Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

(26) Internet register nevenfuncties rechterlijke macht met de beginletter F 

 

FAAS

Mr. W.A. 
Lid-geneeskundige CMT 368
(bezwaar-)verzekeringsarts bij UWV, Amsterdam
Lid nascholingscommissie Benecke N.I., Amsterdam
Extern docent NSPOH, AmsterdamC.J. 1248
NLRM 80
Beroepsmilitair Koninklijke Marine, II. kapitein der mariniers 1987
Kandidaat-verkeersschout parket Utrecht 10180E.F 0658 Mw.
NLRM 98 1773
NU
Amsterdam Hof raadsheer 130597
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur Ouderkerk aan de Amstel
Gast docent SOB (Stichting Opleidingen Ned. Orde van Belastingsadviseurs) Utrecht, variabel 010700
Gastauteur NTFR (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht) 010701
C1997-140904 Hop bijbanenregister Hof AmsterdamA.C.0957 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1778
Raio Alkmaar 10486
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 60392
Gerechtsauditeur Amsterdam 10492
Rechter Amsterdam 060893-GOG221003
NU
Amsterdam Hof Raadsheer 070801
NEVENFUNCTIES
Lid commissie van Toezicht Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs Outplacementconsultants Carrière Coaches Haarlem 261102
C1997-140904 Hop bijbanenregister Hof AmsterdamW.0923
NLRM 80 87 88/89 90
(Adj.) Inspecteur van Politie Den Haag 1948
Werkzaam Hoofdbedrijfschap Detailhandel II. adjunct-secretaris 10559
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 60972
Ondervoorzitter Raad van Beroep Den Haag 180873
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 250378
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 301183
Voorzitter rand van beroep Den Haag 31285Q.R.M. mw.
6155
lid examencommissie "burgerlijk proces- en bewijsrecht" Stichting Examens Assurantiewezen Utrecht
Lid tuchtcommissie Koninklijke Nederlandse Krachtsport Federatie Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam
NU
Amsterdam Rechter 011203
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Theater Trovato Amsterdam 011102
lid Klachtencommissie Jellinek Amsterdam 010703
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamA.C.A.0418
NLRM 80 87
Advocaat en procureur Groningen 1943
Adjunct-secretaris Ned. Beheers Instituut te Den Haag 1945
Advocaat en procureur te Oss 1946
Rechter rechtbank Den Bosch 240776
Kantonrechterplaatsvervanger Den Bosch 231171
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 230985F.B.1046
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ministerie van Justitie, Directoraat-generaal Wetgeving, Sector Rechtspleging
Gedetacheerd raadadviseur 95/96
Advocaat en procureur Arnhem 21271
Raio Utrecht 11274
Secretaris arrondissementsparket Utrecht 10575
Gerechtssecretaris rechtbank Zutphen 10976
Gerechtsauditeur rechtbank Zutphen 110478
Rechter-plaatsvervanger Zutphen260878-GOG150504
Rechter rechtbank Zutphen 91079
Kantonrechterplaatsvervanger Apeldoorn 31281
Kantonrechter Apeldoorn 170883
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 170883
Kantonrechterplaatsvervanger Groenlo 170883
Kantonrechterplaatsvervanger Zutphen 170883-GOG150504
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 220284
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 40785
Raadsheer Hof Leeuwarden 201285
Kantonrechterplaatsvervanger Leeuwarden 291087-GOG150504
Vice-president Hof Leeuwarden 270593
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010999
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504 Hop bijbanenregister Hof LeeuwardenH.0841
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven1268
Roermond Raio 120170
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Roermond 120570
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 40172
Secretaris arrondissementsparket Den Haag 11074
Als stagiair werkzaam Ministerie van Justitie 11074
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 60476
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 260478
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Roermond 220886
Officier van Justitie Nederlandse Antillen 180383
NU
Roermond parket
NEVENFUNCTIES
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?A.A.
Hoge Raad gerechtsauditeur 130902
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 070104
NU
Haarlem Gerechtsauditeur 010604
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger170504
NEVENFUNCTIES
Redactiesecretaris Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht SDU fiscaal.fin.uitg. Amersfoort 200603
C1997-221003 Hop bijbanenregister Hoge RaadC.111238 Prof. Dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 1785
Universiteit Leiden, Faculteit der Letteren
Opleiding Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Geschiedenis van Zuidoost-Azië, in het bijzonder van Indonesië en zijn betrekkingen met Nederland
Top ambtenaar Ministerie van Justitie, deelde een kamer de toenmalige Minister van Justitie van Agt.
Lid Commissie van Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Min.van Algemene Zaken)Voorburg 010703-010709
Lid litteraire Sociëteit "De Witte" te Den Haag 1999
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 30686
NU
Amsterdam Hof Raadsheer 010102
C250805 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-250805 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam
HISTORICUS VERWORDEN TOT POLITIEK KLUSJESMAN. In dagblad Trouw van 260805 een profiel van Fasseur, daarin staat inderdaad dat Mr Fasseur een kamer deelde met de toenmalige Minister van Justitie van Agt. Ook vermeld de schrijfster Wilma Kieskamp dat Fasseur van Agt zijn kop redde toen Menten "gevlucht" was. Onvermeld zijn de affaire rond landverrader generaal Hasselman. In periode 1975-76 ontving minister van Agt een brief van oud politieman Snippe die generaal Hasselman in opspraak bracht als mogelijk informant van de Abwher en voor mogelijk landverraad. Hasselman was voor van Sas militair attaché in Berlijn en bekleedden de oorlog binnen de Nederlandse krijgsmacht en bij de NATO hoge militaire functies . Ook de stadhouders brief kwam in de periode dat van Agt toen hij reeds premier was aan het licht. van Agt deed de stadhouders brief af als kletspraat ( zie boek "prins Bernhard een politiek Biografie door Wim Klinken berg pagina 139 en 230en 231 ) tenslotte blijft in het profiel de lockheed affaire buiten beschouwing . Fasseur deelde een kamer, beide waren zeker op de hoogte van de affaires rond Hasselman, de stadhoudersbrief en Lockheed . Ook een vermelding waard dat Fasseur bij de presentatie van het tweede deel van de biografie over Wilhelmina in 2001 fel uithaalde naar collega historica Nanda van der Zee . De zo ''keurige integere" edelachtbare vergeleek haar met een NSB er, omdat van der Zee onwelgevallige zaken publiceerde over o.a. de houding van Wilhelmina ten opzichte van de Joden in haar boek "Om erger te Voorkomen"' . Wat krijgen we in 2009 de presentatie van een politiek correct boekwerkje m.b.t. de affaire rond Hofmans zonde van het papier .Wees sportief en laat de biograaf van Beel dhr. Giebels ook de stukken analyseren dan krijgt de Nederlandse bevolking een genuanceerd beeld over de affaire. Wat ik ook mis in het profiel is dat ik het heel opmerkelijk vindt dat de huidige Staatsraad en oranje slippendrager Mr. Rein Jan Hoeksta ( oud Secretaris generaal Algemene zaken, oud CNVI, oud voorzitter Commissie Bijmerramp en oud lid van de ''doofpot commissie'' van de Haak (onderzoek moord Pim Fortuyn ) mede toestemming geeft voor de inzage alleen door Fasseur . Hoekstra is geen onbekende uw verslaggever Vincent Dekker schreef een boekwerkje getiteld:"'Going down going down ''over de vrachtbrieven die door toedoen van Hoeksta nooit openbaar werden. Ook in het boek ''Doemvlucht" door Pierre Heijboer komt deze staatsraad er niet goed af. Als bijlagen vindt publicaties de bronnen waaruit ik geput heb. NRC bericht  250200  Fasseur vs. Nanda van der Zee, Doemvlucht door Pierre Heiboer, Going Down Going Down door trouw verslagever Vincent Dekker, artikel historicus verworden tot klusjesman, Prins Bernhard een politiek biografie uit 1979-1986 door Wim Klinkenberg
P.M. Weij,Soest

Toelichting Hop.
Van Agt had trouwens ook een bijbaantje als rechterlijk ambtenaar in Arnhem maar tijdens mijn bijbanencontroles heb ik bij hem nimmer bijbaantjes aangetroffen en toen ik daar over door bleef gaan nam van Agt ontslag.

Archieftijgeren,

Door: Dr. Edwin de Roy van Zuydewijn

Terwijl Cees Fasseur zich in allerlei bochten wringt om het werkelijke, beschamende verleden van een familie die zich Van Oranje noemt voor het volk te verhullen, zijn er andere personen aan het werk de leugen die ons regeert te ontmaskeren. Één van deze is, ogenschijnlijk, Lambert Giebels. Dit voormalig PvdA-kamerlid, jurist en historicus, heeft vorige week in een zitting voor de Raad van State (afdeling Bestuursrechtspraak) een lans gebroken om het Koninklijk Huis Archief (KHA) en in het bijzonder het rapport van de Beel-commissie omtrent de Greet Hofmans-affaire, openbaar te maken. Een streven waar de Tweede Kamer, middels de Kalsbeek-motie, zich vorig jaar hard voor heeft gemaakt, maar gedwarsboomd zag door Balkenendes stelling dat het dossier een pure privé-zaak was en is.
 

Er zou, aldus Balkenende en de landsadvocaten, geen openbaar belang mee gediend worden. Merkwaardig, aangezien Balkenende zelf in april 2005 heeft aanvaard dat dossiers die betrekking hebben op het functioneren van het koningschap aan het openbare Nationale Archief toevertrouwd moeten worden en dus toegankelijk moeten zijn voor (onafhankelijke) bonafide onderzoekers. De Hofmans-affaire heeft alles met het functioneren van het koningsschap te maken. Ook toont het onomstotelijk het lakeiengedrag – en dus het falen van ons politieke systeem – van de meeste naoorlogse kabinetten vis-à-vis de ons regerende familie aan, Bernhard en Beatrix in het bijzonder. Een gedraging die zich tot op heden niet heeft gewijzigd. Integendeel. De zaken die mijn vrouw en ik hebben getracht op de politieke agenda te zetten omtrent het functioneren van het koningsschap en de daarvoor geldende ministeriële verantwoordelijkheden spreken letterlijk boekdelen. In deze hebben maar liefst twee premiers, Kok en Balkenende, alsmede een rits ministers en staatssecretarissen, waaronder De Vries, Korthals, Donner, Remkes en Zalm, de Tweede Kamer en de Nederlandse bevolking, in opdracht van Bernhard en Beatrix, op schandalige wijze voorgelogen. Hierin gesteund door bijna de gehele Nederlandse media. Een werkwijze die ook Drees veelvuldig – en zeker inzake de Hofmans-affaire – bezigde.
Thans is Fasseur de enige die toegang heeft tot het KHA en de verzegelde Beel-dossiers. Terecht vindt Giebels dit een onacceptabele situatie en stelt dat op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht de beheerder van het KHA aangemerkt dient te worden als een bestuursorgaan dat onder ministeriële verantwoordelijkheid valt. Giebels verdient een pluim voor zijn moedige – maar kansloze – poging te voorkomen dat, eender ons stuitende dossier, ook de Beel-dossiers voor politiek gewin (lees: de in stand houding en verder uitbreiding van de macht van de koning (Beatrix) als lid van de regering) zullen worden verkracht.
De kwalificatie van de premier dat de Hofmans-affaire als een privé-zaak moet worden aangemerkt, wordt uitsluitend ingezet om de waarheid – o.a. de tweede (!) coup poging van Bernhard en de zgn. “Warmelo-clan”, inclusief Beatrix – uit de pers en het publieke domein te weren. Fasseur wordt ingezet om de affaire zo te beschrijven dat het Beatrixs goedkeuring kan dragen en het publiek, alsmede de Tweede Kamer, wordt volledig op het verkeerde been gezet omtrent de werkelijke toedracht van de affaire.

Wij kunnen op basis van de onwaarheden die Fasseur in zijn boeken “Wilhelmina, De jonge koningin” en “Wilhelmina, Krijshaftig in een vormeloze jas” heeft opgetekend er gevoeglijk vanuit gaan dat zijn aanstaande beschrijving van de Hofmans-affaire ook pertinent niet zal stroken met datgene wat werkelijk geschied is.1 Fasseurs’ verzekering aan de lezer in eerstgenoemde titel dat hem bij zijn onderzoek – “in tegenstelling tot Harold Nicholson, de biograaf van koning George V van Engeland”, die het vriendelijke verzoek kreeg ‘to omit things and incidents which were discreditable to the Royal Family’ – “nimmer enige beperkingen of restricties van die aard [zijn] gesteld”, biedt ons geen soelaas. Zeker niet als men in ogenschouw neemt dat zowel Fasseur, als zijn vrouw, Josine Van Santen, Vice-President Gerechtshof Den Haag, mijn vrouw, mijn moeder en mijzelf menig maal persoonlijk en telefonisch heeft mee gedeeld hoeveel Fasseur heeft moeten schrappen van Beatrix.2 Sterker, het dwingt ons met argusogen en een grote dosis scepticisme het aanstaande Fasseur geschrift te ontleden. Om niet te worden ontmaskerd als een hielenlikkende, academische charlatan en geschiedvervalser – zoals Cees Schrage van de UvA zichzelf als zodanig heeft gepositioneerd met zijn in opdracht van Beatrix geschreven boek “zur Lippe Biesterfeld” – zal Fasseur een bittere pil hebben aan het schrijven van het aanstaande boek.3
Als de Raad van State erkent dat de Kalsbeek-motie bindend voor premier en de Tweede Kamer is, of zoals Giebels stelt “de overeenstemming tussen Kamer en premier nieuw recht heeft geschapen…dat de beheerder…moet worden aangemerkt als…bestuursorgaan in de zin van de AWB… en dan onder ministeriële verantwoordelijkheid staat ”, dringen zich voor het kabinet geen onoverkoombare of gezichtsverliezende problemen aan. Ten eerste omdat het niemand ooit zal toelaten iets te publiceren over de Hofmans-affaire wat Beatrix niet behaagt, dus ook Giebels niet. Ten tweede omdat het kabinet al eerder blijk heeft gegeven van het feit dat zij het niet zo nauw neemt met haar eigen (staatsrechtelijke) beloftes: de landsadvocaten betitelen de overeenstemming tussen Kamer en premier voor wat betreft zaken die het functioneren van het koningsschap betreffen simpelweg als “niet relevant”. Ook hier ligt het voor de hand ons eigen dossier in memorie te roepen.
Naar aanleiding van onze onthullingen en daarop ingediende motie en het beschamende debat dat daarop volgde, was het kabinet gedwongen om het Kabinet van de Koningin, en directeur Rhodius in het bijzonder, onder ministeriele verantwoordelijkheid te plaatsen. Maar ondanks deze publiekelijk verkondigde belofte heeft Balkenende het heimelijk voor elkaar gekregen het Kabinet van de Koningin onder generlei ministeriële verantwoordelijkheid te brengen. Politieke arrogantie ten top. Als deze verbazingwekkende en clandestiene actie van het kabinet, op televisie geopenbaard door Jit Peters van de UvA, zonder kritiek of commentaar uit de Kamer en de media plaats kan hebben, zoals tot op heden het geval is gebleken, dan hoeft niemand meer de illusie te hebben dat Giebels enige kans maakt. Democratisch verval in werking.
De vraag blijft of Beatrix en het kabinet de werkelijke toedracht van de Hofmans-affaire – en daar gaat het hier ook om – kunnen blijven verhullen.
Gezien mijn persoonlijke kennis van een aantal facetten van de Hofmans-affaire – niet in de laatste plaats uitgebreid door de ervaringen en de kennis waarover mijn vrouw beschikte, alsmede haar innige relatie met Juliana – beschik ik over informatie waarmee het toekomstige boek van Fasseur op een aantal elementaire punten op waarheid kan worden getoetst. Aangezien ik geen vertrouwen heb in een succesvolle afloop van Giebels’ zaak voor de Raad van State – de politieke, financiële en staatsrechtelijke belangen van Beatrix en de (huidige) regering zijn simpelweg te groot – zal ik hier een aantal zaken noemen waar Fasseur straks niet omheen kan. Ik teken deze hier niet allen op voor Fasseur: Giebels zoon is werkzaam voor de AIVD en dat maakt de missie en de motieven van oud-kamerlid Giebels minder transparant. In het geval dat Giebels zijn zaak wint en dus ook aan het ‘onderzoeken’ en het schrijven slaat, zullen de volgende, fundamentele feiten ook in zijn onderzoek niet kunnen ontbreken:

De hele Hofmans-affaire is een creatie van Bernhard en zijn Warmelo-clan ten einde te voorkomen dat de brieven die hij aan Hitler en Himmler heeft geschreven in de zomer van 1942 (drie in totaal, waarvan er twee mede ondertekend zijn door Juliana) het daglicht in de nationale en internationale pers zouden zien.4 Als bliksemafleiding heeft Bernhard zijn buitenlandse persvrindjes (o.a. Denis Sefton Delmer van de Daily Express en correspondent te Berlijn van 1928 tot 1933) de opdracht gegeven om een verhaal de wereld in te helpen wat zou moeten aantonen dat Juliana niet in staat was te regeren omdat zij zich door een gebedsgenezer zou laten ringeloren. Dit geschiedde door middel van de Daily Express en Der Spiegel. Aldus werd een constitutionele crisis in scène gezet om het landverraad van Bernhard te verhullen en zijn zeer actieve wapenhandel en zijn incorporatie in het Amerikaanse militaire-industriele-complex niet ontmaskerd te zien, maar te kunnen laten floreren. Dit alles zonder enige ministeriële obstructie.
Sindsdien is het verhaal dat Juliana Greet Hofmans naar het hof zou hebben gehaald en dat zij hiermee de aanstichtster was van wat meestal aangeduid wordt als “conflicten aan het hof”, een algemeen geaccepteerd feit gemaakt. Niets is minder waar. Het was de occulte drang van Bernhard zelf die Hofmans aan het hof deed belanden. Vijftien jaar voor Hofmans verschijning op Soestdijk is de voormalig lijfarts van Heinrich Himmler, Felix Kersten, de “wonderbaarlijke genezer”, al een graag geziene gast van Bernhard. Ook de Teutoonse rituelen die Bernhard en zijn kornuiten vooral in het oosten van het land plachte te plegen spreken boekdelen. Het is dan ook voor ingewijden helemaal geen verrassing dat Juliana door Bernhard zelf voorgesteld is aan Hofmans.
De hier genoemde gegevens werpen een heel ander, niet gangbaar, en zeker niet toegestaan licht op de affaire en vormen een nieuw raamwerk waar binnen de affaire zou moeten worden onderzocht. De tijd zal ons leren of ‘bonafide’ onderzoekers de durf hebben om niet mee te doen aan de van regeringswege ingezette geschiedvervalsing. Veel zal afhangen van toekomstige ‘academische en politieke dwalingen’.

