Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter E BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

 

Baars, Dhr. A.A.J. (CDA) Burgemeester gemeente Ermelo
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Collectieve Beveiliging Ermelo
Beschermheer Oranjevereniging
Voorzitter Veilig Verkeer Nederland, district Gelderland
Buitengewoon ambtenaar burgelijke stand 02032013 casenr. 2013-00179
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op zijn partij het CDA maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.
WAARSCHUWING ONBETROUWBARE OPGAVE NEVENFUNCTIES CDA BURGEMEESTER ERMELO ene Baars
De opgave nevenfuncties CDA burgemeester kloppen ook weer niet op 11 oktober 2013.
Deze CDA burgemeester heeft maling aan wetgeving en kunnen we in Ermelo missen als kiespijn.
C11-10-2013 Hop, zie inhoud TWEEDE bezwaarschrift Hop tegen Ermelo 11-10-2013.

 

Dhr. D.A.M. Akkermans (CDA) Burgemeester gemeente Echt-Susteren
Regio Noord- en Midden-Limburg AB Regioraad PHO Veiligheid
Stuurgroep Gebiedsvisie Midden-Limburg
Adviseur bestuur Stichting Starterscentrum KvK Limburg
Voorzitter Stichting IKL
Voorzitter CDA-Limburg + AB-lid CDA Nationaal
Beschermheer “de Aester” carnavalsvereniging te Echt
Beschermheer Mannenkoor St. Remigius te Klimmen
Lid bestuur Federatie Welstand (op voordracht VLG)
Raad van Advies Vastgoedmonitor
Overzicht van overlegstructuren waaraan wordt 1 Club van Midden-Limburgse Burgemeesters deelgenomen in het kader van vervulling van de 2 Politieregio Limburg Noord functie (melding/openbaarmaking niet verplicht): (Regionaal College, Driehoeksoverleg, Stuurgroep Integrale Veiligheid)
Stuurgroep Centrumplan Susteren
Stuurgroep A2-visie zone Maasbracht-Beek
Adviesgroep 1000 jaar Christendom Heerlen e.o.
Lid Comitť van Aanbeveling Nanon Fietst voor Tibet
Lid Comitť van Aanbeveling Stichting Culturele Activiteiten Maasbracht (CAM)
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
E. Schaftenaar Bert Schaftenaar VVD Burgemeester gemeente ECHT-SUSTEREN GOG 12-05-2010
Voorzitter CAI Limburg
Lid Raad van Toezicht Orbis
VLG bestuurslid
GOG 12-05-2010

Dhr. W.J.F.M. van Beek (CDA) Burgemeester gemeente Edam-Volendam
NEVENFUNCTIES
Lid AB en DB (vice voorzitter) Intergemeentelijke Samenwerking Waterland (ISW)
Lid AB en DB veiligheidsbestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Lid AB en DB Regionaal College Politie Zaanstreek-Waterland
Voorzitter driehoeksoverleg "De Waterlanden"
Lid bestuur Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Voorzitter Intergemeetelijk Bureau Crisisbeheersing
Voorzitter Veiigheidshuisregio Zaanstreek-Waterland
Voorzitter Stichting Volendammer Klederdrachten
Bron 27-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. C. van der Knaap (CDA)burgemeester gemeente Ede
Comitť van Aanbeveling van de Dutch Food Valley Classic.
Voorzitter Stichting Ederveen.
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Nationaal Park De Hoge Veluwe.
Bestuurslid (statutair) Vereniging van Vrienden van de Hoge Veluwe.
Waarnemend korpsbeheerder Regio Politie Gelderland-Midden:
Lid Regionaal College
Lid Dagelijks Bestuur
Voorzitter Districtsoverleg West-Veluwe Vallei.
Voorzitter Stuurgroep Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei.
Voorzitter Regio De Vallei.
Plaatvervangend voorzitter Hulpverlening Gelderland-Midden
Lid Regionaal College
Lid Dagelijks Bestuur.
Vice-president Nationaal Comitť Thank you Canada & Allied Forces.
Lid van Regionaal Platform Criminaliteitspreventie (RPC Gelderland Midden).
Lid van het Comitť van Aanbeveling van de Stichting Vrienden Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede in Ede.
Lid Comitť van Aanbeveling Airborne Museum Oosterbeek.
Voorzitter Raad van advies van de Stichting Home-Base Support.
Lid van het Comitť van Aanbeveling nieuwbouwplannen Stichting Waterscouting Musinga-Rijn
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS).
Examinator Stichting Flora- en Faunawet Examens.
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

R.C. Robbertsen, burgemeester gemeente Ede GOG17-05-2010
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Edese Schaapskudde
Voorzitter Stichting Ederveen
Lid van de Raad van Advies van de Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Bestuurslid (statutair) Vereniging van Vrienden van de Hoge Veluwe
Ambtelijke vertegenwoordiging Plv. korpsbeheerder Regio PolitieGelderland-Midden
Lid Regionaal college (AB)
Lid Stuurgroep (DB)
Voorzitter Politie Districtsoverleg West Veluwe Vallei
Voorzitter regio De Vallei (DB en AB)
Overleg Regio De Vallei Regionaal Uitvoerings- Programma (RUP)
Plv. voorzitter Hulpverlening Gelderland-Midden (DB en Regionaal College)
Geurt van Lonkhuyzen Stichting
VNG commissie Veiligheid
Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand
Bestuur VNG-afdeling Gelderland
Commissie Nieuwe Impuls (Commissie van Nieuwenhoven)
Raad van Advies-AVA, Kernhemmerhout
Operationeel Bestuurlijk Overleg (OBO)
Comitť van Aanbeveling Tegelmuseum
Comitť van Aanbeveling Airbornemuseum
Comitť van aanbeveling Businessevent
Lid Bestuur Food Valley
Bestuurslid Savornin Lohmanstichting
Steenkamp Instituut (= wetenschappelijk Instituut)
Voorzitter van het Trefpunt Pacht
Lid van de com. Toezicht Flora en Fauna-examens
Lid van de Raad van Commissarissen bij de Onderlinge Bossen Verzekering
GOG17-05-2010

Mw. M.H.E. Pelzer (CDA) Burgemeester gemeente Eijsden
Vice-voorzitter van de GGD Zuidelijk Zuid-Limburg
Lid van het dagelijks bestuur van de GGD Zuid-Limburg, belast met portefeuille P&O
Vice-voorzitter van de Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland voor Noord-Brabant en Limburg
Ambassadrice van de Roemrijke Schutterij St.Sebastianus Oost-Maarland
Ambassadeur van de Hel van het Mergelland
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter van de Stichting Promotie Vrouwenvoetbal Parkstad

Dhr. R. van Gijzel (PvdA) burgemeester gemeente Eindhoven
Korpsbeheerder Regionale Politie Zuidoost-Brabant
Voorzitter bestuur Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant
Voorzitter reguioraad en DB GR Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Stichting Brainport voorzitter
Voorzitter van bestuur Stichting Cultuur en Bedrijf Parktheater Eindhoven
Voorzitter Jeugdrecreatiestichting Ir. P.S.F. Otten
Erevoorzitter Rode Kruis districht Eindhoven
Erevoorzitter Vereniging Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espťrance
Bron 15-09-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Comitť van Toezicht OP Zuid lid B5 overleggen
lid Vertegenwoordigingen in AVA’s Eindhoven Airport N.V.; Parktheater Eindhoven N.V.; Muziekcentrum Eindhoven N.V.
lid Raad van Commissarissen HTM
Lid Raad van Advies Veilig Verkeer Nederland
voorzitter van het SRE
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

ir Gerrit Braks burgemeester gemeente Eindhoven
Heeft geen nevenfuncties opgegeven tijdens zijn burgemeesterschap in Eindhoven
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. mr. C. Bijl (PvdA) Burgemeester gemeente Emmen
Voorzitter Stedelijk Netwerk Zuid-Drenthe
Adviserend Lid Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Voorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG)
Plv. Voorzitter Regionaal College Politie Drenthe
Plv. Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe
Voorzitter Stichting Veiligheidszorg Drenthe
Plv. Voorzitter Stichting Halt Noord Nederland
Voorzitter College van Vereffenaars Cevan (via VDG)
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Stenden Hogeschool
Voorzitter Stichting Nazorg Ousterhaule (afvalverwerking)
Voorzitter ledenvereniging Evean-Icare
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Grote Kerk Cultureel
Lid van het bestuur van de stichting “Vrienden van Noorderbreedte’
Lid comitť van aanbeveling van Hospice ’t Huis van Heden te Emmen
Lid comitť van aanbeveling van Stichting Biljarten voor goede doelen
Lid comitť van aanbeveling van Stichting Leergeld Emmen
Lid comitť van aanbeveling van Wensstichting Zalavolbate
Lid comitť van aanbeveling van de Landelijke stichting tegen ZinloosGeweld
Lid comitť van aanbeveling van stichting Toon Hermanshuis Drenthe
Lid comitť van aanbeveling van Challenge your future
Lid comitť van aanbeveling van Demma Foundation BV
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. R. van Benthem RA (VVD)burgemeester gemeente Eemnes
Nevenfuncties
Examinator Accountancy Universiteit van Amsterdam
Voorzitter stichting ILGA-Europe
Lid Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (sectie Jeugd) 
Lid van de Raad van Toezicht RAVU
Lid van de Raad van Toezicht Openbare Scholengemeenschap Schoonoord te Zeist
Lid Raad van Toezicht Warande
Voorzitter politiedistrict Eemland-noord
Lid algemeen bestuur Servicebureau Gemeenten
Lid dagelijks bestuur WGR BEL
Lid algemeen bestuur VRU
Lid commissie politiecellen Politieregio Utrecht
Lid presidium Politie Utrecht
Portefeuillehouder Verkeer Politie Utrecht
Lid bestuurlijk overleg Regio Amersfoort
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Adviserend lid Internationaal Beleid COC Nederland
Lidmaatschap Partijcommissie BZK VVD Tweede Kamerfractie

Dhr. Harald Bouman burgemeester gemeente Eemsmond
Stichting Kerstfair Dingewold, Uithuizen: voorzitter
Vereniging Vrienden van de Menkemaborg: voorzitter
voorzitter Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Bron 15-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

M. van Beek (PvdA) Burgemeester burgemeester gemeente Eemsmond GOG15-06-2010
GEEN NEVENFUNCTIES
BRON: Gemeente Eemsmond
GOG15-06-2010

Dhr. A.M. Thijs-Rademakers (CDA) burgemeester gemeente Eersel
Lid algemeen bestuur WVK
Comitť van aanbeveling Kempisch Heideschaap
Voorzitter ISD
Lid presidium Regionaal College
Lid Raad van Toezicht Savant Zorg
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

H.P.G.M. Houben-Sipman CDA Burgemeester gemeente Eersel GOG 17-05-2010
Lid Raad van Aanbeveling LOOK-project
Lid maatschappelijke Raad Rythoviuscollege
Voorzitter Raad van Toezicht R.O.C. Eindhoven
Lid Bestuur Landelijke Stichting Vastenaktie (Cordaid)
Lid Raad van Toezicht St. Anna Zorggroep
Lid DB Hulpverleningsregio
Voorzitter Stuurgroep “de Negende”
Voorzitter Stuurgroep “Tienertest”
GOG 17-05-2010

Dhr. F.A. de Lange (ChristenUnie)burgemeester gemeente Elburg
Nevenfuncties
Voorzitter Stichting "Boedel Maria Harmens Courage"
Voorzitter Stichting "Het Weduwen-Hofje"
Voorzitter Stichting "VicarieŽn Elburg"
Voorzitter Stichting "Het Goor"
Voorzitter MheencoŲperatie
Voorzitter Regio Noord-Veluwe
Bestuurslid VNG - Gelderland
Voorzitter Klankbordgroep Veluwse Gemeenten
Voorzitter Sportswitnesses (org. van christelijke topsporters)
Beschermheer Teeifuka (hulporganisatie Midden-Suriname)
Lid Samenwerkingsverband cultuurhistorie van de prov. Gelderland, VNG - Gelderland, Gelders Genootschap, Monumentenwacht Gelderland en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Lid Veluwecommissie
Voorzitter KNRM Elburg
Bron 18-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. J.G.A. (Jan) Baas PvdA burgemeester gemeente Enkhuizen
Nevenfuncties
Voorzitter van de Plaatselijke Commissie van de KNRM post Enkhuizen
Beschermheer Enkhuizer Klokkenspel Vereniging
Beschermheer Enkhuizer Harddraverij Vereniging
Lid van de Permanente commissie integrale veiligheid Noord-Holland-Noord
Lid van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing
Voorzitter stuurgroep Waterrand
Voorzitter Raad van toezicht stichting Veiligheidszorg Noord-Holland-Noord
Secretaris/penningmeester Vereniging Zuiderzeegemeenten
Lid van de Regiegroep Lobby Noordwest 8
Lid van het innovatieplatform HVC
Lid Comitť van Aanbeveling restauratie orgel Westerkerk
Voorzitter stichting Enkhuizen 650
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
1996 burgemeester gemeente Wieringen
Voor 1996 wethouder gemeente Beverwijk.
Na eerst de opleidingen LTS electro en MAVO te hebben afgerond volgde hij deopleidingen MBO sociale dienstverlening en HBO maatschappelijk werk. Voordat hij in 1990 wethouder van Beverwijk werd, was hij werkzaam bij de sociale dienst van de gemeente Amsterdam en Alkmaar. Bij de laatste gemeente was hij hoofd afdeling beheer en informatievoorziening

Dhr. P.E.J. den Oudsten (PvdA)burgemeester gemeente Enschede
Nevenfuncties
Korpsbeheerder Regio Politie Twente
Voorzitter Regionaal College In het Regionaal College zitten alle burgemeesters uit de politieregio en de officier van justitie
Voorzitter Regio Twente Regio Twente is het samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten met een verzorgingsgebied van 620.000 inwoners. Vůůr en mťt hen vervult ze werkzaamheden op een heel breed gebied: Verkeer en vervoer, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, economische zaken, veiligheid, volksgezondheid, recreatie en toerisme
Voorzitter Veiligheidsregio Twente
Vice-voorzitter Stuurgroep Netwerkstad Twente Netwerkstad Twente is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Enschede, Hengelo, Borne en Oldenzaal. Deze samenwerking is toegespitst op projecten die van regionaal belang zijn.
Lid Dagelijks Bestuur Euregio
Voorzitter Twentse Burgemeesterskring
Comitť van Toezicht van het Oost Nederlandse EFRO-programma
Vice-voorzitterPrins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
Voorzitter bestuur Halt Nederland Halt is een initiatief van het ministerie van Justitie, gemeenten en politie en levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit bij jongeren tot 18 jaar. Halt Nederland behartigt de belangen van de Halt-bureaus en vertegenwoordigt deze in diverse politieke, juridische en maatschappelijke overlegstructuren
Lid programmacommissie Pieken in de Delta
Lid Dagelijks Bestuur Korpsbeheerdersberaad Het Korpsbeheerdersberaad is een overleg van de korpsbeheerders (de 25 regionale en de korpsbeheerders van het Korps landelijke politiediensten, de minister van Justitie)
Lid Dagelijks Bestuur vtsPN De voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN) is opgericht om krachten te bundelen en daardoor politie en andere partners in de Openbare Orde en Veiligheidssector te ondersteunen bij het veiliger maken van Nederland
Voorzitter van de Stichting Nationaal Brandweermonument
Lid Stuurgroep Bestuurlijke Informatievoorziening Gemeenten inzake Ex-gedetineerden (VNG)
De stuurgroep buigt zich over de wijze gemeenten vroegtijdig geÔnformeerd kunnen worden over terugkeer van ex-gedetineerden en tbs-gestelden naar hun woonplaats zodat evt. nadere afspraken m.b.t. de openbare orde en veiligheid gemaakt kunnen worden
Voorzitter Drents Museum
Comitťs van Aanbeveling:
A.S.V. Taste
Child Care Afrika
Studentenvereniging AEGEE Enschede
Enschede Muziekkwartier
Internationaal Circusfestival
Zeilschip de Tukker
Musica Silvestra Orkest
Politiekoor
Stichting Exploitatie Hospice Enschede
Stichting Leergeld Nederland, Afdeling Enschede
Voedselbank
Stichting Jong Muziektalent Twente
Stichting met kwaliteit investeren in kwetsbaarheid
Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld
E.R.V. Euros
Internationaal Klootschietersmuseum te Losser
LCB 2010, Studievereniging Sirius
Audentis et Virtutis
Powered by Twente Innoversum editie 2010
Willem Wilmink festival
Stichting Cremer Museum
Zeilschip Het Twentse Ros
Studiereis Alembic
S.V. College Cnodde
Stichting UT Triathlon
Kick-In 2010
Groot Nederlands Studenten Kampioenschap
Huis van Verhalen
Symposium S.V. Paradoks
Symposium Interactief
Bron 19-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid bestuur Stichting Bedrijfsleven Helpt Getroffenen
Lid bestuur Stichting Universiteitsfonds Twente
Lid van de bestuurlijke taskforce Europa
Lid bestuur Stichting Euregio Crossborder Consultancy
Lid Curatorium leergangen Brandweermanagement (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, Nibra)
Comitť van Aanbeveling Nederlands Studenten Orkest
Comitť van Aanbeveling HappieTaria 2007
Comitť van Aanbeveling Project Energing Twente van AIESEC Twente
Comitť van Aanbeveling IK2007 (introductiecommissie 2007 UT)
Comitť van Aanbeveling Stichting Oude Muziek en Oude Podia, concert serie in 2008
Comitť van Aanbeveling WK junioren softbal
Comitť van Aanbeveling Studytour Brazil country-region S.V. Paradoks
Comitť van Aanbeveling Rode Kruis, Rode Kruisbal Twente
Comitť van Aanbeveling Viermakenfair
Comitť van Aanbeveling Symposium en Study Tour Bonsai, SV Inter-Actief Mexico C.T.S.G. Alembic
Comitť van Aanbeveling Symposium Run for Records, S.G. Isaac Newton
Comitť van Aanbeveling Studiereis Maqua, S.G. Acabus
Comitť van Aanbeveling Symposium Need Some Space, one step closer to the universe, S.V. Arago
Beheersdriehoek De ‘Beheersdriehoek’ bestaat uit: de korpsbeheerder (burgemeester PEJ den Oudsten van Enschede) de korpschef (mr. P. Deelman) en de hoofdofficier van Justitie (mr. B.W.M. Hendriks).

M. van Lente (VVD) burgemeester gemeente Epe
Lid Regionaal Bestuur Stedendriehoek (DB);
Lid AB Veiligheidsregio VNOG;
Lid AB Politieregio Noord- en Oost-Gelderland;
Lid Streekarchief commissie;
Lid Adviesraad Sociale Verzekeringsbank;
Beschermvrouwe Sint Maartensgilde.
Voorzitter Georganiseerd Overleg gemeente Epe
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Raad van Advies CWI
Lid Toetsingscommissie Wet Werk en Bijstand
Lid Archiefcommissie

Mw. H. van Rijnbach-de Groot (CDA) burgemeester gemeente Etten-Leur
Vice voorzitter Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Vice voorzitter Vereniging voor behartiging belangen van Burgemeesters
Lid landelijke klachtencommissie KLPD
Lid Raad voor de financiele verhoudingen
Bron 17-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Burgemeester gemeente Bunnik
Voorzitter MEE Gelderse Poort te Arnhem
Voorzitter Liader, Kromme Rijngebied
Wnd. Voorzitter vereniging Behartiging belangenburgemeesters
Vice voorzitter Interne Klachtencommissie Politie RegioUtrecht
Lid bestuur Nederlands Genootschap van Burgemeesters
Voorzitter Nederlandse Vereniging Monumentenzorgers
drs. J.A.M. van Agt burgemeester gemeente Etten-Leur GOG17-06-2010
Lid Commissie van Beroep Primair Onderwijs
Lid Commissie van Beroep Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Lid Commissie van Beroep Hoger Beroepsonderwijs
GOG17-06-2010
Gemeente Echt-Susteren
mr. M.M.W.H.Y. Hermans () Raadsgriffier
Raadslid
Dhr. G.H.J. Pasman (Algemeen Belang)
Dhr. H.J.J. Peters (Algemeen Belang)
Dhr. J.M. Beckers (Algemeen Belang)
Dhr. P.J.G.M. Claessen (Algemeen Belang)
Dhr. W.C.G. Fiddelaers (Algemeen Belang)
Dhr. G.H.H. Dirks (CDA)
Dhr. J.L. Schoenmakers (CDA)
Dhr. M.J.F. van Helvert (CDA)
Dhr. P.J.A.M. Wolters (CDA)
Dhr. W.H.G.M. Jessen (CDA)
Dhr. J.T.M. Cremers (Democraten Echt-Susteren)
A.M.C. Bruijsten-van de Berg (Democraten Echt-Susteren)
Dhr. E.P.H.M. Masthoff (GroenLinks)
Dhr. J.A.H. Meeuws (GroenLinks)
Dhr. J.G.T. Feller (Lijst Samenwerking)
Dhr. J.J.M. Dijcks (Lijst Samenwerking)
Dhr. L.G.M. Hendricks (Lijst Samenwerking)
Dhr. P.M.M. Sevriens (Lijst Samenwerking)
Dhr. drs. H.J.P. Philipsen (Lijst Samenwerking)
C.M.H.J. Geelen (Lijst Samenwerking)
Dhr. J.H. Severins (PvdA)
E.J.P. Janssen (PvdA)
Dhr. P.H.M. Ruijten (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. G.W.T. van Balkom ()
Wethouder Dhr. J.C. Bocken (Algemeen Belang)
Dhr. J.J.H. Janssen (Algemeen Belang)
Dhr. drs. J.P.H. Beckers (CDA)
Dhr. drs. P.H.J. Pustjens (CDA)
Dhr. J.K.M. Verheesen (Lijst Samenwerking)
Dhr. R.G.M. Geraads (Lijst Samenwerking)
 
Echt-Susteren, Dhr. drs. G.W.T. (Guus) van Balkom gemeentesecretaris gemeente Echt-Susteren
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron: Gemeente Echt-Susteren Sent: Thursday, February 12, 2009 5:23 PM
 
 
Mw. mr. M.M.W.H.Y. Hermans raadsgriffier gemeente Echt-Susteren
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron: Gemeente Echt-Susteren 10 november 2008
 
?
Lid Vaste commissie advies bezwaar- en beroepschriften
SPREUWENBERG, F.G.P.M. (39)
 
Coen Geraads
Wethouder gemeente ECHT-SUSTEREN
Bestuurslid welstandsdistrict Midden-Limburg
 
Peter Pustjens
Wethouder Gemeente ECHT-SUSTEREN
Leraar Trevianum Scholengroep
Voorzitter Raad van Toezicht Partners in Welzijn
Vice -voorzitter Waterschap Roer en Overmaas
Lid Raad van Toezicht Stichting Prooses
Adviseur CDA-bestuur Echt-Susteren
Adviseur Stichting Gemeenschapsbelangen Roosteren
Secretaris Landschapspark Susteren
 
Jo Verheesen
Wethouder gemeente ECHT-SUSTEREN
Adviseur Stichting Kledingbank Limburg.
Adviseur Stichting Gemeenschapsbelangen St. Joost.
Lid Stuurgroep Reanimatie Estafette in Limburg.
 
Jo Bocken
Wethouder gemeente ECHT-SUSTEREN
Gťťn nevenfuncties
 
Jos Beckers
Wethouder gemeente ECHT-SUSTEREN
Secretaris gemeenschappelijke regeling bedrijvenschap businesspark Venlo (Greenpark)
Vice-voorzitter gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Westrom
 
Jacques Janssen
Wethouder gemeente ECHT-SUSTEREN
Voorzitter Landschapspark Susteren gehandicaptenbeleid, WMO
Hoofd- en nevenfuncties raadsleden gemeente Echt-Susteren
De heer J.M. Beckers
Mevrouw A.M.C. Bruijsten
Ondernemer
Voorzitter, programmamaker, presentator lokale omroep
De heer P.J.G.M. Claessen
Statistisch onderzoeker
De heer J.T.M. Cremers
Bedrijfsleider
Voorzitter voetbalclub Feria
De heer G.H.H. Dirks
Vrijwilliger SWE
Bestuurslid/voorzitter Wijkraad Echt-Zuid
De heer J.J.M. Dijcks
Bedrijfsleider
De heer J.G.T. Feller
Bestuurslid lokale omroep
De heer W.C.G. Fiddelaers
Hoofd unit waterschapsheffingen
Voorziter sportclub Susteren
Mevrouw C.M.H.J. Geelen
Leidster kinderdagverblijf
Lid Klankbordgroep Schilberg
Lid Speeltuincomitť Sjaelberg
De heer M.J.F. van Helvert
Bestuursassistent gedeputeerde Lebens
Secretaris CDA Limburg
De heer L.G.M. Hendricks
Leraar Parkschool voor ZMLK
Voorzitter Harmonie St. Cecilia Koningbosch
Voorzitter beheerraad Stichting Kreato
Lid lijst Samenwerking
Lid Seniorenvereniging Koningsbosch
Vrijwligger avondwake-lector parochie Koningsbosch
Mevrouw E.J.P. Janssen
De heer W.H.G.M. Jessen
Ondernemer
De heer E.P.H.M. Masthoff
Tandarts
De heer J.A.H. Meeuws
Freelance journalist/PR-adviseur-uitvoerder
De heer G.H.J. Pasman
Algemeen medewerker
De heer H.J.J. Peters
Manager cleaning & logistics
Directeur HarPet Services
Secretaris/penningmeester Stichting St. Maarten Susteren
Penningmeester Algemeen Belang
De heer H.J.P. drs. Philipsen
Docent, voorzitter MR en lid GMR
Dirigent-organist R.K. Pius
Organist R.K. Landricus
Organist R.K. H. Christoforus
De heer P.H.M. Ruijten
Arbeidsbemiddelaar
Voorzitter harmonie St. Caecilia Echt
De heer J.L. Schoenmakers
Vice voorzitter A.V.O.M. Limburg Zuid
Voorzitter Schutterij Sint Landricus
Adviseur C.D. de Lollige BŲk
De heer J.H.< Severins
Buschauffeur
Kaderlid, DB lid BAB, Veolia, FNV Bondgenoten
Voorzitter computerclub 't Bitje
OR lid, secretaris OR Veolia Transport Limburg
De heer P.M.M. Sevriens
Ondernemer
De heer P.J.A.M. Wolters
Ambtenaar Ministerie van FinanciŽn
Bestuurslid Fanfare St. Joseph Pey
Penningmeester St. Patricius Cramer
Secretaris St. L.K.H.Z.

mr. M.M.W.H.Y. Hermans
Griffier
 
drs. H.J.P. Philipsen (fractievoorzitter)
Gemeenteraadslid
Partij: Lijst Samenwerking
 
J.J.M. Dijcks
Gemeenteraadslid
Partij: Lijst Samenwerking
 
J.G.T. Feller
Gemeenteraadslid
Partij: Lijst Samenwerking
 
Riny Geelen
Gemeenteraadslid
Partij: Lijst Samenwerking
 
L.G.M. Hendricks
Gemeenteraadslid
Partij: Lijst Samenwerking
 
P.M.M. Sevriens
Gemeenteraadslid
Partij: Lijst Samenwerking
 
M.J.F. van Helvert (fractievoorzitter)
Gemeenteraadslid
Partij: CDA
 
drs. G.H.H. Dirks
Gemeenteraadslid
Partij: CDA
 
J.L. Schoenmakers
Gemeenteraadslid
Partij: CDA
 
P.J.A.M. Wolters
Gemeenteraadslid
Partij: CDA
 
W.H.G.M. Jessen
Gemeenteraadslid
Partij: CDA
 
H.J.J. Peters (fractievoorzitter)
Gemeenteraadslid
Partij: Algemeen Belang
 
G.H.J. Pasman
Gemeenteraadslid
Partij: Algemeen Belang
 
W.C.G. Fiddelaers
Gemeenteraadslid
Partij: Algemeen Belang
 
P.J.G.M. Claessen
Gemeenteraadslid
Partij: Algemeen Belang
 
J.M. Beckers
Gemeenteraadslid
Partij: Algemeen Belang
 
J.T.M. Cremers (fractievoorzitter)
Gemeenteraadslid
Partij: Democraten Echt-Susteren
 
A.M.C. Bruijsten-van de Berg
Gemeenteraadslid
Partij: Democraten Echt-Susteren
 
E.J.P. Janssen (fractievoorzitter)
Gemeenteraadslid
Partij: PvdA
 
J.H. Severins
Gemeenteraadslid
Partij: PvdA
 
J.A.H. Meeuws (fractievoorzitter)
Gemeenteraadslid
Partij: Groenlinks
 
E.P.H.M. Masthoff
Gemeenteraadslid
Partij: Groenlinks
 
P.H.M. Ruijten (fractievoorzitter)
Gemeenteraadslid
Partij: VVD
 
 
 
 
De leden van de Rekenkamercommissie
Nevenfuncties Leden Rekenkamercommissie Echt-Susteren
 
Externe leden
 
Dhr. Drs. H.J.W. Verdellen (voorzitter)
Partner adviesgroep Public van ConQuaestor Management Consulting
lid rekenkamercommissie gemeente Weert
 
Dhr. Drs. M.M.J. Nijsten
Adviseur/interim manager BMC/TMOP Leusden
Nevenfunctie: lid Provinciale Staten provincie Limburg
Secretaris rekenkamercommissie Bergeijk

Raadsleden
 
Dhr. Drs. M.J.F. Van Helvert
Provincie Limburg - bestuursassistent
Nevenfunctie: CDA Limburg - secretaris
 
Dhr. P.M.M. Sevriens
eigenaar van Sevriens Busreizen, Rijopleidingen en Taxi te Koningsbosch
Nevenfunctie: -
 
Dhr. J.H. Severins
Veolia Transport Limburg - buschauffeur
Nevenfuncties: FNV bondgenoten - kaderlid Veolia
Computerclub ’t Bitje Echt - voorzitter
Veolia Transport Limburg - OR-lid, secretaris OR Noord- en Midden-Limburg
 
 

mw. mr. M.M.W.H.Y. Hermans
Raadsgriffier
Ambtelijk secretaris van deze commissie
Gemeente Edam-Volendam
Raadsgriffier
mr. M. van Essen-de Boer ()
Raadslid
Dhr. F.R. Veerman (CDA)
Dhr. J.J.C. Veerman (CDA)
Dhr. M.J.B. de Boer (CDA)
J.M.L. van Houdt (CDA)
Dhr. S.J.F. Baart (Gemeentebelangen)
G. Blakborn (GroenLinks)
Dhr. B.J. van der Meulen (PvdA)
I.E. Rovers (PvdA)
J. Rijpstra (PvdA)
Dhr. C. Tol (Recht door Zee)
Dhr. J.M. Veerman (Recht door Zee)
Dhr. P.A. Reijers (Recht door Zee)
Dhr. C.A.J. Bond (VD'80)
Dhr. C.C.M. Schilder (VD'80)
Dhr. J.C.N. Koning (VD'80)
Dhr. J.M. Molenaar (VD'80)
Dhr. N.G.A. Karhof (VD'80)
M.T.M. Bond-Schilder (VD'80)
C.J.W.M.Sier=Dhr. C.J.W.M. Sier (VVD)
W.P.L.M.Runderkamp=Dhr. W.P.L.M. Runderkamp (VVD)
Dhr. L.T. Kras (fractie Kras)
Wethouder
G.H.M. Kroon-Sombroek (CDA)
Dhr. W.G. Runderkamp (VD'80)
mr. M.A.J. Kes (VD'80)
Dhr. E.A.M. Karregat (VVD)
Dhr. mr. D.K.W. Hendriks, gemeentesecretaris gemeente Edam-Volendam  
NEVENFUNCTIES
Lid van het adviescollege LMD brandweer.
Bron gemeente Edam-Volendam Sent: Friday, February 20, 2009 2:43 PM
Mw. mr. M. van Essen-de Boer, raadsgriffier gemeente Edam-Volendam  
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Edam-Volendam 12 november 2008
Wethouder mevr. mr. M.A.J. Kes
Geen
 
Wethouder drs. T.G.C. Luyckx
Raad van Advies Didaktief
 
Wethouder W.G. Runderkamp
Directeur Dynamisch Beheer Volendam b.v.
Marketing manager St. Jozefvereniging
Penningmeester Stg. Spelersfonds
 
 
 
 
 
Functies en nevenfuncties van de raadsleden van Edam-Volendam
Per 22 maart 2007
 
Dhr. J.M. Molenaar, 
beroep: System Engineer bij de SKOV,
nevenfuncties: IT-werkzaamheden SKOV
 
Dhr. J.C.N. Koning , 
beroep: uitvoerder Tuyps tegelhandel,
nevenfuncties: stichtingsraad LOVE,penningmeester IJsclub
 
Mw. M.T.M. Bond-Schilder,
beroep: administratief medewerkster TJC Consultency Purmerend,
 
Dhr. N.G.A. Karhof, 
beroep: directeur Nemass de boer,
nevenfuncties: Bestuurslid begrafenisfonds JvA, Voorzitter ZVV Volendam, Bestuurslid VAS (regio Bank agenten)
 
Dhr. C.A.J. Bond, 
beroep: locatie manager bij Volendammer Afbouw,
nevenfuncties: Bond bouwhandel
 
Dhr. C.C.M. Schilder, 
beroep: directeur Stichting AOC Clusius College,
nevenfuncties: Secretaris SKOV, Voorzitter Damclub “Ons Genoegen” Edam-Volendam, Lector St. Vincentius parochie te Volenda, Penningmeester Samenwerkingsverband Waterland, Voortgezet Onderwijs/Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs.
 
