente Barneveld

verkoopadviseur Toyota Industrial Equipment Nederland B.V.
leidster Voetbalvereniging Stroe
voorzitter PvdA, afdeling Barneveld

M. Rosbergen-van Minnen, raadslid gemeente Barneveld

 - Executive Manager Aurion Immuno Gold Reagents &ampAccessories te Wageningen Christenunie

F.J. Appelman, raadslid gemeente Barneveld

 - docent Geref. Scholengemeenschap Guido de BrŤs, afd. VMBO te Amersfoort

E. Blankenstijn, raadslid gemeente Barneveld

 - werkzaam bij het IBT-centrum van het Korps Landelijke Politiediensten
voorzitter Barneveldse dam- en schaakvereniging

T. Kuiper-de Haan, raadslid gemeente Barneveld

 - geen nevenfuncties.

H. Schuring, raadslid gemeente Barneveld
business consultant Betalen &ampSparen bij de Rabobank Nederland

J.A. van den Top, raadslid gemeente Barneveld
bestuurslid Schoolvereniging voor P.C.O. te Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek VVD

J.W. van den Born, raadslid gemeente Barneveld

 - eigenaar Edel Praline Holland
agent voor KDG CD Pressing Group
bestuurslid Interservice Barneveld .

T.N. Bos, raadslid gemeente Barneveld
secretaris van de Melkleveranciersvereniging Scherpenzeel e.o.

J.A.F. Guldie jr., raadslid gemeente Barneveld

 - directeur/eigenaar Guldie Verf en Behang

P.B.J. Vos, raadslid gemeente Barneveld

 - directeur Maupertuis Holding Nijkerk B.V.
directeur De Korrel Beheer B.V.
bestuurslid VVD Barneveld
bestuurslid Schietvereniging De Kruithoorn Wageningen
Burger Initiatief

G.J. van Norden, raadslid gemeente Barneveld
tweede penningmeester mannenkoor Euterpe
eerste penningmeester vogelvereniging Kweeklust

A.D.G. van de Kamp, raadslid gemeente Barneveld
vrijwilliger bij Campus B.V.
Interservice Lijst 6

W. van Essen, raadslid gemeente Barneveld

 - agrarisch ondernemer

ARCHIEF NEVENFUNCTIES VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 7 MAART 2006

Oud-wethouder gemeente Barneveld A.J.P. Louman
lid algemeen en dagelijks bestuur Sociaal Werkvoorzieningschap
lid algemeen bestuur Regionaal College Hulpverlening Gelderland Midden
plaatsvervangend lid algemeen bestuur regio De Vallei
plv. rector scholengemeenschap "de Amersfoortse Berg", met buitengewoon verlof
lid bestuur Spectrum
C000903

Oud-wethouder gemeente Barneveld A. Fledderus
voorzitter bestuur Recreatiegemeenschap Veluwe
lid Raad van Toezicht Stichting Nairac
C000903 Raadsleden:

J.F.A.M. van Blokland
Bedrijfsleider Tetterode Glas Voorthuizen
lid lektorengroep R.K. kerk te Voorthuizen
C000903

W. van Efferink-Bouwman
huishoudelijke hulp
overblijfouder op basisschool
C000903

A. van Heusden
lid cliŽntenraad verpleeghuis Zilverschoon Nijkerk
contactlid De Heygraaf IJsselstein
contactpersoon Vereniging voor Plaatselijk Belang Voorthuizen
C000903

J.C. van Horssen
Geen nevenfuncties opgegeven
C000903

J.J.H. Post
advocaat en procureur te Amersfoort
bestuurslid Johannes Fontanus College te Barneveld
bestuurslid CDA Bestuurdersvereniging Gelderland
voorzitter Klachtencommissie HDS Barneveld
voorzitter Klachtencommissie Opella te Bennekom
voorzitter Klachtencommissie SMD Thuiszorg te Renkum
C000903

G. Siemeling-van Reenen
medewerkster zakenreizen
C000903

A.J. de Vries
senior trainer en adviseur
trainer Steenkampinstituut
C000903

K. van der Werf
beleidsmedewerker/consultant L.S.G.
C000903

H.C. van den Brink
agrariŽr
penningmeester plaatselijke kiesvereniging SGP
bestuurslid Stichting MKZ Kootwijkerbroek
C000903

T.G. Heemskerk
Geen nevenfuncties opgegeven
C000903

A.L. Janse
bestuurslid kiesvereniging SGP
C000903

W.A. Knapen
locatiedirecteur Ds. Fraanjeschool, locatie ‘De Burcht’
voorzitter plaatselijke kiesvereniging ‘De Banier II’ te Kootwijkerbroek
voorzitter regionale zorgbreedtecommissie ‘Weer Samen Naar School’ reformatorisch samenwerkingsverband Ede
C000903

L. de Knegt
software engineer bij Profuse BV Veenendaal
secretaris studievereniging Marnix van St Allegonde
C000903

G.Ploeg
toezichthouder civiele techniek bij een ingenieursbureau
secretaris plaatselijke kiesvereniging De Banier I te Barneveld
redactielid plaatselijke SGP-blad Tussentijds
lid bouwcommissie Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld
C000903

G.S. Schotanus
unit directeur vmbo
lid Provinciale Staten Gelderland
C000903

A. Barendregt
docent/onderzoeker bij de Universiteit Utrecht
lid Commissie milieu-effectrapportage
lid Advies commissie Natuurbeheer van Gemeentewaterleiding Amsterdam
lid deskundigenteam ‘Fauna OBN’ EC – Ministerie LNV
lid deskundigenteam ‘Natte schraallanden OBN’ EC – Ministerie LNV
lid dagelijks bestuur Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek Nederland
voorzitter sectie Diptera van de Nederlandse Entomologische Vereniging
coŲrdinator werkgroep Syrphidae Stichting European Invertebrate Survey – Nederland
C000903

J.G.J.M. Beijer
leraar lichamelijke oefening
C000903

A.M. den Dunnen
begeleidster verstandelijk gehandicapten
o.r.-lid welzijnszorg
voorzitter werkgroep Zorg in Barneveld
C000903

R. van der Lubbe
Geen opgave!
C000903

M. Rosbergen-van Minnen
Executive Manager Aurion ImmunoGold Reagents &ampAccessories te Wageningen
voorzitter toneelvereniging Willen Is Kunnen te Barneveld
C000903

F.J. Appelman
docent/adjunct-directeur Geref. Scholengemeenschap Guido de BrŤs, afd. VMBO te Amersfoort
C000903

E. Blankenstijn
beveiligingsadviseur
penningmeester jeugdweek Hervormde Gemeente
bestuurslid Barneveldse dam- en schaakvereniging
C000903

H. Geurts
voorzitter Federatie Chr. Basisonderwijs regio Barneveld
lid Geschillencommissie van de Christenunie
C000903

T. Kuiper-de Haan
verkeersouder basisschool
C000903

J.W. van den Born
eigenaar EdelPraline Holland
agent voor KDG CD Pressing Group
bestuurslid Interservice Barneveld
C000903

J.A.F. Guldie jr.
directeur/eigenaar Guldie Verf en Behang
C000903

G.J. van den Hengel
controller bij MARIN Wageningen
lid Provinciale Staten Gelderland
bestuurslid van VNO-NCW Midden
lid partijcommissie LNV van de VVD
C000903

W. van Essen
agrarisch ondernemer
C000903

F. Seref Karaca
zelfstandig ondernemer Profound Accountancy Barneveld
C000903

Gemeente Bedum Raadsgriffier
drs.H.P.Reijsoo=Dhr. drs. H.P. Reijsoo () raadslid
A.R.Wijnstra=Dhr. A.R. Wijnstra (CDA)
J.deVries=Dhr. J. de Vries (CDA)
J.G.A.Peters=Dhr. J.G.A. Peters (CDA)
T.Rietsema=Dhr. T. Rietsema (CDA)
J.Berghuis=Dhr. J. Berghuis (ChristenUnie)
P.W.Vlas=Dhr. P.W. Vlas (ChristenUnie)
W.J.Feenstra=Dhr. W.J. Feenstra (ChristenUnie)
J.vanderVeur=Dhr. J. van der Veur (Gemeentebelangen Bedum)
R.G.Pruis=Dhr. R.G. Pruis (Gemeentebelangen Bedum)
F.Klasens=Mw. F. Klasens  (Gemeentebelangen Bedum)
A.vandenAssem=Dhr. A. van den Assem (PvdA)
G.Slob=Dhr. G. Slob  (PvdA)
J.H.Bonnema=Dhr. J.H. Bonnema (PvdA)
P.C.J.S.Draaisma=Dhr. P.C.J.S. Draaisma (PvdA)
K.W.Hoekzema=Dhr. K.W. Hoekzema (VVD) Gemeentesecretaris
R.Wiltjer=Dhr. R. Wiltjer () wethouder
H.teVelde=Dhr. H. te Velde (CDA)
S.J.Haan=Dhr. S.J. Haan (ChristenUnie)
E.Zwart=Dhr. E. Zwart  (PvdA)
 
 
 
Bedum, Dhr. R. Wiltjer gemeentesecretaris gemeente Bedum
NEVENFUNCTIES
Bestuurder VvE Schoolstraat en De Vlijt te Bedum
Vertrouwenspersoon St. Walfridusschool te Bedum
Penningmeester SKO Bedum
Bron gemeente Bedum Sent: Wednesday, February 11, 2009 4:00 PM
Bedum, dhr. H.P. Reijsoo raadssgriffier gemeente Bedum
NEVENFUNCTIES
Secretaris Rekenkamercommissie (Rkc) Gemeente Bedum
Medewerker “Bureau Onderwijszaken” Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen
Bestuurslid “Stichting Dorpshuis de Woldstee” Noordwolde Gn
Secretaris VTBVHWVWINENO
Secretaris Ijsvereniging Zuidwolde
Bron Gemeente Bedum 11 november 2008-31 augustus 2009
ZEER INTERESSANT:
Henk Reijsoo (49) was vier jaar wethouder in Bedum. De huidige commissie-griffier van Hoogezand-Sappemeer werd indertijd overvallen door de overwinning van zijn partij Gemeentebelangen. Uit het niets werd hij wethouder Welzijn. Een van de eerste dingen die hij deed, was de jeugd opzoeken. De hangplekken in het dorp langs. ,,Al snel kwam ik erachter dat jongeren zich het schompes werken als ze hun 'eigen plekken' mogen maken. Hebben ze eindelijk iets om handen. Hoeven dus niet meer te donderjagen in het dorp.'' Maar de rest van het college was tegen, onder het motto: slecht gedrag moet je niet belonen

E. (Egbert) Zwart, wethouder gemeente Bedum
Nevenfuncties:
Bestuurslid evenementencommissie motorclub
Redacteur motorblad.
 
H. (Henri) te Velde, wethouder gemeente Bedum
Geen nevenfuncties
 
S.J. (Stoffer Jan) Haan, wethouder gemeente Bedum
Nevenactiviteiten:
Landbouwer
Lid Stuurgroep Gebiedsuitwerking Noord
Lid Stuurgroep Regiovisie Groningen - Assen
Lid LEADER Actie Groep Hoogeland
Lid Stuurgroep Basisplan Detailhandel Bedum
Lid werkgroep internationale betrekkingen
Lid Stuurgroep C-20
 
A. van den Assem, PVDA
Dit raadslid heeft op 1 december 2007 IN STRIJD MET DE WET nog steeds geen informatie over nevenfuncties opgegeven!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Loppersum, J.H. Bonnema, PVDA wnd. gemeentesecretaris gemeente Loppersum
NEVENFUNCTIES
-lid raad PVDA gemeente Bedum
-lid algemeen bestuur sociale werkvoorziening Ability
Bron gemeente Loppersum Sent: Thursday, February 19, 2009 4:16 PM
 
P.C.J.S. Draaisma PVDA raadslid gemeente Bedum
Regiopolitie Groningen: regionaal projectleider integrale veiligheid
Bestuurslid en mede oprichter: Stichting Keurmerk Sociale Veiligheid
Gastdocent aan de Hanzehogeschool: Integrale Veiligheids Management
Bestuurslid karatevereniging ZA-KURA
 
G. (Geert) Slob PVDA raadslid gemeente Bedum

Martini ziekenhuis, Groningen
 
J.G.A. (Jan) Peters CDA raadslid gemeente Bedum
Peters Landbouwbedrijf B.V.
Voorzitter Vrienden van de A.B.T.B.
Bestuurslid van het R.K.-Kerkkoor St. Caecilia
 
T. (Tinus) Rietsema CDA raadslid gemeente Bedum
mede organisator Wielerronde van Bedum
met pre-pensioen
 
A.R. (Ate) Wijnstra CDA raadslid gemeente Bedum
Waterschap Noorderzijlvest, projectmanager
voorzitter stichting bedrijvenvoetbal Bedum
 
J. de Vries CDA raadslid gemeente Bedum

Dit raadslid heeft op 1 december 2007 IN STRIJD MET DE WET nog steeds geen informatie over nevenfuncties opgegeven!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
K.W. (Klaas) Hoekzema VVD raadslid gemeente Bedum
ondernemer
Fokker Blondes d’Aquitaine, voorzitter liberale societeit Noord Groningen
 
 
S.W.J. Arends, raadslid Gemeentebelangen gemeente Bedum
Dit raadslid heeft op 1 december 2007 IN STRIJD MET DE WET nog steeds geen informatie over nevenfuncties opgegeven!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
R.G. (Roel) Pruis, raadslid Gemeentebelangen gemeente Bedum

Senior Surveyor bij Lloyd's Register Nederland B.V. Taak: inspectie onder druk staande installaties. Doel: veiligheid van mens en milieu.
 
J. (Jaap) van der Veur, raadslid Gemeentebelangen gemeente Bedum Geen nevenfuncties!
 
J. Berghuis, raadslid ChristenUnie gemeente Bedum
Dit raadslid heeft op 1 december 2007 IN STRIJD MET DE WET nog steeds geen informatie over nevenfuncties opgegeven!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
 
F. Emmelkamp, raadslid ChristenUnie gemeente Bedum
Dit raadslid heeft op 1 december 2007 IN STRIJD MET DE WET nog steeds geen informatie over nevenfuncties opgegeven!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
 
W.J. Feenstra, raadslid ChristenUnie gemeente Bedum
St. Veiligheidszorg Groningen
Elftalleider CVVB

Gemeente Beek
G.H.M. Erven Raadsgriffier raadslid
Dhr. A.F. van Tilburg (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek)
Dhr. G.C.L.H. Hurenkamp (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek)
Dhr. G.F.A. Ubachs (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek)
Dhr. H.G.J. Schoenmakers (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek)
Mw. M.J. van Reenen (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek)
Mw. M.J.P. Boel (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek)
Dhr. E.G.B. Beckers (CDA)
Dhr. G.A.M.G. Ghijsen (CDA)
Dhr. L.J.M. Klinkers (CDA)
Dhr. M.M.R. Schwillens (CDA)
Mw. E.H.M. Laeven-Vrencken (CDA)
Dhr. C.G.M.H. Willems (Progressief Beek)
Dhr. H.A.J. van Rens (Progressief Beek)
Dhr. R.M. Muurmans (Progressief Beek)
Mw. M.M.F.E. de Visser-Versteegen (Progressief Beek)
Dhr. J.J. Steinhart (VVD)
Mw. I.F.M. Roebroek-Keulers (VVD)
Dhr. M.V.J. de Louw ()Gemeentesecretaris wethouder
Dhr. M.G.M. van Es (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek)
Dhr. M.J.W.M. Wierikx (Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek)
Dhr. J.M.J.M. Bijen (Progressief Beek)

Gemeente Beek

Nevenfuncties leden rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul
1. drs. H.P.M. (Bert) Kreemers (voorzitter)
a. Adjunct-algemeen secretaris van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg Den Haag
B. Docent aan de Rijksacademie voor FinanciŽn en Economie Den Haag
c. Voorzitter buurthardloopclub Sulawesirunners Den Haag
d. Lid werkgroep verkeer bewonersorganisatie Archipelbuurt-Willemspark Den Haag
2. drs. M.J.M. (Mimi) Crijns (plaatsvervangend voorzitter)
a. Docent aan de faculteit Managementwetenschappen Open Universiteit Nederland
B. Lid raad van bestuur VrouwenAdviesCentrum Genk BelgiŽ
3. drs. A.M.J. (Ton) Dreuw RC (lid)
a. Lid rekenkamer Maastricht
B. Concerncontroller Provincie Limburg mr. D.J.J.M. (John) Havenith (lid)
a. Lid Ontslagadviescommissie Centrale Organisatie Werk en Inkomen (presentiegeld)
B. Lid Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg / Samenwerkend Limburg
5. drs. W.J.H.S. (Wil) Lindelauf RA RO (lid)
a. Lid rekenkamercommissie Sittard-Geleen
B. Lid rekenkamercommissie Best, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Waalre
c. Directeur/grootaandeelhouder Linacc BV Accountancy, Auditing, Advies
d. Directeur/grootaandeelhouder Lindelauf Holding BV
e. Bestuurslid Vereniging van eigenaren appartementen complex Akerstraat Kerkrade-west
6. ir. P.T.J.J. (Peter) Thuis (lid)
a. Faculteitsdirecteur Universiteit Maastricht

M.G.A. (Maurice) Cobben, plv raadsgriffier gemeente Maastricht en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier geweigerd? Indien ja, waarom dan?
NEVENFUNCTIES
Secretaris rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul
Raadsadviseur en plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Maastricht

Beek, Dhr. M.V.J. de Louw gemeentesecretaris gemeente Beek
NEVENFUNCTIES
Lid financiŽle commissie Nederlands Handbal Verbond afdeling Limburg
Bron gemeente Beek Sent: Thursday, February 19, 2009 3:39 PM

G.H.M. Erven, raadsgriffier gemeente Beek
NEVENFUNCTIES
Ontvangen moeten nog op internet worden gezet
Bron gemeente Beek 17 november 2008
M.J.W.M. (Maurice) Wierikx<

wethouder BBB-NDB Bestuurslid Streekgewest Westelijke Mijnstreek Bestuurslid Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam (Regiobureau) Westelijke Mijnstreek Lid CoŲrdinerend Beraad Regio Westelijke Mijnstreek Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit &ampBereikbaarheid Westelijke Mijnstreek
Plv. lid Portefeuillehoudersoverleg Economie Westelijke Mijnstreek Plv. bestuurslid Stuurgroep Kerngebied Zuid-Limburg
Plv. bestuurslid GGD Zuid-Limburg / GHOR

Plv. bestuurslid Intergemeentelijke Milieudienst Beek/Nuth/Stein

Bestuurslid Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek

Plv. bestuurslid Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Plv. lid Stuurgroep Rampenbestrijding Maastricht Aachen Airport

Plv. lid Stuurgroep Rampenbestrijdingsplan Chemelot

Plv. lid algemeen Veiligheidsbestuur

Plv. lid Districtelijk Veiligheidsbestuur

Medewerker Douane Belastingdienst / Douane Zuid

Penningmeester Nederlandse Handboog Bond

Lid Raad van Advies Stichting 11x11 Baeker Pottentaote

Organisator en begeleider bewustwordingsreizen Vereniging Wederzijds en Stichting Holanda/Brasil

J.M.J.M. (Jan) Bijen

wethouder PB

Nevenfuncties Commissaris (voorzitter)BouwQ B.V.
Commissaris BAG B.V.
Bestuurslid Stichting Recycling Kunststofgevelementen.
Directeur Prof Dr Bijen BV
Voorzitter Stichting Genhout Samen.
Directeur Building Materials Consult Net BV
Arbiter NAI.
M.G.M. (Thijs) van Es wethouder BBB-NDB Nevenfuncties Lid Bestuur GGD Zuid-limburg / GHOR
Lid Bestuur VIXIA
Voorzitter vrijwilligersplatform
Voorzitter gehandicaptenplatform
Lid portefeuillehoudersoverleg Consent
Plaatsvervangend bestuurslid Omnibuzz
Plaatsvervangend lid Stuurgroep MAA-Oost
Plaatsvervangend lid Gebiedscommissie Westelijke Mijnstreek
Plaatsvervangend lid Districtsbestuur Welstandsdistrict Zuid-limburg
Plaatsvervangend bestuurslid IMD Beek/Nuth/Stein
Plaatsvervagend bestuurslid Gemeenschappelijk Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek
Plaatsvervagend bestuurslid Streekgewest Westelijke Mijnstreek
Lid Bestuur Handhavingsoverleg Limburg.
M.V.J. (Ron) de Louw Gemeentesecretaris Geen nevenfuncties opgegeven op 230208 Nevenfuncties gemeenteraad ontvangen die moeten nog op internet worden gezet

 

Gemeente Beemster Raadsgriffier
Dhr. C.J. Jonges () raadslid
Dhr. J.Th. Droog (Beemster Polder Partij (BPP))
Dhr. K.C. Visser (Beemster Polder Partij (BPP))
Dhr. L.J.M. Schagen (Beemster Polder Partij (BPP))
Dhr. M. Bakker  (Beemster Polder Partij (BPP))
Dhr. N.C.M. de Lange (Beemster Polder Partij (BPP))
Dhr. A.N. Commandeur (CDA)
Dhr. N.J.J.J. Buis (CDA)
Dhr. G.H.L. Heikens (PvdA)
Dhr. mr. J.R.P.L. Dings (PvdA)
Mw. C. van den Berg (PvdA)
Dhr. J.H. Kohne (VVD)
Dhr. W. Zeekant (VVD)
Mw. E.J. Helder-Pauw (VVD) Gemeentesecretaris
Mw. E. Kroese-Vrolijks () wethouder
Dhr. G.H. Hefting (Beemster Polder Partij)
Mw. S.M. Ruijs-Buskermolen (CDA)
Dhr. J.C. Klaver (VVD)

 

Gemeente Beesel

Dhr. J.J.L. Smolenaars (Verantwoorde Lokale Politiek(VLP) wethouder gemeente Beesel
Nevenfuncties

Lid DB Welstandsfederatie, district Midden-Limburg

Bestuurslid Ons WCL

Lid Gebiedscommissie Plattelandsontwikkeling Limburg

Freelance adviseur

Dhr. J.W.M. Koopmans (PvdA)wethouder gemeente Beesel
Nevenfuncties

International chauffeur

Lid diverse adviesorganen FNV Bondgenoten

Cao-coŲrdinator beroepsgoederenvervoer FNV Bondgenoten

Dhr. F.T.M. Heldens (CDA)wethouder gemeente Beesel
Nevenfuncties

Lid Provinciale Staten van Limburg (CDA-fractie)

Lid Klachtencommissie Stichting "Agora"

Dhr. A.J.L. Verlijsdonk (Verantwoorde Lokale Politiek (VLP))raadslid gemeente Beesel
In strijd met de wet geen opgave nevenfuncties

Dhr. J.J.A.G. Hendriks (Verantwoorde Lokale Politiek (VLP))raadslid gemeente Beesel

HR Manager bij BV Arrow Electronics DLL

Dhr. J.W.H. Joosten (Verantwoorde Lokale Politiek (VLP))raadslid gemeente Beesel
In strijd met de wet geen opgave nevenfuncties

Dhr. J.E.F. van Tegelen (Verantwoorde Lokale Politiek (VLP))raadslid gemeente Beesel
VLP
Servicemanager ICT bij NS Poort

Mw. A.J.M. Roelofs-Janssen (CDA)raadslid gemeente Beesel
Administratief medewerker Oliveira Bedrijfssmeringen

Dhr. P.J.L. Verstappen (CDA)raadslid gemeente Beesel
Schoolvervoer

Dhr. B. Hackert (VVD)raadslid gemeente Beesel
Directeur Esley bv, Mara bv en Rom bv

Dhr. W.E. van Zegveld (VVD)raadslid gemeente Beesel
geen

Dhr. G.G.F. Peulen (VVD)raadslid gemeente Beesel
In strijd met de wet geen opgave nevenfuncties
G.W. Hebben Beeselse Lijst
Voorzitter Stichting Culturele Evenementen Beesel (o)
Voorzitter Avond Wandelvierdaagse Beesel (o)

Dhr. M.H.J. Roelofs (Beeselse Lijst)raadslid gemeente Beesel
Medewerker gemeente Roermond
Trainer sportvereniging (b)

Dhr. G.M.P.J. Derksen (PvdA)raadslid gemeente Beesel
Senior adviseur BCO Onderwijsadvies

Dhr. G.F.F. Martens (PvdA)raadslid gemeente Beesel
geen

Dhr. A.H.M. van Hagen (PvdA)raadslid gemeente Beesel
Adviseur milieu gemeente Venlo
Eigenaar Tuinadviesbureau (b)

Dhr. P.W.G. Cox (50+ Onafhankelijk)raadslid gemeente Beesel
geen

Gemeente Bellingwedde Raadsgriffier
H.G.Stoel-Snater=Mw. H.G. Stoel-Snater () raadslid
D.J.v.d.Wal=Dhr. D.J. v.d. Wal (CDA)
W.P.Claus=Dhr. W.P. Claus (CDA)
A.H.L.Geerdes=Dhr. A.H.L. Geerdes (GroenLinks)
M.Bos=Mw. M. Bos (GroenLinks)
H.R.CaderiusvanVeen=Dhr. H.R. Caderius van Veen (PBB)
H.S.vanderVeen=Dhr. H.S. van der Veen (PBB)
S.H.H.Schreuder=Mw. S.H.H. Schreuder (PBB)
H.L.Brouwer=Dhr. H.L. Brouwer (PvdA)
L.W.Schiltkamp=Dhr. L.W. Schiltkamp (PvdA)
R.T.Arends=Dhr. R.T. Arends (PvdA)
S.Melis=Dhr. S. Melis  (PvdA)
D.Gruben-Abbas=Mw. D. Gruben-Abbas (PvdA)
A.E.Schutrups=Dhr. A.E. Schutrups (VVD) Gemeentesecretaris
mr.J.Beekman=Dhr. mr. J. Beekman () wethouder
R.vandenAker=Mw. R. van den Aker (CDA)
M.Wachtmeester=Dhr. M. Wachtmeester (PvdA)

Gemeente Bergambacht Raadsgriffier
mr.drs.E.J.Karman-Moerman=Mw. mr. drs. E.J. Karman-Moerman () raadslid
mr.G.J.Burgert=Dhr. mr. G.J. Burgert (CDA)
A.P.Groenendijk=Dhr. A.P. Groenendijk (ChristenUnie/SGP)
E.Wassink=Dhr. E. Wassink (ChristenUnie/SGP)
W.T.vanPersie=Dhr. W.T. van Persie (ChristenUnie/SGP)
M.W.KleinHofmeijer=Dhr. M.W. Klein Hofmeijer (Gemeentebelang)
W.A.deBoom=Dhr. W.A. de Boom (Gemeentebelang)
W.F.vanderMark=Dhr. W.F. van der Mark (Gemeentebelang)
A.B.Oosterom-deJong=Mw. A.B. Oosterom-de Jong (Gemeentebelang)
E.Fluiter-Kuijvenhoven=Mw. E. Fluiter-Kuijvenhoven (Gemeentebelang)
J.B.Dooms=Dhr. J.B. Dooms (PvdA)
G.Goudriaan-deVries=Mw. G. Goudriaan-de Vries (PvdA)
H.Kooy=Mw. H. Kooy  (PvdA)
J.A.vanderHee-deVos=Mw. J.A. van der Hee-de Vos (VVD) Gemeentesecretaris
P.vanWilligen=Dhr. P. van Willigen ()
S.vanderRuit=Mw. S. van der Ruit () wethouder
J.Vente=Dhr. J. Vente  (ChristenUnie/SGP)
D.Blok=Mw. D. Blok  (Gemeentebelang)

Gemeente Bergeijk Raadsgriffier Mw. A. Cardinaals-Noz () raadslid Dhr. A.P. d' Haens (CDA)
Dhr. F.J.C.C. Kwinten (CDA)
Dhr. F.L.J. van der Meijden (CDA)
Dhr. J.N.W.P.L. Sleddens (CDA)
Dhr. M.M. Kuijken (CDA)
Dhr. ing. T.H.W.C. van Beek (CDA)
Mw. I.M.F.A. Jansen-van Ham (CDA)
Mw. M.P.M.T. van Heeswijk-Vervest (CDA)
Dhr. A.M.M. van Poppel (Lokale partij Bergeijk)
Dhr. M.J.A.G. Jansen (Lokale partij Bergeijk)
Dhr. T.G.M.H. van Hulsel (Lokale partij Bergeijk)
Mw. C.E.F.G. van Lierop (Lokale partij Bergeijk)
Dhr. F.J.L. Ruwe (PvdA)
Dhr. K.P.H. Theuws (PvdA)
Dhr. W.S.H. Rombouts (PvdA)
Dhr. F. Smit  (VVD)
Mw. G.C.J.J. Senden (VVD) wethouder Dhr. L.R.C. Theuws (CDA)
Dhr. P.A.J. Bax (CDA)
Mw. J.M.M. Tils (PvdA)
De rekenkamercommisie in Bergeijk bestaat uit de volgende raadsleden
 
A.P.d'Haens (raadslid)

nevenfuncties: lid beheerscie. parochie Gerardus Majella Weebosch


K. Theuws (raadslid)

nevenfuncties : geen

 

Mw. A. Cardinaals-Noz, raadsgriffier gemeente Bergeijk
NEVENFUNCTIES
Onze raadsgriffier is lid van een werkgroep van het Instituut voor Publiek en Politiek in Amsterdam.
Dit instituut richt zich - d.m.v. het opzetten van activiteiten - op het bevorderen van deelname van burgers aan democratische processen.

Bron gemeente Bergeijk 18 november 2008

L.R.C. Theuws
Nevenfunctie
Lid DB Welstand lid DB KBP J.M.M. Tils PvdA Geen openbare betrekkingen / nevenfuncties

P.A.J. Bax CDA
Webwinkel(tje)

Raadsleden:
T.H.W.C. van Beek

CDA

Nevenfunctie(s)

Bestuurslid stichting 10-kamp Riethoven
A.P. d'Haens

CDA

Nevenfunctie(s)

Lid beheerscie. Parochie St.Gerardus Majella Weebosch
Mw. M.P.M.T. van Heeswijk-Vervest

CDA

Nevenfunctie(s)

Geen openbare betrekkingen / nevenfuncties
Mw. I.M.F.A. Jansen-van Ham

CDA

Nevenfunctie(s)

Bestuurslid Stichting Buurthuis ’t Sant
M.M. Kuijken

CDA

Nevenfunctie(s)

Geen openbare betrekkingen / nevenfuncties
F.J.C.C. Kwinten

CDA

Nevenfunctie(s)

Geen openbare betrekkingen / nevenfuncties
F.L.J. van der Meijden

CDA

Nevenfunctie(s)

Lid sponsorcommissie handbalvereniging Bergeijk

Lid redactiecommissie handbalvereniging Bergeijk

Lid Verdana">“vrienden van de Eicha”
J.N.W.P. Sleddens

CDA

Nevenfunctie(s)

Penningmeester Eichamuseum

W.S.H.M. Rombouts PvdA

Nevenfunctie(s)

Geen openbare betrekkingen / nevenfuncties
F.J.L. Ruwe

PvdA

Nevenfunctie(s)

Geen openbare betrekkingen / nevenfuncties
K.P.H. Theuws

PvdA

Nevenfunctie(s)

Geen openbare betrekkingen / nevenfuncties
T.G.M.H. van Hulsel

LPB

Nevenfunctie(s)

Geen openbare betrekkingen / nevenfuncties
M.J.A.G. Jansen

LPB

Nevenfunctie(s)

Secretaris rayonbestuur BAO, CNV onderwijs Eindhoven e.o.

Vice-vz. Afdelingsbestuur BAO, CNV Onderwijs BZ

Bestuurslid BLOS Bergeijk
Mw. C.E.F.G. van Lierop

LPB

Nevenfunctie(s)

Geen openbare betrekkingen / nevenfuncties
A.M.M. van Poppel

LPB

Nevenfunctie(s)

Geen openbare betrekkingen / nevenfuncties
Mw. G.C.J.J. Senden

VVD

Nevenfunctie(s)

Geen openbare betrekkingen / nevenfuncties
F. Smit

VVD

Nevenfunctie(s)

Lid bestuur Stichting behoud Erfgoed Bergeijk e.o.

Voorzitter stembureau no. 1 gemeente Bergeijk

Commissieleden:

Mw. J. van Wezel

Docent modevormgeving en illustratie

Ontwerper grafische en mode-vormgeving

 

Lathouwers

Bestuurslid/ penningmeester LPB

Bestuurslid / penningmeester Stichting overkoepelend orgaan Bergeijkse Buurtverenigingen

Bestuurslid Teutenkoor

 

Mw. A. Sesink

CoŲrdinator vluchtelingenwerk

 

Mw. J. Johannes-Grein

Voorzitter milieuwerkgroep Kempenland

J. van Beek
Vice-secr. Fanfare Irene / secr.oranjecommitť

J. Hofstť

Lid afd.bestuur PvdA Bergeijk / lid werkgroep mobiliteit LAO-PvdA

Lid kerngroep PvdA steunpunt de Kempen

 

H. Sengers

Voorzitter VV de Raven / penningmeester Vereniging ondernemend Luyksgestel

 

Mw. van den Berghe

Geen openbare betrekkingen / nevenfuncties

 

Hakkens

Geen openbare betrekkingen / nevenfuncties

 

Hendrikx

Geen openbare betrekkingen / nevenfuncties

Gemeente Bergen-Limburg Raadsgriffier
W.P.G.M.Scheepens=Dhr. W.P.G.M. Scheepens () raadslid
J.H.M.Straatman=Dhr. J.H.M. Straatman (CDA)
J.J.M.Steijvers=Dhr. J.J.M. Steijvers (CDA)
M.P.J.M.Loonen=Dhr. M.P.J.M. Loonen (CDA)
N.A.M.Vloet=Dhr. N.A.M. Vloet (CDA)
R.P.M.Arts=Dhr. R.P.M. Arts (CDA)
H.J.Lamers=Dhr. H.J. Lamers (Partij Leefbaarheid Centraal)
H.J.G.Jacobs=Dhr. H.J.G. Jacobs (Progressieve Kombinatie (PvdA/ D66))
E.J.Dilweg=Dhr. E.J. Dilweg (Progressieve Kombinatie (PvdA/D66))
J.C.G.Valckx=Dhr. J.C.G. Valckx (Progressieve Kombinatie (PvdA/D66))
J.T.F.Jaspers=Dhr. J.T.F. Jaspers (Progressieve Kombinatie (PvdA/D66))
L.T.A.M.Ponjee=Dhr. L.T.A.M. Ponjee (Progressieve Kombinatie (PvdA/D66))
T.G.J.Welbers=Dhr. T.G.J. Welbers (Progressieve Kombinatie (PvdA/D66))
M.W.G.Frenken=Dhr. M.W.G. Frenken (VVD)
W.P.M.Schijfs=Dhr. W.P.M. Schijfs (VVD)
W.R.vanderKwast=Dhr. W.R. van der Kwast (VVD) Gemeentesecretaris
G.B.Kuipers=Dhr. G.B. Kuipers ()

Gemeente Bergen-Noord-Holland Raadsgriffier
T.Kooiman=Dhr. T. Kooiman () raadslid
A.Maarsse=Dhr. A. Maarsse (BOBbes)
C.P.G.Veldt=Dhr. C.P.G. Veldt (CDA)
D.Zwart=Dhr. D. Zwart  (CDA)
N.C.J.Groot=Dhr. N.C.J. Groot (CDA)
drs.A.W.M.Ooijevaar=Dhr. drs. A.W.M. Ooijevaar (CDA)
J.W.W.M.Boers=Mw. J.W.W.M. Boers (CDA)
A.deRuiter=Mw. A. de Ruiter (D66)
H.G.J.J.Schiering=Dhr. H.G.J.J. Schiering (Gemeentebelangen BES)
J.A.M.Haring=Dhr. J.A.M. Haring (Gemeentebelangen BES)
M.J.Bijl=Dhr. M.J. Bijl  (Gemeentebelangen BES)
J.L.Luttik-Swart=Mw. J.L. Luttik-Swart (Gemeentebelangen BES)
M.E.Diels=Mw. M.E. Diels  (Gemeentebelangen BES)
A.Hietbrink=Dhr. A. Hietbrink (GroenLinks)
P.Edelschaap=Dhr. P. Edelschaap (GroenLinks)
A.H.Leijvander=Dhr. A.H. Leij van der (PvdA)
A.P.vanHuissteden=Dhr. A.P. van Huissteden (PvdA)
J.Korver=Dhr. J. Korver  (PvdA)
K.Kindt=Mw. K. Kindt  (PvdA)
C.Roem=Dhr. C. Roem  (VVD)
J.J.A.S.Houtenbos=Dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD)
R.deJong=Dhr. R. de Jong (VVD)
T.T.Meedendorp=Dhr. T.T. Meedendorp (VVD) Gemeentesecretaris
drs.R.Groninger=Dhr. drs. R. Groninger () wethouder
J.Mesu=Dhr. J. Mesu  (CDA)
E.Trap=Mw. E. Trap  (Gemeentebelangen BES)
J.A.Stam=Dhr. J.A. Stam  (PvdA)
A.Plomp=Dhr. A. Plomp  (VVD)

 

 

Bergen, (NH) Dhr. drs. R. (Rolie) Groninger, gemeentesecretaris gemeente Bergen Noord-Holland
NEVENFUNCTIES
Bestuursfunctie van een multifunctioneel (dorps)centrum in Surhuisterveen, Frl.
Bron gemeente Bergen Noord-Holland Sent: Thursday, February 19, 2009 1:00 PM

Bergen, (NH) Dhr. T. Kooiman raadsgriffier gemeente Bergen (Noord-Holland)
NEVENFUNCTIES
Coach P.v.d.A
Trainer Kennemer Loopgroep
Bron gemeente Bergen Noord-Holland 20 november 2008

E. (Else) Trap, wethouder gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Stichting Openbaar Onderwijs (ISOB)
Gemeenschappelijke regeling voor de Gemeenschappelijke Gezondheids- en Hulpverleningsorganisaties Noord-Holland Noord
Platform Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Kennemerland (OGGZ)
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorziening Noord Kennemerland (WNK)
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Noord-Kennemerland (GGD)
Regionale instelling voor Maatschappelijke Dienstverlening Alkmaar (RIMA)
Regionaal overleg Portefeuillehouders Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk (SoZa)
Regionaal Indicatieorgaan (RIO)
Bestuurlijke overleg Regionaal Centrum Beeldende Kunsten
Bestuurlijke overleg regionale Woonvisie
Wijkwethouder Schoorl centrum en Aagtdorp
Wijkwethouder Saenegheest
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

J. (Jan) Stam (PvdA) wethouder gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Zelfstandig ondernemer: projecten, management en mediation met name op het gebied van arbeidsmarktbeleid en politie (grootste klanten: Platform arbeidsmarktbeleid, Vakbeweging - FNV en bonden)
Algemeen bestuurslid Centrum Lokaal Bestuur, de bestuurdersverniging van de PvdA
Bestuurslid Stichting Instroom service Rotterdam
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

J. (Jan) Mesu (CDA wethouder wethouder gemeente Bergen
Werkzaam bij de Stichting Tabijn
Lid van de commissie van beheer Protestantse Kerk Egmond
Lid van de steunstichting VCNS
Lid algemeen bestuur CDA provincie Noord-Holland
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

A. (Adri) Plomp (VVD) wethouder gemeente Bergen
Commissaris Rabobank Noord-Kennemerland
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

J.L. (Janina) Luttik, Gemeentebelangen BES raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties v.o.f. groepsaccommodatie 'Broekakkers'
CoŲrdinerend wijkverpleegkundige ccc thuiszorg Beverwijk
Bestuurslid Recron BES
Bestuurslid verniging dorpsbelangen Egmond-Binnen
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

M.J. (Thijs) Bijl Gemeentebelangen B.E.S raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Senior adviseur bouwtechniek Sportfondsen Nederland N.V.
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

M.E. (Mira) Diels, Gemeentebelangen BES raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Verkoopmedewerkster bij Kruidvat Egmond aan Zee
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

J.A.M. (Hans) Haring, Gemeentebelangen BES raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
bv Bonneville, directeur/uitgever
Stichting Bergen aan Zee, evenementencoŲrdinator
Stichting Bachcantate Bergen i/o, voorzitter
Regio-coŲrdinator Week van de Zee
Organisator Hoveniersmarkt Bergen
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107
H. (Herman) Schiering, Gemeentebelangen BES raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Fotograaf/journalist
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

A.K. (Karin) Kindt, PVDA raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Lerares en zorgcoŲrdinator op de O.B.S.basisschool de "Bonteklaver&quotte Noordbeemster in dienst van de stichting "SPOOR"
Secretaris van de afdeling Bergen PvdA
Vrijwilliger voor de stichting gebruikers van de Slotkapel te Egmond aan den Hoef (hulp bij concerten en huwelijken)
Schoolpromo voor de gemeente Beemster voor het cultuurproject Karel en de Kikkerkoning.
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

J. (Joost) Korver, PVDA raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Statenlid
Voorzitter Raad van Toezicht Zonhn
Directeur De Schooldokter BV
Gastdocent Nyenrode
Directeur Oleng Holding bv
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

A.P. (Peter) van Huissteden, PVDA raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Docent Berger Scholengemeenschap
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

J.M. (Marjolein) Hobbelt PVDA raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Voorzitter Stichting Dak- en Thuislozen te Den Helder
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

A.H. (Andre) van der Leij, PVDA raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Medewerker Provincie Noord-Holland
Lid Algemeen bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lid Landinrichtingscommissie Bergen-Egmond-Schoorl
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

N.C.J. (Nico) Groot, CDA raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Directeur BV D.W.B. Dak Wand Beplating
Secretaris Stichting Dorpshuis Hanswijk
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

A. (Ank) Boers, CDA raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Gerechtsdeurwaarder
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

A.W.M. (Loek) Ooijevaar, CDA raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Lector in de R.K. Petrus en Paulus Parochie te Bergen
Vrijwillig medewerker aan de bouw van een Egmonder platbodem de 'Pinck'
Parttime docent Jan Arentsz College Nederlandse taal en letterkunde
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

D. (Danny) Zwart, CDA raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Secretaris VvE Het Rond/De Vierkant
Kaderbestuurslid RTV80
senior medewerker Projectregie bij Waternet te Amsterdam
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

C. (Cees) Roem, VVD raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Programmamanager bij de concernstaf van de gemeente Zaanstad. Aandachtspunten liggen op economische structuurversterking en (Europese) subsidie acquisitie
Secreatris/penningmeester van de Stichting INCOTIL (International Co-operation Programs with Timor-Leste) Stichting voor ontwikkelingssamenwerking in onderwijs en gezondheidszorg voor Oost-Timor
Geregistreerd als verkiezingswaarnemer bij het Ministerie van BuiZa die op ad hoc basis internationaal naar verkiezingen kunnen worden uitgezonden
Trainer bij de Haya van Somerenstichting (VVD opleidingsinstituut)
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

R.(Ruud) de Jong, VVD raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Officier bij de koninklijke marine, Hoofd Bureau Onderzoek Interne Beheersing, rang Kapitein Luitenant ter Zee
Lid bestuur Berger Schoolvereniging
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

J.J.A.S. (Jan) Houtenbos, VVD raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Partner/directeur Haute Finance
Gastdocent Hogeschool-in-Holland te Alkmaar
Docent bestuursacademie Nederland
Trainer raadsleden VVD Haya van Somerenstichting
Coach plaatselijke afdelingen VVD Haya van Somerenstichting
Voorzitter Stichting steun aan MoldaviŽ
Lid algemeen bestuur Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord
Trainer internationale uitwisselingsprojecten (VNG International)
Key-expert VNG International
Lid van de adviescommissie financiŽn van de VNG
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

T. (Tammo) Meedendorp, VVD raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Directeur Bungelowpark Carpe Diem bv
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

A. (Alwin) Hietbrink, Groenlinks raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Afdelingsleider Berger Scholengemeenschap
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

P. (Paul) Edelschaap, Groenlinks raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Directeur obs De Hasselbraam te Heerhugowaard
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

A. (Anja) de Ruiter, D66 raadslid gemeente Bergen NH
Geen Nevenfuncties opgeven op 211107

A. (Ad) Maarsse, BOBbes raadslid gemeente Bergen NH
Nevenfuncties
Eigenaar Buro Ad Maarsse - projectmanagement
Eigenaar Flower Act (bloemenpromotie)
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107

C.P.G. (Kees) Veldt, CDA raadslid gemeente Bergen NH tot 210809
Nevenfuncties
Project Director Adformix B.V sinds 1 augustus 1999
Adformix werkt o.a. voor VNU Media, Sanoma Men's Magazines, Reed Business, Het Concertgebouw, Sdu Uitgevers en Gemeente Amsterdam.
Bron: gemeente Bergen N-H/Hop 211107/C.P.G. (Kees) Veldt Sent: Thursday, August 20, 2009 9:10 AM Zie E-mailverkeer.
J. Hop Ermelo heeft bij alle gemeenten in Nederland met Wob-verzoeken nevenfuncties over bestuurders van gemeenten opgevraagd.
De gepubliceerde informatie over C.P.G. Veldt is verkregen uit ((betaalde) Wob-verzoeken gedurende twee jaar wobverzoeken indienen en twee jaar felle tegenwerking Nederlandse gemeenten om nevenfuncties bestuurders aan mij te geven) gemeente Bergen NH en/of andere openbare bronnen zoals website van Adformix B.V.
C.P.G. Veldt heeft bij mij meerdere verzoeken ingediend om deze openbare informatie van mijn website verwijderd te krijgen maar deze CDA-er dient zich om te beginnen maar eens veel drukker te maken over de CDA terreur tegen burgers in de gemeente Ermelo. Ik verwijs daarbij naar mijn brief CDA Terroristen Gesignaleerd! waarvan ik de inhoud hier als herhaald en ingelast beschouw. Alle CDA vermeldingen op mijn website www.burojeugdzorg.nl worden de komende tijd GELINKT naar CDA Terroristen Gesignaleerd zoals ze daar bij de Nederlandse rechtspraak in Lelystad ook heel goed in zijn en die rechtspraak methode LINKEN wordt nu omgedraaid toegepast op het CDA. Meneer Veldt doe de groeten aan je CDA maatje de burgemeester van Ermelo met zijn enorme zak geld. Jullie bij het CDA gaan de komende tijd (richting provinciale verkiezingen) nog wat beleven.......................

