SLAVERNIJ IN NEDERLAND & POM ©
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Informant jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen van ouders (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

 

Politicus J. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.

Politicus J. Hop Ermelo: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.
Bekijk eerst mijn website over gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer! Veel succes toegewenst in een voor u wellicht emotioneel moeilijke en lastige situatie.

De CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

(609) Voorbeeld Wob verzoek om de namen van meer dan 800 Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie te verkrijgen
(566) Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de officier van justitie in uw zaak te verkrijgen

Stem Groep Hop in 2018.
U kunt iedereen die u kent in  de gemeenten waar Groep Hop mee doet aan verkiezingen vragen Groep Hop te stemmen. Dank u wel.

 

 

 

Raad van State heeft geen bedenkingen bij knippen en plakken in verkiezingsformulieren tijdens verkiezingen gemeenteraad

ERMELO - De Raad van State heeft GEEN bedenkingen bij de kandidatenlijst van de VVD in de gemeente Ermelo. J. Hop Ermelo klaagde de gemeente Ermelo aan nadat Hop had geconstateerd dat "de Ermelose VVD-afdeling een computeruitdraai van de kandidatenlijst geplakt had op een volmacht van het landelijke partijbureau. Die volmacht is nodig om de naam van de VVD te gebruiken en volgens de regels van de VVD mag dat alleen met pen of typemachine.

Er zullen wel vriendjes van het CDA en de VVD in de Raad van State zitten om dit knippen en plakken goed te keuren en Groep Hop dood te kunnen zwijgen.

Knippen en plakken mag dus tijdens verkiezingen is de boodschap van de Raad van State om het gevestigde kliekje in stand te houden.

Ik WALG van het soort rechters dat knippen en plakken in verkiezingsformulieren goed keurt.

 

 

Jan Hop Knippen, plakken en al ondertekende formulieren wijzigen door ambtenaar is NORM voor verkiezingen in Nederland! Het gevaar! 10-02-10 Onder het mom van terreurbestrijding wordt informatie over verkiezingen en verkiezingsformulieren gecensureerd om controle van burgers op KNIPPEN en PLAKKEN en het achteraf wijzigen van verkiezingsformulieren door ambtenaren te voorkomen.

UITSPRAAK RAAD VAN STATE in de zaak J. Hop tegen Hoofdstembureau gemeente Ermelo KIESWET
Raad van State, donderdag 28 januari 2010 om 16:00 uur Den Haag, Lange Voorhout 3 (tijdelijke locatie)
J. Hop Ermelo tegen hoofdstembureau van de gemeente Ermelo, KIESWET, zaaknr. 201000820/1/H2
Wat is de norm voor de integriteit van ingeleverde documentatie voor verkiezingen in Nederland?

(JH35) Raad van State: "KNIPPEN EN PLAKKEN VAN KANDIDATENLIJSTEN MAG WEL OP VERKIEZINGENFORMULIEREN IN NEDERLAND"
(JH35) Raad van State: "DATA VAN ONDERTEKENING HOEVEN OOK NIET MEER OP VERKIEZINGSFORMULIEREN IN NEDERLAND"
(JH35) Raad van State: "AMBTENAREN VAN HOOFDSTEMBUREAUS MOGEN AL ONDERTEKENDE VERKIEZINGSFORMULIEREN VAN PARTIJEN GAAN WIJZIGEN"
Reactie Hop: "Na het fiasco met de stemcomputers die niet deugden in 2006 en 2007 is nu ook het knippen en plakken en wijzigen van al ondertekende formulieren voor verkiezingen gelegaliseerd! Ik hoop dan ook van harte dat "met het gelegaliseerde knippen en plakken en wijzigen na ondertekening van verkiezingsformulieren door een ambtenaar van het Hoofdstembureau het vertrouwen van burgers in de rechtspraak en de politieke elite alleen maar verder daalt.............................

