CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

257 De Schoemaker-norm. De rechtbank rekent verdachte zwaar aan dat hij halsstarrig blijft weigeren mee te werken aan een terugkeer van de minderjarige, blijft weigeren openheid van zaken te geven, en dat hij er blijk van geeft de belangen van de moeder en het kind ernstig te minachten en dat hij een arrest van het Gerechtshof Leeuwarden van 20 september 2000 naast zich neerlegt. Verklaart verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van zes jaren. LJN-nummer: AL8411  Zaaknr: 19.830372-02

De norm. Als vader kinderen ontvoert wordt de vader hardhandig door politie en Justitie aangepakt als moeders kinderen ontvoeren gaan zij vrijuit en worden deze praktijken door kinderbeschermers en rechtbanken afgedekt

 

Een man uit Makkum die zijn 6-jarige dochter probeerde te ontvoeren, wordt na een wilde achtervolging door de politie in Groningen klemgereden

De Telegraaf 23 juli 2004

"Dit leed had voorkomen kunnen worden" Grote foto's en koppen in de krant. Een man uit Makkum die zijn 6-jarige dochter probeerde te ontvoeren, wordt na een wilde achtervolging door de politie in Groningen klemgereden (210704)  Maar wat voor drama heeft zich werkelijk afgespeeld achter dit verhaal? Een vader die door het lint gaat omdat moeder weg is met de kinderen? Iemand die in de buurt woont en bij het minste of geringste de politie belt? Ik woonde bij dit gezin in de buurt en heb ze van nabij gevolgd. Ik heb hun drie prachtige, welopgevoede kinderen zien opgroene en heb op ze gepast. Beide ouders hebben het moeilijk gehad en hebben het nog steeds moeilijk. De hulp die ze verdienden hebben ze niet gehad. Waarom kreeg de vader niet de juiste hulp, zodat moeder met een beetje begeleiding verder kon met haar gezin? Nu is het waarschijnlijk te laat. Ik vraag me af waar de Raad voor de Kinderbescherming mee bezig is. Dit is de zoveelste misser. Dat de vader zo door het lint is gegaan had absoluut voorkomen kunnen worden. Wat gaat er nu in hemelsnaam met de kinderen gebeuren? Drachten, W. Beintema.

 

Een arrestatieteam van de politie heeft gisterenavond in Den Oever een einde gemaakt aan een ontvoering van een achtjarig meisje

De Telegraaf, door Eric van Staten

ALKMAAR - Een arrestatieteam van de politie heeft gisterenavond in Den Oever een einde gemaakt aan een ontvoering van een achtjarig meisje. Om even voor acht uur kwamen vier mannen, onder wie de 28-jarige vader van het kind, uit de woning aan de Hofstraat waar ze zich gistermiddag hadden verschanst.

Op het moment dat de mannen in de voor de deur gereedstaande goudkleurige Mercedes wilden stappen werden ze van twee kanten klem gereden en overmeesterd. "Ik wil mijn vader nog even gedag zeggen", schreeuwde de kleine meid, terwijl de man in de boeien werd geslagen en werd afgevoerd. Het meisje, die door alle commotie totaal over haar toeren was en door politiemensen werd opgevangen, werd gistermiddag omstreeks 14.00 uur vanuit de woning van haar oma aan de Brouwerij in Alkmaar-Noord tegen haar wil werd meegenomen. Ze was daar aan het logeren omdat haar moeder met vakantie was. Drie mannen, onder wie de vader, stopten het kind in de Mercedes en gingen er vervolgens razend snel vandoor.

De politie startte onmiddellijk een klopjacht, maar betrachtte daarbij de nodige voorzichtigheid omdat de oma, de moeder van de vader van het kind, had gezien dat tenminste twee kidnappers over een wapen beschikten. Op strategische punten in Noord-Holland-Noord werd met surveillance-auto's gepost. Uiteindelijk bleek dat de gijzelnemers via de A7 in de richting van de Afsluitdijk waren gereden. Onderweg zou zelfs nog even gestopt zijn om bij een tankstation, om voor het meisje wat lekkers te kopen. In Den Oever stopten de drie mannen met het kind bij een woning aan de Hofstraat. Een adres dat in het vissersplaatsje wordt omschreven als een locatie waar regelmatig drugs worden verhandeld.

