Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

(25) Internet register nevenfuncties rechterlijke macht met de beginletter E 

C.J.B. 0531
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 240386-GOG221003
NEVENFUNCTIES
Gepensioneerd directeur hoofd juridische en financiŽle dienst Rabobank
14 bijbanen
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht

J. mw. 000154
NLRM 94 95 96 97 03 1569
Plaatsvervanger Hoofd afdeling Werkloosheidsreg. Ministerie van Sociale Zaken
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 060893
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 10395
Rechter Utrecht 260396
NU
Utrecht Vice-president
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht

dhr. mr. F.P.M.
1571
Amsterdam Rechter (KIR) 1994-10-28
C221007 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C221003-221007 Hop bijbanenregister Amsterdam
Aandachtsvestiging!
609 Zodra u een uitnodiging ontvangt voor een hoorzitting is het eerste wat u doet de namen van de rechters die de zaak gaan behandelen opvragen om onderzoek naar die rechters te kunnen doen. J. Hop zoekt afschrift beschikkingen van deze KIR met RvdK of "jeugdzorg" als procespartij

  ECK
J.M. ir.
5979
Medecoordinator OWNH-groep Eindhoven
Commissaris Bolle Technofast BV Almere
Commissaris Wooncorporatie Bergopwaarts Deurne/Asten
Interim Bestuurder Bolle Technofast BV Almere
Commissaris en waarnemend bestuurder Bolle Technofast BV Almere
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger 220300
NEVENFUNCTIES
Adviseur op juridisch en op technisch gebied
Advieswerk Beukenlaan Facilitu Managers BV Eindhoven
Directeur Responda Beheer BV Leende
Arbiter I.C.C. Parijs
Arbiter Kon. Inst. van Inginieurs Den Haag
Arbiter Rad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en Handel Den Haag
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut Rotterdam
Bestuurslid Raad van arbitrage voor Metaalnijverheid en Handel
Voorzitter Stichting Vrijmarkt Weert
Advieswerk Medix 4 medix BV Zuid Laren
Lid Raad van Toezicht Stichting Valkenhof
C221003-060404 Hop bijbanenregister Roermond

  ECK

W.H. VAN
NLRM 03
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 210786
NEVENFUNCTIES
advocaat Groningen
lid bestuur van de Stichting Vrienden van de Ossewa Groningen
lid Adviescommissie Wetgeving Echtscheidingsrecht (Alg
praktijkbegeleider VAS-cursus
lid klachten- en geschillencommissie Advocatuur
mediator
experiment RBB Assen
C221003-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


  EDELHAUSER of Edelhauser-van Vlijmen

mw. mr. B.M.R.M. Bernadette
NLRM 99
Breda parket functie ?, GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN bij controle Hop bijbanenregister OM Breda
BBC 140608 Hop Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen bijbanenregister rechtbank Dordrecht
Rotterdam parket Officier 1999-03-01, BBC140608 Hop, Project 389
Dordrecht Rechterplaatsvervanger 2008-05-01, BBC 140608 Hop
BBC 140608 Hop Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen bijbanenregister rechtbank Dordrecht
NU
Dordrecht Rechter 01-11-2008
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie Amphia Ziekenhuis Breda 01-09-2009 (Wie zitten er nog meer in deze klachtencommissie met welke nevenfuncties?)
BBC Hop -24-04-2010
Aandachtsvestiging

455 De 5e Balkenende-norm en de moordzaak Nienke Kleiss.
De NFI’ers twijfelden aan de schuld van Cees B. Zij wezen officier van justitie Bernadette Edelhauser erop dat het vreemd is dat van B. geen enkel DNA-spoor is gevonden na zo’n gewelddadige misdaad. Eikelenboom wijst met nadruk op de sporen die zijn gevonden op het moordwapen. Volgens hem zijn ze bruikbaar. Zijn collega Kloosterman denkt van niet. Hij besluit, als eindverantwoordelijke, de sporen niet in het NFI-rapport te zetten. Toen Edelhauser niet overtuigd was, zocht het tweetal het hogerop. Procureur-generaal Hulsebek, toenmalige topman van het OM, arrangeerde een tweede ontmoeting met Edelhauser. Die was opnieuw niet overtuigd, net als even later haar collega voor het hoger beroep MariŽtte Renckens. Wat vervolgens met al die discussie over het DNA-materiaal wordt gedaan, vormt een van de grootste pijnpunten van het hele rapport ‘Posthumus’. Edelhauser noch Renckens maakt in het strafdossier melding van hun gesprekken bij het NFI in het strafdossier. Zij melden die ook niet rechtstreeks aan de rechters. Hetzelfde verwijt treft NFI-onderzoekers Kloosterman en Eikelenboom. Ondanks hun inspanningen om gehoor te krijgen voor hun twijfel, zwijgen zij daarover bij rechtbank en hof.
Bron: Advocaat-generaal Frits Posthumus Rapport OM 179 pagina inzake kleine en grove fouten in het onderzoek inzake de moord op Nienke Kleiss
Aandachtsvestiging
Aanklager Bernadette Edelhauser in de ‘Schiedammer parkmoord’ nu ook geschikt voor de functie Rechter-plaatsvervanger en rechter in Dordrecht.
Voor de moord op de 10-jarige Nienke Kleiss op 22 juni 2000 zat de Vlaardinger Cees Borsboom vier jaar onschuldig vast
en Edelhauser wordt hiervoor beloond met een rechterfunctie. Zo werkt dat bij de rechtbanken in Nederland!


  EDGAR

J. Mw. Drs
03 1575 mw. mr.drs.
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C1997-221003 Hop bijbanenregister CMT 368
Verpleeghuisarts in Verpleeghuis Gaasperdam te Amsterdam
lid van de klachtencommissie Ziekenhuis Amstelveen


  EE

H.A. van 0927
NLRM 71 80 88/89 90 91 92 93
Officier Koninklijke Marine, tevens Plaatsvervanger secretaris Zeekrijgsraad Den Haag0949
Secretaris Zeekrijgsraad Den Haag 0353
Officier-commissaris Idem 0960
Fiscaal Permanente Krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 180365
Auditeur-militair en plaatsvervanger arrondissement , waarnemend krijgsraad Den Haag 21165
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 140170
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 131174
Advocaat-generaal Hof Den Haag 211276
Raadsheer-plaatsvervanger Hof te Den Haag 200688
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10792


  EECEN

D.F.A.0719
NLRM 71 80 87 88/89 90
Jurist Hoofdbedrijfschap Zuivel, Margarine, Vetten en OliŽn Den Haag 0447
Waarnemend griffier kantongerecht Leeuwarden 30150
Substituut-griffier kantongerecht Utrecht 280852
Substituut-griffier Hof Amsterdam 20457
Idem Hof Leeuwarden 271065
Griffier Hof Leeuwarden 190880


  EEGHEN

Chr.P. van 0851
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1576
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 181286
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amsterdam kantoor Oosterbaan & Van Eeghen beŽdiging 1978
Directeur beroepsvennootschap mr. Chr. P. van Eeghen BV, Amsterdam
Bestuurslid stichting Clients Account mr. Van Eeghen cs, Amsterdam
Stg. Derdengelden mr. B. Heldring en mr. R.H. Bos
Bestuurder tot beheer van het Vermogen van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam
Bestuurslid stichting Hofje 21e eeuw Amsterdam
Bestuurslid stichting Anslo hofje Amsterdam
Bestuurslid stichting Claes Claesz Hofje Amsterdam
Bestuurslid stichting Huis en Haard Amsterdam
Bestuurslid stichting Westermarkt 4 en 6, Amsterdam
Bestuurslid stichting De Zuidpool Amsterdam
Bestuurslid stichting Doopsgezind Jeugdhuis Amsterdam
Bestuurder Jonker Baltic General Holdings B.V. Amsterdam
Bestuurder Koningslaan Trust B.V. Amsterdam
Bestuurder Raad van Commissarissen Vereniging Hendrick de Keyser Amsterdam
C2001020904 Hop bijbanenregister Haarlem

  EEK

J.W. van 0218
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 270941
Idem rechtbank Arnhem 231041
Substituut-griffier Idem 20544
Rechter-plaatsvervanger Idem 130247
Rechter rechtbank Dordrecht 2902W
Idem rechtbank Utrecht 181259
Vice-president idem 170768A.J.H.F. VAN
NU
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C2004 2e secretaris mannekoor Gendringen
C2004 Stichting culturele Kring Gendringen
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister Arrondissementsparket Arnhem
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


W.M.G.0730 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 94 95 96 97 98
Werkzaam juridische afdeling G.A.K. te Amsterdam 1952-1955
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Haarlem 261062
Ondervoorzitter Raad van Beroep Amsterdam 60274
Plaatsvervangend Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 271185
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494
Lid van de Raad van State
NEVENFUNCTIES
Lid van de Commissie van beroep Besturenraad Protestant Christelijk onderwijs
Bestuurslid van de Stichting Rijnhove (jeugdzorg)
Bestuurslid van de Martha Stichting (jeugdzorg)
Secretaris van de Stichting Schoolvoorziening speciaal onderwijs Alphen
Bestuurslid van de Stichting Nederlandse Kankerbestrijding, Stichting Koningen Wilhelminafonds.
Plaatsvervangend Voorzitter van de Commissie van Bezwaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Elisabeth van Wijckerslooth.
Voorzitter van de Geschillencommissie van het Institute of Social Studies.

