CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland

bjz01099530 Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland, Westersingel 4, 8913 CK Leeuwarden
bjz01099530 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Friesland, Westersingel 4, 8913 CK Leeuwarden
000 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland
OUDERS LET OP! Wat er ook gebeurt blijf altijd rustig en kalm en procedeer systematisch en procedureel.
Ga NIMMER met jeugdzorg in gesprek als u niet eerst over alle stukken beschikt.
Verwijs systematisch naar: Schending 6 EVRM, schending Equality of arms, schending HVRM Mc. Michael door SBJNB.
Bij een of meer van bovengenoemde schendingen van mensenrechten wijs op het artikel "Beesten" in de jeugdzorg.

 

 

 

Ellen van der Ploeg: "Ik heb er een behoorlijke tijd aan moeten werken, mijn leven weer een beetje te organiseren, na de puinhopen die de Raad en de Jeugdzorg bij me achter hadden gelaten. Nu ik zelf pleegkinderen heb, merk ik op dat er sinds al die jaren nog niet veel is verandert, erg triest   

Hallo, meneer. Ik lees vol bewondering jullie site en kom in het "zwartboek" een erg bekende naam tegen van een medewerkster van de Raad van de Kinderbescherming, nl. mw Ans Hogendorp. Deze medewerkster van de Raad van de Kinderbescherming, haalde mij uit een pleeggezin en dumpte mij met volle verstand met elf jaar in een psychiatrische inrichting en gaf hierbij het commentaar dat ik "in de war" zou zijn. Geen mooie termen in de psychiatrie.(Niet meer bij de realiteit zijn en denken dat je alles bent behalve jezelf....) Dit was volledig onterecht en nu ik zelf een pleegouder ben en veel tegen vreemde feiten aanloop, ben ik met mijn internetpagina altijd op zoek naar info omtrent zaken in de jeugdhulpverlening. Ik heb uw pagina net bekeken en schrok dan ook de naam van deze mevrouw in het zwartboek tegen te komen, al zal dit zeer zeker terecht zijn. Ans Hogendorp was in de periode dat ik door haar werd afgezet in deze gesloten inrichting werkzaam bij de Raad te Leeuwarden, dit was omstreeks 1987. Ik denk er wel eens over hier nog eens werk van te gaan maken, aangezien ik op mijn jonge leeftijd niet kon verweren en de Raad mijn moeder zo voor het blok hadden gezet, dat ze niet anders durfde dan in te stemmen.Nu ben ik een volwassen vrouw en zou hierover mijn mond wel eens open willen trekken. Ik vraag me af of dit allemaal maar zo mag, wat de Raad allemaal voor trucjes uithaalt. Bij mij is het allemaal in twee uren gebeurd en zelfs de huisarts werd onder druk gezet om een verklaring af te geven dat ik niet goed snik was, terwijl de beste man mij in zeker geen jaar had gezien en ik een pientere meid was....rara..! Mijn vader haalde vervolgens de huisarts over zijn bureau en de arme kerel durfde niets te zeggen, hij had tegen de Raad gewoonweg niets in te brengen waarschijnlijk. Inmiddels wel een andere huisarts genomen, dat begrijpt u vast, hihi! Ik heb er een behoorlijke tijd aan moeten werken, mijn leven weer een beetje te organiseren, na de puinhopen die de Raad en de Jeugdzorg me achter hadden gelaten. Nu ik zelf pleegkinderen heb, merk ik op dat er sinds al die jaren nog niet veel is verandert, erg triest. Als jullie meer info hebben over Ans Hogendorp, zou ik deze graag willen ontvangen, als jullie dit willen doen, heel graag!  Succes met jullie gewaagde pagina, echt te gek!!  Ga lekker door zo, ik ga de pagina linken!!

Met vriendelijke groet,

Ellen van der Ploeg  

   

 

bjz01099530 Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland, Westersingel 4, 8913 CK Leeuwarden
bjz01099530 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Friesland, Westersingel 4, 8913 CK Leeuwarden
UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
PERS Persberichten en aandachtsvestigingen! Wilt u meehelpen om aan deze informatie zoveel mogelijk bekendheid te geven?
134 Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
000 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland
676 Procederen met Hop tegen jeugdzorg Friesland! Van zes kinderen gaat de OTS eraf. SBJF niet blij met Hop
121 Stasi werkwijze in strijd met het negende gebod zonder hoor en wederhoor representatief voor werkwijze Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland onder algemeen directeur mw. drs. B.A. Katee! Mw. drs. B.A. Katee opnieuw in de fout met het onbevoegd weigeren van Hop als belangenbehartiger familie H. bij de Interne klachtencommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland
256 Ellen van der Ploeg over de puinhopen die de Raad en de Jeugdzorg bij haar achter hadden gelaten

top
Censuur in Nederland
Stem Groep Hop in 2014