 

Tijgernoten:

1 Vergelijk o.a. het werk van Nanda Van der Zee, "Om erger te voorkomen".

2 Josine Van Santen is familie van mijn grootmoeder aan moederszijde. Margarita en ik hebben een aantal gesprekken met Van Santen en Fasseur in hunner woning in Den Haag gevoerd. Tijdens deze uren is er veel over de totstandkoming van zijn boeken gesproken en de corrigerende hand van het hof die hij daarbij ondervond. Tijdens deze gesprekken hebben wij getracht uit te leggen hoe een en ander werkte. Hiervoor hebben wij hem geattendeerd, d.m.v. het overleggen van een naam en ISBN nummer, op een boek, getiteld "De Oranjes en de doofpot", dat nota bene in de boekenkast van Tante Christina in New York stond, Van Santen heeft ons ook meegenomen naar het huis van de Secretaris-Generaal van Justitie, Hartkamp, om daar over de strafbare schaduw en afluisterpraktijken van de ‘Benno-brigade’ te praten die ons ten deel was gevallen. Bij dat bezoek kreeg Margarita, in het bijzijn van Van Santen dus, te horen dat de AIVD simpelweg zou ontkennen dat de merk-microfoons die gebruikt zijn bij het afluisteren van onze woning door de dienst worden gebruikt. Voorts konden wij, aldus Hartkamp "maar beter het land verlaten". In een latere fase heeft Fasseur, gewillige lakei die hij is, nog getracht ons om de tuin te leiden door zitting te nemen in de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alwaar hij startte "een onderzoek naar de ambtenaar van de AIVD die de ‘fouten’ had gemaakt...". Dit was niets meer en niets minder dan een achterbakse poging om een zogenaamde ‘scapegoat’ te vinden om Beatrix, Bernhard, Carlos Sr & Jr, en de regering Balkenende buiten schot te houden. Op onverklaarbare wijze is deze ‘onafhakelijke onderzoeker’ nog steeds lid van deze commissie en beschikt hij dus zonder enige rechtvaardiging over zeer gevoelige informatie van personen, instellingen, bedrijven en verenigingen.

3Mijn Bruening-dossier, hetgeen ik op live televisie bij Barend & Van Dorp geopenbaard heb, toont onomstotelijk het SS, Gestapo en NSDAP verleden van Bernhard aan. Het boek "zur Lippe Biesterfeld" van Schrage was juist geschreven om dit verleden te verdoezelen en het blazoen van onze grootste landverrader ooit op te poetsen.

4 In 1937 had Bernhard al brieven aan Hitler geschreven. Deze zijn in Trouw gepubliceerd op 23 december 2004.

Dr. Edwin de Roy van ZuydewijnJ.C. mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1786
Raadsheer Hof Den Haag 90283
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger 011276
Den Haag Hof Vice-president 010197
NEVENFUNCTIES
Lid staatscommissie van de waterstaatswetgeving
Lid begeleidingscommissie geschiedschrijving bescherming bevolking
C1997-221003 Hop bijbanenregister Den Haag


  FETTER

C. mw. mr.
6097
Voorzitter van bestuur Stichting Dribbel (peuterspeelzaal 2003-04-01-2008-07-15
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
NU
Den Haag KIR rechter 2003-06-01
NEVENFUNCTIES
Plv. voorzitter van de klachtencommissie IV Raad voor de Kinderbescherming 2008-08-01
C221003-150909 Hop bijbanenregister Den Haag
Gezocht door J. Hop
Beschikkingen van haar met RVDK en BJZ als belanghebbenden?
Informatie over het WEL of NIET toetsen van procedurele VOORVRAGEN na indienen bezwaar- en beroepschriften tegen BESLUITEN RVDK/BJZ


  FASTING Zie BAST-FASTING

O.A.J. mw.


  FEBER

H.R.G.1236
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam 150972
Haarlem Raio 10164
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 10564
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Haarlem 11264
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 11266
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 201268
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 11072
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 190778
buitengewoon verlof ressortparket Den Haag 10496
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  FEDDES

G.0645 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1791
Advocaat en Procureur te Nijmegen
Kantonrechterplaatsvervanger Nijmegen 120686
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 30790
NU
Arnhem Rechter 120593
Nijmegen Kantonrechterplaatsvervanger
Den Bosch Raadsheer 280501
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Verpleeghuis Margriet te Nijmegen
Bestuurslid Stichting Wilhelmina te Nijmegen
Bestuurslid Stichting De Beide Weeshuizen te Nijmegen
voorzitter Raad van Toezicht van GGZ Nijmegen 140600
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem


  FEENSTRA

A.J.0651 mw.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 90895-GOG221003
Universitair docent bij de vakgroep privaat- en notarieel recht faculteit der rechtsgeleerdheid RUG


  FEHMERS

C.P.T.0736 (of Ch.P.T.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Bedrijfsleven 10564
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 160577
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 260478
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 261166
Buitengewoon verlof ressortparket Amsterdam 10696
NU
Amsterdam Ressortsparket Advocaat-generaal
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  FEHMERS

H.J.
Amsterdam Raio 010704
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur 010101
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 01-0704
C310504-241104 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-241104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  FEHRENSCHILD

W.A.G.J.W. Mw
Hoge Raad gerechtsauditeur
C221003 Hop bijbanenregister Hoge Raad


  FEIJTER

A. de 0848
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1798
Advocaat en Procureur te Arnhem
NU
Arnhem Kantonrechterplaatsvervanger 130787
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Arnhem kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé bëdiging 1975
Waarnemend Deken 1998
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem
Advocaat Nysingh, Dijkstra, De Graaff Advocaten en Notarissen Arnhem
Voorzitter Arbitrage- en Tuchtrechtspraakcommissie in Beroep KWPN 01-07-1998
Adviseur VSN (Verenigde Sportpaardenhandel Nederland) 01-07-1982
Bestuurslid Stichting Koningsheide Arnhem 01-01-1994


  FEIJTER-HOEKSTRA

J.P. de 0848 mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Gerechtsauditeur Hof Arnhem 100185


  FEITH

P.R.0639 Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1800
Mede Voorzitter Commissie van Beroep De Dreef en Otto Heldring Stichting Zetten
Mobilisabel Lid mobiele rechtbank
Maastricht Raio 40766
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 41166
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 41168
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Maastricht 41170
Substituut-griffier rechtbank Utrecht 231072
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 130673
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 281273
Rechter rechtbank Arnhem 30574
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 180179
Vice-president rechtbank Arnhem 80481
Kantonrechterplaatsvervanger Nijmegen 260189
Kantonrechterplaatsvervanger Arnhem 30191
Raadsheer Hof Den Bosch 30593
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 30593
NU
Arnhem Rechterplaatsvervanger 030593
Arnhem Kantonrechterplaatsvervanger
Nijmegen Kantonrechterplaatsvervanger
Den Bosch Hof vice-president 011293
Utrecht Rechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Beroep tuchtzaken Koninklijke Nederlandse IJshockey Bond
Bestuurslid huurdervereniging flat kroonenburgsingel Nijmegen
Vice-voorzitter ds. G. Boer Stichting 01-04-1996
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  FEIJTER

D.M. DE mw.
NLRM 03 04 7103 6466
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger 010903
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Kledinginzameling Charitatieve Instellingen Den Haag 011201
C000002-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar


  FEITSMA

L.H.0608
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 20333
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 20539
Substituut-officier van Justitie rechtbank Alkmaar 310342
Substituut-officier van Justitie rechtbank Amsterdam 130346
Officier van Justitie rechtbank Groningen 220152
Officier van Justitie rechtbank Haarlem 120656
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Haarlem 10157


  FELD

G.E. ten 0228
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam bij Pensioenraad0655
Werkzaam bij de Raad van State, II. hoofdadministrateur van Staat0656
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 50772
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 251078
Coördinerend Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 40894
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 180795


  FELDBRUGGE

F.J.M
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 291265
Hoogleraar Leiden Oost-Europees recht


  FELDHUSEN-WAGEMAKERS

J.M.A. mw.
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Raadsheer-plaatsvervanger Arnhem Hof 010101-GOG221003
Advocaat en Procureur te Arnhem kantoor Dirkzwager en Kroeskamp bëdiging 1976

03 6478 dhr. mr. J.H. Fellinger Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam
C000797-221003 Hop bijbanenregister Amsterdam


  FELTZ

W.A. Baron van der 0221
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem0845
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 111246
Ambtenaar Openbaar Ministerie Amsterdam 51056
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 181256
Van1257-10163 als Hoofd Afdeling Criminele Zaken, Directie Politie
Ministerie van Justitie werkzaam, tevens Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 80162
Advocaat-generaal Hof Leeuwarden 111262
Procureur-generaal Idem 20765
Procureur-generaal Den Haag Hof 251170
Advocaat-fiscaal voor de Krijgsmacht 20271

03 1811 mw. mr. W.A.G.J.W. Ferenschild Gerechtsauditeur Hoge Raad
C000697-221003 Hop bijbanenregister Rotterdam
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 230204
Den Haag Gerechtsauditeur 010304
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
bijbanenregister Den Haag


  FERIZ Zie MULLER-FERIZ

M.J.0433 mw.


  FERNANDES MENDES

H.K.0851 dr.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 1813
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 200891
NEVENFUNCTIES
Ministerie BIZA, DG Openbaar Bestuur, Directie Coördinatie, Minderhedenbeleid Directeur
Lid redactieraad Openbaar Bestuur
Bestuurslid Stichting BVE Haaglanden
Lid Stuurgroep zelfredzaamheid Stichting Maatschappij en Politie
Lid Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Begeleidingsgroep benoeming bijzonder hoogleraar arbeidsmarkt te Rotterdam
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam
secretaris (algemeen directeur) Stadsdeel Zuid-Oost
lid Raad van Toezicht Woningbouw corporatie PWS
lid monitoring committee van de Res Publica Leergang
lid bestuur Giving Back Amsterdam
Lid Sectie Gevangenissen Raad van Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming Den Haag 01-0101
Lid Commissie Archieven Raad van Cultuur Den Haag 010101


  FERNHOUT

F.J.1056
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Docent Rijks Universiteit Limburg
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 120190
Rechter rechtbank Maastricht 220791
Kantonrechterplaatsvervanger Heerlen 20395
Kantonrechterplaatsvervanger Maastricht 20395
Kantonrechterplaatsvervanger Sittard 20395
Maastricht rechter
Heerlen Kantonrechterplaatsvervanger
Sittard Kantonrechterplaatsvervanger
Maastricht Kantonrechterplaatsvervanger
Plaatsvervangend Voorzitter Bestuurslid van de Stichting Elisabeth Strouwen
C1997 Hop bijbanenregister Maastricht
Lage straf voor ex-rechter in kinderpornozaak. De voormalige vicepresident van de rechtbank in Maastricht F. Fernhout is maandag in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een maand wegens het bezit van kinderporno. Eerder werd een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist. Volgens het gerechtshof in Arnhem is van twee videobanden en vijf plaatjes aangetoond dat het om jongens van onder de zestien jaar ging. Eerder werd Fernhout veroordeeld tot een geldboete van 2500 euro en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden omdat er volgens de rechter op meer banden en plaatjes spraken was van kinderporno.


  FERNHOUT

R.
Nationale Ombudsman
Aandachtsvestiging!
375 JUSTITIE NEGEERT MEINEED! Aannemer Karel de Werd vecht al 28 jaar tegen liegende vakbondsbestuurders
Informatie en toelichting: K.H. de Werd, Postbus 36157, 1020 MD Amsterdam

Dr. J. Ferwerda
Lid-geneeskundige CMT 368
Internist


  FESSEM

W.M.M. van 0849
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Breda 10486
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 10487
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 120468
Buitengewoon verlof arrondissementsparket Breda 240992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 10295
NU
Breda parket
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Groot Bredase Revue
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  FESTEN

H.A.B.0968 mw.
NLRM 97 98
Raio Utrecht 10496


  FETERIS

M.W.C.0360
NLRM 95 96 97 98 1822
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 210494
NEVENFUNCTIES
Vennoot bij Coopers en Lybrand in de beroepsgroep belastingadviseurs
Hoogleraar, Rotterdam Erasmus Universiteit, formeel belastingrecht
Secretaris van de Feteris Stichting De Baan en semperlebor Stichting Den Haag ten doel het bevorderen van de maatschappelijke wetenschappelijke en culturele ontwikkeling van jongeren tot zes en twintig jaar in Nederland en Indonesië. Bevorderen van sociale en medische verzorging van ouden van dagen in Nederland en met name Den Haag Spijkenisse en Utrecht
Bestuurslid Stichting Sempoer Labor gevestigd in Den Haag doel het bevorderen en in stand houden van werkgelegenheid
Bestuurslid Stichting Opleiding belastingadviseurs te Amsterdam. Stichting verzorgt de opleidingen voor de Ned. Orde van belastingadviseurs
partner bij pwc en hoogleraar belastingrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
bestuurslid Stichting Europese Fiscale Studies Rotterdam
medewerker tijdschriften Weekblad Fiscaal Recht, BNB, fiscaal weekblad fed 01-02-1994
lid adviesraad Platform Vaktechniek Ministerie van Financiën 01-0203
lid redactie Fiscaal weekblad FED en de serie Fiscale Monografieën 01-02-1994

C1997-150704 Hop bijbanenregister Den Bosch


  FETTER

C.0563 mw.
NLRM 98
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 140897
NU
Middelburg parket Officier van Justitie
NEVENFUNCTIES
Rechter Rechtbank Den Haag 01-0603
Secretaris van bestuur Stichting Dribbel (peuterspeelzaal 01-0403
Bestuurslid Stichting rechtsbijstand Asiel te Amsterdam
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  FEUNEKES

dhr. mr. R.
Redactie Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 01-01-1900
Universitair docent Katholieke Universiteit Nijmegen
Lid Commissie van Beroep Nederlandse Tafeltennisbond 01-01-1900
Bestuurslid Vereniging voor Protestand-Christelijk basisonderwijs Rheden 010100
Zutphen rechter-plaatsvervanger 240203
Docent handelsrecht KUN Nijmegen 01011900
Zutphen Rechter 2005-02-01-GOG110809
Docent handelsrecht RU Nijmegen 1993-02-01-2007-01-01
Juridisch adviseur Nijmegen 01-01-2000-GOG230808
Gastdocent Grotiusacademie 01-01-2000-GOG230808
Gastdocent Twente School of Management 01-01-2000-GOG230808
NU
Zutphen Vice-president 2008-08-01
NEVENFUNCTIES
Wetenschappelijk onderzoeker UvA Centre for Insurance Studies 2008-10-01
Voorzitter Commissie van Toezicht Stichting Rentray Eefde en Rekken 2008-09-01
Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie II Raad voor de kinderbescherming 2008-07-01
Lid Raad van Toezicht Vereniging Protestants-Christelijk Basisonderwijs Rheden 2008-05-01
Hoofddocent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2007-07-01
Lid Commissie van Beroep Nederlandse Tafeltennisbond 2004-03-01
Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2004-01-01
C2005-110809 Hop bijbanenregister Zutphen
Aandachtsvestiging
(095) Kinderrechter in de zaak van der Vee
Moeder DOODGEREDEN OMDAT ZE MOEST GAAN WERKEN na UHP van al haar kinderen
Toelichting www.burojeugdzorg.nl/95.htm
(002) Kinderrechter in de zaak Logtenberg
FEUNEKES staat BOVEN DE WET en gaat na WRAKING gewoon door met behandeling van verzoekschriften SGJ
Ook VIJF verzetschriften Logtenberg met Hop als procesvertegenwoordiger tegen rechtbank Zutphen GEGROND!
GHK 5 jaar OTS tot 310808! Dirkje Logtenberg-Dijkhof kandidaat Groep Hop verkiezingen 2010 levert stevig weerwerk tegen SGJ 
519 5 jaar OTS tot 310808! SGJ beweert geen bezwaarcommissie te hebben! Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland heeft er wel een!
426 5 jaar OTS tot 310808! Toelichting verzetschriften 1, 2, 3, 4 en 5 Logtenberg tegen SGJ/SBJG hoorzitting Rb Zutphen 300807
453 5 jaar OTS tot 310808! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 1
454 5 jaar OTS tot 310808! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 2
455 5 jaar OTS tot 310808! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 3
456 5 jaar OTS tot 310808! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 4
517 5 jaar OTS tot 310808! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg gegrond maar beschikking is toch aanleiding voor verzetschrift 5
518 5 jaar OTS tot 310808! Geschiedenis! Beroepschrift Logtenberg met Hop gegrond bij bestuursrechter mevrouw J. Barrau rechtbank Arnhem tegen onjuist ondertekeningsblok Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland!
002 5 jaar OTS tot 310808! Alle 5 verzetschriften Logtenberg met Hop als procesvertegenwoordiger tegen rechtbank Zutphen GEGROND!
Met bekend kenmerk rechtspraak in Zutphen: "Omdat het verzet van opposanten 3 SGJ en 4 SBJG reeds hierom gegrond wordt verklaard kan een bespreking van het verzet van opposanten 1 D. Logtenberg-Dijkhof en 2 F. Logtenberg achterwege blijven. Aldus gegeven op 18 juli 2008 door KINDERRECHTER mr. R. FEUNEKES, mr. T. ter Brugge en M.J.H. Schuurman. Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.
   