03 1578 mw. mr. J.M. Eelkema Rechter Rechtbank Utrecht
C221003 Hop bijbanenregister Utrecht


G.1253 mw.
NLRM 96 97 98
Advocaat en procureur te Assen kantoor Eelsing & Bierens Advocaten beŽdiging 1979
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 200695-GOG221003
NU
Zwolle rechter 230998
NEVENFUNCTIES
Voorzitter tuchtcommissie Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Beekbergen
C1997-030704 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad


H.B.
NLRM 80 88/89 87 90 91 92 93
Kantonrechterplaatsvervanger Leeuwarden 120377


R.P. VAN
NLRM 03
Groningen rechter 070801
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-150504 Hop bijbanenregister Groningen


G. van 0948
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 210683
Rechter rechtbank Almelo 210185
Kantonrechter Almelo-Enschede 190386
Kantonrechter Almelo 171091-GOG300504
Kantonrechterplaatsvervanger Enschede 120394-GOG300504
NU
Almelo kantonrechter
Enschede Kantonrechterplaatsvervanger
Almelo CoŲrdinerend vice-president 010102
C300504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-300504 Hop bijbanenregister Almelo


W.M.C van der 0536
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1580
Kantonrechterplaatsvervanger Den Bosch 260179
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 010102
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 110494
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Den Bosch kantoor Van Leeuwen/Van der Eerden beŽdiging 1964
Honorair Consul van Frankrijk in het koninkrijk
Lid Raad van Discipline NOvA
Bestuurslid Stichting Jaropa Beheer
Voorzitter Stichting Voormalig Roomsch Armen Weeshuis Den Bosch
Voorzitter vereniging Voormalige Katholieke spaarbank Den Bosch
Bestuurslid Stichting Olim te Rosmalen
Lid Adviescommissie Bezwaar- en Beroepschriften Consulaire Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken 's Gravenhage 010701
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


P.J.M. van den 0850 drs.
NLRM 87 88/89 90
Ministerie van Justitie T.B.R.R. 1975
Griffier Hof Arnhem 110984


?
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
C000305 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister Arrondissementsparket Arnhem
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


A.E.M.0154 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 04 1582
Voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek Vriezenveen
Lid Raad van Toezicht Stichting verpleeghuis KrŲnnenzomer Hellendoorn
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 200788
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 20490
Rechter rechtbank Almelo 111291
Kantonrechterplaatsvervanger Almelo 20394
Kantonrechterplaatsvervanger Enschede 41196
Vice-president Almelo GOG060403
NU
Roermond Coordinerend vice-president 010703
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid OSG-Erasmus Almelo
Lid AWB bezwaarschriftencommissie Ministerie van VWS Den Haag
Bestuurslid Stichting De Groene Brug Almelo
C1997-060404 Hop bijbanenregister Roermond


S.K.A. Mw.
Hoge Raad Gerechtsauditeur 010304
C300504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

C.F.M.1223
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Juridisch beambte Bedrijfschap voor de Steenkolenmijnindustrie 180752
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Roermond 131161
Griffier Raad van Beroep Roermond 171067
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Roermond 41169
Ondervoorzitter Raad van Beroep Roermond 280370
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 20191


E.P.0657
NLRM 97 98
Chef-jurist Raad van State
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht 50292
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10792
Rechter rechtbank Den Haag 200493
NU
Den Haag rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
1097

R.B.0656
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Arnhem 20281
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 11286
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Arnhem 21287
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 10994
NU
Utrecht parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?

H.0550
NLRM 8088/89 90 91 92 93 94 95 96 97 03 1586
Raio rechtbank Leeuwarden 150975
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Leeuwarden 60781
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Leeuwarden 140982
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zutphen 10687
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 260290
Kantonrechterplaatsvervanger Terborg 30191
NU
Arnhem Rechter 101090
Terborg Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Gastdocent rechercheschool
Gastdocent SSR
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


A.M.A.0844
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1587
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Roermond 10390
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Roermond
NU
Maastricht rechter 230698 Arrondissementsofficier van justitie Arrondissementsparket Roermond 04-0491
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?

03 6205 dhr. mr. L.H.H. van Eijck Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem
C000001-221003 Hop bijbanenregister Haarlem


P.I. van der
NLRM 02 03 04 5847
Rechter Maastricht 010104
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
Roermond Rechter-plaatsvervanger 010102
C060404 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-060404 Hop bijbanenregister Roermond en bijbanenregister Maastricht


E.M. van 0450 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ?
Gerechtsauditeur college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 110185
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110289-GOG221003
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Beroepschriftencommissie Bedrijfschap Horeca
Vice-voorzitter Beroepschriften commissie gemeente Leiden


A.A.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechterplaatsvervanger Delft 180757


mr. C.A.M. mw. 
Functie OvJ of iets anders?

 


H.A. van 0564
NLRM 93 94 95 96 97 98 1589
Raio rechtbank Leeuwarden t1092
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 261095-GOG221003
NU
Amsterdam Rechter
C221003 Hop bijbanenregister Zutphen
lid Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen Zutphen 24-1202
voorzitter commissie van toezicht jongerenhuis Harreveld + Almelo 24-1202
voorzitter St. Ned. Stichting Conserv. Transportm. Heelweg 24-1202 010104


F.H.1151
NLRM 93 94 95 96 97 98 ?
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 10792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10792-GOG221003
Senior bestuursacademie Oost Ned. te Velp
Docent recht HBO/HEAO Zwolle/HEAO Enschede
Raadslid gemeente Zevenaar


W.J. van 1119
NLRM 87 88/89
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 230284


H.0849
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1594
Beroepsofficier Koninklijke Landmacht waarnemend griffier Hoog Militair Gerechtshof
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 241189
Hof Den Bosch Raadsheer 210193
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 220886
Den Bosch Hof Vice-president 010902
Arnhem Militair lid 061290
NEVENFUNCTIES
Lid algemeen bestuur Prot. Chr Stichting Ouderenzorg West-Betuwe Lingewaarde Tiel Oranjehof Buren
Lid Adviseur van de generale commissie van tucht en opzicht van de NH Kerk
lid Algemeen Bestuur Stichting Zorgcentra de Betuwe 010199
bedrijfsleider eenmanszaak van zijn echtgenote (pedicurepraktijk)
C1997-221003 Hop bijbanenregister Den Bosch


E.J.G.0267 mw.
NLRM 97 98 1595
Raio rechtbank Breda 10493
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 130596
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Breda kantoor Janse Gerritse Mannaerts beŽdiging 1997
C1997-280804 Hop bijbanenregister Breda


P.0206
NLRM 71
Werkzaam Departement van Justitie te Batavia 220830
Raadadviseur in algemene dienst Ministerie van Justitie 170247
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 210760
Raadsheer Idem 270161


J.0928
NLRM 88/89
Adjunct-inspecteur 's Rijksbelastingen 10554
Inspecteur idem, II. werkzaam ter Directie van 's Rijksbelastingen te Maastricht 10557
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 30166
Substituut-officier van justitie arrondissement Maastricht 51076
Arrondissementsofficier van justitie idem 11072
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissement Roermond 91079


J. van 0138
NLRM 88/89
Beroepsmilitair, II. officier Koninklijke Marechaussee 1954
Kandidaat-verkeersschout parket Den Haag 10180
Verkeersschout parket Den Haag 150383

 


(25) Eikenboom, Mr. M., lid bezwaarcommissie gemeente Nunspeet. Info bezwaarschrift verzoek www.burojeugdzorg.nl/466.htm ?


R.
NLRM 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10792

S.E.0349
NLRM 97
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 021296
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor De Brauw Blackstone Westbroek beŽdiging 1972
Bijzonder hoogleraar bank en effectenrecht RUL
Commissaris HAL Holding
Commissaris Reesink NV
Commissaris NV. Algemeen Ned. Trustkantoor ANT
Voorzitter bestuur Stichting Prioriteit Letterhaave
Bestuurder Stichting Administratiekantoor Recopart
Bestuurslid Recopart BV
Bestuurslid Stichting Pensioenfonds HAL
Lid Raad van Toezicht Kroller MŁller Museum
Lid Raad van Toezicht Hogeschool voor Beeldende Kunsten Muziek en Dans
Voorzitter bestuur Stichting tot steun van de Kon. Academie van Beeldende Kunsten
Bestuurslid Stichting Wolters Fonds
Lid Curatorium van het onderzoekscentrum Onderneming en Recht
Docent Grotius Academie
Lid gecombineerde commissie vennootschapsrecht Ned. Orde van Advocaten en Kon. NotariŽle Broederschap
Adviseur stichting WNW
Adviseur Stichting Administratiekantoor Blanca Flor
Juridisch Adviseur VEVO
Redacteur Onderdeel Effectenrecht en EESV in losbladig Kluwer Rechtspersonen
Lid Adviesraad van de Stichting Unilever-leerstoel Internationale Ondernemingsrecht
C000497 Hop bijbanenregister


F.0128
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 200385-GOG221003
Advocaat en Procureur
Bestuurslid Federatie Particulier Grondbezit
Voorzitter afdeling Groningen van bovengenoemde federatie
Lid directie van de BV. Klazienaveen beheer
Bestuurslid van de KP ?? Boon Stichting


J.1057 mw.
NLRM 95 96 97 98
Vereniging van de Nederlandse Gemeenten te Den Haag
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 11194
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11194
NU
Den Haag rechter 120196
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C001097 Hop bijbanenregister