Gemeente Bergen op Zoom Raadsgriffier
F.deVos=Dhr. F. de Vos raadslid
L.H.vanderKallen=Dhr. L.H. van der Kallen (BSD)
E.vandenEijnden=Dhr. E. van den Eijnden (CDA)
F.A.C.Mouws=Dhr. F.A.C. Mouws (CDA)
L.C.A.Withagen=Dhr. L.C.A. Withagen (CDA)
W.C.E.Musters=Dhr. W.C.E. Musters (CDA)
Y.J.M.M.Kammeijer-Luycks=Mw. Y.J.M.M. Kammeijer-Luycks (D'66)
L.A.M.vanLoon=Dhr. L.A.M. van Loon (GB/WP)
P.A.M.vanderVelden=Dhr. P.A.M. van der Velden (GB/WP)
P.M.M.Roosendaal=Dhr. P.M.M. Roosendaal (GB/WP)
J.G.M.deKoning-vandeCasteel=Mw. J.G.M. de Koning-van de Casteel (GB/WP)
A.Harijgens=Dhr. A. Harijgens (GroenLinks)
ir.W.P.Huijgens=Dhr. ir. W.P. Huijgens (Leefbaarheid Bergen op Zoom/ Halsteren/Lepelstraat)
A.J.vanEs=Dhr. A.J. van Es (Lijst Linssen)
C.A.vanPul=Dhr. C.A. van Pul (Lijst Linssen)
F.M.J.Hagens=Dhr. F.M.J. Hagens (Lijst Linssen)
G.J.F.Akkermans=Dhr. G.J.F. Akkermans (Lijst Linssen)
G.M.P.M.Nefs=Dhr. G.M.P.M. Nefs (Lijst Linssen)
J.P.GabriŽls=Dhr. J.P. GabriŽls (Lijst Linssen)
L.C.J.Wijten=Dhr. L.C.J. Wijten (Lijst Linssen)
R.Ravensteijn=Dhr. R. Ravensteijn (Lijst Linssen)
R.Tepper=Dhr. R. Tepper  (Lijst Linssen)
M.J.P.Kemenade=Mw. M.J.P. Kemenade (Lijst van Kemenade)
A.J.vanderWegen=Dhr. A.J. van der Wegen (PvdA)
B.Sabudak=Dhr. B. Sabudak (PvdA)
E.W.C.M.Rampaart=Dhr. E.W.C.M. Rampaart (PvdA)
F.Aertssen=Dhr. F. Aertssen (PvdA)
J.A.S.H.Verbeem=Dhr. J.A.S.H. Verbeem (PvdA)
P.M.I.vandenKieboom=Dhr. P.M.I. van den Kieboom (PvdA)
A.J.A.Nuijten-vanAard=Mw. A.J.A. Nuijten-van Aard (PvdA)
W.C.P.M.Bogaers=Mw. W.C.P.M. Bogaers (SP)
A.J.M.Coppens=Dhr. A.J.M. Coppens (VVD)
J.G.Huismans=Dhr. J.G. Huismans (VVD)
P.J.W.J.Slijpen=Dhr. P.J.W.J. Slijpen (VVD) Gemeentesecretaris
drs.A.Haasnoot=Dhr. drs. A. Haasnoot () wethouder
M.J.P.vanEekelen=Dhr. M.J.P. van Eekelen (GB/WP)
A.J.F.M.Linssen=Dhr. A.J.F.M. Linssen (Lijst Linssen)
drs.A.F.M.Siebelink=Dhr. drs. A.F.M. Siebelink (Lijst Linssen)
A.J.P.M.Veraart=Mw. A.J.P.M. Veraart (PvdA)

Gemeente Berkelland Raadsgriffier
J.A.Bannink=Dhr. J.A. Bannink () raadslid
F.J.Reijrink=Dhr. F.J. Reijrink (CDA)
G.KleinBluemink=Dhr. G. Klein Bluemink (CDA)
H.J.E.Hilhorst=Dhr. H.J.E. Hilhorst (CDA)
J.R.Jonk=Dhr. J.R. Jonk  (CDA)
M.T.H.J.M.Bouwmeesters=Dhr. M.T.H.J.M. Bouwmeesters (CDA)
S.H.Bos=Dhr. S.H. Bos  (CDA)
ir.D.G.Rohaan=Dhr. ir. D.G. Rohaan (CDA)
mr.G.W.deRuiter=Dhr. mr. G.W. de Ruiter (CDA)
A.G.M.Bolster-terWoerds=Mw. A.G.M. Bolster-ter Woerds (CDA)
J.B.Boer=Dhr. J.B. Boer  (D66)
J.Kuipers-Berfelo=Mw. J. Kuipers-Berfelo (D66)
H.J.vanderVeen=Dhr. H.J. van der Veen (Gemeentebelangen)
J.A.Pot-Klumper=Mw. J.A. Pot-Klumper (Gemeentebelangen)
U.Potjer-Drexhage=Mw. U. Potjer-Drexhage (Gemeentebelangen)
S.Nijhuis=Dhr. S. Nijhuis (GroenLinks)
G.J.Wormgoor=Dhr. G.J. Wormgoor (PvdA)
H.Pelle=Dhr. H. Pelle  (PvdA)
J.vanDoorn=Dhr. J. van Doorn (PvdA)
P.W.Brugman=Dhr. P.W. Brugman (PvdA)
W.Kossink=Dhr. W. Kossink (PvdA)
G.W.Bannink=Mw. G.W. Bannink (PvdA)
J.T.tenBerge-Tukker=Mw. J.T. ten Berge-Tukker (PvdA)
M.P.vanMechelen-Bol=Mw. M.P. van Mechelen-Bol (PvdA)
D.C.Weenk=Dhr. D.C. Weenk (VVD)
F.H.C.Mulkens=Dhr. F.H.C. Mulkens (VVD)
J.Markink=Dhr. J. Markink (VVD)
J.G.Jansen=Dhr. J.G. Jansen (VVD)
M.Koster=Dhr. M. Koster  (VVD)
W.F.Roekevisch=Dhr. W.F. Roekevisch (VVD) Gemeentesecretaris
drs.A.G.Dekker=Mw. drs. A.G. Dekker () wethouder
J.H.Vennevertloo=Dhr. J.H. Vennevertloo (CDA)
L.J.H.Scharenborg=Dhr. L.J.H. Scharenborg (CDA)
D.Meijerink=Dhr. D. Meijerink (PvdA)
J.J.W.Zappeij=Dhr. J.J.W. Zappeij (PvdA)

Berkelland, Mw. drs. A.G. Dekker gemeentesecretaris gemeente Berkelland
NEVENFUNCTIES
Wijkouderling Protestantse Kerk Nederland in Neede 
Commissielid Commissie bestuurlijke ontwikkeling van de Vereniging van gemeentesecretarissen
Bron gemeente Berkelland Sent: Friday, February 13, 2009 8:00 AM
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Provincie Gelderland
Per september 2006
Lid Parochiebestuur Maria ten Hemelopneming
RK Kerk, Parochie Borculo Borculo
Directeur organisatie
Concernadviseur kwaliteit &ampcontrol
Ouderling Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Apeldoorn Zuid
Vanaf 1987
Organist
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Apeldoorn Zuid
Vanaf 1996
Commissielid
Commissie Evangelisatie Oost Gelderland
Afdelingshoofd Administratief Beheer
Per 1 juli 1994
Voorzitter
Stichting Beheer Sportpark 't Rikkelder
Voorzitter
Voetbalvereniging Ruurlo
Secretaris/penningmeester Ruurlose Sport Federatie
Kascommissielid
Vereniging van Eigenaren 't Gijgink in Ruurlo
Afdelingshoofd Beheer en Onderhoud
Bestuurslid regio steunpunt Oost Gelderland PvdA
Contactpersoon verkiezingen Waterschap Rijn en IJssel
Afdelingshoofd Beleid en Regie
Penningmeester Succesgenootschap
Afdelingshoofd Gemeentewinkel
Afdelingshoofd Facilitaire Zaken
Ondersteuning parochieblad Echo
Mattheus Parochie in Eibergen
Ondersteuning actie Kerkbalans
Mattheus Parochie in Eibergen
Lid van de commissie Samenwerkingsovereenkomst
Mattheus Parochie in Eibergen
Afdelingshoofd Handhaving en Veiligheid
Afdelingshoofd Intern Advies
Lid van de Raad van Toezicht
Stichting Assink Lyceum
Afdelingshoofd Technisch Ontwerp &

Bron gemeente Berkelland 13 februari 2009

 ir. J.C. Boxem (Hans) , wethouder gemeente Berkelland
Medevennoot bemiddelings- en adviesservice Xcall v.o.f.
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Lid Raad van Toezicht Dienst Landelijk Gebied
Lid Raad van Advies Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen
Voorzitter VVD partijcommissie LNV
Lid Raad van Advies stichting Food Valley te Wageningen
Voorzitter Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek
Vervoerberaad Achterhoek
Lid bestuurscommissie vraagafhankelijk vervoer Regio Achterhoek
Lid commissie bestuur Regio Achterhoek
Lid commissie milieu en afval Regio Achterhoek
Lid commissie verkeer en vervoer Regio Achterhoek
Lid Stichting Lobby Rijksweg 15/A18 Oost Nederland
Afgevaardigde naar de aandeelhoudersvergadering van de Bank Nederlandse Gemeenten
Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering NUON
Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering Vitens N.V.

wethouder H.J. Goudbeek

Lid algemeen bestuur Hamelandgroep

Lid dagelijks bestuur GGD Gelre-IJssel (vice-voorzitter)

Lid commissie zorg en welzijn Regio Achterhoek

Lid stuurgroep Huiselijk geweld

Lid regionale stuurgroep Integrale Jeugdgezondheidszorg

Bestuurlijk trekker scholingstraject VIT

wethouder D. Meijerink

Lid dagelijks bestuur Hamelandgroep

Lid dagelijks bestuur RMC Achterhoek

Lid bestuurscommissie volwasseneneducatie

Regio Achterhoek

Lid commissie Grens Regio Achterhoek

Lid Euregioraad

Lid algemeen bestuur Intergemeentelijke Kredietbank

wethouder L.J.H. Scharenborg

Eigenaar mts. L &ampA Scharenborg landbouw

Eigenaar Scharenborg GmbH &ampLokG

Voorzitter bestuur Onderlinge Waarborgmij Porcopol

Voorzitter recreatieschap Achterhoek-Liemers

Lid algemeen bestuur Hameland

Voorzitter stichting Hambroek

Lid commissie economische ontwikkeling Regio Achterhoek

Plv. lid openbaar lichaam crematoria Twente

Plv. lid openbaar lichaam vuilverwerking Noord Oost Achterhoek

Plv. afgevaardigde aandeelhoudervergadering NUON

wethouder J.H. Vennevertloo

Lid CDA Euregioverband

Lid bestuur CDA bestuurdersvereniging afdeling Gelderland

Lid algemeen bestuur VNG afdeling Gelderland

Lid landelijke VNG commissie Ruimte en Wonen

Namens de VNG afdeling Gelderland lid Provinciale Commissie Fysieke Leefomgeving (PCFL)

Lid Euregioraad (voorzitter CDA/CDU fractie)

Lid commissie Grens Regio Achterhoek

Lid bestuur Openbaar Lichaam Vuilverwerking Noord Oost Achterhoek

Lid landinrichtingscommissie Eibergen-Oost

Lid landininchtingscommissie Beltrum-Eibergen

Lid landinrichtingscommissie Hupsel-Zwolle

Lid commissie ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Regio Achterhoek

Lid bestuurlijk overleg plattelandsvernieuwing Regio Achterhoek

Leden gemeenteraad Berkelland


De heer J.R. Jonk -  C.D.A.

Geestelijk verzorger, F.P.K. Oldenkotte, 36 uur per week

Vertrouwenspersoon S.M.P.R. (Stichting tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties), 2 uur per week


De heer M.Th.J.M. Bouwmeesters - C.D.A.

Docent Staring College Borculo

Vice-voorzitter M.R. Staring College

Eindredacteur V.I.O.S.-wijzer (clubblad sportcentrale V.I.O.S.-Beltrum)

Voorzitter Stichting Oud-Beltrum

Redactielid van KKKoerier (periodiek van de Vereniging Kleine Kernen Gelderland)

Bestuurslid van de derde Berkelcompagnie
- Voorzitter V.I.O.S. Beltrum, afdeling gymnastiek


De heer F.J. Reijrink C.D.A.

S.W.B. Midden Twente te Hengelo ( huidige werkgever)

Lid dorpraad Rietmolen

Voorzitter Dorpkrant Rietmolen

Secr.penningmeester Stichting Feestweide
- Algemeen bestuurslid Regio Achterhoek (ambtshalve)


Mevrouw A.G.M. Bolster-ter Woerds - C.D.A.

Lerares Basisonderwijs

Regio-coŲrdinator voor de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (op free lance basis)

Lid parochiebestuur R.K. Mattheus-parochie


De heer G. Klein Bluemink C.D.A.

Manager Belastingdienst (Douane)

Voorzitter Vereniging van eigenaren appartementencomplex Avenaer Ruurlo
Verdana">
De heer D.G. Rohaan C.D.A.

Technisch Project Manager bij Stork te Hengelo

Bestuurslid N.P.V. Neede

De heer S.H. Bos C.D.A.

Medewerker Bonsen &ampReuling Accountants in Lichtenvoorde
- Bestuurslid Stichting Vrienden van het Rekkens Corso
- Jurylid Bloemencorso Rekken
 

De heer G.W. de Ruiter C.D.A.


Hogeschooldocent Recht aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen

Redactielid wettenbundel H.E.O wetteksten Wolters-Noordhoff

Secretaris Commissie van Beheer van de Gereformeerde Kerk te Neede


De heer H.J.E. Hilhorst C.D.A.

veehouder – akkerbouwer


Mevrouw J.T. ten Berge-Tukker - P.v.d.A.

Staffunctionaris innovatie bij woon-zorgcentrum de Meergaarden, 24 uur per week (bezoldigd)


De heer W. Kossink P.v.d.A.

Technisch inkoper / magazijnbeheer bij B.D.I. in Borculo


De heer J. van Doorn P.v.d.A.

-


De heer G.J. ter Horst P.v.d.A.


Algemeen bestuurslid Regio Achterhoek (ambtshalve)


De heer G.J. Wormgoor P.v.d.A.

Bedrijfsgroepsraadslid Bondgenoten F.N.V.

Lid landelijke werkgroep Arbeidsvoorwaarden Bondgenoten F.N.V.

Bestuurslid regio Oost B.G. F.N.V. werkgroep Ouderen

Bestuurslid Bondgenoten F.N.V., afd. B.E.N.G. (penningmeester)

Informant infoservice Bondgenoten F.N.V.


De heer H. Pelle P.v.d.A.

Arbeidstherapeut bij de FPC Oldenkotte te Rekken

Voorzitter volleybalvereniging Boemerang Eibergen


De heer J.J.W. Zappeij P.v.d.A.

Interim-manager cultuur en welzijn


Mevrouw M.P. van Mechelen-Bol - P.v.d.A.

-


De heer J. Markink V.V.D.

V.V.D. Statenlid provincie Gelderland (fractievoorzitter)

Voorzitter R.v.C. A.B.C.T.A. te Lochem

Voorzitter bestuur C.D.L. te Lochem

Bestuurslid Stichting Nationale Elite Veiling te Borculo

Bestuurslid/secretaris Cebeco Groep te Rotterdam

Lid R.v.C. Accon Groep B.V. te Arnhem 

Bestuurslid Stichting Accon te Arnhem

veehouder


De heer W.G.J. Roekevisch V.V.D.

Accountmanager De Amersfoortse verzekeringen, 40 uur

Voorzitter Stichting Kermis Ruurlo

Voorzitter sponsorcommissie Tennisvereniging Ruurlo


De heer D.C. Weenk V.V.D.

Secretaris van Abfar


De heer F.H.C. Mulkens-  V.V.D.


-


De heer J.C. Jansen V.V.D.

AgrariŽr

Vrachtwagenchauffeur (ťťn dag per week en op afroepbasis) bij Almat in Laren (Gld)


De heer M. Koster V.V.D.

Tot 1998 beherend vennoot van Mans Koster supermarkten BV; na intrede in gemeenteraad zeggenschap overgedragen aan Klaske Wietske Koster-Hoogeveen


Mevrouw J.A. Pot-Klumper Gemeentebelangen

Bureauredacteur uitgeverij Kluwer Deventer

Voorzitter voetbalvereniging D.E.O

Secretaris Stichting ’t Galgenveld (openluchttheater)

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Plaatsvervangend bestuurslid Waterschap Rijn en Ijssel (ambtshalve)


De heer H.J. van der Veen Gemeentebelangen

-

Mevrouw U. Potjer-Drexhage

- Staffunctionaris circuit voor ouderen, instelling GGNet te Warnsveld, 16 uur per week
- Ondersteuner herstelwerkgroep RIBW Apeldoorn, 1 maal per 3 weken, 1 dagdeel ( bezoldigd)
- CliŽntenbeweging Geestelijke Gezonheidszorg
- Collecte SIMAVI in Eibergen


De heer J.B. Boer D66


Accountmanager bij Veldhuis Media te Raalte


Mevrouw J. Kuipers-Berfelo-  D66

Consulent Hameland Arbeidsintegratie

De heer S. Nijhuis GroenLinks 

klantmanager sociale zaken (36 uur per week, werkgever buro Langhenkel bv te Zwolle) 


(Plaatsvervangende) Commissieleden niet zijnde raadsleden

De heer A.J. Kion CDA (plaatsvervanger)

Secretaris/boekhouder muziekvereniging Euphonia Eibergen

Ledenadministatie Protestantse Kerk Eibergen

Fractiemedewerker


Mevrouw R.P. Hoijtink-Roubos CDA (plaatsvervanger)

Voorzitter Protestantse Gemeente i.w. Ruurlo/Barchem

Diaken


Mevrouw G.W. Bannink PvdA (plaatsvervanger)

Manager Carint Markelo-Diepenheim


De heer H.C. Timmer VVD

-De heer G.H. Bruntink Gemeentebelangen

Bestuurder Vervoermaatschappij Syntus

Kaderlid CNV Bedrijvenbond CAO onderhandelaar

Voorzitter OR Syntus

Voorzitter “Stichting Vrienden Meijersveld”

 De heer E.J. Slotboom D66

Systeem ontwerper bij Thales Nederland BV te Hengelo (Ov)


De heer P.T.M. Knuvers GroenLinks

Docent Graafschapcollege

Vrijwilliger V.W.O.G. (Vluchtelingen Werk Oost Gelderland) 


De heer H. Grooters GroenLinks

Technisch medewerker (4 dagdelen)

Secretaris/wedstrijdleider Schaakclub Neede

Actief lid Vogelwerkgroep Neede


Mevrouw L. van de Water GroenLinks

Bestuurslid Informatie- &ampAdviescentrum Het Baken – Beltrum

Secretaris Gehandicapten Platform Berkelland

Lid Klantenpanel Regiotaxi Achterhoek

Bestuurslid GroenLinks Berkelland

Gemeente Bernheze
Dhr. A.J.M. Donkers (OPG) wethouder gemeente Bernheze
Lid algemeen bestuur GGD Hart voor Brabant.
Lid algemeen bestuur Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Midden-West-Noord.
Lid algemeen bestuur Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)
Lid algemeen bestuur Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
Lid Raad van toezicht Zorgkantoor
Bestuurslid Natuurtheater De Kersouwe Heeswijk
Voorzitter Samenwerkingsverband Brabantse Openluchttheaters (SBO)
Dhr. H.A.W.M. Daandels (CDA) wethouder gemeente Bernheze
Lid algemeen bestuur Welstandszorg Noord-Brabant.
Lid Regionale Reconstructiecommissie Maas en Meijerij
(Lid stuurgroep Dynamisch Platteland)
Lid stuurgroep regionaal planningsoverleg Uden-Veghel e.o.
Lid stuurgroep regionaal planningsoverleg Waalboss
Lid stuurgroep regionaal bedrijventerrein Waalboss-Oost
Lid klankbordgroep regionaal economisch actieplan Noord-Oost b.v. (REAP)
Lid van het algemeen bestuur van Waterschap Aa en Maas
Agrarisch ondernemer, Heeswijk-Dinther
Dhr. M.A.W.J.M. Wijdeven (Bernheze Solidair) wethouder gemeente Bernheze
Lid dagelijks bestuur Werkvoorzieningschap Brabant Noordoost
Lid Raad van Toezicht IBN Kader
Lid Raad van Commissarissen IBN Holding B.V.
Lid algemeen bestuur Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten
Lid algemeen bestuur Hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten
Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering N.V. Maaslandgas
Vertegenwoordiger oud-aandeelhouders Obragas (inzake financiŽle afwikkeling van verkoop van de aandelen)
Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Brabant Water N.V.
Lid Vereniging Van Eigenaars van appartementengebouw ‘De Pas’.
Lid algemeen bestuur Openbaar basisonderwijs gemeente Bernheze, Oss,Ravenstein, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel.
Lid Interregionaal samenwerkingsverband onderwijs en educatie
Dhr. mr. F.M. van de Ven (ABB) wethouder gemeente Bernheze
Lid algemeen bestuur Regionaal Milieubedrijf (RMB).
Bestuurlijk regionaal handhavingoverleg van de regio Brabant Noordoost (BRHO).
Bestuurlijk provinciaal handhavingoverleg milieu (PHO).
Lid Stuurgroep Dynamisch Beekdal.
Intergewestelijk Overleg Landbouw (IGO-landbouw).
Begeleidingsgroep Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer.
Milieu Overleg Lagere Overheden Bestuurlijk (MOLOB), adoptant projectgroep veehouderij en milieu.
Directeur/aandeelhouder advocatenpraktijk
Docent Nederlands en Belgisch Arbeids- recht, incidenteel bij verschillende instellingen
Voorzitter Stichting De Rooie TŤsneuzik
Voorzitter WSV De Nieuwe Schans
Voorzitter Stichting Focus

Dhr. J.P.Akkermans (OPG)raadslid gemeente Bernheze
Medewerker bij F. van Lanschot Bankiers in ’s-Hertogenbosch
Bestuurslid van Heemkundekring De Wojstap

Mw.J.M. Beeftink-van Asselt (CDA)raadslid gemeente Bernheze
Tweede plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken
Lid beleidscommissie Provinciale Vrouwenraad

Dhr. J.W.M. van der Biezen (ABB)raadslid gemeente Bernheze
Kwaliteitsmedewerker KPN Telecom ’s -Hertogenbosch
OR lid KPN afd. WSO RZO
Voorzitter Oud Prinsen en Adjudanten (OPA) Heesch

Dhr. P.A.M. van Boekel (CDA)raadslid gemeente Bernheze
Commercieel manager Arcadis Ruimtelijke Informatie

Dhr. H.M.Bronts (CDA)raadslid gemeente Bernheze
Geen nevenfuncties

Dhr. G.J.M. van Dijk (Bernheze Solidair) raadslid gemeente Bernheze
Voorzitter van de raadscommissie Ruimtelijke Zaken
Directeur/bestuurder woonstichting Gendt
Voorzitter rekenkamercommissie Valkenswaard
Penningmeester/vice-voorzitter Stichting Maasveren, Lith
Voorzitter rekenkamercommissie Valkenswaard en Werkendam/Woudrichem

Dhr. T.C.A.M. van der Heijden (SP)raadslid gemeente Bernheze

Dhr. A.L.J.M. de Jong (VVD)raadslid gemeente Bernheze

Dhr. J.W. van der Dussen (VVD)raadslid gemeente Bernheze
Directeur / eigenaar Adviesbureau Van der Dussen B.V.
Bestuurslid van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV)

Dhr. C.A.F.van Erp (SP)raadslid gemeente Bernheze
Docent MBO
Bestuurslid SP, afdeling Bernheze

De heer T. C.A.M. van der Heijden raadslid gemeente Bernheze
Projectmanager / senior proces engineer bij VM Engineering ’s-Hertogenbosch
Bestuurslid SP, afdeling Bernheze

De heer A.L.J.M. de Jong raadslid gemeente Bernheze
Voorzitter van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken
Vertaalbureau A.L.J.M.de Jong, Heesch
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, 3 uur per huwelijk
De heer R.F.F. van der Linde
Restauranteigenaar, Nistelrode
Secretaris Fanfare St. Lambertus, Nistelrode

Dhr. W.J.G. van Lith (CDA)raadslid gemeente Bernheze
Eerste plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Bestuur en Strategie
Tweede plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Ruimtelijke Zaken
Senior Consultant PenP adviesgroep BV
Zelfstandig adviseur Van Lith Advies
Voorzitter Muziekvereniging De Notenkrakers, Vorstenbosch
Voorzitter Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant
Lid Raad van Advies IVN Consulentschap Brabant
Lid Bestuurlijk Platform Combifonds wonen-zorg-welzijn “Leven in de buurt”
Lid externe klankbordgroep streekplanuitwerking Provincie Noord-Brabant

Dhr. A.A.van Lokven (Bernheze Solidair) raadslid gemeente Bernheze
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige GGZ, Oss
Bestuurslid RKSV Prinses Irene, Nistelrode
Bestuurslid Nistelrode Solidair

Dhr. T.H.C.H.M. van Overbeek (Progressief Platform '93)raadslid gemeente Bernheze
Tweede waarnemend voorzitter van de gemeenteraad
Eerste plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Maatschappelijke Zaken

Dhr. J.A.van der Pas (Progressief Platform '93)raadslid gemeente Bernheze
Tweede plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Bestuur en Strategie
Manager stafdiensten Stichting WoCom, Someren

Mw. M.van Schijndel (Bernheze Solidair)raadslid gemeente Bernheze
Leerkracht basisschool’t Maxend, Nistelrode
Penningmeester Stichting Lundari-Adoptieplan

Mw.J.G.M. van Uden-van Grunsven (ABB) raadslid gemeente Bernheze
Eerste waarnemend voorzitter van de gemeenteraad
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Bernheze
Voorzitter KBO, afdeling Heesch

Dhr. A.N.C.M. van Vugt (SP)raadslid gemeente Bernheze
Loopbaanadviseur bij Essent
Voorzitter MR basisschool Het MozaÔek, Heeswijk-Dinther
Lid GMR SKPO Novum
Penningmeester van buurtvereniging Veldwijk
Bestuurslid SP, afdeling Bernheze

Dhr. H.C.M.Wijnen (ABB) raadslid gemeente Bernheze
Voorzitter raadscommissie Bestuur en Strategie
Clustermanager Cello, Rosmalen

Dhr. R.F.F. van der Linde (CDA)raadslid gemeente Bernheze
Geen opgave nevenfuncties gevonden?

Dhr. F.A.M.Geenen (Progressief Platform '93)raadslid gemeente Bernheze
Beleidsmedewerker Ruimtelijke ontwikkeling gemeente Oss

Gemeente Bernisse raadslid
Dhr. J.R. Bonninga (CDA)
Mw. T. de Hoog-Hoogvliet (CDA)
Mw. W. Kon-vd Heiden (CDA)
Dhr. C.W.J. Versteeg (D66)
Dhr. A. Buruma  (LOB)
Dhr. B.H. van der Sluis (LOB)
Dhr. S. van der Weg (LOB)
Dhr. G.J. Rietdijk (PvdA)
Dhr. J.C. Hoenderkamp (PvdA)
Dhr. drs. ing. A.A. Eijkenaar (PvdA)
Dhr. B. Hummel  (VVD)
Dhr. G.W. Beetstra (VVD)
Dhr. R.P. van Dam (VVD)
Mw. A.M. Twisker-Pijnacker (VVD) wethouder
Mw. M. Duijnker (PvdA)
Dhr. M. Trouwborst (VVD)

Mw. J.A.(Jantien) FrŲling-Kok CU/SGP raadsgriffier gemeente Bernisse
NEVENFUNCTIES
Lid Provinciale Staten Zuid-Holland ChristenUnie sinds 15 maart 2007
Zelfstandig gevestigd mediator
Voorzitter kiesvereniging Voorne-Rozenburg ChristenUnie
Secundus lid commissie van bezwaren en geschillen protestantse Kerk Nederland PKN Zuid-Holland

Lid van de adviesraad bestuursacademie Nederland (Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers discussiŽren over het aanbod van de Bestuursacademie) 
Bron Hop/gemeente Bernisse Tuesday, December 09, 2008 2:54 PM en "meneer google&quot2008-3 september 2009

J. van Doorn

wethouder

Nevenfuncties uit hoofde van ambt

A. Lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het Sociaal Werkvoorzieningschap De Welplaat

B. Plaatsvervangend lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst voor de Zuid-Hollandse Eilanden

C. Lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Voorne-Putten en Rozenburg

O. Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Bureau Halt Rotterdam-Rijnmond

P. Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg

D. Plaatsvervangend lid van de Regioraad van de Stadsregio Rotterdam

M. Trouwborst

wethouder

Nevenfuncties uit hoofde van ambt

A. Lid van het Algemeen Bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond

B. Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond

C. Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de Intergemeentelijke Brandweer Voorne-Putten

D. Lid van het Algemeen Bestuur van het Financieel Koepelschap Buitenstedelijke Openluchtrecreatie

E. Plaatsvervangend lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het Recreatiegebied Voorne- Putten en Rozenburg

F. Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Haringvliet

G. Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Overige functies

1. Collegiaal bestuurder bij de Belastingdienst

2. Directeur / Eigenaar Carbonclean B.V.

G.W. Beetstra raadslid (Fractievoorzitter) (VVD)gemeenteraad Bernisse
Nevenfunctie
Sectordirecteur Deltares Delft
Toelichting J. Hop op nevenfunctie Deltares
Vanaf 1 januari 2008 is Nederland een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek en specialistisch advies rijker. WL | Delft Hydraulics, GeoDelft, een deel van TNO Bouw en Ondergrond vormen samen met delen van Rijkswaterstaat/DWW, RIKZ en RIZA het instituut Deltares, dat ruim 800 medewerkers telt. Het instituut beschikt over een unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van water en ondergrond. Het is toonaangevend in het ontwikkelen, verspreiden ťn toepassen van kennis voor de duurzame inrichting en het beheer van kwetsbare delta Verdana">’s, kusten en riviergebieden. Deltares werkt voor Verdana">– en samen met - de Nederlandse overheid, provincies, waterschappen en gemeenten, internationale overheden, kennisinstellingen ťn marktpartijen. De vestigingsplaatsen zijn Delft en Utrecht
Bron: website Deltares bekeken door J. Hop op 29 juli 2008

B. Hummel

VVD

Nevenfunctie
Bedrijfsleider Moree &ampVermeer B.V., Simonshaven
Lid Oranjecomitť 

 

Mw. A.M. Twisker-Pijnacker

VVD

Nevenfunctie

Geen

H.J.L. Scholte

VVD

Nevenfunctie

Geen

J.R. Bonninga
Fractievoorzitter

CDA

Nevenfunctie

Rijksambtenaar Ministerie van FinanciŽn, Den Haag

Mw. T. de Hoog-Hoogvliet

CDA

Nevenfunctie

Geen

Mw. W. Kon-van der Heiden

CDA

Nevenfunctie

partner in V.O.F. SiemKon, Heenvliet Verdana">
Dhr. B. Overgaauw (CDA)raadslid gemeente Bernisse
projectmanager ICT Solutions B.V.

A.A. (Ad) Eijkenaar, PvdA gemeentesecretaris/directeur gemeente Lansingerland en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de gemeentesecretaris geweigerd? Indien ja, waarom dan?
NEVENFUNCTIES
PvdA raadslid gemeente Bernisse

Mw. M.P. Duijnker

PvdA

Nevenfunctie
Voorzitter RvC woningbouwvereniging Volksbelang, Raamsdonkveer
Gemachtigde College Sanering Zorgvoorzieningen, Utrecht
Lid RvC, Kuiper Compagnons
Lid RvC, Concire dam
Lid Platform Kritische Vrienden van Den Helder, gemeenteraad Den Helder

G.J. Rietdijk PvdA

Nevenfunctie
hoofd productie – plv. directeur Sociaal werkvoorzieningschap  “De Welplaat” Spijkenisse

C.W.J. Versteeg
Fractievoorzitter

D'66

Nevenfunctie
Secretaris decanenkring Rīdam e.o. havo/vwo
Lid MBO platform regio Rīdam

A. Buruma
Fractievoorzitter

Lokaal Onafhankelijk Bernisse

Nevenfunctie
Lid bestuur/2 voorz. Onderling Medisch Steunfonds Shell Nederland
Lid comitť van aanbeveling St. Hospice “De Waterlelie” , Spijkenisse
Voorzitter Alg. Ned. Bond van Ouderen (ANBO), afd. Bernisse

B.H. van der Sluis Lokaal Onafhankelijk Bernisse

Nevenfunctie
Lid bestuur Bouwbond FNV, afd. Voorne-Putten Rozenburg

S. van der Weg Lokaal Onafhankelijk Bernisse

Nevenfunctie
Beleidsmedewerker Douane, Belastingdienst/douane Rotterdam
Vrijwilliger Korfbalvereniging Zuidland, ZKV

Leden van de rekenkamercommissie:

H. Licher (Henk)

M.P. van der Hoek (Peter) 

F. Pot (Ferrie)

 

A. Verhoek (Ans)
Secretaresse

W. Joosten (Wouter)
Ambtelijk secretaris

Gemeente Best Raadsgriffier
M.J.H.J.Baijens=Dhr. M.J.H.J. Baijens () raadslid
E.N.Bootsma=Dhr. E.N. Bootsma (Best Open)
L.B.A.Kennis=Dhr. L.B.A. Kennis (Best Open)
M.vandePeut=Dhr. M. van de Peut (Best Open)
V.J.H.M.Zeeman=Mw. V.J.H.M. Zeeman (Best Open)
C.G.K.M.Steenbakkers=Dhr. C.G.K.M. Steenbakkers (CDA)
F.J.vanBeerendonk=Dhr. F.J. van Beerendonk (CDA)
drs.P.E.J.M.Gondrie=Dhr. drs. P.E.J.M. Gondrie (CDA)
mr.J.M.deKooning=Dhr. mr. J.M. de Kooning (CDA)
C.A.J.F.vanKronenburg=Mw. C.A.J.F. van Kronenburg (CDA)
H.E.M.Meeuwis-vanLangen=Mw. H.E.M. Meeuwis-van Langen (D66)
J.J.W.M.vandenBoogaard=Dhr. J.J.W.M. van den Boogaard (JO)
I.M.S.T.Berkhout-Theunissen=Mw. I.M.S.T. Berkhout-Theunissen (JO)
W.P.J.M.Gloudemans=Dhr. W.P.J.M. Gloudemans (PBB)
A.J.M.Mulder=Dhr. A.J.M. Mulder (PvdA)
J.C.W.M.Hozewol=Dhr. J.C.W.M. Hozewol (PvdA)
L.M.M.vanDrunen=Dhr. L.M.M. van Drunen (PvdA)
M.C.Brugman=Mw. M.C. Brugman (PvdA)
N.DeBruyn-TŁrkmenoglu=Mw. N. De Bruyn-TŁrkmenoglu (PvdA)
ing.A.A.M.J.Walraven=Dhr. ing. A.A.M.J. Walraven (VVD)
E.J.W.vanGijsel-vanGaalen=Mw. E.J.W. van Gijsel-van Gaalen (VVD)
M.J.G.Buis=Mw. M.J.G. Buis (VVD) Gemeentesecretaris
drs.H.J.J.M.Roels=Dhr. drs. H.J.J.M. Roels () wethouder
drs.L.G.M.Bisschops=Dhr. drs. L.G.M. Bisschops (Best Open)
V.Kerkhoff=Dhr. V. Kerkhoff (PvdA)
M.W.C.A.Vervaart=Dhr. M.W.C.A. Vervaart (VVD)

 

Gemeente Beuningen raadslid
G.J.M.Hendriks=Dhr. G.J.M. Hendriks (Beuningen Nu &ampMorgen)
J.G.T.M.Kersten=Dhr. J.G.T.M. Kersten (Beuningen Nu &ampMorgen)
P.J.M.deKlein=Dhr. P.J.M. de Klein (Beuningen Nu &ampMorgen)
W.A.Bijmans=Dhr. W.A. Bijmans (Beuningen Nu &ampMorgen)
H.G.M.vanAalten=Mw. H.G.M. van Aalten (Beuningen Nu &ampMorgen)
A.A.Mentink=Dhr. A.A. Mentink (CDA)
J.G.A.Hendriks=Dhr. J.G.A. Hendriks (CDA)
W.H.M.vanTeffelen=Dhr. W.H.M. van Teffelen (CDA)
N.R.Ruisbroek=Mw. N.R. Ruisbroek (CDA)
F.D.A.Peperzak=Dhr. F.D.A. Peperzak (Gemeente Belang Democraten)
V.C.M.Canoy=Mw. V.C.M. Canoy (Gemeente Belang Democraten)
D.A.Zeeman=Dhr. D.A. Zeeman (GroenLinks)
M.vanderKolk=Dhr. M. van der Kolk (GroenLinks)
A.F.Jacobs=Dhr. A.F. Jacobs (PvdA)
E.C.Smith=Dhr. E.C. Smith (PvdA)
W.M.M.Repkes=Dhr. W.M.M. Repkes (PvdA)
A.J.M.Goeman-Goselink=Mw. A.J.M. Goeman-Goselink (PvdA)
E.R.Bronsema=Mw. E.R. Bronsema (PvdA)
M.J.P.Straathof=Mw. M.J.P. Straathof (PvdA)
W.Brand=Dhr. W. Brand  (VVD)
mr.M.H.F.Schuurmans-Wijdeven=Mw. mr. M.H.F. Schuurmans-Wijdeven (VVD) Gemeentesecretaris
DKockenRA=Mw. D Kocken RA () wethouder
H.J.Mak=Dhr. H.J. Mak  (CDA)
F.M.H.P.Houben=Dhr. F.M.H.P. Houben (GroenLinks)
C.vanIngen=Dhr. C. van Ingen (PvdA)

Beuningen, Dhr. drs. R. Gerritsen gemeentesecretaris gemeente Beuningen
NEVENFUNCTIES
NEVENFUNCTIES ontvangen moeten nog op internet worden gezet
Bron gemeente Beuningen Sent: Wednesday, February 18, 2009 10:06 AM

Beuningen,
dhr. drs. R. Gerritsen INTERIM RAADSGRIFFIER per 010909
W. Mulder secretaris bezwaarcommissie/Medewerker Afd. algemeen juridische zaken Gemeente Beuningen

Cees van Ingen

Nevenfuncties

Lid algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD regio Nijmegen

Lid algemeen Bestuur van de stichting Werk in Zicht (WIZ)

Lid algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling werkvoorzieningschap <Breed>

Lid van de commissie van advies van het Instituut voor Bijzonder Onderzoek (IBO)

Voorzitter Streekkerkenraad Maas en Waal

Hilko Mak

Nevenfuncties

Hilko Mak heeft geen overige nevenfuncties

Frans Houben

Nevenfuncties Frans Houben heeft geen overige nevenfuncties

Roel Gerritsen , gemeentesecretaris

Nevenfuncties

Bestuursacademie Oost-Nederland

Voorzitter kerkenraad Protestantse gemeente Groesbeek

Voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk

Secretaris bestuur Stichting Welzijn Groesbeek

Hoofdredacteur Omroep Groesbeek

Diny van Aalten Algemeen assistente (apotheek) Bestuurslid vrouwenorganisatie

Geert Hendriks Ambtenaar gemeente Nijmegen gildemeester St. Petrusgilde Ewijk

Henk Peereboom Adviseur bestuur stichting Werk in Zicht i.v.m. overgangssituatie Lid van de raad van commissarissen van de BV Grondbank Midden Gelderland Arnhem

Marianne Schuurmans

Geen

Mike van der Kolk

Geen

Ton Jacobs

Geen

Wil Repkes

Geen

Wim Brand Directeur Studentenzaken Radboud Universiteit Nijmegen Adviseur/docent Fenedex (Export Nederlands bedrijfsleven) Lid KAN-raad namens gemeente Beuningen

Gemeente Beverwijk Raadsgriffier
H.Rengers=Dhr. H. Rengers () raadslid
J.F.Harberts=Dhr. J.F. Harberts (CDA)
P.N.M.Meiland=Dhr. P.N.M. Meiland (CDA)
mr.V.G.A.Kellenaar=Dhr. mr. V.G.A. Kellenaar (CDA)
D.Fekkes-Sikma=Mw. D. Fekkes-Sikma (CDA)
M.B.Joosten=Mw. M.B. Joosten (CDA)
G.Zoon=Dhr. G. Zoon  (Democraten Beverwijk)
J.A.L.Backer=Dhr. J.A.L. Backer (Democraten Beverwijk)
C.C.Bilars-Don=Mw. C.C. Bilars-Don (Gemeentebelangen)
B.M.F.Wolf=Dhr. B.M.F. Wolf (GroenLinks)
H.Erol=Dhr. H. Erol  (GroenLinks)
M.G.Hopman-Verburg=Mw. M.G. Hopman-Verburg (GroenLinks)
A.P.M.vanGroeningen-RŁhl=Dhr. A.P.M. van Groeningen-RŁhl (PvdA)
B.Gezer=Dhr. B. Gezer  (PvdA)
C.J.M.Bodewes=Dhr. C.J.M. Bodewes (PvdA)
C.J.N.Duin=Dhr. C.J.N. Duin (PvdA)
H.A.Duin=Dhr. H.A. Duin  (PvdA)
K.Kiers=Dhr. K. Kiers  (PvdA)
K.Vos=Dhr. K. Vos  (PvdA)
M.Karatas=Dhr. M. Karatas (PvdA)
A.Gouma-Bervoets=Mw. A. Gouma-Bervoets (PvdA)
F.Stolzenbach-Li=Mw. F. Stolzenbach-Li (PvdA)
B.Kat=Dhr. B. Kat  (VVD)
R.J.J.Boer=Dhr. R.J.J. Boer (VVD)
mr.F.H.J.Koster=Dhr. mr. F.H.J. Koster (VVD)
H.A.M.Witte=Mw. H.A.M. Witte (VVD) Gemeentesecretaris
A.Scholvinck=Mw. A. Scholvinck () wethouder
F.Mosk=Dhr. F. Mosk  (CDA)
drs.F.J.A.Frowijn=Dhr. drs. F.J.A. Frowijn (CDA)
M.Dijkshoorn=Dhr. M. Dijkshoorn (PvdA)
J.W.J.Dorenbos-deHen=Mw. J.W.J. Dorenbos-de Hen (PvdA)

 

Binnenmaas Raadsgriffier
M.J.W.Tobeas=Dhr. M.J.W. Tobeas () raadslid
A.Tolenaars=Dhr. A. Tolenaars (CDA)
P.Baars=Dhr. P. Baars  (CDA)
dr.P.D.vanLoo=Dhr. dr. P.D. van Loo (CDA)
drs.H.C.J.vanEtten=Dhr. drs. H.C.J. van Etten (CDA)
H.E.Steen=Dhr. H.E. Steen (ChristenUnie)
A.denBoer=Dhr. A. den Boer (Gemeentebelangen)
E.H.A.Behm=Dhr. E.H.A. Behm (Gemeentebelangen)
E.R.Simons=Dhr. E.R. Simons (Gemeentebelangen)
J.A.M.Nieland=Dhr. J.A.M. Nieland (Gemeentebelangen)
J.M.Verweij=Dhr. J.M. Verweij (Gemeentebelangen)
S.vanSteensel=Dhr. S. van Steensel (Gemeentebelangen)
A.Gouweloos=Mw. A. Gouweloos (GroenLinks)
B.H.deRave=Dhr. B.H. de Rave (PvdA)
J.M.Robbemond=Dhr. J.M. Robbemond (PvdA)
P.Westdijk=Dhr. P. Westdijk (PvdA)
J.M.Boesenkool=Mw. J.M. Boesenkool (PvdA)
A.D.vanderWulp=Dhr. A.D. van der Wulp (SGP)
J.G.Vriens=Dhr. J.G. Vriens (SGP)
D.Groeneveld=Dhr. D. Groeneveld (VVD)
D.vanderHelm=Dhr. D. van der Helm (VVD)
A.vanderWilt-Verbeek=Mw. A. van der Wilt-Verbeek (VVD) Gemeentesecretaris
C.Post=Dhr. C. Post  () wethouder
L.H.J.Westerop=Dhr. L.H.J. Westerop (CDA)
E.C.Lafeber=Dhr. E.C. Lafeber (Gemeentebelangen Binnenmaas)
E.M.Kooijman=Mw. E.M. Kooijman (PvdA)

Gemeente Bladel Raadsgriffier
L.A.J.Dirks=Dhr. L.A.J. Dirks () raadslid
A.F.J.Kolen=Dhr. A.F.J. Kolen (Algemeen Belang)
D.Zumker=Dhr. D. Zumker (Bladel Transparant)
D.S.C.Jansen=Dhr. D.S.C. Jansen (Bladel Transparant)
N.M.A.vanDeursen-vanDam=Mw. N.M.A. van Deursen-van Dam (Bladel Transparant)
J.J.C.M.Sparidans=Dhr. J.J.C.M. Sparidans (CDA)
M.J.F.Rijkers=Dhr. M.J.F. Rijkers (CDA)
W.J.Spijker=Dhr. W.J. Spijker (CDA)
M.J.G.J.Waalen-Smits=Mw. M.J.G.J. Waalen-Smits (CDA)
E.P.H.M.vandePas=Dhr. E.P.H.M. van de Pas (Fractie Hoogeloon)
J.Veldhuijzen=Mw. J. Veldhuijzen (GroenLinks)
B.L.M.Maas=Dhr. B.L.M. Maas (PvdA)
J.A.Evers=Dhr. J.A. Evers (PvdA)
T.J.M.Coppens=Dhr. T.J.M. Coppens (PvdA)
H.Reijne=Dhr. H. Reijne (VVD)
J.M.Steger-vanderKooi=Mw. J.M. Steger-van der Kooi (VVD)
A.J.A.vanDun=Dhr. A.J.A. van Dun (Vrije Hapertse Partij (VHP))
W.H.J.M.vanderLinden=Dhr. W.H.J.M. van der Linden (Vrije Hapertse Partij (VHP)) Gemeentesecretaris
mr.J.J.P.M.vanHout=Dhr. mr. J.J.P.M. van Hout () wethouder
H.P.Goossens=Dhr. H.P. Goossens (CDA)
A.J.vanderHout=Dhr. A.J. van der Hout (PvdA)
T.H.P.M.vandeVoort=Dhr. T.H.P.M. van de Voort (VVD)

Gemeente Blaricum Raadsgriffier
drs.T.W.Zwemmer=Dhr. drs. T.W. Zwemmer () raadslid
G.R.Kukupessy-Rokebrand=Mw. G.R. Kukupessy-Rokebrand (Blaricums Belang)
R.Sapasuru=Dhr. R. Sapasuru (CDA)
P.A.M.PoolmanSimons-Vos=Mw. P.A.M. Poolman Simons-Vos (CDA)
J.Drupsteen=Dhr. J. Drupsteen (Hart voor Blaricum)
R.Bruintjes=Dhr. R. Bruintjes (Hart voor Blaricum)
R.Uijldert=Dhr. R. Uijldert (Hart voor Blaricum)
C.BŲlger-Schoenmakers=Mw. C. BŲlger-Schoenmakers (Hart voor Blaricum)
E.J.M.Boersen-deJong=Mw. E.J.M. Boersen-de Jong (Nieuwe Blaricumse Partij)
J.Jorritsma=Dhr. J. Jorritsma (PvdA)
J.Oosterhof=Dhr. J. Oosterhof (PvdA)
D.M.vanDalen=Dhr. D.M. van Dalen (VVD)
R.Posthumus=Dhr. R. Posthumus (VVD)
M.C.H.Cornelis-Carstens=Mw. M.C.H. Cornelis-Carstens (VVD)
dr.B.H.E.LŁken=Dhr. dr. B.H.E. LŁken (CDA)wethouder gemeente Blaricum

Voorzitter:

Ir. J.S.A. (Ine) Groen-Waterreus

Penningmeester:

Bart Homan

Leden:

Remco Mol R. Mol
Voorzitter rekenkamercommissie gemeente Blaricum, Eemnes en Laren
Adviseur bedrijfsvoering / financiŽn bij de bestuursdienst van de gemeente Amsterdam.

Mw ir. J.S.A. Groen-Waterreus IPMA-B

Lid rekenkamercommissie gemeente Blaricum, Eemnes en Laren

Projectmanager en adviseur in dienst van Twynstra Gudde

Assessor voor de certificering van projectmanagers (Cito, Arnhem)

Bestuurslid van de vakvereniging voor projectmanagers, PMI Nederland

B. Homan, VVD wethouder gemeente Teylingen
Lid rekenkamercommissie emeente Blaricum, Eemnes en Laren
Trainer, coach
Voorzitter Deelraad Rotterdam Centrum
Interim Salesmanager Benelux
Voorzitter Raad van commissarissen Waterwolf
Interim voorzitter/directeur sociaal maatschappelijke organisatie Meerwaarde
Directeur/eigenaar enkele bedrijven
Marketing en Salesmanager Ricoh Europe
lid AB GR Holland Rijnland
plv. lid AB GR Milieudienst West-Holland
plv. lid AB GR Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
plv. lid AB GR Werkvoorzieningsschap Kust-, Duin- en Bollenstreek
trainer/kerndocent Haya van Someren Stichting (opleidingsinstituut VVD)
freelance interviewer en regisseur bij RWD-producties voor politieke items

Mw Jacolien Rutten, gemeentesecretaris gemeente Blaricum GOG 200209 

010108 Jacolien Rutten gemeentesecretaris Blaricum

Gewerkt in de gemeentes Harderwijk, Hoevelaken, Almere, Vleuten-De Meern als sectordirecteur en Utrecht als directiesecretaris

Was raadslid in Weesp

Dhr. drs. T.W. Zwemmer, raadsgriffier gemeente Blaricum tot 16 juli 2007 

Dhr. Drs. H. Takacs tot 1 januari 2008 te benoemen als loco-griffier.

Dhr. P.C.M. de Groot, raadsgriffier gemeente Blaricum miv 16 juli 2007 
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Blaricum 20 november 2008

5 november 2008.
Chris van Rooijen
Loco-griffier

Mw. I.Z. de Joode-Baljet (Hart voor Blaricum) wethouder gemeente Blaricum
>Nevenfunctie
Diverse P&O-functies.
1978 raadslid gemeente Laren 1982 wethouder gemeente Laren
Voorzitter openbare bibliotheek Laren-Blaricum
Voorzitter Kerkenraad Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
Directeur-eigenaar drukkerij
Consultant voor functies in PR/PA en voorlichting bij een bureau voor flexibel personeelsmanagement

J. Heybroek wethouder (VVD)

Jan Heybroek was tijdens de vorige coalitieperiode (2004 Verdana">– 2006) als wethouder onder andere belast met de portefeuilles financiŽn, BEL-samenwerking, P&O, De Blaricummermeent, automatisering en grondzaken. Daarvoor zat hij van 1982 tot 2002 namens de VVD in de gemeenteraad, waarvan geruime tijd als fractievoorzitter.

Daarnaast was hij voorzitter van de Landelijke Rijvereniging &ampStichting Hippisch Centrum Blaricum, lid van de sportraad gemeente Laren en Vice-voorzitter van de Dooyewaard Strichting. Heybroek heeft ruime managementervaring in de ICT-sector. Hij was werkzaam bij verschillende gerenommeerde bedrijven in die branche. Sinds 1998 heeft Heybroek zijn eigen adviespraktijk, waarin hij organisaties adviseert op het gebied van Out- en Insourcing, IT-beleid en strategie, International Business Development, Interim Management, Mergers &ampacquisitions.

 

B.H.E. LŁken wethouder (CDA)

Nevenfunctie

Ben LŁken begon zijn politieke loopbaan in 1978 als raadslid in Weesp. Van 1990 tot 1996 en van 1998 tot 2005 was LŁken wethouder in diezelfde gemeente, met onder andere ruimtelijke ordening, economische zaken, verkeer en vervoer, milieu en sociale zaken in portefeuille. Tot 2002 vervulde LŁken zijn wethouderschap in een parttime functie.

LŁken begon zijn loopbaan in het onderwijs, waarin hij tot 1981 werkzaam was. Eerst als onderwijzer, later als directeur van een basisschool. Daarna kwam hij terecht bij ABN/AMRO waar hij verschillende functies vervulde op het gebied van coaching, organisatieadvies en betalingsverkeer. In 1997 werd hij bij diezelfde bank productmanager Treasury Trainingen. Naast het raadslidmaatschap dat LŁken tot 2002 vervulde was hij van 1985 tot 1990 voorzitter van de Stichting Katholiek Onderwijsbureau Midden Nederland en bestuurslid van een verzorgingstehuis en woningbouwcorporatie.