M.J.B. de Boer
beroep: marketing manager bij Hotelbooker bv
nevenfuncties: bestuurslid recreatie centrum Slobbeland, Lid parochieraad Maria Sterre der Zee, lid Stichting
behoud Sinterklaas traditie Volendam
 
Dhr. J.J.C. Veerman
beroep: accountmanager Pneuman bv Volendam
 
Dhr. drs. P. Schilder
beroep:  Senior Portfolio Manager Palladyne Asset Management BV in Weesp
 
Dhr. F.R. Veerman 
beroep: Consultant bij de ING
 
Dhr. L.T. Kras 
beroep: directeur primair onderwijs SKOV 
 
Dhr. P.A. Reijers 
beroep: Ambtenaar HHNK gedetacheerd als Programmamanager bij het Waterschapshuis
nevenfuncties: stichtingsraad LOVE, beheerder jongeren website
 
Dhr. C. Tol
beroep: ondernemer
 
Dhr. C.J.J. Veerman, 
beroep: luchtverkeersleider
nevenfuncties: directeur/eigenaar van “Nautica” een horecabedrijf op het Marinapark
 
Mevrouw I.E. Rovers
beroep: eerstelijns coŲrdinator regio NKL bij Stichting Zorg ondersteuning Noord Holland Noord 
 
Mw. J. Rijpstra
beroep: senior communicatieadviseur Woningcorporatie “het Oosten” 
 
Dhr. B.J. van der Meulen
beroep: sr. Beleidsmedewerker openbaar vervoer bij het ROA in Purmerend
 
Dhr. E.A.M. Karregat 
beroep: mede-eigenaar Karenco plastic verpakkingsmateriaal
nevenfuncties: scout FC Volendam
 
Dhr. W.P.L.M. Runderkamp, VVD raadslid gemeente Edam-Volendam 
beroep: zelfstandig jurist/manager
nevenfuncties: lid bezwaarschriftencommissie Gemeente Raadslid Waterland
 
Mw. G. BlakbornGroen Links 
beroep: gymnastiekleidster bij de Beukers en bij Brinio
nevenfuncties: kaderlid FNV 
 
 
Dhr. S.J.F. Baart 
beroep: projectleider
nevenfuncties: trainer en vrijwilliger Atletiekvereniging Eda, vrijwilliger ouderenwerk
 
Functies en nevenfuncties van de deelnemers, niet raadsleden aan het Raadsplein
Per 7 mei 2007
 
 
Dhr. C.J.W.M. Sier, beroep: senior Private Banker bij Theodoor Gilissen Bankiers
 VVD 
nevenfuncties: secretaris Wildbeheereenheid “De DieŽn” voorzitter/secretaris Stichting “Artist kom binne”   
Dhr. J.J.M.Smit, beroep: werkzaam bij het Ministerie van FinanciŽn, de Belastingdienst Amsterdam 
 
 
Dhr. A.W.P.Binken, beroep: Customer service manager bij Sykes Enterprises Incorporated, Amsterdam
 nevenfuncties: Redacteur politicologenblad Synthese Student politicologie Universiteit van Amsterdam
Groen Links
 
 
Dhr. H.J.M. Sier, beroep: projectmanager Stadsdeel Westerpark gemeente Amsterdam
 
Dhr. W.M. Jonk, beroep: eigenaar winkel
nevenfuncties: Voorzitter Vishandelsvereniging St. Antonius
Groen Links
 
 
Dhr. V. Tuijp, beroep: Marketing adviseur Rabobank Waterland & Omstreken
 nevenfuncties: Bestuurslid Toneelvereniging Ons Pogen
CDA
 
 
 
Mw. S. van Houdt, beroep: Vishandel Volendam, Overvecht, Utrecht (Franklin Bond)
 Nevenfuncties: Voetbaltrainster RKAV Volendam, Kantinemedewerkster RKAV Volendam, Loketmedewerkster FC Volendam
CDA 
 

Dhr. P.H. Nordmann, beroep: amanuensis bij de Stichting Waterproef
Gemeente Belangen
nevenfuncties: Voorzitter-penningmeester Gemeente-Belangen E-V, Voorzitter biljartvereniging HMK, Secretaris KNBB district Zaanstreek Waterland, Secretaris buurtvereniging Baandervesting 
 
 
Mw. E. de Leng,  beroep: 
nevenfuncties: Voorzitter buurtvereniging Noorderstraat, Bestuurslid Triversum Kinderpsychiatrie
Gemeente Belangen 
Gemeente Ede
Raadslid
Dhr. D.J. Boot (CDA)
Dhr. H.H.W. Fredriks (CDA)
Dhr. drs. A. Komdeur (CDA)
Dhr. ing. P. Vreugdenhil (CDA)
A.M.T. Vreman (CDA)
B.D.J. van Winsum-Westerik (CDA)
G.M. Telgen-Swarts (CDA)
J.H. van Santen-van Driessen (CDA)
Dhr. J. de Kluijver (ChristenUnie)
Dhr. J.F. van Heuveln (ChristenUnie)
Dhr. M.A.Th. Idema (ChristenUnie)
Dhr. P. Plug (ChristenUnie)
Dhr. drs. J.G. Schipper (ChristenUnie)
J.A. Kiefte-Boersema (ChristenUnie)
Dhr. M.W.H. van Dalen (D66)
Dhr. F. van Os (GemeenteBelangen)
Dhr. J. van Boven (GemeenteBelangen)
Dhr. P. de Pater (GemeenteBelangen)
M.A. Verhoeff (GemeenteBelangen)
Dhr. A.F.E.M. Leltz (Groen LinksProgressief Ede)
Dhr. A.M.J. Dominicus (Groen LinksProgressief Ede)
Dhr. M. «elik (Groen LinksProgressief Ede)
Dhr. J.G.P.M. van Kroonenburg (PvdA)
Dhr. M.J. Kettmann (PvdA)
Dhr. W. Schotsman (PvdA)
A.C. Wagenaar (PvdA)
C. el Kaddouri (PvdA)
drs. M. Eleveld RA (PvdA)
Dhr. A.R. Pluimers (SGP)
Dhr. E. Jansen (SGP)
Dhr. L. Kisteman (SGP)
Dhr. N.M. van der Poel (SGP)
Dhr. T. van Roekel (SGP)
Dhr. ing. A. Versteeg (SGP)
Dhr. A.B.I.M. Vos de Wael (VVD)
Dhr. B. Kolster (VVD)
Dhr. H.G.D.M. Kiezebrink (VVD)
I. Bouma-de Vries (VVD)

Politiek en jeugdzorg www.burojeugdzorg.nl/848.htm
mw. I. Bouma-de Vries VVD raadslid gemeente Ede
Raadscommissie MZ
Beleidsmedewerker PR & Voorlichting bij de Gelderse Roos
Zelfstandig ondernemer IVT secretariaatsservice in Ede
Lid van Algemeen Bestuur Permar

Dhr. R. Kremers (CDA)Wethouder gemeente Ede

Plv. lid Algemeen Bestuur Regio West-Veluwe/Vallei
Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand
Voorzitter Bestuurlijk Overleg Zuid Veluwe
Plv. Lid commissie Besluit Woninggebonden Subsidies / Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Lid Raad van Toezicht Rabobank Lunteren (wordt medio september omgevormd tot Raad van Commissarissen Rabobank) Bestuurlijk overleg WERV
Lid DB Recreatiegemeenschap Veluwe
Lid Stuurgroep CVV
Lid Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling Bedrijven (DOB)
Algemeen Adjunct Stichting Binnenstadsmanagement
Algemeen Bestuur HGM
Adviesraad Zorgkantoor
Voorzitter Economische Platform Vallei (EPV)
Voorzitter Permar
Voorzitter RPA (interim)
Voorzitter Veluwe Rangers
Voorzitter Stuurgroep OGGZ
Voorzitter Stichting Bedrijventerreinen Ede
Voorzitter Stichting Ede Centrum
Voorzitter Stuurgroep Bedrijventerreinen A12/E/V
Voorzitter Stuurgroep Ede Centrum
Deelname in Platform Hospitality en Toerisme (ROC/A12)
Deelname portefeuille-houdersoverleg Sociale Zaken (WERV)
Voorzitter portefeuille-houdersoverleg Economische Zaken (WERV)
Deelname portefeuille-houdersoverleg Volksgezondheid Vallei
Bestuurlijk trekker GSO op thema Werk voor laaggescholden
Comitť van Aanbeveling Business Event (bedrijvenprijzen)
Comitť van Aanbeveling Inloophuis voor kankerpatiŽnten en familieleden (vanuit De Medewerker)
Lid Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
Voorzitter van het Van Lagenfonds

Dhr. ing. P. van 't Hoog (ChristenUnie)Wethouder gemeente Ede
g
Commissaris A.R.N.
Bestuurscommissie Milieu van Regio De Vallei
Bestuurscommissie Verkeer van Regio De Vallei
Aandeelhouder gemachtigde Afvalcombinatie De Vallei
VNG commissie Water
Stuurgroep Toekomst Waterketen Gelderland
Comitť van aanbeveling Stadspoort van het Crow.
Stuurgroep Bestuurlijk Overleg Regiotaxi De Vallei
Bestuurlijk overleg WERV
Portefeuillehoudersoverleg verkeer WERV
Stuurgroep Beter Benutten De Vallei
Stuurgroep Valleilijn
Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling Bedrijven-terreinen (DOB)
Stuurgroep Optimum
Bestuurlijk overleg uitvoering Water (Bouw)
Regionaal Bestuurlijk overleg Rijk-Midden (RRW)
Stichting Parkeren Ede-Centrum
Stichting Bedrijventerreinen Ede
Vervoerberaad De Vallei
Commissie van Overleg en Voorlichting MilieuhygiŽne Militair Luchtvaartterrein Deelen
RHBO (bestuurlijk overleg milieuhandhaving)
Penningmeester Oost Europa commissie van de Nederlandse Gereformeerde Kerk

Dhr. S. van de Pol (PvdA)Wethouder gemeente Ede
Portefeuillehoudersoverleg Wonen WERV
Lid Stuurgroep Bedrijven-terreinen A-12 Ede-Veenendaal
Voorzitter Stichting Idee in Uitvoering
Lid Stuurgroep Uitvindersbuurt
Lid Stuurgroep Valleilijn
Afgevaardigde Gewest Gelderland PvdA

Dhr. W.J. Dekker (CDA)Wethouder gemeente Ede

Dhr. drs. E. van Milligen Wethouder gemeente Ede(VVD)

drs. A. Komdeur CDA
Raadscommissie AZ & M
Raadscommissie RO
Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
Plaatsvervangend lid Hoorcommissie Bestemmingsplannen
Hoofd afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning gemeente Barneveld

Hillard H.W. Fredriks CDA
Raadscommissie AZ & M
Auditcommissie
Geurt van Lonkhuyzen Stichting
Directievoorzitter Alfa Accountants en Adviseurs
Bestuurslid Stichting VUT-Fonds Alfa
mw. A.M.T. Vreman CDA
Raadscommissie AZ & M
GEEN NEVENFUNCTIES
D.J. Boot CDA
Raadscommissie RO
Lid Hoorcommissie Bestemmingsplannen + plaatsvervangend voorzitter Hoorcommissie Bestemmingsplannen
50%">Manager Technical Support Engineering bij Hewlett Packard in Utrecht
Trainer Scouting Nederland
Lid oudercommissie kinderdagverblijf Happy Kids in Ede

Jennie van Santen - van Driessen CDA
Raadscommissie RO
Bestuurslid LTO Noord, afdeling Ede
Initiatiefgroep Vrouwennetwerk Landelijk gebied Gelderland

G.M. Telgen - Swarts CDA
Raadscommissie MZ
voorzitter van Raadscommissie BFO
Vice-fractievoorzitter
Lid van het Lokaal Comitť Vrijwilligers
Lid redactie Bestuursforum, CDA Partijblad
Voorzitter Jeugdkampeerterrein Lunteren
Docent muziek bij Edese Harmonie

ing. P. Vreugdenhil CDA
Raadscommissie BFO
Plaatsvervangend lid van de commissie voor de Bezwaarschriften Kamer II
Bestuurslid van Stichting Johanniter Opvang in Bennekom
Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Intra Zorg-Plus in Veenendaal
50%">Lid ontslagcommissie CWI
Ouderling Hervormde Gemeente, wijk 2 in Bennkom

B.D.J. van Winsum-Westerik CDA
Raadscommissie MZ
Docent MBO bij ROC ASA Amersfoort

drs. M. Eleveld R.A. PvdA
Raadscommissie AZ & M
Lid van Auditcommissie
Business controller NS Reizigers
M.J. Kettmann PvdA
Raadscommissie AZ & M
Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand
J.G.P.M. van Kroonenburg PvdA
Raadscommissie MZ
Raadscommissie RO
Commissie voor de Bezwaarschriften Kamer II
Hoorcommissie Bestemmingsplannen + voorzitter Hoorcommissie Bestemmingsplannen
Senior beleidsmedewerker Hogeschool Van Hall Larenstein

W. Schotsman PvdA
Raadscommissie BFO
plaatsvervangend voorzitter Raadscommissie BFO
Secretaris Stichting Idee in Uitvoering
Voorzitter Ederveense Volleybal- en Badminitonvereniging EVOBA 70

mw. A.C. Wagenaar PvdA
Raadscommissie BFO
Lerares ROC A12 Technisch College
Lid van bestuur Stichting Van Lagenfonds

J.F. van Heuveln Christen Unie
Raadscommissie AZ & M
Rekenkamercommissie
Senior consultant / projectmanager Stoas
Voorzitter Stichting Vervoersfonds `De Triangel`

M.A.Th. Idema Christen Unie
Raadscommissie BFO
Plaatsvervangend lid Hoorcommissie Bestemmingsplannen
Freelance redacteur Auto Motor Klassiek
Lid bestuur Stichting Idee in Uitvoering

J. de Kluijver Christen Unie
Raadscommissie MZv
Diaconaal consulent Prot. Kerk in Nederland
Consulent `We zien elkaar` Prot. Kerk in Nederland
Secretaris Interkerkelijk Diaconaal Platform Ede
Uitvoerder van het Interkerkelijk Noodfonds Ede
Bestuurslid Stichting Voedselbank steunpunt Ede

P. Plug
Raadscommissie RO
Commissie voor de Bezwaarschriften Kamer I
Hoorcommissie Bestemmingsplannen
Hoofd huisvesting & beheer Chr. Hogeschool Ede
Fractieassistent Gelderse Christen Unie fractie
Lid bestuur Hervormde Wooncentra Ede, woon-, zorg- en dienstencentrum BethaniŽ
Fractievolger Commissie Landelijk Gebied van Provinciale Staten in Gelderland

drs. J.G. Schipper Christen Unie
Raadscommissie MZ
plaatsvervangend voorzitter raadscommissie MZ
Manager CHE-Transfer
plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Recreatiegemeenschap
Mw. J.A. Kiefte-Boersema
Geen nevenfuncties

E. Jansen SGP
Raadscommissie RO
Commissie voor de Bezwaarschriften Kamer I
Plaatsvervangend lid Hoorcommissie Bestemmingsplannen
Opzichter Waterschap Vallei & Eem

L. Kisteman SGP
Raadscommissie BFO
Voorzitter Raadscommissie AZ&M
Directeur KRB Reclame BV in Barneveld
Lid Raad van Advies SGP (landelijk)

A.R. Pluimers SGP
Raadscommissie BFO
Teamleider Van Lodenstein College in Kesteren
N.M. van der Poel SGP
Raadscommissie AZ & M
Auditcommissie
Partner accountantskantoor Van der Poel
Trouwambtenaar (BABS) gemeente Ede
Lid van Bestuur Regio De Vallei
T. van Roekel SGP

Geen nevenfuncties

ing. A. Versteeg
Raadscommissie MZ
Commercieel directeur
Lid schoolbestuur School met de Bijbel Wekerom
Lid bestuur federatie Gelderland voor christelijk primair onderwijs
Lid bestuur Stichting Idee in Uitvoering

W. Hulsebos VVD
Raadscommissie AZ & M
Lid van Provinciale Staten van Gelderland
50%">Lid ontslagcommissie CWI
Lid Raad van Advies in Slatinany (TsjechiŽ)
Lid Adviescie VNG Werk en Inkomen
H.G.D.M. Kiezebrink VVD

Raadscommissie MZ
Raadscommissie BFO
Plaatsvervangend lid Commissie voor de Bezwaarschriften Kamer II
Hoofd Personeel en Organisatie bij Politie Gelderland-Midden
Voorzitter district West-Veluwe/Vallei Nederlandse Rode Kruis
Lid Bezwaaradviescommissie Korps Landelijke Politiediensten
drs. E. van Milligen R.A. VVD

Raadscommissie AZ & M
Plaatsvervangend lid Hoorcommissie Bestemmingsplan
Auditcommissie
Partner Accountantskantoor PricewaterhouseCoopers NV
Lid raad van toezicht Woningcorporatie SGBB
Lid bestuur Vereniging Beroepsonderwijs Utrecht
A.B.I.M. Vos de Wael

Geen nevenfuncties

J. van Boven Gemeentebelangen
Raadscommissie RO
Plaatsvervangend voorzitter Raadscommissie AZ&M
Hoorcommissie Bestemmingsplannen
Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand bij de gemeente Ede
Voorzitter Heelsumse golfclub
Voorzitter Stichting Gelders Rally Team
Lid Geurt van Lonkhuyzenstichting
Voorzitter Kever Genootschap
F. van Os Gemeentebelangen

Raadscommissie AZ & M
Auditcommissie
Plaatsvervangend lid Commissie voor de Bezwaarschriften Kamer I
Penningmeester Rode Kruis Ede
Lid bestuur Stichting Van Lagenfonds
P. de Pater Gemeentebelangen

Raadscommissie AZ & M
Raadscommissie BFO
Eenmanszaak Interieur & Studiobouw / `Peter de Pater Bouwpartner`
mw. M.A. Verhoeff Gemeentebelangen

Raadscommissie MZ
Raadscommissie BFO
50%">Medewerker Meldpunt Peuterspeelzalen
M. «elik D66

Raadscommissie MZ
Plaatsvervangend lid Commissie voor de Bezwaarschriften Kamer II
Opbouwwerker Welvada in Wageningen
Voorzitter Stichting Turks Onderwijs Ede
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Permar
mw. E. van der Hart-Miltenburg Groen Links

Raadscommissie BFO
Secretaris van bestuur Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw & Plantkunde, afdeling Groei & Bloei Ede
A.F.E.M. Leltz Groen Links
Raadscommissie AZ & M
Raadscommissie RO
Plaatsvervangend voorzitter Raadscommissie RO
Plaatsvervangend lid Hoorcommissie Bestemmingsplannen
Docent Hogeschool Utrecht


M.W.H. van Dalen Groen Links
Raadscommissie AZ&M
Raadscommissie MZ
Raadscommissie BFO
Voorzitter Raadscommissie RO
Hoorcommissie Bestemmingsplannen
Ambtenaar gemeente Moerdijk
50%">Voorzitter gemeentelijke Rekenkamercommissie gemeente Aalburg (Noord-Brabant)
Lid Rekenkamer gemeente Haaksbergen
Lid van de commissie Kunst & Cultuur gemeente Nieuwegein
Lid commissie VNG - gemeenten Europa Proof
Lid bestuur St. Zondagmiddagconcerten Bennekom
Lid bestuur St. Vrienden Symfonieorkerst Wageningen

Gemeente Eemnes Raadsgriffier Dhr. J.A. de Bruijn ()
Raadslid
Dhr. A.W.J. Rigter (CDA)
Dhr. J.S. Lobregt (CDA)
Dhr. E.M. van IJken (Dorpsbelang)
Dhr. J.C.J. Eek (Dorpsbelang)
Dhr. T.H. van Hees (Dorpsbelang)
Dhr. J.W. van Dam (Hartgroen)
J. Schouten-De Boer (Hartgroen)
Dhr. E.M. Boomsma (PvdA)
E.M.A. de Valk (PvdA)
Dhr. A. Meijer (VVD)
Dhr. A.A.C. Turkenburg (VVD)
Dhr. H.A.J. Zunnebeld (VVD)
drs. A.A.E.M. Grothauzen-Robeers (VVD)
Wethouder
Dhr. N. Seure (CDA)
Dhr. drs. A.C. Wondergem (PvdA)
Dhr. H. Zoetman (VVD)

Samenstelling rekenkamercommissie van de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren
R. Mol

rekenkamercommissie gemeente Blaricum, Eemnes en Laren
Adviseur bedrijfsvoering / financiŽn bij de bestuursdienst van de gemeente Amsterdam.

Mw ir. J.S.A. Groen-Waterreus IPMA-B
Lid rekenkamercommissie gemeente Blaricum, Eemnes en Laren
Projectmanager en adviseur in dienst van Twynstra Gudde
Assessor voor de certificering van projectmanagers (Cito, Arnhem)
color:black">Bestuurslid van de vakvereniging voor projectmanagers, PMI Nederland
 

B. Homan, VVD wethouder gemeente Teylingen
Lid rekenkamercommissie emeente Blaricum, Eemnes en Laren
Trainer, coach
Voorzitter Deelraad Rotterdam Centrum
Interim Salesmanager Benelux
Voorzitter Raad van commissarissen Waterwolf
Interim voorzitter/directeur sociaal maatschappelijke organisatie Meerwaarde
Directeur/eigenaar enkele bedrijven
Marketing en Salesmanager Ricoh Europe
lid AB GR Holland Rijnland
plv. lid AB GR Milieudienst West-Holland
plv. lid AB GR Regionale dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
plv. lid AB GR Werkvoorzieningsschap Kust-, Duin- en Bollenstreek
trainer/kerndocent Haya van Someren Stichting (opleidingsinstituut VVD)
freelance interviewer en regisseur bij RWD-producties voor politieke items 

 

Voorzitter:

Ir. J.S.A. (Ine) Groen-Waterreus

 

Penningmeester:

Bart Homan

 

Leden:

Remco Mol

Dhr. J.A. de Bruijn raadsgriffier gemeente Eemnes, nevenfuncties ontvangen na teldatum 150109 was nog 22 bron Nienhuis/Leenders (3)
NEVENFUNCTIES
Secretaris Vereniging Vrijheidsdocument
Bron gemeente Eemnes 21 januari 2009 
?

(34) Dhr. R.C. van Nunspeet
Gemeentesecretaris gemeente Zeewolde
Raadslid gemeente Huizen
Lid bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere
Lid bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Hilversum
Lid commissie bezwaarschriften gemeente Eemnes
Lid algemeen bestuur Vereniging gemeentesecretarissen (VGS)  

A.A.E.M. Grothauzen-Robeers

Raadslid / Fractievoorzitter VVD
Beleidsmedewerker Gooise Woon-Zorg Combinatie,

Huizen
Eigenaar Adviesburo Rorange wonen en zorg, Eemnes
Lid beraadsgroep BEL 
Lid Platvorm Ouderen Eemnes POE 
Voorzitter Platvorm Gehandicapten 
CoŲrdinator PC Helpdesk Laren 
Lid Comitť Koeientrofee Eemnes 
Lid Klankbordgroep Laar en Berg 
Vrijwilliger open tafel Eemnes (SWOBEL) 

H.A.J. Zunnebeld

Raadslid VVD
Voorzitter Kegel Club Loosdrecht 

P. Meeuwis

Raadslid VVD
Voorzitter VVD afd. Eemnes
Penningmeester SWO-BEL (Stichting Welzijn Ouderen

Blaricum Eemnes Laren

A. Turkenburg

Raadslid VVD
AMBR (Advies en Management BuitenRuimte) Eemnes.