J. van 0138
NLRM 80 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Beroepsmilitair, II. officier Koninklijke Marechaussee 1954
Kandidaat-verkeersschout parket Den Haag 10180
Verkeersschout parket Den Haag 150383
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Den Haag 140389
Kantonrechterplaatsvervanger Delft 180795
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 291096
Kantonrechterplaatsvervanger Alphen aan den Rijn 140897
Kantonrechterplaatsvervanger Gouda 140897
Kantonrechterplaatsvervanger leiden 140897
NU
Delft Kantonrechterplaatsvervanger
Den Haag Kantonrechterplaatsvervanger
Alphen aan de Rijn Kantonrechterplaatsvervanger
Gouda Kantonrechterplaatsvervanger
Leiden Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie RIAGG Zuid Holland Noord te Leiden en RIBW Zuid Holland Noord te Leiden
Plaatsvervangend Voorzitter van de Klachtencommissie BOPZ Psychiatrisch Centrum Rosenburg te Den Haag
Docent Straf en Strafprocesrecht bij de Kring van Utrechtse Repetitoren te Zeist


J.0928
NLRM 71 80 87 90 91 92 93 94 95 98
Adjunct-inspecteur 's Rijksbelastingen 10554
Inspecteur 's Rijksbelastingen Directie te Maastricht 10557
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 30165
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 30166
Substituut-officier van justitie arrondissement Maastricht 51066
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Maastricht 11072
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissement Roermond 91079
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger Geen opgave van bijbanen

03 1600 dhr. mr. J. van Ek
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 25-1199
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 24-0898
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010102
Lid Klachtencommissie Politie Hollands Midden 20-0104
C221003-150904 Hop bijbanenregister Rotterdam


J.
NLRM 80 87 88/89 90
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 221270


J.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Den Haag Kantonrechterplaatsvervanger 010101-GOG151104
Advocaat te Den Haag kantoor Ekelmans / Meijer / Den Hollander beŽdiging 1974 GOG151104
Plaatsvervangend Secretaris Centraal Medisch Tuchtcollege in Den Haag GOG151104
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010102
C151104-120606 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen
C1997-120606 Hop bijbanenregister Den Haag

J.C.J.0365 mw.
NLRM 88/89 90 4 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 11088
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 11094
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 11095
NU
Den Haag parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


J.C.P.
6130
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 050802
C1997-080704 bijbanenregister Den Haag Advocaat Barendrecht mw. mr. A. Ekermans 6247
Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Maastricht01-1002
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

EKERT
L.G.J.M. VAN
Den Bosch Rechter
C100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


A.0568 mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 11095
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid van SIOT Stichting Informatie & Onderwijs Turken te Rotterdam


J.R.0657 Jan
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Roermond 091190
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Roermond 1311991
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 10995
NU
Groningen parket Hoofdofficier van Justitie C261104
NEVENFUNCTIES
Redacteur van het losbladige Cremerseditie Bijzonder Strafwetten Uitg. Gouda Quint/Kluwer
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


W.P.M.Mw
NU
Zwolle rechter 010502
NEVENFUNCTIES
Auteur 'OriŽntatie in het vluchtelingenrecht' NCB 010102
Docent bij cursussen SSR 010101
Docent bij cursussen OSR 010101
Co-auteur Vreemdelingenrecht Boom Uitgeverijen 010101
C2002-221204 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad


A.W.M.0749
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoogleraar Rijks Universiteit Limburg
Voorzitter van de Paolo Scaranpellastichting te Zutphen
Voorzitter van de Beklagcommissie van Nederlandse Mettray te Eefde Gemeente Gorssel
Gastdocent Reclassering Nederland
Lid raadscommissie Onderwijs Sociale Zaken en Werkgelegenheid Zutphen
Bestuurslid Vereniging "Vrienden Stedelijk Museum"
Voorzitter van de Stichting Rechtsbijstand Zutphen te Zutphen
Stichting Rechtsbijstand Zutphen Zutphen
Voorzitter van de KC van de Stichting Verpleging/Verzorging Lochem te Lochem
Advocaat en procureur te Zutphen
Rotterdam Vice-president Rotterdam GOG
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10589
Zutphen Kantonrechterplaatsvervanger 250293-GOG150504
Harderwijk Kantonrechterplaatsvervanger 150993-GOG150504
Apeldoorn Kantonrechterplaatsvervanger 250293-GOG150504
Terborg Kantonrechterplaatsvervanger 300893-GOG150504
Groenlo Kantonrechterplaatsvervanger 250293-GOG150504
Deventer Kantonrechterplaatsvervanger 250293-GOG150504
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 031100
Zutphen Rechter 130293
NEVENFUNCTIES
Secretaris Van de Raad van Toezicht Stichting Rentray
Secretaris Stichting tot steun Rentray
Lid Raad van Toezicht ROC Aventus Apeldoorn - Zutphen- Deventer
C1997-150504 Hop bijbanenregister Zutphen


J.L.M.0425
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Officier-secretaris Krijgsraad te velde IndonesiŽ 0648-0550
Advocaat en Procureur Assen0451
Kantonrechterplaatsvervanger Assen 170754
Advocaat en procureur Hoorn 1956
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 190157
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 250462
Rechter rechtbank Rotterdam 70165
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch, Arnhem, Den Haag 230665
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 121082
Kantonrechterplaatsvervanger Maastricht 240383
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch 241189
NU
Maastricht Kantonrechterplaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997


G. van 0839 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Rotterdam 10966
Rotterdam Raio 11070
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 10271
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 10173
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Haag 270274
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag 60276
NU
Den Haag parket
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid studiekring familie en jeugdrechtspraak van de NVvR
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


I.M.E.A. van 0264 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 1609
Raio rechtbank Den Bosch 10493
NU
Den Bosch rechter 26-05-1998
NEVCENFUNCTIES
Lid Medezeggenschapsraad basisschool de Troubadour te Rosmalen 01-09-2002
Bestuurslid Stichting Solamen (beheerster begraafplaats Groenendael) Den Bosch 07-07-1997
C221003-28-12-2010 Hop bijbanenregister Den Bosch


W.M.B.
Vice-president Almelo
NU
Almelo Rechter 220402
NEVENFUNCTIES
Lid landelijke werkgroep procesregeling Raad voor de rechtspraak Den Haag 150704
Voorzitter Commissie voor bezwaar Gemeente Doetinchem 010204
Voorzitter Stichting Sport- en Gemeenschapvoorzieningen Hengevelde 010195
Docent Bestuursacademie Oost-Nederland en andere Opleidingsinstituten 010994
Voorzitter commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Brummen Gemeente Brummen 010103
C221003-1500605 Hop bijbanenregister Almelo
dhr. mr. W.M.B. Elferink

Beroepsgegevens

Functie: Vice-president
Instantie: Rechtbank Almelo
Datum ingang: 2007-01-01

Nevenbetrekkingen

Functie: Lid
Instantie: Bezwarencommissie
Plaats: Gemeente Oost Gelre
Datum ingang: 2006-06-01

Functie: Lid landelijke werkgroep procesregeling
Instantie: Raad voor de rechtspraak
Plaats: Den Haag
Datum ingang: 2004-07-15

Functie: Voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Brummen
Instantie: Gemeente Brummen
Plaats: Brummen
Datum ingang: 2003-01-01

Functie: Docent
Instantie: Bestuursacademie Oost-Nederland en andere Opleidingsinstituten
Datum ingang: 1994-09-01

Functie: Voorzitter
Instantie: Commissie voor bezwaar
Plaats: Gemeente Doetinchem
Datum ingang: 2004-02-01
Datum eind: 2007-01-01

Functie: Voorzitter
Instantie: Stichting Sport- en Gemeenschapvoorzieningen
Plaats: Hengevelde
Datum ingang: 1995-01-01
Datum eind: 2007-03-01

C231207 Hop bijbanenregister Almelo.


R.B.0656
NLRM 87 98
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 20281
Substituut officier van justitie arrondissementsparket Arnhem 11286
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Arnhem 21287
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 10994
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


H.0550
NLRM 87 98
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 150975
Substituut-officier van justitie arrondissement Leeuwarden 60781
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Leeuwarden 140982
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Zutphen 10687
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 260290
Rechter rechtbank Arnhem 101090
Kantonrechterplaatsvervanger Arnhem 30191
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


F.A.J.W.0333
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Heerlen1060
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 101073
Rechter rechtbank Maastricht 280514
Vice-president rechtbank Maastricht 100379
Kantonrechterplaatsvervanger Heerlen 151087
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 20191
NU
Maastricht Vice-president
Heerlen Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid VZR
Bestuurslid Stichting Muziekdramatische Producties Limburg
Commissaris NV. Stadsschouwburg Heerlen
Voorzitter Beroepscommissie Algemene bestuursnet Academisch Ziekenhuis Maastricht
Bestuurslid CoŲperatieve Beheerscorporatie Welten
Lid commissie Toezicht en Beroep van de Stichting Welzijnszorg Heerlen
Voorzitter Culturele Stichting Spatec te Maastricht
210797


E.P. 0342
NLRM 71
Werkzaam bedrijfsleven0169
Raio Rotterdam 10170
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 10570
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Breda kantoor Quarles & Jurgens beŽdiging 1973


