SLAVERNIJ IN NEDERLAND & POM ©
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Informant jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen van ouders (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

 

Politicus J. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.

Politicus J. Hop Ermelo: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.
Bekijk eerst mijn website over gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer! Veel succes toegewenst in een voor u wellicht emotioneel moeilijke en lastige situatie.

De CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

(609) Voorbeeld Wob verzoek om de namen van meer dan 800 Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie te verkrijgen
(566) Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de officier van justitie in uw zaak te verkrijgen

Stem Groep Hop in 2018.
U kunt iedereen die u kent in  de gemeenten waar Groep Hop mee doet aan verkiezingen vragen Groep Hop te stemmen. Dank u wel.

 

 

 

Start Novacap Tulpenfraude

Novacap tulpenfonds en de rol van de HBU-bank

 

beste hop

wat mij verbaast dat er in uw stelling, er nooit vanuit is gegaan dat de bank (HBU) weleens een veel grotere rol gespeeld kan hebben dan tot nu toe is aangenomen per slot van rekening hebben zij 49 mln. gefinancierd op lucht (portefeuille sbc) wanneer ze dit gecontroleerd hadden was dit direkt duidelijk geworden ook heeft bijna iedereen die hier gefinancierd is de toezegging gekregen dat de portefuille bij sbc gecontroleerd zou worden niet dus erg vreemd

wat ook erg vreemd is dat de directeur van de bank een vriend is van dhr vrijburg hoe kan het zijn dat een bank meer dan drie kwart van een fonds financierd wat totaal nieuw is en daar tegenover geen enkele zekerheden steld alleen de portefuille bij sbc wanneer de bank zijn werk had gedaan bij het verstrekken van leningen dan was het fonds er nooit gekomen want dan hadden diverse mensen 80% geen financiering gekregen??????

hoe kan het zijn dat een gerenomeerde bank als de hbu dit overkomt????

in mijn optiek is er van bovenaf druk uitgeoefend om deze leningen te verstrekken iets anders kan ik niet verzinnen of heeft dhr vrijburg een dusdanige charisma dat dhr van de hbu dit zonder meer maar aannam??

gr 

 

 

Het gevaar! Welke bedragen menen de advocaten (NOvA) en adviseurs van Novacap voor zichzelf nodig te hebben

?

Er is ruim 85 miljoen opgehaald, waarvan voor 73 miljoen bollen zijn gekocht. De overige twaalf miljoen zijn nodig voor BTW, commissies, vakheffing en andere kosten. Maar Novacapdirecteuren Vrijburg en Franken besluiten om van die twaalf miljoen voor nog eens 7,7 miljoen bollen te kopen – die op papier al weer zijn verkocht voor ruim tien miljoen. SBC koopt de bollen en betaalt ze voor het grootste deel, maar op de dag na de surseance zeggen Vrijburg en Franken plotseling dat ze die bollen helemaal niet hebben gekocht en dat SBC buiten zijn boekje is gegaan. Het geld dat SBC heeft uitgegeven aan die extra bollen, was bedoeld voor de BTW en andere kosten, zeggen ze. Het tekort loopt daardoor op tot 14 miljoen. 

Zijn er ook winnaars? Ja hoor: de juristen. Novacap heeft al bijna twee miljoen uitgegeven aan advocaten, curator Muller is goed voor tonnen. Die bedragen zullen nog wel verder oplopen, want de zaak is nog lŠng niet ten einde. Een nauw betrokkene: ,,Het gaat nog jaren duren voordat duidelijk is hoe het nu precies in elkaar zit. Als het al ooit duidelijk wordt, tenminste.’’ Bron: Leids Dagblad.

 

Het beleggingsfonds uit Lisse heeft bij 53 bedrijven voor 44 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en materialen. 