 

Raadsleden:

 

HvB - Hart voor Blaricum

 


mevr. C. BŲlger-Schoenmakers (fractievoorzitter)

fractie- voorzitter, jurist, eigenaar van een galerie in BlaricumB. Smit
Lid Commissie FinanciŽn, diverse commissariaten en lidmaatschappen van bestuursorganen


R. Bruintjes
Lid Commissie I, welzijn, sport en sociale zaken, bedrijfskundig adviseur


R. Uyldert

lid Commissie II, ruimtelijke ordening en beheer, astrologisch servicebureau

 

 

 

VVD

R. Posthumus (fractievoorzitter)


mevr. P.E. Bijleveldmevr. M.C.H. Cornelis-Carstens

 

PvdA

J.G. Jorritsma (fractievoorzitter)J. Oosterhof

 

CDA

G.C. Knoop (fractievoorzitter)R.J.M. Sapasuru

 

 

NBP-Nieuwe Blaricumse Partij


mevr. E.J.M. Boersen - de Jong (fractievoorzitter)

 

BB-Blaricums Belang


mevr. G.R. Kukupessy-Rokebrand (fractievoorzitter)

Vrijwilligster voor diverse verenigingen

Bestuurslid geweest van het KVG, vrijwilligerster bij de Oranjevereniging, de Historische Kring en de Dag van het Werkpaard

Gemeente Bloemendaal Raadsgriffier
K.A.vanderPas=Mw. K.A. van der Pas () raadslid
dr.ir.P.J.H.Schnackers=Dhr. dr. ir. P.J.H. Schnackers (CDA)
ing.A.J.G.Burger=Dhr. ing. A.J.G. Burger (CDA)
M.H.Verkaik-Vernooij=Mw. M.H. Verkaik-Vernooij (CDA)
mr.A.M.Soeteman-Wolf=Mw. mr. A.M. Soeteman-Wolf (CDA)
J.Westphal=Dhr. J. Westphal (D66)
C.A.vanStralen=Mw. C.A. van Stralen (D66)
mr.A.M.Jeltes=Mw. mr. A.M. Jeltes (D66)
J.H.B.M.Hustinx=Dhr. J.H.B.M. Hustinx (Liberaal Bloemen)
mr.L.J.L.Heukels=Dhr. mr. L.J.L. Heukels (Liberaal Bloemendaal)
T.G.M.Winnubst=Dhr. T.G.M. Winnubst (PvdA)
drs.Th.H.M.Wolf=Mw. drs. Th.H.M. Wolf (PvdA)
F.Schuring=Dhr. F. Schuring (VVD)
P.J.A.Boeijink=Dhr. P.J.A. Boeijink (VVD)
W.G.Brussaard=Dhr. W.G. Brussaard (VVD)
drs.C.W.D.vanGruting=Dhr. drs. C.W.D. van Gruting (VVD)
ir.F.W.vandenBerg=Dhr. ir. F.W. van den Berg (VVD)
drs.A.J.Zoetmulder-Sanders=Mw. drs. A.J. Zoetmulder-Sanders (VVD) Gemeentesecretaris
mr.A.P.H.vanderWees=Dhr. mr. A.P.H. van der Wees () wethouder
A.Bruggeman=Dhr. A. Bruggeman (CDA)
A.M.C.Schep=Mw. A.M.C. Schep (D66)
T.Kokke=Dhr. T. Kokke  (VVD)

T. Kokke, wethouder

Commissaris FinanciŽle Diensten Amsterdam

plv. Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Kennemerland A. Bruggeman, wethouder

Lid provinciale staten Noord-Holland (tot15maart 2009)

Bestuurslid Onderwijsbegeleidingsdienst Duin- en Bollenstreek te Lisse

Bestuurslid Stichting Dorpshuis Bloemendaal te Bloemendaal

Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Kennemerland

Lid Algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Kennemerland (Paswerk) Mevr. A.M.C. Schep, wethouder

Lid Raad van toezicht zorginstelling De Marke te Bergen

Lid bestuur D66 Noord-Holland

plv. Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Kennemerland

Gemeente Boarnsterhim Raadsgriffier
drs.A.G.M.Rutten=Dhr. drs. A.G.M. Rutten () raadslid
H.Looijenga=Dhr. H. Looijenga (CDA)
J.S.Zijlstra=Dhr. J.S. Zijlstra (CDA)
A.Meinderts-Goinga=Mw. A. Meinderts-Goinga (CDA)
A.Seldenrust=Dhr. A. Seldenrust (FNP)
S.J.Riemersma=Dhr. S.J. Riemersma (FNP)
L.Veldstra-Lantinga=Mw. L. Veldstra-Lantinga (FNP)
J.Hemminga=Dhr. J. Hemminga (Gemeentebelangen 2000)
S.vanderMeer=Dhr. S. van der Meer (Gemeentebelangen 2000)
B.deJong=Dhr. B. de Jong (PvdA)
H.Vellinga=Dhr. H. Vellinga (PvdA)
J.W.deVisser=Dhr. J.W. de Visser (PvdA)
R.vanderWoude=Dhr. R. van der Woude (PvdA)
T.deBoer=Dhr. T. de Boer (PvdA)
J.Dekker-Hoogeveen=Mw. J. Dekker-Hoogeveen (PvdA)
P.M.Esser=Mw. P.M. Esser  (PvdA)
M.vanderSluis=Dhr. M. van der Sluis (VVD)
S.Bouma=Dhr. S. Bouma  (VVD) Gemeentesecretaris
mr.G.Heeringa=Dhr. mr. G. Heeringa () wethouder
M.A.J.Jager-WŲltgens=Mw. M.A.J. Jager-WŲltgens (PvdA)
mr.F.A.J.M.vanBeek=Dhr. mr. F.A.J.M. van Beek ()
H.J.deHaan-Laagland=Mw. H.J. de Haan-Laagland ()

 

Gemeente Bodegraven Raadsgriffier
drs.A.A.vanAlten=Dhr. drs. A.A. van Alten () raadslid
A.C.Groenveld=Dhr. A.C. Groenveld (Beter Bodegraven)
G.J.Rodenburg=Dhr. G.J. Rodenburg (Beter Bodegraven)
mr.J.W.Arens=Dhr. mr. J.W. Arens (Beter Bodegraven)
L.S.Leijendekkers=Mw. L.S. Leijendekkers (Beter Bodegraven)
J.Kastelein=Dhr. J. Kastelein (CDA)
J.M.Vroomen=Dhr. J.M. Vroomen (CDA)
R.Passchier=Dhr. R. Passchier (CDA)
ir.R.vanDuuren=Dhr. ir. R. van Duuren (CDA)
A.deGroot=Dhr. A. de Groot (ChristenUnie)
C.M.Laban=Dhr. C.M. Laban (ChristenUnie)
A.C.A.deGroot=Dhr. A.C.A. de Groot (GroenLinks)
A.H.Riley=Dhr. A.H. Riley (PvdA)
O.deKlijne=Dhr. O. de Klijne (PvdA)
C.A.M.Morsink-Lourens=Mw. C.A.M. Morsink- Lourens (PvdA)
mr.J.L.vandenHeuvel=Dhr. mr. J.L. van den Heuvel (SGP)
J.C.Goudbeek=Dhr. J.C. Goudbeek (VVD)
S.W.Bruins=Dhr. S.W. Bruins (VVD) wethouder
J.M.Vroomen=Dhr. J.M. Vroomen (CDA)
drs.J.J.Bouwens=Dhr. drs. J.J. Bouwens (PvdA)
J.C.Goudbeek=Dhr. J.C. Goudbeek (VVD)

Gemeente Boekel Raadsgriffier
M.R.P.Philipse=Mw. M.R.P. Philipse () raadslid
J.M.vanDuijnhoven=Dhr. J.M. van Duijnhoven (Boekels Welzijn)
P.H.L.Verbruggen=Dhr. P.H.L. Verbruggen (Boekels Welzijn)
C.F.M.Meulenmeesters=Dhr. C.F.M. Meulenmeesters (CDA)
P.J.W.vanLankvelt=Dhr. P.J.W. van Lankvelt (CDA)
ing.M.J.C.G.Cornelissen=Dhr. ing. M.J.C.G. Cornelissen (CDA)
J.W.E.M.Meulepas-Cobussen=Mw. J.W.E.M. Meulepas-Cobussen (CDA)
A.M.G.M.vandeVen=Dhr. A.M.G.M. van de Ven (D.O.P. (Democratisch Onafhankelijke Partij))
H.W.A.vanMierlo=Dhr. H.W.A. van Mierlo (D.O.P. (Democratisch Onafhankelijke Partij))
A.A.M.Heunks-vanUden=Mw. A.A.M. Heunks-van Uden (D.O.P. (Democratisch Onafhankelijke Partij))
I.J.M.vanBoxmeer-Hoevenaars=Mw. I.J.M. van Boxmeer-Hoevenaars (D.O.P. (Democratisch Onafhankelijke Partij))
H.A.J.Willems=Dhr. H.A.J. Willems (Gemeenschapsbelang Venhorst)
A.J.M.Timmers-Opheij=Mw. A.J.M. Timmers-Opheij (Gemeenschapsbelang Venhorst)
T.P.M.Gijsbers-v.d.Crommenacker=Mw. T.P.M. Gijsbers-v.d. Crommenacker (Gemeenschapsbelang Venhorst) Gemeentesecretaris
J.G.Marcic=Dhr. J.G. Marcic () wethouder
ing.P.C.M.Ketelaars=Dhr. ing. P.C.M. Ketelaars (CDA)
Mw. drs. H.M.W. van Boxtel - Arts (D.O.P.)

 

Gemeente Bolsward Raadsgriffier
G.Heeg=Mw. G. Heeg  () raadslid
J.Bouwsma=Dhr. J. Bouwsma (Bolsward Belang)
B.Bilker=Dhr. B. Bilker  (CDA)
H.F.J.Hegge=Dhr. H.F.J. Hegge (CDA)
J.Steringa=Dhr. J. Steringa (CDA)
P.Dijkstra=Dhr. P. Dijkstra (CDA)
D.S.Boermans-deBoer=Mw. D.S. Boermans-de Boer (CDA)
M.J.P.Vellinga-Beers=Mw. M.J.P. Vellinga-Beers (Gemeentebelangen)
B.W.Gerdingh=Dhr. B.W. Gerdingh (GroenLinks)
A.T.deVries=Dhr. A.T. de Vries (PvdA)
G.Kamstra=Dhr. G. Kamstra (PvdA)
H.Wijnia=Dhr. H. Wijnia  (PvdA)
C.G.L.Ott-vandenOchtend=Mw. C.G.L. Ott-van den Ochtend (PvdA)
J.H.J.Hettinga=Dhr. J.H.J. Hettinga (VVD) Gemeentesecretaris
M.R.Fierant=Dhr. M.R. Fierant () wethouder
J.Brouwer=Dhr. J. Brouwer (CDA)
M.L.H.Pieters=Mw. M.L.H. Pieters (PvdA)

 

Gemeente Borger-Odoorn Raadsgriffier
L.F.vanAmeijdenZandstra=Dhr. L.F. van Ameijden Zandstra () raadslid
G.Schuil=Dhr. G. Schuil  (CDA)
H.Braam=Dhr. H. Braam  (CDA)
K.Brandsema=Dhr. K. Brandsema (ChristenUnie)
J.J.Top=Dhr. J.J. Top  (D66)
G.Plat=Dhr. G. Plat  (Gemeentebelangen)
H.vanBenthem=Dhr. H. van Benthem (Gemeentebelangen)
G.Meursing-Aldershof=Mw. G. Meursing-Aldershof (Gemeentebelangen)
A.R.Kuiper=Mw. A.R. Kuiper (GroenLinks)
G.J.vanDelden=Dhr. G.J. van Delden (PvdA)
H.Bijker=Dhr. H. Bijker  (PvdA)
H.Bos=Dhr. H. Bos  (PvdA)
H.J.Zwiep=Dhr. H.J. Zwiep (PvdA)
K.Vos=Dhr. K. Vos  (PvdA)
P.Zwiers=Dhr. P. Zwiers  (PvdA)
R.Tuin=Dhr. R. Tuin  (PvdA)
G.Boneschansker=Mw. G. Boneschansker (PvdA)
M.J.M.Schoevers=Mw. M.J.M. Schoevers (PvdA)
R.Heeringa=Mw. R. Heeringa (PvdA)
R.IJlenhave=Dhr. R. IJlenhave (VVD)
J.B.Hofsteenge=Mw. J.B. Hofsteenge (VVD)
W.C.Luchjenbroers=Mw. W.C. Luchjenbroers (VVD) Gemeentesecretaris
W.P.vanBoggelen=Dhr. W.P. van Boggelen () wethouder
J.F.A.Alberts=Dhr. J.F.A. Alberts (CDA)
J.J.Bruintjes=Dhr. J.J. Bruintjes (PvdA)
T.J.Meedendorp=Dhr. T.J. Meedendorp (PvdA)

Gemeente Borne Raadsgriffier
G.J.Rozendom=Dhr. G.J. Rozendom () raadslid
H.W.Mulder=Dhr. H.W. Mulder (CDA)
J.Meijer=Dhr. J. Meijer  (CDA)
J.A.Maathuis=Dhr. J.A. Maathuis (CDA)
J.W.terKeurs=Dhr. J.W. ter Keurs (CDA)
M.J.Velten=Dhr. M.J. Velten (CDA)
C.Woudstra=Dhr. C. Woudstra (D66)
B.J.C.Haarhuis=Dhr. B.J.C. Haarhuis (GB90)
J.Hesselink=Dhr. J. Hesselink (GB90)
J.B.Immerman=Dhr. J.B. Immerman (GB90)
mr.W.A.M.Roetgerink=Dhr. mr. W.A.M. Roetgerink (GB90)
M.W.Vingerling-Boersma=Mw. M.W. Vingerling-Boersma (GB90)
R.L.Denekamp=Mw. R.L. Denekamp (GB90)
B.Kamp=Dhr. B. Kamp  (PvdA)
F.Edelijn=Dhr. F. Edelijn (PvdA)
H.B.vandenBerg=Dhr. H.B. van den Berg (PvdA)
T.W.vanMechelen=Dhr. T.W. van Mechelen (PvdA)
S.Andresian=Mw. S. Andresian (PvdA)
S.Ottolander=Mw. S. Ottolander (PvdA)
F.Bergsma=Dhr. F. Bergsma (VVD) Gemeentesecretaris
J.H.R.Baveld=Dhr. J.H.R. Baveld () wethouder
H.C.Isendoorn=Dhr. H.C. Isendoorn (D66)
N.A.M.LansinkRotgerink=Dhr. N.A.M. Lansink Rotgerink (GB90)
A.T.Albers=Dhr. A.T. Albers (PvdA)

R. Baveld, gemeentesecretaris gemeente Borne

Dhr G.J.Rozendom, raadsgriffier gemeente Borne
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Borne 12 november 2008
6 februari 2008 Overzicht nevenfuncties wethouders
De heer A.T. Albers
Lid Bondsbestuur Koninklijke Nederlandse Zwembond
Lid Regiocommissie Kamer van Koophandel BR>De heer N.A.M. Lansink Rotgerink

Geen nevenfuncties.

Bron 25 februari 2008 Nevenfuncties raadsleden gemeente Borne per 21-02-08  

Andresian S, mw., - tolk Ministerie Justitie

Berg v.d. H.B., dhr., - bedrijfsleider Wentax Vervoersbureau N.V.

Bergsma F., dhr.

DenekampR.L., mw., - Zorgmanager Livio, - lid Best van Borne

Edelijn F., dhr. - Directeur basisschool Jan Ligthart te Borne

Haarhuis B.J.C., dhr., - Eigenaar …ťnmansbedrijf “Forest Gate Ventures”

Hesselink J., dhr. - Adviseur bij CWI

Immerman J.B., dhr.- Lid ad hoc Geschillencommissie KvK

Keurs ter, J.W., dhr., -

Lage Venterink P.T.G. dhr. Verdana">– Hoofd P &ampO gemeente Hengelo, - gecommiteerde Hogeschool Enschede, - lid commissie personele aangelegenheden gemeente Stadskanaal

Maathuis J.A., dhr.

Mechelen v. T.,

Meijer J., dhr.

Mulder H.W., dhr. Verdana">– gemeenteambtenaar Almelo

Ottolander S., mw., - P &ampO adviseur Ambulance Oost

Roetgerink W.A.M., dhr., - Ambtenaar bij Rijksbelastingen

Velten M.J., dhr., - Buitengewoon opsporingsambtenaar Rijksbelastingen

Vingerling-Boersma M.W., mw.

Woudstra C., dhr., - Hoofdagent van politie

Gemeente Borsele Raadsgriffier
K.vanPoppel=Dhr. K. van Poppel () raadslid
A.L.Oosthoek=Dhr. A.L. Oosthoek (CDA)
C.R.Verbeek=Dhr. C.R. Verbeek (CDA)
K.J.vanderMaas=Dhr. K.J. van der Maas (CDA)
P.B.J.vandenDries=Dhr. P.B.J. van den Dries (CDA)
drs.A.M.A.Schenk=Dhr. drs. A.M.A. Schenk (CDA)
M.C.J.vandePlasse-Nagelkerke=Mw. M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke (CDA)
C.Weststrate=Dhr. C. Weststrate (ChristenUnie/SGP)
H.vanHartingsveldt=Dhr. H. van Hartingsveldt (ChristenUnie/SGP)
J.Mol=Dhr. J. Mol (ChristenUnie/SGP)
P.Dingemanse=Dhr. P. Dingemanse (ChristenUnie/SGP)
B.Kooiker=Dhr. B. Kooiker (Lokale Partij Borsele)
N.C.J.Werri=Dhr. N.C.J. Werri (Lokale Partij Borsele)
A.P.Witkam=Dhr. A.P. Witkam (PvdA)
D.M.Welleman=Dhr. D.M. Welleman (PvdA)
H.J.G.Uitterhoeve=Dhr. H.J.G. Uitterhoeve (PvdA)
J.E.M.Huige=Dhr. J.E.M. Huige (PvdA)
drs.P.J.Vollaard=Dhr. drs. P.J. Vollaard (PvdA)
drs.C.T.Miermans=Mw. drs. C.T. Miermans (PvdA)
R.W.Boekholt=Dhr. R.W. Boekholt (VVD) Gemeentesecretaris
P.Katsman=Dhr. P. Katsman () wethouder
mr.M.M.D.Vermue-Vermue=Mw. mr. M.M.D. Vermue-Vermue (CDA)
J.M.Zandee=Dhr. J.M. Zandee (SGP)
M.J.deBruijne=Dhr. M.J. de Bruijne (VVD)

Gemeente Boskoop Raadsgriffier
/VACANT=VACANT () raadslid
C.J.Stolker=Dhr. C.J. Stolker (CDA)
H.Brouwer=Dhr. H. Brouwer (CDA)
H.Langelaar=Dhr. H. Langelaar (CDA)
H.A.G.Henkemans=Dhr. H.A.G. Henkemans (CDA)
W.J.C.vanderHoek=Dhr. W.J.C. van der Hoek (CDA)
A.L.vanNimwegen=Dhr. A.L. van Nimwegen (ChristenUnie)
H.Slinger=Dhr. H. Slinger (ChristenUnie)
S.Bak=Dhr. S. Bak  (ChristenUnie)
T.J.deLangen=Mw. T.J. de Langen (D66)
W.Wegerif=Dhr. W. Wegerif (GroenLinks)
M.J.Kottenhagen=Mw. M.J. Kottenhagen (GroenLinks)
E.Straver=Dhr. E. Straver (PvdA)
G.J.teWechel=Dhr. G.J. te Wechel (PvdA)
H.R.Stellaart=Dhr. H.R. Stellaart (PvdA)
G.J.Dazler=Dhr. G.J. Dazler (VVD)
M.E.P.Ceulen=Dhr. M.E.P. Ceulen (VVD)
R.C.Prins=Dhr. R.C. Prins (VVD) Gemeentesecretaris
J.Perfors=Dhr. J. Perfors () wethouder
J.A.deJager=Dhr. J.A. de Jager (CDA)
J.G.Schotanus=Dhr. J.G. Schotanus (ChristenUnie)
A.C.Oosterwijk=Mw. A.C. Oosterwijk (PvdA)

Boskoop, Dhr. J. Perfors gemeentesecretaris gemeente Boskoop
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Boskoop Sent: Thursday, February 12, 2009 8:21 AM

Mevrouw J.A.M. Timmerman, raadsgriffier gemeente Boskoop  
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Boskoop 20 november 2008
J.A. de Jager wethouder Gemeente Boskoop
Lid klankbord CDA 2eKamer fractie ondwijs
Adviseur
CDA Tweede kamer
Stichting schoolbegeleidingsdienst Bodegraven

A.C. Oosterwijk wethouder Gemeente Boskoop
Seniordocent Educatie ROC ID college

J.G. Schotanus wethouder Gemeente Boskoop
Docent Driestar college
Bestuurslid Schotanuss Stichting
Aandeelhouder/mede eigenaar Gouwe Travel BV
Freelance werk Scocom
Leiden
Franeker
Boskoop
Boskoop
S. Bak
Programmeur ontwerper
SDF Tuinbouw-
IJsselstein
Tuinbouwmechanisatie/technicus D.G.A.
Visonsystemen
automatisering B.V.
 
Agroplus B.V.
Boskoop
H. Brouwer
Manager Technical Services
Autopalace
Den Haag
De Binkhorst B.V.
M.E.P. Ceulen
Trainer en consultent
fmh
Amersfoort
Bestuur
Commissie bezwaar en beroep
Bestuur
Voorzitter werkgroep Primair onderwijs
Coenecoopcollege
Coenecoopcollege
Koninklijke Nederlandse Biljartbond
Partijcommissie van Advies VVD
Boskoop en Waddinxveen
Boskoop en Waddinxveen
Nieuwegein
Den Haag
G.J. Dazler
Directeur
Dazler B.V.
Boskoop
H.A.G. Henkemans
Rijksambtenaar
Ministerie SZW
Den Haag
Voorzitter
Voorzitter bezwarencommissie
Geregistreerd mediator
De Zonnebloem
SVB
Mediation praktijk Progress
Boskoop
Amstelveen
Boskoop
W.C. van der Hoek
Interim controller
Zelfstandig ondernemer
Boskoop
DGA BV
Medewerker museum Rondleider
Kerkelijke activiteiten
cijfer-boskoop
Kuyk van Nes BV
VVV
PKN: gereformeerde kerk
Boskoop
Boskoop
M.J. Kottenhagen
Onderzoeksmedewerker Biologie TNO
Leiden
Gastmedewerker
Universiteit
Leiden
T. de Langen
Hoofd afdeling educatie
Erfgoedhuis
Zuid-Holland
H.J. Langelaar
Penningmeester
Lid bar-en scheidsrechterscommissie
Basketball Arbiter
Secretaris bestuur CDA
Albion association (studievereniging)
W'veen Flayers
NBB
CDA
Leiden
Waddinxveen
Utrecht
Boskoop
A.L. Nimwegen
Landelijk projectleider
Arbeidsinspectie
Den Haag
Arbeidsinspectie
R.C. Prins
Marketing en communicatie manager
Huis en hypotheek
Amsterdam
Bestuurslid/secretaris
Voorzitter medezeggenschapsraad
Lid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Stichting DaDa
P.C. basisschool Rehaboth
Verreniging PC onderwijs
Nieuwerkerk a/d Ijssel
Boskoop
Boskoop/waddinxveen
H. Slinger
Beheerder Internaat-facilitair medewerker
Driestar educatief
Gouda
Voorzitter SGP Bestuur
Comitelio St. ontmoeting
SGP kiesvereniging
Comite
Boskoop
Waddinxveen
H.R. Stellaart
Salarisadministrateur
Van Kampen A&K
Boskoop
C.J. Stolker
E.J. Straver
Ondersteunend ICT
Raab Karcher
Waddinxveen
G.J. te Wechel
Directeur MARZ VNG Den Haa
Directeur B.V. verzekeringen
VNG
Den Haag
W. Wegerit
Leraar
Wellantcollege
Gouda

Gemeente Boxmeer Raadsgriffier
A.W.J.M.Cornelissen=Dhr. A.W.J.M. Cornelissen () raadslid
M.G.M.vanAmmers-vanDuijnhoven=Mw. M.G.M. van Ammers-van Duijnhoven (Belangengroep Rijkevoort)
A.G.M.Stiphout=Dhr. A.G.M. Stiphout (Burger Belangen '86)
F.G.C.Wouters=Dhr. F.G.C. Wouters (CDA)
H.A.G.Ronnes=Dhr. H.A.G. Ronnes (CDA)
P.H.P.Stevens=Dhr. P.H.P. Stevens (CDA)
ing.J.W.M.Stoffelen=Dhr. ing. J.W.M. Stoffelen (CDA)
G.H.J.Kusters=Dhr. G.H.J. Kusters (Dorpslijst Oeffelt)
W.A.G.M.Hendriks-vanHaren=Mw. W.A.G.M. Hendriks-van Haren (Dorpslijst Oeffelt)
P.M.J.M.Arts=Dhr. P.M.J.M. Arts (Lijst Overloon)
mr.H.J.M.Raaijmakers=Dhr. mr. H.J.M. Raaijmakers (Lijst Overloon)
P.F.vanderZande=Dhr. P.F. van der Zande (Politiek Beugen)
M.WiggersdeVries=Dhr. M. Wiggers de Vries (Progressieve Kombinatie (PK))
E.Manuel=Dhr. E. Manuel  (SP)
S.Schaminťe=Dhr. S. Schaminťe (SP)
T.J.G.Weenink=Dhr. T.J.G. Weenink (SP)
W.Bosters=Dhr. W. Bosters (SP)
M.C.A.J.vanNeerven-vanCamperhout=Mw. M.C.A.J. van Neerven - van Camperhout (SP)
S.HosseiniGhreani=Mw. S. Hosseini Ghreani (SP)
H.J.vanCuijk=Dhr. H.J. van Cuijk (VVD)
M.P.M.Oudenhoven=Dhr. M.P.M. Oudenhoven (Vijf Dorpen Belang)
ir.J.L.A.Hermanussen=Dhr. ir. J.L.A. Hermanussen (Vijf Dorpen Belang) Gemeentesecretaris
ir.drs.H.P.M.vandeLoo=Dhr. ir. drs. H.P.M. van de Loo () wethouder
J.A.deGraaf=Dhr. J.A. de Graaf (CDA)
M.C.G.Klaassen=Dhr. M.C.G. Klaassen (Lijst Overloon)
B.C.M.Moeskops=Dhr. B.C.M. Moeskops (SP)

Gemeente Boxtel raadslid
W.C.F.vanderZanden=Dhr. W.C.F. van der Zanden (Balans)
W.G.vanZuijlen=Dhr. W.G. van Zuijlen (Balans)
ing.J.Vervoorn=Dhr. ing. J. Vervoorn (Balans)
A.W.M.vandeWetering=Dhr. A.W.M. van de Wetering (Boxtels Belang)
J.C.T.Custers=Dhr. J.C.T. Custers (CDA)
P.Springer=Dhr. P. Springer (CDA)
L.M.A.vanderSloot-vanderHeijden=Mw. L.M.A. van der Sloot-van der Heijden (CDA)
C.J.L.M.Voets=Dhr. C.J.L.M. Voets (Combinatie '95)
P.M.B.M.vandeWiel=Dhr. P.M.B.M. van de Wiel (Combinatie '95)
M.J.W.Simons-Coppes=Mw. M.J.W. Simons-Coppes (Combinatie '95)
ing.G.A.P.M.vanLaarhoven-vanAbeelen=Mw. ing. G.A.P.M. van Laarhoven - van Abeelen (Combinatie '95)
R.J.M.W.Zink=Dhr. R.J.M.W. Zink (Democratische Partij Boxtel-Liempde)
W.A.M.vandeLangenberg=Dhr. W.A.M. van de Langenberg (Democratische Partij Boxtel-Liempde)
D.M.D.HMerkx=Dhr. D.M.D.H Merkx (Progressieve Democratische Partij)
J.A.L.M.Maassen=Dhr. J.A.L.M. Maassen (PvdA/GroenLinks)
J.J.M.M.vanOoijen=Dhr. J.J.M.M. van Ooijen (PvdA/GroenLinks)
J.J.W.Dankers=Dhr. J.J.W. Dankers (PvdA/GroenLinks)
C.M.deMan-Pollmann=Mw. C.M. de Man - Pollmann (PvdA/GroenLinks)
A.G.A.vandenBroek=Dhr. A.G.A. van den Broek (SP)
N.Geerlings=Dhr. N. Geerlings (SP)
A.F.J.Jonkers=Dhr. A.F.J. Jonkers (VVD) Gemeentesecretaris
drs.J.Fraanje=Dhr. drs. J. Fraanje () wethouder
W.J.vanErp=Dhr. W.J. van Erp (CDA)
G.H.C.vandenOetelaar=Dhr. G.H.C. van den Oetelaar (Combinatie '95)
A.G.T.vanAert=Dhr. A.G.T. van Aert (PvdA/Groen Links)
G.C.H.J.M.Wouters=Dhr. G.C.H.J.M. Wouters (SP)

Gemeente Breda Raadsgriffier
dr.A.A.B.Theunis=Dhr. dr. A.A.B. Theunis () raadslid
B.G.C.Schreiner=Dhr. B.G.C. Schreiner (Breda '97)
D.Vuijk=Dhr. D. Vuijk  (Breda '97)
W.J.M.Vossenaar-Blokdijk=Mw. W.J.M. Vossenaar-Blokdijk (Breda '97)
A.J.J.M.Lips=Dhr. A.J.J.M. Lips (CDA)
B.Bergkamp=Dhr. B. Bergkamp (CDA)
E.‹Áerler=Dhr. E. ‹Áerler  (CDA)
F.Gansevoort=Dhr. F. Gansevoort (CDA)
M.F.M.Hendrickx=Dhr. M.F.M. Hendrickx (CDA)
R.A.J.Defilet=Dhr. R.A.J. Defilet (CDA)
I.W.F.D.Verkuylen=Mw. I.W.F.D. Verkuylen (CDA)
M.J.Boidin-vanHoeve=Mw. M.J. Boidin-van Hoeve (CDA)
A.Vos=Dhr. A. Vos  (D66)
S.M.Boelema=Mw. S.M. Boelema (D66)
O.S.Akinci=Dhr. O.S. Akinci (GroenLinks)
P.H.Scheltens=Dhr. P.H. Scheltens (GroenLinks)
S.Schokker=Mw. S. Schokker (GroenLinks)
J.O.E.Boer=Dhr. J.O.E. Boer (Leefbaar Breda)
A.Hardorff=Dhr. A. Hardorff (PvdA)
B.Driehuijs=Dhr. B. Driehuijs (PvdA)
F.Jackson=Dhr. F. Jackson (PvdA)
F.H.W.Szablewski=Dhr. F.H.W. Szablewski (PvdA)
G.Posthuma=Dhr. G. Posthuma (PvdA)
H.J.M.Haarhuis=Dhr. H.J.M. Haarhuis (PvdA)
H.J.M.Leenders=Dhr. H.J.M. Leenders (PvdA)
J.vanAgt=Dhr. J. van Agt (PvdA)
R.Blankenstein=Dhr. R. Blankenstein (PvdA)
M.Haagh-Reijne=Mw. M. Haagh-Reijne (PvdA)
S.vanderBruggen=Mw. S. van der Bruggen (PvdA)
F.Vergroesen=Dhr. F. Vergroesen (SP)
K.Gouka=Dhr. K. Gouka  (SP)
M.Spapens=Dhr. M. Spapens (SP)
J.vanderSanden=Mw. J. van der Sanden (SP)
A.L.E.Arbouw=Dhr. A.L.E. Arbouw (VVD)
F.vanOverveld=Dhr. F. van Overveld (VVD)
J.P.W.A.A.M.Taks=Dhr. J.P.W.A.A.M. Taks (VVD)
P.J.L.Ernst=Dhr. P.J.L. Ernst (VVD)
E.P.M.M.vanHasselt-Blankers=Mw. E.P.M.M. van Hasselt-Blankers (VVD)
H.vanMaanen=Mw. H. van Maanen (VVD)
S.Lucassen-vanOosterhout=Mw. S. Lucassen-van Oosterhout (VVD) Gemeentesecretaris
N.vanMourik=Dhr. N. van Mourik () wethouder
P.vanYperen=Dhr. P. van Yperen (Breda '97)
A.J.G.Oomen=Dhr. A.J.G. Oomen (CDA)
drs.A.C.A.M.Adank=Dhr. drs. A.C.A.M. Adank (CDA)
W.Willems=Dhr. W. Willems (GroenLinks)
H.Snier=Dhr. H. Snier  (PvdA)

 

Gemeente Breukelen Raadsgriffier
G.J.Schouten-Buijs=Mw. G.J. Schouten-Buijs () raadslid
J.Bakker=Dhr. J. Bakker  (CDA)
S.Scherpenzeel=Dhr. S. Scherpenzeel (CDA)
A.W.Oosthoek-Bogaard=Mw. A.W. Oosthoek-Bogaard (CDA)
A.Kamstra=Dhr. A. Kamstra (ChristenUnie)
E.J.Hogeveen=Mw. E.J. Hogeveen (D66)
C.P.vanderKaaij=Dhr. C.P. van der Kaaij (GroenLinks)
E.R.Nieuwland=Dhr. E.R. Nieuwland (PvdA)
drs.A.C.C.Witteman=Mw. drs. A.C.C. Witteman (PvdA)
W.vandenBosch=Dhr. W. van den Bosch (SGP)
L.H.A.vanZuylen=Dhr. L.H.A. van Zuylen (Streekbelangen '93)
L.Th.vanZanten=Dhr. L.Th. van Zanten (Streekbelangen '93)
R.G.Vis-deCeuninckvanCapelle=Mw. R.G. Vis-de Ceuninck van Capelle (Streekbelangen '93)
F.M.Masteling=Dhr. F.M. Masteling (VVD)
N.H.delaHaije=Dhr. N.H. de la Haije (VVD)
H.Lyre=Mw. H. Lyre  (VVD) Gemeentesecretaris
drs.C.Loenen=Mw. drs. C. Loenen () wethouder
G.C.Nagel=Dhr. G.C. Nagel (CDA)
G.J.Wisse=Dhr. G.J. Wisse (PvdA)
K.H.Wiersema=Dhr. K.H. Wiersema (VVD)

Gemeente Brielle Raadsgriffier
J.J.H.Verloop=Dhr. J.J.H. Verloop () raadslid
J.C.Wolters=Dhr. J.C. Wolters (CDA)
M.vanderHoek-Bergeijk=Mw. M. van der Hoek-Bergeijk (CDA)
M.S.Zoetemeijer-Pronk=Mw. M.S. Zoetemeijer-Pronk (CDA)
D.A.Verbeek=Dhr. D.A. Verbeek (D66)
T.D.Zaal=Dhr. T.D. Zaal (OLP)
drs.L.T.vanRavenhorst=Dhr. drs. L.T. van Ravenhorst (PvdA)
ing.R.E.Jansen=Dhr. ing. R.E. Jansen (PvdA)
I.Y.deGroot=Mw. I.Y. de Groot (PvdA)
M.I.Borawitz=Mw. M.I. Borawitz (PvdA)
E.J.M.Looijschelder=Dhr. E.J.M. Looijschelder (SP)
M.L.dePijper=Dhr. M.L. de Pijper (SP)
J.M.R.vanLisdonk=Mw. J.M.R. van Lisdonk (SP)
F.J.Heijboer=Dhr. F.J. Heijboer (VVD)
H.W.Koster=Dhr. H.W. Koster (VVD)
K.J.Schipper=Dhr. K.J. Schipper (VVD)
P.J.Kroone=Dhr. P.J. Kroone (VVD)
A.H.M.vanAlphen=Mw. A.H.M. van Alphen (VVD) Gemeentesecretaris
W.vanNoord=Dhr. W. van Noord () wethouder
W.A.J.Borgonjen=Dhr. W.A.J. Borgonjen (CDA)
A.I.Heijboer=Dhr. A.I. Heijboer (VVD

Dhr. J.J.H. Verloop raadsgriffier gemeente Brielle
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Brielle 19 november 2008

wethouder: de heer W.A.J. Borgonjen
Bestuur Pastoraal Oude Wijken Rotterdam

wethouder: de heer A.I. Heijboer
Bestuursvoorzitter Rabobank midden Voorne Rozenburg
Bestuurslid kringbestuur Rabobank kring Zuid-Holland-Zuid

raadslid: de heer H.W. Koster
Programmaleider NIBE, Amsterdam
Docent
Zelfstandig adviseur
raadslid de heer P. Kroone
geen
raadslid de heer F-J. Heijboer
hoofd keuken particulier bedrijf
raadslid de heer K.J. Schipper
Relatiemanager Zadkine
Ambtenaar burgerlijkestand
Correspondent regiobladen
raadslid mevrouw I.Y. de Groot
Voorzitter medezeggenschap Flora-Holland
raadslid de heer R.E. Jansen
Seniormedewerkereigendommenbeheer waterschap Hollandse Delta
raadslid de heer D.A. Verbeek
Reisleider ANWB
raadslid de heer M.L. de Pijper
Senior Tech. Metal Trade bij Exxonmobil
Bestuurslid IBVP
raadslid mevrouw J.M.R. van Lisdonk
Beleidsmedewerkster kunst, cultuur en cultuureducatie
raadslid de heer E.J.M. Looijschelder
Meet- en regeltechnicus ODS bv te Barendrecht
raadslid mevrouw A.H.M. van Alphen
Zelfstandig jurist
Bureaumanager brandweer Rotterdam Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond district haven
Projectsecretaris maatratregio’s Brandweer BRZO (NIFV/Nibra-Arnhem)
Projectsecretaris Landelijk Expertisecentrum Brandweer BRZO
Lid Commissie van Toezicht PI de IJssel
Vertrouwenspersoon Nationale Vereniging de Zonnebloem
Secretaris verbetertraject Brzo

de heer L.T. van Ravenhorst, raadslid PVDA gemeente Brielle
Hoofd Algemene Zaken, gemeente Maassluis
Plv. voorzitter Bezwarencommissie Gemeente Rotterdam kamersV en VI (rechtspositie en WWB)
Voorzitter bezwarencommissie P&O gemeente Oud-Beijerland
Voorzitter bezwarencommissie P&O Regionale Sociale Dienst Hoekse Waard
Voorzitter Raad van toezicht Bibliotheek Zuidhollandse Delta
Eigen coachingpraktijk
Plv. lid klachtencommissie Open Universiteit Nederland
Lid Begeleidingscommissie Personeelsmonitor A en O fonds gemeenten
Lid adviesgroep HRM Bestuursacademie Nederland
Auteur/Recensent op de website www.managementissues.com
raadslid de heer J.C. Wolters
Adviseur communicatie Van Dokkum Communicatie
Lid Bestuur Stichting Recreatiecentra De Meeuw
raadslid mevrouw M.v.d. Hoek – Bergeijk
Administratief medewerkster
Presidente van Passage
Kerkelijk medewerkster
raadslid mevrouw M.S. Zoetemeijer – Pronk
Bestuur Behoud Synagoge Brielle
Bestuur Stichting Vreiheidsbos
Bestuur comitťHartstichting
raadslid de heer T.D. Zaal
geen

Gemeente Brummen Raadsgriffier
M.Veenbergen=Mw. M. Veenbergen () raadslid
G.S.W.teBokkel=Dhr. G.S.W. te Bokkel (CDA)
J.B.Paauw=Dhr. J.B. Paauw (CDA)
G.J.Ypma-Liefers=Mw. G.J. Ypma-Liefers (CDA)
F.L.J.Brunning=Dhr. F.L.J. Brunning (IPV)
H.vanDijk=Dhr. H. van Dijk (IPV)
H.J.deLooff=Dhr. H.J. de Looff (IPV)
I.M.Roelands-Cramer=Mw. I.M. Roelands-Cramer (IPV)
M.E.Meindersma=Mw. M.E. Meindersma (IPV)
B.Q.Groot=Dhr. B.Q. Groot (PvdA)
R.A.Pawlot=Dhr. R.A. Pawlot (PvdA)
W.vanWeteringen=Dhr. W. van Weteringen (PvdA)
B.G.Smith=Mw. B.G. Smith  (PvdA)
E.G.S.J.terHoeven=Mw. E.G.S.J. ter Hoeven (PvdA)
J.Soer=Mw. J. Soer  (PvdA)
J.Westerink=Mw. J. Westerink (PvdA)
M.A.deJong=Mw. M.A. de Jong (PvdA)
J.A.C.M.Elbers=Dhr. J.A.C.M. Elbers (VVD)
J.B.Mullink=Dhr. J.B. Mullink (VVD)
G.Verver-Drenth=Mw. G. Verver-Drenth (VVD) wethouder
E.M.vanOoijen=Dhr. E.M. van Ooijen (PvdA)
G.vanKlinken=Dhr. G. van Klinken (PvdA)

drs. E.V. (Lisenka)Schmitz, gemeentesecretaris gemeente Brummen  
NEVENFUNCTIES
bestuurslid Stichting Zwerfkinderen Mozambique, statutair gevestigd in Leiden
Bron: gemeente Brummen Tuesday, December 02, 2008 7:20 PM
Sectormanager grondgebied en clustermanager welzijn gemeente Hellendoorn
Werkte voor een aantal Wolter Kluwer bedrijven
Nederlandse Organisatie voor Tijdschriften uitgevers
Adviesbureau op het gebied van informatie en communicatietechnologie

Brummen, Mw. mr. M. (Miranda) Veenbergen raadsgriffier gemeente Brummen  
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Brummen Wednesday, December 10, 2008 2:03 PM  

Gegeven uit het verleden

Jurist Gemeente Arnhem

Beleidsmedewerker Politieregio Gelderland Midden

B.Q. Groot PvdA Geen - Lid van de jury voor de toekenning van

de jaarprijzen Nederlandse journalistiek

(De Tegel).

- Voorzitter radiojury van De Tegel.

- Forum- en debatleider op freelance

basis.

- Buurtbemiddelaar SWB.

- Statutair bestuurder van de Stichting

De Gelderse Ondernemer

 

E.G.S.J. ter Hoeven-

Teerink

PvdA Geen Geen

J. Holtslag-Westerink PvdA Administratief medewerker Ministerie van FinanciŽn -

Belastingdienst Centrum

voor ICT

B Geen

M.A. de Jong PvdA Sr. Juridisch medewerker Gemeente Barneveld B Geen

R.A. Pawlot PvdA Fabrieksarbeider Mayr-Melnhof B Geen

B.G. Smith-Wolters PvdA Geen - SWB: lid van de huisbezoekgroep O

J. Soer PvdA Manager klinisch geneesmiddelen

onderzoek

PPD Ede B Geen

W. van Weteringen PvdA Management secretaris Berkel Milieu NV B Geen

J.B. Paauw

fractievoorzitter

CDA Geen Geen

G.S.W. te Bokkel CDA Zelfstandig ondernemer Stal te Bokkel VOF B - Voorzitter Onderling Paarden

- verzekeringfonds Eerbeek en

Omstreken

- Schatter Paardenverzekering Angerlo

en Omstreken

- Bestuurslid Warmbloed vereniging

Voorst en Omstreken

 

G.J. Ypma-Liefers CDA Geen Geen

J.A.C.M. Elbers

fractievoorzitter

VVD Verkeerskundig adviseur Transpute, Amersfoort B Geen

J.B. Mullink VVD Directeur Mullink-Advies, bureau

voor financiŽle, fiscale en

B Geen

7.5pt;
Overzicht beroep en nevenfuncties raad, bijgewerkt op 6 juni 2008

juridische dienstverlening

G.J. Verver VVD Consumentenservice/directiesecreta

riaat

Vitakraft groothandel in

dierenbenodigdheden

B Geen

F.L.J. Bruning

fractievoorzitter

IPV Senior Opbouwwerker Welstede Welzijnsgroep

in Ede

B

Geen

H.J. de Looff IPV Receptionist, telefonist. Gelre Ziekenhuizen,

Zutphen

Geen

M.M. Meindersma-

Matulessy

IPV Geen Geen

I.M. Roelands-Cramer IPV Geen - Regional bestuurslid van het dekenale

bestuur IJssellanden in Zwolle

- IVN-lid

 

T. Yanar IPV Studente Psychologie HAN Nijmegen O Geen

 

 

E.M. van Ooijen

wethouder

PvdA

- Lid van het gewestelijk bestuur van de Partij van de Arbeid provincie Gelderland

- Mede-eigenaar van “Eef van Ooijen Creatieve Communicatie BV” 

 

G. van Klinken 

wethouder

PvdA

Geen nevenfuncties

 

 

D. ter Maat

wethouder

CDA

- Voorzitter van het bestuur van Shantykoor "De IJsselboei&quotBrummen te Brummen

 

 

Raadsleden

7.5pt;
Overzicht beroep en nevenfuncties raad Brummen, 25 april 2008

 

B.Q. Groot

fractievoorzitter

PvdA Geen - Lid van de jury voor de toekenning van

de jaarprijzen Nederlandse journalistiek

(De Tegel).

- Voorzitter radiojury van De Tegel.

- Forum- en debatleider op freelance

basis.

- Buurtbemiddelaar SWB.

- Statutair bestuurder van de Stichting

De Gelderse Ondernemer

 

E.G.S.J. ter Hoeven-

Teerink

PvdA Geen Geen

J. Holtslag-Westerink PvdA Geen

M.A. de Jong PvdA Sr. Juridisch medewerker Gemeente Barneveld B Geen

R.A. Pawlot PvdA Geen

B.G. Smith-Wolters PvdA Geen - Docent MBvO bij SWB Brummen

O

J. Soer PvdA Manager klinisch geneesmiddelen

onderzoek

PPD Ede B Geen

W. van Weteringen PvdA Mnagement secretaris Berkel Milieu NV B Geen

J.B. Paauw

fractievoorzitter

CDA Geen

G.S.W. te Bokkel CDA Zelfstandig ondernemer Stal te Bokkel VOF B - Voorzitter Onderling Paarden

- verzekeringfonds Eerbeek en

Omstreken

- Schatter Paardenverzekering Angerlo

en Omstreken

- Bestuurslid Warmbloed vereniging

Voorst en Omstreken

 

G.J. Ypma-Liefers CDA Geen Geen

J.A.C.M. Elbers

fractievoorzitter

VVD Verkeerskundig adviseur Transpute, Amersfoort B

E. de Jong VVD

G.J. Verver VVD Consumentenservice/directiesecreta

riaat

Vitakraft groothandel in

dierenbenodigdheden

B Geen

7.5pt;
Overzicht beroep en nevenfuncties raad, 25 april 2008

F.L.J. Bruning

fractievoorzitter

IPV Senior Opbouwwerker Welstede Welzijnsgroep

in Ede

 

Geen

H.J. de Looff IPV Receptionist, telefonist. Gelre Ziekenhuizen,

Zutphen

Geen

M.M. Meindersma-

Matulessy

IPV Geen

I.M. Roelands-Cramer IPV Geen - Parochie Heilige Geest

- IVN-lid

 

T. Yanar IPV Studente Psychologie HAN Nijmegen O Geen

 

 

G.W.S. te Bokkel

raadslid CDA

Nevenfuncties

Voorzitter LRV “de Veluwezoom” 

Voorzitter Onderling Paarden verzekeringfonds Eerbeek

F.L.J. Bruning

raadslid/Fractievoorzitter IPV

Nevenfuncties In dienst als opbouwwerker bij IJsselkring, zorg en welzijn, Doetinchem

J.A.C.M. Elbers raadslid Fractievoorzitter VVD

Geen nevenfuncties opgegeven 14 maart 2008

B.Q. Groot raadslid/9.5pt Fractievoorzitter PvdA

Nevenfuncties

Voorzitter van de jury “De Gelderse ondernemer van het jaar” 

Statutair bestuurder van de jury “De Gelderse ondernemer van het jaar” 

Forumleider, op freelance basis

Lid van het klantenpanel van de korpschef politie Gelderland-Zuid

E.G.S.J. ter Hoeven-Teerink Raadlid/9.5pt PvdA

Nevenfuncties: geen

Mw. J. Holtslag-Westerink raadslid PvdA

Administratief medewerkster bij de Belastingdienst

Geen nevenfuncties opgegeven 14 maart 2008

E. de Jong

raadslid VVD

 

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties opgegeven 14 maart 2008

Mw. M.A. de Jong raadslid PvdA

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties opgegeven 14 maart 2008

H.J. de Looff

raadslid IPV

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties opgegeven 14 maart 2008

Mw. M.E. Meindersma

raadslid IPV

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties opgegeven 14 maart 2008

 

J.B. Paauw

Fractievoorzitter CDA Voorzitter Forum Samenleving

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties opgegeven 14 maart 2008

 

 

R.A. Pawlot

raadslid PvdA

 

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties opgegeven 14 maart 2008  

Mw. I.M. Roelands-Cramer

raadslid IPV

Nevenfuncties

Vrijwillig: parochie Heilige Geest - Vrijwillig: onbezoldigd IVN-lid

Mw. B.G. Smith-Wolters

raadslid PvdA

Docent MBvO bij Stichting Iselgauw - Docent MBvO bij SWB Brummen

Mw. J. Soer

raadslid PvdA

Manager in het klinisch geneesmiddelenonderzoek

Geen nevenfuncties opgegeven 14 maart 2008

 

Mw. Veenbergen

Mw. G.J. Verver

raadslid VVD

Nevenfuncties

Lid Stichting Vrienden van de Michaelshoeve

 

 

 

W. van Weteringen

raadslid PvdA

Nevenfuncties: geen

 

  margin-left:35.4pt;text-indent:-35.4pt"> Mw. T. Yanar

raadslid IPV

 

Nevenfuncties

Geen nevenfuncties opgegeven 14 maart 2008

 

 

 

Mw. G.J. Ypma-Liefers

raadslid CDA

Nevenfuncties: geen

Rekenkamercommissie

mr. drs. F.W.A.J. Giesbers (voorzitter)

mw drs. H.W.M. Witjes 

S.J. Schuijt (leden) 

mw ing. C. van Middelkoop (secretaris)

Gemeente Brunssum Raadsgriffier
P.Peeters=Dhr. P. Peeters () raadslid
mr.L.J.H.Snackers=Dhr. mr. L.J.H. Snackers (BBB/Lijst Palmen)
G.M.E.Gerards=Dhr. G.M.E. Gerards (BCD (Brunssumse Christen Democraten))
J.H.Peeters=Dhr. J.H. Peeters (BCD (Brunssumse Christen Democraten))
J.M.H.Middelveld=Dhr. J.M.H. Middelveld (CDA)
J.P.F.Gelissen=Dhr. J.P.F. Gelissen (CDA)
A.E.P.J.Janssen=Dhr. A.E.P.J. Janssen (Lijst Borger)
H.J.Janssen=Dhr. H.J. Janssen (Lijst Borger)
R.P.L.Dautzenberg=Dhr. R.P.L. Dautzenberg (Lijst Borger)
A.G.L.Huisman-Peeters=Mw. A.G.L. Huisman-Peeters (Lijst Huisman-Peeters)
A.vanderLinden=Dhr. A. van der Linden (PAK)
G.G.Luit=Dhr. G.G. Luit  (PAK)
S.J.H.L'Espoir=Dhr. S.J.H. L' Espoir (PAK)
M.H.Gilissen=Dhr. M.H. Gilissen (PvdA)
R.J.A.Wullschleger=Dhr. R.J.A. Wullschleger (PvdA)
drs.H.J.S.M.Broers=Dhr. drs. H.J.S.M. Broers (PvdA)
A.P.vanMalde-Oosterhuis=Mw. A.P. van Malde-Oosterhuis (PvdA)
J.A.M.Damen=Mw. J.A.M. Damen (PvdA)
N.B.V.Dibbets=Mw. N.B.V. Dibbets (PvdA)
Dhr. A.G. de Haas (VVD)
J.T.H.J.vanOppen=Dhr. J.T.H.J. van Oppen (VVD)
J.W.G.Scheffers=Dhr. J.W.G. Scheffers (VVD) Gemeentesecretaris
drs.M.A.M.H.Huijben=Dhr. drs. M.A.M.H. Huijben () wethouder
P.F.Heinen=Dhr. P.F. Heinen (CDA)
J.H.J.Janssen=Dhr. J.H.J. Janssen (PAK)
ing.E.Geurts=Dhr. ing. E. Geurts (PvdA)
mr.R.deBoer=Dhr. mr. R. de Boer (VVD)

Brunssum Verdana">Brunssum, Dhr. drs. M.A.M.H. Huijbengemeentesecretaris gemeente Brunssum
NEVENFUNCTIES
Lid comitť de patronage Fanfare St. Barbara, Harmonie Orkest Brunssum
Lid erebestuur Schutterij St. Gregorius, Lid Rotary (inkomend voorzitter) Heerlen
Penningmeester Vereniging van Gemeentesecretarissen kring Zd Limburg
Lid Cie Bestuurlijke Ontwikkeling Vereniging van Gemeentesecretarissen
Lid Raad van Toezicht ambtenaren opleiding Strategisch Beleidsontwikkelaar
Bron gemeente Brunssum Sent: Thursday, February 19, 2009 3:12 PM

Dhr. P. Peeters, raadsgriffier gemeente Brunssum
NEVENFUNCTIES
Ik heb geen (bestuurlijke) nevenfuncties, Peter Peeters Raadsgriffier Gemeente Brunssum 10 november 2008

Eric Geurts wethouder
werkgever: Regio Parkstad Limburg
Nevenfuncties:
Stichting Nieuwjaarsconcert Parkstad Limburg
Lid van het DB en AB van Reinigingsdiensten RD4
Lid van het comitť Straatspeeldag Klingbemden
R. de Boer wethouder
Nevenfuncties:
Stichting Sportpunt Parkstad (penningmeester/secretaris) (Brunssum)
Stichting Vrienden van de Parelloop (voorzitter) (Brunssum)
WGR + Parkstad Limburg (bestuurslid) (Heerlen)
Lid Comitť van Aanbeveling VLK Broenssem
P.F. Heinen wethouder
RD4. N.V. (Raad van commissarissen.) (Heerlen)
Concordia Stichting (bestuurslid)
Vennoot V.O.F visgilde Heinen

J.H.J. Janssen wethouder
Atrium Ziekenhuis (Transfer verpleegkundige/coŲrdinator)
Nevenfuncties:
Vootzitter Comitť van Aanbeveling Landelijke Scoutingband Concours (Brunssum)

M.T. de Bruijn raadslid
Nevenfuncties:
Brunssumse Sport Federatie (voorzitter) (Brunssum)
A.G. de Haas raadslid
Nevenfuncties:
Bewonersbelangen Emma-park (Brunssum)
VVD afdeling Brunssum-Onderbanken (Brunssum)

J.A.M. Damen raadslid
werkgever: M.C. Gommans
Nevenfuncties:
ISD BOL (AB - lid)
PVDA fractiesecr.

