CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Sportvrouw van het jaar mw Laura Dekker zeilde in haar eentje de hele wereld rond en Hop wenst haar verder heel veel succes toe.

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Groep Hop is ontstaan op de Veluwe en in de periode 2006 - 2018 is er nog niets veranderd en moet Groep Hop kost wat kost worden doodgezwegen. In 2006 deden we mee in Ermelo, in 2007 in de provincie Gelderland, in 2010 in Ermelo, Rheden, Zoetermeer en in 2014 in negen gemeenten, Dronten, Ermelo, Harderwijk, Putten, Lelystad, Zoetermeer, Oldambt, Rheden en Purmerend.

Bedankt alle kandidaten voor uw inzet.
Bedankt alle kiezers die op ons gestemd hebben en/of geholpen hebben met het verkrijgen van de benodigde ondersteuningsverklaringen.
Bedankt alle sponsors van Groep Hop.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder
Lees verder
Lees verder

 

 

Vedivo hetze tegen Hop betekende ook gelijk het einde van alle Provinciale Klachtencommissies in Nederland

In het verslagjaar 2002 is bij de Provinciale Klachtencommissie 1 klacht binnengekomen. Met 18 klachten in 2000 en 10 klachten in 2001 zet de daling van het aantal klachten door en kan wellicht van structurele ontwikkeling sprake zijn, temeer daar ook andere klachtencommissies in het land daarvan melding maken.

Naar een verklaring voor dit verschijnsel is nog onvoldoende gezocht

Bron: Jaarverslag 2002 Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Utrecht

 

 

Een verklaring voor dit verschijnsel is te vinden op internet bij de website Censuur in Nederland

Hop trapte natuurlijk niet in de valkuil van Vedivo om tegen elk BESLUIT weigering Hop te gaan procederen!
Onderbouwing denkwijze Hop:
Wees vooral heel blij omdat jullie met een beroepsverbod voor Hop gelijk van de Provinciale Klachtencommissies af konden komen.
137 Vedivo BESLUIT voor hetze tegen Hop in strijd om contactjournaal genomen in een achterkamertje zonder hoor en wederhoor
668
Klacht gegrond! Directeur Jeugd en Gezin Noord-Holland ONBEVOEGD Hop te weigeren bij interne klachtencommissie (Vedivo hetze)
300 Zelfs een kind begrijpt dat de beste juridische (397) jeugdzorg medewerkers niet opgewassen zijn tegen de deskundige/lastige tegenstander Hop

Startadvies Hop! Ouders dien nooit een klacht in tegen "jeugdzorg"!
Onderbouwing van dit startadvies:
Bestuursrecht is het recht dat de overheid die zich actief bemoeit met de samenleving het daarvoor nodige, juridische instrumentarium biedt.
En tegelijkertijd het recht dat de leden van de samenleving invloed op en bescherming tegen deze zich met hen en hun omgeving bemoeiende overheid moet geven.
U dient dus een BEZWAARSCHRIFT in tegen het BESLUIT "onderzoek AMK=jeugdzorg"! (632)
U dient dus een BEZWAARSCHRIFT in tegen het BESLUIT "rapport AMK=jeugdzorg"! (635)

 

 

 

bjz41177220 Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht, Nijenoord 2-4, 3552 AS UTRECHT,
Uitnodiging Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop
338 Laura Dekker zeilt de wereld rond en Hop wenst haar heel veel succes toe
134 Jeugdzorgmentaliteit: Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
067 Jeugdzorgmentaliteit: Ik leefde in een hel bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en toen ik jou (Hop) tegenkwam kwam ik in de hemel
270 Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten
335 Jeugdzorgmentaliteit: Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigerde afgifte contactjournaal
398 Jeugdzorgmentaliteit: Klacht gegrond tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht na klagen over gebruik van een juridisch onjuiste naam
397 Jeugdzorgmentaliteit: Record aantal klachten gegrond verklaart na intimidatie van klaagster door medewerker Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht
062 Jeugdzorgmentaliteit: Inzicht in netwerken van gesubsidieerde klachtondersteuners en hoe elkaar zaakjes toegespeeld worden
413 Jeugdzorgmentaliteit: Ten einde tot overeenstemming te komen over de wijze waarop u bijstand verleent in zaken van onze cliŽnten
211 Jeugdzorgmentaliteit: Vedivo terreur tegen Hop betekende ook het einde van alle Provinciale Klachtencommissies in Nederland
680 Jeugdzorgmentaliteit: NEP Parlement in Den Haag veranderd klachtwetgeving tegen jeugdzorg om effectief klagen te onderdrukken
PERS Persberichten van Hop over de jeugdzorgmentaliteit in Nederland doodgezwegen door het NEP Parlement in Den Haag

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten