Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

(27) Internet register nevenfuncties rechterlijke macht met de beginletter G 

 

GAAIJ-FORTMAN
B. DE Prof. drs. mr.
Lid Raad voor de Journalistiek
C010704 GOG bijbanenregisters rechterlijke macht
hoogleraar Politieke Economie van de Rechten van de Mens aan de UU, emeritus professor of Political Economy Institute of Social Studies
Lid Raad voor de Journalistiek niet-journalist
C230106, bijgewerkt n.a.v. klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's Weekblad

 

Mevr. M.T.H. de Gaay-Fortman 30/10/2003 30/10/2007 (herbenoeming) 30/10/2011

Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis St. Jansdal

Bezoldiging  4.200 3.500

Lid remuneratiecommissie

Advocaat / managing partner Houthoff Buruma

Voorzitter raad van toezicht GGZ Dijk en Duin

Commissaris Royal Haskoning

Lid raad van toezicht Stedelijk Museum

Bestuurslid Nederlands Dans Theater

Bestuurslid The John Adams Institute

Lid raad van toezicht Geldersch Landschap- Geldersche kasteelen


  GAAKEER

A.M.P. Mw
NLRM 2011
NU
Middelburg Rechter 010900
NEVENFUNCTIES
Parttime universitair hoofddocent inleiding tot de rechtswetenschap en rechtstheorie Erasmus Universiteit Rotterdam 010900
C050203-090504 Hop bijbanenregister Middelburg


  GAALMAN

A.A.B.0450
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2012
Advocaat te Breda kantoor Van Wijmen Koedam beŽdiging 1976
Lid sectie arbeidsrecht van de adviesraad voor de beroepsopleiding NOVA
Docent arbeidsrecht beroepsopleiding advocatuur
Advocaat Procureur Breda en Tilburg
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 21085
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger 290187
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat procureur AKD Prinsen Van Wijmen Advocaten en Notarissen Breda
Lid Programmaraad Post Academisch Onderwijs Katholieke Universiteit Brabant Tilburg 010900
C1997-090704 Hop bijbanenregister Breda


  GADE

H.C.J.M. DE
NU
Den Bosch parket
C150304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C150304 Hop bijbanenregister arrondissementsparket Den Bosch


  GABEL

E.M.M. mw.
2016
Amsterdam Rechter 150800
Co-docent OSR Utrecht 150301
Co-docent SSR Zutphen 010402


  GAJADHAR

S.C.0867 mw.
NLRM 95 96
Raio rechtbank Rotterdam 11094
Rotterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  GALAMA

C.F.E.P.0744
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2024
Kantonrechter-plaatsvervanger Oostburg 211288
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 211288-GOG090504
NU
Terneuzen Kantonrechter-plaatsvervanger
Middelburg rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Terneuzen kantoor Adriaanse & Van der Weel beŽdiging 1978
Lid raad van toezicht Stichting Revalidatiecentrum Zeeland Goes
Penningmeester Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten
Penningmeester bestuur Marnixring Gent 010101
C1997-090504 Hop bijbanenregister Middelburg


  GALEMA

L.P.0831
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Procureur Amsterdam 0564
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 171169
Kantonrechter Hilversum 230279
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 190281-GOG221003
NEVENFUNCTIES
Voorzitter commissie van beroep Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs
Secretaris/penningmeester van de Stichting Bewindvoering Nieuwenoord-Bewoners (gehandicapten)


  GALEN

A.G. van 0328
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Juridische Afdeling Gemeenschappelijk Administratie Kantoor Amsterdam 1953
Griffier Raad van Beroep Utrecht 201256
Griffier Raad van Beroep Den Haag 101160
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 290961
Ondervoorzitter Raad van Beroep Den Haag 51063
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Utrecht 20687
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 120670
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 270178
Plaatsvervanger Lid college van Beroep voor het bedrijfsleven 221276
Plaatsvervanger Lid van de Registratiekamer 10789
Voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 111090
President Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 201295
Raad van State staatsraad in bijzondere dienst 1996
C000000 Hop bijbanenregister


  GALEN-HERRMANN

R.E. van 0226 mw.
NLRM 91 92 93 94 95
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 20490


  GALLE

R.C.J. prof.
6169
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 120902
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Ondernemingsrecht Universiteit van Tilburg Tilburg 160804
Directeur juridische zaken Nationale Raad voor land- en tuinbouw Den Haag
Lid van het bestuur St. Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB)Nijmegen 010102
arbiter St. Geschillenbeslechting Zuivel Den Haag 010102
Lid raad van commissarissen Coop-Codis BV Arnhem 010102
Lid raad van toezicht Rabobank Drunen Drunen 010102
C1997-091204 Hop bijbanenregister Den Bosch

GAMEREN

H.A. van 0159
NLRM 95 96 97 98
Breda Rechter-plaatsvervanger 100195
NU
Breda Rechter 010499
NEVENFUNCTIES
Legal Advisor Staff Multinational Division (Central) Arimobile te Rheindahlen BRD
Secretaris Medezeggenschapsraad openbare school 't Schrijverke te Goirle
C1997-280804 Hop bijbanenregister Breda
Voorzitter geschillencommissie reizen Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzake 010600
Voorzitter Bezwarenadviescommissie Politie Rotterdam regio Rijnmond 011002
Ombudsman Gemeente Goirle 080699 010504


  GANS

J. De
Leeuwarden Raio 010400
NU
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger 190603
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend voorzitter bezwaar- en beroepschriftencommissie Gemeente De Marne
Plaatsvervangend lid bezwaar-en beroepschriftencommissie Gemeente Menterwolde
C221003-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


  GANS

M.R.1253
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Groningen kantoor Vos, Seidel & Plas beŽdiging 1985
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger 020591
NEVENFUNCTIES
Advocaat procureur kantoor Plas & Bossinade Advocaten en Notarissen Groningen
Bestuurslid Stichting herinneringscentrum kamp Westerbork
Plaatsvervangend voorzitter van de commissie voor geschillen centrale medezeggenschapsraad (cmr) Hanzehogeschool Groningen
Advocaat Procureur kantoor Plas en Bossinade Advocaten beŽdiging 1982
Bestuurslid Stichting Kosteloos Proces te Groningen, een stichting die zich kort samengevat garant stelt voor proceskosten en veroordelingen in geval van specifieke principieel liggende procedures
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden


  GAROS

A.H.0763 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Secretaris cliŽntencommissie voorheen ouderraad van kinderdagverblijf De Marskroost te Assen
Raio rechtbank Utrecht 10490
NU
Assen parket substituut-officier van Justitie 10996
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid CAD Drenthe
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  GARVELINK-JONKERS

G.P.A.M.0646 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 110783
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 190684
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 300785
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 140287
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 50789
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 170789
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494?
NU
Centrale Raad van Beroep Vice-president 010494?
NEVENFUNCTIES
Lid van de beroepscommissie Openbare Scholengemeenschap IJsselcollege
C300504 Hop bijbanenregister Centrale Raad van Beroep


  GARVELINK

H.K.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 11281
NU
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Haarlem kantoor Smithuijsen Venneulen & Karskens beŽdiging 1973


  GASILLE

J.M.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 230966


  GASSAN Zie LEESER-GASSAN

A.B.0935 mw.


  GASTEL

C.P. van 0655 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2017
Voorzitter Commissie van BB Gemeente Norg
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 291085
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 140287
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 241287
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 100890
Rechter rechtbank Assen 10792
Kantonrechter Assen 150995-GOG050104
NU
Assen Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Lid commissie Stichting rechtspraak en geschillenregeling t.b.v. RK/PC en Interconfessioneel MBO en BVE 010492
Secretaris Klachtencommissie ongewenste intimiteiten SG Vincent van Gogh te Assen 010195
Lid geschillencommissie politieke partij
Voorzitter klachtencommissie Wilhelmina Ziekenhuis Assen 010197
Plaatsvervangend lid Regionaal Tuchtcollege Groningen 010100
Plaatsvervangend lid Kamer van Toezicht voor het Notariaat
C1997-050104 Hop bijbanenregister Assen

Gastel, dhr. mr. J.J.W.P. van
Arnhem
C27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  GEAARDS

D. 0366 mw.
NLRM 96 97 98
Ambtenaar Hoge Raad der Ned.
Gerechtsauditeur Hoge Raad 150196
NU
Den Haag ambtenaar
Hoge Raad gerechtsauditeur


  GEAARDS

W.A.A.0720
NLRM 80 87 88/89
Werkzaam ambtenaar bij de Sociale Dienst van onderscheidene gemeenten, II. Directie Gemeente
Sociale Dienst Leeuwarden 1935
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Groningen 50774
Ondervoorzitter Raad van Beroep Groningen 191075


  GEEL-CIERAAD

B.A.E.G. 0552 mw.
NLRM 91 95 96 97 98 2040
NU
Alkmaar Rechter-plaatsvervanger 220694
NEVENFUNCTIES
Fiscaal Jurist Gerechtshof Amsterdam
C130503-240304 Hop bijbanenregister Alkmaar


  GEELHOED

A.M.P. mw.
2042
NU
Middelburg rechter 150402
C090504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-090504 bijbanenregister Middelburg


  GEELHOED

F.P.
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur 010502
NEVENFUNCTIES
Lid van Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting de Schie 010104
Voorzitter Vereniging van Eigenaren Evertsenstraat 11-29 Leiden
Lid van de redactie Nieuwsbrief Milieurechtspraak
C161003-310503 Hop bijbanenregister Hoge Raad


  GEELHOED

L.A. prof.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10792-GOG161003
Secretaris-Generaal Ministerie van Economische Zaken tot 0497
Secretaris-Generaal Ministerie van Algemene Zaken vanaf 010497
Raad van de Economische Unie Voorzitter
Centrale Economische Commissie Voorzitter
Centrale Plancommissie Voorzitter
Interdepartementaal Overleg Technologiebeleid Voorzitter
Parttime docent Erasmus Universiteit Rotterdam


  GEELKERKEN

J.G.1238
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Hof van Discipline NOvA
NU
Leiden Kantonrechter-plaatsvervanger 070182
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Leiden kantoor Geelkerken & Linskens beŽdiging 1965
Oud-Deken van de Orde van Advocaten in Leiden
C1997 Hop bijbanenregister kantongerecht Leiden dhr. mr. R.A.A. Duk

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag 09-07-1984
Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek Den Haag
Voorzitter Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten 010102
Docent Pao KUN/Grotius Academie 010102
Docent Pao Erasmus Universiteit 010102
Docent SSR 010102
Redacteur SEW 010102
Lid Curatiorium voor de specialisatie arbeidsrecht Erasmus Universiteit 010102
Lid Curatorium voor de specialisatie arbeidsrecht KUN/Grotius Academie 010102


  GEELKERKEN

N.G.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 230852


  GEENEN Zie EMDEN-GEENEN

M.L.J.C.1047 mw.


  GEENSE

A.J.H.1150
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 280289
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger 150196
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Leeuwarden kantoor Boonstra Rademakers beŽdiging 1984
voorzitter Stichting Kamer van Arbitrage voor Noord Nederland Leeuwarden
Stichting Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles Leeuwarden
Lid raad van toezicht Stichting opvangcentrum voor daklozen de Terp Leeuwarden
secretaris Ereraad oefentherapeuten Cesar Utrecht
Lid Geschillencommissie advocatuur Den Haag
Lid commissie ned. Ver. Van best. in de gezondheidszorg
Voorzitter Stichting Cult centrum de blauwe stoep
Voorzitter commissie re art 82 gemeente wet voor gemeentelijk muziekschool Leeuwarden
Lid commissie openbaar voortgezet onderwijs Leeuwarden e.o.
C1997-150504 Hop


  GEENSE

Th.M.0318
NLRM 71 80
Werkzaam openbaar lichaam de Noord-Oost Polder 11243
Adjunct-secretaris tribunaal Zwolle 270546 tot 10248
Substituut-griffier rechtbank Zutphen 60148
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 70853
Rechter rechtbank Assen 200856
Rechter rechtbank Den Bosch 150959
Vice-president rechtbank Idem 210665


  GEER

D.J. de 1134
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Attentie: Door Hop bij eerste controle aangetroffen bovenaan zijn opgave van bijbanen:
Voorlopige opgave Omschrijving van begrip 'neven- c.q. betrekkingen ontbreekt'!
Voorzitter Stichting Michaelshoeve/Overkamp te Brummen
Bestuurslid Vogelbescherming NL te Zeist
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 110185
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120190
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Rechter 010290
NEVENFUNCTIES
Lid algemeen bestuur Ioma stichting te Amsterdam
Bestuurslid Stichting Onderzoek in eigen werk
Arbiter internationale organisatie voor biologische landbouw 010100
Bestuurslid Stichting voor Geschillenbeslechting 010197
Arbiter van geschillenbeslechting van NL-verslaving 010101
Arbiter Stichting voor Geschillenbeslechting 010197
Contactpersoon werkgroep antroposofie en recht, antroposofische vereniging in Nederland
Lid klachtencommissie sociale veiligheid ROC-Aventus Apeldoorn
Lid klachtencommissie Vereniging van NL verslaving 010101
C1997-221003 Hop Bijbanenregister Zutphen


  GEERAEDTS

M.B.Ph.0245 mw.
NLRM 95 96 97 98
Bestuurslid Vereniging Milieurecht Advocaten VMA
Te Den Bosch Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 070794
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur Den Bosch kantoor Bijleveld & Partners beŽdiging 1981
Bestuurslid Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk Den Bosch
Bestuurslid VVD 's Hertogenbosch 010502
Bestuurslid Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk Den Bosch 100697
Lid Provinciale Staten Noord-Brabant (VVD)Den Bosch 200303
Bestuurslid Ondernemersvereninging Hartje Den Bosch 011002
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  GEERARS

A.M.H.0360
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2070
Voorzitter Klachtencommissie Stichting Kwaliteitszorg Woondiensten Huursector te Delft
Penningmeester Stichting Wantijbad Dordrecht door welke stichting een openluchtzwembad wordt geŽxploiteerd
Raio rechtbank Rotterdam 10488
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 10492
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 10493
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 101193-GOG221003
Rechter rechtbank Rotterdam 220396-GOG221003
Kantonrechter Den Haag 10597-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam GOG221003
Delft Kantonrechter-plaatsvervanger GOG221003
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 011002
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 191098
NEVENFUNCTIES
lid van het bestuur Stichting Sint Nicolaas Actie
Vennoot v.o.f. Geerars & Wijers Adviesgroep Rotterdam 010902
C1997-221003 Hop bijbanenregister Dordrecht


  GEERDES

A.F.L.1053
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2073
Advocaat Procureur Rotterdam
Secretaris Onderwijsbureau Rijnmond Drechtsteden (ORD) te Rotterdam 010497
Bestuurslid RK Vereniging voor Ziekenverpleging te Schiedam
Lid Raad van Toezicht Schielandziekenhuis te Schiedam
Lid geschillencommissie sociaal plan BVG/Detam te Zeist
Bestuurslid VSB fonds Schiedam Vlaardingen te Schiedam
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 70989
Kantonrechter Rotterdam 281293-GOG150704
NU
Rotterdam CoŲrdinerend vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Lid geschillencommissie Vereniging van letselschadeadvocaten LSA Amsterdam
Bestuurslid Nolet Stichting Schiedam
Bestuurslid Fonds Schiedam Vlaardingen E.O. Schiedam 010101
Voorzitter Raad van Toezicht NVM Rotterdam 010101
Voorzitter Stichting Fonds voormalige Schiedamse kinderkolonie te Schiedam
Lid raad van toezicht Stichting Samenwerkende Schiedamse en Vlaardingse Ziekenhuizen (Vlietland Ziekenhuis)Schiedam 010102
C1997-300705 Hop bijbanenregister Rotterdam
Memo Hop! Geen wijziging in bovengenoemde bijbanen opgegeven over de periode C000904-300705!

 

(27) Lex Geerdes
Netwerk onderzoek, behoort tot de machtige personen in het bedrijfsleven
Directievoorzitter Aon Nederland 010106
Directievoorzitter Aon Risico Management
Geerdes begon zijn carriŤre bij Aon in 1986 als trainee. In de afgelopen 20 jaar bekleedde hij diverse commerciŽle en management functies binnen Aon in Nederland, de Verenigde Staten en Frankrijk. Zo was hij van 1993 tot 1997 werkzaam als Directielid van Aon Frankrijk en Managing Director van Aon in Parijs. Geerdes zal zijn nieuwe functie combineren met zijn huidige functie als directievoorzitter van Aon Risico Management, makelaars in assurantiŽn en risicoadviseurs voor bedrijven en instellingen, onderdeel van Aon Nederland. Geerdes studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit  en is tevens registermakelaar in assurantiŽn (RMiA). Bij INSEAD Business School participeerde hij in het International Executive Programme.


  GEERDS

M.H.1250
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Bedrijfsleven 10875
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Groningen 10978
Verkeersschout arrondissementsparket Groningen 60582
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 200788
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Groningen 10294
NU
Assen parket waarnemend Hoofdofficier van Justitie
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Dit Koningskind, zorg voor verstandelijk gehandicapte mensen
Plaatsvervangend Praeses Kerkenraad Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Winsum
Plaatsvervangend lid Commissie van Beroep voor het onderwijs
Vertrouwenspersoon voor de Basisschool De Weide
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  GEERLING

A.M.F.
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010704
NEVENFUNCTIES
Fiscaal jurist Belastingsector Gerechtshof Arnhem
C160704-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  GEERLING-BROUWER

H.R.0544 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 20185
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 20588
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 211288
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 301190
Rechter rechtbank Amsterdam 10792
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 281293
NU
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494
NEVENFUNCTIES
Voorzitter bezwaren Commissie Stichting Fonds PGO Haarlem
C300504 Hop bijbanenregister Centrale Raad van Beroep


  GEERLINGS

H.W.1152 mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam griffie provincie Overijssel0976
Raio rechtbank Rotterdam 10279
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 130184
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 110385
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Rotterdam 291288
Advocaat-generaal Hof Arnhem 90991


  GEERLINGS

P.F.E. drs.
NU
Den Haag Raio 010499
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C090704 Hop bijbanenregister Den Haag


  Geertjens

L.J.J.M.
Lid-psychotherapeut CMT 368
Opleider/supervisor Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
opleider/supervisor Vereniging voor CliŽntgerichte Psychotherapie (VCgP)


  GEERTS

S.M.S.
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 300395
NEVENFUNCTIES
Belastingadviseur Via S.M.S. Geerts B.V.Den Bosch
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Pellikaan Beleggingsmaatschappij BV Goirle 010195
Voorzitter Stichting Vrienden van Vincentius Udenhout 22-0596
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Valkenberg Beheer BV Tilburg 010102
Penningmeester Stichting Beneficentia Et Unanimitas Berkel-Enschot 29-1002
Penningmeester Stichting Focha Tilburg 19-0303

GEERTS
S.M.S.0644
NLRM 95 96 97 98 2083
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 300395
NU
Raadsheer-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Belastingadviseur Den Bosch
Commissaris bij van F. van Lanschot Trust Company B.V. en Harbour Trust & Management te Rotterdam
Directeur enkele cliŽntvennootschappen en bestuurder van een cliŽntstichting van F. van Lanschot, Trust Company B.V. en Harbour Trust & Management B.V.
Via S.M.S. Geerts nog een gedeeltelijk belastingadviespraktijk
VoorzitterStichting Administratiekantoor Pelikaan Beleggingsmaatschappij B.V. te Goirle
VoorzitterStichting Vrienden van Huize Vincentius
C1997-221003 Hop bijbanenregister Den Haag

GEERTSEMA
J.H.0441
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Procureur Rotterdam0369
Werkzaam Ministerie van Economische Zaken0872
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 111077
Rechter rechtbank Dordrecht 130478
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Middelburg 301181-GOG050203
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 270784
Vice-president rechtbank Dordrecht 230185
NU
Utrecht Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter grondkamer Zuid Holland
Erfvoogd van de Stichting Zeijlgasthuis te Groningen
Directeur van de besloten vennootschap Landexploitatie BV. te Houwerzijl
VoorzitterAfdeling Dordrecht Kon. Ned. Jagersvereniging
VoorzitterStichting culturele Kring Hoeksche Waard
C1997-140904 Hop bijbanenregister Utrecht


  GEEST Zie BURG-VAN GEEST

G.A.M.E. van 0342 mw.