N.B.V. Dibbets raadslid
Speeltuin Klaver-4

J.P.F. Gelissen raadslid
Onderwijsstichting Movare
G.M.E Gerards raadslid
K.S.V Heerlen (Innovo)
Nevenfuncties:
ATIVU (Brunssum)

M.H. Gilissen raadslid
Nevenfuncties:
BSV Limburgia (Brunssum)
Stichting Seniorenraad (Brunssum)

A.G.L. Huisman-Peeters raadslid
Nevenfuncties:
Astmafonds (Collectant: Astmafonds, Hartstichting, Gehandicapten) (Brunssum)
Rabobank 6446 AS Brunssum

A.E.P.J. Janssen raadslid
Nevenfuncties:
Lid programmaraad gemeente Brunssum

H.J. Janssen raadslid
Rd4 Reinigingsdiensten

S.J.H. L’Espoir raadslid
Maatschappelijk werker St Bureau Jeugdzorg Limburg (Roermond)
Nevenfuncties:
Alumni Social Work (bestuurslid) (Hogeschool Zuyd te Sittard)
St Internationaal Jongerenwerk (bestuurslid) (Schin op Geul)
Vereniging Stop Awacs (bestuurslid) (Bru/Ond)
Werkgroep tegen Fascisme en Racisme (bestuurslid) (Heerlen)
WerkvoorzieningsschapOZL (Heerlen)

A. van der Linden raadslid
DSM

G.G. Luit raadslid
(vanaf 01-01-2003 Arbeidsongeschikt)
Nevenfuncties: Geen

A.P. van Malde-Oosterhuis raadslid
Nevenfuncties:
Wijkteam Oost (Brunssum)

J.M.H. Middelveld
raadslid
Grontmij BV
Pinkstergemeente Kom en Zie (Schinnen)

J.H.T.J. van Oppenraadslid
Financieel adviseur, Register Makelaar en Taxateur
Heeren van Op gen Hoes (penningmeester) (Brunssum)
RK Kerkbestuur H. Gregorius de Grote (admi/penningm.) (Brunssum)
Lid Rotary Brunssum-Onderbanken
Lid erebestuur Schutterij H.Gregorius
Lid BSV Limburgia

J.H. Peeters raadslid
Fortis ASR
Speeltuiver.Buschkesberg (Brunssum)
SV Brunssum

J.W.G. Scheffersraadslid
Zelfstandig ondernemer

L.J.H. Snackers raadslid
CNV
Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS)

R.J.AWullschlegerraadslid
Zelfstandig Ondernemer
Nederlandse Branchevereniging voor PGB-Adviseur
Syndion (Gorinchem)

Gemeente Bunnik Raadsgriffier
B.vanAsperdt=Dhr. B. van Asperdt () raadslid
A.L.E.vandenBoom=Dhr. A.L.E. van den Boom (CDA)
J.A.vanEck=Dhr. J.A. van Eck (CDA)
J.W.vanEck=Dhr. J.W. van Eck (CDA)
P.Lakerveld=Dhr. P. Lakerveld (CDA)
P.F.Heijmerink=Dhr. P.F. Heijmerink (CDA)
H.J.Hoitink=Dhr. H.J. Hoitink (D66)
H.J.Meerdinkveldboom=Dhr. H.J. Meerdinkveldboom (P21)
J.Sterk=Dhr. J. Sterk  (P21)
J.P.Dekker=Dhr. J.P. Dekker (P21)
P.B.M.Heijmerink=Dhr. P.B.M. Heijmerink (P21)
A.A.vanderStijl=Mw. A.A. van der Stijl (P21)
Y.Hoogendijk=Mw. Y. Hoogendijk (P21)
G.W.A.vanderVelde=Dhr. G.W.A. van der Velde (VVD)
J.Buzepol=Dhr. J. Buzepol (VVD)
J.C.Louwerse=Dhr. J.C. Louwerse (VVD) Gemeentesecretaris
mr.G.Veenhof=Dhr. mr. G. Veenhof () wethouder
J.M.vanGeest=Dhr. J.M. van Geest (CDA)
H.R.WalburghSchmidt=Dhr. H.R. Walburgh Schmidt (P21)
S.B.M.Rinsma=Mw. S.B.M. Rinsma (PvdA)

Dhr. mr. G. Veenhof, gemeentesecretaris gemeente Bunnik  
NEVENFUNCTIES
Gecommitterde examens Hogeschool Utrecht
Lid Commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Renkum
Bestuurslid verenigingsraad NCRV
Bron gemeente Bunnik 11 december 2008

Dhr. B. van Asperdt raadsgriffier gemeente Bunnik, nevenfuncties ontvangen na teldatum 150109 was nog 21 bron Nienhuis/Leenders (3)
NEVENFUNCTIES
Voorzitter oudercommissie kinderopvang "de Kresj"en buitenschoolseopvang de "viele"in Wijk bij Duurstede
Lid werkveldadviesraad van AVANS Hogescholen, opleiding bestuurskunde
Lid kenniskring AVANS Hogescholen, opleiding bestuurskunde
Lid vereniging van bestuurskunde
Bron gemeente Bunnik 22 januari 2009

A.L.E. van den Boom raadslid Directeur/eigenaar Bomerijck BV, Bomerijck

assurantiŽn BV, Financieel adviesburo Van

den Boom Odijk BV, van Halbertsma/ Van den

Boom V.O.F., JBS V.O.F., Boels V.O.F. en

BOS V.O.F.

Voorzitter coŲperatie samenwerkende tussenpersonen

Elftalleider jeugdelftal van S.V.Odijk,

Spelend lid van de S.V.Odijk-tennis

mede-organisator van het jaarlijkse Concours

Hippique van LR &ampPC De Veldruiters in Werkhoven.

J. Buzepol raadslid Reserve officier Koninklijke Marine

J.P. Dekker raadslid Mede-eigenaar en directeur Dekker Evenementen

Namens raad gemeente Bunnik bestuurslid

SWZ Zeist

J.A. van Eck raadslid Vice-voorzitter landinrichtingscommissie RAK

“Krommerijn”

J.W. van Eck raadslid Chief information officer is bij ING

Spelend lid SV Aurora

Adviseur Jong Nederland Werkhoven

J.M. van Geest wethouder Lid van de "corporate tender board&quotvan het

ministerie van verkeer en waterstaat.

P.B.M. Heijmerink raadslid Bestuurslid van Heijmerink-Reith Stichting

Financieel beheerder vermogen familie

Lid lokale muziekgroep

P.F.Heijmerink raadslid Projectmanager bouwkundige initiatieven tbv

de sector gezondheidszorg

Bestuurslid/penningmeester van de Heijmerink-

Reith Stichting (charitatief)

H.J. Hoitink raadslid Adjunct-directeur Faculteit Geowetenschappen,

Universiteit Utrecht

Voorzitter bestuur stichting Ztroom Cultuurfestival

Kromme Rijn

Mw. Y. Hoogendijk raadslid Eigenaar Yvon Hoogendijk Interim-management

& Coaching, Odijk

Bestuurslid Stichting P’Arts

Voorzitter VvE Zeisterweg blok A Odijk

J.H. de Jong Fractieassistent Lid maatschap Rotary

Directeur CS-research bv

Directeur Field Work bv

Directeur Servitum Beheer bv

P. Lakerveld raadslid Ontwikkelaar Salland Zorgverzekeringen

(gedetacheerd bij Pegasus kennis BV, werkt

veel met gemeenten en zorgleveranciers)

Scheidsrechter SV Odijk

H.A.P. van der Maat Fractieassistent Voorzitter AB Midden Nederland

AB lid HDSR

Commissaris Rabobank Kromme Rijngebied

Voorzitter Terecht Anders

RvA N.M.U.

VV Gr. Raven Oost

Lid plaatselijke groep Leader

K. Maijer Fractieassistent Ambtenaar ministerie van Justitie

J.C. Louwerse raadslid Voorzitter klachtencommissie Koninklijke

Luchtmacht

H.J. Meerdinkveldboom raadslid Bestuurslid Stichting Overleg Gehandicaptenbeleid

Bunnik

Mw. S.B.M. Rinsma wethouder Lid VNG commissie rechtspositie wethouders

en raadsleden

J. Sterk raadslid Advocaat bij Ludwig &ampVan Dam advocaten te

Rotterdam

Mw. A.A. van der Stijl raadslid Op detacheringsbasis werkzaam als casemanager

bij verschillende sociale diensten

G.W.A. van der Velde raadslid Zelfstandig adviseur en interim-manager

Bestuurslid Stichting bescherming Schuitema

H.R. Walburgh Schmidt wethouder Directeur/groot aandeelaanhouder MAPATYA

B.V.

Mw. C.J. Verloop Fractieassistent Onderwijzeres basisschool te Utrecht

J.P.P. van Dort Voorzitter rekenkamercommissie

Voorzitter raad van toezicht SWK-groep te

Rotterdam

Vice-voorzitter raad van toezicht zorgspectrum

te Nieuwegein, Houten, Vianen

Bestuurslid leergeld Nieuwegein

Voorzitter raad van commissarissen woningcorporatie

Rivierengebied

Bestuurslid promotie Vreeswijk

Voorzitter Rekenkamercie. VIP+

Idem. gemeente Bunnik

Voorzitter bestuur De Kom te Nieuwegein

Zelfstandig interim manager

J.G.W. Scheltinga Lid rekenkamercommissie

Controller in dienst van Nederlandse

Spoorwegen

Lid rekenkamercie. VIP+

D.J. Jans Lid rekenkamercommissie

Manager Haute Finance

Lid rekenkamercie. VIP+

Bestuurslid sportvereniging Kangoeroes ‘66

2

B&W

H.R. Walburgh Schmidt

wethouder 

Nevenfunctie(s)

Directeur/groot aandeelaanhouder MAPATYA B.V.

J.M. van Geest

wethouder 

Nevenfunctie(s)

Lid van de "corporate tender board&quotvan het ministerie van verkeer en waterstaat

mw. S.B.M. Rinsma

wethouder 

Nevenfunctie(s)

Lid VNG commissie rechtspositie wethouders en raadsleden

mr. G. Veenhof

Gemeentesecretaris Directeur

Raadsleden:

Raadsleden P21
HeijmerinkP.B.M. (fractievoorzitter)
Nevenfunctie(s)
Bestuurslid van Heijmerink-Reith Stichting

Financieel beheerder vermogen familie 

Lid lokale muziekgroep

 Dekkerdhr. J.P.
Nevenfunctie(s)

Mede-eigenaar en directeur Dekker Evenementen 

Namens raad gemeente Bunnik bestuurslid SWZ Zeist

 
Hoogendijkmw. Y.
Nevenfunctie(s)

Eigenaar Yvon Hoogendijk Interimmanagement &ampCoaching, Odijk

Bestuurslid Stichting P'Arts

Voorzitter VvE Zeisterweg blok A Odijk
Meerdinkveldboomdhr. H.J
Nevenfunctie(s)

Bestuurslid Stichting Overleg Gehandicaptenbeleid Bunnik

 
Sterkdhr. J. Verdana
Nevenfunctie(s)

Advocaat bij Ludwig &ampvan Dam advocaten te Rotterdam

 

Van der Stijlmw. A.A.
Nevenfunctie(s)

Geen


Raadsleden CDA
Boomdhr. A.L.E. van den (fractievoorzitter)
Nevenfunctie(s)

Elftalleider jeugdelftal van S.V. Odijk

Spelend lid van de S.V. Odijk-tennis

Mede-organisator van het jaarlijkse Concours Hippique van LR &ampPC De Veldruiters in Werkhoven
Eckdhr. J.A. van
Nevenfunctie(s)

Vice-voorzitter landinrichtingscommissie RAK "Krommerijn"

 
Eckdhr. J.W. van
Nevenfunctie(s)

Chief infomation officer is bij ING

Spelend lid SV Aurora

Adviseur Jong Nederland Werkhoven

 
Heijmerinkdhr. P.F.
Nevenfunctie(s)

Projectmanager bouwkundige initiatieven tbv de sector gezondheidszorg

Bestuurslid/penningmeester van de Heijmerink-Reith Stichting (charitatief)

 
Lakervelddhr. P.
Nevenfunctie(s)

Ontwikkelaar Salland Zorgverzekeringen (gedetacheerd bij Pegasus kennis BV, werkt veel met gemeenten en zorgleveranciers) 

Scheidsrechter SV Odijk

 

Raadsleden VVD
Buzepoldhr. J. (fractievoorzitter)
Nevenfunctie(s)

Reserve officier Koninklijke Marine

 
Groot-Kooimw. M.K. de
Nevenfunctie(s)

Manager bij de Nederlandse academie voor Eetstoornissen
Louwersedhr. J.C.
Nevenfunctie(s)

Voorzitter klachtencommissie Koninklijke Luchtmacht

 

raadslid D66
Hoitinkdhr. H.J. (fractievoorzitter)
Nevenfunctie(s)

Adjunct-directeur Faculteit geowetenschappen

Voorzitter bestuur stichting Cultuurfestival Kromme Rijn

Fractieassistenten CDA
Jongdhr. J.H. de
Nevenfunctie(s)

Lid maatschap Rotary

Directeur CS-research bv

Directeur Field Work bv

Directeur Servitum Beheer bv

 


Maatdhr. H.A.P. van der
Nevenfunctie(s)

Voorzitter AB Midden Nederland

AB lid HDSR

Commissaris Rabobank Kromme Rijngebied

Voorzitter Terecht Anders

RvA N.M.U.

VV. Gr. Raveb Oost

Lid plaatselijke groep Leader

Fractieassistenten D66
Maijerdhr. K.
Nevenfunctie(s)

Ambtenaar ministerie van Justitie

Verloopmw. C.J.
Nevenfunctie(s)

Onderwijzeres basisschool te Utrecht

Leden van de rekenkamercommissie

de heer J.P.P van Dort (voorzitter) Nevenfunctie(s) Voorzitter raad van toezicht SWK-groep te Rotterdam Vice-voorzitter raad van toezicht zorgspectrum te Nieuwegein, Houten, Vianen Bestuurslid leergeld Nieuwegein Voorzitter raad van commissarissen woningcorporatie Rivierengebied Bestuurslid promotie Vreeswijk Voorzitter Rekenkamercommissie.VIP+ Idem. gemeente Bunnik Voorzitter bestuur De Kom te Nieuwegein Zelfstandig interim manager de heer D.J. Jans Nevenfunctie(s) Manager Haute Finance Lid rekenkamercie. VIP+ Bestuurslid sportvereniging Kangoeroes '66 de heer J.G.W. Scheltinga Nevenfunctie(s) Controller in dienst van de Nederlandse Spoorwegen Lid rekenkamercie. VIP

Gemeente Bunschoten Raadsgriffier
drs.A.S.Dijkstra=Dhr. drs. A.S. Dijkstra () raadslid
H.vandeMheen=Dhr. H. van de Mheen (Betaalbaar Bunschoten)
P.F.Koops=Dhr. P.F. Koops (Betaalbaar Bunschoten)
T.Heinen-vanTwillert=Mw. T. Heinen-van Twillert (Betaalbaar Bunschoten)
H.M.Wieldraaijer=Dhr. H.M. Wieldraaijer (CDA)
M.Beukers=Dhr. M. Beukers (CDA)
mr.M.Nagel=Dhr. mr. M. Nagel (CDA)
E.A.deGraaf-Beukers=Mw. E.A. de Graaf-Beukers (CDA)
W.deJong=Dhr. W. de Jong (Christelijke Arbeiders Partij)
M.vandeGroep-Koelewijn=Mw. M. van de Groep-Koelewijn (Christelijke Arbeiders Partij)
S.deJong=Mw. S. de Jong  (Christelijke Arbeiders Partij)
A.A.Blankestijn=Dhr. A.A. Blankestijn (ChristenUnie)
A.J.Koelewijn=Dhr. A.J. Koelewijn (ChristenUnie)
M.deHarder=Dhr. M. de Harder (ChristenUnie)
Y.R.Huisman=Dhr. Y.R. Huisman (ChristenUnie)
E.S.vanTwillert-Dop=Mw. E.S. van Twillert-Dop (ChristenUnie)
M.Zwaan-Bos=Mw. M. Zwaan-Bos (ChristenUnie)
W.Hop-Vedder=Mw. W. Hop-Vedder (ChristenUnie) Gemeentesecretaris
J.P.vanVelden=Dhr. J.P. van Velden () wethouder
W.Heinen=Dhr. W. Heinen (ChristenUnie)

Bunschoten-Spakenburg

Dhr. drs. A.S. Dijkstraraadsgriffier gemeente Bunschoten-Spakenburg
NEVENFUNCTIES
raadslid ChristenUnie gemeente Hilversum
Technisch voorzitter Jubilee Compaign Netherlands
Secretaris Thuisfrontcommissie Meindertsma Stichting Interserve Nederland
Secretaris van de stichting Jubillee Campaign Nederland, gevestigd te Driebergen, en vanaf 20 november gevestigd te AndijkNederland. (Sinds 11 november 2004)
Institutioneel fondswerver en lobbyist bij Dorcas Aid International te Andijk. (sinds augustus 2003)
Bron gemeente Bunschoten-Spakenburg 24 november 2008

wethouder Willem Heinen
Geen

wethouder Willem Heinen
Geen

wethouder Peter Korlaar
Directeur/eigenaar adm. kantoor
Penningmeester.boekhouder geref. Kerk Spakenburg-Noord (vrijw. Verg.)
Voorzitter Orgelcomitť Noorderkerk
Secr./penn.meester bouwcomm. Geref. Kerk Spakenburg-noord
Voorzitter jubileumcommissie IJsselmeervogels
C.J. Papjes
adjunct-directeur
Scheidsrechter KNVB
H. de Graaf
Afdelingsmanager POC
voorzitter vereniging Ongerweges Geen nevenfuncties hebben:
B. Duijst
Afdelingsmanager Middelen
H.B. de Graaf
Afdelingsmanager Veiligheid en Brandweer
I. Osinga
Afdelingsmanager Burgerzaken
J.W. Wassink
Afdelingsmanager VROM
A. Versluis
Afdelingsmanager Openbare Ruimte

De heer A.A. Blankestijn
Adviseur/kostendeskundige bij Twijnstra Gudde N.V.

Mevrouw E.A. de Graaf-Beukers
Directeur kraam- en verpleegbureau bv
Directeur Kraamzorgservice bv
Bestuursfunctie Stichting Ongerweges
Bestuursfunctie Oudervereniging Ongerweges
Lid brancheorganisatie B.T.N.

De heer A. van de Groep
Ambtenaar gemeente Baarn
Bestuur Nederlandse PatiŽntenvereniging Bunschoten
Bestuur VVE De Tjalk-Bunschoten

Mevrouw M. van de Groep-Koelewijn

De heer W. Heinen

Mevrouw Heinen-van Twillert

Mevrouw W. Hop-Vedder
Administratief medewerkster SWOB (Stichting Welzijn Ouderen Bunschoten) van de Gemeenschappelijke Raad voor het Openbare Bibliotheekwerk in degemeente Naarden en Bussum
Lidvan het Landelijk bestuur van de Remonstrantse Broederschap
PlvBestuurslid van Omroep IKON
Voorzittervan de Academie des Cinquante
LidRaad van Advies Comenius Museum te Naarden Mw.J.M.M. Peeters
raadslid
R&D project managerbij Forbo Flooring B.V.
M.H.J.Potjer-Scholten
raadslid
R.K.Basisschool De Hoeksteen Bussum als ADV-leerkracht
CompasManagement Ontpl. BV Bussum als medewerker
LidPastoraal Team Mariaparochiete Bussem
VoorzitterInt. Pinkstertoernooi voor honk- en softbal HCAW te Bussum
LidBestuur Genootschap Nederland - IsraŽl te Bussum
Mw. G.N. vanRamshorst
raadslid
DocentNederlands Willem de Zwijger College Bussum
PanellidHet Lagerhuis
LidToekenningcommissie gemeentelijk symbool van erkentelijkheid
Plvv.Lid Gemeenschappelijke Raad voor het openbare bibliotheekwerk
Plvv.lid algemeen bestuur Gooisch Natuurreservaat namens de gemeente Bussum
Mw.M.M. Sluiter
raadslid
Auteurboeken, journalist maandblad
LidToekenningcommissie gemeentelijk symbool van erkentelijkheid
LidBezwarencommissie
Plvv.lid Gemeenschappelijke Raad voor het openbare bibliotheekwerk
AdviseurStichting Overleg Platform Nederlandse Cat Fancy
InternationalBreed Council Secretary Manx for the Federation International Fťline
J.Splinter
raadslid
DocentOSG Meergronden Almere-Haven
GACHilversum
ANWBGolf (Naarden)
W.A.M.van Waes
raadslid
DGA-van W.A.M. van Waes&Partners B.V.
interimmanagent
RoadSafety Consultancy
DGA- Marketing&Adviesbureau Remy B.V.
DOBLIdode- en blinde hoekspiegel
KascommissieRoei en Zeilvereniging Naarden
R.Wallenburg
raadslid
HemaB.V. Amsterdam adjunct hoofd administratie financiŽn
LidVolle Evangelie Gemeente Driebergen - Zeist
Mw.drs. J. Wolters-Rougoor
raadslid
Docentaan de Christelijke Agrarische Hogeschool te Dronten
JeugdwerkPKN gemeente Bussum
LidCDAV regiegroep buitenland
Lidraad van toezicht Tennisvereniging Bosheim
Drs.J.H.J. Zegering Hadders
raadslid
VoorzitterBestuur Nederlandse Globat Head Clients Wholesale Banking
VoorzitterCoŲrdinatiecomitť Wholesale Nederland
DirecteurExploitatiemaatschappij Tunnel onder de Noord
DirecteurExploitatiemaatschappij Wijkertunnel
VoorzitterAdviesraad Gezondheidszorg ING Bank
LidRaad van Commissarissen Bank Mendes Gans
LidRaad van Commissarissen Nationale Borg
LidRaad van Commissarissen ING Lease
LidRaad van Commissarissen MOVIR
LidRaad van Commissarissen Postbank Groen
LidRaad van Commissarissen Grondmij N.V.
Nederlandseverenigingen van banken:
LijdRijkscommissie export-, import-, en investeringsgaranties
Lidalgemeen bestuur Gooisch Natuurreservaat namens de gemeente Bussum
VoorzitterRekeningencommissie
VoorzitterStichting Nieuw Holland (Kustlocatie Hoek van Holland/Den Haag)
BestuurslidStichting Bevordering Transplantatiechirurgie
LidBestuur Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW)
CommissarisWetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer (WTCW)
Lidadviescommissie PPS (VNO/NCW)
LidRaad van Toezicht ICT Regie ministerie EZ
PenningmeesterBestuur Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

Gemeente Buren Raadsgriffier
G.vanDroffelaar=Dhr. G. van Droffelaar () raadslid
A.M.IJkelenstam=Mw. A.M. IJkelenstam (Beter Buren)
C.vanOort=Dhr. C. van Oort (Buren Oprecht en Eerlijk (BOE))
I.J.Lautenbach=Dhr. I.J. Lautenbach (CDA)
M.J.J.vanderHeijden=Dhr. M.J.J. van der Heijden (CDA)
J.vanRijswijk=Dhr. J. van Rijswijk (Gemeentebelangen/D66)
S.vanAlfen=Dhr. S. van Alfen (Gemeentebelangen/D66)
drs.J.F.vanZutphen=Mw. drs. J.F. van Zutphen (Gemeentebelangen/D66)
C.deLange=Dhr. C. de Lange (Protestants-Christelijke Groepering (PCG))
C.vandeBijl=Dhr. C. van de Bijl (Protestants-Christelijke Groepering (PCG))
A.Houtkoop=Dhr. A. Houtkoop (PvdA)
A.Timmer=Dhr. A. Timmer  (PvdA)
M.Hofman=Dhr. M. Hofman  (PvdA)
/J.H.Friedrichs=J.H. Friedrichs (PvdA)
A.K.vanBenschop-vanEldik=Mw. A.K. van Benschop-van Eldik (PvdA)
M.Meeter=Mw. M. Meeter  (PvdA)
C.J.C.vanBaaren=Dhr. C.J.C. van Baaren (VVD)
F.A.Bevers=Dhr. F.A. Bevers (VVD)
M.G.Poorthuis=Dhr. M.G. Poorthuis (VVD)
R.J.Dijkstra=Dhr. R.J. Dijkstra (VVD)
W.vanderLinde=Dhr. W. van der Linde (VVD)
ing.M.A.Tinga=Dhr. ing. M.A. Tinga (VVD) wethouder
drs.G.J.M.E.vanderDonk-vanAndel=Mw. drs. G.J.M.E. van der Donk-van Andel (Gemeentebelangen/D66)
H.N.deRonde=Dhr. H.N. de Ronde (Protestants-Christelijke Groepering (PCG))
W.Wink=Dhr. W. Wink (PvdA)
drs.W.Hompe=Dhr. drs. W. Hompe (PvdA)

Dhr. R.P. van der Starre, gemeentesecretaris gemeente Buren  
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Buren Sent: Thursday, February 19, 2009 10:50 AM

 

Dhr. G. (Gerard) van Droffelaar raadsgriffier gemeente Buren GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Buren Thursday, December 11, 2008 5:38 PM

Drs. M.G. Poorthuis raadslid VVD
Adjunct-directeur Middelendienst provincie Utrecht
Lid Bestuur GBKN Utrecht (samenwerkingsverband nutsbedrijven) – onbezoldigd
Lid Vereniging Dorpsbelangen Maurik – onbezoldigd
Lid VVD – onbezoldigd
Lid Ondernemingskring Rijnsweerd (Utrecht) – onbezoldigd
Fractievoorzitter VVD Buren/lid Presidium/lid commissie ABZ - raadsvergoeding
Lid GI-beraad - Adviescommissie minister VROM t.a.v. GEO/ICT toepassingen

W. van der Linde raadslid VVD
Ondernemer agrarisch bedrijf "de Hooibeemd en Teisterbant&quotte Kerk-Avezaath, gebr. W. en J. van der Linde vof
Lid Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland
Voorzitter Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Roskam te Tiel
Algemeen Bestuurslid Dorpshuis De Avezathen te Kerk-Avezaath
Algemeen Bestuurslid Recreatiemaatschappij Rivierenland
Beschermheer Oranjevereniging Kerk-Avezaath
Lid en/of sponsor of donateur van allerlei culturele, maatschappelijke en sportverenigingen in de gemeente Buren en omgeving

M.A. Tinga

raadslid VVD
Lid bestuur museum Buren en Oranje
Lid Ledenraad RABO Geldermalsen

F.A. Bevers raadslid VVD
Nevenactiviteiten:
Lid ondernemersvereniging Lienden-Ommeren-Ingen te Lienden
Voorzitter commissie Drie Kersen Dorpendagen
Voorzitter van de SociŽteit Jonge Ondernemers Rivierenland te Tiel
Lid ondernemersvereniging Buren
PR bestuurslid KC VVD Gelderland - PR lid VVD Buren (geen bestuursfunctie)
Nacht burgemeester van het Lingemeer
Zelfstandig adviseur o.a. op het gebied van Kwaliteit-, Arbo- en Milieuzorg en Management en Coaching
Bestuurslid RIBIZ (voorheen SociŽteit Jonge Ondernemers Rivierenland Tiel en omgeving)
PR en Communicatie bestuurslid KC VVD Gelderland
Lid Businessclub de Betuwe te Lienden
Lid Supportersvereniging FC Lienden “De Blauwe Zebra”

C.J.C. van Baaren raadslid VVD
Veerman bij de veerdienst Eck en Wiel
Bestuurslid Stichting Dorpshuis ’t Ecksternest
voorzitter kaartclub De Schans Eck en Wiel

R.J. Dijkstra raadslid VVD
Directeur / eigenaar BetuweAdvies makelaardij (www.BetuweAdvies.nl)
Lid Kwaliteitscommissie Begroting en Rekening gemeente Buren
Lid VVD
Voorzitter PR-commissie VVD Buren
Kandidaat PS Staten Gelderland

M. Hofman raadslid PvdA
Sales- en marketing manager Infraspecials BV
Lid FNV
Lid bestuur PvdA afdeling Buren
Lid Vereniging Dorpsbelangen Maurik
Lid Havenclub Amsterdam

Mw. A.K. Benschop-van Eldik raadslid PvdA

Mw. A. Friedrichs-Gijrath raadslid PvdA

Lid landelijk forum PvdA

Lid Kwaliteitscommissie

A. Timmer raadslid PvdA

Geen

M.A. Grond raadslid PvdA Directeur/eigenaar TransMind (Consultancy) Directeur/eigenaar Vino &ampCultura (Reisbureau) Lid Raad van 11 Notenknokers Erichem Voorzitter stichting Vrienden van de Kastanjepoort Erichem

Mw. M. Meeter raadslid PvdA

Geen

I.J. Lautenbach raadslid CDA Directeur ener B.V. Bestuurslid woningstichting ‘Driestad’ te Culemborg Lid van de Restauratiecommissie St. Lambertuskerk Buren

M.J.J. van der Heijden raadslid CDA

Bestuurslid KGB Buren

Mw. A.M. IJkelenstam raadslid Beter Buren

Geen

C. van de Bijl raadslid PCG

Bestuurslid Gereformeerde Bijbelstichting (Midden Betuwe)

H.N. de Ronde raadslid PCG

Fruitteler

J.H. Wellner raadslid GB/D66
Penningmeester Corsoclub Buren (onbetaald)
Voorzitter jubileumcommissie SB VBuren (onbetaald)
Lid Algemeen Bestuur Regio Rivierenland (onbetaald)
Lid werkgroep toekomstvisie corso Stichting Vierstromenland (onbetaald)

W.A. Wiegers

raadslid GB/D66

 

Geen

S. van Alfen raadslid GB/D66 Administratief medewerker
Secretaris Biljartvereniging Calimero

C. van Oort raadslid BOE
Bedrijfsleider ‘Vonk &ampCo B.V.’ te Lienden
Directeur CEVO Beheer B.V. te Lienden

Mw. Drs. G.J.M.E. van der Donk-van Andel wethouder

Geen

Drs. W.G. Hompe wethouder
Directeur/eigenaar GMG
Algemeen bestuurslid Stichting GGZ, regio Nijmegen
Algemeen bestuurslid ROC Nijmegen
Algemeen bestuurslid Stichting Rijk van Nijmegen
Algemeen bestuurslid NIM
Voorzitter Stichting Jeugdtandverzorging Regio Nijmegen)

K.A. Kettelerij wethouder
Lid DB LANDER

G.J. Velthorst wethouder
Bestuurslid jongerenwerk Kompas Lienden

W. Wink wethouder

 

Marcel Poorthuis
Functie: Fractievoorzitter VVD
Nevenactiviteiten
Adjunct-directeur Middelendienst provincie Utrecht
Lid Bestuur GBKN Utrecht (samenwerkingsverband nutsbedrijven)
Lid Vereniging Dorpsbelangen Maurik
Lid VVD
Lid Ondernemingskring Rijnsweerd (Utrecht)
Fractievoorzitter VVD Buren/lid Presidium/lid commissie ABZ
C0020107

Wim van der Linde
Functie: Gemeenteraadslid VVD
Nevenactiviteiten:
Zelfstandig adviseur o.a. op het gebied van Kwaliteit-, Arbo- en Milieuzorg en Management en Coaching
Ondernemer agrarisch bedrijf "de Hooibeemd en Teisterbant&quotte Kerk-Avezaath, gebr. W. en J. van der Linde vof- Lid Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland
Voorzitter Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Roskam te Tiel
Algemeen Bestuurslid Dorpshuis De Avezathen te Kerk-Avezaath
Algemeen Bestuurslid Recreatiemaatschappij Rivierenland
Beschermheer Oranjevereniging Kerk-Avezaath
Lid en/of sponsor of donateur van allerlei culturele, maatschappelijke en sportverenigingen in de gemeente Buren en omgeving
C0020107

ing. Marten Tinga
Functie: Gemeenteraadslid VVD
Nevenactiviteiten:
Lid bestuur museum Buren en Oranje
Lid Ledenraad RABO Geldermalsen
C0020107

Cees van Baaren
Functie: Gemeenteraadslid VVD
Nevenactiviteiten:
Veerman bij de veerdienst Eck en Wiel
C0020107

Remco Dijkstra
Functie: Gemeenteraadslid VVD
Nevenactiviteiten:
Zelfstandig ondernemer/makelaar o.g. Betuwe Advies Makelaardij
Secretaris VVD regio Rivierenland (tot 01.07.06)
Lid Kwaliteitscommissie Begroting en Rekening gemeente Buren
Plv. lid Regio Rivierenland (gemeente Buren)
Voorzitter PR-commissie VVD-afdeling Buren
C0020107

Mark Hofman
Functie: Fractievoorzitter PvdA
Nevenactiviteiten:

Sales- en marketing manager Infraspecials BV
Lid FNV
Lid bestuur PvdA afdeling Buren
C0020107

Annie Benschop-van Eldik
Functie: Gemeenteraadslid PvdA
C0020107 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

Alke Friedrichs-Gijrath
Functie: Gemeenteraadslid PvdA
C0020107 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

Arie Timmer
Functie: Gemeenteraadslid PvdA
C0020107 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

Marc Grond
Functie: Gemeenteraadslid PvdA
Nevenactiviteiten:
Directeur/eigenaar TransMind (Consultancy)
Directeur/eigenaar Vino &ampCulture (Reisbureau)
Lid Raad van 11 Notenknokers Erichem
Bestuurslid W.V. De Helling Culemborg
Lid Jubileumcommissie 50 jaar Kastanjepoort (tijdelijk)
C0020107

Margreet Meeter
Functie: Gemeenteraadslid PvdA
C0020107 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

Naam: Wim Wiegers
Functie: Fractievoorzitter
C0020107 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

Jan Wellner
Functie: Gemeenteraadslid Gemeentebelangen/D66
Nevenactiviteiten:
Penningmeester Corsoclub Buren
C0020107

Sander van Alfen
Functie: Gemeenteraadslid Gemeentebelangen/D66
Nevenactiviteiten:
Administratief medewerker
Secretaris Biljartvereniging Calimero
C0020107

Henk de Ronde
Functie: Gemeenteraadslid Protestants Christelijke Groepering PCG
Nevenactiviteiten:
Fruitteler
C0020107

Idzerd Lautenbach
Functie: Fractievoorzitter CDA
Nevenactiviteiten:
Directeur ener B.V.
Bestuurslid woningstichting ‘Driestad’ te Culemborg
Lid van de Restauratiecommissie St. Lambertuskerk Buren
C0020107

Riny van der Heijden
Functie: Gemeenteraadslid CDA
Nevenactiviteiten:
Bestuurslid KGB Buren
C0020107

Cees van Oort
Functie: Fractievoorzitter BOE Bure
Nevenactiviteiten:
Bedrijfsleider ‘Vonk &ampCo B.V.’ te Lienden
Directeur CEVO Beheer B.V. te Lienden
C0020107

Anne-Marie IJkelenstam
Functie: Fractievoorzitter Beter Buren
C0020107 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

K. Tammes
Functie: Voorzitter
Taken: Voorzitter van de gemeenteraad.
C0020107 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

Gemeente Bussum Raadsgriffier
mr.L.A.Wieringa=Dhr. mr. L.A. Wieringa () raadslid
J.A.I.deLange=Dhr. J.A.I. de Lange (CDA)
J.R.Heerschop=Dhr. J.R. Heerschop (CDA)
W.A.M.vanWaes=Dhr. W.A.M. van Waes (CDA)
drs.J.Wolters-Rougoor=Mw. drs. J. Wolters-Rougoor (CDA)
R.Wallenburg=Dhr. R. Wallenburg (ChristenUnie)
P.W.A.Overdiep=Dhr. P.W.A. Overdiep (D66)
M.M.Sluiter=Mw. M.M. Sluiter (D66)
H.J.B.Lansink=Dhr. H.J.B. Lansink (GroenLinks)
S.A.Braamhaar=Dhr. S.A. Braamhaar (GroenLinks)
G.N.vanRamshorst=Mw. G.N. van Ramshorst (GroenLinks)
H.B.Boudewijnse=Mw. H.B. Boudewijnse (GroenLinks)
M.Barendregt=Dhr. M. Barendregt (PvdA)
P.Hoekstra=Dhr. P. Hoekstra (PvdA)
J.M.M.Peeters=Mw. J.M.M. Peeters (PvdA)
drs.E.T.M.Groten-Verheijen=Mw. drs. E.T.M. Groten-Verheijen (PvdA)
drs.I.G.G.deLange=Mw. drs. I.G.G. de Lange (PvdA)
P.A.M.Kehl=Dhr. P.A.M. Kehl (VVD)
P.C.Barneveld=Dhr. P.C. Barneveld (VVD)
drs.E.Bezoen=Dhr. drs. E. Bezoen (VVD)
drs.J.H.J.ZegeringHadders=Dhr. drs. J.H.J. Zegering Hadders (VVD)
M.H.J.Potjer-Scholten=Mw. M.H.J. Potjer-Scholten (VVD)
ing.J.G.deJonge-Meijerink=Mw. ing. J.G. de Jonge-Meijerink (VVD)
mr.A.C.vandenBerg-vanBart=Mw. mr. A.C. van den Berg-van Bart (VVD) Gemeentesecretaris
mr.M.Plantinga=Mw. mr. M. Plantinga () wethouder
drs.H.Schoon=Dhr. drs. H. Schoon (CDA)
drs.G.Boekhoff=Dhr. drs. G. Boekhoff (PvdA)
drs.A.J.Gouka=Dhr. drs. A.J. Gouka (VVD)

Beemster

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!

Voorzitter:

J.S.C.M. Louter

Secretaris:

A.L. (Lauryan)Bakker

Leden:

A.J. Berger (Zeevang)
A. Middelbeek (Zeevang)
A.E.M. Roelofsen-Vlaar (Schermer)
J.J. Eindhoven (Schermer)
P.J. Zwitselaar (Graft-de Rijp)
P.F. Dijkman (Graft-de Rijp)
L.J.M. Schagen (Beemster)
J.R.P.L. Dings (Beemster)
BeemsterBeemster, Mw. E. Kroese-Vrolijksgemeentesecretaris gemeente Beemster
NEVENFUNCTIES

Secretaris Stichting tot Herdenking van de droogmaking van de Polder de Beemster

Voorzitter bestuur Stichting Purmerendse ScholenGroep
Bron gemeente Beemster Sent: Sunday, February 15, 2009 5:07 PM

Dhr. C.J. Jongesraadsgriffier gemeente Beemster 
NEVENFUNCTIES
- voorzitter StudenŠ comitť. 
- hoofd afdeling bedrijfsondersteuning.
Bron: Gemeente Beemster 12 november 2008

 

G.H. Hefting (wethouder) “Qualitate Qua”:
Lid algemeen en dagelijks bestuur TDBZ .
Plv. lid algemeen bestuur Landschap Waterland
Bestuurslid Stichting Welstandszorg Noord-Holland

(WZNH).
Bestuurslid Stichting Beheer Kerckhaen .

J.C. Klaver (wethouder) “Qualitate Qua”:
Lid algemeen bestuur Stichting Spoor .
Lid algemeen bestuur Landschap Waterland.
Lid algemeen bestuur Nationaal Landschap Laag

Holland i.o.

Overige:

n.v.t.

S.M. Ruijs-Buskermolen (wethouder) “Qualitate Qua”:

Bekendmaking hoofd- en nevenfuncties bestuurders gemeente Beemster

augustus 2008

2
Lid DB Baanstede .
Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap

Zaanstreek-Waterland .
Plv. lid algemeen bestuur Regionale Brandweer

Zaanstreek-Waterland .
Lid algemeen bestuur GGD Zaanstreek-Waterland

.
Plv. lid algemeen bestuur GHOR .
Lid Regionale Volkshuisvestingscommissie/Bc-Waterland

.
Voorzitter urgentiecommissie .

Overige:
Directeur VOF Ruijs Kasregisters .

Raadsleden

M. Bakker “Qualitate Qua”:

n.v.t.

Overige:
Directeur eigen bedrijf (Mts met echtgenote).

Mw. C. van den Berg “Qualitate Qua”:

n.v.t.

Overige:
Directeur openbare basisschool De Bonte Klaver

.

N.J.J.J. Buis “Qualitate Qua”:
Lid algemeen bestuur TDBZ.

Overige:
Project engineer .
Vrijwilliger ouderenvervoer naar RK kerk te

Westbeemster .
Vrijwilliger wijkcontact voor RK kerk te Westbeemster

.

A.N. Commandeur “Qualitate Qua”:

n.v.t.

Overige:
Hobbyboer.

Bekendmaking hoofd- en nevenfuncties bestuurders gemeente Beemster augustus 2008
Lid regioraad Stadsregio Amsterdam (vergoeding).
Lid rekenkamercommissie Beemster, Graft-De Rijp,

Schermer en Zeevang .

Overige:
Eigenaar juridisch adviesbureau.
Secretaris A.O.V. Beemster Ondernemer .
Lid bestuur VOWA .
Lid klachtencommissie PSG .

n.v.t.

Overige:
Voorzitter Nederlandse Akkerbouw Vakbond

.
Algeheel adviseur.
Partime- c.q. oproepkracht boerderij.
G.H.L. Heikens

n.v.t.

Overige:
CoŲrdinator Cursusbureau Clup Welzijnswerk Purmerend

.
Medewerker museum Betje Wolff
E.J. Helder-Pauw
Lid algemeen bestuur TDBZ.

Overige:
Mts met echtgenoot veehouderij bedrijf.
Penningmeester Stichting Speelgelegenheid

Middenbeemster .
Secretaris bestuur Stichting Binnendijks .
Lid kantinecommissie SV Beemster .
Lid veecommissie .


Voorzitter Buurtvereniging Arenberg .


Lid Commissie Buurtverenigingen .

J.H. KŲhne “Qualitate Qua”:

n.v.t.

Overige:
Melkveehouder.
Lid bestuur rundveehouderij LTO Noord.
Secretaris Beemster Jagersvereniging.
Secretaris Stichting Veemarkt Purmerend.

N.C.M. de Lange “Qualitate Qua”:

n.v.t.

Bekendmaking hoofd- en nevenfuncties bestuurders gemeente Beemster

augustus 2008
Bestuurslid Stichting Beheer Kerckhaen.
L.J.M. Schagen
Lid rekenkamercommissie Beemster, Graft-De Rijp,

Schermer en Zeevang .

Overige:
Afdelingshoofd Sector Ingenieursbureau DWR

.
Docent St. Wateropleiding Nieuwegein .
Eenmanszaak Schagen Enginering .
Hobbyboer
K.C. Visser

W. Zeekant “Qualitate Qua”:
Plv.lid regioraad Stadsregio Amsterdam .

Overige:
Penningmeester Vrienden van het N.K.T. .
Voorzitter Odd Fellows .

Griffier

C.J. Jonges “Qualitate Qua”:
Voorzitter StudenŠ comitť.

Overige:
Hoofd afdeling bedrijfsondersteuning.

Commissieleden (niet-raadsleden)
D. Langerijs
AgrariŽr.

A.A.M. Vlaar “Qualitate Qua”:

n.v.t.

Overige:
AgrariŽr.
P.C. de Waal
Beleidsmedewerker Ministerie van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit .
Algemeen bestuurslid van Stichting de Beemster Keyser

.
Vrijwilliger bij de Protestantse Kerk Beemster.
Lid algemeen bestuur Stichting Plattelandsvernieuwing

Beemster .

J. van der Wal “Qualitate Qua”:

n.v.t.

Overige:
Eigenaar adviesbureau /zelfstandige zonder

personeel.
Bestuurslid platform Arbeidsdeskundigen bedrijven en

arbo-diensten .
Bestuurslid stichting HS Keur (vergoeding).
Bestuurslid Nederlandse Vereniging van

arbeidsdeskundigen de NVVA.(onkostenvergoeding)
G.H. Hefting (wethouder)
Lid algemeen en dagelijks bestuur TDBZ
plv. lid algemeen bestuur Landschap Waterland .
Bestuurslid Stichting Welstandszorg Noord-Holland (WZNH)
Bestuurslid Stichting Beheer Kerckhaen
J.C. Klaver (wethouder)
lid algemeen bestuur Stichting Spoor
lid algemeen bestuur Landschap Waterland;
lid algemeen bestuur Nationaal Landschap Laag Holland i.o.
S.M. Ruijs-Buskermolen (wethouder)
lid DB Baanstede
- lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland ;
plv. lid algemeen bestuur Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland ;
lid algemeen bestuur GGD Zaanstreek-Waterland
plv. lid algemeen bestuur GHOR
lid Regionale Volkshuisvestingscommissie/Bc-Waterland
voorzitter urgentiecommissie .
directeur VOF Ruijs Kasregisters

Gemeentesecretaris

E. Kroese-Vrolijks
Secretaris Stichting tot Herdenking van de droogmaking van de Polder de Beemster
Voorzitter bestuur Stichting Purmerendse ScholenGroep

Raadsleden
M. Bakker
directeur eigen bedrijf (Mts met echtgenote)
Mw. C. van den Berg
directeur openbare basisschool De Bonte Klaver
N.J.J.J. Buis
lid algemeen bestuur TDBZ
project engineer
vrijwilliger ouderenvervoer naar RK kerk te Westbeemster ;
vrijwilliger wijkcontact voor RK kerk te Westbeemster
A.N. Commandeur
hobbyboer.
Mr. J.R.P.L. Dings
lid regioraad Stadsregio Amsterdam (vergoeding)
lid rekenkamercommissie Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang
eigenaar juridisch adviesbureau
secretaris A.O.V. Beemster Ondernemer
lid bestuur VOWA
lid klachtencommissie PSG
J.Th. Droog
voorzitter Nederlandse Akkerbouw Vakbond
algeheel adviseur
partime- c.q. oproepkracht boerderij.
G.H.L. Heikens
- medewerker museum Betje Wolff
E.J. Helder-Pauw
lid algemeen bestuur TDBZ
Mts met echtgenoot veehouderij bedrijf
penningmeester Stichting Speelgelegenheid Middenbeemster
secretaris bestuur Stichting Binnendijks
- lid kantinecommissie SV Beemster
- lid veecommissie voorzitter Buurtvereniging Arenberg lLid Commissie Buurtverenigingen
J.H. KŲhne
melkveehouder
lid bestuur rundveehouderij LTO Noord
secretaris Beemster Jagersvereniging
secretaris Stichting Veemarkt Purmerend
N.C.M. de Lange
Stichting Beheer Kerckhaen
L.J.M. Schagen
lid rekenkamercommissie Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang
interim manager bij Waternet
- docent St. Wateropleiding Nieuwegein
- eenmanszaak Schagen Enginering
- hobbyboer
K.C. Visser
W. Zeekant
plv.lid regioraad Stadsregio Amsterdam
penningmeester Vrienden van het N.K.T.
voorzitter Odd Fellows

Griffier
C.J. Jonges
voorzitter StudenŠ comitť.
hoofd afdeling bedrijfsondersteuning
D. Langerijs
agrariŽr<
A.A.M. Vlaar
agrariŽr
P.C. de Waal
Beleidsmedewerker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
algemeen bestuurslid van Stichting de Beemster Keyser
vrijwilliger bij de Protestantse Kerk Beemster
Lid algemeen bestuur Stichting Plattelandsvernieuwing Beemster
J. van der Wal
eigenaar adviesbureau / zelfstandige zonder personeel;
bestuurslid platform Arbeidsdeskundigen bedrijven en arbo-diensten ;
bestuurslid stichting HS Keur (vergoeding);
bestuurslid Nederlandse Vereniging van arbeidsdeskundigen de NVVA.( onkostenvergoeding). G.H. Hefting wethouder
projectcontroller Rabobank Amsterdam
lid algemeen bestuur TDBZ
plv. lid algemeen bestuur Landschap Waterland
- bestuurslid Stichting Beheer Kerckhaen

J.C. Klaver> wethouder
agrarische ondernemer (tot 3-12-2007);
lid algemeen bestuur Stichting Spoor
lid algemeen bestuur Landschap Waterland

S.M. Ruijs-Buskermolen
wethouder
directeur VOF Ruijs Kasregisters
- voorzitter urgentiecommissie
- voorzitter overleg vluchtelingenwerk
- lid DB Baanstede
- lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland ;
plv. lid algemeen bestuur Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland ;
lid algemeen bestuur GGD Zaanstreek-Waterland;
plv. lid algemeen bestuur GHOR

Raadsleden

M. Bakker
directeur eigen bedrijf (Mts met echtgenote)

Mw. C. van den Berg
directeur openbare basisschool De Bonte Klaver

N.J.J.J. Buis
project engineer
lid algemeen bestuur TDBZ

A.N. Commandeur
Geen nevenfuncties

Mr. J.R.P.L. Dings
eigenaar juridisch adviesbureau;
secretaris A.O.V. Beemster Ondernemer
lid bestuur VOWA
secretaris Stichting Steunprojecten Samen Werken
lid klachtencommissie PSG
lid externe beroepscie FUWA GWK Bank
lid regioraad Stadsregio Amsterdam
lid rekenkamercommissie Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang

J.Th. Droog
voorzitter Nederlandse Akkerbouw Vakbond
algeheel adviseur;
partime- c.q. oproepkracht boerderij

G.H.L. Heikens
sociaal cultureel werker
- medewerker museum Betje Wolff

E.J. Helder-Pauw>
lid algemeen bestuur TDBZ;
penningmeester Stichting Speelgelegenheid Middenbeemster
secretaris bestuur Stichting Binnendijks
- lid kantinecommissie SV Beemster
- lid veecommissie

J.H. KŲhne
melkveehouder;
lid bestuur LTO;
secretaris Beemster Jagersvereniging;
secretaris/penningmeester SBVP


N.C.M. de Lange
bestuurslid Stichting Beheer Kerckhaen

L.J.M. Schagen
afdelingshoofd Sector Ingenieursbureau DWR
- docent St. Wateropleiding Nieuwegein
- eenmanszaak Schagen Enginering
- hobbyboer
lid rekenkamercommissie Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang
K.C. Visser
veehouder

W. Zeekant
penningmeester Vrienden van het N.K.T.
voorzitter Odd Fellows
plv.lid regioraad Stadsregio Amsterdam

C.J. Jonges
Griffier
voorzitter StudenŠ comitť

Leden van de rekenkamercommissie
De gemeenten Beemster, Graft-de Rijp, Schermer en Zeevang hebben een gezamenlijke rekenkamercommissie ingesteld.

