GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

 

"Natuurterreur" in Ermelo. Groep Hop Ermelo wint van bestuurders en ambtenaren in Ermelo en daar zijn ze niet blij mee "Natuurterreur" in Ermelo. Hop breekt door het systeem van de gesloten persconferenties heen in de gemeente Ermelo. Groep Hop wint van de gevestigde politieke partijen in het gemeentehuis. Alle plannen van de gevestigde elite in het gemeentehuis van Ermelo om de voetbalclub DVS 33 te verhuizen gaan niet door. Kapitalen hebben deze plannen van de ambtenaren en bestuurders van de gemeente Ermelo gekost en ze daar daar niet blij met Groep Hop Ermelo

 

Competentie ambtenaar. Hop breekt door het Ermelose systeem van gesloten persconferenties heen

Veel leesplezier.

 

Competentie gemeente ambtenaar

Geschiedenis in Ermelo 10 oktober 2005. Hop laat zich niet door persvoorlichter Oerlemans tegenhouden en breekt door het Ermelose systeem van de GESLOTEN PERSCONFERENTIES heen en heeft gelijk de primeur met een publicatie over de in een onderonsje overeengekomen verplaatsing van DVS'33 naar het Natuurgebied Zanderij

Tijdens deze gebeurtenis kwam de COMPETENTIE van een gemeente ambtenaar en het TEN ONRECHTE UITOEFENEN VAN GEZAG DOOR EEN AMBTENAAR aan de orde. Gemeente ambtenaar Oerlemans weigerde Hop toegang naar de persconferentie. (Zie kennis van zaken Hop met jurisprudentie Joep Zander tegen politie Zwolle op de website 156. Na de acties van Joep Zander bij de rechtbank Zwolle werd Joep opgepakt door de politie Zwolle. Ik was erbij en ik zag hoe Joep werd "opgepakt". Joep verdween in een busje naar het politiebureau en hij werd na enige tijd weer losgelaten en buiten de deur van het politiebureau gezet. Maar Joep wilde weer naar binnen om aangifte te doen tegen de Raad voor de Kinderbescherming. Voordat Joep binnen kon komen werd hij buiten de deur van dit politiebureau al weer gearresteerd. Bij de rechtbank Zwolle was Joep natuurlijk kansloos. In hoger beroep werd Joep Zander CONFORM DE WET vrijgesproken "het naar een DEUR toelopen is NIET STRAFBAAR!" Hop was erbij tijdens zijn rechtszaak bij de rechtbank Zwolle en in hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem. De praktijkervaring en het bijwonen en steunen van allerlei acties van Joep Zander door Jan Hop in het verleden kwam dus goed van pas in het heden 10 oktober 2005.)

Ambtenaar Oerlemans weigerde Hop toegang tot een "gesloten persconferentie". Hop negeerde gemeente ambtenaar Oerlemans en liep om hem heen. Oerlemans weigerde Hop dus de TOEGANG NAAR de persconferentie in het gemeentehuis en rende achter Hop en probeerde Hop tegen te houden. Hop is van mening dat de TOEGANG in het gemeentehuis NAAR een persconferentie niet verboden kan worden. Het ging hier dus om de COMPETENTIE van gemeente ambtenaar Oerlemans om Hop de toegang tot het traject INFORMATIEBALIE GEMEENTEHUIS via het openbare deel van het gemeentehuis naar het ook openbare deel de deur van de zaal waar de persconferentie gehouden zou worden te weigeren. 

Ook achteraf kan worden vastgesteld dat ambtenaar Oerlemans niet de competentie had om Hop de toegang tot het openbaar gedeelte van het gemeentehuis te weigeren van het traject informatiebalie in de hal van het gemeentehuis tot aan de zaal waar de persconferentie gehouden zou worden.

 

 

 

4. Een beschrijving van de gebeurtenissen op 10 oktober 2005 door J. Hop op de website van Groep Hop 

Persvoorlichter Oerlemans van de gemeente Ermelo. We hebben een gesloten persconferentie over DVS 33 en meneer Hop komt daar niet in.

Ermelo, 10 oktober 2005, middag, plaats informatiebalie gemeentehuis Ermelo.

Openbare gespreksnotitie kort samengevat tussen ambtenaar Oerlemans en J. Hop, redacteur websites Censuur in Nederland en Groep Hop.

Hop: Ik heb hier een stapel documenten raadstukken voor de komende gemeentevergadering en drie documenten inzake de programmabegroting 2006-2009. Oerlemans: Waar heeft u die vandaan? Hop: Kan ik dit digitaal toegestuurd krijgen zodat ik dit gratis voor de burgers van Ermelo op internet kan zetten. Oerlemans: Nee, u kunt hierop een abonnement nemen. Hop: Nee, ik wil geen abonnement ik wil het gratis hebben. Oerlemans: Nee, wij verkopen het. Sommige documenten kunnen wij sowieso niet digitaal aanleveren. Hop: U weet dat de Groep Hop al dit soort documenten gratis voor burgers op internet beschikbaar wil stellen. Oerlemans: Als u in de gemeenteraad zit misschien, dan bent u mijn baas. Nu verkopen wij deze informatie als we het gratis gaan geven dan valt er een gat in de begroting. Maar ik wil er niet teveel op ingaan want u zet gesprekken tussen u en ambtenaren van de gemeente Ermelo op internet U vermeld daarbij ook de naam van die ambtenaar en daar zijn we niet zo blij mee. Hop: Ik heb hierover al eens geprocedeerd. Inzake documenten die ik wilde hebben waren de namen van ambtenaren gecensureerd. Ik heb bezwaar gemaakt bij de bezwaarschriftencommissie en mijn bezwaar werd gegrond verklaard. Namen van ambtenaren met hun telefoonnummers op hun werk zijn openbare informatie. Oerlemans: Waar heeft u die (stapel documenten) vandaan?  Hop: Ok de gemeente Ermelo wil veel geld verdienen aan de verkoop van kennisdocumenten aan de burgers. Ik stel het volgende voor. Ik betaal er gewoon voor. Ik betaal dus voor de raadsstukken en de drie documenten inzake de begroting 2006-2009. U levert deze documenten dan digitaal aan dan kan ik ze voor de burgers van Ermelo gratis op internet zetten. Oerlemans: Ik weet niet of dat kan. Ik zal het u morgen laten weten. Oerlemans: Maar waar heeft u die (stapel documenten) vandaan?  Bode informatiebalie: Die liggen daar naast de informatiebalie. (Memo Hop: Kunnen daar door alle burgers van Ermelo GRATIS worden ingezien!) De Groep Hop wil dat burgers al die documenten ook GRATIS op INTERNET kunnen inzien. Oerlemans: Wilt u mij uw telefoonnummer geven? Hop: Ik weet het nummer van mijn mobieltje niet. U kunt mij e-mailen en dat is ook veel goedkoper voor de gemeente. Oerlemans: Maar ik moet nu weg want ik heb een persconferentie. Hop: O ja, waarover dan? Oerlemans: DVS'33. Hop: O daar wil ik dan wel even bij zijn. Oerlemans: Nee dat is niet voor u, het is een GESLOTEN PERSBIJEENKOMST. Hop: Een gesloten persbijeenkomst? Oerlemans, ja en u komt daar niet in.

DVS'33. Persvoorlichter en gemeentesecretaris Oerlemans: Nee dat is niet voor u (Hop), het is een GESLOTEN PERSBIJEENKOMST. Hop: Een gesloten persbijeenkomst? Oerlemans, ja en u komt daar niet in.

Hop negeerde gemeente ambtenaar Oerlemans en liep om hem heen. Oerlemans weigerde Hop dus de TOEGANG NAAR de persconferentie in het gemeentehuis en rende achter Hop aan en probeerde Hop tegen te houden maar dat lukte Oerlemans niet. Hop is van mening dat de TOEGANG in het gemeentehuis NAAR een persconferentie niet verboden kan worden. Het ging hier dus om de COMPETENTIE van gemeente ambtenaar Oerlemans om Hop de toegang tot het traject INFORMATIEBALIE GEMEENTEHUIS via het openbare deel van het gemeentehuis naar het ook openbare deel de deur van de zaal waar de persconferentie gehouden zou worden te weigeren. 

Bij de deur van de zaal waar de persconferentie gehouden werd zaten al enkele verslaggevers te wachten. Hop voegde zich bij hen. Even later kwam wethouder Bilder en Oerlemans naar dit groepje toelopen en iedereen kon gewoon naar binnen.

Ook achteraf kan dus worden vastgesteld dat ambtenaar Oerlemans niet de competentie had om Hop de toegang tot het openbaar gedeelte van het gemeentehuis te weigeren van het traject informatiebalie in de hal van het gemeentehuis tot aan de zaal waar de persconferentie gehouden zou worden.

Hop breekt in ieder geval door de GESLOTEN PERSCONFERENTIES van de gemeente Ermelo heen.

 

 

 

Samenvatting.

Tijdens deze gebeurtenis kwam de COMPETENTIE van een gemeente ambtenaar en het TEN ONRECHTE UITOEFENEN VAN GEZAG DOOR EEN AMBTENAAR aan de orde. Gemeente ambtenaar Oerlemans weigerde Hop toegang naar de persconferentie. (Zie kennis van zaken Hop met jurisprudentie Joep Zander tegen politie Zwolle op de website 156. In hoger beroep werd Joep Zander vrijgesproken "het naar een DEUR toelopen is NIET STRAFBAAR!)

Hop negeerde gemeente ambtenaar Oerlemans en liep om hem heen. Oerlemans weigerde Hop dus de TOEGANG NAAR de persconferentie in het gemeentehuis en rende achter Hop en probeerde Hop tegen te houden. Hop is van mening dat de TOEGANG in het gemeentehuis NAAR een persconferentie niet verboden kan worden. Het ging hier dus om de COMPETENTIE van gemeente ambtenaar Oerlemans om Hop de toegang tot het traject INFORMATIEBALIE GEMEENTEHUIS via het openbare deel van het gemeentehuis naar het ook openbare deel de deur van de zaal waar de persconferentie gehouden zou worden te weigeren. 

Ook achteraf kan worden vastgesteld dat ambtenaar Oerlemans niet de competentie had om Hop de toegang tot het openbaar gedeelte van het gemeentehuis te weigeren van het traject informatiebalie in de hal van het gemeentehuis tot aan de zaal waar de persconferentie gehouden zou worden.

 

 

 

Uitgangspunt en norm voor Groep Hop inzake informatie gemeente aan burgers inzake verplaatsing DVS'33! Citaat: "Eigenlijk zou er tussen NU en de raadsvergadering van 18 oktober nog een commissievergadering moeten plaatsvinden opdat ook het publiek het gevoel heeft dat er nog een rondje vooraf is geweest las Hop op pagina 9 onderaan in notulen". In Ermelo communiceren het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad via gesloten persbijeenkomsten met de burgers van Ermelo. Het gevolg daarvan kan zijn dat burgers essentiŽle informatie kan worden onthouden omdat de journalist die aanwezig is en/of de eindredactie van een krant vervolgens kan bepalen welke informatie burgers wel of niet mogen lezen.

 

 

 

PRIMEUR GROEP HOP MET INFORMATIE OVER DVS33 10 oktober 2005 om 16:00 uur op internet

PRIMEUR op de website van GROEP HOP over de verplaatsing van DVS'33 naar Natuurgebied Zanderij

Persbijeenkomst met CDA-Wethouder Eddy Bilder (VROM)

Ermelo, 10 oktober 2005, 16:00 uur, door J. Hop.

Werkaantekeningen J. Hop tijdens de persconferentie

College besluiten. Geheim gemeente overleg met de delegaties van DVS'33, EFC, Dindoa, Korfbalclub Ermelo

Dindoa blijft op oude plaats met aanpassingen.

