SLAVERNIJ IN NEDERLAND ©


(216) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer)=SGJ namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

Mr. M. Moszkowicz "Signalen", voorbeeld van zinloos procederen tegen kinderbescherming en gezinsvoogdij

De Telegraaf 230900 Recht voor zijn raap

Zij ontmoeten elkaar voor het eerst bij een fontein in Rome en daarna in Heliopolis, een naturistencentrum op een eilandje voor de Franse zuidkust. Zij, Doortje van Udol, een levendig vrouwtje uit de Brabantse textielwereld en hij een schrijver, Andrew McBarney, een meer dan levensgrote Schot. Zij trouwden en startten een zaak in luxe dameslingerie. Volgens Doortje sidderden haar klanten van middelbare leeftijd nogal eens van begeerte, als Andrew met zijn heel grote handen met kanten hemmetjes en slipjes bezig was. Dat was in de tijd dat ze nog gelukkig waren.

Hun dochtertje werd geboren en ging met haar derde jaar naar een speelzaaltje. Op een kwade dag ging Doortje het kind ophalen doch kreeg het meisje niet mee. Een "deskundige" mevrouw had bij het kind "signalen"opgevangen dat het schaap seksueel was benaderd, en het meisje werd derhalve door de directie "veiliggesteld". Nadat de ouders bezwaar maakten, werd Andrew gearresteerd, verdacht van ontucht met zijn dochtertje. Hij zat vier dagen vast, voordat Mr. Raab, die door Doortje in de zaak was gebracht hem voorlopig - zo werd gezegd - op vrije voeten wist te krijgen.

Men had tegen hem niets kunnen inbrengen, behalve dan die "signalen". De advocaat die zijn wereld kende, adviseerde de moeder om ten spoedigste hun bedrijf te verkopen. Met al die tamtam en de smet die er, hoe dan ook, aan Andrew was blijven kleven, moest men immers verwachten dat de lingeriezaak totaal zou verlopen. Doortje volgde die raad op en dat was net op tijd. Een nicht van mevrouw McBarney, die de geruchten omtrent de arrestatie van Andrew had vernomen, liep naar de politie om te vertellen dat Doortje en haar man bij zo'n naaktloperclub waren; nou ja, dan weet je het wel.

Ja, de rechtbank wist het ook wel, dacht dat althans, en in de procedure die volgde, werden Andrew en zijn vrouw uit de ouderlijke macht ontzet. Wel werd daarna in hoger beroep door het Hof aan een "superdeskundige" de opdracht verstrekt om te bezien of de in eerste instantie door de rechtbank benoemde deskundigen competent geacht moesten worden. Daarna bevestigde het Hof het vonnis en ging Mr. Raab in cassatie. De Hoge Raad overwoog dat het Hof in zijn onderzoekstaak inderdaad tekort was geschoten, vernietigde het bestreden arrest, en wees een ander Hof aan om recht te doen. Het andere Hof bepaalde toen dat het kind weer onder het gezag van de ouders moest worden gesteld.

Het duurde enige dagen voor Mr. Raab het echtpaar McBarney het goede nieuws kon meedelen. Hij feliciteerde hen met de uitspraak en zei dat het hem verheugde dat ze hun meisje binnenkort weer thuis zouden krijgen. Nee, riep Doortje. Feliciteren? Gisteren kwam die tang van dat tehuis al met Linsay, de kleine meid, om alvast wat te wennen". Ja, had dat mens venijnig gezegd de rechter denkt wel dat het kind weer bij u mag, maar u en ik weten wel beter! God, ik dacht dat ik stikte van kwaadheid.

En toen het moment van de overdracht kwam, bleek het kind helemaal van ons vervreemd. Ze kende ons niet terug. Ze begon te huilen en weigerde pertinent bij ons te blijven. Dat volk had haar Leentje genoemd en haar wijsgemaakt dat wij haar niet meer wilde zien. Ze hebben haar maar weer meegenomen. We zijn verdrietig en des duivels, want we weten dat het nooit, nooit meer goed zal komen.

En nu zij het kind en hun bedrijf kwijt waren, bleef het echtpaar niet meer in Nederland. Ze vertrokken voorgoed naar Schotland.

 

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: Één mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.