In die hoedanigheid interim-manager bij gemeenten en

andere overheidsinstellingen

E.M. van IJken

Raadslid / Fractievoorzitter Dorpsbelang
Directeur Transportbedrijf Eddy van IJken B.V. Eemnes

J.C.J. Eek

Raadslid Dorpsbelang
IT-specialist IBM Amsterdam
Bestuurslid schaakvereniging het Dikke Torentje

 

T.H. van Hees

Raadslid Dorpsbelang

Geen

E.M.A. de Valk

Raadslid / Fractievoorzitter PvdA
Eigenaar Bureau New Life Prospects, Eemnes
Docente Neuro LinguÔstisch Programmeren

E.M. Boomsma

Raadslid PvdA

Geen

J. Schouten

– de Boer

Raadslid / Fractievoorzitter Hartgroen

Geen

J.W. van Dam

Raadslid Hartgroen
Eigenaar J.W. van Dam AssurantiŽn Eemnes

J.H.S. Lobregt

Raadslid / Fractievoorzitter CDA
Actuarieel Consultant bij PricewaterhouseCoopers
Docent actuariaat aan het Actuarieel Instituut
Bestuurslid ASTIN (Schadevakgroep Actuarieel

Genootschap) 
Lid diverse werkgroepen Actuarieel Genootschap

 

A.W.J. Rigter

Raadslid CDA
Eigenaar paardenpension Paardenstek
Bestuurslid klankbordgroep Agrarische ondernemers

H. Zoetman

Wethouder
plv. voorzitter welstandscommissie rayon 5 Welstand en

Monumenten Midden Nederland

N.A.M. Seure

Wethouder
Hoofd bouwkosten BAM Utiliteitsbouw bv te Bunnik
Docent (part time) Hogeschool voor Arnhem en

Nijmegen
Docent (incidenteel) Nederlands Normalisatie-instituut te

Delft
Directeur-eigenaar N.A.M. Seure B.V. Beheermanagement-

Expertise-Bouwkostenadviezen, Eemnes
Bestuurslid Van Wulfenfonds te Laren 
Bestuurslid Stichting Pensioenfonds Wilma Bouw

 


Bestuurslid (secretaris) van de Stichting Vrienden van

Johanneshove 

A.C. Wondergem

Wethouder
Medewerker (docent) Hogeschool Rotterdam
Directeur Wondergem Milieuadviesbureau
Bestuurslid PvdA afdeling Eemnes 

 

Ledenlijst

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming is samengesteld uit de onderstaande leden.
Algemeen voorzitter

Algemeen voorzitter van de Raad is prof.dr. P.B. Boorsma.
Sectie gevangeniswezen
Voorzitter
prof.dr.mr. L.M. Moerings
hoogleraar penologie RU Leiden; rechter-plv. Rechtbank Arnhem<
Leden
mr. Chr.M. Aarts
vice-president Gerechtshof Den Bosch
mr. C.J.G. Bleichrodt
vice-president Hoge Raad der Nederlanden
mr. A.T. Bol
advocaat te Rotterdam
mr. M. Boone
senior docent / onderzoeker Willem Pompe Instituut,  Universiteit Utrecht
L. Diepenhorst MPA
v/h commissaris van politie en plv. korpschef regiopolitie Friesland
mr. dr. H.K. Fernandes Mendes
algemeen directeur Stadsdeelorganisatie Zuidoost Amsterdam
mr. H. Heijs
v/h lid Raad van Bestuur Altrecht (GGz)
dr. M. Kooyman
psychiater
prof.mr. dr. P.A.M. Mevis
hoogleraar straf- en strafprocesrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
mr. J.J. van Oostveen
v/h president Rechtbank Zutphen
mr. dr. U. van de Pol
gemeentelijk Ombudsman Amsterdam
mr. M.A.G. Rutten
v/h hoofd van het bureau Parket-Generaal; sectordirecteur gevangeniswezen
J. Schagen
directeur arbeidsreintegratiebedrijf
prof. dr. W.J. Schudel
hoogleraar klinische en sociale psychiatrie Erasmus Universiteit
prof. mr. P.C. Vegter
vice-president Gerechtshof Arnhem; bijzonder hoogleraar penitentiair recht RU Nijmegen
mr. I.E. de Vries
vice-president Gerechtshof Amsterdam
mr. Th.E.M. Wijte
rechter-plv. Rechtbank Dordrecht, oud-burgemeester van IJsselstein
mr. A.H. de Wild
vice-president gerechtshof te Den Haag

voorzitter
prof.mr. P. Vlaardingerbroek
hoogleraar familie- en jeugdrecht Universiteit van Tilburg; rechter-plv. Rechtbank Rotterdam, raadsheer-plv. Gerechtshof Den Bosch

mr.dr. M.L.C.C. de Bruijn-LŁckers
vice-president bij Gerechtshof Den Haag
prof.dr. R.A.R. Bullens
senior consultant voor De Waag, centrum voor ambulante forensische psychiatrie; directeur FORA
mr. J. Calkoen-Nauta
rechter te Breda
mr. H.M.S. Cremers
advocaat te Berlicum
prof.dr. Th.A.H. Doreleijers
hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie VU te Amsterdam<
mr. D.A. Flinterman
vice-president, kinderrechter-plv. Rechtbank Groningen
mr. B. de Jong
vice-president rechtbank Leeuwardn
prof.dr. J. Junger-Tas
hoogleraar criminologie Universiteit van Lausanne, gasthoogleraar criminologie Willem Pompe Instituut Utrecht; v/h hoofd WODC
ing. M.J. Mulders
hoofdinspecteur KLPD
mr. R.S.T. van Rossem-Broos
v/h hoofdofficier van justitie
mr. F.G.A. ten Siethoff
v/h plv. hoofd Stafbureau Juridische Zaken, Dienst Preventie, Jeugd en Reclassering, Ministerie van Justitie
prof.dr. N.W. Slot
directeur Paedologisch Instituut Research BV; bijzonder hoogleraar Jeugdbescherming VU Amsterdam<
dr. M. Smit
senior onderzoeker Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel; orthopedagoge
drs. H.P.W. Vos
kinder- en jeugdpsychiater
mr. R. van de Water
kinderrechter Rechtbank Rotterdam
prof.dr. I. Weijers
bijzonder hoogleraar Jeugdrechtspleging en docent- onderzoeker pedagogiek, RU Utrecht
drs. A.P. Visser
zelfstandig consultant (voormalig Tweede Kamer-lid voor de V.V.D.)
mr.drs. F.A.M. Bakker
vice-president, teamvoorzitter en plv. sectorvoorzitter straf, Rechtbank Rotterdam
drs. B. van Dekken
psycholoog/orthopedagoog; directeur Signum Interfocus Consultancy BV
mr. S.L. Donker
vice-president Rechtbank Den Haag
mr. dr. E.J. Hofstee
vice-president Rechtbank Haarlem
mr. M.J.C. van Kamp
vice-president Rechtbank Amsterdam
dr. F. Koenraadt
bijzonder hoogleraar forensische psychologie, Willem Pompeinstituut, Universiteit Utrecht
prof.dr. F.A.M. Kortmann
hoogleraar transculturele psychiatrie, KU Nijmegen
mr. C.F. Korvinus
advocaat te Amsterdam
mr. drs. T.A.M. Louwe
hoofd stafafdeling zorgontwikkeling en kwaliteit GGz Friesland
drs. G.A.M. Mensing
klinisch psycholoog/psychotherapeut (Nederlands Astmacentrum Davos)
mr. H.E.G. Peters
advocaat te Sittard-Geleen<
mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester
rechter Rechtbank Roermond
drs. J.R. van Veldhuizen
mr. R.P.G.L.M. Verbunt
advocaat te Utrecht
mr. R. Weenink
raadsheer Gerechtshof Leeuwarden
mr. A.M. van Woensel
rechter Gerechtshof Amsterdam<
mr.drs. R.H. Zuijderhoudt psychiater

J.L. Brand

v/h hoofdcommissaris van politie Haaglanden en Groningen
drs. P.A. Arnold
verpleegkundige GGD Amsterdam; psycholoog; zelfstandig mediator
mr. J.P. Balkema&
raadsheer Hoge Raad der Nederlanden
mr. J.I.M.W. Bartelds
raadsheer gerechtshof Arnhem
J.G.J. de Boer
huisarts
drs. M.F. van Brederode-Zwart
huisarts
mr. A.G. Coumans
raadsheer Gerechtshof Arnhem<
prof. dr. J.P.S. Fiselier
v/h bijzonder hoogleraar penologie RU Groningen; hoofddocent criminologie RU Nijmegen
dr. G.J. Fleers
v/h directeur Vereniging van Nederlandse Gemeenten; wnd. burgemeester
I.A. de Graaff
bedrijfsleider unit longgeneeskunde OLVG Amsterdam<
drs. P. Hanedoes
tandarts
prof. mr. C. Kelk
hoogleraar strafrecht Willem Pompe Instituut, Universiteit Utrecht
drs. L.E.M. Kleipool
huisarts
mr. J. Lamens
sectorvoorzitter en vice-president Gerechtshof Arnhem<
C.J. Ruissen
huisarts<
dr. J.H.A.M.C. Schoenmaeckers
huisarts
mr. J.M. van der Vaart
vice-president Rechtbank Amsterdam
R. Vogelenzang
huisarts
mr. A. van Waarden
raadsheer Gerechtshof Arnhem<
mr. J.M.M. van Woensel
rechter-plv. Rechtbank Groningen; v/h hoofdofficier van justitie te Assen
 
Gemeente Eemsmond Raadsgriffier ir. H. Hoekstra ()
Raadslid Dhr. G.J. van de Wal (CDA)
H.P.A.J. Persoon-Klijn (CDA)
H.Woltjer=Dhr. H. Woltjer (ChristenUnie)
H.Oudman-Dam= H. Oudman-Dam (ChristenUnie)
Dhr. A. Nienhuis (Gemeentebelangen)
Dhr. A.R.H. Holtkamp (Gemeentebelangen)
Dhr. H.K. Bouman (Gemeentebelangen)
Dhr. F.E. Bosman (GroenLinks)
H.A. Damhof (GroenLinks)
Dhr. A. Slagter (PvdA)
Dhr. G. Siragna (PvdA)
Dhr. H. Leffers (PvdA)
Dhr. J. van Duinen (PvdA)
Dhr. W.J. de Boer (PvdA)
drs. F.G.J.M. Kaaijk-Jacobs (PvdA)
Dhr. J.P. Nienhuis (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. W.J.M. Haarsma ()
Wethouder Dhr. H.G.A. Sienot (CDA)
Dhr. J. Dobma (PvdA)
A. Boekhoudt-Wieringa (PvdA)

Eemsmond, Dhr. W.J.M. Haarsma gemeentesecretaris gemeente Eemsmond  
NEVENFUNCTIES
Lid Provinciale Staten van Fryslan
Bron gemeente Eemsmond 15 april 2008

Mevrouw ir H. Hoekstra, raadsgriffier gemeente Eemsmond
GEEN nevenfuncties Bron gemeente Eemsmond

Alie Boekhoudt-Wieringa

wethouder
Lid Gemeenschappelijk Orgaan Openbaar primair onderwijs Noord Groningen
bestuur Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen
bestuur Hulpverlening en openbare gezondheidszorg Groningen (HOGN)
bestuurscommissie GGD
algemeen bestuur (plaatsvervanger) Ability
dagelijks bestuur (plaatsvervanger) Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen
dagelijks bestuur (plaatsvervanger)
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Loppersum en Eemsmond

 

Jan Dobma

wethouder
Lid van:
Groningen Seaports
dagelijks bestuur
Regioraad Noord-Groningen
bestuur (plaatsvervanger) Nevenfunctie
Mantelzorger
Huisman
Diverse partijfuncties

 

Harrie Sienot  

wethouder, tweede loco-burgemeester
Lid van:
Ability dagelijks bestuur
Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen dagelijks bestuur
Groningen Seaports dagelijks bestuur (plaatsvervanger)
Vereniging Waddenzeegemeenten bestuur (plaatsvervanger)
Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen >bestuur (plaatsvervanger) Voorzitter diaconie Protestantse Gemeente Uithuizen, tot 16 mei 2006 Voorzitter stichting Bevordering Welzijn Uithuizen Secretaris/penningmeester stichting Galerie Waddenkunst Raadsleden:

Fred Bosman

Functie:
fractievoorzitter

Lid van:
gemeenteraad
presidium
rekeningcommissie
Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen
 l24 level2 lfo6;lid van Adviescommissie Water en Milieu l24 level2 lfo6;bestuurslid Wierde en Dijk

 

Ria Damhof
Lid van: l1 lfo7;
gemeenteraad

 l3
bestuurslid Stichting Uithuizer Woningbouw

 l36 lfo9;
penningmeester Stichting Werkgever GroenLinks Groningen l36 lfo9;
penningmeester Tennisclub Warffum l36 lfo9;
medewerker Openbare Bibliotheek Uithuizen

 

Riky Persoon-Klijn
Lid van: l4 lfo10;
gemeenteraad l4 lfo10;
Ability (plaatsvervanger)
 l23 level2 lfo11;lid Raad van Toezicht A.O.C. Terra l23 level2 lfo11;lid Raad van Toezicht Dollard College l23 level2 lfo11;lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Noord l38 lfo12;
 l38 level2 lfo12;secretaris Raad van Kerken

 

 

Alie Spijk-van de Pol
Functie:
fractievoorzitter

Lid van:
gemeenteraad
presidium
rekeningcommissie
Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen

  l33
 l33 level2 lfo14;coŲrdinator / baliemedewerker Stichting VVV Waddenkust Noord-Groningen

  l32 lfo15;
Overige functies 
lid Stichting Sportieve Recreatie Uithuizermeeden-Roodeschool
secretaris CDA-bestuursvereniging Groningen
lid algemeen bestuur Stichting Groninger Molen
vrijwilligerswerk Protestantse Kerk Roodeschool

 

 

 

Gerrit Jan van de Wal  
Functie:
fractiesecretaris

Lid van: l6 lfo16;
gemeenteraad l6 lfo16;
Groningen Seaports

  l13
 l13 level2 lfo17;TPG Post

  l35 lfo18;
 l35 level2 lfo18;voorzitter medezeggenschapsraad CBS De Plataan te Uithuizermeeden

 

 

Jan Pieter Nienhuis  
Functie:
fractievoorzitter

Lid van:
gemeenteraad
presidium
rekeningcommissie (voorzitter)

  l10 lfo20;
 l10 level2 lfo20;bestuurslid OVM Univť Noord Groningen l10 level2 lfo20;Raad van Toezicht Nederlandse Wolfederatie l10 level2 lfo20;bestuurslid Tennisclub Usquert margin-left:72.0pt">  margin-left:72.0pt">  margin-left:72.0pt">  margin-left:72.0pt"> 
Hilma Oudman-Dam
Lid van: l8 lfo21;
gemeenteraad l8 lfo21;
Toewijzingscommissie Culturele Prijs l8 lfo21;
Ability

 

 

 


Harry Woltjer
Functie:
fractievoorzitter

Lid van: l28 lfo22;
gemeenteraad l28 lfo22;
presidium l28 lfo22;
rekeningcommissie l28 lfo22;
Vereniging Waddenzeegemeenten (plaatsvervanger) l7 lfo23;
 l7 level2 lfo23;medewerker inrichting bij Dienst Landelijk Gebied Groningen

 

Harald Bouman
Lid van: 
gemeenteraad 
gemeenschapppelijk orgaan Openbaar Primair Onderwijs Noord Groningen 
PersoneelsDiensten, Assen:
senior adviseur Adviesbureau LOeP, Uithuizen: eigenaar lfo26;
Buurtvereniging Dingewold, Uithuizen: voorzitter a.i.

 

 

Aeilco Holtkamp
Lid van: 
gemeenteraad 
agendacommissie 
rekeningcommissie 
Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen (plaatsvervanger) l16 lfo28;
Overige functies: bestuurslid Handelsvereniging Uithuizen  bouwkundig calculator/verkoper

 

Arie Nienhuis
Functie:
fractievoorzitter

Lid van: 
gemeenteraad 
presidium 
Groningen Seaports 
 bestuurslid Handelsvereniging Uithuizermeeden bestuurslid Stichting Paardensport Uithuizermeeden bestuurslid Stichting Dorpsbelangen Uithuizermeeden
 registerarchitect eigenaar NVM Nienhuis Vastgoed Uithuizermeeden

 

 

Willem de Boer
Functie:
fractievoorzitter

Lid van
gemeenteraad
presidium 
Groningen Seaports (plaatsvervanger)
voorzitter Raad van Kerken Uithuizen

 

Francie Kaaijk-Jacobs
Lid van: 
gemeenteraad (plaatsvervangend voorzitter) 
agendacommissie 
Toewijzingscommissie Culturele Prijs 
 docent Hanzehogeschool Groningen voorzitter Medezeggenschapsraad Hanzehogeschool Groningen 

Harry Leffers
Functie:
fractiesecretaris

Lid van: 
gemeenteraad 
rekeningcommissie 
Eems Dollard Regio

 

Franco Siragna
Lid van gemeenteraad
Vereniging Waddenzeegemeenten
loodgieter/ monteur Drenth te Veendam
voorzitter EHBO-vereniging Usquert
voorzitter Kring 6 EHBO

Ab Slagter
Lid gemeenteraad
Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen (plaatsvervanger)
penningmeester CC De Wadden
erelid / voorzitter Darts Organisatie Groningen / Drenthe

Jan van Duinen
Lid van gemeenteraad
Ability
directeur-commercieel Mega Hout te Leeuwarden
lid raad van commissarissen NOVA-WORK te Tolbert

Leden van de rekenkamercommissie van de gemeente Winsum, in samenwerking met de gemeenten De Marne en Eemsmond:

H.J. ter Bogt, wonende te Groningen, als voorzitter;
bijzonder hoogleraar en universitair hoofddocent aan de Rijks Universiteit Groningen, tevens woonachtig in Groningen

mw S. Tillema, wonende te Ezinge;
Universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, Mevrouw Tillema wordt voorgedragen als secretaris

H.E. Clevering wonende te Warffum.

Landbouwer. De heer Clevering wordt voorgedragen als lid.
Gemeente Eersel Raadsgriffier Dhr. H.J. Broekman ()
Raadslid Dhr. A.J.A. Huijbregts (CDA)
Dhr. H.J.A. Spooren (CDA)
Dhr. J.F.M. van Ham (CDA)
Dhr. T.F.A.G. van Gerwen (CDA)
E.H.T. Stravens (CDA)
H.H.W.M. van Summeren-van Aaken (CDA)
mr. drs. D.P.J. van Lith-Woestenberg (CDA)
Dhr. J.W.M. van de Heijning (Kernbeleid)
S.J.C.M. Vonk-Stravens (Kernbeleid)
drs. J.M.G.A. Versmissen-Adriaans (Kernbeleid)
Dhr. A.G.M. van de Ven (PvdA-Groenlinks)
Dhr. W.J. de Laat (PvdA-Groenlinks)
T.A.M. Maas (PvdA-Groenlinks)
Dhr. D.O. Hoffland (VVD)
Dhr. S.J. Kraaijeveld (VVD)
Dhr. P.J.J. Bertens (VWK, Eersel Anders)
J.E.M. Dekkers-van Aaken (VWK, Eersel Anders)

Wethouder Dhr. R.T.R.W. van Hooff (CDA)
M.T.L. van der Hamsvoord-Huijbers (CDA)
Dhr. J.H.T. van Vlerken (VVD)
Dhr. J.W.C.M. Heezemans (VWK, Eersel Anders)

Dhr. mr. H.J.M. Timmermans gemeentesecretaris gemeente Eersel
GEEN NEVENFUNCTIES 
Bron gemeente Eersel Sent: Thursday, February 12, 2009 3:33 PM

Mw. drs. C.P.M. Haumann raadsgriffier gemeente Eersel
NEVENFUNCTIES
Lid van de raad van toezicht van de Bibliotheek Eindhoven
Bron gemeente Eersel 20 november 2008
Totaaloverzicht nevenfuncties collegeleden (periode 2006-2010)
R.T.R.W. van Hooff
Wethouder
Geen.
M.T.L. van der Hamsvoord-Huijbers
Wethouder
Geen.
J.H.T. van Vlerken
Wethouder
Wings Consultancy BV: Directeur Eigenaar
Culinair Gilde BrabanÁonne: bestuurslid
J.W.C.M. Heezemans
Wethouder
ROC Eindhoven: projectleider bedrijfsgroep nevenfuncties raadsleden (periode 2006-2010)

P.J.J. Bertens
afstudeerstage tot april 2007 bij Welten
allround medewerker bij Bertens BV

J.E.M. Dekkers- van Aaken
Veldvest (St. Lambertusschool, Vessem) groepsleerkracht groep Ĺ
lid M.O.V. Vessem

J.F.M. van Ham
Ministerie van Defensie: onderhoudsmonteur

J.W.M. van de Heijning
algemeen bestuurslid Waterschap
bestuurslid buurtvereniging
bestuurslid-secretaris ZLTO
bestuurslid-secretaris ITTC
agrariŽr (eigen bedrijf)
zzp’er als vrachtwagenchauffeur
zzp’er als monteur bij Extream BV   5">

D.O. Hoffland
Stichting Traject: controller   6">

A.J.A Huijbregts  
Philips: business analist

H.J. van de Klundert
ministerie van FinanciŽn: teamleider-manager Douane
lid Algemeen Bestuur Streeknmuseum de Acht Zaligheden
lid Onze Lieve Vrouwe Gilde
secretaris stichting Kunst tbv Grenzeloze Zorg

S.J. Kraaijeveld -  Deloitte Management Support: manager consultancy

W.J. de Laat
Capgemini: automatiseringsdeskundige
lid medezeggenschapsraad baisschool ’t Busseltje

D.P.J. van Lith-Woestenberg
lid Dagelijks Bestuur CDA Brabant
lid raad van toezicht Regio VVV
pennigmeester Alberdinck Thijmgenootschap
bestuurslid comitť jumelage Carquefou

T.A.M. Maas
Fysiotherapie Maas (Kinder) fysiotherapeut
lid ouderraad basisschool St. Jan (aftredend)

H.J.A. Spooren
bestuurlid-vicevoorzitter VOGGDe Kempen
bestuurslid vicevoorzitter Stichting de Hoeksteen Bladel
bestuurslid Stichting ZZG grenzeloze zorg
lid regionale collectecommissie UKGG
voorzitter schoolraad het Palet Hapert
manager sector Poho Stichting de Plaatse
penningmeester “besloten squashtoernooi”
lid CDA

E.H.T. Stravens
nvt

H.H.W.M. van Summeren-van Aaken
lid ledenraad Rabobank
lid C.O.V.M.
zelfstandige agrarisch bedrijf

A.G.M. van de Ven
voorzitter stichting Bibberblues
eigenaar/architect architectenbureau Ad van de Ven
eigenaar/adviseur Van de Ven Advies

J.M.G.A. Vermsissen-Adriaans
GGD-Zob

S.J.C.M. Vonk-Stravens
freelance agrarisch adviseur
zelfstandig ondernemer

De gemeentesecretaris
Mr. Harrie Timmermans

heeft geen nevenfuncties op 1 april 2008
Gemeente Eijsden Raadsgriffier Dhr. J.G.C.A. Lahaye BA ()
Raadslid Dhr. F.H.C. van de Weerdt (CDA)
Dhr. J.M.G. Gubbels (CDA)
Dhr. drs. R.A.L.W. Ritzen (CDA)
H.W.M.J. Weerts-Drummen (CDA)
Dhr. J.M.G. Dreessen (ESPEDE)
Dhr. L.G.M. Baars (Lijst Baars)
Dhr. J.W. Willems (Partij Groot Eijsden (PGE))
Dhr. P.G.G. Piatek (Partij Groot Eijsden (PGE))
Dhr. R.P.E.M. Thimister (Partij Groot Eijsden (PGE))
Dhr. W.W.L. Damzo (Partij Groot Eijsden (PGE))
Dhr. J.H.J. Debeij (PvdA)
C.T.H. Vissers-Martens (PvdA)
Dhr. I.C.M.G.G. Bannier (VVD)
Dhr. W.M.H. Piters (VVD)

Wethouder Dhr. drs. G.J.M. Jacobs (CDA)
drs.E.H.M.E.Warnier=Dhr. drs. E.H.M.E. Warnier (PvdA)
H.W.J.vandeWeert=Dhr. H.W.J. van de Weert (VVD

M.G.A. (Maurice) Cobben, plv raadsgriffier gemeente Maastricht en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier geweigerd? Indien ja, waarom dan?
NEVENFUNCTIES
Secretaris rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul
Raadsadviseur en plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Maastricht
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?

Dhr. J.G.C.A. (John) Lahaye BA,  raadsgriffier gemeente Eijsden
NEVENFUNCTIES 10 november 2008
Ik heb echter geen bestuurlijke nevenfuncties. Wel ben ik lid van de creatieve commissie van het Wiecker Tribbenaol. Dit is een soort revue die jaarlijks plaatsvindt, waarbij een bekende Maastrichtenaar voor een ludieke rechtbank wordt gedaagd.

drs. G.J.M (Gerry) Jacobs Wethouder CDA
Docent bij Leeuwenborgh Opleidingen
Voorzitter RKVV Oranje Boys 
Penningmeester personeelsvereniging Leeuwenborgh Opleidingen, afdeling Educatie 
Voorzitter Comitť 50 jaar Vaandel Jonkheid van Oost 
Vrijwilliger bij Stichting Montmartrefeesten 
Lid van de Gezinsmisgroep Oost-Maarland 
Lid van het Organisatiecomitť Bondschuttersfeest van Schutterij Sint Sebastianus Oost-Maarland 
Lid van het Organisatiecomitť Nacht van Maarland 
Voorzitter Oud-Prinsen CV De Krubbebieters 

Specialismen: Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, monumentenzorg, economische zaken, toerisme en recreatie.

drs. E.H.M.E. (Ed) Warnier
Wethouder
PvdA
Leraar bij het Bonnefantencollege

H.W.J. (Hub) Van de Weert
Wethouder
VVD
Manager bij UWV
Eigenaar van een fruitbedrijf

Specialismen: Accommodaties, milieu, openbare werken, sociale zaken, verkeer en vervoer en loco-burgemeester.

Raadsleden

L.G.M. (Leo) Baars
PvdA
Lid van het bestuur van de Parochieraad Oost-Maarland 
Lid van het bestuur van de Jeugdcarnavalsvereniging De Krub

I.C.M.G.G. (Ivon) Bannier
VVD
Medewerker dienst Sociale en Economische Zaken van de gemeente Maastricht
Lid van het algemeen bestuur van Pentasz Mergelland 
Lid van het bestuur van Theaterstichting De Toonbank

W.W.L. (Lambert) Damzo
Partij Groot Eijsden
Algemeen medewerker van Het Keukenhuis in Cadier en Keer
Lid van Sportclub Gronsveld 
Lid van Schutterij Sint Sebastianus 
Voorzitter/begeleiderLimburgse Reddingshonden Brigade
J.H.J. (Jo) Debeij
PvdA
Leraar bij Leeuwenborgh Opleidingen
Ophaler van oud papier voor het Missiecomitť Eijsden 
Scheidsrechter bij de jeugdafdeling van Voetbalvereniging Eijsden

 

J.M.G. (Jannie) Dreessen
Eerlijk Sociaal Progressief en Democratisch Eijsden
Horeca-exploitant
Voorzitter van de Stichting Tafelvoetbal Eijsden 
Penningmeester van Carnavals- en Kienclub De Kojbojs

 

F.H.A.M. (Frans) Erkamp
Partij Groot Eijsden
Vestigingsmanager Heton Accommodatie Beheer
Bijzondere Ambtenaar Burgelijke Stand
Lid van de veteranen S.V.M.E.

 

J.M.G. (John) Gubbels
CDA
Medewerker bij de gemeente Voerendaal
Secretaris van de Stichting Gemeenschapshuis Gronsveld 
Lid van het bestuur van de Stichting Grueles Gronsveld 
Lid van Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Martinus Gronsveld 
Grenadeer van het rode peloton van de Koninklijke Schutterij Sint Sebastianus

 

P.G.G. (Peter) Piatek
Partij Groot Eijsden
Medewerker van TNT Post
Lid van de organisatie van Pinkpop Landgraaf
Voorzitter van het Restauratiecomitť van de kerk Maria ten Hemelopneming Mariadorp 
Voorzitter van het Buurthuis Eijsden (kostenvergoeding)
Lid van het bestuur van Sportvereniging Mariadorp Eijsden 
Lid van het bestuur van de Stichting Hulp aan de Allerarmsten in Polen 
Lid van het kader van de PTT Bond 

 

W.M.H. (Willy) Piters

VVD
Zelfstandig ondernemer
Lid van de Koninklijke Harmonie Sainte Cťcile Eijsden

 

drs. R.A.L.W. (Roger) Ritzen CDA Bussiness manager bij A&A Accountants en Adviseurs B.V.
Voorzitter van Sportvereniging Mariadorp Eijsden 
Penningmeester van het kerkbestuur van de Parochie Maria ten Hemelopneming

R.P.E.M. (Ron) Thimister
Partij Groot Eijsden
Leerkracht bij Voortgezet Speciaal Onderwijs Don Bosco/IvOO
CoŲrdinator VSO-TL afdeling Don Bosco/IvOO
Voorzitter van de Stichting Waterscouting Maastricht en Mergelland 

 

C.T.H. (Carrie) Vissers-Martens
PvdA
Secretaris Judoclub No Hara Gronsveld 
Medewerker JongerensociŽteit Gronsveld

 

F.T.C. (Frans) van de Weerdt
CDA lfo23;
Casemanager Horeca van de gemeente Maastricht
Secretaris van de Stichting Uniformenfonds van de Koninklijke Harmonie van Gronsveld
Bestuurslid van de Stichting Grueles, namens de sectie streekmuseum

H.W.M.J. (Ine) Weerts-Drummen CDA<
Teamleider bij het Porta Mosana College - VMBO
Tolk-Vertaalbureau Weerts-Drummen