  FEVER

J.F. Le1271 mw.
NLRM 98
Raio Assen 11097
Parket Den Bosch ? C150304
NU
Den Bosch parket Officier 011004
C150304-130205 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-130205 Hop bijbanenregister Praket Den Bosch


  FIBBE

A.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem 180468


  FIBBE

R.A.1048
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1831
Advocaat en Procureur Amsterdam
Gerechtsauditeur rechtbank Middelburg 11281
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 260782
Rechter rechtbank Middelburg 200683
Kantonrechterplaatsvervanger Terneuzen 260485
Kantonrechterplaatsvervanger Oostburg 260485
Kantonrechterplaatsvervanger Middelburg 70388
Kantonrechterplaatsvervanger Zierikzee 70388
Vice-president rechtbank Middelburg 260588
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 70489
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger 010193
Middelburg Kantonrechterplaatsvervanger
Zierikzee Kantonrechterplaatsvervanger
Terneuzen Kantonrechterplaatsvervanger
Den Bosch Raadsheerplaatsvervanger 04-0702
NEVENFUNCTIES
Docent strafprocesrecht Voortgezette Stagiaire-opleiding Vakgroep Strafrecht 01-0100
Lid Examencommissie Beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten vakgroep straf en strafprocesrecht 01-0100
Advocaat Nauta Dutilh Rotterdam 01-0102
C1997-090504 Hop bijbanenregister Den Bosch
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch 04-0702
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg 01-01-1993
docent strafprocesrecht Voortgezette Stagiaire-opleiding Nederlandse Orde van Advocaten
lid Vakgroep Strafrecht 01-0100
lid Examencommissie Beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten vakgroep straf en strafprocesrecht 01-0100
rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 03-12-1992
Advocaat Nauta Dutilh Rotterdam 010102


  FICQ

C.R.L.R.M. 000839
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
INTERESSES
Geschiedkunde, natuur en landschap
Bestuurslid Stichting Maatschappij en Politie
Bestuurslid Raad Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie
Lid Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing
Bestuurslid Kring van Reünisten Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Nijmegen
Lid Commissie van Bijstand voor de Vereniging van Milieurecht Advocaten
extern adviseur HBO recht + UHA (Universiteit en Hogeschool Amsterdam)Amsterdam 01-1200 01-0103
Nijmegen Doctoraal Examen Nederlands recht KU Nijmegen, afgestudeerd civiel recht 1963
Seedorf Duitsland Reserve officier 41ste pantserbrigade 1963
Den Haag Ministerie LNV. Directie Juridische & Bedrijfsorganisatorische Zaken 1965
Werkzaam bedrijfsleven 1966: Directiesecretaris bij Van Doorne's personenautofabriek DAF NV. Born (L) 1966
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 150173
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 160274
Auditeur -militair rechterplaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 281075
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 050176
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 020680
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 170486
Procureur-generaal ressortparket Arnhem 161193, sinds 010196 niet meer in Arnhem werkzaam
Waarnemend Procureur-generaal ressortparket Amsterdam 010196
Procureur-generaal ressortparket Den Haag 001298-GOG150704
NU
Den Bosch Hof Raadsheer 010100
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Advies Stichting Maatschappij, Veiligheid 010100
Lid Algemeen Bestuur Stichting Brabants Landschap 010190
Lid algemeen bestuur Stichting Kasteel Heeswijk 010104
secretaris Stichting Bossche Synagoge Bernardus Hartogensis 010102
secretaris stichting Ficq-Lemmens (familiestichting)010101
Lid bestuur Mr. Frans Perrick Stichting 010102
Lid bestuur stichting Bosch Gemeenschapsfonds Den Bosch 010304
Voorzitter College van Bestuur Juridische Hogeschool Tilburg- Den Bosch 01-1103
Lid raad van advies Vereniging van Milieurecht Advocaten 010195
C1997-231104 Hop bijbanenregister Den Bosch


  FICQ

L.C.A.M.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 260977


  FIEGE

M.0665 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 1841
Raio Rotterdam 11092
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 261095
Gerechtsauditeur Rotterdam 11096
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 11098
NU
Rotterdam Rechter 160997
NEVENFUNCTIES
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam
Lid Commissie van Toezicht P.I. Rijnmond Krimpen aan den IJssel

FIERSTRA M.A. Drs
1842
College van Beroep voor het bedrijfsleven Raadsheer 070700

Den Haag Hof Raadsheerplaatsvervanger 170502
C1997-221003 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven.
Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Europees recht (NTER) 01-01-1995
Bestuurslid Vereniging voor Mededingingsrecht 01-1001
Medewerker SEW (Sociaal Economische Wetgeving)


  FIEVEZ

A.W.H.M. 0636
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 110783-GOG040703
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 200688-GOG040703
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger 010102
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle
Bijzonderheden!
Op 030703 heeft hij zijn bijbaan Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA niet opgegeven
Op 030703 heeft hij zijn bijbaan advocaat te Deventer kantoor A.W.A.M. Fievez c.s.  beëdigd 67niet opgegeven


  FIJN van DRAAT

J.A.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 60373


  FIJNAUT

S. Prof. Dr.
Criminoloog met toegang tot geheime dossiers
Bijzonderheden
280  Informatie over de commissie en het (overheids)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
109 Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa


  FIJNHEER

B. mw.
1845
NU
Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur 010801
C310504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-310504 bijbanenregister Centrale Raad van Beroep


  FIKKERS

H.A.G.0957 mw.
NLRM 94 95 96 97 98 1847
Bestuurslid Stichting Kinderopvang te Schiedam
Universitair hoofddocent privaatrecht aam de Erasmus Universiteit Rotterdam
Lid examencommissie Nederlandse Orde van Advocaten
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 020793-GOG250105
NU
Den Bosch Hof Raadsheer 300102
NEVENFUNCTIES
Lid redactie Nieuwsbrief BW 010398
C1997-250105 Hop bijbanenregister Hof Den Bosch


  FIKKERS-VAN DER SPEK

M.E.L.1056 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 110289
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 200489
Rechter rechtbank Zwolle 91190
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 260291
Kantonrechterplaatsvervanger Steenwijk 260291
Kantonrechterplaatsvervanger Zwolle 260291
Kantonrechter Zwolle 60193
NU
Zwolle Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend lid Raad van Toezicht notarissen 010101
Lid plaatsingsadviescommissie 's-Heerenloo-Lozenoord Ermelo
voorzitter klachtencommissie Stichting Welzijn Ouderen Harderwijk 010194
Medeauteur Uitgave Inleiding Privaatrecht (uitgave van Wolters Noordhof) 010184
Lid Kernredactie tijdschrift Sociaal Recht (uitgave van Kluwer) 010194
C1997-250105 Hop bijbanenregister Zwolle


  FIKKERT

G.
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 1935
Griffier Hof van Justitie Suriname 1936
Lid Hof van Justitie Suriname 1942
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Arnhem 11046-10849
Rechter rechtbank Arnhem 30947
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 121050
Raadsheer Hof Amsterdam 300157
Rechtsgeleerd Lid Hoog Militair Gerechtshof 91062
Vice-president Hof Amsterdam 90665
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden 270269
Raadsheer-plaatsvervanger Den Haag Hof 111278
Raad Hoog Militair Gerechtshof 111278


  FILIPPINI

M.L.A.0557 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1850
Lid Raad van Toezicht St. Kompaan Tilburg
Voorzitter Stichting Zorgsaam Tilburg
Raio Haarlem 11088
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 11193
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 11193
NU
Breda rechter 160195
Den Haag Hof Raadsheer 160902
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Katholieke Basisschool Laurentius Breda 01-08-1998
C1997-221003 Hop bijbanenregister Den Haag


  FINKENSIEPER

J.M.F.1044
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 101285
NEVENFUNCTIES
Annotator arresten Hoge Raad voor de BNB (Kluwer)
C1997-150504 Hop bijbanenregister Hof Leeuwarden

 

FISCHER-BRAAMS

03 2837mw. mr. A.C.M. Fischer-Braams Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht
C000797-221003 Hop bijbanenregister Dordrecht
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 24-05-1995
Advocaat Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn Advocaten en Notarissen Den Haag
DGA van een in 1998 oprgericht ten behoeve van praktijkvoering binnen een maatschap van advocaten opgericht vennootschap genaamd Fischer-Braams Holding B.V. te Den Haag Den Haag 01-01-1997
Directeur / enige aandeelhouder van een in 1989 uitsluitend tbv haar persoonlijke pensioenvoorziening opgerichte vennootschap genaamd Braams Lijfrente BV gevestigd te Den Haag Den Haag 01-01-1997


  FLACH

R.J.C.0452
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 150891-GOG221003
Plaatsvervangend Lid Commissie van Beroep Studiefinanciering
Medewerker Katern van het Juridisch tijdschrift Ars Aequi


  FLEDDERUS

T.0656
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 170692-GOG221003


  FLEERS

G.J. Mr. Dr. 7 mei 1942 Amsterdam
1859
Bert Fleers (1942) was van 1 oktober 1987 tot 13 juni 1995 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Hij was woordvoerder justitie.
levensbeschouwing Rooms-Katholiek
gymnasium-a Stedelijk Lyceum te Zutphen tot 1962
rechten Rijksuniversiteit Groningen, van 1963 tot 1970
rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen, 9 september 1976
waarnemend burgemeester van Korendijk (Z.H.), vanaf april 2001
lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 oktober 1987 tot 13 juni 1995
directeur V.N.G. (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 1 januari 1984 tot oktober 1999
burgemeester van Ootmarsum, van 16 april 1973 tot 1 januari 1984
lid gemeenteraad van Haren (Gr.), van 1971 tot 16 april 1973
wetenschappelijk medewerker t.b.v. onderwijs in het strafrecht en het strafprocesrecht, faculteit der rechtsgeleerdheid, Rijkuniversiteit Groningen, van 1970 tot 1973
lid interdisciplinaire stuurgroep voetbalvandalisme en -geweld, vanaf augustus 1997
voorzitter KASKI (Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut), vanaf 1989
lid Landelijk Overleg Voetbalvandalisme, van juli 1985 tot 1989
lid redcatie "Bestuurswetenschappen", vanaf 1983
lid Centrale Raad van advies gevangeniswezen, psychopatenzorg en reclassering (later: Centrale Raad voor de Strafrechttoepassing), vanaf 1983
4 lid Brandweerraad, van 1983 tot 1992
vice-voorzitter curatorium Rijks Brandweer Academie, van 1983 tot 1994
lid bisschoppelijke beleidsadviescommissie van de bisschoppenconferentie (B.B.K.), van 1980 tot 1987
voorzitter landelijk pastoraal overleg, van 1980 tot 1987
lid bestuur Katholieke Sociale Akademie te Enschede, van 1977 tot 1983
vice-voorzitter sociaal werkverbandschap "De Schakel" te Oldenzaal, van 1973 tot 1983
lid bestuur Openbare Bibliotheek te Haren (Gr.), van 1971 tot 1973
vice-voorzitter Europese Christen Democratische Bestuurdersorganisatie, van 1988 tot 1990
lid stichtingsraad Wetenschappelijk Instituut van het C.D.A., van 1987 tot 1995
lid bestuur Wetenschappelijk Instituut van het C.D.A., van 1981 tot 1986
vice-voorzitter C.D.A., van 1981 tot 1986
vice-voorzitter K.V.P., van 1977 tot 1980
lid dagelijks bestuur K.V.P., van 1975 tot 1980
lid partijbestuur K.V.P., van 1973 tot 1975
"Voorwaardelijk in vrijheid" (dissertatie, 1976)
publicaties op het gebied van justitie en openbaar bestuur
Lid bestuur Dr. Schaepmanfonds 010102-311202
Voorzitter Vereniging van Eigenaren Bungalowpark Baveld Dennen Noord Deurningen 010102-311202
Lid bestuur Fonds W.I. (CDA) 010102-311202
Waarnemend burgemeester gemeente Korendijk
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 280301
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend lid Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) 010101
Lid bestuur Stichting Dr. Schaepmanfonds 01-01-2002
Lid bestuur Fonds W.I.
C120503-270107 Hop bijbanenregister Den Haag


  FLEERS

J.B. 0843
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA 01-01-2000-07-02-2006
Voorzitter Raad voor de Journalistiek Amsterdam 01-10-1997-26-04-2005
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline Nederlandse Orde van Advocaten 1995
Lid van het Hof van Discipline Nederlandse Orde van Advocaten 1998
Plv. voorzitter Raad van Tucht voor Registeraccountants Accountants-administratieconsulenten A'dam (1988)
Voorzitter College van Beroep Stichting Reclame Code (1988)
Bestuurslid van de Stichting W.O.Z. (beheert een twintigtal gezinsvervangende tehuizen, twee kinderdagverblijven en een inrichting voor zwakzinnigen te A'dam)
Werkzaam in bedrijfsleven 0370
Amsterdam Raio 10671
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 011071
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 010973
Gerechtssecretaris rechtbank Amsterdam 010775
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor Amsterdam 010775
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 160677
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 30178
Rechter rechtbank Amsterdam 180479
Raadsheer Hof Amsterdam 100284
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100284
Hoge Raad Raadsheer 030792
NU
Hoge Raad Vice-president 01-01-2005
NEVENFUNCTIES BR>Lid Commissie van Beroep Dutch Securities Institute Amsterdam 011099
Plaatsvervangend voorzitter College van Beroep Stichting tuchtrechtspraak mediators Rotterdam 030801
C1997-270107 Hop bijbanenregister Hoge Raad
Memo deskundigenrapport 185.
264 De Numann-norm. Bij beschikking van 29 februari 2000 heeft de rechtbank Raad voor de kinderbescherming verzocht gedurende het onderzoek van het PAR twee contacten tussen de vader en het kind op het Bureau van de Raad te laten plaatsvinden. Bij beschikking van 5 september 2000 heeft de rechtbank beslist dat, voor het geval de vader niet meewerkt aan het door de Raad voor de kinderbescherming geadviseerde traject van het Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg (het ABJ-traject), het verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling zal worden afgewezen

188 Werkaantekeningen! Hoe schrijft de rechterlijke macht toe naar de conclusie om vaders steeds te naaien en te onderdrukken en de overheid lees gezinsvoogdij steeds gelijk te geven?
Bijzonderheden!
286 Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond

179 Wat is de meerwaarde van tuchtrechtspraak. Pamela Hemelrijk tegen de Raad voor de Journalistiek

 

   

  FLEUREN


J.W.A.
03
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger 270300
C1997-0300704 Hop bijbanenregister Zutphen
Universitair docent Staatsrecht Nijmegen
Adviseur Stichting Rechtswinkel Cuyk 01-01-1996


  FLIEK

F.C.0330
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Openbaar Ministerie Nederlandse Antillen 150156
Lid-plaatsvervanger Hof van Justitie Nederlandse Antillen 250964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 280765
Rechter rechtbank Roermond 220466
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 150766
President-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederlandse Antillen 110769
Rechter rechtbank Assen 200673
Vice-president rechtbank Assen 10474
Kantonrechterplaatsvervanger Meppel 51174
President rechtbank Zwolle 121078
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 61089
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 311292-GOG221003
Kantonrechterplaatsvervanger Lelystad 10194
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger
Lelystad Kantonrechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Toezicht ziekenhuis en verpleeghuis De Weezenlanden te Zwolle
Lid comité van aanbeveling Forum Filharmonisch
Voorzitter van de Stichting Thorbecke Zwolle
C1997 Hop bijbanenregister Den Haag


  FLIER Zie KOSTER-VAN DER FLIER

E.P. van der 0646 mw.
NLRM 90
Raio 51173
Gerechtsauditeur rechtbank Dordrecht 70280
Rechter-plaatsvervanger Idem 70280
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Dordrecht 140789
Rechter rechtbank Dordrecht 10190


  FLIER

H.E.G. van der 0146
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1863
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 20278
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010284
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Bosch kantoor Van Leeuwen/Van der Eerden bëdiging 1971
Lid Algemene Raad van de Orde van Advocaten portefeuille Rechtspraktijk
Lid Dagelijks bestuur voor het Vrije beroep te Amsterdam
Lid Generaal College van Toezicht van de Ned. Herv. Kerk te Leidschendam
C1997-221003 Hop bijbanenregister Den Bosch
Advocaat Den Haag


  FLIER

P.J. van der 240353
NLRM 93 94 95 96 97 98 1864
NU
Breda Rechterplaatsvervanger 121294
Utrecht Rechterplaatsvervanger 010792
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Lid redactie losbladige Samsonbundel over de algemene wet bestuursrecht
Lid wetgevingsredactie Ars Aequi (e.a.)
Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving Sector Rechtspleging Raadadviseur 95/96
10 bijbanen bij C221099 maar J. Hop geen tijd meer deze allemaal over te schrijven
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  FLIERS

I.M. 0461 mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 1870
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep te Utrecht
Lid commissie BB gemeente Delft
Bestuurslid Stichting Humanitas Dienstverlening aan mensen met een handicap te Nieuwegein
Medeauteur van de serie monografiën Awb met het deel "Fiscale bestuursprocesrecht" Kluwer Deventer
Ambtenaar in tijdelijke dienst bij de Hoge Raad der Nederlanden 10591
Gerechtsauditeur Hoge Raad 10692
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 11295
NU
Middelburg Rechterplaatsvervanger 091293
C090504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-090504 Hop bijbanenregister Middelburg