EFC wordt als eerste verplaatst

Korfbalclub Ermelo wordt verplaatst

DVS'33 wordt verplaatst naar de Zanderij (vuilstort in bedrijf jaren 50) Vuilnisbelt wordt gesaneerd. Hop vertelde aan Bilder dat hij als jochie daar nog had gespeeld. Hij kent de situatie dus als vuilstort.

Voorlopig ontwerp 350 woningen op terrein DVS'33

ca. 64 woningen sociale woningbouw

ca. 60 huurappartementen

ca. 62 koopwoningen 160.000 euro

ca. 97 koopwoningen 160.000-200.000,-- euro

ca. 32 woningen 200.000,-- - 233.000 euro

Totaal 343 is ca. 350.

Vraag van Hop over grondprijs per vierkante meter.

Antwoord Bilder hangt van bebouwing af.

Indicatie: kavel 160000 euro is 135 vierkante meter is 30000,-- grondprijs

Vraag van Hop: Wie mogen er gaan bouwen? Antwoord Bilder is nog niet bekend, we gaan in vier clusters aanbesteden Iedereen kan meedoen wordt open en transparant. Proberen wel lokale werkgelegenheid te stimuleren. Vraag van Hop. Kan zoiets in de aanbesteding worden opgenomen? Antwoord Bilder Ja.

Toelichting en onderbouwing wethouder Bilder:

De gemeente Ermelo moet 2 miljoen euro bijleggen. 350 nieuwe woningen betekent 350 betalende KLANTEN. Voordeel voor voorzieningen, belastingopbrengst en lokale economie wordt gestimuleerd. Wat wil de KLANT, huis met een tuintje.

Vraag van Hop over verkeersoverlast, rondweg, geluidshinder voor blinden van Sonneheerd.

Er wordt nagedacht over een nieuwe weg over zandpad schoolcomplex naar Putterweg. Kans op rondweg helemaal door Ermelo Zuid minimaal, ondenkbaar, minimaal. Geluidsoverlast blinden inzake orienatie. Hop vertelt dat hij de carterbaan nog heeft meegemaakt die wegmoest wegens geluidsoverlast voor blinden. Hoe zit het met geluidsoverlast blinden met nieuwe wijk en nieuw autoverkeer. Bewoning blinden is gecentraliseerd op terrein. Proson zit er nu tussen en een vakantieoord. Blinden zitten nu over Ermelo verspreid in kader van integratie.

Wat als de leden van de sportclubs tegen gaan stemmen?

Dan ontstaat er een nieuwe situatie voor de gemeente.

Speciale vergadering gemeenteraad 18 oktober 2005

 

 

 

 

Inspraak J. Hop 220905, 101005, 181007, 150207, en 070607 WORDT NIET MEER VERVOLGD met inspraak van J. Hop in volgende raadsvergaderingen omdat de lokale raadsleden (inclusief de oppositie) niet op zitten letten wat er om hen heen gebeurt en/of met een geheime agenda kennelijk volledig meewerken aan de geheime plannen die het College de afgelopen jaren in Ermelo al druk bezig is uit te voeren. Hop heeft al meerdere malen tijd en energie vrijgemaakt voor "ZINLOOS INSPRAAK" maar heeft er geen enkel vertrouwen meer in dat inspraak van burgers in Ermelo nog gaat helpen om de huidige Ermelose bestuurders te bewegen van "hun geheime plannen" af te zien. Het is niet alleen weerzinwekkend als je ziet hoe de bestuurders van Ermelo te keer (willen) gaan in Ermelo Zuid. Het is schandalig dat een burger geen antwoord krijgt op vragen aan de bestuurders van een gemeente na inspraak. Hop waarschuwt de burgers van Ermelo dat de bestuurders van deze gemeente niet alleen druk bezig zijn om de zandhagedis op de Groevenbeekse Heide uit te roeien. Uit de besluitvorming van de bestuurders van Ermelo blijkt dat gekoerst wordt naar een samenvoeging van het dorp Ermelo met de stad Harderwijk. Burgers van Ermelo denk na over wat er om u heen gebeurt.

Groep Hop Geschiedenis in Ermelo 10 oktober 2005. Kritische burgers worden in Ermelo door raadsleden van CDA, VVD en Progressief Ermelo eensgezind monddood gemaakt tijdens bijeenkomst van de Commissie Samenleving. De inspraak van Hop inzake het openbaar maken van de financiŽle onderbouwing voor de verplaatsing van DVS'33 naar natuurgebied de Zanderij wordt absurd genoemd!

De onderstaande inspraak van Hop inzake het openbaar maken van de programma begroting op internet en het openbaar maken van de financiŽle onderbouwing voor de verplaatsing van DVS'33 naar natuurgebied de Zanderij werd door raadsleden van CDA, VVD en Progressief Ermelo eensgezind absurd genoemd!

Laat ik deze boemerang nog wat harder naar deze raadsleden terug laten komen door er fijntjes op de wijzen dat het voor mij als burger de eerste keer was dat ik naar een commissie vergadering ging. Hoe dom moet je eigenlijk zijn als raadslid om een inspraak van een burger op minder dan een A4-tje over de verplaatsing van DVS'33 naar Natuurgebied de Zanderij absurd te noemen?

De andere aanwezige partijen waren veel netter en veel slimmer dan CDA, VVD en Progressief Ermelo. Zij sloten zich niet aan bij de hetze tegen Hop om de inspraak van Hop op een A4-tje absurd te noemen.

 

Commissie samenleving. Woensdag 12 oktober 2005 om 19.30 uur.

Inspraak J. Hop.

Inspraakmogelijkheid publiek.

5. Mededelingen/informatie samenwerkingsverbanden.

Ik heb een overzicht gevraagd van alle (financiŽle) samenwerkingsverbanden tussen gemeente Ermelo en derden en het doel ervan maar nog niet gekregen. Ontbreekt aan openbaarheid bij gemeente Ermelo om hierop nu te reageren.