Novacap probeert hiermee af te dwingen dat de bollentelers koopcontracten nakomen die volgens het bedrijf zijn gesloten. Novacap op zijn beurt beschuldigde de telers er gisteren van op grote schaal fraude te plegen met gefingeerde transacties en schimmige buitenlandse vennootschappen. Advocaat S. Berendsen van Novacap: ,,Op alle fronten is hier sprake van doorgestoken kaart.'' In dat licht paste het volgens hem ook om te sjoemelen met de Novacap-contracten. Om zijn verhaal te staven vertelde hij de rechtbank dat de FIOD bezig is met een grootschalig onderzoek waarbij de hele bollenbranche tegen het licht wordt gehouden.

tegen

De bollentelers ontkennen echter dat er koopcontracten zijn en stellen dat Novacap met 'spookbriefjes' schermt. 

 

Novacap tulpenfonds. Hoe zijn de verhoren van het FIOD in zijn werk gegaan?

Hoe is het met Mark van de Poll die tijdens FIOD verhoren een hersenbloeding heeft gekregen en gedeeltelijk verlamd is geraakt?

Heeft Novacap/Vrijburg afschrift gekregen van de processen-verbaal van verhoren van opgepakte verdachten?

Indien neen, waarom niet?

Indien ja, waarom is dat gebeurd?

Is er objectief verhoord of wordt in de PV's toegeschreven naar een conclusie Novacap c.s. welgevallig zoals dat gebruikelijk is bij Justitie?

Advocaat S. Berendsen van Novacap: ,,Op alle fronten is hier sprake van doorgestoken kaart.'' In dat licht paste het volgens hem ook om te sjoemelen met de Novacap-contracten. Om zijn verhaal te staven vertelde hij de rechtbank dat de FIOD bezig is met een grootschalig onderzoek waarbij de hele bollenbranche tegen het licht wordt gehouden.

tegen

Advocaat S. Berendsen van Novacap: ,,Op alle fronten is hier sprake van doorgestoken kaart.''

Vraag van Hop?  Is J. van Ee de onderzoeksleider bij Fiod inzake Novacap een voormalig collega van Vrijburg? en kan de overheid (FIOD/belastingdienst) als een winnaar worden aangemerkt?

 

Novacap tulpenfonds. Hoe zijn de verhoren van het FIOD in zijn werk gegaan?

Hoe is het met Mark van de Poll die tijdens FIOD verhoren een hersenbloeding heeft gekregen en gedeeltelijk verlamd is geraakt?

Heeft Novacap/Vrijburg afschrift gekregen van de processen-verbaal van verhoren van opgepakte verdachten?

Indien neen, waarom niet?

Indien ja, waarom is dat gebeurd?

Is er objectief verhoord of wordt in de PV's toegeschreven naar een conclusie Novacap c.s. welgevallig zoals dat gebruikelijk is bij Justitie?

Advocaat S. Berendsen van Novacap: ,,Op alle fronten is hier sprake van doorgestoken kaart.'' In dat licht paste het volgens hem ook om te sjoemelen met de Novacap-contracten. Om zijn verhaal te staven vertelde hij de rechtbank dat de FIOD bezig is met een grootschalig onderzoek waarbij de hele bollenbranche tegen het licht wordt gehouden.

tegen

Advocaat S. Berendsen van Novacap: ,,Op alle fronten is hier sprake van doorgestoken kaart.''

Vraag van Hop?  Is J. van Ee de onderzoeksleider bij Fiod inzake Novacap een voormalig collega van Vrijburg? en kan de overheid (FIOD/belastingdienst) als een winnaar worden aangemerkt?

 

 

 

Werkaantekeningen Hop inzake Novacap welke nog uitgewerkt moeten worden

 

Openbare werkaantekeningen om te brainstormen en vragen te stellen van Hop inzake het Novacap netwerk gelinkt aan Novacap, Vrijburg, Franken gelinkt aan rechterlijke ambtenaren, advocaten, belastingdienst en media

 

Vraag van Hop? Wie heeft meer informatie over Novacap om het netwerk in beeld te brengen, wie de winnaars en verliezers zijn bij deze Novacap zaak om deze Novacap zaak beter te kunnen begrijpen en te analyseren?