  FLIKWEERT

A.S.0263
NLRM 94 95 96 97 98
Raio Middelburg 11093
NU
Middelburg parket Officier van Justitie
NEVENFUNCTIES
Ouderling Ned. Herv Gemeente Middelburg tevens scriba algemene kerkenraad SOW
Lid Algemeen Bestuur CDA-Middelburg en CDA Zeeland
Bestuurslid Nederlands bijbelgenootschap afdeling Middelburg
Lid ledenraad NVvR
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?
Memo deskundigenrapport 185
271 Informatie gevraagd gelinkt aan strafzaken huiselijk geweld bij parket Middelburg en/of OvJ Flikweert?
Info
'Voor het eerst succesvol DNA-bevolkingsonderzoek' 25 februari 2004 - Op 8 december 2002 kreeg officier van justitie André Flikweert een telefoontje van de politie. Er was in St. Philipsland (gemeente Tholen) een tachtigjarige vrouw in haar woning vermoord. Samen met raio Gerda Oosterveld toog hij midden in de nacht naar de plaats delict.
De technische recherche was er bezig en zou nog twee dagen nodig hebben om de woning uit te kammen. 'We hebben meteen de rechter-commissaris gebeld voor een doorzoekingsbevel. Het zekere voor het onzekere. De bewoonster kon immers geen toestemming meer geven. Er was grof seksueel geweld toegepast tegen een vrouw van tachtig. Dat maakt zo'n zaak wel bijzonder. In veel gevallen van moord en doodslag staat de dader ernaast. In andere gevallen heb je geen flauw idee van de dader. Dit was zo'n geval. Al gauw hebben we via de KLPD een profiler ingeschakeld en een forensisch psycholoog met veel ervaring in dergelijke zaken. Die concludeerde dat het iemand was, die haar kende. Iemand, die op seksueel gebied het spoor bijster was geraakt. Waarbij vooral aandacht werd gevraagd voor de categorie jeugdige adolescent. Je vraagt je af: wie doet nou zoiets? Er was wel wat Amerikaans onderzoek naar dergelijke gevallen, maar er was weinig vergelijkingsmateriaal. Er is door de recherche een beperkt buurtonderzoek gedaan, maar daar kwam weinig uit. Een probleem was het tijdstip van de moord. Dat kon zijn van twee uur 's middags tot twee uur 's nachts. Dat betekende dat er veel mogelijke verdachten waren op dit voormalige eiland met 2500 inwoners. De woning van het slachtoffer lag aan een doorgaande weg in het dorp. Er was die avond een muziekavond en een voetbalwedstrijd geweest. Er was dus nogal wat volk op de been geweest. Bovendien vierden veel mensen op die dag Sinterklaas.
Vervolgens is er naast het Recherche Bijstand Team van dertig man een ME-peloton ingezet om alle achthonderd mannen boven de veertien jaar te ondervragen.
Inmiddels waren we een maand verder toen een in het huis gevonden DNA-profiel was onderzocht. Het kwam niet voor in de Nederlandse of Belgische databank. Omdat ander onderzoek niet tot de oplossing leidde kom je op de vraag of een DNA-bevolkingsonderzoek uitkomst kan brengen. Per slot hebben we op St Philipsland te maken met een redelijk af te bakenen groep. Dat ligt toch anders dan bij bijvoorbeeld de Utrechtse serieverkrachter.
Toen hebben we advies gevraagd bij het College van procureurs-generaal en overleg gepleegd met het Nederlands Forensisch Instituut. Het College ziet een bevolkingsonderzoek als laatste redmiddel en dat was hier ook zo. Verder moet het op vrijwillige basis gebeuren en zo beperkt mogelijk zijn. Dus hebben we een eerste groep samengesteld van ruim tachtig mannen (buren, familie, kennissen, klusjesmannen, mannen zonder alibi of met antecedenten). Daar gaf het College toestemming voor. De volgende stap die al werd voorbereid was: alle mannen uit Sint Philipsland van veertien jaar en ouder. Voor deze groep had het College uitdrukkelijk nog geen toestemming gegeven. Het NFI had laten weten dat ze zes weken nodig hadden voor negentig DNA-onderzoeken.
De dorpsbewoners wisten van elkaar niet wie er wel of niet werd opgeroepen voor een DNA-test. Men kon naar het dorpshuis komen of naar een meer discrete locatie. Men kreeg de garantie dat het DNA alleen voor dit onderzoek zou worden gebruikt en dat de resultaten daarna onmiddellijk zouden worden vernietigd. Er was niemand, die weigerde mee te werken. Maar er hing wel een rare sfeer in het dorpshuis. Op Goede Vrijdag kwam er bericht van het NFI. Er was een match gevonden. Het NFI krijgt geen namen. Dus hebben we meteen gebeld naar het politiebureau. Na nog een check door het NFI zijn we de dag na Pasen tot aanhouding overgegaan van een negentienjarige buurtbewoner. Het werd dezelfde dag nog duidelijk dat hij zou bekennen, al kon hij zich er weinig van herinneren. Hij had alles in zijn geheugen achter een muur weggestopt. In zekere zin hebben we geluk gehad. De jongeman was maar ternauwernood in de geselecteerde groep van tachtig man gekomen. Hij had wel eens een klusje voor de weduwe gedaan. Ook in de dorpsgemeenschap werd vol ongeloof op de arrestatie gereageerd. Bij de telastlegging hebben we de vraag gesteld: was het voorbedachte rade? Het zedendelict wel, maar het doden van het slachtoffer? Het werd doodslag, subsidiar zware mishandeling en verkrachting. Op het parket in Middelburg worden alle meervoudige kamerzaken vooraf besproken. Over de strafeis waren de meningen nagenoeg gelijkluidend. Je komt al gauw op gevangenisstraf met tbs, want er is een lange behandeling noodzakelijk. Gerda Oosterveld heeft als raio de zaak gedraaid, samen met haar opleider André Flikweert. Gelet op de lange duur van het onderzoek en de vele onderzoekshandelingen was het ook buitengewoon nuttig om met twee officieren te werken; het andere werk gaat ook gewoon door. Ze vond het geen bezwaar om de kerstvakantie er grotendeels voor opzij te zetten en veel aanwezig te zijn bij de briefings. Zo'n zaak is een geweldige leerschool, zegt André, en dat beaamt Gerda volmondig. Bron: Openbaar Ministerie


  FLINT-VAN NOORT

C.M.P. 0445 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 03 1875
Bestuurslid Stichting Patientenvertrouwenspersoon geestelijke gezondheid C100299-GOG130405
Lid (secretaris) Bestuur Stichting Helianth tot beheer van een gezondheidscentrum Rotterdam
Ministerie van Justitie Directie Vreemdelingenzaken
Ministerie van Justitie, II. hoofd afdeling verblijfsregelingen Directie Vreemdelingenzaken 10670
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10981
Hof Den Haag Raadsheer-plaatsvervanger GOG221003
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 21291
Rechter Haarlem 250697-GOG221003
Ressortsparket Den Haag Advocaat-generaal Den Haag 10593-GOG130405
Rotterdam Vice-president GOG130405
NU
Den Haag Hof Raadsheer 010304
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 280804
C130405 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-130405 Hop bijbanenregister Den Haag


  FLINTERMAN

C.1144 prof. (niet zo vermeld in NLRM 96 97 98)
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoogleraar Rijksuniversiteit Limburg Maastricht, staats- en internationaal recht
Ministerie BUZA Adviescommissie Mensenrechten Buitenlands Beleid Voorzitter
Lid Dagelijks Bestuur Nederlands Helsinki Comité
Lid algemeen bestuur Studie en Informatiecentrum Mensenrechten Utrecht
Lid Generaal comité of the International Service for Human Rights Genève
Lid Algemeen bestuur van het African Centre for Human Right and Democracy Studies Ben The Gambia Lid Redactie Netherlands International Law Review
Maastricht Rechterplaatsvervanger 040883-GOG130405


  FLINTERMAN of HEK-FLINTERMAN

D.A.0644 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming Den Haag 150197-150109
Lid college van advies voor de justitiële kinderbescherming
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit te Groningen 1971
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 300782
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 220284
Rechter Zwolle 10190-GOG221003
Rechter Groningen 161091
Harderwijk Kantonrechter-plaatsvervanger
Zwolle Kantonrechter-plaatsvervanger
Kantonrechterplaatsvervanger Groningen 191197
Kantonrechterplaatsvervanger Winschoten 191197
Kantonrechterplaatsvervanger Zuidbroek 191197
NU
Groningen vice-president 060100 (KIR)
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Rechtspraakkamer Jeugdigen 01011900?
C1997-070806 Hop bijbanenregister Groningen


  FLIPSE

dhr. mr. M.
1896
Haarlem Rechter 150102
Lid medezeggenschapsraad O.B.S. De Vinckhuysenschool Westgraftdijk 030904-GOG241108
Bestuurslid N.H. Kerk West-en Oostgraftdijk 030904-GOG241108
Secretaris Stichting Pensiontehuizen Patrimonium (Zorgcentrum Nieuw-Groenland)Zaandam 030904-GOG241108
NU
Haarlem Vice-president 2007-07-01
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 2007-01-01
C240408 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C2001-240408 Hop bijbanenregister Haarlem


  FLOHIL

R.M.1149
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 03 1897
Chef-jurist bij de Raad van State
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 121185
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 20392
Rechter rechtbank Haarlem 40294
NU
Haarlem Vice-president 010702
NEVENFUNCTIES
Lid ZON-commissie bezwaarschriften personeel AWB Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek Den Haag
C100801-030904 Hop bijbanenregister Haarlem


  FOCKEMA ANDREAE-HARTSUIKER

E.0849 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1898
Uitgeverij Kluwer
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 240682
Rechter rechtbank Utrecht 21182
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 230287
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Den Haag 100889
NU
Den Haag rechter 010390
Utrecht Rechterplaatsvervanger 120586
Den Haag Hof Raadsheer 270798
NEVENFUNCTIES
Dagelijks bestuur van het Leids Universiteitsfonds
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht
Plv. Voorzitter Klachtencommissie Seksuele Intimidatie voor het basisonderwijs Wassenaar 01-0102
Plv. Lid-jurist College van Medisch Toezicht Den Haag 01-0102
Secretaris Het Wassenaars Kamerkoor Wassenaar

  FOCKENS

C.I.H.
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger17-0504
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C090704-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam

  FOKKEMA

A.
NU
Groningen rechter 191201
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504 Hop


  FOKKENS

J.W.0746 prof.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Begeleidingscommissie onderzoek doorlooptijden strafrechtsketen
Lid begeleidingscommissie "Strafvordering 2001" Ministerie van Justitie, afd. Extern Wetenschappelijke Betrekkingen
Lid commissie "Straf van Vrijheidsbeperking" Ministerie van Justitie, afd. Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid
Voorzitter Nederlandse Juristenvereniging
Lid Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing en Voorzitter van de
Commissie Rechtspraak voor TBS-gestelden uit die Raad
Lid Commissie van Advies m.b.t. afgifte verklaring omtrent het gedrag van de Burgemeester te Nijmegen
Lid redactie Studiepockets strafrecht
Lid College van Hoogleraren van het BeNeLux Universitair Studiecentrum
Voorzitter Begeleidingscommissie Evaluatie Wet Politieregisters
Voorzitter van het Bestuur van de SSR
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit te Nijmegen 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 310378
Rechter rechtbank Arnhem 190582
Raadsheer Hof Den Bosch 111286
Advocaat-generaal Hoge Raad 190688
Hoge Raad plaatsvervangend procureur-generaal 311001
NU
Hoge Raad Procureur-generaal 010206
NEVENFUNCTIES
C180306 Hoogleraar Amsterdam Vrije Universiteit Strafrecht 011090
C180306 Redacteur Losbladige uitgave "Het wetboek van strafrecht" (Noyon/Langemeijer/Remmelink)
C180306 Hoofdredacteur Nederlandse Jurisprudentie Kluwer
C180306 Lid College van Hoogleraren BeNeLux Universitair Studiecentrum
C180306 Voorzitter adviescommissie strafprocesrecht Minister van Justitie
C180306 Lid Adviesraad Rechtspleging faculteit der rechtsgeleerdheid Katholieke Universiteit Nijmegen
C180306 Lid redactieraad tijdschrift Sancties Kluwer Den Haag 010106
C1997-180306 Hop bijbanenregister Hoge Raad
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  FOKKER


J.P.0447
NLRM 80 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Amsterdam 10573
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 250779
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 250879
Rechter rechtbank Amsterdam 10581
Kantonrechter Amsterdam 100185
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 50385-GOG221003
Raadsheer Hof Arnhem 220488
Lid-plaatsvervanger Hof van Discipline NOvA
NU
Arnhem Hof vice-president 240898
NEVENFUNCTIES
docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging
voorzitter College van Beroep van de Stichting Certiked
voorzitter Reclame Code Commissie
Redacteur Burgerlijk Rechtsvordering
voorzitter Geschillencommissie (Beroepscommissie stimuleringsregelingen)
Docent Specialisatieopleiding Familierecht
medewerker Vademecum burgerlijk procesrecht
Voorzitter beroepscommissie stimuleringsregelingen
Voorzitterplaatsvervanger Commissie van Beroep Ned. Instituut van Psychologen NIP
Mentor cursus vonnissen maken
Buitengewoon lid Raad van arbitrage voor de Bouw 010105
voorzitter College van Toezicht van het NIP (Tuchtrechtcollege van Nederlands Instituut van Psychologen)
C1997-010704 Hop bijbanenregister Hof Arnhem
Memo Hop.
001 Deze is betrokken geweest bij de zaak Hop, omgangsregeling vader met zijn kinderen, aanleiding voor de website Censuur in Nederland.
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.
Memo deskundigenrapport 185
300 De H.P.H. van Griendsven-norm. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft op 14 mei 2004 ook in hoger beroep als norm vastgesteld dat een advocaat MET OPZET mag liegen en bedriegen om de vrijheid van meningsuiting van vaders te onderdrukken om kritiek van buitenaf op jeugdzorg en hun handlangers te kunnen censureren. Bron: Zaak Hop tegen advocaat X Raad van Discipline Den Haag no. 3876.


  FOLKERS

J.1031
NLRM 87 88/89 90 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Breda Rechterplaatsvervanger 131185
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  FOLLENDER GROSSFELD

J.W.T.M.0347
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Zutphen Rechterplaatsvervanger 290993
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Arnhem kantoor Hekkelman, Terheggen & Rieter bëdiging 1976
Vice-voorzitter kerkbestuur RK Parochie Onze Lieve Vrouw te Arnhem
Secretaris Stichting Arnhemse Nooden te Arnhem
Bestuurslid Katholieke Bejaardenoord Insula Dei te Arnhem
Lid Commissie Beroep en Bezwaar bij Raad voor rechtsbijstand te Arnhem
Bestuurslid Stichting Arnhemse Bijzondere Noden Arnhem
Bestuurslid Stichting Kloosterverzorgingshuis Insula Dei Arnhem
Bestuurslid Vereniging Dekenaat Arnhem
Plaatsvervangend Lid College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten
C1997-221003 Hop bijbanenregister Zutphen


  FOLMER

P.L. Mr Directeur Juridische Zaken Shell Internationale
NEVENFUNCTIES
432 Arbiter Bestuurslid stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"


  FOLMER

W.H.0610
NLRM 71
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Rotterdam 150541
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 180446
Substituut-officier van Justitie rechtbank Arnhem 210451
Substituut-officier van Justitie rechtbank Den Haag 250756
Officier van Justitie arrondissement Haarlem 90263
Gedetacheerd Ministerie van Justitie, Hoofd Afdeling Criminele Zaken Directie Politie 10363
Advocaat-generaal Hof Amsterdam 150768


  FONTEIJN

C.A.0355
NLRM 95 96 97 98
NU
Den Bosch Rechterplaatsvervanger 070794
NEVENFUNCTIES
Advocaat en procureur te R'dam kantoor Nauta Dutilh bëdiging 1995
Lid Maatschap Nauta Dulith d.m.v. Praktijkvennootschap Rotterdam 19-01-1989
Lid Cabinet Nauta Dulith te Parijs
Bestuurslid Nicolaas Witsen stichting
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  FONTEIJN-VAN DER MEULEN Zie van der MEULEN-FONTEIJN

C.P.E.M.0155
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 5610
Raio Dordrecht 261179
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 271186
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 230687
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 260790
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10395-GOG090704
NU
Den Haag Hof Raadsheer 010603
NEVENFUNCTIES
Lid Algemeen bestuur Sint Laurens Instituut 010499
Lid Raad van Toezicht Kath. Verzorgings- en Verpleeghuizen Rotterdam Rotterdam 010399
C1997-191204 Hop bijbanenregister Den Haag


  FOPPE

H.H.0433
NLRM 95 96 97 98
NU
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 030295-GOG221003


  FOPPEN

dhr. mr. W. 0761
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio Zwolle 11092
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 21095
Gerechtsauditeur rechtbank Zwolle 10496
Zwolle Rechter 130597-GOG270707
NU
Utrecht Rechter 2007-01-01
C010704-270707 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C1997-270707 Hop bijbanenregister Utrecht


  FORD-CLAASEN

M.Th.E.0548 mw.
NLRM 95 96 97 98 ?
NU
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 121294-GOG221003
Voorzitter Claasen-Clan BV. te Eindhoven


  FORTUIN

P. Drs.
Den Bosch Hof 01-1000
Incidenteel docent 011000
Docent Stichting Studiecentrum Rechtspleging 011000
Docent Bureau opleidingen 01-1000
Docent cursus procesvoering Federatie Belastingadviseurs 01-1000
Docent cursus procesvoering Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 01-1000
Universitair docent Erasmus Universiteit Rotterdam 01-1000