01-02-10 Ik ga er vanuit dat AMBTENAREN NU OOK DE LEIDING GAAN KRIJGEN over het tellen van de stemmen, zodat achteraf nog wat geknipt, geplakt of gewijzigd kan worden en/of een paar stapeltjes extra stembiljetten in de stembussen voor de grote politieke partijen gegooid kunnen worden want knippen, plakken en achteraf wijzigen mag en je moet als burger natuurlijk wel bewijzen dat er extra bosjes met stembiljetten voor de gevestigde partijen in de stembussen zijn verdwenen.................

10-02-10 Ik ga ervan uit dat onder het MOM van terreurbestrijding informatie over verkiezingen en verkiezingsformulieren in Nederland GECENSUREERD gaat worden om controle van gewone burgers op KNIPPEN EN PLAKKEN en het (achteraf) wijzigen van verkiezingsformulieren door ambtenaren te voorkomen. Het gevaar! Censuur in Nederland, informatie over verkiezingen en verkiezingsformulieren in gemeente Opmeer NIET meer openbaar!

 

Wat is de norm? Wanneer mag je NIET meedoen met verkiezingen in Nederland

(356) Als je kopieŽn van ondersteuningsverklaringen inlevert in plaats van de originelen mag je NIET meedoen met verkiezingen!
(620) Als er een onjuiste handtekening staat onder een kandidatenlijst van een politieke groepering mag je NIET meedoen met verkiezingen
(522) Als je 12 minuten te laat de kandidaatstelling inlevert mag je NIET meedoen met verkiezingen

Wat is de norm? Wanneer mag je WEL meedoen met verkiezingen in Nederland

(450) Centraal stembureau  Utrecht  heeft verzoek om de aanduiding 'Partij Vrij Utrecht (PVU)' in het register, bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet, te registeren, TEN ONRECHTE niet-ontvankelijk verklaard

 

Minister van Binnenlandse Zaken geeft op 11 februari 2010 Nieuwsbrief 4 uit
nadat J. Hop Ermelo Wob-verzoekjes aan alle gemeenten heeft gestuurd!

Ermelo's Weekblad woensdag 10 februari 2010 

VOORPAGINA Politieke barometer Groep Hop Ermelo 1%

Pagina 5 CDA opnieuw grootste partij. Groep Hop haalt weer kiesdrempel niet.

Pagina 5 VVD wil rondweg over Groevenbeekse Heide. Politieke barometer VVD 22% en wordt grootste partij in Ermelo

Minister van Binnenlandse Zaken 11 februari 2010 geeft Nieuwsbrief 4 uit nadat J. Hop Wob-verzoekjes aan alle gemeenten heeft gestuurd!

Glimlachen met Hop over de uitspraak Raad van State over het knippen en plakken en ander GEROTZOOI met Ermelose al ondertekende verkiezingsformulieren voor de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 3 maart 2010 omdat VOOR DE HOORZITTING bij de Raad van State voor Hop al duidelijk was dat Hop door de Raad van State zou worden genaaid!

Hoe wordt je als burger in Nederland door de KIESRAAD en de Raad van State GENAAID om een grote politieke partij waarvan leden ook baantjes hebben bij de Raad van State als STAATSRAAD (bijvoorbeeld Joris Voorhoeve) de hand boven het hoofd te houden om gerotzooi met al ondertekende verkiezingsformulieren af te kunnen dekken? Jan Hop legt het aan u uit door eerst de NORM vast te stellen.

Vraag: Wat is de NORM voor het inleveren van verkiezingsformulieren in Ermelo? (JH31) UITSLUITEND ORIGINELE verkiezingsdocumenten mogen worden ingeleverd.

Vraag: Wat is de NORM voor de werkwijze en uitspraken van de Raad van State? Antwoord: (356) (522) (620) Als je 12 minuten te laat komt met inleveren van originele verkiezingsdocumenten en/of kopieŽn inlevert van verkiezingsdocumenten en/of er een verkeerde handtekening onder verkiezingsdocumenten staat dan mag je NIET MEEDOEN met verkiezingen. Met die NORM is niets mis en daar is Hop het ook mee eens. Hop gebruikte deze NORM uit als uitgangspunt voor zijn beroepschrift bij de Raad van State.