J.W. (John) Willems
Partij Groot Eijsden
Penningmeester van de Stichting Sociaal Fonds Essent 
Adviseur arbeidsvoorwaarden bij de Abvakabo-FNV 
Lid van de Bezwarencommissie sociaal plan van de Stichting Humanitas 
Persvoorlichter van de FNV Maastricht en Heuvelland
Consulent sociale zekerheid en WAO/WIA zuid- en midden-Limburg van de FNV
Lid van het algemeen bestuur van Pentasz Mergelland
Gemeente Eindhoven
Dhr. H.M. Don (SP)Wethouder gemeente Eindhoven Nevenfuncties qualitate qua: GR GGD ZO Brabant; Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur; Bestuurscommissie regionale ambulance voorziening RAV; lid commissie; GR Hulpverleningsregio Zuidoost-Brabant; lid Algemeen Bestuur; GR Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven; lid Algemeen Bestuur; GR Hypotheekfonds Noordbrabantse gemeente; lid Algemeen Bestuur (wordt in de loop van 2008 opgeheven); VNG-commissie Onderwijs, zorg en welzijn; lid adviescommissie. Overlegvormen, lidmaatschappen van gremia, stuurgroepen, deel uitmakend van het ambt . Regionaal Platform arbeidsmarktbeleid (RPA) Zuid-Oost Brabant; lid; Regionaal fraude interventieteam; voorzitter; G27 Sociale Pijler; lid overleg; B5 overleggen; lid. Vertegenwoordigingen in AVA’s: Essent N.V.*; Public Utility Fund N.V.*; Bank voor Nederlandse Gemeenten N.V.*. margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;tab-stops:14.2pt
d. Nevenfuncties niet qualitate qua. Stichting Medical School; lid van bestuur (wordt binnenkort benoemd)
Werk
- Projectleider reclassering en manager primair proces bij de Stichting Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg in Eindhoven (sinds 1999)
- Intakefunctionaris en zorgmanager bij Forensisch Psychiatrisch Circuit van de GGzE in Eindhoven (1993-1999)
- Stafverpleegkundige bij Forensisch en Observatieafdeling (FOBA) in de Bijlmerbajes in Amsterdam (1988-1993)
- RIAGG, afdeling sociale psychiatrie: Interim manager
- Voorzitter bestuur basisschool
- Vice-voorzitter van bestuur van ontmoetingscentrum
- Bestuurslid van een crisisopvanghuis
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

drs. M.C.T. Fiers (PvdA) Wethouder gemeente Eindhoven
a. Nevenfuncties qualitate qua: GR Hulpverleningsregio ZO Brabant; Lid van Algemeen Bestuur; GR Agglomeratie Industriepark Ekkersrijt; Lid van Algemeen Bestuur; Bestuurscommissie Regionale samenwerking Stedelijk gebied SRE; lid commissie; Reconstructiecommissie Boven Dommel; lid commissie; Stichting Kei; lid van bestuur; Globe (gezamenlijk luchthaven omwonenden beraad Eindhoven); lid; COVM (commissie overleg en voorlichting milieuhygiŽne); lid.
Stuurgroep A2-zone; lid; Stuurgroep Middengebied; lid; Stuurgroep Nieuw Woud; lid; Stuurgroep Groene Woud; lid; G 27 ruimtelijke pijler; lid; B5 overleggen; lid.
Vertegenwoordigingen in AVA’s: Park Strijp Beheer B.V.*; Park Strijp Beheer
toenmalige Diaconessenhuis (nu MMC Eindhoven)
Na diverse managementfuncties in ziekenhuis, revalidatie en verslavingszorg werd ik in 2002 raadslid van de gemeente Eindhoven voor de Partij van de Arbeid. Sinds april 2006
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. drs. H.J.A. van Merrienboer (PvdA)Wethouder gemeente Eindhoven Nevenfuncties qualitate qua: GR Cure (Reinigingstaken Eindhoven en omgeving); lid Algemeen Bestuur; GR Hulpverleningsregio ZO Brabant; lid Algemeen Bestuur; GR SRE Regioraad; lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur; Adviescommissie RAZOB (SRE); lid commissie; Bestuurscommissie stedelijk gebied (SRE)l; waarnemend lid; Stichting Middenstands en Bedrijfshuisvesting; lid bestuurĻ; VNG adviescommissie milieu en mobiliteit; lid commissie; VNG commissie vermindering regelgeving en toezicht; lid; Vereniging Klimaatverbond Nederland; lid bestuur; Vereniging Openbaar Vervoer centrumsteden; lid Dagelijks Bestuur; lid van bestuur Stichting Technology Liaison Eindhoven Region; Stichting Stedenlink; lid van bestuur; Nationale Databank Wegverkeersgegevens; lid van bestuur. Overlegvormen, lidmaatschappen van gremia, stuurgroepen, deel uitmakend van het ambt Stuurgroep BrabantStad; lid; Stuurgroep Zuid-Oost Brabantstad; vice-voorzitter; B5 overleggen; lid; G 27 plenair; lid; Stuurgroep Stimulus; lid; Stuurgroep Focus; Voorzitter en Comitť van toezicht Focus; lid; Stuurgroep netwerkprogramma BrabantStad; lid; Stuurgroep Beter Bereikbaar Zuidoost Brabant; voorzitter; Platform milieuwethouders 100.000+ steden; lid; Lid Raad van Advies Brainport; Stuurgroep HOV Phileas; voorzitter; SKVV stadsregio verkeer en vervoer; lid; Stuurgroep interregio; Stuurgroep Fontys, TU/e, ROC en Design Academy; voorzitter.
Vertegenwoordigingen in AVA’s. N.V. Rede*. margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;tab-stops:14.2pt
Beroepscommissie beoordelingsgesprekken SER; (plv) voorzitter Werk
- Hoofd Bestuurs- en beleidsadvisering bij de gemeente Eindhoven; bestuursadviseur van burgemeester Sakkers (Europese samenwerking, regionale samenwerking en dualisering) en wethouder Mittendorff (onderwijs, veiligheid, sport, grotestedenbeleid, cultuur en financiŽn); voorzitter Strategisch Overleg; Lid Economisch Beraad, gemeente Eindhoven en lid Managementteam Concernstaf (sinds 2002)
- Bestuursadviseur, programmamanager grotestedenbeleid en secretaris van het contactorgaan 100.000+ gemeenten bij de gemeente Eindhoven (1999-2002)
- Beleidsmedewerker Onderwijs, arbeidsmarkt en consumentenaangelegenheden, beleidsmedewerker Economische Zaken, coŲrdinator Nationaal Sociaal-Economisch Beleid bij de Sociaal-Economische Raad (1989-1999)
- Bestuurslid PvdA-afdeling Breda
- Voorzitter Commissie Verkiezingsprogramma PvdA-Breda
- Strategisch adviseur PvdA-bestuur Helmond
- Co-voorzitter Commissie Verkiezingsprogramma PvdA-Helmond
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

drs. G.M. Mittendorff (CDA)wethouder gemeente Eindhoven van jeugd en gezin
Heeft geen nevenfuncties opgegeven tot 29 april 2008
Nevenfuncties
GR Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven; lid Algemeen Bestuur; GR GGD ZO Brabant; plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur; GR Hulpverleningsregio Zuid-Oost Brabant; (plaatsvervangend) lid Algemeen Bestuur; Stichting Cultuur en Bedrijf Parktheater Eindhoven; lid bestuur; Stichting Techniek Educatie en Promotie; lid bestuur; Jeugdrecreatiestichting ir. P.F.S. Otten; lid bestuur; Stichting Sport en Technology; lid bestuur. b. Overlegvormen, lidmaatschappen van gremia, stuurgroepen, deel uitmakend van het ambt: Regionale stuurgroep veelplegers; lid; Stuurgroep veiligheid; voorzitter; Stuurgroep integrale veiligheid; voorzitter; B5 overleggen; lid. Vertegenwoordigingen in AVA’s Geen. margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;tab-stops:14.2pt
d. Nevenfuncties niet qualitate qua. Raad van Advies inspectie van het onderwijs; lid; Prins Bernhard Cultuurfonds; lid afdelingsbestuur Noord-Brabant
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. drs. J.A.P. (Jan) Verheugt raadsgriffier gemeente Eindhoven
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Eindhoven 20 november 2008
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
mr drs Bert Brunninkhuis is gemeentesecretaris en algemeen directeur. Hij is als hoogste ambtenaar verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie en voorzitter van de Concerndirectie. In die hoedanigheid neemt hij deel aan de vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders.

Gezocht zijn nevenfuncties?

Secretaris">A. Brunninkhuis Start">   mso-bookmark: iSecretaris">, secretaris. Uitgegeven, 22 juli 2008. Mij bekend, de gemeentesecretaris van Eindhoven, tab-stops:14.2pt 9.0cm">G. Kok-Mol, loco-secretaris
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. E.M. Abbou (Eindhoven Nu)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
OVAA = overleg allochtonen en autochtonen
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

mr. dr. G.J.M. van den Biggelaar (PvdA)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Lid Alg. bestuur Ergonbedrijven;
Bestuurslid Stichting Leergeld Eindhoven
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
J.G.J.M. (Jan) van den Biggelaar (PvdA)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Werkzaam bij Palet (provinciaal steunpunt multiculturele ontwikkeling)
Lid van het bestuur stichting 18 september
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. W.J. Burema (PvdA)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Directeur/eigenaar Reclamestudio Wildrik;
Bestuurslid Stg. Techniek Evenementen Eindhoven
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. E.J.H. Cols (PvdA)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Service Engineer bij ASML Netherlands BV te Veldhoven
Secretaris bewonersvereniging Grachtenforum in Meerhoven
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. F.J.A.G. Depla (PvdA)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Lid van de MR JNS basisschool Eindhoven (Salto)
Medewerker Capability outplacement bureau
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
mw. R.C.E. (Ruth)van Helmond (PvdA)
Nevenfuncties
Vestigingsmanager Novadic – Kentron (netwerk verslavingszorg) St. Oedenrode
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. E. Isik (PvdA)raadslid gemeente Eindhoven Nevenfuncties
CWZ-Veghel, adviseur Werk & Inkomen
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

P.J.F. van Kessel-Jansen (PvdA)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Medewerkster Klantbeheer Woonbedrijf SWS / Hertog Hendrik van Lotharingen
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. P.J. van Liempd (PvdA)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Change manager bij MCB Information Services B.V. te Valkenswaard
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. J.L. van der Meer (PvdA)raadslid gemeente Eindhoven

Nevenfuncties
Lid KBO en ANBO;
Lid Federatieraad Overleg van Ouderen-organisaties;
Lid Beleidsadviesgroep wonen-woonomgeving bij het OVO;
Lid Beleidsadviesgroep gezondheid en welzijn bij het OVO;
Voorzitter bewonerscommissie VVE De Greide;
Buurtcoordinator Leefbaarheidsteam Kronehoef;
Buurtcoordinator Kronehoef Midden;
Lid redactiecommissie Kronehoef Gazet;
Lid kwaliteitskringen gebieden Stratumseind e.o. ; Dommelstraat-Stationskwartier; Kruisstraat-Woenselse Markt;
Lid projectteam woonservicezone Oud Woensel e.o.;
Lid sociale werkgroek International Politie Association (IPA) voor hulp aan gehandicapten kinderen en psychiatrische patiŽnten in Polen;
Lid Vriendenkring van de politie;
Lid Marktadviescommissie;
Lid Koninklijk Mannenkoor La Bonne Esperance ;
Algemeen adviseur KBO Kring Eindhoven (Katholieke Bond Voor Ouderen);
Lid werkgroep Fakkeloptocht;
Adviseur werkgroep Association Developpement Niabina in Mauritanie;
Adviseur bij de Stichting Dusabana voor Rwanda;
Adviseur bij de Stichting Rudly voor Suriname (hulp aan sociaal zwakkere kinderen );
Lid werkgroep Stap Twee (interculturalisatie en zorg om de allochtone ouderen beter toegankelijk te maken voor gezondheidszorg)
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. Y. Torunoglu (PvdA)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Meneer Frits bediening;
Lid jongerencommissie inspraakorgaan Turken
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

W.C.F.M. Verhees (PvdA)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Projectleider Uitpunt Helmond in de openbare bibliotheek Helmond (Gesubsidieerde culturele instelling met subsidies van provincie, gemeente Helmond)
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

M.T.W.G. Vissers (PvdA)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
CoŲrdinator Communicatie Provincie Noord-Brabant
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

H.J.M.C. van Herk (CDA)raadslid gemeente Eindhoven

Nevenfuncties
Beheerder wijkcentrum CA / Stratum / Tongelre (Loket W, cluster 2)
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. M.J. Houben (CDA)raadslid gemeente Eindhoven

Nevenfuncties
Directeur Medisch Centrum Winter
Lid Adviesraad Fontys Hogescholen Zakelijk Dienstverlening;
Lid Raad van Advies Alba University;
Gastdocent Fontys Hogescholen;
Bestuurslid WTC Eindhoven;
Lid stg. Brainport Event Eindhoven;
Lid Tafelronde 37 Eindhoven;
HoofdcoŲrdinator wijkvereniging Blixembosch
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. K.T. Kocak (CDA)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Medewerker Rabobank Nederland
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. mr. P.P.H.A. Leenders (CDA)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Senior juridisch beleidsmedewerker gemeente Helmond
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. N.H. Stoevelaar (CDA)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Voorzitter van Vereniging van eigenaren Vista appartementen;
Lid van een adviesgroep provinciaal CDA bestuur
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

A.H.C. (Arno) Vestjens (CDA)
Nevenfuncties
Medewerker programmabureau gemeente Utrecht
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. C.H.B. Weijs (CDA)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Docent Christiaan Huygenscollege (p.t.)
Beleidmedewerker Broeders van Liefde (p.t.)
Voorzitter stg. Samen Verder;
Voorzitter Stedelijk ZWO-overleg (Zending Werelddianaat en Ontwikkelingshulp) PKN (Protestantse Kerk Nederland);
Lid Overleg Allochtonen Autochtonen Eindhoven
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

M.H. (Mieke) Batenburg (SP)
Nevenfuncties
Geen
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. B.J.M. Gerard (SP)raadslid gemeente Eindhoven
br> Nevenfuncties
Docent voortgezet onderwijs (OMO Tilburg)
Bestuurslid SP
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

J.W.H.M. Heesterbeek-Senders (SP)raadslid gemeente Eindhoven

Nevenfuncties
Docent voortgezet onderwijs Heerbeeck College Best
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

B.G.M.W. van Kaathoven (SP)raadslid gemeente Eindhoven

Nevenfuncties
Geen
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

M.T. Kamphorst (SP)raadslid gemeente Eindhoven

Nevenfuncties
Voorzitter Belangenvereniging Bewoners Hudsonlaan;
Voorzitter Wijkbelangenvereniging Oude Toren;
Lid van de Provinciale Staten;
Afdelingsvoorzitter SP;
Voorzitter Ouderenplatform SP Rotterdam;
Plaatsvervangend lid Geschillen commissie Huurdersplatform Helmond
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

C.B.T. van den Crommert (SP)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Medewerker Belasting telefoon
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. J.B. Helms (VVD)raadslid gemeente Eindhoven

Nevenfuncties
Ondernemer Boekencafť Restaurant Schrijvers
Ondernemer Mundial dance ’n dine
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

H.M.E. Jacobs-van Nisselrooij (VVD)raadslid gemeente EindhovenNevenfuncties
Geen
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

M.C.T.M. List-de Roos (VVD)raadslid gemeente Eindhoven

Nevenfuncties
Lid MR Basisschool Reigerlaan
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. ir. J. Rozendaal (VVD)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Geen
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. J.C. Schut (VVD)raadslid gemeente EindhovenNevenfuncties
Voorzitter VVE Parkeergarage Zandvoort
Voorzitter VVE flatgebouw Medina Eindhoven
Bestuurslid Stichting Middenstandshuisvesting
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

drs. A.A. Zwierstra (VVD)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Ambtenaar ministerie VROM, DGwonen, directie Stad & Regio
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

drs. J.G.C.L. Breuers (GroenLinks)raadslid gemeente EindhovenNevenfuncties
Fractiemedewerker statenfractie GroenLinks;
Bestuurslid St. CIBO;
Lid bewonerscommissie Hagenkamp
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

GroenLinks Jacqueline Kuppens, nog steeds geen nevenfuncties opgegeven 7 december 2007
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

A. (Ahmet) Almis (GroenLinks) raadslid gemeente Eindhoven
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. J.F.A. van Zijl (GroenLinks)raadslid gemeente Eindhoven Nevenfuncties
Teamleider / Projectleider Getronics Pink Roccade (software ontwikkeling)
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. M.J.A.M. van Bussel (Leefbaar Eindhoven)raadslid gemeente Eindhoven
br> Nevenfuncties
Eigenaar B.B.C. bedrijfsadviseurs, Eindhoven
Lid algemeen bestuur agglomeratiepark industrieterrein Ekkersrijt;
Minderheidsaandeelhouder C.B.J. Projecten BV, 's-Hertogenbosch;
Voorzitter van 'Stichting Meer Samen'
Lid BENEV
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

N.G.E.C. Habets (Leefbaar Eindhoven)raadslid gemeente EindhovenNevenfuncties
Geen
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant


J.B.W.M. (Jos) Peters ('leefbaar eindhoven')
Nevenfuncties
Directeur (aangesteld) D&B Communicatie B.V.
Organisator Stg. Marathon Eindhoven
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. P.A. Mulder (OuderenAppel)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Geen
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. A.J.A. Rennenberg (OuderenAppel)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Fiscaal adviseur A.R.K.-groep Eindhoven
Adviseur V.V. Tivoli;
Bestuurslid Belastingwinkel Eindhoven;
Stg. Middenstandsbelangen Eindhoven;
Penningmeester SMH van het Dekenaat Eindhoven
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

drs. M. Schreurs (D66)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Geen
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. dr. ir. J.M. Vleeshouwers (Stadspartij)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Studieadviseur TU Eindhoven
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. R.G.J. Reker (Lijst Pim Fortuyn)raadslid gemeente Eindhoven
Nevenfuncties
Voorzitter politieke groepering (LPF Eindhoven);
Fractiemedewerken Provinciale Staten
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. J. Jansen (ChristenUnie)raadslid gemeente Eindhoven br> Nevenfuncties
Manager Productie Techniek Int. BV Weert
Voorzitter Cie v. Beheer Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Eindhoven / Best
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. J.J.H.M. Sloots (CDA)raadslid gemeente Eindhoven
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

R. Richters (GroenLinks)raadslid gemeente Eindhoven
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. T.P.W.J. Beenen (Leefbaar Eindhoven)raadslid gemeente Eindhoven
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. mr. M.C.T. Swart (PvdA)raadslid gemeente Eindhoven
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Dhr. E.F. Azeuini (SP)raadslid gemeente Eindhoven
719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

De heer dr. ir. A. Huijser
Lid Raad van Toezicht Fontys Hogescholen 01-12-20071, voorzitter (1946)
Eerste benoeming: 15 september 2006, lopende termijn tot 1 januari 2011
Voormalige functies: Executive vice-president, chief technology officer en lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Philips Electronics N.V.
Huidige functies: Bestuurslid Netherlands Academy for Technology and Innovation, President Commissaris van de firma ESIZE
Lid Raad van Toezicht Fontys Hogescholen 01-12-20071

De heer prof. dr. W.F.C.M. Derkse (1952) Eerste benoeming: 1 januari 1999, lopende termijn tot 1 januari 2008
Hoofdfunctie: Directeur-hoogleraar van het Soeterbeeckprogramma voor wetenschap, samenleving en levensbeschouwing van de Radboud Universiteit te Nijmegen
Nevenfuncties:Lid Curatorium Katholieke Leergangen, Lid bestuur Stichting Steunfonds Fontys, Secretaris Stichting Gastenhuis Kasteel Slangenburg en Steunstichting, Lid bestuur European Society for the Study of Science and Theology, Lid bestuur Bossche Beurzenstichtingen, Voorzitter Stichting Edward Schillebeeckx, Penningmeester Stichting Cornelis Verhoeven, Voorzitter College van Toezicht bijzondere leerstoel liturgische muziek vanwege de NGSV bij de Theologische Faculteit Tilburg

De heer dr. A.H.J. Kolnaar (1942)
Lid Raad van Toezicht Fontys Hogescholen 01-12-20071
Eerste benoeming: 1 januari 2001, lopende termijn tot 1 januari 2009
Hoofdfunctie: Hoogleraar algemene leer en geschiedenis van de economie, Universiteit van Tilburg
Nevenfuncties: Lid commissie OVA Ministerie VWS, President-commissaris Audax BV Gilze, Lid bestuur Stichting Jacques de Leeuw, Secretaris/penningmeester bestuur Trustee Achmea Hypotheekbank, Lid Raad van Advies Stichting Instituut voor arbeidsvraagstukken Tilburg, Voorzitter Bestuur Kamermuziekserie Koninklijke Liedertafel, President-curator Curatorium Katholieke Leergangen, Voorzitter Stichting Steunfonds Fontys

De heer dr. N.J. Koole (1949)
Lid Raad van Toezicht Fontys Hogescholen 01-12-20071
Eerste benoeming: 1 januari 2003, lopende termijn tot 1 januari 2008
Hoofdfunctie: Directeur Ocť-Technologies B.V. in Venlo
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht ROC Gilde, Lid algemeen en dagelijks bestuur Kamer van Koophandel Limburg-Noord, lid van het Algemeen en Dagelijks bestuur van de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV)

Mevrouw drs. J.C. Leenhouts, secretaris (1950)
Lid Raad van Toezicht Fontys Hogescholen 01-12-20071 Eerste benoeming: 1 januari 2004, lopende termijn tot 1 januari 2008
Hoofdfunctie: Voorzitter College van Bestuur Mondriaan Onderwijsgroep, Regionaal Opleidingen Centrum Den Haag
Nevenfuncties: Lid Programmaraad Onderwijsprogrammering NWO, Lid Steering Committee EFVET (European Forum of Vocational Education and Training), voorzitter Bedrijfstakgroep Volwasseneducatie van de MBO raad, brancheorganisatie voor beroepsonderwijs en volwasseneducatie, lid van de adviesgroep Internationaal van de MBO raad, voorzitter stuurgroep Leren en Werken Haaglandem (onderwijs, Kamers van Koophandel, VNo/NCW en MKB-west), lid evenementencommissie Gemeente Den Haag, lid raad van toezicht Fontys Hogescholen

Mevrouw mr. P. Ch. Lodders-Ellferich (1940)
Lid Raad van Toezicht Fontys Hogescholen 01-12-20071 Eerste benoeming : 1 juli 2005, lopende termijn tot 1 januari 2010
Voormalige functies: Voormalig lid Eerste Kamer, Voormalig lid Raad van Beheer Rabobank Nederland, Voorzitter Stichting ICCO (Medefinancieringsorganisatie Ontwikkelingssamenwerking), Voorzitter Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk
Huidige functies: Voorzitter Visitatiecommissie Emancipatie, Voorzitter Stichting Organisatie Oude Muziek, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Donemus, Voorzitter Stichting Stedenbanden Nederland-Nicaragua, Lid Vereniging AEGON

De heer ir. E. van Schagen, vice-voorzitter (1956)
Lid Raad van Toezicht Fontys Hogescholen 01-12-20071 Eerste benoeming: 1 januari 1999, lopende termijn tot 1 januari 2007
Hoofdfunctie: Algemeen directeur Simac Techniek NV te Veldhoven
  mso-bookmark: iDocumentnummer" class="standaard">Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Fontys Hogescholen, Lid Bestuur Eindhovensche Fabrikantenkring (EFk), Lid Bestuur Stichting Incubator 3+, Voorzitter Raad van Commissarissen Frog Navigation Systems, Voorzitter Stichting Universiteitsfonds Eindhoven, Lid Raad van Commissarissen TechnoStars
De rekenkamercommissie bestaat uit:

M.D. van Hamersveld
voorzitter
geen nevenfuncties, hij geeft incidenteel workshops of lezingen over marketing
Lid Raad van Toezicht Fontys Hogescholen 01-12-20071
P.J. Rooimans
vice voorzitter

nevenfuncties
Lid College van Advies Scholengroep Het Plein

Secretaris/voorzitter a.i. SAC (Stichting Actie Calcutta)
Lid Raad van Toezicht Fontys Hogescholen 01-12-20071

Gemeente Elburg Raadsgriffier
mr. ir. M.C. Luiting-Kamminga ()
Raadslid
Dhr. B. van Loo (Algemeen Belang)
Dhr. F. van der Heide (Algemeen Belang)
Dhr. G.W. Hoeve (Algemeen Belang)
E.H.C. ten Have-Schoonhoven (Algemeen Belang)
Dhr. G. de Haan (CDA)
Dhr. J.A. Neijzen (CDA)
Dhr. M.L. van 't Hul (CDA)
Dhr. E.A. Rietkerk (ChristenUnie)
Dhr. H.E. de Boer (ChristenUnie)
Dhr. S.W. Krooneman (ChristenUnie)
Dhr. D. Kroese (Gemeentebelang)
Dhr. S. Berga (PvdA)
Dhr. W. Schaap (PvdA)
J.W. Wegh (PvdA)
Dhr. E. Bultman (SGP)
Dhr. J. Beens (SGP)
Dhr. J. Krooneman (SGP)
Dhr. M. Boukema (VVD)
J.W.M. van Egerschot-Slichter (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. K. van der Linde ()
Wethouder Dhr. H. Wessel (Algemeen Belang)
A.C. Sneevliet-Radstaak (CDA)
Dhr. G. van der Velde (ChristenUnie)
Dhr. J. Polinder (SGP)
Elburg, Dhr. K. van der Linde gemeentesecretaris gemeente Elburg
NEVENFUNCTIES
bestuurslid Vereniging Vrienden van der synagoge Elburg - bestuurslid van het klokkenluidergilde Claude Fremy te Elburg, - plv. secretaris van de klachtencommissie van de scholengemeenschap Pieter Zandt in Kampen - administrateur van de Goorcommissie te Elburg (de commissie beheert een weidegebied bij Elburg).
Bron gemeente Elburg Sent: Thursday, March 05, 2009 4:57 PM


Mw. mr. ir. M.C. Luiting-Kamminga raadsgriffier gemeente Elburg
NEVENFUNCTIES Tot 1-1-2009 secretaris van de lokale omroep elburg Vrijwilliger bij st. vluchtelingenwerk Elburg
Bron: Griffier 10 november 2008


Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?
?
Burgemeester
Drs. H. Visser Blad wetenschappelijk instituut Christen-
Unie
Redactielid Nee
VNG Gelderland Bestuurslid Nee
Gebruikersvereniging Oranjewoud Voorzitter Nee
Wethouders
A.C. Sneevliet-
Radstaak
H. Wessel Kinderkoor “De Jonge Stem” Voorzitter Nee
Inclusief Gresbo Ja
Nuborgh College Bestuurslid Nee
G. van der Velde Comitť ontwikkelingssamenwerking voorzitter Nee, q.q. functie
Bestuur zwembad De Hokseberg voorzitter Nee, q.q. functie
Vrijwilligerscomite Elburg voorzitter Nee, q.q. functie
G. Wijnne Volharding Kartonnage ‘t Harde werknemer ja
SGP Redactielid partijblad nee
Volharding Kartonnage ondernemingsraad voorzitter Nee
Vrij oud gereformeerde gemeente te oldebroek
diaken nee
Raadsleden
S. Berga Zelfstandig adviesbureau S. berga Ja
St. tot behoud van Elburger Botters Vrijwilliger/schipper nee
M. Boukema Boukema Management Consultancy BV Directeur, grootaandeelhouder
Ja
Protalent Mede-eigenaar ja
BHV-ok Mede-eigenaar Ja
Mobiel garant Commercieel directeur ja
E. Bultman Veehouderij Eigenaar Ja
J. van Egerschot
M. Veldkamp Meander Medisch centrum functie TOA ja
G. de Haan RNV Ambtenaar afdeling
samenleving RNV
Ja
Lokale Omroep Elburg Lid programmaraad Nee
KV Elburg Lid onderhoudscommissie
Nee
KV Elburg Lid jubileumcommissie
(tot 1/12/2007)
nee
J.J. Hensbergen Gemeente Heerde Beleidsmedewerker Ja
2
G.W. Hoeve Vistaria Hoeve te Elburg Eigenaar Ja
Inclusief Groep Plv. lid Alg. verg. aandeelhouders
q.q. functie
Alg. bestuur RNV lid q.q. functie
J. Krooneman Defensie Catering Manager Ja
S.W. Krooneman Gemeente Dronten CoŲrdinator veiligheid
en bestuursondersteuning,
plv. griffier
Ja
Vereniging voor prot. Chr. Onderwijs De
Meent in de gemeente Elburg
Bestuurslid
Blad “Raadsledennieuws” Medewerker Nee
Nieuwe nevenfunctie: tijdelijk waarnemend
vz. Oranjevereniging ''Moed en Vertrouwen''
in Dsp.(tot okt. 2007)
B. van Loo CoŲperatieve Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorging
(CVAB)
Raad van commissaris
Varkens Activiteiten Centrum (VAC) Bestuurslid
Klankbordgroep Agrarisch van Rabobank
Noord-West Veluwe
Voorzitter
Varkenshouderijbedrijf VOF Eigenaar Ja
F. van der Heide TOP theater Elburg Bestuurslid en speler Nee
Appeldienstcommissie Hervormde kerk, wijk
Oost
lid Nee
toneeltekstschrijver Ja
Neutrale Zwolse Operette Vereniging gastsolist Ja
Universiteit Utrecht, Taal en cultuurstudies student nee
J. Polinder St. NOHE Werkgroeplid
Werkgroep “Bond tegen het vloeken” Lid
Architectenburo Van der Velde te Kampen projectleider Ja
M. v.d. Schootbrugge Zonweringsbedrijf Kampen Zonweringsmonteur ja
E. Rietkerk Octaaf schoolmanagement opleiding schoolleider
docent ja
Windesheim OSO managementteam trainer
ja
Landelijke vereniging zml scholen voorzitter Ja
Vereniging cluster 3 secretaris ja
WEC raad penningmeester Ja
Landelijk netwerk autisme Voorzitter stuurgroep nee
Begeleidingscommissie kwaliteit speciaal lid Nee
Stuurgroep de andere stroom cluster 3 lid Vacatiegelden
Agenda overleg leerling gebonden financiering
OC&W
lid nee
Stuurgroep opleiding in de school speciaal
onderwijs
lid Vacatiegelden
Stuurgroep kennisnet speciaal onderwijs lid nee
BMC Senior adviseur ja
W. Schaap Contactraad DAC Shalom Penningmeester
3
Centrale Contactraad Stg. Welzijnszorg Lid
Gelderse Welstandscommissie Voorzitter (plv.)
PvdA Gemeente Elburg Fractievoorzitter
Regio Noord Veluwe Lid algemeen bestuur q.q. functie
Klachtencommissie Stg. Welzijnszorg lid
Inclusief Groep Lid Alg. verg. aandeelhouders
q.q. functie
D. Kroese Kroese discountmeubel (Runner Elburg) Eigenaar Ja
v.o.f. Woninginrichting Kroese-Dekker Mede-eigenaar Ja
J.W. Wegh Gemeente Apeldoorn Klantmanager Participatie
Ja
J.A. Neijzen Ichtuskerk Kerkrentmeester Nee
Oranjecomitť Vrijwilliger Nee
Vrije Universiteit Amsterdam Deeltijdbaan Ja
Burgerraadsleden
H.E. de Boer Beter Uit Reizen Reisleider Nee
St. Bevordering Evangelische Zendings
Arbeid
Bestuurslid Nee
Mandaatcommissie Welstand
burgerlid Vacatiegelden
Integrale Welstandscommissie burgerlid Vacatiegelden
W. Bosch Bosch auto’s BV te Biddinghuizen Directeur, medeaandeelhouder
ja
E. ten Have St. TACTUS-groep instelling voor verslavingszorg
Hoofd management
ontwikkeling
Ja
St. speeltuin De Wildebras bestuurslid nee
G. Bos Waterschap Zuiderzeeland Adjunctsecr. directeur Ja
VVD afdeling Elburg Voorzitter nee