  GEEST

H.J.A.M. van 0846
NLRM 93 94 95 96 97 98 04 2091
Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften Beuningen
Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften Wijchen
Lid Commissie van Toezicht en advies industrielawaai (ETA)
Lid evaluatiecommissie Wet Algemene Bepalingen MilieuhygiŽne/Wet Milieubeheer ECW
Secretaris en Projectleider ECW
Lid evaluatiecommissie Wet Milieubeheer
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger 170892
NEVENFUNCTIES
Universitair Hoofddocent bestuursrecht KU Nijmegen
Adviseur van Commissie van Milieu-effect rapport
Vaste annotator de Gemeentestem
Vaste annotator Milieu en recht
Redactielid/hoofdredacteur Tijdschrift voor Omgeveingsrecht
Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften Helmond
C1998-060404 Hop bijbanenregister Roermond


  GEEVE

K.J.C.1161 mw.
NLRM 96 97 98
Ambtenaar bij de Hoge Raad
Gerechtsauditeur Hoge Raad 10895-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 97-60397-GOG221030
NU
Den Haag Rechter 300103
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C090704 Hop bijbanenregister Den Haag


  GEHLEN

N.V.M.
Utrecht Gerechtsauditeur
NU
Utrecht Rechter 260500
C160701-280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  GELAUFF

M.L.H. mw.
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 121202
NEVENFUNCTIES
Wetgevingsjurist Sector privaatrecht van de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie Den Haag
auteur tekst en commentaar Personen en Familierecht 010104
docente nationaliteitsrecht Bestuursacademie SEgment en OSR 010104
redactielid budel Nationaliteitswetgeving Elsevier bedrijfsinforamtie bv 010104
C150704 Hop bijbanenregister Den Haag


  GELD

O.G.E. van der 0420
NLRM 71
Werkzaam gouvernementsdienst Suriname1039
Griffier kantongerecht 1e kanton Suriname0147-0951
Waarnemend griffier rechtbank Utrecht en Waarnemend Ambtenaar OM kantongerecht Utrecht 0456-0457
Lid-plaatsvervanger Hof van Justitie Suriname 200757
Lid Idem 1958


  GELDER

A.P.(Ph) van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2099
NEVENFUNCTIES
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 250179
Advocaat te R'dam kantoor Van Wijmen & Koedam beŽdiging 1959
Bestuurslid pensioenfonds
Auteur Kluwer onteigening eigendomsbeperking en kostenverhaal
C1997-221003 Hop bijbanenregister Dordrecht


  GELDER

dhr. C.W.P. van 0953
NLRM 95 96 97 98 2044
Docent Nederlandse Orde van Advocaten Den Haag in het houden van de opleiding voor stagiaires in de advocatuur 1995-10-01-2006-09-01
Docent opleiding sociaal recht te Utrecht GOG151008
Voorgedragen als plaatsvervangend Lid voor een klachtencommissie Den Bosch GOG151008
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire inrichtingen Noord Brabant Noord 2002-07-01-2005-12-01
Docent SSR Zutphen 040902 GOG151008
lid ressort Den Bosch College van Afgevaardigden Den Haag 2002-10-31-2006-11-01
Lid KLAC Den Bosch 2003-02-18-2006-11-01
Plv. lid van een klachtencommissie machtsmisbruik aantal scholen Den Bosch 010197 GOG151008
Plaatsvervangend lid KLAC
Advocaat Procureur Arnhem
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 30295-GOG150704
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 100495-GOG150704
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 240495-GOG150704
Rechter rechtbank Den Bosch 270696-GOG150704
Den Bosch Vice-president 010204-GOG151008
NU
Arnhem Hof Raadsheer 2006-11-01
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend lid KLAC 2001-06-01
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?


  GELDER

J.C.F. van 0449 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2100
Docent SSR 2003-10-01-2006-01-01
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 10490
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 310591
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10993
389 C221004 Officier eerste klasse Landelijk Parket 011001-GOG151008
389 C221004 Officier Arrondissementsparket Den Haag 010993-GOG151008
389 C221204 Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 131201-GOG151008
NU
389 C151008 Den Haag Hof Raadsheer 2008-02-01
389 C151008 Amsterdam Raadsheer-plaatsvervanger 2001-12-13
389 C221204 C151008 Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 1998-11-24
389 C221204 C151008 Den Haag Ressortsparket Waarnemend advocaat-generaal 010197
C151008 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1998-151008 Hop bijbanenregister Den Haag


  GELDER

T.C. van 1129
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Officier Koninklijke Marine, II. kapitein ter zee van de administratie0949
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 250670
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 230475-GOG151008
President-plaatsvervanger Den Haag 130679
President-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Ned. voor de Zeemacht 130679
Rechter rechtbank Leeuwarden 280779
President Krijgsraad Ned. voor de Zeemacht 90282
President Den Haag 90282
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 100890
Vice-president rechtbank Leeuwarden 301090-GOG151008
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 270593-GOG151008
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 20793-GOG151008
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 20793-GOG151008
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 20793-GOG151008
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Nederlandse Marineraad
Plaatsvervangend Voorzitter bezwaarschriftencommissie raad voor rechtsbijstand te Leeuwarden
C1997-GOG 151008 Hop


  GELDERBLOM VAN RAVENSTEIN

J.C.0652
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 90388
C310504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  GELDEREN

J.H. van 1261
NLRM 95 96 97 98
Ambtenaar bij de Hoge Raad
Gerechtsauditeur Hoge Raad 1mei 1994
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur


  GELDERMAN

E.F.G.M.0249
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter afdeling gelderland Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en wapenkunde Arnhem
Secretaris Tuinclub De Gelderse Blom Oosterbeek
Bewindvoeder Boek I BW art 431 ev
Voorzitter bestuur Stichting Orde van Nederlandse Genealogen en Heraldici te Zeist
Raio rechtbank Arnhem of Middelburg 40374
Secretaris arrondissementsparket Middelburg 40774
Gerechtssecretaris rechtbank Arnhem 40776
Als stagiair werkzaam Kabinet van de Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland 40778
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 230680
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 290182
Rechter rechtbank Den Bosch 230991
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 200194-GOG150704
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 200194-GOG150704
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 200194-GOG150704
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 200194-GOG150704
NU
Den Bosch Vice-president 010195-GOG100506
NEVENFUNCTIES
secretaris Vereniging Zakelijke Gerechtigden "Scalde Oort" Westenschouwen 220504
Voorzitter/secretaris Stichting Rondom Sonsbeek Arnhem 010997
Voorzitter bestuur Stichting Familiearchief en Collectie Gelderman te Zwolle 010187
Administrateur Familiefonds Hurgronje te Middelburg
C1997-100506 Hop


  GELDERMANS

C.D.M.


Den Bosch parket
C150304 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  GELDERMANS-MINDEROP

J.S.J.M.0247 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Medewerker Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 50280
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 60683
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 40989
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 10190
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 110391
Rechter rechtbank Zwolle 10792 Ontslag 10397
NU
Zwolle rechter 010792
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-221003 Hop bijbanenregister Zwolle


  GELEIJNSE

N.J.0322
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11185
Rechter rechtbank Alkmaar 270890


  GELEIN VITRINGA-BOUDEWIJNSE

G.C. van 0347 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Subcommissie bestuursrecht
Lid Commissie van Toezicht Opleidingen voor Kandidaat-Notarissen Den Haag 290502-290506
Medewerker Districtskantoor GAK te Hilversum
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 11287
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 11287
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 50889
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 10290
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 290690
Rechter rechtbank Utrecht 10792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10792
NU
Utrecht Vice-president 110394
NEVENFUNCTIES
Lid Examencommissie deelopleiding SSR
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  GELEIN VITRINGA

J. van 0309
NLRM 71
Advocaat Procureur Den Haag 60336
Waarnemend griffier rechtbank Den Haag 290536
Substituut-griffier Idem 61041
Rechter rechtbank Leeuwarden 191246
Raadsheer Hof Arnhem 271260
Lid Ambtenarengerecht Arnhem 161062


  GELEIN VITRINGA

W. van
NLRM 94 95 96 97 98
Advocaat te Deventer kantoor De Jonge, Peters & Leppink beŽdiging 1978
Lid Raad van Toezicht Zwolle
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger 120392
NEVENFUNCTIES
Advocaat Vitringa Advocaten Deventer
Commissaris Bouwvereniging Gorssel Gorssel
C1997-010705 Hop Bijbanenregister Zutphen


  GELIJNS

J.0845
NLRM 80
Lid Ambtenarengerecht Arnhem 161062
Werkzaam Rijkswaterstaatdienst directie Noord-Brabant 10870
Kandidaat-verkeersschout arrondissementsparket Breda 0978


  GELINCK Zie VINKE-GELINCK

H.W.J.0747 mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Raio rechtbank Alkmaar 10875
Substituut-officier van Justitie arrondissement Alkmaar 10680
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Alkmaar 10681
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissement Alkmaar 10182
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissement Utrecht 10985


  GELINCK

M.H.1010
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 210834
Idem Den Haag 71134
Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 809n
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Amsterdam 101145 tot 10150
Substituut-officier van Justitie rechtbank Maastricht 270649
Officier van Justitie rechtbank Leeuwarden 20852
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Leeuwarden 10157
Procureur-generaal Hof Amsterdam 180665


  GELISSEN

F.M.T.0358
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 11089
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 30 nov 990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 201291
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 10694
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 140897
NU
Maastricht parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  GELOVEN Zie BAAIJENS-VAN GELOVEN

Y.G.M. van1255 mw.


  GELOVEN

P.W.A. van
Medewerker Tijdschrift "Uitspraken sociale zekerheid"
Medewerker Losbladige bundels "Het burgerlijk ambtenarenrecht"
NU
Breda Rechter 231001
NEVENFUNCTIES
Voorzitter HerensociŽteit "Terheyden" 010100
Secretaris Klachtencommissie Nassau-scholengemeenschap Breda 011002
C280804 Hop bijbanenregister Breda


  GELOVEN

R. VAN mw.
NU
College van Procureur-generaal afdeling Bestuurlijke en Juridische zaken senior bestuurlijk juridisch medewerker
109 De norm! "Voor iedere topcrimineel is het van 't grootste belang dat hij in de publiciteit niet in zijn ware gedaante wordt geportretteerd"
104 Het gevaar! De overheid zet haar medewerkers aan om te sjoemelen en valsheid in geschrifte te plegen door met voorbedachte rade tegen medewerkers die als klokkenluider durven te fungeren een ontslagprocedure te starten wegens verstoorde verhoudingen


  GEMMEKE-van DELFT

G.M.C.J.0330 mw.
NLRM 87 88/89 90
Raad voor do Kinderbescherming Maastricht 1956
Advocaat Procureur Den Haag 1958
Bedrijfsjuriste Oranje-Nassau Mijnen 1965
Juridisch medewerker Ornas Beheer BV. 1 Den Haag 1975
Rechter rechtbank Maastricht 280380
Vice-president Idem 260485


  GEND

S.J.A.M. van 0845
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Polemologisch Instituut der Rijks Universiteit Groningen 10767
Raio rechtbank Groningen 100669
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Groningen 101069
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Groningen 10871
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Groningen 101073
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Groningen 101073
Secretaris arrondissementsparket Groningen 10875
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Groningen 290875
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 70977
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 271180
Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 11286
Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 110888
Hoofdofficier van Justitie Den Haag ?
NU
Den Haag parket Hoofdofficier van Justitie
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Ned. Politie-instituut
Bestuurslid Stichting Politiefonds Minister Ien Dales
Bestuurslid Prof Mr WPJ Pompe Stichting
Lid Curatorium Nederlandse Politie Academie
Bestuurslid Stichting Nederlands Politie Orkest
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag 05-0802
Lid van de Raad van Advies Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het ministerie van Justitie (WODC) 010104
Lid van de Raad van Advies Het Nederlands Forensisch Instituut (de voormalige Gerechtelijke Laboratoria) 010104
Lid van de hoofdredactie van het "Praktijkboek Openbare Orde en Veiligheid" "Praktijkboek Openbare Orde en Veiligheid " 010104
Lid Centrale Toetsingscommissie Openbaar Ministerie Den Haag 010104
Lid Wetenschappelijke Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 010104
Secretaris Hervormde Stichting Serviceflat Arendsdorp 010104
Voorzitter Commissie ongewenste omgangsvormen van het regionaal politiekorps Haaglanden 010104
Diaken (met bijzondere opdracht) Hervormde gemeente Den Haag 010104
Voorzitter Klachtencommissie Politietaken Koninklijke Marechaussee/krijgsmacht 010104
Plaatsvervangend officier van Justitie Arrondissementsparket Amsterdam Amsterdam 010104
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  GENDEREN

D.M. van1057
NLRM 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 240694-GOG150704
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 240694-GOG150704
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht kantoor Stadhouders Advocaten beŽdiging 1994
Lid Commissie van Beroep KNLTB 010101
C150704 Hop bijbanenregister Den Haag


  GENT Zie WESSELING-VAN GENT

E.M. van 0654 mw.


  GENT-JONKER

S.G. van 0845 mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Raio 10280
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 150584
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 150584
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 121085
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Haarlem 111086
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Haarlem (parttime) 10890


  GENUGTEN Zie JANSSEN-VAN GENUGTEN

M.E.H. van 0963 mw.


  GENUIT

J.W.0262
NLRM 96 97 98 2137
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger 031095
C090504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-090504 Hop bijbanenregister Middelburg


  GEPPAART

C.P.A.1231 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 80572
NU
Raadsheer-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Oud-hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant Tilburg, belastingrecht
Lid van De Koninklijke Academie van Wetenschap te Amsterdam
Lid van het Curatorium van het Koninklijk Instituut voor de marine te Den Haag
Lid van de Commissie Algemene regels van Bestuursrecht (Commissie Scheltema), ministerie van justitie
en ministerie van binnenlandse zaken
Docent belastingrecht Landbouwuniversiteit te Wageningen (tot 1 augustus 1997)
Voorzitter van redactie weekblad voor fiscaal recht te Den Haag
Voorzitter van redactie BNB, Beslissingen Nederlands Belastingrecht te Den Haag
Medewerker Nederlands Juristenblad te Den Haag
Voorzitter redactie Fiscale Wetten, teksteditie te Den Haag
Lid van de redactiecommissie van het Bosschap te Den Haag
VoorzitterWetenschappelijke Commissie van de
Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs te Den Haag
Fiscaaladviseur te Tilburg
Lid van het Bestuur Stichting European Value Foundation te Amsterdam
Commissaris van Beleggingsmaatschappij Calvť-Delft N.V. te Delft
Adviseur van Paardekooper Hoffman Belastingadviseurs te Rotterdam
Adviseur Commissie permanente educatie Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs te Den Haag
C1997


  GERADTS

M.J.1070 mw.
NLRM 91 92 95 96 97 98
Raio rechtbank Maastricht 10496
Amsterdam parket welke functie?
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  GERADTS

M.J.E. mw.
2145
Amsterdam Rechter 010403
090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam


  GERADTS

R.K.0748
NLRM 93 94 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10690
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 80791
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  GERARD

E.B.E.M.0865
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Haag 130890
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 60996
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 11096
Rechter rechtbank Den Haag 151097
NU
Den Haag gerechtsauditeur
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
C1997 Hop bijbanenregister rechtbank Den Haag


  GERARD

F.J.F.
2147
NU
Arnhem Rechter 091100
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


  GERBRANDA

T.0751 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 10194
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 70794
Rechter rechtbank Maastricht 310395
senior rechter Rechtbank Oost-Nederland 01-01-2013 31-03-2013
senior rechter Rechtbank Zutphen 01-01-2011 31-12-2012
Vice-president Rechtbank Zutphen 23-06-2009 31-12-2010
Rechter Rechtbank Zutphen 01-05-2006 22-06-2009
Rechter Rechtbank Maastricht 31-03-1995 28-02-2005
Kantonrechter plaatsvervanger Kantongerecht Maastricht 24-11-1998 31-12-2001
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 05-07-2000 05-07-2001
Voorgaande nevenbetrekkingen. C01032018
Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen. C01032018
Bestuurslid tuti discriminatiebureau Maastricht C1997 Hop
NU
senior rechter Rechtbank Gelderland 01-04-2013
GEEN NEVENFUNCTIES
C1997-01-03-2018 Hop bijbanenregister Maastricht/Arnhem


  GEISEL


6308 dhr. mr. F.L.G. Geisel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht
C221003 Hop bijbanenregister Maastricht
Rechter Rechtbank Maastricht 010104
Lid van de Commissie Bezwaarschriften Gemeente Roermond Roermond 01-0598


  GERBRANDY

J.C.0426
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Werkzaam Dienst Stadsontwikkeling en Wederopbouw gemeente Rotterdam0152
Advocaat Procureur Den Haag0353
Werkzaam Reactor Centrum Nederland, II hoofd afdeling Juridische zaken en octrooien0256
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 190962
Rechter rechtbank Rotterdam 10964
Lid Ambtenarengerecht Rotterdam 170367
Raadsheer Hof Arnhem 50171
Vice-president Hof Arnhem 251078
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 11192
NU
Ontslag pensioen


  GERBRANDY

S.0714
NLRM 71 80
Advocaat Procureur Amsterdam 1937
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 100351
Hoogleraar Vrije Universiteit te Amsterdam 11054
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 171060
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 161165
Raadsheer Amsterdam 160869
Vice-president Amsterdam 220978


  GERDING

R.A.F.1248
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Rotterdam 31175
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 110881
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 170982
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 291259
Plaatsvervanger hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10794
NU
Rotterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?


  GERKEMA Zie TONKENS-GERKEMA

W.1245 mw.


  GERRETSCHEN

W.V.0466
NLRM 97 98
Raio rechtbank Roermond 10495
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Koninklijke Nederlandse Vereniging Nederlandse
Reserveofficieren Afdeling Limburg KNVRO Limburg
Vice-voorzitter VVD Afdeling Limburg
C1998 Hop bijbanenregister Roermond


  GERRETSEN Zie KLOPPER-GERRETSEN

I.E.0550 mw.


