CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

De zaak RORIJE

Hendriks stelt kamervragen in de zaak Gerben Rorije: "Acht de Minister het gewenst dat vals beschuldigde ouders hun kinderen niet mogen zien omdat kinderen eerst tot rust moeten komen?"

De zaak Gerben Rorije tegen Raad voor de Kinderbescherming Assen

's-Gravenhage, 13 mei 1998
Vragen van het lid Hendriks aan de Minister van Justitie.

Hebt u kennis genomen van de hongerstaking van een vader bij de Vestiging van de Raad voor de Kinderbescherming in Assen? Ļ

Acht u het gewenst dat de Raden voor de Kinderbescherming na valse incestaanklachten in hun raadsrapporten adviseren dat de aangeklaagde ouders hun kinderen niet mogen zien omdat de kinderen eerst tot rust moeten komen?

Deelt u de opvatting van de Raden voor de Kinderbescherming dat ouders zich niet moeten verdedigen tegen valse incestaanklachten? Indien neen, waarom niet?

Deelt u de opvatting van de Raden voor de Kinderbescherming dat streven naar rechtvaardigheid in strijd is met de "rust" voor de kinderen, en ouders derhalve geen gebruik mogen maken van de wettelijke mogelijkheden?

Mogen voogdij-instellingen verzoekschriften in de jeugd- en familiesector bij de rechtbanken en/of bureau kinderrechter zonder procureur indienen? Zo ja, wat is hiervoor de wettige basis? Zo neen, hoe kunnen deze praktijken dan toch plaatsvinden en bent U bereid een einde te maken aan deze praktijken?

Mogen ouders verzoekschriften in de jeugd- en familiesector bij de rechtbanken en/of bureau kinderrechter zonder procureur indienen? Zo ja, wat is hiervoor de wettige basis? Zo nee, wilt u deze mogelijkheid een wettelijke basis geven?

Wordt een kinderrechter bij de rechtbank aangemerkt als een lid van een rechterlijk college? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet?

Wat is de wettelijke status van de bureaus kinderrechter?

Acht u een gelijke behandeling voor ouders en voogdij-instellingen gelet op de vragen 5, 6 en 7 bij het indienen van verzoekschriften bij rechtbanken en/of bureaus kinderrechter in de jeugd- en familiesector gewenst? Zo nee, waarom niet?

Th.J.M. Hendriks
13 mei 1998
Voetnoot Ļ. Nieuwsblad van het Noorden, 12 mei jl.

 

 

Kinderbescherming bedankt voor eerste Blok-aan-het-been-prijs

Van onze verslaggeefster ASSEN
De Stichting Kinderen-Ouders-Grootouders (KOG) is ontevreden over het beleid van de Raad voor de Kinderbescherming. Daarom heeft zij donderdag de eerste Blok-aan--het-been-prijs aan de raad toegekend.

De kinderbescherning in Assen is uitverkoren om het piramidevormige blok beton in ontvangst te nemen omdat zij zich landelijk het 'hardst heeft uitgesloofd' om vaders het contact met hun kinderen te onthouden. Maar 'Assen' wil de prijs niet hebben. Volgens Barendse, voorzitter van de stichting KOG, moet er een 'mentaliteitsverandering' komen. 'Een maatschappij die zo begaan is met het lot van kinderen, kan het toch niet maken dat kinderen zomaar een ouder wordt ontnomen.' De ervaringen van G. Rorije, vader van twee kleine kinderen, zijn de aanleiding om de prijs uit te reiken aan de vestiging in Assen. Rorije scheidde twee jaar geleden. De ouders waren niet in staat om onderling een omgangsregeling vast te stellen.

De Raad voor de Kinderbescherming stelde een onderzoek in en adviseerde dat het voor de kinderen beter was hun vader een tijdje niet te zien. 'Er waren bij de kinderen zulke verontrustende signalen te zien, dat het voor hen beter is dat er eerst rust in de opvoedingssituatie komt', aldus directeur J.H Jansen van de Raad voor de Kinderbescherming Noord. Hij staat vierkant achter het rapport van de raad. Het advies moet nog door de rechter worden bekrachtigd.

Barendse heeft het rapport over beide ouders bestudeerd. Zij vindt het uiterst 'onzorgvuldig'. 'In feite komt het erop neer dat de raad niet goed weet wat de oorzaak van de problemen bij het oudste meisje is. Dat kan. Maar dar! moet de raad gewoon geen advies geven. En zeker niet dat vader beide kinderen niet meer mag zien. Een rechter heeft weinig tijd, dus leunt sterk op zo'n advies.' Volgens Barendse is er bij de Raad voor de Kinderbescherming te vaak sprake van 'vooringenomenheid'. Bij een conflict tussen ex--echtelieden trekt de vader meestal aan het kortste eind. Barendse: 'Moeders zijn heilig, vaders de kwade pier. Zodra er conflicten zijn, bestaat vader niet meer. In het belang van het kind wordt voor rust gekozen, en dat is meestal bij moeder thuis. Dat is toch wel raar in een tijd waarin vaders publiekelijk worden aangesproken op het serieus nemen van hun zorgtaak. je kunt niet van twee walletjes eten.'

De prijs bleef alleen achter voor de deur van het gebouw van de raad. Directeur Jan-Hendrik Jansen kondigde aan de prijs door de gemeentereiniging weg te laten halen. Zo gaat de raad voor de kinderbescherming met kritiek om; gewoon op de vuilnisbelt kieperen.

 

 

 

 

Hoofdofficier van Justitie Mr. J.M.M. van Woensel (43) Openbaar Ministerie Assen stuurt aangifte tegen Raad voor de Kinderbescherming door naar de directeur van de Raad

  De zaak Gerben Rorije tegen Raad voor de Kinderbescherming Assen 

 

   Postadres, Postbus 11008, 9700 CA Groningen   Bezoekadres:
                            Engelse Kamp 2
   Arrondissementsparket Assen           9722 AX Groningen
   Aan de Hoofdofficier van justitie        Telefoon (050) 5205222
   Brinkstraat 4                  Fax (050) 5205294
   Postbus 30004                  Girorekeningnr. 110286
   9400 RA Assen


Onderdeel  Directiebureau Noord          bij beantwoording
Contactpers  dhr.J.H. Jansen            de datum en ons
Doorkiesnrs  050-5205284              kenmerk vermelden
Datum  04-05-98    
Onderwerp  Aangifte