7. Continuering van bestaande gemeentegaranties inzake BNG leningen aan de Inclusief Groep N.V. Ik verzoek u niet akkoord te gaan met gemeentegaranties inzake BNG leningen.

9. Programmabegroting.

Ik verzoek de gemeente Ermelo de programma begroting compleet op internet te publiceren zodat deze informatie gratis voor de burgers van Ermelo beschikbaar is en zij dit hoeven te kopen voor 29,-- euro.

Samenleving. Nr. 2005/21467.

De gemeente Ermelo solliciteert naar een rode kaart inzake informatievoorziening naar de burgers van Ermelo.

Eigenlijk zou er tussen nu en de raadsvergadering van 18 oktober nog een commissievergadering moeten plaatsvinden opdat ook het publiek het gevoel heeft dat er nog een rondje vooraf is geweest lees ik op pagina 9 onderaan in notulen.

Blijkens de notulen van de besloten vergadering van de Raad van 6 oktober 2005 inzake de verplaatsing DVS naar de vuilnisbelt staat op pagina 10 te lezen:

De voorzitter is burgemeester Omta stelt voor om met ingang van volgende week de beslotenheid op te heffen. Ook het college zal middels perscommunicatie het een en ander naar buiten brengen.

Kennelijk is de werkwijze van het College van Burgemeester en Wethouders tot op heden om met het gewone volk via GESLOTEN LOCALE PERSCOMMUNICATIE te communiceren.

Ik verzoek het College en de gemeente een einde aan deze onderonsjes met de pers te maken en rechtstreeks met de burgers van Ermelo te communiceren bijvoorbeeld via berichten op de website van de gemeente aan de bevolking van Ermelo

Er worden 64 huurwoningen gebouwd met een huur van tussen de 466,-- en 597,-- per maand. Er worden 60 huurwoningen gebouwd met een huur hoger dan euro 597,– per maand

Het bovenstaande klemt des te meer omdat de uitspraken van Bilder op vragen van Hop over wie gaat bouwen totaal andere antwoorden zijn dan in de notulen van de besloten vergadering is te lezen op pagina 8 midden en op pagina 10.

Fijntjes wijs ik op de volgende passage uit de notulen:

Citaat: De voorzitter merkt nog op dat met name de financiŽle uitwerking zoals die nu voorligt uiteraard niet openbaar is. De tekorten die het met zich meebrengt en de dekking hiervan zijn getallen die natuurlijk wel naarbuiten gaan, maar de onderbouwing van de cijfers moet vertrouwelijk blijven want anders zouden anderen hier misbruik van kunnen maken.

Uiteraard zullen eventuele vertrouwelijke gegevens uit de notulen weggelaten worden lees ik in de 10 pagina’s van de notulen van deze besloten vergadering.

Welke vertrouwelijke gegevens zijn dat wil ik van u weten en waarom moeten deze gegevens vertrouwelijk blijven.

J. Hop. Groep Hop.

 

 

En de natuurterreur beperkt zich niet tot het buitengebied, ook binnen de bebouwde kom is alles wat groen is “natuur”, geschreven door CDA wethouder Rikkert Vliek

Er is in ons land in toenemende mate belangstelling voor het “buitenleven”.  Wonen in het buitengebied is in de mode. Talloze tijdschriften worden er uitgegeven over dit onderwerp waarin het ene idyllische plaatje na het andere wordt voorgeschoteld, en de coutry-fairs schieten als paddestoelen uit de grond. De boerderette met bijbehorende paardenbak is het ultieme buitenleven. Dat je op een mistige avond weleens tot je knieŽn door de modder moet baggeren om je paard terug te vinden wordt er niet bij verteld. En is er geen ruimte om een dier te houden dan adopteer je een koe of een kip. Bij het adopteren van een koe kan ik me nog iets voorstellen, maar bij een kip, nee. Ook biologisch voedsel hoort erbij, al doen de meesten alleen hun mond open als het hierover gaat, en niet hun portemonnee. En als je buiten woont ben je ook begaan met het lot van dieren. Dierenleed zet aan tot actie, dus als in het voorjaar in de Oostvaardersplassen de dieren omkomen van de honger worden er kamervragen gesteld, en een neergeschoten mus kan rekenen op een condoleanceregister op het internet. Als je dit tot je door laat dringen vraag je je af waar we in dit land mee bezig zijn. Er moet ruimte zijn voor wonen, werken en recreatie, maar ook wil men grote natuurgebieden in ons land en dat levert toch de nodige conflicten op. Nederland is een vol land waar keuzes gemaakt moeten worden, want niet alles wat iedereen wil kan ook. Het platteland is inmiddels al ver heen omgevormd tot “nieuwe natuur” en dat ten koste van de agrarische sector. Vele miljoenen zijn er uitgegeven voor de aanleg van “groene wiggen” en aan de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur, een brede strook aaneengesloten natuurgebieden dwars door ons land, zodat de zwijnen en herten van de Oostvaardersplassen naar Duitsland kunnen trekken. Er wordt zelfs overwogen de wolf en de beer weer los te laten op de Veluwe, zodat het weer echt lijkt. En de natuurterreur beperkt zich niet tot het buitengebied, ook binnen de bebouwde kom is alles wat groen is “natuur”. Natuurbeleving vanuit de woonkamer, en laat niemand het proberen ons dat te ontnemen, want dan weet men de juridische weg wel te vinden. Toch moeten er keuzes worden gemaakt, in het belang van de volkshuisvesting, van bedrijvigheid en van mobiliteit, en als gemeenteraad moeten wij regelmatig lastige keuzes maken, en worden wij geacht de uitslag van deze afweging in gewoon Nederlands aan u uit te leggen, en ik kan u verzekeren dat dit niet altijd meevalt. Het woongenot wordt al snel aangetast, de privacy is in het geding en de waardevermindering van de woning is aanzienlijk, dus de gemeente kan een planschadeclaim verwachten als het plan ongewijzigd doorgaat. Maar als je als gemeente de mogelijkheid hebt om 350 starterswoningen te bouwen en er moet daarvoor een strookje grond met wat bomen en struiken voor wijken, dan is wat de CDA-fraktie betreft de keus niet zo moeilijk. Een dak boven ons hoofd, ook al is het niet in het buitengebied, is toch een van de eerste levensbehoeften, zeker ook voor de jongeren in Ermelo. Rikkert Vliek.