J.S.C.M. Louter, >Voorzitter

G.A. Koot, >Secretaris
Gemeente Beemster

J.R.P.L. Dings

L.J.M. Schagen
Gemeente Graft-de Rijp

P.F. Dijkman

P.J. Zwitselaar
Gemeente Schermer

J.J. Eindhoven

A.E.M. Roelofsen-Vlaar
Gemeente Zeevang

A. Middelbeek

A.J. Berger

Na een gedegen voorbereiding van de griffiers van Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang hebben de 4 gemeenteraden op grond van artikel 81o van de Gemeentewet eind 2005 besloten tot het instellen van een gezamenlijke rekenkamercommissie.

De samenstelling van de rekenkamercommissie bij aanvang was:
-de heren Klaver en Schagen: gemeenteraadsleden Beemster;
-de heren Van der Goot en Hoekstra Bonnema: gemeenteraadsleden Graft-De Rijp;
-de heren Tensen en Hagens: gemeenteraadsleden Schermer;
-de heren Middelbeek en Moone: gemeenteraadsleden Zeevang;
-de heren Louter en Dijk: (externe) voorzitter respectievelijk secretaris (griffier Zeevang).

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 ziet de samenstelling van de rekenkamercommissie er als volgt uit:
-raadsleden gemeente Beemster: de heren Jos Dings en Leo Schagen;
-raadsleden gemeente Graft-De Rijp: de heren Pieter Dijkman en Lino Zwitselaar;
-raadsleden gemeente Schermer: de heer John Eindhoven (tevens plv-voorzitter van de rekenkamercommissie) en mevrouw Annelies Roelofsen-Vlaar;
-raadsleden gemeente Zeevang: de heren Andre Middelbeek en Arie Berger
-externe voorzitter: Jos Louter.

Na de benoeming van Erich Dijk tot griffier van de gemeente Waterland heeft de commissie in haar vergadering van juni 2006 de heer Fred Koot benoemd tot nieuwe secretaris (extern)

Bergambacht, Mw. S. van der Ruitgemeentesecretaris gemeente Bergambacht


Bergambacht, Dhr. P. (Piet) van Willigengemeentesecretaris gemeente Bergambacht
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Bergambacht Sent: Friday, February 13, 2009 3:52 PM

Mw. mr. drs. E.J. Karman-Moermanraadsgriffier gemeente Bergambacht
NEVENFUNCTIES Gemeenteraadslid, gemeente Gouda Voorzitter commissie oppasdienst PKN kerk te Gouda

Bron gemeente Bergambacht 13 november 2008

Nevenfuncties bestuurders ontvangen moeten nog door mij op internet worden gezet.
Dhr. W.A. de Boom(Gemeentebelang)
Afdelingsdirecteur VMBO bij het Scheepvaart- en transportcollege te R’dam

Dhr. G.J. Burgert (CDA)
Advocaat/procureur, Burgert &ampEikenboom Advocaten Rotterdam

Dhr. J.B. Dooms (PvdA)
Opleidingsadviseur Kenteq
Docent ROC ID College
Jeugdleider, voetbalvereniging Bergambacht
Bestuurslid FSKL (platform van vakorganisaties voor opleidingsadviseurs voor de kenniscentra)
Mw. E. Fluiter – Kuijvenhoven (Gemeentebelang)
Politieambtenaar, Politie Rotterdam-Rijnmond
Eigenaar ťťnmanszaak Yin Yang Koi Farm
Plaatsvervangend lid Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard text-align:justify">
Mw. G.J. Goudriaan – de Vries (PvdA)
HRM-opleidingsadviseur, Topscore BV
Voorzitter Stichting Cultureel Contrast
Organisator Cultureel Cafť
Interim voorzitter Kunst Collectief Illuzien
Plaatsvervangend lid Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard

Dhr. A.P. Groenendijk (SGP/CU)
Hoofd Automatisering, Driestar Educatief
Mw. J.A. van der Hee – de Vos (VVD)
Lid Leader Plaatselijke Groep (onbezolidigd)
Lid Gebiedscommissie
Lid Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard

Dhr. M.W. Klein Hofmeijer (Gemeentebelang)
Netwerkmanager, KPN Telecom
Mw. H. Kooy (PvdA)
Lid vrijwilligerscomitť gemeente Bergambacht
Voorzitter Commissie Ouderen werken aan veiligheid, Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht
Coach, Landmark Education (onbezoligd)
Projectleider signalerend huisbezoek, Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht
Lid Algemeen Bestuur Technisch Bureau voor de Krimpenerwaard

Dhr. W.F. van der Mark (Gemeentebelang)
Adviseur bij v/d Mark Verzekeringen
Secretaris van de Ondernemerskring Bergambacht
Mw. A.B. Oosterom – de Jong (Gemeentebelang)
Consulente Inkomen, zorg en werk bij gemeente Moordrecht
Dhr. W.T. van Persie (SGP/CU)
Hoofd FinanciŽle- en Interne Zaken, Koninklijke Vereniging FOSAG voorzitter Christelijke Basisschool “De Wegwijzer”
Penningmeester Reformatorisch Samenwerkingsverband Weer Samen naar School te Gouda
Voorzitter zangvereniging “Met Hart en Stem”, te Berkenwoude
Dhr. H.W. Wassink (SGP/CU)
Rijksambtenaar, Ministerie van FinanciŽn Raadsleden:

mw. E. Fluiter-Kuijvenhoven
(fractievoorzitter)

Gemeentebelang

Nevenfunctie:

M.W. Klein Hofmeijer

Gemeentebelang

Nevenfunctie:

W.A. de Boom

Gemeentebelang

Nevenfunctie:

W.F. van der Mark

Gemeentebelang

Nevenfunctie:

mw. A.B. Oosterom-de Jong

Gemeentebelang

Nevenfunctie:

H.W. Wassink>
(fractievoorzitter)

SGP/CU

Nevenfunctie:

W.T. van Persie

SGP/CU

Nevenfunctie:

A.P. Groenendijk

SGP/CU

Nevenfunctie:

mw. G.J. Goudriaan-de Vries>
(fractievoorzitter)

PvdA

Nevenfunctie:

mw. H. Kooy

PvdA

Nevenfunctie:

J.B. Dooms

PvdA

Nevenfunctie:

mw. J.A. van der Hee-de Vos>
(fractievoorzitter)

VVD

Nevenfunctie:

mr. G.J. Burgert>
(fractievoorzitter)
CDA
Nevenfunctie:


mw. mr. drs. E.J.Karman-Moerman

Raadsgriffier

Nevenfunctie:

Bergen-Limburg

bergenlimburgBergen, (L) Dhr. G.B. Kuipersgemeentesecretaris gemeente Bergen (Limburg)
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid van een fanfare.
Bron gemeente Bergen-Limburg Sent: Wednesday, February 18, 2009 9:43 AM

Dhr. W.P.G.M. Scheepensraadsgriffier gemeente Bergen (Limburg)>
NEVENFUNCTIES Interim-manager Opleider Gemeente- en Bestuursrecht Lid diverse commissies van bezwaarschriften en klachten in Noord-Brabant en Limburg Consulent Limburg van het Actieprogramma Lokaal Bestuur (VNG/BKZ) Secretaris Stichting Schouwburg Cuijk Secretaris CDA afdeling Arcen en Velden Statenlid provincie Limburg

Bron gemeente Bergen Limburg 25 november 2008

Nevenfuncties Van der Kallen e heer Van der Kallen is de voorzitter van de Rekenkamer K5. Hij is tevens voorzitter of plaatsvervangd voorzitter van rekenkamercommissies van de volgende gemeenten: Bergen (L) (voorzitter) Breukelen, Abcoude en Loenen (voorzitter) Cuijk (voorzitter) Haaren (voorzitter) Harenkarspel (vice voorzitter) Maasgouw (vice voorzitter) Mook en Middelaar (voorzitter) Niedorp (vice voorzitter) Schijndel (voorzitter) Sint Anthonis (voorzitter) Venray (voorzitter) Zoeterwoude (voorzitter)

>De heer van der Kallen is gemeenteraadslid van de gemeente Bergen Op Zoom, lid van het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta, lid van het afdelingsbestuur Zuid van het waterschap Rijn en IJssel, lid ontslagcommissie CWI, district Zuid-West Nederland. Tot slot is de heer Van der Kallen eigenaar/onderzoeker van de organisatie Geberes.

Dhr. B.J.M. CDA wethouder gemeente Bergen L
Lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen
Commissariaat van de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen
Freelancer met betrekking tot interim-management, projectmanagement en managementtrainingen
CHop18-08-2010

Dhr. F.J.R. Pekema (VVD) wethouder gemeente Bergen L
Voorzitter zangkoor Senoor Bergen
Voorzitter afdelingscommissie Bergen van de Rabobank Land van Cuijk Noord en Maasduinen
Directeur/grootaandeelhouder Make-It B.V.
Directeur-eigenaar Congresbureau 'De Vlinder'
CHop18-08-2010

Nevenfuncties raadsleden en rekenkamercommissie
>Overzicht nevenfuncties Raadsleden/Secretaris en Rekenkamercommissie Gemeente Bergen (2006 — 2010)

CDA
Arts, R.P.M.
>Nevenfunctie(s)
>Bestuurslid HRC '27 (Afferden)
>Vloet, N.A.M.
>Nevenfunctie(s)
>Secretaris Gebiedscommissie Maasduinen
>Loonen, M.P.J.M.
>Nevenfunctie(s)
Vice-voorzitter Kerkbestuur St. Joseph Siebengewald;
Voorzitter locale Jeugdraad Siebengewald;
Voorzitter Buurtvereniging de Grensrand;
Secretaris/penningmeester Biologische producenten Vereniging Limburg;
Fractiesecretaris CDA afdeling Bergen
>Steijvers, J.J.M.
>Nevenfunctie(s)
>Ambtenaar gemeente Mook en Middelaar;
>Medevennoot VOF Cabrug Mode en Textielverwerking
>Straatman, J.H.M.
>Nevenfunctie(s)
>Voorzitter St. Jaarmarkt;
>Voorzitter Toneelvereniging De ontknoping;
>Penningmeester Kerkbestuur Siebengewald

PK
>Ponjee, L.Th.A.M.
>Nevenfunctie(s)
>Penningmeester Zangkoor Sonoor
>Brand, M.M.H.
>Nevenfunctie(s)
>Voorzitter Promotieplatform Maasduinen
>Dilweg, E.J.
>Nevenfunctie(s)
>Directeur Vereniging ORKA
>Welbers, Th.G.J.
>Nevenfunctie(s)
Voorzitter Jong Nederland Bergen;
Bestuurslid/secretaris FNV Bondgenoten Gemeente
Bergen en Gennep
>Valcla, J.C.G.
>Nevenfunctie(s)
Bestuurslid Jong Nederland Bergen;
Bestuurslid Dorpsraad Aijen
>Jaspers, J.Th.F.
>Nevenfunctie(s)
>Bestuurslid Jong Nederland Siebengewald

VVD
>Kwast van der, W.R.
>Nevenfunctie(s)
Lid ledenraad Vereniging Achmea;
Voorzitter regiobestuur VVD
>Frenken, M.W.G.
>Nevenfunctie(s)
>Geen
>Schijfs W.P.M.
>Nevenfunctie(s)
Lid Dorpsraad Wellerlooi;
Redactielid Website Wellerlooi;
ICT-Beleidsadviseur Gemeente Venlo

PLC
>Lamers, H.J
>Nevenfunctie(s)
>Geen
>Kuipers, G.B.
>Secretaris
>Nevenfunctie(s)
>G een

Leden van de rekenkamercommissie:
>Ponjee, L.Th.A.M.
>Nevenfunctie(s)
>Penningmeester Zangkoor Sonoor
>Kwast van der, W.R.
>Nevenfunctie(s)
>Lid ledenraad Vereniging Achmea;
>Voorzitter regiobestuur VVD
>Gans de E.E.
>Nevenfunctie(s)
>Eigenaar/directeur IR, bureau voor ontwikkeling, begeleiding &ampuitvoering van projecten in de vrijetijdssector
>Kallen van der L.H
>Nevenfunctie(s)
>LID gemeenteraad Bergen op Zoom;
>LID ontslagcommissie CWI Kamer Breda;
>LID AB Waterschap Brabantse Delta;
>LID afd. bestuur Zuid Waterschap Rijn & IJssel;
>Vice-voorzitter RKC Maasbracht (tot 31-1 2-2005);
Vice-voorzitter RKC Harenkarspel;
Voorzitter Rekenkamer K5 gemeenten (Vlist, Schoonhoven, Nederlek, Berg. Ambacht en Ouderkerk aan de IJssel);
>Voorzitter RKC Heel (tot 31-12-2005);
>Voorzitter gezamenlijke RKC — BAL gemeenten (Abcoude, Breukelen en Loeven);
>Voorzitter RKC 's (Cuijk, Haaren, Mook en Middelaar, Schijndel, Sint Anthonis en Zoeterwoude)

Bergen op Zoom raadslid gemeente Bergen op Zoom furieus over aanbesteden

26 FEB 2008 Gemeenteraadslid Louis van der Kallen van de gemeente Bergen op Zoom heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa gevraagd op te treden tegen het gemeentelijk beleid. Van der Kallen is van mening dat de gemeente bij sommige aanbestedingen de integriteit niet voorop stelt. Dit meldt BN De Stem.
De gemeente Bergen op Zoom wil dat de Stichting Samenwerken 'voorkeurs-dienstverlener' van de gemeente wordt en voor tonnen projecten gaat uitvoeren. In iets minder extreme vorm dan bij raadslid Van der Kallen (BSD) zijn de plannenook bij VVD'er Gertjan Huisman niet helemaal in goede aarde gevallen.
Optreden
Huisman wil daarom deze maand geen besluit nemen over dit onderwerp. Groen Links, CDA, BSD Leefbaarheid en de SP gaan daarin mee. Een merendeel van de gemeenteraadsleden heeft daarentegen geen problemen met de aanbestedingsplannen. De NMa heeft al laten weten dat het niet zal optreden omdat het meer een taak voor de minister van Economische Zaken is.
Merkwaardig Van der Kallen zegt in BN De Stem na onderzoek te zijn gestuit op merkwaardige aanbestedingen. Eťn schildersbedrijf ontving volgens hem tienduizenden euro's omdat het alle opdrachten van de gemeente mocht uitvoeren.
Eerlijk Hierdoor is de gemeente volgens het raadslid niet de integere en eerlijke opdrachtgever die het in haar eigen nota's zegt te zijn. Met deze zaak die nu speelt rond Stichting Samenwerken zoekt de gemeente volgens Van Kallen een speciale constructie om openbaar aanbesteden te vermijden

Voorkeur
De gemeente zegt hierop dat het bij Stichting Samenwerken niet om een aanbesteding gaat, maar om het aanwijzen van een voorkeurs-leverancier. De schilder werd volgens de gemeente steeds opnieuw gevraagd omdat het bedrijf gewoon het beste werk levert.

Leden van de rekenkamercommissie West-Brabant:

(Bergen op Zoom, Geertruidenberg, Halderbergen, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen en Zundert)

R.J.A. (Ronald) Clayden, Voorzitter

L.A.R. (Luc) Sturm, Plv. Voorzitter

dr. J. (Joost) Naafs, Lid

dr. drs. A.M.M. (Sandra) van Breugel, Lid

drs. M.G. (Marcel) van Schadewijk, Lid

Ambtelijk secretaris:

W. (Wim) de Schipper

bergenopzoomBergen op Zoom, Dhr. drs. A. Haasnoot gemeentesecretaris gemeente Bergen op Zoom
NEVENFUNCTIES
Lid van een lokaal kerkbestuur
Bron gemeente Bergen op Zoom Sent: Thursday, April 02, 2009 2:29 PM

F.P. de Vos, raadsgriffier gemeente Bergen op Zoom
NEVENFUNCTIES
voorzitter Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant/Tholen.
voorzitter Stichting gehandicapte jongeren Sczcecinek (Polen)
Lid initiatiefgroep oprichting hospice Bergen op Zoom.

Bron: gemeente Bergen op Zoom 25 november 2008

wethouder A.J.F.M. Linssen Bestuur Veiligheidsregio (plv. lid) Stuurgroep Courage NV Rewin (lid van raad van commissarissen) Overleg IndustriŽle Kring Bergen op Zoom (IKB) CoŲrdinerend;
per onderwerp afvaardiging bepalen Overleg BOB/ MKB Stuurgroep Veiligheidshuis Marktcommissie Overleg Kermisexploitanten Stichting Vestingsteden Stichting Toerisme Bergen op Zoom CoŲperatieve vereniging voor VVV’s in West- en Midden-Brabant (lid) Promotiecommissie Commisaris REWIN
Linssen Beheer B.V.
Nederlands Beurs Buro B.V. (betreft een slapende B.V.)
Organisatie- en adviesburo Linssen B.V.
Evenementenhallen Beheer B.V.
V.o.F. Zuid-West Hallen Horeca &ampEvenementenhallen Beheer B.V.

wethouder A.F.M. Siebelink

NV SAVER Federatie Zorgbreedte Primair Onderwijs(2e afgevaardigde hoofd Een S is 1e afgevaardigde) Regionaal Onderwijsoverleg Servicepunt Handhaving Regio Midden & West-Brabant (SEPH) Integrale commissie Milieu en Water (I.C.M.W.) Raad van Commissarissen Parkeerbedrijf voorzitter Stichting A4-Zoomweg Noord Robel (spoorlijn Rotterdam-Antwerpen) Gebiedsgerichte Aanpak Westelijk Noord-Brabant (GGA) tbv A4 Regionaal Bestuurlijk Overleg Scheldestroomgebied commissie Externe Veiligheid Docent O.S.G. De Ring van Putten te Spijkenisse (volledig verlof per 01-08-2006)

wethouder A.J. Hagenaars Commissie voor Georganiseerd Overleg NV Stadsherstel NV SAVER NV Vliegveld Seppe Gebiedscommissie Brabantse Delta Gebiedsgerichte Aanpak Westelijk Noord-Brabant (GGA) tbv Bergse Haven Algemene Aandeelhoudersvergadering Bergse Haven Stuurgroep Zuidelijke Stadsrand NV Delta Nutsbedrijven Essent Brabant Water NV Belastingdienst Zuid-West te Roosendaal (volledig verlof gedurende wethouderschap)

wethouder A. Veraart Commissie voor Georganiseerd Overleg Regionaal Jeugdoverleg Bestuur Kleinschalig Collectief Vervoer (lid) PPC Stedelijke Vernieuwing Bestuurlijk OverlegMaatschapppelijke Opvang / Verslavingszorg Commissie van advies ex art. 17 van stichting Savelanden Raad van advies Zorgkantoor OGGZ platform (Overleg Geestelijke Gezondheidszorg) Stuurgroep Preventie, Wonen, Welzijn, Zorg (PWWZ) M5 overleg sociaal beleid Noord-Brabantse Gemeenten Bestuurlijk overleg 7 centrumgemeenten Maatschappelijke opvang/Verslavingszorg Bestuurlijk overleg maatschappelijke regeling Openbare en Geestelijke Gezondheiszorg (GROGZ) Portefeuillehoudersoverleg JGZ Subregionaal portefeuillehoudersoverleg WMO Bestuurlijk Overleg Reghionaal Ambulance Vervoer (RAV) Brabant Midden West en Noord Stuurgroep Zuidelijke Stadsrand (tevens A.J. Hagenaarsanderen indien nodig) HRM adviseur/Arbeids- en organisatiedeskundige

wethouder M.J.P. Van Eekelen BV De Schelp (+ sportfondsen Halsteren in liquidatie) Bestuur Kleinschalig Collectief Vervoer (plv. lid) Stichting Samen Werken Stichting Halwana Stichting Beeldenroute Binnenschelde Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid West-Brabant (RPA) Werkgelegenheids-PACT Noord-Brabant Werkvoorzzieningsschap West Noord Brabant M5 overleg sociaal beleid Noord Brabantse Gemeenten

Lijst Linssen 20 maart 2007
A.J. van Es
raadslid (politieke partij) Lijst Linssen plv. voorzitter raad
lid raadscommissie bestuur &ampVeiligheid en Ruimtelijk Ontwikkeling Uitvoering en Beheer
voorzitter commissie Maatschappelijke Dienstverlening&ampCultuur
In loondienst: naam bedrijf/organisatie:
functie: Teamkader Customer Services Nuplex Resins BV
Bestuurslid Nuplex resins Pensioenfonds

L.C.J. Wijten
raadslid (politieke partij) Lijst Linssen
Lid raadscommissie Middelen, lid raadscommissie Maatschappelijke Dienstverlening en Cultuur
Voorzitter van de controle commissie
In loondienst of als zelfstandige:
naam bedrijf/organisatie: FPU

Openbare betrekkingen:
--
Persoonlijke (bestuurs)functies: penningmeester fietsclub cs Bergen op Zoom
F.M.J. Hagens
raadslid (politieke partij) Lijst Linssen
Lid raadscommissie Maatschappelijk Dienstverlening en Cultuur
Lid commissie Sociale Zekerheid bezwaarschriften
In loondienst of als zelfstandige: gepensioneerd
V.V. UWF Kankerbestrijding Secretaris.
Public.Relations en secretaris Zangkoor deFluweeltjes
Public Relations. Stichting Herderstocht
lid Bewoners Commissie St. Soomland
voorzitter wijkcommissie Tuinwijk
voorzitter buurtwacht Tuinwijk
G.J.F. Akkermans
a. raadslid Lijst Linssen
lid raadscommissie Middelen
Lid raadscommissie Maatschappelijke Dienstverlening &ampCultuur
a. In loondienst of als zelfstandige:
in loondienst bij Dental Goes
voorzitter wijkcommissie Nw. Borgvliet/Langeweg
voorzitter verzamelclub 't Veldteke
bestuurslid (organisator)St. Nicolaas Borgvliet
inzamelaar-sponsor voor Polen
J.P. GabriŽls
a. raadslid Lijst Linssen
lid raadscommissie Bestuur &ampVeiligheid
Lid raadscommissieRuimtelijke Ontwikkeling, Uitvoering en Beheer
a. In loondienst of als zelfstandige:
organisatie:
B. Openbare betrekkingen:
c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
R. Ravensteijn
a. raadslid Lijst Linssen
b. lid raadscommissieRuimtelijke Ontwikkeling Uitvoering en Beheer
lid raadscommissie Middelen
a. In loondienst of als zelfstandige
voorzitter OGM (ondernemers Grote Markt)
voorzitter Music Company
voorzitter St. Elooy (rijvereniging)
G.M.P.M. Nefs
a. raadslid Lijst Linssen
b. lid raadscommissieBestuur en Veiligheid
lid raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Uitvoering en Beheer.
a. als zelfstandige gerard nefs Consultancy
B. Openbare betrekkingen:
--
c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
Voorzitter Judovereniging "Osaekomi&quotte Lepelstraat

R. Tepper
a. raadslid (politieke partij) Lijst Linssen CDA F.A.C. Mouws
a. raadslid (politieke partij) CDA fractievoorzitter
B. lid raadscommissies Bestuur en Veiligheid
voorzitter hoorcommissie Ruimtelijke plannen
voorzitter bezwarencommissie Sociale Zekerheid
lid begeleidingsgroep Bergse Haven
a. In loondienst of als zelfstandige:
--
B. Openbare betrekkingen:
--
c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
Voorzitter bibliotheek De Bladwijzer Lepelstraat
Lid Dorpsraad Lepelstraat
Lid Ouderenraad Lepelstraat
AB lid rayon bestuur OCNV (onderwijsbond) regio West-Brabant
Chauffeur bus WelzijnHalsteren/Lepelstraat

E.C.A. van den Eijnden
a. raadslid (politieke partij) CDA
B. lid raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Uitvoering en Beheer
lid raadscommissie Middelen
a. In loondienst of als zelfstandige:
naam bedrijf/organisatie: E.v.d.Eijnden functie: agrarier

W.C.E. Musters
a. raadslid (politieke partij) CDA
B. lid raadscommissie Maatschappelijke Dienstverlening en Cultuur
lid raadscommissie Bestuur &ampVeiligheid
a. In loondienst: naam bedrijf/organisatie: Fujicolor Benelux B.V. te Steenbergen functie: Manager Communicatie en PR

B. Openbare betrekkingen:
Voorzitter Regionaal Bestuur van de Zonnebloem West-Brabant.

c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
Lid technische commissie Bridgeclub Steelbridge
Deelnemer buurtpreventieteam Noordgeest

L.C.A. Withagen

E.C.A._van_den_Eijnden
a. raadslid (politieke partij) CDA
B. lid raadscommissie Maatschappelijke Dienstverlening &ampCultuur
lid raadscommissie Middelen
a. In loondienst of als zelfstandige:
Lid adviescommissie ecologie Provincie Noord-Brabant

Nevenfuncties VVD

M. J. P. van Kemenade

J.G. Huismans

P.J.W.J. Slijpen

A.J.M. Coppens
M. J. P. van Kemenade
a. raadslid (politieke partij) VVD Fractievoorzitter
B. plv. voorzitter commissie bestuur &ampVeiligheid
voorzitter commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Uitvoering en Beheer
Lid diverse werkgroepen

Functies buiten het gemeentebestuur:
c. In loondienst

d. Openbare betrekkingen: tijdelijk geen
--
e. Persoonlijke (bestuurs)functies:
Bestuurslid Stichting Liberale Belangen
Voorzitter stichting 02-02-2002

J.G. Huismans
a. raadslid (politieke partij) VVD
B. lid raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Uitvoering en Beheer,
lid raadscommissie Middelen
a. In loondienst of als zelfstandige:
naam bedrijf/organisatie: Stichting Facilitair Bedrijf functie: directeur
Mollercollege Zuidwesthoek Functie: docent
B. Openbare betrekkingen:
--
c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
Voorzitter van de lokale afdeling van het KWF
Lid Brugs Bergse Cultuur Combinatie
Secretaris Stichting Colloseum
P.J.W.J. Slijpen
a. raadslid (politieke partij) VVD
B. lid raadscommissies Bestuur en Veiligheid
lid raadscommissie Maatschappelijke Dienstverlening en Cultuur

Functies buiten het gemeentebestuur:
a. In loondienst: naam bedrijf/organisatie:
C&A Nederland functie: Gepensioneerd medewerker
B. Openbare betrekkingen:
--
c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
Secretaris / penningmeester van de VVD-gemeenteraadsfractie in Bergen op Zoom
Secretaris penningmeester van de Stichting ter Bevordering van de Liberale Belangen in Bergen op Zoom
Vice voorzitter van de Stichting Welzijn Halsteren
Vice voorzitter van de Raad van beheer van de te liquideren NV Sportfondsen de Melanen te Halsteren
A.J.M. Coppens
a. raadslid VVD
lid raadscommissie Middelen
Lid Controlecommsisie
a. zelfstandige:
bedrijf/organisatie: administratiekantoor A. Coppens
functie: eigenaar
B. Openbare betrekkingen:
geen
c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
geen
Nevenfuncties GBWP

P.M.M. Roosendaal
a. raadslid (politieke partij) GBWP (Gemeentelijke Belangen Werknemerspartij)
B. lid raadscommissies Ruimtelijke Ontwikkeling Uitvoering en Beheer en
c. lid raadscommissie Middelen
Lid bezwarencommissie

J.G.M. de Koning van de Casteel
a. raadslid (politieke partij) GBWP (Gemeentebelangen Werknemerspartij )
B. lid raadscommissie Maatschappelijke Dienstverlening en Cultuur
lid raadscommissie Bestuur &ampVeiligheid
a. In loondienst of als zelfstandige:
--
B. Openbare betrekkingen:
--
c. Persoonlijke (bestuurs)functies: P.A.M. van der Velden
a. raadslid (politieke partij) GBWP (Gemeentebelangen Werknemerspartij )
B. lid raadscommissie Bestuur &ampVeiligheid
lid raadscommissie Matschappelijke Dienstverlening &ampCultuur

Functies buiten het gemeentebestuur:
a. In loondienst of als:technical manager bij AD Chemicals BV
L.A.M. van Loon
a. raadslid (politieke partij) GWBP (Gemeentenbelangen Werknemerspartij)
b. lid raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Uitvoering en Beheer,
lid raadscommissie Middelen
a. In loondienst: bij de OMO scholengroep als Hoofd facilitaire zaken Bergen op Zoom e.o.

B. Openbare betrekkingen:
--
c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
Voorzitter a.v. Spado
Nevenfuncties Leefbaarheid W.P. Huijgens
a. raadslid (politieke partij) Groepering Leefbaarheid
B. lid raadscommissie Bestuur &ampVeiligheid
lid raadscommissie Maatschappelijke Dienstverlening &ampCultuur
lid raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling , Uitvoering en Beheer
lid raadscommissie Middelen
lid Presidium
lid commissie Samenspel
lid Controlecommissie
lid Ad hoc commissie verbetering jaarstukken
a. In loondienst of als zelfstandige:
naam bedrijf/organisatie: Huygen Installatie Adviseurs functie: Projectleider / Adviseur

B. Openbare betrekkingen:
--
c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
Secretaris Stichting Vrienden van de Antoniusmolen
Nevenfuncties D66

Mw. Y.J.M.M. Kammeijer-Luycks
a. raadslid (politieke partij) D66
B. lid raadscommissies Bestuur en Veiligheid
Lid raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Uitvoering en Beheer
Lid raadscommissie Maatschappelijke Dienstverlening &ampCultuur
Lid raadscommissie Middelen In loondienst of als zelfstandige:
--
B. Openbare betrekkingen:
Voorzitter Stichting VIV te Bergen op Zoom
Voorzitter Stichting Kunstwerk te Bergen op Zoom

c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
Regiegroep lesbrief Marokko
Nevenfuncties BSD

L.H. van der Kallen
a. raadslid (politieke partij) BSD
B. lid raadscommissie Middelen
lid raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Uitvoering en Beheer
lid raadscommissie Maatschappelijke Dienstverlening &ampCultuur
lid raadscommissie Bestuur &ampVeiligheid
a. In loondienst bij: eigenaar/onderzoeker Geberes
c. Persoonlijke (bestuurs)functies:
Voorzitter rekenkamercommissies van de gemeenten:
Cuyk, Bergen (L), Haaren, Mook en Middelaar, Schijndel, St. Anthonis, Venray en Zoeterwoude
Voorzitter Rekenkamer K 5:
Vlist, Schoonhoven, Bergambacht, Nederlek en Ouderkerk a/d IJssel
Voorzitter rekenkamercommissie:
Breukelen, Abcoude, Loenen
Vice-voorzitter rekenkamercommissie Horenkarspel
Lid van de ontslagcommissie van het CWI Kamer Breda
Vrijwilliger in het inloophuis aan de Williamstraat
Lid BSK-commissie Ruimte&ampMilieu Nevenfuncties Van der Kallen
De heer Van der Kallen is de voorzitter van de Rekenkamer K5. Hij is tevens voorzitter of plaatsvervangd voorzitter van Bergen (L) (voorzitter) Breukelen, Abcoude en Loenen (voorzitter) Cuijk (voorzitter) Haaren (voorzitter) Harenkarspel (vice voorzitter) Maasgouw (vice voorzitter)  Mook en Middelaar (voorzitter) Niedorp (vice voorzitter) Schijndel (voorzitter) Sint Anthonis (voorzitter) Venray (voorzitter) Zoeterwoude (voorzitter)

De heer van der Kallen is gemeenteraadslid van de gemeente Bergen Op Zoom, lid van het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta, lid van het afdelingsbestuur Zuid van het waterschap Rijn en IJssel, lid ontslagcommissie CWI, district Zuid-West Nederland. Tot slot is de heer Van der Kallen eigenaar/onderzoeker van de organisatie Geberes.
Nevenfuncties GroenLinks

A. Harijgens
a. raadslid fractie Groen Links
lid raadscommissie Middelen (voorzitter),
Lid raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Uitvoering en Beheer
Lid raadscommissie Maatschappelijke Dienstverlening &ampCultuur
Lid raadscommissie Bestuur &ampVeiligheid
lid presidium
lid commissie Beleidevaluatie
lid en voorzitter Lokale Rekenkamer

Functies buiten het gemeentebestuur:
a. In loondienst:
naam bedrijf/organisatie: Centric IT Solutions
functie: landelijk productaccountmanager gws4all
Nevenfuncties PvdA A.J. van der Wegen

A.J.A. Nuijten-van Aard

B. Sabudak

J.A.S.H. Verbeem

E.W.C.M. Rampaart

P.M.I. van den Kieboom

Ph.A. Aertssen

A.J. van der Wegen

a. raadslid (politieke partij) PvdAfractievoorzitter b. lid raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Uitvoering en Beheer, lid raadscommissie Middelen, lid presidium

Functies buiten het gemeentebestuur:

a. In loondienst

naam bedrijf/organisatie: Cargill BV functie: EH&S medewerker J.A.S.H. Verbeem

a. raadslid (politieke partij) PvdA

b. voorzitter raadscommissie Bestuur &ampVeiligheid

vice-voorzitter en lidraadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Uitvoering en Beheer

lid commissie RoBel
vennoot Bladspiegel VoF, Bergen op Zoom

Mw. A.J.A. Nuijten-van Aard

a. raadslid (politieke partij) PvdA

b. lid raadscommissie s Bestuur &ampVeiligheid, en Maatschappelijke Dienstverlening &ampCultuur

a. In loondienst of als zelfstandige:

naam bedrijf/organisatie: Bestuurder FNV Bondgenoten

b. Openbare betrekkingen:
--

c. Persoonlijke (bestuurs)functies

E.W.C.M. Rampaart

a. raadslid (politieke partij) PvdA

b. lid raadscommissie Bestuur &ampVeiligheid

lid raadscommissie Middelen

a. In loondienst of als zelfstandige:

naam bedrijf/organisatie: Hogeschool Zeeland

functiedocent fiscale recht

werkzaamheden voor Educaat BV, een organisatie die cursussen verzorgt op het terrein van de financiŽle planning

b. Openbare betrekkingen:

c. Persoonlijke (bestuurs)functies:

Voorzitter examencommissies H.E.O. van de Hogeschool Zeeland B. Sabudak A.J.van_der_Wegen

a. raadslid (politieke partij) PvdA

b. lid raadscommissie Maatschappelijke Dienstverlening &ampCultuur

a. In loondienst :

naam bedrijf/organisatie:

b. Openbare betrekkingen:bestuurslid TVOSK P.M.I. van den Kieboom

a. raadslid (politieke partij) PvdA

b. lid raadscommissie Maatschappelijke Dienstverlening &ampCultuur

lid raadscommissie Bestuur &ampVeiligheid

Functies buiten het gemeentebestuur:

a. In loondienst of als zelfstandige:

naam bedrijf/organisatie:
-

b. Openbare betrekkingen:

raadslidmaatschap

c. Persoonlijke (bestuurs)functies

voorzitter oudervereniging Mytylschool Roosendaal

coach/scheidsrechter voetbalvereniging VVC '68 Ph.A. Aertssen

a. raadslid PvdA
b. lid raadscommissieRuimtelijke Ontwikkeling, Uitvoering en Beheer

lid raadscommissie Middelen


Functies buiten het gemeentebestuur:

a. In loondienst of als zelfstandige:
naam bedrijf/organisatie: zelfstandig advisuer Aertssen Intermediair
functie: Adviseur Bouw, Stedebouw en Arbeidsmarkt

b. Openbare betrekkingen:

Lid van het Algemeen Bestuur waterschap De Brabantse Delta


c. Persoonlijke (bestuurs)functies:

Best

bestBest , De heer dr. G.W. (Wilfred) Goedmakers, a.i. gemeentesecretaris gemeente Best
NEVENFUNCTIES
Eigen bedrijf Goedmakers Advies- &ampInterimmanagement
Bron gemeente Best 13 maart 2009 Profiel dr. Wilfred Goedmakers. Ik ben adviseur op het gebied van strategie, verandering, besturing en inrichting, financiŽn en planning &ampcontrol. Als interim manager vervul ik vooral functies als algemeen manager en manager middelen, bedrijfsvoering, financiŽn en planning & control. In mijn praktijk combineer ik adviseren en managen met onderzoek en publiceren. Het resultaat is een wisselwerking tussen deze drie rollen. Verantwoorde analyses en oplossingen die werken als adviseur. Veranderingen teweeg brengen en resultaten boeken als manager. Verbanden en nieuwe inzichten zoeken als onderzoeker en publicist. Integraal management is daarbij mijn specialismedaarop ben ik ook in 2003 gepromoveerd. Ik voel mij prima thuis in de markt van de gemeenten en provincies, mede door mijn vele jaren werkervaring daar. Ik ben resultaatgericht en vernieuwend. Analytisch en communicatief, met ruime ervaring in complexe (politiek-)bestuurlijke omgevingen. Indien nodig boven de materie staand, maar altijd met oog voor de context en doen wat nodig is, praktijkgericht en met twee voeten in de klei.

Best, drs. H.J.J.M. Roels
Gemeentesecretaris

Dhr. M.J.H.J. Baijensraadsgriffier gemeente Best
NEVENFUNCTIES
Nevenfuncties ontvangen 10 november 2008 moeten nog op internet worden gezet
OUD: Mr. M.J.H.J. (Marcel) Baijens, raadsgriffier gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

bestBest, drs. L.G.M. (Leo) Bisschops BEST OPEN wethouder gemeente Best
Nevenfunctie(s) voor 140809:
Voorzitter, Brabants Expertise Centrum JeugdK-2, Den Bosch (voorheen BSJ)
Lid, Raad van Toezicht Stichting "De Combinatie&quotte Eindhoven
Vice voorzitter, Stichting Ambulante Fiom te Den Bosch
Bestuurslid, Vereniging Nederlandse Bedevaarten te Den Bosch
Voorzitter, Overlegorgaan Kinderbescherming Brabant (OKB)
Lid, Raad van Toezicht CIZ
Bestuurslid, Stichting De Boei te Eindhoven
Voorzitter, GGD Zuidoost-Brabant
Lid (DB-AB), Werkuitvoerschap "Dommelregio"
Voorzitter, Muziek- en Dansinstituut Best-Oirschot
Lid Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie. Regio Noord-Brabant.
Nevenfuncties op 140809
Voorzitter, Muziek- en Dansinstituut Best-Oirschot
Voorzitter, Stuurgroep Jeugd SRE
Voorzitter, Overlegorgaan Kinderbescherming Brabant
Voorzitter, GGD Zuidoost-Brabant
Voorzitter, Brabant Expertise Centrum JeugdK-2, Den Bosch (voorheen BSJ)
Vice-voorzitter, Werkuitvoeringsschap "Dommelregio"
Lid, Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, Regio Noord Brabant
Lid, Raad van Toezicht CIZ
Bestuurslid, Stichting De Boei te Eindhoven
Adviseur, Stichting Ambulante FIOM te Den Bosch
C140809 Hop

Best, V. Kerkhoff PVDA wethouder gemeente Best
Nevenfunctie(s)
lid bestuur FNV Bondgenoten
verzorger tweede herenteam Best Vooruit (voetbal)
maatschappelijk begeleider van de selectiespelers van Best Vooruit

Best, M.W.C.A. Vervaart VVD wethouder gemeente Best
Nevenfuncties
Directeur/eigenaar, MVB adviesburo/interimmanagement (geen bedrijfsactiviteiten)

Best, drs. P.E.J.M. Gondrie CDA

Functie:
- Medevennoot, Adviesburo Gondrie VOF

Docent, Hogeschool Avans

Nevenfuncties

Voorzitter, Stichting Kruiswerk Best

Commissaris, Twice Eindhoven B.V.

Lid, Handmelkvereniging Best

Lid, Voetbalvereniging Best Vooruit

Lid, ENWB

Lid, Bestuurdersvereniging CDA

Auteur van boeken en publicaties op gebied van Wiskunde/Informatica/Statistiek

Lid, Heemkundekring Dye van Best

Voorzitter, Veilig Verkeer Nederland Best (VVN)

F.J. van Beerendonk
CDA

Functie:

- -

Nevenfuncties

Portefeuillehouder sociaal-economische arbeid zelfstandigenbeleid, Bestuur Zuidelijk Land- en Tuinbouw Organisatie

Bestuurslid, Bestuur Stichting Aanvullingsfonds Ziektewet Agrarische Sectoren

Bestuurslid, Bestuur Colland

Bestuurslid, Bestuur sectorcommissie Open Teelten

Bestuurslid, Bestuur Stichting Alles voor Groene Arbeid

Lid, Provinciale Taskforce Ervaring Werkt

Lid, Ontslagcommissie Centrum voor Werk en Inkomen

Plaatsvervangend lid, Provinciale Planologische Commissie

Lid, Denktank Public Relation en Communicatie Z.L.T.O.

Voorzitter, Proef- en Selectiebedrijf

Vice-voorzitter, Plaatselijke afdeling Z.L.T.O.

Voorzitter, Agrarische Natuurvereniging (Het Groene Woud)

Voorzitter, Stichting "Streekfestival Het Groene Woud"

Vice-voorzitter, Innovatieplatform Duurzame Meijerij

Lid Dagelijks Bestuur, Innovatieplatform Duurzame Meijerij

Lid Agendacommissie, UItvoeringsplatform Meijerij

Lid, Bestuurlijk Platform Nationaal Landschap Het Groene Woud

Voorzitter, Katholieke Bond voor Ouderen

Lid, Stichting Welzijn Ouderen

E.N. Bootsma
Best Open

Functie:

Freelance journalist / tekstschrijver, Tekstbureau Best!
Mw I.M.S.T. Berkhout-Theunissen
Jongerenpartij JO

Functie:

Service medewerkster, Nederlandse Spoorwegen
J.C.W.M. Hozewol
PvdA

Functie:

Timmerman, V.S. Bouw

Nevenfuncties

Secretaris/vraagbaak, FNV Bouw afdeling Best
Mw V.J.H.M. Zeeman
Best Open

Functie:

Clustermanager, Stichting De Combinatie Jeugdzorg

Nevenfuncties

Bestuurslid, Vrouwennetwerk Best
Mw N. de Bruyn-TŁrkmenoglu

PvdA


Functie:

- -

Nevenfuncties

Vrijwilligerswerk, Speel-O-Theek

Regelen jaarmarkt 2006, Mobest
Mw M.C. Brugman
PvdA

Functie:

- -

Nevenfuncties

Secretaris, Vereniging De Bus Tilburg

Lid cliŽntenraad, Centrale huisartsenpost Eindhoven en omstreken
Mw M.J.G. Buis
VVD (fractievoorzitter)

Functie:
---

Nevenfuncties

Secretaresse, KBO

Bestuurslid, De Wig Best

Voorzitter, Platform Vrijwilligers
ing. A.A.M.J. Walraven
VVD

Functie:

Projectmanager / accountmanager bij Louter Projectmanagent C.G.K.M. Steenbakkers
CDA

Functie:
Kapper / eigenaar, Kapsalon Steenbakkers
A.J.M. Mulder
PvdA (fractievoorzitter)

Functie:
---

Nevenfuncties

Voorzitter, Bestuur Stichting peuterspeelzalen Best

Vice-voorzitter, Stichting De Omslag

Voorzitter, Stichting Kunst en Cultuur Best-Oirschot

Bestuurslid, Stichting Leergeld

Adviseur, Cor Unum Ceramics &ampArt
J.J.W.M. van den Boogaard
Jongerenpartij JO (fractievoorzitter)

Functie:

Psychiatrisch verpleegkundige, GGzE Grote Beek

Nevenfunctie(s) :

Bestuurslid, Stichting De Omslag

Bestuurslid, OJC Lambik

Secretaris, Jongerenpartij JO
ing. H.A.A. Kroot
CDA

Functie:

Directeur Pricor B.V.

Nevenfuncties

Voorzitter, Vereniging van eigenaren Raadhuisplein Kap. Heerenstraat.

W.P.J.M. Gloudemans
PBB (fractievoorzitter)

Functie:

Hoofd Kazerne Co., Nederlandse Defensie Academie Breda

Nevenfuncties

Voorzitter, Voetbalvereniging Wilhelmina Boys

Mw H.E.M. Meeuwis-van Langen
D66 (fractievoorzitter)

Functie:

Manager 5-persoons huishouden

Nevenfuncties

Lid, Bewonersoverleg Speelheide
Mw C.A.J.F. van Kronenburg
CDA

Functie:

Eigenaar van Van Kronenburg Taxaties &ampAdvies

Eigenaar van De M.K.B.-taxateur (verkopen, aankopen, huren en verhuren en advisering met betrekking tot onroerende zaken

Freelance taxateur voor diverse gemeenten in het kader van de WOZ.

Nevenfuncties

Bestuurslid Buurtvereniging S.K.V.

Adviseur voor het A.J.K. Eindhoven-Noord c.q. Trekkertrek Best

Lid werkgroep Waterschap De Dommel

M. van de Peut
Best Open

Functie:

Student, Universiteit van Tilburg

Mw E.J.W. van Gijsel- van Gaalen
VVD

Functie:

Business Development Manager, HumanCapitalCare BV

Nevenfuncties

Voorzitter, Schoolbestuur Nutsscholen Best

Secretaris, VVD afdeling Best
L.M.M. van Drunen
PvdA

Functie:

Hoofd Personeel en Organisatie, Ministerie van Defensie, Koninklijke Landmacht

Nevenfuncties

Bestuurslid, Genootschap vrienden van het Regiment fuseliers Prinses Irene L.B.A. Kennis
Best Open

Functie:
- Medewerker kwaliteitscoŲrdinatie, A.T.M. Oirschot

Leden van de rekenkamercommissie: Best, Heeze-Leende, Nuenen c.a., Son en Breugel en Waalre

De drie leden van de rekenkamer zijn: Prof. Dr. Ir. F. (Fred ) Heemstra (voorzitter)

Fred Heemstra is hoogleraar bedrijfskunde en informatica aan de Open Universiteit Nederland en senior consultant bij KWD resultaatmanagement bv te Nieuwegein Drs. W (Walter) Gouw

Na zijn studie beleids- en organisatiewetenschappen heeft Walter de eerste zeven jaren van zijn loopbaan diverse functies vervuld bij enkele gemeenten. Sinds 1998 is hij werkzaam als adviseur en interim-manager bij lokale overheden. Drs. W.J.H.S. Lindelauf RA RO

Wil startte zijn loopbaan bij een van de grote accountantskantoren van Nederland. Vervolgens vervulde hij managementfuncties bij twee gemeenten. Sinds 2003 is Wil zelfstandig ondernemer en actief als controller, consultant en interim-manager bij de gemeentelijke overheid. Wil is tevens lid van de rekenkamer van Sittard-Geleen en de intergemeentelijke rekenkamer van de gemeenten Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meersen, Nuth en Valkenburg a/d Geul.
Voorzitter:

prof. dr. M.P. (Peter) van der Hoek
Ambtelijk Secretaris:

T.J. (Tjeert) Teijema
Onderzoeker:

ir. W. (Wouter) Joosten
Secretaresse:

G. (Gerda) 't Noordende-IJtsma
Leden:

drs. B.M.J (Ben) Hennekam

M. (Marko) van Sluis

J. (Jan)van Etten (raadslid Strijen)

P.L. (Pieter)Paans (raadslid cromstrijen)

A.D. (Adriaan) van der Wulp (raadslid Binnenmaas)

J.K. (Johan) Matze (raadslid Korendijk)

drs. P.J. (Piet) van Leenen (raadslid Oud-Bijerland)

C.W.M. Post, gemeentesecretaris gemeente Binnenmaas
NEVENFUNCTIES
-Voorzitter van de buurtvereniging in Prinsenbeek
Bron gemeente Binnenmaas 2008

Dhr. M.J.W. Tobeasraadsgriffier gemeente Binnenmaas >
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Binnenmaas 2008 BSCcommissie bezwaarschriften van de gemeente Maasdam De heer B.B.M. van der Hart (voorzitter)
De heer A.A.C.M. Michielse (voorzitter/lid)
Mevrouw W.H. Dingemans (lid)
De heer A.J. Verzijl (lid)
De heer E.J. Wijdeveld (lid)
De heer P.T. Verkerk (lid).