M. mw.
5871
Maastricht raio 010401
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-090704 Hop bijbanenregister Maastricht


dhr. mr. R. 0846
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Klachtencommissie woonruimteverdeling gemeente Leiden
Lid Inspraak Klachtencommissie tevens Ombudscommissie gemeente Leiden
Plaatsvervangend lid ledenraad NVvR
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 100889
Plaatsvervangend Voorzitter raad van beroep ambtenarengerecht Den Haag 191291
Den Haag rechter 010690
NU
Den Haag Vice-president 2000-02-10
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Zoetermeer
C1996-270707 Hop bijbanenregister Den Haag
Memo!
309 Tips tegen trucs van de overheid om onder schadeclaims van burgers na een vuurwerkramp uit te komen

A.J.M.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 170265


P.S. Mw
97 03 1611
Utrecht gerechtsauditeur
NU
Utrecht rechter
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie SKON Utrecht Stichting Kinderopvang Nederland
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


W.0112
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 190240
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 230441
Ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 61041
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 180942
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 180244
Substituut-officier van justitie arrondissement Arnhem 140850


A.M.G. Mw
1612
Hoge Raad gerechtsauditeur 010701
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 070403
C310504-070405 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-070405 Hop bijbanenregister Hof Leeuwarden


S.G.0445
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1613
Advocaat en Procureur te Haarlem
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem-Zaandam 130685
Kantonrechter Amsterdam 150187-GOG041104
NU
Amsterdam Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
C041104 Voorzitter Scheidsgerecht bloembollenhandel Hillegom 020888
C041104 Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat notarissen te Amsterdam 010199
C070405 Voorzitter Kamer van Gerechtsdeurwaarders Amsterdam 010702 Deze bijbaan werd verzwegen bij controles Hop voor 041104
C070405 Voorzitter Tuchtgerecht van de Stichting Keurmerk Bloembollen Holland Hillegom 010195 Deze bijbaan werd verzwegen bij controles Hop voor 041104
C070405 Lid College van Arbiters van de KNVB Zeist 010192 Deze bijbaan werd verzwegen bij controles Hop voor 041104
C1997081206 Hop bijbanenregister Amsterdam
Gezocht door J. Hop auteur website Censuur in Nederland
(421) (383) (140) (167) (221) (223) Uitspraken van het scheidsgerecht voor de bloembollenhandel?
Wie wil mij een namenlijst toesturen van alle leden van het scheidsgerecht voor de bloembollenhandel toesturen?


J.W.0522
NLRM 71 80 87 88/89 90
Werkzaam openbaar ministerie Nederlandse Antillen 10146
Advocaat en procureur te Den Bosch0347
Hoofd Afdeling Juridische en Algemene Zaken eilandgebeuren CuraÁao 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 130557
Secretaris eilandgeboren CuraÁao 270558
Rechter rechtbank Rotterdam 200361
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 280662
Rechter rechtbank Rotterdam 130465
Raadsheer Hof Den Haag 260570
Vice-president Den Haag 260880
Raadsheer-plaatsvervanger Idem 10987


prof.mr. M.J.W.M.
6455
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 141099
C1999-0000704 Hop bijbanenregister Den Bosch
Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid Bestuur Stichting ESOP MANAGEMENT HOLDING 010101
Lid Bestuur ESAAB 010101
Lid Redactie Nederlandse Regelingen van Internationaal Belastingrecht Kluwer Deventer 010101
Lid Raad van Advies Maduro & Curiel's Bank NV, Dutch Representative Office 010101
Lid Raad van Commissarissen DSB Groep NV en enkele van haar dochtermaatschappijen 010101
Deputy Secretary General International Fiscal Association 010101
Adviseur (of "counsel") Loyens & Loeff advocaten, belastingadviseurs en notarissen 010101


M.W.J.
NLRM 98
Raio rechtbank Utrecht 11096


R.J.L. van1264
NLRM 92 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Amsterdam 270891
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 30295
NU
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C000305 Bestuurs SBNL
C000305 X bijbanenregister Arrondissementsparket Arnhem
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?
Was van Elsdingen werkzaam in Arnhem september 2004? Indien ja, waarom werd zijn naam niet in het bijbanenregister aangetroffen bij controle Hop aangetroffen? hij/zij Officier toen Hop een bijbanencontrole deed in Arnhem waarbij zijn naam niet werd aangetroffen?
De R.J.L. van Elsdingen norm. De officier van justitie in het arrondissement Amsterdam heeft besloten de Arnhemse officier van justitie Van Elsdingen niet te vervolgen. Tegen Van Elsdingen was aangifte gedaan inzake (discriminatoire) belediging van de Roma gemeenschap. Toelichting. In het eerste deel van zijn requisitoir op 14 mei 2003, heeft de officier gezegd: "In de gemeenschap van de Roma wordt criminaliteit normaal gevonden of woorden van soortgelijke strekking. In het tweede deel, tijdens zijn repliek, heeft hij gezegd: "waar over Marokkanen en voetbalsupporters wordt gesproken is het een kleine groep die het verpest voor het geheel. En binnen de Roma gemeenschap is dat precies andersom; het zijn de uitzonderingen die geen misdrijven plegen"., Deze uitlatingen zijn volgens het Amsterdamse parket beledigend en brengen de Roma in diskrediet. De vraag is echter of deze beledigende uitlatingen ook een strafbare belediging opleveren.
1. Uit jurisprudentie blijkt dat een op zich grievende uitlating als bedoeld in art 137c Sr zijn beledigend karakter kan verliezen door de context waarin die uitlating is gedaan. De context in deze zaak wordt gevormd door de terechtzitting en het requisitoir van de officier van justitie. De uitlatingen van de officier vormden onderdeel van zijn visie op de strafzaak en zijn bijdrage, in de context van de strafzitting, aan het maatschappelijk debat. Dit karakter van de uitlatingen in de gegeven context maakt dat de uitlatingen van Van Elsdingen niet beledigend zijn in de zin van art. 137c Sr.
2. Van belang is voorts dat de officier de (tweede) uitlating slechts heeft gedaan in het kader van een illustratieve vergelijking teneinde de ernst van de situatie goed over het voetlicht te krijgen. Hij heeft daarbij geen onnodig grievend of kwetsend taalgebruik gebruikt.
Bij beledigingsdelicten is verder van belang of er sprake is geweest van opzet door verdachte. In deze situatie doet zich echter het volgende voor. De verdachte heeft verklaard dat zijn uitlatingen slechts betrekking hadden op een (min of meer) concrete deelverzameling van de betreffende groep. Gelet op bovenomschreven context waarin het een en ander is uitgesproken kan de opzet om de hele bevolkingsgroep te beledigen dan ook niet worden vastgesteld.

G.L.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 181056


J.A. van den 0854
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 1615
Jurist Ministerie van Defensie Luitenant-kolonel
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 80191-GOG221003
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 250291
NEVENFUNCTIES
Plv.Directeur militaire studiŽn International Institute of Humanitarian Law San Remo
C1997-070405 Hop bijbanenregister Rotterdam


dhr. mr. R.P.Th. 0951
NLRM 87 88/89 90 94 95 96 97 98 1616
voorzitter VTOC Fokker
lid kernredactie RSV
Griffier Centrale Raad van Beroep 70983
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 71288
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 10101
NU
Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger Utrecht 1994-04-01
NEVENFUNCTIES
Elshoff Employment Consult B.V. elshoff employment consult bv
Vice voorzitter Klachtencommissie De Bruggen Zwammerdam 2007-11-01
Plv. voorzitter de bezwaarschriften commissie van de gemeente Heemskerk 2007-07-01
Voorzitter de Commissie beroep en bezwaar van de gemeente Leiderdorp 2007-07-01
Lid bezwaarschriftencommissie Gemeente Zandvoort 2006-05-01
bestuurslid Stichting Herstelling
lid redactieraad Arbeid Integraal
C221003-170708 Hop bijbanenregister Centrale Raad van Beroep


S.E.0349
NLRM 98
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 21296


R. VAN
Hoge Raad gerechtsauditeur 011100
C310504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-310504 Hop bijbanenregister Hoge Raad


R.Ph. 0348
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1618
Advocaat en Procureur te Arnhem kantoor Dirkzwager beŽdiging 1973
Bestuurslid Arnhems Juridisch Genootschap
Lid opleidingscommissie Vereniging van Letseladvocaten LSA
Lid raad van toezicht Audalet BV
Lid Kluwer adviesraad
Rubrieksredacteur tijdschrift verzekeringsrechtelijke berichten
Kantonrechterplaatsvervanger Arnhem 30682
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 270788
NU
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 130988
Arnhem rechterplaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat procureur
Secretaris Regionale beoordelingsraad van de Ned. Maatschappij tot bevordering van de tandheelkunde
Medewerker tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade
Hoofdredacteur Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen
Redacteur Handboek personenschade
Redacteur het Verzekeringsarchief
Redacteur Kluwer CD-Rom personenschade, aansprakelijkheid en verzekering
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
Bijzonderheden!
340  HP De Tijd Als we Trias politica serieus nemen dan is Nederland een bananenrepubliek "Boven de wet"
356  HP de Tijd 061202 Schijn van partijdigheid bij tuchtrechtsysteem advocatuur ligt er duimendik op


J.M.W.M. van den0946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1619
Lid van de Centrale Raad van Strafrecht toepassing zowel sectie reclassering als sectie gevangeniswezen in die laatste hoedanigheid tevens Lid van de beroepscommissie rechtspraak gedetineerden
Voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek Meblick-Herkenbosch-Vlodrop met vestigingen in Melich, Herkenbosch en Vlodrop
Directiefunctionaris Directie Gevangeniswezen 10972
Wetenschappelijk medewerker landelijke reclassering te Den Bosch
Gerechtsauditeur rechtbank Roermond 170579
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 40780
Rechter rechtbank Roermond 300682
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 40383-GOG221003
Raadsheer Hof Den Bosch 190188
NU
Den Bosch Hof Vice-president 010197
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister Den Bosch


