Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

(28) Internet register nevenfuncties rechterlijke macht met de beginletter H 

 


G.J.1044
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Medewerker Personeelszaken gemeente Kerkrade
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 11187
Plv. voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 301190
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 230991
Rechter-plaatsvervanger Maastricht 151191
Rechter Maastricht 10792-GOG250503
Bestuurslid familiestichting Abraham van der Hulst
Bestuurslid St. Orthopedisch Research Limburg, verleent ad hoc tegemoetkoming aan artsen in opleidingH.M. ten mw
NLRM 98 2034
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 100898
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur Amsterdam
Lid Commissie van Toezicht bij Tbs-kliniek De Singel Amsterdam
Secretaris Stichting Leonardo Amsterdam
C100801-300804 Hop bijbanenregister HaarlemH.F. van den 0629
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Voogdijraad Amsterdam 141155
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 190656
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 10157
Secretaris arrondissementsparket Assen 30258
Gerechtssecretaris 1e klasse Haarlem 10260
Substituut-griffier Haarlem 230762
Rechter Breda 170764
President Alkmaar 60373
Lid Ambtenarengerecht Haarlem 210277
President Haarlem 21178
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 61089-GOG120502
President Hof Amsterdam 281290-GOG120502
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 10792-GOG120502
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 10792-GOG120502
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 100393-GOG120502
NEVENFUNCTIES
Voorzitter commissie aantrekken Leden rechtelijke Macht
Redacteur Juridisch tijdschrift Verkeersrecht Uitgave ANWB
Lid Jury tweejaarlijks auteursprijs van de Vereniging voor Auteursrecht
Voorzitter Stichting Vrienden van het Van Gogh Museum
Lid Commissie van Beroep Vereniging voor Effectenhandel te Amsterdam
Lid Commissie van beroep van de EOE-Optiebeurs te Amsterdam
Lid Adviesraad Herziening Rechtelijke Organisatie
Voorzitter vergoeding van Presidenten van de appelcolleges
Lid commissie van Beroep van de EOE-Optiebeurs te Amsterdam
280 Voorzitter commissie onderzoek beveiliging Pim FortuynK.F. 0747
NLRM 87 88/89 90 91 98
Hoogleraar Rotterdam Erasmus Universiteit, burgerlijk recht, handels- en burgerlijk procesrecht
Adviseur advocatenmaatschap Wiersma Mendel Prakke Amsterdam 010997
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 141283
Rechter Rotterdam 20886
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 200891
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 011099
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Amsterdam
Arbiter arbitrage instituut voor logistiek te Den Haag 010997
Lid Commissie van Beroep Tuchtrechtspraak KNVB 010100
Adviseur advocatenmaatschap Wiersma Mendel Prakke Amsterdam 010997
C1997-220904 Hop bijbanenregister RotterdamW.E. 0434
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend rechter van de Kamer van Beroep van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart 1981
Vice-voorzitter Internationaal Juridisch Instituut 1976
Bestuurslid Foundation Custodia 1980
Vice-voorzitter Raad van Toezicht van het Institut Nťerlandais 1993
Voorzitter College van Beroep Nederlands Instituut van Psychologen 1989
Lid van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf 1993
Publicaties verscheidene publicaties op internationaal privaatrechtelijke en rechtsvergelijkend gebied
waaronder 'De beroepsvoetballer een rechtsvergelijkende schets' 1972
Internationaal Overeenkomstenrecht Preadvies Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht 1975
Procederen in Rijnvaartzaken 1989
Interregionaal Privaatrecht 1994
Onderscheidingen Ridder Nederlandsche Leeuw 1991
Gymnasium-A Haarlem 1953
Kandidaatsexamen Theologie UvA 1958, rechten UvA 1963
Advocaat Procureur Amsterdam 1963
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 170671
Rechter Amsterdam 11171
Raadsheer Hof Amsterdam 50776
Advocaat-generaal Hoge Raad 130279
Raadsheer Hoge Raad 280381
Vice-president Hoge Raad 10992
NU
Hoge Raad President 291199
NEVENFUNCTIES
Lid Vaste College van Beroep van de Remonstrantse Broederschap
Vice-president aan het Rijnvaarthof Kamer van Beroep van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart
Lid van de Adviescommissie Bijzondere Leerstoelen bij de Universiteit van Amsterdam
Voorzitter van de Collection Frits Lugt (Foundation Custodia)
Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van het Institut Nťerlandais 1993)
Beschermheer van Kuhls Fundatie 010400
C161003-150504 Hop bijbanenregister Hoge RaadW.P. VAN DER Drs
2045
NU
Alkmaar rechter 011202
NEVENFUNCTIES
Lid Algemene Bezwaar- en beroepscommissie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid 010100
Plaatsvervangend lid ledenraad NNvR Den Haag 010903
Lid landelijke werkgroep bestuursprocesrecht 011003
C170503 Hop bijbanenregister Alkmaar
C2002-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarE.1050 drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 290883?
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
C000305 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000305
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.C.H. de 0358
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Procureur Emmen
Rechter-plaatsvervanger Assen 40491
NU
Zwolle rechter 121200
NEVENFUNCTIES
Lid Kerkenraad Gereformeerde Kerk Emmen 010100
Bestuursvoorzitter Stichting Scherpenzeel Goor 010195
Voorzitter College van Beroep Hogeschool Drenthe Emmen 010193
Directeur Besloten Vennootschap Bosgors B.V. Emmen 010198
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZwolleE.E.0217
NLRM 80
Waarnemend griffier Raad van Beroep (s.v.) Amsterdam 10346
Plaatsvervanger griffier Raad van Beroep Amsterdam 271256
Substituut-griffier Hof Amsterdam 20457
Plv. voorzitter Raad van Beroep Haarlem 291258
Ondervoorzitter Raad van Beroep Amsterdam 120362F.K.A. de 0944
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2050
Adviseur bij de maatschap Hockjer Rueb & Doeleman Amsterdam
Commissariaten bij Greenfield Capital Management BV. te Utrecht betrekking hebben op een tweetal
buitenlandse fondsen (geen aandeelhouder) tevens onlangs benoemd tot Voorzitter
Als commissaris verbonden aan Ordev BV. te Den Bosch
Als directeur en enig aandeelhouder verbonden aan besloten pensioen vennootschap Adelco BV. te Leerdam
Lid Commissie bezwaar- beroepschriften alsmede van de ombudsmancommissie van de gemeente Leerdam
Hoofd Juridische Zaken en Algemeen Secretaris Gist Brocades te Delft
NU
Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 290587
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-040704 Hop bijbanenregister DordrechtH. de 0120
NLRM 87 88/89 90 91
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 250182


  HAAN

J.J.A. den 0730
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raad hoog. militair gerechtshof Den Haag 261082


  HAAN

J.L.A. de 0927
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Groningen 1959
Directie Stichting te Rotterdam 1961
Werkzaam bedrijfsleven 1969
Referendaris respectievelijk administrateur Ministerie van Justitie 160172
Waarnemend griffier Amsterdam 290372
Waarnemend griffier Den Haag 10373
Griffier Den Haag 60275
Griffier kantongerecht Den Haag, Delft, Leiden en Alphen aan de Rijn 60275
Griffier Raad van Beroep Den Haag 60275
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 260778
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 240582
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan de Rijn 141082
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 121284
Kantonrechter Leiden 240685
Kantonrechter-plaatsvervanger Alphen aan de Rijn 40987
Kantonrechter-plaatsvervanger Leiden 210390
NU
Den Haag Kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-000503 Hop bijbanenregister kantongerecht/rechtbank Den Haag


  HAAN Zie CAPPELLEN VAN WALSUM-DEN HAAN

M. den 0229 Mw.


  HAAN-BOERDIJK

M.J. de 0355 Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Instelling voor jeugdbijstandsverzorging en een zorgverzekeraar
Secretaris medezeggenschapsraad van De Regenboog te Tolbert
Lid stuurgroep regio NO van de Vereniging van Ouders van hoogbegaafde kinderen Pharos
Waarnemend griffier Zwolle
Rechter-plaatsvervanger Groningen 20793
Rechter Groningen 10994
NU
Rotterdam rechter 210999
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van de rechtspraak Zorgverzekering SRI 010187
C1997-220904 Hop bijbanenregister RotterdamP. de Mw.
NU
Den Haag rechter 150301
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C270503 Hop bijbanenregister Den HaagP.T.M. de 0251
NLRM 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 200695
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 60896
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 60896
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat Rotterdam kantoor De Haan & Slager Advocaten beŽdiging 1978
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 010102
lid Raad voor Rechtsbijstand ressort Den Haag
R.H. DEN
Den Bosch Raio
C100506 Hop bijbanenregister Den BoschV.J. DE
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 220103
NEVENFUNCTIES
Bedrijfsjurist Wegener N.V. Zwolle
C221003-010704 Hop bijbanenregister ZwolleM.J.