 Samenstelling rekenkamercommissie 
  Rekenkamercommissie van de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten
  

drs. (Bruno) B. Steiner 
Voorzitter

(Jan) J. Bonhof 
Lid

(Aloys) A.W.V. Banken 
Lid

(Sjouke) S. Berga 
Lid Elburg

(Jan) J. Polinder 
Lid Elburg


Secretarissen:
mr. ir. (Marianne) M.C. Luiting
Secretaris Elburg

dr. ir. (Marieke) M. Florijn
Secretaris Putten

(Hans) J. Tabak  

mr. (Pieter) P.F.A. Klein 
Secretaris Nunspeet

Gemeente Emmen
Raadsgriffier Dhr. mr. H.D. Werkman ()
Raadslid Dhr. D.J. Douwstra (BGE)
Dhr. R. van der Weide (BGE)
Dhr. W.W.W. Halm (BGE)
Dhr. B.D. Wilms (CDA)
Dhr. F. Ensink (CDA)
Dhr. H.J. Wittendorp (CDA)
Dhr. J.H. Thole (CDA)
Dhr. L.T. Pekelsma (CDA)
Dhr. T.D. Reitsma (CDA)
Dhr. T.H. Gerth (CDA)
Z.S. Huising-Oldengarm (CDA)
Dhr. H. Huttinga (ChristenUnie)
Dhr. J. Engberts (ChristenUnie)
Dhr. A.W.J. Schoo (Drentse Ouderenpartijen)
Dhr. J. Dijkgraaf (GroenLinks)
Dhr. A. Boer (PvdA)
Dhr. A.J. Goudriaan (PvdA)
Dhr. B.R. Arends (PvdA)
Dhr. G.J. Horstman (PvdA)
Dhr. H. Boers (PvdA)
H.Smit=Dhr. H. Smit (PvdA)
Dhr. H. de Jonge (PvdA)
Dhr. H.J. Hulsegge (PvdA)
Dhr. J.H. de Wildt (PvdA)
Dhr. J.H.G. Sulmann (PvdA)
Dhr. L. Oosting (PvdA)
Dhr. P.D. Spreeuwers (PvdA)
Dhr. W.O. Meijer (PvdA)
A.G. Louwes-Linneman (PvdA)
J. Zinnemers-Warmolts (PvdA)
M.J. Meulenbelt (PvdA)
S. Rougoor-Mahalbasic (PvdA)
Y.J. Boxem-Klein (PvdA)
Dhr. B.J. Hoekstra (SP)
Dhr. W.L.H. Moinat (SP)
Dhr. R.R. Ripassa (VVD)
Dhr. T. Eerenstein (VVD)
T. Houwing-Haisma (VVD)
drs. R.G. Logtenberg (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. A.J. Mewe ()
Wethouder Dhr. H.G. Jumelet (CDA)
Dhr. drs. J. Kuper (CDA)
Dhr. A.J. Sleeking (PvdA)
Dhr. J.A.M. Holman (PvdA)
Dhr. drs. G. Evenhuis (PvdA)
M.H. Thalens-Kolker (PvdA)
Leden rekekamercommissie Emmen in 2008
RIS.3040
Stand van zaken nevenfuncties externe leden Rekenkamercommissie
Emmen per 1-1-2008.
Dhr. M. Zijlstra:
Dhr.Zijlstra heeft onderstaande nevenfuncties:
1995 tot heden: Voorzitter Heroverwegingscommissie Fuwa 1e /2e Kamer.
06/2002 tot heden: Voorzitter/lid Raad van Toezicht Delfzicht Ziekenhuis te Delfzijl
09/2002 tot heden: Lid bestuur Stichting Museumgemaal Cremer
01/02/2003 tot heden: Voorzitter van het Veteraneninstituut
11/2/2004 tot heden: Lid van het Comitť Nederlandse Veteranendag
23/12/2004 tot heden: Voorzitter Rekenkamercommissie van de gemeente Emmen
11/1/2005 tot heden: Voorzitter Bezwarencommissie CIZ
12/9/2005 tot heden: Voorzitter Commissie van Toezicht VAN Ondernemerscode
06/12/2005 tot heden: Lid Raad van Advies van het reÔntegratiebedrijf ABL BV
29/01/2007 tot heden: Voorzitter Rekenkamercommissie waterschap Rijn en IJssel
28/02/2007 tot heden: Voorzitter Rekenkamercommissie waterschap Veluwe
15/03/2007 tot heden: Plv.vz. Commissie Rechtsbescherming prov. Groningen
24/04/2007 tot heden: Lid Klankbordgroep Commandant Koninklijke Marechaussee
14/12/2007 tot heden: Voorzitter Bezwarencommissie Stichting De Opbouw Utrecht
04/01/2008 tot heden: Voorzitter Plaatsingscommissie GGD Nederland
Dhr. J.J.M. Reijs:
De nevenfuncties van dhr.Reijs zijn:
- secretaris Bestuur Stichting Praktijkonderwijs Emmen e.o. te Emmen
- lid Raad van Toezicht Zorggroep Oude en Nieuwe Land te Emmeloord
Dhr. F. Nicolai:
Dhr.Nicolai is jurylid bij de   “Mensen Voor Cijfers” prijs.
Dhr. J. van Os:
Dhr.van Os heeft de volgende nevenfuncties:
- secretaris Bestuur Dorpshuis   ‘Co Ozinga’ te Zeije n
- adviseur D66-fractie in gemeenteraad Tynaarlo
- voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Loppersum
- eenmansbedrijf BeleidSupport (Bureau voor beleidsonderzoek en mso-bidi-– advies)


Leden van de rekenkamercommissie in 2007


mr. M. Zijlstra
Voorzitter (extern)
Dhr.Zijlstra heeft onderstaande nevenfuncties:
1995 tot heden: Voorzitter Heroverwegingscommissie Fuwa eerste/tweede kamer.
06/2002 tot heden: Voorzitter/lid Raad van Toezicht Delfzicht Ziekenhuis te Delfzijl
09/2002 tot heden: Lid bestuur Stichting Museumgemaal Cremer
01/02/2003 tot heden: Voorzitter van het Veteraneninstituut
11/2/2004 tot heden: Lid van het Comitť Nederlandse Veteranendag
23/12/2004 tot heden: Voorzitter rekenkamercommissie van de gemeente Emmen
11/1/2005 tot heden: Voorzitter bezwarencommissie CIZ
12/9/2005 tot heden: Voorzitter commissie van toezicht VAN Ondernemerscode
06/12/2005 tot heden: Lid raad van advies van het reÔntegratiebedrijf It`s my turn.ir. J.J.M. Reijs
Lid (extern)drs. F. Nicolai RC
Lid (extern)
Dhr.Nicolai is medevennoot bij de VOF Drieweb Solutions (K.v.K. Meppel nr.
04068446). Deze VOF richt zich op consultancy en software ontwikkeling.
Jurylid mso-bidi-“Mensen Voor Cijfers” prijs.
drs. J. van Os
Lid (extern)

J. Dijkgraaf
Lid (vanuit de raad)


H.J. Hulsegge
Lid (vanuit de raad)
T.D. Reitsma
Lid (vanuit de raad)
mr. A.S. Heine
Ambtelijk secretaris

Mw .B.R. Boetje:
De nevenfuncties van mw. Boetje zijn:
- lid medezeggenschapsraad Stidalschool (OBS Dalerveen/Stieltjeskanaal)
- secretaris Stichting Natuurbad Zandpol


A.J. Mewe, gemeentesecretaris gemeente Emmen
NEVENFUNCTIES
Lid van Algemeen bestuur van de vereniging van gemeentesecretarissen
Lid van bestuur en gemeenschappelijke regeling ISV (in liquidatie)

J. Kuper, wethouder gemeente Emmen
wethouder
CDA
De nevenfuncties van dhr. J. Kuper zijn:
Voorzitter Dagelijks bestuur en Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling EMCO
Lid van het bestuur van Stichting tot instandhouding van het Noorder Dierenpark Emmen
Lid van het bestuur van Stichting Gietwaterproject Zuidoost-Drenthe
Lid van de Raad van Commissarissen van Waterleidingmaatschappij Drenthe
Lid van de Vereniging van gemeenten aandeelhouders (Essent) binnen Noord Nederland
Vertegenwoordiger van Emmen als vennoot in Vamij CV
Vertegenwoordiger van Emmen als aandeelhouder van Essent NV
Vertegenwoordiger van Emmen als aandeelhouder van Waterleidingmaatschappij Drenthe NV
Vertegenwoordiger van Emmen als aandeelhouder van Bank Nederlandse Gemeenten NV
Vertegenwoordiger van Emmen als aandeelhouder in de CoŲperatieve Vereniging Dimpact
Vertegenwoordiger van Emmen als aandeelhouder van AREA Reiniging NV
Vertegenwoordiger van Emmen als aandeelhouder van Energiebedrijf Rundedal BV
Vertegenwoordiger van Emmen als aandeelhouder van FC Emmen BV (prioriteitsaandeelhouder)
Vertegenwoordiger van Emmen als aandeelhouder van Stadionbedrijf Emmen BV (prioriteitsaandeelhouder)
Lid van Bestuur van de gemeenschappelijke regeling BANN (in liquidatie)
Vice-voorzitter van de Agenda voor de VeenkoloniŽn
Lid provinciale Gebiedscommissie Zuid-Oost Drenthe
Ouderling en rentmeester Nederlands Hervormde Kerk Emmen
Verdana" class="broodtekst" id="maincontent22">Directeur van Voleinding B.V


J. Holman, wethouder gemeente Emmen
Wethouder
PvdA
De nevenfuncties van dhr. Holman zijn:
Voorzitter Stichting VAM (STIVAM)
Voorzitter Stichting GFT-contractanten VAM (ESGEVA)
Voorzitter Stedenkring Zwolle-Emsland
Lid bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit (SOM) van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Verdana" class="broodtekst" id="maincontent27">Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Bodembeheer Schoonebeek


>H.G. Jumelet, wethouder gemeente Emmen
Wethouder
CDA
De nevenfuncties van dhr. Jumelet zijn:
Lid College van Arbeidszaken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Eems Dollard Regio
Lid Dagelijks Bestuur Internationaler Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen
Voorzitter Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe
Voorzitter CDA Drenthe
Lid landelijk partijbestuur CDA
Verdana" class="broodtekst" id="maincontent34">Predikant Protestantse Kerk Nederland


>M.H. Thalens-Kolker , wethouder gemeente Emmen
Wethouder
PvdA
De nevenfuncties van mw. Thalens-Kolker zijn:
Buro Mariet Thalens, advisering en productontwikkeling educatieve sector (geen activiteiten gedurende ambtsperiode als wethouder)

A.J. Sleeking, wethouder gemeente Emmen
Wethouder
PvdA
De nevenfuncties van dhr. Sleeking zijn:
Lid Raad van Advies Stichting Drents Plateau
Lid van de Commissie Ruimte en Wonen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Voorzitter Drents Platform Wonen
Verdana" class="broodtekst" id="maincontent41">Lid bestuur Vereniging Hart op tempo
Raadsleden:
>Bouke Arends, raadslid gemeente Emmen
fractievoorzitter PvdA
nevenfuncties:
* penningmeester VOB
* penningmeester St. Loket aangepast-lezen
* penningmeester prov. bibl. Amateur muziekver. Overijssel
* voorzitter RvC DPE
* voorzitter Stichting tot instandhouding NDP


A. Boer, raadslid gemeente Emmen
PvdA
Wijkbeheerder en 's winters als algemeen medewerker in de sporthal van Erica. Zomers ben ik medewerker van het Geert Vos zwembad, ook in Erica.
Statenlid, maar straks na de verkiezingen niet meer.
Redactielid van de PvdA Drenthe website
nevenfuncties: geen

H. Boers, raadslid gemeente Emmen
PvdA
Onderhoudsmonteur, gedetacheerd via USG Innotiv bij Frico Meppel
nevenfuncties:
lid van act. cie COVS ZO-Drenthe (scheidsrechters)

Y.J. Boxem-Klein, raadslid gemeente Emmen
PvdA
Beleid- en projectadviseur bij de Hogeschool Drenthe.
nevenfuncties:
* secretaris Lions club The Broken Circle
* lid van de Programmaraad van het Drents Architectuurcentrum

A.J. Goudriaan, raadslid gemeente Emmen
PvdA
Oud politiechef in Drenthe
nevenfuncties:
* lid Raad van Toezicht Zorggroep Tangenborgh
* voorzitter IPA Drenthe

G.J. Horstman, raadslid gemeente Emmen
PvdA
nevenfuncties:
* bestuurslid Kamer van Koophandel
* voorzitter Kadergroep FNV


H.J. Hulsegge, raadslid gemeente Emmen
PvdA l118 lfo1;t nevenfuncties: l118 lfo1;t is voorzitter van:
* Stichting Hospicezorg ZO Drenthe
* Stichting Drents Architec. Ctr. DAC
* Stichting Etelka Intern. kennis uitwisseling Autisme Nederlandmso-bidi-–Hongarije l118 lfo1;t is bestuurslid van: l118 lfo1;t Stichting Drents Monument l118 lfo1;t Noordelijke Regieraad VNO-NCW Friesland-Groningen- Drenthe l118 lfo1;t Bestuurslid Kennisnetwerk Drenthe mso-bidi-– Groningen l118 lfo1;t Bestuurslid Stichting Linescape (reintegratie jongeren middels inzet Kunstsprojecten) l118 lfo1;t Bestuurslid Stichting Fonds Wonen mso-bidi-– met Cultuur voor Mensen l118 lfo1;t Bestuurslid Emco Groep Werkvoorzieningschap regio Zuidoost  mso-bidi-– Drenthe l118 lfo1;t Lid Ledenraad Rabo Bank Emmen l118 lfo1;t Lid Rekenkamercommissie Gemeente Emmen


H. de Jonge, raadslid gemeente Emmen
PvdA
Eigenaar H&M Computers BV en MasterScreen-Emmen BV.
nevenfuncties: geen


H. Smit, raadslid gemeente Emmen
PvdA
nevenfuncties:
* coŲrdinator EHBO Avebe
* competitieleider zaalvoetbal≠vereniging ZOD
* voorzitter stuurgroep Buurtbeheer Hout/Schans
* redactielid Rooie Draod

A.G. Louwes-Linnemann, raadslid gemeente Emmen
PvdA
Drie dagen in de week personeelsfunctionaris bij Alvon Bouwsystemen b.v. in Veenoord.
nevenfuncties:
Verleend assistentie bij het invullen van belastingaangiften en verzorgd financiŽle begeleiding


M.J. Meulenbelt, raadslid gemeente Emmen
PvdA
Gediplomeerd medisch analiste.
nevenfuncties: geen


W.O. Meijer, raadslid gemeente Emmen
PvdA
nevenfuncties:
Bestuurslid Ouderraad obs de Bascule


L. Oosting, raadslid gemeente Emmen
PvdA
Raadslid is mijn hoofdfunctie. Ik ben grotendeels beschikbaar voor de politiek.
nevenfuncties: geen


S. Rougoor-Mahalbahic, raadslid gemeente Emmen
PvdA
nevenfuncties: geen


P.D. Spreeuwers, raadslid gemeente Emmen
PvdA
Technisch planner/werkvoorbereider bij Fresenius-hemocare in Emmer-Compascuum.
nevenfuncties: geen


J.H.G. Sulmann, raadslid gemeente Emmen
PvdA
Voorzitter van de ondernemingsraad van Teijin Twaron en delegatieleider Industrie van de bondsraad van FNV Bondgenoten
nevenfuncties:
* delegatieleider Industrie- en Bondsraad FNV
* secretaris Centrale Concernraad FNV bij Teijin Aramids BV


J.H. de Wildt, raadslid gemeente Emmen
PvdA
Pensioen
nevenfuncties: bestuurslid huurdersvereniging Rietlanden


J. Zinnemers-Warmolts, raadslid gemeente Emmen
PvdA
nevenfunties: geen

F. Ensink, raadslid gemeente Emmen
CDA
Akkerbouwer
Vrijwilliger bij de christelijke harmonie Crescendo

T.H. Gerth, raadslid gemeente Emmen
CDA
ICT servicemanager bij Atos Origin op het Emmtec terrein
ad interim voorzitter bij volleybalvereniging Tjoba, na jarenlang officieel de voorzittershamer gehanteerd te hebben

Z.S. Huising-Oldengarm, raadslid gemeente Emmen
CDA
Secretaresse op het klinisch chemisch laboratorium van het Scheperziekenhuis
OR en ben ik secretaris van de medisch-ethische commissie

L.T. Pekelsma, raadslid gemeente Emmen
CDA
Eigenaar juwelierszaak aan de Vaart in Nieuw-Amsterdam
Voorzitter van de Molenvrienden en bestuurslid bij het Van Gogh Huis

T.D. Reitsma, raadslid gemeente Emmen
CDA
Projectmanager bij de EMCO-groep
Lid van de adviesraad van het Pensioenfonds Werk en (re)Integratie
Bestuurslid bij de vereniging Collectieve Verzekeringsbelangen van de Werkvoorziening.
Ledenraad van de Rabobank Emmen

J.H. Thole, raadslid gemeente Emmen
CDA
Statisticus bij Emmtec Services
PR voor gymnastiekclub Unido
Secretaris van de vijvercommissie/kinderboerderij.
Ledenraad van de Rabobank Emmen
Af en toe help ik studenten met statistische adviezen

B.D. Wilms, raadslid gemeente Emmen
CDA
Melkveehouderij
Bestuurlijk actief in het provinciaal bestuur van LTO Noord Drenthe
Lid van de regioraad Friesland Foods
Voorzitter van het provinciaal bureau Kavelruil
Voorzitter van het schoolpanel van de christelijke basisschool De Oliebron
Verenigingsraad van Viviani, de vereniging van PC basisscholen in Emmen

J.H. Wittendorp, raadslid gemeente Emmen
CDA
Vrijwillig docent bij Seniorweb
Redactielid bij het Dorpsblad Zwartemeer
Adviseur voor Dorpshuis De Meerstal
Aid van de Brede Overleggroep, die bezig is met het Dorpsontwikkelingsplan voor Zwartemeer
Penningmeester van de Stichting Cultuur-Historisch Zwartemeer ik ben p.


T. Houwing-Haisma, raadslid gemeente Emmen
VVD
Eigenaar melkveehouderij
Programmaraad van RTV Drenthe

T. Eerenstein, raadslid gemeente Emmen
VVD
Raad van Toezicht van de Hogeschool Drenthe
Ld van de bondsraad en van de Raad van Advies, beiden van de ANWB

R.R. Ripassa, raadslid gemeente Emmen>
VVD
Raadslid voor de VVD
Voorziter van de commissie Bestuur en Middelen
Vice-voorzitter van het presidium
Commissie Samenleving
Voorzitter van de raadswerkgroep Lokale Betrekking

G. Logtenberg, raadslid gemeente Emmen
VVD
Informatiebeveiligingsmanager


D.J. Douwstra, raadslid gemeente Emmen
Fractievoorzitter BGE
Pensioen
24 uur per week beleidsmedewerker aan de Bestuursacademie Nederlan
Diaken bij de wijkgemeente Bargeres van de Protestantse Kerk Nederland
Voorzitter van de werkgroep Diaconie Sociale Zekerheid provincies Drenthe en Groningen
Samen met Klaas Hoogeboezem ben ik bezig een stichting op te richten die studiedagen organiseert over de geschiedenis van het Emsland van 1930 tot het heden
Ambassadeur van de Andreas Manna Stichting, een organisatie die zich inzet voor weeskinderen in Kenia en straatkinderen in Ghana
Lid van de commissie Bestuur en Middelen
Tevens is hij lid van de raadswerkgroepen:
- Afstemmingsoverleg Planning&Control
- Onderzoek jaarrekening 2005

W.W.W. Halm, raadslid gemeente Emmen
BGE
Eigenaar bedrijf in renovatie- en onderhoudswerkzaamheden
Commissie Wonen en Ruimte
Lid van de raadswerkgroepen een nieuw RIS en Burger en Raad


R. van der Weide, raadslid gemeente Emmen
BGE
Student commerciŽle economie op Windesheim in Zwolle


H. Huttinga, raadslid gemeente Emmen
Christen Unie
Fiscaal juridisch adviseur bij Nationale-Nederlanden, onderdeel van de ING


J.Engberts, raadslid gemeente Emmen
Christen Unie
Commissie Samenleving


W.L.H. Moinat, raadslid gemeente Emmen
SP
Frontoffice-medewerker bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg van de gemeente Coevorden
Informatiecentrum Coevorden Beweegt


B.J. Hoekstra, raadslid gemeente Emmen
SP
Proces operator


J. Dijkgraaf, raadslid gemeente Emmen
Groen Links
CoŲrdinator Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Emmen (WOE)
CoŲrdinator bij Mitropol, een huurdersbelangenorganisatie in Utrecht


A.W.J. Schoo, raadslid gemeente Emmen
DOP
Advieswerk, help ondernemers.>J.H. (Han) de Wildt, raadslid gemeente Emmen
(vice-voorzitter van de raad en voorzitter presidium)
Pensioen.
Daarvoor deed ik jarenlang welzijnswerk in wat nu de gemeente Borger/Odoorn is.
Vrijwilliger bij de Stichting Paardrijden Gehandicapten Emmen
Bestuurslid bij Huurdersvereniging de Rietlanden
Bestuurslid van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging Noord
Nevenfuncties bestuurders provincie Drenthe op internet. Indien gegevens onjuist zijn en/of indien u aanvullende gegevens heeft laat het de redacteur even weten om de informatie op deze website zo actueel mogelijk te vermelden in de aanloop naar de provinciale verkiezingen 2011.

De heer G. Roeles, raadslid gemeente Coevorden
Lid Provinciale Staten Drenthe VVD
color:black" class="aq">Voorzitter Volleybalvereniging Sleen
Financieringsspecialist Bedrijven Credion Emmen
18 juli 2006
De heer A.L. ter Beek (Commissaris van de Koningin)
Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe
Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur SNN
Lid IPO bestuurlijke adviescommissie Communicatie
Lid algemeen bestuur Fonds nazorgheffing
Voorzitter Commissie Vrede en Veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken
Docent Leergang Beleidsontwikkeling Defensie
Voorzitter Vereniging voor Professioneel Schaatsen
Voorzitter Raad van Toezicht Militair Historisch Museum
Lid Raad van Advies Stichting Nationaal IndiŽ- Monument 1945-1962
Lid bestuur Johan Cruyff Foundation
Lid bestuur Steunstichting Beatrixoord
Lid Raad van Nesteliers Koninklijke Marechaussee
Leden van gedeputeerde staten De heer S.B. Swierstra (VVD)
>President-commissaris NV Water leidingmaatschappij Drenthe
>President-commissaris North Water BV
>President-commissaris Noordwater BV
Lid algemeen bestuur Fonds nazorgheffing
Lid Stuurgroep Nieuwe Hanze lnterregio
Lid dagelijks bestuur en Stuurgroep Zuiderzeespoorlijn
Voorzitter Overlegplatform Vaarweg Almelo- Coevorden
Voorzitter Verkeer en Vervoer Beraad Drenthe
Voorzitter Stuurgroep INTERREG
Lid bestuur IPO
Lid IPO bestuurlijke adviescommissies:
Mobiliteit (voorzitter)
Europa
FinanciŽn
Lid Nationaal Mobiliteits Beraad (NMB)
Lid dagelijks bestuur SNN
Voorzitter SNN-bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit
Voorzitter SNN-portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer
Lid SNN-adviescommissie Europese Aangelegenheden
Lid SEAN
Voorzitter Geschillenkamer
Plaatsvervangend voorzitter Provinciale Commissie voor het Omgevingsbeleid (PCO)
Lid Duits Nederlandse Stuurgroep A31
Lid Executive Conference Perifere Maritieme regio's van Europa
Eerste gedeputeerde Regiovisie Groningen-Assen
Eerste gedeputeerde Stuurgroep bereikbaarheid Assen-Groningen
Eerste gedeputeerde Stuurgroep Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer
Lid Stuurgroep "Ausbau der E 233"
Lid Comitť van Toezicht EPD 2
Lid Comitť van Toezicht Leader + Noord Nederland
Plv. lid Comitť van de Regio's (CvdR)
Lid Commissie RELEX van de CvdR (uitbreiding en externe betrekkingen)
Kamercentrale VVD Drenthe
Lid Noordelijke Regieraad Bouw
Mevrouw A. Edelenbosch (PvdA)
Lid algemeen bestuur Fonds nazorgheffing
Lid Stuurgroep Regiovisie Groningen-Assen (inclusief BAG)
Lid SNN-bestuurscommissie Landelijk Gebied
Plv. lid dagelijks bestuur van het SNN
Lid IPO-bestuurlijke adviescommissie Landelijk Gebied
Lid kerndelegatie IPO Landelijk Gebied
Lid Noordelijk Landbouwberaad
Lid Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa (tevens SGB)
Lid Overlegorgaan Dwingelderveld
Lid Overlegorgaan Drents-Friese Wold
Voorzitter Stuurgroep Oude Diep
Voorzitter, tevens LEADER-stuurgroep, Hunzeproject
Voorzitter, tevens LEADER-stuurgroep, Zuidwest-Drenthe
Voorzitter Provinciale Commissie Natuur-gebieden
Lid Commissie Herinrichting Oost-Groningen en Gronings-Drentse VeenkoloniŽn
Voorzitter Stuurgroep VeenkoloniŽn provincie/gemeenten
Voorzitter Commissie Landelijk Gebied
Voorzitter Bestuurlijk Overleg Agrarische Sector
Voorzitter Strategisch Bosoverleg
Lid Landelijk Overleg Vitaal Platteland, namens IPO
Voorzitter Drents Bosoverleg
Voorzitter Bestuurlijk Overleg Reest
Voorzitter Bestuurlijk Overleg Mars- en Westerstroom
Voorzitter Bestuurlijk Overleg Eelder- en Peizerdiep
Raad van Toezicht Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, namens IPO
Plv. lid Geschillenkamer
Lid Comitť van Toezicht POP (Plattelandsontwikkelingsplan Europa)
Functies op persoonlijke titel
Bezoldigd Lid bestuur Stichting Je Maintiendrai Fonds te Leeuwarden

Vice-voorzitter Raad van Advies Alterra/ Kenniseenheid Groene Ruimte l10 lfo10;t Lid Zoutkoepeloverleg
Mevrouw A. Haarsma (PvdA)
  mso-bookmark: haarsma (De vergoedingen van deze functie(s) worden op grond van artikel 43, vijfde lid, van de Provinciewet in de provinciale kas nazorgheffing gestort)
  mso-bookmark: haarsma">Onbezoldigd
Lid algemeen bestuur Fonds nazorgheffing
Voorzitter Provinciale Commissie Stedelijke Vernieuwing en Wonen (voorheen Commissie Stads- en Dorpsvernieuwing)
Lid Raad van Advies Zorgkantoor Drenthe
Lid Geschillenkamer
Lid IPO-bestuurlijke adviescommissies:
Ruimtelijke Ontwikkeling
Sociaal Beleid
Plv.lid dagelijks bestuur SNN
Lid SNN-bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit
Lid SNN-bestuurscommissie Landelijk Gebied
Lid SNN-bestuurscommissie Economische Zaken en Toerisme
Eerste voorzitter Provinciale Commissie voor Omgevingsbeleid (PCO)
Voorzitter Commissie voor Gemeentelijke Bestemmingsregelingen (Subcommissie PCO)
Lid Subcommissie Noord van de Nederlands-Duitse Commissie voor Ruimtelijke Ordening
CoŲrdinerend gedeputeerde Provinciaal omgevingsplan
Lid Noordelijk Overleg Hoger Onderwijs
Lid Gestructureerd Welzijnsoverleg met Drentse gemeenten
Mevr. T.Klip-Martin (VVD)
Lid algemeen en dagelijks bestuur Fonds nazorgheffing
Lid lnterprovinciaal Werkgeversverband
Lid algemeen bestuur IZR
Voorzitter Commissie voor Georganiseerd Overleg
Plv. lid Geschillenkamer
Plv. lid dagelijks bestuur SNN
Lid SNN-bestuurscommissie Economische Zaken en Toerisme
Lid IPO-bestuurlijke adviescommissies Elektronische Provincies
Lid lPO-overleggroep Sanering Gas-fabrieksterreinen
Tweede gedeputeerde Stuurgroep VeenkoloniŽn provincie/gemeenten
Tweede voorzitter Provinciale Commissie voor Omgevingsbeleid (PCO)
Plv. lid SEAN
Tweede gedeputeerde Commissie voor Gemeentelijke Bestemmingsregelingen
Tweede gedeputeerde Subcommissie Noord van de Nederlands-Duitse Commissie voor Ruimtelijke Ordening
Lid Raad van Advies Energy Valley
Lid Raad van Toezicht Stichting Landinrichting Bodemverontreiniging
Voorzitter Stuurgroep Externe Veiligheid
Lid bestuur Parkmanagement Organisatie
Plv. lid DUIV (Departement VROM, Unie van waterschappen, IPO en VNG)
Lid bestuur Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
Lid Stuurgroep Ground for Change
Lid regionaal bestuurlijk overleg Kaderrichtlijnwater
Rijn-Noord (Friesland en Groningen) Rijn-Oost (Overijssel en Gelderland) Nedereems / Stuurgroep Water 2000+ (Groningen)
Functies op persoonlijke titel Lid bestuur Prins Bernhard Cultuurfonds Lid algemeen bestuur VVD-bestuurdersvereniging Voorzitter regiobestuur VVD-bestuurdersvereniging Drenthe mso-bookmark: Lid bestuur Stichting Tom Rolstoel-tennis Dalen
De heer H. Weggemans(PvdA)
Commissaris Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
Lid algemeen bestuur Fonds nazorgheffing
Lid Geschillenkamer
Voorzitter Stichting Leerstoel Regionale/ Noordelijke Economie
Voorzitter Stichting Drentse Bedrijfslocaties
Lid IPO-bestuurlijke adviescommissies:
Cultuur
Bestuur
Economische Zaken
Veiligheid en Handhaving
Lid dagelijks bestuur SNN
Lid SNN-bestuurscommissie Economische Zaken en Toerisme
Lid Stuurgroep Bahco te Emmen
Voorzitter Stuurgroep Emmtec Industry & Business Park
Voorzitter Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing Drenthe
Voorzitter Noordelijk Overleg Cultuur
Lid Regionaal Platform Arbeidsmarkt Zuid en Midden-Drenthe
Lid Stuurgroep Veenhuizen
Lid Stuurgroep Revitalisering De Wieken Hoogeveen
Voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Sneek
Onbezoldigd l86 lfo17;t Voorzitter Seniorenraad Midden-Drenthe l86 lfo17;t Secretaris Stichting Dorpshuis Wijster l86 lfo17;t Voorzitter Stichting Transfer Emmen