Vraag: Wat is de NORM voor werkwijze, advies/uitspraak op schrift van de KIESRAAD in Nederland in de zaak Hop tegen Hoofdstembureau Ermelo? Antwoord kort samengevat: Knippen en plakken van een nieuwe kandidatenlijst over een andere is een ONHERSTELBAAR VERZUIM. Maar we hebben de DOCUMENTEN UIT ERMELO NIET GEZIEN dus kunnen er verder niets over schrijven.................

Wat is nu de TRUC van de RAAD VAN STATE en de KIESRAAD om de VVD de hand boven het hoofd te houden en al het gerotzooi in Ermelose, al ondertekende verkiezingsformulieren, af te dekken omdat de VVD een belangrijke belanghebbende is in de zaak Hop tegen Hoofdstembureau Ermelo en waardoor Hop al VOOR DE HOORZITTING bij de Raad van State wist dat Hop in de zaak Hop tegen Hoofdstembureau Ermelo zou worden GENAAID door de Raad van State.

Antwoord 1. Het tijdstip van de hoorzitting Hop tegen Centraal Stembureau Ermelo werd drie keer gewijzigd en werd de derde keer als laatste hoorzitting aan het einde van de dag gezet.

Antwoord 2. De vertegenwoordiging van de KIESRAAD 4 personen was dus bij alle hoorzittingen die dag bij de Raad van State in zaken van burgers tegen Hoofdstembureaus tot 16:00 uur. Hop bezocht die dag alle hoorzittingen, muv hoorzitting(en) Klokkenluiderspartij want die waren er niet, maar de GROEP van 4 PERSONEN van de KIESRAAD waren wel bij al deze hoorzittingen tot 16:00 uur.

Antwoord 3. Toen de hoorzitting Hop tegen Centraal Stembureau Ermelo begon om 16:00 uur was de vertegenwoordiging van 4 personen van de KIESRAAD verdwenen. Die kwamen dus NIET naar de hoorzitting Hop tegen Hoofdstembureau Ermelo. WIR HABEN ES NICHT GEWUSST kan de KIESRAAD nu altijd rondbazuinen want wij waren NIET op die hoorzitting vanaf 16:00 uur en hebben ook het gerotzooi met de verkiezingsformulieren in Ermelo NIET GEZIEN en konden dus ook niet onze mening geven zoals dat wel gebeurde bij alle andere zaken die dag.

Antwoord 4. Dus voor de hoorzitting wist Hop al dat hij zou worden genaaid door de Raad van State omdat de KIESRAAD er niet was terwijl die KIESRAAD er bij alle andere zaken wel was met een delegatie van 4 personen en de zaak Hop DRIE KEER werd verzet naar andere tijden en de laatste keer aan het eind van de dag.

Antwoord 5. In het weekeinde na de hoorzitting heeft Hop dus een VERZOEK ingediend bij alle Nederlandse gemeenten met 6 onderdelen over "verkiezingsformulieren" in andere gemeenten in Nederland. Bij geen enkele andere gemeente is het KNIPPEN en PLAKKEN aangetroffen in verkiezingsformulieren zoals dat in Ermelo het geval is AL AFGEDEKT DOOR HET KLIEKJE VAN DE BURGEMEESTER VAN ERMELO met zijn twee wethouders als lid van het HOOFDSTEMBUREAU welke twee wethouders OOK MEEDOEN met de verkiezingen in Ermelo om hun VVD maatje en derde wethouder van Ermelo die ook meedoet met de verkiezingen in Ermelo de hand boven het hoofd te houden. Hop heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit benoeming leden Hoofdstembureau MAAR DAT HELPT NIET IN ERMELO want bezwaarschriften in Ermelo waar het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER geen belang bij heeft worden pas eind maart 2010 na de verkiezingen gemeenteraad behandeld. Het spreekt vanzelf dat het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER bezwaarschriften tegen dwangsommen om burgers recreatiewoningen uit te jagen wel snel(ler) worden behandeld in de bezwaarcommissie van Ermelo want het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER heeft daar wel belang bij om in onderonsjes woningen van de gemeente Ermelo te kunnen verkopen aan een bekend CDA vriendje dat gezellig op werkbezoek gaat bijvoorbeeld op 22-01-10 bij gemeenten die samengevoegd gaan worden. Kennelijk om alvast wat ervaring op te doen voor de Ermelose situatie om Ermelo en Harderwijk samen te voegen en TE BOUWEN VOOR BELEGGERS IN ERMELO want de starters worden in Ermelo al tientallen jaren GENAAID met mooie praatjes van het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER.