Memo ondertoezichtstelling
432 De mr. M.J. de Haan-Boerdijk-norm. Veroordeling Raad voor de Kinderbescherming in proceskosten nadat OTS is afgewezenA.G.J.J.0140
NLRM 80
Werkzaam bedrijfsleven 1960
Wetenschappelijk hoofd medewerker Vrije Universiteit Amsterdam 1967
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 110576
Rechter Idem 50877W.D.C. ter 0131
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Procureur Amsterdam en Groningen 1956
Werkzaam bedrijfsleven 10762
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 101268-GOG310503
Rechter Amsterdam 140870-GOG310503
Raadsheer Hof Amsterdam 131276-GOG310503
Vice-president Hof Amsterdam 301283-GOG310503
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENM.L.0541 Mw.W.L.1013
NLRM 71 80
Werkzaam bedrijfsleven 1937
Advocaat Procureur Den Haag 10152-300667
Werkzaam Rijks Universiteit Leiden. II. hoogleraar 300958
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 90568
Raadsheer Hoge Raad 91275-GOG221003
Hoogleraar oud-hoogleraar LeidenL. van
NLRM 80
Lid Ambtenarengerecht Amsterdam 40673
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 0176K.J.0568
NLRM 97 98
Raio Almelo 10496
NU
Almelo rechter 011000
NEVENFUNCTIES
Jurist-lid Medisch Ethische Toetsingscommissie MST 010301
Voorzitter Geschillencommissie Post, Telecom en Centrale Antenne Inrichtingen Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken Den Haag 
C1997-300504 Hop bijbanenregister AlmeloCh.F.0315
NLRM 71
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Assen 270443
Ambtenaar Openbaar Ministerie Assen 170846
Adjunct-secretaris tribunaal Assen 160946 tot 10648
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 181256A.W.A. de
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 250879-GOG310503
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 010102
C310503-120606 Betrokkene heeft geen opgave gedaan.
C1997-120606 Hop bijbanenregister Den Bosch
WAARSCHUWING 120606 J. Hop
Dit is een van de gevaarlijkste die in strijd met zijn ambtseed de bijbanenwetgeving blijft negeren.
Onbegrijpelijk dat de President van de rechtbank Den Bosch hem niet onverwijld vraagt ontslag te nemen.
C.M.E. de 000300 Mw.F.J.P.M. 0959 drs.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2069
Docent formeel belastingrecht aan de HEAO Arnhem
Auteur conflicten met de fiscus
Bewerker van de delen algemene wet inzake rijksbelastingen en belastingrechtspraak losbladige uitgave
Leidraad voor belastingstudie uitgegeven door Gouda Quint BV
Ambtenaar in tijdelijke dienst Hof te Arnhem 10686
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger Hof Arnhem 10689
Rechter Arnhem 120583
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 171095
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 281196-C220503
NU
Arnhem Hof raadsheer 240997
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 171297
NEVENFUNCTIES
Docent Federatie Belastingacademie 010695
Auteur diverse uitgaven Kluwer
Docent (diverse opleidingen) SSR 01-09-2004
C160704-120606 HopG.J. de 0353
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
C060904 INZAGE BIJBANENREGISTER GEWEIGERD!
Docent SSR
Raio Zutphen 11179
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 40785
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 70886
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 11294
Zwolle arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse
NU
Arnhem Ressortsparket Advocaat-generaal KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C2003 Lid begeleidingscommissie forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek "De Tender" in Deventer, onderdeel Oldenkotte Haas - G.J. de (Gerard) - juristleden van de Nederlandse Tafelronde 1990-1991Tafel Deventer - Officier van Justitie. Arr. Parket Zutphen
C21997-060904 Hop inzage geweigerd
Aandachtsvestiging
Project 389 Inzage in het openbaar bijbanenregister ressortsparket Arnhem is Hop geweigerd als praktijkvoorbeeld dat het OM bijbaantjes van hun ambtenaren verborgen wil houden.L.P. de 1162 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Procureur Advocatenkantoor Wijn en Stael Advocaten
Commissaris A. Agterberg BV
Commissaris Debri Beheer BV
Commissaris Dersimo Beheer BV Maassluis
Bestuurslid Stichting t.b.v. aandelen in Werkhoven's vloerenbedrijf
Commissaris Adviesbureau Atim Utrecht
Voorzitter Rechtspraakcommissie Agrotechnie
Raio Leeuwarden 10489
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10495
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10496
Code 389 Leeuwarden arrondissementsparket Officier van Justitie 010199-GOG010704
NU
Code 389 Zwolle rechter 011102
NEVENFUNCTIES
lid Commissie van Toezicht van de Penitentiaire inrichting 'de Blokhuispoort' Leeuwarden 010902
C1997-120606 Hop bijbanenregister ZwolleM.L. de 0532
NLRM 71 80 87 90 92 93
Raio Haarlem 10360
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 10760
Gerechtssecretaris 1e klasse Breda 10962
Als stagiaire werkzaam advocatenkantoor te Breda 10964
Gedetacheerd Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht Ministerie van Justitie 10766
Substituut-officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 41267
Verlof i.v.m. werkzaam Lid Openbaar Ministerie Aruba 171270
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Leeuwarden 11072
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 170175
Advocaat-generaal Hof Arnhem 220179
Officier van Justitie Hoofd arrondissementsparket Zwolle 211288
Officier van Justitie Hoofd arrondissementsparket Rotterdam 230491N.E.0938
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Vereniging voor Chr. voortgezet onderwijs te Zutphen (Baudariuscollege)
Inspecteur 's Rijksbelastingen 1966
Raadsheer Hof Arnhem 280580
NU
Arnhem Hof Vice-president 091299
NEVENFUNCTIES
Assessor II DB classis Arnhem/Nijmegen Gereformeerde Kerken Nederland Arnhem 010903
C1997-120606 HopN.P.M.1060
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Plv. voorzitter Raad van Bindend Advies voor de Bedrijfskolom Tex
Lid Raad van Toezicht Stichting Huize Noord Deurningen 300102-010103
NU
Almelo Rechter-plaatsvervanger 080291
NEVENFUNCTIES
Advocaat Almelo kantoor Kienhuis Plaggemars beŽdiging 1984 later advocaat Enschede
Bestuurder van de Tel-stichting te Ootmarsum
lid Raad van Toezicht Zorggroep St.Maarten Noord-Deuriningen 01-01-2005
C1997-120606 Hop bijbanenregister AlmeloS.P. de 0967
NLRM 97 98
Raio Rotterdam 10495
NU
Rotterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.W. mw. 0446
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 110690
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur Amstelveen kantoor Haasdijk Erdbrink beŽdiging 1978
Lid van de Monumentencommissie van de gemeente Haarlemmermeer Hoofddorp 171292 <
Voorzitter van de stichting Stg. Amsterdams Marionettentheater Komedie van Hout Amsterdam 010585
C2001-300804 Hop bijbanenregister HaarlemR.J.1046
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 150888-C270503 GOG
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat Gouda kantoor Nieuwe Veerstal 7 beŽdiging 1970
Secretaris Provinciale Commissie behandeling van bezwaren en geschillen kerkprovincie Zuid-Holland Nederlands Hervormde Kerk 010186
C1998-091204 Hop bijbanenregister  Den HaagJ.0728
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam in bedrijfsleven 10954
Werkzaam Algemeen Pensioenfonds, II. administrateur 31256
Ondervoorzitter Raad van Beroep . Den Haag 50171
Plv. voorzitter Raad van Beroep Utrecht 41073
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 41273
Plv. voorzitter Raad van Beroep Den Haag 150888
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 10792-GOG240503
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 010792
Den Haag Rechter-plaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtW.
NU Utrecht gerechtsauditeur
Lid bestuur Stichting Nalatie Production te Amsterdam
C221099 bijbanenregister UtrechtW.C.0664
NLRM 97 98 2085
Raio Alkmaar 10495
NU
Utrecht rechter 111199
C280904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtH.F.W. van dr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 260478M.F.H.M. van 1151
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 210693
NEVENFUNCTIES
Advocaat Zwolle kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbť beŽdiging 1977
C1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenJ.W.B.0516
NLRM 71 80
Werkzaam Ministerie van Handel Nijverheid en Scheepvaart 1942-1943
Werkzaam Ned. Beheersinstituut 1946
Werkzaam Ministerie van Justitie II. administrateur 1956
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 200761
Rechter Alkmaar 311074A.F.J.C.1115
NLRM 71 80
Werkzaam bedrijfsleven 1937
Diverse rechterlijke betrekkingen Ned. IndiŽ 1939
Werkzaam bedrijfsleven 1949-1965
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 240365
Arrondissementsofficier van Justitie Idem1072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Idem 80677J.J.0346 Mw.J.F.
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 080103
NU
Amsterdam Rechter
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur Amsterdam
C240503-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamH.J.0427
NLRM 87
Gerechtsauditeur Roermond 50785R.C.P.0549
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris deelredactie internationaal strafrecht Delict en Delinquent 010183-311200
Universitair hoofddocent aan de universiteit van Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 301281, C240503 GOG
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 250291
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 240492
Rechter Rotterdam 181292
NU
Amsterdam Hof raadsheer 070896
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 290896
NEVENFUNCTIES
Eindredacteur strafmetingsbulletin Trema Amsterdam 010199
Bestuurslid Stichting Studiecentrum voor Judaica en Hebraica dr L. Fuks Leeuwarden 010191
Bestuurslid Stichting Changes for All Amsterdam 011201
Lid van de 1e kamer commissie behandeling bezwaren Open Unversiteit Heerlen 010900
Bestuurslid Stichting Kamermuziek Amsterdam 010900
C1997-220904 Hop bijbanenregister RotterdamA. van 0657 Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 40990-C270503 GOG
Rechter Den Haag 161091-C270503 GOG
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 010102-C310503 GOG
Plv. voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 191291-C310503 GOG
NU
Amsterdam Hof Raadsheer 060302
NEVENFUNCTIES
docent SSR Zutphen 01-0201
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam

Haerkens, dhr. mr. A.H.M.
Arnhem ?
C27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmB. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 290463C.W.A. Baron van 0920
NLRM 80
Werkzaam in bedrijfsleven. II. rentmeester en juridisch adviseur te Brussel 1945
Substituut-officier van Justitie arrondissement Dordrecht 290672
Arrondissementsofficier van Justitie Idem 280773
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Zwolle 80479E.K.L.M.1045
NLRM 93 94 95 96 97 98 2101
Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West Rotterdam adj. directeur
Ministerie van Justitie, Raad voor de Kinderbescherming Middelburg Secretaris
College van Advies voor de JustitiŽle Kinderbescherming Middelburg
Lid van de Bezwaar en besliscommissie AWB van de provincie Zeeland
Lid van de provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening Zeeland
Voorzitter klachtencommissie van de Stichting Agogische Zorgcentra Zeeland
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger 170692
C090504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C290797-090504 Hop bijbanenregister MiddelburgJ.M. Mw
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 091202
NEVENFUNCTIES
Coordinator Compliance Offers tevens hoofd Concern Risk Management ABN AMRObank
C280503-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam Compliance Officer Nederlands Compliance Instituut 01-1003
Secretaris
Transparency International Nederland 01-0302-27-0104A.H.M.
NLRM 80
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 10578G.H.I.J.0452
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 140886
Kantonrechter Gouda 291092
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 240595
NU
Den Haag Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Arbiter geschillenregeling Rijnland 010102
Lid kamer van toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen Den Haag 010797
Lid Raad van Toezicht en Advies/Commissie van Toezicht Stichting Evangelische Hogeschool Amersfoort 010190
Voorzitter Geschillencommissie Reizen Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken 010193
C1997-270503 Hop bijbanenregister Den HaagS.C. Mw. Drs.
Advocaat Amsterdam GOG290804
Utrecht Rechter-plaatsvervanger
NU
Utrecht Rechter 15-0803
NEVENFUNCTIES
Lid Ouderraad Openbare Basisschool Joost van den Vondel Amersfoort 010203
C240503-280904 Hop bijbanenregister Utrecht
I.L.0348 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Algemene Ledenraad Vereniging NUTS OHRA BV
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 000187
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 190288
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 131289-C310503 GOG
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 240491
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht NUTS OHRA BV 150598
Lid arbitragecommissie Nationale Letselschadetelefoon 170999
Bestuurslid Stichting tot instandhouding van het museum van de kanselarij der Nederlandse Orden 261000
Lid klachtenpanel Remu NV Utrecht 160101
C1997-310503 Hop bijbanenregister rechtbank Den Bosch e.a.


J.G.F.A.0129
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Den Haag Raio 170957
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 170158
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Assen 170160
Verlof buiten bezwaar van 's Rijks schatkist, werkzaam substituut-officier van Justitie Nederlandse Antillen 130560
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 70164
Substituut-officier van Justitie arrondissement Rotterdam 21268
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam Idem 11072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Rotterdam 90474
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Middelburg 240178
Advocaat-generaal Hof Den Haag 160783
Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Den Bosch 201189-GOG010603
NEVENFUNCTIES
Vice-voorzitter van het bestuur van de Stichting tot instandhouding van het museum van de kanselarij der Nederlandse orden gevestigd in Paleis het Loo te ApeldoornL.D.0718
NLRM 80 87 88/89 90
Rechterlijk ambtenaar voormalig Ned. IndiŽ II. landrechter op Bali 0945
Werkzaam bedrijfsleven 1950
Werkzaam Ministerie van Justitie als referendaris 0566
Plaatsvervanger Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 250571
Ondervoorzitter Idem 180772I.M.J.0560 Mw.J.A.0356
NLRM 95 96 97 98 00 01 02 03
Docent basisopleiding Ned. Orde van Advocaten
Manager bij het Nederlands Meetinstrument te Dordrecht
Gerechtsauditeur Den Haag 11194
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 11194
Rechter Den Haag 150995
NU
College van Beroep voor het bedrijfsleven Raadsheer 021000
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 020502
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 130900
NEVENFUNCTIES
Docent SSR
C001296-310504 Hop bijbanenregister College van Beroep voor BedrijfslevenM.C.G.M. ten 0826
NLRM 87 88/89 90 94
Rechter-plaatsvervanger Almelo 60482
Rechter Zutphen 40383
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn, Deventer, Groenlo en Zutphen 120190
C240503 J. Hop GOG in bijbanenregistersW.H.M. van
NU
Almelo Rechter-plaatsvervanger 090499
NEVENFUNCTIES
Notaris notariskantoor Eibergen
Voorzitter bestuur Algemene Vereniging voor Gezondheidszorg Eibergen 100800
Voorzitter Rotaryclub Haaksbergen 010702
Lid Raad van Toezicht Stichting Uw Welzijn Eibergen 281101
C170503-300504 Hop bijbanenregister Almelo

M.A.J. Hagenaars
Lid-psychotherapeut CMT 368
BehandelcoŲrdinator – psychotherapeut psychotherapeutische dagbehandeling De Plataan/Symforagroep
Docent groepspsychotherapie consortium, a-opleiding (psychiaters in opleiding)
Docent groepspsychotherapie symforagroep A(psychiaters) en P (psychologen) -opleiding
Docent groepspsychotherapie GZ-psychologen opleiding Midden-NederlandB.0725
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 291182B.W.T.0148
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Dordrecht 10285
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 10285
Rechter Dordrecht 160586
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 161188
Kantonrechter Rotterdam 11089-280503 GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 290190-280503 GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 290190
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 290190
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 290190
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 170691
NU
Rotterdam Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie GGD Rotterdam 010195
Voorzitter beklagcommissie bij de Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting De IJssel te Krimpen aan de IJssel 010196
C1997-220904 Hop bijbanenregister RotterdamF. de 1118 Mw.M.L. Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
BeleidscoŲrdinator stafafdeling Constitutionele Zaken Wetgeving en Internationale Aangelegenheden
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie BIZA, Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving, CoŲrdinator
Bewerker van de Schuurman en Jordens Wettenreeks nr 76 Paspoortwet
Auteur praktijkdossier Algemene Wet bestuursrecht onderdeel mandaat en delegatie
Auteur handboek minderheden benoembaarheid vreemdelingen in de openbare dienst
Secretaris Vereniging voor Administratief recht
Bestuurslid Stichting Meander, regionaal instituut voor interculturele ontwikkeling een steunfunctie op het terrein van het minderhedenbeleid in e regio Rijn- en Bollenstreek
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010792
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000497-270503 Hop bijbanenregister Den HaagA.K.H.S.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 300143
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 110769

