CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Klacht gegrond inzake raadsmedewerker niet objectief in onderzoek omgang en gezag

 

Klacht Hop namens klager X tegen de Raad voor de Kinderbescherming vestiging Rotterdam.

Citaten uit de beslissing directeur:

Vervolgens klaagt u over dat in het gezamenlijk gesprek van de moeder, vader en de raadsmedewerkster laatst genoemde de moeder tutoyeerde en de vader met U aansprak. Zoals ik u reeds mondeling meedeelde acht ik deze houding van de raadsmedewerkster onjuist en niet bevorderlijk om zoveel mogelijk objectiviteit zowel in het onderzoek als in het gedrag jegens cliŽnten te betrachten. Derhalve acht ik dit klachtonderdeel gegrond. Over deze gegrondverklaring is uitgebreid met betrokken medewerkers gesproken ter voorkoming van mogelijke herhaling.

Vervolgens klaagt u over een aantal voorvallen tijdens voornoemd driegesprek, waardoor uw cliŽnt het vertrouwen in de objectiviteit van de raadsonderzoekster verloor. Ten aanzien van de in uw brief aangehaalde voorvallen: het betrof hier een eerste driegesprek, waarbij aan ieder der ouders de ruimte gelaten moet worden hun visie te geven. U verwijt de raadsonderzoekster de moeder te veel ruimte gegeven te hebben waardoor andere dingen aan de orde kwamen dan sec afspraken rond de omgangsregeling in de toekomst en waardoor de situatie polariseerde.

Gelet op datgene wat op de zitting door ieder der ouders naar voren is gebracht (zie proces-verbaal) en de omstandigheid dat de rechtbank nader raadsonderzoeker wenst is het niet klagenswaardig dat in een eerste driegesprek aan ieder der ouders ruimte gelaten wordt om datgene naar voren te brengen wat ieder op dat moment belangrijk vindt. Het is aan de raadsonderzoeker om in de driegesprekken vervolgens structuur aan te brengen, inclusief het aan de orde stellen van de globale inhoud van de gesprekken die de raadsonderzoeker met ieder der ouders afzonderlijk heeft gehad, ten einde zoveel mogelijk draagvlak te vinden voor de uitvoering van een omgangsregeling die voor de kinderen adequaat is. Niet is gebleken dat het belang van de kinderen bij de raadsonderzoekster niet centraal zou staan op basis van datgene wat in het eerste gesprek aan de orde is geweest.

Zonder op ieder afzonderlijk klachtonderdeel in te gaan kan geconcludeerd worden dat het hier de start van een raadsonderzoek betreft en dat de heer X al dan niet geheel of gedeeltelijk terecht gebrek aan objectiviteit van de raadsonderzoekster beleeft zodat tot vervanging van betreffende raadsonderzoekster besloten kan worden.

Mr. E. Haffmans,
Adjunct-directeur

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.