T.1147
NLRM 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 170692


H.K. Mw
Assen rechterplaatsvervanger 250899
NEVENFUNCTIES
Universitair hoofddocent (UHD) Rijksuniversiteit Groningen
jurist bij het spw-dwarsoverleg Reclassering Groningen
C1997-150504 Hop bijbanenregister Assen

J.L. Elzinga
lid-gezondheidszorgpsycholoog CMT 368
Gezondheidszorgpsycholoog


W.E.0356 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 1620
Wetenschappelijk medewerker aan de Rijks Universiteit Limburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 200493
Kantonrechterplaatsvervanger Maastricht 110497
NU
Maastricht rechter 010994
Maastricht Kantonrechterplaatsvervanger 97
NEVENFUNCTIES
Lid van de ouderraad van de buitenschool opvang van de stichting KIM te Maastricht
Lid van de Klachtencommissie ongewenste intimiteiten van het AZM te Maastricht
voorzitter commissie ongewenst gedrag Universiteit MaastrichtMaastricht 010199
secretaris Bestuur van de Stichting KIM Maastricht
secretaris Stichting St. Jozef, school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen Margraten
bestuurslid Stichting De Buitenhof, School voor leerlingen met psychiatrische problematiek Heerlen
C1997-221003 Hop bijbanenregister Maastricht


M.J.0232
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ?
NU
Hof Den Haag Raadsheer-plaatsvervanger 070684-GOG221003
Gepensioneerd staffunctionaris Ministerie van Justitie


D. van 0346
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1622
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Correspondent Verkeersrecht te Rotterdam
Plaatsvervangend Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften tevens belast met klacht behandeling gemeente Breda
Het hobbymatig in standhouden van een expositieruimte en het daar organiseren van tentoonstellingen
Lid adviesraad HRO herziening rechterlijke organisatie, doorgaans te Utrecht
Bestuurslid Kring van kantonrechters, doorgaans te Utrecht
Ledenraadslid NVvR Utrecht
Advocaat en Procureur te Breda
Kantonrechterplaatsvervanger Gorinchem 260581
Kantonrechterplaatsvervanger Oud-Beijerland 260581
Kantonrechter Gorinchem 260782
Kantonrechterplaatsvervanger Bergen op Zoom 190484-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Dordrecht 70388-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Middelburg 231288-GOG010704
Kantonrechterplaatsvervanger Zierikzee 231288-GOG010704
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 231093-GOG221003
Kantonrechter Groenlo 10794-GOG010704
Kantonrechter Rotterdam 10995-GOG010704
NU
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 220399
Den Bosch vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Rolls-Royce enthusiast's club, Dutch section
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


M.L.J.C.1047 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 5734
Voorzitter Klachtencommissie van de GG en GD Utrecht
Directeur B.V. Golfstein Maarsbergen
Secretaris bestuur Golfclub Andenstein Maarsbergen
Lid Comitee voor aanbeveling van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers Leusden
Bestuurslid Stichting Diabetes Research Utrecht
Kantonrechterplaatsvervanger Utrecht 20583
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 040485
Utrecht kantonrechter 010590-GOG021006
Utrecht CoŲrdinerend vice-president GOG021006
Waarnemend coŲrdinerend kantonrechter GOG021006
NU
Arnhem CoŲrdinerend vice-president senior KB 1 maart 2006
NEVENFUNCTIES
Vice-voorzitter Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden Utrecht
Voorzitter tuchtcommissie Nederlandse Golf Federatie 01-03-2004
Lid van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Exploitatiemaatschappij Golfstein Maarsbergen 010606
C290797-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?


P.W.P.0967
NLRM 97 98
Raio rechtbank Breda 11005
NU
Breda parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


H.1041
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 981625
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 260989
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Bosch kantoor Holla & Van Dooren beŽdiging 1970
Vennoot in vennootschap onder Firma gemaand Huys TER Runne in welke VOF is ondergebracht een onderneming die hoofdzakelijk wordt gedreven door zijn echtgenote welke is gericht op de handel in en de restauratie van antieke zaken kunst curiosa en klemmeubelen ?? inclusief verkoop en levering van vloerbedekking en gordijnen Ingeschreven KvK Den Bosch
Aandeelhouder Mimosa Holding BV Berlicum 260400
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


B.
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 050802
C080704-140904 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam
Belastingadviseur/deeltijd universitair docent -/Universiteit Leiden Utrecht/Leiden
Directeur Mimosa Holding B V. Culemborg 01-1200
Advocaat en Belastingadviseur SchutGrosheide Amsterdam 010702
Penningmeester Round Table 124 Culemborg 010403 010404

?? van
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 190578


A.C. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechterplaatsvervanger Hilversum 160266


M. van
NLRM 80 84
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 180978


P. van 0409
NLRM 71
Advocaat en procureur Middelburg 71031
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 301133
Secretaris voogdijraad Middelburg 40335
(2e) Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Middelburg 110236
Ambtenaar Openbaar Ministerie Middelburg 131238
Substituut-officier van justitie rechtbank Assen 110942
Rechter rechtbank Middelburg 280244
Vice-president Idem 270251
President Idem 240957


W.H. van 0149
NLRM 84 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1626
voorzitter European Committee of Inclusion International Ferney-Voltaire, Frankrijk 010194-01-1002
Kantonrechterplaatsvervanger Tiel 141281-GOG040904
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 290690-GOG040904
Arnhem Kantonrechterplaatsvervanger 040491-GOG040904
Wageningen Kantonrechterplaatsvervanger 040491-GOG040904
Tiel kantonrechter 230687-GOG040904
Nijmegen Kantonrechterplaatsvervanger 040491-GOG040904
Terborg Kantonrechterplaatsvervanger 040491-GOG040904
NU
Arnhem Vice-president 010102
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 0690900
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid van de Heumen- de Sitter Stichting te Tiel
Voorzitter Vereniging voor ouders en verwanten van een kind met een verstandelijke handicap Utrecht
Voorzitter Steunfonds VOGG te Utrecht
Voorzitter Federatie van Ouderverenigingen te Tiel
Voorzitter European Committee of Inclusion International gevestigd te Brussel
Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen Arnhem 010197
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


F.W.H. van den 0949
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1627
Lid Commissie Evaluatie wet op het notarisambt 01-09-2004-29-09-2005
Voorzitter permanente begeleidingscommissie Selectie archiefbescheiden rechterlijke macht Den Haag 010401-041002
Lid stuurgroep werklastmeting sector civielrecht en kantongerechten 010301
Secretaris Raad van Toezicht van het Ignatius Ziekenhuis Breda
Lid stichting Fusie voorbereiding Breda
Lid Commissie van Toezicht Gevangenis de Boschpoort te Breda
Voorzitter van het Juridisch Genootschap waar ?
Lid van de Tuchtcommissie Betaald Voetbal van de KNVB
Raio rechtbank Breda 11275
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 160382
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 160392
Rechter rechtbank Breda 190583
Kantonrechterplaatsvervanger Bergen op Zoom 290187-GOG301103
Kantonrechterplaatsvervanger Breda 290187-GOG301103
Kantonrechterplaatsvervanger Tilburg 290187-GOG301103
Kantonrechterplaatsvervanger Zevenbergen 290187-GOG301103
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 90688-GOG301103
CoŲrdinerend Vice-president Breda 010589
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 170691
CoŲrdinerend vice-president rechtbank Breda 30894-GOG301103
NU
Rotterdam CoŲrdinerend vice-president senior 010102
NEVENFUNCTIES
Lid Curatorium mr Gonsalvessprijs Den Haag 010105
Lid algemeen bestuur stichting "Nederlands Arbitrage Instituut" 010403
Lid Bestuur Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas (een samenwerking tussen de Juridische faculteit van de Erasmus Universiteit en de Rechtbank Rotterdam) 010803
Lid Raad van Advies Juridische Faculteitsvereniging Erasmus Universiteit Rotterdam 011000
Voorzitter Juridisch Genootschap arrondissement Rotterdam 011200
C240105 Voorzitter Permanente Begeleidingscommissie Archieven Gerechten 051002
(Herbenoembaar) Lid Commissie van Beroep Betaald Voetbal KNVB Zeist 071298-071207
C1997-161006 Hop bijbanenregister Rotterdam

A. van den 0935
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Erasmus Universiteit te Rotterdam 10466
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 270673
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 170675
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240676
Rechter rechtbank Utrecht 50877
Vice-president rechtbank Utrecht 130484
Vice-president rechtbank Rotterdam 261095
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 251197
NU
Rotterdam Vice-president
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


C.A.J. van den1050 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ?
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden 240685
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 130489-GOG221003


J.B.A. van den 1143 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Stafmedewerker Kamer van Koophandel. Rotterdam 1969
Advocaat en Procureur Rotterdam 1972
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 191179
Rechter rechtbank Rotterdam 101180
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 140285-GOG0080704
Raadsheer Hof Den Haag 291288-GOG221003
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010499
C080704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C080704 Hop bijbanenregister Hof Den Haag


E.M.M. mw.
6103
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam


B.J.0264
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1631
Raio rechtbank Assen 11089
Gerechtsauditeur rechtbank Arnhem 150995
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 150995
NU
Arnhem Gerechtsauditeur
Arnhem Rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