 

"Terroristen gesignaleerd in Ermelo" in het Ermelo's Weekblad van 1 maart 2006 van Jaap Terlouw secr. buurtcomite de Zanderij

Lezers schrijven.

Iedereen in Ermelo die zich zorgen maakt over de toenemende terreurdreiging, raad ik aan de website van het CDA Ermelo te bezoeken. Daar vindt u het antwoord op de vraag waar in ons dorp het terrorisme de kop opduikt. Klik op home.planet.nl/-cda-ermelo, kies CDA-Actief, lees het artikel "Buitenleven"van ons CDA-raadslid de heer Vliek en huiver.

Vliek weet daarin meesterlijk te beschrijven hoever de moderne stadsmens af is komen te staan van het reilken en zeilen op het platteland. Hij heeft zonder meer gelijk dat veel mensen niet beseffen in welke moeilijke positie onze boeren en tuinders tegenwoordig zitten met allerlei wettelijke voorschriften, veel te lage prijzen voor hun producten, en stadsmensen die wel de mond vol hebben over de manier waarop tegenwoordiger soms dieren worden gehouden, maar die niet meer willen betalen voor biologische producten. Instemmend knikkend las ik dan ook zijn artikel.

Maar daar kwam snel verandering in. Vliek maakte in een openhartige bui namenlijk duidelijk dat de natuur bij hem ophoudt bij het platteland waar de overheid zich niet mee moet bemoeien. Geld dat uitgegeven wordt aan behoud van de schaarse stukken natuur die we in Nederland nog over hebben, is volgens hem weggegooid geld. Dat er in ons land in de afgelopen tientallen jaren al zoveel natuur verloren is gegaan, speelt voor Vliek blijkbaar geen rol.

En dat de overheid, mede dankzij aandrang van enkele grote natuurorganisaties, zoals de Vereniging tot Bescherming van Natuurmonumenten, geld uittrekt om nog iets te redden van onze schaarse natuur, wordt blijkbaar door het CDA Ermelo misprijzend aangezien. Groene wiggen en ecologische hoofdstructuur, dat is vloeken in de kerk.

De natuurorganisaties in ons land tellen trouwens wel 4 miljoen leden, blijkbaar zijn er nog heel wat mensen die zich iets aan de natuur gelegen laten liggen. Maar Vliek was nog niet klaar, hij was nog aan het warm lopen. Al dat gedoe met geld stoppen in natuurgebieden en het beschermen van wat er nog van over is bestempelt hij als natuurterreur. En de natuurterreur beperkt zich niet alleen tot het buitengebied, ook binnen de bebouwde kom zijn er volgens ons raadslid nog mensen die het in hun hoofd halen zich te bekommeren om stukken groen ter plekke, en daar ook natuur in zien. 

En als klap op de vuurpijl legt Vliek een rechtstreeks verband tussen natuurterreur en de omwonenden van de Zanderij die zich verzetten tegen de komst van DVS naar dat gebied. Want de omwonenden staan met hun bezwaren de bouw van 350 starterswoningen in de weg. Tsja, daar zat ik dan als een van die omwonenden, ineens gebombardeerd tot een terrorist. Zou ik dat vak nog wel aankunnen op mijn leeftijd, moet ik soms naar een trainingskamp, en hoe moet dat met mijn moestuintje in die tussentijd. De vreemdste gedachten spookten door mijn hoofd. 

Gelukkig kwam ik weer snel bij zinnen. En daarom deze reactie. Vergeten wordt dat we niet alleen maar tegen zijn, maar ook alternatieven aandragen, die tot hetzelfde resultaat leiden, namenlijk de bouw van goedkope starterswoningen. Alternatieven die ons insziens duidelijk goedkoper zijn dan het plan van de gemeente en waarbij een schaars stuk natuur behouden blijft. En dat we daarin worden gesteund door een vereniging als Natuurmonumenten is iets waar we ons niet voor schamen, maar waar moeten we trots op zijn. Trouwens benieuwd hoe ons geacht raadslid aankeek tegen het verzet van de bewoners van het buitengebied tegen de komst van een industrieterrein in Horst Noord, waren dat ook natuurterroristen? Volgens mij zitten daar uw stemmers meneer Vliek. En daar kan ik u dan mee feliciteren, de mensen van Horst heb ik hoog staan, een gemeenschap in de ware zins des woords, en hun verzet tegen de plannen voor een industrieterrein was volkomen terecht. 

Maar meneer Vliek, misschien kunt u me later nog uitleggen waarom wij terroristen zijn, en de inwoners van Horst mensen die terecht opkwamen voor het behoud van een prachtig stuk natuur.

Jaap Terlouw, secr. buurtcomite de Zanderij in het Ermelo's Weekblad van 1 maart 2006 pagina 7.

 

Speciale vergadering gemeenteraad 18 oktober 2005.

 

 

4. Groep Hop is VOOR het behoud van sportverenigingen op hun huidige locaties, gemeente moet achterstallig onderhoud betalen
De gemeente Ermelo heeft inmiddels een enorm deel van het leefgebied van reptielen en amfibieŽn VERNIETIGD aan de andere kant van de Hamburgerweg. Ik verwijs naar onderstaande soortenlijst die ik persoonlijk in dit gebied aan de andere kant van de Hamburgerweg en langs de spoorlijn van Ermelo heb aangetroffen.