  GERRETSEN

J.0621
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat Procureur Leiden0149
Assistent Rijks Universiteit Leiden0252
Waarnemend griffier kantongerecht Dordrecht 101256
Griffier kantongerecht Haarlem en Zaandam 290457
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 140558
Kantonrechter Beetsterzwaag 30560
Opdracht werkzaam kantonrechter Leeuwarden 290561
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 250761
Kantonrechter Amsterdam 180862
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 60673


  GERRETSEN-VISSER

L.F.0955 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2157
Raio rechtbank Rotterdam 10779
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 251085
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 120488
NU
Rotterdam rechter 200390
Den Haag Hof Raadsheer 230299
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Scapino Ballet Rotterdam
Bestuurslid Sint Laurens College HAVO/VWO te Rotterdam GOG220904
lid-jurist CMT 368
Bestuurslid Stichtnig "De Vruchtenburg" te Rotterdam (Centrum voor ondersteuning van mensen met en na kanker)
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  GERRITS

R.W.M.
NLRM 93 94 95 96 97 98 2159
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 170387
NEVENFUNCTIES
Erasmus Universiteit Rotterdam
Bestuursacademie ZN te Tilburg
Bestuursacademie Randstad te Maarssen
Hogeschool West-Brabant in Breda
Hogeschool Den Haag in Den Haag
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam

GERRITSE

H.A.0968 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
vice-voorzitter Europeesrechtelijke Jongerenvereniging
Raio rechtbank Roermond 10494
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 10497
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 010401
NEVENFUNCTIES
secretaris NVVR sectie rechters Den Haag 140403
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


  GERRITSE

H.P.Ph.M.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 110567
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 50370


  GERRITSE

J.C.0358
NLRM 93 94 95 96 97 98 2160
Stafjurist Raad van State
NU
Dordrecht rechter 200493-GOG221003
Rotterdam Rechter 151101
NEVENFUNCTIES
Voorzitterparochievergadering en het parochiebestuur van de St. Joriskerk te Ridderkerk
lid dekenaatvergadering Rijnmond 010101
Secretaris Rotary Ridderkerk 010702
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  GERRITSEN

D.T.H.0369 mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Assen 10495
Parket Assen functie ?
NU
Assen rechter-plaatsvervanger 290900
Den Bosch rechter-plaatsvervanger 010903
Den Bosch Gerechtsauditeur 010903
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


  GERRITSEN

M.C. mw.
6296
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 121202
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?


  GERRITSEN

T.L.M.
NLRM 90
Arrondissementsgriffier Groningen


  GERRITSMA

A.M.0245 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 240682
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 260588
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 240682?
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-140904 Hop bijbanenregister AmsterdamA. mw. mr
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht
Memo
367 Commissie van Wijmen en het procesmonopolie van de voor de vrijheid van meningsuiting gevaarlijke beroepsgroep (300) (84) Nederlandse Orde van Advocaten
Zoekplaatje:
Vind de link tussen Kranenburg, Maan en het censuurvonnis (300) (84) tegen Hop. Toeval dat deze twee in de Commissie Wijnen zitten?M.P. mw.
Medewerker Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht Kluwer Deventer 010399-300402
NU
Utrecht Rechter 010303
NEVENFUNCTIES
Medewerker Praktijkboek bestuursrecht Kluwer Deventer 010598
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtJ.J.H.0136
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2170
Redacteur Schip en Schade
Voorzitter Stichting Kralinger Hof te Rotterdam
VoorzitterTariefcommissie van de IVR en Lid van de Juridische Commissie
Voorzitter Rotterdams Leeskabinet
Lid van enkele werkgroepen van de association Internationale de Dispacheurs Europeens AIDE
Lid Algemeen bestuur Vereniging Ned. Historisch Scheepvaart Museum te Amsterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 210188
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 170589-040703GOG
Hof Den Haag Raadsheer-plaatsvervanger 010596-GOG221003
NU
Den Hag Hof Raadsheer 010596
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 140478
NEVENFUNCTIES
Adviserend Lid Averijcommissie van de Internationale Vereniging Het Rijnschepenregister IVR
Lid later voorzitter tariefcommissie van de IVR
Bestuurslid Stichting Bisdom van Vliet te Haastrecht
Bestuurslid Ned. Vereniging voor Zee en Vervoersrecht
Voorzitter Stichting Rotterdamse bond voor lichamelijke opvoeding Rotterdam 010101
Voorzitter Kamermuziekvereniging Rotterdam
Bestuurslid Stichting voor kindertehuizen, gelieerd aan de Stichting Rotterdamse bond voor lichamelijke opvoeding Rotterdam 010101
Lid juridische tariefcommissie van de IVR
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA 230102-220107
C1997-220904 Hop bijbanenregister RotterdamM.M.A.0145 mw.
NLRM 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 30295
Advocaat te R'dam kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1986
NU
Amsterdam Hof Raadsheer 010199
Amsterdam Hof Vice-president
NEVENFUNCTIES
Lid-jurist Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheiszorg Den Haag 110200
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam
Memo deskundigenrapport 185.
312 De Ottolander-norm. De grootouders m.z. hebben hun kleindochter enige uren per dag opgevangen in het laatste stadium van de ziekte van moeder. Geen omgangsregeling tussen grootouders en kleinkind na het overlijden van moeder. Geen afschrift van een kopie schoolrapport van het kleinkind omdat dit te belastend is voor de kleindochter. Beschikking 8 juli 1999 in de zaak met rekestnummer 506/98 bij Hof AmsterdamP.W.A.0342 mw.
NLRM 94 95 96 97 98 2179
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 270593
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10394
Rechter rechtbank Amsterdam 130694
NU
Amsterdam rechter-plaatsvervanger 270202
NEVENFUNCTIES
Redactielid Trema
Voorzitter bestuur Stichting All Media Amsterdam 01-0402
Lid Adviesraad Gevaarlijke Stoffen Den Haag 010504
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamE.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 290558E. geboren0164
NLRM 91
Raio rechtbank Groningen 11088Th. J. VAN
College van Beroep voor het Bedrijfsleven Gerechtsauditeur 030901
C310504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-310504 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven.J.A.0321
NLRM 88/89 90
Oud-burgemeester gemeente Helmond
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 270387L.H.M.0867
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 10490
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 10496
NU
Maastricht parket arrondissementsofficier van justitie
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Maastricht kantoor Paulussen beŽdiging 1994
Kerkorganist
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?H.G.0563 mw.
NLRM 88/89 90 91
Raio rechtbank Den Haag 10488B.C.W.0757 mw.
NLRM 96 97 98
Raadslid Gemeente Houten Houten 060503-160205
Hoofd Bureau Bestuurs- en Burgerzaken van de gemeente Houten
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 230695-GOG150704
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 10995-GOG150704
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10995-GOG150704
Rechter rechtbank Den Bosch 281196-GOG250506
NU
Den Bosch Vice-president 010306
NEVENFUNCTIES
Vertrouwenspersoon RK Scholenstichtingen Houten en Schonauwen
C300197-250506 Hop bijbanenregister Den Bosch
AANDACHTSVESTIGING
(47) (384) Waarom, o waarom bevordert en subsidieert de Staat der Nederlanden nu al vijftien jaar willens en wetens het vergiftigen van haar eigen burgerij? Deze rechterlijke ambtenaar kan gelinkt worden aan de zaak van Ing. A.M.L. van Rooij en daarmee gelinkt worden aan het vergiftigen van burgers door de Staat der NederlandenA.M. de
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 300170
C090704-120105 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-120105 Hop bijbanenregister Den HaagM. de 1165 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 2193
Raio rechtbank Breda 11092
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 141195-GOG090704
NU
Rotterdam Rechter 280900
NEVENFUNCTIES
Penningmeester Vereniging Vrouwelijke Juristen Rotterdam (VVJR)
C1997-120105 Hop bijbanenregister RotterdamM.A.C. de mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 50567R.A.Th.0213 Jhr.
NLRM 71
Werkzaam bedrijfsleven 1936
Secretaris, respectievelijk algemeen adviseur College van Rijksbemiddelaars 1941-1945
Wetenschappelijk Hoofdambtenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken 1951
Secretaris-Generaal Comitť Intern. de I'Organisation Scientifique te GenŤve 1958
Substituut-officier van Justitie arrondissement Arnhem 190765dhr. prof.mr. J.K.M.
Lid Adviesraad Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie
Lid Board of Govenars World Ass. for Medical Law
Lid Gezondheidsraad
Lid Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens
Voorzitter Vereniging voor Gezondheidsrecht
Lid Forum Biotechnologie en Genetica
Vice-voorzitter Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Hoogleraar Gezondheidsrecht AMC/UvA Amsterdam
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 080402
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar gezondheidsrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam
Lid Ned. T. van Geneeskunde 010104
Voorzitter T. van Gezondheidsrecht 010102
Edit in chief European Jul. of Health Law 010102
lid-jurist CMT 368
Hoofdredacteur Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Bestuurslid World Association for Medical Law
C Hop

GHIDEI
D. mw.
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 050700
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C090704 Hop bijbanenregister Den Haag

GIDDING
?
Arnhem parket
functie ? KBnr ? dvb ?
C000305 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000305 X bijbanenregister Arnhem
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?

GIELE
J.F.M.0725 prof.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Surnumerair 's Rijksbelastingen 1950
Inspecteur 's Rijksbelastingen te Amsterdam 1955
Docent Rijksinst. Belastingen,
NEVENFUNCTIES
Wetenschappelijk hoofdmedewerker Rijks Universiteit Leiden0865
Raadsheer Hof Den Bosch 231069
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 100178
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 40779
Buitengewoon Lid Tariefcommissie Amsterdam 40990
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Leiden, Leiden fiscaal rechtA.E.J.M.
NU
Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur 010600
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 24-06-2005
NEVENFUNCTIES
redactielid Rechtspraak Sociale Verzekeringen Uitgeverij Kluwer B.V. Deventer 01-07-1998
auteur studieboeken SOSV SOSV opleidingen Almere 01-07-1998
auteur Praktijkboek Sociale Verzekeringen Sdu Uitgevers Juridisch & Fiscaal 's-Gravenhage 01-07-1999
C300504-021007 Hop bijbanenregister Amsterdam

Beroepsgegevens

dhr. mr. A.J.E.M. Gielen


Rechter
Rechtbank Amsterdam
2006-12-01
Functie:
Instantie:
Datum ingang:


Nevenbetrekkingenauteur Praktijkboek Sociale Verzekeringen
Sdu Uitgevers Juridisch & Fiscaal
's-Gravenhage
1999-07-01
Functie:
Instantie:
Plaats:
Datum ingang:auteur studieboeken SOSV
SOSV opleidingen
Almere
1998-07-01
Functie:
Instantie:
Plaats:
Datum ingang:redactielid Rechtspraak Sociale Verzekeringen
Uitgeverij Kluwer B.V.
Deventer
1998-07-01
Functie:
Instantie:
Plaats:
Datum ingang:


C.E.F.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2197
Board of Directors International Trademark Association (INTA) Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 300680-GOG120906
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 010102-GOG120906
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 150690
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amsterdam kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1971
Lid van het bestuur Stichting CIVI Utrecht 01-05-2004
Lid van het bestuur Vereniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum Amsterdam 01-05-2004
Voorzitter Vereniging van Intellectueel Eigendom Amsterdam 01-1102
Lid Sponsoradvies Commissie Museum Hermitage aan de Amstel 010102
Lid bestuur Stichting Namaak Bestrijding Amsterdam 010193
Bijzonder hoogleraar IE-recht Juridische Faculteit RU Groningen 010192
Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Groningen, intellectuele eigendom (Vanwege de Stichting Intellectuele Eigendom)
Oud-voorzitter vereniging van Mededingingsrecht
Consultant World Intellectual Property Organisation over oneerlijk mededingingsrecht
C1997-021007 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.H.M.0931
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Juridisch medewerker Gemeenschappelijk Administratie Kantoor te Amsterdam 10961
Raio rechtbank Amsterdam 11162
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 10363
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Rotterdam 10365
Idem kantongerecht Leeuwarden 11067
Griffier kantongerecht Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Beetsterzwaag 121267
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 221068
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 161268
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 240269
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 240269
Kantonrechter Sneek 60771
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 60771
Opdracht kantoor. werkzaam Heerenveen 71172
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 210786
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 60988J.J.M. mw. 1264
NLRM 93 94 95 96 97
Raio rechtbank Zwolle 10492
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 10496
Zwolle Arrondissementsofficier van Justitie KB 97003762010497
Utrecht Officier van Justitie KB 97003762010997
NU
Utrecht parket
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?N.H.J.M.0756 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
CHop Bij diverse OM bijbanencontroles werden GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN, deze heeft dus een probleem om zich aan de wet te houden!
Lid MR Basisschool De Schalm Vught
Raio rechtbank Maastricht 10984
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Bosch 251089
Den Bosch parket
NU
Den Bosch Rechter 2002-07-01
NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Secretaris Stichting Vughterstede Vught 01-10-1997
C1997-021007 Hop bijbanenregister Den BoschM.F. mw.
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010104
Arnhem Gerechtsauditeur 010104
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Beheer & Bewind Arnhem 010104
Lid Beroepenveldcommissie HAN/Heao studierichting recht Arnhem 010104
C030904-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm

GIER
A.A.J. de 1253
NLRM 96 97 98 2202
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 240595
NEVENFUNCTIES
Universitair hoofddocent, Universiteit Utrecht, vakgroep Staats- en bestuursrecht
Plaatsvervangend Voorzitter Commissie van bezwaar- en beroepschriften gemeente Gennep
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm

GIER Zie de WINTER-DE GIER
H.J.M.M. de 0848 mw.

GIESEN
C.W.M. mw. mr.
2204
Voorzitter klachtencommissie Corporatiewoningen Amsterdam 2000-01-01 2005-01-01
Amsterdam Rechter 1999-11-29
C090708 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen!
Lid van Beroepscommissie Cooperatieve vereniging 'De Hongerige Wolf' Ommen 2007-01-01 (Deze bijbaan niet opgegeven op 090708!)
C221003-071108 Hop bijbanenregister Amsterdam


dhr. mr. E.A. van der
Hoge Raad Gerechtsauditeur 2008-09-01
C071108 Betrokkene heeft geen opgave gedaan.
C071108 Hop bijbanenregister Hoge Raad


dhr. mr. I.
Universitair hoofddocent Universiteit van Tilburg
Docent praktijkcursussen (incidenteel) Universiteit van Tilburg 201003
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 230104
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 2005-11-17
NEVENFUNCTIES
Docent praktijkcursussen (incidenteel) Universiteit van Utrecht 2003-10-20
Medewerker diverse juridische tijdschriften 2003-10-20
C150704-071108 Hop bijbanenregister Den Bosch


mw. mr. S.C.P.
lid/plaatsvervangend voorzitter Klachtencommissie van de Gelderse Roos (BOPZ) Wolfheze 2004-05-01-2008-06-01
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 2006-06-16
NU
Arnhem Rechter 2007-06-01
NEVENFUNCTIES
C071108 Geen nevenfuncties opgegeven
C021007-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm


dhr. mr. N.J. van der
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 2003-09-01
NEVENFUNCTIES
Advocaat Den Haag
C280904-071108 Hop bijbanenregister Utrecht

GIJN
F.H. van 0522
NLRM 80 87 88/89 90 91
Advocaat Procureur Rotterdam 1947
Werkzaam bedrijfsleven 1950
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 50672
Rechter idem 210773
Raadsheer Hof Amsterdam 131278
Vice-president idem 290687
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 10291

GIJN
H.B. van mw.ir.
bestuurslid Aloysius stichting Katholiek Voorgezet Onderwijs Duin- en Bollenstreek 010898-010703
NU
Amsterdam Rechter 180501
Lid Bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden Raad van State
Voorzitter commissie van beroep fuwa-vo.oop Aloysius stichting Katholiek Voortgeet Onderwijs Duin- en Bollenstreek 010104
Bestuurslid Aloysius stichting Katholiek Voorgezet Onderwijs Duin- en Bollenstreek per 010104
C221003-050606 Hop bijbanenregister AmsterdamL. van 0854
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Selecteur bestuursrechtelijke uitspraken voor SDU-uitgave Jurisprudentie Bestuursrecht Ministerie van Defensie
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 201291
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 201291
Gerechtsauditeur Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag l0792
Rechter rechtbank Den Haag 240893
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 101094-GOG020704
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 101094-GOG020704
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 101094-GOG020704
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 101094-GOG020704
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 101094-GOG020704
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 0100800-GOG050606
NU
Zutphen Rechter 010994 (bestuursrechter)
C020704-050606 BETROKKENE HEEFT GEEN OPGAVE GEDAAN!
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmA.W.T.0526
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Raad Hoog Militair Hof Den Haag 141081T.J.M.0345 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98 99 2214
Bezoldigd Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 60192
Lid Commissie van Toezicht Rijksinrichting voor jongens 't Nieuwe Lloyd 010194-311203
Amsterdam rechter 260495
NU
Amsterdam Vice-president 010703
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie Nederlandse Psycho-analytisch-Instituut Amsterdam 010196
Docent strafrecht Stichting Studiecentrum Rechtspleging Zutphen 010198
Plaatsvervangend voorzitter en lid klachtencommissie seksuele intimidatie Universiteit Amsterdam 010302
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam

Bijzonderheden!
340  HP De Tijd Als we Trias politica serieus nemen dan is Nederland een bananenrepubliek "Boven de wet"
356  HP de Tijd 061202 Schijn van partijdigheid bij tuchtrechtsysteem advocatuur ligt er duimendik op
voorzitter klachtencommissie Nederlandse Psycho-analytisch Instituut Amsterdam 010196
docent strafrecht Stichting Studiecentrum Rechtspleging Zutphen 010198
Plaatsvervangend voorzitter en lid klachtencommissie sexuele intimidatie Universiteit van Amsterdam Amsterdam 01-0302
plv. voorzitter klachtencommissie Symfora Groep Amersfoort 13-0203
lid van de commissie van toezicht rijksinrichting voor jongens 't NIeuwe Lloyd Amsterdam 010194 31-1202J.0714
NLRM 71 80
Werkzaam Departement van Landbouw en Visserij0139
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening0241
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 150844
Rechter Idem 120346
Lid Ambtenarengerecht Utrecht 280557
Vice-president rechtbank Utrecht 170459
Raadsheer Hof Arnhem 181066
Vice-president Idem 200777P.G.0746
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99? 00? 01? 02 03
Hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant, staats- en bestuursrecht
Advocaat Procureur Dordrecht kantoor Van der Steenhoven Kolle Gilhuis beŽdiging 1972
Commissaris van Improdo BV. te Dordrecht
Commissaris van begrafenis Onderneming Dordrecht e.o.
Commissaris,,,, Beheer BV. te Dordrecht
Lid algemeen bestuur Stichting Regionaal Opleidingscentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dordrecht
NU
Dordrecht Kantonrechter-plaatsvervanger 110385?, geen opgave van deze bijbaan op 150203
Dordrecht rechter-plaatsvervanger 150203
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie stichting Hervormde Stichting Crabbehoff
Voorzitter examengeschillencommissie Christelijk Lyceum, thans Insula College Dordrecht
Lid Lions Club Thuredrith Dordrecht 010101
Plaatsvervangend lid Raad van Discipline NOvA ressort Den Haag
C1997-220603 Hop bijbanenregister rechtbank Dordrecht
Waarschuwing 1!
Deze rechter geeft op 220603 zijn bijbaan advocaat (beŽdigd 012672) bij Gilhuis Advocaten te Dordrecht niet op en is daarmee weer een voorbeeld van het belazeren van burgers door een advocatenbijbaan niet op te geven en ook weer een representatief voorbeeld van de naÔviteit van de CDA-politiek.
Waarschuwing 2!
Deze rechter doet niet aan waarheidvinding!
Bron: Raad van Discipline Den Haag Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) Uitspraak R2098/03.03 
De norm is dat een advocaat (overheden) alle soorten uitingen en gegevens, pertinente leugens waarvan de advocaat weet of kan weten dat het pertinente leugens zijn, mag gebruiken om burgers (op verzoek van overheden) te demoniseren en rechters te misleiden. Bron: Raad van Discipline Den Haag Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) Uitspraak R2098/03.03 