F.J.N.0720
NLRM 71
Adjunct-secretaris Huuradviescommissie Utrecht en Amersfoort 1951
Werkzaam Waterschap van de Linge te Geldermalsen II. secretaris 10553
Griffier rechtbank Haarlem 220463


J.C.A.1114
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 5024
Idem rechtbank Assen 18114
Substituut-griffier rechtbank Maastricht 250543
Rechter-plaatsvervanger Idem 120155
Rechter Idem 91258
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 40964
Waarnemend President Idem 70966
President Idem 90367
President permanente krijgsraad Nederlandse Antillen 180467
Raadsheer Hof Den Haag 40773
Vice-president Idem 231277
President-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Ned. voor de Zeemacht 130679


J.J.J.
6127
Raadsheer-plaatsvervanger Den Haag Hof
NU
Den Haag Hof Raadsheer 010204
C080704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-080704 Hop bijbanenregister Den Haag


M.0264 mw. Marjoleine
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
voorzitter Stichting JustKids Zutphen
Raio rechtbank Dordrecht 10488
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 10494
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10494
Kantonrechterplaatsvervanger Groenlo 101094-GOG020704
NU
Zutphen Rechter 051295
Groenlo Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Beheerouderling Hervormde/Gereformeerde Wijkgemeente Julianakerk Apeldoorn,
Voorzitter kerkenraad Hervormde/Gereformeerde Wijkgemeente Julianakerk Apeldoorn
Lid kerkenraad voor Algemene Zaken van de Gereformeerde Kerken in Nederland Apeldoorn
bestuurslid interkerkelijk gospelkoor The New Relations Apeldoorn
Voorzitter deputaatschap appelzaken Particuliere Synode Gelderland
Plaatsvervangend voorzitter deputaatschap appelzaken Particulier Synode Overijssel
Plaatsvervangend voorzitter deputaatschap appelzaken Particulier Synode Flevoland
C1997-020704 Hop bijbanenregister Zutphen


J.G.T.0144
NLRM 93 94 95 96 97 98 1633
Adjunct-directeur Gemeente Soest
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 190692
Rechter Utrecht 060194
NU
Utrecht Vice-president
NEVENFUNCTIES
Docent bestuursacademie Randstad Locato Maarssen
Voorzitter Stichting Bijbelkiosk-Arbeid
Bestuurslid Stichting Landelijk Ondersteuningsfonds
Lid Raad van Toezicht Evangelische Hogeschool te Utrecht
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


E.R. d'
NLRM 71
Raad Hoog Militair Gerechtshof 301265


dhr. mr. E.J.M. van
036260
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


H.H.1217
NLRM 71 80 87
Werkzaam P.O.D. Nijmegen 10545
Griffier Tuchtrechter van de prijzen Roermond 10446
Griffier kantongerecht Venlo 141160
Opdracht werkzaam griffier kantongerecht Boxmeer 60753
Kantonrechterplaatsvervanger Venlo 50465
Idem Boxmeer 20256
Idem Sittard 140356
Kantonrechter Sittard 181157
Kantonrechterplaatsvervanger Roermond 190975


I.P.A. van 0753 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Referendaris Hoge Raad 10982
Gerechtsauditeur Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 240386
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 10587
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 141188
Rechter rechtbank Den Haag 10590
Plaatsvervanger voorzitter raad van beroep ambtenarengerecht Den Haag 191291


M. mw.
260905 Plv. voorzitter Commissie voor bezwaarschriften gemeente Ermelo
Zittingen bezwaarcommissie Ermelo
121106 Verzoek Hop aan College: Wat zijn de exacte taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de onderstaande ambtelijk secretaris, afgesproken met het College van Burgemeester en Wethouders?
230106 Geschiedenis in Ermelo. Advies Commissie bezwaarschriften bezwaarschrift 190106 J. Hop tegen sloopvergunning gemeentehuis KENNELIJK niet ontvankelijk
031005-010906 Geschiedenis Ermelo J. Hop Ermelo eiser tegen college van Burgemeester en Wethouders gemeente Ermelo verweerder. Beslissing. De rechtbank (Mr. E.J.J.M. Weyers) recht doende: verklaart het beroep van Hop gegrond


E.H.0722
NLRM 80 87
Ministerie van Landbouw en Visserij 1948
Werkzaam bedrijfsleven 1953
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 260379
Gerechtsauditeur Idem 281179
Kantonrechterplaatsvervanger Groningen-Zuidbroek 40183
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 290284


J.W.M.0851
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Groningen 010792-GOG221003
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger 170692
NEVENFUNCTIES
Universitair docent staatsrecht Juridische Faculteit RU Groningen
Wethouder gemeente Eelde 03
Secretaris en Penningmester Stichting Onderzoek Gemeenten
fractievoorzitter Provinciale Staten Drenthe
plv. voorzitter Commissie van Beroep voor de Examens RUG Groningen
C1997-221003 Hop bijbanenregister Assen


A.C.0151 mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 1646 en 03 1643 Zie Enkelaar G.A.C.
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 081191
Rechter Amsterdam GOG231003
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger C221003-GOG041104
NU
Amsterdam Rechter
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amsterdam kantoor Froon Helmonds beŽdiging 1981
C1997-041104 Hop bijbanenregister


Ch.J. prof
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 151060


A.W.1253 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Chef-jurist Raad van State
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 150891
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 230991
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 151191
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 10792
Rechter rechtbank Maastricht 130293
Rechter Roermond 151097-GOG060404
Plaatsvervangend Voorzitter van de regionale Klachtencommissie federatie Midden-Limburgse Woningcorporaties
Plaatsvervangend Voorzitter van de geschillen adviescommissie van Woningbeheer Limburg
C000498-GOG060404
Roermond
en GOG in andere bijbanenregisters van rechtbanken


A.C. van
NLRM 71
Kantonrechterplaatsvervanger Arnhem 230669


C.J. van 0832
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam bedrijfsleven 10262
Leeuwarden Raio 10363
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 10763
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Leeuwarden 10965
Gerechtssecretaris rechtbank Leeuwarden 10166
Stagiaire Advocatenkantoor te Leeuwarden 10966
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Zwolle 10968
Substituut-griffier rechtbank Zwolle 130669
Gedetacheerd waarnemend griffier rechtbank Arnhem 11170
Plaatsvervangend officier van justitie arrondissementsparket Assen 11072
Arrondissementsofficier van justitie arrondissement Assen 170973
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse Groningen 31083


L.1111
NLRM 71 80
Advocaat en procureur Den Haag 0435
Voorzitter kamer tribunaal Haarlem 20346-10648
Waarnemend griffier rechtbank Haarlem 140546
Rechter-plaatsvervanger Idem 170946
Rechter rechtbank Rotterdam 10448
Vice-president Idem 51258
Waarnemend advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 111174


C.M.T.0350 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1653
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 280982
Rechter rechtbank Amsterdam 111084
Vice-president rechtbank Amsterdam 120392
President Hof Leeuwarden 110397-221003GOG
Amsterdam coŲrdinerend Vice-president 300894
NU
Amsterdam coŲrdinerend Vice-president Senior
NEVENFUNCTIES
Lid commissie aantrekken leden rechterlijke macht
Voorzitter gerechtsbestuur Amsterdam
432Bestuurslid stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"
C1997-041104 Hop bijbanenregister Raad van Discipline NOvA ressort Den Bosch
Voorzitter van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda den Bosch
Lid Lionsclub Rolduc
Secretaris Stichting Bejaardenzorg Rosmalen
C1997-221003 100506 Hop bijbanenregister Den Bosch6215 mw. mr. A.L.H. Ernes Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht
C221003 Hop bijbanenregister Maastricht  
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 29-1002 Universitair hoofddocent privaatrechtOpen Universiteit Nederland
Lid Onderzoeksschool Ius Commune
Lid college van beroep voor de examens Open Universiteit Nederland 010301 MedewerkerNederlands Tijdschrift voor Handelsrecht Medewerker Tijdschrift Praktisch Procederen


G.G. van 0736 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam en Alkmaar 1161
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100268
Rechter rechtbank Amsterdam 030372
Vice-president rechtbank Amsterdam 0 40179
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 010589
Raadsheer Hoge Raad 120290
NU
Hoge Raad Vice-president 180501
NEVENFUNCTIES
432 Bestuurslid stichting "Nederlands Arbitrage Instituut" 010190
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA 010198
Bestuurslid Stichting Museum Nieuwenkamp 010173
Rechter in het Benelux-Gerechtshof 010192
Voorzitter klachtencommissie ongewenste intimiteiten van de Hogeschool Holland Haarlem 010194
Bestuurslid Stichting Ondersteuningsfonds van de Nederlandse Orde van Advocaten 010195
C1997-310504 Hop bijbanenregister Hoge Raad

J.H.M.0954
NLRM 93 94 95 96 97 98 1663
Universitair hoofddocent Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 20692-GOG221003
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 030798
NEVENFUNCTIES
Universitair hoofddocent privaatrecht/Engels en Amerikaans recht
Docent Grotius academie/Insolad specialisatieopleiding Insolventierecht (onderdeel kredietopzegging) Docent cursus PAO Nijmegen over nieuwe financiŽle instrumenten (o.a. swaps)
Buitenlands deskundige bij verschillende hercodificatieprojecten (inbegrepen training van rechters en
universitaire docenten) in landen in Oost-Europa en AziŽ (ArmeniŽ, MongoliŽ. OekraÔne)
Voorzitter Stichting Tilburg Foreign Law Review
Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
Bestuurslid Stichting Europees Privaatrecht
Hoofdredacteur Electronic Review of Comparative Law
C1997-020704 100506 Hop bijbanenregister Den Bosch
Hoogleraar vermogensrecht en Europees privaatrecht
docent Insolad/Grotius Academie
docent Internationaal juridisch programma Katholieke Universiteit Nijmegen Nijmegen
nederlands deskundige law reform projecten in Oost-Europa en AziŽ
hoofdredacteur Electronic Journal of Comparative Law
bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
co-voorzitter Nederlands-Duitse Juristenvereniging Tilburg


