Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

(24) Internet register nevenfuncties rechterlijke macht met de beginletter D 

J.F.J.A. van 0739
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 5684
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 161188
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10792-GOG090704
NU
Den Haag Rechter 090498
Amsterdam Hof Raadsheerplaatsvervanger 190296
NEVENFUNCTIES
plaatsvervangend voorzitter patiŽnten klachtencommissie Parnassia Den Haag
Militair met leeftijdsontslag sinds 1 augustus 1994 in de rang van generaal-majoor
Plaatsvervangend Voorzitter bezwarencommissie voor personeel van het Ministerie van Economische Zaken art 7:13 Awb
Voorzitter toetsingscommissie overtolligheidsontslag burgerpersoneel Ministerie van Defensie
Bestuurslid Stichting Ziektekostenverzekering krijgsmacht
Plaatsvervangend Voorzitter van de Klachtencommissie art 41 Wet Bijzondere Opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen bij het psychiatrisch Ziekenhuis Rosenburg te Den Haag
Plaatsvervangend voorzitter bezwarencommissie personeel Algemene Rekenkamer Den Haag 01-1099
Lid ROMO (overlegorgaan RK-ordinariaat met overheid) 010199
C1997-140904 Hop bijbanenregister Den Haag


H.W.M.
NLRM 71 87
Kantonrechterplaatsvervanger Tiel 110755


C.Q. van
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 130557
NU
Amsterdam Kantonrechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997 Hop bijbanenregister kantongerecht Amsterdam


J.K.B. van 1052
NLRM 93 94 95 96 97 98 1402
Rechterplaatsvervanger recht Den Bosch 100393
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 10493
Rechter rechtbank Den Bosch 80794
NU
Den Bosch Vice-president 150202
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie Woningstichting Gemeente Grave
Voorzitter college van beroep Stichting Coordinatie Certificatie Milieuzorgsystemen 09-1097
Plaatsvervangend-voorzitter Klachtencommissie V Raad voor de Kinderbescherming 01-0202
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


T. van 0836
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 02
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Sint Jacob te Heerlen
Secretaris BAVO Stichting te Heemstede
Vanaf 010297 buitengewoon verlof i.v.m. benoeming tot PG van de Nederlandse Antillen
Advocaat en Procureur Den Haag 300563
Den Haag Raio 10167
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 10567
Gedetacheerd Stafafdeling Wetgeving Ministerie van Justitie 10169
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 160170
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 230770
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 300371
Rechter rechtbank Breda 30372
Vice-president rechtbank Haarlem 250779
Raadsheer Hof Den Haag 290190
Vice-president Hof Den Haag 281290
CoŲrdinerend vice-president Hof Den Haag 30894
Vice-president Hof Den Haag 250196
Procureur-generaal Nederlandse Antillen 10297
NU
389 Den Haag Rechterplaatsvervanger 061089
389 Leeuwarden Ressortsparket Procureur-generaal 010998
389 Haarlem Rechterplaatsvervanger 290190
389 Amsterdam Hof Raadsheerplaatsvervanger 200601
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
bijbanenregister Den Haag
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.

mw. mr. V.M. van Daalen-Mannaerts
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Arnhem Rechter 22-0202
NU
Den Bosch Raadsheer 01-03-2009
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 01-03-2009
NEVENFUNCTIES
Bestuusr Stichting Biloba Waalre 01-06-2006
C090704-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


R.J.1151 nformatie staat onder SCHWEERS-DAALMAN


mw. mr. M. Daalmeijer
Rotterdam Rechter 22-0202
vice-voorzitter Kunstenaarsvereniging BRAK Voorburg
secretaris Commissie Milieuhygiene VVD Den Haag 010101 15-0502

M.0246 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissement Breda 170967
Substituut-officier van Justitie arrondissement Breda 111080
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Breda 21281


W.M.0935 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 200287


C.L.
260905 Lid Commissie voor bezwaarschriften gemeente Ermelo


C.E.M.0440 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 61288
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden
NU
Leeuwarden Rechter 090791
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


H.A.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 130557
NU
Amsterdam Kantonrechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


G.M.H.R.0506
NLRM 71
Griffier kantongerecht Sittard 1940
Voorzitter kamer tribunaal Maastricht 110645 tot 10148
Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 210447
Rechter rechtbank Maastricht 71053
Rechter rechtbank Roermond 130669


P.E.C.M.0542
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 1408
Advocaat te Maastricht kantoor Duynstee Dahmen & Partners beŽdiging 1973
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Aandelen SILIM BV
Bestuurslid Juridisch Genootschap
Bestuurslid Vrienden Rechtsgeleerde Bibliotheek RU Limburg
Bestuurslid stichting MTTM Conferences and Congresses 010101-311201
Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 170685
NU
Maastricht Rechter 010502
C060606 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C160997-060606 Hop bijbanenregister Maastricht
Aandachtsvestiging.
Gevraagd afschrift van zijn beschikkingen inzake kinderbeschermingsmaatregelen. J. Hop E-mail j.hop3@chello.nl 


C.N.0970 mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Assen 10496
NU
Amsterdam Rechter
NEVENFUNCTIES
Lid Klachtencommissie Hoeve Boschoord
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam

M.A.H. mw
Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur 100402
C310504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
mw. mr. M.A.H. Van Dalen-van Bekkum

Beroepsgegevens

Functie: Rechter
Instantie: Rechtbank Amsterdam
Datum ingang: 2007-03-01

Functie: Rechter-plaatsvervanger
Instantie: Rechtbank Amsterdam
Datum ingang: 2005-10-01

Nevenbetrekkingen

Functie: mede-auteur
Instantie: Migratie & Integratie
Datum ingang: 1998-01-01

Functie: Ontwerper examenvragen
Instantie: SOSV
Datum ingang: 1998-01-01

Functie: redactielid
Instantie: RSV
Datum ingang: 1986-01-01

Functie: incidenteel docent
Instantie: OSR & SSR
Datum ingang: 1995-01-01
Datum eind: 2006-01-01

C180808 Hop

 

H.J. Dalewijk
Lid-geneeskundige CMT 368
Lid Raad van Bestuur Symfora-groep
Vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut
Lid Commissie Kwaliteitszorg Ned. Ver. Psychiatrie
Voorzitter Kamer Psychotherapeut van het CONO
Voorzitter Stuurgroep Geneesmiddelenbeleid GGZ-Nederland
Vice-voorzitter St. Kwaliteitsbewaking Psychotherapie
Voorzitter Stichting StARENA (Stichting voor deskundigheidsbevordering in de GGZ)
Voorzitter Commissie Toezicht Politiecellen Regio Utrecht
Voorzitter Stichting Projecten Welzijnswerk
Bestuurslid Stichting METIGG (Medisch-Etische Toetsingscommissie instellingen Geestelijke Gezondheidszorg)
Bestuurslid Stichting "Internationaal ISSPD Congres 2007"
Lid Raad van Toezicht van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut
Board Member van de IPA (International Psychoanalytical Association)


M.J.0855 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 311086


F. VAN mw.
NLRM 6278
Den Bosch Raio GOG100506
C221003-100506 Hop


F. VAN mw.
NLRM 6052
Den Bosch Raio 010402-GOG100506
C221003-100506 Hop
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

C.C. van 1158 prof
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Arnhem Rechterplaatsvervanger 070391
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger 190602
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar privaatrecht VU Amsterdam
Adviseur Kennedy van de Laan Advocaten Amsterdam
Hoofdredacteur tijdschrift Verkeersrecht ANWB
Redacteur tijdschrift Nieuwsbrief BW
Voorzitter Stichting Vrienden van de Wiltzang
Bestuurslid Stichting Dome Amersfoort
Lid Commissie van beroep Stichting Code Geneesmiddelenreclame Hoofddorp 01-1099
voorzitter van een aantal cz-overleggroepen SER (CZ = coŲrdinatiegroep zelfregulering)Den Haag 01-1200
Professorial Fellow British Institute of International and Comporative Law Londen 010103
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem

C.J.L. van
NLRM
Officier van Justitie Dordrecht
NU
Dordrecht parket officier van justitie
GEEN NEVENFUNCTIES
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.

G.0362
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Hengelo
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 270493
Rechterplaatsvervanger rechtbank Almelo 270493
Rechter rechtbank Almelo 10794-GOG221003
Kantonrechterplaatsvervanger Almelo 41196
Kantonrechterplaatsvervanger Enschede 41196
Secretaris van de afdeling Hengelo-Oost van het Ned. Rode Kruis
Lid van bestuur van de Stichting Schouwburg Hengelo
Bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Schouwburg Hengelo
Lid van de Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen Almelo
Voorzitter Klachtencommissie streekziekenhuis Midden Twente

Geo
Almelo parket persofficier C261104
NEVENFUNCTIES
Memo OvJ B. Beune/ecopr H. van Dam 000205
500 euro boete voor het uitrijden van mest in een periode van het jaar waarin dat niet toegestaan is. Eveneens acht politierechter H. van Dam het bewezen dat zij de mest niet emissiearm hebben uitgereden. Verweer verdachte De 'mest' bestond voor 95 procent uit regenwater. Door een lek in de dakgoot was dat in zijn mestkelder terechtgekomen, wat zeer nadelig is voor zijn winterse mestopvang. Wat de milieupolitie aanzag voor mest, was slechts een restje dat op het water dreef. De milieupolitie wilde niet kijken in de kelder of er echt mest in de kelder zat. Door het mooie weer fixeerden de mineralen in de weinige mest zich in de grond, waardoor de milieuschade nul was. Verdachte onderbouwd zijn zaak met een rapport. Beune: Ik weet dat boeren bij zulke overtredingen zich vaker beroepen op dat soort rapporten, maar dat de minister desondanks de mestbepalingen in stand houdt.

I.F.0865 mw.
NLRM 95 96 97 98 5569
Ambtenaar bij de Hoge Raad
Kabinetschef Procureur-generaal Hoge Raad l0101-GOG221003
Gerechtsauditeur Hoge Raad 10394-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger Den Haag GOG090704
NU
Den Haag rechter 270397
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-090704 Hop bijbanenregister Den Haag


J.P.C. VAN
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C041104 Hop bijbanenregister Amsterdam

J.R.0244
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Terborg 190581
Kantonrechterplaatsvervanger Terborg 40388
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Doetinchem kantoor Bax & Van Herpt beŽdiging 1975

M. VAN mw.
Lid Stichting Vluchtelingenwerk Leiden 010103-010108
Lid International Moot Court Commissie 010102-311202
NU
Den Haag Rechter 2004-04-01
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht Forensisch Centrum Teylingereind Sassenheim 2008-02-01
C2004-040909 Hop bijbanenregister Den Haag
KIR Aandachtsvestiging!
Neem altijd setjes (605) mee naar de hoorzitting om haar gelijk te wraken als zij de VOORVRAGEN weigert te toetsen!
Kijkt niet naar correcte ondertekeningsblokken BJZ verzoekschriften! Zorg dat alle stukken die u als ouders inlevert met haar als kinderrechter steeds voorzien zijn van stempel, handtekening en datum dat uw stukken door de informatiebalie rechtbank Den Haag in ontvangst zijn genomen en WRAAK HAAR GELIJK op de hoorzitting als zij de VOORVRAGEN weigert te toetsen!

O.R.M. mw.
NLRM 1422
Lid commissie Raad van toezicht faillissementsrecht Rechtbank Utrecht
Lid commissie Raad van toezicht handelsrecht Rechtbank Utrecht
NU
Den Bosch Rechter 010303
C221003 100506-Hop bijbanenregister Den Bosch

Drs S. van
Lid Regionaal Medisch Tuchtcollege
NEVENFUNCTIES
Verzekeringsarts te Kloetinge, specialisme arbeid en gezondheid


A.H.J.M.0861
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 11092


B.
secretaris Koninklijke Vereniging voor Reserve Officieren KVNRO, afd. Limburg 2001-08-01-2005-01-01
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 2003-01-01
NEVENFUNCTIES
Advocaat Algemene Federatie van militair personeel Amersfoort
Reserve officier Koninklijke Landmacht, huidige rang reserve luitenant-kolonel van de Militair Juridische Dienst Koninklijke Landmacht 1990-04-01
Voorzitter bezwarencommisie Voorziening voor Pleegzorg van het "Orthopedagogisch Centrum Kennemerland Het Spalier"
C2003-080907 Hop bijbanenregister Maastricht


dhr. prof.mr. L.J.A. 1045
NLRM 95 96 97 98
Hoogleraar Bestuursrecht en Bestuurskunde
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 70794
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger 2002-01-11
Centrale Raad van Beroep Utrecht Raadsheerplaatsvervanger 1995-06-21
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar bestuursrecht RVG Groningen 1998-05-01
lid van de Raad van toezicht Stichting Almeerse theaters Almere 2004-09-01
Annotator Administratiefrechtelijke Beslissingen 01-0999
Bewerker van hoofdstuk onrechtmatige overheidsdaad Onrechtmatige daad Onrechtmatige daad, losbladige uitg. Kluwer, oner red. van C. Stolker
Redacteur Trema 01-0697
Redacteur Staats- en bestuursrechtelijke Cahiers Ars Aequi 010197
Redacteur Jurisprudentie Bestuursrecht Plus 01-0999
Lid sectie staats- bestuurs- en vreemdelingenrecht Boekenraad van Ars Aequi Libri 010197
Annotator Ars Aequi Maandblad 010100
C1997-080907 Hop bijbanenregister Groningen
Memo!
309 Tips tegen trucs van de overheid om onder schadeclaims van burgers na een vuurwerkramp uit te komen


dhr. mr. W.A.F. Damen 0860
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Docent SSR 2003-01-01
Advocaat te Tilburg kantoor Janse, Gerritse & Mannaerts c.s. beŽdiging 1995
Secretaris Turnvereniging Kunst en Kracht
Breda parket Arrondissementsofficier van Justitie 160997-GOG080907
Raio rechtbank Dordrecht 130890
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 150696
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 261103-GOG100506
NU
Den Bosch Rechter 2005-04-01
C080907 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-080907 Hop bijbanenregister Den Bosch


K.W. van1169
NLRM 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 10496


P.E.C.M.0542
NLRM 91 92
Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 170685

Dammingh, dhr. mr. dr. J.J.
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 31-08-2009
NEVENFUNCTIES
Hoofddocent
C27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


T.0644
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1432 nleider en parttime docent Kluwer Opleidingen Deventer
Bestuurslid SSR te Zutphen
Auteur en redacteur losbladig uitgave Kluwer Deventer
Parttime docent Vermande IJsselmuiden
Parttime docent Quod Jure te Zeist
Gerechtsauditeur college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 120484
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 160885
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 160885
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 220486
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 140287
Rechterplaatsvervanger rechtbank Middelburg 200589
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 190490
Vice-president rechtbank Middelburg 220791
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 90991
NU
Middelburg coŲrdinerend Vice-president 080794
NEVENFUNCTIES
Parttime docent PAO Erasmus Universiteit Rotterdam 010102
Parttime docent GAK Nederland BV. Amsterdam
Parttime docent ROI Den Haag
Parttime docent SSR Zutphen
C1997-090504 Hop bijbanenregister Middelburg
Bijzonderheden!
Linken! Collega van CoŲrdinerend vice-president Mr. B.J.R.P. Verhoeven.


B.0424
NLRM 71 87 88/89 90
Werkzaam in bedrijfsleven 1952
Advocaat en procureur Leeuwarden 1959
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 160266
Rechter rechtbank Zwolle 311067
Kantonrechter Zwolle 170675
Kantonrechterplaatsvervanger Zwolle 210472
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zutphen 270673
Kantonrechterplaatsvervanger Steenwijk 51274
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 271175
Lid ambtenarengerecht Zwolle 311078
Kantonrechter Amsterdam 50782


J.H.J.0327
NLRM 92 93 94 95 96
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 290192
Ontslag 010497


H.P.0650
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 81090
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 10292
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 10297
NU
Alkmaar parket arrondissementsofficier van Justitie
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


J.H.0238
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend kroonlid Hof van Discipline NOvA Utrecht
Plaatsvervangend Voorzitter commissie voor de rechtspraak te Utrecht GOG070405
Ministerie van Justitie Lid Raad van Toezicht Dienst Prisma GOG070405
Advocaat en Procureur te Amsterdam en Haarlem
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem 250474
Kantonrechterplaatsvervanger Zaandam 250474
Kantonrechter Zaandam 91079
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 181279-GOG1500504
Kantonrechter Haarlem 240882
Kantonrechterplaatsvervanger Zaandam 121082-GOG1500504
Kantonrechter Amsterdam 271191-GOG1500504
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem 271191-GOG1500504
NU
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger 091293
Amsterdam Vice-president 271191
NEVENFUNCTIES
C070405 Voorzitter Centrale Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Makelaars Hilversum 010101 (Deze bijbaan werd verzwegen bij C060205!)
C060205 Plaatsvervangend Voorzitter Scheidsgerecht voor de bloembollenhandel te Haarlem
C060205 Voorzitter later plaatsvervangend voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse vereniging van Makelaars Hilversum 010101
C060205 Voorzitter Schuurman Schimmel van Outeren Stichting Haarlem
C060205 Voorzitter Raad van Beroep Actuarieel genootschap Woerden 301002
C1997-070405 Hop bijbanenregister Amsterdam
Gezocht door J. Hop auteur website Censuur in Nederland
102 Wie wil mij uitspraken van het scheidsgerecht voor de bloembollenhandel toesturen?
Wie wil mij een namenlijst toesturen van alle leden van het scheidsgerecht voor de bloembollenhandel toesturen?


L.J.A. van
NLRM 71
Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 110163


J.L.M.1044
NLRM 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechterplaatsvervanger Delft 100889
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Wassenaar kantoor Dassen Advocaten beŽdiging 1996


J.L.M.A. mw.
NLRM 01 02 03 04 5966
NU
Roermond Rechter 060901
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend voorzitter Interne klachtencommissie Stichting Bethanie 010102
Voorzitter Interne Klachtencommissie "de Widdonck"
Vice-voorzitter klachtencommissie Kruisvereniging Heuvelland/Domicura Thuiszorg 220300
Secretaris geschillencommissie Raden van Overleg DSM Limburg BV 220300
Secretaris Commissie van Beroep ingevolgde bedrijfsrechtspraak DSM Limburg BV 220300
Plaatsvervangend voorzitter A1 Topzorg BV Maastricht 0060802
C221003-060404 Hop bijbanenregister Roermond


W.H.P.1022
NLRM 71
Adjunct- Rijksinspecteur voor het verkeer1247
Advocaat en procureur Maastricht1248
Waarnemend griffier rechtbank Maastricht 10250
Kantonrechterplaatsvervanger Maastricht 260763
Rechter rechtbank Maastricht 70565


I.T. mw.
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 011202
Maastricht Gerechtsauditeur 011003
C060704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

V.H.1036 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger Amsterdam 10385-GOG041104
NU
Amsterdam Hof Vice-president
NEVENFUNCTIES
Docent strafrecht en strafprocesrecht verbonden aan de vakgroep strafrechtswetenschappen van de
faculteit rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit te Amsterdam
Lid Commissie van Toezicht De Schans Penitentiaire Inrichtingen Overamstel te Amsterdam
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam


R.D.E.0344
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Officier Koninklijke Luchtmacht, II. Kapitein 10867
Auditeur-militair plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 170175
Substituut-auditeur militair arrondissementskrijgsraad Arnhem 291275
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10177
Substituut-auditeur militair Mobiele krijgsraad Buitenland Landmacht en Luchtmacht 310877
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10177
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 10780
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 110281
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 110785
Ressortsparket Arnhem Advocaat-generaal GOG011203
Lid Zendelingdeputaatschap van Vrije Gereformeerde Kerk Pretoria (Zuid-Afrika)
Secretaris bestuur Stichting Mission Aviation Fellowship MAF Harderwijk
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


A.R.P.J. mw.
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


mw. mr.drs. E.J.
NU
Zutphen rechter KIR 2003-01-27
C2003-171007 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C2003-171007 Hop bijbanenregister Zutphen
Aandachtsvestiging!
609 Zodra u een uitnodiging ontvangt voor een hoorzitting is het eerste wat u doet de namen van de rechters die de zaak gaan behandelen opvragen om onderzoek naar die rechters te kunnen doen
J. Hop zoekt afschrift beschikkingen van deze KIR met RvdK of "jeugdzorg" als procespartij

 


I.N.0162 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 10488
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 10694
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 10694
Rechter rechtbank Den Haag 10695
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger 010101
Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag Hof Raadsheer 010101
NEVENFUNCTIES
Rechtsgeleerd lid Veterinair Beroepscollege 010102
C250101 Hop bijbanenregister Den Haag


W.J.M.1038
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Vereniging van eigenaren Hogenhoucklaan 4/10 Den Haag
Redacteur losbladige uitgave Zakelijke Rechten, uitgeversmij. Kluwer (1992)
Rechterplaatsvervanger in het Benelux-Gerechtshof (1987)
Voorzitter van het Bestuur van de 'Kessler-stichting, tehuis voor onbehuisden', en van 'Stichting Steunfonds Kessler-stichting' (1987)
Plaatsvervangend Kroonlid NOVA(1988
Kroonlid NOVA (1992)
Kandidaat Notaris Groningen 1965
Wetenschappelijk hoofdmedewerker Rijksuniversiteit te Groningen 1975
Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 10879
Rechter rechtbank Assen 240180
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 160882
Vice-president rechtbank Assen 90484
Kantonrechterplaatsvervanger Emmen 290385
Raadsheer Hoge Raad 150786
Kroonlid Hof van Discipline NOvA
Hoge Raad vice-president
NU
Hoge Raad President 010504
NEVENFUNCTIES
C060205 Voorzitter van de Raad van Beroep voor het toezicht, ingesteld door de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandse Architecten (BNA)1991
C060205 Lid Raad van Beroep Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht 010296
C060205 Voorzitter Stichting Stichting Pro Juventute Steunstichting Den Haag 110397
C060205 Voorzitter Groninger Stichting Recht en Samenleving Groningen 260598
C060205 Lid comitť van aanbeveling Civielrechtelijke Vereniging Diephuis 010198
C060205 Beschermheer Kuyl's Fundatie Rotterdam 010102
C060205 Lid Committee of Patronage van het Institute of Anglo-American Law, Universiteit van Leiden 010104
C060205 Member of the Board/Vice-President Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union
C060205 Rechter/president/Eerste vice-president Benelux-Gerechtshof Brussel 021087
C1997-060205 Hop bijbanenregister Hoge Raad


C.C.0545 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Chef-jurist bij de Raad van State
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 31293
Rechter rechtbank Den Haag 160994
NU
Den Haag rechter 160994
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 250500
NEVENFUNCTIES
Lid-jurist Regionaal Medisch Tuchtcollege 011198
C1997-150704 Hop bijbanenregister Den Haag


W.K. Baron van 0614
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 160641
Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 161142 dem Amsterdam 250346
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 181256


D.J.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Officier Commissaris bij de permanente krijgsraad
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 10692
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zutphen 120896-GOG221003
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 41196
NU
Arnhem Hof raadsheer 230299
Arnhem Rechterplaatsvervanger 010192
Arnhem Militair Lid 170191
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend lid Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 01-0401
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Arnhem-Zuid 01-0395
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem


J.E.J.Th. prof.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 171269
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 200381


H.J.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 191272

J.M.A. Defoer
Lid-fysiotherapeut CMT 368
Mediator
Klachtenfunctionaris ziekenhuis
Klachtenbemiddelaar Districts Huisartsen Vereniging
Klachtenfunctionaris Smash (St. Mobiele Artsen Service Haaglanden)
Bestuur (secretaris) van de Vereniging van Mediators in de Gezondheidszorg
Bestuur (secretaris) van de Vereniging Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg

OvJ mr. I.J.E.C.H. Degeling
Voorzitter Bezwaaradviescommissie Politiekorps Utrecht vanaf 2005 betaald tussen de 1000 en 5000 euro per jaar
Lid van de college van arbiters bij de KNVB dit verricht zij al jaren geen begin datum ervan bekend (onbetaald).
Lid van de Beroepscommissie bij de KNVB dit verricht zij al jaren geen begin datum ervan bekend (onbetaald).
Voorzitter van de Bezwaaradviescommisie van de Stichting lokale omroepen Rotterdam (SLOR) onbetaald geen begindatum bekend.

 


?
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
C000305 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000305 X bijbanenregister Arrondissementsparket Arnhem
Memo deskundigenrapport 185 n maart 2005 zijn de OM-bijbanenregisters bij het arrondissementsparket en het ressortsparket in Arnhem overgeschreven door een vader waarvan een omgangsregeling met zijn kinderen door het rechtersleger is afgewezen. Tijdens deze inzage is de OM-nevenfunctie Lid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Gelderland bij Officier van Justitie A. Verhaar aangetroffen. Beleefd verzoek ik alle lezers van mijn website alle namen van leden van Raad van Toezicht bij de Bureaus Jeugdzorg op te vragen en overal in het land OM-bijbanenregisters over te schrijven om de infiltratie van het Openbaar Ministerie in de Bureaus Jeugdzorg in kaart te kunnen brengen.
Recht op correctie. Het OM wordt expliciet verzocht onverwijld te reageren indien bovengenoemde gegevens onjuist zijn door juiste gegevens toe te sturen!


C.M. mw. mr.
Lid commissie voor Politieklachten Amsterdam-Amstelland Amsterdam-Amstelland 01-01-1999-31-08-2002
Lid en plaatsvervangend voorzitter College van Beroep voor de Examens Universiteit van Amsterdam 01-09-2000-31-08-2003
docent recht Universiteit van Amsterdam Amsterdam 01-10-1984 31-01-2003
NU
Amsterdam Rechter 010203
NEVENFUNCTIES
Mediator NMI 2003-04-01
Lid College van Beroep Nederlandse Organisatie voor Klassieke Homeopaten 2003-01-01
C041104-190608 Hop bijbanenregister Amsterdam


R.G.0658
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Te Dordrecht Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van de Advocatuur
Deken van Orde van Advocaten in het arrondissement Dordrecht
Commissaris van Woningbouwvereniging Volkshuisvesting te Gorinchem
Commissaris van de Stichting Bevo Woningbeheer te Gorinchem
Lid Raad van Toezicht van Stichting Groensteijn een verzorgingstehuis te Gorinchem
Lid Raad van Discipline Den Haag 010199-010103
Kantonrechterplaatsvervanger Gorinchem 120190-GOG030704
Dordrecht Rechterplaatsvervanger 120190-GOG190608
Advocaat te Gorinchem kantoor Jurrius, Groeskamp & Degenaar beŽdiging 1977
Lid Bestuur Stichting Autobedrijven Ames Gorinchem 010199
Lid Bestuur Stichting Gorinchemse Sportaccomodaties Gorinchem 010100
Lid Bestuur Stichting Studio Peer Gorinchem 010100
Lid Bestuur Stichting Museum Slot Loevenstein 010101
C1997-GOG190608 Hop alle bijbanenregister NL-gerechten


R.R.G.0156
NLRM 93 94 95 96 97 98
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger 150992
NEVENFUNCTIES
C1997 Hop bijbanenregister Den Haag


J.F.C.
NLRM 71
Kantonrechterplaatsvervanger Middelburg en Zierikzee 171268


L.J. mw.
Maastricht Rechter 010901
C060704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

A. Dekker
Lid-gezondheidszorgpsycholoog
Gezondheidszorgpsycholoog

A.C. mw.
Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur 010600
C220604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


C.T.
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger 010104
NEVENFUNCTIES
Advocaat Rotterdam


C.J.0748 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Leiden 11271
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 180882
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 220284
Kantonrechterplaatsvervanger Zwolle 220284
Kantonrechterplaatsvervanger Steenwijk 220284
Rechterplaatsvervanger Zwolle 280788-GOG221003
Rechter rechtbank Zwolle 10190
Kantonrechter Harderwijk 80791
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 280891-GOG221003
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger 070379
Haarlem Rechterplaatsvervanger 260593
Zaandam Kantonrechterplaatsvervanger 120392
Haarlem kantonrechter 120392
NEVENFUNCTIES
Secretaris commissie aantrekken leden rechterlijke macht
Lid vereniging vrouwen met een hogere opleiding afdeling Leiden
C1997-020904 Hop bijbanenregister Haarlem


J.J.
NLRM 6023
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat en procureur
Bestuurslid Stichting Beheer Derderngelden Dekker 01-1200
Bestuurslid Stichting Beheer Derdengelden mr. C.J. de Jongh- Moolenaar 010101
Secretaris Scheidsrecht Koninklijk Instituut van Ingenieurs 220782
C221003-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


L.0838
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1459
Den Bosch Raio 220568
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 220968
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Bosch 10171
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Den Bosch 220972
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 90874
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 210275
Rechter rechtbank Den Bosch 61276
Kantonrechter Den Bosch 240383-GOG100506
Kantonrechterplaatsvervanger Boxmeer 10291-GOG100506
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 30593
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Lid en Plaatsvervangend Voorzitter commissie voor gebiedsaanwijzing van de
Provincie Noord Brabant ex art 28 van de Wet op de Geneesmiddelen voorziening
C1997-100506 HopM.A.E.
NU
Arnhem raio
C250101 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


W.H
NLRM 71
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 30561


A.F.M.0343
NLRM 87 88/89 90 91 92
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissement Den Haag 10485
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 190486


B.C.W.M. 1045 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Gouda
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 250286
Rechterplaatsvervanger rechtbank Middelburg 220886 050203 GOG
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250490
Rechter rechtbank Rotterdam 150891
NU
Rotterdam Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Adviseur Stichting Neeltje Buis te Rotterdam
C1997-090704 Hop bijbanenregister Rotterdam


R.A.Th.M.0559
NLRM 95 96 97 98
Stafjurist bij de rechtbank Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 10894
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 10894
Rechter rechtbank Den Haag 210695
NU
Den Haag rechter
Amsterdam Hof Raadsheer 04-0702
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Fien Huth
Cursusleider milieurecht Koninklijke PBNA No 94
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam


J.F.0359 mw. mr.
NLRM 87 88/89 90 97 98
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN Controle Hop
Toelichting. Project 389 Openbaar Ministerie probeert bijbaantjes OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.
Raio rechtbank Breda 10183
Substituut Officier van Justitie Parket Amsterdam 070389
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010390
Advocaat-generaal arrondissementsparket Den Haag 10496
NU
Utrecht Rechter 1999-03-18
NEVENFUNCTIES
Verkoopster bijoux dmv verkoopexposities zelfstandig 2007-09-26
C1997-280708 Hop bijbanenregister Utrecht


A.H. van 0841
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 10966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 10167
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 10169
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 10171
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Breda 10171
Substituut-griffier rechtbank Den Bosch 50173
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 200973
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 281273
Rechter rechtbank Utrecht 30574
Vice-president rechtbank Utrecht 11180
President rechtbank Den Bosch 220785
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 61089
President rechtbank Den Haag 60690
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 191291
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline NOvA
Rechterplaatsvervanger Amsterdam GOG041104
NU
Den Haag president
Den Haag Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Voorzitter geschillencommissie verhuizen van de Stichting Geschillencommissie
Consumentenzaken Den Haag
Vice-voorzitter Klachtencommissie bankzaken
Lid Raad van Beroep Ned. Orde van Belastingadviseurs
432 Bestuurslid stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"
Bestuurslid Stichting Toneelgroep De Appel
Lid dagelijks bestuur Ned. Helsinki Comitť
Voorzitter van de Haagse Schouw
Lid commissie aantrekken leden rechterlijke macht
C1997-001202 Hop bijbanenregister Den Haag
(253) Is gentechnologie zeer gevaarlijk voor kleine winkeliers/bakkers en onafhankelijke producerende boeren in arme landen die zelf hun voedsel verbouwen? 