03 1932 dhr. mr.drs. P. Fortuin Raadsheer Gerechtshof Den Bosch
C000697-221003 Hop bijbanenregister Den Bosch


  FOSSÉ

S.H.G. du 0365 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio Assen 11092
Assen parket
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Groningen kantoor De Haan c.s. beëdiging 1997
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  FOY

C.R.0643
NLRM 93 94 95 96 97 98 1936
Bestuurslid Stichting Opvangcentrum Het Poortje
Rechter Gerecht Eerste Aanleg/Lid Gemeenschappelijk Hof Nederlandse Antillen en Aruba
Rechter rechtbank Groningen 100492-GOG221003
NU
Rotterdam Rechter 010900
C220904-281204 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  FRAANJE

A.J.J.1146
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1941
NU
Dordrecht Rechterplaatsvervanger 141283
NEVENFUNCTIES
Advocaat en Procureur te Dordrecht kantoor Fraanje Advocaten bëdiging 1977
Te Dordrecht Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
Bestuurslid Stichting Derdengelden Fraanje Advocaten Dordrecht
Bestuurslid Stichting Mitano Dordrecht
Lid Raad van Toezicht Dordrecht
Lid adviescommissie inschrijvingen vreemdelingen en vluchtelingenrecht bij de Raad voor Rechtsbijstand in het ressort Den Haag
Regioreferee Nederlandse Golf Federatie
Voorzitter Beroepscommissie G.C. De Merwelanden Dordrecht
C040897-030704 Hop bijbanenregister Dordrecht


  FRANCISSEN

J.A.M.M.1066
NLRM 94 95 96 97 98
Raio Zwolle 10494
NU
Lelystad-Zwolle parket Officier van justitie
C031202-190105 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C031202-190105 Hop bijbanenregister parket Lelystad-Zwolle
Aandachtsvestiging.
Koninklijk Besluit. Wie wil bij dit parket KB-informatie geboortedatum, Kb-nummer, juridisch juiste functie en dvb e.a. info overschrijven?
450 Klassenjustitie en malafide rechtspraak is de norm in het arrondissement Lelystad-Zwolle


  FRANCKE

M.E. mw.
1947
Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur 171100
C310504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-310504 bijbanenregister Centrale Raad van Beroep


  FRANCKEN

E.F.C.0854
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 1948
Docent SSR op afroep
Docent Grotius Academie
Daarnaast ontvang ik nog marginaal inkomen van Kluwer i.v.m. een door Kluwer uitgegeven boek van mijn hand
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 20494
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 80791
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 100492
Rechter Rotterdam 010792
NU
Rotterdam Vice-president 010903
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150704 Hop bijbanenregister Rotterdam


  FRANK

W.H.0747
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsleven 1972
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Groningen 10180
Verkeersschout arrondissementsparket Groningen 150383
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 10986
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 250188
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 11095
Kantonrechterplaatsvervanger Groningen 250697
Kantonrechterplaatsvervanger Winschoten 250697
Kantonrechterplaatsvervanger Zuidbroek 250697
NU
Almelo parket arrondissementsofficier van Justitie
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  FRANKE

B.H. 0647
NLRM 93 94 95 96 97 98 5515
Lid college beroep Studiefinanciering
Hoofd personeelsdienst Korps Rijkspolitie district Groningen
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 10892
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 10892
Ondervoorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 231093
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 10494
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 291096
Rechter Haarlem GOG221003
NU
Alkmaar rechter 010102
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht Penitiaire Inrichting voor Jeugdigen 'De Doggershoek' 010201 Den Helder
C100801-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar


  FRANKE

M.F.M.T. mw.
Den Bosch Rechter 14-1003
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C090704-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch

  FRÄNKEL

W.0120
NLRM 71 80
Werkzaam bij K.L.M. te Curaçao 1942
Gouvernementsambtenaar Nederlandse Antillen 1959
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 3108155
Rechter-plaatsvervanger Idem 80267
Rechter Idem 270268
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 150868
Rechter rechtbank Rotterdam 30374


  FRANKEN-VAN ZINNICQ BERGMANN

A.J.T.0149 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 04
Raio Roermond 11174
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 81180
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 61181
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Breda 10184
Advocaat-generaal ressortparket Den Bosch 181289
NU
Den Bosch Ressortsparket Plv. Hoofd-advocaat-generaal
NEVENFUNCTIES
Lid Vereniging Voormalige Katholiek Spaarbank
Voorzitter tuchtcommissie Vughtse mixedhockey em cricketclub MOP
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  FRANKEN

H. 0936 prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1961
Hoogleraar decaan Juridische Faculteit Leiden 1997
Plaatsvervangend Lid Registratiekamer
Voorzitter van de door de ministers van O.C. en W., EZ, Justitie, BiZa en Ven W ingestelde programmacommissie Informatietechnologie en Recht
Voorzitter van de door de minister van O.C. en W ingestelde Verkenningscommissie Rechtsgeleerdheid
Lid van de Redactieraad van het Handboek Informatiebeveiliging
Projectleider Rechtsinformatieproject van de Hoge Raad in Indonesië
Voorzitter van het Nederlands Studiecentrum voor Criminologie en Rechtshandhaving
Algemeen secretaris Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Lid Redactieraad Nederlands Tijdschrift voor Privatisering
Officier-secretaris Krijgsraad 50561
Rotterdam Raio 120662
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 121062
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 10165
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Rotterdam 10167
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 121068
Rechter Idem 120769
Raad hoog militair Gerechtshof Den Haag 230273
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 71074
Plaatsvervanger Lid Registratiekamer 10789
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10792
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 060777
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Leiden, Inleiding tot de rechtswetenschap alsmede informaticarecht
Plaatsvervangend kroonlid van de SER
Lid raad van advies College bescherming persoonsgegevens Den Haag 010901
Voorzitter Stuurgroep Computercriminaliteit van het Platform Criminaliteitsbeheersing
Voorzitter Programmacommissie Informatietechnologie en Recht Ministerie van OC & W, Economische Zaken, Justitie, Binnenlandse Zaken en V &W Den Haag 010102
Voorzitter van de werkgroep Computercriminaliteit van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO
Lid van de Raad van Tucht van de Accountants en accountant-administratieconsulenten
Voorzitter College van Beroep van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
Voorzitter College van Tucht van de Nederlandse Orde van Register-EDP-Auditors
Vice-voorzitter later voorzitter stichting Geschillenoplossing in de Automatiseringsbranche
Lid sociaal wetenschappelijke raad Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Amsterdam 010982
Redacteur 'Rechtsgeleerd Magazijn Themis Zwolle
Lid Redactieraad van KPMG-Compact
Commissaris bij de Levensverzekeringsmaatschappij 'Onderlinge Den Haag en de Verzekeringsmaatschappij Neerlandia
Redacteur van de Automatiseringscontracten, Modellen voor de Praktijk
Voorzitter Stuurgroep Electronic Commerce-platform Nederland Leidschendam 010900
Voorzitter Commissie grondrechten in het digitale tijdperk 010500
Lid Koninklijke Nederlandse academie van Wetenschappen
C1997-150704 Hop bijbanenregister Den Haag


  FRANKEN

J.H.M.0623
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Waarnemend griffier kantongerecht Gouda 04l50
Advocaat en procureur Gouda en Bergen op Zoom 1025
Waarnemend griffier kantongerecht Almelo 161054
Idem kantongerecht Breda 260455
Griffier kantongerecht Eindhoven 170655
Mede benoemd griffier kantongerecht Helmond 120157
Kantonrechter Boxmeer, tevens Opdracht kantonrechter werkzaam Den Bosch 60462
Kantonrechterplaatsvervanger Eindhoven 200756
Idem Helmond 70857
Kantonrechter Den Bosch 190765
Opdracht kantonrechter werkzaam Eindhoven 190766
Kantonrechterplaatsvervanger Den Bosch 11184


  FRANKEN

M.C.0166 mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 1969
Advocaat te Nijmegen kantoor De Mul Zegger bëdiging 1995
Raio Den Bosch 10491
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10494
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 10497-GOG090704
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10497-GOG090704
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10497-GOG090704
NU
Rotterdam Rechter 010400
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-090704 Hop bijbanenregister Rotterdam

  FRANKEN

M.J.M.0750
NLRM 96 97 98 1971
docent faillissementsrecht VSO-opleiding Nederlandse Orde van Advocaten
bestuurslid/penningmeester Charitatief Fonds Jacqueline de Grez-Mahie Breda
Breda Kantonrechterplaatsvervanger 031095-GOG28804
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Breda kantoor Ruijgrok, Van Iersel & Luchtman bëdiging 1973
redacteur goederen- en faillissementsrecht "Juridisch Up to Date" Euroforum 010197
A-arbiter en plv. algemeen voorzitter Arbitragecommissie Koninklijke Nederlandse Voetbalband (KNVB)010193
bestuurslid/penningmeester Vereniging van Insolventie-advocaten "Insalad" 010503
1997-220804 Hop bijbanenregister Breda


  FRANKEN VAN BLOEMENDAAL

W.F.L.1141
NLRM 80 90 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Amsterdam 0269
Werkzaam bedrijfsleven te Amsterdam 0872
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 010278
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 220179
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 40788
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?
Memo Rapport van Traa
287 Franken van Bloemendaal (officier van justitie te Amsterdam voor het IRT Noord-Holland/Utrecht tot 1 juni 1992): Er was in die tijd, dat ik met het IRT werkte, contact tussen de heer Lith en de Haarlemse CID, die contact had met een informant die veel wist. Er is in die tijd in het wekelijks contact tussen de heer Lith en mij in ieder geval aan de orde geweest, dat er een informant zou zijn die ons wilde helpen, voor ons wilde werken, maar die dan eerst één of twee transporten voor zijn eigen rekening zou mogen nemen. Als wij zouden weten, dat er een hasjzending Nederland zou binnen komen, dan zouden wij het in het oog houden of het pakken, maar het willens en wetens het milieu in laten gaan was er niet bij. Het andere, namelijk de mogelijkheid dat die mijnheer enige transporten voor eigen rekening zou nemen, zou in wezen inhouden, dat het openbaar ministerie een licentie zou verstrekken aan criminelen om hier hun gang te gaan. Dat is toen ook niet gebeurd.


  FRANKENA

A.H. 0120
NLRM 71 80
Substituut-griffier bijzonder Hof Leeuwarden 161047-10749
Idem kantongerecht Rotterdam 30652
Griffier kantongerecht Zwolle 90156
Opdracht werkzaam griffier kantongerecht Meppel en Steenwijk 20256
Substituut-griffier rechtbank Leeuwarden 170962


  FRANKENA

H.C.0961 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Gerechtssecretaris rechtbank Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 210394
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 10994
NU
Utrecht rechter 260495
Arnhem Hof raadsheer 200602
NEVENFUNCTIES Redacteur NJ-literatuurkaarten.
Plaatsvervangend voorzitter en lid klachtencommissie Centrum Maliebaan Utrecht (Centrum voor verslaafden)
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  FRANKENHUIJZEN

A.J.0446
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat en Procureur Rotterdam
Kantonrechterplaatsvervanger Gouda 200988
Kantonrechterplaatsvervanger Rotterdam 210390


  FRANKENHUYZEN

G.J. van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 271045
Kantonrechterplaatsvervanger Zutphen 160474
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 280678


  FRANKRUIJTER

J.F.
6110
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 130702
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
221003-090704 Hop bijbanenregister Rotterdam

  FRANSEN

A.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio Amsterdam 10669
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 11069
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 11075
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 11077
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10878
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10388
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 10595
NU
Amsterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?

  FRANSEN VAN DE PUTTE

A.S.1249
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1995
Raio Amsterdam 10177
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 50386-010197
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 210693
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amsterdam kantoor Trenité Van Doorne bëdiging 1981
In Amsterdam Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
C1997-140904 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam
C140605 Voorzitter commissie van beroep Stichting Calamiteitenfonds Reisgelden 01-01-1999
C140605 Voorzitter commissie van beroep Stichting Garantiefonds Reisgelden 01-01-1996
C140605 Commissaris m.n. Lions B.V. 01-01-1990
C140605 Voorzitter medezeggenschapsraad Stedelijk Museum Leiden Leiden 01-0901
C140605 Lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Amsterdam 01-0703
C140605 Voorzitter LOHC-bestuur 01-1102


  FRANSEN van de PUTTE

A.S.0314
NLRM 71
Werkzaam jurist afdeling Ned. Akkerbouwcentrale 1940
Jurist-secretaris diverse bedrijfschappen 1942
Werkzaam juridische afdeling Militair Gezag en Bureau Rechtsbijstand Batavia 1945
Advocaat te Batavia 1947
Advocaat en procureur te Rotterdam 1951
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 140665
Raadsheer Hof Den Haag 230768


  FRANSEN

H.H.A.0857
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 301188
Gerechtsauditeur Assen 210193
Rechterplaatsvervanger Assen 210193
Rechter Assen 211293
Rechter-plaatsvervanger Groningen 291093-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 291093-GOG221003
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger 160997
Leeuwarden Hof Raadsheer 180797
NEVENFUNCTIES
Lid Tuchtcommissie van de Ned. Triatlon Bond te Nieuwegein
Jeugdleider voetbalvereniging LEO te Loon
Lid commissie bezwaar en beroep van de Raad voor de re CENSUUR Leeuwarden
bestuurslid vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Assen
C1997-150504 Hop bijbanenregister Assen


  FRANSEN

J.H.0331
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 96 97 98
Werkzaam gemeentesecretarie Kerkrade 10457
Breda Raio 11057
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 10258
Secretaris arrondissementsparket Maastricht 10259
Substituut-officier van Justitie arrondissement Maastricht 61263
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Maastricht 11072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Maastricht 250773
Officier van Justitie hoofd. arrondissementsparket Maastricht 270186
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 220396-GOG050203
NU
Roermond Rechterplaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Sint Jan Baptist Maastricht (Stichting t.b.v. verstandelijk gehandicapten)


  FRANSEN

T. 1035
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 1987
Plaatsvervangend en later lid Hof van Discipline NOvA
Raio Rotterdam 10863
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 11263
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 11265
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 11267
Als stagiaire werkzaam Advocatenkantoor te Schiedam 11267
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 291069
Rechter rechtbank Rotterdam 40671
Vice-president rechtbank Rotterdam 090779-GOG040703
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 110979-GOG040703
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 21291
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 160902
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 270897
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend voorzitter Hof van Discipline NOvA
Voorzitter Filharmonisch Koor Toonkunst Rotterdam Rotterdam 010198
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  FRANSSEN

B.0947
NLRM 93 94 95 96 97 98
Leiding geven aan de bestuursacademie NNed
Adviseur van gemeenten over opleidingsmanagement
Leiding geven aan het project mobiliteit NNed
Geven van onderwijs op de terreinen bijzonder bestuurs- algemeen bestuursambtenaren- gemeente- staats-en strafrecht
Andere tijdelijke functie 3 dagen per week directeur bestuursacademie O Ned. en leidinggevende
bestuurspersoneelsdienst tevens belast met directie bestuursacademie Ned
Voorzitter bezwarencommissie Awb gemeente Nijefund en Kollumerland
Voorzitter bezwarencommissie functiewaardering in diverse gemeenten provincie Groningen en Friesland
Medeauteur leerboek over staatsinrichting van Ned. en Staatsinrichting in Kort Bestek
Bestuurslid Stichting AA Kunst
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 200187
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 170692-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 10792-GOG221003
NU
Leeuwarden Rechterplaatsvervanger 170692
NEVENFUNCTIES
Voorzitter bezwarencommissie functiewaardering Gemeente Veendam en Bolsward
Voorzitter bezwarencommissie algemene zaken en klachtencommissie Gemeente Kollumerland en Nijefurd
Voorzitter bezwarencommissie Awb personeelszaken gemeente Gemeente Leeuwarden, Delfzijl, Loppersum en Heerenveen, Waterschap Hunze en Aast en Reest en Wieden en RU Groningen
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


  FRANX-SCHAAP

E.N.0959 mw.
NLRM 98 2002
Advocaat en procureur te Rotterdam
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 61097
C000001-221003 Hop bijbanenregister Haarlem
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  FRANX

J.K.0429 prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Assistent Gemeente Universiteit Amsterdam 11154
Amsterdam Raio 10558
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 10359
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 10961
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 180862
Rechter rechtbank Leeuwarden 240863
Rechter rechtbank Amsterdam 270268
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 200373
Hoogleraar juridische faculteit Vrije Universiteit Amsterdam 10473
Vice-president rechtbank Amsterdam 31274
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden 80976
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Den Haag kantoor De Brauw Blackstone Westbroek bëdiging 1990

  FREDERIKS

F.C.1260 mw.
NLRM 90 91
Raio Breda 10489
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Zwijndrecht kantoor Hoevig Advocatenkantoor bëdiging 1992


  FREIJSEN

W.H.J. Willebrod 250659
NLRM
NU
Den Bosch plaatsvervangend Officier van Justitie
Den Bosch parket arrondissementsofficier van Justitie
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Lid adviescommissie kinderopvang Utrecht Noord
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?