M.J. van1030
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Alkmaar
Kantonrechterplaatsvervanger Hoorn 160266
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 80992-GOG130503
NU
Hoorn Kantonrechterplaatsvervanger


T.G.G. van Mw.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 191268


Y.J. Mw.
NLRM
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Secretaris sectie reclassering van de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing


M.E.F.H. van 0750
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 130976
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 221282
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 140284
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 180489
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Bosch 10195
Fungerend hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Den Bosch 10595
Rechter-plaatsvervanger Breda 200295-GOG221003
NU
Den Bosch parket waarnemend hoofofficier van justitie
NEVENFUNCTIES
(Waarnemend) Fungerend Officier van Justitie hoofdparket Politieregio Brabant Zuid-Oost
Algemeen Voorzitter Tuchtcommissie Betaald Voetbal KNVB Zeist
Bestuurslid Zwijsenstichting Tilburg Erve - M.E.F.H. van (Marc) - juristleden van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991Tafel Zutphen - Officier van Justitie te Zutphen
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


F. VAN
NLRM
NU
Middelburg parket Officier van Justitie
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


J.J. van
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1678
Advocaat te Amsterdam Amsterdam Houthoff '70
NU
Amsterdam Kantonrechterplaatsvervanger 151179
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amsterdam kantoor Houthoff Advocaat, Lid maatschap Houthoff Advocaten & Notarissen
Secretaris Raad van Beroep van de Ned. Mij tot Bevordering van de Tandheelkunde Vereniging Tuchtrechtspraak
432 Arbiter stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"
C1997-041104 Hop bijbanenregister Alkmaar


J.R. van 091262 Mw.
NLRM 96 97 98 1684
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 010198 BENOEMING KB97005640
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 021095-GOG221003
Den Bosch Rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


C.M. van 0155 Mw.
NLRM 98 1688
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 270897
NEVENFUNCTIES
Medewerkster Ministerie van Justitie
C1997-221003 Hop bijbanenregister Dordrecht
ressortjurist forensisch psychiatrische diensten Arnhem
universitair docent Rijksuniversiteit Leiden Leiden 01-1097
Bestuurslid Stichting "Pro Justitia" te Amsterdam Amsterdam 30-0103
bestuurslid sectie Forensisch Psychiatrie van de Nederlandse V Utrecht 010996


G.B. van 0545 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1686
Advocaat en Procureur te Haarlem 11169
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 60678
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 180679
Rechter rechtbank Utrecht 230780
Kantonrechterplaatsvervanger Utrecht 140585
NU
Utrecht Vice-president 220486
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


J. van der 0803
NLRM 71
Advocaat en Procureur Amsterdam 1927-1930
Werkzaam Ned. waarnemend Gouvernement Belastingdienst 0730
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Amsterdam 0147
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 290748
Rechter Idem 110651
Vice-president idem 280164


P.J.0549
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ? 03
NU
Terborg Kantonrechterplaatsvervanger 210185-GOG020704
Zutphen Rechterplaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Doetinchem kantoor Remmelink beŽdiging 1975
Lid Klachtencommissie Graafschap College Doetinchem 07-1102
C1997-020704 Hop bijbanenregister Zutphen


G.L.M. van den
NLRM 6246
NU
Maastricht Raio 011002
Webmaster Stichting Stedenband Maastricht -Rama (Nicaragua)
C221003-080704 Hop bijbanenregister Maastricht


C.1036
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 1698
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 120790
NEVENFUNCTIES
Buitengewoon lid octrooiraad Ministerie van Economische Zaken
Plaatsvervangend Lid Octrooiraad
Geeft jaarlijks een cursus octrooirecht aan kandidaat octrooigemachtigden. In de toekomst zal de cursus waarschijnlijk in dienstverband worden opgenomen
C1997-GOG150507 Hop bijbanenregister Den Haag


dhr. mr. R.A. Eskes
Zutphen Gerechtsauditeur 2006-10-01
Zutphen Rechter-plaatsvervanger 2006-10-01
NU
Zutphen Rechter 2007-10-01
C150507-221007 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C150507-221007 Hop bijbanenregister Zutphen
Aandachtsvestiging!
Klacht J. Hop te Ermelo (Nederland) tegen ongegrond verklaarde wraking Rechtbank Zutphen bij de Verenigde Naties
Onomstotelijk staat vast dat J. Hop VOOR de hoorzitting d.d. 5 november 2007 GEEN PROCESDOSSIER heeft gekregen! VOOR de hoorzitting d.d 5 november 2007 heeft Hop ook GEEN KENNIS gekregen van alle argumenten en alle bewijsstukken die aan de Rechtbank Zutphen zijn voorgelegd. De werkwijze van de Rechtbank Zutphen jegens J. Hop is in strijd met 6 EVRM en artikel 14 BUPO
701 Productie 1. Oproep Rechtbank Zutphen voor hoorzitting zonder PROCESDOSSIER voor Hop in strijd met 6 EVRM en artikel 14 BUPO
702 Productie 2. Brief J. Hop 15 oktober 2007 met verzoek om toezending namen rechters binnen 1 week na dagtekening
703 Productie 3. Brief griffier 18 oktober 2007 met de namen van de drie rechters: (25) Mr. R.A. Eskes, (42) Mr. D. Vergunst (43) Mevrouw Mr. I.G.M.Th Weijers-van der Marck die de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop op 5 november 2007 om 09:30 uur behandelen
704 Productie 4. Wraking Hop drie rechters: (25) Mr. R.A. Eskes, (42) Mr. D. Vergunst (43) Mevrouw Mr. I.G.M.Th Weijers-van der Marck
705 Productie 5. Brief Rechtbank Zutphen aan J. Hop waarin Hop wordt meegedeeld dat hij zijn verzoek tot wraking nader moet motiveren
706 Productie 6. Proces-verbaal zaaknummer 89285 KGRK 07-665 Rechtbank Zutphen mondelinge behandeling wrakingsverzoek Hop
707 Productie 7. Pleitnotities Hop met nadere motivering wraking drie rechters: (25) Mr. R.A. Eskes, (42) Mr. D. Vergunst (43) Mevrouw Mr. I.G.M.Th Weijers-van der Marck die de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop op 5 november 2007 om 09:30 uur behandelen
708 Productie 8. Wraking Hop 3 rechters rechtbank Zutphen ONGEGROND verklaard op 5 november 2007 zaaknr. 89285 KGRK 07-665
709 Geschiedenis! Procedure Rb Zutphen tegen Hop hoorzitting zonder PROCESDOSSIER voor Hop in strijd met 6 EVRM en artikel 14 BUPO
Omroep Gelderland 180608 Alles uit de kast, informatieve TV uitzending over het wraken van de kinderrechter
710 Geschiedenis! Klacht J. Hop Ermelo (Nederland) tegen ongegrond verklaarde wraking Rechtbank Zutphen bij de Verenigde Naties
   

 


A.J.P. van 0864
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris Klachtencommissie stichting De Vluchtheuvel te Woerden
Raio rechtbank Rotterdam 10491
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10494
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10195
Rechter Rotterdam 010196-GOG070405
NU
Den Haag Vice-president 01-09-2002
C070405 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-070405 Hop bijbanenregister Den Haag


P. mw.
1708
NU
Rotterdam Rechter 010902
C070405 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-070405 Hop bijbanenregister Rotterdam


?
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
C000305 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister Arrondissementsparket Arnhem
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


G.J.J.M.
NU
Zwolle rechter 010902
NEVENFUNCTIES
Voorzitter ouderraad Basisschool De Triangel Lelystad 230903
C000002-010704 Hop bijbanenregister Zwolle-LelystadR.B. mw.
Den Bosch Rechterplaatsvervanger
C100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


N.E.H. van prof
NLRM 71
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 240668


I.M. mw.
6307
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger GOG060704
NU
Maastricht Rechter 010104
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-060704 Hop bijbanenregister Maastricht


B.J. van Hilversum 230959
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
Adviesfunctie bij de Stichting Beroepskleding Amsterdam gevestigd te Amsterdam
Rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 011186
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 11092
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 60193
Rechter rechtbank Amsterdam 211293
Programmaleider bestuursrecht bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
Vice-president arrondissementsrechtbank Amsterdam
NU
20 Raad van State Staatsraad i.b.d. 2001
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-000703 J. Hop bijbanenregisters Amsterdam/Den Haag


C.M. Mw
Arnhem Hof raadsheer 030502
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Fonds Natuur en Milieu
Auteur diverse vakbladen
Inleider/docent diverse seminars e.a.
C221003-010704 Hop bijbanenregister Arnhem