Bijzonderheden!
340 HP De Tijd Als we Trias politica serieus nemen dan is Nederland een bananenrepubliek "Boven de wet"
356 HP de Tijd 061202 Schijn van partijdigheid bij tuchtrechtsysteem advocatuur ligt er duimendik op
375 De van Delden-norm. (24)Uw standpunt dat u zich, teneinde desgewenst gebruik te kunnen maken van het recht om een rechter schriftelijk te wraken, voorafgaand aan de zitting op de hoogte moet kunnen stellen van de namen van de rechters die uw zaak behandelen, deel ik. Ook de presidentenvergadering waarop dit onderwerp onlangs aan de orde is geweest, is van mening dat de namen van de behandelende rechters bekend dienen te worden gesteld. Artikel 15 van het Besluit orde van dienst gerechten schrijft dit overigens ook uitdrukkelijk voor. A.H. van Delden. 25 november 2004.


S.J.M. van 0621 mw.
NLRM 71 87 88/89 90
Advocaat en procureur Rotterdam 1946
Secretaris Raad voor de Waterstaat0457
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. administrateur 11257
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 140764
Rechter rechtbank Den Haag 270167
Raadsheer Hof Den Haag 30778
Vice-president idem 50687


A.S.I. van mw.
Den Haag Rechter 010502
NEVENFUNCTIES
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie Kluwer t.b.v. arresten van de Hoge Raad 011094

J.J.0225
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93
Beroepsofficier, II. Auditeur-militair en plaatsvervanger krijgsraad 3e militaire arrondissement Den
Bosch 1945
Substituut-officier van Justitie arrondissement Roermond 270865
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 251065
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 281271
Raadsheer idem 200778
Vice-president Hof Den Bosch 70487
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 291288


J.F.0831
NLRM 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 80295-GOG280904
16 bijbanen


M.1239
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Assurantiekantoor te Amsterdam 10267
Utrecht Raio 10768
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 11168
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 11170
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Utrecht 150372
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Utrecht 150372
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 180174
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 30175
Rechter rechtbank Utrecht 100276
Kantonrechterplaatsvervanger Utrecht 10380
Kantonrechter Utrecht 70781-GOG280904
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 70781
NU
Utrecht Rechterplaatsvervanger 010403
NEVENFUNCTIES Oud voorzitter Raad van Bestuur Westland/Utrecht Hypotheekbank
3 andere bijbanen?
Lid kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Utrecht
Lid redactiecommissie van het Utrechts Landschap
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


mw. dr. Y.L.L.A.M. Delfos-Roy

Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 17-0400
Universitair docent Universiteit Leiden
geen nevenfuncties 16-0204

C.J. van 0317
NLRM 71
Werkzaam Rijksbureau Voedselvoorziening in oorlogstijd0742
Diverse betrekkingen rechterlijke macht IndonesiŽ1245-1150
Waarnemend griffier kantongerecht Groningen 60552
Waarnemend griffier rechtbank Breda 260852
Substituut-griffier rechtbank Breda 41252
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 241255
Kantonrechterplaatsvervanger Breda 271156
Kantonrechter Breda 41159
Lid Ambtenarengerecht Den Bosch 50667


D.C.I. van 0151
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 10182
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 10387
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 120488
Officier van Justitie Nederlandse Antillen 10790
Substituut-officier van Justitie Gerecht in Eerste Aanleg Nederlandse Antillen 110391
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Roermond 10794
NU
Roermond parket
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


J. van 0255
NLRM 87 88/89 90
Raio rechtbank Dordrecht 11083


M. van 0114
NLRM 71
Werkzaam Ministerie van Justitie. II. Commies A 20139
Waarnemend griffier 280361
Substituut-griffier Hof Amsterdam 110462


M. van 0346
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 50291
NU
Utrecht Rechter 010696 NEVENFUNCTIES
Lid derden scheidsgerecht Koninklijke NotariŽle Broederschap Arnhem
Lid beroepskamer I van de Code Commissie van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht
Vice-president Rechtbank Utrecht 21-1200
lid Beroepskamer I Stichting Code Geneesmiddelenreclame 010198


H.E.0954
NLRM 96 97 98
NU
Groningen Kantonrechterplaatsvervanger 260396
Winschoten Kantonrechterplaatsvervanger 260396
Zuidbroek Kantonrechterplaatsvervanger 260396
Groningen rechter-plaatsvervangerm 010102
NEVENFUNCTIES
9/10 baan als kandidaat-notaris bij KHHJ Kuhlman te Groningen
bestuurder Stichting Derdengelden
waarnemer mr. R.E. Vos notaris Gieten<
beheerder Dinckgreve Fonds


F.J.P.1256
NLRM 97 98
Rechter Zutphen
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger 280297
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Nijmegen kantoor Dirkzwager Advocaten beŽdiging 1984
Bestuurslid Stichting Filmhuis Nijmegen Cinemarienburg
C1997-221003 Hop bijbanenregister Zutphen
Advocaat Nijmegen
Bestuurslid Stichting Architectuur Centrum Nijmegen Nijmegen 01-0798
Bestuurslid Stichting Armada Culturele Vloot Nijmegen 06-0898
Voorzitter Stichting Seven Hills Runnersclub Nijmegen 01-1003


M.A.A. mw
NLRM 3342
Den Bosch Vice-president GOG100506
C221003-100506 Hop


P.J.H. VAN
NLRM 1483
Den Bosch Rechter
C221003-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch dhr. mr. P.J.H van Dellen

Rechter Rechtbank Den Bosch 01-0501
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

mw. mr. J.H.M. Delnooz-Engels

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 01-0404
Fiscaal jurist Gerechtshof Arnhem Arnhem
Freelance auteur Kluwer 010104
Plaatsvervangend lid Bezwaar en Beroep Venlo 010101


G.
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


J. (Joris)
Rechtenstudie te Leiden
Ministerie van Defensie Directie Juridische Zaken
Sinds 1982 werkzaam in verschillende functies bij het ministerie van Justitie
Hoofd directie Politie
Directeur-generaal Rechtspleging
Directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken 1993
Ministerie van Justitie Interdepartementale Commissies
Ministerie van Justitie Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (ISI)
Voorzitter-lid (JU)
NU
Ministerie van Justitie Secretaris-generaal 011102
Memo!
275 Startpagina mr. J.Demmink secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. 


J.M.J.0647
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ? 03
Advocaat en Procureur te Nijmegen 1974
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 100479
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 20680
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 150581
Advocaat-generaal gemeenschappelijk Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba 30487
Fiscaal permanente Krijgsraad Nederlandse Antillen en Aruba van de Zeemacht 90987
Advocaat-generaal Ressortparket Arnhem 90991
NU
Arnhem Hof Raadsheer 040702
NEVENFUNCTIES
Docent Stichting Studiecentrum rechtspleging SSR cursus tenlastelegging
Medewerker Gouda Quint-uitgave Vademecum Strafrecht
Voorzitter Tennisvereniging TC Swift te Nijmegen
C1997-010704 Hop bijbanenregister Hof Arnhem
Lid Raad van Toezicht Pompestichting 01-0900
Co-auteur Handboek strafzaken (Kluwer) 01011984
docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) 010193
voorzitter tennisvereniging SWIFT 010197
lid Raad van Toezicht De Grift, gelderse instelling voor verslavingszorg 010102


H.N.
NLRM 71
Kantonrechterplaatsvervanger Winschoten 250161


D.C.M.0646
NLRM 94 95 96 97 98 1491
NU
Den Bosch Rechterplaatsvervanger 020394
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Tilburg kantoor Poelman, Denneman & Bruinsma beŽdiging 1971
Secretariaat Ondernemersoverleg Tilburg onbezoldigd
Voorzitter Nieuwe SociŽteit te Oisterwijk
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch
advocaat en procureur : Tilburg
secretariaat Ondernemers Overleg Tilburg Tilburg 15-0598
Commissaris Chromalloy Holland BV Tilburg 01-0700
voorzitter Nieuwe Societeit Oisterwijk 15-0598 01-0603


R. mw. Drs
NLRM 03
Groningen rechter 111001
NEVENFUNCTIES
docent SSR/OSR
C221003-150504 Hop bijbanenregister Groningen


C.M.0167 mw.
NLRM 98
Raio rechtbank Den Haag 11097 mw. mr. C.M. Derijks

Rechter Rechtbank Den Haag 01-0403
Voorzitter sectiebestuur RAIO's NVvR 01-0599 31-1201
Woordvoerder Ledenraad-sectie RAIO's NVvR 01-0599 31-0302


G.A.G.P.0139
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Almelo 270285
Rechter rechtbank Almelo 20288
NU
Almelo vice-president 010900
Almelo Kantonrechterplaatsvervanger 310792-GOG300504
Enschede Kantonrechterplaatsvervanger 151289-GOG300504
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Huize Noord Deurningen (6 bejaardentehuizen in den lande)
Voorzitter beroepscollege Ned. Postduivenhouder Organisatie
Commissaris Woningbouwvereniging Oldenzaal
C1997-300504 Hop bijbanenregister Almelo
Bestuurslid Stichting Stadhart Oldenzaal Oldenzaal 010104
voorzitter Oldenzaalse huurdersvereniging 24-0200-15-0404


J.M.E. mw.
NLRM 03 04 5828
Plv. lid Commissie behandeling bezwaren Open Universiteit Heerlen
Redacteur Algemeen bestuursprocesrecht
Voorzitter Beroepscommissie Woningburo Maastricht
NU
Roermond Rechter 010303
NEVENFUNCTIES
Plv. voorzitter en lid Commissie beroep- en bezwaarschriften gemeente Stein 010594
C221003-060404 Hop bijbanenregister Roermond

W.H.J. Derks
Lid-geneeskundige CMT 368
Orthopedisch chirurg Diaconnessenhuis Utrecht
Adviseur onderzoek FA ZimnerA.B.
NU
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C2004 Callcentermedewerker Snt Ede
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister Arrondissementsparket Arnhem
Memo deskundigenrapport 185 n maart 2005 zijn de OM-bijbanenregisters bij het arrondissementsparket en het ressortsparket in Arnhem overgeschreven door een vader waarvan een omgangsregeling met zijn kinderen door het rechtersleger is afgewezen. Tijdens deze inzage is de OM-nevenfunctie Lid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Gelderland bij Officier van Justitie A. Verhaar aangetroffen. Beleefd verzoek ik alle lezers van mijn website alle namen van leden van Raad van Toezicht bij de Bureaus Jeugdzorg op te vragen en overal in het land OM-bijbanenregisters over te schrijven om de infiltratie van het Openbaar Ministerie in de Bureaus Jeugdzorg in kaart te kunnen brengen.
Recht op correctie. Het OM wordt expliciet verzocht onverwijld te reageren indien bovengenoemde gegevens onjuist zijn door juiste gegevens toe te sturen!

Dr. G. Derksen-Lubsen
Lid-geneeskundige CMT 368
Kinderarts/Opleider JKZ
Lid Concilium Pediatricum
Plv. lid Klachtencommissie JKZ/RKZ


W.P.C.G. 0462
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 11088
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 11094
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 11094
Rechter rechtbank Arnhem 150196
NU
Arnhem Rechter
Den Bosch Vice-president
NEVENFUNCTIES
Lid bezwarencommissie gemeente Brummen
Plaatsvervangend Voorzitter bezwarencommissie gemeente Venray
Voorzitter bezwarencommissie Gemeente Bergen LB
Lid ELDR-council politiek ELDR is een federatie van partijen uit de Europese Unie vergelijkbaar
met een partijraad
Editor D66 International Quarterly
Docent deeltijd HEAO
Vertegenwoordiger D66 in partijraad inde Partij van Europese Liberalen en democraten ELOR ??of ELDR ??
Vice-president Rechtbank Arnhem 12-1000
voorzitter bezwaarschriftencommissie Bergen 010196
editor Electionworld.org 010196
Lid Raad van Toezicht IMD Den Haag 010102
Secretaris Societeit de Eendragt 010102
Vice-voorzitter ELDR Brussel 01-1103
lid Landelijk Bestuur D66 (internationaal secretaris) Den Haag 01-0298 15-0304
voorzitter Stichting Internationaal Democratisch Initiatief Den Haag 01-0298 15-0304
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch

mw. mr. M.C.R. Derkx

Rechter Rechtbank Rotterdam 010102
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


M.C.R.1153 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad 260685
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 250394
Rechter rechtbank Den Haag 10296
NU
Den Haag rechter
C250101 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


A.A.M.0849
NLRM 86 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20681
Kantonrechterplaatsvervanger Eindhoven 121082
Kantonrechterplaatsvervanger Eindhoven 40987-GOG221003
Rechterplaatsvervanger Den Bosch GOG221003
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Eindhoven kantoor Banning, Van Kemenade & Holland beŽdiging 1973
Partner Banning van Kemenade en Holland advocaten en notarissen te Eindhoven en den Bosch
Honorair Consul voor de Bondsrepubliek Duitsland
Voorzitter Zonhove te Son
Voorzitter Ons Thuis te Schijndel
Voorzitter Faillissementscommissie arrondissement Den Bosch
Bestuurslid Insolad
President Commissaris PD Limstate te Heerlen
Commissaris Zoontjes Beton BV. te Tilburg
Commissaris Huijbrechts-Van Boldrik Beheer BV
Lid Raad van Commissarissen AMP Holland BV
Voorzitter Raad van Toezicht Bakkenist Beheer BV
C1997-221003 Hop


W.A. van 0931
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam 10157
Werkzaam Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 10559
Rotterdam Raio 10165
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 10565
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 140367
Rechter rechtbank Rotterdam 240568
Raadsheer Hof Den Haag 20977
Vice-president Hof Den Haag 230287
NU
Den Haag Hof Vice-president
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997 Hop bijbanenregister


H.H.1059
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1504
Voorzitter Commissie van Toezicht en beklagcommissie Vrouwengevangenis Ter Peel Evertsoord 010900-011203
Lid Commissie voor politieklachten Limburg-Noord 011202-101203
Raio rechtbank Amsterdam 11088
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 11094
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 11094
Rechter rechtbank Den Bosch 221295
NU
Roermond rechter 150997 of 270897
NEVENFUNCTIES
Lid begeleidingscommissie onderzoek Wsnp door onderzoeksbureau IVA (universiteit) Tilburg 01-04-2005
voorzitter commissie van toezicht en beklagcommissie Penitentiaire Inrichting Roermond
Voorzitter klachtencommissie medewerkers Stichting de Wendel Venlo 011001
Examinator OSR opleidingen Utrecht 010903
Secretaris Recofa 010104
bestuurslid Stichting instituut voor genealogie en streekgeschiedenis Roermond 011104
Auteur Ars Aequi Libri 010104
C1998-140806 Hop bijbanenregister Roermond


J.G. prof
NLRM 71 87 88/89 90 91
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 30568
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 80175


C.E.0749 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 250274
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 200580
Rechter rechtbank Den Haag 210185
NU
Den Haag Vice-president 140395
NEVENFUNCTIES ncidenteel mediator VAS bemiddelaar
Lid stichtingsbestuur Steunfonds Pro Juventute
secretaris generaal Association International des Magistrates de la Jeunesse et de la Famille 010100
C1997-150704 Hop bijbanenregister Den Haag


A. van der 1140
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1513
Kantonrechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 111183
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 10688
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 60988
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 150989
Kantonrechterplaatsvervanger Alkmaar 70391
Kantonrechterplaatsvervanger Den Helder 70391
Rechter rechtbank Alkmaar 60893
NU
Alkmaar rechterplaatsvervanger 010202
NEVENFUNCTIES
Vice-voorzitter Stadsherstel Enkhuizen en van Stadsherstel Enkhuizen NV
Voorzitter Klachtencommissie GunstZorg BV Hoorn 010303
C130503-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar


H.J.0154
NLRM 94 95 96 97 98 02 03
Penningmeester begrafenisvereniging te Harderwijk
Luitenant-kolonel der Militair Juridische Dienst
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 10192
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 90993
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechterplaatsvervanger Lelystad 270696
Kantonrechterplaatsvervanger Zwolle 270698
Rechter Zwolle 011294
NU
Zwolle vice-president 010902
Arnhem militair lid 250693
NEVENFUNCTIES
Docent/vrijwilliger bureau slachtofferhulp Harderwijk 010102
Voorzitter schoolbestuur Nassau Veluwe College Harderwijk 081197
Lid Commissie van Toezicht en Beklagcommissie Penintentiaire Inrichting Lelystad 280897
Voorzitter klachtencommissie Ziekenhuis Sint Jansdal Harderwijk 010599
Voorzitter Interprovinciale klachtencommissie jeugdzorg Gelderland, Overijssel, Flevoland te Zwolle 240502
C1997-040904 Hop bijbanenregister Zwolle


T.E.0361 mw.
NLRM 98
Maastricht Rechterplaatsvervanger 130597
NU
Den Bosch Raadsheer-plaatsvervanger 26-03-2007
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 13-05-1997
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur Van Doorne Advocaten Amsterdam kantoor Sophialaan 43 beŽdiging 1993
Redactielid Bulletin Industriele Eigendom BIE Amsterdam 01-05-2009
Bestuurslid Emil Warburg Stiftung Bayreuth 010101
bewerker losbladige intellectuele eigendom (red. j.j. brinkhof) Elsevier Den Haag Den Haag
bewerker losbladige schadevergoeding (red.A.T. Bolt) Kluwer Deventer 010101
bewerker losbladige onrechtmatige daad (red. C.J.J. Stolker) Kluwer Deventer 010101
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


S.V.1024
NLRM 91
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep 91086


J.B.
NLRM 99
Amsterdam parket functie ?
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


V.P. van 0756
NLRM 95 96 97 98 02 03 1521
Reserve korporaal/plv groepscommandant Korps Nationale Reserve
Voorzitter Wijkraad Roerzicht Roermond
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 230195
NU
Roermond Rechter 281298
C060404 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-060404 Hop bijbanenregister Roermond


E.M. Mw
NLRM 03 04 6254
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger 011202
C240304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C130503-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar


mw. A.C.
eindredacteur buitenland VPRO Radio 1 'De Ochtenden'
Lid Raad voor de Journalistiek niet-journalist
C230106, bijgewerkt n.a.v. klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's Weekblad


B.F.0446
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 250288


E. van 0762 mw.
NLRM 98
Ambtenaar bij de Hoge Raad
Gerechtsauditeur Hoge Raad 261095-GOG221003


L.J. van
Rotterdam Vice-president 010704
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


P.H.J.
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 010103
NEVENFUNCTIES
Bedrijfsjurist/advocaat SABIC EuroPetrochemicals Sittard
Lid Raad van Bestuur N.V. Pijpleiding Antwerpen Limburg Luik Brussel 010101
Compliance Officer Stichting Pensioenfonds SABIC EuroPetrochemicals Sittard 010303
Bestuurslid NVWB "Saint Georges" Den Haag 010304
Raadslid Gemeente Roermond 010402
Lid Ere-Escorte Cavalerie Den Haag 010404
Legal Counsel en advocaat en procureur SABIC EuroPetrochemicals BV Sittard 010702
Secretaris Raad van Bestuur SABIC Petrochemicals Limburg B.V. 010702
Plaatsvervangend bestuurslid zijdens de werkgever Stichting pensioenfonds SABIC EuroPetrochemicals Sittard 140103
C221003-020606 Hop bijbanenregister Maastricht


C.0116
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag 40249 dem kantongerecht Sommelsdijk 181049 dem kantongerecht Leeuwarden 110950 dem kantongerecht Utrecht 260352 dem rechtbank Haarlem 20952
Substituut-griffier Idem 240353
Griffier rechtbank Alkmaar 51066
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Hoorn en Den Helder 111170DIEKER
dhr. mr. J.W.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 98
Lid bestuur Stichting bijzonder onderwijs BVO Bilthoven waaronder ressorteren Nieuwe Lyceum en Oranje Nassau School GOG151008
Lid bestuur Verzorgingstehuis Schutsmantel GOG151008
bestuurslid Bomenstichting GOG151008
Kantonrechterplaatsvervanger Utrecht 40278
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 2002-01-01
NEVENFUNCTIES
Advocaat en procureur Utrecht kantoor Wijn en Stael beŽdiging 1969
Lid bestuur landelijk opererende bomenstichting
bestuurslid Stichting voor bijzonder voortgezet onderwijs
C1997-151008 Hop bijbanenregister Utrecht

 


F.N.M. van 0261
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 130890
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 10297
NU
Maastricht parket Officier van Justitie
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Maastricht kantoor Hoyng Advocaten beŽdiging 1995
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


dhr. mr. M.J. 0449
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting De Rode Hoed GOG151008
Bestuurslid Schoren Stichting GOG151008
Bestuurslid Stichting Korte Leidse GOG151008
Juridisch medewerker Gemeente Amsterdam
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 70489
Rechter rechtbank Amsterdam 50291-GOG041104
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 160692
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 160692-GOG151008
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 160692-GOG151008
NU
Amsterdam Vice-president 2003-07-01
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Demersluis Amsterdam 2002-10-01
Voorzitter Klachtencommissie seksuele intimidatie en discriminatie GG+GD Amsterdam 2001-07-01
Voorzitter Klachtencommissie GG en GD 1997-09-01
C1997-151008 Hop bijbanenregister Amsterdam


A.L.1254
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 10182
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 10987
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 10987
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 270990
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 270990
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 270990
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem 260593
Kantonrechterplaatsvervanger Zaandam 260583
NU
Haarlem Rechter 010988
NEVENFUNCTIES
Lid van de Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Midden Holland Haarlem
C2001-230105 Hop bijbanenregister Haarlem


W.D.M.0353 mw.220353
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechtenstudie aan de Katholieke Hogeschool Tilburg
Directiesecretaris Wilma Weert B.V.
Raio rechtbank Den Bosch 11078
Gerechtsauditeur / plaatsvervangend ondervoorzitter bij de Raad van Beroep te ’s-Hertogenbosch
Ondervoorzitter van de Raad van Beroep te ’s-Hertogenbosch
Vice-president van de Centrale Raad van Beroep
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 140285
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 140285
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 270186
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 170691
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494
NU
20 Raad van State Staatsraad i.b.d. 2003
NEVENFUNCTIES Voorzitter van het College van Beroep van de Energie- en Nutsbedrijven;
Lid van de Commissie van Beroep van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg;
Lid van de jury van de prof. Frenkelprijs bij de Universiteit van Tilburg;
Penningmeester van de sectie Raadsheren van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep ingang 01-0903
Lid Adviescommissie standaardisering rechtsliteratuur gerechtsbibliotheken 02-0490
Lid Jury prof.mr. B.S. Frenkelprijs 010191
Lid Commissie van Beroep Katholieke Universiteit Nijmegen Nijmegen 010194
Voorzitter College van Beroep CAO Energie- en Nutsbedrijven 010100
Bestuurslid Nederlandse Juristenvereniging 11-0699
Penningmeester Raadsheren NVvR 010197


E.J.M. mw.
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


J.M.
NLRM 80
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 260478


C.0459 mw.
NLRM 94
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 290993
NU
Breda Rechterplaatsvervanger Ontslag 1997


M.I.M.1168 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 11093


H.I.E. VAN Mw
Plaatsvervangend griffier Hof van Discipline NOvA
Advocaat Houben en van Dijk Advocaten Eindhoven beŽdigd 090191


J.E.A.M. van prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 20364


F.Th.
NLRM 71
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem 71267


A.0157 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Amsterdam 11086
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 40990
NU
Amsterdam rechter 150891
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


B.J.L.M.0944
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Chef afdeling Beroepszaken GAK kantoor te Rotterdam
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 300387
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 90398
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 150891
NU
Amsterdam rechter 010792
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


C.H. van 0261
NLRM 87 88/89 90 91 98
Raio rechtbank Den Haag 11086
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 220597
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger 1997
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Amsterdam kantoor Kennedy van der Laan beŽdiging 1990
C1997 Hop bijbanenregister Den Haag


Ch.A. mw.
Haarlem Rechter 01-0303
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