 

Indien er winnaars zijn, waarom zijn zij de winnaars?

Vraag van Hop? Is er op dit moment al meer dan €2.000.000,- aan juridische kosten betaald door Novacap? Indien ja kunnen de juristen als winnaars worden aangemerkt?

 

Indien er verliezers zijn, waarom zijn zij de verliezers?

Zijn er al onafhankelijke producerende burgers ontslagen? Indien ja kunnen de gewone werknemers die ontslagen zijn als verliezers worden aangemerkt?

Zijn er al onafhankelijke producerende bedrijven gesloten? Indien ja kunnen deze onafhankelijke producerende bedrijven dan als verliezers worden aangemerkt?

Is de startformule van de website Censuur in Nederland op deze verliezers, onafhankelijke producerende personen en bedrijven, gelinkt aan Novacap van toepassing en is deze Novacap zaak een nieuw representatief voorbeeld als onderbouwing van de startformule van de website Censuur in Nederland?

Van wie kunnen getroffen onafhankelijke producerende burgers en bedrijven bescherming verwachten?

Hoe en op welke manier berichten welke journalisten en welke gevestigde media over deze Novacap zaak?

Welke rechterlijke ambtenaren hebben financiŽle belangen bij Novacap en kunnen deze rechterlijke ambtenaren gelinkt worden aan de uitgangsformule van de website Censuur in Nederland zoals dat bijvoorbeeld bewijsbaar in de zaak Hop is gebeurd? (116) (84) (300) (450)

Zijn er meer onafhankelijke ondernemers in Nederland die op een gelijksoortige manier worden aangepakt?

Verliezen onafhankelijke producerende personen en bedrijven systematisch in zaken waarbij rechterlijke ambtenaren of medewerkers van de overheid op de een of andere manier zijn betrokken? (251) (450) (300)

Geld verdwijnt niet? Waar is die 85 miljoen gebleven?

Wie heeft voor mij een overzicht waar die 85 miljoen precies is gebleven? Volg het geld?

Welke nieuwe geldstromen zijn er ontstaan? Bijvoorbeeld geld van onafhankelijke producerende personen en bedrijven die geld moeten betalen aan juristen e.a.? 

Is de advocaat van de heer Vrijburg BERGEN A.J.E. van den?
Advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek Linklaters & Alliance ; beŽdiging 2000
Postbus 90851 , 2509 LW Den Haag, Tel 070-3285328 , fax 070-3285325, ajevandenbergen@dbbw.nl
Bron: vademecum advocatuur 2001
Advocaat bij Barents & Krans advocaten notarissen
Tel 070-3760606 , fax 070-3651856, www.barentskrans.nl
Bron: vademecum advocatuur 2004

 

REIZIGER J.J.
Advocaat bij Trip advocaten ; beŽdiging 1994
Postbus 1105 , 9701 BC Groningen
Tel 050-5997999 , fax 050-5997977
[vademecum advocatuur 2001]
Postbus 300 , 9400 AH Assen
Tel 0592-316855 , fax 0592-317741
j.reiziger@triplaw.nl
www.tnplaw.nl
[vademecum advocatuur 2004]

 

Sidney Berendsen (1967) is afgestudeerd in Nederlands recht (1995) aan de Universiteit te Utrecht en advocaat sinds 1996. Hij werkt bij Loyens & Loeff sinds juni 2000 op de sectie Corporate Litigation. Sidney adviseert en procedeert in ondernemingsrechtelijke geschillen, onder meer inzake bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen en het enqueterecht. Sidney verwacht in 2005 de opleiding corporate litigation van de Grotius Academie te voltooien en is lid van de Vereniging Corportate Litigation. Daarnaast is Sidney gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheidsrecht voor notarissen en advocaten.
 

sectoren

specialismes

praktijkgroepen

 