D.M. van Etten
Plv.lid-verpleegkundige CMT 368
GGZ verpleegkundig specialist


N.J.M. van 0545
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1713
Advocaat te Tilburg
Rechter rechtbank Utrecht 40285
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 231183
Hof Den Bosch raadsheer 101193
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 101193-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 230290-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 200194-GOG221003
NU
Den Bosch Hof Vice-president 010902
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie BOPZ en wet klachtrecht cliŽnten gezondheidszorg Stichting de Opbouw te Utrecht
Voorzitter Stichting Fonds Mevrouw FS Konijn te Amsterdam
Bestuurslid Landelijke Stichting relaties gedetineerden te Tilburg
Lid Kerkbestuur Parochie H Lambertus te Vorstenbosch
C1997-030704 Hop bijbanenregister Den Bosch


S. VAN mw.
1718
NU
Amsterdam Rechter
C221003-041104 Hop bijbanenregister Lid van de oecumenische werkgroep Arnhem Noord-Oost
Lid van de recreatiecommissie tennisvereniging ALTB te Arnhem
Voorzitter kerkelijk fonds Stichting Anthoniushuis Arnhem
Penningmeester Orgelfonds van de RK Parochie Sint Joh. de Doper Arnhem
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van beroep voor katholiek voortgezet en beroepsonderwijs
Voorzitter geschillencommissie Medezeggenschapsraad Katholieke Universiteit Nijmegen
Lid klachtencommissie Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland


M.J.M.
NLRM03
Zutphen Rechterplaatsvervanger
C221003 Hop bijbanenregister
Zutphen


J.P.0846
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ? 03
Bestuurslid Moestuin Vereniging Klein Westland te Leek
Voorzitter Stichting De Warenburg voor Chr Voortgezet Onderwijs te Leek
Voorzitter commissie klachtbehandeling Hendrik van Boeijenoord te Assen
Secretaris Dagelijks bestuur Stichting Vredewold te Leek
Voorzitter Klachtencommissie BOP2 Hendrik van Boeyenoord te Assen
voorzitter klachtencommissie seksuele intimidatie De W Leek
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 280885
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 280885
Groningen rechter 250587
Groningen Kantonrechterplaatsvervanger 080291
Zuidbroek Kantonrechterplaatsvervanger 080291
NU
Groningen Vice-president 011003
NEVENFUNCTIES
Secretaris Dagelijks bestuur Eigen fondsen Stichting huisvesting Vredewold te Leek
secretaris Raad van Toezicht van de Stichting Vredewold Leek
secretaris Raad van Toezicht Stichting Ouderen Voorzieningen Leek
lid commissie van Toezicht bij de Penitentiare Inricht Ter Apel
lid(beklagrechter) beklagcommissie bij de Penitentaire inrichting Ter Apel
Extern vertrouwenspersoon RSG De Borgen Leek
C1997-150504 Hop bijbanenregister Groningen


P.0155
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ? 03
Raio rechtbank Arnhem 10184
Substituut-officier van justitie arrondissementsparket Almelo 70489
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Almelo 60490
Arrondissementsofficier van justitie arrondissementsparket Rotterdam 011092
Arrondissementsofficier van justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 010596
NU
Arnhem ressortparket Plaatsvervangend Hoofdadvocaat-generaal
NEVENFUNCTIES
Lid strafcommissie KNLTB
Lid raad van adviseurs SSR
C1997-011203 Hop bijbanenregister Ressortparket Arnhem


J.H.A.C.1256 Drs.
NLRM 94 95 96 97 98 04 1747
Stafjurist Raad van State
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 10194
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 10194
Rechter Alkmaar 020395
NU
Alkmaar Vice-president 300102
NEVENFUNCTIES
Secretaris Amateurtoneelgroep Venster Amsterdam 010401
C130503-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar


B.H. van 0406
NLRM 71
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 111039
Idem Arnhem 300841
Substituut-officier van justitie rechtbank Arnhem 260144
Auditeur-militair 2e militair arrondissement Arnhem 40649
Auditeur-militair 1e arrondissementskrijgsraad Arnhem 10765
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch en Den Haag 230665
Fiscaal-plaatsvervanger permanente krijgsraad Nederland voor de Zeemacht 11065


G. van 1117
NLRM 71 80
Werkzaam Commissie Onteigeningsvergoedingen1048
Werkzaam Ministerie van FinanciŽn in IndonesiŽ 0749
Werkzaam bedrijfsleven in IndonesiŽ 180752-180458
Werkzaam Ministerie van Justitie1158
Substituut-griffier Hof Den Haag 120360
Griffier Idem 221270


H.G. van 0713
NLRM 71
Werkzaam Crisistuchtrechtspraak 11041
Werkzaam Staatstoezicht op Ziekenfondsen 201141
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 151242
Substituut-officier van justitie rechtbank Amsterdam 50455
Substituut-officier van justitie arrondissement Amsterdam 10157
Auditeur-militairplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch, Arnhem en Den Haag 230665
Officier van justitie Idem 60466


A.M.S.P.0946 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 1750
Advocaat te Haarlem kantoor Evers, Meijer & Thijssen beŽdiging 1971
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 80992
NU
Haarlem Rechter 251095
NEVENFUNCTIES
Lid van de Raad voor de Rechtsbijstand Amsterdam
C2001-020904 Hop bijbanenregister Haarlem


J.H.J.
6346
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
C221003-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


M.F.A. mw.
1749
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010102
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 150803
C080704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-140904 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam

S.M.0364 Mw.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 10396-GOG221003
Advocaat te Almelo kantoor Kienhuis Plaggemars beŽdiging 1994

A.M.1234 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting Valentijn te Nunspeet Opvang van minderjarige alleenstaande Asielzoekers
Bestuurslid Vereniging Lau Mazirel (Vereniging tot ondersteuning en belangenbehartiging van mensen met Nomadische cultuur) te Amsterdam
Bestuurslid Stichting Strada Deventer (hulpverleningsorganisatie) per 1393
Lid begeleidingscommissie Project Opvoedingssystemen RIJ Den Engh
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 220480
Rechter rechtbank Groningen 150389
Rechter rechtbank Zwolle 161091
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 240402
Kantonrechterplaatsvervanger Steenwijk 240492
Kantonrechterplaatsvervanger Zwolle 240492
Vice-president rechtbank Zwolle 20692
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 161283
Kantonrechterplaatsvervanger Lelystad 10190
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 010702
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Muziekfestival Natuurpark Lelystad later Uitgast
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad

000 De A.M. Everts-norm. Weet u het verschil tussen een advocaat die volgens deze kinderrechter in haar beschikking "hoewel behoorlijk opgeroepen, NIET is verschenen vervolgens iets verderop in haar beschikking WEL is verschenen


W.N.0157 Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
Lid Klachtencommissie seksuele intimidatie openbaar voortgezet onderwijs te Zwolle
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 301090
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 260291-Ontslag
Kantonrechterplaatsvervanger Steenwijk 260291
Kantonrechterplaatsvervanger Zwolle 260291
Rechter Zwolle 150891
NU
Zwolle Vice-president 030798
Lelystad Kantonrechterplaatsvervanger 010194
Deventer Kantonrechterplaatsvervanger 161293
NEVENFUNCTIES
Waarnemend Voorzitter Klachtencommissie politie regio IJsselland
Voorzitter bezwarencommissie Personeel Hogeschool Windesheim
Plaatsvervangend lid Geschillencommissie Fusiegedragsregels Den Haag
NMI-geregistreerd mediator
Plaatsvervangend voorzitter Kamer Primaire Sector in het Tuchtcollege van het Productschap Pluimvee en Eieren Zoetermeer
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle-Lelystad


H.C.0933
NLRM 80
Administrateur van Saba 1962
Substituut griffier gerecht in eerste aanleg CuraÁao 0964-0765
Substituut-griffier Hof van Justitie Nederlandse Antillen 0769
Hoofd Centraal Bureau voor Personeelszaken van de Nederlandse Antillen 0170
Griffier Hof van Justitie Nederlandse Antillen 0973
Lid-plaatsvervanger Idem 0973
Lid Idem 0576


B.M.R.0861 Mw.
NLRM 94 95 96 97 98 1765
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger 161293
NEVENFUNCTIES
Docente Europees recht aan de KU Nijmegen
Lid CDA werkgroep Europa commissie buitenland CDA en sectie buitenland VCDA Vrouwenberaad
C1997-280804 Hop bijbanenregister Breda


?
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
C000305 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister Arrondissementsparket Arnhem
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?

F.M.M. van Exter
Lid-geneeskundige CMT 368
Huisarts
Arts bij “De Compaan” te Den Haag
Lid PAOH Doelgroep commissie van de Boerhaave Commissie te Leiden
Plv. lid beroepscommissie raad voor strafrechtoepassing en jeugd-bescherming


P.I. van der 0135
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1766
Hoofd sectie Logistiek Koninklijke Landmacht
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Den Bosch 81287
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250291
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 240492
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


M. van 1165 Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Rotterdam 10494
Rotterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


H.R.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 70874
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 040478
Amsterdam Kantonrechterplaatsvervanger 190165
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-140904 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam

 

 

Publicatie nevenfuncties rechters & Officieren van Justitie op internet door Hop sloeg in als een bom


(210) 1998 CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(329) CDA Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn registers nevenfuncties rechters beter gaan functioneren"
(276) Met de publicatie van hun rechter bijbanen is de(CHRISTELIJKE) advocaat die ook het bijbaantje rechter vervuld niet zo blij
(50) Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen). Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan......... schrijft vervolgens de volgende CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(53) Jeugdzorgindustrie Nederland opende zelfs een helpdesk om jeugdzorgpersoneel tegen Hop bij te staan met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen
(griffier) Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG opende ook al een helpdesk tegen Hop om ambtenaren en gemeenten bij te staan
Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen".
Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.
Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.
Informant Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.