D. van 0435
NLRM 96 97 98
NU
Den Bosch raadsheerplaatsvervanger 240495
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 250200
NEVENFUNCTIES
Ministerie van Justitie, Directoraat-Generaal Wetgeving, Sector Vermogensrecht 199596
Regeringscommissaris Nieuw Burgerlijk Wetboek boek 4 ca
Bestuurslid Grotius Academie Nijmegen
Bestuurslid Haags Juridisch genootschap Den Haag
Voorzitter bezwaarschriftencommissie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Den Haag 010197
Voorzitter van de afdeling van beroep Raad voor het Kwekersrecht 29-0699
Voorzitter Veterinair Beroepscollege Den Haag 01-0501
Bestuurslid Grotius Academie Nijmegen 01-1190-31-1001


dhr. mr. D.J. van 1248
NLRM 80 88/89 92 93 94 95 96 97 98
Lid adviescommissie reorganisatie van de Rechterlijke Macht
Mentor cursussen vonnissen maken voor buitenstaanders
Docent diverse cursussen SSR
Buiten rechtelijke macht:
Lid raad van cassatie KNBB
Lid hoofdbestuur NVvR m.i.v. 010197 geen Lid meer
Lid Raad van Toezicht Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie
Voorzitter commissie criteria niet meewerk (afvl)?? Vreemdelingencommissie, ook wel Commissie Meewerkcriterium
Amsterdam Raio 10972
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 10173
Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 10175
Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht 10177
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Utrecht 10177
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 221178
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 260679
Rechter rechtbank Amsterdam 20880
Verlof zonder behoud van bezoldiging i.v.m. werkzaam Lid Hof van Justitie Ned. Ant. 120881
Vice-president rechtbank Zwolle 21286
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 70688
Kantonrechterplaatsvervanger Steenwijk 290688
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 61089
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechterplaatsvervanger Lelystad 70194
CoŲrdinerend vice-president rechtbank Zwolle 80794
President rechtbank Arnhem 51295
NU
Arnhem President
Lelystad Kantonrechterplaatsvervanger
Deventer Kantonrechterplaatsvervanger
Den Haag Rechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Arnhem Hof Voorzitter van het bestuur Gerechtshof Arnhem 2006-11-01
Arnhem Hof CoŲrdinerend vice-president 2006-11-01
Lid Tuchtcommissie betaald voetbal van de KNVB Zeist 2006-12-04
Arbiter Result ADR 2005-10-01
Plaatsvervangend voorzitter/Plaatsvervangend lid-jurist Regionaal Tuchtcollege te Zwolle 2005-04-27
Voorzitte Stichting Instituut Sportrechtspraak 2004-04-01
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut 2003-12-01
Arbiter Stichting Arbitrage Instituut voor de Nederlandse Antillen en Aruba (AINAA) 2003-09-01
Lid Steering Committee Project Czech Republic Jurisprudence 2003-09-01
Lid Raad van Advies WODC 2003-02-13
Lid Adviesraad van het Onderzoeksprogramma Rechtspleging KUN (Katholieke Universiteit Nijmegen) 2002-11-01
Diaken en voorzitter kerkenraad SOW Gemeente van de Opstandingskerk Arnhem< Arnhem 1998-09-01
C1997-160807 Hop bijbanenregister Arnhem
Informatie van Hop over Mr. D.J. van Dijk
12 Vertegenwoordiger Raad voor de Kinderbescherming moet ook bij rechtbank Arnhem zitting met andere partijen binnenkomen en verlaten
143 Griffieformulier Voogdij: De moeder wordt niet meer gebruikt bij rechtbank Arnhem
184 Grote schoonmaak rechters met bijbaantjes begint in Arnhem


E. VAN mw. 1057
1657
Bestuurslid Stichting Therapeutische Gezinsverpleging Noord-Nederland Groningen 010190-010404
Kantonrechterplaatsvervanger Assen 90198
Assen Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat Dorhout cs Groningen Advocaten beŽdiging 1986
C1997-150504 Hop bijbanenregister Assen


E.J. van
NLRM 80
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 270274 dem rechtbank Haarlem 191078


F.W. van
NLRM 71 80
Kantonrechterplaatsvervanger Zaandam 10439


G.A.M. VAN
NLRM 03
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger 030702
NEVENFUNCTIES
Advocaat Alkmaar
Docent Opleiding Sociaal Recht
Lid SSZ Landelijk specialisatievereniging voor letselschade advocaten
Lid LSA landelijk specialisatievereniging voor letselschade advocaten
Lid Clara Wichmann Instituut Amsterdam
Lid Landelijke werkgroep voor sociaal zekerheidsadvocaten van de OSR Utrecht
Lid stuurgroep Terwee van de rechtbank Alkmaar
Voorzitter Stichting Jongeren Theater Alkmaar
C221003-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


G.M. van 0857 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98
Raio rechtbank Den Haag 90784
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 160692
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 160692
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 160692
NU
Haarlem Rechterplaatsvervanger
Utrecht Rechterplaatsvervanger
Amsterdam rechter 050291
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie Sociaal Agogisch Centrum (voormalig Burger Weeshuis)
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


H.P.C. van 0853
NLRM 87 88/89 90 95 96 97 98
NU
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger 101094
Rotterdam Rechterplaatsvervanger 100786
NEVENFUNCTIES
Notaris Rotterdam
Advocaat te R'dam kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1988
Lid raad van commissarissen van BV. Vendu Notarishuis te Rotterdam
Secretaris Vereniging Vrienden van Vrienden van het Catharijneconvent te Utrecht
Bestuurslid Stichting Voorzieningsfonds Pharma Partners te Breda
Bestuurslid van de coŲperatie, commissievoorzitter Vendu Notarishuis te Rotterdam UA Rotterdam
Directeur van BV. Notarishuis te Rotterdam
Lid FinanciŽle Commissie van het Van Redefonds Rotterdam
C1997-220904 Hop bijbanenregister Den Bosch


J.C. van 0148 Johannes Cornelis
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98 02 03
voorzitter Stichting Preferente Aandelen Nethcorp Utrecht
voorzitter raad van toezicht Stichting Onderdak Alkmaar
voorzitter Raad van Toezicht Stichting Duinstee Bergen Bergen
Lid Commissie van Aanbeveling De Spinaker Alkmaar
Nederlands Recht Vrije Universiteit Amsterdam 1971
Advocaat te A'dam (1971-1974) bij Lankhof advocaten
Advocaat te Alkmaar (1975-1983) (bij Veraart)
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 220480
Kantonrechterplaatsvervanger Alkmaar 150482
Kantonrechter Hoorn 160783
Kantonrechterplaatsvervanger Den Helder 20584
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 270788
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 210191
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 10297
Vice-president rechtbank Amsterdam 10291
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 200891
President rechtbank Alkmaar 20593
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger
Alkmaar Kantonrechterplaatsvervanger
Hoorn Kantonrechterplaatsvervanger
Haarlem Rechterplaatsvervanger
Alkmaar CoŲrdinerend vice-president senior
Leeuwarden Hof coŲrdinerend vice-president senior 300603
NEVENFUNCTIES
voorzitter Adviesraad Stichting Studiecentrum Rechtspleging Zutphen
Voorzitter Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam
Werkgeversvereniging Raden voor Rechtsbijstand
C2001-020904 Hop bijbanenregister Haarlem


mw. mr. J.J. Dijk

Rechter Rechtbank Haarlem 01-0903
Lid Schrijfgroep Amnesty International Leiden 01-0993
lid v.d ouderraad kinderdagverblijf de Petteflet, B4kids leiden 01-0503

K.J. van 0753 drs.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Lid van Klachtencommissie voor Jeugddorp BethaniŽ te Hoorn en behandeltehuis
De Wildonck te Heibloem
Lid begeleidingscommissie Nederlands-Fries Juridisch Woordenboek
Ambtenaar Provincie Friesland
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 61089
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 10590
Rechter rechtbank Leeuwarden 240292
Kantonrechterplaatsvervanger Leeuwarden 270593
Rechter rechtbank Roermond 90693-GOG150504
Kantonrechterplaatsvervanger Beetsterzwaag 20793-GOG150504
Kantonrechterplaatsvervanger Heerenveen 20793
Kantonrechterplaatsvervanger Sneek 20793
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer 121200
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Toezicht De Wendel (Centrale. voor mensen met verstandelijke handicap)
Lid consult. orgaan ex art 7 4e Lid van Europees Handvest inzake regionale en minderheidstalen
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


L. van 1220
NLRM 71 80 87 88/89 90
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 290147
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 70448
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 90850
Rechter rechtbank Rotterdam 210856
Vice-president rechtbank Rotterdam 171062
Raadsheer Hof Amsterdam 230384 dem Hoge Raad 270269
Vice-president Idem 200679
Lid Ambtenarengerecht Rotterdam 131161


L.A.J.M. van 0657 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98
Raio rechtbank Maastricht 11087
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 11093
Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 11093
Rechter rechtbank Maastricht 101094
Functie ? gerechtshof Arnhem 000000-GOG221003
NU
Maastricht rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN mw. mr. L.A.J.M. van Dijk

Raadsheer Gerechtshof Den Haag 16-0902
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

dhr. mr. L.W.H. van Dijk

Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag 07-1002
Advocaat Rotterdam
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


M.C.M. van1061 mw.
NLRM 97 98
Advocaat en Procureur Den Haag kantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn beŽdiging 1986
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 141196
Rechter rechtbank Haarlem 140198
NEVENFUNCTIES
Lid van de bezwaarschriftencommissie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit
C100801 Hop bijbanenregister rechtbank Haarlem mw. mr. M.C.M. van Dijk

Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 15-0301
lid Bezwaaradviescommissie Nederlandse Mededingingsauthoriteit Den Haag 010198


O.M. van 0857 mw.
NLRM 97
Raio rechtbank Den Haag 90784
Rechter rechtbank Amsterdam 50291
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 160692
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 160692
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 160692


P. van De Lier 210243 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Wetenschappelijk medewerker Rijksuniversiteit Utrecht
Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Verbonden aan enige Amerikaanse Universiteiten (voor korte perioden)
Staatsraad / Rechter Europese Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg
Staatsraad, sedert 1990
Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak (2000 - 2003)
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 100486
Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10692
Raadsheerplaatsvervanger college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10494
Lid van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg
Lid van de Commissie van advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken
Voorzitter van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten
Lid van het Adviescollege van het Nederlands Juristen-Comitť voor de Mensenrechten
Lid van het Curatorium van het Institute of Social Studies
Plaatsvervangend Lid College van Beroep voor het Bedrijfsleven Den Haag
Deskundige voor geschillenbeslechting in het kader van de CVSE, (de 'Valetta lijst')
Deskundige voor geschillenbeslechting op het gebied van de rechten van de mens in het kader van de CVSE (de 'Moskou lijst')
Lid van de Redactie van de Netherlands International Law Revier
Voorzitter van de Stichting Inter Etnische Relaties
Lid van de Raad van Advies van het Second Word Center
Voorzitter van het Bestuur van de Nederlandse Juristen-Vereniging
Lid van het Curatorium van de Anne Frank Stichting
Lid van de Raad van Toezicht van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein
Lid van de Raad van Advies van het Instituut voor Immigratierecht Leiden
Ministerie O.W. Kon. Ned. Acad. van Wetenschappen Afdeling Geschied- en letterkundige wetenschappen, Secretaris-penningmeester / lid
NU
20 Raad van State voorzitter bestuursrechtspraak
Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep
Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven
NEVENFUNCTIES
Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Secretaris van de Commissie voor de Vrijheid van etenschapsbeoefening
Lid van het Executive Commitee van het International Human Rights
Network of Academies and Scholarly Societies
Lid van het Adviescollege van het Nederlands Juristen-Comitť voor de Mensenrechten
Lid van de Redactie van de Netherlands Quarterly of Human Rights
Lid van de Redactie van de Netherlands International Law Review
Lid van de Raad van Advies van de Anne Frank Stichting
Lid van de Raad van Advies van Humanity in Action
Lid van de European Commission for Democracy through Law (VenetiŽ-Commissie) van de Raad van Europa
Lid van de nationale groep van het Permanente Hof van Arbitrage
Lid van de Nederlandse groep van experts onder het OVSE Moskou Mechanisme
Vice-President van het Administratief Tribunaal van de Raad van Europa
C1997-221003 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven
dhr. mr. P van Dijk

Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven ingang 15-0102
Lid Adviescollege van het Nederlands Juristen-Comitť voor de Mensenrechten 01011985
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 01011982
Secretaris Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening 010191
Lid Redactie van de Netherlands Quarterly of Human Rights 01011985
Deskundige De Geschillenbeslechting in het kader van de C.V.S.E. (de "Valetta lijst") 010192
Lid Redactie van de Netherlands International Law Review 010194
Lid Raad van Advies van de Anne Frank Stichting 010194
Lid Raad van Advies van Humanity in Action 010198
Lid European Commission for Democracy through Law (Venetie-Commissie) van de Raad van Europa 010199
Lid De Nationale groep van het Permanente Hof van Arbitrage 010100
Vice-President Administratief Tribunaal van de Raad van Europa 010101
Lid Executive Committee van het International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies 010192
Uitspraken:
387 Multiple sclerose, geldzaken en bestuursrecht Stichting "Stichting MS projecten", thans "Stichting Nationaal MS Fonds" Maassluis tegen "Stichting PatiŽnten Fonds", thans "Stichting Fonds PGO" Haarlem mr. P. van Dijk (24), Voorzitter, en mr. J.H.B. van der Meer (33) mr. R.P. Hoogenboom (28), ambtenaar van Staat.

PG. prof.
NLRM 80 87 88/89 90
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 310175


S.M.J. van 0157
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1648
Gerechtsauditeur Hoge Raad 141188
Rechterplaatsvervanger rechtbank Middelburg 70794
NU
Middelburg rechter 011295
NEVENFUNCTIES
Secretaris Stichting Restauratie Ibach-orgel Bergen 01-0503
C1997-090504 Hop bijbanenregister Middelburg

T. van 0531
NLRM 80 87 88/89 90 91
Werkzaam bedrijfsleven 1958
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10973
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Utrecht 10774
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Utrecht 270282


V.J.A. van 0313
NLRM 71 80
Advocaat en procureur
Juridisch medewerker Brandverzekering Mij. te Utrecht 10738
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 281245
Rechter rechtbank Utrecht 140547
Vice-president rechtbank Utrecht 80262
President rechtbank Utrecht 160667
Lid Ambtenarengerecht Utrecht 280557
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 200660


J.I. van1118
NLRM 71 80
Werkzaam Beheersinstituut te Winterswijk, Enschede en Den Haag0646
Secretaris van de Raad van de Waterstaat 1958
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 260763
Kantonrechter Leiden 23117
Kantonrechterplaatsvervanger Alphen aan den Rijn 230976


L.A.M. van 0850
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1661
Plaatsvervangend voorzitter kamer van beroep Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders 01011900-30-0601
Lid commissie bezwaar en beroep gemeente Breda
Lid commissie verantwoordelijk voor de regeling advocatenpiket psychiatrische patiŽnten in het arrondissement Breda
Voorzitter geschillencommissie Post Telecommunicatie Wonen Auto CAI geschillencommissie consumentenzaken Den Haag
Docent Nederlandse Orde van Advocaten 01011988-31-1202
Bestuurslid Het voormalig Gasthuis te Breda
Penningmeester sectie kantonrechter NVvR Kring van kantonrechters
Werkzaam verzekeringswezen Den Haag 10575
Raio rechtbank Breda 10277
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 250382
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 250382
Rechter rechtbank Breda 190583
Kantonrechterplaatsvervanger Zevenbergen 100486-GOG090504
Kantonrechterplaatsvervanger Bergen op Zoom 290187-GOG090504
Kantonrechterplaatsvervanger Breda 290187-GOG090504
Kantonrechterplaatsvervanger Tilburg 290187-GOG090504
Rechterplaatsvervanger rechtbank Middelburg 90688-GOG090504
Kantonrechter Breda 200788-GOG090504
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 150888-GOG090504
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 40297-GOG090504
NU
Middelburg coordinerend vice-president senior
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Makelaars Breda
Vice-voorzitter tuchtcollege bij de Stichting Tuchtrecht Jacht- en Wildbeheer Amersfoort
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van advies woningvoorziening Duitsland Secretariaat Den Haag 010100
C1997-090504 bijbanenregister Middelburg


G.H.C. van 0919
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 70543
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 180744
Adjunct-secretaris tribunaal Utrecht 10246 tot 10247
Ambtenaar Openbaar Ministerie Utrecht 111248
Substituut-officier van Justitie arrondissement Utrecht 181256
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 140666
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Utrecht 130478


P. van 0649
NLRM 87 88/89 95 96 97 98
Voorzitter Volleybalvereniging Gemini-Kangeroes Voorschoten 010103-01-1203
Lid Advisory Board COMSEC Information Security Consulting BV 010103-01-1203
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissement Rotterdam 10285
Arrondissementsofficier van Justitie idem 70286
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 70994
NU
Rotterdam Rechter 010303
NEVENFUNCTIES
Shell Information Services BV
Directeur-groot aandeelhouder Van Dijken Raadgeving BV 010103
Voorzitter Voorschotense Heren Societeit Voorschoten 01-1003
Europees vertegenwoordiger International Information Integrity Institute 01-0403
Lid Commissie Informatiebeveiliging VNO-NCW Den Haag 010103
Voorzitter College van Deskundigen Certificatie Informatiebeveiliging en Trusted Third Party diensten Leidschendam 010103
Lid Advisory Board Filter Control Technologies BV H.I. Ambacht 01-1203
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam


R.P.A.0510
NLRM 71
Advocaat en procureur Rotterdam 1939-1948
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 1942-1947
Werkzaam in bedrijfsleven 1948
Griffier rechtbank Maastricht 31167

M.H. Dijkers-Verbaan
Lid-psychotherapeut CMT 368
Lid Nederlandse vereniging voor seksuologie en supervisor (NVVS)
Lid Vereniging voor CliŽntgerichte psychotherapie (VCgP)
Voorzitter Belangenvereniging voor Psychotherapeuten (BvP)


W.J.A.M.0950
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 220385
Rechter rechtbank Assen 50686
Kantonrechterplaatsvervanger Emmen 60194
Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 301194-GOG221003
NU
Assen Kantonrechterplaatsvervanger 060194
Emmen kantonrechter 011134
Meppel Kantonrechterplaatsvervanger 060194
Groningen coŲrdinerend vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Bewerker en medeauteur ve boekwerk inzake o.a. de BOPZ Gouda Quint
Redactie BOPZ Jurisprudentie SDU/Vermande 010101
redacteur uitgave de wet Bopz (losbladig) SDU/Vermande 010101


T. mw. nformatie gevraagd over het functies voordat zij rechter werd op 010902?
Utrecht Rechter 010902
C090704-150205 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C090704-150205 Hop bijbanenregister Utrecht


I. mw.
Middelburg Rechter-plaatsvervanger 010804
NEVENFUNCTIES
Stafjurist Rechtbank Dordrecht


C270804

A.W.M.0538 mw.
NLRM 94 95 96 97 98 1667
Kantonrechterplaatsvervanger Alkmaar 260593-GOG240304
NU
Alkmaar Rechterplaatsvervanger 260593
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Berkhout
Voorzitter Commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Wester-Koggenland
Lid dagelijks bestuur Stichting Welzijn Ouderen West-Friesland
C130503-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar

C. mw.
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 230204
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
mw. mr. C. Dijkshoorn-Boender

Beroepsgegevens

Functie: Officier eerste klasse
Instantie: Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang: 2008-05-01

Functie: Rechter-plaatsvervanger
Instantie: Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang: 2004-02-23

In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie: officier

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

C190608

G.P.C. mw.
6571
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger 010104
Maastricht rechtbank gerechtssecretaris
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie Franciscusoord Mytylschool Houthem
Bestuurslid Handbalvereniging Marsna Meersen
Secretaris Persessie Komittee Sint Servaas
C060404 Hop bijbanenregister Roermond


J.0227
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Werkzaam bedrijfsleven 1958
Arbeidscontractant rechtbank Den Bosch 11277
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 131277
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 131277
Rechter rechtbank Den Bosch 141178
Vice-president rechtbank Den Bosch 40786-Overleden info Rb Den Bosch 040298


C.0856 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Rotterdam 10780
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 300986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 11187
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 300590
NU
Rotterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


M.A.0726 mw.
NLRM 80 87
Werkzaam in bedrijfsleven Den Haag 10146
Werkzaam Raad van de Kinderbescherming Breda en Den Haag 10257
Werkzaam Korps Rijkspolitie district Leeuwarden, II officier der Rijks Politie 1e klasse 10363
Substituut-officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 190471
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 20175
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Leeuwarden 100982


C.M. Mw 1159
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Den Bosch 011086
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 111292
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 010193
NU
Utrecht rechter 180795
NEVENFUNCTIES
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht
Bestuurslid Vereniging De Boeier 010198


mw. mr. H.L.G. Dijksterhuis-Wieten

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag 010190
Universitair docent VU Amsterdam
Lid bestuur en penningmeester Stichting Scouting Maurits Voorschoten 01-0995-31-1201

A.1148
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer Hof Leeuwarden 201285
NU
Leeuwarden Hof Vice-president 281194
Assen Rechter-plaatsvervanger 280884
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504 Hop bijbanenregister Assen


C.N.0953 mw.
NLRM 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 40986
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 40986
Arnhem rechter 010190
Voorzitter College van Beroep van de examens van de Hogeschool der Kunsten Arnhem
Lid werkgroep coŲrdinatiegroep Alternatieve Sancties COGRAS
Inleider cursus EMA (Educatie maatregel alcohol
Gastdocent rechtbanktraining van de rechercheschool te Zutphen
Gastdocent Rechtbanktraining van het Instituut voor criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde Arnhem 010102
Docent SSR Jeugdstrafrecht Zwolle 010102
NU
Arnhem Vice-president 01-01-2005
C27-04-2010 GEEN NEVENFUNCTIES
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


G.S.A.1059
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger 200194
NEVENFUNCTIES
Universitair docent RU Limburg
Voorzitter bezwaarschriftencommissie van het Ministerie van FinanciŽn ambtenarenzaken excl.
ambtenarengeschillen van de belastingdienst
C1997
Universitair docent Universiteit Leiden Leiden
Voorzitter Bezwaarschriftencommissie personeelsaangelegenheden Ministerie van FinanciŽn 010102
Voorzitter Adviescommissie bezwaarschriften consulaire zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken 010102
Vice Voorzitter Adviescommissie Bezwaarschriften College Bouw Ziekehuisvoorzieningen 19-0302


H.0459
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Groningen 10487
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 10493
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 10494
NU
Leeuwarden parket
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


J.I.1242 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Werkzaam octrooibureau 1968-1971
Raio rechtbank Almelo 20872
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 191076
Rechterplaatsvervanger rechtbank Almelo 120477
Rechter rechtbank Almelo 190678
Kantonrechterplaatsvervanger Almelo 50782
Raadsheer Hof Arnhem 281185-GOG221003


J.Sj
273 Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA
NEVENFUNCTIES
Advocaat Dorhout cs Advocaten Groningen beedigd 010775
Bijzonderheden!
Geen rechterbijbaan gevonden op 030703 in registers bij rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad
Het is niet mij bekend of deze ergens nog wel een kantonrechterplaatsvervanger is, indien ja, gaarne info naar J. Hop


M.J. Mw
NLRM 03
Voorzitter ouderraad Openbare basisschool 'De TrÓme' Beetsterzwaag
NU
Leeuwarden rechter 011102
NEVENFUNCTIES
voorzitter plaatselijke commissie Sint Hippolytuskerk Olterterp
C221003-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


M.G.0844 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 50882
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 180986
NU
Leeuwarden rechter 071184
Leeuwarden Kantonrechterplaatsvervanger 040786
Sneek Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie GGD Frysl‚n Leeuwarden
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


O.A.
260905 Voorzitter Commissie voor bezwaarschriften gemeente Ermelo


H.G.M. prof. dr.
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger 010389
NEVENFUNCTIES
Commissaris Holding Odink & Koenderink B.V.
Commissaris (voorzitter) Holland pigments B.V. Apeldoorn
Voorzitter Stichting Prioriteit Holland Colours Apeldoorn
Bijzonder hoogleraar Universiteit Twente (Technologie & Management) Enschede
Adviseur Maatschap Loyens & Loeff
Commissaris Exploitatiemaatschappij Haaksbergen b.v.
Bestuurder Stichting Prioriteit (verbonden met exploitatiemaatschappij Haaksbergen B.V.)
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


dhr. dr. E. Dijt

Den Haag Rechter 010102
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

J.E.F.F.M.0942
NLRM 91
Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 50978
Raadsheer Hof Den Bosch 110785


A.1042 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter van de Commissie van Beroep m.b.t. klachten behandeld door de externe Klachtencommissie orthopedagogisch centrum Otto Heldering Stichting te Zetten
Voorzitter van de Commissie van Beroep m.b.t. klachten behandeld door de externe Klachtencommissie
orthopedagogisch centrum de dreef in WapenveldStagiaire E.E.G. te Brussel0868 nspectrice Gemeentepolitie te Arnhem0569
Arnhem Raio 10173 Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 10573
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 60276
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 30178
Rechter rechtbank Arnhem 190582
Arnhem Vice-president 080689
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010103
Arnhem Hof Raadsheer 040702
NEVENFUNCTIES
Lid van de stuurgroep Domus St. Welzijn- en Gezondheidszorg Leger des Heils 01-0300
Lid Klachtencommissie GSJ Lindenhout 010103

C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem


J.W.
NLRM 95 96 97
Kantonrechterplaatsvervanger Utrecht 40278


E.M.0938 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Juriste consumentenbond
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 111281
Rechter rechtbank Den Haag 240383
NU
Den Haag Vice-president 290688
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf
Lid College van Beroep Stichting Milieukeur
dec 96
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 01-1099
Lid Adviescommissie Kon. Ned. Mij. Geneeskunst (KNMG) Utrecht 01-0899
Voorzitter College van Beroep Centraal Bureau Fondsenwerving Amsterdam 03-0299
voorzitter Geschillencommissie Bankzaken Stichting Geschillencommissies Den Haag 09-0200
Voorzitter Raad van Toezicht Verzekeringen Stichting Klachteninstituut Verzekeringen Den Haag 01-0500
Voorzitter College van Beroep STIC Stichting Informatiedienstcode Woerden 30-0701
lid Patientenadviesraad Stichting Bronove-Nebo Den Haag 010104
lid Raad van Toezicht Stichtingen Leaseverlies en ?egalease Den Haag 01-0803


?
NLRM
NU
Den Haag Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Toezicht Pameijer Keerkring
Bestuurslid Aletta
C1997 Hop bijbanenregister

dhr. H.Th.B. van Dillen

Militair lid Rechtbank Den Haag 01-0700 "1">Betrokkene heeft geen opgave gedaan.
dhr. H.Th.B. van Dillen

Beroepsgegevens

Functie: Militair lid
Instantie: Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang: 01-07-2000

Nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen opgave gedaan.