Drs. F.G.A.J. Hakvoort-Cammel
CMT 368
kinderarts-oncoloog te Rotterdam
staflid kindergeneeskunde, subafdeling haematologie-oncologie Erasmus MC Sophia, Rotterdam
lid Pijnteam Erasmus MC - Sophia
lid kerngroep van Taakgroep LATER (LAnge TERmijn effecten Kinderkanker) van de SKION (Stichting Kinderoncologie Nederland)
lid NODOcommissieT.H.1229
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 10883-GOG270403
Commissaris van de levensverzekeringsmaatschappij De Onderlinge van 1719 U.A. te Haarlem
Lid Vereniging Aegon te Den Haag
Lid Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing secties
Gevangeniswezen en Terbeschikkingstelling rechtspraak
Grafoloog
Voorzitter Ned. Orde van Grafologen
Consulent sollicitatietraining
Uitgever eigen werken op gebied van grafologie en genealogieJ.C.0658 Mw.
NLRM 88/89 90 91 93 94 95 96 92 97 98 2118
Raio Rotterdam 11086
Rechter-plaatsvervanger Breda 170892
Gerechtsauditeur Breda 11092
Rechter Breda l1093
NU
Dordrecht vice-president 160502
Den Bosch Hof Raadheer-plaatsvervanger 090103
NEVENFUNCTIES
Plv. voorzitter Klachtencommissie rechtbank Middelburg 030702
Voorzitter Stichting De Schakel 010102
C1997-020704 Hop bijbanenregister Den BoschW.A.M. VAN
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C2004 Belangenverstrengeling dienst V? Vorden
C2004-000305
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.J.M. VAN mw.
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 011002
Amsterdam Gerechtsauditeur 011002
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 040500
NU
Amsterdam Rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C310503-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.0354
NLRM 97 98 6412
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 240496
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 280803
NEVENFUNCTIES
Universitair docent Vrije UniversiteitAmsterdam
Bijzonder Hoogleraar oude katholieke kerkstructuren Universiteit/faculteit godgeleerdheid Utrecht 01-09-1997
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtG.W. van 0130
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Amsterdam 51059
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 50260
Gerechtssecretaris 1e klasse Utrecht 10363
Substituut-griffier Utrecht 71265
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 81166
Rechter Amsterdam 260468
Vice-president Leeuwarden 190777
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 270593
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 20793
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 20793
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 20793
CoŲrdinerend vice-president Leeuwarden 40894
NU
Leeuwarden CoŲrdinerend vice-president
Leeuwarden Kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek Kantonrechter-plaatsvervanger
Beetsterzwaag Kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen Kantonrechter-plaatsvervanger
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997 Hop bijbanenregister LeeuwardenA.B.J. van der 0555
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Ambtenaar Centrale Raad van Beroep 11086
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 190188
Sr. Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 010102-GOG310504
NU
Utrecht Centrale Raad van Beroep Raadsheer 011202
NEVENFUNCTIES
Redacteur Jurisprudentie bestuursrecht 010194
Medewerker uitspraken Sociale Zekerheid 010197
Medewerker AB-kort 010190
Medewerker NJB-rechtspraakkatern 010197
Redacteur Praktijkboek Sociale Verzekering 010192
C280503-310504 Hop bijbanenregister Centrale Raad van BeroepC. van der 0126
NLRM 80
Beroepsmilitair Koninklijke MarechausseeC.N. van der 1215
NLRM 71 80
Advocaat Procureur Helmond 1939
Juridisch ambtenaar prijsbeheersing Den Bosch en Maastricht
Tuchtrechter van de Prijzen Maastricht 1945
1e algemeen secretaris Ned. Beheersinstituut Amsterdam 1945
Referendaris Ned. Beheersinstituut Den Haag 1955
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 300159
Rechter Idem 110660
Raadsheer Hof Den Haag 30772G.0851
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Plaatsvervangend -Voorzitter Raad van Beroep Groningen 140483
Rechter-plaatsvervanger Groningen 10792
NEVENFUNCTIES
Advocaat Groningen kantoor Plas & Bossinade beŽdiging 1980G.P. van 1150
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 140386
Rechter Utrecht 170987
Kantonrechter Gouda 200295-C270503 GOG
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 240595
NU
Den Haag Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Lid College van beroep Centraal Bureau Fondsenwerving 010102
Voozritter Roei- en Zeilvereniging Gouda 010102
Lid Adviescommissie Voorwaarden en tarieven Nederlandse Vereniging van Makelaars 010102
Lid Commissie van Beroep Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond 010102
Lid Commissie van Toezicht P.I. De Geniepoort Alphen aan de Rijn 010102
C1997-270503 Hop bijbanenregister Den HaagJ.P.M. van der 0751
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Procureur Den Bosch kantoor Holla & Van Dooren beŽdiging 1975
Secretaris Raad van Toezicht Orde van Advocaten in het arrondissement Den Bosch
Enige functies en lidmaatschappen binnen commissie van de tennisvereniging Woburnpark te Vught 010192-010103
Lid van de Vereniging Milieurecht Advocaten (VMA)
Mediator NMI 010496-010103
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 190282
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 40294
NU
Den Bosch Vice-president 160502
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Beroep ingesteld door bevoegd gezag van de R.K. Stichting Hervion College Den Bosch 010299
Voorzitter grondkamer Eindhoven 010103
C040697-100506 Hop bijbanenregister Den BoschM.A. van der 0555 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter geschillencommissie politieke parts?? tot 011295
Lid Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken 010301-010401
Voorzitter klachtencommissie o.a. m.b.t. seksuele intimidatie Ministerie van Economische Zaken 010101-010102
Gerechtsauditeur college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10686
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 150888
Rechter Den Haag l1189
Plv. voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 191291
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010798
College van Beroep voor het bedrijfsleven Raadsheer 010798

Den Haag Hof Raadsheerplaatsvervanger 140104
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting rechtsbijstand Asiel Amsterdam 010401
C1997-310504 Hop bijbanenregister College van Beroep voor BedrijfslevenG.0341
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadadviseur Ministerie van Justitie
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 150383
Raadsheer Hof Den Haag 220584-GOG010603
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENJ.M.
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 17-0703
Wetenschappelijk Medewerker Stichting van de Arbeid
C220904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C220904-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
M.M.1152 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Referendaris Centrale Raad van Beroep 11282

NU
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 260684

C310504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEND.H. mw.
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 01-0604
Rotterdam Gerechtsauditeur 01-0604
C220904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENA.P.0856
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter CDA afdeling Albrandswaard
Voorzitter vereniging Prot. Chr. Basisonderwijs Rhoon
Lid Klachtencommissie Woningbouwvereniging Volksbelang te Rhoon
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 280891
NU
Dordrecht rechter 040294
NEVENFUNCTIES
President-commissaris Woningbouwvereniging Volksbelang Rhoon 010100
Penningmeester Stichting Fridtjof Nansen 12 (scouting) 010101
Ld Provinciale Kerkprovincie Zuid-Holland Commissie voor de behandeling van geschillen en bezawren der Nederlandse Hervormde Kerk 010300
Plv. lid Commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Zundert 260900
Secretaris Commissie van Toezicht Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten 010402
Voorzitter Commissie Installerende Bedrijven 010203
Voorzitter Stchting Geschillencommissies in Consumentenzaken 010203
Voorzitter Vereniging Weer Samen naar School Spijkenisse 011298-010503
C000797-250503 Hop bijbanenregister Dordrecht
president-commissaris Woningbouwvereniging Volksbelang Rhoon 010100
penningmeester Stichting Fridtjof Nansen 12 (scouting) 01012001
plv. lid commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Zundert 26-0900
Secretaris/lid Commissie van Toezicht Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten 01-0402
Voorzitter Commissie installerende bedrijven v/d St. geschillencommissies in consumentenzaken 01-0203
Voorzitter
Commissie Uitvaartwezen v/d St. geschillencommissies in Consumentenzaken 01-0603
Voorzitter
College Zuid-Holland voor de behandeling van bezw./geschillen van de PKN Zuid-Holland ingang 01-0504
Voorzitter
Vereniging "Weer Samen naar School" Spijkenisse e.o. Spijkenisse ingang 01-12-1998 eind 01-0503
lid
provinciale (kerkprovincie Zuid-Holland) commissie voor de behandeling van geschillen en bezwaren der Nederlandse Hervormde Kerk ingang 01-0300 eind 01-0504E.L.0808
NLRM 71
Advocaat Procureur Maastricht 0432
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Maastricht 0633
Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 80939
Substituut-officier van Justitie Den Haag 230912
Officier van Justitie Groningen 120656
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Groningen 10157F.H.M.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 260251M.J. Mw.
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 030702
NEVENFUNCTIES
Belastingadviseur Utrecht
C310503-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam Belastingadviseur Utrecht
geen nevenfuncties 25-0304C.F.W.A.
NLRM 01 02 03 03 5839
Docent beroepsopleiding Advocatuur Dordrecht 010195-311201
Docent Grotius Academie 010195-311201
Docent Erasmus Universiteit 010195-311201
Secretaris Vereniging Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en handel Dordrecht 010596-310502
NU
Middelburg Rechter-plaatsvervanger 010001
NEVENFUNCTIES
Redacteur Jurdisch Tijdschrift voor formeel belastingrecht 010101
C1997-090504 Hop bijbanenregister MiddelburgA.0546
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter bestuur SSR Zutphen 010500-311201
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit te Nijmegen 150171
Gerechtsauditeur Arnhem 10477
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 51277
Rechter Arnhem 40179
Raadsheer Hof Arnhem 281184
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 281184
Vice-president Hof Arnhem 30591
CoŲrdinerend vice-president Hof Arnhem 161194-GOG310503
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 240496
Benelux Gerechtshof Rechter-plaatsvervanger 180699
NU
Hoge Raad Raadsheer 200798
Benelux Gerechtshof Rechter-plaatsvervanger 010101
NEVENFUNCTIES
Lid Staatscommissie Internationaal Privaatrecht 010107
Voorzitter Redactie Tijdschrift voor civiel recht
Medewerker Nederlandse Juristenblad
Vice-voorzitter Scheidsgerecht Gezondheidszorg Utrecht 010100
Secretaris Penningmeester Nederlandse Juristenvereniging Den Haag 010601
Redacteur losbladige Burgerlijke Rechtsvordering
Lid onderwijs-visitatiecommissie Faculteiten Rechtsgeleerdheid 011002
Lid Raad van Toezicht de Gelderse Roos
Lid MDW-werkgroep (Markwerk?? deregulering en wetgevingskwaliteit) gerechtsdeurwaarders
Voorzitter Bestuur Dekenaat Arnhem
Voorzitter WODC begeleidingscommissie Versneld Regieus ??
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Docent VSO
Voorzitter Stichting RIAGG Arnhem
Penningmeester Thijmgenootschap
Penningmeester Pater de Grootfonds
Voorzitter van de commissie voor gebiedsaanwijzing Gelderland
Medewerker Ned. Jurisprudentie
Medewerker Vademecum Burgerlijk Procesrecht
C1997-020604 Hop bijbanenregister Hoge Raad
Memo deskundigenrapport 185.
196 De Hammerstein-norm. De Raad voor de Kinderbescherming is als de wettelijke tweedelijns landelijk onderzoeks- en adviesinstelling van de rechterlijke instanties en de overheid, niet gehouden is c.q. kan worden verplicht tot het daadwerkelijk (doen) uitvoeren dan wel begeleiden van door de rechter getroffen omgangsregelingen tussen ouders en hun kinderen
LidStaatscommissie voor Internationaal Privaatrecht Den Haag 010197
Voorzitter redactie Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 011093
Medewerker Nederlands Juristenblad 010191
Vice-voorzitter
Scheidsgerecht Gezondheidszorg Utrecht 010100
Secretaris-penningmeester
Nederlandse Juristenvereniging Den Haag 01-0601
Redacteur losbladige Burgerlijke Rechtsvordering 01012002
Rechter-plaatsvervanger
Benelux -Gerechtshof Brussel 18-06-1999
Lid Adviesraad
Jurispredentie Burgerlijk Procesrecht 01-1102
Voorzitter bestuur
Stichting Studiecentrum Rechtspleging Zutphen 01-0500 31-1201
Lid onderwijs-visitatiecommissie
Faculteiten rechtsgeleerdheid 01-1002 30-0404W.C.E. Mw. Hilversum 110843
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Universiteit Nijmegen
Bijzonder hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Staatsraad (199400)
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 270483-GOG310503
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 120786-GOG310503
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 230290-GOG310503
NU
20 Raad van State Staatsraad i.b.d.2000
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 120902
NEVENFUNCTIES
Lid van het Diocesane Bureau voor geschillen Bisdom Utrecht
Lid Raad van Toezicht Universiteit Utrecht 010197
Lid Raad van Advies mr Frans Perrickstichting 010102
Lid geschillencommissie Diocees Utrecht 010194
Jurylid G.J. Wiardaprijs Universiteit Utrecht 010102
Bestuurslid Soroptimisten Arnhem-Oost
C1997-010704 Hop
Bijzonderheden! 470 CDA informateur en Minister van Justitie mr. J.P.H. Donner (24) deed als staatsraad bij de Raad van State samen met mr. W.C.E. Hammerstein-Schoonderwoerd (28) en mr. J.R. Schaafsma, (39) Leden, in tegenwoordigheid van mr. A.J. Kuipers, ambtenaar van Staat een uitspraak als rechter terwijl hij helemaal geen rechter meer was!F.
NLRM 71 80 87 88/89 80 91 92 93 94 95 96 97
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 60965
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 80768
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 180272
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 200688
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 40491
Advocaat Groningen kantoor Trip & De Goede
Overleden 090797