Groep Hop is VOOR het behoud van sportverenigingen op hun huidige locaties
Alle andere partijen in Ermelo zijn TEGEN het behoud van sportverenigingen op hun huidige locaties

 

 

5. Groep Hop is VOOR het behoud en in standhouden van de Groevenbeekse Heide tot de spoorlijn en tot bebouwing Ermelo Zuid
De gemeente Ermelo heeft inmiddels een enorm deel van het leefgebied van reptielen en amfibieŽn VERNIETIGD aan de andere kant van de Hamburgerweg. Ik verwijs naar onderstaande soortenlijst die ik persoonlijk in dit gebied aan de andere kant van de Hamburgerweg en langs de spoorlijn van Ermelo heb aangetroffen.

Groep Hop is VOOR het behoud van HEIDE tot de spoorlijn en tot bebouwing Ermelo Zuid
Alle andere partijen in Ermelo zijn TEGEN het behoud van HEIDE tot de spoorlijn en tot bebouwing Ermelo Zuid

 

 

 

 

Inspraak J. Hop 220905, 101005, 181007, 150207, en 070607 WORDT NIET MEER VERVOLGD met inspraak van J. Hop in volgende raadsvergaderingen omdat de lokale raadsleden (inclusief de oppositie) niet op zitten letten wat er om hen heen gebeurt en/of met een geheime agenda kennelijk volledig meewerken aan de geheime plannen die het College de afgelopen jaren in Ermelo al druk bezig is uit te voeren. Hop heeft al meerdere malen tijd en energie vrijgemaakt voor "ZINLOOS INSPRAAK" maar heeft er geen enkel vertrouwen meer in dat inspraak van burgers in Ermelo nog gaat helpen om de huidige Ermelose bestuurders te bewegen van "hun geheime plannen" af te zien. Het is niet alleen weerzinwekkend als je ziet hoe de bestuurders van Ermelo te keer (willen) gaan in Ermelo Zuid. Het is schandalig dat een burger geen antwoord krijgt op vragen aan de bestuurders van een gemeente na inspraak. Hop waarschuwt de burgers van Ermelo dat de bestuurders van deze gemeente niet alleen druk bezig zijn om de zandhagedis op de Groevenbeekse Heide uit te roeien. Uit de besluitvorming van de bestuurders van Ermelo blijkt dat gekoerst wordt naar een samenvoeging van het dorp Ermelo met de stad Harderwijk. Burgers van Ermelo denk na over wat er om u heen gebeurt.

 

Geschiedenis in Ermelo 18 oktober 2005. Ook CDA-burgemeester Omta belet Hop de onderstaande inspraak volledig uit te spreken. Een risico-analyse faunawetgeving door J. Hop (Groep Hop) inzake bescherming natuurgebied Zanderij Noord tegen de gemeente Ermelo door verplaatsing sportvelden en het vervangen van natuurgebied door kunstgrasvelden

Inspraak Hop 18 oktober 2005 bij raadsvoorstel 2005/21646
Een risico-analyse faunawetgeving door J. Hop (Groep Hop) inzake bescherming natuurgebied Zanderij Noord tegen de gemeente Ermelo door verplaatsing sportvelden en het vervangen van natuurgebied door kunstgrasvelden.

Een risico-analyse jeugdzorg. Hoeveel geld gaat de jeugdzorg nog meer kosten als de jeugd bijgebracht wordt dat je natuurgebieden rustig kan vervangen door kunststof grasmatten?

Geachte voorzitter, gemeenteraad en andere aanwezigen.

Vanmorgen ben ik nog in het onderhavige natuurgebied geweest en vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente Ermelo dit woeste natuurgebied wil vervangen door kunstgrasvelden. Door op de snelheid waarmee de gemeente Ermelo dit raadsvoorstel er nu doorheen probeert te jagen ontbreekt het mij aan tijd en (opgevraagde) informatie

Ik krijg op dit moment geen en/of onvoldoende gelegenheid van de gemeente Ermelo om alle nieuwe gezichtspunten te laten zien zoals dat in het verleden in de gemeente Ermelo nog wel mogelijk was voor de burger. Ik verwijs het verslag van de gemeenteraad van 6 februari 1935 in de Ermeloer van 9 februari 1935.

Vanavond maak ik gebruik van inspraak bij raadsvoorstel 2005/21646 om de hoofdpunten en hoofdlijnen van mijn ernstige bezwaren tegen dit voorstel zo goed mogelijk kenbaar te maken.

Ik verwijs naar de inhoud van mijn emailbericht aan de gemeente Ermelo inzake mijn verzoek om afgifte van het flora en fauna onderzoek De Zanderij Noord. Ik heb dit onderzoek niet gekregen. Ik verzoek u niet onderzoek niet verborgen te houden maar op internet te zetten?

Ik ben een Ermeloer geboren aan de Kruiskampweg. Als klein jochie ken ik de Hamburgerweg als zandweg met sparren en als ik die zandweg overstak kwam op de heide. Daar stonden twee eiken en iets verderop zat een kuil langs de zandweg en daar zag ik mijn eerste ZANDHAGEDIS. Mijn interesse in de natuur was gewekt..

Vanaf mijn jeugd ontwikkelde ik mij tot een kennisspecialist op het gebied van reptielen en amfibieen. In de eerste klas van de MAVO hield ik een spreekbeurt Nederlands over de kousebandslang, ik had er ook eentje bij me, en ik kreeg een tien van mijn leraar Nederland met een artikel in de schoolkrant. Ik kreeg les van dhr. Mol mijn biologieleraar en kreeg ik doe het uit herinnering ik dacht een negen voor mondeling eindexamencijfer en hielp deze biologieleraar met het aanleggen van een ven bij het nieuwe schoolcomplex aan de Paul Krugerweg.