C001003-120806 Hop bijbanenregister Den Haag

 


A.
NLRM
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur 010104
C220604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


M.A.0159
NLRM 94 95 96 97 98
Juridisch medewerker Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Gerechtsauditeur college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10194
NU
Den Haag Rechter 20-0798
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 01-0304
NEVENFUNCTIES
Lid van de cliŽntenraad zorgverleningsinstelling Gezondheidscentrum Goverwelle 22-0999 01-0203
lid platvorm Goverwelle Gouda 010196 01-0203


W.1120
NLRM 71 80 87 88/89
Advocaat en procureur Amsterdam 1946
Advocaat Registratie Bureau Arbeidsrecht N.V.V. te Eindhoven 70157
Kantonrechterplaatsvervanger Eindhoven 161264
Griffier kantongerecht Tilburg 80366
Kantonrechterplaatsvervanger Tilburg 290666
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 60366
Rechter rechtbank Den Bosch 271268
Kantonrechterplaatsvervanger Den Bosch 140176
Kantonrechter Idem 150976
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 50577


M.W.
NLRM 71
Kantonrechterplaatsvervanger Arnhem 191255


D.P.
NLRM 71 80
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 310167


M.A.0839 mw.
NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven te Arnhem 0472
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 10978

L.F. van Dis
Lid-fysiotherapeut CMT 368
Fysiotherapeut in eigen praktijk
fysiotherapeut in het speciaal onderwijs


H.A.L.M.0808
NLRM 71
Werkzaam advocatenkantoor te Leiden0633
Adjunct-inspecteur respectievelijk inspecteur van politie Maastricht0834
Directiesecretaris te Maastricht1038 nspecteur van Politie Maastricht0540
Gedetacheerd Bureau Gewestelijke. Reorganisatie Nederlandse Politie Den Haag 10242
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Roermond 191246
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 11147
Rechter rechtbank Maastricht 130451
Vice-president Idem 300164

Prof. Dr. J.T. van Dissel
CMT 368 nternist-infectioloog, hoofd afdeling Infectieziekten
LUMC te Leiden
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), lid 's-Gravenhage
Therapeutic Advisory Group Anti-infectives, vice-voorzitter, European Medicine Evaluation Board, London
Nederlandse Vereniging voor Infectieziekten, voorzitter


M.1044 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
president juridisch genootschap Pro Excolendo Inre Patiris Groningen
Lid raad van advies van de Stichting Groninger Studie Journalistiek
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 220985
Rechterplaatsvervanger rechtbank Groningen 220986
Rechter rechtbank Groningen 10390
Kantonrechterplaatsvervanger Groningen 280193
Rechterplaatsvervanger rechtbank Groningen 10496
Groningen kantonrechter 010496-GOG260404
Winschoten Kantonrechterplaatsvervanger 280193-GOG260404
Zuidbroek Kantonrechterplaatsvervanger 280193-GOG260404
NU
Groningen vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
voorzitter College van Beroep van de Examens van de RUG Groningen
Voorzitter Provinciale Klachten commissie Jeugdhulpverlening
C1997-030506 Hop bijbanenregister Groningen
Bijzonderheden
057 Derde bonafide uitspraak inzake contactjournaal gezinsvoogd


S. van 0451
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 30588
Rechter rechtbank Rotterdam 260790
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 151097
NU
Rotterdam rechter
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van de ontslagcommissie voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie sinds
1989 secretariaat bij de Sociaal Economische Raad te Den Haag
Voorzitter Stichting Theatercentrum Den Haag sinds 1985
Bestuurslid Amfitheater Amsterdam
Bestuurslid Stichting Ludivina (Kim Zeegers Theater) te Den Haag
Den Haag Hof Raadsheer 01-0803
Docent (incidenteel) Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) Zutphen 010101
Voorzitter Ontslagcommissie Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (SER) Den Haag 01011989
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam


V.0848
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 221286-GOG041104
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 10589-GOG041104
NU
Amsterdam Rechterplaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te R'dam kantoor Trenitť Van Doorne beŽdiging 1982 Lid maatschap
Bestuurslid Vereniging voor Arbeidsrecht
Bestuurslid Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


B.O. 210755 Boris Ottokar (Boris)
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1697
Lid Tweede Kamer D'66 vanaf 170594 en 1998 GOG240304
Vice-voorzitter stichtingsbestuur van de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht GOG130503
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 211288
Rechter rechtbank Alkmaar 301190-GOG240304
Kantonrechterplaatsvervanger Alkmaar 150291-GOG240304
Kantonrechterplaatsvervanger Den Helder 150291-GOG240304
Kantonrechter plaatsvervanger Hoorn 150291-GOG240304
Alkmaar rechter rechtbank 170594-GOG240304
Buitengewoon verlof rechtbank Alkmaar 170594-GOG240304
C240304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C130503-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar Sinds 23 januari 2003 is hij fractievoorzitter. Hij woont in Amsterdam. De heer Dittrich was advocaat in Amsterdam, rechter bij de Arrondissementsrechtbank Alkmaar en fractievoorzitter van D66 in de deelraad Amsterdam-Zuid. In de Kamer houdt hij zich bezig met werkgelegenheid en arbeidsmarkt, Antilliaanse zaken, Koninklijk Huis, medisch-ethische zaken, cultuur, sport, ontwikkelingssamenwerking en asielbeleid en integratie.
advocaat, advocatenkantoor Ingelse c.s. te Amsterdam, van 1984 tot 1 april 1989; gespecialiseerd in huurrecht, ontslagrecht, familierecht, strafrecht en vreemdelingenrecht rechter Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, van 1 april 1989 tot 17 mei 1994; voorzitter vreemdelingenkamer, politierechter, lid meervoudige strafkamer, lid familiekamer, lid psychiatrisch patiŽntenrechtkamer
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 17 mei 1994
fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 januari 2003
fractievoorzitter deel-gemeenteraad Amsterdam-Zuid, vanaf maart 1990
Lid adviesraad D66, van 1984 tot 1986
Lid bestuur D66 afdeling Amsterdam, van 1985 tot 1989
voorzitter werkgroep justitie, van 1988 tot 1990
Lid landelijke geschillencommissie
Lid werkgroep minderheden en justitie
penningmeester fractie-D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 augustus 1998 tot juli 2002
fractiesecretaris D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 juli 2002 tot 23 januari 2003
plaatsvervangend voorzitter hoofdstembureau Amsterdam-Zuid; voor kamerlidmaatschap
secretaris Nederlands Studenten Orkest
voorzitter Jonge Balie Vereniging Amsterdam
Lid deel-gemeenteraad Amsterdam-Zuid; voor kamerlidmaatschap
Lid 4 en 5 mei-Comitť Amsterdam, vanaf 1987; nog in 1995
Lid bestuur Olga Havel Stichting, vanaf 1988; nog in 1995
vice-voorzitter Universiteit voor Humaniteit; nog in 1996
vice-voorzitter Geschillencollege Binnengemeentelijke Decentralisatie Amsterdam
Lid bestuur Ecucational Chinalink Fund
Lid Commissie van Bijstand N.I.O.D. (Nederland Instituut voor Oorlogsdocumentatie) (voorheen R.I.O.D.)
Lid bestuur Stichting Aids-fonds
voorzitter Stichting Nederlandse schoolkrant awards
gedelegeerde commissies
ondervoorzitter vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1998 tot mei 2002
Lid tijdelijke commissie uitvoering aanbevelingen enquÍtecommissie opsporingsmethoden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 november 1998 tot juni 1999
Lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juli 2002 tot januari 2003
opleiding(en)
gymnasium St. Bonifatiuslyceum te Utrecht
gymnasium Montesorri Lyceum "Herman Jordan" te Zeist
studie Denison University Granville (Ohio, VS), van 1974 tot 1975
rechten Rijksuniversiteit te Leiden, van 1975 tot 1981
stage bij Advocatenkantoor Stibbe, Blaisse en de Jong in Amsterdam sectie onroerend goed, van 1981 tot 1984
Diende in 1997 met Swildens-Rozendaal (P.v.d.A.) en Vos (V.V.D.) een initiatiefvoorstel in inzake de bestraffing van hinderlijk volgen ('stalking'). Dit voorstel werd in 2000 wet.
Diende in 2001 een initiatiefvoorstel in over invoering van een spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden van een misdrijf. In september 2002 nam het L.P.F.-Tweede-Kamerlid Schonewille mede de verdediging van dit voorstel op zich. Het voorstel werd in 2004 door het parlement aanvaard.
Diende in 2002 met Rietkerk (C.D.A.) een initiatiefvoorstel in om de verjaringstermijn voor de vervolging van moord te laten vervallen. Als tweede ondertekenaar trad later Van Haersma Buma op.
Diende in 2003 samen met Halsema (GroenLinks) een initiatiefvoorstel in over de vaste boekenprijs. Door de vaste boekenprijs een wettelijke basis te geven, moet een breed en divers aanbod van boeken worden gewaarborgd. Als derde ondertekenaar trad later Van Nieuwenhoven (P.v.d.A.) op.
Zijn vader kwam in 1948 als asielzoeker uit Tsjechoslowakije naar Nederland en was hoogleraar Oost-Europese geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht


M.M. van 0840 mw.
NLRM 90 91 92 94 95 96 97 98
Commissie Lidmaatschap Roosendaalse Golfclub
Advocaat en Procureur te Amsterdam en Rotterdam 0171
Docente Nederlandse Politie Academie te Apeldoorn 1971 1972
Advocaat en Procureur te Arnhem 0272
Waarnemend griffier rechtbank Zutphen 030473
Zutphen Rechter-plaatsvervanger 260376 ONTSLAG KB97004417 160997
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 170584-GOG060704
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 070285-GOG060704
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 061285-GOG060704
Kantonrechter Utrecht 230986-GOG060704
Raadsheerplaatsvervanger Hof Arnhem 240595-GOG060704
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 290596-GOG060704
Utrecht kantonrechter-plaatsvervanger GOG060704
Hof Arnhem raadsheer 270598-GOG221003

NU
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010903
C060704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010101
Officier eerste klasse Arrondissementsparket Amsterdam 01-0299
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


N.M. van 0158 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Stichting Kinder Uitmarkt Amsterdam
Raio rechtbank Amsterdam 11185
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 141091
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 11192
NU
Amsterdam parket Officier van Justitie eerste klasse 010299 (ROVJ!
Arnhem rechter-plaatsvervanger 010101 (ROVJ!
C27-04-2010 GEEN NEVENFUNCTIES
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm

Djebali, mw. mr. N.
Hoge Raad Gerechtsauditeur 01-05-2009
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 20-02-2010
C27-04-2010 IN STRIJD MET DE WET GEEN OPGAVE GEDAAN VAN NEVENFUNCTIES!
C27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


J.N. Mw
Zwolle rechter-plaatsvervanger 231002
C1997-030704 Hop bijbanenregister Zwolle
lid afdelingsraad v.d. afdeling kinderdagverblijven Stichting Travers Zwolle


A.W.H.0545
NLRM 95 96 97 Arthur Winfried Hein
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
Procureur-generaal ressortparket Den Haag 10195
Super-PG College van Procureurs-generaal Ontslag door Sorgdrager januari 1998
1963 Eindexamen Gymnasium B
1969 Jaar van afstuderen Nederlands recht Afstudeerinrichting Staats en Administratief recht
1969 Aanstelling bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneel als medewerker wetgeving bij de Hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden
1970 Aanstelling bij het Ministerie van FinanciŽn Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting als medewerker van de Inspectie RijksfinanciŽn
1980 Aanstelling Ministerie van Binnenlandse Zaken Directoraat-Generaal voor Openbare Orde en Veiligheid als plaatsvervangend Directeur politie
1981 Benoeming tot plaatsvervangend Directeur-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid
1989 Benoeming tot Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
1994 Benoeming tot Procureur-generaal bij het Gerechtshof te Den Haag
Voorzitter van het College van Procureurs-generaal, landelijke leiding van het Openbaar Ministerie
Voorzitter vereniging voor bestuurskunde
Kerndocent van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
Lid van Platform Beleidsanalyse van Adviesraad Roosevelt Stichting,
Lid van Commissie van Bijstand van de Veerstichting
Lid van de Nederland National Comitee Europa 2000,
Lid van Binational Eisenhower Exchange Fellowship Nomination Committee
Lid Adviesraad Roosevelt Stichting,
BIJ
Voorzitter Stichting Jong Muziektalent
Kerndocent van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
Lid van Platform Beleidsanalyse
Lid adviesraad Roosevelt Stichting
Lid adviesraad Wetenschappelijk bureau D66 C100299
Bijzonderheden:
Betrokken bij de zaak Lancee
385 Brief van mr. A.W.H. Docters van Leeuwen aan de Hoofd- en persofficieren van Justitie inzake kindermoorden
405 Docters van Leeuwen over aanpak van georganiseerde criminaliteit "Justitie moet weer de baas spelen over de politie"

H.J . prof.
NLRM 71 80
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 300157


K.P.0835
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris Krijgsraad Den Bosch 10460
Middelburg Raio 111261
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 110462
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Alkmaar 11064
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Alkmaar 11265
Griffier Alkmaar 150666
Griffier Den Helder 150666
Griffier Hoorn 150666
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 260667
Kantonrechterplaatsvervanger Den Helder 61067
Kantonrechterplaatsvervanger Alkmaar 60368
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 200270
Rechter rechtbank Alkmaar 180670
Vice-president rechtbank Alkmaar 200778
NU
Alkmaar Kantonrechterplaatsvervanger
Hoorn Kantonrechterplaatsvervanger
Alkmaar Vice-president


J.E.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid VN Comitť voor de Rechten van het Kind 010199-010107
Rechterplaatsvervanger rechtbank Alkmaar 280178
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 280301
Den Haag Rechter-plaatsvervanger  260782
NEVENFUNCTIES
Prof. Vrije Universiteit A'dam, privaatrecht, jeugd- en jeugdbeschermingsrecht
Hoogleraar Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Bestuurslid Stichting International Research for Waking Children
Bestuurslid Stichting bestrijding antisemitisme
Lid arbitragecommissie van de Vereniging VOICES
Vereniging tot ondersteuning en initiatieven op het gebied van criminaliteit en samenleving
Lid Raad van Advies van Watoto Amani Stichting ter bescherming van kinderen in gewapende conflicten
Lid redactie van enkele losbladige uitgaven op het terrein van het Familie- en Jeugdrecht en het Burgerlijk Procesrecht
Lid Board of Trustees African Child Policy Forum Addis Ababa 010103
Lid Comitť van Aanbeveling Nationaal Fonds Kinderhulp 010198
Lid Raad van Advies Stichting Thuis (omgangshuis Utrecht) Utrecht 010103
Lid Raad van Advies Child Helpline International 010103
Lid comitť van Aanbeveling De kindertelefoon 010800
VU Amsterdam 020-4446282 Organisatie congres De kinderrechter 75 jaar
C1997-150704 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam

(166) Het gevaar! Kinderrechter Doek: Zelfs advocaten zijn bang voor de Raad voor de Kinderbescherming!


mw. mr. A.M.M.E Doekes-Beijnes

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 01-0903
Advocaat Utrecht
Lid Oudercommissie Kinderdagverblijf 't Klokhuis Naarden 010102
docent OSR Utrecht 010196 01-0903

H. de 0249 prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 310173-10975
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Hogeschool Tilburg 10975
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 10979
Arrondissementsofficier van Justitie idem 10980
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 210386
NU
Rotterdam Rechterplaatsvervanger 200589
Den Bosch Hof raadsheerplaatsvervanger 200789
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid
President of the Dutch Association for the study of the law concerning financial interest in the ECDASEC
Lid PvdA-commissie Recht en Rechtsstaat
Voorzitter Commissie van B Betaald Voetbal van de KNVB
Voorzitter van de wetenschappelijke adviescommissie van de Stichting Studiecentrum Criminaliteit en rechtshandhaving NSCR te Lieden
Vice-voorzitter Klachtencommissie Politie Rotterdam Rijnmond
President-commissaris van Erasmus Plus BV. de niet initiŽle onderwijsorganisatie van de Erasmus-universiteit
Docent SSR
Adviseert in voorkomende gevallen advocaten en politie over concrete zaken
Lid commissie aantrekken leden rechterlijke macht
C1997-220904 Hop bijbanenregister Den Bosch
Plaatsvervangend lid Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba ingang 08-0302
hoogleraar straf- en strafprocesrecht Erasmus Universiteit en decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Rotterdam
president Dutch Association for the Study of the law concern Rotterdam
lid PvdA-commissie Recht en rechtsstaat Den Haag
bestuurslid Rotterdams Juridisch Genootschap Rotterdam
vice-voorzitter Klachtencommissie Politie Rotterdam-Rijnmond Rotterdam
docent SSR Zutphen
lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
adviseur advocatuur, en politie of OM over concrete zaken dhr. prof.mr. H. de Doelder

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 20-05-1989
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch 20-07-1989
Plaatsvervangend lid Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba 08-0302
hoogleraar straf- en strafprocesrecht Erasmus Universiteit en decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Rotterdam
president Dutch Association for the Study of the law concern Rotterdam
lid PvdA-commissie Recht en rechtsstaat Den Haag
bestuurslid Rotterdams Juridisch Genootschap Rotterdam
vice-voorzitter Klachtencommissie Politie Rotterdam-Rijnmond Rotterdam
docent SSR Zutphen
lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
adviseur advocatuur en politie of OM over concrete zaken


H.F.1046
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger 250291
Amsterdam Rechterplaatsvervanger 270483
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te A'dam kantoor HŲcker, Rueb & Doeleman beŽdiging 1974
Sinds 1988 Voorzitter Stichting Strafrechtpraktijk. Doel van de Stichting: het organiseren van een gespecialiseerde opleiding strafrecht voor advocaten met minimaal zes jaar ervaring in de strafrechtpraktijk. Nauwe samenwerking met het Willem Pompe Instituut voor strafrechtwetenschappen te Utrecht.
Sinds 1994 Lid van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam
Sinds 1995 Voorzitter van de Vereniging van Mediation Advocaten. Mediation Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten geÔnitieerde specialistenvereniging. De Vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van alternatieve geschillenbeslechting.
Sinds 1997 Bestuurslid van de Stichting De Amsterdamse Montessori School
Lid van een aantal specialisatieverenigingen zoals de Vereniging voor Auteursrecht
Lid van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten
Lid van de Vereniging van Huurrechtadvocaten
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam
bestuurslid Stichting ADR Centrum voor het bedrijfsleven Amsterdam 010198
voorzitter Arbitragecommissie Theater (art. 28 CAO Toneel) Amsterdam 010195
voorzitter Stichting Strafrechtpraktijk Amsterdam 01011988
Lid Adviesraad SDU-uitgave ADR-Actueel Den Haag 010197
Bestuurslid Stichting Normaal Amsterdams Peil (NAP) Amsterdam 010196
Arbiter NAI Rotterdam 010192
voorzitter Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten Amsterdam 010195 31-1201
voorzitter Stichting De Amsterdamse Montessorischool Amsterdam 010196 31-1201
Lid Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam Amsterdam 01-1193 010103
Deken Orde van Advocaten arrondissement Amsterdam Amsterdam 01-1101 31-1003
Bestuurslid (q.q.) Stichting Het Rudolf Lehmann Fonds Amsterdam 01-1101 31-1003
Lid College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten Den Haag 01-1199 31-1003


K.P.
NLRM
Alkmaar Vice-president Ontslag 010197


A.M.I. van der1058 mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Juridisch adviseur bij het Expertisecentrum
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 80791
Rechter rechtbank Den Haag 290993
NU
Amsterdam rechter 010201
NEVENFUNCTIES
Vicarus Stichting Vicarie altaar der Romeinen en Jeruzalems Heeren te Gorinchem beheer landbouwgrond
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam
bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Amstelveen Amstelveen 01-1298
penningmeester stichting Altaar der Romeinen en Jeruzalems Heeren Gorinchem 01011985


J.A.E. van der 0233 Jhr.
NLRM 71 80 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 20270
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 160376
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 100393
Lid van de Raad van State
NU
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Lid van de Redactieraad van Bouwrecht
Lid van de Generale Commissie van Bezwaren en Geschillen van de Nederlandse Hervormde Kerk
Lid van de Redactie van Praktijkboek Administratief Recht
Voorzitter van de Commissie van Beroep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Voorzitter van de stichting Onderhoudsfonds Kloosterkerk
Voorzitter van de Stichting Garantiefonds Kloosterkerk
Lid van de FinanciŽle Commissie Kloosterkerk


J.E. van der Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 131170
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 231277
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amsterdam kantoor Clifford Chance beŽdiging 1959
NU
Amsterdam Hof raadsheerplaatsvervanger
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam


B. ten 1251
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Utrecht Kantonrechterplaatsvervanger 030790
NEVENFUNCTIES Amsterdam advocaat
Compagnon en lid dagelijks bestuur maatschap Derks Star Bussman

Advocaat te Amersfoort kantoor Derks, Star Busmann beŽdiging 1976
Lid bestuur Nieuwe Lyceum Bilthoven
Lid strafcommissie Koninklijke Nederlandse Hockeybond
Commissaris Pasman Communications BV Amstelveen
dhr. mr. B. ten Doesschate

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 010102
lid bestuur van het Nieuwe Lyceum Bilthoven
lid strafcommissie Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
lid College van Afgevaardigden Nederlandse Orde van Advocaten 010101


J. ten0916
NLRM 71 80
Advocaat en procureur te Den Haag 1945
Som.?? Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordoost. Overijssel te Zwolle 11055
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 280256
Rechter Idem 251076


?
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
C000305 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000305 X bijbanenregister Arrondissementsparket Arnhem
Memo deskundigenrapport 185 n maart 2005 zijn de OM-bijbanenregisters bij het arrondissementsparket en het ressortsparket in Arnhem overgeschreven door een vader waarvan een omgangsregeling met zijn kinderen door het rechtersleger is afgewezen. Tijdens deze inzage is de OM-nevenfunctie Lid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Gelderland bij Officier van Justitie A. Verhaar aangetroffen. Beleefd verzoek ik alle lezers van mijn website alle namen van leden van Raad van Toezicht bij de Bureaus Jeugdzorg op te vragen en overal in het land OM-bijbanenregisters over te schrijven om de infiltratie van het Openbaar Ministerie in de Bureaus Jeugdzorg in kaart te kunnen brengen.
Recht op correctie. Het OM wordt expliciet verzocht onverwijld te reageren indien bovengenoemde gegevens onjuist zijn door juiste gegevens toe te sturen!


J.M.H. ten1011
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Leiden 141242
Advocaat en Procureur Leiden 1943
Griffier kantongerecht Tiel 231046
Kantonrechterplaatsvervanger Tiel 291149


J.1162 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Assen kantoor Van der Molen beŽdiging 1993
Voorzitter bestuur voorlichtingsproject Delinquentie en Samenleving afdeling Noord
Bestuurslid Harm Jan Zondag Mavo school voor commercieel onderwijs
Raio rechtbank Groningen 10489
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 10495
Rechterplaatsvervanger rechtbank Groningen 10495
Rechter rechtbank Groningen 10696
NU
Groningen Vice-president 010902
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504 Hop bijbanenregister Groningen


H.D.M.0717
NLRM 71 80 87
Advocaat en procureur Rotterdam 1942
Officier-fiscaal bijzonder Hof Den Haag 1946--1948
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 9036
Kantonrechter Rotterdam 90563
Kantonrechterplaatsvervanger Schiedam 260977 dem Brielle 160178 dem Sommelsdijk 160178
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 280779
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 60585

 

DOLL

M.M.L.A.T. Mw
Zutphen Raio 010102
Lid college van afgevaardigden Raad voor de Rechtspraak Den Haag 01-0403
Lid ledenraad NVvR, sectie RAIO'S NVvR Den Haag 010102
Lid ondernemingsraad Rechtbank Zutphen 01-1002
Lid commissie PR Operettevereniging de Kunstgroep Apeldoorn 010102
Coordinator grime Operettevereniging de Kunstgroep Apeldoorn 01-0702
NU
Arnhem Rechter 01-06-2009
C27-04-2010 GEEN NEVENFUNCTIES
C221003-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


A.H.M.0852
NLRM 94 95 96 97 98 02 03
Advocaat en Procureur te Assen en/of Groningen
Lid geschillencommissie huisvesting Groningen 010101-010103
Rechterplaatsvervanger rechtbank Groningen 20433-GOG221003
Gerechtsauditeur Leeuwarden 10694
Rechterplaatsvervanger Leeuwarden 10694
Rechter Leeuwarden 230695
NU
Leeuwarden Vice-president 231001
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 040401
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Commissie Bezwaar en Beroep Gemeentelijk CENSUUR!
Bestuurslid schoolbestuur CENSUUR!
Lid bezwaarschriftencommissie gemeente De Marne
Cursusleider huurrecht Nederlandse Orde van Advocaten
Vice voorzitter klachtencommissie Asielzoekersrechtshulpverleners/advocaten
Docent huurrecht SSR
Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie I Raad voor de Kinderbescherming 010202
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden
Bijzonderheden!
Kinderrechter die ook een advocaat geweest is!
324 Rechterlijke instanties weigeren het Leger des Heils als religieuze beweging te erkennen en als zodanig te registreren
186 Modelbrief aan Commandant van het Leger des Heils om geen bedelbrieven en acceptgiro's meer te sturen
211 Inzicht in gesubsidiŽerde concurrentie! Zoektocht naar (verborgen) bijbanen van Veringmeijer en linken naar de "jeugdzorg"
133 Hoe schrijft de gezinsvoogd van Stichting Leger des Heils Welzijns- en gezondheidszorg haar rapport?
317 Hetze tegen Hop door klachtencommissie van het Leger des Heils onder leiding van Utrechtse kinderrechter I
318 Hetze tegen Hop door klachtencommissie van het Leger des Heils onder leiding van Utrechtse kinderrechter II
217 Nationale Ombudsman toegang interne klachtencommissie Leger des Heils via verplichte bemiddeling
271 Hop adviseert Veronica de Jong en andere pleegouders "procedureel te procederen" tegen het Leger des Heils
301Paul van den Heuvel: Het indienen van klachten tegen het Leger des Heils is niet in het belang van het kind
125 Antecedentenregister en informatie over Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en AJL Leusden
416 Gerda Verburg CDA op TV bij EO op 051203: "Ik ben tegen een Robin Hood rekening, mensen kunnen beter geld aan het Leger des Heils geven"
Vraagjes van Hop: Wie weet hoeveel geld en onroerend goed het Leger des Heils bezit? Welke (totaal) subsidiebedragen op kosten belastingbetaler?


I.M.0467
NLRM 93 94 95 96 97 98 02 03
Lid oudercommissie kinderdagverblijf Stichting kinderopvang Leeuwarden 010400-311201
Raio Leeuwarden 10493
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 230496
NU
Leeuwarden rechter 040500
NEVENFUNCTIES
Voorzitter oudercommissie kinderdagverblijf Stichting kinderopvang Leeuwarden 010102
Bestuurder Sam Slager stichting Bergen N-H
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


D. Empe 020735
Economiestudie aan de Universiteit van Amsterdam
Praeventiefonds
Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de PvdA
Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal
NU
20 Raad van State Staatsraad 1990
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Raad van Commissarissen van Kimberly-Clark B.V.
Voorzitter Bestuur van het Letterkundig Museum
Voorzitter Vereniging van Vrienden Rijksmuseum van Oudheden RoMeO
Voorzitter Bestuur van de Stichting Oranjehotel
Lid Raad van Advies van de Anne Frank Stichting
Bestuurslid van de Stichting Geuzenverzet
Bestuurslid van de Kiliaanstichting
C060703 Hop bijbanenregister raad van State
Bijzonderheden!
20 Opmerkelijk is ook het volgende. De arbitragecommissie die in het geval Oltmans de Staat tot het betalen van acht miljoen veroordeelde, bestond uit drie mannen. Twee daarvan kwamen uit het bedrijfsleven, een was werkzaam bij de overheid. Die laatste, de heer Dolman (24), was het niet met het oordeel van de andere twee eens maar meerderheid van stemmen geldt nu eenmaal. Wat is de functie van de heer Dolman bij de overheid? Juist, hij is lid van de Raad van State. Hoewel niet bekend is gemaakt wat Dolman had gewild, durf ik er vergif op in te nemen dat als het aan hem had gelegen Oltmans er heel wat slechter was afgekomen.
Bijzonderheden!
Zie 20! De bijbaan lid van een arbitragecommissie (Welke en waar?) heeft Dolman in zijn bijbanenopgave verzwegen!


M.M.0267
NLRM 92 98
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad 130891
Gerechtsauditeur Hoge Raad 251197-GOG221003


E.J.0443 (prof.?, niet volgens NLRM96 en RM97NL)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Den Haag kantoor Buruma Maris beŽdiging 1968 GOG040905
Advocaat Stibbe Amsterdam GOG040905
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger 100183
NEVENFUNCTIES
010102-040905 Bestuurslid Centrum voor Moderne Kunst De Appel Amsterdam
010102-040905 Lid Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens
010102-040905 Lid Nationale Programmacommissie v. Informatietechnologie en Recht
010102-040905 Lid Vast adviescommissie MvJ voor Auteursrecht
010102-040905 Annotator in de NJ van uitspraken van EHRM EHRM
010102-040905 Directeur Instituut voor Informatierecht UvA
010102-040905 Hoogleraar Informatierecht UvA, Prof.? A'dam, informatierecht
010102-040905 Redacteur tijdschrift Computerrecht
010102-040905 Deelnemer Alg. arbiterlijst Nederlands Arbitrage Instituut
010102-040905 Lid Commissie Museale Gedragslijn
C1997-040905 Hop bijbanenregister Den Haag
AANDACHTSVESTIGING!
C040905 Het is opvallend dat deze vanaf 010102 geen nieuwe bijbanen meer heeft en/of heeft gemeld en kennelijk ook geen advocaat meer is.
J. Hop 040905
Memo over Dommering gelinkt aan NRC activiteiten die niet in bijbanenopgave tussen 010102 en 040905 zijn gemeld.
218 Rechter-plaatsvervanger, vaste civiele advocaat NRC Handelsblad en hoogleraar informatierecht Prof? Dr. Mr. E. J. Dommering (24): " De geschiedenis van de vrijheid van meningsuiting leert dat het inzetten van strafrechtelijke of daarmee vergelijkbare middelen een methode is om de media af te schrikken"


W.1240
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Rotterdam Kantonrechterplaatsvervanger 181289
NEVENFUNCTIES
Advocaat te R'dam kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1965
Bestuurslid Stichting Kamermuziekvereniging Rotterdam
Voorzitter van het committee Rotterdam van het Ned. Studentenorkest
Voorzitter Stichting Kralingseweg Beheer te Rotterdam
Lid commissie van Beroep van de Kon. Ned. Hockeybond


T.0163 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 11088
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 11094
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 11094
Rechter rechtbank Utrecht 31095
NU
Utrecht Vice-president 091202
NEVENFUNCTIES
Lid commissie van Toezicht Huis van Bewaring Utrecht
Docent Nederlandse Orde van Advocaten
Docent SSR
Docent OSR
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht
Lid Geschillencommissie Advocatenkantoor De Saen Zaandam 010100
docent Nederlandse Orde van Advocaten 010198
lid Ouderraad St. Bonifatius College Utrecht 01-0999
Lid redactei JB plus 01-0302
Lid commissie rechtspositie NVVR 01-0701
Secretaris bestuur sectie rechters NVVR 01-0401 01-0202
Lid ledenraad NVVR 01-1098 01-0902

dhr. mr. W. Dommering

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 010102
bestuurslid Stichting Kamermuziekvereniging Rotterdam Rotterdam
lid van de commissie van beroep Koninklijke Nederlandse Hockeybond
bestuurslid Rotterdamse Kunststichting Rotterdam
arbiter Stichting Nederlands Arbitrage Instituut Rotterdam
arbiter Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven Amsterdam
bestuur bewonersvereniging Kralingen-Oost 010101


E.P.M.W.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechterplaatsvervanger rechtbank Almelo 290268


W.J.1157 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 010592
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10593
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10594
NU
Den Haag parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.
Rechter Rechtbank Den Haag 30-0102
lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Scheveningen Den Haag 30-0102


R.A.0766
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 11092
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Dordrecht kantoor Ten Holter Advocaten beŽdiging 1996

RA Dona Den Bosch ressortsparketIncidenteel SSR 001200
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.