Mevrouw A. Edelenbosch (PvdA) Lid algemeen bestuur Fonds nazorgheffing Lid Stuurgroep Regiovisie Groningen-Assen (inclusief BAG) Lid SNN-bestuurscommissie Landelijk Gebied Plv. lid dagelijks bestuur van het SNN Lid IPO-bestuurlijke adviescommissie Landelijk Gebied Lid kerndelegatie IPO Landelijk Gebied Lid Noordelijk Landbouwberaad Lid Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa (tevens SGB) Lid Overlegorgaan Dwingelderveld Lid Overlegorgaan Drents-Friese Wold Voorzitter Stuurgroep Oude Diep Voorzitter, tevens LEADER-stuurgroep, Hunzeproject Voorzitter, tevens LEADER-stuurgroep, Zuidwest-Drenthe Voorzitter Provinciale Commissie Natuur-gebieden Lid Commissie Herinrichting Oost-Groningen en Gronings-Drentse VeenkoloniŽn Voorzitter Stuurgroep VeenkoloniŽn provincie/gemeenten Voorzitter Commissie Landelijk Gebied Voorzitter Bestuurlijk Overleg Agrarische Sector Voorzitter Strategisch Bosoverleg Lid Landelijk Overleg Vitaal Platteland, namens IPO Voorzitter Drents Bosoverleg Voorzitter Bestuurlijk Overleg Reest Voorzitter Bestuurlijk Overleg Mars- en Westerstroom Voorzitter Bestuurlijk Overleg Eelder- en Peizerdiep Raad van Toezicht Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, namens IPO Plv. lid Geschillenkamer Lid Comitť van Toezicht POP (Plattelandsontwikkelingsplan Europa)

Bezoldigd Lid bestuur Stichting Je Maintiendrai Fonds te Leeuwarden

Onbezoldigd Vice-voorzitter Raad van Advies Alterra/ Kenniseenheid Groene Ruimte Lid Zoutkoepeloverleg
De heer H. Weggemans(PvdA) Commissaris Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
Onbezoldigd Lid algemeen bestuur Fonds nazorgheffing Lid Geschillenkamer Voorzitter Stichting Leerstoel Regionale/ Noordelijke Economie Voorzitter Stichting Drentse Bedrijfslocaties Lid IPO-bestuurlijke adviescommissies Veiligheid en Handhaving Lid dagelijks bestuur SNN Lid SNN-bestuurscommissie Economische Zaken en Toerisme Lid Stuurgroep Bahco te Emmen Voorzitter Stuurgroep Emmtec Industry & Business Park Voorzitter Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing Drenthe Voorzitter Noordelijk Overleg Cultuur Lid Regionaal Platform Arbeidsmarkt Zuid en Midden-Drenthe Lid Stuurgroep Veenhuizen Lid Stuurgroep Revitalisering De Wieken Hoogeveen
Voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Sneek
Onbezoldigd Voorzitter Seniorenraad Midden-Drenthe Secretaris Stichting Dorpshuis Wijster Voorzitter Stichting Transfer Emmen
H. Baas
Partij
ChristenUnie Fractievoorzitter Lid Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie Lid Statencommissie Omgevingsbeleid e functies l101 lfo20;tDirecteur/eigenaar Security-adviesbureau VERBA l101 lfo20;tManager Alarmgroep Nederland
l51 lfo21;tLid Toetsingscommissie NEROB
H. Beerda
PvdA l36 lfo22;tLid Statencommissie Cultuur en Welzijn e functies l4 lfo23;tManager RO en EZ gemeente Winschoten l4 lfo23;tZelfstandig Organisatie-adviesbureau l4 lfo23;tVennoot v.o.f. 'De Bosrand'
l112 lfo24;tVoorzitter VaKo handbal Vries
A. Boer
Partij
PvdA Lid Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie en functies
Medewerker Stichting Buurtsupport in Emmen l110 lfo26;tRaadslid van de gemeente Emmen
l139 lfo27;tBestuurslid PvdA afdeling Emmen
W.A.R. Boer
PvdA l138 lfo28;tLid Statencommissie Cultuur en Welzijn e functies l62 lfo29;tAdministratief medewerker BEFO-Picoprint Beilen
l127 lfo30;tVoorzitter van de voetbalvereniging VKW
L. Bomhof VVD l21 lfo31;tLid Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie e functies l97 lfo32;tDocent diverse onderwijsinstellingen l97 lfo32;tParttime docent Hanze Hogeschool Groningen l97 lfo32;tRedacteur diverse losbladige uitgaven van Kluwer l97 lfo32;tEindredacteur blad Journaal Milieu van SDU
l124 lfo33;tRedactielid Tijdschrift voor Agrarisch Recht l124 lfo33;tVoorzitter effectenclub Norg
N.B. Bossina
VVD l26 lfo34;tLid Statencommissie Omgevingsbeleid e functies l76 lfo35;tEigenaar Uitgeverij Bossina te Peize
A.H.J. Dohle VVD l12 tFractievoorzitter l12 tLid Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie e functies l122 lfo37;tVennoot communicatiebureau Iemand v.o.f.
l130 lfo38;tSecretaris Businessclub Meppel e.o.
G.A.W. Fonk VVD
Symbol;    mso-bookmark: weggemans"> Lid Statencommissie Cultuur en Welzijn e functies l116 lfo40;tBeeldend kunstenaar met alle daaruit voortvloeiende nevenactiviteiten
mw. W.G. Goudriaan-Visser
PvdA l95 lfo41;tLid Statencommissie Cultuur en Welzijn e functies l94 lfo42;tBuitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke stand te Emmen
l66 lfo43;tBestuurslid 'Ons Wereldhuuske' te Klazienaveen l66 lfo43;tPresidente Vrouwenraad Emmen l66 lfo43;tBestuurslid 8 maart-werkgroep (internationale vrouwendag)
A. Haar D66 l133 lfo44;tLid Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie, l133 lfo44;tLid Statencommissie Omgevingsbeleid e functies l5 lfo45;tDirecteur RikRak vof l5 lfo45;tDirecteur Mandielig BV
l56 lfo46;tbestuurslid Stichting Literaire Hemel l56 lfo46;tsecretaris Stichting Lichte Muziek in Drenthe l56 lfo46;tsecretaris Stichting Behoud Erfgoed Harry Muskee
Ch.C. de Haas OPD l31 lfo47;tFractievoorzitter e functies l113 lfo48;tRaadslid voor Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork in de gemeente Midden-Drenthe
l141 lfo49;tBestuurslid Gilde van Examinatoren bij het CBR
J. Haikens
VVD
Bijzonderheden l39 lfo50;tLid Statencommissie Omgevingsbeleid e functies l32 lfo51;tLid Maatschap akkerbouwbedrijf l32 lfo51;tBlokcommissielid herinrichting Drents-Groningse VeenkoloniŽn

Voorzitter Hippisch Centrum Exloo
Voorzitter Plaatselijk Belang Buinerveen-Nieuw-Buinen
F.A.J. Harleman


Partij
GroenLinks Lid Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie e functies Hoofd afdeling Informatie PBC Drenthe te Assen
E. HemsteedePvdA
Bijzonderheden l23 lfo55;tLid Statencommissie Cultuur en Welzijn e functies l53 lfo56;tLeraar l53 lfo56;tBeeldend kunstenaar
H. Holman

Partij
CDA
Bijzonderheden l80 lfo57;tFractievoorzitter l80 lfo57;tLid Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie e functies l60 lfo58;tVeehouder l60 lfo58;tCommissaris Friesland Coberco Dairy Foods l60 lfo58;tBestuurslid CoŲperatie De Zeven ProvinciŽn
l117 lfo59;tLid European Dairy Farmers l117 lfo59;tLid bestuur Nationale Rundvee Manifestatie
H.R. HornstraPartij PvdA
Bijzonderheden Lid Statencommissie Omgevingsbeleid Docent/Decaan R.S.G. Wolfsbos Bestuurslid PvdA Coevorden Voorzitter Stedenband Hoogeveen Voorzitter Stichting IMTE (steun aan asielzoekers) Bestuurslid Plaatselijk Belang Gees
mw. I.J. Huisman-Holmersma PvdA Fractiesecretaris Lid Statencommissie Omgevingsbeleid Voorzitter GŁstrowcommissie SOW-kerk Eelde l33 lfo64;tSecretaris provinciale werkgroep Senioren Zomerschool Drenthe l33 lfo64;tSecretaris werkgroep Assen senioren Zomerschool Drenthe
A. Huizing PvdA Lid Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie Lid van de Raad van Commissarissen Wooncom Emmen/Stadskanaal (woningbouwcorporatie) l37 lfo66;tLid landinrichtingscommissie Odoorn (namens de gemeenten Borger-Odoorn te Emmen l37 lfo66;tLid landinrichtingscommissie Westdorp (namens de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden) Lid van het stichtingsbestuur Masterplan Klazienaveen l88 lfo67;tLid van de initiatiefgroep Klazienaveen 2015 l88 lfo67;tAdviseur sportlandgoed mso-bidi-’t Swartemeer te Zwartemeer
H.G. Idema PvdA
Bijzonderheden Lid Statencommissie Cultuur en Welzijn e functies l13 lfo69;tProjectontwikkelaar Vastgoed, Stichting Wooncom te Emmen
Onbezoldige functies l83 lfo70;tBestuurslid Vereniging Parkmanagement Bargermeer te Emmen l83 lfo70;tVrijwilliger voetbalclub DZOH Emmen l83 lfo70;tBestuurslid VVE Winkelcentrum Bargeres Emmen l83 lfo70;tBestuurslid Stichting Enerverend Emmen l83 lfo70;tBestuurslid VVE Angelinde Emmen
B. JanssenPartij
CDA
Lid Statencommissie Omgevingsbeleid
Penningmeester Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers Tynaarlo
C.D. de Jong Fractie De Jong
Bijzonderheden l132 lfo73;tFractievoorzitter l132 lfo73;tLid Statencommissie Omgevingsbeleid e functies l38 lfo74;tCoŲrdinator stads- en dorpsvernieuwing en projectleider woningbouw bij de gemeente Emmen
S. de Jong CDA
Lid Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie
Directeur/ eigenaar van de Jong AssurantiŽn BV. te Norg
l108 lfo77;
tplv. lid ledenraad NVA l108 lfo77;tlid ICT- commissie NVA l108 lfo77;tlid testcommissie RMIA
K. Jonker CDA
Bijzonderheden l105 lfo78;tLid Statencommissie Cultuur en Welzijn e functies

Medewerker bibliotheek Dwingeloo Kaderlid Dienstenbond CNV Lid CAO-commissie CNV vakgroep meubileringbedrijven Ouderling/Kerkrentmeester Gereformeerde Kerk Dwingeloo Secretaris Ondernemerskoepel gemeente Westerveld Lid Deelnemersraad Stichting Pensioenfonds Wonen Penningmeester Stichting Keramiekmarkt Noord-Nederland
mw. M.J. Kaal CDA
Bijzonderheden l16 lfo80;tLid Statencommissie Omgevingsbeleid e functies l9 lfo81;tCoŲrdinerend secretaresse Bethesda Ziekenhuis Hoogeveen
l74 lfo82;tBestuurslid CDA Midden-Drenthe
C.H. Kloos Drents Belang
Bijzonderheden l50 lfo83;tFractievoorzitter l50 lfo83;tLid Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie e functies l0 lfo84;tRaadslid gemeente Tynaarlo
l40 lfo85;tSecretaris van Huurdersplatform Noord Drenthe l40 lfo85;tSecretaris Huurdervereniging Vries l40 lfo85;tVoorzitter Leefbaar Tynaarlo l40 lfo85;tFractievoorzitter Leefbaar Tynaarlo l40 lfo85;tVoorzitter Drents Belang
W.H. Kuiper
Voorzitter Statencommissie Cultuur en Welzijn l70 lfo86;tLid Statencommissie Omgevingsbeleid e functies l126 lfo87;tFreelance begeleider voor onderhandeling, leiden van moeilijke gesprekken en starten van nieuw beleid
l35 lfo88;tVoorzitter Humanistisch Verbond Assen e.o. l35 lfo88;tVoorzitter wijkvereniging Kloosterveen l35 lfo88;tVoorzitter congrespresidium GroenLinks l35 lfo88;tAdviseur GroenLinks Assen l35 lfo88;tVoorzitter landelijke Stichting Bestuur Humanistisch Vormingsonderwijs l35 lfo88;tAdviseur bestuur Stichting Humanistisch Vormingsonderwijs
 
 
 
 
 
J. Langenkamp GroenLinks
Bijzonderheden l63 lfo89;tLid Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie
Eigenaar/manager/leraar Centrum voor alternatieve geneeswijze, genaamd "Zonnewende
l93 lfo91;tPenningmeester Ouderraad Scholengemeenschap Stad en Esch, Diever l93 lfo91;tBestuurslid Preventie Advies Team (PRAT), Smilde
A. Lanting VVD
Bijzonderheden
Voorzitter Statencommissie Omgevingsbeleid e functies lfo93;tVoorzitter Raad van Commissarissen NAU-Holding lfo93;tVoorzitter Raad van Toezicht Rabobank Beilen/Wijster lfo93;tAdviescommissie Tuinbouw lfo93;tBestuur NLC
l79 lfo94;tVoorzitter Rotary Beilen l79 lfo94;tRaad van Advies zorgboerderijen l79 lfo94;tVoorzitter Vereniging Boermarken
H.P.K.M. Looman PvdA
Bijzonderheden Lid Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie Vice-voorzitter provinciale staten e functies Secretaris Raad van Toezicht/ beleidscoŲrdinator bouw Academisch Ziekenhuis Groningen
l18 lfo97;tLid Raad van Toezicht Stichting Accŗre
mw. W.L.M. Mastwijk-Beekhuijzen Lid projectgroep kweekvijver Enova l6 lfo99;tAmbassadeur www.vrouwenpleindrenthe.nl l6 lfo99;tVice-voorzitter van de Adviesraad voor Gehandicapten en Chronisch Zieken in Aa en Hunze
mw. A.H. Mulder CDA
Bijzonderheden l109 lfo100;tLid Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie e functies l87 lfo101;tAdviseur regiostimulering Kamer van Koophandel Drenthe Meppel
l49 lfo102;tBestuurslid CDA Assen l49 lfo102;tLid kerkenraad PKN Kloosterveen Assen
E. Olij PvdA
Bijzonderheden Lid Statencommissie Omgevingsbeleid Directeur SAENVISIE Text & Design (Ontwerpbureau, ICT, auteur artikelen computermagazines en computerboeken)
J. Oving CDA
Lid Statencommissie Cultuur en Welzijn Penningmeester/ vice-voorzitter Vereniging voor Plaatselijk Belang te Oosterhesselen Lid deelgebiedcommissie Buitengewoon Platteland voor de gemeente Coevorden Scholingsconsulent CDA in Drenthe
mw. J.M. Pannekoek-van Toor VVD
Bijzonderheden l45 lfo107;tLid Statencommissie Cultuur en Welzijn e functies l27 lfo108;tAdviseur Adviesburo Vijvoj
l128 lfo109;tBestuurslid Introdans
A.G.H. Peters CDA
Bijzonderheden Fractiesecretaris Lid Statencommissie Omgevingsbeleid e functies Ambtenaar regiopolitie Drenthe Eigenaar/directeur eenmanszaak   ‘Bert Peters Communicatie Advies’

Diverse functies binnen het CDA
R.E. Pot PvdA
Bijzonderheden l73 lfo112;tLid Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie e functies l59 lfo113;tMedewerker TD, Selectric Mobiele Communicatie Nederland BV
l15 lfo114;tVrijwilliger/jeugdbegeleider Jongeren Activiteiten Centrum Pand 2, Coevorden
H.v.d. Pol
E.A. Rougoor PvdA
Bijzonderheden l61 lfo115;tLid Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie e functies l123 lfo116;tSupplier coŲrdinator DSM EP Emmen
J. Slagter PvdA
Bijzonderheden Lid Statencommissie Omgevingsbeleid 2e vice-voorzitter provinciale staten e functies
Algemeen directeur Openbaar onderwijs Hoogeveen
l20 lfo119;tBestuurslid PvdA afdeling De Wolden l20 lfo119;tDiverse adviesgroepen gemeente Hoogeveen
J.P. Sluiter D66
Bijzonderheden l85 lfo120;tfractievoorzitter l85 lfo120;tLid Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie l85 lfo120;tLid Statencommissie Cultuur en Welzijn e functies
Unitmanager Immigratie-en Naturalisatiedienst
K.H. Smidt
VVD
Bijzonderheden l82 lfo121;tLid Statencommissie Omgevingsbeleid e functies l137 lfo122;tMelkveehouder l137 lfo122;tLid DB Waterschap Reest en Wieden l137 lfo122;tLid overlegorgaan nationaal Park Drents-Friesche Wold l137 lfo122;tVoorzitter regio Steenwijk   ‘De Zeven ProvinciŽn’ (FCDF )
l99 lfo123;tLid European Dairy Farmers l99 123;tLid bestuur Lelykring
mw. G.H. Smith-Bults GroenLinks
Bijzonderheden l104 lfo124;tLid Statencommissie Cultuur en Welzijn e functies Opbouwwerker gemeente Assen Mediator
M.P. Turksma PvdA
Bijzonderheden l24 lfo126;tLid Statencommissie Omgevingsbeleid e functies l91 lfo127;tPGA Turksma & Partners Reclamebureau BV.

Voorzitter Raad van Toezicht Pragma Media CoŲperatie
Campagneleider PvdA Drenthe
E.R. Veenstra PvdA
Bijzonderheden
Fractievoorzitter
Lid Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie e functies l131 Directeur-bestuurder Woningstichting SWZ (Zwolle) l131 Diverse bestuursfuncties verband houdend met functie bij SWZ
mw. S. van de Vijver-Geitz PvdA
Bijzonderheden Lid Statencommissie Omgevingsbeleid e functies l72 Ambtenaar Belastingdienst Emmen
Penningmeester statenfractie PvdA
A. Wendt ChristenUnie
Bijzonderheden Lid Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie Lid Statencommissie Cultuur en
Docent Voortgezet Onderwijs
Th.J. Wijbenga
CDA
Bijzonderheden
Lid Statencommissie Omgevingsbeleid e functies Manager NV NOM Groningen
Penningmeester Stichting Japanese Study Centre (RUG) Adviseur Bestuur Stichting ATEC, Groningen
H. Zomer
Partij
CDA Voorzitter Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie Lid Statencommissie Cultuur en Welzijn
Eigenaar Rondo, administratie- en adviesbureau
Lid van de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde
id van de rekenkamercommissie van de gemeente Appingedam
id van de rekenkamercommissie van de gemeente Delfzijl
Lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Midden Drenthe.
Bestuurslid coŲperatieve uitvaartvereniging Docent Drentse Taol
J. Zweens PvdA
Bijzonderheden
Lid Statencommissie Cultuur en Welzijn
mw. I.M. Rozema, statengriffier xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gemeente Enkhuizen, klopt de onderstaande informatie op 19-02-2012?

Hendrik Boland, de griffier van Andijk, neemt na vier jaar afscheid om in Enkhuizen als wethouder aan de slag te gaan.

Dhr. J. Franx (Nieuw Enkhuizen wethouder gemeente Enkhuizen 19-02-2012 Lid algemeen bestuur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Lid algemeen bestuur Recreatieschap West-Friesland
Lid Stuurgroep Westfrisiaweg
Lid Reon (Recreatie en Ontwikkeling)
Bestuurslid beheersstichting Fietspadenplan
Lid Bestuurlijkoverleg IJsselmeervisserij Wethouder Bode
Voorzitter DB en AB Milieudienst Westfriesland
Lid AB Op/maat
Penningmeester DB Op/maat
Lid Raad van Commissarissen HVC
Lid AB CAW
Lid DB CAW
Voorzitter stuurgroep Kaderrichtlijn Water WF
Voorzitter Rmoh Wethouder van Pijkeren
Lid algemeen bestuur Gewestelijke Gezondheidsdienst Westfriesland
Lid algemeen bestuurGemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancedienst Noord- Holland Noord Centraal
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling voor het Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Westfriesland
Lid adviescommissie Jeugdgezondheidszorg

Dhr. C.H. Wijchers (Nieuw Enkhuizen) raadslid gemeente Enkhuizen 19-02-2012 Raadslid sinds

Februari 2003
Beroep
Gepensioneerd bedrijfsleider
Nevenfuncties
Bestuurslid watersportvereniging Almere
Voorzitter Moodyclub
Raadscommissies
Lid auditcommissie

Dhr. H. Langbroek (Nieuw Enkhuizen) raadslid gemeente Enkhuizen 19-02-2012 Raadslid sinds
16 april 2002
Beroep
Kwaliteitsman bij Slittech
Nevenfuncties
Geen

Dhr. R. de Jong (Nieuw Enkhuizen) raadslid gemeente Enkhuizen 19-02-2012 Raadslid sinds

16 maart 2006
Beroep
Zelfstandig ondernemer / scheepsbouwkundige
Nevenfuncties
Bestuurslid Ondernemersfederatie Enkhuizen
Lid werkgroep integrale veiligheid
Voorzitter Enkhuizer Jachtindustrie
Raadscommissie(s)

Voorzitter raadscommissie Grondgebied
Lid presidium

Dhr. S. Schippers (Nieuw Enkhuizen) Raadslid gemeente Enkhuizen Raadslid sinds

11 april 2006
Beroep
Voormalig docent
Nevenfuncties
Secretaris bestuur Nieuw Enkhuizen
Raadscommissie(s)

Plv.lid hoorcommissie ruimtelijke plannen

Veen, K.P. van der (Klaas)
Fractie
P.v.d.A.
Raadslid sinds

1993
Beroep
Gepensioneerd, v/h coordinator handhaving Wet verontreiniging oppervlaktewateren en tevens waarnemer tijdens milieuvluchten
Nevenfuncties
Lid Ledenraad ECU
Lid Programmaraad Lokale omroep
Voorzitter ANBO
Raadscommissies
Bestuur, organisatie, financiŽn en samenleving

Dhr. J. van Oostende (PvdA) Raadslid gemeente Enkhuizen Raadslid sinds

April 2002
Beroep
Zelfstandig (Reder)
Nevenfuncties
Penningmeester VVV
Penningmeester van de Enkhuizer Jacht Industrie
Raadscommissies
Voorzitter auditcommissie
plv. lid hoorcommissie ruimtelijke plannen

Dhr. E.S. Fijma (PvdA) raadslid gemeente Enkhuizen 19-02-2012 Raadslid sinds

Februari 2003
Beroep

Jurist juridisch adviesbureau
Nevenfuncties

Bestuurslid Vereniging Oud Enkhuizen
Raadscommissies

Lid hoorcommissie ruimtelijke plannen

Dhr. C. Westerveld (PvdA) Raadslid gemeente Enkhuizen Raadslid sinds

11 april 2006
Burgerraadscommissielid
Januari 2006 tot 11 april 2006
Beroep
Journalist
Nevenfuncties
Bestuurslid Stichting Sport- en Cultuurbevordering Enkhuizen,
secretaris damclub Bart Smit Volendam, OR-lid HDC Media,
COR-lid Telegraaf Media Groep, medewerker FC Volendam, secretaris ECU

Mw. mr. P.C.E. de Munnik-Blank (VVD/D66) raadslid gemeente Enkhuizen 19-02-2012 Nevenfuncties
>Lid gemeenteraad gemeente Enkhuizen
Voorzitter bezwaar- en beroepschriftencommissie / ombudsvrouw gemeente Wieringen
Voorzitter Dierenbescherming Westfriesland e.o.
Vice-voorzitter bezwaar- en beroepschriftencommissie provincie Flevoland

Dhr. D. Stomp (VVD/D66) raadslid gemeente Enkhuizen 19-02-2012
Raadslid sinds
3 oktober 2007

Beroep
Interim manager / Consultant bij Devoteam Nederland BV

Nevenfuncties
Geen

Dhr. C. Bokhove (SP) raadslid gemeente Enkhuizen 19-02-2012 Raadslid sinds

16 maart 2006
Beroep
Docent wiskunde en informatica, ICT-coŲrdinator St.Michaelscollege te Zaandam.
Nevenfuncties
Veilingmeester wereldwiskunde fonds v.d. N.V.V.W. (onbetaald)
Projectleider Galois Project (onbetaald)
Raadscommissie(s)

Auditcommissie
Plv. lid hoorcommissie ruimtelijke plannen

Dhr. N.J.J. Kok (CDA) wethouder gemeente Enkhuizen 19-02-2012 Raadslid sinds

16 maart 2006
Beroep
Politieambtenaar, in dienst van het Korps landelijke politie diensten te Driebergen
en ingedeeld bij de korpsleiding
Nevenfuncties
1. Onafhankelijk voorzitter van de Centrale CliŽntenraad van zorginstelling de Omring te Hoorn (onbezoldigde vrijwilligersfunctie).
2. Bestuurslid van de Stichting tot behartiging van de belangen van Scoutinggroep Mercury te Enkhuizen (onbezoldigde vrijwilligersfunctie).
3. Bestuurslid van de Stichting Scouting regio Noord Holland Noord (onbezoldigde vrijwilligersfunctie).
4. Bestuurslid van de Stichting -in liquidatie- Scouting district West-Friesland (onbezoldigde vrijwilligersfunctie).
Raadscommissie(s)

Hoorcommissie ruimtelijke plannen

Dhr. J. Visser (CDA) raadslid gemeente Enkhuizen 19-02-2012 Raadslid sinds

16 maart 2006
Beroep
Hoofd administratie
Nevenfuncties
Penningmeester CDA Kiesvereniging
Raadscommissie(s)

Geen

Mw. J.A. Kuijsten-Bouma (ChristenUnie) raadslid gemeente Enkhuizen 19-02-2012 Raadslid sinds

16 maart 2006
Beroep
Docent voeding ,momenteel niet werkzaam
Nevenfuncties
Vrijwilligerswerk
Raadscommissie(s)

Lid Hoorcommissie ruimtelijke plannen

H. Compaan-Wisselink (ChristenUnie) Raadslid gemeente Enkhuizen Raadslid sinds

11 april 2006
Beroep

Bos- en natuurbeheer met specialisatie op het gebied van GIS (Geografische Informatie Systemen) en Remote Sensing, momenteel niet werkzaam op dat terrein.
Nevenfuncties
Geen
Raadscommissies
Geen

Dhr. R. van der Pluym (GroenLinks) raadslid gemeente Enkhuizen 19-02-2012 Raadslid sinds

7 januari 2003
Beroep
Medewerker intern transport WFG
Nevenfuncties
Bestuurslid Stichting De maagd van Enkhuizen
Raadscommissie(s)

Lid presidium

S.A. Quasten (Fractie Quasten) Raadslid gemeente Enkhuizen Tot 21 augustus 2007 lid van de SP-fractie, thans 1 persoons-fractie onder de naam "lijst Quasten"
Raadslid sinds

16 maart 2006
Beroep
Nevenfuncties
Geen
Raadscommissie(s)

Geen

Dhr. J.G.A. Baas (PvdA)Burgemeester gemeente Enkuizen 19-02-2012

Raadsgriffier Dhr. H.C. Lankman raadsgriffier gemeente Enkhuizen 19-02-2012

Dhr. J.H. van der Werf (CDA) raadslid gemeente Enkhuizen 19-02-2012

Mw. S.A. Quasten (Fractie Quasten) raadslid gemeente Enkhuizen 19-02-2012

Mw. I.A.C.M. Eenkoren (PvdA) raadslid gemeente Enkhuizen 19-02-2012

Mw. K. Kunst (PvdA) raadslid gemeente Enkhuizen 19-02-2012

Dhr. P.L. Degens (SP) raadslid gemeente Enkhuizen 19-02-2012

Mw. M.M. Delleman (SP) raadslid gemeente Enkhuizen 19-02-2012

Dhr. E. van Marle (VVD/D66) raadslid gemeente Enkhuizen 19-02-2012

Dhr. R.M. Reus gemeentesecretaris gemeente Enkhuizen 19-02-2012

Dhr. drs. C.H. Boland (D66) wethouder gemeente Enkhuizen 19-02-2012

Nevenfuncties leden en griffier rekenkamercommissie gemeente Wervershoof,Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).