P. Hanedoes
Lid-tandarts CMT 368
Voorzitter Sportraad Apeldoorn
Voorzitter RvC de Zorg Alliantie Apeldoorn
Voorzitter Academy of Dentistry International Europea Section
Vice-president Idem Internationaal
plv. lid Centrale Raad voor Strafrecht toepassing en Jeugd criminaliteitL.0734
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 20394-C310503 GOG
NU
Onbekend C310503
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur Arnhem beŽdiging 1981
Zelfstandig trainingsbureau voor vaardigheden voor juristen
Firmant projectmaatschappij centrum voor conflicthantering te Den Haag
Zelfstandig vestiging als MMI-Mediator
Buitendocent Universiteit Amsterdam
Voorzitter bestuursstichting Support Services te Bergen aan Zee
Lid stuurgroep van het Amsterdams Project voor conflicthantering
Lid kwaliteitscommissie van de Stichting Nederlandse Mediation Instituut
Lid Technische commissie Wedstrijdbridgeclub De Meyerij te Den Dungen
C050697-310503 HopW.K.F.0950
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Raad van Bestuur Arrondissenent Leeuwarden 010101-GOG160806
Raio Assen 150975
Gerechtsauditeur Assen 190681
Rechter-plaatsvervanger Assen 120881
Rechter Assen 260782
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 290385
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 290385
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 290385
Kantonrechter Leeuwarden 240685
Rechter-plaatsvervanger Assen 240685
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 171196
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 171186
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 171186
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 80487
Raadsheer Hof Leeuwarden 270593
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 70693
Kantonrechter Leeuwarden 31095
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 031095-GOG160806
NU
Leeuwarden CoŲrdinerend vice-president senior 010102
NEVENFUNCTIES
voorzitter Fries Juridisch Genootschap Leeuwarden 01-06-2006
C1997-160806 Hop bijbanenregister Leeuwarden
Aandachtsvestiging Bron: Netwerk TV 150806
De president van de rechtbank in Leeuwarden, W. Hangelbroek geeft toe dat mensen tegenwoordig minder snel geneigd zijn om het oordeel van de rechter respecteren. Volgens hem spelen emoties, ongeduld en gelijk willen hebben een belangrijke rol bij het rechtsgevoel van mensen, veel meer dan vroeger. Als een rechter iets beslist waar ze het niet mee eens zijn, dan vinden ze dat de uitspraak niet rechtvaardig is. Hangelbroek verwerpt wel het verwijt dat er afstand is tussen burger en rechtspraak. De meeste rechtzaken zijn openbaar, er is een uitgebreide website met veel informatie over rechtspraak en journalisten worden altijd te woord gestaan, stelt hij.
Reactie Hop forum Netwerk uitzending Geplaatst: 16 Aug 2006 02:07 Titel bericht: Lekenrechtspraak kan niet snel genoeg ingevoerd worden
Ik wijs op een uitspraak van Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag, en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer. Deze uitspraak van Wooldrik staat boven ieder bijbanenregister op mijn website. De enorme arrogantie van de rechterlijke macht jegens het gewone volk druipt van deze uitspraak af. Het is belangrijk om het gewone volk in te zetten in de rechtspraak omdat er dan veel meer kans is op rechtspraak op grond van de wet met waarheidsvinding en dat zal het aantal zaken in een klap terugdringen met als gevolg dat er veel minder zaken komen en de rechtspraak goedkoper wordt. Er zijn dan veel minder rechters nodig en dan kunnen we ook gelijk een einde maken aan de dubbelfuncties rechter/Officier van Justitie en de rechter/advocaat. De rechtspraak in Nederland is gebaseerd op liegen en bedriegen niet alleen om de oplossing steeds duurder te kunnen blijven verkopen maar ook om kritiek op de rechtspraak te onderdrukken. Helaas zijn ze bij het rechtersleger nog veel te stom om zelfs maar te begrijpen dat weerzinwekkende rechtspraak jegens burgers als een boemerangeffect op hun gelederen zal blijven inslaan. Af en toe doen we wat terug tegen kritiek vertelde de President van de Rechtbank Leeuwarden. Wat dat in de praktijk betekent kunt u lezen onder de H.P. van Griendsven-norm. Ik onderbouw mijn stelling ook met de H.P. van Griendsven-norm op de website www.burojeugdzorg.nl/300.htm Dank u wel Netwerk voor deze prima uitzending die mensen aanzet tot nadenken over de rechtspraak in Nederland. Dank u wel rechtbank Leeuwarden en gewone burgers voor uw openbaarheid in deze zaken. J. Hop, Auteur website Censuur in NederlandJ.C.1123
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Militair Gezag 1945
Werkzaam Ministerie van FinanciŽn 1945
Idem 's-Rijks belastingen, II. Hoofdinspecteur-titulair te Den Bosch 150968
Lid Tariefcommissie 90676
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 90676
Raadsheer Idem 140776
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Leeuwarden 80776
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 50285E.W.J.
NLRM 71 80 87
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 030163
NEVENFUNCTIES
Advocaat Amsterdam kantoor Houthoff Advocaten beŽdiging 1988P.H.L.1020
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Advocaat Procureur Eindhoven 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 90774
Kantonrechter Zevenbergen 230279
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom en Breda 210181R.0659
NLRM 87 88/89 90
Raio Den Haag 11184R.H. Prof.
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 171100
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar belastingrecht Katholieke Universiteit Brabant Tilburg
C310503-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam ingang 17-1100
Hoogleraar belastingrecht Katholieke Universiteit Brabant Tilburg
Annotator BNB 01-0100S.0373
NLRM 98
Raio Zwolle 10498L.
NLRM 71 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 111060
NEVENFUNCTIES
Advocaat Amsterdam kantoor Hardenberg & Heuzeveldt beŽdiging 1953R.K.0632
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Procureur Amsterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 110275
Kantonrechter Amsterdam 80282
NU
Amsterdam Kantonrechter
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur AmsterdamE.D.0357
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Raio Den Haag 11080
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10287
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 180388
Officier van Justitie Nederlandse Antillen 170792
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 190198
NU
Den Haag parket Officier van Justitie 97
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.E.D.0528
NLRM 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 100393-C130503 GOGI.A.C . van 0825 prof.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 201080
NU
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000897 Hop bijbanenregister kantongerecht BredaM.P. van1254 Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Breda 221194
NU
Opleiding negatief ontslagV.A.D.M. van 0618
NLRM 71 80 87 88/89 90
Waarnemend griffier kantongerecht Nijmegen 280144
Idem Den Bosch 131245
Substituut-griffier Den Bosch 21246
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 210350
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Den Bosch 50446-10857
Rechter Den Bosch 100251
Raadsheer Hof Den Bosch 220759
Vice-president Idem 180674
Lid Ambtenarengerecht Den Bosch 130772W.L.0351
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 02 03
Advocaat Deventer kantoor De Jonge, Peters & Leppink beŽdiging 1988
Lid Raad van Discipline NOvA
Redactielid periodiek arbeidsrecht
Medeauteur sociale Gids Kluwer
Mede auteur handboek Salarisadministratie SBI
Lid Adviesraad CD ROM arbeidsrecht
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 150688
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 50889
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger 010102
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-221003 Hop bijbanenregister ZutphenC.L. Baron van 1028
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Procureur Den Haag 1960
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 230770
Rechter Utrecht 50672
Vice-president Utrecht 71179
President Utrecht 70383
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 71189-GOG280904E.P.M. ter 0150
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 100985-C240503 GOG
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 010102-GOG041104
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-240503 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.M. van den 0136
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Leraar Mavo respectievelijk te Elst en Velp
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Arnhem 10177
Verkeersschout arrondissementsparket Roermond 141279
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 301281
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 100184 Ontslag 010198
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.