Telefonisch werd door de politie diverse malen contact gelegd met de vader. Hij bleek niet bereid zijn kind aan de politie over te dragen. Rond kwart voor acht verliet plotseling een jong stel de woning. Door omstanders omschreven als kennissen van de hoofdbewoner, Jan K. Even daarop kwam het ontvoerde meisje huppelend naar buiten, direct gevolgd door de vier mannen, onder wie haar vader. Zonder veel verzet konden ze overmeesterd worden. Bij hun arrestatie waren de ontvoerders ongewapend. Vermoed wordt dat relationele problemen ten grondslag liggen aan de ontvoering. Het meisje is gisteravond aan haar oma overgedragen

 

Rechtbank Assen rekent hardhandig af met kinderontvoerder Hadi D

 

Als norm op mijn internetsites wordt gesteld de uitspraak van de rechtbank Assen waarbij een kinderontvoerder wordt opgesloten totdat ontvoerde kinderen zijn teruggebracht

Het gevaar! Als moeders kinderen ontvoeren en vervolgens ongemoeid worden gelaten dan betekent dat er in Nederland met twee maten wordt gemeten OM VADERS TE ONDERDRUKKEN! (185)

Het gevaar! Als vaders niet geschikt zijn voor omgang met hun kinderen omdat zij omgang met een rechterlijke beschikking willen afdwingen dan betekent dat er in Nederland met twee maten wordt gemeten OM VADERS TE ONDERDRUKKEN! (136)

Het gevolg! Zolang er in Nederland met twee maten wordt gemeten zullen kinderontvoeringen blijven toenemen dus de oplossing ligt in het in aanpakken van hulpverleners en rechters die "kinderontvoeringen" goedpraten en afdekken. Ik ben dan ook van mening dat zulke personen (linken toepassen) ook opgesloten moeten worden om het probleem "kinderontvoeringen" uit te bannen. J. Hop.

 

Contactjournaal

000000-heden Periode dat Hadi vast zat/zit in een Justitiecel na ontvoering van Hamza Borkhuis
141003 Beschikking rechtbank Assen Hadi D. krijgt opnieuw zes jaar voor ontvoering van zijn zoon Hamza Borkhuis
Bewijsmiddelen OM: De beschikking vermeld GEEN bewijsmiddelen, het bewijs is kennelijk NIET openbaar!
Verweer Hadi D.: De beschikking vermeld geen verweer Hadi D., zijn verweer is kennelijk NIET openbaar
090703, 120803, 300903 Hoorzittingen rechtbank Assen
120803 OvJ Mr. M.H. Geerds (27) wil in deze strafzaak Hadi D. na 6 jaar cel opnieuw vervolgen.
200900-080403 Nieuwe tenlastelegging tegen Hadi D.: "hij de periode van 20 september 2000 tot en met 08 april 2003, te Assen, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, opzettelijk een minderjarige, te weten Hamza Borkhuis, geboren in 1997, heeft onttrokken aan het wettig over die minderjarige gesteld gezag, immers heeft verdachte daar toen tezamen en in vereniging met anderen of een ander, voornoemde minderjarige ondergebracht gehouden ergens in Algerije, in elk geval op een plaats onbekend aan mevrouw [naam betrokkene], zijnde degene die het wettig gezag over genoemde minderjarige uitoefende."
000000-000000 Periode dat Hadi vast zat/zit in Justitiecel (Memo 200900-080403 Nieuwe tenlastelegging tegen Hadi D.)
080600 Hadi S. wordt veroordeeld conform arrest Hof Leeuwarden
100999 Veroordeling Hadi S. voor ontvoering van Hamza Borkhuis op grond van artikel 279 Sr. Zes jaar!
000099 Hadi D. wordt gearresteerd in Frankfurt
100799 Moeder Ina Borkhuis wordt bewerkt met een stroomstok en haar kind wordt door de vader ontvoert
000000 Het is mij niet bekend of er een omgangsregeling was op basis van een beschikking van een rechtbank of dat de moeder instemde met omgang tussen kind en vader zonder rechterlijke beschikking. Het wordt bijzonder op prijs gesteld indien mevrouw Ina Borkhuis deze site leest mij afschrift van zo'n beschikking omgangsregeling zou willen toesturen?

 

Beschikking Rechtbank Assen tegen Hadi D.