Op het College Nassau Veluwe Harderwijk ontging het de leraar biologie ook niet dat ik een enorme praktijkkennis over reptielen en amfibieen had en op verzoek leidde excursie ik binnen gemeente Ermelo een excursie voor HAVO biologieleraren vanuit heel Gelderland

waarbij een zeer groot aantal soorten werd aangetroffen en zij hun verbazing uitten dat het mij lukte deze diersoorten in de vrije natuur te vinden.

De gemeente Ermelo heeft inmiddels een enorm deel van het leefgebied van reptielen en amfibieen VERNIETIGD aan de andere kant van de Hamburgerweg. Ik verwijs naar onderstaande soortenlijst die ik persoonlijk in dit gebied aan de andere kant van de Hamburgerweg en langs de spoorlijn van Ermelo heb aangetroffen.

Nu wil de gemeente Ermelo weer een natuurgebied Zanderij Noord vernietigen en de snelheid en geheimzinnigheid waarmee dat nu gebeurt roept vragen op.

1. In de planning project verplaatsing DVS van 14 september 2005 staat

Raadsbesluit maart/april 2006 dus NA DE VERKIEZINGEN.

Waarom wordt nu geprobeerd dit raadsvoorstel er al op 18 oktober 2005 door heen te jagen?

2. Is er sprake van jeugdzorg als de jeugd wordt bijgebracht dat je rustig natuurgebieden kunt vernietigen en kan vervangen door kunststof grasmatten zodat de jeugd op de vernietigde natuurgebieden kan voetballen of korfballen? Indien ja wat zijn de gevolgen van zo’n beleid jegens de natuur op de lange termijn en hoeveel jeugdzorg geld moeten belastingbetalers nog veel meer gaan ophoesten om de puinhoop die jeugdzorg in Nederland heet op te hoesten?

3. Probeert de gemeente Ermelo contra-expertise onmogelijk te maken omdat de reptielen en amfibieen in het gebied Zanderij Noord inmiddels in winterslaap zijn gegaan.

4.1. Hoeveel leefbiotoop voor reptielen en amfibieen in het gebied waar de EFC velden ingericht moeten worden is door de gemeente Ermelo al vernietigt om bezwaar tegen vervanging van natuurgebied door kunstgras te onderdrukken. Indien ja, is het niet verstandiger het leefgebied van deze diersoorten te herstellen op een manier zoals dat ook in de defensiecontracten tussen de gemeente Ermelo en defensie staat. Gelijke behandeling!

Is de groei van heide in het gebied onderdrukt om de zandhagedis in het gebied uit te roeien zodat de zandhagedis de ze plannen van de gemeente niet in de weg staat of leeft er nog een kolonie zandhagedissen verborgen tussen de braamstruiken in het gebied?

5. Is er rekening gehouden met het belang van het EFC-gebied voor de voortplanting van allerlei zeldzame soorten vlinders, fourage gebied voor allerlei trekvogels en broedgebied van allerlei zeldzame vogel- en andere diersoorten?

6. Ik wijs op de inhoud van de artikelen Hop Rode Kaart in Ermeloos Weekblad en Hop mag blijven in het Kontakt. Waarom antwoord Bilder op de persconferentie anders op vragen van Hop dan in de notulen van de besloten vergadering gemeente Ermelo staat inzake aanbestedingen. Waarom is het systeem van aanbesteden zoals dat openbaar en transparant gebeurde in het verleden zie krantenartikelen uit 1933 enz. verlaten. Waarom wordt op het DVS terrein alleen voor de (gesubsidieerde) "rijken" gebouwd of is de norm voor sociale woningbouw inderdaad tussen de 466.-- en 597.-- en hoger.

7. De correspondentie Hop met gemeenteraad wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd als bewijs dat Hop en andere burgers worden tegengewerkt om hun inzichten al hun inzichten tijdig voor een raadsvoorstel en raadsbesluit kenbaar te maken.

8. Hoeveel geheime vergaderingen zijn er geweest? Welke onderbouwing moet geheim blijven om te voorkomen dat "anderen" daar misbruik van maken? Bron: notulen besloten vergadering 6 oktober 2005.

9. Waarom werd de inspraak van Hop tijdens de Commissie Samenleving belemmerd door

AJJ Goesen CDA, K. Bakker VVD en AG Verhoef Franken Progressief Ermelo/D66 of is het toeval dat dit de regeringscoalitie en meerderheid in de gemeenteraad is? Of kwam het omdat de enigste burger niet zijnde gemeente-ambtenaar op de publieke tribune was?

Soortenlijst reptielen en amfibieŽn die Hop persoonlijk in de gemeente Ermelo aan de zuidkant van de Hamburgerweg heeft aangetroffen:

Lacerta agilis, Zandhagedis (Op de Ermelose heide)

Lacerta vivipara, Levendbarende hagedis (Alleen langs de spoorlijn)

Vipera berus Adder

Bufo bufo, Gewone pad

Bufo calamita, Rugstreeppad

Rana temporaria, Gewone kikker

Anguis fragilis, Hazelworm

Triturus vulgaris, Kleine watersalamander, vennen en watergaten langs de spoorlijn

Triturus cristatus, Grote watersalamander

Ik heb wel eens gehoord dat anderen de volgende soorten hebben aangetroffen:

Coronella austriaca, Gladde slang

Natrix natrix, ringslang, de ringslang heb ik persoonlijk alleen in het natuurgebied

Staverden aangetroffen waar ik ook de zeldzame zwarte variŽteit van Lacerta vivipara

heb aangetroffen.

Alle reden dus om de leefgebieden van reptielen en amfibieŽn in de gemeente Ermelo tegen de kunstgrasvelden van de gemeente Ermelo te beschermen.

Ik spreek de hoop uit dat deze gemeenteraad Ermelo over voldoende wijsheid beschikt dit raadsvoorstel NU af te wijzen en volgens de planning na de verkiezingen zich hierover uit te spreken zodat de burgers van Ermelo hun inzichten via stemmen kenbaar kunnen maken.