A.M.A.F. mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Haarlem rechter 280900
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie stichting Zorgvliet-vanaf 1 juli 1999, Zandvoort/Bennebroek
Bestuurslid Stichting Vrouw & werk Midden-Brabant-1 februari 1995 Tilburg
C2001-020904 Hop bijbanenregister Haarlem

N.J.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter -plaatsvervanger Amsterdam 110467
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 20774
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 211075-GOG041104
NU
Haarlem Rechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2001-020904 Hop bijbanenregister Haarlem


Y.O.0430
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Arnhem Rechterplaatsvervanger 150993
NEVENFUNCTIES
Oud-notaris
Oud Lid ringbestuur Kon. Not. Broederschap en Lid van de Kamer van Toezicht over notarissen Arnhem
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem


A.J.
NLRM 03 04 5835
Gerechtsauditeur Alkmaar
NU
Alkmaar rechter
NEVENFUNCTIES
Secretaris stichting rechtshulp/NBureau voor rechtshulp Amsterdam Alkmaar 010203
C130503 Hop bijbanenregister Alkmaar


P.140570 mw.
NLRM 95 96 97
Raio rechtbank Utrecht 11094
Den Haag Rechter-plaatsvervanger dvb011097 BENOEMING KB97004736
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 97004736031097 moet zijn Utrecht Rechter-plaatsvervanger KB97005640
Rechter Rechtbank Utrecht 01-1001
ouderling en bestuurslid hervormde gemeente Amsterdam 010100 25-0601


J.1057 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 10492
Rechter rechtbank Den Haag 60193
Kantonrechterplaatsvervanger Alphen a/d Rijn 141195
Kantonrechterplaatsvervanger Gouda 141195
NU
Den Haag rechter
Alphen aan de Rijn Kantonrechterplaatsvervanger
Gouda Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
C1997 Hop bijbanenregister Den Haag

 
mw. mr. A. van Dongen

Beroepsgegevens

Functie: Rechter
Instantie: Rechtbank Haarlem
Datum ingang: 2007-08-01

Nevenbetrekkingen

Functie: Docent
Instantie: Europese Fiscale Studies
Plaats: Rotterdam
Datum ingang: 2006-09-01

 


C.J.N. van
NLRM 71
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 260648


E.J.M. van 0260 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 10488
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermons 10493
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 10494
NU
Roermond parket
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


F.M. van 0165 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 10492
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Maastricht kantoor Van Asperen Advocaten beŽdiging 1996


M.
NLRM 01 02 03 04 1762
NU
Middelburg rechter-plaatsvervanger 060201
C090504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C050203-090504 Hop bijbanenregister Middelburg


G.P.M. van den 0752
NLRM 91 92
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 10889
Rechterplaatsvervanger arrondissementsrechtbank Zwolle 181289
Kantonrechterplaatsvervanger Zwolle, Harderwijk en Steenwijk 260291
Rechter rechtbank Zwolle 20491


J.G.F. van der mw
NLRM 1763 mw.
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 040500
C221003-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch
Jurist Gemeente Den Bosch Den Bosch
bestuurslid Stichting Sancta Maria 01-0997
voorzitter Stichting Bestuursfonds Sancta Maria Mavo Den Bosch 08-1299


H.0921
NLRM 71 80
Officier Koninklijke Marine, II. kapitein luitenant t.z. 200645
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 160566
Rechter rechtbank Utrecht 100269
Fungerend President permanente krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 280469


H.J.1055
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Utrecht 11083
Plaatsvervangend officier van Justitie Den Bosch
Substituut-officier van Justitie Arrondissementsparket Den Bosch 11287
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 231288
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10189
Officier van Justitie Nederlandse Antillen 90991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10894
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 10595
NU
Amsterdam parket
NEVENFUNCTIES
Lid van de Raad van de Gereformeerde Utrecht N/W Utrecht
Koninklijk Juliana Welzijnsfonds sectie buitenland (NA) Bunnik
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


J. 0145
NLRM 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 90893-GOG221003
NU
?
NEVENFUNCTIES
Commissaris bij de Stichting Thuiszorg de Friese Wouden te Drachten
Penningmeester Stichting Steunfonds Muziekkapel Augsbuurt te Augsbuurt
Secretaris van de Fed?? van de plaatselijke belangen Achtkarspelen te Gerkeloater
Voorzitter van de speeltuinvereniging De Klauterberg te Gerkesklooster
Bestuurslid van de plaatselijke afdeling CDA te Gerkesklooster-Stroobos
250197


S.L.0740
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 300186
Rechter rechtbank Den Haag 41187
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250291
Vice-president rechtbank Den Haag 101297
NU
Den Haag Vice-president 101297
NEVENFUNCTIES
Lid centrale raad van advies voor strafrechttoepassing sectie TBS
Lid beroepscommissie uit de hierboven bedoelde sectie
C000995-000098 Hop bijbanenregister Den Haag
lid beroepscommissie Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (sectie Terbeschikkingstelling) 010102

 

DONKER

W.N.L.
03
Zutphen rechter-plaatsvervanger 091202
C1997-221003 Hop bijbanenregister Zutphen
Advocaat en procureur Alphen aan den Rijn
Lid Klachtencommissie Siloah Goes 010199
Lid Commissie van Beroep Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Ridderkerk 010199
Secretaris Bestuur Protestants MIlitair Vormingscentrum "Beukbergen" Huis ter Heide 01-1099

 

Dr. A.M. Donner  zoon van J. Donner, minister, vader van J.P.H. Donner, Minister van Justitie (470), achterkleinzoon van J.H. Donner, Tweede-Kamerlid representatief voorbeeld van het verdelen van baantjes onder elkaar door de elite (78)

Vooraanstaand staatsrechtgeleerde uit een bekend gereformeerd geslacht van juristen. Hoogleraar aan de Vrije Universiteit en daarna rechter in het Europese Hof van Justitie. Leidde met Cals in de jaren zestig een grondwetscommissie en onderzocht in 1976 samen met Peschar en Holtrop de Lockheedaffaire. Bewerkte het door Van der Pot geschreven gezaghebbende leerboek over staatsrecht. Zijn vader was minister en een zoon is dat nog.

In de periode 1958-1979: rechter Europees Hof van Justitie

Voornamen Andreas Matthias

Personalia
Geboorteplaats en -datum Rotterdam, 15 juni 1918
Overlijdensplaats en -datum Amersfoort, 24 augustus 1992
Levensbeschouwing Gereformeerd
Partij/stroming A.R.P. (Anti-Revolutionaire Partij) tot 11 oktober 1980
C.D.A. (Christen-Democratisch AppŤl), vanaf 11 oktober 1980

Loopbaan
Medewerker Bureau Schoolraad voor Scholen met de Bijbel, van 1941 tot 1942
Directeur Adviesbureau voor Onderwijsrecht, van 1942 tot 1945
Hoogleraar algemene staatsleer, staats- en administratief recht Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1945 tot 1958
Lid Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen te Luxemburg, van 7 oktober 1958 tot 29 maart 1979
Hoogleraar staatsrecht Rijksuniversiteit te Groningen, van 1979 tot 1984

Partijpolitieke functies
Voorzitter College van Advies A.R.P.
Lid commissies wetenschappelijk bureau C.D.A.

Nevenfuncties
Voorzitter Vereniging van Administratief Recht, vanaf 1949
Lid Staatscommissie inzake herziening van de Grondwet (Staatscommissie-Van Schaik), van 17 april 1950 tot 6 januari 1954
Voorzitter Bond van Christelijke V.H.M.O., vanaf 1953
Ondervoorzitter Onderwijsraad, van 1955 tot 1958
Voorzitter/lid Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet (Staatscommissie-Cals/Donner), van 26 augustus 1967 tot 29 maart 1971
Voorzitter Commissie van Drie inzake de Lockheedaffaire, van 9 februari 1976 tot 12 augustus 1976
President Koninklijke Academie van Wetenschappen, van 1981 tot 1984
Lid Europees Hof voor de Mensenrechten, van 1984 tot 1987

Opleiding(en)soort en plaats middelbaar onderwijs
Gymnasium Chr. Gymnasium te Den Haag tot 1936<
Soort en plaats academisch onderwijs
Rechten Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1936 tot 1939; cum laude
Promotie rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit te Amsterdam 1941
Eredoctoraten
Rechten Katholieke Universiteit te Leuven, 1961
Rechten Universiteit van Edingburgh, 1980
Rechten Universiteit van Freiburg, 1980

Overige bijzonderheden
Grootkruis Orde van Oranje-Nassau

Enkele buitenlandse onderscheidingen
Thorbecke-penning, 1978

Verenigingen, sociŽteiten, genootschappen
lid Koninklijke Academie van Wetenschappen

Publicaties/bronnen
De rechtskracht van administratieve beschikkingen" (diss.1941)
Over de term 'welvaartsstaat'" (1957)
"Zijn de traditionele vormen en begrippen van bestuursrecht toereikend...?" (1960); met I. Samkalden
"De plaats der Staten-Generaal in het hedendaagse staatsrecht" (1961)
"Individuele rechtsbescherming in de Europese Gemeenschappen" (1964)
"Nederlands Bestuursrecht" (1966)
"Le juge national et le droit communautaire" (1966)
"Iets over kiesstelsels" (1967)
"Bestendig en wederkerig" (inaugurele rede, 1979)
"Over vredesbeleid" (1981)
"Problemen van wetgeving" (1982) (redactie, met W.F. de Gaay Fortman)
"Werkt de rechtsstaatsidee bureaucratie in de hand?" (1984)
"Burgerlijke ongehoorzaamheid" (1985)
"Tussen het echte en het gemaakte: uit de geschriften van prof.mr. A.M. Donner" (1986)
"Wie maakt de geschiedenis?" (1987)
"Handboek van het Nederlandse staatsrecht"; bewerkingen van het handboek van C.W. van der Pot

Familie/gezin/familierelaties
Zoon van J. Donner, minister
Vader van J.P.H. Donner, minister
Achterkleinzoon van J.H. Donner, Tweede-Kamerlid

Mr. Jan Pieter Hendrik (roepnaam: Piet Hein) Donner, geboren te Amsterdam, Noord-Holland 20 oktober 1948


Functie:Opleiding:

 

 Vorige functies:

 

 Voormalige nevenfuncties:

 

Persoonlijk: 

Familie


Prijzen

 
Lidmaatschappen

 

 

 

Mr.dr. J. Donner Eminent antirevolutionair jurist. Was al jong topambtenaar en minister ('het kind van staat')

Stond goed aangeschreven bij de Kamerleden. Bracht onder meer de Ambtenarenwet tot stand. Werd na zijn aftreden als minister in 1933 raadsheer in de Hoge Raad. Vanwege zijn houding in de oorlog in 1946 benoemd tot president van ons hoogste rechtscollege. Was tevens lange tijd voorzitter van de Kiesraad. Werd in 1971 minister van Staat. ARP in de periode 1926-1933: minister, minister van Staat

Voornaam (roepnaam) Jan (Jan

Personalia
Geboorteplaats en -datum Assen, 3 februari 1891
Overlijdensplaats en -datum Den Haag, 2 februari 1981

Levensbeschouwing Chr. Gereformeerd
Gereformeerd, vanaf 1892

Partij/stroming
A.R.P. (Anti-Revolutionaire Partij

Loopbaan
Commies-redacteur gemeentesecretarie te Deventer, van 1916 tot 1917
Hoofdcommies gemeentesecretarie te Rotterdam, van 1917 tot 1920
Directeur Centraal Bureau voor Voorbereiding van Ambtenarenzaken te Den Haag, van 1920 tot 010122
Raadadviseur ministerie van Justitie, van 1 januari 1922 tot 8 maart 1926
Tijdelijk ambtenaar ministerie van FinanciŽn in verband met voorbereiding wetgeving inzake bezuiniging op pensioenen, omstreeks 1925 tot 8 maart 1926
Minister van Justitie, van 8 maart 1926 tot 26 mei 1933
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, van 31 juli 1933 tot 6 maart 1944; ontslag op eigen verzoek
GeÔnterneerd strafgevangenis te Scheveningen, maart 1941; enkele dagen
GeÔnterneerd strafgevangenis te Scheveningen, van april 1941 tot juni 1941
GeÔnterneerd politiek doorgangskamp te Schoorl (N.H.), van 30 juni 1941 tot augustus 1941
GeÔnterneerd gevangenenkamp te Vught (N.Br.), van augustus 1941 tot december 1941
GeÔnterneerd gevangenenkamp te Sint Michielsgestel, van december 1941 tot april 1943
President Hoge Raad der Nederlanden, van 8 november 1946 tot 1 maart 1961
Minister van Staat, 16 december 1971

Partijpolitieke functies
Lid Nationaal Comitť ter ondersteuning van de Nederlandsche Unie, van 1940 tot 13 juli 1940
Lid illegale seniorenconvent A.R.P., vanaf 1943
Erelid A.R.P., vanaf oktober 1961

Nevenfuncties
Lid College van Curatoren Rijksuniversiteit te Utrecht, van 1 juni 1933 tot 1962
Voorzitter Rijksbeurzencommissie, vanaf 15 december 1933
Lid Staatscommissie voor onderzoek van het probleem van de revolutionaire volksvertegenwoordigers, van 12 februari 1934 tot 16 juni 1934
Voorzitter commissie onderzoek nadere wettelijke voorzieningen m.b.t. de houding van de overheid tegenover vreemdelingen, van 1935 tot 1937

Voorzitter Controle-orgaan over hypotheekbanken, vanaf 1936
Voorzitter Crisispachtwet-commissie, vanaf 1936
Voorzitter Commissie van beroep inzake wachtgelden, vanaf 1936
Plaatsvervangend voorzitter Raad voor de Luchtvaart, omstreeks 1937
Vertegenwoordiger Gereformeerde Kerken in het Convent der Kerken, van oktober 1940 tot januari 1941
Voorzitter Vaderlandsch Comitť, van 1943 tot januari 1944
President College van Curatoren Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1945 tot 1966
Voorzitter Centrale Raad voor de zuivering van het bedrijfsleven, vanaf november 1945
Lid Centraal Stembureau (vanaf 1950 Kiesraad), van 1 januari 1946 tot april 1963
Voorzitter Interkerkelijk Overleg
Lid Hof van Arbitrage van de Nederlands-Indonesische Unie, vanaf 19 mei 1950
Voorzitter commissie van bijstand voor personeelszaken van de buitenlandse dienst, omstreeks 1952
Voorzitter commissie van advies coŲrdinatie culturele betrekkingen Nederland-Zuid-Afrika
Vice-voorzitter (later voorzitter) Staatscommissie inzake het kiesstelsel, van februari 1953 tot 8 juni 1958
Voorzitter onderzoekscommissie in de zaak-Schokking, 1956
President Raad van Commissaris verzekeringsmaatschappij "Nationale-Nederlanden",van 1955 tot 1967
Plaatsvervangend voorzitter Kiesraad, van 3 april 1963 tot januari 1966
Voorzitter commissie van advies taakverdeling tussen departementen, vanaf 2 april 1964
Voorzitter Kiesraad, van januari 1966 tot januari 1976
Voorzitter Convent der Kerken
Lid bestuur Stichting tot bevordering van de Christelijke Pers
Voorzitter Gereformeerde Bond van verenigingen en stichtingen van barmhartigheid
Voorzitter Christelijk Psychiatrisch Centrum Bloemendaal
Voorzitter Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders
Voorzitterschappen (kamer)commissies e.d.
Lid strafkamer (Hoge Raad der Nederlanden), van 1933 tot 1944
Lid belastingkamer (Hoge Raad der Nederlanden), van 1933 tot 1944
Lid burgerlijke kamer (Hoge Raad der Nederlanden), van 1946 tot februari 1961

Opleiding(en)
Soort en plaats middelbaar onderwijs
Gymnasium te Amersfoort
Gymnasium Gereformeerd Gymnasium te Kampen tot 1908; eindexamen
Soort en plaats academisch onderwijs
Rechtswetenschap (gepromoveerd op stellingen) Rijksuniversiteit te Utrecht, van 1907 tot 16 oktober 1912
Staatswetenschappen (gepromoveerd op stellingen) Rijksuniversiteit te Leiden, 1 juli 1919

Wetenswaardigheden
Bracht in 1927 met Slotemaker de BruÔne een wet inzake de civielrechtelijke regeling van collectieve arbeidscontracten tot stand, waardoor individuele arbeidscontracten daaraan ondergeschikt werden gemaakt
Onthield de Neo-Malthusiaanse Bond goedkeuring van de statuten
Voerde in 1928 de door Heemskerk tot stand gebrachte Psychopatenwetten in
Bracht in 1929 de Ambtenarenwet tot stand, waardoor voor geschillen tussen ambtenaren en de overheid een aparte rechtspraak werd ingevoerd(ambtenarengerechten en Centrale Raad van Beroep)
Bracht in 1932 een Wet inzake Godslastering tot stand, die openbare godslastering in woord of beeld bestraft met een gevangenisstraf (resp. maximaal 1 en 3 maanden) of een geldboete (max. f 100,- en f 150,-)
Bracht een nieuwe regeling voor de arbeidsovereenkomsten van zeelieden tot stand
Bracht in 1932 een wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie tot stand, waardoor rechters en raadsheren in de Hoge Raad op hun 70ste ontslag krijgen
Na aanneming van een motie-Boon waarin de door hem voorgestelde opheffing van vier rechtbanken en veertig kantongerechten werd afgewezen, vroeg hij op 9 februari 1933 om schorsing van de beraadslaging. Deze werd op 15 februari 1933 gevolgd door het kabinetsbesluit tot Kamerontbinding.
Passeerde in 1946 bij zijn benoeming tot president van de Hoge Raad vier raadsheren die hem in anciŽnniteit voorafgingen
Zijn vader was gereformeerd predikant
Eťn van zijn zoons was hoogleraar aan de VU, een andere (Jan-Hein) een bekende schaker

Overige bijzonderheden
Pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
'Kind van Staat'; bijnaam i.v.m. jonge leeftijd als minister
Adressen
Den Haag, Bentinckstraat 127, omstreeks 1928
Den Haag, Statenlaan 110, omstreeks 1938 en 1955
Scheveningen, Scheveningseweg 86b, omstreeks 1973

Ridderorden
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 17 september 1946
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 28 april 1951
Grootkruis Orde van Oranje-Nassau, 28 februari 1961

Buitenlandse onderscheiding, verenigingen, sociŽteiten, genootschappen
Lid Koninklijke Academie van Wetenschappen

Publicaties/bronnen
Biografisch Woordenboek van Nederland, dl.III, 145-148
J. de Ruiter, "Jan Donner, jurist. Een biografie" (2003)
T.M. Schelhaas e.a. (red.), "De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht" (Kampen, 1984)

Archivalia
Familiearchief bij A.M. Donner
Biografisch Woordenboek(en)
Biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

Familie/gezin
Naam vader
A.M. Donner, Andreas Matthias
Naam moeder
G. Hessels, Gezina
Samenlevingsvorm gehuwd 13 juni 1916
Kinderen 3 zoons en 3 dochters
Beroep grootvader (moederskant)predikant

Familierelaties
Kleinzoon van J.H.Donner Tweede-Kamerlid
Vader van A.M. Donner, (mede-)voorzitter Staatscommissie-Grondwet/Kieswet
Grootvader van J.P.H. Donner

 


J.0747
NLRM 94 95 96 97 98 1772
NU
Alkmaar Rechterplaatsvervanger 150394
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijk Instituut voor de Tropen KIT Amsterdam
Lid Commissie van Beroep PC-basisonderwijs
Bestuurslid St. Wetenschappelijk Onderzoek Orthop. Chirurgie
C130503-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar


DONNER


J.P.H. Jan Pieter Hendrik Amsterdam 201048
NLRM
De heer Donner is lid van het CDA
Zijn grootvader was tussen 1926 en 1933 eveneens minister van Justitie
Levensbeschouwing Gereformeerd
Partij/stroming C.D.A. (Christen-Democratisch AppŤl)
Diploma Gymnasium-B tot 68 Europees eindexamen
1968-1974 Studeerde Nederlands recht Vrije Universiteit Amsterdam doctoraal examen 1974
1974-1975 Studie en onderzoek aan de University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, Verenigde Staten
1976-1981 Ambtenaar bij het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen ministerie van Economische Zaken
1984-1990 Raadadviseur stafafdeling Wetgeving publiek recht van het ministerie van Justitie
1982-1984 Ministerie van Justitie gedetacheerd bij de Tweede Kamer ten behoeve van de parlementaire enquÍte naar het door opeenvolgende kabinetten gevoerde beleid ten aanzien van het RSV-concern
011190-010193 Lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
010193-221297 Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
000000-000702Voorzitter Centre for Europe and Security Security Studies te Groningen
Voorzitter van de Vereniging tot christelijke verzorging van geestes- en zenuwzieken “Vereniging Bennekom”
Lid Adviesraad van het CNV
Voorzitter van de Scientific Council ASWB Onderzoeksschool Arbeid Welzijn, Sociaal-Economisch Bestuur, Universiteit van Utrecht
Lid curatorium van de Stichting Maatschappelijk Ondernemen Midden- en Kleinbedrijf
Voorzitter van het Christelijke Sociaal Congres
Voorzitter van het Interkerkelijk beraad in Overheidszaken (CIO)
Lid Raad van Advies Nederlands Christelijke Sport Unie
Lid Wetenschappelijke raad T.M.C. Asser Instituut
Lid van het Curatorium van de NCW
Lid en/of voorzitter Commissie Toekomst Openbaar Ministerie
Lid en/of voorzitter Commissie Toekomst
Lid en/of voorzitter Onderzoek Publieke Omroep
000100-000702 Voorzitter Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid
000500-000402 Voorzitter Commissie inzake WAO
(292) Lid en/of voorzitter Commissie grondrechten in het digitale tijdperk
000891-270192 Lid Commissie toewijzing etherzendtijd voor commerciŽle omroep
(292) Voorzitter Tijdelijke Adviescommissie Toezicht Telecommunicatie
Voorts was hij lid en/of voorzitter van een aantal adviescommissies, welke zijn niet genoemd?
1997 CDA minister
000000-000702 Lid Stichtingsbestuur Katholieke Universiteit Brabant
221297-220702 Raad van State Lid benoemd bij K.B. van 060297
010198-2002 20 Raad van State Staatsraad
2001-2002 leidde commissie die adviseerde over de WAO-problematiek
170502-040702 CDA-informateur
240103-050203 2003 CDA-informateur samen met F. Leijnse
NU
220702 Minister van Justitie op voordracht van het CDA in het Kabinet-Balkenende
NEVENFUNCTIES
Lid bestuur Kerk en School
Lid curatorium Stichting Theologische Faculteit Tilburg
Bijzonderheden! CDA informateur en Minister van Justitie mr. J.P.H. Donner (24) deed als staatsraad bij de Raad van State samen met mr. W.C.E. Hammerstein-Schoonderwoerd (28) en mr. J.R. Schaafsma, (39) Leden, in tegenwoordigheid van mr. A.J. Kuipers, ambtenaar van Staat een uitspraak als rechter terwijl hij helemaal geen rechter meer was!
Bijzonderheden! Bracht in 2002 een nieuwe Wet justitiŽle gegevens in het Staatsblad. Hierdoor kunnen onder meer gegevens over zedenmisdrijven veel langer worden bewaard. Verder wordt beter aangesloten bij privacybepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens
Bijzonderheden! Bracht in 2002 samen met minister Kamp een wet in het Staatsblad waardoor bepalingen van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies worden geÔntegreerd in een nieuwe Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Daarnaast wordt een deel van de tekst van de Huurprijzenwet woonruimte overgeheveld naar de nieuwe titel 7.4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Hierdoor wordt de huur(prijs)wetgeving vereenvoudigd en moet grotere uniformiteit in de uitspraken van de huurcommissies worden bereikt.
Bijzonderheden! Kwam in 2002 met plannen voor het op ťťn cel plaatsen van twee gedetineerden
Bracht in 2003 een wetswijziging tot stand waarmee een wettelijke basis wordt gegeven aan DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken. Bijzonderheden! De bestaande regeling voor DNA-onderzoek in strafzaken stond slechts vergelijking van DNA-profielen toe. Met de wetswijziging worden de bestaande strafrechtelijke onderzoeksmogelijkheden uitgebreid.
Bijzonderheden! (292) Bracht in 2003 een wetswijziging tot stand waardoor het ongecontroleerd gebruik van verborgen camera's aan banden wordt gelegd
Bijzonderheden! (292) Bracht in 2003 samen met staatssecretaris Wijn een wet tot stand waardoor er een wettelijke basis komt voor het gebruik van de elektronische handtekening
Bijzonderheden! Bracht in 2003 wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek tot stand die tot betere bescherming van huizenkopers moeten leiden. Er wordt onder andere een bedenktijd van drie dagen ingesteld bij de koop van onroerend goed. Bij koop/aanneming van een nieuw gebouwde woning kan 5 procent van de prijs in depot worden gestort bij de notaris in verband met eventuele na de levering blijkende gebreken
Familie/gezin
Samenlevingsvorm gehuwd te Amsterdam, 230673
Familierelaties
24 Zoon van A.M. Donner, lid Europees Hof van Justitie
24 Kleinzoon van J. Donner, minister en president Hoge Raad
428 Gezocht aanvullende informatie en documentatie over de oudste grondwet uit de geschiedenis van Nederland
Bijzonderheden!
182 Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
Bijzonderheden!
De theoretische missie van het Ministerie van Justitie in de praktijk, afhandeling brief Hop aan de MINISTER-PRESIDENT om waarden en normen in de jeugdzorg in te voeren
110903-260605 Contactjournaal brief Hop aan de MINISTER-PRESIDENT J.P. Balkenende
260605 Nog steeds geen antwoord
van Minister van Justitie J.P.H. Donner
451 De eerste Balkenende-norm. 241003 Antwoord De MINISTER-PRESIDENT aan J. Hop "Gezien het onderwerp heb ik uw brief onder de aandacht gebracht van de eerstverantwoordelijke bewindspersoon, de Minister van Justitie, met het verzoek de behandeling over te nemen" Minister van Algemene Zaken, voor deze, drs. P.H.A.M. Huijts. 110903 Brief J. Hop aan J.P. Balkenende om "Normen en Waarden te integreren in de jeugdzorg"
Aandachtsvestiging!
375 JUSTITIE NEGEERT MEINEED! Aannemer Karel de Werd vecht al 28 jaar tegen liegende vakbondsbestuurders nformatie en toelichting: K.H. de Werd, Postbus 36157, 1020 MD Amsterdam


M.0139 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 94 93
Werkzaam Gemeente secretarie te Amsterdam 1966
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 250779
Rechter rechtbank Amsterdam 20880
Raadsheer Hof Amsterdam 190886
GEEN NEVENFUNCTIES C250101 J. Hop bijbanenregister rechtbank Amsterdam


H.J.
NLRM 71
Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 10564


J.W. van 0456
NLRM 94 95 96 97 98
Senior algemeen jurist afdeling Algemene Juridische Zaken Provincie Gelderland GOG27-04-2010
Docent bestuursacademie Oost-Nederland Velp en later Maarssen GOG27-04-2010
Plaatsvervangend Lid Commissie van Bezwaar en beroepschriften gemeente Bergh GOG27-04-2010
Lid vertrouwenscommissie Stichting Chr. Primair Onderwijs te Arnhem GOG27-04-2010
NU
Arnhem Rechterplaatsvervanger 210394
NEVENFUNCTIES
Concernjurist Concernstaf, Provincie Gelderland
Voorzitter BSC Sociale Diensten Oost Achterhoek (SDOA) Groenlo 01-01-2010
Voorzitter College van Kerkrentmeesters Prot. gemenete Huissen 01-07-2007
Voorzitter BSC gemeente Oost-Gelre en Lichtenvoorde 01-08-2002
freelance docent Langhenkel Opleiding en Training Zwolle
C1997--27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