Antwoord 6. Het was voor Hop dus geen verrassing dat Hop werd genaaid met de uitspraak van de Raad van State op maandagmiddag 1 februari 2010 en het beroep van Hop ongegrond werd verklaard en het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER met het knippen en plakken in al ondertekende verkiezingsformulieren VRIJUIT gaat om nog veel meer woningen te kunnen bouwen VOOR VERBINDING BELEGGERS, woningen in onderonsjes te verkopen aan hun maatjes en starters die geen woning kunnen krijgen hun recreatiewoningen met mega dwangsommen uit te jagen want die anderhalf miljoen die aan VERBINDING BELEGGERS GESCHONKEN WORDT om woningen te bouwen voor BELEGGERS in de VERBINDING moet natuurlijk wel ergens van worden betaald.

 

Voorbehoud. Op woensdag 17 februari 2010 moeten nog 88 GEMEENTEN antwoord geven op het verzoekje van Hop. Die laatste 88 gemeenten reageerden nog niet en het kan dus zijn dat er in die gemeenten OOK GEROTZOOID IS met KNIPPEN EN PLAKKEN in al ondertekende verkiezingsformulieren want van die laatste 88 weet ik het nog niet.

 

Als u iemand van het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER spreekt, bijvoorbeeld tijdens een van die vele lijsttrekkersdebatten vraag dan eens wanneer het bezwaarschrift van Hop tegen het BESLUIT benoeming leden Hoofstembureau Ermelo behandeld wordt? Is het representatief voor de werkwijze van het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER om "gezellig bij elkaar in het College en in het hoofdstembureau te zitten en ook mee te doen met de verkiezingen. Hoeveel Ermelose maatjes die in de Ermelose gemeenteraad zitten hebben ook weer een baantje bij de stembureaus in Ermelo en/of kandidaatraadsleden van die maatjes zitten in de Ermelose stembureaus? Is er dit jaar een nieuw en extra stembureau op het terrein van blindeninstituut Sonneheerd gezet om het voor al die maatjes nog veel makkelijk te maken BLINDE KIEZERS te helpen op het juiste knopje te drukken sorry dit jaar het juiste blokje aan te strepen......................................

Proost amice op het KLIEKJE van de Ermelose burgemeester en al hun "maatjes bij de Raad van State, de KIESRAAD, het hoofdstembureau Ermelo en alle andere stembureaus in Ermelo. Het Wegeners Ermelo's Weekblad kent trouwens de uitslag in Ermelo al Groep Hop 1 % van de stemmen kopt dit krantje iedere week op de voorpagina bovenaan en heeft voor het gemak de doorklik op hun stemwijzer naar het programma van Groep Hop vanaf het tellen van de stemmen NIET in werking gezet terwijl alle benodigde info snel en correct door Hop aan Wegeners Ermelo Weekblad WEL is aangeleverd.

Wegeners De Stentor ook al zo'n partijdig krantje voor het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER heeft nog NOOIT een interview gepubliceerd met een van de kandidaten van Groep Hop vanaf 2005 verkiezingen gemeenteraad 2006, provinciale verkiezingen Gelderland 2007, verkiezingen gemeenteraad 2010 tot 15 februari 2010 want die zijn al tientallen jaren druk met het publiceren van mooie PR artikelen over het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER en een twee pagina artikel over dat maatje van de Ermelose burgemeester die op werkbezoek gaat om te kijken hoe gemeenten samengevoegd moeten worden en andere leuke artikeltjes over de VERBINDING en het bouwen voor beleggers in Ermelo welke VERBINDING activiteiten van het kliekje van de Ermelose burgemeester natuurlijk WEL GEHEIM moeten blijven voor de burgers van Ermelo zo vlak voor de verkiezingen.

 

Het is hier zo geweldig in Ermelo......................................