HOFF G.T.J.
Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke ; beŽdiging 1990
Postbus 75088 , 1070 AB Amsterdam
Advocaat bij Loyens & Loeff
Postbus 71170 , 1008 BD Amsterdam
Tel 020-5785760 , fax 020-5785812
jerry.hoff@loyensloeff.com
[vademecum advocatuur 2001]
Advocaat bij Spigthoff advocaten & Belastingadviseurs
Postbus 75546 , 1070 AM Amsterdam
Tel 020-3051600 , fax 020-3051699
jerry.hoff@spigthoff.com
www.spigthoff.com
[vademecum advocatuur 2004]

421 Lancťe, hoe is Lancťe te linken?

421 Dhr Al (21), hoe is Al te linken?

Dhr Ong a Swie (ex fraude officier) (35)

Dhr Tonino (40) (ex collega dhr Ong a Swie) Dhr Tonino (studie genoot Franken)

Dhr Berendsen (Advocaat van het Fonds ex collega Biemond zelfde studiejaar en richting en Universiteit als Franken en Tonino)

Dhr Biemond (OvJ) in de strafzaak Novacap tegen 76 "fraudeurs", tevens ex collega van de heer Berendsen

421 Is dhr Corpeleijn partner bij Stibbe en participant en tevens adviseur kruid vat beheer familie de Rijcke

421 Is Dhr Stibbe partner bij Schutgrosheide en participant

Is Jerry Hof partner bij Spigthoff advocaten de advocaat van Franken en Vrijburg prive en een ex collega van Biemond en Berendsen?

Is de fam Ziengs benadeelde in sbc zaak met advocaat J Reiziger van Trip advocaten?

Is H. Beugeling de zaakgelastigde van de familie Ziengs?

421 Participeerde de familie de Rijcke (voormalig Kruitvat) na onderzoek door Ong a Swie?

Bart Mos Telegraaf? Hoe schrijft hij zijn artikelen over Novacap?

M. de Keijzer Inspecteur belastingdienst Hollands Midden?

Trekken E. de Koning (ex collega van Vrijburg) en collega van Keijzer samen op?

Vraag van Hop?  Is J. van Ee de onderzoeksleider bij Fiod inzake Novacap een voormalig collega van Vrijburg?

Dhr van der Hul directeur DPMA ex bankier HBU, hoe is hij te linken?

K.E.J. Dijk Notaris van het Fonds (Loyens en Loeff), hoe is hij te linken?

 

 

 

 

Wie gaan nu de rekeningen betalen? Wie zijn er beter van geworden of worden er beter van?

Winnaars Twee groepen winnaars zijn er in 2004 in elk geval: de initiatiefnemers van het fonds en de veredelaars die voor veel geld hun nieuwe soorten hebben weten te slijten. Een deskundige uit de bollenwereld zegt persoonlijk een veredelaar te kennen die van de winst een nieuwe schuur heeft laten bouwen. En hij heeft meer verhalen gehoord van kwekers die met de winst van de transacties een nieuw huis lieten bouwen. Bron: Nederlands Dagblad.

MULLER, E.N. (33) Eelke, curator van het failliette Sierteelt Bemiddelings Centrum (SBC) (Rechtercommissaris Unger)

? Sierteelt Bemiddelings Centrum (SBC)-bestuurder Van der P. "de spin in het transactieweb". Van der P. schreef vaak zelf aan- en verkoopcontracten, die hij vervolgens ter goedkeuring voorlegde aan betrokken partijen. De totstandkoming van de bewuste overeenkomsten wordt nu door veel partijen betwist.

? Veel telers en handelaren hebben bij de KAVB en de KBGBB melding gemaakt van valse overeenkomsten waarop NovaCap Agricola bv, een werkmaatschappij van NovaCap Floralis Termijnfonds cv, als verkopende partij van partijen tulpen stond genoteerd. Als bemiddelaar bij de aan- en verkoop werd SBC ingeschakeld.