H. Pieterson, voorzitter rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).
Directeur/eigenaar Adebar B.V.
Directeur/eigenaar H. Pieterson Management en Advies
Financial Advisor CFC
Gemeenteraadslid VVD te Bloemendaal, voorzitter commissie Grondgebied
Penningmeester bestuur Spaarnezicht
Penningmeester bestuur Bloemenhove
Lid algemeen bestuur werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Amstelveen

A. Huisman-Vlaar (lid) rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).
Sectorhoofd Middelen gemeente Stede Broec
Secretaris commissie Middelen gemeente Stede Broec
Secretaris commissie Regionale en Algemeen Bestuurlijke Zake gemeente Stede Broec
Loco-secretaris gemeente Stede Broec

Mr. A.V.N.M. Steur (lid) rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).
Lid Rekenkamercommissie gemeente Waterland

A. Abma (griffier) rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).
Loco-griffier in de gemeenten Langedijk en Lemsterland, penningmeester van Ried foar de Fryske Beweging.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gemeente Enschede
Burgemeester Dhr. P.E.J. den Oudsten (PvdA)
Fractievoorzitter
Dhr. R. Blaauw (Burgerbelangen Enschede)
Dhr. P.G. Welman (CDA)
Dhr. B.P. Veldkamp (ChristenUnie)
Dhr. E.G.H. Westerbeek (D66)
M.C.J. van Heijster (GroenLinks)
rs. M.A. van Hees (PvdA)
J.E.L. Futselaar (SP)
Dhr. A.H. Enklaar (VVD)
Locoburgemeester Dhr. E. Helder (PvdA)
Raadsgriffier Dhr. drs. R.M. Jongedijk ()
Raadslid Dhr. B.J. Sanders (Burgerbelangen Enschede)
Dhr. J. van Agteren (Burgerbelangen Enschede)
Dhr. R. Blaauw (Burgerbelangen Enschede)
Dhr. G.J. Oude Egberink (CDA)
Dhr. G.J. van der Veen (CDA)
Dhr. P.G. Welman (CDA)
Dhr. S. Gabriel (CDA)
B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA)
H.M. Kloppers-Platvoet (CDA)
Dhr. B.P. Veldkamp (ChristenUnie)
H. Meyer-Ytsma (ChristenUnie)
Dhr. E.G.H. Westerbeek (D66)
C.J.M. Hannink (GroenLinks)
M.C.J. van Heijster (GroenLinks)
M.J. Arends (GroenLinks)
Dhr. A.K. Boersma (PvdA)
Dhr. B. van Dijk (PvdA)
Dhr. C. ÷rnek (PvdA)
Dhr. D. Bouwman (PvdA)
Dhr. G. Dijkhuizen (PvdA)
Dhr. L.J.J. van Lier (PvdA)
Dhr. M.R.H. Smit (PvdA)
Dhr. S. Salikram (PvdA)
Dhr. S.A. Ahmed (PvdA)
Dhr. T. Windmulder (PvdA)
Dhr. W. van der Noordt (PvdA)
C.J. Neijhoft (PvdA)
M.A. Rauhť-Meyer (PvdA)
M.E.J.H. Kronenburg (PvdA)
drs. M.A. van Hees (PvdA)
Dhr. M.J. Gloerich (SP)
J.E.L. Futselaar (SP)
P.M. Hillen (SP)
Dhr. A.H. Enklaar (VVD)
Dhr. J. Hatenboer (VVD)
F. UÁar (VVD)
A.A. Broekman-Veltman (VVD)
H.A. Nijhuis pa (VVD)
W.R. Van der Hoek (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. drs. M.J.M. Meijs ()
Wethouder Dhr. J.H.A. Goudt (CDA)
drs. M.G.E. Koomen (CDA)
Dhr. J. van der Zee (GroenLinks)
Dhr. E. Helder (PvdA)
Dhr. drs. W.E. Wallinga (PvdA)
Dhr. ir. R.W. Bleker (PvdA)

Dhr. drs. M.J.M. Meijs gemeentesecretaris gemeente Enschede
NEVENFUNCTIES
Lid van het Kloosterhoeve- beraad, informeel overleg tussen gemeentesecretarissen en DG's BZK
Lid Raad van Advies Hogeschool Saxion, Academie Bestuur & Recht
Voorzitter Directeurenberaad Netwerkstad Twente
Lid van de Veiligheidsdirectie Twente
Voorzitter Raad van Commissarissen Dimpact,
CoŲperatie van gemeenten die samenwerken op terrein van digitale dienstverlening
CoŲrdinerend Gemeentesecretaris Twente (rampenbestrijding en crisisbeheersing)
Lid van de Stuurgroep OverheidsDienstenProgramma (ODP), namens VNG
Lid van het College voor Standaardisatie, namens VNG

Bron gemeente Enschede Sent: Wednesday, February 25, 2009 10:06 AM<

Dhr. drs. R.M. (Rolf) Jongedijk  raadsgriffier gemeente Enschede


GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Enschede November 27, 2008 2:34 PM
E. Helder (Eric) - PvdA
Nevenfuncties Wethouder E.Helder
1 Lid VNG-commissie Onderwijs Zorg en Welzijn
2 Voorzitter G27 pijler Economie & Werk
3 Lid Stuurgroep Netwerkstad
4 Lid AB + DB Regionaal Bedrijventerrein (RBT)/XL Business
5 Lid Raad van Toezicht Centrum voor Innovatie van Opleidingen (CINOP)
6 Voorzitter Stichting Breedband Twente
7 Voorzitter Stuurgroep Kennispark
8 Lid redactie Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB)
9 Vice-voorzitter Algemeen Bestuur Stedenlink
10 Lid Bestuurscommissie Recreatie en Toerisme Regio Twente
11 Voorzitter Bestuurlijk Afstemming & Beraad Economie NWS
12 Vice Voorzitter Stedenlink
13 Lid van de Advisory Board van het World Trade Center
14 Lid van de Raad van Toezicht van Breedned (Nederland
overkoepelend platform voor open netwerken)
J.H.A. Goudt (Jeroen) - CDA
Nevenfuncties Wethouder J.H.A. Goudt
Lid Commissie van Arbeidszaken VNG
Lid ROVO regiegroep
Lid SKVV
Lid NMB
Lid dagelijks bestuur DB Regio
Vervulling aandeelhoudersrol bij: Crematoria (AB- en DB lid)
Podium Twente
Twente Milieu
Essent
Vitens
Zwembaden
NCE
(beoogd) Voorzitter Navigators in Nederland
Voorzitter van de Stichting de Navigators
Bestuurslid van de stichting Present Nederland
R.W. Bleker (Roelof) PvdA Wethouder
1 Lid Bestuur Ver Ned Gemeenten (VNG)
2 Voorzitter VNG-commissie Ruimte en Wonen
3 Lid Stuurgroep Versnelling woningbouw provincie Overijssel
4 Lid Platform Ruimtelijk Beleid VNG afd. Overijssel
5 Lid Algemeen Bestuur G-27 Fysieke pijler
6 Deelnemer Marktpartijen Overleg regio Twente
7 Deelnemer Portefeuilleoverleg ROVH regio Twente
8 Lid Bestuurlijk Afstemmings Beraad NWS Ruimtelijk-Fysiek
9 Lid Algemeen Bestuur Het Oversticht
10 Bestuurslid van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke
ordening en Volkshuisvesting

W.E. Wallinga (Ed) PvdA Wethouder
1 Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
2 Lid Bestuurscommissie GGD Regio Twente
3 Lid Raad van Advies Menzis Zorg en Inkomen
4 Lid Stuurgroep De Kopgroep (maatschappelijke voorzieningen
en vastgoed)
X
5 Lid Vereniging Sport en Gemeenten
6 Lid Raad van Advies wonen, welzijn, zorg Twente over
grenzen
X
7 Lid Bestuurlijk Afstemmings Beraad Sociaal Netwerkstad
8 Lid Best.overleg MO/VZ/VO
9 Lid Stuurgroep

“Twente in Balans

X
10 Lid Raad van Advies integrale aanpak huiselijk geweld twente
11 Lid Ver. Ned. Gemeenten commissie Overijssel WMO
12 Lid Ver. Ned. Gemeenten adviescommissie Asiel en Integratie
mw. M.G.E. Koomen (Myra) - CDA Wethouder
1 Voorzitter Regionaal Platform Arbeidsmarkt Twente
2 Voorzitter Regionaal Platform Fraudebestrijding Twente-Ijsselland
3 Voorzitter AB + DB Stadsbank Oost Nederland
4 Lid Bestuur Ver. Ned. Gemeenten Overijssel
5 Lid G27 bestuurlijk plenair (GSB)
6 Voorzitter Raad van Advies Ned. Ver. VolksKredietbanken
7 Lid Kerngroep G27 Sociale Pijler
8 Lid Comitť van Aanbeveling Salus
9 Voorzitter Stichting Leerlingbouwplaatsen
10 Lid Regiegroep Grote Steden Beleid Overijssel
11 Lid Bestuurlijk Afstemmings Beraad Sociaal Netwerkstad
12 Lid van de Raad van Commissarissen van Salland
verzekeringen
J. van der Zee (Jelmer) - GroenLinks Wethouder
1 Voorzitter commissie Land Inrichting Zuid
2 Voorzitter commissie Land Inrichting Noord
3 Vice voorzitter Informatie Service Punt Milieu
4 Lid Samenwerking Milieuhandhaving Overijssel
5 Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiene
Vliegbasis Twenthe
X
6 Lid Programmagroep Leader
7 Lid VNG werkgroep Ruimtelijk Beleid

M.J.M. Meijs (Marcel)Gemeentesecretaris/Algemeen directeur
1 Lid dagelijks bestuur Stichting Primo (Public Risk
Management Organisation)
X
2 Lid Raad van Advies Hogeschool Saxion, Academie Bestuur
& Recht
X
3 Lid dagelijks bestuur Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing
4 Voorzitter Secretarissenoverleg Netwerkstad Twente
5 Voorzitter Raad van Commissarissen Dimpact
6 Lid van Gemeentesecretarissenoverleg getiteld Kloosterhoeve
PvdA
Mevr. M. van Hees
Directeur/eigenaar PAM BV
Lid Raad van Toezicht Saxion Hogescholen
Voorzitter Landelijke Vereniging voor Openbaar Onderwijs
Voorzitter programmaraad Bestuurskunde Universiteit Twente
Voorzitter Vereniging Openbaar Onderwijs Enschede
Dhr. G. Dijkhuizen
LOOT-coordinator van de LOOT-school, Het Stedelijk Lyceum
gedetacheerd naar de voetbalacademie FC Twente/Heracles
Bijzondere Ambtenaar Burgerlijke Stad
Bestuurslid stichting Faciliteitenbeheer Balans
Internationaal gecertificeerd begeleider voor plaatsing jongeren in korte internationale uitwisselingen
Lid Euregioraad Commissie Grens
Voorzitter Platform 12-plus
Voorzitter stichting Madern
Dhr. C. ÷rnek
Afdelingshoofd Scala Welzijnsinstelling in Hengelo
Dhr. S. Salikram
Lid beleidbepalend orgaan (PBO) RTV Oost, Hengelo (Ov.)
Onderzoeker Stichting Smvk, Rotterdam
Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijkse Stand (BABS)
Recruiter, Saxion Hogeschool
Dhr. S.A. Ahmed
Reintegratie Consulent
Dhr. T. Windmulder
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand
Beleidsadviseur personenvervoer Regio Twente
Mevr. C.J. Neijhoft
Bekleedt geen openbare betrekkingen
Mevr. M.E.J.H. Kronenburg
Bekleedt geen openbare betrekkingen

Dhr. B. van Dijk
Directeur Accountantskantoor Van Dijk RA BV
Medewerker Stichting Alifa
Penningmeester Stichting Aeolusfonds
Penningmeester van de Stichting Building Society
Penningmeester van de Stichting Vrienden van het Zeilschip De Tukker
Voorzitter Raad van Commissarissen van de NV Enschedese Zwembaden
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Stichting Stedelijk Wonen
PvdA

Dhr. D. Bouwman
Zelfstandig ondernemer (eig.
Vice-Voorzitter FNV Zelfstandigen
Plv. Lid Federatieraad FNV
Mevr. Rauhť-Meijer
Staffunctionaris Kindermishandeling Jarabee Jeugdzorg in Twente
Bestuurslid STAWEL (Stichting Agrarisch Welzijn)
Lid Landelijke werkgroep Diagnostisch Centra Kindermishandeling
Dhr. W. van der Noordt
Zelfstandig Ondernemer
Wim van der Noordt Holding BV
Nederlands Instituut voor Psychologie en Neurofeedback BV
NB Project Advies en Kantoorinrichters BV
Wim van der Noordt Media BV i.o.
Columnist weekblad Typisch Enschede
CWI
Ontslagcommissie VNO
Raad van Bestuur De Eik
Dhr. L.J.J. van Lier
Docent Algemene Economie, Scholengemeenschap Twickel, Hengelo
Intern opleider (schoolopleider), Scholengemeenschap Twickel, Hengelo
Schoolassesor ELAN/UT
Lid Werkgroep 2Teach/St. Carmelcollege

Dhr. M.R.H. Smit
Student
Dhr. A.K. Boersma
Chauffeur DHL
Lid medezeggingschapsraad Onderdelencommissie DHL
DHL-lid Bondsraad FNV Bondgenoten Vervoer - DHL Benelux
Kaderlid FNV Bondgenoten - DHL Hengelo
Afgevaardigde arbeidsvoorwaardenbeleidscommissie FNV Bondgenoten
Voorzitter personeelsvereniging DHL Hengelo
Dhr. P.G. Welman
Universiteit Twente: stafmedewerker Kennis, Innovatie & Valorisati
Fractievoorzitter CDA
Lid raad van Advies Studenten Kennis Portal
Lid raad van Advies Integrand Twente
Mevr. H.M. Kloppers-Platvoet
Bestuurslid Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Enschede (KBO)
Dhr. G.J. Oude Egberink
BestuurslidPastoraat na Ramp;
Bestuurslid CDA-bestuurders Vereniging Overijssel
Bestuurslid Huis van Verhalen
Lid Stuurgroep Diaconie, Enschede Noord
Dhr. S. GabriŽl
Manager
Lid Syrisch Orthodoxe Kerk
Lid A.M.V.E. (Assyrische Mesopotamische Vereniging
Dhr. G.J. van der Veen
Adviseur subsidies in dienst van Ministerie van LNV, dienst landelijk gebied
Bestuurslid STAWEL (namens de raad)
Bestuurslid Zorgboerderij de Viermarken
Voorzitter Stichting Present Enschede
Mevr. B.L. Boes-Schoonderbeek
Bestuurslid Oranjevereniging Enschede
Bestuurslid Stichting Historische Begraafplaats De Eschpoort
Voorzitter Volkskerstzangdienst
Lid comitť Herdenking Ds. Overduin
Vice-voorzitter 4 & 5 mei Comitť Enschede
Dhr. J. Hatenboer
Horeca ondernemer
Directeur Mile Beheer BV
Penningmeester Stichting 13 mei
Bestuurslid Olympisch steunpunt Twent
Mevr. A.A. Broekman-Veltman
Lid Raad van Toezicht Livio
Dhr. A.H. Enklaar
Directeur / Eigenaar
Coaching culturele consultancy
Bestuurslid Stichting Juulkesfonds
Bestuurslid STAWEL (namens de Raad
Mevr. W.R. van der Hoek
Juridisch beleidsmedewerkster Jongerenhuis Harreveld
Dhr. F. UÁar
Directeur / Eigenaar Enklaar
Mevr. H.A. Nijhuis
Ass. Marketing Manager, Praktijk voor Neurofeedback Nederland
GroenLinks
Mw. M.C.J. van Heijster
Ass. projectleider Waterservicepunt, Gemeente Arnhem
Lid algemeen bestuur Waterschap
Student Cultuurmanagement
Voorzitter Stichting fractiebegeleiding GroenLinks Ensched
Dhr. J.A.R. Tenkink
Projectmanager Gemeente Berkelland
Mevr. M.J. Arends
Projectmedewerker Wijkaanpak, Gemeente Hengelo (Ov.)
Bestuurslid Ruilkring Enschede
Bestuurslid Stichting fractiebegeleiding GroenLinks Enschede
BBE
Dhr. R. Blaauw
Eigenaar R. Blaauw Communicatie-, Organisatie- & Adviesbureau
Ambtenaar Burgerlijke Stand
Voorzitter VVE Marthedes
Voorzitter VVE Ipotes
Penningmeester VVE De Klomp
Penningmeester Stichting Lokale Omroep Hengelo
Dhr. B.J. Sanders
Organisatieadviseur Meijer Music & Entertainment Enschede
Penningmeester Prinsengarde Enschede
Bestuurslid EkV
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
Dhr. J. van Agteren
Ondernemer (eig. HAB… Woon- & Projectstoffering)
Adviseur Outlet Carpet & Project Carpet
Bestuurslid Vereniging Plaatselijke Politiek Groeperingen (VPPG >

SP
Mw. J.E.L. Futselaar
Leerkracht openbaar basisonderwijs Enschede
Bestuurslid Vereniging Openbaar Onderwijs afd. Enschede
Bestuurslid Platform Vluchtelingen en Asielzoeker Enschede
Voorzitter afdelingsbestuur SP afd. Enschede
Mw. P.M. Hillen
Beeldend kunstenaar
Zelfstandig ondernemer
Bestuurslid SP afdeling Enschede
De heer M.J. Gloerich
Beeldend kunstenaar
Interieurverzorger
Penningmeester SP Enschede
Lid bestuur SP Enschede
ChristenUnie
Dhr. B.P. Veldkamp
Universitair docent faculteit Gedragskunde, Universiteit Twente
Secretaris Nederlandse Vereniging voor Examens
Mw. H. Meijer-Ytsma
Voorzitter Stichting Nieuw Leven
Dhr. J.C.M. van Houdt
Adviseur, Atlas Advies, Almelo
D66
Dhr. E.G.H Westerbeek
Technical Export Control and Customs Officer, Siemens Industrial Turbomachinery BV

Gemeente Epe
Raadsgriffier Dhr. V.J.S.M. Smit ()
Raadslid Dhr. J.A.H.M. Sloot (CDA)
Dhr. J.H. van Essen (CDA)
Dhr. W.J.T. van der Heyden (CDA)
A.E.H. Looman-Van Breen (CDA)
Dhr. C.H.A.P. Verrips (ChristenUnieSGP)
Dhr. D. van Norel (ChristenUnieSGP)
Dhr. F.P.W.J. Surink (Gemeentebelangen Epe)
Dhr. B.J. Aalbers (GroenLinks)
Dhr. J. de Graaf (GroenLinks)
Dhr. R. Hesselink (Liberale Burger Partij)
Dhr. P.M. Wiersinga (Nieuwe Lijn)
Dhr. R.A.J. Scholten (Nieuwe Lijn)
Dhr. W. Schakelaar (Nieuwe Lijn)
A.R. Huffelen-Roffel (Nieuwe Lijn)
Dhr. B. van Dijk-Bouma (PvdA)
Dhr. D.J. Beumer (PvdA)
Dhr. H.J. van Kessel (PvdA)
Dhr. J.S.M. Wubben (PvdA)
Dhr. S. Kuiper (PvdA)
Dhr. B.A. Cramer (VVD)
Dhr. J.W. Lagerweij (VVD)
Dhr. P. Kerkmans (VVD)
Dhr. R. v.d. Vlies (VVD)
Gemeentesecretaris
Dhr. mr. T.J.J. Peeters ()
Wethouder Dhr. H.J. Berkhoff (CDA)
Dhr. R. de Vries (Nieuwe Lijn)
Dhr. drs. J.N. van Nuijs (PvdA
Overzicht nevenfuncties, mei 2008 pTh.J.J. Peeters, Gemeentesecretaris Lid gemeenteraad Zwolle 7 maart 2006
G. Wijngaards Afdelingsmanager Strategie & Ontwikkeling Penningmeester Algemeen Bestuur vereniging Stadswerk januari 1992 Schermer , Dhr. drs. R.J.E. Douma a.i. gemeentesecretaris gemeente Schermer
NEVENFUNCTIES voorzitter van de Rekenkamer commissie van de gemeente Epe voorzitter van de Rekenkamer commissie van de gemeente Ermelo voorzitter Rekenkamer commissie van de gemeente Heerde Lid ouderraad middelbare school voor Havo/VWO Lid medezeggenschapsraad van een brede scholengemeenschap
Bron gemeente Schermer Sent: Tuesday, March 03, 2009 11:27 AM
Dhr. mr. T.J.J. Peeters, gemeentesecretaris gemeente Epe
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Vereniging van Gemeentesecretarissen
Lid gemeenteraad Zwolle per 7 maart 2006
Voorzitter Raadsplein informatieronde- meningsvorming gemeente Zwolle
Bron: Gemeente Zwolle mei 2008-100209


V.J.S.M. Smit, raadsgriffier gemeente Epe
GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Opgave mei 2008


J.N. van Nuijs, wethouder gemeente Epe Lid AB Regio Stedendriehoek/plv.lid DB Regio Stedendriehoek; Lid DB Feluagroep; Voorzitter Monumentencommissie; Lid Kunstcommissie; Voorzitter Convenantpartnersoverleg Berkenoord 2; Lid Activerium Stuurgroep Werk en Inkomen Regio Apeldoorn; Lid Kerngroep Regionaal Platform Arbeidsmarkt Stedendriehoek; Lid Klankbordgroep Veluwse Gemeenten; Lid Bestuurlijke Klankbordgroep Nationaal Landschap Veluwe; Toehoorder Bestuurlijk Platform Regionaal Grondbeleid Stedendriehoek; Lid portefeuillehoudersoverleg Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Noord-Veluwe; Lid overleg portefeuillehouders VRO en directeuren woningcorporaties Noord-Veluwe; Lid portefeuillehoudersoverleg RO&W Stedendriehoek; lfo4;t• Lid portefeuillehoudersoverleg Gebiedsgericht Cultuurbeleid Noord-Veluwe. Mevrouw F.M. van Dam, wethouder gemeente Epe
Lid AB Recreatiegemeenschap;
Voorzitter marktcommissie;
Vice-voorzitter stichting schaapskudde Epe-Heerde;
Lid Regionaal Bestuurlijk Handhavingsoverleg;
Lid Bestuurlijk Economisch Platform Stedendriehoek;
Lid portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken;
Stedendriehoek; mso-line-height-alt:0pt;lfo5;t• Lid portefeuillehoudersoverleg plattelandsontwikkeling Stedendriehoek;

Lid stuurgroep Apeldoorns kanaal;
Voorzitter Op Overeenstemming Gericht Overleg;
Lid Subsidientenoverleg;
Voorzitter klankbord en regiegroep programma Minder Regels;
Voorzitter platvorm Recreatie & Toerisme;
Voorzitter formeel overleg Bedrijvenkring;
Voorzitter Ondernemersplatform. De heer R. de Vries, wethouder gemeente Epe
Leraar, Vereniging voor prot. chr. Onderwijs te Vaassen (bijzonder verlof);
Voorzitter Landinrichtingscommissie Epe-Vaassen / West;
Voorzitter Commissie Lofprijsdiensten Gereformeerde Kerk Vaassen. De heer H.J. Berkhoff, wethouder gemeente Epe Lid Dagelijks Bestuur van de GGD.
Lijst van nevenfuncties van de leden van de raad, ingevolge artikel 12 en 67, lid 3, Gemeentewet, per 4 juli 2007.
VVD
B.A. Cramer, raadslid gemeente Epe
lid algemeen bestuur TC Veluwe, Epe
directeur Doctrace BV
P. Kerkmans, raadslid gemeente Epe
plv. afdelingshoofd Operationele Dienst Meteo consult B.V. te
Wageningen
eigenaar S&P advies(bureau)
lid rekenkamercommissie
lid commissie Planning & Control
R.R. van der Vlies, raadslid gemeente Epe
accountmanager
panellid voor de Vereniging Nederlandse Gemeente
lid Kunstcommissie Epe
J.W. Lagerweij, raadslid gemeente Epe
penningmeester DB dialectkring gemeente Epe
bestuurslid schaapskudde Epe/Heerde
voorzitter Wilhelminavereniging Epe
mede-eigenaar van een tweetal agrarische bedrijven met vestigingen op
Papenstraat 30 en Veenweg 1 te Epe
voorzitter L.T.O.-Noord vakgroep pluimvee
voorzitter kring Utrecht, Gelderland en Overijssel van de Nederlandse
Organisatie van Pluimveehouders
lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse Organisatie van
pluimveehouders
voorzitter van de stichting MBO
lid Stuurgroep Voedselveiligheid en kwaliteit Eieren van het productschap
voor Pluimvee en Eieren CDA
CDA
J.H. van Essen, raadslid gemeente Epe
voorzitter landelijke ondernemingsraad Albert Heijn
stuurgroeplid landelijk Platvorm O.R. Detailhandel
kaderlid vakbond "De Unie"
scheidsrechter Kon. Ned. Korfbalbond
W.J.T. van der Heijden, raadslid gemeente Epe
ambtenaar in dienst van het Waterschap Groot-Salland
plv. gemachtigde gemeente in de aandeelhoudersvergadering N.V.
Waterbedrijf Gelderland
Mevr. A.E.H. Looman-Van Breen, raadslid gemeente Epe
lid van de raad van Advies Yarden
J.H.A.M. van der Sloot, raadslid gemeente Epe
lid AB Feluagroep (plaatsvervangend lid)
Nieuwe Lijn
R.A.J. Scholten, raadslid gemeente Epe
manager Ecolab Institutional Diorsion
eigenaar/directeur Robea Consultancy
W. Schakelaar, raadslid gemeente Epe
voorzitter buurtvereniging Deventerstraat e.o.
voorzitter fiets- en toervereniging "Houdt de Ketting
Strak"
P.M. Wiersinga, raadslid gemeente Epe
commissaris van politie KLPD
lid tuchtcollege Kon. Ned. Warmbloed
Paardenstamboek (KNPN)
lid arbitragecommissie KNPN
bestuurslid Jumping Amsterdam
voorzitter draverij/ren comitť stichting Ned. Draf- en
Rensport
lid AB en DB Ned. Politiemuseum voorzitter AB Dutch Endurance Riders president "Fasna Trail"
lid ledenraad, Kon. Ned. Hippische Sportbond
voorzitter WK 4spannen 2008
Leider Rampen Identificatie Team
Mevr. A.R. van Huffelen-Roffel, raadslid gemeente Epe
eigenaar/directeur Counseling Bureau Juna
duo-voorzitter ANBO Vaassen
DB stichting Triton
bestuurslid 3VO, afdeling Epe/Vaassen
voorzitter Stichting De Ring
PvdA
H.J. van Kessel, raadslid gemeente Epe
Lid Raad van Toezicht ISA, Interconfessionele Scholengroep Amsterdam
Managementcoach SESAM-academie Apeldoorn
Mevr. S. Kuiper, raadslid gemeente Epe
teamleider woon-leefklimaat verpleeghuis
pedagogisch hulpverlener binnen geronto-psychiatrische dagbehandeling
D.J. Beumer, raadslid gemeente Epe
werkzaam bij T‹V Nord Nederland bv
bestuurslid "Oener Belang"
Mevr. B. van Dijk-Bouma, raadslid gemeente Epe
geen
J.S.M. Wubben, raadslid gemeente Epe
geen
GroenLinks
B.J. Aalbers, raadslid gemeente Epe
lid Algemeen Bestuur Waterschap Veluwe
lid bestuur van de Stichting tot Beheer van de Veluwse Sprengen en
Beken
onafhankelijk voorzitter van de interne bezwarencommissie
functiewaardering voortgezet onderwijs van het Dorenweerd College te
Doorwerth
J. de Graaf, raadslid gemeente Epe beroepsgroep sociaal cultureel werk: personeelslid
lid klankbordgroep afgevaardigden van de VKK (Vereniging Kleine Kernen
Gelderland) en FDG (Federatie Dorpshuizen Gelderland) in de
Veluwecommissie.
SGP / RPF
D. van Norel, raadslid gemeente Epe directeur-bestuurder Stichting Zorgpalet Gelre Noord
C.H.A.P. Verrips, raadslid gemeente Epe directeur CBS ’t Mosterdzaadje te Gortel
senior-adviseur bestuur en management Driestar Educatief
penningmeester Bijenvereniging Vaassen
voorzitter Commissie Gortelse Dag
Gemeentebelangen
F.W.P.J. Surink, raadslid gemeente Epe commercieel directeur van een industrieel/maritiem elektrotechnisch
bedrijf
vlieginstructeur/examinator verbonden aan het Nationaal vliegcentrum
Terlet SZT/VZT
voorzitter stichting "Inchaban", hulporganisatie voor Ghana
gemachtigde namens de gemeente Epe in de aandeelhoudersvergadering
van Vitens n.v.
R. Hesselink, raadslid gemeente Epe
beroepsgroep voortgezet onderwijs
Liberale Burger Partij>
ARCHIEF NEVENFUNCTIES VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 7 MAART 2006
College van B en W
drs. L. Eland, burgemeester (Epe, 33309 , Gelderland, ? burgemeester drs. L. Eland)
voorzitter Stichting Alces Delta (bedrijfshulp)
voorzitter politievormingscentrum
beschermheer Sint-Maartensgilde
beschermheer Gymver. Hercules
voorzitter stichting slachtofferhulp;
voorzitter stichting ambulante geestelijke gezondheidszorg;
lid centrale diaconale commissie;
voorzitter comitť internat. Betrekkingen
lid comitť van aanbeveling van de landelijke stichting tegen zinloos geweld;
lid comitť van aanbeveling van de stichting "kLEEF

J.W. Lagerweij, wethouder
lid Landinrichtingscommissie Epe/Vaassen oost
penningmeester DB dialectkring gemeente Epe
bestuurslid schaapskudde Epe/Heerde
voorzitter Wilhelminavereniging Epe
mede-eigenaar van een tweetal agrarische bedrijven met vestigingen op Papenstraat 30, Papenstraat 42 en Veenweg 1 te Epe
bestuurslid van de VVD Bestuurdersvereniging
voorzitter gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie vakgroep pluimveehouderij, tevens kring Utrecht, Gelderland en Overijssel van de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders
lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse Organisatie van pluimveehouders
bestuurslid van de Stichting Mestbureau Oost
commissaris van Mest Bureau Oost Beheer b.v.
commissaris van Mest Bureau Logistiek b.v.
commissaris van Agrarische Mineralen Verwerking b.v.
plv. lid AB gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek
plv. lid AB gemeenschappelijke regeling Recreatiegemeenschap Veluwe

R. de Vries, wethouder
lid AB gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek
lid AB gemeenschappelijke regeling Recreatiegemeenschap Veluwe
leraar, Vereniging voor prot. chr. Onderwijs te Vaassen (bijzonder verlof)
lid Stuurgroep Apeldoorns Kanaal
id bestuurlijke begeleidingscommissie "Groei en Krimp" van de Veluwe Commissie
lid Economisch Platform van de Regio Stedendriehoek
voorzitter Landinrichtingscommissie Epe-Vaassen / West
lid DB Felua-groep Apeldoorn
lid Stuurgroep Activerium regio Apeldoorn
lid Beraadscommissie Stadsbank Apeldoorn
voorzitter Commissie Lofprijsdiensten Gereformeerde Kerk Vaassen
voorzitter marktcommissie gemeente Epe
voorzitter Georganiseerd Overleg gemeente Epe

H.J. Berkhoff, wethouder
Lid Dagelijks Bestuur van de GGD

J.S.M. Wubben, wethouder
Geen nevenfuncties
Leden van de raad VVD
Mevr. F.N. van Dam-Scholten
mede vennoot Human Capital
lid AB Oener Belang
beoefenaar van natuurlijke geneeswijzen
R.R. van der Vlies
directeur offsetdrukkerij
lid bestuur Ondernemersvereniging Emst
bestuurslid en secretaris van de Federatie van ondernemersverenigingen Epe
pannellid voor de Vereniging Nederlandse Gemeente
H.P.I. Visser 't Hooft
adviseur
commissaris bij Woudschoten Conferentiecentrum b.v. te Zeist
bestuurslid Veluws Streekmuseum
medewerker bij stichting Eardrop
P. Kerkmans
plv. afdelingshoofd Operationele Dienst Meteo consult B.V. te Wageningen id accreditatiecommissie European Meteorological Society F. Andringa
voorzitter stichting Farmond (ontwikkelingssamenwerking)
wedstrijdsecretaris NEBC
CDA
W.J.T. van der Heijden
ambtenaar in dienst van de provincie Overijssel
lid van het georganiseerd overleg provincie Overijssel
plv. gemachtigde gemeente in de aandeelhoudersvergadering N.V. Waterbedrijf Gelderland
J.H.A.M. van der Sloot
lid AB Feluagroep
Mevr. drs. E.J.C.M.Schetters-Nooren
voorzitter vakgroep Administratieve Organisatie SOD te Woerden
diverse werkzaamheden SOD
voorzitter Vrienden van de Vrijwillige Hulpdienst Heerde
beleidsmedewerker provincie Gelderland
J.H. van Essen
supermarktmanager Albert Heijn te Apeldoorn
voorzitter landelijke ondernemingsraad Albert Heijn
stuurgroeplid landelijk Platvorm O.R. Detailhandel
kaderlad vakbond "De Unie"
voorzitter werkgroep Internationaal Korfbalvereniging
scheidsrechter Kon. Ned. Korfbalbond
afgevaardige namens district oost in landelijke KNKB
Nieuwe Lijn
R.A.J. Scholten District Manager Ecolab Professional Products W. Schakelaar
voorzitter buurtvereniging Deventerstraat e.o.
voorzitter fiets en toervereniging "Houdt de Ketting Strak"
P.M. Wiersinga
commissaris van politie KLPD
lid tuchtcollege Kon. Ned. Warmbloed Paardenstamboek (KNPN)
lid arbitragecommissie KNPN
bestuurslid Jumping Amsterdam
voorzitter draverij/ren comitť stichting Ned. Draf- en Rensport
lid AB en DB Ned. Politiemuseum voorzitter AB Dutch Endurance Riders president "Fasna Trail"
lid ledenraad, Kon. Ned. Hippische Sportbond
Mevr. A.R. van Huffelen-Roffel
management-assistente
bestuurslid 3VO, afdeling Epe
lid DB stichting Triton te Vaassen
V2 ANB - Vaassen
Counseling bureau Juna
PvdA
J.N. van Nuijs
overheidsmanager
lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Nusantara, landelijke stichting voor de exploitatie van zorgcentra voor ouderen afkomstig uit het voormalige Nederlands IndiŽ en de Molukken;
lid Algemeen Bestuur FeluaGroep,
gemachtigde gemeente in de aandeelhoudersvergadering N.V. Waterbedrijf Gelderland
P.J.G.M. van Vonderen
inspraak/communicatieadviseur – vastgoed/financieel adviseur
bestuurslid ANBO
redactielid kerkblad
lid commissie financiŽn en beheer Katholieke kerk Vaassen
D.J. Beumer
automonteur
Groen Links
J. Felix
geen
J. de Graaf
medewerker Stichting Koppel te Epe
I. BalÁi
medewerker ABN-AMRO bank Epe
penningmeester Hz ’mer moskee Epe
SGP/RPF
J. Spijkerboer
docent/coŲrdinator voortgezet onderwijs te Apeldoorn
bestuurslid plaatselijke SGP
D. van Norel
ouderling / kerkvoogd NH Sionskerk wijkgemeente
directeur-bestuurder Stichting Zorgpalet Gelre Noord
Gemeentebelangen
F.P.W.J. Surink
commercieel manager van een industrieel/maritiem elektrotechnisch bedrijf
vlieginstructeur verbonden aan het Nationaal vliegcentrum Terlet SZT/VZT
vliegexaminator verbonden aan het Nationaal vliegcentrum Terlet SZT/VZT
voorzitter Stichting Inchaban
lid College van Toezicht van de SZT te Arnhem
H.A.J. van Rijssen
Geen nevenfuncties  Gemeente Ermelo nevenfuncties bijgewerkt 11-10-2013. WAARSCHUWING ONBETROUWBARE OPGAVE NEVENFUNCTIES CDA BURGEMEESTER ERMELO ene Baars De opgave nevenfuncties CDA burgemeester kloppen ook weer niet op 11 oktober 2013. Deze CDA burgemeester heeft maling aan wetgeving en kunnen we in Ermelo missen als kiespijn. C11-10-2013 Hop, zie inhoud TWEEDE bezwaarschrift Hop tegen Ermelo 11-10-2013.