GILHUIS

03 2215dhr. mr. P.G. Gilhuis
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 010102
C1997-221003 Hop bijbanenregister Dordrecht
WAARSCHUWING EXSTREEM GEVAARLIJK EN EEN ZEER ERNSTIGE BEDREIGING VOOR DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING!
300 Namenlijst Raad van Discipline verantwoordelijk voor liegen en bedriegen als norm voor de NOvA om vrijheid van meningsuiting van het gewone volk te onderdrukken
Mr. B.J.R.P. Verhoeven, voorzitter Raad van Discipline en coordinerend vice-president rechtbank Middelburg
Mr. P.G. Gilhuis, lid Raad van Discipline tevens advocaat te Dordrecht en rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht
Mr. C.C.J. Hiebendaal, lid Raad van Discipline en tevens advocaat
Mevrouw Mr. E.M. van Hilten-Kostense, lid Raad van Discipline, advocaat en raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam
Mr. H.A.H.W. Meijer, lid Raad van Discipline en tevens advocaat
voorzitter klachtencommissie stichting Hervormde Stichting Crabbehoff
voorzitter examengeschillencommissie Christelijk Lyceum (thans Isula College) Dordrecht
lid Lions Club Thuredriht Dordrecht
plaatsvervangend lid Raad van Discipline te Den HaagP.B.M.J.0751 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 30286
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 50789
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 50789
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 190791
Rechter rechtbank Utrecht 10792
NU
Utrecht rechter
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtG.C.0149
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 96 97 98
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente Krijgsraad Nederlandse Zeemacht 110583
Militair Lid Hof Arnhem 10196
NU
Arnhem Hof raadsheer-plaatsvervanger 210300
C1997-010704 BBcontrole Hop Arnhem
bestuurslid Militair Rechtelijke Vereniging. ingang 01-1193
vice-voorzitter Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen ingang 01-0691
lid tijdelijke commissie ongevallen onderzoek Defensie ingang 01-0303
voorzitter Nederlandse Marineraad ingang 20-1102
voorzitter commissie advisering bezwaarschriften Defensie ingang 01-1102S. van 0962 mw.
NLRM 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 10493
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 220396
NU
Den Bosch Rechter 131198
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den BoschN.J.P.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 190967
Hoogleraar LeidenR.0354
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Procureur Emmeloord
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 41187
Rechter rechtbank Groningen 200988
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10892
Vice-president rechtbank Leeuwarden 291096
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 90198
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 90198
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 90198
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 90198
Groningen rechter GOG221003
Rechter Leeuwarden
NU
Leeuwarden Vice-president 010603
NEVENFUNCTIES
plaatsvervangend lid regionaal Tuchtcollege
Lid rotary Leeuwarden
voorzitter overleg Versneld Regime coŲrdinatoren
plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline Leeuwarden
helpdeskrechter t.b.v. landelijk rolreglement
C1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenF.V.0817
NLRM 71 80 87
Advocaat Procureur, Leeuwarden en Hoogezand1150
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 250161
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 230661
Kantonrechter Winschoten 301064
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 121266
Kantonrechter Groningen 80772
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 90872
Opdracht kantonrechter, werkzaam Zuidbroek 251072mw. mr. K.P.C.M.
NU
Den Haag Raio 2003-04-01
C090704-250407 Betrokkene heeft geen opgave gedaan.
C090704-250407 Hop bijbanenregister Den Haagmw. mr. L.M.A.
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 280803-GOGw50407
Stafjurist De Nederlandsche Bank
C090704-GOG250407 Hop bijbanenregister Rotterdammw. mr. W.E.A.
Lid Sollicitatiecommissie Sport- en Ontmoetingscentrum Hercules Hilvarenbeek
Lid Overlegcommissie familierecht balies ressort Den Bosch
Voorzitter Adviescommissie familierecht Orde van Advocaten Breda
Voorzitter Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker N.-Brabant en N.-Limburg
Voorzitter Klachtencommissie St. Elisabeth ziekenhuis Tilburg 010196
Arbiter K.N.V.J.
NU
Breda Rechter 2003-03-01
NEVENFUNCTIES
plv. voorzitter Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 2007-01-01
Voorzitter Stichting Verenigingsraad Diessen 1995-01-01
C221003-250407 Hop bijbanenregister Breda


J.H.C.0157 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
C060105-150505 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Voorzitter Commissie van Toezicht OG Helderingstichting Zetten
Lid juridische commissie LBR
lid Landelijk Bureau Rascismebestrijding 010187
voorzitter beklagcommissie O.G. Helderingstichting Zetten
Bestuurslid Vereniging voor Klachtrecht in de publieke sector 01-01-2006-01-04-2008
Raio rechtbank Den Bosch 11085
Gerechtsauditeur Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 200891
Gerechtsauditeur rechtbank Den Haag 11093
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11093
Rechter Den Haag 310395
NU
Arnhem Hof raadsheer 20-06-2002
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 01-09-2009
Lid Vereniging voor Klachtrecht in de publieke sector 01-04-2008
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
17-03-2010 Rechter VERZOEK RvdK tegen Nienhuis/Leenders om hen uit het gezag te zetten!
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?

GINKEL
C. van 0337
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Gemeente Politie Soest 1953
Werkzaam bedrijfsleven 1961
Waarnemend / Kandidaat verkeersschout arrondissementsparket Utrecht 10177
Verkeersschout arrondissementsparket Utrecht 290580
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10685
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 280686
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Middelburg 20588
Officier van Justitie Aruba 10195
NU
Officier van Justitie Aruba
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?P.H. van 1149
NLRM 87 88/89 90 93 94 95 96 97 98 2237
Advocaat Procureur Arnhem
Gerechtsauditeur rechtbank Maastricht 71284
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 71284
Rechter rechtbank Maastricht 240396
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 20191
Raadsheer Hof Arnhem 181292
NU
Arnhem Hof Vice-president 010102
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 250293
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Raad van Discipline NOvA ressort Arnhem per 010998, tot die tijd plv. voorzitter
C1997-010704 BBcontrole Hop Arnhem

GINNEKEN
A.M.R. VAN
Den Bosch Rcehterplaatsvervanger
100506 Hop bijbanenregister Den Bosch

GINNEKEN Zie van der VALK-VAN GINNEKEN
P.H.M. van 0451 mw. drs.J.H.0566
NLRM 94 95 96 97 98 2237
Raio rechtbank Almelo 10494
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Almelo 10497
Almelo gerechtsauditeur
NU
Alkmaar rechter 010402
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van toezicht PI Zuyderbos Heerhugowaard 070104
C130503-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarR.C.1040
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Nederlands Arbitrage Instituut Den Haag
Voorzitter Rudolf Lehmannsfonds
Raio rechtbank Alkmaar 80567
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 80967
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 161069
Als stagiaire werkzaam op advocatenkantoor te Amsterdam 80971
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 80873
Gerechtsauditeur rechtbank Alkmaar 281273
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 190174
Rechter rechtbank Amsterdam 250675
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 230176
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 190578
Vice-president rechtbank Amsterdam 71281
President rechtbank Alkmaar 260588
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 170688
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 10680-GOG150704
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 160291-GOG150704
Hoorn Kantonrechter-plaatsvervanger GOG150704
President rechtbank Amsterdam
NU
Amsterdam president 20593
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 291003
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid opvanghuis Hoorn
Redacteur van losbladige edities nummer 2 ABW verhaalsrecht en 9 WROM Sociale Voorzieningen
Kluwer Advocaat en Praktijk onderdeel kort geding Samson
Lid comitť van aanbeveling t.b.v. het 50-jarig jubileum van de Mytylschool te Amsterdam
Voorzitter Studiefonds Oscar Back 010197
Voorzitter Stichting Amsterdams Universiteitsfonds Amsterdam 010199D.R.0772
NLRM 98
Raio Den Bosch 10498J.R., geb. 13-02-1935 te A'dam
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Gymnasium-A en deed in 1958 doctoraal-examen Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te A'dam.
Werkzaam op een handelskantoor te A'dam.
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 171169
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 190777 Ontslag
Lid Ambtenarengerecht Amsterdam 10178
NU
Lid van de eerste kamer (CDA). sedert 230687 Lid van het CDA
NEVENFUNCTIES
Advocaat te A'dam en thans Maatschap Voorzitter Trenitť van Doorne, Advocaten notarissen beŽdiging 1962
Lid vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Was Lid van de Gewestraad Gooi en Vechtstreek (1978-1982) en Lid van de Provinciale Staten van
Noord-Holland (1982-1987).
Was Voorzitter van het Noord-Hollands Filharmonisch Orkest(1978-1982) en deken NOVA (1984-1986).
Als Commissaris of Bestuurslid verbonden aan diverse ondernemingen (VSB bank AMEV-voorzitter verzekering)
Voorzitterredactie van het Praktijkboek
Commissaris en auteur van gedragsregels voor commissarissen.
Vice-voorzitter Koninklijke Concertgebouworkest.
Was vice-Voorzitter Het Nationaal Ballet, Bestuurslid Muziektheater te A'dam.
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Voorlopig verslag 130597 i.v.m. wijziging van onder meer Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met invoering van medevoogdij en genadelijke voogdij
Telegraaf 21 augustus 1998: mr. J. Glasz is benoemd tot bijzonder hoogleraar corporate governance aan
de Universiteit van AmsterdamP.0959
NLRM 95 96 97 98 2240
Voorzitter vereniging voor Mededingingsrecht
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 270904
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur Amsterdam kantoor Loeff Claeys Verbeke beŽdiging 1985
C1997-130906 Hop bijbanenregister AmsterdamM.P. Drs.
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 210704
Senior jurist Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Den Haag
C280904 Hop bijbanenregister Utrecht

C110904
GŲBBELS Zie van der PUTTEN-GŲBBELS
M.P.J.G.0857 mw.C. van 0847 mw.P.C.A.M.1107
NLRM 71
Advocaat Procureur Roosendaal 1934
Kantonrechter Bergen op Zoom 230855
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 121267dhr. J.M.J.0757
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting Geertruidensteunfonds te Nijmegen GOG 071108
Bestuurslid Stichting Centra Ouderenzorg Boxtel-Esch-Liempde
Voorzitter gemeentelijk monumentencommissie van de gemeente Boxtel
Bestuurslid Stichting Katan Den Bosch
Lid Raad van Toezicht Stichting Dommelhoven Boxtel
Arbiter KNJV
Bestuurslid Ouderraad Jacon Roelandslyceum
Raio rechtbank Den Bosch 10383
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 290988
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 290988-GOG280804
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 290988
Rechter rechtbank Den Bosch 60390
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 70790-GOG280804
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 70990-GOG280804
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 70990-GOG280804
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 170691-GOG280804
Kantonrechter Tilburg 310395-GOG280804
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 310395-GOG280804
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 10895-GOG280804
Breda Kantonrechter-plaatsvervanger-GOG280804
NU
Breda Vice-president 2002-01-01
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Landelijke Klachtencommissie MOA 2006-06-01
Reserve-majoor van de Militair Juridische dienst 1997-06-06
Voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De Leuvensche Poort Den Bosch 1994-02-01
Voorzitter beklagcommissie van de penitentiaire inrichting De Leuvensche Poort Den Bosch 1994-02-01
Voorzitter Geschillencommissie Reizen en Openbaar Vervoer / Verhuizen 2002-10-01
C1997-071108 Hop bijbanenregister Breda

GODTHELP
B.0844 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad 40186
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 221194-311097 ONTSLAG KB97005640
?
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtB. de prof Dr.
NLRM 71 80
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 190364G.
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 060902
Den Haag Gerechtsauditeur 020902
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie bezwaar- en beroepschriften Gemeente Zoetermeer
Lid Commissie bezwaar- en beroepschriften Gemeente Almere
C090704 Hop bijbanenregister Den Haag

GOEDE
H.C.J.M. de 0955 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Breda 10487
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 10492
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 30593
NU
Den Bosch parket
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid landelijke Stichting Ambulante FIOM te Den Bosch
Penningmeester Soroptemistenclub Eindhoven
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?J. de
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Beetsterzwaag Kantonrechter-plaatsvervanger 301075
Leeuwarden rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Leeuwarden kantoor Trip Advocaten beŽdiging 1967
Lid van de Vereniging Milieurecht Advocaten (VMA)
Advocaat Trip Advocaten en Notarissen Leeuwarden
Lid Raad van Discipline Nederlandse Orde van Advocaten in hofressort Leeuwarden Leeuwarden 010101
Lid Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding in Frysl‚n
Adviseur Nederlands Verbond Ondernemingen in Nederland (NVOB), afdeling Drachten Drachten
Bestuurslid (adviseur) De CommerciŽle Club Friesland
Voorzitter Commissie van Beroep Jeugdhulpverlening Friesland 010101
Vice- voorzitter Commissie van Beroep CDA 's Gravenhage
Voorzitter Kerkenraad 010101
Bestuurslid Stichting Klooster Karmel Drachten 010101
C1997-260604 Hop bijbanenregister Leeuwarden
De J. de Goede-norm. Een Provinciale Klachtencommissie die ingediende klachten van een minderjarige in strijd met de Wet op de jeugdhulpverlening helemaal niet behandeld neemt de minderjarige klager serieus. Bron. Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Friesland. Toelichting. Af en toe hoor je wel eens geklaag vanuit klachtencommissies en de jeugdzorg dat minderjarigen geen klachten indienen. Dat is niet zo raar want de norm is dat ingediende klachten van minderjarigen helemaal niet worden behandeld. Het probleem in dat soort zaken is dat je bepaalde CDA-rechters hebt met twee petten op. De ergsten onder hen hebben dan ook nog de dubbelfunctie advocaat. Dus als je als minderjarige een klacht indient bij de Provinciale Klachtencommissie en je treft daar een voorzitter met de naam J. de Goede aan die CDA-rechter en advocaat is dan kun je klachtafhandeling vergeten.
GOEDE-LODDER
N.M. de 0423 mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat Procureur Utrecht 0949
Assistent lectrice Rechtshogeschool te Padang
Ambtenaar Raad van de Kinderbescherming Arnhem 0557
Lerares Huishoudschool respectievelijk Lyceum 0957
Waarnemend griffier rechtbank Zwolle 260662
Substituut-griffier rechtbank Zwolle 201163
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10564
Rechter rechtbank Leeuwarden 270167
Vice-president rechtbank Leeuwarden 131076
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 110784A.L.0356 mw.
NLRM 91 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hof Leeuwarden 290690
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 10692-GOG150504
Rechter-plaatsvervanger Assen 071194-GOG150504
NU
Groningen rechter 021199
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504J. de 0633
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam familiebedrijf0361
Waarnemend griffier kantongerecht Hilversum 220162
Waarnemend griffier rechtbank Alkmaar 140562
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Alkmaar 140762
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 221064
Stagiaire Advocatenkantoor te Amsterdam 10966
Griffier rechtbank Amsterdam 220668
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 81269
Gedetacheerd Ministerie van Justitie 10170-10871
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Haarlem 11072
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Amsterdam 140275
Rechter rechtbank Haarlem 170379
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 181181 C100801 J. Hop
Vice-president rechtbank Utrecht 181181
Raadsheer Hof Amsterdam 110385
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 150891 C100801 J. Hop
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 10894 C100801 J. Hop
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 120496 C100801 J. Hop

GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C100801 Hop bijbanenregister rechtbank HaarlemC.H.1233
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2264
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 110467
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 300390
Rechter-plaatsvervanger rechtbank A'dam 300390-GOG041104
NU
Amsterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Burgemeester van Leiden
Ministerie OCW, Raad voor het Cultuurbeheer, Voorzitter
Commissaris NZH
Voorzitter Stichting Pieterskerk
Lid VVD Politiecommissie
Lid Curatorium van het Nederlands Instituut voor het Nabije-Oosten
Bestuurslid van de Clusius Stichting
Lid adviescommissie Cultuurconservering Prins Bernard Fonds
Lid Stichting Thorbecke Leerstoel
Voorzitter Raad voor het Cultuurbeheer Monumentenraad
Bestuurslid Stichting Cultuurfonds Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Voorzitter Politie-opleidingsschool De Boskamp te Leusden
Voorzitter Regionale Brandweer Rijnland Leiden
Voorzitter bestuursraad Landelijke Selectie en Opleidingsinstituut Amersfoort
Voorzitter Het Nationale Toneel te Den Haag
Korpsbeheerder Regiokorps Hollands Midden
Bestuurslid Centrale Post Ambulancevervoer "Hollands Midden"
Voorzitter Raad voor de Rechtsbijstand
Voorzitter Werkgroep Internationale Betrekkingen Ned. Politie Instituut
Den Haag Voorzitter Raad voor de rechtsbijstand 1995/96
Lid Raad van Advies van de Webster University
C1997-221003 Hop bijbanenregister Amsterdam

GOELST
G.Chr.0814
NLRM 71
Werkzaam P.T.T. Ned. IndiŽ 1940
Werkzaam Ned. Bank Amsterdam0551
Referendaris Rijkspostspaarbank Amsterdam 10164
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 220964
Griffier rechtbank Den Bosch 230267
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Den Bosch 200868A.J.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10792
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Directeur Eigenaar van Goemans Management BV. delft
Voorzitter bezwarenadviescommissie rechtspositionele besluiten van het Ministerie van VROM
Voorzitter bezwarencommissie van het kadaster
VoorzitterAlgemene bezwarencommissie personeelsbesluiten voor de gemeente Den Haag
Voorzittergeschillencommissie privatisering ziekenhuis Leyenburg
Voorzittergeschillencommissie privatisering Apotheek Haagse Ziekenhuizen
Voorzittergeschillencommissie privatisering van de Van der Wordenstichting te Delft
Lid van de Geschillencommissie Sociaal Statuut van de Stichting SPC Sandhage te Den Haag
Voorzitter geschillencommissie Sociaal Statuut voor de decentrale Welzijns Organisatiecentrum Den Haag
Bestuurslid Stichting DAK Dagopvang kinderen te Den Haag
VoorzitterStichting DAK-Beheer te Den Haag
Secretaris Stichting Vrienden van het DAK te Den Haag
Voorzitter Stichting Steunfonds Haagse Sociale Academie te Den haag
Lid landelijke geschillencommissie in het kader van CAO Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
Lid landelijke geschillencommissie in het kader van CAO Dagverblijven en Tehuizen voor Gehandicapten
Lid van de Landelijke geschillencommissie in het kader van de CAO gezondheidscentra
C1997 Hop bijbanenregister Den HaagM. mw.
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger 211200
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003 Hop Bijbanenregister ZutphenC.J.M.0545
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Amsterdam Raio 80572
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Amsterdam 80972
Secretaris arrondissementsparket Utrecht 10974
Secretaris arrondissementsparket Amsterdam 80976
Als stagiaire werkzaam op het gebied van de sociale wetgeving 80976
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 210878
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 61179
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 10294
NU
Amsterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?F.W.A.0630
NLRM 88/89 90 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Shell Internationale Petroleummaatschappij BV. Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 90187-GOG080704
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 250293-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 201295-GOG050606
Vice-voorzitter Flatvereniging Dennehoven te Den Haag C1997-050606 HopP.F.
NLRM 2277
Docent Academie voor locale heffingen
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 050802
Amsterdam Hof Raadsheer 250400
NEVENFUNCTIES
Docent Nederlandse Orde van belastingadviseurs
Voorzitter Vereniging Eigenaars Herengracht 94 Amsterdam
C221003-050606 Hop bijbanenregister Amsterdam
Memo verkeersboetes
418 Ter zitting heeft verweerder verklaard dat PCH een commercieel belang heeft bij het opleggen en handhaven van naheffingsaanslagen in de parkeerbelasting en wel in die zin dat de opbrengsten voor het bedrijf stijgen naar mate er meer naheffingsaanslagen opgelegd en gehandhaafd blijven. Anders dan verweerder ter zitting betoogd heeft, is er - onder andere en met name gelet op dit commerciŽle belang van verweerder - geen reden om in geval verklaringen van verweerder en belanghebbende elkaar tegenspreken, ervan uit te gaan dat de verklaringen van verweerder juist zijn.J.J. van der 0534 Jhr.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Procureur Rotterdam 1960
Werkzaam bedrijfsleven Breda 1963
Hoofd Juridische zaken Med. Faculteit Rotterdam 1968
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 101169
Rechter rechtbank Breda 280971
Vice-president rechtbank Breda 11281
NU
Breda Vice-president
NEVENFUNCTIES
Secretaris-Generaal Conseil d'Administration van de Association Internationale Magistrats de la Jeunesse et de la Famille
Lid Unicef-Comitť Breda
C190397 Hop bijbanenregister rechtbank BredaM.J.M.
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 011202
Maastricht Gerechtsauditeur 011003
C020704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C020704 Hop bijbanenregister Maastricht