Freijter, dhr. mr. A. De
Arnhem
C27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  FREIJTERS

J.A.M.0133
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bedrijfsjurist N.V. Ned. Staatsmijnen 10362
Griffier kantongerecht Heerlen 250867
Kantonrechterplaatsvervanger Heerlen 90968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 110669
Kantonrechterplaatsvervanger Sittard 60472
Griffier kantongerecht Sittard 310172
Rechter rechtbank Maastricht 300173
Kantonrechter Heerlen 70379
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 160679
Kantonrechterplaatsvervanger Heerlen 10196
NU
Maastricht Rechterplaatsvervanger
Heerlen Kantonrechterplaatsvervanger
Sittard Kantonrechterplaatsvervanger


  FREIJTERS

J.Ph.M.0434
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur Amsterdam 1961
Werkzaam notariskantoor Rotterdam 1962
Werkzaam bedrijfsleven/bankwezen respectievelijk Amsterdam, Rotterdam en Utrecht 1964
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 140777
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 151081
Kantonrechterplaatsvervanger Harderwijk 20982
Kantonrechterplaatsvervanger Steenwijk 20982
Kantonrechterplaatsvervanger Zwolle 20982
Kantonrechterplaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechterplaatsvervanger Lelystad 10194
NU
Zwolle Rechter 191079
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Grondkamer Overijssel
Voorzitter Grondkamer Flevoland
Secretaris Stichting Praktisch Christendom Zuidwolde
Secretaris Stichting Medische Hulp Nederland
Secretaris Stichting Evangeliewerk Buitenland
De drie Stichtingen vallen binnen de sfeer van de Noorse Broederschap
De Noorse Broederschap vraagt Freijters in incidenteel voorkomende gevallen wel eens om juridisch advies. Freijters geeft dat op grond van het feit dat hij deel uitmaakt van de Broederschap en niet omdat hij een functie als juridisch adviseur zou vervullen
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle


  FRÉNAY

P.H.J.0962
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2009
Raio Maastricht 10488
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 11093
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 11093
Rechter Maastricht 11094-GOG060404
NU
Roermond Vice-president 011002
C060404 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-060404 Hop bijbanenregister Roermond


  FRENK

N.
5811
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 250200
Ministerie van Justitie Raadadviseur Directie Wetgeving
Redacteur Nieuwsbrief BW Den Haag 01-01-1994
Medewerker Nederlands tijdschrift voor Burgerlijk recht
C221003-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  FRENKEL

B.S. prof.
NLRM 80 87 88/89 90
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 300173


  FRERIKS

H.J.M.
NU
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C2004 Medezeggenschapsraad Basisscool de Brug Westervoort
C2004 Gemeenschap mr.skdgw Duiven
C2004 Begeleider jeugdteam AVW 66 Westervoort
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister Arrondissementsparket Arnhem
Memo deskundigenrapport 185
In maart 2005 zijn de OM-bijbanenregisters bij het arrondissementsparket en het ressortsparket in Arnhem overgeschreven door een vader waarvan een omgangsregeling met zijn kinderen door het rechtersleger is afgewezen. Tijdens deze inzage is de OM-nevenfunctie Lid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Gelderland bij Officier van Justitie A. Verhaar aangetroffen. Beleefd verzoek ik alle lezers van mijn website alle namen van leden van Raad van Toezicht bij de Bureaus Jeugdzorg op te vragen en overal in het land OM-bijbanenregisters over te schrijven om de infiltratie van het Openbaar Ministerie in de Bureaus Jeugdzorg in kaart te kunnen brengen.
Recht op correctie. Het OM wordt expliciet verzocht onverwijld te reageren indien bovengenoemde gegevens onjuist zijn door juiste gegevens toe te sturen!


  FRIEDBERG

A.S. Mw
NLRM 03 04 2010
NU
Alkmaar Vice-president 010103
C240304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C130503-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar


  FRIELINK

P.M.0260
NLRM 91 92 93 94 95 69 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 30590
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 111291
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10992
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 10393
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10797-GOG060904
Officier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem GOG060904
NEVENFUNCTIES
Vaste medewerker Het Tijdschrift van de politie
Vaste medewerker Praktijkboek openbare orde en veiligheid
Lid van de Commissie 'Vertegenwoordiging in belastingzaken' van de Vereniging voor de belastingwetenschappen (Rapport van de Commissie verschijnt eind 1997 na verdediging van het rapport in de algemene vergadering in januari 1998 zal de Commissie worden opgeheven)
In incidentele gevallen verrichten van werkzaamheden in de winkel van echtgenote
Ondersteunende verkoop en onderhoud winkelruimte Bakkershuys
Docent CID cursus SSR
440 Corrupt zijn ambtenaren die iets doen of nalaten om vanwege het daarmee voor zichzelf verworven voordeel

Trucs van Frielink 1?

Vraag van Hop? Als telefoonlijnen van advocaten worden afgetapt en je zegt bijvoorbeeld dat het niet mogelijk is om advocaten een beveiligde telefoonlijn te geven TERWIJL DAT WEL MOGELIJK IS, omdat je als OM er belang bij hebt iedereen af te tappen dus ook advocaten die met burgers over hun zaakjes spreken ben je dan CORRUPT omdat je iets nalaat te doen, namelijk burgers eerlijk voorlichten over bestaande technische mogelijkheden, vanwege het voordeel dat je daar zelf mee wil behalen?

Uw reacties zie ik met belangstelling tegemoet naar email j.hop3@chello.nl

Trucs van Frielink 2?

Frielink wijst er op dat de officier van justitie een verzoek van de verdediging eenvoudig kan frustreren. In het tot dagvaarding van de getuige strekkende verzoek moet de verdediging - bij gebrek aan identiteitsgegevens - de informant zo nauwkeurig mogelijk omschrijven (artikel 263 lid 2 Sv). Veelal zal de verdediging daartoe nauwelijks in staat zijn. Indien nu de officier van justitie zich op het standpunt stelt dat hij aan de hand van de gegeven omschrijving de betreffende persoon niet heeft kunnen achterhalen, lijkt de verdediging met lege handen te staan. Er zou dan geen sprake zijn van een weigering als bedoeld in artikel 263 lid 4 Sv.

Trucs van Frielink 3?

Volgens officier van justitie bij het landelijk parket P. Frielink kloppen de beweringen van Buruma niet. Frielink was mede-auteur van de ”Aanwijzing opsporingsbevoegdheden”, de richtlijnen voor het gebruiken van bijzondere opsporingsbevoegdheden. „Het is wel erg goedkoop om te zeggen dat politie en justitie de Wet BOB omzeilen omdat er in de praktijk vrijwel geen gebruik wordt gemaakt van informanten die stelselmatig werken”, meent de officier van justitie. „Ik begrijp ook niet waarom Buruma er bang voor is dat wij de wet zullen gaan omzeilen door een criminele burger het etiket pseudo-dienstverlener op te plakken in plaats van het etiket infiltrant. Aan ordinaire etikettenverwisseling doen wij niet. Als je dat wel doet, ga je bij de strafrechter zonder meer onderuit. En terecht.”

 

Het onderzoek wordt geleid door Paul Frielink, OvJ Rijksrecherche

De Rijksrecherche doet thans onderzoek naar de hele gang van zaken rond de executie van de srtaf van De Kroes. Vos is in dat onderzoek geen verdachte." Eddy de Kroes, de voormalige topman van de slagerijketen ‘De Vleeschmeesters’, zal het worst wezen hoe vaak hij nog wegens fraude wordt veroordeeld. Hij beschikt immers over een persoonlijk door officier van Justitie mr. H.M. Vos ondertekend ‘vrijwaringsbewijs’, op grond waarvan hij de gevangenisstraf waartoe hij tot drie keer toe veroordeeld is niet hoeft uit te zitten. Vos is momenteel directeur van de Dienst Prisma van het ministerie van Justitie dat als kerntaak heeft ‘Het effectief prikkelen van rechterlijke organisaties tot continue verbeteringen’. De internetsite www.prismaweb.nl spreekt in dit verband over ‘prismaproducten’ en over ‘klantwaarderingsonderzoeken’.

Merkwaardig genoeg is het nog niet bekend of ook het product ‘vrijwaringsbewijs voor detentie’ bij Prisma te koop is. Laat staan dat Justitie een duidelijk prijsbeleid voert met betrekking tot dit commercieel zeer interessante product dat vooral kapitaalkrachtige doelgroepen zal aanspreken en zeker tot een verhoogde klantenwaardering zal leiden. Dat het bewuste stuk nergens in ons wetboek van Strafvordering voorkomt en een fantasieproduct is dat is ontsproten aan het brein van een waarschijnlijk corrupte officier, ach, wat zou dat?

Media die contact opnamen met de Dienst Prisma kregen maandenlang te horen, dat de heer Vos ‘met vakantie is’. Klokkenluideronline liet het er niet bij zitten en toog naar Prismagebouw aan de Regentesselaan 2 te Amersfoort voor nader onderzoek, iets wat de reguliere media niet kunnen of niet durven, spreekbuis als ze zijn geworden van Justitie en overheid. Als vermeende sollicitant wist onze verslaggever het zwaar beveiligde gebouw binnen te dringen. Dat was relatief eenvoudig, want er melden zich de laatste tijd nogal wat sollicitanten bij Prisma. Vermoedelijk heeft dat te maken het genereuze vakantiebeleid van de dienst. De simpele vraag of directeur Vos toevallig al terug is van vakantie, bleek voldoende om iedere Prisma medewerker volledig op tilt te laten springen. Laat staan dat men de vraag wilde beantwoorden of de ‘vrijwaringsbewijzen’ tegen gevangenisstraf onder een legesbesluit vallen of dat de prijsvorming aan individuele officieren van Justitie wordt overgelaten. Weinig verassend: het complete Prisma- personeel blijkt een spreekverbod opgelegd te hebben gekregen in de affaire Vos-Eddy de Kroes. Één medewerker verklaart buiten op de parkeerplaats, dat Hans Vos niet eens is geschorst en zijn werk -het bedrijfsmatiger laten werken van rechterlijke organisaties- inmiddels heeft hervat. “Ik schaam me helemaal kapot” aldus de medewerker, die er vervolgens vandoor ging alsof het complete cliëntenbestand van Justitie achter hem aan zat. Namens het OM bevestigt woordvoerder A. van het Erve dat Vos weer aan het werk is. "De Rijksrecherche doet thans onderzoek naar de hele gang van zaken rond de executie van de srtaf van De Kroes. Vos is in dat onderzoek geen verdachte." Het onderzoek wordt geleid door Paul Frielink, OvJ Rijksrecherche.

 

Politie maakt wellicht gebruik van lacune

Jurist: Toch inzet van
criminele infiltranten

AMSTERDAM – De politie zal een gat in de nieuwe wet Bijzondere opsporingsbevoegdheden (BOB) gebruiken om het verbod op de inzet van criminele infiltranten te omzeilen. Door een crimineel niet als infiltrant aan te duiden maar als een pseudo-dienstverlener, passeert de politie dit verbod.

Dat zegt prof. mr. Y. Buruma, hoogleraar strafrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij doet dat in het blad Mr., dat 12 mei verschijnt. Buruma was een van de onderzoekers van de parlementaire enquêtecommissie-Van Traa, die na de IRT-affaire de hiaten in de toen geldende opsporingsbevoegdheden onderzocht. Na dit onderzoek werd het inzetten van criminele informanten verboden.

Buruma zegt desgevraagd dat hij ervan overtuigd is dat politie en justitie dit gat in de wet gebruiken. „Dat heb ik net iets te vaak uit de mond van politiemensen gehoord. Ook mensen binnen het openbaar ministerie hebben in de gaten dat deze mogelijkheid er is.”

Bij de zogenoemde pseudo-dienstverlening maakt het volgens de strafrechtdeskundige niet uit of iemand crimineel is. „Het komt erop neer dat de wetgever onvoldoende heeft gedaan om te voorkomen dat politie en OM weer bij de neus worden genomen door dergelijke mensen als Haagse Kees en Kris J. of hoe ze ook heten”, concludeert Buruma. „Nu de wetgever een te groot gat heeft laten liggen, zullen andere methoden moeten worden gezocht om te voorkomen dat onder de bescherming van de anonimiteit van informanten nieuwe IRT-affaires ontstaan.” Buruma bedoelt dat criminelen onder de vlag van justitie dan hun criminele activiteiten kunnen voortzetten.

Goedkoop
Volgens officier van justitie bij het landelijk parket P. Frielink kloppen de beweringen van Buruma niet. Frielink was mede-auteur van de ”Aanwijzing opsporingsbevoegdheden”, de richtlijnen voor het gebruiken van bijzondere opsporingsbevoegdheden.

„Het is wel erg goedkoop om te zeggen dat politie en justitie de Wet BOB omzeilen omdat er in de praktijk vrijwel geen gebruik wordt gemaakt van informanten die stelselmatig werken”, meent de officier van justitie. „Ik begrijp ook niet waarom Buruma er bang voor is dat wij de wet zullen gaan omzeilen door een criminele burger het etiket pseudo-dienstverlener op te plakken in plaats van het etiket infiltrant. Aan ordinaire etikettenverwisseling doen wij niet. Als je dat wel doet, ga je bij de strafrechter zonder meer onderuit. En terecht.”

 

4.3 Juridische grondslag

 

4.3.1 Wettelijke regeling

Een afzonderlijke (formeel) wettelijke basis voor de inlichtingeninwinning door middel van informanten ontbreekt. Of een dergelijke basis noodzakelijk is, is een punt van discussie. Voor zover de gedachte wordt aangehangen dat de politie al datgene mag doen, wat ook gewone burgers mogen, is een wettelijke regeling voor het passief ontvangen van informatie wellicht niet noodzakelijk. Voor zover de gedachte wordt aangehangen dat elk overheidsoptreden moet zijn gebaseerd op een wettelijke bepaling, kan aanknoping
worden gezocht bij enkele algemene - doorgaans als taakstellend aangeduide - wettelijke bepalingen. In dat perspectief kan inlichtingeninwinning worden beschouwd als een normale politietaak die, evenals het leggen en onderhouden van contacten met andere burgers, is te baseren op artikel 2 Politiewet 1993. Aangezien het hier gaat om inlichtingeninwinning met het oog op de opsporing van strafbare feiten, is ook verdedigbaar deze activiteit te baseren op andere taakstellende artikelen, zoals de artikelen 141 en 142 Sv. Op deze plaats kan vooralsnog in het midden blijven welk van beide standpunten wordt ingenomen - dat wil zeggen of men geen wettelijke basis noodzakelijk acht dan wel een taakstellend artikel noodzakelijk en voldoende acht. Voor beide opvattingen geldt immers dat een nadere wettelijke basis noodzakelijk is, indien (en/of voor zover) inbreuk wordt gemaakt op grondrechten van burgers en indien (en/of voor zover) andere redenen bestaan welke daartoe nopen.

Wat betreft de mogelijke inbreuk van grondrechten, is in het bijzonder het recht op privacy van belang (artikel 10 Grondwet en artikel 8 EVRM). Voor zover het contact met informanten bestaat in het incidenteel passief aanhoren wat de informant te vertellen heeft, wordt aangenomen dat dit geen privacy-schending ten opzichte van degene over wie de inlichtingen zijn verstrekt oplevert. Redenen om tot wetgeving over te gaan werden derhalve tot nu toe niet aanwezig geacht.

Voor zover het contact met de informanten regelmatig is en er sprake is van een actief gerunde informant, kan onder omstandigheden tenminste worden gesproken van een mogelijke spanning met het recht op privacy. Daarbij spelen de positie die de informant ten opzichte van het subject inneemt, de intensiteit van het contact tussen informant en runner en de inhoud van de inlichtingen die de informant geeft een rol. Het actief runnen van informanten heeft echter ook geen wettelijke regeling gekregen.

Een voorbeeld is het geval waarin de echtgenote van een subject als informant dagelijks contact heeft met de runners waarbij de volledige thuissituatie wordt besproken. Van enige terughoudendheid is in de praktijk in dergelijke gevallen niet gebleken.

Wat betreft andere dan mensenrechtelijke redenen om tot wettelijke regeling over te gaan, dienen genoemd te worden de gevallen waarin de politie informanten strafbare feiten laat plegen en eventueel strafvorderlijke deals met criminelen worden gesloten, daar in dat laatste geval ingrijpend wordt afgeweken van het strafvorderlijke systeem zoals dat in Nederland bestaat.

Dat met betrekking tot het runnen van informanten in de praktijk wel behoefte bestond aan enige regeling, moge blijken uit het bestaan van de CID-regeling 1995, de (niet-gepubliceerde) Regeling tip-, toon- en voorkoopgelden (1985) en de Modelbrief deals met criminelen (1983). In het bijzonder in de laatste twee documenten zijn onder meer gedragsregels voor het werken met informanten opgenomen, waarop in 4.3.2 en in 4.4.6 wordt teruggekomen.

De kaders en toepassingswijze van de Regeling tip-, toon- en voorkoopgelden zijn zodanig dat onduidelijk is of de Regeling tip-,toon- en voorkoopgelden elke omgang met informanten regelt, danwel of zij slechts van toepassing is op de gevallen waarin men tipgeld wenst voor de door de informant gegeven inlichtingen.

 

De voorzitter:
In de regeling staat heel uitvoerig wat informanten wel of niet mogen en wat informanten wel of niet kunnen. Nu blijken er toch afspraken met informanten te worden gemaakt die daaroverheen gaan. Hoe kan dat nu?
De heer Wooldrik:
Het feit dat deze regeling bestaat, wil niet zeggen dat mensen er niet van kunnen afwijken. Alleen zullen wij op het departement deze regeling niet toepassen als ervan wordt afgeweken. Als korpsen zelf besluiten om geld uit te betalen of een andere constructie bedenken, kan dat. U ziet veel meer in de regeling dan er naar mijn idee in staat. Zij regelt niet het totale recherchewerk voor het omgaan met
informanten.