? Het beleggingsfonds kocht tulpenbollen in de veronderstelling dat SBC daar een koper voor had geregeld. Inmiddels is gebleken dat die koop is afgeblazen, zonder dat SBC dit heeft doorgegeven. Gevolg is dat Novacap met een partij tulpenbollen zit. Het tulpenfonds haalde in mei 85,2 miljoen euro bij particuliere investeerders op. Het geld wordt via een fiscale voordeelregel in tulpenbollen gestoken. In de bollenstreek rond Lisse is de afgelopen jaren een nieuwe tulpenmanie ontstaan. Werden vijftien jaar geleden nog maar zo'n veertig tot tachtig nieuwe tulpensoorten aangemeld bij de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur, dat aantal groeit en groeit. Vorig jaar waren het er vierhonderd.

? Afgelopen week werd SBC-bestuurder Mark v.d. P. geschorst vanwege ernstige verdenkingen aan diens adres. Van der P. die in verband met een inmiddels lopend justitieel onderzoek korte tijd in voorarrest heeft gezeten, wijst de verdenkingen met klem van de hand.

? Hennie van der Voort, directeur van SBC

Voor elk fonds zal een vergunning voor beleggings-instellingen worden aangevraagd bij de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM). Tevens zal voor elk fonds worden verzocht om een ruling van de belastingdienst voor de behandeling van de participatie in Box III (voor in Nederland woonachtige particulieren). In mei 2003 is door de AFM aan het Fonds 2004 een vergunning voor beleggings- instellingen verleend en is tevens een ruling door de belastingdienst verstrekt. Het Fonds 2004 is op 6 juni 2003 zeer succesvol gesloten.

 

 

15 december 2004. Onderzoeksvragen Hop auteur website Censuur in Nederland inzake advocatenkantoor van Novacap en het behandelen van de fraudezaak rond het tulpenfonds Novacap door de rechtbank Alkmaar?

Informatie gevraagd over de Novacap advocaat Mr S.J.H.M. Berendsen. Informatie bij de NOvA levert een beŽdiging 260696 als advocaat op bij Loyens en Loeff Amsterdam. Het bekijken van de website van Loyens en Loeff levert nergens de naam S.J.H.M. Berendsen op. Wie weet wat hiervan de reden is. Geeft de NOvA verkeerde informatie over deze advocaat of wordt alle informatie over deze advocaat bij Loyens en Loeff verborgen gehouden? Indien dat is het geval is, wat is hiervan de reden?

Informatie gevraagd over advocatenkantoor Loyens en Loeff. Welke advocaten van het advocatenkantoor Loyens en Loeff hebben een bijbaantje als rechter als voorbeeld van onze prachtige en onpartijdige polderrechtspraak (89)

Informatie gevraagd over de zeven advocaten (C151204) die bij de rechtbankbank Alkmaar een bijbaantje als rechter hebben als voorbeeld van onze prachtige en onpartijdige polderrechtspraak (89) Waarom wordt er bij een aantal van hen verzwegen bij welk advocatenkantoor zij werken en behandeld de rechtbank Alkmaar ook de fraudezaak rond het tulpenfonds Novacap?

Twee geven wel netjes het juiste advocaten kantoor op waar zij werken in hun bijbanenopgave te weten mw. J.M. van Baardewijk en B.C. Romijn

Zeven advocaten met twee petten op in de Alkmaarse zittingzalen leveren 5 vragen op. Het komt mij voor dat ze het daar in Alkmaar niet zo nauw nemen met de juiste bijbanenopgaven van hun rechters en ik vraag mij af wat er bij dat gerecht nog veel meer aan bijbaantjes verborgen wordt gehouden? Ik nodig de Alkmaarse rechtbank daarom uit alle advocaten met twee petten op te vragen ontslag te nemen om een grote schoonmaak bij deze rechtbank door te voeren om deze rechtbank te zuiveren van de beroepsgroep die liegen en bedriegen als norm voor hun beroepsgroep heeft vastgesteld. 

(42) Wijk, J.W.H. van Zit er eentje bij die verzwijgt dat hij werkt voor het kanoor van de landsadvocaat, indien ja, waarom verzwijgt hij dat?