GOESTER
H.J.1111
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Rotterdam 20141
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 170342
Substituut-griffier kantongerecht Rotterdam 140143
Adjunct-secretaris tribunaal Rotterdam 120646 tot 10348
Griffier kantongerecht Rotterdam 250947J.A.J.M. van1025
NLRM 71 87 88/89 90 91 94 95
Advocaat Procureur Eindhoven
Waarnemend griffier kantongerecht Almelo 211255
Griffier kantongerecht Tilburg 200856
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 100259
Rechter rechtbank Den Haag 90661
Vice-president Den Haag 181074
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 230665
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10192R.
NU
Den Bosch ressortsparket juridisch medewerker
NEVENFUNCTIES
Lid commissie van beroep examens aangesloten kapperscholen Gemeente Tilburg
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?H.A.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 281169J.M.J.0757
NLRM 87
Raio rechtbank Den Bosch 10383A.A.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 50669P.M.0849
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger 100786
NEVENFUNCTIES
Advocaat Den Haag kantoor Ekelmans & Meijer beŽdiging 1976
Bestuurslid Vereniging Huis en Eigendom Afdeling Wet
Bestuurslid Netty Zwanenburg Stichting vermogen stichting waaruit schenkingen worden verricht
C1997 Hop bijbanenregister kantongerecht Den Haag
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag 010102
Bestuurslid Stichting Joods Bejaarden Centrum Den Haag 010104
Voorzitter Stichting RondeltapBernoster Kemme 010104
Redacteur WR tijdschrift voor HuurrechtM.0149 mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Docente Rijks Universiteit Leiden
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 40491
Rechter rechtbank Amsterdam 210193-GOG221003
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Amsterdam Hof Raadsheer 240403
NEVENFUNCTIES
voorzitter klachtencomissie ongewenste omgangsvormen Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 01-0703E.L.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 151080
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Staat daar niet meer geregistreerdR.A. 50532 (Rudolph Aloysius)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Doctoraal examen Nederlands Recht Rijksuniversiteit Leiden 1954
Ambtenaar Binnenlands Bestuur Gouvernement Ned. Nieuw Guinea0156 tot1062
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Roermond 50363
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 100264-1968
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 251168-1972
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 11072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 250773-1079
Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 40979-1986
Procureur-generaal ressortparket Den Bosch 200186
vice-Voorzitter van het College van Procureurs Generaal
Gepensioneerd 010697
Opgevolgd in Den Bosch door BLOK, Hoofdofficier van Justitie te Den Haag
NU
Den Bosch Ressortsparket Oud-Procureur-generaal
NEVENFUNCTIES
Lid van Commissarissen Rotosmeets De Boer NV
Vice-voorzitter AVRO
Vice-president van de Stichting Europa 2000
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?
M.W.1048
NLRM 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 10284I.E.W. 0954 mw. drs
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10390
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 80791
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10392
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 11094
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Arnhem 50298
Parket Haarlem
NU
Arnhem Hof ressortparket Advocaat-generaal
NEVENFUNCTIES
Lid selectiecommissie OM
Vice-voorzitter Groei en Bloei afdeling Apeldoorn
Alumn. Raad fac. Rechten Utrecht
Bestuurslid KMT en P
Examencommissie leergang bestrijding geor? SSRC. de 0936
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Justitie 231164
Ambtenaar van Staat bij de Raad van State, II. hoofdadministrateur 10169
Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 290477
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 190682
Vice-voorzitter college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 150585
Voorzitter college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 310392
President college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10494
NU
Raadsheer-plaatsvervanger
Staatsraad i.b.d. van het Koninkrijk?
NEVENFUNCTIES
Voorzitter college van beroep voor het bedrijfsleven
Voorzitter Raad van Beroep van de Vereniging van Accountants en belastingadviseurs
Voorzitter Scheidsgerecht Productschappersoneel Geboren in Bussum op vrijdag 11 september 1936

Opleiding
Rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Loopbaan
Ministerie van Justitie
Ambtenaar van Staat bij de Raad van State
Lid van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
President van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven / Staatsraad in buitengewone dienst, sedert 1997

Huidige nevenfuncties
VoorzitterCommissie van Toezicht van de Jeugdinrichtingen te Zeist;
VoorzitterGeschillen commissie van de NOSA.M. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 190749L.M.I. van 0826
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam in het onderwijs en als beŽdigd vertaler Nederlandse Antillen 1945
Werkzaam op notariskantoor Nederlandse Antillen 1966
Waarnemend griffier rechtbank Rotterdam 260172
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 30372
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 50774
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 71175
Griffier rechtbank Rotterdam 131277
Griffier kantongerecht Rotterdam, Schiedam, Gouda, Brielle en Sommelsdijk 131277
Griffier Raad van Beroep Rotterdam 131277
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 100379
Rechter rechtbank Rotterdam 170883


dhr. mr. P.J.G.M. van Gool

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 06-0103
Advocaat Dordrecht
Indirect bestuurder Mr. P.J.G.M. van Gool advocaat en procureur BV Dordrecht 010185
Bestuurder Mr. P.J.G.M. van Gool Holding BV Dordrecht 010185
Indirect lid Maatschap Ten Holter Advocaten Dordrecht 01-0490
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Bijlbouw Alblasserdam 01-0897 01-0502

GOORDEN
C.P.J.1253
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 81191
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10792
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 260495
NU
Centrale Raad van Beroep Raadsheer 010100
NEVENFUNCTIES
HoofdredactielidCremers Bestuursrechtspraak
Plv. lid Schadebeoordelingscommissie Schadeschap Schiphol
Redactielid Burgerlijke Ambtenarenrecht (losbl)
Hoofdredactielid Cremers Provinciewet en Gemeentewet
Kronikeur "Bestuurlijke organisatie" NTB
C300504 Hop bijbanenregister Centrale Raad van BeroepS.H.0858 mw.
NLRM 87 88/89
Raio rechtbank Groningen10185C.Th.E.M.0146 mw.P.C.J.1118
NLRM 71 80 87
Advocaat Procureur Nijmegen 1949
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 71064
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 150265
Kantonrechter Terborg 10468
Opdracht kantonrechter werkzaamheden Arnhem 100269
Kantonrechter Arnhem 90174
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 90174
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 250974
Raadsheer Hof Arnhem 240881A.H.Q. 0938
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2299
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline NOvA ressort Den Bosch
Secretaris Sectie Raadsheren NVvR
Raio Breda 010965
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 10166
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 10168
Werkzaam stagiaire Advocatenkantoor te Breda 10170
Substituut-griffier rechtbank Breda 71271
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 240173
Rechter rechtbank Breda 81073
Vice-president rechtbank Breda 230382
Raadsheer Hof Den Bosch 20289
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 30591 GOG030703
Vice-president Hof Den Bosch 81193
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 101193
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger 291199
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010100
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline Den Bosch 091001-081006
C1997-221003 Hop bijbanenregister Den Bosch Bijzonderheden!
Op 030703 werd de bijbaan Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA ten onrechte niet opgegevenL.C.P.0154
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 04 5902
Raio rechtbank Rotterdam 11182
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 10186
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 10186
Rechter rechtbank Rotterdam 120387
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 180130
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 41090
Vice-president rechtbank Rotterdam 200295
Vice-president rechtbank Rotterdam 10895
NU
Rotterdam CoŲrdinerend vice-president 011199
NEVENFUNCTIES
Inleider Cursus Voorzitten Strafkamer SSR te Zutphen
Resource person: Projevcten Matra en Tacis ter versterking van het justitieel systeem in de Oekraine
Coordinatie for International Legal Cooperation opdrachtgevers Ministerie van Buitenlandse Zaken en Europese Commissie Oekkraine 010199
C1997-090704 Hop bijbanenregister RotterdamM.T.0762 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Lid van de Raad van Commissarissen van de Woningbouwvereniging Voorhout
Lid van de Tuchtcommissie Judobond Nederland te Nieuwegein C250199
Raio rechtbank Amsterdam 10487
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 60392-GOG020404
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10492
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 11093-GOG020404
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 11094-GOG020404
NU
Haarlem Rechter 010104
C020404 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C250199-020404 Hop bijbanenregister HaarlemR.J.
6532
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 050303
C000001-090704 Hop bijbanenregister Haarlem
Voorzitter BVC Bloemendaal (sportvereniging) Bloemendaal 010103
lid bezwarencommissie personeelsaangelegenheden NOVA-college Haarlem 010103
lid Provincie Drenthe Drenthe 010103

03 2036 dhr. mr. H.K. Garvelink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem
C000001-221003 Hop bijbanenregister Haarlem dhr. mr. H.K. Garvelink

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 010102
Advocaat Smithuijsen advocaten Haarlem
bestuurslid Stichting Ons Bloemendaal Bloemendaal 010102
voorzitter Regionale Klachtencommissie Thuiszorg Haarlem 010102
directeur B.V. Beheer- en Exploitatiemij V.G.Z. Amsterdam 010102
bestuurslid Stichting Derdengelden Smithuijsen Advocaten Haarlem 010102

03 6244 mw. mr. A.M. Gerritsen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem
C000001-221003 Hop bijbanenregister Haarlem

03 6498 mw. mr. J.M. Ghrib-Van den Ende Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem
C000001-221003 Hop bijbanenregister Haarlem mw. mr. J.M. Ghrib-Van den Ende

Rechter Rechtbank Haarlem 01-0504 C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

03 6356 mw. mr. M. Goedhuis-Visser Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem
C000001-221003 Hop bijbanenregister Haarlem mw. mr. M. Goedhuis-Visser

Rechter Rechtbank Haarlem 01-1203 C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

03 2280 mw. mr. C.P.A.T. van Goethem Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem
C000001-221003 Hop bijbanenregister Haarlem mw. mr. C.P.A.T. van Goethem

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 10-0898 C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

mw. mr. M.T. Goossens

Rechter Rechtbank Haarlem 010104 C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

GOOSSENS
R.J.H.
NLRM 01 02 03
NU
Breda Rechter 140901
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Commissie bezwaar- en beroepschriften Den Bosch
C020404 Hop bijbanenregister Breda dhr. mr. R.J.H. Goossens

Rechter Rechtbank Breda 14-0901
Lid/Voorzitter per 010101 Commissie bezwaar- en beroepschriften Den Bosch 010199GORDIJN
J.1054
NLRM 94 95
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 40294
NEVENFUNCTIES
Lid van de Raad van Commissarissen van de Woningbouwvereniging Voorhout
Lid van de Tuchtcommissie Judobond Nederland te Nieuwegein C250199

GORISSEN
A.G.H.0744
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven 197
Griffier rechtbank Dordrecht 70977
Griffier kantongerecht Gorinchem en Oud-Beijerland 70977
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 281183
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 281183
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 60988
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 170589
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 10792
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 10895
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 10895
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger JA
Dordrecht Kantonrechter-plaatsvervanger JA
Oud-Beijerland Kantonrechter-plaatsvervanger
Gorinchem Kantonrechter-plaatsvervanger JA
Hoofd gemeentesecretaris van de gemeente Schiedam
NEVENFUNCTIES
Lid commissie arbeidsvoorwaarden van de Vereniging van Gemeentesecretarissen
VoorzitterBB commissie van het personeel in de gemeente Hellevoetsluis
Secretaris van het bestuur en jury van de Sint Martha Milieu Prijs
Voorzitter Stichting Bijzondere Noden Schiedam

03 5729dhr. mr. A.G.H. Gorissen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht
C1997-221003 Hop bijbanenregister Dordrecht
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 01-0792
Voorzitter Stichting Bijzondere Noden Schiedam Schiedam ingang 010101
Plv. lid Beroeps- en Bezwaarschriftencommissie voor het personeel te Gemeente Hellevoetsluis Gemeente Hellevoetsluis ingang 010101
Aandeelhouder (enig) en directeur JoVi Interim Management B.V. Dordrecht

 

 

 R.A. van 0927
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Werkzaam Ministerie van FinanciŽn
Raadsheer Hof Den Haag 160384
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 150187
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10990
NU
Raadsheer-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Gepensioneerd raadsheer
Provinciaal consul voor Recreatie en Toerisme voor Zuid-Holland Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWBA.M. van 0251 L. Kol.
NLRM 98
Verbindingsofficier
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger 11297
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010600
Arnhem Militair lid 01-0600
Lid schoolbestuur Martin Luther Kingschool Maartensdijk
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmT.C.M. van 0441 mw.A.M.J. mw. geboren1135
NLRM 90
Rechter-plaatsvervanger art. rechtbank Zwolle 291183
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 70688
Rechter rechtbank Zwolle (part-time) 10190D.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 310758
Idem Leiden 40562F.J.0442
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bedrijfsleven respectievelijk te Den Haag en Deventer
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 11176
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 10277
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 71177
Officier van Justitie Nederlandse Antillen 150780
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 70886
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 190588-010797
NU
Leeuwarden Hof raadsheer 170401
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden
Lid opleidingcommissie van de opleiding finoegrische talen en hun letterkunde Rijksuniversiteit GroningenH.0246 mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ministerie van FinanciŽn
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 100786
Rechter rechtbank Utrecht 170987
NU
Utrecht rechter 170987
NEVENFUNCTIES
Examinator SSR Gerechtstolken en vertalers
Lid ministeriŽle werkgroep "Munchhausen bu Proxy Justitie
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtS.C.
Lid-verpleegkundige CMT 368
Docente verpleegkunde en NT2
Recensiste boeken in de Gezondheidszorg
Onderwijsondersteuning Studieproject Reclassering Nederland-Groningen
Lector, R.K. KerkparochieM.A.0151 mw.
NLRM 96 97 98
Advocaat te Amsterdam kantoor Houthoff Advocaten beŽdiging 1980
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 190296
NU
Amsterdam Hof Raadsheer 230698
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend kroonlid Hof van Discipline NOvA 090499
432 Arbiter stichting "Nederlands Arbitrage Instituut" 010196
Plv. lid van de commissie van beroep van het Dutch Security Institute 010502
Lid commissie van beroep code voor geneesmiddelen-reclame 011101
C1997-140904 Hop bijbanenregister AmsterdamE.0164
NLRM 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
110297 gedurende 1 dag cursus Awb verzorgen t.b.v. beroepsopleiding NOvA
111297 1 dag cursus Voorlopige woonvergunningen ?? Awb voor secretarissen t.b.v. SSR
Raio rechtbank Groningen 11088
Gerechtsauditeur rechtbank Groningen 11094
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 11094
Rechter rechtbank Groningen 11095
NU
Groningen rechterplaatsvervanger 010400
NEVENFUNCTIES
Bedrijfsjurist
Lid raad van toezicht JustitÔele Jeugdinrichting Het Poortje Groningen
Bestuurslid Stichting De Poort te Groningen
Plaatsvervangend Voorzitter later voorzitter Commissie van Beroep van de Hanzehogeschool
C1997-150504 HopF.L.M. de1246
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 070482
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-090704 Hop bijbanenregister rechtbank Den HaagP.S.H.M.0848
NLRM 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 200983GOUDRIAAN
D.Y.
NLRM 00
NU
Den Bosch ressortsparket advocaat-generaal
C001200 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?A.M.0733 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95
Rechten UvA (1957)
Advocaat Procureur Amsterdam, sinds 1957
Lid Tweede Kamer der Staten Generaal (1967-1974)
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 80689
Raadsheer Hof Amsterdam 10692
NEVENFUNCTIES
Commissaris K.L.M. (betaald)
Commissaris I.P.M. (Instituut voor Psychologische Marktonderzoek) te Rotterdam (betaald)
Lid Scheidsgerecht N.Z.R. (betaald)
Bestuurslid administratiekantoor Perscombinatie (betaald)
Bestuurslid 'De Opbouw' te Utrecht (onbetaald)
Voorzitter stichtingsbestuur BloemenhovekliniekC.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 130965H.R.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger leiden 290746J.E.0204
NLRM 71
Advocaat Procureur Haarlem
Adjunct-secretaris respectievelijk Voorzitter kamer tribunaal Haarlem 310546 tot 10648
Waarnemend griffier kantongerecht Haarlem 120947
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 280548
Kantonrechter Gorinchem 280451
Idem Haarlem 40655
Lid Ambtenarengerecht Haarlem 260463J.J.0225
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 241287mw. mr.drs. J. 0841
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Den Haag kantoor Wladimiroff & Spong beŽdiging 1979
Ned. Vereniging van Strafrechtadvocaten
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250291-GOG221003 (Is dit mw. Goudswaard geweest of een heer Goudswaard?)
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 1993-07-23
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 1988-05-05
NEVENFUNCTIES
Advocaat Salomons & Van der Valk Advocaten
C1997-051008 Hop bijbanenregister Utrecht
Reactie lezer website 041008:
U vroeg in het bijbanenregister of er een heer en mevrouw J. Goudswaard zijn. Mevr. J. Goudswaard heeft tot voor ongeveer 8 jaar geleden gewerkt voor het kantoor Wladimiroff & Spong. Spong is voor zichzelf begonnen met Hammerstein. Wladimiroff werd gevraagd voor tribunalen in het buitenland. Toen heeft een kantoorgenoot van mevr. Goudswaard het kantoor overgenomen. Het heet nu Salomons &  van der Valk. Mevr. Goudswaard bleef toen werken voor Salomons & van der Valk.E.J. Drs
NLRM 01 02 03 04 2346
NU
Middekburg Rechter-plaatsvervanger 060201
NEVENFUNCTIES
Algemeen jurist Gemeente Oirschot Oirschot
Parttime docent bestuurs- en privaatrecht Bestuursacademie Zuid-Nederland Tilburg 01-0998
Parttime docent bestuursrecht (i.h.b.verkeersrecht)Segment personeel en opleidingen Leusden 01-0599
Lid commissie bezwaar/beroep Gemeente Sint-Oedenrode Sint-Oedenrode 30-0999
Plv. voorzitter en lid commissie bezwaar/ beroep, kamer 3 Gemeente Den Bosch Den Bosch 010102
Examenopsteller publiekrecht (algemeen en ruimtelijk bestuursrecht) Stichting Vakexamens voor de Makelaardij (SVM NIVO) Nieuwegein 010402
Lid van de Klachtencommissie Casade Woondiensten en Woningstichting Volksbelang Waalwijk 010104
C1997-090504 Hop bijbanenregister MiddelburgC.H.0128
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam bedrijfsleven Tilburg en Aruba 1954
Advocaat te CuraÁao 1957
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 160266
Rechter rechtbank Rotterdam 170267
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 120767
President-plaatsvervanger permanente krijgsraad Nederlandse Antillen 110769
President Hof van Justitie Nederlandse Antillen 10873
President permanente krijgsraad Nederlandse Antillen 240973
Raadsheer Hof Den Bosch 240675
Vice-president Hof Den Bosch 40183
Raadsheer Hoge Raad 250387M.C.0724
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 110282
Rechter rechtbank Den Haag 261090A.W.0147
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Onbezoldigd Secretaris Juridisch Genootschap Den Bosch
Medewerker Juridische afdeling GAK Amsterdam 260273
Wetenschappelijk medewerker Universiteit van Amsterdam 10576
Plaatsvervangend -griffier Centrale Raad van Beroep Utrecht 20379
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 210590
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 110185
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 290192-GOG090704
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 290192
Rechter rechtbank Den Bosch 10792
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Bosch Vice-president 101193
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den BoschC.N.M.1063 mw.
NLRM 92 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Den Bosch 11091
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 100195
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 70296
Gerechtsauditeur rechtbank Den Bosch 10796
Rechter rechtbank Den Bosch
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Utrecht Vice-president 010604
NEVENFUNCTIESN
secretaris Juridisch Genootschap Den BoschI. de mw.
Huurderslid Huurcommissie ressort Gorinchem
Breda Rechter 010603
C020904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENI.L. de mw
Den Haag Rechter 010402 C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