10 februari 2010. VOORPAGINA Wegeners Ermelo Weekblad weet het al voorpagina politieke barometer Groep Hop 1 %

10 februari 2010.  PAGINA 5 Ermelo Weekblad CDA OPNIEUW GROOTSTE PARTIJ. Leerlingen van het vijfde klas VWO van het Christelijk College Groevenbeek hebben een uitgebreide enquÍte gehouden. GROEP HOP lijkt opnieuw de kiesdeler NIET TE HALEN.

Pagina 5 VVD wil rondweg over Groevenbeekse Heide. Politieke barometer VVD 22% en wordt grootste partij in Ermelo

Ik ben benieuwd of de Ermelose kiezers ook dit jaar weer massaal voor het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER gaan kiezen met al die wethouders, raadsleden en kandidaatraadsleden van het kliekje van de Ermelose burgemeester in het Hoofdstembureau van Ermelo en al die andere stembureaus in Ermelo om de BLINDEN van Ermelo te helpen hun stem uit te brengen door op het juiste knopje te drukken, SORRY op 3 maart 2010 aan te strepen...............

De KIESRAAD kijkt toch de andere kant op, die WIL VAN NIETS WETEN en kijkt toch de andere kant op en wil de documenten niet zien waarin geknipt en geplakt wordt en de KIESRAAD komt toch niet naar hoorzittingen Raad van State als Hop in BEROEP gaat tegen het gerotzooi met Ermelose verkiezingenformulieren en de krantjes in Ermelo kennen de uitslag al Groep Hop 1 % van de stemmen en lijkt de kiesdeler ook in 2010 weer niet te halen.

Hoe zou dat nou komen..............................

 

 

De KIESRAAD belde Hop op 1 februari 2010. De KIESRAAD kreeg uit heel Nederland telefoontjes van gemeenten die de KIESRAAD belden wat ze aan moesten met het verzoek van Hop. Ze vroegen waarom ik dat gedaan had. Kennelijk krijg je de KIESRAAD wel in beweging als je als onafhankelijk burger een verzoekje gaat indienen bij alle gemeenten in Nederland over verkiezingen gemeenteraad en gebruikte verkiezingsformulieren. Dat zooitje in Den Haag is zich natuurlijk rot geschrokken na de Wob verzoekjes van Hop aan alle gemeenten m.b.t. verkiezingsformulieren en zijn gelijk begonnen met NADENKEN hoe ze de WOB-verzoekjes van Hop aan alle gemeenten kunnen onderdrukken. Dus werd het Ministerie van Binnenlandse Zaken TEGEN de Wob-verzoekjes van Hop ingeschakeld bijvoorbeeld MET NIEUWSBRIEF 4 GEMEENTERAADVERKIEZINGEN d.d. 11 februari 2010 om een TERREURWAARSCHUWING te geven uit te geven en om de gemeenten die het een en ander te verbergen hebben ook een motief te geven geen antwoord en/of een gecensureerd antwoord te geven op het eenvoudig Wob-verzoekje van Hop. (JH35)

PS: Na de kritiek van Hop zal de kieswet wel met spoed worden aangepast om ook de bovenstaande bende weer af te dekken want er komen alleen maar meer regeltjes en NIET minder zoals Groep Hop dat WEL duidelijk in het programma heeft staan. Groep Hop is TEGEN lokale belastingen en is van mening dat de belastingdienst in een keer belasting kan heffen. Hoeveel geld kan hiermee verdient worden om met minder regels deze bureaucratie bij gemeenten uit te schakelen? 

Ook gelachen en ook de Nieuwsbrief 4 gemeenteraadsverkiezingen d.d. 11 februari 2010 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Productie 1) gelezen n.a.v. de Wob-verzoekjes van Hop aan alle gemeenten?

Ik wens u veel leesplezier en nodig u uit om het bovenstaande nog een keer begrijpend te lezen.

Als Groep Hop Ermelo maar 1 % van de stemmen en/of weer de kiesdeler NIET haalt op 3 maart 2010 nadat het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkens Nieuwsbrief 4 d.d. 11 februari 2010 zich met de Wob verzoekjes van Hop en het gerotzooi, knip en plakwerk in de Ermelose verkiezingsformulieren is gaan bemoeien dan weet u hoe dat komt.........................................