T.R. Harkema
commercieel directeur uitgeversmaatschappij Kok ten Have
Lid Raad voor de Journalistiek niet-journalist
C230106, bijgewerkt n.a.v. klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's WeekbladH.H.J.1043
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 71190
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10592
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10593
NU
Rotterdam parket
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van een Stichting die als doel heeft de huisvesting van bejaarden te bevorderen
Waarnemend voorzitter van Huurcommissie ressort Rotterdam
Voor eigen rekening verhuren van onroerende goederen
Penningmeester van een VvE van recreatiewoningen
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.R.H.C. VAN
2199
Voorzitter Verenging Vroeg Op Toch? Amsterdam 010102-011003
Voorzitter Commissie bezwaar- en beroepschriften van het stadsdeel Oud-West Amsterdam 010102
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 011099
NU
Amsterdam rechter 011099
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Anumadutchi Percussion Den Haag
C240503-110105 Hop bijbanenregister AmsterdamJ. mw.
6705
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 010904
C300804-110904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
bijbanenregister HaarlemJ.0932
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 91190
Bezoldigd Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 11093
Raadsheer Hof Den Haag 251095-GOG310503
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-310503 GOG Hop bijbanenregister Hof ArnhemH.0148
NLRM 88/89 90 91 92 93 95 96 97 98 2209
Voorzitter Bestuur Stichting Vrienden van de Meerpaal Rotterdam
Voorzitter Bestuur Protestants-Christelijke Stichting Internaten Dordrecht-Capelle (STIDOCA) Dordrecht
Voorzitter Bestuur Vereniging voor Protestants-Christelijk Ligplaats- en basisonderwijs (Het Zwanejong) Dordrecht
Bestuurslid Stichting Protestants-Christelijk Internaat voor Schippers kinderen te Dordrecht
Bestuurslid Vereniging Protestants-Christelijk ligplaats- en basisonderwijs te Dordrecht
Lid Commissie van Beroep in district Zuid 1 van de KNVB te Breda
Voorzitter bestuur Vereniging van Huiseigenaren Burg. Beelaertspark te Dordrecht
Lid ledenraad van ?
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 150481
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 150488
Rechter Rotterdam 100890-GOG280503
NU
Den Bosch Hof Vice-president 010903
NEVENFUNCTIES
vice-voorzitter Stichting Meander Utrecht 010204
Secretaris/Penningmeester Bestuur CoŲperatie Ontwikkeling Leerpark u.a. Dordrecht 260603
Secretaris Bestuur Centrale Stichting van Internaten voor Schippers- en kermisjeugd (CENSIS) Barendrecht 010101
Voorzitter Bestuur Nederlandse Vereniging van Internaatsbesturen Schippersjeugd (NEVIS) Barendrecht 010101
Voorzitter Centrale Kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente van Dubbeldam Dordrecht 010100
Lid College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde gemeente van Dubbeldam Dordrecht 010100
Ouderling-kerkvoogd Nederlands Hervormde wijkgemeente 1 van Dubbeldam Dordrecht 010100
Voorzitter Bestuur Stichting Steunfonds voor de Telefonische Hulpdienst Dordrecht 120499
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Regionaal Opleidingscentrum Zuid-Holland Zuid "Da Vinci College" Dordrecht 010198
Voorzitter Bestuur Stichting Het Schipperskind Dordrecht 010996
C1997-100105 Hop bijbanenregister Den BoschH.W. van 0139
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid begeleidingscommissie poliklinisch Oldenkotte
Advocaat Procureur Den Haag
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 221287-GOG060404
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120190-GOG060404
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120190-GOG060404
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120190-GOG060404
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120190-GOG060404
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 60292-GOG060404
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893-GOG060404
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993-GOG060404
NU
Zutphen Rechter 301188
NEVENFUNCTIES
Lid begeleidingscommissie polikliniek de Tender Deventer
Lid gebruikersraad ARC/SAS
Bestuurslid Vereniging Vrienden van Brummen 010101
Voorzitter Oudheidkundige Vereniging "De Marke" 010101
Penningmeester Monumenteigenaren Gemeente Brummen 010101
C1997-030704 Hop bijbanenregister ZutphenA.C. 't
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rotterdam 11066
Gerechtssecretaris 1e klasse Rotterdam 10267
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 10269
Rechter-plaatsvervanger Breda 90475
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 170286-C010603 GOG
NU
Onbekend C010603
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, oud-hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden Juridische Faculteit, Straf- en strafprocesrecht
Lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen te Amsterdam
Geassocieerd Lid van de Pauselijke Academie van Wetenschappen 'Academica Tiberina' Rome-Vaticaanstad
Lid van verdienste van de Academie van Kunsten, Letteren.
Wetenschappen en Cultuur 'Academia de i 500' te Rome
erelid van de Academische Senaat van de Internationale Medici-Academie van Wetenschappen
'Academia Internazionale Medicea' te Florence
Lid van de Selectiecommissie geesteswetenschappen programma Academieonderzoekers van de
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen te Amsterdam
Adviseur van de commissie tot hervorming van de wetboeken van strafrecht en strafvordering van de
Republiek ArmeniŽ, vervuld te Leiden
Research fellow bij Centrum Voor Grondslagenonderzoek van het Recht Katholieke Universiteit Leuven
Lid van de besloten Vereniging voor de vergelijkende studie van het Recht van BelgiŽ en Nederland
Lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
Lid van de (besloten) Historische Kring te Leiden
Annotator strafrecht en strafprocesrecht van de Nederlandse Jurisprudentie te Leiden
Lid van de redactie van Delict en Delinquent, Tijdschrift voor strafrecht te Leiden
Lid van de redactie van de Cahierreeks 'Het Nederlands recht in perspectief' Ars Aequi te Leiden
Lid van de redactieraad van 'Karakters'. Tijdschrift over Literatuur en recht te Leiden
Nederlands correspondent van het Italiaanse blad 'Massoneria Oggi' te Leiden
Lid van de jury voor de 'Publicatieprijs SMP' van de Stichting Maatschappij en Politie
Vice-voorzitter van het college van beroep voor de examens (RUL) te Leiden
Lid van het Comitť van Aanbeveling van de Stichting Juriste en Werk te Leiden
Lid van de Adviesraad van de Stichting Vrijwillig Leven'
C1997-010603 GOG Hop bijbanenregister Hof Den HaagD.0742
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 150158-300964
Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 300964
Werkzaam bedrijfsleven Amsterdam 10971
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 10377
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Rotterdam 250278
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse Rotterdam 290185F.M.A. 't
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 14-0104
NEVENFUNCTIES
Directeur juridische zaken & compliance SNS Reaal Groep N.V. Utrecht
Lid redactieraad bankjuridische reeks Instituut NIBE-SVV 01012003
Gastdocent Katholieke Universiteit Nijmegen 01012001
Docent Academie voor toegepaste Rechtswetenschappen 01012001
Docent Grotius Specialisten Opleiding Effectenrecht 01012001
Vaste medewerker Tijdschrift voor Compliance
Redacteur Tijdschrift voor effectenrecht 010199
C160704-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmJ.C. 't 0440 Mw.
NLRM 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg, Zierikzee 220284M. ter 0752 Mw.
Den Haag parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.M.P. van 0640
NLRM 94 95 96 97 98
Ministerie van Justitie, Directoraat-generaal Rechtspleging Dir. Ontwikkeling, Rechtspleging Plaatsvervangend Hoofd
Ministerie van Justitie, Directoraat-generaal Wetgeving rechtshandhaving en
Rechtspleging Directie Rechtspleging Ambtenaar
Ministerie van Justitie Secretaris hoorcommissie bezwaarschriften
Lid Adviescommissie Awb Ministerie van Justitie
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 260593
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Forsa Amsterdam 010102
C1997-160806 Hop bijbanenregister Den HaagJ.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 281245H.R.
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C2004 Verzekering sterpolis Arnhem contactpersoon collectieve verzekering sterpolis
C2004 Sorteerder tijdens kerstdrukte PTT
C2004-000305
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.G.W.J. 0756
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2233
Directeur/adviseur Dienst Prisma Amersfoort 010900-311202
Docent introductie in de rechterlijke organisatie SSR Zutphen 010102-010103
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 11087
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 10391
Plv. voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 170691
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 250592
Rechter Haarlem 10792
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 60593
NU
Alkmaar Vice-president 010103
NEVENFUNCTIES
Docent optreden ter terechtzitting bij het St. OSR Utrecht 011099
Voorzitter College van Beroep voor de examens, Kamer Haarlem Hogeschool Holland 010303 later Hogeschool InHolland Diemen 010905
C100801-160806 Hop bijbanenregister AlkmaarI.1246 Mw.A.E.
NLRM 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker vakgroep strafrecht en criminologie Rijksuniversiteit Groningen
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Deelredactielid van Delict en Delinquent
Hof Leeuwarden Raadsheer-plaatsvervanger 091293-GOG041204
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 010289-GOG041204
NU
Arnhem Hof Raadsheer 010204
NEVENFUNCTIES
Universitair hoofddocent Straf en strafprocesrecht Vakgroep Strafrecht en Criminologie Faculteit der Rechtsgeleerdheid RU Groningen
Lid Raad van Commissarissen van de Bouwstichting De Wierden Winsum
C1997-041204 HopB. den
NU
Raio Rotterdam 280503-GOG280503
NU
Rotterdam parket Persofficier
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

Drs. J.W. Harting
Lid-apotheker CMT 368
Hoofd Klinische farmacie Isala klinieken
Mede-eigenaar openbare apotheken in Goes

J. Harting- Oostinga
Lid-apotheker CMT 368
Ziekenhuis apotheker ZGT locatie HengeloT.A.C. van 0749 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter beroepscommissie Stichting Z daklozenkrant
Cherag Soefi beweging regelmatig houden van lezingen bij levensbeschouwelijke beweging
Voorzitter Bezwarenadviescommissie arrondissement Amsterdam
Vrijwilliger Dierenbescherming
Voorzitter beroepscommissie Aidsfonds
Bestuurslid Stichting Z (daklozenkrant)
Voorzitter klankbordgroep van betrokkenen bij gehandicapten met niet aangeboren hersenletsel
Raio Dordrecht 10178
Gerechtsauditeur Dordrecht 50484
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 50484
Rechter Dordrecht 220385
Plv. voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 70489
Raadsheer Hof Amsterdam 130391
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 100393-GOG240503
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 201295-GOG280503
NU
Amsterdam Hof CoŲrdinerend vice-president 010102
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 010792
C050205 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-050205 Hop bijbanenregister RotterdamJ.E.0355
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam
Raio Amsterdam 11184
Gerechtsauditeur Amsterdam 11187
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 11187
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 10389
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 10390
Officier van Justitie Aruba 10693
NU
Haarlem parket
C220305 INZAGE OPENBAAR BIJBANENREGISTER PARKET HAARLEM WORDT GEWEIGERD!
385 Arrondissementsparket Haarlem WEIGERT inzage van het openbaar bijbanenregister om de bijbaantjes van de Officieren van Justitie in Haarlem voor burgers verborgen te houden
Memo OVJ Hartjes
Persofficier van justitie Ed Hartjes weigert de naam de noemen van de Officier wiens computer thuis werd gestolen.
Memo OVJ's Bot en Hartjes/wie heeft voor mij de andere namen van rechterlijke ambtenaren gelinkt aan deze zaak.
301184 De Zaanse Paskamermoord. Advocaat Mr. Doedens: "Het is een schrikbarende ontwikkeling dat iemand op allerlei wankele verhalen kan worden veroordeeld
Volgens officier van justitie T. Bot heeft Van Zaane, nadat hij op de dag van de moord had paardgereden, in staat van seksuele opwinding geprobeerd een sadomasochistisch spel te spelen, met fatale gevolgen. Bot eist acht jaar. 190387 veroordeelt de rechtbank in Haarlem Van Zaane tot twaalf jaar celstraf wegens doodslag, vier jaar meer dan was geŽist. Nieuwe raadsman Doedens. Getuige-deskundigen bevestigen dat de hasjhond onmogelijk ook geschikt is om een bepaalde menselijke lucht uit andere geuren te herkennen. Bovendien was het materiaal, repen gordijnstof en de zakdoek, te oud, ondeugdelijk bewaard en bebloed. Van Zaane wordt in februari 1988 vrijgesproken.
299 De J.E. Hartjes-OvJnorm.
Reiziger met vals paspoort worden niet niet vervolgd! Fraudeurs worden meteen teruggestuurd naar het land van herkomst, omdat Justitie in Haarlem de kosten niet vindt opwegen tegen het effect van straffen. Op paspoortfraude staat een gevangenisstraf van vier jaar. De Haarlemse officier van Justitie Ed Hartjes zegt dat het vervolgen geen zin. Directeur Michel Oude Veldhuis van het Nationaal Bureau Documenten het expertisecentrum van de Marechaussee. Als je terrorisme, criminaliteit en documentfraude wilt bestrijden moet je vervolgen. Hij signaleert dat het aantal reizigers met valse documenten toeneemt. Volgens de directeur zijn de falsificaties in gebruik van alle sectoren van criminaliteit. In mijn beleving heeft documenthandel ook altijd met criminaliteit te maken. Daarom moet het ook aangepakt worden.

A.S.0145 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 00 01 02 03
Lid van de Commission on European Contract Law (Commissie-Lando)
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
Redacteur Weekblad Privaatrecht Notariaat en Registratie in PNR
Redacteur MonografieŽn Nieuw B.W.
Redacteur Tijdschrift Rechterlijke Macht Trema
Redacteur Rechtsvergelijkende en Rechtshistorische Cahiers (Ars Aequi)
Lid Adviesraad Asser-serie
Lid Advisory Board European Review of Private Law
Contributing editor to the Tulane Law Review
Lid redactieraad tijdschrift Recht en literatuur
Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Burgerlijk Recht
Bestuurslid Stichting Pietro Antonio Locatelli
Hoogleraar Rijksuniversiteit Utrecht privaatrecht in het bijzonder burgerlijk recht
Buitenlands Lid van The American Law Institute
Membre associť van de Acadťmie internationale de droit comparť
Wetenschappelijk medewerker Universiteit Amsterdam 1968
Ministerie van Justitie 1974
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 160282-GOG310503
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 280786
Waarnemend advocaat-generaal Hoge Raad 10986
Advocaat-generaal Hoge Raad 110288
NU
Hoge Raad Procureur-generaal 031100
NEVENFUNCTIES
Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen sectie Rechtsgeleerdheid lid bij afdeling Letterkunde en van het dagelijks bestuur van de Academie te Amsterdam
Lid van de Conseil de Directorat van het Instituut pour l'Unification du Droit Privť ( Unidroit) te Rouen
Lid Steering Committee van de Study group on a European Civil Code
Lid Commissie van Beroep Dutch Securities Institute 010199
Bestuurslid Stichting Vrienden van het Nederlandse Instituut te Rome
Lid verschillende commissies Study Group on a Civil Code
Voorzitter Cultureel Genootschap De Muiderkring
Lid verschillende redacties tijdschriften en boekenseries op rechtswetenschappelijk gebied!
Voorzitter Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit KNAW 010103
Bestuurslid later voorzitter Stichting uitgave Corpus Iuris in de Nederlandse Taal 010189
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.
Lid
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 01-09-1985
Lid
Conseil De Direction van het Institut pour l' Unification du Droit Prive (UNIDROIT) Rome 010184
Voorzitter commissie van beroep
Dutch Securities Institute 010199
Bestuurslid
Stichting Vrienden van het Nederlands Instituut Rome 010181
Lid (van verschillende commissies)
Study Group on a European Civil Code 010198
Voorzitter
Cultureel genootschap De Muiderkring 01012002
Lid verschillende redacties
Tijdschriften en boekenseries op rechtswetenschappelijk gebied 010180
Voorzitter
Landelijk orgaan Wetenschappelijke Integriteit (KNAW) 01012003
Voorzitter
Stichting uitgave Corpus Iuris in de Ned. taal 010189T.0966 prof.
NLRM 97 98
Hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden burgerlijk recht
NU
Amsterdam Raadsheer-plaatsvervanger 100197
Den Bosch Raadsheer-plaatsvervanger 010102
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-310503 Hop bijbanenregister Hof Amsterdam
Hoogleraar privaatrecht Universiteit Maastricht
Lid Commissie van Toezicht BKR 01-0104
Lid Beroepscommissie W.T.Z. Zeist 01-0103
Hoofdredacteur Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade 01-0101
Lid Commissie van Bijstand Vereniging voor Letselschadeadvocaten 01-0101
Annotator Ars Aequi 01-01-1999
Lid Redactieraad Tijdschrift voor Privaatrecht 01-01-1999
Lid redactie Boom Basics 01-01-1999
Lid Raad van Advies NIK (dursusorganisatie) 01-01-1999
Adviseur Dirkzwager c.s. Arnhem en Nijmegen 01-01-1996
Medewerker Losbladig Handboek Personenschade 01-01-1995
Adviseur Andriessen & Geurst Expertises Den Bosch en Rotterdam 01-01-1995
Medewerker Losbladige Verbintenissenrecht 01-01-1994
Medewerker Losbladige Juridisch Zakboek 01-01-1992
Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 01-01-1991A.1033
NLRM 96 97 98
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 021095
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-140904 Hop bijbanenregister AmsterdamA.A. den 0147
NLRM 97 98
Directeur Houdstermij Esesem BV Breda
Lid Gilde Financiele Adviseurs Kon. Ned. Hockeybond Breda
Penningmeester Noord-Brabantse Golfclub Toxandria Molenschot
Directeur Hortagenda BV Breda
Belastingadviseur
Penningmeester Stichting Onderwijs centrum Baronie van Breda College Breda 010194
Rechter-plaatsvervanger Breda 181297
NU
Breda rechter 060499
NEVENFUNCTIES
Directeur Beladora BV Breda 100590
Voorzitter bestuur Stichting Admnistratiekantoor Sportpark Ginneken Breda 290585
Penningmeester Vereniging Stadsocieteit De Gouden Cirkel Breda 190196
Secretaris algemeen bestuur Stichting ROC Breda Baronie College Breda 010896
Secretaris Stichting 150x Vincent Breda 080802
lid redactieraad INA Reed Business Information Doetinchem
bestuurslid Stichting tot Steun aan het Baroniecollege Breda
C1997-300804 Hop bijbanenregister BredaD.J.J. den 0632
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 10765
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 200688-C310503 GOG
Rechter-plaatsvervanger Breda 160781-C310503 GOG
Raadsheer Hof Arnhem 050789-C310503 GOG
Voorzitter Adviescommissie ingevolgde de Algemene Wet Bestuursrecht gemeente Hengelo (Gld.), Hummelo en Keppel Steenderen en Wehl
Voorzitter Commissie Beroep vereniging Arabisch Volbloedpaarden Stamboek in NL gevestigd te Utrecht