GRAAF
I.M.A de mw.
Dordrecht Rechter 220202
NEVENFUNCTIES
Voorzitster Oudercommissie Kinderdagverbijf 010101J. Mw
NLRM 03 04 6069
NU
Middelburg rechter-plaatsvervanger
C090504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Middelburg rechter 010404
C221003-090504 Hop bijbanenregister Middelburg


2349
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 08-1101
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamK.R. van der 0645
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 90784
Rechter rechtbank Den Haag 100985
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 260291
Kantonrechter Den Haag 40491
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 310591
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
Den Haag kantonrechter
Den Haag Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Raad van Toezicht van de NVM afdeling Den Haag
Plaatsvervangend VoorzitterRaad van Toezicht van de Ned. Vereniging van Incasso-ondernemingen te Eindhoven
Plaatsvervangend Voorzitter klachtencommissie Bureau voor rechtshulp Den Haag
Lid van de Bouwcommissie Paleis van Justitie Den Haag
Contactpersoon Kantongerecht Den Haag Huurcommissie Den Haag
Contactpersoon Kantongerecht Den Haag RU Leiden voor studenten en stages
Plaatsvervangend lid Tolkencommissie Paleis van Justitie Den Haag 23-0300
Contactpersoon Rijksuniversiteit Leiden voor studenten-stages Kantongerecht Den Haag 04-0794
Contactpersoon Huurcommissie Den Haag Kantongerecht Den Haag Den Haag 13-0694
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM Den Haag 010186
Voorzitter Stichting Wijkoverleg Zorgvliet Den HaagM.C. de
NLRM 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 40562
Idem Alphen a/d Rijn 81168
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 60988R.G. de 0458
NLRM 98
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 160997
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 140198
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?T.P.J. de 0254
NLRM 94 95 96 97 98 2344
Advocaat Procureur Utrecht
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 20793
Gerechtsauditeur rechtbank Amsterdam 10394
Rechter rechtbank Amsterdam 301194
NU
Amsterdam Vice-president 010703
NEVENFUNCTIES
Voorzitter bezwaaradviescommissie Universitair Medisch Centrum Utrecht 010895
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamW.A.C. van der 0653 mw.W.M.C. de
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 40562
Idem Alphen a/d Rijn 81168D. de
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 10466
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 190967
Ontslag
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENH.A.A. de
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 220863
Raad Hoog Militair Gerechtshof 50664H.J. de 0248
NLRM 93 94 95 96 97 98 99
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10393
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10394
NU
Amsterdam parket
Lid schoolbestuur RKSV Haarlem
Redactielid "proces"Amsterdam
Rechter Rechtbank Haarlem 01-0202
Secretaris Roomskatholieke Schoolvereniging Haarlem 010194
Voorzitter Stichting 't Complot Amsterdam 010101
Parttime docent financieel/economisch (straf)recht

WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?M.C. de 0313
NLRM 71
Substituut-griffier kantongerecht Rotterdam 270543
Adjunct-secretaris tribunaal Amsterdam 241045 tot 10248
Griffier kantongerecht Nijmegen 290149
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 290450
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 151154
Griffier Idem 210563
Aangewezen hoofd griffie kantongerecht Schiedam, Gouda, Brielle en Sommelsdijk 80268I.M.A. de Mw
NU
Dordrecht rechter 220202
NEBVENFUNCTIES
Voorzitter Oudercommissie Kinderdagverblijf 010101
C250503 Hop bijbanenregister rechtbank Dordrecht

03 2352mw. mr. I.M.A de Graaf-Hinfelaar Rechter Rechtbank Dordrecht
C1997-221003 Hop bijbanenregister DordrechtN.M. mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Haarlem 120476
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 40180
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 10186
Ondervoorzitter Raad van Beroep Amsterdam 250190
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 310392-GOG041104
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 10792
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 10792-GOG221003
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Lid van de Klachtencommissie Stichting Wonen Dagbesteding en Dienstverlening WDDS te HaarlemA. mw.
6747, C161104 voor het eerst in bijbanenregisters gevonden
College van Beroep voor het bedrijfsleven Gerechtsauditeur 211004
C061104 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C061104 Hop bijbanenregister College van Beroep voor het bedrijfslevenJ.G.
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Notaris Huijbregts Notarissen Den Bosch
Redactielid Juridische berichten voor het notariaat 041099
Docent/examinator Beroepsopleiding Notariaat 041099
Lid examencommissie Opleiding medewerkers in het notariaat 041099
Voorzitter Vlijmens Mannenkoor Vlijmen 010102
Lid Werkveld Adviesraad HBO recht Den Bosch 280103
Medewerker/redacteur opzetten praktijkhandboeken Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht 011103
Mede-organisator/docent SIGV-vereniging, Gerechtstolken en juridische vertalers 010303
Docent Masterclass financial planning Erasmus Instituut voor financiŽle planning Rotterdam 01-1202
Vast medewerker Stichting tot bevordering notariŽle wetenschap 04-1099

GRAMPEL
C.G. van de 0959 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2361
Raio rechtbank Den Haag 10985
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 200891
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 200891
NU
Rotterdam rechter 031292
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Nu voor Later Rotterdam
Bestuurslid Stichting vermogensbeheer Nu voor Later te Rotterdam
Dagelijks bestuur Nederlandse Rode Kruis Den Haag
Adviserend Bestuurslid Oranje Kruis Den Haag
Lid bestuurscommissie NRK-Stichting Samenwerkende Vrijwillige Hulpdienst Den Haag 010196
Lid van de raad van toezicht Stichting Ypsilon Haarlem en Omstreken Haarlem 07-1100
Bestuurslid Stichting vermogensbeheer Nu voor Later Rotterdam 080993-171001
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam

Gramsbergen
mw. mr. L.Y.
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 2006-06-23
Belastingadviseur PricewaterhouseCoopers Amsterdam 15-03-2000
C160707-20-03-2010 BBcontroles Hop ZwolleJ.0950 mw.B.F.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 81267-GOG221003
Advocaat te A'dam kantoor B.F.M. Grapperhaus beŽdiging 1951J.J.M. Mw
NLRM 98 2371
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 011098
C020704-120906 Betrokkene heeft geen opgave gedaan.
C1999-120906 Hop bijbanenregister DordrechtM.J.0356 mw. drs.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 5519
SRK Scholenstichting Houten
Lid oudercommissie Peuterspeelzaal Ukkie Schalkwijk
Lid/vice-voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Kromme Rijn Houten 25-0901
Gerechtsauditeur Hoge Raad 141188
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 260291
Rechter rechtbank Utrecht 10692-GOG120906
NU
Den Bosch Hof Raadsheer 300102
NEVENFUNCTIES
Secretaris/penningmeester Stichting Oud Papier Actie Gemeente (Schalkwijk) Houten 01-11-2000
Secretaris Stichting Bejaarden Schonauwen (Schalkwijk) Houten 15-0302
klachten contactpersoon r.k. scholenstichting houten, basisschool st michiel schalkwijk 18-0803
C1997-280904 Hop bijbanenregister Den Boschdhr. mr.dr. E.
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 09-1298
NEVENFUNCTIES
Universitair docent privaatrecht Universiteit van Amsterdam
C090704 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.C.0450
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Beroepsmilitair Koninklijke Marine, II. luitenant ter zee 2e kl o.c. 10870
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Breda 10180
Verkeersschout arrondissementsparket Rotterdam 150383
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 140389
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 10989
Officier van Justitie Nederlandse Antillen 160794
NU
Breda parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
WAARSCHUWING
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?J.M.T.0128 mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96
Werkzaam Raad van de Kinderbescherming te Breda 11055
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Breda 10159
Substituut-griffier rechtbank Rotterdam 80869
Rechter rechtbank Breda 151271
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom, Breda, Tilburg en Zevenbergen 290187
Vice-president rechtbank Breda 30190
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 100492-GOG1998M.F.T.1150
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 90388
C310504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENR.H.F.H.M.0507
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 51135
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 280537
Substituut-officier van Justitie rechtbank Rotterdam 220842
Officier van Justitie rechtbank Almelo 100753
Idem rechtbank Breda 50455
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Breda 10157A.A.N. mw.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 310758A.S. mw.
Breda Rechter 010403
NEVENFUNCTIES
Adviseur Stichting Artists for nature foundation
Voorzitter Ouderraad Kinderdagverblijf Het Draakje Breda
Voorzitter Cafť Livre Breda
Voorzitter College van Beroep voor de examens Hogeschool Avans
Voorzitter College van Beroep Bijzonder Onderwijs Hogeschool Avans BredaS.E.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 181065
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 060376S.W.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 160170
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 131278
NU
Zwolle rechter-plaatsvervanger C221003
C1997-221003 Hop bijbanenregister ZwolleM.M.0354
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Plaatsvervangend voorzitter commissie voor gewone geschillen tevens Commissie van Beroep voor de Stichtingen Dienstverlening Gereformeerd Onderwijs en Gereformeerd Schoolonderwijs
Raio rechtbank Utrecht 11181
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 10387
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 240388
Rechter rechtbank Utrecht 60495
NU
Utrecht rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtM. mw.
Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger 01-1003
Advocaat en procureur Amsterdam
plaatsvervangend lid Commissie Gelijke Behandeling Utrecht ingang 01-0301
lid Commissie Bezwaar en Beroep van de Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam ingang 01-1002
gastdocent arbeidsrecht OSR Juridische Opleidingen ingang 01-0598 dhr. mr. M.M. Grauss

Rechter Rechtbank Utrecht 06-0495 C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENH.C.1047 mw.
NLRM 96 97 98
Sociaal Fonds Bouwnijverheid te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 80595
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 71096 C100801 J. Hop
NEVENFUNCTIES
Vanaf najaar 2000 docent SSR t.b.v.cursus uitspraken schrijven voor secretarissen in de Vreemdelingenkamer
C100801 Hop bijbanenregister rechtbank Haarlem
Rechter Rechtbank Haarlem 01-0597
docent SSRD.F.0761
NLRM 88/89 90 91 92 93
Raio rechtbank Zwolle 180886
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 180292
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 180293E.0657 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Roermond 10386
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 210292
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 10392
Rechter rechtbank Haarlem 70693
HaarlemVice president C100801 J. Hop
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van het scheidsgerecht van de algemene Bond Uitzendondernemingen00
C100801 Hop bijbanenregister rechtbank Haarlem mw. mr. E. de Greeve

Vice-president Rechtbank Haarlem 01-1000
Onafhankelijk Lid Klachtencommissie Glastuinbouw ACTOR Sector Adviesbureau Zoetermeer 06-0502
Voorzitter Scheidsgerecht Algemene Bond Uitzendondernemingen BadhoevedorpT.M.C. de 0143 mw.
NLRM 87 94 95 96 97 98 2380
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 111183
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 111183
NEVENFUNCTIES
Secretaris bestuur scholen in Amsterdam Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid
Secretaris Sociaal-cultureel centrum De Meervaart Amsterdam
Lid scheidsgerecht Notariaat
Secretaris Stichting Restaurators Collectief in Amsterdam
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam
verbonden Unie van Vrijwilligers Den Haag 010197
penningmeester Stichting Rajahmundry 010101
id van de beroepscommissie Stichting geschillencommissie onderwijs Woerden 010197
verbonden Stichting OBV Den Haag
Bestuurslid Golfvereniging Leeuwenbergh Den Haag 170602D.F.0761
NLRM 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Zwolle 180836
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 180292
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 180293-GOG220997
NU
Zwolle-Lelystad parket fungerend hoofdofficier van justitie
NEVENFUNCTIES
C190105 Docent SSR inzake tenlasteleggingstechniek
C301104-190105 Hop bijbanenregister parket Lelystad-Zwolle
Aandachtsvestiging.
Koninklijk Besluit. Wie wil bij dit parket KB-informatie geboortedatum, Kb-nummer, juridisch juiste functie en dvb e.a. info overschrijven?
450 Klassenjustitie en malafide rechtspraak is de norm in het arrondissement Lelystad-ZwolleH.J.0728
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Gemeenschappelijk Administratie Kantoor Amsterdam, II. Juridisch hoofdmedewerker0367
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 171073
Gerechtsauditeur raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 101275
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 201077
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 250185
Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 20395Y.M.I.0751 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 11293
NU
Alkmaar Rechter 010900
NEVENFUNCTIES
Lid Deelclientenraad Dagbesteding Hartenkamp 010602
C130503-221003 Hop bijbanenregister Alkmaar

GREUTER
P.M.F.
NU
Haarlem rechter 010101
NEVENFUNCTIES
Penningmeester Bavo-stichting, Heemstede
Secretaris Stg. Directie Pensioenfonds Alliance, Heemstede
Voorzitter Stg. Leerlingen en ouderdcommissie van de gem. muziekschool, Overveen
Adjunct-secretaris Stg.Dol-Fijn, Aerdenhout
Bestuurder Stg. Beheer Derdengelden Greuter Advocaten, Haarlem
Verhuurder Kantoorpand Nieuwe Gracht, Haarlem
Bestuurder Pluvius B.V. (voorheen Greuter advocaten B.V.)Aerdenhout 17-0395
C100801 Hop bijbanenregister rechtbank HaarlemE.S.G.N.A.I. van de mw.
Lid Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting voor Vrouwen te Breda
NU
Den Bosch Rechter 14-1003
NEVENFUNCTIES
Lid klachtencommissie Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Midden en West Brabant 100304
C221003-100506 Hop bijbanenregister Den BoschS.G.N.A.I. van de1163 mw.
NLRM 98
Gerechtsauditeur Hoge Raad 251197
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur 111196H.D. van der Rotterdam 180538
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Commissaris Gemeente Politie
Gerechtsauditeur rechtbank 2wolle 190182
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zwolle 190182
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10982
Rijksinstituut tot opleiding van hogere politieambtenaren
Rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Adjunct-inspecteur/inspecteur gemeentepolitie Rotterdam
Inspecteur/wnd. hoofdinspecteur Korps Politie Nederlandse Antillen
Hoofdinspecteur van politie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Commissaris van politie/directeur van de kaderschool voor de gemeentepolitie Zutphen
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Zwolle
Rechter in het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen
Rechter oudste in rang bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
NU
Zwolle Rechter 180882
20 Raad van State Staatsraad 2000
Lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 010982
NEVENFUNCTIES
Lid College van Curatoren van de Universiteit van Aruba
C1997-221003 Hop bijbanenregister Zwolle

03 6521 mw. mr. H.F.M. van de Griendt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht
C290797-221003 Hop bijbanenregister Utrecht
Bijzonderheden!
(46) Hop moest van de rechtbank Utrecht genoteerde bijbanengegevens in zijn laptop wissen! mw. mr. H.F.M. van de Griendt

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 01-1003
Partner Maatschap Top Executive Care 's-Graveland
Docent Praktijkleer Nederlandse Orde van Advocaten Den Haag 01-1100
Docent ADR Instituut Amsterdam 01-1101
Directeur Simax Design BV Bussum 01-0301 01-0903

03 6109 mw. mr. M. van de Griendt-Hoendervoogt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam
C1997-221003 Hop bijbanenregister Rotterdam mw. mr. M. van de Griendt-Hoendervoogt

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 13-0702 C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENH.P.H. van 0946
NLRM 84 86 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98 2396
Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht
Voorzitter Stichting Ouderenzorg Best-Son
Voorzitter geschillencommissie Woninginrichting tot 010797
Lid klachtencommissie Stichting Landelijke Katholieke Bouwcorporatie voor Bejaarden
Voorzitter Stichting Administratie en Directiekantoor Wedo
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 151082
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 40987
Kantonrechter Eindhoven 200891-GOG040703
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 031292
NU
Den Bosch Vice-president 010102
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 040297
NEVENFUNCTIES
Lid Hof van Discipline NOvA
Bestuurslid later lid raad van toezicht Instituut Sint Marie Eindhoven
Voorzitter centrale commissies van Beroep voor het Katholiek Onderwijs V.O. en B.O.
Voorzitter adviescommissie bezwaar en beroep Technische Universiteit Eindhoven
Voorzitter Juridisch Genootschap Eindhoven
Voorzitter vertrouwenscommissie voor rechtspositionele aangelegenheden van het bisdom Den Bosch 010102
Lid Raad van Toezicht Instituut St. Marie Eindhoven
Bestuurslid Stichting Spera Groep Best
Lid raad van toezicht woningstichting Domein Eindhoven
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch


WAARSCHUWING EXSTREEM GEVAARLIJK EN EEN ZEER ERNSTIGE BEDREIGING VOOR DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING!
300 Namenlijst Hof van Discipline verantwoordelijk voor liegen en bedriegen als norm voor de NOvA om vrijheid van meningsuiting van het gewone volk te onderdrukken
Mr H.P.H. van Griendsven, voorzitter
Mr P.M.A. de Groot-van Dijken
Mr F.M. Vermeulen
Mr H. van Loo
Mr. R.W. de Ruuk
Memo deskundigenrapport 185
300 De H.P.H. van Griendsven-norm. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft op 14 mei 2004 ook in hoger beroep als norm vastgesteld dat een advocaat MET OPZET mag liegen en bedriegen om de vrijheid van meningsuiting van vaders te onderdrukken om kritiek van buitenaf op jeugdzorg en hun handlangers te kunnen censureren. Bron: Zaak Hop tegen advocaat X Raad van Discipline Den Haag no. 3876.M.1060 mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 10193
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 30194
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 210494
lid klachtencommissie Stichting Het Poortje, Gesloten Jeugdzorginstelling (Wilster) Groningen 01-01-2008 01-01-2011
Stichting het Poortje, JustitiŽle Jeugd inrichting (Juvaid) Veenhuizen 01-10-2006 01-01-2011
Voorzitter Klachtencommissie I Raad voor de Kinderbescherming Regio Noord 01-12-2006 01-08-2009
Lid college van beroep Studiefinanciering
Bestuurslid Stichting gezondheidscentrum
Groningen Rechter 250899
NU
Groningen Vice-president 01-07-2007
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend lid-jurist Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen 01-03-2007
Lid Commissie van Toezicht /voorzitter beklagcommissie
C1997-16-04-2011 HopJ.0368 mw.
NLRM 95 96 97 98 2403
Raio rechtbank Almelo 11094
Rechter-plaatsvervanger Almelo 180997
NU
Arnhem rechter 070301
C1997-040904 Hop bijbanenregister Arnhem
Lid Juridische adviescommissie ALTB ArnhemJ.W.M.1159
NLRM 95 96 97 98
Regionale Inspectie MilieuhygiŽne Limburg te Heerlen
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10894
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 10895
NU
Den Bosch parket
NEVENFUNCTIES
Docent diverse opleidingen
C1997+ BB-controles Hop parket Den Bosch
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden? <dhr. mr. drs. J.H.A. van der
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat Stibbe Amsterdam 01-01-2004
Voorzitter BSC gemeente Leiden 01-01-2007
Docent Universiteit Leiden 01-09-2005
27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmJ.W.M. van der
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat kantoor D.J. Kroeskamp (geassocieerd met Dirkzwager) 1960
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 300867
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 20579
Raadsheer Hof Arnhem 120887
Vice-president Hof Arnhem 10794-GOG301102
Voorzitter college van beroep voor de examens Katholieke Universiteit Nijmegen
Voorzitter Stichting GITP Nijmegen
Penningmeester kerkbestuur Dominicusparochie Nijmegen
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA
Bijzonderheden!
340  HP De Tijd Als we Trias politica serieus nemen dan is Nederland een bananenrepubliek "Boven de wet"
356  HP de Tijd 061202 Schijn van partijdigheid bij tuchtrechtsysteem advocatuur ligt er duimendik op
C180706 Hop in geen enkel bijbanenregister meer een opgave gevonden onder de naam GrintenM.F.L.M. van der 0943
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2413
Rotterdam Raio 100569
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 100769
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 100771
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Rotterdam 100773
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Rotterdam 100773
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 120575
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 120575
Rechter rechtbank Rotterdam 210677
Vice-president rechtbank Rotterdam 220283
CoŲrdinerend vice-president rechtbank Rotterdam 300994
Rotterdam vice-president 010102-GOG180706
Lid Raad van Toezicht TBS-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal gemeente Albrandswaard
Bestuurslid Stichting Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam
Voorzitter Klachtencommissie GGD Rotterdam
C1997-C180706 Hop in geen enkel bijbanenregister meer een opgave gevonden onder de naam GrintenW.C.L. van der prof
NLRM 71 80
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 70753
Plaatsvervanger Lid College van Beroep voor het bedrijfsleven 81055
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 160260
C180706 Hop in geen enkel bijbanenregister meer een opgave gevonden onder de naam GrintenJ.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Fiscaal-plaatsvervanger Permanente krijgsraad Ned. van de Zeemacht300567
Militair Lid Ambtenarengerecht Den Haag 180269
Raad Hoog Militair Hof 250474L.1161
NLRM 94 95 96 97 98
Universitair docent Rijks Universiteit Groningen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Assen 211293
Gerechtsauditeur rechtbank Assen 101094
Rechter rechtbank Assen 260495-GOG221003
Voorzitter Muziekgemeenschap 'Cantorij van de Nieuwe Kerk Groningen'
Correspondent tijdschrift jurisprudentie ondernemingsrecht
NU
Arnhem Hof Raadsheer 010104
010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 BBcontrole Hop ArnhemA.M.C.0747 mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98

