CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Eerbetoon aan Willem Zweverink

Willem Zweverink: "De eerste wet van de Raad voor de Kinderbescherming Vergissen is menselijk maar om de zaak echt in het honderd te laten lopen heb je ons nodig"

 

Als auteur van de website Censuur in Nederland heb ik Willem Zweverink vaak ontmoet bij allerlei acties.

Willem heeft een unieke zaak. 

Willem had dus na onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming een rechterlijke beschikking voor een omgangsregeling met zijn zoon JuliŽn Floris Zweverink. In de praktijk kon Willem met die beschikking dus helemaal niets. Het behang ermee plakken vertelde Willem mij regelmatig.

Het unieke zijn zaak was dat hij wel de verzorgende ouder van een pleegzoon was. De moeder van deze pleegzoon was ook de moeder van zijn zoon JuliŽn Floris Zweverink.

Beide broertjes zagen elkaar dus niet, omdat de moeder de bij rechterlijke beschikking vastgestelde omgangsregeling negeerde.

De Raad voor de Kinderbescherming, de gezinsvoogdij in Assen en de rechtbank Zwolle wisten ervan maar deden daar niets aan!

Willem zijn zaak is dus een representatief voorbeeld van zinloos procederen voor een omgangsregeling waar je in de praktijk dus niets mee op schiet. Dat het gevolg hiervan was dat twee broertjes elkaar ook niet zagen interesseerde de Raad, gezinsvoogdij en de rechterlijke macht niets!

Ik heb Willem leren kennen als een sympathieke persoon die zich veel heeft ingezet voor de positie van een vader in de Nederlandse rechtspraak en deze website is dan ook een eerbetoon aan Willem Zweverink en pleegouder die zijn eigen zoon niet zag ondanks een bij rechterlijke beschikking vastgestelde regeling.

Willem bedankt voor al je inzet. Ik ben er trots op jouw tijdens het actie voeren en bij mij als gast thuis ontmoet te hebben.

Jan Hop

Redacteur website Censuur in Nederland.

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.