LJN-nummer: AL8411  Zaaknr: 19.830372-02

Datum uitspraak: 14-10-2003

Soort zaak: Straf

RECHTBANK VAN HET ARRONDISSEMENT ASSEN

STRAFVONNIS van de Meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

Hadi D,
geboren te [geboorteplaats verdachte] in 1970,
verblijvende in [verblijfplaats verdachte].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 09 juli 2003, 12 augustus 2003 en 30 september 2003.

De verdachte is verschenen, en werd op 30 september 2003 bijgestaan door mr. S. Karkache, advocaat te Rotterdam.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. M.H. Geerds. (27)
De vordering houdt in: een gevangenisstraf voor de duur van 6 jaren met aftrek ex artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht.

TENLASTELEGGING

De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

hij in of omstreeks de periode van 20 september 2000 tot en met 08 april 2003, te Assen, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, opzettelijk een minderjarige, te weten Hamza Borkhuis, geboren in 1997, heeft onttrokken aan het wettig over die minderjarige gesteld gezag en/of aan het opzicht van degene die dat gezag desbevoegd over die minderjarige uitoefende, immers heeft verdachte daar toen tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, voornoemde minderjarige ondergebracht en/of ondergebracht gehouden ergens in Algerije, in elk geval op een plaats onbekend aan mevrouw [naam betrokkene], zijnde degene die het wettig gezag over genoemde minderjarige uitoefende.

ONTVANKELIJKHEID OPENBAAR MINISTERIE

Verdachte is bij arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden van 8 juni 2000 veroordeeld, onder meer en voor zover hier van belang, ter zake het op 10 juli 1999 medeplegen van opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het wettig over hem gestelde gezag als bedoeld in artikel 279 Sr. Verdachte wordt thans weliswaar vervolgd voor overtreding van datzelfde artikel 279 Sr., gepleegd met betrekking tot dezelfde minderjarige, maar de tenlastelegging ziet op een andere periode, te weten die van 20 september 2000 tot en met 8 april 2003 en doelt naar het oordeel van de rechtbank op onttrekken in de zin van onttrokken houden. Er is sprake van een ander strafbaar feit gepleegd in een ander periode en van dubbele vervolging wegens hetzelfde feitelijke gebeuren in de zin van art. 68 Sr. is derhalve geen sprake.
De officier van justitie is ontvankelijk in zijn vervolging.

BEWIJSMIDDELEN

Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht door de inhoud van deze bewijsmiddelen, waarop de hierna te vermelden beslissing steunt, wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen, dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat

hij de periode van 20 september 2000 tot en met 08 april 2003, te Assen, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, opzettelijk een minderjarige, te weten [naam minderjarige], geboren in 1997, heeft onttrokken aan het wettig over die minderjarige gesteld gezag, immers heeft verdachte daar toen tezamen en in vereniging met anderen of een ander, voornoemde minderjarige ondergebracht gehouden ergens in Algerije, in elk geval op een plaats onbekend aan mevrouw [naam betrokkene], zijnde degene die het wettig gezag over genoemde minderjarige uitoefende.

De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring.

De verdachte zal van het meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen acht.

KWALIFICATIE

Het bewezene levert op:
Opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het wettig over hem gestelde gezag,
strafbaar gesteld bij artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank overweegt hierbij dat blijkens jurisprudentie van de Hoge Raad "onttrekken" zowel kan bestaan uit het wegvoeren van de minderjarige als uit het onttrokken houden van deze minderjarige aan het wettig gezag of het bevoegd opzicht.

STRAFBAARHEID

De rechtbank acht verdachte te dezer zake strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

STRAFMOTIVERING

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking:

- De aard en de ernst van het gepleegde feit.

- De omstandigheden waaronder dit is begaan.

- Hetgeen de rechtbank is gebleken omtrent de persoon van de verdachte.

- De eis van de officier van justitie.

- De inhoud van het verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen
documentatieregister d.d. 31 december 2002.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een zeer ernstig strafbaar feit. Hoe ernstig de wetgever het onttrekken van een minderjarige aan het wettig gezag wenst te bestempelen, komt tot uitdrukking in de maximumstraf: 6 jaar gevangenisstraf als het kind ouder dan 12 jaar is en zelfs 9 jaar bij een kind dat jonger is.