Voorzitter Klachtencommissie Jongerenhuis Harreveld
Lid bestuurscommissie Openbare Scholengemeenschap De Driemark te Winterswijk
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 240890
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 301190
Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 80791
NU
Utrecht rechter 060192
Arnhem Hof raadsheer 230998
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtE.M.0541
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2421
Kantonrechter-plaatsvervanger Hilversum 301281
NU
Hilversum kantonrechter 260287
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 210191
Amsterdam Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Commissaris van de BV. Vermey Holding Vianen
Lid Rijksberoepscommissie Woonruimtewet 1947 ressort Amsterdam
commissaris besloten vennootschap Vermey Holding Vianen 010187
Waarnemend voorzitter Commissie geschillen erkenningsregeling Bosaannemers Zeist 01-1003
lid Rijksberoepscommissie Woonruimtewet 1947 Amsterdam
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamH.A.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Den Haag kantoor Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn Advocaten beŽdiging 1972
Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Maastricht Universiteit Limburg, procesrecht
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 300579
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-090704 Hop bijbanenregister rechtbank Den Haag
Memo.
179 De zaak Joop van den Hemel (gewone volk) tegen de verzekeringsmaatschappij Royal Nederland als norm voor de werkwijze en "integriteit" van het rechtersleger met al hun bijbaantjes bij verzekeringsmaatschappijenJ. van der 0357
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2433
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 190188
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 50889-GOG
Buitengewoon verlof i.v.m. benoeming Nederlandse Antillen / Aruba rechtbank Dordrecht30790
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250291
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10893
Rechter rechtbank Rotterdam 10997
NU
Rotterdam Vice-president 110901
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 150800
NEVENFUNCTIES
voorzitter van de geschillencommissie voor parketvloeren aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies
C1997-150704 Hop bijbanenregister RotterdamJ.J.1253 dr.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 260790
Rechter rechtbank Maastricht 150891
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerlen 120892
Kantonrechter Heerlen 10195
NU
Heerlen Kantonrechter-plaatsvervanger
Maastricht Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachten en geschillencommissie van zes Heerlense Bejaardentehuizen
Waarnemend Lid geschillencommissie Academisch Ziekenhuis Maastricht
Schrijverscollectief Scriptum
Bouwcommissie scouting kopl Berix Heerlen
030896
Vice-president Rechtbank Maastricht 010102
plaatsvervangend voorzitter klachten en geschillencommissie Academisch Medisch Centrum Maastricht Maastricht
lid bestuur Stichting Forum ad Mosam Maastricht 01-1000J.J.A.0646
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 290688
NU
Middelburg parket officier van justitie
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Provinciale klachtencommissie geestelijk gehandicaptenzorg VMC
Plaatsvervangend Voorzitter provinciale Klachtencommissie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming Zeeland
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?K.0212
NLRM 71 80
Medewerker advocatenkantoor Gorinchem0635
Medewerker bureau Schoolraad te Den Haag0136
Werkzaam bedrijfsleven0838
Waarnemend hoofd P.O.D. Utrecht0545
Directie Dr. Abr. Kuyperstichting Den Haag 11046
Directie afdelingschef Departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid 161156
Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 230364
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 270674
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 60661P.0102
NLRM 71
Advocaat Procureur Assen en Rotterdam 1924
Rechtsgeleerd raadsheer bijzonder Hof Den Haag 280845-010749
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 14 december 1954
Kantonrechter Sommelsdijk 300157
Opdracht werkzaam kantonrechter Rotterdam 270457
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 30758
Kantonrechter Alkmaar 300160N.J. mw.J.J.C.M 1248
NLRM 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 210693
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 40294
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 040294
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur Boxtel kantoor Bogaerts & Groenen beŽdiging 1975
Voorzittermixed Hockeyclub MEP te Boxtel
Secretaris Ned. Vereniging van Galeriehouders
Bestuurslid Stichting GEJA aandeelhouder van Geelgroep BV. Boxtel
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch
Advocaat en procureurBoxtel
bestuurslid Stichting Hockeybelangen Boxtel Boxtel 05-0697
secretaris Nederlandse Vereniging van Galeriehouders 05-0697
bestuurslid Geja Van Geel Groep B.V. Boxtel 05-0697J.B.A.M.0943
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 200985-GOG041104
Kantonrechter Amsterdam 281290-GOG041104
NU
Amsterdam Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie SIGRA verpleeghuizen te Amsterdam
Voorzitter Klachtencommissie Almeerse woningbouwvereniging
Lid commissie preventief ontslag docenten HBO Onderwijs
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamV.C.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen a/d Rijn 220883
NU
Alphen aan de Rijn Kantonrechter-plaatsvervanger 200688
Leiden Kantonrechter-plaatsvervanger 151080
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Leiden kantoor Groenendijk & Kloppenburg beŽdiging 1955E.V.A.
Almelo rechter-plaatsvervanger
NU
Almelo Rechter 010504
C300504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-300504 Hop bijbanenregister AlmeloH.P.0344
NLRM 80
Werkzaam hoofd afdeling Wetgeving Directoraat Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken 170369
Werkzaam Sociale Verzekeringsraad, II. hoofd van de afdeling Juridische zaken 10373
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Den Bosch 200177
Gerechtsauditeur Idem 200577
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 261077J.0723 mw.
NLRM 71 80
Advocaat Procureur Leiden en Amsterdam 1948
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Maastricht 161069
Rechter rechtbank Maastricht 30372
Rechter rechtbank Amsterdam 210773J.J.A.
NLRM 71
Kantonrechter -Plaatsvervanger Gouda 30758J.Y.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 10469
NU
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
kantongerecht Den Haag dhr. mr. J.Y. Groeneveld

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag 010102 C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENK.H.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Groningen 90480
Rechter rechtbank Groningen 230884-GOG221003M., (Marielle) mw.
NLRM
NU
Zutphen RAIO
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997 Hop bijbanenregister ZutphenR.E.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95
Raio rechtbank Roermond 11087T.0848 (of Th. )
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Belastingadviseur bedrijfsleven 10176
Gerechtsauditeur Hoge Raad 21278
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 50782
Rechter rechtbank Rotterdam 220284
Raadsheer Hof Amsterdam 190886
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 100393-GOG221003
NU
389 Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 140787
389 Hoge Raad Advocaat-generaal 020202
389 Plaatsvervangend Lid Hof Nederlandse Antillen
NEVENFUNCTIES
Lid examencommissie Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Tucht RA/AA
Gastdocent cursus procesvoering organisaties belastingadviseurs en belastingdienst
Bewerker Leidraad belastingrecht, onderdeel invordering
Vaste medewerker Fiscaal Fundament
Mediateur franchise-geschillen NFV
Lid hoofdredactie Vakstudie 010101
C1997-221003 Hop bijbanenregister Hoge Raad
Lid Raad voor de Rechtspraak 010104
Vice-president Gerechtshof Den Haag 010104
plaatsvervangend lid Hof Nederlandse Antillen
lid examencommissie Ned. Fed. v. Belastingadviseurs 02-0201
lid hoofdredactie Vakstudie 01-0901
Lid hoofdbestuur NVvR 01-0400
docent procesvoering Ned. Fed.v. Belastingadviseurs 02-0201
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?

mw. mr. M.E. Groeneveld-Stubbe

Rechter Rechtbank Den Haag 01-0902 C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENTh.0846
NLRM 94 95 96 97 98
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Amsterdam kantoor Trenitť Van Doorne Advocaten beŽdiging 1978
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 040294
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht
advocaat
lid raad van commissarissen NOVA Chemicals Netherlands BV
bestuurslid Grupo Carrizuelo Investment BV
voorzitter Stichting De Oude Kerk Amsterdam
voorzitter Stichting Restauratiefonds De Oude Kerk AmsterdamH.W.0654
NLRM 90 91
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 201189R.1164
NLRM 98
Senior-secretaris bij het College van beroep studie financiering
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 140897
NU
Centrale Raad van Beroep Gerechtsauditeur 010900
C300504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENM.S.0356 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2459
NU
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 151191
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 111286
NEVENFUNCTIES
voorzitter raad van toezicht Stichting St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 010197
Hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant, straf- en strafprocesrecht
Hoofdredacteur losbladig commentaar van het Wetboek van Strafvordering onder redactie van AL Melai
Bestuurslid Stichting fonds hulp aan slachtoffers
Lid Klachtencommissie Korps landelijke politiediensten
Lid Stichting Het RK Gasthuis
Bestuurslid Elisabeth-Plus-Fonds
Lid Klachtencommissie bijzondere ambtenaren van politie
Lid ministeriŽle commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving
Vast kroniekschrijververeniging ing 'de Gids' (Literair)
Secretaris redactie Delict + Delictwet, tijdschrift voor strafrecht
Voorzitter Steering Committee (dagelijks bestuur) van het European Forum for Victim Services
Redacteur Verzameling Nederlandse Wetgeving (Uitgeverij Vermande bv)
Voorzitter adviesraad project intensivering slachtofferzorg Terwee
Voorzitter bestuur Stichting Nexus
Voorzitter Commissie van Toezicht arrestantenzorg politieregio Brabant-Noord
Voorzitter raad van advies van wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum van Justitie (WODC)
Annotator in de Nederlandse Jurisprudentie
Voorzitter vereniging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp
Annotator in Ars Aequi
Lid vaste commissie beoordeling samenwerkingsprojecten Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten
Lid van het Steering Committtee Dagelijks bestuur van het European Forum for Victim Services
Lid Raad van Toezicht Audalet BV
Lid begeleidingscommissie Politie Opleidings Centrum Zuid-Nederland te Heerlen
Bestuurslid Stichting Het RK Gasthuis
Bestuurslid Stichting Elisabeth Ziekenhuis
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam
bestuurslid Stichting Elisabeth-Plus-Fonds Tilburg
voorzitter raad van advies van het wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum Ministerie van Justitie Den Haag dhr. prof.mr. M.S. Groenhuijsen

Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 11-12-1986
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 15-1191 buiten Rechterlijke Macht
hoogleraar straf(proces)recht KUB
redacteur, van de losbladige commentaar op het Wetboek van Strafvordering, onder redactie van A.L. Melai Tilburg 010193
annotator Ars Aequi Tilburg
lid van de redactie Delikt en Delinkwenten Tijdschrift voor Strafrecht Tilburg 010191
lid, sedert 1994 voorzitter, van het steering committee (Dagelijks Bestuur) van het European Forum for Victim services Tilburg 010194
redacteur van de verzameling nederlandse wetgeving Koninklijke Vermande BV Tilburg
lid, sedert 1996 voorzitter, van de adviesraad project intensivering slachtofferzorg/Terwee Den Haag 010196
voorzitter bestuur Stichting Nexus Tilburg
voorzitter raad van toezicht Stichting St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg010197
bestuurslid Stichting Elisabeth-Plus-Fonds Tilburg
voorzitter raad van advies van het wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum Ministerie van Justitie Den HaagP.0646
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 10485
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 190486
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?J.M.G.1226 mw.Th.P.E.E. van 0469 Drs
NLRM 95 96 97 98 2474
Gastdocent Rechtbanktrainingen Rechercheschool Zutphen 010101- 010103
Raio rechtbank Arnhem 11094
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Arnhem 31097
NU
Arnhem Rechter 010401
NEVENFUNCTIES
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmJ.W. van de
6491
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 150803
Universitair docent Universiteit Utrecht
221003-150904 Hop bijbanenregister RotterdamW.F.0658 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 10382
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 150488
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 10589
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 10294
Advocaat-generaal ressortparket Amsterdam 11096
NU
Alkmaar parket arrondissementsofficier van Justitie 1e kl
Amsterdam Ressortsparket Advocaat-Generaal
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?A.C. de 0438
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor adviesburo Van Eck BV Rijswijk 010701
Medewerker aan verscheidene fiscale uitgaven
Bestuurslid RK woningbouwvereniging Leidschendam
Lid commissie advies Taalbaak Bhon Stafleu en Lochum
's-Rijksbelastingen te Den Haag, II. hoofdinspecteur-titulair werkzaam Ministerie van FinanciŽn 1961
Raadsheer Hof Den Haag 40278
Vice-president Hof Den Haag 161287
CoŲrdinerend vice-president Hof Den Haag 30894-GOG270103
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010999
NEVENFUNCTIES
Medewerker verscheidene fiscale uitgaven Kluwer en Elsevier 010172
Lid commissie van advies Taalbank (Bhon Stafleu en Van Lochem)Houten 010195
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Chr. Woningstichting Vidomes Delft 010401
Lid klachtencommissie Woonzorg Nederland (ouderenhuisvesting) Amsterdam 010401
Lid raad van toezicht Regionale instelling voor beschermd wonen (RIBW)Den Haag 010901
C221003-020406 Hop bijbanenregister Den HaagA.J.M. de 0621
NLRM 71 60 87 88/89 90
Advocaat Procureur Den Haag 0946
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 40554
Kantonrechter Haarlem 50864
Kantonrechter Den Haag 30189B. de 0765 mw.
NLRM 96
Raio rechtbank Rotterdam 130890B.C. de 0217
NLRM 80
Substituut-officier van Justitie parket van Midden-Java Semarang 1947
Werkzaam in bedrijfsleven IndonesiŽ 1950
Werkzaam Ministerie van Justitie en Politie Suriname 1959
Plaatsvervanger Lid Hof van Justitie Paramaribo 196
Voorzitter Vereniging Surinaams Bedrijfsleven 1964
Werkzaam Ministerie van Justitie 11169
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Den Haag 170770
Substituut-griffier Hof Den Bosch 6047
Griffier Idem 160778C. de 0842
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2482
Werkzaam Ministerie van FinanciŽn 1969
Werkzaam Raad van State, II administrateur 10969
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 131276
Rechter rechtbank Den Haag 70379
NU
Rotterdam Vice-president 170589 (C16106 ROVJ!) (KIR)
Haarlem parket 010400 (C16106 ROVJ!)
NEVENFUNCTIES
Voorzitter commissie van Beroep Prot. Chr. Basisonderwijs landelijk (484)
Lid commissie Gewetensbezwaren militaire Dienst landelijk
C1997-161006 Hop bijbanenregister RotterdamC. de 0364 mw.
NLRM 97 98
Raio rechtbank Den Haag 11095
NU
Den Haag rechter-plaatsvervanger 140598
NEVENFUNCTIES
Universitair docent Departement Civielrechterlijke vakken Universiteit van Leiden afdeling ondernemingsrecht
C1997-270103 Hop bijbanenregister rechtbank Den HaagC.H. de 0158
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Redacteur sociaal en economisch recht bedrijfskundig lexicon van Samson
Bedrijfsinformatie BV. te Alphen aan de Rijn
VoorzitterKLascommissie van de herensociŽteit Het Fries-Drentse Woud te Noordwolde
Voorzitter Community Service Rotaryclub Wolvega te Wolvega
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 11084
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 40990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 20191
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 270791
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 200192
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 121294
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 121294
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 121294
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 121294
NU
Leeuwarden rechter 010792
NEVENFUNCTIES
Lid ledenraad Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Lid algemeen bestuur Stichting Bibliotheekwezen Weststellingwerf
Voorzitter HerensociŽteit Het Fries-Drentse Woud te Noordwolde
Lid ondernemingsraad rechtbank Leeuwarden
C1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenE.W. de 0562 mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Penningmeester van de VINBO Vereniging tot instandhouding van het neutraal onderwijs Hengelo
Lid Soroptemistenclub Twente
Advocaat Procureur Enschede kantoor Jacobs Kranenburg beŽdiging 1986
Voorzitter Klachtencommissie Seksuele intimidatie, agressie en geweld Alarmsystemen Ambulancedienst Oost Enschede
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Stichting Heerdertvriel te Hengelo
Docente Universiteit te Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 200493
Rechter rechtbank Zutphen 230695
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 161195
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 161195
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 161195
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 161195
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 161195
NU
Almelo vice-president 010200
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Hoes Hengelo 010193
Voorzitter klachtencommissie Districtshuisartsenvereniging Twente Hengelo 010196
Vice voorzitter Soroptemistenclub Twente 010101
Lid Fusiewerkgroep van de Hengelose Schoolvereniging Hengelo
C1997-300504 Hop bijbanenregister AlmeloF. de 0318
NLRM 71
Werkzaam bank te Rotterdam 1948
Directeur Centraal Bureau van Alcoholisme 11248
Directeur Jeugdgevangenis te Zutphen 170353
Wetenschappelijk ambtenaar Directie Gevangeniswezen Ministerie van Justitie 10659
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 190760
Idem rechtbank Haarlem 280661
Rechter Idem 221161
C270103 J. Hop geen opgave gevonden in bijbanenregister NL gerechtenF.C.V. de 0741
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Maastricht Raio 300768
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 301168
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 301170
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 10273
Secretaris arrondissementsparket Maastricht 160974
Als stagiair werkzaam Ministerie van Justitie 10273
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 71174
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 121176
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 221178
Waarnemend advocaat-generaal Hof Den Haag 201080
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 90681
Advocaat-generaal Hof Den Haag 270788
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 10892
Vertrokken
NU
Landelijk parket 20ste parket
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?G. de 0222
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Advocaat Procureur Rotterdam 1045
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 250263
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 220569
Raadsheer Hoge Raad 120878
C270103 J. Hop geen opgave gevonden in bijbanenregister NL gerechtenG. de 0765 drs mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 2505
Docent cursus burgerlijk procesrecht
Onderzoeker Raad voor de Rechtspraak Den Haag
Raio rechtbank Rotterdam 130890
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 11096
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 11096
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 61097
NU
Amsterdam rechter 191197
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamG.H.0158
NLRM 91
Raio Raad van Beroep Rotterdam 11084
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Groningen 40990
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Bestuur Groningen 20191G.J. de 0448
NLRM 87 88/89 90 91 92
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 230780
Rechter rechtbank Rotterdam 70182
Raadsheer Hof Arnhem 140286
Raadsheer Hof Amsterdam 160387
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 160387G.R. de 0851
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 080683
NEVENFUNCTIES
Secretaris en bestuurslid Nederlandse Stichting ter bestudering van het Chinees recht
Corresponderend lid bestuur Zeitschrift fur Europaisch Zivilrecht
Voorzitter Deutsch-Niederlandische Juristenkonferenz
Secretaris Nederlandse Vereniging voor rechtsvergelijking
Mede-oprichter en bestuurslid RIMO
Gasthoogleraar Universiteit van Tokyo
Vast annotator nationaliteitsrechtelijke uitspraken van de Hoge Raad jurisprudentie
Secretaris en bestuurslid Maastrichts juridisch genootschap Maastricht
Maastricht Universiteit Limburg hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking
C1997-150705 Hop bijbanenregister rechtbank MaastrichtG.W.S de 0548
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Waarnemend griffier rechtbank Amsterdam 10282
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 20982
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 20982
Rechter rechtbank Haarlem 90784
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Alkmaar 201185
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 61089
Vice-president rechtbank Haarlem 230390
NU
Haarlem CoŲrdinerend vice-president 300894
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 150304
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Commissie van Goede Diensten Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (conflictbeslechting tussen Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen-leden bij wege van bindend advies), Vleuten-de Meern 010184
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Discipline NOvA ressort Amsterdam 010288
Secretaris/Penningmeester International Assocation of Refugee Law Judges, Haarlem 010197
C100801-030905 Hop bijbanenregister rechtbank HaarlemH. de 0628
NLRM 80 87 88/89 90
Officier Koninklijke Marine 10949
Lid Hoog Militair Gerechtshof 150475
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 230276
Raadsheer Hof Den Haag 211279
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 130779
Raad Hoog Militair Gerechtshof 211279
Rechtsgeleerd Lid Idem 20681
President Hoog Militair Gerechtshof 41083
Vice-president Hof Den Haag 291288
C270103 J. Hop geen opgave gevonden in bijbanenregister NL gerechtenH.J. de 0951
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Deken van Orde van Advocaten in Groningen
Te Groningen Lid college van afgevaardigden NOVA
Bestuurslid Stichting Toegang
President van het genootschap Pro Excellento Jure
Lid bezwarencommissie Woning Stichting Partio Gruno
Groningen Rechter-plaatsvervanger 270890-GOG221003
Advocaat Procureur te Groningen kantoor Dorhout c.s. Advocaten beŽdiging 1976
432 Arbiter Bestuurslid stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"
Secretaris van de districtscommissie Groningen van het fonds 1815
Lid Raad van Discipline NOvA ressort Leeuwarden 241199
Penningmeester Vereniging Netlaw Alkmaar 010100
Lid adviescommissie PAO RUG Groningen 310300
Lid adviescommissie faillisementswetgeving NOvA Den Haag 170100
Arbiter VANN Groningen 050701
Lid faillisementscommissie Orde van Advocaten arrondissement Groningen 251091
Officier operatien Toeg. RMCNoord Ministerie van defensie Assen 011101
Arbiter Ereraad KNMD Utrecht 190401, bekende truc is met afkorting de naam te verbergenH.M.A. de 0254 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat te R'dam kantoor Houthoff beŽdiging 1986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 050997
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 170685
Den Haag Hof Raadsheer 010102
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend kroonlid Hof van Discipline NOvA
Lid Tuchtgerecht Produktschap voor Pluimvee en Eieren (Kamer Pluimveehandel en Industrie)010502
Plaatsvervangend Voorzitter Kamer van Geschillen van de Nederlandse Orde van Accountants-administratieconsulenten (NovAA) 010102
C1997-270103 Hop bijbanenregister rechtbank Den HaagH.W.J. de 0247
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 21291
Amsterdam rechter 010193-GOG041104
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 210802-GOG041104
NU
Den Haag Hof Raadsheer 01-0903
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 14-0504
NEVENFUNCTIES
Docent jeugdrecht SSR Zwolle 030101
Gastdocent 030101 eenbekende truc is niet opgeven waar een nevenfunctie wordt uitgeoefend!
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamI.P. de 0161
NLRM 96 97 98
Penningmeester Stichting Thuiszorg Zeeuws Vlaanderen
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 070296
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur te Terneuzen Adriaanse & Van der Weel beŽdiging 1987
Voorzitter klachtencommissie Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen 010101
C1997-270103 Hop bijbanenregister rechtbank MaastrichtJ.B. de 0960
NLRM 93 94 95 96 97 98
Onbezoldigd commissaris coŲperatieve bouwvereniging Eigenhulp te Amsterdam
Bezoldigd adviseur Verkerke Vos Advocaten Amsterdam
Bezoldigd docent diverse cursussen NOVA beroepsopleiding en VSV
Advocaat Procureur Amsterdam
Gerechtsauditeur en Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 10193
Rechter rechtbank Den Bosch 250294
Kantonrechter Enschede 180997
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Bosch 241197
NU
Almelo vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Lid werkgroep alimentatienormen NVVR namens rechtbank Almelo
Plaatsvervangend lid Ledenraad NVVR
Docent en inleider diverse cursussen alimentatierekenen voor SSR, NOvA / VSO, OSR Juridische Opleidingen, PAO Groningen, KSU en -incidenteel- andere instanties
Docent en inleider in kader van de beroepsopleiding advocatuur onderdeel Bewijsrecht
Samensteller tentamen Burgerlijk Procesrecht Beroepsopleiding Advocatuur
Bestuurslid afdeling Delden Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Cent
Leider e2-junioren SV Delden
Lid sectie kantonrechters Ledenraad NVvR 010203
docent / inleider Bewijsrecht NOvA Beroepsopleiding ingang 01-0203
samensteller tentamen Burgerlijk Procesrecht NOvA Beroepsopleiding ingang 01-0203
voorzitter afdeling Delden Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Centraal Twente Delden ingang 01-0203
lid organisatiecommissie Delden Open Tennistoernooi Delden ingang 010103
arbiter / bindend adviseur incidenteel xxxxxxxxx xxxxxxxxx ingang 010103
vice-voorzitter Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Centraal Twente 01-0203
docent / inleider Bewijsrecht PAO Utrecht Utrecht : 01-0203
leider e2-junioren SV Delden 010102 eind 31-1202J.J. de 1122
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92
Werkzaam in IndonesiŽ bij Departement van Justitie en bij handelsbank te Jakarta 1949
Werkzaam bij Algemene Vereniging voor Melkvoorziening te Den Haag, II. secretaris 1954
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 220766
Rechter rechtbank Den Haag 280668
Vice-president Idem 40779
Rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank Den Haag 131189
C270103 J. Hop geen opgave gevonden in bijbanenregister NL gerechtenL. de
NLRM 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 260473