Arts, Dhr. R. (Progressief Ermelo) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Begeleider ’s Heeren Loo CliŽntenraadsman Emaus Voorzitter VVE De Enk (SP) Raadslid gemeente Ermelo Bewonersraadsman Groepsleider
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Bakker, K Geen nevenfuncties

Bosch, Dhr. mr. J. van den (CDA) Wethouder gemeente Ermelo NEVENFUNCTIES NEVENFUNCTIES Lid DB RNV Lid fractieadviesgroep binnenlandse zaken CDA 2e kamerfractie Lid ledenraad Vereniging Vrije Universiteit Windesheim, namens regio Gelderland Lid programmacommissie CDA Gelderland Unitmanager Arag Nederland n.v.
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Mw. H.F. Bloemendal (CDA) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Regiomanager Stedendriehoek CWZWGelderland Leger des Heils Bestuur Deborahnetwerk Manager verpleeghuiszorg N.O.P. en urk Zorggroep Oude en Nieuwe Land Lid landelijke raad voor goede ideeen
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Dhr. D. te Brake (CDA) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Senior-Accountmanager Uitgeverij Jongbloed Heerenveen Mede-eigenaar Joanne Collection, Ermelo Secretaris Ondernemers Netwerk Ermelo
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Mw. M.B.C.M van den Broek (VVD) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 Adviseur verzekeren NEVENFUNCTIES
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Dhr. R.W. van Eijle (ChristenUnie) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Directeur World Vision Bestuurslid stichting SHO giro 555 Directeur Dorcas Bestuurslid Prisma (penningmeester) Bestuurslid NiMD OUD R.W. van Eijle (ChristenUnie) wethouder gemeente Ermelo Ruudvan Eijle is 48 jaar, woont in Ermelo en is Gereformeerd. Heeft de Bestuursacademie te Tilburg afgerond. Is momenteel wethouder te Ermelo. Van 1976– 1982 was hij achtereenvolgens medewerker Algemene Zaken Min. v.Volksgezondheid en bij Gemeente Voorburg. Daarna tot 1987 hoofd Algemene-,Juridische Zaken en Welzijn in Kerkwijk. Tot 2000 directeur Stichting Open DoorsNoord-Europa. Van 2000-2002 directeur Landelijk bureau ChristenUnie. Van 1998– 2002 raadslid te Ermelo. Wasvan 1989 – 1993 bestuurslid van de Evangelische Alliantie. 1993 – 2000voorzitter Raad voor FinanciŽle Betrouwbaarheid. Vanaf 2000 voorzitter OpenDoors Nederland, vanaf 2002 ook voorzitter ReVu. Zijn belangstelling voorinternationale politiek is gegroeid in de periode dat hij veel in Europa endaarbuiten reisde. Heeft reiservaring in meer dan 40 landen. Als directeur van Open Doors heeft hij zich meer dan 10 jaar ingezet voor mensenrechten eninternationale gerechtigheid. Hij is overtuigd van de grote invloed van het Europees Parlement
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Dhr. J. van Eijsden (ChristenUnie) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Raad van Bestuur Accolade Zorggroep, Bosch en Duin Secr. Vereniging later voorzitter Spierziekten Nederland Bestuurslid GCMD Voorz./Penm. Sticht. Zon vakantie Lid Steunfractie Tweede Kamer ChristenUnie Secr. Vereniging Focaris Bestuurslid Vereniging ReliŽf Bestuurslid Vereniging Verzorg- en Verpleeghuizen met bijz. functie Bestuurslid Reg. Zorgoverleg Noord- en Midden-Drenthe
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Dhr. K.H. de Greef (CDA) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Wetenschappelijk onderzoeker bij Wageningen-UR
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Dhr. drs. J.A. de Haan (VVD) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Directeur-eigenaar N303BV Voorzitter MHZ De Mezen Zelfstandig ondernemer Programmamanager/Hoofd grote projecten
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Mw. E. Heutink-Wenderich (CDA) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Financieel manager Docent HAVO/VWO bovenbouw Johannes Fontanus College Barneveld Lid Raad van Toezicht Ouders & COO Bestuurslid stichting Little John
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen. Hul, B. van 't, SP/toegevoegdcommissielid Verpleegkundige verslavingszorg Lid plaatsings-en adviescie. PACLucas Lindeboomfonds GGZ Centraal Fornhese soc. psychiatrisch verpleegkundige Vrijwilliger ouders spelend lid Dindoa
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.

Dhr. H.R. van Isselmuden (Dorpspartij Ermelo) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Credit Manager Penningmeester Dorpspartij Ermelo Penningmeester Stichting TOE Isselmuden, H.R. van Gemeentebelang/Niet partij gebonden lid gemeente Ermelo Penningmeester Stichting Leefbaar Ermelo
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Klappe, Dhr. A.L. (PE) Wethouder gemeente Ermelo NEVENFUNCTIES NEVENFUNCTIES Lid AB en DB van Sociale Dienst Veluwerand Lid DB DSW Lid AB Streekmuziekschool (Progressief Ermelo) Raadslid gemeente Ermelo Teamleider en kwaliteitsmanager Opbouwer en teamcoordinator Travirs te Zwolle Bestuurslid regionaal indicatieorgaan Harderwijk, Ermelo, Putten
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Dhr. B.A.C. van de Knaap (Gemeentebelang) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Bladmanager Wegener Omroep Reclame Gelderland Schoolcommissie RK PWA
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Dhr. A.J.M Kleijnen (Progressief Ermelo) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Maatschappelijk werker stichting Meerkanten GGZ Lid centrale ondernemingsraad stichting GGZ Centraal Maatschappelijk werker GGZ Centraal
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Knoppert-Ruiter, Mw. A.A. Progressief raadslid gemeente Ermelo Vrijwilliger buurtbus
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Lourens, Dhr. W. CDA raadslid gemeente Ermelo Voorzitter Wijkkerkenraad GKE Voorzitter Interkerkelijke St. Recreatie Licham,elijk Gehandicapten Noord West Veluwe
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Mw. A.J. van Meerveld-Hop Raadsgriffier NEVENFUNCTIES

Nederveen, Dhr. A. (ChristenUnie) Wethouder gemeente Ermelo NEVENFUNCTIES NEVENFUNCTIES Lid AB en DB van de REVU Lid AB Recr. Gem. Veluwe Lid bestuur Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, sectie overheden Voorz. AB en DB van het Natuur- en Recreatieschap Veluwe Randmeren Senior Account Manager ICT bij adviesburo voor Dealer Automatisering te Den Haag
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Dhr. B.G Noorloos (Gemeentebelang) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Begeleider workshops īs weekends Vrijwilliger Natuurbewijs kampeerterrein bij stichting Goedkamp Werkzoekend Hoofd Medische Techniek Kampwaard te Loenen Organisator Pelgr. Weekeind ZZPer training, coachen en gids Coordinator Stichting Jongeren Coaches regio Ermelo, Putten en Nijkerk
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Snoek, Dhr. F.N. (SGP) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES F.N. Boekbinderij-Uitgeverij Ouderling
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Mw. F. Spoelstra (ChristenUnie) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Geen
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

van Veen, H.R. HR Adviseur bij Icare V&V, rayon Veluwe Noord, standpolaats Harderwijk Reisleider Beter Reizen Alphen aan de Rijn Educatief boswachter St. Geldersch Landschap
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.

van der Velden, Dhr. L.A (SGP) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Directeur Van der Velden Holding B.V. Directeur Leo van der Velden Keukenimport
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Verhagen, Mw. M.J.E. (VVD) Wethouder gemeente Ermelo NEVENFUNCTIES NEVENFUNCTIES Lid adviesgroep VVD 2e kamer Sociale Zaken Voorzitter Stichting ‘de Ultieme uitdaging Bestuurslid VNG Gelderland Stichting CAD
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Verhoeks, L.M. Geen nevenfuncties
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.

Dhr. W. Vogelsang (Dorpspartij Ermelo) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Ministerie van financiŽn Voorzitter Dorpspartij Voorzitter Stichting Trots op Ermelo Dhr. W. Vogelsang Gemeentebelang/Niet partij gebonden lid gemeente Ermelo Secretaris stichting Leefbaar Ermelo
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

VOSKES, R.F. Finprofs ZZPer financieel administratieve dienstverlening
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.

Vries Reilingh, Dhr. drs. D.N. de, Progressief raadslid gemeente Ermelo Secretaris Progressief Ermelo Secretaris Stichting Schapedrift Ermelo
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Dhr. H.C Weidema (VVD) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Directeur/eigenaar HWB Management B.V. Lid Algemeen Bestuur Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland Logistics Market Manager Benelux bij Electrolux Home Products
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen.

Dhr. A.M. Weststrate 06041959 Gemeentesecretaris gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Buitengewoon ambtenaar burgelijke stand 02032013 casenr. 2013-00179
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.
AANDACHTSVESTIGING 2.
Deze bestuurder heeft niets gedaan aan de zaak van de bijna 71-jarige Elsing e.e.a. in strijd met de zes WETTEN van Hop.
Stem dus NIET op deze bestuurder en NIET op zijn/haar partij maar STEM GROEP HOP in 2014.
Groep Hop wil WEL flink besparen op het ambtenarenapparaat van Ermelo door steeds met burgervriendelijke oplossingen te komen. Wilhelm, J. NEVENFUNCTIES ROC ASA Amersfoort (Amarantis Onderwijsgroep) Classicaal adviseur Kerk & IsraŽl (PKN) Voorzitter Stichting Hippisch Platform Ermelo
AANDACHTSVESTIGING 1.
Periode 2010-2014. Oneerlijke verkiezingen in Ermelo. Knippen en plakken in VVD verkiezingsformulieren afgedekt door Ermelose ambtenaar en dit geknoei in verkiezingsformulieren werd later goedgekeurd door de Raad van State. Groep Hop wil Raad van State afschaffen. Zie verkiezingsprogramma Groep Hop.

ARCHIEF BESTUURDERS GEMEENTE ERMELO VOOR 16-09-2013 Tomassen, Dhr. G (CDA) Raadslid gemeente Ermelo NEVENFUNCTIES Voorzitter Rimboe-evangelisatiewerk DGA Tomassen & Kievits Management-assistent Dorcas Vliek, R CDA wethouder Ermelo Veehouder Landschapsbeheerder Meijer, P.C.M.VVD-wethouder Voorzitter Sticht. Awa Nobo Voorzitter Sticht. Elisabeth Bestuurslid Ned. Maatschappij Nijverheid en Handel Roelofsen, G. Th.H. Gemeentebelang wethouder Ermelo Dhr. G.T.H. Roelofsen (Gemeentebelang) raadslid Ermelo Voorzitter Stichting Leefbaar Ermelo Voorzitter Oranjevereniging Voorzitter Stichting Taptoe Ermelo drs. A. Schuurmans (VVD) Raadslid gemeente Ermelo Bakker, K. VVD OUD Raadslid gemeente Ermelo Voorzitter volkstuindersvereniging Ermelo 121005 Lid Com. Samenleving belet Hop na een paar zinnen verder te spreken Becker-van Rijn, M. Functie? Trajectbegeleider Bestuurslid Wereldwinkel Ermelo Dhr. W. Borst (CDA) Raadslid gemeente Ermelo Dhr. W. Borst (CDA) Fractievoorzitter gemeente Ermelo Organist Mentor ANWB Hoofd Logistiek Dhr. E.E.J. Dijk (CDA) Raadslid gemeente Ermelo Geen Dhr. H.N.J. Ligtermoet (Progressief Ermelo) Raadslid gemeente Ermelo Ondernemer Bestuurslid Kootwijk Cultureel Directeur van de Vereniging van Evenementenmakelaars E.J. Urbach - Bakker (ChristenUnie) Raadslid gemeente Ermelo Docente Chr. College Groevenbeek Dhr. J.W. Urbach (ChristenUnie) Raadslid gemeente Ermelo Dhr. J.W. Urbach (ChristenUnie) Fractievoorzitter gemeente Ermelo Installateur Dhr. H. van Andel (CDA) Raadslid gemeente Ermelo Voorzitter RIO EHT B. Vliek-van Winkoop (CDA) Raadslid gemeente Ermelo Ondernemer Vrijwilligerswerk bij Meerkanten Vrijwilligerswerk bij Da Vinci Pshychopastorale hulpverlening stichting PPH Boersema, B. Functie? Hoofd financiŽn en belastingen gemeente Soest Boersma, B., ChristenUnie raadslid Ermelo Ambtenaar gemeente Soest Poulie Wilkens, B.A. VVD raadslid gemeente Ermelo Hoofd milieu gemeente Harderwijk Bosch-Oldenhof, M.H., CDA-raadslid Geen Duel, J., Progressief Ermelo/toegevoegd commissielid Ministerie van Defensie Geijtenbeek, G., ,ChristenUnie-raadslid Directeur Roldo Rent b.v. Ermelo Directeur Roldo Rent Gmbh, Eusk. Directeur Roldo Rent dft, Budap. Directeur Sparrow Holding Ermelo Directeur Sparrow Trade Ermelo Vice vz stichting 3xM Amersfoort Penningmeester stichting Telos Bennekom Int. Secretaris Christenunie Amersfoort Lid RvT NIMD Den Haag Vz bestuur Stichting Le Moineau Goessen, A.J.J., CDA-raadslid Geen 121005Com. Samenleving belet Hop na een paar zinnen verder te spreken Dhr. ?a (CDA) Burgemeester gemeente Ermelo miv ? Dhr. ing. W.P. Omta (CDA) Burgemeester gemeente Ermelo miv 01-10-2000-GOG18-02-2012 HIER KOMEN DE NEVENFUNCTIES DIE OMTA NOG STEEDS OP 18-05-2010 VOOR DE BURGERS VAN ERMELO VERZWIJGT! Zie pleitnotities Hop tegen Ermelo hoorzitting BSC Ermelo inzake nevenfuncties leden hoofdstembureau Bestuurslid Dataland Lid AB LSV GBKN Gelderland Lid bestuur Gelders Genootschap Mentor jobrotary Penningmeester Kusterkring Penningmeester RC ERmelo Vice voorzitter genootschap Flevo Voorzitter Stichting Promotie Emmeloord en de Groendorpen Voorzitter Stichting GBKN Gelderland Bron 18-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm Voorzitter CV waterpark Wieringermeer Voorzitter Stichting Schapedrift Voorzitter werkgroep landbouweffectrapportage Wieringerrandmeer OUD Burgemeester gemeente Wieringermeer Mw. H. van Rijnbach-de Groot (CDA) burgemeester gemeente Etten-Leur Vice voorzitter Nederlands Genootschap van Burgemeesters Vice voorzitter Vereniging voor behartiging belangen van Burgemeesters Lid landelijke klachtencommissie KLPD Lid Raad voor de financiele verhoudingen Bron 17-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm Voskes, R.F. functie ?Finprofs, ZZP-er (financieel-administratieve dienstverlening) NEVENFUNCTIES Verhoeks, L.M. functie Geen NEVENFUNCTIES Mw. A.G Verhoef-Franken (Progressief Ermelo) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Communicatie-adviseur raadsgriffie gemeente Amersfoort Gegevens uit het verleden Voorlichtster gemeente Barneveld 3 jaar bedrijfsleven 2002 communicatieadviseur gemeente Amersfoort Actief in bestuur/steunfractie PE, met behulp van voorkeurstemmen ingemeenteraad Ermelo gekozen. Aline lid van D66. Aline is lid van de Commissie samenleving. 121005Com. Samenleving belet Hop na een paar zinnen verder te spreken Toelichting Hop. Opvallend was dateen van de commissieleden die de inspraak Hop al na het uitspreken van de eerstezin de inspraak van Hop absurd noemde AlineVerhoef was van Progressief Ermelo. Zij is hiermee een representatiefvoorbeeld van bestuurlijke arrogantie bij Progressief Ermelo en heeft haar waregedaante als gemeente-ambtenaar/gemeentevoorlichter/raadslid nu laten zien doorop deze wijze inspraak van burgers bij de Commissie Samenleving Ermelo in dekiem te smoren. Progressief Ermelo? Laat me niet lachen. Agressief Ermelo isveel een betere naam voor deze politieke groepering die er aantoonbaar op uit isom de inspraak en vrijheid van meningsuiting van het gewone volk samen met CDA en VVD in de kiem te smoren. In de gemeente Ermelo hebben hetCDA, VVD en D66erAline Verhoefnog niets geleerd van het averechtse effect van de afkeurende reacties bij de politieke entree van wijlen Pim Fortuyn. CDA, VVD en D66er Aline Verhoef noemde de inspraak van Hop bij de Commissie Samenleving na het uitspreken van de eerste zin al samen met Bakker (VVD) en Goessen (CDA) absurd. Een paar zinnen later belette de Commissie Hop verder te spreken. Hop stopte direct, leverde zijn inspraakbriefje bij de commissie in en zei de Commissie da tze de rest van zijn tekst dan maar op internet moesten gaan lezen. Lourens, W. functie ? Ambtenaar gem. Bunschoten Bestuurslid Interkerkelijke St. Recreatie Gehandicapten Dhr. W. Lourens (CDA) Raadslid gemeente Ermelo Adviseur St. Spakenburgsmuseum Ouderling Geref. Kerk Dhr. J. Overbeek (Progressief Ermelo) Raadslid gemeente Ermelo 18-02-2012 NEVENFUNCTIES Stichting De Ombudsman te Hilversum Secretaris Grobus II Ermelo Regionaal College voor Bezwaren en Geschillen van de PKN in Gelderland Lid bestuur Bibliotheek NW-Veluwe Lid bestuur Recreatiever. De Laarweerd buitendienstmedew. en bemiddelaar Lid (steun(fractie PE incl activieit binnen PVDA Bakker, K. functie ? Geen Berg, L.T.D. van den functie? Teamleider Albert Heijn Ermelo Lid Praktijkdagcommissie studievereniging Sirius Utrecht Broek-van Rijswijk, M. van den functie? Adviseur verzekeren 24 p.w. ja Deure, J. van der functie? Project CoŲrdinator Thuiszorg Vitras/CMD Grondsma, H.K. functie? Voorzitter vergadering VVE Parc Viventra,Ermelo Corrector Zuidema, J.A. Voorzitter Midden Nederland NEVENFUNCTIESOriŽnteringsgroep Lid Rotaryclub Ermelo Els B.P.H. van inhuur gemeentesecretaris gemeente Ermelo Lid wijkraad De Overlaet Rosmalen Lid Wijktafel Rosmalen

 

Gemeente Etten-Leur Raadsgriffier Dhr. drs. W.C.M. Voeten ()
Raadslid Dhr. A.J. Vermeulen (APB)
Dhr. C.F.A.M. van Aert (APB)
Dhr. J. de Wit (APB)
Dhr. M.M. Groenewegen (APB)
C.A.J. de Regt-Taks (APB)
J.H. Boer (APB)
Dhr. J.C.J.M. Veraart (CDA)
Dhr. P.C. de Regt (CDA)
Dhr. R.P.A.F. Buiks (CDA)
A.J.M. de Hoon (CDA)
A.P.M. Luijkx-Akkermans (CDA)
J.C. Gelderblom-Punt (CDA)
Dhr. R.L. Dujardin (D66)
E.J. Eggenkamp (GroenLinks)
Dhr. L.A.G. Roks (Ons Etten-Leur)
Dhr. S.J.L. Marcinkowski (Ons Etten-Leur)
C.C.A.M. Boeren-Tak (Ons Etten-Leur)
Dhr. B.G.E. Vaarwerk (PvdA)
Dhr. J.E.T. Wierema (PvdA)
Dhr. J.J.P. Biegelaar (PvdA)
Dhr. S. Fenzar (PvdA)
B.M. Rijnen-Faber (PvdA)
C.C. LegÍne (PvdA)
Dhr. B.J.A. Roks (VVD)
Dhr. C.W.M. Musters (VVD)
Dhr. O.W.F. van Baal (VVD)
M.H. van Breugel-de Wit (VVD)
Wethouder Dhr. A.P.M.A. Schouw (APB)
Dhr. J.P. van Hal (CDA)
Dhr. T.M.P. Vaes (PvdA)

Dhr. drs. W.C.M. Voeten raadsgriffier gemeente Etten-Leur
NEVENFUNCTIES
2004-heden Lid redactieraad Raadsledennieuws
2004-heden Bestuurslid Vereniging van Brabantse Gemeenten in het bijzonder belast met het organiseren van themabijeenkomsten
2005-heden Voorzitter College van Advies Munnikenheidecollege
Bron gemeente Etten-Leur 24 november 2008
Wethouder
F.H.A.B.M. de
Bekker
o Bestuurslid Steunstichting ROC West-
Brabant
o Bestuurslid Stichting Wielertopsport
Etten-Leur
o Mede-oprichter en medeaandeelhouder
Beja Beheer &
Advies B.V.
Wethouder
A.P.M.A. Schouw
geen geen
Wethouder drs.
T.M.P. Vaes
o Bestuurslid “de Spreekhoorn” te Breda,
school voor kinderen met een auditieve
beperking
geen
 
 
 
Naam Fractie Betaalde nevenfuncties
Dhr.C.F.A.M. van Aert APB Taxichauffeur
Dhr. O.W.F. van Baal VVD Teammanager
Dhr. J.J.P. Biegelaar PvdA Adviseur cultuureducatie Provincie N-Br, adviseur cultuureducatie
Kunstconnectie, interim directeur centra v.d. Kunsten.
Boer, J.H. APB Geen
Mevr. C.C.A.M. Boeren-Tak Ons Etten-Leur medew. Shop pompstation
Mevr. M.H. van Breugel-de Wit VVD Geen
Dhr.R.P.A.F. Buiks CDA Manager agrarisch bedrijfsadvies
Dhr.R.L. Dujardin D'66 CoŲrdinator Arbo, Milieu en Integrale Veiligheid bij Inspectie van het
onderwijs
Mevr.E.J. Eggenkamp GroenLinks Lerares Stichting PC onderwijs
Dhr. S. Fenzar PvdA Regiomanager; eigen adviesbureau op het gebied van HRM en
ReÔntegratie
Mevr. J.C. Gelderblom-Punt CDA Geen
Dhr. M.M. Groenewegen APB Zelfstandig
Mevr. C.C. LegÍne PvdA Div. freelance onderzoeksopdrachten, docentschappen, publicaties
Mevr. A.P.M. Luijkx-Akkermans CDA Geen
Dhr. S. Marcinkowski Ons Etten-Leur Magazijn voorman
Mevr. M.M. van der Meer-Sweijen CDA Geen
Dhr. P.C. de Regt CDA Geen
Mevr. C.A.J. de Regt APB Geen
Dhr. B.J.A. Roks VVD Project Manager
Dhr. L.A.G. Roks Ons Etten-Leur Hoofd conducteur
Mevr. B.M. Rijnen-Faber PvdA fysiotherapeute/docente MBO ROC West-Brabant
Dhr. B.G.E. Vaarwerk PvdA Directeur/eigenaar Qualify (project- en interimmanagement)
Dhr. J.C.J.M. Veraart CDA Geen
Mevr. G.J.M. Vergunst-van Diepen VVD Geen
Dhr. A.J. Vermeulen APB directeur /grootaandeelhouder
Dhr. J.E.T. Wierema PvdA D.G.A. Batavier B.V.
Dhr. J. de Wit APB
 
Naam
Dhr.C.F.A.M. van Aert
Dhr. O.W.F. van Baal
Dhr. J.J.P. Biegelaar
Boer, J.H.
Mevr. C.C.A.M. Boeren-Tak
Mevr. M.H. van Breugel-de Wit
Dhr.R.P.A.F. Buiks
Dhr.R.L. Dujardin
Mevr.E.J. Eggenkamp
Dhr. S. Fenzar
Mevr. J.C. Gelderblom-Punt
Dhr. M.M. Groenewegen
Mevr. C.C. LegÍne
Mevr. A.P.M. Luijkx-Akkermans
Dhr. S. Marcinkowski
Mevr. M.M. van der Meer-Sweijen
Dhr. P.C. de Regt
Mevr. C.A.J. de Regt
Dhr. B.J.A. Roks
Dhr. L.A.G. Roks
Mevr. B.M. Rijnen-Faber
Dhr. B.G.E. Vaarwerk
Dhr. J.C.J.M. Veraart
Mevr. G.J.M. Vergunst-van Diepen
Dhr. A.J. Vermeulen
Dhr. J.E.T. Wierema
Dhr. J. de Wit
Niet-betaalde nevenfuncties
Geen
voorzitter Tennisclub de Vijfhuizen + voorzitter clientenraad verzorgingshuis Raffy
Bestuur Stedenband
Geen
voorzitter wandelclub "De losse Feeter"; bestuurslid Oranjestichting; vrijw. Nederlandse Rode Kruis afd Breda.
leider bij jeugdteam Unitas; Tonprater; hoofd sponsoring bij de stichting wielerronde Etten-Leur
OR- lid Insp. v/h Onderwijs; Vakbondsconsulent ABVAKABO; lid DOR OCW; Lid DGO OCW
Geen
Geen
vz EVA-groep; diaken Protestantse gemeente De Baai; voorzitter kerkenraad; vz wgrp kerk/samenleving; lid vluchtbed; minima en mtsch welzijn; org kerstinloop
Geen
Tekstcorrector
Voorzitter 3VO, afdeling Etten-Leur
Geen
Lid RvT Skpoel; voorzitter Dekenaal Bestuur "het Markiezaat"; lid Dioces. Past.Raad; voorz.Stuurgr. Vorming en Toerusting bisd. Breda; voorz. stuurgroep communicatie en religie.
penningmeester bestuur gehandicaptensoos het Zorgenkind.
lid werkgroep verkeer en veiligheid kontakt; ouderraad munnikenheide college
Geen
Geen
Voorzitter St. Stedenband Etten-Leur - Siaulai; bestuurslid Stichting "Vrienden van Avoord"
Geen
vz stichting horeca aktivit.centr. E-l; bestuurslid horeca belangenver. E-l; marktcie; begeleidingsgroep de Ster; regiobestuur
horeca; bestuurlid MKB
Bestuurslid VVD Regioberaad; Lid landelijke VVD werkgroep Welzijn; partijcommissielid commissie Maatschappelijke Participatie
Geen
lid overlegcom. COA Etten-Leur; lid voorzittersoverleg regio IZ atlethiek;
voorzitter regionale U.W.V. raad AG regio Zuid-West; lid landelijke cliŽntenraad U.W.V.AG; consulent zekerheid AbvaKabo FNV; lid Bondsraad AbvaKabo FNV

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.