De rechtbank rekent verdachte zwaar aan dat hij halsstarrig blijft weigeren mee te werken aan een terugkeer van de minderjarige, blijft weigeren openheid van zaken te geven, en dat hij er blijk van geeft de belangen van de moeder en het kind ernstig te minachten en dat hij een arrest van het Gerechtshof Leeuwarden van 20 september 2000 naast zich neerlegt.

De rechtbank is op grond van genoemde feiten en omstandigheden van oordeel, dat in dit geval niet kan worden volstaan met een andere straf dan gevangenisstraf van de hierna te vermelden duur.

TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN:

De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10 en 27 van het Wetboek van Strafrecht.

DE BESLISSING VAN DE RECHTBANK LUIDT:

verklaart bewezen, dat het tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door verdachte is begaan.

Stelt vast, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert het strafbare feit zoals hierboven is vermeld.

Verklaart verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt verdachte te dier zake tot:

een gevangenisstraf voor de tijd van zes jaren.

Beveelt, dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en/of voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.


Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Schoemaker, (39) voorzitter en mr. E. van der Herberg (28) en mr. J.E. Münzebrock, (33) rechters, in tegenwoordigheid van J. Bos, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 14 oktober 2003.

 

 

Ouders BOYCOT het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming

Een boycot is, in de oorspronkelijke zin, het verbreken van (handels)relaties met een land, een bedrijf of een individu. In de brede zin is het ook een verzaking om iets te doen, bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om een statement te maken. De redenen van een boycot kunnen van politieke aard zijn of dienen om een vorm van wraak uit te oefenen of iemand te isoleren. Het woord ontstond in Ierland, waar de hardvochtige Engelse rentmeester Charles Cunningham Boycott (1832–1897) zo door zijn pachters werd gehaat, dat zij hem in 1879 volledig isoleerden.

Bekende (oproepen tot) boycots in de geschiedenis zijn o.a.
- de oproep van de Indiase leider Mahatma Gandhi om geen Engelse producten te kopen.
- de Montgomery-busboycot die begon in 1955 en leidde tot het einde van de rassenscheiding in bussen.
- de olieboycot van OPEC-landen tegen westerse landen die Israël hadden bijgestaan in de Jom Kippoeroorlog, wat in 1973 leidde tot de oliecrisis,
- en de boycot van Zuid-Afrikaanse producten ten tijde van de apartheidspolitiek.
- de boycot van joodse winkels in Duitsland en Oostenrijk, tijdens en in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
- Olympische Spelen 1956 in Melbourne vanwege de rol van de Sovjet-Unie in de Hongaarse opstand.
- de boycot van de Raad voor de kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met BARRAU om Leenders/Nienhuis uit het gezag te zetten.
- de boycot van de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met SBJNB om moeder D. uit het gezag te zetten
In Nederland rekent de jeugdzorg op medeplichtigheid van de RvdK om ouders met kritiek op de werkwijze van de jeugdzorg
in hun zaak zo snel mogelijk uit het gezag te zetten om kritiek van ouders op de jeugdzorg met deze werkwijze te onderdrukken.
Het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming heeft dan ook volkomen terecht in de volksmond de bijnamen
Raad voor de Leugenbescherming, Raad voor de Oudermishandeling en Raad voor de Kindermishandeling opgelopen.
Groep Hop eist per ouder tien miljoen euro schadevergoeding voor iedere ouder die procedeert tegen jeugdzorg
om vervolgens door RvdK en kinderrechters uit het gezag te worden gezet en een beroepsverbod voor de betrokken medewerkers van
jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters op welke zaken door een volksjury dient te worden beslist.

 

 

Wilt u meehelpen om de boycot Kinderbescherming bekendheid te geven?


UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
091 Verzoek om gemeentegarantie vingerafdrukken bij nieuw paspoort of identiteitskaart!
685 Leer zelf procederen! Dien een Wob verzoek (bestuurlijke) nevenfuncties van een burgemeester in bij meerdere gemeenten
102 Leer zelf procederen! Dien een of meer Wob verzoeken in bij Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Troonrede 2010
Troonrede 2009
Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999
Troonrede 1998
Troonrede 1997
Troonrede 1996
Troonrede 1995
Troonrede 1994
Troonrede 1993
Troonrede 1992
Troonrede 1991
Troonrede 1990
Troonrede 1989
Troonrede 1988
Troonrede 1987
Gezocht Troonredes 1986 en ouder

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014