Secretaris van de commissie bezwaarschriften:

Mevrouw C.J.E. Walkate
Mevrouw C.C.M. Mast
De heer J.J.G.R. de Rooij

De nevenfuncties zijn niet bekend.

Ed (E.C.) Lafeber

wethouder

Gemeentebelangen Binnenmaas

Nevenfuncties

AC VROM, voorzitter

Raad van Commissarissen CV/BC Regionaal bedrijventerrein HW, voorzitter

AB Gr Openbaar primair onderwijs HW, lid

AB Stichting Streekmuseum HW, lid

AB van Gr SVHW, lid

AB van Stichting Inkoopbureau West-Brabant, lid

Externe nevenfuncties

Ledenraad Rabobank, lid

Heeft zitting in

CHW

DB CHW

AC Economische Zaken, financiŽn en verkeer

Pfo Samenleving HW

Pfo Economie en bereikbaarheid Drechtsteden

Pfo Ruimte, Groen en Milieu Drechtsteden

Pfo Middelen Drechtsteden

Stuurgroep Regionaal Economisch Overleg ZHZ

Pfo FinanciŽn en Gr ZHZ

Algemene vergadering van aandeelhouders BNG

Algemene vergadering van aandeelhouders Eneco

Algemene vergadering van aandeelhouders Evides

AB Stichting Inkoopbureau West-Brabant

Arinda (A.) Callewaert- de Groot

wethouder

CDA

Portefeuille: Volkshuisvesting (hier ligt primaat voor woningbouwprojecten)  Recreatie, toerisme en groen/blauw  Milieu  Sport (incl. accommodaties)  Het project haventerrein (HKS)

Nevenfuncties

DB en AB en Gr RSD HW, lid

DB en AB van Gr WHW-bedrijven, lid

AB van Gr GGD ZHE, lid

Externe nevenfuncties

De Lange Egberts Accountants B.V.

Heeft zitting in

PFO Samenleving HW

AC Economische Zaken, financiŽn en verkeer

Regionale projectgroep, Verkeersveiligheid HW

PFO Economie en bereikbaarheid Drechtsteden

Els (E.M.) Kooijman

wethouder

PvdA
Nevenfuncties

DB en AB en Gr RSD HW, lid

DB en AB van Gr WHW-bedrijven, lid

AB van Gr GGD ZHE, lid

Externe nevenfuncties

De Lange Egberts Accountants B.V.

Heeft zitting in

PFO Samenleving HW

AC Economische Zaken, financiŽn en verkeer

Regionale projectgroep, Verkeersveiligheid HW

PFO Economie en bereikbaarheid Drechtsteden

Carlo Post>

Gemeentesecretaris

Raadleden:

A. Gouweloos>
Groen Links
Nevenfuncties
-Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (Drechtraad) B.H. de Rave>
PvdA
Nevenfuncties
-Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (Drechtraad)
P. Westdijk
PvdA
Nevenfuncties
-Lid van het PBO van radio Hoeksche Waard,
-kaderlid van de FNV bondgenoten
-lid van de onderhandelingsdelegatie voor de CAO Suiker.
-lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard
J. Boesenkool
PvdA
Nevenfuncties
-Werkzaam bij de Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard, gedetacheerd bij de gemeente Dordrecht
C. de Leng
PvdA
Nevenfuncties
-Lid vrijwillige brandweer in Binnenmaas
D. van der Helm
VVD
Nevenfuncties
-Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (Drechtraad)
A. van der Wilt- Verbeek
VVD
Nevenfuncties
-Lid van het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst D. Groeneveld>
VVD
Nevenfuncties
Geen
S. van Steensel
GBBM
Nevenfuncties
-Lid van het raadsledenplatform Gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid
J. Verweij
GBBM
Nevenfuncties
Geen
A. den Boer
GBBM
Nevenfuncties
Geen
J.A.M. Nieland
GBBM
Nevenfuncties
Geen E.H.A. Behm>
GBBM
Nevenfuncties
-Lid cliŽntenraad Zorg en Welzijn Groep
-Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (Drechtraad)
E. Simons
GBBM
Nevenfuncties
Geen A. Tolenaars>
CDA
Nevenfuncties
Geen P. Baars
CDA
Nevenfuncties
-Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (Drechtraad)
-Lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven
P.D. van Loo
CDA
Nevenfuncties
-Bestuurslid en lid beleggingscommissie Stichting Pensioenfonds De Nederlandsche Bank, Amsterdam
Lid Raad van Toezicht TeleacNOT, Hilversum (penningmeester)
Voorzitter partijcongresdelegatie CDA Zuid-Holland en adviserend lid Algemeen Bestuur CDA Zuid-Holland
Penningmeester diaconie PKN (Nederlands Hervormd), Heinenoord

Lid identiteitsraad Trivalent (Prot. Chr. Stichting voor integrale Zorg- en Dienstverlening Hoeksche Waard Oost)
Voorzitter politiek beraad CDA-Hoeksche Waard
Lid fondsenwervingscommissie Stichting Grote of St. Laurenskerk, Rotterdam
H.C.J. van Etten
CDA
Nevenfuncties
Geen H.E. Steen>
Christen Unie
Nevenfuncties
-Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (Drechtraad)
-Lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven
A.D. van der Wulp
SGP
Nevenfuncties
-Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (Drechtraad)
-Lid van de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard
J.G. Vriens
SGP
Nevenfuncties
Geen

Bladel

Bladel, Dhr. mr. J.J.P.M. van Hout gemeentesecretaris gemeente Bladel >
NEVENFUNCTIES
piketsecretaris regionaal beleidsteam (RBT) Veiligheidsregio Eindhoven en coach van diverse deelprocessen binnen de crisisbeheersing
plv. coŲrdinerend secretaris Veiligheidsregio
lid van de koepelorganisatie samenwerking De Kempen, een gemeenschappelijke regeling waarin de burgemeesters en de secretarissen van de 5 Kempengemeenten de samenwerking binnen de Kempen coŲrdineren, afstemmen en initiŽren
projectsecretaris intergemeentelijke sociale dienst
adviseur Bijzonder) G(eorganiseerd) O(verleg) samenwerking De Kempen
lid van het Algemeen Bestuur van het Bureau Inkoop Zuid-Oost Brabant (BIZOB)
bestuurslid van het onderdeel lokaal bestuur van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement (NEVI)
lid van twee gemeentelijke rekenkamers in Noord-Limburg
voorzitter van de rekenkamer van de gemeente Leudal (Limburg)
voorzitter van de schoolraad voor een instelling van primair onderwijs binnen gemeente Bladel

Bron gemeente Bladel Sent: Tuesday, March 10, 2009 9:47 PM OUD:
Lid van de bestuurscommissie primair openbaar onderwijs van de gemeente ‘s-Hertogenbosch; OUD voorzitter zangkoor binnen gemeente Bladel;
lid Rotaryclub Bladel, Reusel-De Mierden Bron: Jan Hop 16 februari 2009

Dhr. L.A.J. Dirks, raadsgriffier gemeente Bladel>
GEEN NEVENFUNCTIES! Bron: F. Dirks, raadsgriffier Bladel 10 november 2008
Nevenfuncties wethouders
>Functies wethouders
A.J. van der Hout
Opgave29 mei 2006

Geen

T.H.P.M. van de Voort
Opgavemei 2006

Directeur-eigenaar “Van de Voort Consultancy” gericht op enerzijds financial consultancy van MKB en anderzijds het verzorgen van financiŽle (maatwerk) opleidingen/cursussen
Plaatsvervangend lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Valkenswaard
Lid van de ledenraad van Rabobank De Kempen-West

H.P. Goossens
Opgave27 april 2006

Geen
FUNCTIES CDA
Opgave van J.J.C.M. Sparidans d.d. 28 april 2006:
Leerkracht basisschool Het Palet Hapert
Lid gehandicapten Platform Bladel
Opgave van M.J.F. Rijkers d.d. 11 juli 2006:
Eigenaar van pluimveebedrijf M. Rijkers v.o.f. (Hapert)
Voorzitter studieclub legpluimvee
Opgave van M.J.G.J. Waalen-Smits d.d. 27 april 2006:
Verzorgende IG
In maatschap met man landbouw bedrijf van W.J. Spijker d.d. 31 januari 2007
1. EUROPA EU: “Member of Age” AGE-the European Older People’s Platform Rue Froissart 111 B-1040 Brussels-Belgium 2004 t/m medio 2005 EU projectcoŲrdinator “Age of Mobility” Medio 2005 t/m heden afloop project Member “Build-for-All” Ministerie VWS-Den Haag 2005 t/m heden Werkgroep/Klankbordgroep: Communicatie Geneesmiddelen en Med. Technologie Provincie N.Br. Den Bosch, namens CDA Brabant 2003 t/m maart 2007 commissie zorg, vice voorzitter) 2003 t/m maart 2007 commissie ouderen platform) na 03/2007 afhankelijk verkiezingsuitslag +nieuw beleid Stichting Huurdersraad De Kempen, Woningstichting De Zaligheden, Eersel 1998 t/m heden Voorzitter Landelijke Organisatie CliŽntenraden LOC Utrecht Vanaf 1991 landelijk bestuurder in diverse gremia namens LOC Vanaf 2005 Regionaal Voorzitter LOC Zuidoostbrabant. RPCP/Zorgbelang Eindhoven t/m heden Lid Cluster 5+stuurgroep Ouderen t/m heden Lid Cluster 2 Verpleging en Verzorging > t/m heden Voorzitter Cluster overstijgend vervoer Zuidoostbrabant, waar onder CVV/Taxbus en SRE cliŽntenpanel vervoer CoŲrdinatie Samenwerkende Ouderenorganisaties Utrecht Namens Unie KBO t/m heden lid landelijke comm. med. hulpmiddelen t/m heden lid landelijke comm./werkgroep geneesmiddelen Landelijke Vereniging van Budgethouders “PER SALDO” Utrecht t/m januari 2007, lid landelijke Klankbordgroep (12jr) vanaf 1991 Ervaringsdeskundige PGB en Participatiebudget KBO Afd. Bladel. Vanaf 2000 Afd. Secretaris Senior Ouderen- en belastingadviseur voor Ouderen Bladel Stichting Wooninitiatief Craenendonk, Budel Bestuurder voor bouw ca. 20 aangepaste woningen voor doelgroepen Stichting Thuiszorg ‘U Wenst….’ Bladel/Netersel 1996 Stichter van deze Stichting, geen Bestuurder St. Jorisgilde Bladel. Vanaf 2005, gewoon lid Wordt jaarlijks meermalen gevraagd door allerlei gremia Wonen Zorg Welzijn Vervoer en Ouderen voor congressen en symposia als spreker e/o als dagvoorzitter
Vrije Hapertse Partij
Opgave van W.H.J.M. van der Linden d.d. 11 juli 2006:
Secretaris CoŲrdinatie van Toneelverenigingen in de Zuidoost Kempen
Algemeen Directeur Stichting Katholiek Primair Onderwijs Kempenland per
Opgave van A.J.A. van Dun d.d. 29 april 2006:
Voorzitter Stichting “Van Huis tot Huis”
Voorzitter biljartvereniging Den Engel
Voorzitter BVPP Bond van Personeel PTT Nederland
Lid beroepsraad PTT Eurofedop
Voorzitter Stichting COP groep
Bestuurslid Gemeenschapshuis ”Den Tref”
PvdA
Opgave van B.L.M. Maas d.d. 27 april 2006:
Docent consumptieve technieken De Rooi Pannen Eindhoven
Voorzitter Schoolraad Sint Lambertusschool Netersel (stopt per 1 juli 2006)
Voorzitter Stichting Zomermarkt Netersel
Lid Werkgroep Kiosk Netersel

Opgave van Th.J.M. Coppens d.d. 4 augustus 2006:
Eigenaar van paardenbedrijf in oprichtring en varkensbedrijf
Bestuurslid BRK-Biorecylcing de Kempen
Lid plaatselijke groep leader+
Opgave van J.A. Evers d.d. 29 juni 2006:
>Afdelingsmanager R.S.Z.K. Merefelt Veldhoven
Bestuurslid Stichting Wielerevenementen Het Snelle Wiel.
Algemeen Belang
Opgave van A.F.J. Kolen d.d. 27 april 2006:
Hoofd financiŽn Catharina-ziekenhuis te Eindhoven
Administrateur stichting Steunfonds Catharina-ziekenhuis te Eindhoven
Administrateur stichting Catharina-Fundatie te Eindhoven
Administrateur stichting Wetenschappelijk Fonds Catharina-ziekenhuis te Eindhoven
Administrateur Medische Etische Toetsings commissie
Penningmeester VVE Xaveriusstate.<
Fraktie Hoogeloon
Opgave van E.P.H.M. van de Pas d.d. 3 mei 2006:
Directeur van een slapend bedrijf op het gebied van (interim) management en consultancy
zzp-er, bedrijf genaamd Management &ampConsultancy.
22-5-2007
VVD
Opgave van J.M. Steger-van der Kooi d.d. 15 mei 2006:
Geen
Opgave van H. Reijne d.d. 28 april 2006:
Plaatsvervangend lid van de raad voor de Scheepvaart
Lid seniorenraad Bladel
Penningmeester KBO-Blade
Bladel Transparant
Opgave van D.S.C. Jansen d.d. 8 mei 2006
Geen
Opgave van D. Zumker d.d. 27 januari 2007: Districtsmanager G4S, voltijdbaan Voorzitter NRE-Q Energie open tennis toernooi Bladel Lid Rotary Bladel, Reusel-de Mierden
Opgave van N.M.A. van Deursen-van Dam d.d. 26 januari 2007 bureau redacteur bij uitgeverij “de Uitstraling” bestuurslid wereldwinkel Bladel
Groen Links
Opgave van G. Middeljans d.d. 27 april 2006:
Docent Pius-X-college
Bestuurslid/ redactielid van de Kempische Stichting voor Kunst en Wetenschap (KW-cafť)
Secretaris van de Zuid Kempische Volksuniversiteit
Lid van de toerustingscommissie van de Remonstrantse Broederschap/Kerk Eindhoven
Bestuurslid VFVO (belangenorganisatie filosofie-docenten)
Bestuurslid COV (Centrum Ontmoeting van Volkeren) Maastricht (actief op gebied van ontwikkelingssamenwerking)
Opgaven functies wethouders
FUNCTIES
Opgave van H.P. Goossens (CDA) d.d. 5 februari 2007: Geen
Opgave van A.J. van der Hout (PvdA) d.d. 29 mei 2006: Geen
Opgave van T.H.P.M. van de Voort (VVD) d.d. 15 mei 2006:
Directeur-eigenaar “Van de Voort Consultancy” gericht op enerzijds financial consultancy van MKB en anderzijds het verzorgen van financiŽle (maatwerk) opleidingen/cursussen
Plaatsvervangend lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Valkenswaard
Lid van de ledenraad van Rabobank De Kempen-West

Bloemendaal
emeentelijke organisatie gemeente Bloemendaal 11 juli 2009:
Directie

Directeur-gemeentesecretaris: Dhr. mr. A.Ph. van der Wees
Adjunct-directeur: Mw. drs. K. Kensen
Afdeling I:
Gemeentewerken
Afdelingshoofd: dhr. mr. J.C.M. Van Hooft
Afdeling II:
Bouwen en Wonen
Afdelingshoofd: dhr. V. Portanger
Afdeling III:
Publiekszaken
Afdelingshoofd: dhr. P.G.A. Dubbe
Afdeling IV:
FinanciŽn en Facilitaire Zaken
Afdelingshoofd: dhr. W. Toet
Afdeling V:
Bedrijfsbureau
Afdelingshoofd: mw. drs. K. Kensen
Afdeling VI:
Gemeente Belastingen Kennemerland-Zuid
Afdelingshoofd: dhr. F. Jacobs (a.i)

bloemendaalBloemendaal, Dhr. mr. A.P.H. van der Weesgemeentesecretaris gemeente Bloemendaal
NEVENFUNCTIES
Lid algemeen bestuur Stichting RIJK Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland

Lid van de kerkenraad/secretaris college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente IJmuiden-West.


Bron gemeente Bloemendaal Sent: Friday, February 13, 2009 9:16 AM/Sent: Tuesday, July 14, 2009 10:55 AM

OUD: Dhr. H.W. de Vries, raadsgriffier gemeente Bloemendaal

Mw. K.A. (Karin) van der Pas, raadsgriffier gemeente Bloemendaal miv 1 juni 2008
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron: Gemeente Bloemendaal November 28, 2008 11:32 AM

mr. V.H. Bruins Slot, wethouder
Lid algemeen bestuurVeiligheids Regio Kennemerland i.o
Lid dagelijks en algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Havenstraat te Amsterdam(**)

Lid Initiatief- en referendumcommissie gemeente Amsterdam(**)

Plv. voorzitter beroepscommissie functiewaardering College voor Zorgvoorzieningen(**)
* = voortvloeiend uit portefeuillehouderschap
drs. R.A. Heerze, wethouder
Voorzitter beleggingsstudiegroep d’Aendeelhouder Wint

Lid organisatie Rotary Doctors Nederland

Lid algemeen bestuur Afvalverwerking Zuid-Kennemerland

Lid tevens plv.vz. Overlegorgaan Nationaal Park Zuid Kennemerland Mevr. drs. Th.H.M. Wolf mpa, wethouder -Procesadviseur Bestuurlijke Planning en Control Bestuursbureau Universiteit Leiden

Raadsleden:

1. VVD:
ir. F.W. van den Berg mba
Directeur/eigenaar ALYX b.v. Financial Consultancy

(part-time) Universitair docent Financieel Management en Entrepeneurship Vrije Universiteit Amsterdam en Nijenrode University Breukelen

Adjunct professor Webster University Leiden

Studiebegeleider 2006 India Business Trip, FinanciŽle Studievereiging Amsterdam (VU/UVA)

Docent summer course Shanghai University of Finance and Economics

Lid Sponsorcommissie en Bestuur van Vereniging Oud Leden Delftsche Studenten Hockey Vereniging
drs. ing. P. Boeijink
Directeur-eigenaar Meavota Beheer BV, gevestigd in Nederland

Directeur-eigenaar Meavota Interim Management BV, gevestigd in Nederland

Directeur Meavota Management Consultants, gevestigd in Nederland

Directeur-eigenaar Meavota Estate GMBH i.o., gevestigd in Oostenrijk
T. Kokke
Bestuurslid van de Stichting Old Grand-dad Club Nederland

Lid van de Handicap &ampRegelcommissie van de KG&CC

Lid van de Wedstrijdcommissie van de KG&CC

Commissaris van FinanciŽle Diensten Amsterdam B.V
Mevr. drs. H.E.C. de Mol van Otterloo- Pott Hofstede

Lid Jeugdcommissie Kennemer Golf &ampCountry Club

Lid redactie Halszaken Frans Halsmuseum

H. Pieterson>, voorzitter Directeur/eigenaar Adebar B.V. Directeur/eigenaar H. Pieterson Management en Advies Financial Advisor CFC Gemeenteraadslid VVD te Bloemendaal, voorzitter commissie Grondgebied Penningmeester bestuur Spaarnezicht Penningmeester bestuur Bloemenhove Lid algemeen bestuur werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Amstelveen

H. Pieterson

Directeur Adebar BV, Bloemendaal

Directeur H. Pieterson Management en Advies, Bloemendaal

Advisor Investment Committee CFC, Amsterdam

Lid van de raad van Toezicht StichtingSpaarnezicht, Haarlem

Penningmeester bestuur Bloemenhove, Heemstede

Voorzitter Rekenkamer Amstelveen

Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland

Voorzitter Rekenkamer WEDA (Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk)
Mevr. drs. A.J. Zoetmulder- Sanders
Lid medezeggenschapsraad Bloemendaalse Schoolvereniging

Voorzitter Jong Teyler (Teylers Museum) te Haarlem

2. CDA:
Mevr. mr. A.M. Soeteman-Wolf Advocaat en procureur
ing. A.J.G. Burger
Procesvoeringstechnoloog bij Waternet, sector Drinkwater, afdeling Productie te Vogelenzang
Voorzitter toernooicommissie SV Vogelenzang
Jeugdleider SV Vogelenzang
Voorzitter Kopersvereniging Project Deken Zondaglaan Beschermheer van V4 (Vereniging van Zweefvliegtuigmodelbestuurders)
drs. M.J.T.M. Schnackers
Eindredacteur CDA Partijbureau Den Haag

3. PvdA:
drs. H. Michels

Senior Communicatieadviseur Tappan Communicatie

Initiatiefnemer Rode Ondernemers binnen de PvdA F. Roemers
Penningmeester PvdA, afdeling Bloemendaal

Lid Bloemendaalse Rekenkamer
L.G. van Schie
Geen

4. GroenLinks:
Mevr. T. van der Burgt
SecretarisHuurdersvereniging Brederode i.o.

5. Liberaal Bloemendaal:
mr. L.J.L. Heukels

Advocaat te Haarlem Mevr. P. Asser- ten Hove
Bestuurslid Stichting Vanellus

Directeur Media Ad BV te Amsterdam

Lid maatschap Huiswerkbegeleiding Bloemendaal

Inval-leerkracht basisonderwijs

Moderator Jeugdbestuur Hockeyclub Bloemendaal

6. D66:
Mevr. mr. A.M. Jeltes

Geen

7. Groen Bloemendaal (GB) Mevr. drs. J.M.A. Jong

Free-lance project &ampinterim organisatieadvies manager

Lid Alg. Bestuur Hoogheemraadschap Rijnland

Bondsraadslid ANWB

Natuurgids IVN

Lid Rekenkamer Rijnland

Lid Rekenkamer Bloemendaal

Collegeleden:
mr. V.H. Bruins Slot, wethouder
-Plv. voorzitter beroepscommissie functiewaardering College voor Zorgvoorzieningen
-Lid Initiatief- en referendumcommissie gemeente Amsterdam
-Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Havenstraat te Amsterdam
-Lid algemeen bestuur Hulpverleningsdienst Kennemerland
-Lid dagelijks en algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)
-Lid algemeen bestuur Regionaal Indicatie Orgaan

drs. R.A. Heerze, wethouder
-Voorzitter beleggingsstudiegroep d Verdana;’Aendeelhouder Wint
-Lid organisatie Rotary Doctors Nederland
-Lid algemeen bestuur Afvalverwerking Zuid-Kennemerland
-Lid tevens plv.vz. Overlegorgaan Nationaal Park Zuid Kennemerland

Mevr. drs. Th.H.M. Wolf mpa, wethouder
-Procesadviseur Bestuurlijke Planning en Control Bestuursbureau Universiteit Leiden Raadsleden: 1. VVD:
ir. F.W. van den Berg mba
Directeur/eigenaar ALYX b.v. Financial Consultancy

(part-time) Universitair docent Financieel Management en Entrepeneurship Vrije Universiteit Amsterdam en Nijenrode University Breukelen

Adjunct professor Webster University Leiden

Studiebegeleider 2006 India Business Trip, FinanciŽle Studievereiging Amsterdam (VU/UVA)

Docent summer course Shanghai University of Finance and Economics

Lid Sponsorcommissie en Bestuur van Vereniging Oud Leden Delftsche Studenten Hockey Vereniging
 

drs. ing. P. Boeijink
Vice President MO Business Development &ampPortfolio Management Atos Origin Nederland BV te Utrecht
-Directeur-eigenaar Meavota Beheer BV, gevestigd in Nederland
-Directeur-eigenaar Meavota Interim Management BV, gevestigd in Nederland
-Directeur Meavota Management Consultants, gevestigd in Nederland
-Directeur-eigenaar Meavota Estate GMBH i.o., gevestigd in Oostenrijk
 
T. Kokke
Bestuurslid van de Stichting Old Grand-dad Club Nederland
-Lid van de Handicap &ampRegelcommissie van de KG&CC
-Lid van de Wedstrijdcommissie van de KG&CC
-Commissaris van FinanciŽle Diensten Amsterdam B.V
 
Mevr. drs. H.E.C. de Mol van Otterloo- Pott Hofstede
Lid Jeugdcommissie Kennemer Golf &ampCountry Club
-Lid redactie Halszaken Frans Halsmuseum
 
H. Pieterson
Directeur Adebar BV, Bloemendaal
-Directeur H. Pieterson Management en Advies, Bloemendaal
-Advisor Investment Committee CFC, Amsterdam
-Penningmeester bestuur Spaarnezicht, Haarlem
-Penningmeester bestuur Bloemenhove, Heemstede
-Voorzitter Rekenkamer Amstelveen
-Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland
-Voorzitter Rekenkamer WEDA (Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk)
 
Mevr. drs. A.J. Zoetmulder- Sanders

Lid medezeggenschapsraad Bloemendaalse Schoolvereniging
-Voorzitter Jong Teyler (Teylers Museum) te Haarlem 2. CDA:
Mevr. mr. A.M. Soeteman-Wolf

Advocaat en procureur

ing. A.J.G. Burger
Procesvoeringstechnoloog bij Waternet, sector Drinkwater, afdeling Productie te Vogelenzang
-Voorzitter toernooicommissie SV Vogelenzang
-Jeugdleider SV Vogelenzang
-Voorzitter Kopersvereniging Project Deken Zondaglaan
drs. M.J.T.M. Schnackers

-Eindredacteur CDA Partijbureau Den Haag
-Voorzitter ondernemingsraad sitchting Secretariaat CDA 3. PvdA: drs. H. Michels
Communicatiespecialist
 
F. Roemers
Penningmeester PvdA, afdeling Bloemendaal
-Lid Bloemendaalse Rekenkamer
  L.G. van Schie
Geen 4. GroenLinks:
Mevr. T. van der Burgt

Secretaris Bewonersraad Woningbouwvereniging Brederode
 

J.C. Krant
Docent NOVA College te Haarlem

5. Liberaal Bloemendaal:
mr. L.J.L. Heukels
Advocaat Haarlem
Mevr. P. Asser- ten Hove
Bestuurslid Stichting Vanellus
-Directeur Media Ad BV te Amsterdam
-Lid maatschap Huiswerkbegeleiding Bloemendaal
-Inval-leerkracht basisonderwijs
-Jeugdcoach Hockeyclub Bloemendaal

6. D66:

Mevr. mr. A.M. Jeltes
Zelfstandig gevestigd belastingadviseur te Bloemendaal

Leden van de gemeenteraad Bloemendaal per 1januari 2009 griffier: mevr. drs. K.A. van der Pas
VVD: Dhr. T. Kokke

Dhr.drs. ing. P.J.A. Boeijink

Dhr. drs. W.G. Brussaard

Mw. drs. A.J. Zoetmulder-Sanders

Dhr. dr. F. Schuring

Dhr. ir. F.W. van den Berg mba,

Dhr. drs. C.W.D. van Gruting

CDA:
Mw. mr. A.M. Soeteman-Wolf
Dhr. Ing. A.J.G. BurgerDeken
Dhr.drs. M.J.T.M. Schnackers,
Mw.M.H. Verkaik-Vernooij

LB:

Dhr. mr. L.J.L. Heukels

Dhr. J.H.B.M. Hustinx

PvdA: Mw. drs. Th.H.M. Wolf mpa
Dhr. T.G.M. Winnubs

Mw. mr. A.M. Jeltes

Mw. C.A. van Stralen

Dhr. J. Westphal

Groen Links:Voorzitter : de heer D.J. Joustra

Leden : de dames L.M. Driessen-Jansen, C.P.M.C. Verdonk-Breek, G.C.J.M.

Weijers-van Vugt en J.C.M. Wubbe-Albracht, de heren G.C.M. BeliŽn,

B.P.J. van den Bos, Th.M. Brogt en W.G. Brussaard, E.W.H. Holterman en F. Schuring

Griffier : mevrouw M.C.E. Bakker-Heemskerk

Portefeuillehouders : de heren G.W.M.M. Braam en F.H.J. Koster

Lid van de rekenkamercommissie Mevrouw Kal – Telkamp (voorzitter Re kenkamercommissie): commissaris Rabobank Bollenstreek, Voorzitter raad van toezicht Stichting Drielanden Educatieve Dienstverlening, BABS Bennebroek

Mw. E.W.A. (Elsbeth) Koek, gemeentesecretaris gemeente Bennebroek>
NEVENFUNCTIES
Griffier gemeente Noordwijk ontslag per 010406
Gemeentesecretaris gemeente bennebroekBennebroek
raadslid gemeente teylingenTeylingen voor de PvdA
Bron gemeente Teylingen 2008

Dhr. drs. O.F. Matheijsenraadsgriffier gemeente Bennebroek

P. (Pieter) Brolsma (CDA) wethouder

Geen Nevenfunctie(s) C 150708 Hop

T.G.M. (Dick) Winnubst

Oud
Voorzitter veiligheidscommissie van de Kon. Ned. Klim- en Bergsportvereniging GOG 280708
Plv. bestuurder van de Bergsportshop GOG 280708
NU
wethouder (PvdA) gemeente Bennebroek
C280708 Geen nevenfuncties
C280708 informatie gemeente Bennebroek

Raadsleden VVD:
W.G. (Wim)Brussaard (fractievoorzitter) Nevenfunctie: beleidsadviseur Verkeer en Vervoer bij de Directie Beleid van de provincie Noord-Holland (betaald) D.J. (Dolf) Joustra
Geen nevenfuncties op 19 juni 2008 bron: Onno Matheijsen griffier gemeente Bennebroek> N.E.F.A. (Nico) de Vrede Nevenfunctie: interim manager en organisatieadviseur bij KNMG Consultants (betaald) F. (Frans) Schuring Nevenfunctie (betaald): lid van hetCollege Toelating Bestrijdingsmiddelen, Wageningen (betaald) CDA: 8.0pt;font-size:
H. (Rikus)Alberts (fractievoorzitter) Geen nevenfuncties op 19 juni 2008 bron: Onno Matheijsen griffier gemeente Bennebroek G.C.J.M. (Gerry) Weijers-van Vugt Nevenfunctie: leraar basisschool (betaald) G.C.M. (Guus)BeliŽn Nevenfuncties: manager onderwijsuitvoering BVE-instelling (betaald), bestuursfunctie(s) verenigingswerk C.E.M. (Caroline)Heeremans Nevenfunctie: secretaris van het bestuur van de R.K. parochie St. Jozef PvdA: R.N. (Roel) Schotanus (fractievoorzitter)
Nevenfuncties: projectleider bij SNS REAAL (betaald), voorzitter s.v. BSM , voorzitter/secretaris Kortebaanvereniging Bennebroek-Zwaanshoek , secretaris/penningmeester PvdA afd. Bennebroek
H.A.L. (Henk)Schell Nevenfuncties: docent verpleegkunde/stagecoŲrdinator aan de Hogeschool van Amsterdam (betaald), vrijwilliger BSM, Bennebroek

L. van den Berg-Spilker Geen nevenfuncties op 19 juni 2008 bron: Onno Matheijsen griffier gemeente Bennebroek

Boarnsterhim

De heer A. van der Weide (voorzitter)
De heer drs. P.D. Schaafsma (lid)
De heer drs. W.R. Zuurbier (lid)
De heer drs. M. Frensel (ambtelijk secretaris rekenkamercommissie gemeente Boarnsterhim)
De heer A. van der Weide (1966), lid rekenkamercommissie gemeente boarnsterhimBoarnsterhim heeft een bedrijfseconomische achtergrond (HEAO) en heeft diverse opleidingen gevolgd binnen Defensie. Hij woont in Mantgum. Sinds 2002 is hij werkzaam als afdelingshoofd Middelen en Dienstverlening bij de gemeente het Bildt. Daarvoor was hij in diverse functies, zowel nationaal als internationaal, werkzaam voor het ministerie van Defensie. In deze functies was hij met name werkzaam op het gebied van interne controle, bedrijfsvoering, financieel beheer en bedrijfskundig onderzoek en advies. Hij beschikt over ruime leidinggevende ervaring.
De heer drs. P.D. Schaafsma (1958), lid rekenkamercommissie gemeente boarnsterhimBoarnsterhim is bestuurskundige en is woonachtig in Dronrijp. Vanaf begin 2004 werkt hij als hoofd afdeling Watersysteembeheer, district Noord van het Wetterskip Frysl‚n. Daarvoor was hij 6 jaar hoofd van de afdeling Vergunningen, emissies en rioleringen bij dezelfde organisatie en vervulde hij diverse functies op het gebied van milieu bij de Provincie Overijssel. De heer Schaafsma is op dit moment tevens voorzitter van de raadscommissie voor beroep- en bezwaarschriften van de gemeente menaldumadeelMenaldumadeel.
De heer drs. W.R. (Wernert) Zuurbier (1971) , lid rekenkamercommissie gemeente boarnsterhimBoarnsterhim is afgestudeerd als Bestuurskundige Universiteit Twente en woont in Sneek. Als adviseur en ondernemer participeert hij sinds 1996 in diverse projecten binnen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Hij adviseerde eerder onder meer diverse ministeries, provincies, gemeenten, banken en nutsbedrijven. Tevens is hij werkzaam als docent Marketing en Ondernemen aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Hij is verder auteur van boeken en artikelen, workshopleider en gastspreker op diverse congressen. De heer Zuurbier is tevens voorzitter van de rekenkamercommissie sneekSneek.

Dhr. G. Heeringa, gemeentesecretaris gemeente Boarnsterhim>
NEVENFUNCTIES
12.0pt; Univers">voorzitter District Noord van de KNWU
Bron gemenete Boarnsterhim 10 februari 2009

OUD M. Frensel, raadsgriffier gemeente Boarnsterhim

Dhr. drs. A.G.M. Ruttenraadsgriffier per 1 september 2008 gemeente Boarnsterhim>
GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Gemeente Boarnsterhim 12 november 2008
Nevenfuncties raads- en collegeleden en griffier 12.0pt;

Dhr. R. (Roelf) van der Woude
raadsgriffier gemeente Wymbritseradiel
NEVENFUNCTIES
raadslid PvdA gemeente Boarnsterhim
ZZP-er
Bron gemeente Wymbritseradiel 24 november 200
Mw. M. Minkes wethouder
Gemeente Boarnsterhim
Diverse nevenfuncties, zie onderstaande lijst
Dhr. D. v.d. Meulen
wethouder
Gemeente Boarnsterhim
Diverse nevenfuncties, zie onderstaande lijst
Dhr. A.J. de Vries
wethouder
Gemeente Boarnsterhim
Dhr. G. Heeringa Gemeentesecretaris
voorzitter
Gemeente Boarnsterhim
District Noord van de KNWU
Dhr. A.G.M. Rutten
Griffier
Gemeente Boarnsterhim
Mw. J. Dekker-Hoogeveen
PvdA
Dhr. B. de Jong
PvdA
Adviseur competentie test centrum CWI, Leeuwarden
Dhr. T. de Boer
PvdA
Docent
OSG De Sevenwolden
Dhr. J.W. de Visser PvdA Veehouder
Dhr. H. Vellinga Pvda Zelfstandig ondernemer
Vinkoop Reduzum
Mw. P.M. Esser PvdA
Docent/onderzoeker
Directeur/eigenaar Mede-eigenaar NHL Leeuwarden
P.M. Esser Holding Frisian Yacht Building Street Privateer Yachts BV Casco &ampvastgoed BV)
Dhr. J.S. Zijlstra CDA Beleidsmedewerker Gemeente Dongeradeel
Mw. A. Meinderts-Goinga CDA
Zelfstandig ondernemer
Dhr. H. Looijenga CDA
Directeur
Beheerder
Redactielid
Voorzitter
CBS De Finne Aldeboarn
Dorpsarchief Tersoal
Diverse krantjes
Computerwerkgroep PCBO Boarnsterhim

J. Hemminga GB2000
Voorzitter Raad van Toezicht
Penningmeester
Mw. L. Veldstra-Lantinga FNP
Commercieel medewerkster
Lid Raad van Toezicht
Baliemedewerkster
N.D.C. Mediagroep
Verzorgingscentrum Leppehiem Akkrum
Jopie Huisman Museum
Dhr. A. Seldenrust
FNP
Eigenaar
A.S.M. Reduzum
Dhr. S.J. Riemersma FNP
Dhr. S. Bouma VVD
medewerker FEZ Van Hall-Larenstein Leeuwarden
Dhr. M. v.d. Sluis VVD
Lid St. Behoud Fries Cultuurlandschap
Dhr. S. v.d. Meer GB2000
Vennoot Grouster Vishandel (VOF)
Secretaris
Bestuurslid
Voorzitter
Commissaris
Secretaris
Secretaris
Voorzitter
Afgevaardigde
Secretaris
Voorzitter
St. Verzorgingscentra Utingeradeel
St. Rijkskweek Leeuwarden
St. Vermogenswaarden De Tjongerschans Heerenveen
Federatie voor Inkoop Bemiddeling Leeuwarden
St. Hotze de Roos/Kameleondorp Terherne
Uitbreiding RI district 1590
Rotary on Stamps in the country-region
Commissie Rotary Samen Sterk Amsterdam
Commissie Community Service en Rotary Foundation RC Heerenveen
District 1590 Council on Legislation van Rotary International, Chicago 2007 en 2010
Landelijke Commissie Ledenbeleid Rotary Nederland
Landelijk Platform districtsafgevaardigden Council on Legislation
1. Hulpverleningsdienst Frysl‚n

Mw. P. Schadd-de Boer
Burgemeester
Gemeente Boarnsterhim
Diverse nevenfuncties, zie onderstaande lijst
College
Lid: burg. P. Schadd-de Boer
plv.: weth. A. J. de Vries
Lid: weth. M.E. Minkes
Brandweer Frysl‚n
(postbus 88,
8900 AB Leeuwarden)
gemeenschappe-lijke regeling
- lid algemeen bestuur;
- de raad wijst uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, een lid aan
Raad
Lid: burg. P. Schadd-de Boer
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst / GHOR Frysl‚n (incl. CPA)
(postbus 612,
8901 BK Leeuwarden)
gemeenschappe-lijke regeling
idem als nr. 1
Raad
Lid: weth. M. E. Minkes
Regeling komt te vervallen (zie nr. 1)
4.
Regio Noord Friesland
(Milieuadviesdienst)
(postbus 1017,
8900 CA Leeuwarden)
gemeenschappe-lijke regeling
- lid algemeen bestuur;
- de raad wijst een lid en een plv. lid uit zijn midden of uit het college van B&W aan
Raad
Lid: weth. M.E. Minkes
plv.: weth. D. van der Meulen
Welstandszorg HŻs en Hiem
(J.W. Frisostraat 1,
8933 BB Leeuwarden)
gemeenschappe-lijke regeling
- lid algemeen bestuur;
- De raad wijst zijn voorzitter of een wethouder aan als lid en plv. lid
Raad
Lid: weth. M.E. Minkes
plv.: weth. D. van der Meulen

6.
Werkvoorzieningsschap
Frysl‚n-West
(postbus 280,
8600 AG Sneek)
gemeenschappe-lijke regeling
- lid algemeen bestuur;
- per gemeente wordt door de raad een lid en een plv. lid uit zijn midden en uit het college gezamenlijk aangewezen
Raad
Lid: weth. A. J. de Vries
plv: weth. M.E. Minkes

7.
Afvalsturing Friesland N.V.
(postbus 1622,
8901 BX Leeuwarden)
naamloze vennootschap
per gemeente wordt een vertegenwoordiger en een plv. in de algemene vergadering van aandeelhouders aangewezen
Raad
Lid: weth. D. van der Meulen
plv.: burg. P. Schadd-de Boer
Essent N.V.
(postbus 268,
6800 AG Arnhem)
naamloze vennootschap
per gemeente wordt een vertegenwoordiger en een plv. in de algemene vergadering van aandeelhouders aangewezen
Raad
Lid: weth. A.J. de Vries plv.: weth. M.E. Minkes
Vereniging van gemeenten aandeel- houders (Essent) binnen Nrd-Nederland
Vereniging
Secr. Gem. Stadskanaal
per gemeente wordt een vertegenwoordiger in de alg. ledenvergadering aangewezen
(annex aan aanwijzing bij nr. 8)
Raad
Lid: weth. A.J. de Vries
Recreatieschap De Marrekrite (De Finnen 1, 9001 XW Grou)
Overlegorgaan Natio-naal Park Alde Feanen
(secr., postbus 20120
8900 HM Leeuwarden)
Minister
LNV
Lid: weth. A. J. de Vries
Was tot mei j.l. Nat. Park“in oprichting”
Vereniging Bestuursacademie Oost en Noord Nederland
(postbus 803,
9400 AV Assen)
ondersteunende vereniging
Lid: J. W. Keuning
plv.: burg. P. Schadd-de Boer
Bestuurlijk Overleg Stadsregio Leeuwarden (BOSL)
(postadres
De Finnen 1, 9001 XW Grou) samenwerkings-verband voor coŲrdinatie en uitvoering van afspraken rondom wonen, werken, voorzieningen en infrastructuur elke gemeente wijst een lid en plv. lid aan uit het midden van het college College
Lid: burg. P. Schadd-de Boer plv.: weth. M.E. Minkes
Bank Nederlandse Gemeenten
naamloze vennootschap
aanwijzing via bestuur VNG
Herstructurering Boarnsterhim
(p/a gem.huis Boarnsterhim)
Besloten vennootschap
aanwijzen vertegenwoordiger in de alg. vergadering van aandeelhouders
College
Lid: weth. M.E. Minkes
plv.: weth. D. van der Meulen Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Frysl‚n Verdana;(p/a Tramlaan 5,
9201 HW Drachten)
Stichting
Lid algemeen bestuur
College
Lid: weth. M.E. Minkes Regionaal Platform Arbeidsmarktaan-gelegenheden (postbus 21000,
8900 JA Leeuwarden)
overlegorgaan
Lid
College
Lid: weth. A.J. de Vries Gebiedsplatform Midden Frysl‚n
Samenwerkings-verband van gemeenten voor de inzet van plat- tel‚nsprojecten
Lid
College
Lid: weth. D. van der Meulen
Deelnemers: Leeuwar-den, Leeuwarderadeel, Tytsjerksteradiel, Menal-dumadeel, Littenseradiel, Boarnsterhim
1.
Stuurgroep Staande Mast Route
Bestuurlijke afspraak
gemeentelijk vertegenwoordiger
+ aanwijzen voorzitter
college
Lid: weth. A.J. de Vries
voorz.: burg. P. Schadd-de Boer
J.J. Lottgering, prov. huis, Leeuwarden
2.
Stuurgroep MiddelseerŻte gemeentelijk vertegenwoordiger lid: weth. A.J. de Vries B. Bruinsma, prov. huis, Leeuwarden
3. Stuurgroep Woon-Zorg-ZŰne
Lid: weth. M. Minkes
4. Gebiedsplatform Midden Frysl‚n lid: weth. M. Minkes

A.J. de Vries, wethouder gemeente Boarnsterhim

frou M. Minkes,wethouder gemeente Boarnsterhim

D. van der Meulen, wethouder gemeente Boarnsterhim
Raadsleden:
PVDA

T. de Boer, raadslid gemeente Boarnsterhim

R. van der Woude, raadslid gemeente Boarnsterhim

P.M. Esser, raadslid gemeente Boarnsterhim

B. de Jong, raadslid gemeente Boarnsterhim

J.W. de Visser, raadslid gemeente Boarnsterhim

H. Vellinga, raadslid gemeente Boarnsterhim
FNP

L. Veldstra-Lantinga, raadslid gemeente Boarnsterhim

A. Seldenrust, raadslid gemeente Boarnsterhim

S. J. Riemersma, raadslid gemeente Boarnsterhim
CDA

J.S. Gerbrandij, raadslid gemeente Boarnsterhim

J.S. Zijlstra, raadslid gemeente Boarnsterhim

A. Meinderts-Goinga, raadslid gemeente Boarnsterhim
VVD

S. Bouma, raadslid gemeente Boarnsterhim

M. van der Sluis, raadslid gemeente Boarnsterhim
GB

J. Hemminga, raadslid gemeente Boarnsterhim

S. van der Meer, raadslid gemeente Boarnsterhim

Bodegraven

bodegravenBodegraven, Mw. C.M.J.M. (Marjoke) van Pijkerengemeentesecretaris gemeente Bodegraven
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Bodegraven Sent: Monday, February 16, 2009 8:39 AM
Reactie Hop op GEEN NEVENFUNCTIES
Op 16 februari 2009 wordt dus doorgegeven GEEN NEVENFUNCTIES maar klopt deze informatie wel?
Mw. C.M.J.M. (Marjoke) van Pijkeren Algemeen directeur/beoogd gemeentesecretaris Gemeenten Reeuwijk en Bodegraven
Haar doelstelling is/was haar nieuwe baantje veilig te stellen door de samenwerking met Reeuwijk vorm te geven en verder te brengen. Dit doel heeft zij kennelijk gehaald. Per 1 januari 2010 zullen de ambtelijke organisaties fuseren, de bestuurlijke fusie is voorzien per 1-1-2011.
Lid commissie Goed Werkgeverschap VGS, waarom wordt deze bijbaan GEHEIM GEHOUDEN?
Lid stuurgroep regionaal verband voor de op- en inrichting van een regionale flexpool waarin vraag en aanbod van kortdurende projecten en inzet van flexmedewerkers bij elkaar gebracht worden, waarom wordt deze bijbaan GEHEIM GEHOUDEN?
DATABANK
Gemeente Houten directeur sector Samenleving
Gemeente s-Gravenzande Hoofd sector Samenleving actief betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden voor de herindeling van de Westlandse gemeenten
Gemeente Delft Hoofd specialistenteam Dienst Maatschappelijke Zorg
Gemeente Zoetermeer Teamhoofd Sociale Dienst wijkteams en woonwagenteam

>Bodegraven, Dhr. drs. A.A. van Altenraadsgriffier gemeente Bodegraven
NEVENFUNCTIES
Lid praktijkraad Studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Twente
Bron gemeente Bodegraven 2008

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

Leden van de rekenkamercommissie:

drs. J.W. Hopstaken, voorzitter.
De heer Hopstaken is in het dagelijks leven organisatieadviseur en interim controller bij gemeenten
drs. W. Blok , lid.
De heer Blok is in het dagelijks leven bedrijfseconoom en operational auditor bij een telefoonbedrijf.
Tevens is hij lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Haaksbergen;
mr. J. van Zoest, lid.
De heer van Zoest is gepensioneerd bankdirecteur,
voormalig raadslid van de gemeente Alphen aan den Rijn en actief als lid van commissies bezwaar en beroep in een aantal gemeenten.

Voorzitter:

Drs. J.W. Hopstaken

Leden:

Drs. W. Blok

Mr. J. van Zoest

Bodegraven, Mw. C.M.J.M. (Marjoke) van Pijkerengemeentesecretaris gemeente Bodegraven
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Bodegraven Sent: Monday, February 16, 2009 8:39 AM
Reactie Hop op GEEN NEVENFUNCTIES
Op 16 februari 2009 wordt dus doorgegeven GEEN NEVENFUNCTIES maar klopt deze informatie wel?
Mw. C.M.J.M. (Marjoke) van Pijkeren Algemeen directeur/beoogd gemeentesecretaris Gemeenten Reeuwijk en Bodegraven
Haar doelstelling is/was haar nieuwe baantje veilig te stellen door de samenwerking met Reeuwijk vorm te geven en verder te brengen. Dit doel heeft zij kennelijk gehaald. Per 1 januari 2010 zullen de ambtelijke organisaties fuseren, de bestuurlijke fusie is voorzien per 1-1-2011.
Lid commissie Goed Werkgeverschap VGS, waarom wordt deze bijbaan GEHEIM GEHOUDEN?
Lid stuurgroep regionaal verband voor de op- en inrichting van een regionale flexpool waarin vraag en aanbod van kortdurende projecten en inzet van flexmedewerkers bij elkaar gebracht worden, waarom wordt deze bijbaan GEHEIM GEHOUDEN?
DATABANK
Gemeente Houten directeur sector Samenleving
Gemeente s-Gravenzande Hoofd sector Samenleving actief betrokken bij de voorbereidende werkzaamheden voor de herindeling van de Westlandse gemeenten
Gemeente Delft Hoofd specialistenteam Dienst Maatschappelijke Zorg
Gemeente Zoetermeer Teamhoofd Sociale Dienst wijkteams en woonwagenteam

bodegravenBodegraven, Dhr. drs. A.A. van Altenraadsgriffier gemeente Bodegraven
NEVENFUNCTIES
Lid praktijkraad Studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Twente
Bron gemeente Bodegraven 2008

Bodegraven,

Nel de Wilde - van der Gaag wethouder ? gemeente Bodegraven

drs. Jan Bouwens wethouder ? gemeente Bodegraven

Gerrit Wim van Veelen wethouder ? gemeente Bodegraven

Jaco Kastelein, raadslid CDA gemeente Bodegraven
Nevenfuncties
Lid Werkgroep Meije Belangen

Rob Passchier, raadslid CDA gemeente Bodegraven
Nevenfuncties
Architect bij Topos architecten

mr.drs. Hans Vroomen, raadslid CDA gemeente Bodegraven
Nevenfuncties
Hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering Raad van de Rechtspraak te Den Haag
Freelance docent o.a. bij Nederlands Studiecentrum te Den Haag

ir. Richard van Duuren, raadslid CDA gemeente Bodegraven
Nevenfuncties
ICT-manager

mr. Jaap Arens, raadslid Beter Bodegraven gemeente Bodegraven
Nevenfuncties
Secretaris Stichting Comitť Behoud Diaconessenhuis Voorburg
Rijksambtenaar

Arie Groenveld, raadslid Beter Bodegraven gemeente Bodegraven
GEEN Nevenfuncties

Laura Leijendekkers, raadslid Beter Bodegraven gemeente Bodegraven
Nevenfuncties
Directie-assistente bij MabteC

Gert Jan Rodenburg, raadslid Beter Bodegraven gemeente Bodegraven
Nevenfuncties
Rijksambtenaar

Oscar de Klijne, raadslid PVDA gemeente Bodegraven
Nevenfuncties
Directeur/ eigenaar Winkelmanagement B.V. (bedrijfseconomisch adviesbureau)

Alvin Riley, raadslid PVDA gemeente Bodegraven
Nevenfuncties
Directeur/ eigenaar R.B.I. Holding
Directeur Teamwork &ampCo

Inez Morsink-Lourens, raadslid PVDA gemeente Bodegraven
Nevenfuncties
Werkzaam als begeleider van mensen met een handicap bij Humanitas DMH, wooncentrum De Rederijker te ’s Gravenzande

Jan Christiaan Goudbeek, raadslid VVD gemeente Bodegraven
Nevenfuncties
Zelfstandig interimmanager
Grand Cafť ‘Buren van de Raad lid management/ eigenaar .
Bestuurslid Koninklijke horeca Nederland, afdeling Groene Hart
Lid dagelijks bestuur ESTO
Lid dagelijks bestuur Rode Kruis Bodegraven en omstreken

Wim Bruins, raadslid VVD gemeente Bodegraven
Nevenfuncties
Secretaris/penningmeester van de Ondercentrale Rijnland
– VVD

Directeur/ eigenaar Personeelsadviesbureau ‘Team- Advisering en Projectbegeleiding’

Arie de Groot, raadslid Christen Unie gemeente Bodegraven
GEEN Nevenfuncties

Vincent Laban, raadslid Christen Unie gemeente Bodegraven
Nevenfuncties
Directeur/ eigenaar Laban Foods

mr. Jan Leendert van den Heuvel, raadslid SGP gemeente Bodegraven
Nevenfuncties
Advocaat en procureur.
Voorzitter Stichting Nederlands Christelijk Symfonisch Orkest.
Bestuurslid Stichting voor Christelijk (voortgezet) Speciaal Onderwijs op reformatorische grondslag voor Gouda en omstreken.
Lid Commissie van Beroep voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en de onderwijsverzorging ingesteld door de VGS.
Ambtelijk secretaris klachtencommissie reformatorisch onderwijs, regio Gouda.
Lid klachtencommissie Agathos Thuiszorg

Broos de Groot, raadslid Groen Links gemeente Bodegraven
GEEN Nevenfuncties

Leden Monumentencommissie

Dhr. M.J.H.J. Baijensraadsgriffier gemeente Best
NEVENFUNCTIES
Nevenfuncties ontvangen 10 november 2008 moeten nog op internet worden gezet
OUD: Mr. M.J.H.J. (Marcel) Baijens, raadsgriffier gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

bestBest, drs. L.G.M. (Leo) Bisschops BEST OPEN wethouder gemeente Best
Nevenfunctie(s) voor 140809:
Voorzitter, Brabants Expertise Centrum JeugdK-2, Den Bosch (voorheen BSJ)
Lid, Raad van Toezicht Stichting "De Combinatie&quotte Eindhoven
Vice voorzitter, Stichting Ambulante Fiom te Den Bosch
Bestuurslid, Vereniging Nederlandse Bedevaarten te Den Bosch
Voorzitter, Overlegorgaan Kinderbescherming Brabant (OKB)
Lid, Raad van Toezicht CIZ
Bestuurslid, Stichting De Boei te Eindhoven
Voorzitter, GGD Zuidoost-Brabant
Lid (DB-AB), Werkuitvoerschap "Dommelregio"
Voorzitter, Muziek- en Dansinstituut Best-Oirschot
Lid Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie. Regio Noord-Brabant.
Nevenfuncties op 140809
Voorzitter, Muziek- en Dansinstituut Best-Oirschot
Voorzitter, Stuurgroep Jeugd SRE
Voorzitter, Overlegorgaan Kinderbescherming Brabant
Voorzitter, GGD Zuidoost-Brabant
Voorzitter, Brabant Expertise Centrum JeugdK-2, Den Bosch (voorheen BSJ)
Vice-voorzitter, Werkuitvoeringsschap "Dommelregio"
Lid, Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, Regio Noord Brabant
Lid, Raad van Toezicht CIZ
Bestuurslid, Stichting De Boei te Eindhoven
Adviseur, Stichting Ambulante FIOM te Den Bosch
C140809 Hop

Best, V. Kerkhoff PVDA wethouder gemeente Best
Nevenfunctie(s)
lid bestuur FNV Bondgenoten
verzorger tweede herenteam Best Vooruit (voetbal)
maatschappelijk begeleider van de selectiespelers van Best Vooruit

Best, M.W.C.A. Vervaart VVD wethouder gemeente Best
Nevenfuncties
Directeur/eigenaar, MVB adviesburo/interimmanagement (geen bedrijfsactiviteiten)

Best, drs. P.E.J.M. Gondrie CDA

Functie:
- Medevennoot, Adviesburo Gondrie VOF

Docent, Hogeschool Avans

Nevenfuncties

Voorzitter, Stichting Kruiswerk Best

Commissaris, Twice Eindhoven B.V.