 

De voorzitter:
In de regeling staat niet alleen wat er uitbetaald moet worden. Er staan ook allerlei regels in voor wat informanten wel of niet moeten doen.
De heer Wooldrik:
..Ik probeer u uit te leggen dat het alleen een vergoedingsregeling is. Op de voorwaarden die daarin staan, is de minister van Justitie ertoe bereid, geld beschikbaar te stellen.(...) De regeling is door de minister van Justitie vastgesteld in overeenstemming met de vergadering van procureurs-generaal.
De heer De Graaf:
Als ook de procureurs-generaal ermee akkoord gaan, heeft de regeling toch een iets ruimere werking dan alleen voor een uitkering door de minister van Justitie. Het gaat toch ook om inhoudelijke normen voor de wijze waarop met informanten moet worden omgegaan.
De heer Wooldrik:
Zeker. Maar wie is daar verantwoordelijk voor? Dat is geregeld in de Politiewet. Dat is een heel ingewikkeld systeem. Wie gaat er over de Nederlandse politie? Wie gaat er over het OM? Dat wordt toch niet door een eenvoudige ministeriële regeling beheerst? Die slaat toch niet dwars door de bevoegdheden van de politiewetgeving?
De heer Wooldrik:
Het gezag dat erbij hoort voor de minister van Justitie, zit er echter niet aan vast. De
regeling wordt decentraal uitgevoerd. Ik meen dat de heer Dijkstal als kamerlid tegen deze Politiewet gestemd heeft, omdat hij vond dat er te weinig zeggenschap over was wat er decentraal gebeurt. Dit is daar een aardig voorbeeld van. Noot

4.3.2 Gedragsregels inzake contacten met informanten

In de Regeling tip-, toon- en voorkoopgelden is een aantal regels opgenomen voor de omgang met informanten. Ze worden onderscheiden in uitgangspunten en regels inzake contacten met informanten.De uitgangspunten van de Regeling tip-,toon-en voorkoopgelden zijn de volgende: 1. De politieambtenaren die een contact met onderhouden met een informant doen dit onder de directe verantwoordelijkheid van hun afdelingschef.

2. De afdelingschef van de begeleidende politieambtenaren kent de identiteit van de informant. Hij beschikt tevens over alle gegevens betreffende de informant en de inlichtingen die deze heeft verstrekt. Hij verzendt de inlichtingen die de informant verstrekt voor verder verwerking naar de CID. 3. De anonimiteit van de informant dient waar mogelijk te worden gewaarborgd. 4. Aan informanten worden alleen toezeggingen gedaan die kunnen worden nagekomen. 5. Het optreden van de informant moet binnen de door de rechtspraak gestelde grenzen blijven. 6. In principe wordt uitgegaan van «geen dader, geen beloning». Slechts in bepaalde (hierna onder 4.5.1 aan te geven) omstandigheden mag hiervan worden afgeweken.

7. De CID coördineert tips van verschillende informanten in dezelfde zaak ten behoeve van de opsporingstactiek en de eventuele uitbetaling van het tipgeld.
8. De CID onderzoekt en registreert of informanten met meerdere politieambtenaren van verschillende korpsonderdelen vertrouwelijke contacten hebben en deze ambtenaren tegen elkaar uitspelen. 9. Het uitbetalen van gelden en het onderhouden van contacten geschiedt zodanig dat van alle activiteiten een goede verantwoording mogelijk is.

Hoewel de regeling over de waarborging van de anonimiteit opmerkt dat dit «waar mogelijk» moet gebeuren gaat in de CID-praktijk het belang van de gewaarborgde anonimiteit boven het belang van de zaak.

 

De heer Van Steeg:
Ik vind dat die afscherming moet kunnen blijven bestaan. Als wij geen informanten meer af kunnen schermen, zullen onze informatiebronnen opdrogen. Dan is er geen CID meer. Dan zijn er de benodigde mensen niet meer. Niemand laat zich afschieten. Nu garandeert de CID de informanten dat zij beschermd worden, dat zij afgeschermd worden en dat hun identiteit niet bloot komt te liggen. Het zou dan toch te gek worden dat wij vervolgens verplicht werden om hun identiteit wel bloot te geven.
De voorzitter:
Maar als de rechter u daartoe zou verplichten?
De heer Van Steeg:
Dan doe ik het niet.
De voorzitter:
En als daardoor de zaak stuk gaat?
De heer Van Steeg:
Dan gaat de zaak stuk.
De voorzitter:
Dat is toch eigenlijk een onmogelijke positie. Dan is de informant belangrijker dan de zaak?
De heer Van Steeg:
Nog niet zolang geleden ben ik met collega's naar een cursus compareren geweest. Daarbij hebben wij met een spel een bepaalde situatie goed nagebootst. In die spelsituatie heb ik meegemaakt waar u op doelt, dus de rechter zei: toch moet u het zeggen. De officier vond ook dat ik het moest zeggen toen er geschorst werd.
De voorzitter:
Maar als de officier zegt: u moet het zeggen, dan moet u dat toch ook doen?
De heer Van Steeg:
Nee.
De voorzitter:
Dan ook niet?
De heer Van Steeg:
Ik zeg het dan in ieder geval niet. Ik vind dat ik het tegenover een informant die ik beloofd heb zijn identiteit niet prijs te geven, niet kan maken dat ik zijn identiteit wel prijsgeef. Dat zal ik nooit doen.
De voorzitter:
Maar u staat toch onder gezag van de officier. U kunt zoiets toch niet op eigen houtje beslissen.
De heer Van Steeg:
Nee.
De voorzitter:
Als de officier nu zegt: mijnheer Van Steeg, het spijt me wel maar u moet een nadere indicatie geven.
De heer Van Steeg: Nogmaals:
dat is een hypothetische situatie. Zij heeft zich nog nooit voorgedaan, behalve dan in een spelsituatie.
De voorzitter:
Maar u bent nu heel duidelijk. Op zichzelf is dat goed, maar is het niet zo, dat de officier het gezag over u heeft?
De heer Van Steeg:
Ja, de officier heeft gezag over mij.
De voorzitter:
Stel dat die officier zegt: u moet meer indicaties gegeven. Zegt u dan «nee»?
De heer Van Steeg:
Als ik dan vind dat de betrokken informant als het ware bloot komt te liggen en het risico
groot wordt dat hij afgeschoten wordt, zal ik die niet geven. Ik wil die liquidatie niet op mijn geweten hebben. En de officier kan ernaast zitten. Hij kan wel beweren: toch moet u het zeggen, maar dan laat ik het erop aan komen. Wat mij betreft mag het dan zo zijn, dat de rechtbank zegt: gijzelen die man. Maar ik heb dan veel vertrouwen in de officier en verwacht dat hij die gijzeling niet ten uitvoer zal leggen.
De voorzitter:
Juist, maar dan zegt u in feite tegen die officier: je kunt op het dak gaan zitten; je zaak gaat stuk en dat zij zo. Dat is de uiterste consequentie.
De heer Van Steeg:
Als uiterste consequentie zou dat zo kunnen zijn.
De voorzitter:
En om dit te veranderen, zou de officier eerst naar uw korpschef moeten gaan met de mededeling: dat moet Van Steeg nu toch echt zeggen? Van de officier zou u het niet aannemen...
De heer Van Steeg:
En van de korpschef wel, denkt u?
De voorzitter:
Van uw korpschef wel?
De heer Van Steeg:
Nee.
De voorzitter:
Ook niet?
De heer Van Steeg:
Nee.
De heer De Graaf:
Want die heeft verstand van management en u van CID-zaken.
De heer Van Steeg:
Precies!
De heer Koekkoek:
Mijnheer Van Steeg, als ik het goed begrijp, zou u een ambtelijk bevel - daar gaat het natuurlijk om - negeren, vanwege zwaarder wegende belangen. Daar komt het eigenlijk op neer.
De heer Van Steeg:
Ik geloof dat ik duidelijk geweest ben. Als ik zeg dat ik het op een gijzeling aan laat komen, dan laat ik het ook op een gijzeling aan komen. Ik heb gekozen voor dit vak. Ik sta er helemaal achter. Ik vind het ook prima zoals alles nu loopt en ik weet dat dit de consequenties kunnen zijn. Noot
Onder het kopje «Contacten met informanten» in de Regeling tip-, toon en voorkoopgelden wordt nog een aantal andere regels vermeld. De eerste regel houdt in dat ontmoetingen in persoon met informanten in principe door twee politieambtenaren geschieden. Voor het maken van een afspraak die van deze regel afwijkt is toestemming vereist van de ploegchef. Het lijkt er op dat deze regel in de praktijk niet steeds in volle omvang wordt nageleefd.

Aan de omgang van tenminste twee rechercheurs met een informant wordt op zich zelf wel gehecht. Dat geldt met name voor het eerste contact. Dat een informant door twee rechercheurs wordt gerund, is echter niet steeds haalbaar als gevolg van de werkdruk. Een enkeling vraagt zich zelfs af of er niet te gemakkelijk van de regel wordt afgeweken. Voor vrouwelijke informanten wordt het runnen door twee rechercheurs nog sterker benadrukt. De tweede regel bepaalt dat een ontmoeting met een informant in beginsel niet plaats vindt in een woning c.q. een andere niet openbare gelegenheid. Indien van deze regel moet worden afgeweken dienen bij die ontmoeting tenminste twee politieambtenaren aanwezig te zijn. Er is niet gebleken dat er aanleiding is om te veronderstellen dat van deze regel(s) wordt afgeweken. Vanuit de praktijk is ook opgemerkt dat het van belang is dat de runner de plaats van ontmoeting bepaalt.

De derde gedragsregel betreft het plegen van strafbare feiten door de informant, die daardoor volgens de in hoofdstuk 5 geldende definitie een burgerinfiltrant wordt. Tegen een informant moet bij de eerste ontmoeting gezegd worden dat proces-verbaal tegen hem zal worden opgemaakt indien hij zich bij het verzamelen van inlichtingen schuldig maakt aan strafbare feiten, tenzij zich de bijzondere situatie voordoet dat er toestemming verleend wordt tot een bepaald strafbaar feit.

 

 

De voorzitter:
En uw spelregels zijn?
De heer Van Teijlingen:
Die zijn onder andere, zoals net ter sprake is geweest, dat het plegen van strafbare feiten, waar wij kennis van zouden kunnen dragen, voor de betrokken bron betekent dat er een proces verbaal volgt.
De voorzitter:
Nu zegt u dus: een informant mag nooit strafbare feiten plegen onder onze regie. Of mag hij dat wel?
De heer Van Looijen:
Dat mag hij niet. Dat klopt. Noot Sinds de IRT affaire worden informanten er, meer nog dan voorheen, bij voortduring op gewezen dat ze geen strafbare feiten mogen begaan. Diverse CID-rechercheurs van andere korpsen dan dat van de heer Van Teijlingen hebben echter laten merken dat zij, m.n. bij criminele informanten het soms belangrijker vinden dat de informant met goede informatie komt dan dat hijzelf geen strafbare feiten pleegt. Zij nemen voor die feiten geen verantwoordelijkheid maar aan de indruk kan niet worden ontkomen - hoewel weinigen zulks erkennen - dat men wel eens een oogje toeknijpt. het kan bijvoorbeeld gaan om een strafbaar feit dat als het ware past bij de rol van de informant binnen de organisatie waarover hij informatie verstrekt terwijl dat niet gebeurt onder gezag en regie van OM en politie. Anders gezegd: om (onuitgesproken opportuniteitsoverwegingen) wordt dan
niet of nauwelijks gerechercheerd naar dergelijke strafbare feiten gepleegd door personen die de politie nog aanmerkt als (gestuurde) informanten, maar die vanwege de afwezigheid van sturing en regie door de politie ten aanzien van het plegen van strafbare feiten niet als burgerinfiltrant worden aangemerkt. Op de problematiek van de door informanten gepleegde strafbare feiten wordt in het hoofdstuk Infiltratie nader ingegaan. De mededeling met betrekking tot de strafbare feiten behoeft de informant volgens de gedragsregeling niet schriftelijk, al dan niet in de vorm van een contract, onder de aandacht te worden gebracht. Volgens sommige officieren van justitie en politiefunctionarissen hebben criminelen toch geen boodschap aan een schriftelijk contract of sterker nog, de crimineel zal geen schriftelijk contract willen ondertekenen. Voor de informant zijn er weinig voordelen aan het ondertekenen verbonden, terwijl hij de nadelen ervan niet kan overzien. Ook voor de overheid is een schriftelijk contract niet onverdeeld gelukkig: het gaat immers dikwijls om personen met wie het contact interessant is vanwege hun criminele achtergrond en informatie: om met hen een (twee-zijdig) contract te sluiten en derhalve in feite beloften aan te gaan jegens een «crimineel» draagt risico's in zich. In de CID-opleiding wordt zelfs aan rechercheurs geleerd dat ze aan informanten geen beloften moeten doen.
Mevrouw Gonzales:
Wat een veel groter probleem is - daarom zie ik dat contract niet zo zitten - is dat, wanneer wordt afgesproken dat er een bepaalde partij binnen moet komen en die wordt onderweg gezwiept, de infiltrant zijn afspraken niet kan nakomen aan de criminele groepering en dan zal er met hem worden afgerekend. Hij zal dan moeten betalen voor de partij die verloren is gegaan.
De voorzitter:
En moet de Staat dat dan betalen?
Mevrouw Gonzales:
Dat is dan de consequentie als de Staat zo graag...
De voorzitter:
Maar dan zit de Staat toch zelf in de handel?
Mevrouw Gonzales:
Dus zitten daar de problemen en daarom vind ik het ideaalmodel niet zo ideaal. Noot Dit neemt niet weg dat het wenselijk is afspraken goed vast te leggen, maar dit kan ook gebeuren krachtens de vierde gedragsregel. De vierde gedragsregel vereist dat politieambtenaren, zo mogelijk vooraf, van elk contact dat gericht is op de overdracht van criminele inlichtingen kennis geven aan hun afdelingschef. Het is niet duidelijk in hoeverre deze gedragsregel overal even sterk leeft. Dit geldt ook voor de eis dat de politieambtenaren elk contact met informanten schriftelijk meldt aan de chef van de CID. In het dagjournaal moeten de runners alle activiteiten met de informanten beschrijven. In de praktijk bestaat veel variatie in de soort informatie die in de journaals wordt weergegeven. Volgens de Centrale toetsingscommissie moeten concrete afspraken met gestuurde informanten echter wel schriftelijk worden vastgelegd. In een enkel geval is ook daadwerkelijk gemeld dat de afspraken met een informant door de procureur-generaal schriftelijk zijn vastgelegd. Er bestaat behoefte aan een verdergaande beschrijving van de wijze waarop met informanten moet worden omgegaan. Dit blijkt alleen reeds uit de instelling van de Werkgroep ethische aspecten van CID-werkzaamheden, onder voorzitterschap van D. Veurink. Deze werkgroep formuleerde in juni 1995 een ethische code met 41 gedragsregels. Daaraan is evenals aan enkele interne richtlijnen in Bijlage 6 Organisaties, hoofdstuk 3 Criminele inlichtingen diensten enige aandacht besteed.

4.3.3 De informant, de getuige en de anonieme getuige

Een informant is niet noodzakelijk een getuige in de zin van artikelen 338 jo 342 Sv en treedt doorgaans ook niet als zodanig op.
Elke schriftelijke registratie van door een informant waargenomen feiten en omstandigheden kan als ander geschrift in de zin van artikel 344 lid 1 onder 5 Sv worden aangemerkt. Voorts is het mogelijk de bevindingen van een informant te relateren in een door een opsporingsambtenaar (bijvoorbeeld de chef van de CID) opgemaakt proces-verbaal (artikel 344 lid 1 onder 2 Sv). De bewijskracht is in beide gevallen verschillend, doch beperkt (artikel 344, eerste lid onder 5 Sv).

In het algemeen hebben inlichtingen van een informant geen betekenis voor het bewijs. Indien bijvoorbeeld een informant de tip geeft dat morgen een schip met hasj de haven van IJmuiden binnenvaart, kan dit leiden tot verhoogde activiteit van politie of douane. Als de informatie juist is, zal het materiaal bijvoorbeeld tijdens een ogenschijnlijke routine-controle van de douane worden aangetroffen. De verklaring van de informant is verder niet van belang.
Wel is het mogelijk dat de door de informant verstrekte inlichtingen het begin vormen van verdere opsporingshandelingen die een verdenking vergen.
Dat doet zich in aansluiting op het voorgaande voorbeeld voor als de tip luidt dat de hasj zal worden opgeslagen in een loods op pier 14. In dat geval zal een doorzoeking - of tenminste toch een binnentreding - nodig zijn, waarvoor een verdenking vereist is.

De verdediging kan in dergelijke gevallen vragen waarop de verdenking is gebaseerd (bijvoorbeeld met het oog op voorbereiding van een onrechtmatig verkregen bewijs-verweer) en verzoeken een eventuele informant als getuige op te roepen.