 


F. of F.J. Mw.
NLRM
NU
Raio Rotterdam
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 011002
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 090600
Rotterdam gerechtsauditeur 011002
NU
Rotterdam Rechter 011003
C220904GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1998-220904 Hop bijbanenregister RotterdamH. den 271242
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid directie Groote SociŽteit te Arnhem
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 251182
NEVENFUNCTIES
Notaris en directeur eigen praktijkvennotschap Arnhem
Bestuurslid Arnhems Juridisch Genootschap
Docent Beroepsopleiding Notariaat Nijmegen
Bestuurslid Gelderse Stichting tot Beheer- en Bewindvoering van Meerderjarigen Arnhem 010798
C160704-040904 HopH.I. den 0762 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio Middelburg 10493
Gerechtsauditeur Middelburg 150696
Substituut officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 181297
Rechter-plaatsvervanger Middelburg 050203 GOG
NU
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.W.H.B. den
NU
Den Bosch Hof Raadsheer 300102
NEVENFUNCTIES
plv. voorzitter diverse Commissies van Beroep Stichting Geschillencommissies Onderwijs Woerden
voorzitter College van Beroep voor de examens Haagse hogeschool Den Haag
voorzitter Stichting Symbiosis
clubscheidsrechter SCHC
C000705 Hop bijbanenregister Den BoschJ.D. Mw.
Universitair docent vakgroep Strafrecht en Criminologie Rijksuniversiteit Groningen 010101-010902
NU
Assen rechter 011000
Arnhem Raadsheer-plaatsvervanger 261103
C221003-150504 Hop bijbanenregister Assen
Medewerker Delikt en Delinkwent (voorzitter deelredactie rechtspraak EVRM) Delikt en Delinkwent is een tijdschrift waarin strafrechtelijke onderwerpen worden besproken
C010197-150505 Hop bijbanenregister AssenR.C.0348 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Raio Haarlem 41174
Substituut-officier van Justitie arrondissement Haarlem 90281
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Haarlem 300382
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 150483
Advocaat-generaal Hof Arnhem 70490W.H.B. den 0151
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2292
Gerechtsauditeur Hoge Raad 180286
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 40491
NU
Utrecht rechter 091293-GOG280904
Den Bosch Hof RaadsheerM.A.M.0622 Mw.E.0346 Mw.
NLRM 88/89 90
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 150488E. Mw.
C0200604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
NU
Hoge Raad Griffier 230102
NEVENFUNCTIES
Lid dagelijks bestuur van Rechtspraak.nl Raad voor de rechtspraak Den Haag 011004
Bestuurslid Stichting Exploitatie "Pulchri Studio" Den Haag 021205
C010603-160806 Hop bijbanenregister Hoge RaadC.J. 0748 Mw
C300804 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Elisabeth-van Wijkerslooth Oegstgeest
Lid Raad van Toezicht Stichting Elisabeth-van Wijkerslooth Oegstgeest
Lid Commissie Aantrekken leden Rechterlijke Macht Den Haag
lid bestuur van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden Oegstgeest
Haarlem Kantonrechter C250503 GOG
NU
Haarlem CoŲrdinerend vice-president 010102
C010704-160806 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C100801-160806 Hop bijbanenregister Haarlem

 


E.0849 Mw.F.A.0351
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Amsterdam 290877
Gerechtsauditeur Amsterdam 60783
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 200983
Rechter Amsterdam 111084
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 240685-GOG240503
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10592
Rechter Amsterdam 10795
NU
Amsterdam Vice-president 200498
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 021199
Amsterdam Hof Raadsheer 150803
NEVENFUNCTIES
Commissaris Vereniging tot oprichting en instandhouding van het Protestants Weduwen en Wezenfonds te Amsterdam 010197
C1997-140904 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.F. 0813
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Assen 100140
Ambtenaar Openbaar Ministerie Assen 60841
Idem Den Bosch 170443
Idem Groningen 40544
Voorzitter kamer Tribunaal Assen 280646-010148
Substituut-officier van Justitie Amsterdam 230248
Officier van Justitie arrondissement Amsterdam 181256
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Amsterdam 300162H.0539 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bureau kinderrechter te Amsterdam medio 1964
Advocaat Procureur Amsterdam medio 1966
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 231072
Rechter Amsterdam 110275
Vice-president Amsterdam 71281
NU
Amsterdam Vice-president
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Vrienden van de Werkschuit
Bestuurslid Raad van Advies Nieuwe Kerk AmsterdamH.P.E.
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 240402
NU
Amsterdam Rechter
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid oud-Okeanos Oud-leden Vereniging Roeivereniging Studenten aan de VU Amsterdam 010102
C240503-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamR.C.D.E.1142
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kaderlid Centrale en Hogere Ambtenaren Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven, Instellingen
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 020191
NEVENFUNCTIES
Lid Octrooiraad
Lid commissie advisering bezwaarschriften Personeelsleden Economische Zaken 010294
Voorzitter vereniging Middelbaar en Hogere Ambtenaren Bureau voor de IndustriŽle Eigendom 010390
Secretaris Sectie Economische Zaken CMHF 010187
C1997-270503 Hop bijbanenregister Den HaagG.1004
NLRM 71
Advocaat Procureur Leeuwarden en Apeldoorn 1935-1941
Toegevoegd Inspecteur Prijsbeheersing Den Haag 1941
Tuchtrechter van de Prijzen te Den Haag 1945 tot 10551
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 40750
Kantonrechter Den Haag 210153A.J.P. de1116
NLRM 71
Werkzaam bedrijfsleven 1941
Plaatsvervanger officier commissaris respectievelijk secretaris krijgsraad W. Engeland 1945
Griffier gerecht in eerste aanleg CuraÁao 10148
Substituut-officier van Justitie parket in eerste aanleg CuraÁao 1950
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 151055 tot 151057
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 250856 tot 70961
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 180662
Rechter Haarlem 200563W.G. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat R'dam kantoor Trenitť Van Doorne beŽdiging 1971
Voorzitter van het bestuur van Trenitť Van Doorne
Deputy Secretary General (Europa North) van de International Bar Association
Co-Council Member van de International Bar Association voor de IBA Biennial Conference 2000 Amsterdam
Lid van de Stuurgroep ZM 2000
Commissaris van N.V. afvalverwerking Rijnmond
Commissaris van Rotterdam afvalverwerking N.V.
Lid van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Ahoy
Lid van de begeleidingscommissie van het Centrum voor Onderhandelingsanalyse 'DIAPRAGMA'
Lid commissie aantrekken leden rechterlijke macht
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 250779-GOG220904
Voorzitter Vereniging van particuliere Beveiligingsorganisaties 010102
432 Arbiter stichting "Nederlands Arbitrage Instituut" Rotterdam
Lid, later voorzitter van de Raad van Toezicht van het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam
Voorzitter van de Raad van Beheer Stichting Hogeschoolfonds 1920
Lid klankbordgroep kernteam PVRO
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht
Lid Raad van Commissarisdsen van Holding AVR-bedrijven NV Rotterdam 010102
Commissaris van de Stichting Woningbedrijf Rotterdam
Lid Raad van Commissarissen van Bekkenist Emmens & De Heij Utrecht 010102
Board Directors Lex Mundi
Voorzitter Raad van Commissarissen Schroder European Property Fund NV Amsterdam 010102
Lid Raad van Commissarissen van Ahoy Rotterdam NV
Voorzitter Stichtng Kunsthal Rotterdam
Voorzitter Raad voor Interim ManagementB.C. van 0950 Mw.J.A. van 1227
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 94 95 96 98
Werkzaam Ministerie van Buitenlandse Zaken 190159
Werkzaam Ministerie van Justitie, II. referendaris 11062
Griffier Raad van Beroep Rotterdam 151165
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 290867
Rechter Rotterdam 280769
Vice-president Haarlem 100178
Raadsheer Hof Den Haag 260485
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 260485-010197
Vice-president gerechtshof Den Haag 110989
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 10191
Ontslag 010197
NU
250503 GOG
NEVENFUNCTIES
Den Haag Gepensioneerd vice-president Gerechtshof Den Haag
Honorair Lid van het 'Literarisch Dispuutgezelschap' te Amsterdam
Erelid Genootschap Door tijd en Vlijt Den Haag
Bestuurslid van de Stichting 'Nederig en Menschlievend' te Rotterdam
Bestuurslid van de Stichting 'Esse Non Videri'
Lid van de Raad van Advies van de Stichting 'Elise Mathildefonds' te Rotterdam/Utrecht
Lid van het C.I.O. (Contact In Overheidszaken), plenair, als vertegenwoordiger van de Oud-katholiek Kerk van NL
Lid van de 'Bisschoppelijke Commissie van het Kerkrecht' en plaatsvervangend Lid van het 'College van Advies' inzake Kerkelijke Rechtsaangelegenheden, beide voor de Oud-katholieke Kerk van Nederland
Vice-voorzitter van de 'Vereniging tot behoud van het Lingelandschap', Neder-Betuwe
Voorzitter van de Stichting 'Steunfonds Jeugdbescherming Rotterdam en omgeving'
C1997-250503 Hop bijbanenregister Den HaagJ.C. van 0718
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat Procureur Zwolle en Gouda0443
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 210965
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 300366
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 210573
Raadsheer Idem 10474
Raadsheer-plaatsvervanger Den Bosch 220486J.F. van1108 Mw.
NLRM 71
Werkzaam Vereniging Pro Juventute Gooiland
Advocate Amsterdam
Assistente Kinderrechter Den Haag0940
Ambtenaar van de Kinderwetten Amsterdam 0641
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 310148
Rechter Idem 50652P.H.L. van 0242 Mw.
NLRM 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 280685W.C.0413
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Alkmaar 11037
Advocaat Procureur 30 maart 1938
Adjunct-secretaris Commissie ex art. 12 Wet Ondernemersovereenkomsten 10839
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening 10441.
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 290943
Rechter Idem 180646
Vice-president Idem 100857
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad, Den Bosch, Arnhem en Den Haag 200367W.F.C. van 0703 prof
NLRM 71
Diverse rechterlijke betrekkingen Ned. IndiŽ 1927
Hoogleraar Rechtshogeschool Batavia 1941
Rechter Den Haag 210153
Vice-president Idem 250364C.Th.E.M.0146 Mw.
NLRM 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 110894-GOG280904J.P.G.
2313
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat en bedrijfsjurist AZL NV Heerlen
Voorzitter Ondernemersplatform Molenberg-De Kissel Heerlen 011099
Voorzitter Landgraaf Vocaal Ensemble Landgraaf 010101
Secretaris Stichting Vrienden van de harmonie St. Joseph 150360
Lid Harmoniestichting St. Joseph Heerlenbaan 150360
Vertrouwenspersoon klachtregeling ex art 24b WVO Onderwijsstichting Bernandinus Heerlen 010900
Plv. voorzitter bezwaarschriftencommissie Gemeente Landgraaf 010199
Lid Ombudscommissie Gemeente Heerlen 010998
C250503-150704 Hop bijbanenregister Maastricht