Lid, Handmelkvereniging Best

Lid, Voetbalvereniging Best Vooruit

Lid, ENWB

Lid, Bestuurdersvereniging CDA

Auteur van boeken en publicaties op gebied van Wiskunde/Informatica/Statistiek

Lid, Heemkundekring Dye van Best

Voorzitter, Veilig Verkeer Nederland Best (VVN)

F.J. van Beerendonk
CDA

Functie:

- -

Nevenfuncties

Portefeuillehouder sociaal-economische arbeid zelfstandigenbeleid, Bestuur Zuidelijk Land- en Tuinbouw Organisatie

Bestuurslid, Bestuur Stichting Aanvullingsfonds Ziektewet Agrarische Sectoren

Bestuurslid, Bestuur Colland

Bestuurslid, Bestuur sectorcommissie Open Teelten

Bestuurslid, Bestuur Stichting Alles voor Groene Arbeid

Lid, Provinciale Taskforce Ervaring Werkt

Lid, Ontslagcommissie Centrum voor Werk en Inkomen

Plaatsvervangend lid, Provinciale Planologische Commissie

Lid, Denktank Public Relation en Communicatie Z.L.T.O.

Voorzitter, Proef- en Selectiebedrijf

Vice-voorzitter, Plaatselijke afdeling Z.L.T.O.

Voorzitter, Agrarische Natuurvereniging (Het Groene Woud)

Voorzitter, Stichting "Streekfestival Het Groene Woud"

Vice-voorzitter, Innovatieplatform Duurzame Meijerij

Lid Dagelijks Bestuur, Innovatieplatform Duurzame Meijerij

Lid Agendacommissie, UItvoeringsplatform Meijerij

Lid, Bestuurlijk Platform Nationaal Landschap Het Groene Woud

Voorzitter, Katholieke Bond voor Ouderen

Lid, Stichting Welzijn Ouderen

E.N. Bootsma
Best Open

Functie:

Freelance journalist / tekstschrijver, Tekstbureau Best!
Mw I.M.S.T. Berkhout-Theunissen
Jongerenpartij JO

Functie:

Service medewerkster, Nederlandse Spoorwegen
J.C.W.M. Hozewol
PvdA

Functie:

Timmerman, V.S. Bouw

Nevenfuncties

Secretaris/vraagbaak, FNV Bouw afdeling Best
Mw V.J.H.M. Zeeman
Best Open

Functie:

Clustermanager, Stichting De Combinatie Jeugdzorg

Nevenfuncties

Bestuurslid, Vrouwennetwerk Best
Mw N. de Bruyn-TŁrkmenoglu

PvdA


Functie:

- -

Nevenfuncties

Vrijwilligerswerk, Speel-O-Theek

Regelen jaarmarkt 2006, Mobest
Mw M.C. Brugman
PvdA

Functie:

- -

Nevenfuncties

Secretaris, Vereniging De Bus Tilburg

Lid cliŽntenraad, Centrale huisartsenpost Eindhoven en omstreken
Mw M.J.G. Buis
VVD (fractievoorzitter)

Functie:
---

Nevenfuncties

Secretaresse, KBO

Bestuurslid, De Wig Best

Voorzitter, Platform Vrijwilligers
ing. A.A.M.J. Walraven
VVD

Functie:

Projectmanager / accountmanager bij Louter Projectmanagent C.G.K.M. Steenbakkers
CDA

Functie:
Kapper / eigenaar, Kapsalon Steenbakkers
A.J.M. Mulder
PvdA (fractievoorzitter)

Functie:
---

Nevenfuncties

Voorzitter, Bestuur Stichting peuterspeelzalen Best

Vice-voorzitter, Stichting De Omslag

Voorzitter, Stichting Kunst en Cultuur Best-Oirschot

Bestuurslid, Stichting Leergeld

Adviseur, Cor Unum Ceramics &ampArt
J.J.W.M. van den Boogaard
Jongerenpartij JO (fractievoorzitter)

Functie:

Psychiatrisch verpleegkundige, GGzE Grote Beek

Nevenfunctie(s) :

Bestuurslid, Stichting De Omslag

Bestuurslid, OJC Lambik

Secretaris, Jongerenpartij JO
ing. H.A.A. Kroot
CDA

Functie:

Directeur Pricor B.V.

Nevenfuncties

Voorzitter, Vereniging van eigenaren Raadhuisplein Kap. Heerenstraat.

W.P.J.M. Gloudemans
PBB (fractievoorzitter)

Functie:

Hoofd Kazerne Co., Nederlandse Defensie Academie Breda

Nevenfuncties

Voorzitter, Voetbalvereniging Wilhelmina Boys

Mw H.E.M. Meeuwis-van Langen
D66 (fractievoorzitter)

Functie:

Manager 5-persoons huishouden

Nevenfuncties

Lid, Bewonersoverleg Speelheide
Mw C.A.J.F. van Kronenburg
CDA

Functie:

Eigenaar van Van Kronenburg Taxaties &ampAdvies

Eigenaar van De M.K.B.-taxateur (verkopen, aankopen, huren en verhuren en advisering met betrekking tot onroerende zaken

Freelance taxateur voor diverse gemeenten in het kader van de WOZ.

Nevenfuncties

Bestuurslid Buurtvereniging S.K.V.

Adviseur voor het A.J.K. Eindhoven-Noord c.q. Trekkertrek Best

Lid werkgroep Waterschap De Dommel

M. van de Peut
Best Open

Functie:

Student, Universiteit van Tilburg

Mw E.J.W. van Gijsel- van Gaalen
VVD

Functie:

Business Development Manager, HumanCapitalCare BV

Nevenfuncties

Voorzitter, Schoolbestuur Nutsscholen Best

Secretaris, VVD afdeling Best
L.M.M. van Drunen
PvdA

Functie:

Hoofd Personeel en Organisatie, Ministerie van Defensie, Koninklijke Landmacht

Nevenfuncties

Bestuurslid, Genootschap vrienden van het Regiment fuseliers Prinses Irene L.B.A. Kennis
Best Open

Functie:
- Medewerker kwaliteitscoŲrdinatie, A.T.M. Oirschot

Leden van de rekenkamercommissie: Best, Heeze-Leende, Nuenen c.a., Son en Breugel en Waalre

De drie leden van de rekenkamer zijn: Prof. Dr. Ir. F. (Fred ) Heemstra (voorzitter)

Fred Heemstra is hoogleraar bedrijfskunde en informatica aan de Open Universiteit Nederland en senior consultant bij KWD resultaatmanagement bv te Nieuwegein Drs. W (Walter) Gouw

Na zijn studie beleids- en organisatiewetenschappen heeft Walter de eerste zeven jaren van zijn loopbaan diverse functies vervuld bij enkele gemeenten. Sinds 1998 is hij werkzaam als adviseur en interim-manager bij lokale overheden. Drs. W.J.H.S. Lindelauf RA RO

Wil startte zijn loopbaan bij een van de grote accountantskantoren van Nederland. Vervolgens vervulde hij managementfuncties bij twee gemeenten. Sinds 2003 is Wil zelfstandig ondernemer en actief als controller, consultant en interim-manager bij de gemeentelijke overheid. Wil is tevens lid van de rekenkamer van Sittard-Geleen en de intergemeentelijke rekenkamer van de gemeenten Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meersen, Nuth en Valkenburg a/d Geul.
Voorzitter:

prof. dr. M.P. (Peter) van der Hoek
Ambtelijk Secretaris:

T.J. (Tjeert) Teijema
Onderzoeker:

ir. W. (Wouter) Joosten
Secretaresse:

G. (Gerda) 't Noordende-IJtsma
Leden:

drs. B.M.J (Ben) Hennekam

M. (Marko) van Sluis

J. (Jan)van Etten (raadslid Strijen)

P.L. (Pieter)Paans (raadslid cromstrijen)

A.D. (Adriaan) van der Wulp (raadslid Binnenmaas)

J.K. (Johan) Matze (raadslid Korendijk)

drs. P.J. (Piet) van Leenen (raadslid Oud-Bijerland)

C.W.M. Post, gemeentesecretaris gemeente Binnenmaas
NEVENFUNCTIES
-Voorzitter van de buurtvereniging in Prinsenbeek
Bron gemeente Binnenmaas 2008

Dhr. M.J.W. Tobeasraadsgriffier gemeente Binnenmaas >
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Binnenmaas 2008 BSCcommissie bezwaarschriften van de gemeente Maasdam De heer B.B.M. van der Hart (voorzitter)
De heer A.A.C.M. Michielse (voorzitter/lid)
Mevrouw W.H. Dingemans (lid)
De heer A.J. Verzijl (lid)
De heer E.J. Wijdeveld (lid)
De heer P.T. Verkerk (lid).

Secretaris van de commissie bezwaarschriften:

Mevrouw C.J.E. Walkate
Mevrouw C.C.M. Mast
De heer J.J.G.R. de Rooij

De nevenfuncties zijn niet bekend.

Andrť (A.J.) Borgdorff>

burgemeester
Vertegenwoordiger Algemene Vergadering van Aandeelhouders BV regionale bedrijventerreinen Project: verbouw gemeentehuis (samen met wethouder Kooijman –de Heer )

Nevenfuncties:

Commissie Hoeksche Waard, voorzitter

DB CHW, voorzitter

Adviesraad HW, voorzitter

Gemeenschappelijk orgaan Ombudsman HW, lid

AB van de Gr Regio ZHZ, lid

AB van Veiligheidsbestuur ZHZ, lid j

Provinciale Monumentencommissie ZH, voorzitter

Bestuur Erfgoedhuis ZH, lid

Provinciale Planologische commissie ZH, lid

Heeft zitting in

Algemene vergadering van aandeelhouders CV/BV Regionaal bedrijventerrein HW, lid

Drechtstedenbestuur (nog formeel te bekrachtigen), lid

Drechtraad (nog formeel te bekrachtigen), lid

7.5pt;

Ed (E.C.) Lafeber

wethouder

Gemeentebelangen Binnenmaas

Nevenfuncties

AC VROM, voorzitter

Raad van Commissarissen CV/BC Regionaal bedrijventerrein HW, voorzitter

AB Gr Openbaar primair onderwijs HW, lid

AB Stichting Streekmuseum HW, lid

AB van Gr SVHW, lid

AB van Stichting Inkoopbureau West-Brabant, lid

Externe nevenfuncties

Ledenraad Rabobank, lid

Heeft zitting in

CHW

DB CHW

AC Economische Zaken, financiŽn en verkeer

Pfo Samenleving HW

Pfo Economie en bereikbaarheid Drechtsteden

Pfo Ruimte, Groen en Milieu Drechtsteden

Pfo Middelen Drechtsteden

Stuurgroep Regionaal Economisch Overleg ZHZ

Pfo FinanciŽn en Gr ZHZ

Algemene vergadering van aandeelhouders BNG

Algemene vergadering van aandeelhouders Eneco

Algemene vergadering van aandeelhouders Evides

AB Stichting Inkoopbureau West-Brabant

Arinda (A.) Callewaert- de Groot

wethouder

CDA

Portefeuille: Volkshuisvesting (hier ligt primaat voor woningbouwprojecten)  Recreatie, toerisme en groen/blauw  Milieu  Sport (incl. accommodaties)  Het project haventerrein (HKS)

Nevenfuncties

DB en AB en Gr RSD HW, lid

DB en AB van Gr WHW-bedrijven, lid

AB van Gr GGD ZHE, lid

Externe nevenfuncties

De Lange Egberts Accountants B.V.

Heeft zitting in

PFO Samenleving HW

AC Economische Zaken, financiŽn en verkeer

Regionale projectgroep, Verkeersveiligheid HW

PFO Economie en bereikbaarheid Drechtsteden

Els (E.M.) Kooijman

wethouder

PvdA

Portefeuille: Welzijn (vitale kernen coŲrdinerendOuderen-, Gehandicapten en JeugdbeleidWonen, Welzijn en Zorg; Vrijwilligerswerk)  Zorg (WmoR(egionale) A(genda) S(amenleving); GGDVolksgezondheid)  Sociale zaken en werkgelegenheid (WHW, RSD)  Subsidieverordening;  Het Project Wonen, Welzijn, Zorg  Openbare Werken  Openbare gebouwen (beheer en onderhoud m.u.v. de sportaccommodaties)  Verkeer en Vervoer  Project: verbouw gemeentehuis (samen met burgemeester Borgdorff)

Nevenfuncties

DB en AB en Gr RSD HW, lid

DB en AB van Gr WHW-bedrijven, lid

AB van Gr GGD ZHE, lid

Externe nevenfuncties

De Lange Egberts Accountants B.V.

Heeft zitting in

PFO Samenleving HW

AC Economische Zaken, financiŽn en verkeer

Regionale projectgroep, Verkeersveiligheid HW

PFO Economie en bereikbaarheid Drechtsteden

Carlo Post>

Gemeentesecretaris

Raadleden:

A. Gouweloos>
Groen Links
Nevenfuncties
-Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (Drechtraad) B.H. de Rave>
PvdA
Nevenfuncties
-Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (Drechtraad)
P. Westdijk
PvdA
Nevenfuncties
-Lid van het PBO van radio Hoeksche Waard,
-kaderlid van de FNV bondgenoten
-lid van de onderhandelingsdelegatie voor de CAO Suiker.
-lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard
J. Boesenkool
PvdA
Nevenfuncties
-Werkzaam bij de Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard, gedetacheerd bij de gemeente Dordrecht
C. de Leng
PvdA
Nevenfuncties
-Lid vrijwillige brandweer in Binnenmaas
D. van der Helm
VVD
Nevenfuncties
-Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (Drechtraad)
A. van der Wilt- Verbeek
VVD
Nevenfuncties
-Lid van het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst D. Groeneveld>
VVD
Nevenfuncties
Geen
S. van Steensel
GBBM
Nevenfuncties
-Lid van het raadsledenplatform Gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid
J. Verweij
GBBM
Nevenfuncties
Geen
A. den Boer
GBBM
Nevenfuncties
Geen
J.A.M. Nieland
GBBM
Nevenfuncties
Geen E.H.A. Behm>
GBBM
Nevenfuncties
-Lid cliŽntenraad Zorg en Welzijn Groep
-Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (Drechtraad)
E. Simons
GBBM
Nevenfuncties
Geen A. Tolenaars>
CDA
Nevenfuncties
Geen P. Baars
CDA
Nevenfuncties
-Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (Drechtraad)
-Lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven
P.D. van Loo
CDA
Nevenfuncties
-Bestuurslid en lid beleggingscommissie Stichting Pensioenfonds De Nederlandsche Bank, Amsterdam
Lid Raad van Toezicht TeleacNOT, Hilversum (penningmeester)
Voorzitter partijcongresdelegatie CDA Zuid-Holland en adviserend lid Algemeen Bestuur CDA Zuid-Holland
Penningmeester diaconie PKN (Nederlands Hervormd), Heinenoord

Lid identiteitsraad Trivalent (Prot. Chr. Stichting voor integrale Zorg- en Dienstverlening Hoeksche Waard Oost)
Voorzitter politiek beraad CDA-Hoeksche Waard
Lid fondsenwervingscommissie Stichting Grote of St. Laurenskerk, Rotterdam
H.C.J. van Etten
CDA
Nevenfuncties
Geen H.E. Steen>
Christen Unie
Nevenfuncties
-Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (Drechtraad)
-Lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling WHW-bedrijven
A.D. van der Wulp
SGP
Nevenfuncties
-Lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (Drechtraad)
-Lid van de Rekenkamercommissie Hoeksche Waard
J.G. Vriens
SGP
Nevenfuncties
Geen

Bladel

Bladel, Dhr. mr. J.J.P.M. van Houtgemeentesecretaris gemeente Bladel >
NEVENFUNCTIES
piketsecretaris regionaal beleidsteam (RBT) Veiligheidsregio Eindhoven en coach van diverse deelprocessen binnen de crisisbeheersing
plv. coŲrdinerend secretaris Veiligheidsregio
lid van de koepelorganisatie samenwerking De Kempen, een gemeenschappelijke regeling waarin de burgemeesters en de secretarissen van de 5 Kempengemeenten de samenwerking binnen de Kempen coŲrdineren, afstemmen en initiŽren
projectsecretaris intergemeentelijke sociale dienst
adviseur Bijzonder) G(eorganiseerd) O(verleg) samenwerking De Kempen
lid van het Algemeen Bestuur van het Bureau Inkoop Zuid-Oost Brabant (BIZOB)
bestuurslid van het onderdeel lokaal bestuur van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement (NEVI)
lid van twee gemeentelijke rekenkamers in Noord-Limburg
voorzitter van de rekenkamer van de gemeente Leudal (Limburg)
voorzitter van de schoolraad voor een instelling van primair onderwijs binnen gemeente Bladel

Bron gemeente Bladel Sent: Tuesday, March 10, 2009 9:47 PM OUD:
Lid van de bestuurscommissie primair openbaar onderwijs van de gemeente ‘s-Hertogenbosch; OUD voorzitter zangkoor binnen gemeente Bladel;
lid Rotaryclub Bladel, Reusel-De Mierden Bron: Jan Hop 16 februari 2009

Dhr. L.A.J. Dirks, raadsgriffier gemeente Bladel>
GEEN NEVENFUNCTIES! Bron: F. Dirks, raadsgriffier Bladel 10 november 2008
Nevenfuncties wethouders
>Functies wethouders
A.J. van der Hout
Opgave29 mei 2006

Geen

T.H.P.M. van de Voort
Opgavemei 2006

Directeur-eigenaar “Van de Voort Consultancy” gericht op enerzijds financial consultancy van MKB en anderzijds het verzorgen van financiŽle (maatwerk) opleidingen/cursussen
Plaatsvervangend lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Valkenswaard
Lid van de ledenraad van Rabobank De Kempen-West

H.P. Goossens
Opgave27 april 2006

Geen
FUNCTIES CDA
Opgave van J.J.C.M. Sparidans d.d. 28 april 2006:
Leerkracht basisschool Het Palet Hapert
Lid gehandicapten Platform Bladel
Opgave van M.J.F. Rijkers d.d. 11 juli 2006:
Eigenaar van pluimveebedrijf M. Rijkers v.o.f. (Hapert)
Voorzitter studieclub legpluimvee
Opgave van M.J.G.J. Waalen-Smits d.d. 27 april 2006:
Verzorgende IG
In maatschap met man landbouw bedrijf van W.J. Spijker d.d. 31 januari 2007
1. EUROPA EU: “Member of Age” AGE-the European Older People’s Platform Rue Froissart 111 B-1040 Brussels-Belgium 2004 t/m medio 2005 EU projectcoŲrdinator “Age of Mobility” Medio 2005 t/m heden afloop project Member “Build-for-All” Ministerie VWS-Den Haag 2005 t/m heden Werkgroep/Klankbordgroep: Communicatie Geneesmiddelen en Med. Technologie Provincie N.Br. Den Bosch, namens CDA Brabant 2003 t/m maart 2007 commissie zorg, vice voorzitter) 2003 t/m maart 2007 commissie ouderen platform) na 03/2007 afhankelijk verkiezingsuitslag +nieuw beleid Stichting Huurdersraad De Kempen, Woningstichting De Zaligheden, Eersel 1998 t/m heden Voorzitter Landelijke Organisatie CliŽntenraden LOC Utrecht Vanaf 1991 landelijk bestuurder in diverse gremia namens LOC Vanaf 2005 Regionaal Voorzitter LOC Zuidoostbrabant. RPCP/Zorgbelang Eindhoven t/m heden Lid Cluster 5+stuurgroep Ouderen t/m heden Lid Cluster 2 Verpleging en Verzorging > t/m heden Voorzitter Cluster overstijgend vervoer Zuidoostbrabant, waar onder CVV/Taxbus en SRE cliŽntenpanel vervoer CoŲrdinatie Samenwerkende Ouderenorganisaties Utrecht Namens Unie KBO t/m heden lid landelijke comm. med. hulpmiddelen t/m heden lid landelijke comm./werkgroep geneesmiddelen Landelijke Vereniging van Budgethouders “PER SALDO” Utrecht t/m januari 2007, lid landelijke Klankbordgroep (12jr) vanaf 1991 Ervaringsdeskundige PGB en Participatiebudget KBO Afd. Bladel. Vanaf 2000 Afd. Secretaris Senior Ouderen- en belastingadviseur voor Ouderen Bladel Stichting Wooninitiatief Craenendonk, Budel Bestuurder voor bouw ca. 20 aangepaste woningen voor doelgroepen Stichting Thuiszorg ‘U Wenst….’ Bladel/Netersel 1996 Stichter van deze Stichting, geen Bestuurder St. Jorisgilde Bladel. Vanaf 2005, gewoon lid Wordt jaarlijks meermalen gevraagd door allerlei gremia Wonen Zorg Welzijn Vervoer en Ouderen voor congressen en symposia als spreker e/o als dagvoorzitter
Vrije Hapertse Partij
Opgave van W.H.J.M. van der Linden d.d. 11 juli 2006:
Secretaris CoŲrdinatie van Toneelverenigingen in de Zuidoost Kempen
Algemeen Directeur Stichting Katholiek Primair Onderwijs Kempenland per
Opgave van A.J.A. van Dun d.d. 29 april 2006:
Voorzitter Stichting “Van Huis tot Huis”
Voorzitter biljartvereniging Den Engel
Voorzitter BVPP Bond van Personeel PTT Nederland
Lid beroepsraad PTT Eurofedop
Voorzitter Stichting COP groep
Bestuurslid Gemeenschapshuis ”Den Tref”
PvdA
Opgave van B.L.M. Maas d.d. 27 april 2006:
Docent consumptieve technieken De Rooi Pannen Eindhoven
Voorzitter Schoolraad Sint Lambertusschool Netersel (stopt per 1 juli 2006)
Voorzitter Stichting Zomermarkt Netersel
Lid Werkgroep Kiosk Netersel

Opgave van Th.J.M. Coppens d.d. 4 augustus 2006:
Eigenaar van paardenbedrijf in oprichtring en varkensbedrijf
Bestuurslid BRK-Biorecylcing de Kempen
Lid plaatselijke groep leader+
Opgave van J.A. Evers d.d. 29 juni 2006:
>Afdelingsmanager R.S.Z.K. Merefelt Veldhoven
Bestuurslid Stichting Wielerevenementen Het Snelle Wiel.
Algemeen Belang
Opgave van A.F.J. Kolen d.d. 27 april 2006:
Hoofd financiŽn Catharina-ziekenhuis te Eindhoven
Administrateur stichting Steunfonds Catharina-ziekenhuis te Eindhoven
Administrateur stichting Catharina-Fundatie te Eindhoven
Administrateur stichting Wetenschappelijk Fonds Catharina-ziekenhuis te Eindhoven
Administrateur Medische Etische Toetsings commissie
Penningmeester VVE Xaveriusstate.
Fraktie Hoogeloon
Opgave van E.P.H.M. van de Pas d.d. 3 mei 2006:
Directeur van een slapend bedrijf op het gebied van (interim) management en consultancy
zzp-er, bedrijf genaamd Management &ampConsultancy.
22-5-2007
VVD
Opgave van J.M. Steger-van der Kooi d.d. 15 mei 2006:
Geen
Opgave van H. Reijne d.d. 28 april 2006:
Plaatsvervangend lid van de raad voor de Scheepvaart
Lid seniorenraad Bladel
Penningmeester KBO-Blade
Bladel Transparant
Opgave van D.S.C. Jansen d.d. 8 mei 2006
Geen
Opgave van D. Zumker d.d. 27 januari 2007: Districtsmanager G4S, voltijdbaan Voorzitter NRE-Q Energie open tennis toernooi Bladel Lid Rotary Bladel, Reusel-de Mierden
Opgave van N.M.A. van Deursen-van Dam d.d. 26 januari 2007 bureau redacteur bij uitgeverij “de Uitstraling” bestuurslid wereldwinkel Bladel
Groen Links
Opgave van G. Middeljans d.d. 27 april 2006:
Docent Pius-X-college
Bestuurslid/ redactielid van de Kempische Stichting voor Kunst en Wetenschap (KW-cafť)
Secretaris van de Zuid Kempische Volksuniversiteit
Lid van de toerustingscommissie van de Remonstrantse Broederschap/Kerk Eindhoven
Bestuurslid VFVO (belangenorganisatie filosofie-docenten)
Bestuurslid COV (Centrum Ontmoeting van Volkeren) Maastricht (actief op gebied van ontwikkelingssamenwerking)
Opgaven functies wethouders
FUNCTIES
Opgave van H.P. Goossens (CDA) d.d. 5 februari 2007: Geen
Opgave van A.J. van der Hout (PvdA) d.d. 29 mei 2006: Geen
Opgave van T.H.P.M. van de Voort (VVD) d.d. 15 mei 2006:
Directeur-eigenaar “Van de Voort Consultancy” gericht op enerzijds financial consultancy van MKB en anderzijds het verzorgen van financiŽle (maatwerk) opleidingen/cursussen
Plaatsvervangend lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Valkenswaard
Lid van de ledenraad van Rabobank De Kempen-West

Bloemendaal
emeentelijke organisatie gemeente Bloemendaal 11 juli 2009:
Directie

Directeur-gemeentesecretaris: Dhr. mr. A.Ph. van der Wees
Adjunct-directeur: Mw. drs. K. Kensen
Afdeling I:
Gemeentewerken
Afdelingshoofd: dhr. mr. J.C.M. Van Hooft
Afdeling II:
Bouwen en Wonen
Afdelingshoofd: dhr. V. Portanger
Afdeling III:
Publiekszaken
Afdelingshoofd: dhr. P.G.A. Dubbe
Afdeling IV:
FinanciŽn en Facilitaire Zaken
Afdelingshoofd: dhr. W. Toet
Afdeling V:
Bedrijfsbureau
Afdelingshoofd: mw. drs. K. Kensen
Afdeling VI:
Gemeente Belastingen Kennemerland-Zuid
Afdelingshoofd: dhr. F. Jacobs (a.i)
Fusie met Bloemendaal
en Bennebroek

bloemendaalBloemendaal, Dhr. mr. A.P.H. van der Weesgemeentesecretaris gemeente Bloemendaal
NEVENFUNCTIES
Lid algemeen bestuur Stichting RIJK Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland

Lid van de kerkenraad/secretaris college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente IJmuiden-West.


Bron gemeente Bloemendaal Sent: Friday, February 13, 2009 9:16 AM/Sent: Tuesday, July 14, 2009 10:55 AM

OUD: Dhr. H.W. de Vries, raadsgriffier gemeente Bloemendaal

Mw. K.A. (Karin) van der Pas, raadsgriffier gemeente Bloemendaal miv 1 juni 2008
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron: Gemeente Bloemendaal November 28, 2008 11:32 AM

Nederveen neemt de ambtsketen over van Mea van Ravesteyn-Kramer. Zij was sinds het vertrek van Wim de Gelder op 1 december 2008 naar Alphen aan den Rijn burgemeester van Bloemendaal. Nederveen is een geboren bestuurder. Vanaf zijn 19e is Nederveen al actief in allerlei bestuursfuncties. Tot zijn installatie werkte hij als directeur van het DOD, brancheorganisatie voor de dans. Daarnaast was hij gemeenteraadslid voor de VVD in Amsterdam en vervulde onder andere de rol als plaatsvervangend raadsvoorzitter, had zitting in het Presidium en de Raadscommissie Algemene Zaken. In zijn vrije tijd is Ruud Nederveen een enthousiast zeiler.
>Mevr. M.J. van Ravesteyn-Kramer waarnemend burgemeester De commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, mr. H.C.J.L. Borghouts, heeft in overeenstemming met een delegatie van het gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Bloemendaal, besloten mevrouw drs. M.J. van Ravesteyn-Kramer te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Bloemendaal. De vorige burgemeester, de heer W.H. de Gelder heeft per 1 december 2008 zijn functie neergelegd omdat hij per genoemde datum benoemd werd tot burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn. De procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester zal worden gestart. De invulling van de burgemeestersvacature zal ruim een half jaar in beslag nemen. Het is beleid van de commissaris van de Koningin in dergelijke omstandigheden een waarnemend burgemeester te benoemen. Mevrouw M.J. van Ravesteyn-Kramer is sinds 1995 Hoogheemraad (DB) van het waterschap Schieland en de Krimpenerwaardsinds oktober 2003 is zij hier loco-dijkgraaf. Mevrouw Ravesteyn-Kramer is voornamelijk verantwoordelijk voor de portefeuilles p&o, belasting, facilitaire zaken, handhaving en communicatie. Daarvoor was zij van 1998 tot 2006 gemeenteraadslid/fractievoorzitter van gemeente Rotterdam. Mevrouw Ravesteyn-Kramer is lid van D66 en 60 jaar oud. De nieuwe waarnemend burgemeester treedt per 8 december
De heer drs. A.J.P. van Duijnhoven, voorzitter. De heer Van Duijnhoven is reeds geruime tijd lid van de bestaande monumentencommissie. Tevens is de heer Van Duijnhoven lid van de heemkundekring.
Mevrouw ir. J.G. Borgo bnt, vice-voorzitter monumentencommissie gemeente Boekel
NEVENFUNCTIES
Borgo Tuin- en Landschapsarchitectuur
Ir J.G. Borgo bnt Tuin- en landschapsarchitecte
De heer W.J.C.A. Corssmit is ook al geruime tijd lid van de bestaande Monumentencommissie. Evenals de heer Van Duijnhoven is de heer Corssmit lid van de Heemkundekring waar hij zich met name richt op archeologie en historie.
De heer G.F.W. Trienekens is later toegevoegd aan de commissie. De heer Trienekens is voorzitter van de Heemkundekring en als bouwkundige geÔnteresseerd in de restauratie en het herstel van oude gebouwen e.d. De heer J.A.H.M. Manders afkomstig uit Venhorst is in het dagelijks leven werkzaam bij een architectenbureau en richt zich binnen de Monumentencommissie op de bouwkundige invalshoek.

Boekel, Dhr. Mr. J.C. Marcic, CDA gemeentesecretaris gemeente Boekel
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Boekel Sent: Monday, July 13, 2009 2:30 PM Hanneke Dam-Coppens Beleidsmedewerker communicatie
Gegevens uit het verleden
Gegevens CDA gemeentesecretaris Marcic Bron: www.burojeugdzorg.nl/breda.htm
CDA raadslid gemeente Breda
Manager Afdeling Algemene Ondersteuning en uitvoering gemeente Oosterhout

Boekel, Mw. M.R.P. Philipse, raadsgriffier gemeente Boekel
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Boekel Sent: Monday, July 13, 2009 4:40 PM Hanneke Dam-Coppens Beleidsmedewerker communicatie
Dhr. ing. P.C.M. Ketelaars CDA wethouder gemeente Boekel 290109
BEZWAARSCHRIFTEN Boekel heeft ervoor gekozen GEEN BSC te hebben.
Horen geschiedt door lid van het college. Dit is een INTERNE BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE!
Besluit op bezwaarschrift binnen 6 weken zonder verdaging. Noteer termijn voor beroepschrift tegen niet nemen besluit met kostenveroordeling
(BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES
ONBEKEND
Gegevens uit het verleden
Lid algemeen bestuur Waterschap Aa en Maas
Zelfstandig ondernemer Veehouder
Bestuurslid Z.L.T.O. Boekel – Venhorst
Mw. drs. H.M.W. van Boxtel - Arts D.O.P. wethouder gemeente Boekel 290109
Mw. drs. H.M.W. van Boxtel - Arts D.O.P. Locoburgemeester gemeente Boekel 290109
BEZWAARSCHRIFTEN Boekel heeft ervoor gekozen GEEN BSC te hebben.
Horen geschiedt door lid van het college. Dit is een INTERNE BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE!
Besluit op bezwaarschrift binnen 6 weken zonder verdaging. Noteer termijn voor beroepschrift tegen niet nemen besluit met kostenveroordeling
(BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES
(BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES
ONBEKEND
Bron: CHop 2007-050209 
Onderzoeksvraag?
Is deze directeur bij het maatschappelijk werk in de gemeente Someren geweest begin jaren 2000?
Dhr. J.M. van Duijnhoven Boekels Welzijn Fractievoorzitter gemeente Boekel 290109
Dhr. J.M. van Duijnhoven Boekels Welzijn raadslid gemeente Boekel 290109
(BESTUURLIJKE) NEVENFUNCTIES
Manager LNB International feed BV
Adviseur LNB International feed BV
Bron: CHop 2007-050209
Dhr. ing. M.J.C.G. Cornelissen CDA Fractievoorzitter gemeente Boekel 290109
Dhr. ing. M.J.C.G. Cornelissen CDA raadslid gemeente Boekel 290109
NEVENFUNCTIES
Medewerker Essent
Bron: CHop 2007-050209
RAADSGRIFFIER VOLGSYSTEEM (465)

Mw. A.A.M. Heunks-van Uden D.O.P. (Democratisch Onafhankelijke Partij) Fractievoorzitter gemeente Boekel 290109
Mw. A.A.M. Heunks-van Uden D.O.P. (Democratisch Onafhankelijke Partij) raadslid gemeente Boekel 290109
NEVENFUNCTIES
Medewerker bibliotheek Lage Beemden
Externe vertrouwenspersoon Rutger van Herpenstichting
Bron: CHop 2007-050209
Dhr. H.A.J. Willems Gemeenschapsbelang Venhorst Fractievoorzitter gemeente Boekel 290109
Dhr. H.A.J. Willems Gemeenschapsbelang Venhorst raadslid gemeente Boekel 290109
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Toezicht Stichting Peelrand Wonen
Software Engineer
Bron: CHop 2007-050209
Dhr. P.H.L. Verbruggen Boekels Welzijn raadslid gemeente Boekel 290109
NEVENFUNCTIES
Productiemedewerker Philips
Bron: CHop 2007-050209
Dhr. C.F.M. Meulenmeesters CDA raadslid gemeente Boekel 290109
NEVENFUNCTIES
Directeur landbouwbedrijf
Bron: CHop 2007-050209
Dhr. P.J.W. van Lankvelt CDA raadslid gemeente Boekel 290109
NEVENFUNCTIES
Medewerker Philips
Bron: CHop 2007-050209
Mw. J.W.E.M. Meulepas-Cobussen CDA raadslid gemeente Boekel 290109
NEVENFUNCTIES
Lid Platform Ouderenbeleid gemeente Boekel
Bron: CHop 2007-050209
Dhr. A.M.G.M. van de Ven D.O.P. (Democratisch Onafhankelijke Partij) raadslid gemeente Boekel 290109
NEVENFUNCTIES
Manager Inkoop &Huisvesting CSU Uden
Bron: CHop 2007-050209
Dhr. H.W.A. van Mierlo D.O.P. (Democratisch Onafhankelijke Partij) raadslid gemeente Boekel 290109
NEVENFUNCTIES
Directeur VMB Accountancy
Bron: CHop 2007-050209
Mw. I.J.M. van Boxmeer-Hoevenaars D.O.P. (Democratisch Onafhankelijke Partij) raadslid gemeente Boekel 290109
NEVENFUNCTIES
Leerkracht basisonderwijs
Bron: CHop 2007-050209
Mw. A.J.M. Timmers-Opheij Gemeenschapsbelang Venhorst raadslid gemeente Boekel 290109
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid ZLTO, afdeling Boekel-Venhorst
Bron: CHop 2007-050209
Mw. T.P.M. Gijsbers-v.d. Crommenacker Gemeenschapsbelang Venhorst raadslid gemeente Boekel 290109
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Bron: CHop 2007-050209

Bolsward
Voorzitter van de rekenkamercommissie is de heer N. van Rijn uit Garyp. Hij heeft diverse functies gehad, onder andere bij de Kamer van Koophandel Friesland. Tevens is het voorzitter van nog andere rekenkamercommissies. Als leden zijn de heren P. Dijkstra (CDA) en S. Hettinga (VVD) benoemd. De commissie wordt secretarieel ondersteund door de raadsgriffier, mevrouw G. Heeg
Dhr. M.R. Fierant, gemeentesecretaris gemeente Bolsward 
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron: Gemeente Bolsward Sent: Monday, February 16, 2009 9:18 AM

mevrouw G. (GRIET) Heeg, raadsgriffier gemeente Bolsward (0.5 fte)
mevrouw G. (GRIET) Heeg, raadsgriffier gemeente Wunseradiel (0.5 fte)
GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Gemeente Bolsward 10 november 2008
Raad
D.S. Boermans-de Boer, raadslid Bolsward Teamleider VMBO onderbouw ja
H.F.J. Hegge Bestuurslid CBS de Bron nee
Beherend apotheker ja
J. Steringa, raadslid Bolsward Lid bouwcommissie scholenbouw nee
Vertegenwoordiging schoolbestuur als directielid nee
F.B. Teernstra, raadslid Bolsward Penningmeester EHBO vereniging workum nee
P. Dijkstra, raadslid Bolsward Penningmeester St. Fryske boek nee
Scriba kerkenraad gereformeerde kerk nee
A.T. de Vries, raadslid Bolsward Geen nvt
G. Kamstra, raadslid Bolsward Geen nvt
C.G.L. Ott-van den Ochtend, raadslid >Bolsward Geen nvt
H. Wijnia, raadslid Bolsward Banketbakkerij Korenbloem ja
M.J.P. Vellinga-Beers, raadslid Bolsward Vice president/ secretaris v/d NVVH vrouwennetwerk nee
Lid v/d schaduwfractie gem belangen Friesland van de provinciale
Staten nee
J. Bouwsma, raadslid Bolsward Kaderlid Centrale vor Middelbaar en Hoger Personeel bij MBZ nee
Programma medewerker bij Radio Bolsward en Wunseradiel nee
Lid kascommissie buurtvereniging de Molendraai nee
B.W. Gerdingh, raadslid Bolsward Geen nvt
J.H.J. Hettinga, raadslid Bolsward Penningmeester VVD
College
J. Brouwer Hoofd P&O, ROC Friese Poort Sneek ja
Raad van comm afvalsturing Friesland ja
Lid dagelijksbestuur Hus en Hiem nee
Overlegorgaan verkeen en vervoer prov. Fryslan nee
Fryslan milieu prov. Fryslan nee
M.L.H. Pieters Algemeen bestuur ISD nee
Aandeelhouder Omrin nee
Adviescommissie openbare gezondheidszorg nee
Algemeen bestuur Empatec
Borger-Odoorn, Dhr. W.P. van Boggelen gemeentesecretaris gemeente Borger-Odoorn
GEEN NEVENFUNCTIES 
Sent: Thursday, February 12, 2009 3:36 PM

Dhr. L.F. van Ameijden Zandstra raadsgriffier gemeente Borger-Odoorn
GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Gemeente Borger-Odoorn 10 november 2008

Nevenfuncties burgemeester en wethouders
 

1. Lid van de commissie van beroep voor de examens van Drenthe College,
Noorderpoortcollege en Terra College.
2. Lid Raad van Toezicht Jeugdzorg Drenthe.
wethouders:
De heer J.J. Bruintjes:
Nevenfuncties, uit hoofde van zijn ambt:
1. Lid Dagelijks Bestuur Eems Dollard Regio
2. Lid RVT Drents Plateau
3. Lid Provinciale Commissie Stedelijke Vernieuwing en Wonen
4. Lid Drentse commissie Landelijk gebied
5. Lid VNG-commissie Bouwen en Wonen
6. Voorzitter Stuurgroep Drentse Horn
Nevenfuncties, uit andere hoofde:
:
1. Gewestelijk afgevaardigde PvdA
1
De heer T. J. Meedendorp
Nevenfuncties uit hoofde van zijn ambt:
1. Lid Raad van Advies Drents Plateau
2. Lid Algemeen Bestuur van STIVAM
3. Lid Algemeen Bestuur ESGEVA
4. Lid Verkeer- en Vervoerberaad Drenthe
5. Voorzitter Overlegorgaan Lokaal Onderwijsbeleid
6. Bestuurslid van het Esdalcollege
Nevenfuncties, uit andere hoofde:
:
1. DGA van TJM Beheer BV
De heer J.F.A. Alberts:
Nevenfuncties, uit hoofde van zijn ambt:
1. Lid dagelijks en algemeen bestuur WEDEKA
2. Lid dagelijks en algemeen bestuur EMCO
3. Lid dagelijks en algemeen bestuur GGD Drenthe
4. Lid bestuur Stichting GBKN Groningen en Drenthe
5. Lid cie. herinrichting Drents en Oost Groninger veenkoloniŽn
6. Lid bestuur Stichting Regionaal Arbeidsplaatsen
7. Lid bestuur Regionaal Platform Arbeidsmarktoverleg Zuid- en Midden Drenthe (RPA)
Nevenfuncties, uit andere hoofde:
:
1. Lid landelijk en provinciaal bestuur bestuurdersvereniging CDA
:
1. Lid Bestuur Stichting Tuinbouw Emmen
 
Nevenfuncties
Alle betaalde en onbetaalde nevenfuncties van de raadsleden en de griffier treft u hieronder in alfabetische volgorde aan.
B = Betaald
NB = Onbetaald
Henk van Benthem
Regievoerder bij de Dienst Terugkeer &ampVertrek van het Ministerie van Justitie (B)
Gerrie Boneschansker
Medewerkster informatiebeheer Doxsupport, projectbureau voor documentaire ondersteuning en consultancy in Oosthuizen (B)
Harm Bos
Locatiedirecteur van het Esdal College te Borger (B)
Harko Braam
Docent Ubbo Emmius College te Stadskanaal (B)
Boekhouder MKB bedrijf te Borger (NB)
Vrijwilliger bij de Hondsrug (manege en paardensport) te Bronneger (NB)
Penningmeester Jahn II (basketbalvereniging) te Stadskanaal (NB)
Curator (NB)
Actief binnen ingenieursvereniging KIVI NIRIA (NB)
Koop Brandsema
Eigenaar Koeriersbedrijf te Borger (B)
Henk Bijker
Bestuurslid Golfclub Ees (NB)
Kees Dekkinga
Geen
Geert van Delden
CoŲrdinator Huurdersfederatie (B)
Programmamaker RTV Borger-Odoorn (NB)
Medewerker FNV belastingservice (NB)
Fien Heeringa
Regional Sales manager bij Schoonenberg Hoorcomfort (B)
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand bij de gemeente Borger-Odoorn (NB)
Janny Hofsteenge
Secretaresse accoutantskantoor Meeuwsen ten Hoopen te Assen (B)
Bestuurslid NVBP Vrouwen van Nu afdeling Odoorn (NB)
Bestuurslid Buurtvereniging De Bloemenbuurt te Odoorn (NB)
Wil Luchjenbroers
Vestigingsmanager U.Point, wervings- en selectiebureau te Emmen (B)
Namens de raad lid algemeen bestuur van het werkvoorzieningschap EMCO te Emmen (NB)
Hans Marskamp
Adviseur bij de stichting Adviesbureau Onroerende Zaken te Rotterdam (B)
Secretaris toneelvereniging De Schoakel te Buinerveen (NB)
Gretha Meursing
Geen
Gerbrand Plat
Werkzaam bij LTO-Noord, afdeling Vastgoed (B)
Secretaris/bestuurslid van de Stichting Dorpshuis Buinerveen (NB)
Gerrit Schuil
Werkzaam in het ziekenhuis te Stadskanaal (B)
Jan Top
Voorzitter bestuur Rabobank Borger-Klenckenland (B)
Vice-voorzitter Lionsclub Borger-Odoorn “de Megalieten” (NB)
Roelof Tuin
Landbouwer (B)
Lid Raad van Toezicht Rabobank Borger-Klenckeland (B)
Lid klankbordgroep GMO AVEBE (NB)
Afgevaardigde kring zetmeel onderlinge waarborgmaatschappij Potatopol (NB)
Lid MR-GMR basisschool Rehoboth/vereniging conol (NB)
Lid kerkrentmeester PKN Valthe-Valthermond (NB)
Kees Vos
Mede directeur Adviesbureau V &ampS VOF (B)
Roelof IJlenhave
Voorzitter van een wildbeheerseenheid (NB)
Henk Zwiep
Ambtenaar bij de gemeente Zuidhorn (B)
Peter Zwiers
Bedrijfsleider Glasunie BV en Maxam Glas te Emmen (B)
Lid werkgroep preventief jeugdbeleid 2e ExloŽrmond (NB)
Griffier
Louis van Ameijden Zandstra
Geen
 

Borssele
Borsele, Dhr. P. Katsman gemeentesecretaris gemeente Borsele  
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Borsele Sent: Friday, February 13, 2009 1:23 PM
Dhr. K. van Poppel raadsgriffier gemeente Borsele
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Borsele 11 november 2008
mr. M.M.D. Vermue-Vermue, CDA

gemeente Borsele

Functies
wethouder
1e loco-burgemeester

Nevenfuncties
Lid van het curatorium van De Zeeuwse koorschool
Voorzitter van het bestuur van het St. Willibrordcollege/Buys Ballot
Voorzitter Afasie-vereniging
J.M. Zandee, SGP / ChristenUnie

gemeente Borsele

Functies
wethouder
2e loco-burgemeester

Portefeuilles
Milieu
Openbare werken
Kindercentra en dorpshuizen
Sociale zaken
Onderwijs

Nevenfuncties
Lid bestuur plaatselijke kiesvereniging SGP 's-Gravenpolder
Lid vertrouwenscommissie zorginstelling
Secretaris Prov. Ver. Overheidspersonen SGP-Zeeland
M.J. de Bruijne, VVD

gemeente Borsele
Functies
wethouder
3e loco-burgemeester
Nevenfuncties
Manager IT bij Advanta Seeds b.v. (in afbouw)
P. Katsman

gemeente Borsele

Functies
Gemeentesecretaris
P.B.J. van den Dries, CDA (Fractievoorzitter)

raadslid gemeente Borsele


Nevenfuncties
Docent en decaan aan de S.S.G. "Scheldemond&quotte Vlissingen
K.J. van der Maas, CDA

raadslid gemeente Borsele


Nevenfuncties
Schade expert bij de Europeesche Verzekeringen Amsterdam
Hoofdman Schuttersgilde St. Sebastiaan te 's-Gravenpolder
A.L. Oosthoek, CDA

raadslid gemeente Borsele

Nevenfuncties
Groepsmanager
M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke, CDA
raadslid gemeente Borsele


Nevenfuncties
Leerkracht rooms-katholiek godsdienstonderwijs o.b.s. "De Linden", dep. 's-Gravenpolder
Parochiecontactpersoon H. Bonfiatiusparochie Kwadendamme
drs. A.M.A. Schenk, CDA
raadslid gemeente Borsele