A.C.J. van 0853 mw. (of A.Ch.J.)
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Jurist stafafdeling rechtspraak Raad van State
plaatsvervangend griffier Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 41186
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 10487
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 281087
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 141188
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 170691
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 290192
Vice-president rechtbank Den Bosch 20392
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger
Den Bosch Vice-president
NEVENFUNCTIES
gastlid oudervereniging Coornhert Gymnasium
Vice-voorzitter Commissie van Beroep NOVEA (Ned. Orde van registered EDP adviseurs
C310197 Hop bijbanenregister rechtbank Breda
Vice-president Rechtbank Den Haag 30-0102
Voorzitter Commissie van Beroep Nederlandse Orde van Registered EDP Auditors Amsterdam 010197
Secretaris bestuur Stichting Rijnlands Lyceum Wassenaar 010102


W.E.0950
NLRM 93 94 95 96 97 98
Gemeente Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10892
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250893
Rechter rechtbank Rotterdam 150494-GOG310504
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 200801
College van Beroep voor het bedrijfsleven Raadsheer 070700
Lid commissie bezwaar- en beroepschriften te Nootdorp
Lid Ombudscommissie van Nootdorp te Nootdorp
Lid van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registerinformatici te Zeist
C1997-310504 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven.
lid raad van beroep Vereniging van Registerinformatici
Plaatsvervangend voorzitter Adviescommissie Beoordelingen van het Ministerie van Buitelandse Zaken Den Haag 010103
Lid klachtencommissie Gemeente Nootdorp Nootdorp 01-0497 eind 31-1201
Lid commissie bezwaar- en beroepschriften Gemeente Nootdorp Nootdorp 01-0991 eind 31-1201 dhr. mr. W.E. Doolaard

Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 07-0700
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag 20-0801
lid raad van beroep Vereniging van Registerinformatici
Plaatsvervangend voorzitter Adviescommissie Beoordelingen van het Ministerie van Buitelandse Zaken Den Haag 010103
Lid klachtencommissie Gemeente Nootdorp Nootdorp 01-0497 31-1201
Lid commissie bezwaar- en beroepschriften Gemeente Nootdorp Nootdorp 01-0991 31-1201 S.R. Doop
Lid-verpleegkundige CMT 368
Verpleegkundig Afdelingshoofd


A.J. van
NLRM ?
Rechter Middelburg GOG050203
NEVENFUNCTIES
Lid beroepsgroep Juristen van Amnesty International te Amsterdam
C1997-GOG050203 Hop bijbanenregister rechtbank Middelburg


F.J.W.M. van 0549
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter van de Kiesraad te Den Haag
Voorzitter van de Stichting Dominicus Savio te Rotterdam
Bestuurslid van het Saint Laurens-instituut te Rotterdam
Lid algemeen bestuur Hogeschoolraad Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid dagelijks bestuur Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam
Ministerie van Binnenlandse Zaken openbaar lichaam Rijnmond 10879
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 110783
Rechter rechtbank Rotterdam 61285
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 180190
Rotterdam Vice-president 010193
Den Haag Hof Raadsheer 01-1003
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010105
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 011003
NEVENFUNCTIES
Substituut-ombudsman Nationale Ombudsman 's-Gravenhage
Bestuurslid Hockeyclub Rotterdam
Lid Curatorium Beroepsopleiding Advocatuur 15-03-2005
C1997-260606 Hop bijbanenregister Den Haag


M.P.F. van 1149
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 03 04 1794
Werkzaam bedrijfsleven 10877
Raio rechtbank Roermond 10879
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 50285
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 40485
Rechter rechtbank Roermond 230486
Kantonrechterplaatsvervanger Roermond 20490
Kantonrechterplaatsvervanger Venlo 20490-GOG060404
Kantonrechter Roermond 301090-GOG060404
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 150191-GOG060404
NU
Roermond Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Katholiek Onderwijs Weert-Zuid (Jur/fin/medezeggenschapcommissie)
Bestuurslid Stichting Centrale Administratie Onderwijs te Weert
Plaatsvervangend lid Kamer van Toezicht voor notarissen en kandidaat-notarissen Roermond
Docent Hafkamp Opleidingen BV Venlo
C000498-060404 Hop bijbanenregister Roermond


R.B.M. van
NLRM 71 80 87 88/89 90
Kantonrechterplaatsvervanger Eindhoven 230162
Kantonrechterplaatsvervanger Eindhoven 101276


C.J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 100172
NU
Haarlem Rechterplaatsvervanger
C2001-020904 Hop bijbanenregister Haarlem

D.R.
NU
Haarlem Rechterplaatsvervanger 010100
NEVENFUNCTIES
Advocaat, bekende truc zich geen opgave te doen waar deze advocaat is!
C2001-020904 Hop bijbanenregister Haarlem


B.1050
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1803
Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat notarissen te Middelburg
Advocaat en Procureur te Dordrecht of Middelburg0971
Advocaat en Procureur te Middelburg1172
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 200788
Rechterplaatsvervanger rechtbank Middelburg 191288
Rechter rechtbank Middelburg 290190
Kantonrechter Middelburg 60192-GOG090504
Kantonrechterplaatsvervanger Oostburg 40392-GOG090504
Kantonrechterplaatsvervanger Terneuzen 40392-GOG090504
Kantonrechterplaatsvervanger Zierikzee 40392-GOG090504
Rechterplaatsvervanger rechtbank Middelburg 40392-GOG090504
NU
Middelburg vice-president 010102
C090504-211204 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-211204 Hop bijbanenregister Middelburg


A.G. van mw. mr.
NU
Arnhem Rechter KIR 2000-01-28-GOG27-04-2010
NEVENFUNCTIES
Lid vertrouwenscommissie seksuele intimidatie Kamer van Koophandel Gooi- & Eemland Amersfoort 1996-01-01
C221003-281008 Hop GOG27-04-2010 bijbanenregister rechtbank Arnhem
swsg44200840 De A.G. van Doorn-norm inzake wijziging verblijfplaats pleegkind. Op grond van overgelegde bescheiden en hetgeen ter zitting is besproken, is de kinderrechter van oordeel dat wegens de voortdurende spanningen tussen moeder en pleegouders rondom de bezoekregeling, de onderlinge bejegening en het wederzijdse wantrouwen, de wijzing van de verblijfplaats van de minderjarige in het belang van de ontwikkeling van de minderjarige is. Bron: Zaak 141410/JERK 06-15830 20 juni 2006.
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?


H.W. van
NLRM 80
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 250779

Mr. H.W. van Doorn

 

Mr. H.W. van Doorn bracht in 1974 wetjes tot stand waarbij het (Europese) Verdrag van Straatsburg inzake voorkoming van radio- en t.v.-uitzendingen door stations buiten nationaal gebied werd goedgekeurd en waardoor de Telefoon- en telegraafwet 1904 hieraan werd aangepast (de zgn. anti-piratenwetjes). Daardoor kon een einde worden gemaakt aan de uitzendingen van de piratenzender "Radio Veronica" vanaf de Noordzee

Mr. H.W. van Doorn weigerde in maart 1963 als KRO-voorzitter aanvankelijk gehoor te geven aan een verzoek van de staatssecretarissen Scholten en Van Houten om een interview met de Franse politicus Bidault niet uit te zenden. Na dreiging door de regering om de KRO van de zender te halen, werd het interview onder protest toch niet uitgezonden.

Mr. H.W. van Doorn, Bekwame progressieve katholieke magistraat, die in 1956 als voorzitter van de KVP harde strijd voerde tegen de PvdA, maar later uit onvrede over de koers van zijn partij uit de Kamer trad. Minister van CRM voor de PPR in kabinet-Den Uyl  i. Maakte tijdens zijn ministerschap een einde aan radiopiraten die vanuit de Noordzee uitzonden. Voor hij de politiek inging advocaat-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof waar hij vele malen de doodstraf eiste tegen landverraders. Later de dominante voorzitter van de KRO. Eigenzinnig, autoritair en moedig man, die tegen de waan van de dag durfde in te gaan.

KVP, PPR
in de periode 1956-1977: lid Tweede Kamer, minister

[ V ][ ^^ ]

voornamen (roepnaam)

Henry Willem (Harry)

[ V ][ ^^ ]

personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 oktober 1915

overlijdensplaats en -datum
Amersfoort, 12 januari 1992

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

[ V ][ ^^ ]

partij/stroming

partij(en)

-

  

K.V.P. (Katholieke Volkspartij), tot 26 februari 1968

-

  

P.P.R. (Politieke Partij Radikalen), van 27 april 1968 tot 8 februari 1986

-

  

P.v.d.A. (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1986


[ V ][ ^^ ]

loopbaan

-

  

waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie te Rotterdam, van 1942 tot januari 1944

-

  

ambtenaar Openbaar Ministerie te Rotterdam, van 4 januari 1944 tot 1951

-

  

waarnemend advocaat-fiscaal bij het bijzonder gerechtshof te 's-Gravenhage, van 1947 tot 1948

-

  

advocaat-fiscaal bij het bijzonder gerechtshof te 's-Gravenhage, van 1948 tot april 1951

-

  

belast met reorganisatie, ministerie van Justitie, van januari 1951 tot januari 1952

-

  

substituut-Officier van Justitie te Rotterdam, van 21 april 1951 tot juli 1956

-

  

ambtenaar afdeling politie, ministerie van Justitie, vanaf januari 1952

-

  

lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juli 1956 tot 28 februari 1968

-

  

voorzitter K.R.O. (Katholieke Radio Omroep), van 1961 tot 11 mei 1973

-

  

minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, van 11 mei 1973 tot 19 december 1977

-

  

rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Utrecht, van september 1979 tot oktober 1985


[ V ][ ^^ ]

partijpolitieke functies

-

  

lid bestuur K.V.P. afdeling Rotterdam, van 1945 tot 1946

-

  

lid bestuur K.V.P. afdeling Hillegersberg, van mei 1951 tot 1952

-

  

lid bestuur K.V.P. kamerkring Rotterdam, van 1952 tot 2 april 1954

-

  

voorzitter K.V.P., van 23 januari 1954 tot 23 juni 1962


[ V ][ ^^ ]

nevenfuncties

overzicht

-

  

voorzitter Vereniging van katholieke gezinsvoogdij en patronage "Sint Raymundus" te Rotterdam, omstreeks 1954

-

  

lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, omstreeks 1959

-

  

lid bestuur N.R.U. (Nederlandse Radio Unie), van 1961 tot 1966

-

  

lid bestuur N.T.S. (Nederlandse Televisie Stichting), van 1961 tot 1966

-

  

lid Pacificatiecommissie voor de omroepkwestie, van 30 december 1963 tot 1965

-

  

voorzitter sectie gevangeniswezen, Centrale Raad van Advies voor het gevangeniswezen, de Psychopatenzorg en de Reclassering,, omstreeks 1970 tot mei 1973

-

  

voorzitter Federatie Omroepverenigingen, van 1971 tot mei 1973 (NOS)

-

  

voorzitter Nederland Centrum Buitenlanders, van 1978 tot 1992

-

  

voorzitter Algemene Reclasseringsvereniging, omstreeks 1984


gedelegeerde commissies

-

  

voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp wijziging van de Loterijwet en de ontwerp-wet op de Loterijbelasting (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 1959 tot juli 1960

-

  

voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp wijziging Loterijwet en de ontwerp-wet op de Loterijbelasting (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van maart 1961 tot juli 1961

-

  

voorzitter Commissie van Voorbereiding voor de Nota betreffende "de zaak Van der Putten" (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 23 mei 1962 tot 20 februari 1963 (leidde van februari tot mei 1962 ook een commissie die de procedure vaststelde)


[ V ][ ^^ ]

opleiding(en)

type of school en plaats middelbaar onderwijs

-

  

gymnasium R.K. St. Aloysius College te 's-Gravenhage


academische studie en universiteit

-

  

rechten Rijksuniversiteit Leiden, van 1935 tot 1940


[ V ][ ^^ ]

activiteiten

als parlementariŽr

-

  

Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie-aangelegenheden en met financiŽn

-

  

Was in 1957 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Politiewet

-

  

Behoorde in 1957 tot de minderheid van zijn fractie die tegen de ontwerp-Deltawet stemde

-

  

Behoorde in 1963 tot de minderheid van zijn fractie die vůůr een motie-Kranenburg stemde, waarin de regering onbevoegd werd verklaard op grond van het televisiebesluit 1956 preventief toezicht uit te oefenen op tv-uitzendingen

-

  

Behoorde in 1964 tot de minderheid van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Instelling openbaar lichaam Rijnmond stemde

-

  

Behoorde in 1964 tot de minderheid van zijn fractie die vůůr het (onaanvaardbaar verklaarde) amendement-Scheps stemde, waardoor de Bijlmermeer bij de gemeente Amsterdam zou worden gevoegd

-

  

Stemde op 14 oktober 1966 tegen de motie-Schmelzer, die leidde tot de val van het kabinet-Cals/Vondeling

-

  

Behoorde in februari 1968 met Kessel en Westerterp tot de minderheid van de K.V.P.-fractie die vůůr een motie-Aarden stemde, waarin om verhoging van het budget voor ontwikkelingshulp werd gevraagd


als bewindspersoon

-

  

Bracht in 1974 wetjes tot stand waarbij het (Europese) Verdrag van Straatsburg inzake voorkoming van radio- en t.v.-uitzendingen door stations buiten nationaal gebied werd goedgekeurd en waardoor de Telefoon- en telegraafwet 1904 hieraan werd aangepast (de zgn. anti-piratenwetjes). Daardoor kon een einde worden gemaakt aan de uitzendingen van de piratenzender "Radio Veronica" vanaf de Noordzee

-

  

Stelde in september 1974 het Bedrijfsfonds voor de Pers in, nadat hij eerst via een ad hoc-regeling dagblad "De Tijd" had ondersteund (overigens tevergeefs). De Tweede Kamer bekritiseerde deze steun via een ad hoc-regeling zonder dat er een Bedrijfsfonds was dat hierover kon adviseren.

-

  

Gaf in 1974 de Stichting Amsterdamse Draadloze Omroep (STAD) een vergunning om in de Amsterdamse regio (experimenteel) een regionale radio-omroep te starten.

-

  

Bracht in 1974 de Sportnota en de Knelpuntennota Welzijnsbeleid uit

-

  

Installeerde op 17 december 1974 de Nationale Commissie voor Emancipatievraagstukken en diezelfde maand het Nationaal Comitť Internationaal Jaar van de Vrouw 1975

-

  

Bracht in 1975 de Tijdelijke verstrekkingenwet Maatschappelijke Dienstverlening tot stand, die beleidsregels voor gesubsidieerde instellingen zoals dagverblijven voor gehandicapten bevat. Deze beleidsregels ontbraken doordat deze instellingen onder de werking van de AWBZ waren gebracht.

-

  

Benoemde in 1975 zijn partijgenoot Jurgens tot voorzitter van de N.O.S.

-

  

Bracht in 1975 met staatssecretaris Van Hulten nota's inzake het Massamediabeleid en inzake de draadomroep uit

-

  

Gaf in 1975 toestemming voor de nieuwe (klassieke) zender Hilversum IV

-

  

Bracht in 1975 de Nota Adviesaanvraag Algemeen Maatschappelijk Werk uit

-

  

Bracht in 1976 de Nota Kunst en Kunstbeleid, de Nota orkestenbestel, de Nota Toneelbeleid, de Nota 'Naar een nieuw museumbeleid' en de Emancipatienota uit

-

  

Beperkte in 1976 de mogelijkheden voor omroeporganisaties om via de t.v. reclame te maken voor zichzelf en voor het eigen omroepblad en om leden te werven via aanbiedingen van boeken, platen etc.

-

  

Bracht in een 1977 een wet tot stand waarbij de Raad voor de Kunst werd gemoderniseerd. Er komt een systeem van voordrachten door organisaties voor de benoeming van de leden.


[ V ][ ^^ ]

wetenswaardigheden

algemeen

-

  

Weigerde in maart 1963 als KRO-voorzitter aanvankelijk gehoor te geven aan een verzoek van de staatssecretarissen Scholten en Van Houten om een interview met de Franse politicus Bidault niet uit te zenden. Na dreiging door de regering om de KRO van de zender te halen, werd het interview onder protest toch niet uitgezonden.

-

  

Stapte in 1968 met Aarden, Janssen en mevrouw Kessel uit de K.V.P.-fractie. In tegenstelling tot hen vertrok hij als Tweede-Kamerlid.


uit de privť-sfeer

-

  

Fervent pijproker

-

  

Eiste onder de bijzondere rechtspleging verscheidene malen de doodstraf, maar was blij dat het gewone strafrecht in Nederland de doodstraf niet kent.

-

  

Eiste de doodstraf tegen de landverrader Anton van der Waals die schuldig was aan de dood van tachtig mensen en woonde als advocaat-fiscaal diens fusillade persoonlijk bij.

-

  

Zijn vader was eigenaar van een winkel in parfumerie-artikelelen en later accountant


woonplaats(en)/adres(sen)

-

  

's-Gravenhage, van 6 oktober 1915 tot 1924

-

  

Voorburg, vanaf 1924

-

  

Rotterdam, Statenlaan 9, omstreeks 1957 tot 1962

-

  

Baarn, Prinses Marielaan 2, van 1962 tot januari 1992


ridderorden

-

  

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1966

-

  

Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 11 april 1978


verenigingen, sociŽteiten, genootschappen
lid Sint Vincentius-Vereniging

[ V ][ ^^ ]

publicaties/bronnen

publicaties over

-

  

J. Bosmans, "Doorn, Henri Willem van (1915-1992)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel VI (elektronische versie)

-

  

"Oud-minister Harry van Doorn: 'Ik hoefde nooit twee keer te zeggen dat ik iets niet pikte', in: Haagse Post, 2 aug. 1980

-

  

Kees Bastianen, "Mr Harry van Doorn stond model voor een linkse hťťr" (in memoriam), De Volkskrant, 14 jan. 1992


Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

[ V ][ ^^ ]

familie/gezin

naam vader
J.W.J. van Doorn, Jan Willem Joseph

naam moeder
E.H.M. Derboven, Elizabeth Hendrika Maria

samenlevingsvorm
gehuwd, 17 maart 1942

naam partner
H. de Jager, Hans

kinderen
2 zoons en 4 dochters

broers en zusters
5 broers en/of zussen (zelf het tweede kind)

 

J.M. van Doorne
Lid-tandarts CMT 368
Joyce Tol Fonds, bestuurslid
Schuiringa Fonds, bestuurslid


J.H.
NLRM 71 80 87 88/89
Kantonrechterplaatsvervanger Zuidbroek 70951
Kantonrechterplaatsvervanger Groningen 91182
Kantonrechterplaatsvervanger Groningen 40987


G.J.H.0446
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 181292
Rechter rechtbank Den Haag 241193-GOG310504
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger 110901
Centrale Raad van Beroep Raadsheer 160800
NEVENFUNCTIES
Vrijwilliger bij de Vereniging Wereldkinderen
Lid Commissie van Beroep voor de HBO-Raad
C1995-310504
Lid Raad van Toezicht Federatie Autorijschoolmanagement FAM Waalwijk 200597
Secretaris Onderhoudscommissie Vereniging beheer Villapark Groenhoven 250298
voorzitter Klachtencommissie Faunafonds Dordrecht 010304
C1997-150704 Hop bijbanenregister Den Haag


J.D.G.J.0461 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Juridisch adviseur Centraal Advocaatbureau voor Publiek Recht en Administratie
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 81193
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10194
Rechter rechtbank Rotterdam 160195
NU
Rotterdam rechter 010101
NEVENFUNCTIES
Docent bestuursprocesrecht beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten te Rotterdam
Lid bezwarenadviescommissie Personele Aangelegenheden Raad van State te Den Haag
Medeauteur losbladige uitgave Het Burgerlijke ambtenarenrecht VUGA te Leidschendam
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam


A.J.T.
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 110985
Lid Hoog Militair Gerechtshof
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 210487
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 10191
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 10792
Raadsheerplaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494
NU
Utrecht Rechterplaatsvervanger
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


M.A.1047
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Amsterdam Rechterplaatsvervanger 030386
NEVENFUNCTIES
Directeur Mees Pierson NV. Adam
directeur ABN/AMRO Bank N.V. Amsterdam
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


B.0401
NLRM 71
Advocaten procureur Leeuwarden0129
Waarnemend griffier rechtbank Leeuwarden 30129
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Leeuwarden 0535-010543
Kantonrechterplaatsvervanger Leeuwarden 80839
Kantonrechter Sneek 241042
Rechter rechtbank Leeuwarden 210946
Vice-president Idem 220563


L.0730
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raad van State
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 10181
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 40484
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 11087
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494
Raadsheerplaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10895


M.P.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Groningen Kantonrechterplaatsvervanger 060875
Groningen rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Kon. Natuurkundig Genootschap
Bestuurslid commissie voor Spijsuitdeling
432 Arbiter stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"
Advocaat te Groningen Dorhout c.s. Advocaten beŽdiging 1964
Ministerie VWS, Secretaris Medisch tuchtcollege Groningen
Lid Raad van Discipline NOvA
Bestuurslid Stichting Pepergasthuis Pepergasthuiskerk, Aduarder Gasthuis en Afijn Wilsoorgasthuis
Arbiter VEVA
Commissaris J. Kerkhovenpolder BV
bestuurslid Stichting Wetex
Bestuurslid Stichting Verenigde Groningen Gasthuizen
Bestuurslid Stichting VondelflatP. geboren 0335
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetensch. ass. R.U. Leiden, tevens Werkzaam afdeling Wetgeving Ministerie van Justitie 10164
Raio te Alkmaar en Assen Raio 10165
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Assen 10565
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Groningen 160965
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 160667
Als stagiaire Werkzaam Advocatenkantoor te Groningen 010869
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 100271
Substituut-griffier rechtbank Assen 190172
Plaatsvervanger Officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 240974
Substituut Officier van Justitie Parket Groningen 211075
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 211276
Waarnemend Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 10493
Advocaat-generaal ressortparket Leeuwarden 11096
HOOFD
Leeuwarden ressortparket
NEVENFUNCTIES
Ministerie VWS Medisch Tuchtcollege Groningen SecretarisNFO
Betrokken bij de zaak Lancee
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.

P.
NLRM 71
Rechterplaatsvervanger rechtbank Groningen 200757


W.G.0742
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Hilversum 141091
Kantonrechterplaatsvervanger Hilversum 271191-GOG041104
NU
Hilversum Kantonrechterplaatsvervanger
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor Derks, Star Busmann beŽdiging 1972
advocaat procureur / lid van de Maatschap CMS Derks Star Busmann Utrecht
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


Th.M.0133
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Eindhoven 1963
Rechter rechtbank Den Bosch 110275
Raadsheer Hof Den Bosch 301179
Vice-president Hof Den Bosch 130787
Kantonrechterplaatsvervanger Eindhoven 250188
CoŲrdinerend vice-president Hof Den Bosch 281094
Vice-president Hof Den Bosch 120496
Kantonrechterplaatsvervanger Helmond 40397
NU
Den Bosch Hof Vice-president
Eindhoven Kantonrechterplaatsvervanger
Helmond Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep voor het Katholiek basisspeciaal en voortgezet
speciaal onderwijs in Zuid Nederland
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep voor het Katholiek voortgezet Onderwijs
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep voor het Katholiek Beroepsonderwijs
Lid Commissie van Beroep voor het confessioneel middelbaar beroepsonderwijs
Lid Commissie van Beroep Katholieke Universiteit Nijmegen en KU Brabant
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Dobberen BV. gevestigd te Horn
Voorzitter bestuur Stichting Administratie Kantoor NTI statutair gevestigd te Nuenen
C1997 Hop bijbanenregister Den Bosch


B.J. VAN Mw
NLRM 03
Hoge Raad gerechtsauditeur 010302
C221003-310504 Hop bijbanenregister Hoge Raad
Medewerker Wetswinkel Voorburg 11-0403


I.C.J.I.M. van 0161 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Almelo 10487
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zutphen 231192
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 10493
Kantonrechterplaatsvervanger Apeldoorn 270433
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 270493
Kantonrechterplaatsvervanger Groenlo 270493
Kantonrechterplaatsvervanger Zutphen 270493
Kantonrechterplaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 150993
Rechterplaatsvervanger Zwolle 010102-GOG221003
NU
Zutphen Rechter 010894
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie BOPZ St. Ziekenhuisvoorzieningen Twente en Oost-Achterhoek
Lid Ouderraad buitenschoolseopvang St. De Garve Lochem
Voorzitter gemeenschappelijke ouderraad St. De Garve Lochem 010101
Lid ondernemingsraad rechtbank Zutphen 010102
Voorzitter medezeggenschapsraad rechters Zutphen 010101-311201
C1997-221003 Hop bijbanenregister Zutphen
Vice-president Rechtbank Zutphen ingang 010102
voorzitter klachtencommissie BOPZ St. ziekenhuisvoorzieningen Twente en Oost-Achterhoek 010199
Secretaris Stichting Katholiek Basisonderwijs Oost Gelderland Ruurlo 01-1203
Lid Stichting Katholiek Basisonderwijs Oost Gelderland Ruurlo 01-0703
voorzitter medezeggenschapsraad rechters Zutphen 010101 eind 31-1201
Lid Ondernemingsraad Rechtbank Zutphen Zutphen 010102 eind 010103
voorzitter gemeenschappelijke ouderraad St. de Garve Lochem 010101 eind 010104
lid Ouderraad Buitenschoolse Opvang St. de Garve Lochem 010101 eind 010104


J.A. VAN
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur 010199
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 020502
NU
Den Haag Rechter 010504
C221003-090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-090704 Hop bijbanenregister Den Haag


K.H.J.1226
NLRM 80 87 88/89
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 250978
Lid Centrale Raad van Beroep 50381


A.A.E. mw.
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 070803
Advocaat Allen & Overy Amsterdam
NU
Amsterdam Rechter 011004
C260606 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen
C041104-260606 Hop bijbanenregister Amsterdam

A.J.A. van
NU
Dordrecht Rechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Hoofd juridische en bestuurlijke zaken van de Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland te Rotterdam
C40897-GOG180305
Let op! Dit is niet dezelfde DORST, AJA als in Den Haag!