Drs A.G. ten Have CMT 368
psychotherapeut te Leiden
lid Regionaal Tuchtcollege Groningen
lid klachtencommissie samenwerkingsverband zelfstandig gevestigde psychiaters Leiden en Amstelland
voorzitter van de Beroepscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse Amsterdam

mr. P.E. ten Have-Knoop
Plv. lid-verloskundige CMT 368
Verloskundige 2 lijn in het Spaarne Ziekenhuis te Haarlem
docente gezondheidsrecht aan de SROV (Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige) en de KVV (Kweekschool voor vroedvrouwen)
bestuurslid van de SROVW.B.J. ten Have
Assen Raio 01-0402
NEVENFUNCTIES
voorzitter sectie raio's Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)
lid raio-congrescommissie Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) Zutphen 01-0703 lid ledenraad Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) Den Haag 16-0603 lid kascommissie Vereniging van Eigenaren Zaagmolen 9-27 Assen 01-0602 eind 01-1003

W.J.B. Hauwert
lid-verpleegkundige CMT 368
Verpleegkundige (AMC)


C.0629
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Assen 170692
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 170692
Rechter-plaatsvervanger Groningen 10792
Gepensioneerd ambtenaar, loco-griffier van de provincie Friesland
Voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Dokkum-Ameland
Lid kringbestuur van de Friese Rabobanken
Voorzitter Klachtencommissie streekziekenhuis Dokkum
Secretaris commissie van het opzicht in de kerkprovincie Groningen, Drenthe, Friesland van de NH Kerk
Voorzitter beheerscommissie Mienskip exploitatie gemeenschappelijk gebouw NH Kerk en Geref. Kerk te Veenwouden
C000797-270403 Hop bijbanenregister geen opgave meer gevonden.
M.J.0146 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Interdepartementale MDW-werkgroep Openbare Inrichtingen Ministeries van economische zaken en Justitie
Rechter-plaatsvervanger Assen 170692-GOG221003
Rechter-plaatsvervanger Groningen 10792-GOG221003
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger 170692
NEVENFUNCTIES
Commissaris Ontwikkelingsmaatschappij Westergo BV
Lid landelijke geschillencommissie D66
Diverse deelnemingen in plaatselijke en regionale overlegstructuren
Lid regionaal bestuur Arbeidsvoorziening
Lid Commissie Soc Zaken en Werkgelegenheid van de Vereniging van Ned. Gemeenten
en van de Vereniging Friese Gemeenten
Bestuurslid cultuurfonds van de Bank Ned. Gemeenten
Lid Raad van Commissarissen van Frigem Noord West (EDON) dochter
Burgemeester Gemeente Franekeradeel daaruit voortvloeiend overleg "gemic" ??regionaal/landelijk
bv VFG/VNG commissie Sonarul
Waarnemend voorzitter Stichting Stadswacht Friesland 010101
Lid werkgroep conferenties van het Genootschap van burgemeesters
Lid Commissie Onderwijs Europees Comitť van de Regio's
Plaatsvervangend lid Europees Comitť van de Regio's
Lid Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Humanitas
Lid Commissie bestuur openbare orde en veiligheid Vereniging van Friese Gemeenten
Lid werkgroep sterktetoedeling Politie Friesland
Lid dagelijks bestuur Politie Regio Friesland
Voorzitter Politiedistrict Noord-Nederland
Bestuurslid bestuursacademie Noord-Nederland
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden
Burgemeeste Gemeente Franekeradeel : Franeker Bestuurslid Bestuursacademie Noord-Nederland 01012001 Commissaris Ontwikkelingsmaatschappij Westergo BV 01012001 Waarnemend voorzitter bestuur Stichting Stadswacht Friesland 01012001 Lid werkgroep opleidingsconferenties Nederlans Genootschap Burgemeesters 01012001 Lid Commissie Onderwijs Europees comitť van de Regio's 01012001 Plaatsvervangend lid Europees comitť van de Regio's 01012001 Lid raad van toezicht Stichting kinderopvang Humanitas 01012001 Lid commissie bestuur, openbare orde en veiligheid Vereniging van Nederlandse Gemeenten 01012001 Lid commissie bestuur, openbare orde en veiligheid Vereniging van Friese Gemeenten 01012001 Lid werkgroep sterktetoedeling Politie Friesland 01012001 Lid dagelijks bestuur Politie Regio Friesland 01012001 Voorzitter Politie-disctrict Noord-Nederland 01012001N.J.1036
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Gemeenschappelijk Administratie Kantoor Utrecht
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 250287
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 240692
CoŲrdinerend vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 40894
Raadsheer-plaatsvervanger
Centrale Raad van Beroep ingang : 01012002
Arbiter
Stichting Rechtspraak Zorgverzekering 010181
Voorzitter
Klachtencommisise Stichting Ursula Nieuwveen 010194
Lid scheidsgerecht Stichting Risicofonds Social Voorziening Bijzonder Onderwijs 010188A.C.0458
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 04 2321
Raio Alkmaar 10683
Gerechtsauditeur Alkmaar 200788
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 280988
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 150291
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Helder 150291-GOG240304
Kantonrechter-plaatsvervanger Hoorn 150291-GOG240304
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 150891
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 150891-GOG250503
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 150891-GOG240304
Kantonrechter-plaatsvervanger Alkmaar 200891-GOG240304
NU
Alkmaar rechter 100890
C240304-050105 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C290797-050105 Hop bijbanenregister Alkmaar
Memo deskundigenrapport 185
De V-norm. Als moeder de kinderen heeft ontvoert moet de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek doen naar de vraag of een omgangsregeling tussen vader en de kinderen in het belang van de kinderen is en - indien voormelde vraag bevestigend moet worden beantwoord - op welke wijze die omgangsregeling naar het oordeel van de Raad moet worden ingevuld.G.C.0160
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Utrecht 10386
Gerechtsauditeur Den Haag 10991
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 10991
Rechter Den Haag 261092
NU
Den Haag parket arrondissementsofficier van justitie 011096
NEVENFUNCTIES
Docent strafrecht Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers
Voorzitter Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers
Secretaris en Penningmeester Voennye Productions, een in de vorm van een stichting geformaliseerde vriendenclub
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.I.E.
NLRM 98
NU
Officier van justitie parket Arnhem GOG060904
NEVENFUNCTIES
Alumniraad faculteit rechten Rijksuniversiteit Utrecht
Examencommissie leergang bestrijding georganiseerde criminaliteit
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.I.L.
NU
Den Bosch Rechter 010601
310503-050105 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C310503-100506 Hop bijbanenregister Den BoschE.M.
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 240403
NU
Rotterdam Rechter 010504
NEVENFUNCTIES
Unithoofd Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State Den Haag
C280503-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam

C220904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENA.J. 0449 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2325
Voorzitter Beroepscommissie Groene Kruis Heuvelland Maastricht
Besturslid Stichting Forum ad Mosam 010193-010803
Gerechtsauditeur Maastricht 10189
Rechter-plaatsvervanger Maastricht 10189
Rechter Maastricht 130990
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 110497-GOG070404
NU
Maastricht Vice-president 010802
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie voor Personeel Stichting Groene Kruis Zorg Heuvelland Maastricht 010193
Bestuurslid buurtvereniging SBB Wijlre 010198
C260897-150704 Hop bijbanenregister MaastrichtP.1214
NLRM 71 80
Werkzaam Gemeentelijke Dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon Amersfoort 150939
Werkzaam Rijksbureau Voedselvoorziening in oorlogstijd Den Haag 10140
Waarnemend griffier Den Haag 11045
Ambtenaar Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening Assen1145
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 130649
Rechter-plaatsvervanger Assen 130450
Rechter Rotterdam 130451
Raadsheer Hof Den Haag 200761
Rechter-plaatsvervanger Almelo 81179J.0223
NLRM 71 80 87
Assistent Rijks Universiteit Groningen 10151
Werkzaam Ministerie van Justitie 10752
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 310854
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 160655
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 291255
Ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 240556
Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement Almelo 10157
Substituut-officier van Justitie arrondissement Almelo 201260
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Almelo 11072M.J.0232
NLRM 80
Advocaat Procureur Den Helder 1962
Griffier Eerste Kanton Paramaribo 1267
Plaatsvervanger Lid Hof van Justitie Paramaribo 0269
Waarnemend griffier Zutphen 230470
Idem Alkmaar1170
Substituut-griffier Idem 18027R.E.H.M. van 0254 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Zutphen 40280
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 30686
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 40687
NU
Zutphen parket arrondissementsofficier van justitie
NEVENFUNCTIES
Lid begeleidingscommissie De Tender te Deventer
Lid jeugdcommissie Rotary
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.D.A.T. van der Mw.
NLRM
NU
Den Haag parket arrondissementsofficier van justitie
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Toezicht Pasmeijer Keerkring
Bestuurslid Aletta
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.E.N.0733
NLRM 95 96 97 98
Advocaat Leeuwarden kantoor Heemskerk c.s. Advocaten beŽdiging 1963
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 091293
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van toezicht Stichting Nieuw Wonen Friesland 010700
C1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenF.0739
NLRM 95 96 97 98
Advocaat Den Haag kantoor E.E. Minkjan beŽdiging 1986
Algemeen Secretaris Nederlandse Orde van Advocaten Den Haag
Commissaris NBBS Reizen B.V. te Leiden
Voorzitter Stichting Academische Reizen te Rotterdam
Stichting Leerstoel Advocatuur te Den Haag
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 020594
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Strafrechtpraktijk Den Haag
Bestuurslid Stichting Internationale Informatie en Communicatie te Leiden later Den Haag
C1997-010603 Hop bijbanenregister Hof Den HaagH.B.0537
NLRM 87 88/89
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 20782J. dr.
NLRM 94 95 96 97 98
Buitengewoon Lid Tariefcommissie Amsterdam 40990W.
NU
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 020403
NEVENFUNCTIESAdvocaat Den Haag
C310503-010704 Hop
Redacteur Advocaten 01-0400 Redacteur Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering 01-0901 Bestuurslid Stichting Den Haas in Beeld 01-0202W.H.0135 prof
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoogleraar V.U. te Amsterdam
Raadsheer Hoge Raad 280390-C010603 GOG
NU
Onbekend C010603
NEVENFUNCTIES
Lid van de Staatscommissie voor de Nederlandse burgerlijke wetgeving, subcommissie burgerlijke rechtsvordering 1978) na opheffing van de Staatscommissie Lid van de Adviescommissie burgerlijke
rechtsvordering 1988)
Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging 1993)
C1997-010603 GOG Hop bijbanenregister Hoge Raad
Memo deskundigenrapport 185.
228 De Neleman-norm. De rechtbank heeft tussen partijen weliswaar een omgangsregeling bepaald, maar een dergelijke regeling levert, hoe zeer de moeder ook gehouden is deze uit te voeren, nog geen voldoende aanknopingspunt voor een dwangsom op als bedoeld in artikel 1 Eenvormige Wet betreffende de dwangsom. De omstandigheid dat de moeder zich tot nu toe weinig gelegen heeft laten liggen aan de eerder vastgestelde omgangsregeling, maakt dat niet anders.

Memo deskundigenrapport 185.
196 De Hammerstein-norm. De Raad voor de Kinderbescherming is als de wettelijke tweedelijns landelijk onderzoeks- en adviesinstelling van de rechterlijke instanties en de overheid, niet gehouden is c.q. kan worden verplicht tot het daadwerkelijk (doen) uitvoeren dan wel begeleiden van door de rechter getroffen omgangsregelingen tussen ouders en hun kinderen
Memo deskundigenrapport 185.
197 De Roelvink-norm. Ook met opgelegde dwangsommen van DM 50.000,-- en dwangsommen van DM 2000,-- per overtreding van het niet nakomen van een omgangsregeling kan de moeder in Nederland ongestoord wegkomen als representatief voorbeeld dat de rechtspraak in familiezaken  een schijnvertoning is.