Indien dat niet het geval blijkt hoop ik dat de kiezers van Ermelo over deze gang van zaken in de gemeente Ermelo eens goed gaan nadenken en massaal op het stemknopje Groep Hop gaan drukken.

J. Hop.

 

 

 

Brief gemeente Ermelo aan de omwonende van de Zanderij Noord inzake herinrichting Zanderij Noord

Aan de bewoners van de

Oude Telgterweg 182 - 214 even

Koperwiek 31

Wielewaal 200 t/m 210 even

Wielewaal 1, 3, 5, 7

Wijkplatform Zuid

Ons kenmerk 2005/27353 Bijlage 1 Inlichtingen bij dhr. J.J.A.M. Oerlemans, tel. 0341-567179 datum 15-12-2005

Onderwerp: Herinrichting Zanderij Noord 

Geachte bewoner, 

Op 21 november heeft wethouder Bilder aan de direct omwonenden van De Zanderij Noord een toelichting gegeven op de procedure en het ontwerp van het herinrichtingsplan als gevolg van de mogelijke verplaatsing van DVSī33 naar De Zanderij Noord. Procedure en ontwerpplan riepen veel vragen op bij de aanwezigen. 

Afgesproken is dat de gemeente voor de kerstdagen antwoord zou geven op de vraag waarom gekozen is voor verplaatsing van DVSī33 naar De Zanderij Noord en niet naar een andere locatie, bijvoorbeeld Het Trefpunt. 

De gemeente kent al jaren een woningmarkt die op slot zit. Met name starters op de woningmarkt hebben grote problemen een passende woning te vinden. Vaak moeten zij noodgedwongen hun heil in omliggende gemeenten zoeken. Het huidige terrein van DVSī33 aan de Sportlaan biedt de mogelijkheid een groot aantal woningen te realiseren waarvan een substantieel deel in de goedkope koopsector. Dat betekent wel dat DVSī33 moet verhuizen naar een andere plek. 

De gemeente heeft een aantal locaties onderzocht en is uiteindelijk van mening dat de locatie De Zanderij Noord het meest geschikt is. Op De Zanderij Noord zijn reeds drie verenigingen gevestigd. Met inrichtingsvariant 9A ontstaat er ťťn centraal splinternieuw en modern sportcomplex met alle flexibiliteit van dien. Zie ook het raadsvoorstel van 18 oktober jl. dat wij u bijgaand, wellicht ten overvloede, graag toezenden. Op deze wijze wordt de sport in Ermelo optimaal gefaciliteerd. Bijkomend voordeel is dat de grond in eigendom van de gemeente is. Er hoeft dus geen grond aangekocht te worden. Ook kan de voormalige vuilstort op De Zanderij Noord op deze wijze gesaneerd en gebruikt worden. 

De gemeente heeft een aantal alternatieve locaties onderzocht om DVSī33 naar te verplaatsen: 

1.      Ten noorden van Horsterweg op het terrein van Veldwijk. Deze locatie biedt voldoende ruimte voor DVSī33. Deze locatie valt echter af aangezien Meerkanten, de eigenaar van de grond, heeft aangegeven geen grond beschikbaar te kunnen stellen c.q. te willen verkopen aan de gemeente. Deze locatie is derhalve niet met DVSī33 besproken.

2.      Het Trefpunt. De locatie biedt voldoende ruimte voor DVSī33. De gemeente is echter van mening dat deze locatie zich bij voorkeur leent voor woningbouw. De hiermee verwachte grondopbrengsten zijn van belang voor de financiŽle situatie van de gemeente Ermelo en de bouw van betaalbare woningen. Verplaatsing van DVSī33 naar De Zanderij leidt ertoe dat zowel het huidige DVS-terrein als Het Trefpunt ontwikkeld kan worden voor woningbouw. De aanleg van sportvelden op Het Trefpunt leidt tot een geringere uitbreiding van het aantal woningen in Ermelo. Overigens heeft DVSī33 aangegeven niet te willen verhuizen naar Het Trefpunt.

3.      Westzijde Oude Nijkerkerweg. Het gebied wordt doorsneden door de Telgterweg en de Korpersteeg. De combinatie met de aanwezige bebouwing, een zware aardgastransportleiding en het hoogspanningstracť, leidt ertoe dat er in de drie onderzochte locaties onvoldoende ruimte resteert voor DVSī33. Daar komt nog bij dat de grond niet in eigendom van de gemeente is.

4.      Westzijde Oude Nijkerkerweg ten noorden van de Horsterweg. Deze locatie is al eerder onderzocht maar valt af vanwege zijn decentrale ligging. Ook voor dit gebied geldt dat de gronden geen eigendom zijn van de gemeente en in handen zijn van meedere eigenaren. Tevens zijn er in het verleden dassenburchten gelokaliseerd in het gebied. Deze dassenburchten waren indertijd de aanleiding dat de aanleg van een fietspad geen doorgang kon vinden. 

Wij willen nogmaals aangeven dat het door ons op de informatieavond getoonde ontwerp voor De Zanderij Noord, inrichtingsvariant 9A, een eerste ruimtelijke schets betreft waarin de hoofdlijnen zijn vastgelegd. Deze schets moet nog verder worden uitgewerkt en wordt te zijner tijd vertaald in een ontwerpbestemmingsplan, dat de normale procedure zal doorlopen.. Daar waar mogelijk zal de gemeente zich inspannen met de verdere uitwerking van het ontwerp tegemoet te komen aan de wensen en bezwaren zoals door u naar voren gebracht. 

In de komende maanden wordt met het oog daarop o.a. onderzoek verricht naar geluid, verlichting, verkeer en de flora en fauna op De Zanderij Noord en in de directe omgeving (waaronder de Oude Telgterweg). 

Wij verwachten u hiermee voldoende geÔnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

de secretaris,                                           de burgemeester, 

mevrouw drs. R.C.B. de Jong.       de heer ing. W.P. Omta. 

afschrift gezonden aan:

- dossier

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.