Frielink wijst er op dat de officier van justitie een verzoek van de verdediging eenvoudig kan frustreren. Noot In het tot dagvaarding van de getuige strekkende verzoek moet de verdediging - bij gebrek aan identiteitsgegevens - de informant zo nauwkeurig mogelijk omschrijven (artikel 263 lid 2 Sv). Veelal zal de verdediging daartoe nauwelijks in staat zijn. Indien nu de officier van justitie zich op het standpunt stelt dat hij aan de hand van de gegeven omschrijving de betreffende persoon niet heeft kunnen achterhalen, lijkt de verdediging met lege handen te staan. Er zou dan geen sprake zijn van een weigering als bedoeld in artikel 263 lid 4 Sv. Dit lijkt alleen mogelijk als de rechtbank met de opstelling van de officier van justitie instemt. De rechter blijkt de verdenking volgens de jurisprudentie te kunnen baseren op CID-informatie, als de tip concreet is naar tijd en plaats Noot en zowel de officier van justitie als de rechtbank kunnen de dagvaarding van de informant als getuige weigeren, op de enkele grond dat redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat de verdachte door het niet horen van de informant (wiens verklaring niet tot het bewijs wordt gebezigd) niet redelijkerwijs in zijn verdediging is geschaad. Noot

De Hoge Raad is in dezen overigens zeer ver gegaan, als we bezien dat in NJ 1991, 807 zelfs telefonische anonieme tips als bewijsmiddel werden geaccepteerd.
Toch kan niet uitgesloten worden dat de rechter een informant als getuige wenst te horen. Sedert het Kostovski-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens Noot worden eisen gesteld aan de redenen om te accepteren dat getuigen niet ter terechtzitting aanwezig zijn. Al eerder had het Hof gesteld dat «all the evidence must in principle be produced in the presence of the accused at a public hearing with a view to adversarial argument». Noot Dat beginsel dat in diverse arresten later is herhaald, sluit niet uit dat gebruik wordt gemaakt van bewijs dat voorafgaand aan de zitting is verzameld. Maar bijvoorbeeld het recht van de verdachte om de getuigen à charge te ondervragen mag niet illusoir zijn, ook al hoeft de verdachte niet altijd (en vermoedelijk evenmin de rechter) van naam en toenaam van de getuige op de hoogte te worden gebracht. Noot De opvattingen verschillen over de vraag in hoeverre het van belang is of de door politie of rechter-commissaris opgetekende verklaring het bewijsmateriaal oplevert waarop de veroordeling to a decisive extent is gebaseerd. De Hoge Raad heeft aanvaard dat verklaringen van personen, die de verdachte niet heeft kunnen ondervragen, als bewijsmiddel kunnen worden gebruikt indien de bewezenverklaring niet in overwegende mate steunt op die verklaring. Noot

Dit is van belang met het oog op de vraag of aanwijzingen van anonieme informanten kunnen worden gebruikt om een onderzoek te starten. Zulks lijkt (langs de lijnen die in de Nederlandse rechtspraak te dezen zijn gevolgd) toegestaan in het licht van artikel 6 EVRM. Waar inlichtingen van de informant noodzakelijk zijn voor het overwegende bewijsmateriaal en de informant anoniem wordt gehoord, vergt het EVRM in ieder geval de materiële mogelijkheid tot ondervraging.

Wanneer het openbaar ministerie weigert tot dagvaarding van een informant als getuige, loopt het het risico in de zaak zelf niet-ontvankelijk te worden verklaard. Deze sanctie wordt in de praktijk toegepast. Het is nu enkele keren voorgekomen dat politie en justitie bewust het verhoor van een informant niet mogelijk wilden maken. Eenmaal geschiedde dat tijdens het onderzoek van de commissie in de z.g. Ramolazaak, waarbij naar verluidt de verdachten zelf verbijsterd waren over het feit dat zij tengevolge van de weigering van het OM werden vrijgelaten. Noot

Vanuit het oogpunt van behoorlijke procesvoering en vanuit het oogpunt van criminaliteitsbestrijding is dit uiterst onbevredigend. Om dit probleem te ondervangen kan de zaak eventueel naar de rechter-commissaris worden verwezen teneinde in de beslotenheid van het kabinet de getuige anoniem te horen. Noot Sedert 1 februari 1994 geldt de Wet getuigenbescherming. Volgens artikel 264 Sv kan de officier van justitie de door de verdachte opgegeven getuige weigeren te dagvaarden (of een bevel tot dagvaarding van de rechtbank uit te voeren) indien a) de getuige een bedreigde getuige is; of b) indien de officier aan de getuige, op grond van zijn oordeel dat het hier een bedreigde getuige betreft, de toezegging heeft gedaan dat hij niet anders zal worden gehoord dan onder geheimhouding van zijn identiteit. Blijkens de toelichting kan ook de politie zo'n toezegging doen. Noot De rechter moet gemotiveerd beslissen dat verdachte niet in zijn verdediging wordt
geschaad door achterwege blijven van het verhoor of de stukken in handen geven van de rechter-commissaris om te onderzoeken of sprake is van een bedreigde getuige.
Artikel 226a Sv geeft aan wanneer sprake is van een bedreigde getuige, te weten indien: a. de getuige of een andere persoon, met het oog op de door de getuige af te leggen verklaring, zich zodanig bedreigd kan achten dat, naar redelijkerwijs moet worden aangenomen, voor het leven, de gezondheid of de veiligheid dan wel de ontwrichting van het gezinsleven of het sociaal-economisch bestaan van die getuige of die andere persoon moet worden gevreesd, en

b. de getuige te kennen heeft gegeven wegens deze bedreiging geen verklaring te willen afleggen. De volledige identiteit moet in ieder geval aan de rechter-commissaris worden kenbaar gemaakt (artikel 226c Sv). Tijdens het verhoor onderzoekt de rechter-commissaris de betrouwbaarheid van de getuige en legt daarvan rekenschap af; hij draagt er ook verantwoordelijkheid voor dat de identiteit van de getuige verborgen blijft. Hij geeft de verdediging via telecommunicatie of schriftelijk de gelegenheid vragen te stellen. Uiteindelijk kan de verklaring alleen meewerken tot bewijs als het gaat om een delict, dat valt onder de delicten genoemd in artikel 67, eerste lid Sv, en dat gezien zijn aard, het georganiseerd verband waarin het is begaan of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert (artikel 342 lid 2 onder b Sv).

Van deze procedure wordt in de praktijk zeer spaarzaam gebruik gemaakt. Noot Dit is te verklaren doordat de praktische betekenis van de regeling reeds op het eerste gezicht voorbij lijkt te gaan aan de praktijk van het «informanten runnen». Immers, indien de raadsman vraagt om een met naam aangegeven persoon te kunnen horen, dan zal de officier van justitie niet kunnen stellen dat deze getuige niet in het openbaar op de zitting kan verschijnen omdat hem anonimiteit is beloofd in verband met het feit dat hij als informant is opgetreden, noch dat het om een bedreigde getuige, wiens bedreiging in verband staat met zijn informantenrol; door dat te vertellen wordt de betrokkene reeds als informant verraden. Indien de raadsman de naam van de persoon niet kent en dus slechts kan vragen naar «de informant», zal het - zoals hiervoor reeds aangegeven - in elk geval in de ogen van de politie uiterst aantrekkelijk zijn om te stellen dat de getuige niet kan worden achterhaald bij onvoldoende concrete aanduiding. Dat zulks voor de politie aantrekkelijk is, ligt voor de hand daar de CID-runners immers de belofte van anonimiteit doen aan de informant. Daarbij dient bedacht te worden dat bij sommigen de gedachte leeft dat deze procedure nog onvoldoende waarborg voor de bescherming van de informant biedt, al was het alleen maar omdat aan de hand van de inhoud van de verklaring niet zelden te traceren is wie de getuige is. Nog ongeacht de juistheid van deze opvatting, zal in ieder geval het verlangen geen woordbreuk te plegen jegens de informant in de huidige situatie aan het gebruik van de Wet getuigenbescherming in de weg staan.

In een Bossche zaak weigerde de politie, nadat de zaak door de rechtbank naar de rechter-commissaris was terugverwezen voor het verhoren van de informanten, aan de rechter-commissaris de identiteit van die informanten te onthullen. In het vonnis is te lezen: «De reden voor die weigering (aan de informanten is anonimiteit gegarandeerd) acht de rechtbank in het gegeven geval begrijpelijk en aanvaardbaar, evenals de argumentatie waarom de betreffende informanten niet als bedreigde getuigen kunnen worden gehoord (reeds hun afwezigheid in verband met een verhoor zou in de kring van verdachten kunnen opvallen).» Gevolg is dat de processen-verbaal o.g.v. artikel 344 lid 3 Sv niet konden meewerken voor het bewijs Noot, hetgeen in concreto tot vrijspraak leidde. Aangezien de rechtbank de officier van justitie niet het bevel heeft gegeven de informanten als getuigen te dagvaarden, kwam men niet toe aan de in artikel 349 lid 3 Sv opgenomen sanctie van niet-ontvankelijkheid van het OM.

Bovendien zal niet van elke informant even gemakkelijk aangetoond kunnen worden dat het hier daadwerkelijk een bedreigde getuige betreft. Hiervoor is noodzakelijk dat feiten en omstandigheden worden gesteld waaruit de bedreiging redelijkerwijs kan worden afgeleid. Indien leden van de groepering waarover de informant verklaart geen geweldsantecedenten hebben, kan dat moeilijkheden opleveren.

 

De voorzitter:
Maar het probleem is toch dat u een groot risico hebt gelopen, blijkbaar, door met een informant te werken die u om begrijpelijke redenen uiteindelijk niet als getuige wilt laten optreden. (...) Had u het niet kunnen voorkomen door toch nog te proberen, in de vorm van anonieme getuigen etc., dat het niet hierop zou uitlopen, te weten dat uw zaak stuk gaat?
De heer De Groot:
Daar hebben wij van tevoren over gedacht en uiteindelijk de beslissing genomen om dat niet te doen - het is nu makkelijk achteraf praten - omdat er op dat moment niet voldoende concrete aanwijzingen waren dat wie dan ook uit die Ramola-groepering zich bedreigend ten opzichte van de
informant had uitgelaten. En als je iemand als anonieme getuige bij de rechter-commissaris wilt laten horen, dan zal de rechter-commissaris en in het verlengde daarvan, bij een mogelijk hoger beroep, de raadkamer van
de rechtbank, zich ervan moeten vergewissen dat er feiten en omstandigheden zijn die aanleiding geven om tot de conclusie te komen, dat betrokkene inderdaad op enigerlei wijze wordt bedreigd.

 

De voorzitter:
Dat kunt u toch wel, als u deze informant absoluut niet aan de openbaarheid wilt prijsgeven - dan moet u het waarom toch wel duidelijk kunnen maken?
De heer De Groot:
Dat kan ik in zijn algemeenheid duidelijk maken...
De voorzitter:
Maar niet in zo'n geval?
De heer De Groot:
In het specifieke geval, bij een anonieme getuige, zul je moeten duidelijk maken - zo is de wettelijke regeling, door de wetgever in het wetboek neergezet - dat er ten aanzien van zijn persoon iets aan de hand is. Als ik dat niet kan aantonen - en de inschatting was dat wij het op dat moment niet konden aantonen, want er was niets concreets - zit ik met het probleem...
De voorzitter:
Of wilde u dat niet aantonen...
De heer De Groot:
Ik wilde dat best aantonen.
De voorzitter:
...omdat u dan zegt: alleen al door het aantonen moeten ze ongeveer weten wie het is?
De heer De Groot:
Nee, dat hoeft niet, want je hoeft het alleen maar bij de RC te zeggen en bij de raadkamer. Daar is niet de officier bij en daar is niet de advocaat bij. Dat wordt zelfstandig door de rechtbank getoetst, zonder ons. Maar als ik er niet in slaag om dat aan te tonen - het was duidelijk voor ons dat wij dat op dat moment niet konden - en als mij de vraag wordt gesteld om die persoon op te roepen, omdat hij niet als anonieme getuige kan worden geaccepteerd, dan schrijft de wet voor dat ik, als ik hem moet oproepen en dit weiger - ik zou het geweigerd hebben - niet ontvankelijk word verklaard. Noot
De Wet bedreigde getuigen roept tenslotte de vraag op of naast de bedreigde getuigen nog andere anonieme getuigenverklaringen toelaatbaar zijn. Dit is gezien artikel 342, tweede lid Sv niet de bedoeling van de wetgever geweest. Wel is er de mogelijkheid dat op de voet van artikel 344 lid 3 Sv een schriftelijk bescheid, houdende de verklaring van een persoon wiens identiteit niet blijkt, tot het bewijs kan meewerken onder de voorwaarde dat de bewezenverklaring in belangrijke mate steun vindt in andersoortig bewijsmateriaal, alsmede dat door de verdediging niet gevraagd is de anonieme persoon te (doen) horen. Dit laatste was ook het geval in HR 2 mei 1995, NJ 1995, 643: Een door anonieme opsporingsambtenaren opgemaakt proces-verbaal kon meewerken tot het bewijs, nu de betrouwbaarheid van de verbalisanten, noch die van hun verklaringen door de verdediging is betwist, terwijl de bewezenverklaring in overwegende mate berust op andere, niet anonieme bron. De «opvatting dat het hof voormeld proces-verbaal (van anonieme politie-ambtenaren) slechts voor het bewijs had mogen bezigen wanneer uit de stukken van het geding had kunnen worden afgeleid dat sprake was van bedreiging van getuigen, vindt in haar algemeenheid geen steun in het recht».

Voorts laat de wet de mogelijkheid open dat anonieme getuigen een rol spelen, namelijk waar zij dienen tot vaststelling van andere gegevens dan die welke «meewerken tot het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan». Te denken is aan de weerlegging van een onrechtmatig verkregen bewijs-verweer.

 


  FRIJDA

L.0240
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2015
Advocaat en Procureur te Gorinchem 10265
Kantonrechterplaatsvervanger Gorinchem 301274
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 61076
Rechter rechtbank Dordrecht 90677
Vice-president rechtbank Dordrecht 20981
Raadsheer Hof Amsterdam 70584
Vice-president Hof Amsterdam 10992-GOG221003
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010301
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 020201
NEVENFUNCTIES
Lid beroepscommissie Liberaal Joodse Gemeente A'dam
Voorzitter commissie LVC, Federatie Nederlandse Zionisten
C1997-140904 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam
bestuurslid Verbond van Liberaal-religieuze Joden in Nederland Amsterdam 01-0103
bestuurslid Stichting Individuele Marorgelden Den Haag 01-0101
lid bezwaarschriftencommissie Joods Humanitair Fonds Den Haag 01-0103
bestuurslid Stichting LevissonAmsterdam 01-0103
bestuurslid Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam Amsterdam 01-0101 bestuurslid Rotaryclub Amsterdam Amsterdam 010101-010604


  FRIJLINK

J.I. 1939 mw.
NLRM 87 88/89
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Arnhem 110785
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 210586
Ondervoorzitter Raad van Beroep Arnhem 130787


  FRIMA

mw. mr.drs. J.C.A.T.
03 6511
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam
NU
Rotterdam Rechter 010705
NEVENFUNCTIES
Commissielid KR&ZV De Maas 010105
Commissielid Zonta Nederland 301104
Commissielid Zonta Rotterdam Rotterdam 301104
Secretaris / penningmeester Familiestichting 301104
C221003-310806 Hop bijbanenregister Rotterdam


  FRÖBERG

J.M.0765 mw. op 060904 wordt M.W.J.M. als initialen gebruikt
NLRM 93 94 95 96 98 99
Raio Alkmaar 11092
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 11296
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 140198
NU
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C2004 Voorzitter klachtencommissie ongewenste intimiteiten/censuur op het werk
C2004 Hop - 000305 X bijbanenregister Arrondissementsparket Arnhem
Memo deskundigenrapport 185
In maart 2005 zijn de OM-bijbanenregisters bij het arrondissementsparket en het ressortsparket in Arnhem overgeschreven door een vader waarvan een omgangsregeling met zijn kinderen door het rechtersleger is afgewezen. Tijdens deze inzage is de OM-nevenfunctie Lid Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Gelderland bij Officier van Justitie A. Verhaar aangetroffen. Beleefd verzoek ik alle lezers van mijn website alle namen van leden van Raad van Toezicht bij de Bureaus Jeugdzorg op te vragen en overal in het land OM-bijbanenregisters over te schrijven om de infiltratie van het Openbaar Ministerie in de Bureaus Jeugdzorg in kaart te kunnen brengen.
Recht op correctie. Het OM wordt expliciet verzocht onverwijld te reageren indien bovengenoemde gegevens onjuist zijn door juiste gegevens toe te sturen!


  FROMBERG

C.E.E.1205
NLRM 71
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht 190232
Substituut-griffier Idem 260841
Rechter-plaatsvervanger Idem 160547
Rechter idem 241152


  FRUIJTIER


J.
NLRM 71
Kantonrechterplaatsvervanger Leiden 121046


  FRUIJTIER

M.P.A.M. 1047
NLRM 97 98 2020
Advocaat te Den Haag kantoor Barents & Krans bëdiging 1983
Breda Kantonrechterplaatsvervanger 070693-GOG230907
NU
Amsterdam Vice-president 2002-01-01
C090704-230907 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C1997-230907 Hop bijbanenregister Amsterdam


  FUHLER

M.C.0361 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Groningen 10985
Substituut Officier van Justitie Parket Groningen 150891
Substituut Officier van Justitie Parket Leeuwarden 010991
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 10992
Rechter-plaatsvervanger Groningen 190298-GOG221003
Leeuwarden arrondissementsofficier van Justitie eerste klasse GOG150504
NU
Leeuwarden rechter 260901
NEVENFUNCTIES
Lid Raad voor de Rechtsbijstand Leeuwarden
Lid bestuur stichting Parnas Gemeente Leeuwarden
Lid Commissie GML Leeuwarden
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


  FURSTNER-BRUINING

A.0349
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Gerechtsauditeur college van Beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 180388


  FÜRSTNER

H.R.0346
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Contactfunctionaris Ministerie EZ Bureau voor de Industriële eigendom Afdeling Personeel, Organisatie en Informatie
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 20491
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-090704 Hop bijbanenregister Den Haag

 

 

Publicatie nevenfuncties rechters & Officieren van Justitie op internet door Hop sloeg in als een bom


(210) 1998 CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(329) CDA Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn registers nevenfuncties rechters beter gaan functioneren"
(276) Met de publicatie van hun rechter bijbanen is de(CHRISTELIJKE) advocaat die ook het bijbaantje rechter vervuld niet zo blij
(50) Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen). Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan......... schrijft vervolgens de volgende CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(53) Jeugdzorgindustrie Nederland opende zelfs een helpdesk om jeugdzorgpersoneel tegen Hop bij te staan met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen
(griffier) Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG opende ook al een helpdesk tegen Hop om ambtenaren en gemeenten bij te staan
Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen".
Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.
Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.
Informant Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van één vermelding

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.