Nevenfuncties
Docent aan het St. Willibrordcollege te Goes
Vice-voorzitter parochiebestuur Onze Lieve Vrouw Hemelvaart (regio Ovezande,Driewegen,Ellewoutsdijk)
Voorzitter van I.P.V. (interparochiŽle vereniging) De Bevelanden en Schouwen-Duiveland
Lid van POR BoSo (Provinciale Onderwijs Raad Basisonderwijs Speciaal Onderwijs) namens de DKSR
Afgevaardigde vanuit Zeeland in St. Bonaventura, katholieke afd. van AOB (Algemene Onderwijs Bond)
Lid van de werkgroep Brede School in Ovezande
C.R. Verbeek, CDA
raadslid gemeente Borsele


Nevenfuncties
Voorzitter dorpshuis "Trefpunt&quotOvezande
Parochievergadering parochie Maria Hemelvaart Ovezande
Secretaris Stichting Zeeuwse Schaapskudde
Secretaris Stichting Molen "de Blazekop"
B. Kooiker, Lokale Partij Borsele (Fractievoorzitter)

raadslid gemeente Borsele

Nevenfuncties
Voorzitter "Stichting Ons Dorpsleven&quotte 's-Gravenpolder
Zelfstandig ondernemer: Makelaar en Taxateur o.z.
N.C.J. Werri, Lokale Partij Borsele

raadslid gemeente Borsele
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN 221007
D.M. Welleman, PVDA (Fractievoorzitter)

raadslid gemeente Borsele


Nevenfuncties
Ondernemer
drs. J.E.M. Huige, PVDA

raadslid gemeente Borsele

Nevenfuncties
Advisier + interimmanager
Aspirant districtscommissie Natuurmonumenten
drs. C.T. Miermans, PVDA

raadslid gemeente Borsele


Nevenfuncties
Vertrouwenspersoon christelijk onderwijs Borsele
Vertrouwenspersoon ZLM Goes
Voorzitter Splinter (armoedebestrijding en sociale uitsluiting)
Ing. H.J.G. Uitterhoeve, PVDA

raadslid gemeente Borsele


Nevenfuncties
Ambtenaar provincie Zeeland
Voorzitter Stichting de Vijf Gebroeders
Gecommitteerde/deskundige Hogeschool Zeeland
drs. P.J. Vollaard, PVDA

raadslid gemeente Borsele

Nevenfuncties
Projectmedewerker Hogeschool Zeeland
Voorzitter Raad van Toezicht van stichting Het Gors, Goes
Voorzitter Platform voor Duurzame Ontwikkeling in Zeeland
Adviseur Milieukontakt Oost-Europa
A.P. Witkam, PVDA

raadslid gemeente Borsele

Nevenfuncties
Rijkswaterstaat directie Noordzee
Bestuurslid Carnavalsvereniging "De Koenkelpot"
C. Weststrate, SGP / ChristenUnie (raadslid Fractievoorzitter)

raadslid gemeente Borsele

Nevenfuncties
Loonadministrateur aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
Tweede voorzitter Gemeentelijke Kiesvereniging SGP Borsele
Bron gemeente Borsele 2008-170209
P. Dingemanse, SGP / ChristenUnie

raadslid gemeente Borsele
Nevenfuncties
Bestuurslid Kiesvereniging SGP 's-Gravenpolder
Docent aan Calvijn College (locatie Krabbendijke)
RegiocoŲrdinator/jobcoach NOHE-Overstap (ref. org. begeleid werken, werkervaring, soc. activering)
H. van Hartingsveldt, SGP / ChristenUnie

raadslid gemeente Borsele

Nevenfuncties
Secretaris Vereniging Vrienden CliŽnt van Emergis
Bestuurslid Kiesvereniging SGP 's-Gravenpolder
J. Mol, SGP / ChristenUnie

raadslid gemeente Borsele

Nevenfuncties
Ondernemer (fruitteler)
Vice-voorzitter Raad van Commissarissen C.Z.A.V
R.W. Boekholt, VVD (Fractievoorzitter)

raadslid gemeente Borsele


Nevenfuncties
Lid van managementteam Van Oeveren-Vervaet groep
Verantwoordelijk voor integrale bedrijfsvoering Van Oeveren-Vervaet BV en voor P&O van de hele groep
Lid van afstemmingscommissie van de BOVAG namens het TDA (Truck Dealers)
R. van Poppel


raadslid gemeente Borsele
Functies
Griffier

Boxtel , Dhr. drs. J. (Jan) Fraanje gemeentesecretaris gemeente Boxtel
NEVENFUNCTIES
Secretaris van de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG)
Lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS), portefeuille Dienstverlening en bedrijfsvoering
Lid van de Raad van Advies van de BAZN (Bestuursacademie Zuid-Nederland)
voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Boxtel.
OUD:
Lid van het bestuur van kring Zuid van de Vereniging voor Bestuurskunde
Llid van het bestuur van de Stichting Wereldwinkel Boxtel.  
Bron gemeente Boxtel 2006-Sent: Tuesday, February 24, 2009 2:36 PM
Boxtel, Mw V.M.E. van den Broek, raadsgriffier gemeente Boxtel
Nevenfuncties
Bestuursadviseur van de Stichting Jalihal. Deze stichting ondersteunt ontwikkelingsprojecten op het platteland van India
Bron: Gemeente Boxtel 5 juni 2009
Overzicht van de nevenfuncties van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober
2006, en de aan het wethouderschap gerelateerde activiteiten, uitgezonderd lidmaatschap
in gemeenschappelijke regelingen.
B. A.G.T. van Aert, wethouder
voorzitter klankbordgroep basisbibliotheek Meierij
Lid portefeuillehoudersoverleg Meierij
C. G.H.C. van den Oetelaar, wethouder
Nevenfunctie:
Bestuurslid Natuurvereniging ( 1)
Lid Provinciale Commissie Landelijk Gebied (namens VBG) ( 3)
voorzitter Innovatieplatform Duurzame Meierij ( 4)
Bestuurslid Stichting Streekrekening Het Groene Woud ( 1)
Bestuurslid Stichting Ilse Masť ( 1)
Activiteit, gerelateerd aan wethouderschap:
voorzitter Cluster Meierij Dynamisch Platteland ( 1)
vice-voorzitter Reconstructiecommissie ‘”Meierij” ( 1)
vice-voorzitter Stuurgroep Dynamisch Platteland ( 1)
Lid Stuurgroep Landschap Sint-Oedenrode ( 1)
Lid Raad van Advies Vlagheidefonds ( 2)
voorzitter Sociaal Economisch Platform Meijerij ( 2)
voorzitter Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan Buitengebied Boxtel ( 1)
Lid Provinciale Planologische Commissie, subcommissie Stedelijke Vernieuwing ( 3)
Lid bestuurlijk platform Verdana'>“Het Groene Woud” ( 1)
Lid Adviesraad Countdown 2010 ( 1)
Lid Stuurgroep Interreg III-B Lifescape ( 2)
voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening Regio Verdana'>’s-Hertogenbosch ( 2)
Lid Platform Behoudt de Brabantse Boerderij ( 1)
D. W.J. van Erp, wethouder (dagdelen per maand).
Nevenfunctie:
Lid Heemkundekring Stichting KŤk Liemt ( 0)
penningmeester Orde van den Prince ( 1)
Activiteit, gerelateerd aan wethouderschap:
voorzitter Gebieds Gerichte Aanpak Verkeer/Vervoer
Verdana'>‘s-Hertogenbosch (G.G.A) ( 4)
Lid bestuurlijk overleg Recreatie en Toerisme ( 1)
Lid overleg afval ( 1)
E. G.C.H.J.M. Wouters, wethouder (dagdelen per maand).
Nevenfunctie:
Bestuurslid SP-afdeling Schijndel ( 2)
Bestuurslid Schijndelse HuurdersBond ( Ĺ)
werkgroep hopoogstfeest ( Ĺ)
Raadsleden
Raadsleden PvdA-GroenLinks
J.J.M.M. van Ooijen
Lid van commissie
Bestuurlijke zaken
Overige functies
Bestuursfuncties bij de Kinderboerderij De Kleine Aarde
Lidmaatschap van De Milieu-adviesraad (MAR)
Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling (ADO)
C.M. de Man- Pollman
Lid van commissie
Voorzitter Commissie Ruimtelijke Zaken
Maatschappelijke Zaken
Geen nevenfuncties opgegeven op 11 maart 2008! Klopt dit wel?
J.A.L.M. Maassen
Lid van commissie
Vice-voorzitter van de Commissie Bestuurlijke Zaken
Geen nevenfuncties opgegeven op 11 maart 2008! Klopt dit wel?

J. Dankers
Lid van commissie
Ruimtelijke Zaken
Geen nevenfuncties opgegeven op 11 maart 2008! Klopt dit wel?
Raadsleden C95
P.M.B.M. van de Wiel
Lid van commissie
Bestuurlijke Zaken
Maatschappelijke Zaken
Overige functies
Penningmeester schoolbestuur De Oversteek
Lid leescommissie boekwerk Hendrik Verhees
Oud-lid leescommissie overzichtsboek geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde
Auteur boek: Het Boerenleven in Liempde in de twintigste eeuw
C.J.L.M. Voets
Lid van commissie
Ruimtelijke Zaken
Taakgroep Deregulering
Overige functies
Bestuurslid van de natuurwerkgroep Liempde
M.J.W. Simons-Coppes
Lid van commissie
Voorzitter van de commissie Maatschappelijke Zaken
Geen nevenfuncties opgegeven op 11 maart 2008! Klopt dit wel?

D. van Laarhoven- van Abeelen
Lid van commissie
Vice-voorzitter van de commissie Ruimtelijke Zaken
Geen nevenfuncties opgegeven op 11 maart 2008! Klopt dit wel?
Raadsleden Balans
W.C.F. van der Zanden
Lid van commissie
Voorzitter van de commissie Bestuurlijke Zaken
Overige functies
Bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de Zuidelijke land en tuinbouw organisatie (ZLTO)
Lid van de overkoepelende denktank ruimtelijke ontwikkelingen van ZLTO
Bestuurslid van Regio De Dommel van Cehave Landbouwbelang
W.G. van Zuijlen
Lid van commissie
Ruimtelijke Zaken
Overige functies
Voorzitter Stichting Promotie voetbalvereniging DVG
Voorzitter Van den Anker-Slijters stichting
Secretaris CliŽntenraad verzorgingshuis De Vlaswiek
Bestuurslid Kinderen van der Velden stichting
Lid Avondwake-groep parochie Sint Jans Onthoofding Liempde
Voorzitter Liempdse Trim Wielerclub īt Groene Woud
Voorzitter Zonnebloem afdeling Liempde
Voorzitter Stichting Woudbloem Liempde
J. Vervoorn
Lid van commissie
Maatschappelijke Zaken
Overige functies
Bestuurslid Boxtelse Autodealers
Lid werkgroep Infra en Beheer van WeB
Lid werkgroep Autobedrijven Boxtel / Liempde
Bestuurslid Balans

Raadsleden CDA
P.Springer
Lid van commissie
Bestuurlijke zaken
Taakgroep Deregulering
Overige functies
Trainer Kaderschool CDA Brabant
Lid van diverse zakelijke netwerken en businessclubs
J. Custers
Lid van commissie
Ruimtelijke Zaken
Overige functies
Vice-voorzitter en secretaris van de CDA-fractie Boxtel-Liempde
L. van der Sloot- Van der Heijden
Lid van commissie
Maatschappelijke Zaken
Overige functies
Voorzitter Lokale Agenda 21
Lid van de cliŽntenraad van Jeroen Bosch Ziekenhuis
Lid van de Raad van Toezicht van Vivent (thuiszorg) 's-Hertogenbosch en omstreken
Lid van de commissie belangenbehartiging voor de landelijke vrouwenorganisatie
Lid van de Nederlands organisatie voor Vrijwilligers (NOV)
Lid van KVO
Lid van KVG

Raadsleden SP
A.G.A. van den Broek
Lid van commissie
Bestuurlijke Zaken
Ruimtelijke Zaken
Overige functies
Voorzitter Stichting WAO/WSW Advies Boxtel
N. Geerlings
Lid van commissie
Bestuurlijke Zaken
Maatschappelijke Zaken
Geen nevenfuncties opgegeven op 11 maart 2008! Klopt dit wel?
Raadsleden DPBL
W.A.M. van de Langenberg
Lid van commissie
Ruimtelijke Zaken
Bestuurlijke Zaken
Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
Overige functies
Voorzitter van Oudervereniging "Ons Kind" Voorzitter van de WSD
Voorzitter wijkplatform Selissenwal
Voorzitter A.V. Marvel

R.J.M.W. Zink
Lid van commissie
Bestuurlijke Zaken
Werkgroep financiŽle functie
Overige functies
Voorzitter Boxtel's Harmonie.
Lid Stichting Muziekvereniging Boxtel's Harmonie
Lid Stichting Kunst &ampVliegwerk i.o. Boxtel
Boxtels Belang
A.W.M. van de Wetering
Lid van commissie
Bestuurlijke Zaken
Ruimtelijke Zaken
Maatschappelijke Zaken Fractievoorzitter van Boxtels Belang 
VVD
A.F.J. Jonkers
Lid van commissie
Bestuurlijke zaken
Maatschappelijke zaken
Overige functies
Voorzitter R.K. voetbalvereniging O.D.C.
Voorzitter stichting cultuurgeschiedenis Boxtel - Meijerij Hendrik Verhees
Lid Commissie Lagere Overheden en Bedrijfsleven VNO-NCW
Democratische Partij Boxtel-Liempde
class=leesmeer>W.A.M. van den Langenberg
Lid van commissie
Ruimtelijke Zaken
Bestuurlijke Zaken
Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
Voorzitter van Oudervereniging "Ons Kind" Voorzitter van de WSD
Voorzitter wijkplatform Selissenwal
Voorzitter A.V. Marvel
class=leesmeer>R.J.M.W. Zink
Lid van commissie
Bestuurlijke Zaken
Werkgroep financiŽle functie
Overige functies
Voorzitter Boxtel's Harmonie.
Lid Stichting Muziekvereniging Boxtel's Harmonie
Lid Stichting Kunst &ampVliegwerk i.o. Boxtel
Progressieve Democratische Partij
B.A.J. Koenraadt
Lid van commissie Bestuurlijke Zaken
Maatschappelijke Zaken
Ruimtelijke Zaken

Breda >
Breda , Dhr. N. van Mourik gemeentesecretaris gemeente Breda
NEVENFUNCTIES
1 Voorzitter van de stichting Leergeld te Tilburg Voorzitter van de culturele instelling Ruimte X in Tilburg
3 Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur te Den Haag
4 Lid van het Stichtingsbestuur Johan Stekelenburg te Tilburg
5 Lid van de Raad van Advies van de Stichting Grote Kerk te Den Haag
Bron gemeente Breda Sent: Thursday, February 19, 2009 1:26 PM
Dhr. dr. A.A.B. Theunis raadsgriffier gemeente Breda
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Breda Sent: Monday, November 10, 2008 10:21 AM  
Nevenfuncties burgemeester en wethouders Breda
wethouder Henk Snier
lid Dagelijks Bestuur GGD
lid van het Dagelijks Bestuur van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord
lid Stichting stadskantoor
bestuurslid Centrum voor Lokaal Bestuur
wethouder Janus Oomen
lid reconstructiecommissie de Baronie
lid gebiedscommissie de Wijde Biesbosch
lid gebiedscommissie de Brabantse Delta
lid van de raad van advies van het leerlingbedrijf infrastructuur
wethouder Andrť Adank
President Commissaris NV
President commissaris NV Rewin
lid raad van commissarissen Seppe
Voorzitter DB en AB SES
Voorzitter dagelijks bestuur en algemeen bestuur Sociaal Economische Samenwerking West Brabant (SES)
Lid bestuurlijke regiegroep West Brabant (BRG)
Lid innovatiestuurgroep West Brabant
Lid stuurgroep Maintenance Valley
Lid G27: economische peiler
Lid stuurgroep Brabantstad
wethouder Pieter van Yperen
Lid Portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid
lid Algemeen Bestuur GGD
lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord
wethouder Wilbert Willems
Lid en voorzitter algemene vergadering van aandeelhouders van Chasse Theater Beheer N.V.
Lid van het portefeuilleoverleg Verkeer en Vervoer van de Gemeenschappelijke Regio Overlegplatform Breda
Lid van het algemeen en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Beheer en ontwikkeling Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant
Voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Milieu en Afval Regio Breda
-
Lid provinciale Organisatiecommissie POC Noord Brabant
-
Lid bestuur commissie Vereniging van Contractanten afvalsturing Brabant (VvC)
huidige nevenfuncties extern
(vanaf 1999)
lid Raad van Toezicht Kon. Auris-Groep, Gouda (vanaf 2005)
bestuurslid Brabant Balie, Tilburg (vanaf 1998)
verenigingen, sociŽteiten, genootschappen<
NEVENFUNCTIES COMMISSIELEDEN (NIET ZIJNDE RAADSLEDEN) RAADSCOMMISSIES BREDA
Om de vergaderingen van de raad voor te bereiden en om overleg te voeren met het college heeft de gemeenteraad 5 zogenoemde
raadscommissies ingesteld. In deze raadscommissies zitten raadsleden en soms een aantal door de fracties voorgedragen niet-raadsleden.
Ook de door de raad op voordracht van de fracties benoemde commissieleden niet zijnde raadsleden moeten openbaar maken welke andere
functies dan het lidmaatschap van de raadscommissie zij vervullen. Dit is voorgeschreven in artikel 3 van het reglement voor de
raadscommissies. Aan de commissieleden niet zijnde raadsleden is door de raad geen verplichtring opgelegd op te geven in welke organisatie
Betrokkene een financieel belang heeft. Onderstaand zijn alle betaalde en onbetaalde nevenfuncties vermeld die door de betrokken
commissieleden niet zijnde raadsleden aan de raad zijn gemeld.
De heer H. Creemers (SP)
Koerier / chauffeur MX Vervoer
Bestuurslid (organisatiesecretaris) SP afdeling Breda
Redactielid SP partijblad Slagkracht SP afdeling Breda
De heer J.A. Figlarek (CDA)
Leraar
Basisschool
Voorzitter Stichting Jaarlijkse Herdenking Bevrijding Breda

Mevrouw A. Godrie (Breda ’97)
Lid Dorpsraad Teteringen (onkostenvergoeding)
Voorzitter werkgroep Openbaar Beheer Dorpsraad Teteringen
De heer J. Hooghuis (SP)
Sociaal Pedagogisch werker II SMO / Het Koetshuis
De heer A. Houweling (GroenLinks)
Vergunningverlener Waterschap Hollandse Delta
De heer R. Kluijtmans (D’66)
Fractiemedewerker (ingehuurd door fractie
D’66)
Vereniging Fractie D’66 Breda
Secretaris
Stichting Huis der Kunsten Breda / Podium
Bloos

Secretaris
Stichting De Boulevard All Stars Breda
Bestuurslid Stichting Droomproducties
Voorzitter Aquariumvereniging De Siervis Oosterhout
De heer J.C.C. Leunisse (LB/PvhZ)
Partijvoorzitter Parel van het Zuiden
Mevrouw G. van den Maagdenberg (Breda ’97)
Secretaris St. Stationskwartier
Voorzitter Bewonercomite Spoorbuurt
De heer D. Quaars (VVD)
Beleidsmedewerker Provincie Noord-Brabant
De heer J. Stubenitsky (LB/PvhZ)
Geen n.v.t.
De heer W. Veldhuis (D’66)
Eigenaar Veldhuis Freelance
Bestuurslid Vereniging van Huntington
Voorlichter BCG
Freelance enqueteur Gemeente Breda, afdeling Onderzoek &
Informatie
(onkostenvergoeding)
Mevrouw A.M. Verweijmeren (GroenLinks)
Agent Callcenter
De heer J.F.C.M. van Agt (PvdA)
Bedrijfsadviseur/ HR Manager Zelfstandig ondernemer
Ondernemerscoach Heuvel te Breda
Bureau Zakenexpert te Rotterdam
Voorzitter
Soka Gakkai International Nederland (SGIN),
Afdeling Breda Noord (United Colours) Van Agt Consultancy (KvK nr. 20122256)
Motherland Africa CV (beherend vennoot) (KvK nr. 20129520)
Bijzonderheden:
Aan de heer Van Agt is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van 11
januari 2007, nummer 1254314/1255249, een ontheffing ex. Artikel 15, lid 2, van de
Gemeentewet verleend voor het - vanuit zijn bedrijf Van Agt Consultancy in opdracht van het
Bureau Zakenexpert - uitoefenen van de functie van ondernemerscoach in de wijk Heuvel te
Breda in het kader van een gemeentelijk project.
De heer O.S. Akinci (GroenLinks)
Medewerker (van 1-2-2008 tot 31-12-2008) Wetenschappelijk Bureau GroenLinks te
Utrecht

Lid organisatie
Popfestival Breda Barst
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer A.L.E. Arbouw (VVD)
Afdelingshoofd Directie Beleidsevaluatie,
Ministerie van Defensie te Den-Haag
Lid VVD Defensiecommissie
De heer B. Bergkamp (CDA)
Directeur en (mede)eigenaar
FourstaR groep te Rijen
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
FourstaR groep te Rijen
Bijzonderheden:
Momenteel loopt een verzoek om ontheffing als bedoeld in artikel 15, lid 2, Gemeentewet
(i.v.m. contract tussen gemeente Breda en FourstaR ReÔntegratie Service BV)
De heer R. Blankenstein (PvdA)
Student
Avans hogeschool te Breda
Lid College van Beroep voor de examens Avans
Hogeschool

Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
Mevrouw S.M. Boelema (D66)
Consultant overheden
Area Consult te Breda
De heer J.O.E. Boer (LB/PvhZ)
Geen N.v.t. N.v.t.
Mevrouw M.J. Boidin
Lid Stuurgroep Int. Nat.School Brebux
Bestuurslid
Stichting Vrienden Revalidatiecentrum Breda
Voorzitter Bredase Vredesprijs
Voorzitter Ladies Day Breda Hippique
Ambtenaar burgerlijke stand Gemeente Breda
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
Mevrouw S. van der Bruggen (PvdA) E&P Data Management Applications
Specialist
Petro-Canada Netherlands BV te Den-Haag
Recencist/vrijwilliger Pop Overleg Breda
Wijkhoofd collecte Nierstichting
De heer R.A.J. Defilet (CDA)
Commissievoorzitter West-Brabant
CDJA
Bestuurslid ledenwerf - ledenzorg Brabant
CDJA
Commissielid buitenland commissie Brabant -
Zeeland
CDJA
De heer B.J. Driehuijs (PvdA)
Sectorhoofd Mantelzorg
SVT Informele Zorg West-Brabant te
Zevenbergen
De heer P.J.L. Ernst (VVD)
Manager A/S Works BV te Amersfoort
Lid Partijraad VVD
De heer A.R. Gansevoort (CDA)
Directeur
GA &C
Secretaris
WBE de Donge
Bestuurslid
CDA
Lid Stuurgroep Buitengebied Bavel
De heer J.H. Gouka (SP)
Geen
Mevrouw M. Haagh-Reijne (PvdA)
Trainer (internationale samenwerking &
projectmanagement)
Free lance
Lid Belangenvereniging Om de Haenen te
Teteringen
.
Ambassadeur en projectcoŲrdinatie Stichting De Regenboogboom
De heer H.J.M. Haarhuis (PvdA)
Consulent
Stichting Breda-Actief te Breda
Commissaris BriM
De heer A. Hardorff (PvdA)
Opleidingsmanager Academy for Leisure NHTV Internationale Hogeschool Breda
DJ
Cafť Thomas te Eindhoven
Mevrouw E.P.M.M. van Hasselt-Blankers (VVD)
Secretaris
Golfclub de Suykerberg
De heer M.F.M. Hendrikx (CDA)
Lid
Landinrichtingscommissie Weerijs Vergoeding per dagdeel
Lid
Reconstructiecommissie De Baronie Vergoeding per dagdeel
Bestuurslid
ZLTO Breda
Penningmeester Buurtschap Overa

Voorzitter Sint Nicolaas Comitť Effen
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer F. Jackson (PvdA)
Docent maatschappijwetenschappen /
maatschappijleer
Merewade College te Gorinchem
Voorzitter Stichting Haagse Beemdenloop
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer H.J.M. Leenders (PvdA)
Directeur
Area Consult BV te Breda
Vice-voorzitter Stichting Valkenhorst
Voorzitter
Stichting Tennispark Heksenwiel
Voorzitter Stuurgroep lectoraat
vrouwenmishandeling en huiselijk geweld
Stichting Valkenhorst en Avans Hogeschool
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Area Consult BV te Breda (KvK nr. 20094964)
LECO Partners (KvK 20089879)
Bijzonderheden:
Aan de heer Leenders is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van 12
november 2007, nummer 1341094/1346394, een ontheffing ex. artikel 15, lid 2, Gemeentewet
verleend voor het verrichten van werkzaamheden door AreaConsult bv. Voor de gemeente
Breda.
De heer A.J.J.M. Lips (CDA)
Directeur
KSO-Lips BV
Directeur Kebo BV
Directeur
Lips beheer BV
Lid Raad van Bestuur bvo NAC
KSO-Lips BV (KvK 20089526)
∑ Kebo BV (KvK nr. 20089494)
∑ Lips Beheer BV (KvK nr. 20063587)
Mevrouw Lucassen-van Oosterhout (VVD)
Beleidsmedewerker
Hogeschool IN – Holland
Mevrouw H. van Maanen (VVD)
Manager Innovatie en Advies Kobergroep
Lid Humanitas
Hanneke van Maanen Interimmanagement &ampConsultancy
De heer F.H.M. van Overveld (VVD)
Organisatieadviseur / jurist / fiscalist
Zelfstandig
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
AAAdrie BV te Breda
Conglobo BV te Breda
De heer G. Posthuma (PvdA)
Lid
Commissie Overleg en Voorlichting
Milieuhinder Gilze-Rijen
(presentiegeld)
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
C.V. ’t Begijntje Breda (commanditaire vennoot)
Mevrouw J.H. van der Sanden (SP)
P&O adviseur
Waco Lingen Beton B.V. (onderdeel Ballast
Nedam Infra)
De heer P.H. Scheltens (GroenLinks)
Directeur
PijlSnel-fietskoeriers te Breda
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
Bijzonderheden:
Aan de heer Scheltens is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van 31
januari 2002, nummer 654011/665090, een ontheffing ex. artikel 15, lid 2, van de
Gemeentewet verleend voor de bezorging van raads- en commissiestukken voor de gemeente
met het fietskoeriersbedrijf dat door de heer Scheltens wordt geŽxploiteerd.
Mevrouw S. Schokker (GroenLinks)
Lid Regiocommissie
Waterschap De Brabantse Delta Presentiegeld en reiskostenvergoeding
Bestuurslid Milieuvereniging Oosterhout
Bestuurslid Buurtvereniging Wester Wetering
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer B.G.C. Schreiner (Breda 97)
Geen
De heer M. Spapens (SP)
Ontwerper
Atelier Maurice Spapens – Dutch Design
Voorzitter
Vereniging Ateliers Kunstenaars (vrijwilligersvergoeding)
Partime docent Beeldend Mode Nieuwe Veste
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
Bijzonderheden:
Aan de heer Spapens is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van 6
november 2006, nummer 1234831/1238080, een ontheffing ex. Artikel 15, lid 2, van de
Gemeentewet verleend voor het lesgeven als docent bij ‘De Nieuwe Veste’ op freelance basis
voor 4 uur per week.
De heer F.H.M. Szablewki (PvdA)
Bestuurder FNV Bondgenoten
Secretaris
SPF (Spoorweg Pensioen Fonds) Vacatiegeld
Voorzitter Raad van Overleg Railifra Arial'>Nummer 13 juli 2008 Arial'>Dit overzicht met de nevenfuncties van raadsleden wordt periodiek geactualiseerd door de raadsgriffie.
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer J.P.W.A.A.M. Taks (VVD)
Juridisch adviseur
(momenteel niet actief werkzaam)
Zelfstandig
De heer E. ‹Áerler (CDA)
Adviseur Stichting Palet
Vrijwilliger
Stichting Migrantenwinkel Breda e.o.
Lid Adviescommissie jeugdwelzijn Kinderpostzegels

Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer F. Vergroesen (SP)
Secretaris
NUVS (Nederlandse Unie Van
Scheepsofficieren)
Secretaris Volle Kracht (Oud studentenvereniging
maritiem onderwijs Rotterdam)
Mevrouw I. Verkuijlen (CDA)
Ketenmanager
Annevillegroep

Voorzitter Stichting Bevolkingsonderzoek
Baarmoederhalskanker Zuid-Nederland
(Presentiegeld)
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer B. Vos (D’66)
Student Erasmus Universiteit te Rotterdam
Mevrouw W.J.M. Vossenaar-Blokdijk (Breda ‘97)
Voorzitter Raad van Toezicht Woonzorgcentra Zuiderhout te Teteringen
Voorzitter Werkgroep ontwikkelingssamenwerking
Teteringen
Geen
De heer D.M.L. Vuijk (Breda ’97)
Geen
Nevenfunctie wethouders Breda
Marja Heerkens
lid Raad van Advies Zorgkantoor:
lid bestuurlijke kerngroep G27 – Sociale pijler:
lid van de VNG-commissie Onderwijs, Zorg, Welzijn
lid van het Regionaal bestuurlijk overleg jeugd.
voorzitter stichting zwembaden
voorzitter Regionaal Platform Arbeidsmarkt
Henk Snier
lid Dagelijks Bestuur GGD
lid van het Dagelijks Bestuur van de Regionale Ambulance
Voorziening Brabant Midden-West-Noord
lid Stichting stadskantoor
bestuurslid Centrum voor Lokaal Bestuur
Janus Oomen
lid reconstructiecommissie de Baronie
lid gebiedscommissie de Wijde Biesbosch
lid gebiedscommissie de Brabantse Delta
lid van de raad van advies van het leerlingbedrijf
infrastructuur
Andrť Adank
President Commissaris NV BrIM
President commissaris NV Rewin
lid raad van commissarissen Seppe
Voorzitter DB en AB SES
Voorzitter dagelijks bestuur en algemeen bestuur Sociaal
Economische Samenwerking West Brabant (SES)
Lid bestuurlijke regiegroep West Brabant (BRG)
Lid innovatiestuurgroep West Brabant
Lid stuurgroep Maintenance Valley
Lid G27: economische peiler
Lid stuurgroep Brabantstad
Cees Schoenmakers
Lid Portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid
lid Algemeen Bestuur GGD
lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulance
Voorziening Brabant Midden-West-Noord
Wilbert Willems
Lid en voorzitter algemene vergadering van aandeelhouders
van Chasse Theater Beheer N.V.
Lid van het portefeuilleoverleg Verkeer en Vervoer van de
Gemeenschappelijke Regio Overlegplatform Breda
Lid van het algemeen en dagelijks bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Beheer en ontwikkeling
Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant
Voorzitter van het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Milieu en Afval Regio Breda
huidige nevenfuncties extern
bestuurslid Press Now, Amsterdam (vanaf 1996)
bestuurslid, wnd voorzitter Natuurmuseum Brabant, Tilburg
(vanaf 1999)
lid Raad van Toezicht Kon. Auris-Groep, Gouda (vanaf 2005)
bestuurslid Brabant Balie, Tilburg (vanaf 1998)
voorzitter Stichting Tilburg-Tuzla, Tilburg (vanaf 1995)
verenigingen, sociŽteiten, genootschappen
voorzitter omnisportvereniging Were Di Tilburg
Nummer 11, 14 augustus 2007
Dit overzicht met de nevenfuncties van raadsleden wordt periodiek geactualiseerd door de raadsgriffie.
NEVENFUNCTIES LEDEN GEMEENTERAAD VAN BREDA
De gemeenteraad van Breda telt in totaal 39 raadsleden. Het raadslidmaatschap is geen voltijds baan. De raadsleden doen dit werk veelal
naast een andere functie. Integriteit staat hoog in het vaandel van ieder gemeentebestuur. Om belangenverstrengeling te voorkomen en de
controleerbaarheid daarop mogelijk te maken zijn raadsleden verplicht alle functies die zij bekleden naast hun raadslidmaatschap openbaar te
maken. Dit is bepaald in artikel 12 van de gemeentewet. In het onderstaande overzicht zijn alle nevenfuncties vermeld die raadsleden hebben
gemeld. Conform artikel 3.2 van de op 19 februari 2004 door de gemeenteraad vastgestelde Gedragscode voor raadsleden, collegeleden en
Burgemeester wordt daarbij aangegeven of de functie wel of niet is. Ook worden, conform artikel 2.1 van deze gedragscode, vermeld
de ondernemingen en organisaties waarin het raadslid heeft aangegeven een financieel belang te hebben.
De heer J.F.C.M. van Agt (PvdA)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Bedrijfsadviseur/ HR Manager Zelfstandig ondernemer

Ondernemerscoach Heuvel te Breda
Bureau Zakenexpert te Rotterdam
Voorzitter
Soka Gakkai International Nederland (SGIN),
Afdeling Breda Noord (United Colours)

Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Van Agt Consultancy (KvK nr. 20122256)
Motherland Africa CV (beherend vennoot) (KvK nr. 20129520)
Bijzonderheden:
Aan de heer Van Agt is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van 11
januari 2007, nummer 1254314/1255249, een ontheffing ex. Artikel 15, lid 2, van de
Gemeentewet verleend voor het - vanuit zijn bedrijf Van Agt Consultancy in opdracht van het
Bureau Zakenexpert - uitoefenen van de functie van ondernemerscoach in de wijk Heuvel te
Breda in het kader van een gemeentelijk project.
De heer O.S. Akinci (GroenLinks)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Nummer 11, 14 augustus 2007
Dit overzicht met de nevenfuncties van raadsleden wordt periodiek geactualiseerd door de raadsgriffie.
Fractiemedewerker Tweede Kamer Fractie Groen Links
Lid organisatie
Popfestival Breda Barst
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer A.L.E. Arbouw (VVD)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Afdelingshoofd Directie Beleidsevaluatie,
Ministerie van Defensie te Den-Haag

Lid VVD Defensiecommissie
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer B. Bergkamp (CDA)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Directeur en (mede)eigenaar
FourstaR groep te Rijen
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
FourstaR groep te Rijen
Bijzonderheden:
Momenteel loopt een verzoek om ontheffing als bedoeld in artikel 15, lid 2, Gemeentewet
(i.v.m. contract tussen gemeente Breda en FourstaR ReÔntegratie Service BV)
De heer R. Blankenstein (PvdA)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Student Avans hogeschool te Breda
Nummer 11, 14 augustus 2007
Dit overzicht met de nevenfuncties van raadsleden wordt periodiek geactualiseerd door de raadsgriffie.
Lid College van Beroep voor de examens Avans
Hogeschool

Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
Mevrouw S.M. Boelema (D66)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Consultant overheden
Area Consult te Breda
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer J.O.E. Boer (LB/PvhZ)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Geen N.v.t. N.v.t.
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
Mevrouw M.J. Boidin (CDA)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Lid Stuurgroep Int. Nat.School Brebux
Bestuurslid
Stichting Vrienden Revalidatiecentrum Breda
Voorzitter Bredase Vredesprijs
Nummer 11, 14 augustus 2007
Dit overzicht met de nevenfuncties van raadsleden wordt periodiek geactualiseerd door de raadsgriffie.
Voorzitter Ladies Day Breda Hippique
Ambtenaar burgerlijke stand Gemeente Breda
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
Mevrouw S. van der Bruggen (PvdA)
E&P Data Management Applications
Specialist
Petro-Canada Netherlands BV te Den-Haag
Recencist/vrijwilliger Pop Overleg Breda
Wijkhoofd collecte Nierstichting
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer R.A.J. Defilet (CDA)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Commissievoorzitter West-Brabant
CDJA
Bestuurslid ledenwerf - ledenzorg Brabant
CDJA
Commissielid buitenland commissie Brabant -
Zeeland
CDJA
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
Nummer 11, 14 augustus 2007
Dit overzicht met de nevenfuncties van raadsleden wordt periodiek geactualiseerd door de raadsgriffie.
De heer B.J. Driehuijs (PvdA)
Sectorhoofd Mantelzorg
SVT Informele Zorg West-Brabant te
Zevenbergen

Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer P.J.L. Ernst (VVD)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Manager A/S Works BV te Amersfoort
Lid Raad van Commissarissen Stichting SVT Informele Zorg West-Brabant te
Zevenbergen

Lid Partijraad VVD
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer J.H. Gouka (SP)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Geen
N.v.t. N.v.t.
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
Nummer 11, 14 augustus 2007
Dit overzicht met de nevenfuncties van raadsleden wordt periodiek geactualiseerd door de raadsgriffie.
Mevrouw M. Haagh-Reijne (PvdA)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Trainer (internationale samenwerking &
projectmanagement)
Free lance
Lid Belangenvereniging Om de Haenen te
Teteringen

Ambassadeur en projectcoŲrdinatie Stichting De Regenboogboom

Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer H.J.M. Haarhuis (PvdA)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Consulent
Stichting Breda-Actief te Breda
Commissaris BriM

Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer A. Hardorff (PvdA)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Opleidingsmanager Academy for Leisure NHTV Internationale Hogeschool Breda
DJ
Cafť Thomas te Eindhoven
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Nummer 11, 14 augustus 2007
Dit overzicht met de nevenfuncties van raadsleden wordt periodiek geactualiseerd door de raadsgriffie.
Geen
Mevrouw E.P.M.M. van Hasselt-Blankers (VVD)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Secretaris
Golfclub de Suykerberg
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer M.F.M. Hendrikx (CDA)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Lid
Landinrichtingscommissie Weerijs Vergoeding per dagdeel
Lid
Reconstructiecommissie De Baronie Vergoeding per dagdeel
Bestuurslid
ZLTO Breda
Penningmeester Buurtschap Overa

Voorzitter Sint Nicolaas Comitť Effen
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer F. Jackson (PvdA)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Nummer 11, 14 augustus 2007
Dit overzicht met de nevenfuncties van raadsleden wordt periodiek geactualiseerd door de raadsgriffie.
Leraar Merewade College te Gorinchem
Consulent Algemene Onderwijsbond Gedetacheerd vanuit het Merewade College
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer H.J.M. Leenders (PvdA)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Directeur
Area Consult BV te Breda
Vice-voorzitter Stichting Valkenhorst
Voorzitter
Stichting Tennispark Heksenwiel
Voorzitter Stuurgroep lectoraat
vrouwenmishandeling en huiselijk geweld
Stichting Valkenhorst en Avans Hogeschool
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Area Consult BV te Breda (KvK nr. 20094964)
LECO Partners (KvK 20089879)
De heer A.J.J.M. Lips (CDA)
Nevenfunctie / beroep
Directeur
KSO-Lips BV
Directeur
Kebo BV
Directeur Lips beheer BV
Lid Raad van Bestuur bvo NAC KSO-Lips BV (KvK 20089526)
∑ Kebo BV (KvK nr. 20089494)
∑ Lips Beheer BV (KvK nr. 20063587)
Mevrouw Lucassen-van Oosterhout (VVD)
Beleidsmedewerker
Hogeschool IN – Holland
Geen
Mevrouw H. van Maanen (VVD)
Consultant Hanneke van Maanen Interimmanagement &
Consultancy

Lid Humanitas
Hanneke van Maanen Interimmanagement &ampConsultancy
De heer F.H.M. van Overveld (VVD)
Organisatieadviseur / jurist / fiscalist
Zelfstandig
AAAdrie BV te Breda
Conglobo BV te Breda
De heer G. Posthuma (PvdA)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Lid
Commissie Overleg en Voorlichting
Milieuhinder Gilze-Rijen
(presentiegeld)
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
C.V. ’t Begijntje Breda (commanditaire vennoot)
Mevrouw J.H. van der Sanden (SP)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
P&O adviseur
Waco Lingen Beton B.V. (onderdeel Ballast
Nedam Infra)

Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
geen
Nummer 11, 14 augustus 2007
Dit overzicht met de nevenfuncties van raadsleden wordt periodiek geactualiseerd door de raadsgriffie.
De heer P.H. Scheltens (GroenLinks)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Directeur
PijlSnel-fietskoeriers te Breda
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
Bijzonderheden:
Aan de heer Scheltens is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van 31
januari 2002, nummer 654011/665090, een ontheffing ex. artikel 15, lid 2, van de
Gemeentewet verleend voor de bezorging van raads- en commissiestukken voor de gemeente
met het fietskoeriersbedrijf dat door de heer Scheltens wordt geŽxploiteerd.
Mevrouw S. Schokker (GroenLinks)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Lid Provinciale Staten
Provincie Noord-Brabant Statenvergoeding + reiskostenvergoeding
Lid Regiocommissie
Waterschap De Brabantse Delta Presentiegeld en reiskostenvergoeding
Bestuurslid Milieuvereniging Oosterhout
Bestuurslid Buurtvereniging Wester Wetering
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer B.G.C. Schreiner (Breda 97)
Nummer 11, 14 augustus 2007
Dit overzicht met de nevenfuncties van raadsleden wordt periodiek geactualiseerd door de raadsgriffie.
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Geen N.v.t. N.v.t.
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer M. Spapens (SP)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Ontwerper
Atelier Maurice Spapens – Dutch Design
Voorzitter
Vereniging Ateliers Kunstenaars (vrijwilligersvergoeding)
Partime docent Beeldend Mode Nieuwe Veste
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
Bijzonderheden:
Aan de heer Spapens is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van 6
november 2006, nummer 1234831/1238080, een ontheffing ex. Artikel 15, lid 2, van de
Gemeentewet verleend voor het lesgeven als docent bij ‘De Nieuwe Veste’ op freelance basis
voor 4 uur per week.
De heer F.H.M. Szablewki (PvdA)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Bestuurder FNV Bondgenoten
Secretaris
SPF (Spoorweg Pensioen Fonds) Vacatiegeld
Voorzitter Raad van Overleg Railifra
Nummer 11, 14 augustus 2007
Dit overzicht met de nevenfuncties van raadsleden wordt periodiek geactualiseerd door de raadsgriffie.
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer J.P.W.A.A.M. Taks (VVD)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Juridisch adviseur
(momenteel niet actief werkzaam)
Zelfstandig
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer E. ‹Áerler (CDA)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Voorzitter
Stichting Migrantenwinkel Breda e.o.
Lid Adviescommissie jeugdwelzijn Kinderpostzegels
De heer F. Vergroesen (SP)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Secretaris NUVS (Nederlandse Unie Van
Scheepsofficieren)
Secretaris Volle Kracht (Oud studentenvereniging
maritiem onderwijs Rotterdam)
Mevrouw I. Verkuijlen (CDA)
Nevenfunctie / beroep
Organisatie
Ketenmanager
Annevillegroep

Voorzitter Stichting Bevolkingsonderzoek
Baarmoederhalskanker Zuid-Nederland
(Presentiegeld)
Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
De heer B. Vos (D’66)
Student Erasmus Universiteit te Rotterdam

Ondernemingen en organisaties waarin betrokkene een financieel belang heeft
Geen
Mevrouw W.J.M. Vossenaar-Blokdijk (Breda ‘97)
Voorzitter Raad van Toezicht Woonzorgcentra Zuiderhout te Teteringen
VoorzitterWerkgroep ontwikkelingssamenwerking Teteringen
De heer P. van Yperen (Breda ’97)
Geen

Breukelen

Breukelen, Mw. drs. E. Loenen gemeentesecretaris gemeente Breukelen
GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Gemeente Breukelen Sent: Wednesday, February 11, 2009 12:21 PM Mw. G.J. (Gerrie) Schouten-Buijs raadsgriffier gemeente Breukelen
NEVENFUNCTIES
Lid cie. bezwaarschriften gemeente
Nieuwerkerk a/d IJssel
Lid cie. bezwaarschriften gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
Waarnemend griffier gemeente Abcoude

Bron gemeente Breukelen 11 november 2008

Interim-commissiegriffier in gemeente De Bilt vanaf december 2008 

 

Breukelen, Plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Breukelen 10ptVerdana">Bron: Gemeente Abcoude 11 november 2008-150909

Tanja Poorthuis
Breukelen heeft GEEN loco raadsgriffier Gerrie Schouten gemeente Breukelen. Zij geeft ONJUISTE INFORMATIE AAN BURGERS!
VERZOEK: 24 augustus 2009
Bron Hop/Informant (165) 2008-BESLUIT 24 augustus 2009 en 150909

Tanja Poorthuis

Samenstelling commissie bezwaarschriften Abcoude-Breukelen
Voorzitter: de heer K. Langelaar
Waarnemend voorzitter: mevrouw C.P.H. Runia-Allon
Secretaris: de heer A.J. Hertsenberg en mevrouw E.N. Rodrigus
Leden: mevrouw J.S. Makhan-Idu, de heer R.R. Stilting, de heer H.P. Vermaat, mevrouw M.W. van Dijk-Witjas
BREUKELEN
K.H. Wiersema
wethouder
VVD - Managementsecretaris Milieudienst
Noord-West Utrecht
Voorzitter centrale Vechtstreek VVD
Lid partijraad VVD
Voorzitter PUWC regio IJsselstein
Lid AB Stichting Urgentieverlening West-
Utrecht
G.C. Nagel
wethouder
CDA - Eigen agrarisch bedrijf
Lid ledenraad Rabobank
Voorzitter stichting ‘Armen van Vreeland’
G.J. Wisse
wethouder
PvdA - Voorzitter Ver. Groei en Bloei, rayon Utrecht Onbetaald
OVERZICHT NEVENWERKZAAMHEDEN EN MELDING FINCIňLE BELANGEN VAN
AMBTENAREN BIJ DE GEMEENTE BREUKELEN
G.J. Schouten-Buijs Raadsgriffier
Lid cie. bezwaarschriften gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel
Lid cie. bezwaarschriften gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
Waarnemend griffier gemeente Abcoude
E.R. Loenen
Secretaris
n.v.t.

Hoofdfunctie:

Nevenfuncties: F.C. Dales burgemeester - Landelijk voorzitter D66
Voorzitter Districtsdriehoek (gemeente/politie/OM)
Lid Raad van Toezicht Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht
Lid Raad van Toezicht Vereniging Openbaar Onderwijs-Facilitair
voorzitter klankbordgroep vrijwilligheid bij de brandweer i.o.v. ministerie BIZA
voorzitter Georganiseerd Overleg
voorzitter Stichting Ondersteuning Musea
voorzitter Elly van Stekelenburgfonds
voorzitter commissie jaarlijke herdenking L.C. Dudok de Wit
Lid Werkgeversraad ABP
Lid AB/DB Samenwerking Utrecht-West
Lid VNG College van Arbeidszaken
Lid Werkgevers-delegatie Landelijk CAO gemeentepersoneel
Lid VNG-regiegroep arbeidsmarktpositie gemeentelijke ambtenaren
Lid VNG-commissie informatiebeleid
Lid commissie toedeling politiesterkte politie regio Utrecht
Lid Algemeen Bestuur werkgeversverbond voortgezet onderwijs
Lid bestuur Regionale Brandweer Utrecht
Lid Archiefcommissie van het Streekarchief Vecht en Venen
Lid bestuur stg.Sociaal Culturele Belang Breukelen G.E. Hoogwerff Kroon - wethouder
directeur basisschool geen V. v.d. Horst - wethouder
eigenaar eenmanszaak īVital van der Horstī
Bestuurder b.v. ī4 tune b.v.ī
directeur Ervi Vastgoed b.v. Breukelen
penningmeester/secretaris filmstichting īTake 7 prodī
voorzitter bewonersvereniging Orttswarande- Vrijheidslaan K.H. Wiersema - wethouder
hoofd afdeling beleid, communicatie en recht Milieudienst Noord West Utrecht
voorzitter Ondercentrale Vechtstreek VVD
Lid partijraad VVD
Voorzitter PUWC regio IJsselstein

W. van den Bosch - Directeur BV - Voorzitter SGP kiesvereniging
Plv.voorzitter/secretaris NPV afdeling Vecht en Angstel
Secretaris/penningmeest stichting Oud Ruwiel
Secretaris/penningmeester stichting SPI
Secretaris/penningmeester stichting Cromwijck
Lid klachtencommissie Weidesticht
Secretaris/penningmeester Vereniging van Eigenaren Kerklaan
Voorzitter redactiecommissie SGP blad provinciaal J.A.I.M. Burgers - Directeur Ned.Franchise Vereniging
Advocaat/procureur
Penningmeester bibliotheek Breukelen J.J. Bijlenga - Ernst &ampYoung - Vice voorzitter Fischer Stichting
Penningmeester Stichting Benkbergen
Penningmeester Ned.Gereformeerde Kerk Breukelen E.J. Hadderingh - Ambtenaar belastingdienst
Bestuurslid Imwort J.A. Jongerius - Medewerker bouwbedrijf Geen H.A. Lyre - voorzitter bestuur Stichting Muziekschool Breukelen
voorzitter bestuur Stichting Welzijn Ouderen Breukelen
Secretaris Stichting Park Podium Boom & Bosch Breukelen
voorzitter bestuur Restauratiefonds Rietveld Akademie Amsterdam
bestuurslid Prins Bernhard Cultuur Fonds Amsterdam
Secretaris Stichting J.P.Huis Amsterdam
commissaris BethaniŽn Klooster b.v. Amsterdam
Secretaris Stichting Sweelinck Fonds
voorzitter Stichting Nationaal Instituut voor de Orgelkunst Amsterdam
voorzitter Stichting Vrienden van Tabitha Amsterdam
voorzitter Stichting BethaniŽnklooster Amsterdam R. Roos - hoofd bestuursondersteuning BRUL geen S. Scherpenzeel - melkveehouder
vice-voorzitter Stichting FIR Boeren W.Th. Spithoven - Kader FNV/WAO-begeleider
maaltijdenverzorger W. Valewink-Meinsma - IVN-natuurgids
Jeugdnatuurwachtbegeleidster
Lid werkgroep SISAB S. Versloot - Financieel directeur Bouwbedrijf Midreth bv
CoŲrdinator NITA Nieuwer Ter Aa en KNVB R.G. Vis-de Ceuninck van Capelle
Officemanager Regio West Ecolab geen G.J. Wisse - Lid bestuur PvdA Breukelen
Lid gewest bestuur PvdA
Lid bestuur SISAB
Lid bestuur Vitesse
Voorzitter rayon Groei en Bloei Utrecht L.Th. van Zanten rietdekkersbedrijf geen L.H.A. van Zuijlen DGA Accountants en Adminstratiekantoor

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.