STEM WIJZER! STEM GROEP HOP ©

(655) 2018 Verkiezingen! Twee bezwaarschriften Hop tegen wederom "doodzwijgen Groep Hop" tijdens verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2018
(216) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)

Hop Ermelo deelt alweer een enorme dreun uit aan de rechtspraak en klaagt aan:
DISCRIMINATIE VAN BURGERS IN NEDERLAND MET ALS DADERS PERSONEEL VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN RECHTBANKEN!
Advocaten die procederen tegen het Openbaar Ministerie krijgen automatisch de complete dossiers in OM zaken van burgers toegestuurd
DISCRIMINATIE!
Burgers die zelf tegen het Openbaar Ministerie procederen krijgen complete dossiers niet, moeten er om vragen waarbij flink wordt tegengewerkt.

(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
Als praktijkvoorbeeld in 2018 hoe discriminerend de rechtspraak in Nederland met vriendjespolitiek bijvoorbeeld advocaten die ook rechter zijn nog steeds is! Lees verder

 

 

 

HOOR RECHTERS DIE WERKEN VOOR GERECHTSHOF ARNHEM OVER HOP

Voorbeeld 1.
Met verzonnen verhalen en gefabriceerd bewijs wordt je van slachtoffer dader gemaakt en genaaid door de overheid.
137 COMPLOT tegen Hop! Met verzonnen verhalen en gefabriceerd bewijs wordt Hop landelijk door de jeugdzorg aangepakt tijdens strijd om afgifte contactjournaal aan ouders
101 COMPLOT tegen Hop! Landelijk wordt jeugdzorg memo's over Hop verspreid gebaseerd op gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen tijdens strijd om afgifte contactjournaal aan ouders
Een CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
300 COMPLOT tegen Hop Raadsheer Hof Arnhem G.P.M. van den Dungen helpt de jeugdzorg Hop aan te pakken met door jeugdzorg gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen. Amerikaanse websites die niet van Hop zijn.
Hop slachtoffer van een jeugdzorg COMPLOT in de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd wordt ten onrechte als dader aangemerkt om Hop landelijk te weigeren als deskundige en daardoor lastige tegenstander die ouders helpt tegen "jeugdzorg".

 

 

Voorbeeld 2.
Uitspraak raadsheer Hof Arnhem mr. K. Aantjes tevens advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden over Hop

Mw. A.E. Woons maakte Hop attent op een passage in een brief van raadsheer Hof Arnhem tevens advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden aan de Deken letterlijk citaat:
"Voor het overige zie ik geen aanleiding om op het door mevrouw Woons gestelde te reageren. Dat geldt onder meer de aan haar zaak bestede tijd en de (sterk verouderde lijst van nevenfuncties, die zij
KENNELIJK van de OBSCURE SITE www.burojeugdzorg.nl die door ene heer J. Hop te Ermelo wordt onderhouden, heeft gehaald. Met vriendelijke groet, K. Aantjes.

Met zijn passage KENNELIJK, dus deze figuur heeft dat niet op juistheid gecontroleerd..........
Met zijn passage OBSCURE SITE www.burojeugdzorg.nl die door ene heer J. Hop te Ermelo wordt onderhouden.

Heeft raadsheer Hof Arnhem mr. K. Aantjes met zijn bijbaantje advocaat mijn interesse gewekt. Hop gaat die mevrouw Woons nu helpen om de klacht tegen Aantjes bij de Raad van Discipline wat beter geformuleerd in te dienen want...................
Immers hoeveel kans heeft een gepensioneerde mevrouw met een klacht tegen een raadsheer van het Hof Arnhem en zijn bijbaantjes advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden?
Hoeveel kans heeft de gemiddelde Nederlander met een klacht tegen een raadsheer van het Hof Arnhem en zijn bijbaantjes advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden?
Mw. Woons heeft het benodigde geldbedrag betaald voor haar klachtzaak bij de Raad van Discipline en zij wacht nu vervolgberichten af..........

 

 

HOOR HOP DIE TERUG BIJT OVER RECHTERS MET HUN BIJBAAN ADVOCAAT


089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 Hop wil alle rechters die ook advocaat zijn de rechtspraak uittrappen om een einde te maken aan de discriminatie van burgers door OM en rechtersleger waarbij advocaten tegen tegen het OM procederen automatisch dossiers toegestuurd krijgen. Burgers die zelf procederen tegen de Officier van Justitie geen dossiers krijgen, er om moeten vragen waarbij die burgers flink worden tegengewerkt als die burgers om complete dossiers vragen.

Hop wil ook een einde maken aan het soort weerzinwekkende belangenverstrengeling in de Nederlandse rechtspraak de rechter die ook advocaat is met een praktijkvoorbeeld

 

Openbare hoorzitting Woons met Hop tegen een raadsheer Hof Arnhem tevens advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden

VERWACHT plaats datum en tijd openbare hoorzitting Raad van Discipline Den Haag
502 VERWACHT: Woons met Hop tegen een raadsheer Hof Arnhem tevens advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden

 

 

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.