(24) Dijkman-Rekers A.W.M. mw. Zit er eentje bij die helemaal niet voorkomt op de Nederlandse lijst van advocaten, indien deze geen advocaat is, waarom geeft zij bij de rechtbank Alkmaar dan wel op dat deze mevrouw een advocaat is?

(22) Brink, M.M. mw. Zit er eentje bij die in zijn bijbanenopgave beweert dat zij werkt bij een advocatenkantoor in Amsterdam terwijl de Nederlandse Orde van Advocaten beweert dat zij werk voor een kantoor in Haarlem? Indien juist, waarom verzwijgt zij dat?

(22) Boer, C.H.P. Zit er een bij die werkt bij een kantoor in Alkmaar als voorbeeld hoe de burgers in Nederland belazerd worden door de CDA-politiek die beweert dat advocaten geen rechterbijbaantjes meer hebben in het arrondissement waar zij werken.

(22) Beukenkamp, E.C. mw. Waarom gebruikt er eentje een afkorting om de juiste naam van het advocatenkantoor waar zij werkt verborgen te houden?

Informatie gevraagd over de Officier van Justitie (C151204) die bij de rechtbankbank Alkmaar een bijbaantje als rechter heeft als voorbeeld van onze prachtige en onpartijdige polderrechtspraak (389)

 

 

Project 421 Novacap tulpenfraude voorbeeld uitgangsformule Censuur in Nederland en Groep Hop
Novacap Floralis Termijnfonds 2004 cv, Novacap Termijnfonds Beheer B.V., Novacap Agricola B.
V.
221 Holland Integrity Group (HIG) heeft met medewerking van het OM tapverslagen gekregen van
verdachten met hun advocaten, erkenden gisteren de officier van justitie
140 Slachtoffers tulpenfraude verliezen alles
421 Novacap Tulpenfraude, de extra betaling van Novacap aan SBC
314 Novacap Tulpenfraude FAILISSEMENTSVERSLAG NR. 3 (2e tussentijds verslag) F04/144, F04/145 en F04/146
v.o.f. Firma J. Visser & Zonen en W.P.M. Visser Bloembollen B.V. en P.J.M. Visser Bloembollen B.V.
op verzoek van Holland Bolroy Markt B.V., Holland Blumen Markt B.V. en Holland Iris Select B.V., alle te Heiloo
167 Openbare verslagen curator SBC Gegevens failliet Sierteelt Bemiddelingscentrum B.V. en Stichting Derdengelden SBC
113

MX BULB was toegankelijk voor abonnees en alle SBC medewerkers.Van de Poll had alleen maar verstand van bollen en wilde zekerheid over de betrouwbaarheid van dit systeem en liet een computerbedrijf een rapport maken over MX BULB. De systemen bleken zo lek als een mandje en men kon zelfs koopbriefjes, prijzen en kilos aanpassen, verhogen of wijzigen

223 Heeft bank (HBU) weleens een veel grotere rol gespeeld kan hebben dan tot nu toe is aangenomen per slot van rekening hebben zij 49 mln. gefinancierd op lucht (portefeuille sbc) wanneer ze dit gecontroleerd hadden was dit direkt duidelijk geworden ook heeft bijna iedereen die hier gefinancierd is de toezegging gekregen dat de portefuille bij sbc gecontroleerd zou worden
260 Wie kent de namen van de partijen waarmee Novacap tulpenfonds een "settlement-agreement" is overeengekomen en wie heeft een kopie van die "settlement-agreement" en een kopie van de beschikking van die engelse rechter?
274 Is het stellen van betalingszekerheid strafbaar als achteraf die betalingszekerheid door dezelfde steller als "LETTER OF COMFORT" wordt betiteld?
402

Novacap verheugd dat de Alkmaarse rechtbank heeft besloten dat er voldoende gronden zijn om beslag te leggen op de vermoedelijke fraudeurs. Het beleggingsfonds uit Lisse heeft bij 53 bedrijven voor 44 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en materialen.

   

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.