A.J.A. van 0149
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Hogeschool te Tilburg 161073
Gerechtsauditeur Hoge Raad 190778
Rechterplaatsvervanger rechtbank Dordrecht 210580
Rechter rechtbank Haarlem 250281
Raadsheer Hof Den Haag 90487
Advocaat-generaal Hoge Raad 160693
NU
Hoge Raad Raadsheer 280799
NEVENFUNCTIES
Lid comissie van bijstand Verkeersrecht (ANWB)Den Haag 010197
Auteur Handboek Strafzaken, losbladig (uitgever Gouda Quint)Deventer 010182
C1997-180305 Hop bijbanenregister Hoge Raad


H.A.B. van 0762 mw.
NLRM 97 98
NU
Dordrecht Rechterplaatsvervanger 281196
NEVENFUNCTIES
Hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken bij Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland te (Min. van V&W) Rotterdam
C010704 Hop bijbanenregister Dordrecht


M.I.0257 mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Ambtenaar Hof Leeuwarden 150885


G.J. van 0719
NLRM 71 80 87 88/89
Advocaat en procureur Almelo en Hengelo 1943
Waarnemend griffier Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Almelo 160646
Waarnemend griffier rechtbank Almelo 190847
Waarnemend griffier Raad van Beroep (s.v.) Arnhem 80548
Substituut-griffier rechtbank Almelo 90850
Rechterplaatsvervanger rechtbank Almelo 240457
Griffier rechtbank Almelo 110763
Gerechtsauditeur rechtbank Almelo 180177


F.O. van der
NLRM 91 92
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 230780
Kantonrechterplaatsvervanger Brielle en Sommelsdijk 170691


P.T. van der
NLRM 91 92
Kantonrechterplaatsvervanger Wageningen 300876
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 151281
Kantonrechterplaatsvervanger Tiel 190684
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 170189
Kantonrechterplaatsvervanger Arnhem 20591


H.P.S. 0754 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 160184
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 251089
NU
Maastricht Rechter 310591
C060704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C050101-060704 Hop bijbanenregister Maastricht


T.J.1141
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Haarlem Kantonrechterplaatsvervanger 50882
NU
Haarlem Rechterplaatsvervanger 10792 en 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Haarlem bij Pot Jonker Hoogendoorn
Directeur van de Kennemer Eem BV, Haarlem
Lid v.h. bestuur van de Verening tegen de kwakzalverij, Amsterdam
Bestuurslid van de Stg. Haarlemse Ondernemers SociŽteit, Haarlem
Bestuurslid (pennigmeester)van de Vereniging van Milieurecht Advocaten, Den Haag
Voorzitter van de Stg. Derdengelden Pot Jonker Advocaten, Haarlem
C2001-020904 Hop bijbanenregister Haarlem


K.J. van 0417
NLRM 71 80 87
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 250543
Burgemeester Doniawerstel 160846
Kantonrechterplaatsvervanger Heerenveen 271147
Kantonrechterplaatsvervanger Sneek 11160
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 280562
Kantonrechter Beetsterzwaag 240463
Opdracht kantonrechter werkzaam Leeuwarden 240463
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 281075
President-plaatsvervanger. Permanente Krijgsraad in de Nederlandse Antillen voor de Zeemacht 120477
Raadsheer Hof Leeuwarden 21278
Kantonrechterplaatsvervanger Leeuwarden 120984
Kantonrechterplaatsvervanger Sneek 120984
Kantonrechterplaatsvervanger Heerenveen 120984
Kantonrechterplaatsvervanger Beetsterzwaag 120984


H.
NLRM 71 80
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 280564
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem 40165


W.Th.
NLRM 71 80
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 130557
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Haarlem kantoor van Diepen van der Kroef Lenior beŽdiging 1987


F.B.0410
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam 1935
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110746
Rechter rechtbank Amsterdam 10448
Vice-president rechtbank Amsterdam 120859
Raadsheer Hof Amsterdam 70164
Vice-president Hof Amsterdam 190278


R.A.1157 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Lid examencommissie opleidingen sociaal recht OSR te Utrecht op het vakgebied huurrecht
Vast docent huurrecht VSO Voortgezette Stagiaire opleiding OSR en specialistische opleiding SSR
Lid oudercommissie stedelijk Gymnasium te Leiden
Universitair docent aan de Rijks Universiteit te Leiden
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 20394
Rechter rechtbank Den Haag 11195
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 210197
NU
Den Haag rechter
Den Haag Kantonrechterplaatsvervanger
Den Haag Vice-president 21-0802
Arnhem Hof Raadsheer
NEVENFUNCTIES
Coauteur boek Hoofdstukken Huurrecht voor de praktijk 1994
Medeauteur en auteur handboek Tekst en Commentaar Huurrecht Kluwer
Auteur onderdeel voogdij boek 1 in Tekst en Commentaar BW
Lid Medisch Tuchtcollege Den Haag
C1997 Hop bijbanenregister Den Haag


L.W.M.M.0111
NLRM 71 80
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 240539
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 40841 dem Rotterdam 10442
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Amsterdam 120645 tot 10150
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 191249
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 210551
Rechter Idem 10357
Kantonrechter Haarlem 221161
Raadsheer Hof Amsterdam 210765


M.L.0638 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam NOVIB Den Haag 1961
Werkzaam reclasseringsinstituut Haarlem 1970
Raio rechtbank Arnhem 10274
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 280478
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 141178
Rechter rechtbank Arnhem 101179
Rechterplaatsvervanger Arrondissementsrechtbank Arnhem 70688
Rechter rechtbank Arnhem (parttime) 10190
Vice-president rechtbank Arnhem 111291
CoŲrdinerend vice-president rechtbank Arnhem 10197
NU
Arnhem Vice-president 010999
Nijmegen Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Verpleegkundige op oproep werkzaam voor de districtskruisvereniging Zuid-Gelderland te Nijmegen
Secretaris Stichting 'het Kerkje van Persingen'
Plaatsvervangend Voorzitter regionaal tuchtcollege te Zwolle 011297-180803
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem

 

 

 

Dhr. L. Dragt 1/9/2005 1/9/2009 (herbenoeming) 1/9/2013

Voorzitter Raad van Toezicht Ziekenhuis St. Jansdal (vanaf 1/7)

Bezoldiging  5.800 1.615

Lid auditcommissie Voorzitter Stichting Bouw research

Commissaris Rabobank Randmeren

Voorzitter raad van commissarissen Best Fencing

Commissaris Rijsenburg Invest

Voorzitter raad van commissarissen Ursem Bouwgroep

Associated Partner Mazars Berenschot

Adviseur Estella Fonds

 R.M.
NU
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C2004 Voorzitter bestuursvereniging gemeente Doodewaard
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister Arrondissementsparket Arnhem
Memo deskundigenrapport 185 n maart 2005 zijn de OM-bijbanenregisters bij het arrondissementsparket en het ressortsparket in Arnhem overgeschreven door een vader waarvan een omgangsregeling met zijn kinderen door het rechtersleger is afgewezen. Tijdens deze inzage is de OM-nevenfunctie Lid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Gelderland bij Officier van Justitie A. Verhaar aangetroffen. Beleefd verzoek ik alle lezers van mijn website alle namen van leden van Raad van Toezicht bij de Bureaus Jeugdzorg op te vragen en overal in het land OM-bijbanenregisters over te schrijven om de infiltratie van het Openbaar Ministerie in de Bureaus Jeugdzorg in kaart te kunnen brengen.
Recht op correctie. Het OM wordt expliciet verzocht onverwijld te reageren indien bovengenoemde gegevens onjuist zijn door juiste gegevens toe te sturen!


H.1262 mw.
NLRM 96 97 98
Secretaris bij het college van Beroep Studie financiering
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 10895
NU
Assen rechter 010102
NEVENFUNCTIES
Penningmeester Sichting Mťťr Hoornse meer
Lid bezwaarschriftencommissie algemeen Gemeente Winschoten
C1997-150504 Hop bijbanenregister Assen


A.A.P.1143 drs.
NLRM 95 96 97 98
Secretaris Vereniging Familie en Jeugdrecht tot en met december 1997 landelijk
Advocaat te Leiden kantoor Geelkerken & Linskens beŽdiging 1976
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 160594
NU
Rotterdam Rechterplaatsvervanger
Den Bosch Hof Raadsheer 211200
C250101 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-220904 Hop bijbanenregister Den Bosch
lid SSR-reunistenkring Voorschoten/Wassenaar
lid van de raad van toezicht Stichting Duijn en Rhijn

 

DRAISMA
I.C.E. Mr. Mw
Zutphen rechter-plaatsvervanger 270502
NEVENFUNCTIES
Advocaat GIBO groep Arnhem
Vice-voorzitter Klachtencommissie Jeugdzorg De Waarden/Dunamis Nijmegen 010198
Voorzitter Interne klachtencommissie Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland Arnhem 010197
C221003-180806 Hop bijbanenregister Zutphen

 


M.L.0638 mw.
NLRM 80 86 87
Werkzaam secretariaat NOVIB Den Haag 1961-1965
Werkzaam reclasseringsinstituut Haarlem 1970-1972
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 10274
Gerechtssecretaris rechtbank Arnhem0674
Secretaris arrondissementsparket Den Bosch0876
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 280478
Rechterplaatsvervanger Idem 141178
Rechter Idem 101179


R.1044
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 260385
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 240386
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 220886
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 10493
NU
Groningen parket
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid CAD Drenthe
Bestuurslid Stichting Godsdienst en Incest
Bestuurslid Nazorgproject Noord de Stichting STOEL te Assen
Lid Klachtencommissie Bureau Slachtofferhulp te Groningen
Werkgroep Kerk en Samenleving in Noord-Nederland
Stichting godsdienst en incest interkerkelijke organisatie die zich bezig houdt met preventieve
hulpverlening en slachtoffers van seksueel geweld
Lid Lions Musselkanaal
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


mw. mr. F.P. 0658
NLRM 91 29 93 94 95 96 97 98 02 03
Lid reunie commissie Vindicat Atque Polit Groningen 1985-01-01-2005-12-31
Ondervoorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 290491
Vice-voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 80794
NU
Zwolle Vice-president KIR 2000-01-28
Leeuwarden Hof raadsheerplaatsvervanger 1997-04-18
Raadsheerplaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 1999-08-25
NEVENFUNCTIES
lid bestuur Noord Nederlandse Golf & Country club Glimmen 2004-06-25
Lid Beoordelingscommissie nederlandse Golf Federatie De Meern 2004-01-01
C1997-260407 Hop bijbanenregister Zwolle
Aandachtsvestiging!
609 Zodra u een uitnodiging ontvangt voor een hoorzitting is het eerste wat u doet de namen van de rechters die de zaak gaan behandelen opvragen om onderzoek naar die rechters te kunnen doen
J. Hop zoekt afschrift beschikkingen van deze KIR met RvdK of "jeugdzorg" als procespartij


F.W. mw.
Lid Raad voor de Journalistiek (C010704 bijbanenregisters rechterlijke macht GOG)
hoofdredactrice Opzij
Lid Raad voor de Journalistiek niet-journalist
C230106, bijgewerkt n.a.v. klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's Weekblad


H.0637
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Almelo Raio 11066
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Almelo 10267
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Almelo 10269
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 10271
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Den Haag 10271
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 281272
Rechter rechtbank Almelo 81073
Kantonrechterplaatsvervanger Almelo 300876
Vice-president rechtbank Almelo 200580
Kantonrechterplaatsvervanger Almelo 50782
Kantonrechterplaatsvervanger Enschede 190386
Rechterplaatsvervanger rechtbank Groningen 290187
President rechtbank Almelo 100389-GOG221003
NU
Almelo vice-president 010703
Almelo Kantonrechterplaatsvervanger 310792
Enschede Kantonrechterplaatsvervanger 310792
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Raio Selectiecommissie
voorzitter Twents Juridisch Genootschap Twente 010174
voorzitter jury Christina Deutekom Concours Enschede 21-0202
C1997-300504 Hop bijbanenregister Almelo


drs. G.T.M.
directeur De Twentsche Courant Tubantia
Lid Raad voor de Journalistiek niet-journalist
C230106, bijgewerkt n.a.v. klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's Weekblad


dhr. mr. D. van 1240
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Raad van Discipline NOvA ressort Arnhem
Advocaat en Procureur te Arnhem0368
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 280177
Rechter rechtbank Arnhem 40778
Vice-president rechtbank Arnhem 230885
Kantonrechterplaatsvervanger Nijmegen 260189-GOG250407
Kantonrechterplaatsvervanger Terborg 30191-GOG250407
Kantonrechterplaatsvervanger Wageningen 160894-GOG250407
Kantonrechterplaatsvervanger Arnhem 10995-GOG250407
Kantonrechterplaatsvervanger Tiel 10995-GOG250407
NU
Arnhem Vice-president 1985-08-23
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Raad van Toezicht NVM 2002-01-01
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


G.W. van 14-06-1932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechterplaatsvervanger Apeldoorn 101160-GOG250407


dhr. mr. J. van 0560
NLRM 96 97 98
Lid commissie Ned. Chr. Radio Vereniging Hilversum
Lid Geschillen- , Beroeps- en Klachten College Nederlandse Rode Kruis
Juridisch medewerker bij de afdeling Beleid en Juridische Zaken van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid te Amsterdam
Juridisch adviseur voor het wegtransport, verbonden aan SCT
Juridisch Adviesbureau BV. te Rotterdam
Docent ondernemingsrecht bij het Nederlandse Centrum voor onderzoek, advisering en onderwijs op het gebied van vervoer NEA te Rijswijk.
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 31095
NU
Rotterdam Rechter KIR 1999-02-01
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen christelijk nationaal onderwijs te Hendrik Ido Ambacht 2002-05-01
Commissielid/voorzitter beklag commissie Commissie van Toezicht P.I. De IJssel Krimpen aan de IJssel 2004-07-01
C1997-250407 Hop bijbanenregister Rotterdam
Aandachtsvestiging!
609 Zodra u een uitnodiging ontvangt voor een hoorzitting is het eerste wat u doet de namen van de rechters die de zaak gaan behandelen opvragen om onderzoek naar die rechters te kunnen doen
J. Hop zoekt afschrift beschikkingen van deze KIR met RvdK of "jeugdzorg" als procespartij


mw. mr. J.P.H. van
NU
Utrecht Rechter 2006-11-01
C250407 Betrokkene heeft geen opgave gedaan.
C250407 Hop


P.M.F.1045 mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 100890-GOG250407


M.0817
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag 1940
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 310758
Kantonrechter Den Haag 40370
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 140472
Kantonrechterplaatsvervanger Alphen a/d Rijn1179


M.R.P.0455
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 30588
NU
Rotterdam Rechter 030588
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor Petten & Diecken beŽdiging 1989
Plaatsvervangend griffier Raad van Discipline NOvA ressort Den Haag
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam


J.C. van den0758 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Middelburg 25 Mini 1993
Kantonrechterplaatsvervanger Zierikzee 250693
NU
Middelburg Kantonrechterplaatsvervanger
Zierikzee Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Goes kantoor Olie & De Jonge beŽdiging 1982


P.M.C. van den112
NLRM 71 80
Medewerker advocatenkantoor Amsterdam105
Substituut-griffier Hof Den Haag 20457
Gerechtsauditeur Hoge Raad 120577C.J.0954
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 1878
Kantonrechterplaatsvervanger Helmond 301190
NU
Helmond Kantonrechterplaatsvervanger
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 010102
C110506 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Advocaat te Geldrop kantoor Driesse & Cilissen beŽdiging 1977
bestuurslid van Stichting Goffertburen
C1997-110506 Hop bijbanenregister Den Bosch


A.E.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Dordrecht 270979
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 150483
Ontslag
NU
Rotterdam Rechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Eindhoven kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1995
Vice-voorzitter en secretariaat Nationaal Reumafonds
Vice-voorzitter en secretaris Ned. Vereniging voor Reumatiekbestrijding
Voorzitter van de Raad van Commissarissen Borax NV
Voorzitter Raad van Toezicht Veerstichting
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam


mr. E.A.M.
Plv. secretaris CMT 368
Heeft zijn nevenfuncties niet opgegeven


G.J. 0948 mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
Advocaat en Procureur Amsterdam
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 130990
Amsterdam Raadsheer 070801
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht P.I. de Stadspoort De Havenstraat Amsterdam 011088
Lid LSA geschillencommissie Declaraties LSA 01112001
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam
Bijzonderheden!
360 Op 030703 wordt haar bijbaan Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA ten onrechte niet opgegeven
Plaatsvervangend Lid Hof van Discipline Den Bosch 21-0502
Lid Commissie van Toezicht P.I. de Stadspoort, locatie De Havenstraat Amsterdam 01-10-1988-01-0303

Driessen, dhr. mr. J.B.J.
Voorzitter Adviesorgaan Bestuursrechtelijke Geschillen Koninklijke Luchtmacht
Kolonel Koninklijke Luchtmacht Koninklijke Luchtmacht Arnhem 010104
Mediator Mediation Arnhem/Beuningen
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010104
NU
Arnhem Rechter 01-07-2007
NEVENFUNCTIES
Gastdocent Politie-academie Apeldoorn 23-03-2009
Voorzitter beroepscommissie Woonruimteverdeling Stadsregio Arnhem Nijmegen Elst 01-07-2005
C27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


J.L.0744
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 301190
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger 30-1190
NEVENFUNCTIES
Juridisch Lid van de octrooiraad Bureau voor de IndustriŽle Eigendom
Geven van cursussen Burgerlijk recht
C000497 Hop bijbanenregister
Lid bestuur Dr. J. Alingh Prins Fonds Rijswijk 010102
Redactielid Bijblad IndustriŽle Eigendom Rijswijk 01-05-1981
Voorzitter examencommissie Octrooigemachtigden Rijswijk 010100
Bestuurslid/ Secretaris Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden Rijswijk 01-1199
Plv. voorzitter Raad van Beroep Toezicht octrooigemachtigden Rijswijk 010100 01-0704


M.J.A.C. mw.
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 040500
NEVENFUNCTIES
Universitair docent Universiteit Maastricht Maastricht
redacteur tijdschrift uitspraken Sociale Zekerheid
deelredacteur tijdschrift Sociaal Recht
lid dagelijks bestuur Henric van Veldeke Stichting Katholiek Onderwijs Maastricht 010101


J.H.J.1020
NLRM 71 80 87 88/89
Waarnemend griffier rechtbank Roermond 180947
Substituut-griffier rechtbank Roermond 61051
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 220258
Rechter rechtbank Breda 220660
Kantonrechter Roermond 90769
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 150470
Rechterplaatsvervanger Arrondissementsrechtbank Roermond 170688


J.M.P.0156
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 10382
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 150488
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 170688
Rechter rechtbank Roermond 200589
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 200891
Rechter rechtbank Roermond 10994
Kantonrechterplaatsvervanger Roermond 110495
Kantonrechterplaatsvervanger Venlo 110495
Kantonrechter Eindhoven 180795 C070801 J. Hop
Rechterplaatsvervanger rechtbank Roermond 150995 C070801 J. Hop
NEVENFUNCTIES
Voorzitter geschillencommissie VNI (Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken Den Haag)
Voorzitter Stichting 'Ahotokrom' (Charitatieve Stichting)
C070801 Hop bijbanenregister rechtbank Roermond dhr. mr. J.M.P. Drijkoningen

Raadsheer Gerechtshof Den Bosch ingang 30-0102
voorzitter geschillencommissie reizen VNI Den Haag 15-0601
voorzitter stichting Ahotokrom 03-0397
Plv. lid commissie van beroep katholiek voortgezet onderwijs 20-1202
lid commissie van beroep katholiek primair onderwijs zuid-nederland 20-1202

G.M.M. den0449
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 10883


J.E.F.M. den 0444 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 250893
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger 250893
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur kantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn Advocaten te Den Haag
Lid Bestuur Nederlandse Adelsvereniging Den Haag 010497
Auteurswerkzaamheden Kluwer Deventer 010175
Bestuurder Flotanti Pensioen B.V. Den Haag 161092
C1997-090107 Hop bijbanenregister Den Haag


E.J.1230 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Advocatenkantoor Den Haag0954
Werkzaam Ministerie van Justitie 1964
Arbeidscontractant rechtbank Amsterdam 40171
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 230476
Rechter rechtbank Amsterdam 210478
Raadsheer Hof Amsterdam 250184
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100393
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 10296
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

GOG 021007


F.J.W.0345
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven
Waarnemend griffier Hof Leeuwarden 11079
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 10380
Rechterplaatsvervanger rechtbank Assen 150886
Rechter rechtbank Assen 60989
Rechterplaatsvervanger Assen 210193-GOG221003
NU
Leeuwarden Hof raadsheer 210193
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden
dhr. mr. F.J.W. Drion

Beroepsgegevens

Functie: Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie: Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang: 2006-06-01

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

C021007 Hop


H.0417
NLRM 71 80
Werkzaam Koninklijke Luchtvaart Mij.
Hoogleraar Economisch Hogeschool Rotterdam 11055
Hoogleraar Rijks Universiteit Leiden 101058
Raadsheer Hoge Raad 130669


dhr. mr. P.J.M.
Den Haag Raadsheer-plaatsvervanger 09-0600
Rotterdam advocaat
Voorzitter van de commissie verzekeringsrecht Nederlandse Orde van Advocaten 010194
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut Rotterdam 010192
Voorzitter commissie praktijkregels Nederlandse Orde van Advocaten 01-1203
Bestuurslid Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas 01-0404
Deken Rotterdamse Orde van Advocaten Rotterdam 010101 01-1103
Lid college van afgevaardigden Nederlandse Orde van Advocaten 010101 01-1103
dhr. mr. P.J.M. Drion

Beroepsgegevens

Functie: Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie: Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang: 2000-06-09

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie: advocaat

Nevenbetrekkingen

Functie: Bestuurslid
Instantie: Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas
Datum ingang: 2004-04-01

Functie: Voorzitter commissie regelgeving
Instantie: Nederlandse Orde van Advocaten
Datum ingang: 2003-12-01

Functie: Voorzitter van de commissie verzekeringsrecht
Instantie: Nederlandse Orde van Advocaten
Datum ingang: 1994-01-01

Functie: Arbiter
Instantie: Nederlands Arbitrage Instituut
Plaats: Rotterdam
Datum ingang: 1992-01-01

C021007 Hop


T.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 120857

 
mw. mr. J.E. van den Steenhoven-Drion

Beroepsgegevens

Functie: Rechter-plaatsvervanger
Instantie: Rechtbank Zwolle
Datum ingang: 2005-04-01

Nevenbetrekkingen

Functie: lid algemene raad
Instantie: Leids Universitair Fonds
Plaats: Leiden
Datum ingang: 2001-01-01

Functie: bestuurslid
Instantie: Schouwburg Odeon
Plaats: Zwolle

Functie: lid
Instantie: Regionaal Tuchtcollege

C021007 info naar bijbanenregister S omzetten Steenhoven-Drion


H.W.J.0133
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur respectievelijk te Haarlem en Den Haag 1961
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10377
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 40278
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Roermond 220886
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 200695-GOG221003
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Roermond 311095
NU
Roermond parket buitengewoon verlof arrondissementsparket Roermond
NEVENFUNCTIES
Lid Centrale Raad van Strafrechttoepassing en reiskostenvergoeding
Lid van de Raad van Toezicht van het CAD-Limburg Reiskostenvergoeding
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


K.H.
NLRM 71
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch 160266


T.J. van 0146
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Almelo Kantonrechterplaatsvervanger 120285-GOG300504
Almelo rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Almelo kantoor Jacobs Kranenburg Advocaten beŽdiging 1970
C1997-150504 Hop bijbanenregister Almelo
bestuurslid Johanna Peitsch Stichting Almelo 010101
secretaris Jan Jans Stichting Almelo 010101
voorzitter Stichting Watersportcentrum Wendelgoor Almelo 010101
secretaris Vereniging van Onteigenings-Advocaten 010101
secretaris Stichting Muziekschool Noord-Twente Almelo 010101 eind 31-0102


E.
NLRM 71 80
Raadsheerplaatsvervanger Hof Den Haag 40163

K. G. Droogleever Fortuyn
Lid-fysiotherapeut CMT 368
Fysiotherapeut in de eerste lijn
acupuncturist
Lid van de Commissie van Beroep van het KNGF
penningmeester van Stichting Kinderboerderij/Hertenkamp "de Goffert" te Nijmegen


J.Th.0963
NLRM 96 97 98
secretaris-jurist Adviescommissie Vreemdelingenzaken Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 10196-GOG221003
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10196-GOG221003
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 281196
Rechter rechtbank Den Bosch 50997-GOG221003
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger 010199
NEVENFUNCTIES
lid commissie van toezicht Unit 4 van het Penitentiair Complex Scheveningen
docent SSR
C1997-221003 Hop bijbanenregister Den Haag


mw. mr. I.
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 1994-01-01
Ambtenaar Ministerie SZW Den Haag
Secretaris Armeense Vereniging Abovian Den Haag 2000-02-01
C1997-120407 Hop bijbanenregister Den Haag

E.H.M.0664
NLRM 93 94 95 96 97 98 1904
Raio rechtbank Utrecht 10492
Rechterplaatsvervanger rechtbank Utrecht 80595
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 160997
NU
Utrecht Rechterplaatsvervanger
Den Bosch Rechter 250299
Den Bosch Vice-president
Docent OSR (Opleidingscentrum voor Sociaal Recht)03-0200 01-0302
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


T.G. Hasselt 130845 prof. (of Th.G.)
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 80791
Rechtenstudie van de Vrije Universiteit Amsterdam
Wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit
Buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden
Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden
Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, incl. Milieurecht aan de Rijksuniversiteit te Leiden
Voorzitter Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving te Den Haag
Lid Commissie Algemene regels van bestuursrecht
Lid Adviescommissie Privaatrechtelijke en bestuurlijke handhaving te Den Haag
Voorzitter Beroepscommissie. NWO te Den Haag
Voorzitter adviescommissie. schadevergoeding Hoogheemraadschap Rijnland
Voorzitter adviescommissie. schadevergoeding Waterschap De Oude Rijnstromen
Bestuurslid Grotius Academie te Amsterdam
Docent en Examinator Grotius Academie te Amsterdam
Bestuurslid vrienden van de Juridische Faculteit te Leiden
Lid redactie Milieu en Recht te Utrecht, onkostenvergoeding
Lid redactie Wet milieubeheer te Den Haag, onkostenvergoeding
Lid redactie en annotator Administratiefrechtelijke Beslissingen te Den Haag, onkostenvergoeding en honorarium
Lid redactie Tekst en commentaar Wet milieubeheer te Deventer, onkostenvergoeding
Lid redactie Studiepockets Staats- en Bestuursrecht te Den Haag, onkostenvergoeding
Voorzitter Commissie Juridisch PAO te Leiden
Voorzitter Adviescommissie. Van Vollenhoven Instituut te Leiden
Lid commissie. van Bijstand Vereniging voor Milieurechtadvocaten te Den Haag
Bestuurslid Instituut voor Energierecht te Leiden
Voorzitter Begeleidingscommissie. milieurechtprojecten Bureau voor Rechtshulp te Roermond
Lid algemeen bestuur Centrum voor Internationale Juridische Samenwerking te Leiden
Lid College van Geschillen van de Vrije Universiteit te Amsterdam
Staatsraad in buitengewone dienst
NU
Amsterdam Rechterplaatsvervanger
Raad van State Staatsraad 2001
NEVENFUNCTIES
Redactielid van enkele losbladige uitgaven en enkele boekenseries
Voorzitter toetsingscommissie Milieupublieksverslagen
Bestuurslid en plaatsvervangend Voorzitter van de Stichting Schilthuisfonds
Lid van het College van geschillen aan de Vrije Universiteit
Bestuurslid van de Stichting Thorbecke leerstoel
C1997-060703 Hop bijbanenregister Raad van State


C.O.W.0942 drs.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 280291
Rechterplaatsvervanger rechtbank Middelburg 170692-GOG050203
NU
Rotterdam Rechterplaatsvervanger 010802
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 181297
NEVENFUNCTIES
Secretaris Sociale en juridische zaken VNI werkgeversverenigingen
Lid gemeenteraad Breda
Lid Stichting bestuur Tennisvereniging Heksenwiel
Lid beroepscommissie onderwijs
Commissaris Waterleidingmaatschappij Zuid Holland Oost, een structuurvennootschap
Het geven van juridische opleidingen/adviezen
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam
Juridisch adviseur Breda
Lid Gemeenteraad Breda Breda 010190
Voorzitter bezwaarschriften Sociaal-economische Raad 010102
Lid bezwarencommissie Gemeente Rhenen Rhenen (Gld) 30-0402
Voorzitter adviescommissie ambtenaarzaken Gemeente Oosterhout (nb) Oosterhout 01-1103
Lid Stichting TV Heksenwiel 010102 01-0504
Plv. voorzitter ontslagcommissie PBO-sector Partijen bij CAO PBO-sector Den Haag 01-0403 01-04-2006
voorzitter bezwaarschriftencommissie sociale zekerheid Gemeente Arnhem Arnhem 01-0603-01-06-2009


L.C.1064 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 10489
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 10495
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 10496
NU
Dordrecht parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.


C.W.0114
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag en Arnhem0736
Kantonrechterplaatsvervanger Arnhem 161042
Substituut-griffier Raad voor het Rechtsherstel 81145 tot 60347
Voorzitter kamer tribunaal Haarlem 91145 tot0347
Rechter rechtbank Arnhem 250147
Raadsheer Hoge Raad 60456
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 200559
Vice-president Idem 101172
President Idem 130776


J.H.0956 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Docente recht aan de Hogeschool voor Economie en Recht Utrecht
Rechterplaatsvervanger rechtbank Haarlem 290993
Rechter rechtbank Haarlem 11194
NU
Haarlem Vice-president 01-0403
NEVENFUNCTIES
Voorzitter College van Beroep Hogeschool Haarlem en Alkmaa 010101
secretaris van het bestuur oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium 01-0304
C2001-020904 Hop bijbanenregister Haarlem


W.F.
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Gemeentesecretarie Zeist 1939
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1949
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 220278
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 220385
Kantonrechterplaatsvervanger Amsterdam 300588
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10792
Ontslag
NU
Amsterdam Rechterplaatsvervanger


H.J.0154
NLRM 92
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 200891

A.J. Duijf
Plv.lid-verpleegkundige CMT 368
Verpleegkundige


dhr. dr.mr. A.P.W. Duijkersloot

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 13-1201
Docent-onderzoeker Instituut voor Staats- en Bestuursrecht (Universiteit Utrecht) Utrecht
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

S.G van 0163 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1917 
Raio rechtbank Breda 11088
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 11094
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 11094
NU
Breda rechter 081295
NEVENFUNCTIES
C1997-221003 Hop bijbanenregister Breda
Lid ouderraad Peuterspeelzaal "Clara" Breda 01-0200 01-0701
Lid ouderraad Katholieke Basisschool De Zandberg Breda 010902-010904


E.E.H. van
Leeuwarden parket Plv. persofficier van justitie C261104
NEVENFUNCTIES
?