Jan Hop, lijstrekker Groep Hop Ermelo, 17 februari 2010.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. 

PS: Jan Hop BOYCOT het partijdige krantje De Stentor en weigert interviews met dit krantje voor de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 3 maart 2010.

Bijlage: Nieuwsbrief 4 gemeenteraadverkiezingen 11 februari 2010 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken n.a.v. de Wob-verzoeken van Hop.

 

 

 

Knippen, plakken en al ondertekende formulieren wijzigen door ambtenaar is NORM voor verkiezingen in Nederland! Het gevaar! 10-02-10 Onder het mom van terreurbestrijding wordt informatie over verkiezingen en verkiezingsformulieren gecensureerd om controle van burgers op KNIPPEN en PLAKKEN en het achteraf wijzigen van verkiezingsformulieren door ambtenaren te voorkomen. Toelichting www.burojeugdzorg.nl/janhop35.htm 

UITSPRAAK RAAD VAN STATE in de zaak J. Hop tegen Hoofdstembureau gemeente Ermelo KIESWET
Raad van State, donderdag 28 januari 2010 om 16:00 uur Den Haag, Lange Voorhout 3 (tijdelijke locatie)
J. Hop Ermelo tegen hoofdstembureau van de gemeente Ermelo, KIESWET, zaaknr. 201000820/1/H2
Wat is de norm voor de integriteit van ingeleverde documentatie voor verkiezingen in Nederland?

(JH35) Raad van State: "KNIPPEN EN PLAKKEN VAN KANDIDATENLIJSTEN MAG WEL OP VERKIEZINGENFORMULIEREN IN NEDERLAND"
(JH35) Raad van State: "DATA VAN ONDERTEKENING HOEVEN OOK NIET MEER OP VERKIEZINGSFORMULIEREN IN NEDERLAND"
(JH35) Raad van State: "AMBTENAREN VAN HOOFDSTEMBUREAUS MOGEN AL ONDERTEKENDE VERKIEZINGSFORMULIEREN VAN PARTIJEN GAAN WIJZIGEN"
Reactie Hop: "Na het fiasco met de stemcomputers die niet deugden in 2006 en 2007 is nu ook het knippen en plakken en wijzigen van al ondertekende formulieren voor verkiezingen gelegaliseerd! Ik hoop dan ook van harte dat "met het gelegaliseerde knippen en plakken en wijzigen na ondertekening van verkiezingsformulieren door een ambtenaar van het Hoofdstembureau het vertrouwen van burgers in de rechtspraak en de politieke elite alleen maar verder daalt.............................

01-02-10 Ik ga er vanuit dat AMBTENAREN NU OOK DE LEIDING GAAN KRIJGEN over het tellen van de stemmen, zodat achteraf nog wat geknipt, geplakt of gewijzigd kan worden en/of een paar stapeltjes extra stembiljetten in de stembussen voor de grote politieke partijen gegooid kunnen worden want knippen, plakken en achteraf wijzigen mag en je moet als burger natuurlijk wel bewijzen dat er extra bosjes met stembiljetten voor de gevestigde partijen in de stembussen zijn verdwenen.................

 

Wat is de norm? Wanneer mag je NIET meedoen met verkiezingen in Nederland

(356) Als je kopieŽn van ondersteuningsverklaringen inlevert in plaats van de originelen mag je NIET meedoen met verkiezingen!
(620) Als er een onjuiste handtekening staat onder een kandidatenlijst van een politieke groepering mag je NIET meedoen met verkiezingen
(522) Als je 12 minuten te laat de kandidaatstelling inlevert mag je NIET meedoen met verkiezingen

Wat is de norm? Wanneer mag je WEL meedoen met verkiezingen in Nederland

(450) Centraal stembureau  Utrecht  heeft verzoek om de aanduiding 'Partij Vrij Utrecht (PVU)' in het register, bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet, te registeren, TEN ONRECHTE niet-ontvankelijk verklaard

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.