GROOT
M.F.M. de
NLRM 02 03
Den Haag rechter-plaatsvervanger 190602
NEVENFUNCTIES
Ministerie van Justitie, Raadsadviseur sector straf- en sanctierecht Directie Wetgeving
C270103 Hop bijbanenregister rechtbank Den Haag
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag 19-0602
Coordinerend raadsadviseur sector straf- en sanctierecht Directie Wetgeving Ministerie van JustitieDen Haag
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichtingen Haaglanden Zoetermeer 010104
plv. voorzitter stichting collectieve ziektekostenverzekeringen Ministerie van Justitie, Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag 010104
plv. voorzitter stichting collectieve verzekeringen Ministerie van Justitie Den Haag 010104R. de 0150
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Raio rechtbank Rotterdam 11275
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 180282
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 270483
Advocaat-generaal ressortparket Den Bosch 181286
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 11092
NU
Rotterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Het gevaar!
Project 389 Waarom probeert het OM namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM rechterlijke-ambtenaren voor het gewone volk verborgen te houden?
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 30-0102
Hoofd sector Handhaving & Integriteit Autoriteit FinanciŽle Markten Amsterdam
Lid commissie van Beroeps Betaald Voetbal KNVB ZEIST 010188
Voorzitter Stichting Kind&afweer studie pediatrische ziekten Utrecht 010193
Secretaris Stichting het Utrechts Stalenjacht Utrecht 010199
Lid bestuur Dasec vereniging voor bestudering EU-fraude Rotterdam 010199
Lid programmaraad Erasmus universiteit voor forensic auditing Rotterdam 010100S.K. de mw.
6233
Amsterdam rechter-plaatsvervanger 231002
NEVENFUNCTIES
Ministerie van Justitie, Senior medewerker Bureau juridische en beleidsmatige aangelegenheden
Ministerie van Justitie, Senior medewerker 010102
C221003-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamP.M.A. de 0552 mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98 2519
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 200465
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 200485
Rechter rechtbank Utrecht 10290
NU
Den Bosch Hof raadsheer 010396
(46) Utrecht Rechter-plaatsvervanger 010396
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting NIKK Nederlands Taleninstituut voor Katholieke Koormuziek te Utrecht die o.a. bestuur vormt van de Kathedralen Koorschool te Utrecht
114 Kroonlid Hof van Discipline NOvA 010100
Medewerkster NJ Utrecht 010997
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht


WAARSCHUWING EXSTREEM GEVAARLIJK EN EEN ZEER ERNSTIGE BEDREIGING VOOR DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING!
300 Namenlijst Hof van Discipline verantwoordelijk voor liegen en bedriegen als norm voor de NOvA om vrijheid van meningsuiting van het gewone volk te onderdrukken
Mr H.P.H. van Griendsven, voorzitter
Mr P.M.A. de Groot-van Dijken
Mr F.M. Vermeulen
Mr H. van Loo
Mr. R.W. de Ruuk
Medewerkster NJ Utrecht 01-0997
kroonlid Hof van Discipline Utrecht 010100
Voorzitter Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek Utrecht 010198

Memo deskundigenrapport 185
300 De H.P.H. van Griendsven-norm. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft op 14 mei 2004 ook in hoger beroep als norm vastgesteld dat een advocaat MET OPZET mag liegen en bedriegen om de vrijheid van meningsuiting van vaders te onderdrukken om kritiek van buitenaf op jeugdzorg en hun handlangers te kunnen censureren. Bron: Zaak Hop tegen advocaat X Raad van Discipline Den Haag no. 3876.J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 110272C.W. de mw.
NLRM 87
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 180882N.W. de 0719
NLRM 71
Advocaat Procureur Den Haag en Rotterdam0641
Substituut-griffier Raad voor het Rechtsherstel 91045
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 51156
Rechter Idem 140458
Vice-president Idem 160170E.R.R.0844
NLRM 94 95 96 97 98
Bestuurslid SociŽteitsvereniging C'68 te Cuijk
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 020394
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur Cuijk
Advocaat te Uden kantoor Ruijgrok, Van Iersel & Luchtman beŽdiging 1976
Enig bestuurder van Mr Groothuis BV
enigbestuurder beheermaatschappij Den Oeiep B.V.
230697-100506 Hop bijbanenregister Den BoschL.A.J.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht 200568
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 90187
Raadsheer Hof Den Haag 291288
NU
raadsheer
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Commissaris van de besloten vennootschap Vola Transport Maatschappij te R'dam
Commissaris van de besloten vennootschap Gebr. Schreuer B.V. te A'dam
Commissaris BV. Baggerbedrijf De Boer Holding BV
C001097 Hop bijbanenregisterN.J. van 0453 mw.R.A.0244 ir.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 120790
NU
Raadsheer-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Lid octrooiraad
Lid commissie voor het afnemen van octrooigemachtigdenexamen te Rijswijk
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag 12-0790
Lid Commissie afnemen van het Octrooigemachtigdenexamen Rijswijk 010104
Adviseur Bureau voor de IndustriŽle Eigendom Rijswijk 01-0704 dhr. mr. H.C. Grootveld
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag 06-0603
AdvocaatDen Haag
Lid Raad van Discipline van de Nederlandse Orde van Advocaten Den Haag 010102
Voorzitter College van Bestuur Nieuwe of Littťraire SociŽteit De Witte Den Haag 010102
Voorzitter Plaatselijke Commissie van Bestuur KNRM Scheveningen 010102
Vice-Voorzitter Stichting Oud Scheveningen (Museum Scheveningen) Scheveningen 010102
Vice-Voorzitter Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Vloot Den Haag 010102
Vice-Voorzitter/Secretaris Stichting Scheveningen Viering Gedenkdagen ScheveningenA.O.W.D.0518
NLRM 71 80
Werkzaam Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, II. hoofdadministrateur Directie Sociale Verzekeringen 10945
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 210766
Directeur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 161067
Lid Centrale Raad van Beroep 50469
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 151277E.L.1162 mw.
NLRM 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 230695
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 220896
Gerechtsauditeur rechtbank Haarlem 10996
NU
Haarlem Rechter 141196
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Thuiszorg IJmond 010103
C100801-150704 Hop bijbanenregister rechtbank HaarlemF.W.
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 140581
Ontslag 010197
NEVENFUNCTIES
Advocaat te A'dam kantoor HŲcker, Rueb & Doeleman beŽdiging 1967
Hoogleraar Rijksuniversiteit van Utrecht, burgerlijk rechtA.L.J.
Memo 362M.
Haarlem rechter-plaatsvervanger
Stafjurist Raad van State
NU
Haarlem Rechter 010601
Arnhem
C2212104 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C100801-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmH.L. de 1056 mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2533
Gerechtsauditeur Hoge Raad 141188
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 100890
Gerechtsauditeur rechtbank Rotterdam 150992
Rechter rechtbank Rotterdam 31292
NU
Rotterdam rechter 031292
NEVENFUNCTIES
tijdwaarnemer K.N.Z.B. bevoegdheid 3
C1997-220904 Hop bijbanenregister RotterdamP.A.M.
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 061003
NEVENFUNCTIES
Advocaat procureur Den Bosch
Voorzitter Klachtencommissie Regiopolitie Zuid-Oost Brabant Eindhoven 010101
Voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Eindhoven Eindhoven 010100
Voorzitter Celleninspectiecommissie Regiopolitie Zuid-Oost Brabant Eindhoven 010402
Secretaris Stichting Vrienden van de Roostenzangers Eindhoven 011001
Begeleider stagiaires Advocaten- en notarissenkantoor Holland van Gijzen Eindhoven 011001
C150704-100506 Hop bijbanenregister Den BoschL.A.0755
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2535
Lid Klachtencommissie Politie regio Limburg-Noord 010996-311200
Voorzitter Klachtencommissie Pepijn Kliniek te Echt 010197-010703
Raio rechtbank Roermond 11184
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 200489
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 191291
Roermond Kantonrechter-plaatsvervanger 261093-GOG050104
Venlo Kantonrechter-plaatsvervanger 261093-GOG050104
NU
Roermond rechter 150690
NEVENFUNCTIES
Secretaris Lionsclub Roermond 010799
Accountmanager SSR Zutphen
C1998-060404 Hop bijbanenregister RoermondP.T.0653 drs.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2536
Penningmeester bestuur Vereniging 'Dorp Bavle'
Gerechtsauditeur rechtbank Breda 191288
Rechter rechtbank Breda 50490
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 170691
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 151191-040703GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 151191-040703GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 151191-040703GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 151191-040703GOG
NU
Breda rechter-plaatsvervanger 010102
Den Bosch Hof Raadsheer 150698
NEVENFUNCTIES
Lid parochievergadering van de parochie H Maria Hemelvaart te Bavel
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA
Penningmeester van de werkgroep Kerk en Samenleving Diaconie van de parochie Heilige Maria Hemelvaart Bavel
C1997-020704 Hop bijbanenregister Den BoschC.
NLRM 71
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 300157A.C.M. de 0542 mw.
NLRM 80
Raio Breda 150666
Gerechtssecretaris 1e kJ. rechtbank Breda 151066
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Breda 120575R.A.F. de1128
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 94 95 96 97 98
Assistent-accountant 1955
Ambtenaar Sociale Verzekeringsbank, hoofdcommies 1957
Substituut-griffier Centrale Raad van Beroep 110562
Ondervoorzitter Raad van Beroep Zwolle 181168
Lid Centrale Raad van Beroep 291276
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 91268
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 40474
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep 131284
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 10291
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494M.W. 1048
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid van de Algemene Raad van de Orde van Advocaten portefeuille Communicatie Utrecht advocaat Derks Star Bussman en Hanotiau Advocaten-notarissen en belastingadviseurs te Utrecht
Waarnemend deken en lid van de algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten
Secretaris Raad van Toezicht te Utrecht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Mesos Medisch Centrum
Plaatsvervangend Voorzittercommissie Nijenrode University
Commissaris van Rosenthal Benelux BV
Commissaris Rosenthal Benelux B.V. 010101-311201
voorzitter Stichting BaliePlusAlgemeen deken en lid Nederlandse Orde van Advocaten
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 10284-GOG090704
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat te Utrecht CMS Derks, Star Busmann, Hanotiau beŽdiging 1974
Voorzitter Raad van toezicht Stichting Rhijnhuysen Utrecht een strategisch samenwerkingsverband tussen het Sint Anthonius Ziekenhuis, de gefuseerde ziekenhuizen Ouderijn en Overvecht, het verpleeghuis Voorhoeve en Verzorgingstehuis de wartburg
Lid raad van toezicht Antonius/Mesos groep en stichting Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 010101
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Stadsschouwburg 010190
Head delegation CCBE Brussel-Belgie 011202
ACB Mediator 010103
NAI arbiter
C1997-280904 Hop bijbanenregister Utrecht
Memo deskundigenrapport 185
187 De Guensberg-norm. Nederlandse Orde van Advocaten negeert besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit inzake hun verbod op het honoreringssysteem "No cure No Pay"G.0151
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Haarlem 10376
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 70682
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 160882
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 170284
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Haarlem 111187
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 111291
Rechter rechtbank Haarlem 10792
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593-GOG090704
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260593-GOG090704
Vice-president rechtbank Haarlem 250693
NU
Haarlem CoŲrdinerend vice-president 300894
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Buro voor Rechtshulp Haarlem
C100801-090704 Hop bijbanenregister HaarlemJ. van 0909
NLRM 71
Advocaat Procureur Alkmaar en Bareveld 1937-1938
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 150251
Kantonrechter Gorinchem 190456

GULYŃS, mw. mr. I.A.M.
Arnhem ?
C27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
GUNSTER W.J. Drs
Secretaris ICC Nederland
432 Bestuurslid stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"G.P.A.
NLRM 80 87 88/89 90
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond 151270
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond en Venlo 190882E.N.A.1028 mw.

 

 

Publicatie nevenfuncties rechters & Officieren van Justitie op internet door Hop sloeg in als een bom


(210) 1998 CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(329) CDA Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn registers nevenfuncties rechters beter gaan functioneren"
(276) Met de publicatie van hun rechter bijbanen is de(CHRISTELIJKE) advocaat die ook het bijbaantje rechter vervuld niet zo blij
(50) Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen). Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan......... schrijft vervolgens de volgende CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(53) Jeugdzorgindustrie Nederland opende zelfs een helpdesk om jeugdzorgpersoneel tegen Hop bij te staan met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen
(griffier) Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG opende ook al een helpdesk tegen Hop om ambtenaren en gemeenten bij te staan
Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen".
Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.
Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.
Informant Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.