J.T.0439
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Den Haag
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger 240887
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor Duijnstee Van der Wilk beŽdiging 1967
C090704

Duijst, mw. mr.dr. W.L.J.M.
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 25-08-2006
NU
Universitair docent
C27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


G. van 0226
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat en procureur Rotterdam0952
Waarnemend griffier kantongerecht Alkmaar 270961
Griffier Idem 30162
Kantonrechterplaatsvervanger Den Helder 171164
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 150165
Kantonrechter Hoorn 200765
Kantonrechterplaatsvervanger Alkmaar 60762
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 11183
Kantonrechterplaatsvervanger Den Helder 140286
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 60988
NU
Alkmaar Kantonrechterplaatsvervanger
Hoorn Kantonrechterplaatsvervanger

J. VAN
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 230698
NEVENFUNCTIES
Advocaat procureurDen Haag
C250101-010704 Hop bijbanenregister Den Bosch
188 De Hoge Raad handlanger van de jeugdzorg om de belangrijkste gegevens uit dossiers voor burgers verborgen te houden met een advocaat voor de overheid die tevens de rechter dubbelfunctie heeft


H.G.M.0470 mw.
NLRM 98
NU
Raio Almelo 011095
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C150198-160298 Hop bijbanenregister Almelo
Geachte heer Hop, Ik ben al meer dan 5 jaar weg bij de rechterlijke macht. Toch sta ik nog steeds vermeld in uw register. Ik heb u al eerder gevraagd mijn naam te verwijderen. Doet u dat nu eens. Met vriendelijke groet,
Antwoord: Het bijbanenregister is een databank waar burgers ook gegevens uit het verleden kunnen blijven vinden. Ik vermeld netjes uw reactie bij u naam zodat lezers weten dat u niet meer werkzaam bent bij de rechterlijke macht. J. Hop 6 augustus 2005.


R.C.A.1054
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 11089
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 301190
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 131191
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 10196
Advocaat-generaal Den Haag 10196
NU
Den Haag Ressortsparket Advocaat-generaal
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht TBS-kliniek De Kuivelanden te Rhoon
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.
Raadsheer Gerechtshof Den Haag 01-0501
Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie IV Raad voor de Kinderbescherming 01-0202
Lid commissie van toezicht TBS kliniek 'De Kijvelanden' Rhoon 010196 31-1201


B.J.
NLRM 01 02 03 04 1926
NU
Middelburg rechter 290301
NEVENFUNCTIES
Lid medezeggenschapsraad OBS De Leeuwenburgh Middelburg 010303
C221003-090504 Hop bijbanenregister Middelburg


P.J.1258
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 10183
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 270289
Rechter rechtbank Groningen 281290-GOG221003
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10894
Kantonrechter Leeuwarden 280497
Leeuwarden Rechterplaatsvervanger
Groningen Kantonrechterplaatsvervanger 280193-GOG150504
Winschoten Kantonrechterplaatsvervanger 280193-GOG150504
Zuidbroek Kantonrechterplaatsvervanger 280193-GOG150504
NU
Leeuwarden Vice-president 010601
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Vereniging Wanna Be Productions Zuidbroek
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


H.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 260778


W.0248
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Groningen
Kantonrechterplaatsvervanger Groningen 140987
Kantonrechterplaatsvervanger Zuidbroek 241287
Kantonrechter Emmen 10390
NU
Assen Kantonrechterplaatsvervanger 150891
Meppel Kantonrechterplaatsvervanger 150891
Groningen kantonrechter 011194
Winschoten Kantonrechterplaatsvervanger 241287
Groningen coŲrdinerend vice-president senior 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriftencommissie Gemeente Grootegast
Bestuurslid kring van kantonrechters
Bestuurslid hoofdbestuur NVvR
voorzitter stichting personen, familie- en jeugdrecht Groningen
Voorzitter Jan Kornelis de Cock-stichting Groningen
bestuurslid Stichting de Noordelingen Groningen
C1997-150504 Hop bijbanenregister Groningen


R.A.A.0147
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger 090784
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor De Brauw Blackstone Westbroek beŽdiging 1972
Redacteur van de maandbladen SEW en SMA
Voorzitter van de Vereniging van Haagse Arbeidsrecht Advocaten
Secretaris van het bestuur van het Haags Juridisch genootschap
Bestuurslid van het residentie Orkest Den Haag
Docent Pao KUN/Grotius Academie 010102
Docent Pao Erasmus Universiteit 010102
Docent SSR 010102
Redacteur SEW 010102
Lid Curatiorium voor de specialisatie arbeidsrecht Erasmus Universiteit 010102
Lid Curatorium voor de specialisatie arbeidsrecht KUN/Grotius Academie 010102

E.B.0456 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 150888


G. 0261 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hoge Raad 10489
Gerechtsauditeur Hoge Raad 10892
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 290794
Rechter rechtbank Den Haag 10196-GOG150704
NU
Den Haag Hof Raadsheer 010604
NEVENFUNCTIES
Jeugdleidster doopsgezinde remonstrantse gemeente Leiden 010197
C1997-150704 Hop bijbanenregister Hof Den Haag


J.A.
6745, C151104 1e keer gevonden in bijbanenregisters
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 26102004
NEVENFUNCTIES
Advocaat en belastingadviseur 's-Gravenhage
C151104 Hop bijbanenregister Rotterdam


G.
Lid Raad voor de Journalistiek
Uitspraken
286Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond


H.M.A.1249
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Heerlen
Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 191181
NU
Maastricht Rechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C290897


B.M. van 0553 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Lid Commissie Beroep- en Bezwaarschriften gemeente Delft 010101-311204
Voorzitter klachtencommissie Havenziekenhuis Rotterdam 010102-010108
Chef-jurist Raad van State
Rechter rechtbank Dordrecht 91293
NU
Dordrecht Vice-president 151101
C030704 GEEN NEVENFUNCTIESOPGEGEVEN
C1997-030704 Hop bijbanenregister Dordrecht


L.A.J.1259
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Utrecht 11085
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 200891
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 11092
NU
Amsterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C250199 Hop bijbanenregister arrondissementsparket Amsterdam
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.
Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 06-1003
Lid klachtencommissie Raad van de Kinderbescherming 010101


P.L.J.M. van1153
NLRM 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 150993
NU
Breda Rechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Tilburg kantoor Poelman, Denneman & Bruinsma beŽdiging 1979
Bestuurslid Rabobank Tilburg
Voorzitter werkgroep bestuursprocesrecht voor de beroepsopleiding van de Ned. Orde
van Advocaten
Docent bestuursprocesrecht voor de beroepsopleiding en voortgezette stagiŤreopleiding van de Ned. Orde van Advocaten
Voorzitter van de adviescommissie bestuursrecht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Breda
Lid milieuwerkgroep Bedrijven Overleg Regio Tilburg
180297 dhr. mr. P.L.J.M. van Dun

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 15-0993
Advocaat en procureur Tilburg
bestuurslid Stichting De Grebbe Tilburg 01-0500
voorzitter Schadecommissie OWM/Vereveningsregelingen RABO-Nederland Tilburg/Utrecht 010102
voorzitter Adviescommissie bestuursrecht Orde van Advocaten Breda 010194
docent bestuurs(proces)recht Beroepsopleiding en voorgezette stagiaireopleiding Nederlandse Orde van Advocaten 010194
bestuurslid Rabobank Tilburg 010194
voorzitter Werkgroep bestuursprocesrecht beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten 010194 31-1201
lid Milieuwerkgroep Bedrijven Overleg Regio Tilburg 010199-311203


C.A.M. van den 0509 Mej.
NLRM 71
Advocaat en Procureur te Eindhoven 1032
Kantonrechterplaatsvervanger Eindhoven 190950
Rechter rechtbank Den Bosch 50652


dhr. G.P.M. van den 00752
NLRM 90 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Adviesraad van de Stichting Landschap Overijssel Dalfsen 010401-GOG161008
Plaatsvervangend voorzitter Regionaal Tuchtcollege Zwolle 010502-GOG161008
Bestuurslid Rotaryclub Zwolle IJsselland Zwolle 180602-GOG161008
Lid van de Rotary
Secretaris van de Stichting Rolling Oldies 1995 010100-010101
Afgestudeerd in 1975.
1975-1990 Werkte voor diverse overheden, J. Hop vraagt meer informatie "bij welke overheden?"
1975-1990 Werkte in het bedrijfsleven J. Hop vraagt meer informatie "waar in het bedrijfsleven"
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 010889
Rechterplaatsvervanger rechtbank Zwolle 181289
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 260291
Kantonrechterplaatsvervanger Zwolle 260291
Rechter rechtbank Zwolle 020491
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechterplaatsvervanger Lelystad 010194
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 010895
Zwolle Vice-president 011199-GOG161008
Arnhem Hof raadsheerplaatsvervanger 071002-GOG161008
NU
Arnhem Raadsheer 2005-09-01
NEVENFUNCTIES
Lid Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2005-05-01
Voorzitter Stichting aankoop natuurgebieden Nederlandse Antillen Willemstad 2001-11-01
C1997-161008 Hop bijbanenregister Hof Arnhem
Memo J. Hop Ermelo
300 Ernstige partijdigheid voor "jeugdzorg" en probeert met gigantische dwangsommen kritiek op "jeugdzorg" te onderdrukken!
Weigert aan waarheidsvinding te doen om "jeugdzorg" stelselmatig te bevoordelen! Kreeg promotie na de censuurzaak tegen Hop als voorbeeld dat falende rechters gepromoveerd worden als beloning voor het onderdrukken van burgers door het rechtersleger.
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?


R.J.H. VAN DEN
Lid Commissie van Toezicht Penitentiare inrichtingen Noord-Brabant Noord "De Leuvense Poort" Den Bosch 011201
Voorzitter klachtencommissie basisonderwijs 010199
Voorzitter muziekgezelschap 010185
NU
Breda rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat procureur Den Bosch
Voorzitter Muziekcentrum De Toonzaal 's-Hertogenbosch 2007-01-01
Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten in het arrondissement 's-Hertogenbosch 2006-10-01
C271103 Hop bijbanenregister Breda


N.K. Mw mr.
Vertrouwenspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en regio Zwolle010600
Lid Curatorium Stichting Instituut Admiraal van Kinsbergen 010100
Zutphen rechter-plaatsvervanger 010104
Zutphen Rechter 2004-01-01-GOG27-04-2010
NU
Arnhem Rechter 01-10-2009
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van toezicht Stichting Odeon de Spiegel Theaters Zwolle 01-01-2008
C221003-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


J.M. van prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Rotterdam Rechterplaatsvervanger 090676
NEVENFUNCTIES
Prof. R'dam, burgerlijk recht, handelsrecht, burgerlijk procesrecht
Hoogleraar Erasmsus Universiteit Rotterdam
directeur Prof. mr J.M. van Dunnť fiscale B.V Rotterdam
voorzitter Raad van Arbitrage OSB Tilburg
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam


M. van 0438
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1962
Adviseur Maatschap Van Dunnť Witholt Golterman Rotterdam 010703
Voorzitter Stichting Kerkgebouw Museumpark/Westersingel Rotterdam 010100-30-0403
Lid Maatschap van Dunnť en Felix Rotterdam 010100-01-0703
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 291092
NU
Middelburg Rechterplaatsvervanger 180479
Rotterdam Rechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Rotterdam Van Dunne & Felix
Voorzitter Districtcommissie Rotterdam van het Fonds 1815 voor Oud Militairen en nagelaten betrekkingen
Voorzitter Vast College van Beroep van de Remonstrantse Broederschap
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam


C. mw
NLRM 1963
Belastinginspecteur Belastingdienst grote ondernemingen 010394-280202
NU
Den Bosch Rechter 010203
C221003-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


A.1059
NLRM 96 97 98
Advocaat en procureur te Gorinchem kantoor MŁlder Stultiens Dunsbergen beŽdiging 1984
Penningmeester Raad van Toezicht Orde van Advocaten in het arrondissement Dordrecht
President kerkvoogd van de Hervormde Gemeente van Dalem
Voorzitter Rotary Gorinchem-Merwede
Inkomend voorzitter Rotaryclub Gorinchem
Programmacommissaris Rotaryclub Gorinchem
Voorzitter Cie Community Srevice Rotaryclub
Gorinchem Kantonrechterplaatsvervanger 080695
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 010102
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 04-09-2006
NEVENFUNCTIES
Advocaat en procureur WAAR VERDOMD DEZE RECHTER TE VERTELLEN IN ZIJN OPGAVE op 27-04-2010 bij de Rb Arnhem!
Secretaris Stichting GoudenEeuw Gorinchem 18-06-2008
Voorzitter Vereniging van Appartementseigenaren Het Groothuis Gorinchem
Bestuurslid Stichting Huize Matthijs-Marijke Gorinchem
Voorzitter van de Stichting beheer gemeenteaccomodaties Gorinchem
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


A.0253 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter landelijke Vereniging Ypsilon
Raio rechtbank Rotterdam 150480
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 170884
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 170884
Rechter rechtbank Rotterdam 160586
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 31292-GOG080606
Raadsheer Hof Den Haag 10993
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 90993-GOG080606
NU
Den Haag Hof Vice-president 110901
NEVENFUNCTIES
plaatsvervangend lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaatsvervangend lid Klachtencommissie psychiatrisch ziekenhuis Delta Poortugaal 010102
voorzitter Rotterdams leeskabinet Rotterdam
Lid klachtencommissie van het Rode Kruis
Voorzitter Stichting vrienden van Ypsilon 051003
C1997-080606 Hop bijbanenregister Den Haag


W.K. van 0850
NLRM 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Leiden 130694
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem 180497
Kantonrechterplaatsvervanger, Zaandam 180497
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Leiden De Ruijter De Wildt & De Vroom beŽdiging 1977
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010102
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 010102
Bestuurder De Gantel Vermogensbeheer B.V. Rotterdam 010101
Bestuurslid Stichting Volker Rotterdam 010101
Bestuurslid Stichting Mereveo Rotterdam 010101
Lid Algemene Raad Nederlandse Orde van Advocaten Den Haag 010101
Voorzitter Stichting Serviceorganisatie voor Advocaten Den Haag 28-0302


A.M.0746
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Werkzaam bedrijfsleven 1961
Werkzaam Rijkspolitie, II. wachtmeester 1e klasse 10667
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Haarlem 10975
Verkeersschout arrondissementsparket Rotterdam 210777
Verkeersschout arrondissementsparket Zwolle 240401
NU
Lelystad-Zwolle parket Officier van Justitie
NEVENFUNCTIES
C190105 Bewerker studieboeken op verkeersgebied
C030700-190105 Hop bijbanenregister parket Lelystad-Zwolle
Aandachtsvestiging.
Koninklijk Besluit. Wie wil bij dit parket KB-informatie geboortedatum, Kb-nummer, juridisch juiste functie en dvb e.a. info overschrijven?
450 Klassenjustitie en malafide rechtspraak is de norm in het arrondissement Lelystad-Zwolle


A.J.0951
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rijksbelastingdienst
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 90688
Rechter rechtbank Arnhem 10109-GOG040904
Kantonrechterplaatsvervanger Arnhem 30191
Den Haag Hof raadsheerplaatsvervanger
Arnhem Kantonrechterplaatsvervanger
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010102
Den Haag Hof raadsheer 010199
C040904-23-04-2010 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


L.A.C.W.0545
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Arrondissementsgriffier rechtbank Haarlem 101083
NU
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 11190
C310504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


E. van1166 mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Utrecht 11091
Substituut officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 160997
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.M.W.E. VAN
NU
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C2004 Bestuurslid wijkraad Brummen
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister Arrondissementsparket Arnhem
Memo deskundigenrapport 185 n maart 2005 zijn de OM-bijbanenregisters bij het arrondissementsparket en het ressortsparket in Arnhem overgeschreven door een vader waarvan een omgangsregeling met zijn kinderen door het rechtersleger is afgewezen. Tijdens deze inzage is de OM-nevenfunctie Lid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Gelderland bij Officier van Justitie A. Verhaar aangetroffen. Beleefd verzoek ik alle lezers van mijn website alle namen van leden van Raad van Toezicht bij de Bureaus Jeugdzorg op te vragen en overal in het land OM-bijbanenregisters over te schrijven om de infiltratie van het Openbaar Ministerie in de Bureaus Jeugdzorg in kaart te kunnen brengen.
Recht op correctie. Het OM wordt expliciet verzocht onverwijld te reageren indien bovengenoemde gegevens onjuist zijn door juiste gegevens toe te sturen!


F. van der
NLRM 71
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Haag 21165


F.O. van der
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Honorair Consul Generaal van de Republiek El Salvador CA
Bestuurder Fednav Belgium NV. Antwerpen Scheepvaart bedrijf
Kantonrechterplaatsvervanger Brielle 170691
Kantonrechterplaatsvervanger Sommelsdijk 170691
NU
Rotterdam Rechterplaatsvervanger 230780 en 010102
Brielle Kantonrechterplaatsvervanger
Sommelsdijk Kantonrechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam


P.T. van der 0431
NLRM 80 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Wageningen 300876
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 151281
Kantonrechterplaatsvervanger Tiel 190684
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 170189
Kantonrechterplaatsvervanger Arnhem 20591
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 170192
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Bosch 241097
NU
Arnhem Rechterplaatsvervanger
Arnhem Kantonrechterplaatsvervanger
Wageningen Kantonrechterplaatsvervanger
Tiel Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Oud-kolonel Militair-juridische dienst Kon. Landmacht
Hoofd strafrecht Landmachtstaf en wetgeving: Herziening Militair Straf en Tuchtrecht
Lid Commissie van Beroep en bezwaarschriften van de gemeente Ede
Voorzitter comitť Nat. Feestdagen gemeente Ede
Voorzitter Stichting stedenband Ede-Chrudim TsjechiŽ nkomend Voorzitter tevens Penningmeester Stichting Oud Gijselaars Beekvliet-Haren 1942-1945
Bestuursfunctie Rotary Ede
Lid Commissie van Toezicht PC Nieuwersluis Militair Centrum en Huis van Bewaring de Vecht tevens Voorzitter beklagcommissie voor deze dubbele inrichting
Lid geschillencommissie van Philadelphia huizen Marnix College VWO en Scouting Ned. ai
Voorzitter Indicatiecommissie inzake Wet Sociale Voorzieningen in werking m.i.v. 010198 t.b.v.
Pernar WS Gemeente Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem


T. van der
Breda Rechter-plaatsvervanger 21-0802
Advocaat Breda
Compagnon en lid dagelijks bestuur Rasser advocaten en notarissen Breda 03-0703
Lid College van Gecomitteerden Vrienden van het Chassť Theater Breda 04-0703
Docent Nederlandse Orde van Advocaten 04-0703
Bestuurslid Stichting Causa Nostrae Laetitiae Breda


I.J.
NLRM 71 80
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 120857


B.L.0235
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Belastingadviseur te Den Haag 1965
Raadsheer Hof Amsterdam 230276
Vice-president Hof Amsterdam 30283
CoŲrdinerend vice-president Hof Amsterdam 90895
NU
Amsterdam Hof CoŲrdinerend vice-president 090895
NEVENFUNCTIES
onafhankelijk persoon ex art.9 EG-Arbitrage Verdrag Europa
voorzitter Stichting Steunfonds St. Bavo
medewerker Fiscaal weekblad F.E.D.
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam


H.J.W. van1118
NLRM 71 80
Leraar M.O. te Amsterdam 10946
Rechterplaatsvervanger rechtbank Rotterdam 30467
Rechter Idem 280769
Vice-president rechtbank Amsterdam 120375
Rechterplaatsvervanger rechtbank Den Haag 310377


L. VAN Mw
College van Beroep voor het bedrijfsleven Gerechtsauditeur 011001
C310504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-310504 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven.


J.S. van
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht ingang 20-0798
Officier Kon. Landmacht Ministerie van Defensie Den Haag
voorzitter Stichtingsbestuur zwembad Bodegraven Bodegraven 010197
Bestuurslid Militair Rechterlijke Vereniging Den Haag 01-1193
Officier Kon. Landmacht Ministerie van Defensie 010197

DUURSMA-OLTHUIS

A.E. mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 160879
Rechter rechtbank Leeuwarden 71184
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 180986
Kantonrechterplaatsvervanger Leeuwarden 30591
Vice-president rechtbank Leeuwarden 30295
NU
Leeuwarden vice-president/Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Regentes van Teijensfundatie te Beetsterzwaag
Bestuurslid Fries Museum Friesland
Bestuurslid van Soroptemistenclub Friesland Zuid
0297T. 1044
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Medisch tuchtcollege te Groningen
Voorzitter Stichting Aakunst
Plaatsvervangend griffier raad. beroep ambt. gerecht Amsterdam 110871
Plaatsvervangend griffier centrale raad van beroep Utrecht 211071
Gerechtssecretaris 1e klasse Centrale raad van beroep Utrecht 91271
Gerechtssecretaris 1e klasse raad van beroep Amsterdam 91273
Stagiair Werkzaam op het terrein van h. Arbeidsrecht1 000176
Gerechtsauditeur raad van beroep ambtenaren gerecht Groningen 261077
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Groningen 190578
Ondervoorzitterraad van beroep ambtenaren gerecht Groningen 141279
Voorzitter raad van beroep ambtenaren gerecht Groningen 100786
Rechterplaatsvervanger rechtbank Groningen 151189
Vice-president rechtbank Groningen 010792
NU
Groningen coŲrdinerend-vice-president 010494(kinderrechter)
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Regionaal Tuchtcollege Groningen
Voorzitter Stichting galerie Groningen Noord
C1997-150504 Hop bijbanenregister Groningen


E.E.H. van 0670 mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 10495


F.A.A. Duynstee
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 021299
Notaris 's-Gravenhage
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam

F.M.J.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 61258
Raadsheerplaatsvervanger hol Den Bosch 81179


J.E.F.F.M.0942
NLRM 80 87 88/89 90 92
Advocaat Maastricht 1965
Rechterplaatsvervanger rechtbank Maastricht 50978
Raadsheer Hof Den Bosch 110785


Esther
NU
Lelystad-Zwolle parket Officier van Justitie
NEVENFUNCTIES
C190105 Docent SSR cursus strafrechtelijk bewijs voor beginners
C261104-190105 Hop bijbanenregister parket Lelystad-Zwolle
Aandachtsvestiging.
Koninklijk Besluit. Wie wil bij dit parket KB-informatie geboortedatum, Kb-nummer, juridisch juiste functie en dvb e.a. info overschrijven?
450 Klassenjustitie en malafide rechtspraak is de norm in het arrondissement Lelystad-Zwolle


K. van 0347
NLRM 97 98
Voorzitter Sociaal Pedagogische Dienst Stad en West Utrecht te Utrecht
Docent Opleiding grondverwerving Kon. PBNA te Arnhem/Utrecht
Redacteur Praktijkboek Huisvestingsrecht VVGA Uitgeverij Den Haag
Redacteur Ruimtelijk Bestuursrecht Kluwer Uitgeverij te Deventer
Plaatsvervangend Lid Commissie voor de bezwaar en beroepschriften Gemeente Almere te Almere
Rechterplaatsvervangerrechtbank Zutphen 310792
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 10194
Zutphen Rechter 110394-GOG180806
Zutphen Kantonrechterplaatsvervanger 101094-GOG180806
Harderwijk Kantonrechterplaatsvervanger 101094-GOG180806
Apeldoorn Kantonrechterplaatsvervanger 101094-GOG180806
Terborg Kantonrechterplaatsvervanger 101094-GOG180806
Groenlo Kantonrechterplaatsvervanger 101094-GOG180806
NU
Zutphen Vice-president 010206
NEVENFUNCTIES
Incidenteel docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Docent opleiding grondverwerving & schadevergoedingen Elsevier Opleidingen Zwijndrecht 010185
Lid redactie losbladige uitgave praktijkboek huisvestingsrecht Reed Business Informatie b.v. Den Haag 010193
C1997-180806 Hop bijbanenregister Zutphen
Aandachtsvestiging
Gezocht door J. Hop uitspraken inzake indicatiebesluiten Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Klacht J. Hop te Ermelo (Nederland) tegen ongegrond verklaarde wraking Rechtbank Zutphen bij de Verenigde Naties
Onomstotelijk staat vast dat J. Hop VOOR de hoorzitting d.d. 5 november 2007 GEEN PROCESDOSSIER heeft gekregen! VOOR de hoorzitting d.d 5 november 2007 heeft Hop ook GEEN KENNIS gekregen van alle argumenten en alle bewijsstukken die aan de Rechtbank Zutphen zijn voorgelegd. De werkwijze van de Rechtbank Zutphen jegens J. Hop is in strijd met 6 EVRM en artikel 14 BUPO
701 Productie 1. Oproep Rechtbank Zutphen voor hoorzitting zonder PROCESDOSSIER voor Hop in strijd met 6 EVRM en artikel 14 BUPO
702 Productie 2. Brief J. Hop 15 oktober 2007 met verzoek om toezending namen rechters binnen 1 week na dagtekening
703 Productie 3. Brief griffier 18 oktober 2007 met de namen van de drie rechters: (25) Mr. R.A. Eskes, (42) Mr. D. Vergunst (43) Mevrouw Mr. I.G.M.Th Weijers-van der Marck die de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop op 5 november 2007 om 09:30 uur behandelen
704 Productie 4. Wraking Hop drie rechters: (25) Mr. R.A. Eskes, (42) Mr. D. Vergunst (43) Mevrouw Mr. I.G.M.Th Weijers-van der Marck
705 Productie 5. Brief Rechtbank Zutphen aan J. Hop waarin Hop wordt meegedeeld dat hij zijn verzoek tot wraking nader moet motiveren
706 Productie 6. Proces-verbaal zaaknummer 89285 KGRK 07-665 Rechtbank Zutphen mondelinge behandeling wrakingsverzoek Hop
707 Productie 7. Pleitnotities Hop met nadere motivering wraking drie rechters: (25) Mr. R.A. Eskes, (42) Mr. D. Vergunst (43) Mevrouw Mr. I.G.M.Th Weijers-van der Marck die de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop op 5 november 2007 om 09:30 uur behandelen
708 Productie 8. Wraking Hop 3 rechters rechtbank Zutphen ONGEGROND verklaard op 5 november 2007 zaaknr. 89285 KGRK 07-665
709 Geschiedenis! Procedure Rb Zutphen tegen Hop hoorzitting zonder PROCESDOSSIER voor Hop in strijd met 6 EVRM en artikel 14 BUPO
Omroep Gelderland 180608 Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter
710 Geschiedenis! Klacht J. Hop Ermelo (Nederland) tegen ongegrond verklaarde wraking Rechtbank Zutphen bij de Verenigde Naties
   

 


P.J.H.0723
NLRM 71 80 87
Pelotonscommandant. Stoottroepen 9e Am. Leger0944
Reserve 2e Luitenant Infanterie 0246
Reserve 1e Luitenant Idem 0448
Secretaris van officier-commissaris krijgsraad Den Bosch 0653
Algemeen Secretaris krijgsraad Den Bosch 1053
Kapitein Militair Juridische Dienst 0454
Officier-commissaris krijgsraad Den Bosch 0155
Auditeur-militair plaatsvervanger krijgsraad Den Bosch 0158
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 200160
Auditeur-militair plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 230665
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 11072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse idem 160581

 

 

Publicatie nevenfuncties rechters & Officieren van Justitie op internet door Hop sloeg in als een bom


(210) 1998 CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(329) CDA Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn registers nevenfuncties rechters beter gaan functioneren"
(276) Met de publicatie van hun rechter bijbanen is de(CHRISTELIJKE) advocaat die ook het bijbaantje rechter vervuld niet zo blij
(50) Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen). Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan......... schrijft vervolgens de volgende CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(53) Jeugdzorgindustrie Nederland opende zelfs een helpdesk om jeugdzorgpersoneel tegen Hop bij te staan met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen
(griffier) Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG opende ook al een helpdesk tegen Hop om ambtenaren en gemeenten bij te staan
Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen".
Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.
Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.
Informant Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.