J.A.
NLRM 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 80272D.A.0228
NLRM 87
Gerechtsauditeur Hof Den Haag 90585K.H.A. Mw
NLRM 01 02 03
Zutphen Rechter-plaatsvervanger 010101
Zutpen Gerechtsauditeur 010203
NU
Zutphen rechter 010203
C210503-030704 Hop bijbanenregister Zutphen
C030704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENG.H.0369 Mw. drs.
NLRM 98
Raio Utrecht 11098J. de
NLRM 71 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 160169C.A.M.0946
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Commissie bezwaar en beroepschriften van de gemeente Son en Breugel 010102
Voorzitter Atletiekvereniging AV de Veluwe te Apeldoorn
Voorzitter Stichting Kunststof Atletiekbaan Apeldoorn
Voorzitter bezwarencommissie Delta te Zutphen
Werkzaam Gemeentelijke Sociale Diensten te Zutphen 11169
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 170579
Plv. voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 220280
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 20981
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 300782
Kantonrechter Deventer 140284
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 140284
Plv. voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Arnhem 280284
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 70285
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 130587
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10888
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 250294
NU
Zwolle Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter bezwaren commissie Delta Zutphen Zupthen 010100
Voorzitter Stichting 24uurs-loop Apeldoorn 010100
C1997-070606 Hop bijbanenregister Zwolle
Memo W. Wedzinga
174 De rechtbank (Zwolle Kleinrensink/Heeregrave/Schimmel) houdt er rekening mee dat het voor een voormalig lid van de rechterlijke macht extra pijnlijk is om publiekelijk te moeten terechtstaan en met het feit dat verdachte nooit meer als lid van de rechterlijke macht actief zal kunnen zijn.
Memo W. Wedzinga
NOVA ontdekte dat de Nederlandse ex-vrouw van de rechter al in 2001 aangifte deed van mishandeling en bedreiging met de dood. Het proces verbaal kunt u lezen op deze en deze pagina. Door op of naast het plaatje te klikken verschijnt een icoontje waarmee u op de pagina kunt inzoomen. De aangifte lag vijf jaar in een bureaula bij de politie en al die tijd werkte rechter Wedzinga gewoon door.
Memo W. Wedzinga
Wedzinga schreef een brief aan de politie om een aangifte tegen hem door een "bestelbruid" in de papierversnipperaar te laten verdwijnen
OM gaat hem toch vervolgen. Deze zaak wordt behandeld door rechtbank Zwolle.
De Wedzinga-norm. Interessante uitspraak van Wedzinga over waarheidsvinding door het OM tijdens zijn proces in Zwolle
Oud rechter Wicher Wedzinga beklaagde zich erover dat justitie onder meer om financiŽle redenen nooit heeft onderzocht of Tatiana’s bewering: „Alles was besmeurd met bloed”, wel op waarheid berustte. „Het gaat toch om waarheidsvinding? Als dit het openbaar ministerie is in Nederland, ben ik blij dat ik er niet werk…!”
De C.C.S. Bordenga-Koppes norm. Klassenjustitie OM kenmerk voor de rechtspraak in Nederland
Het OM eist geen celstraf voor een rechter na mishandeling, gewelddadigheden, zelfs poging tot doodslag omdat een rechter al hard wordt getroffen doordat een rechter nooit meer zijn rechtersvak kan uitoefenen en het voor een rechter extra zwaar is publiekelijk terecht te staan.
Uitspraak 6 juni 2006J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 200979
Ontslag
NEVENFUNCTIES
Advocaat Amsterdam kantoor Schut & Grosheide beŽdiging 1966

 


I. mw.
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 150803
NEVENFUNCTIES
Senior wetgevingsjurist Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie Den Haag
Lid medezeggenschapsraad Openbare basisschool 01-0903
C221003-040904 Hop

 


H.C.0826
NLRM 80 87
Ambtenaar provinciale griffie Utrecht 1952
Ambtenaar gemeentesecretarie Emmen 1956
Loco-gemeentesecretaris Assen 1960
Gemeentesecretarie Hoogezand-Sappemeer 1966
Lid Gedeputeerde Staten Groningen 1974
Plaatsvervanger officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 11079
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Assen 81080
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Assen 220886
G.H. DE 0369 Mw. drs.
NLRM 98
Raio Utrecht 11098
Raio Den Bosch 010602
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 030702
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C310503-100506 Hop bijbanenregister Den BoschJ.F.0450
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 270890
NU
NEVENFUNCTIES
Advocaat Hengelo kantoor Damstť/Spoor, Sanders & Vermeulen beŽdiging 1979
Voorzitter Stichting Oald Hengelo??
Voorzitter Stichting Kunstcentrum Hengelo O Lid Klachtencommissie woningbouwer HBV. Ons belangA. van 0759 Mw.
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Raio Arnhem 10985
Leeuwarden Hof raadsheer-plaatsvervanger 060292
NEVENFUNCTIES
Advocaat Amsterdam kantoor Stibbe Simont Monahan Dubot beŽdiging 1989
Bestuurslid Onderzoekcentrum Onderneming en Recht Nijmegen 010197
Bestuurslid Stichting ter bevordering van Rechtsgeleerd onderzoek Nijmegen 01012001
Redacteur tijdschrift Insolventierecht 010100
Redacteur Tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht 01-01-2004
C1997-150906 Hop bijbanenregister LeeuwardenA.E. van Mw.
Redactielid Literaire maandagagenda Letteren 010198
Secretaris kerkvoogdj Ned. Herv. Gemeente Ginneken Breda e.o. 010197
Rechterplaatsvervanger Breda 150102-GOG280804
NU
Breda Rechter 010903
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Verenigde Vrienden van het Chasseetheater Breda 010101
C310503-300804 Hop bijbanenregister BredaC.J.M. van 0814
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Zevenbergen 130347
Griffier kantongerecht Zevenbergen 150447
Kantonrechter-plaatsvervanger kantongerecht Bergen op Zoom 141150
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 300952
Griffier kantongerecht Breda 101154
Opdracht werkzaam griffier kantongerecht Bergen op Zoom 110155
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 170861
Griffier kantongerecht Zevenbergen 60762
Kantonrechter Terneuzen 10265
Opdracht Kantonrechter werkzaam Oostburg Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg en Zierikzee
60965M.0959 Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Amsterdam 11084
Gerechtsauditeur Amsterdam 11090
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 11090
Rechter Amsterdam 240292
NU
Amsterdam Vice-president 250200
NEVENFUNCTIES
Secretaris Penningmeester Stichting Jachthaven Muiden 010198
Voorzitter Reclame Code Commissie Stichting Reclame Code Amsterdam 010101
Lid Beroepenveldcommissie Hogere Juridische Opleiding UHA Amsterdam 010101
C1997-090505 Hop bijbanenregister Amsterdam
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.W.G.0147 Mw. drs.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Hoge Raad gerechtsauditeur 010190
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C161003-020604 Hop bijbanenregister Hoge RaadM.C.J.0556
NLRM 93 94 95 96 97 98
Begonnen juridisch medewerker GIBO-Groep
Lid medezeggenschapsraad o6s ?? Het Forum te Warnsveld
Juridisch stafmedewerker bij de GIBO Groep te Arnhem
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 130293
Rechter Zutphen 10994
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 101094
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 101094
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 101094
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 101094
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 101094
NU
Zutphen Vice-president 010503
010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZutphenC.G.J.M. van 0354 Mw.G.J. Mw.
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 011002
NU
Rotterdam Rechter 010304
NEVENFUNCTIES
Hoofd juridisceh zaken Stichting ter exploitatie Naburige rechten
C280503-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam

C220904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENR.D. van1060
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Zwolle 11089
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 11095
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Alkmaar 11096
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 140198
NU
Amsterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.M.I.J. Mw.
NLRM 02 03 04 6100
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger 010902
Roermond Gerechtsauditeur 010902
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Toezicht op de Politiecellencomplexen Regio Limburg-Zuid
C250503-221003 Hop bijbanenregister RoermondF.J.0440
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Klachtencommissie Trimbos Stichting
Voorzitter Klachtencommissie Trimbos Projecten
Voorzitter Klachtencommissie Trimbos Fonds
Ministerie van FinanciŽn
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 211285
Raadsheer Hof Den Haag 280786
Vice-president Hof Den Haag 10197
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010203
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie Stichting patiŽnten-vertrouwenspersonen geestelijke gezondheidszorg Utrecht
C1997-010603 Hop bijbanenregister Hof Den Haag

 

(28) Heibloem-Schoneveld, Mevrouw mr. J.H., lid bezwaarcommissie gemeente Nunspeet. Info bezwaarschrift verzoek www.burojeugdzorg.nl/466.htm ?G.1128
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Landbouwschap, II. secretaris 1955
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 10469
Kantonrechter Winschoten 70373
Kantonrechter Beetsterzwaag 240776
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 240776
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden en Sneek 180278
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 40183
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 261084
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 21287
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 21287
NU
Leeuwarden Kantonrechter-plaatsvervanger
Sneek Kantonrechter-plaatsvervanger
Heerenveen Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, oud-hoogleraar, Nijmegen
Voorzitter Grondkamer Friesland
Voorzitter KC Gezondheidszorg Friesland
Adviseur AVM
C191296-270403 GOG Hop bijbanenregister LeeuwardenA.E.B. ter Mw. Drs
Docent inleiding recht NIVRA-Nijenrode 010401-311201
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur 010801
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010204
NEVENFUNCTIES
Gastdocent burgerlijk procesrecht beroepsopleiding NOVA 010401
Medewerker RvdW, NJ Kluwer 010401
C010603-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmR.M.R. van der 0231
NLRM 87 88/89 90 91 29 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 21282
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 90784
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 210788-310503 GOG
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 250291
Rechter Den Haag 110892-GOG310503
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494-GOG310503
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting de Kantelberg en het PSC
Plv. voorzitter commissie bezwaarschriften Ministerie van Economische Zaken
Plv. voorzitter Steinmetz Stichting Gezinsvervangende huizen vereniging van tyltyl ?? gehandicapten in Den Haag/Zoetermeer
Plaatsvervangend Lid centrale Raad van Beroep (4xper jaar)
C000496-310503 Hop bijbanenregister Hof AmsterdamS.H.M. van mw.
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010605
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENP.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2370
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 10874-GOG250503
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 10874-GOG250503
NU
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 280685
Den Bosch Hof Raadsheerplaatsvervanger 240203
NEVENFUNCTIES
Advocaat Haarlem kantoor Pot Jonker Hoogendoorn beŽdigd 010366
Lid Hof van Discipline NOvA
Bestuurslid Rabobank Heemskerk U.A. sinds 1991, Heemskerk
Lid CAR-commissie (beoordeelt in beroep maatregelen/straffen die aan autorace-coureurs zijn uitgedeeld)
C1997-300804 bijbanenregister Den BoschA. prof
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 120788P.G.J. de 1159
NLRM 87 88/89 90 91 93 94 97 98
Raio Rotterdam 10386
Gerechtsauditeur Den Haag 10390
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 10390
Rechter Den Haag 40491-GOG221003
Plv. voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Haag 191291
Kantonrechter-plaatsvervanger Delft 220396-GOG221003
NU
Dordrecht Vice-president 010999
NEVENFUNCTIES
Lid Redactieraad Rechtspraak.nl 010199
Voorzitter Beheergroep Berichten en Overzichten Bureau WSNP
Gastdocent OSR Utrecht
Voorzitter werkgroep rekenmethode
C1997-000503 Hop bijbanenregister Den HaagE.W.0149 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94
Advocaat Procureur Tiel
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 31087
NEVENFUNCTIES
Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten ArnhemP.F. van der
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 07-10-1996
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 01-0701
NEVENFUNCTIES
Rector magnificus en hoogleraar Universiteit van Amsterdam
Hoofdredacteur Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR)
Lid redactie Nederlands Juristenblad (NJB)
Lid van het Presidium Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)
Voorzitter Raad van Commissarissen Amsterdam University Press
Lid Raad van Toezicht AMC-UvA
Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) 01-0100
Kroonlid Sociaal Economische Raad (SER) 01-0100<
Lid Advies- en Arbitragecommissie voor de Rijksdienst 01-0100
Voorzitter Advies- en Arbitragecommissie voor Locale Overheden 01-0100
Lid Raad van Commissarissen NUON NV 01-0100
Lid Raad van Commissarissen Burhmann Nederland B.V. 01-0100
Lid Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens 01-0100
Lid Bestuur Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis van de KNAW 01-0100
Lid Raad van Advies Stichting Economisch Onderzoek (SEO) 01-0100
President ILO Governing Body Commitee on Freedom of Association (UN/ILO) 01-0100
lid Raad van Toezicht Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis Amsterdam 01-0100
lid Raad van Commissarissen ING-Groep NV 01-0100
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam

 


A.0434 prof.
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Amsterdam kantoor Heijder Advocaten beŽdiging 1978
Hoogleraar Gemeente Universiteit Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 120768
Procureur-generaal ressortparket Den Haag 190292
NU
Den Haag ressortsparket Buitengewoon verlof 010892
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 021080
NEVENFUNCTIES
Voorzitter scheidsgerecht algemene Bond Uitzendondernemingen 010100
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.M.J.P. mw.
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 01-0204
C040904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C160704-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
GETUIGSCHRIFT
Deze kan gelinkt worden aan Leenders/Nienhuis tegen SBJG/Stichting Lindenhout/rechtbank Arnhem www.burojeugdzorg.nl/3.htm 
Stockholmsyndroom! www.burojeugdzorg.nl/124.htm
Onderonsjes tussen rechters, SBJG en RVDK buiten de hoorzittingen om! www.burojeugdzorg.nl/180.htm
DENKSPORT
Welk woord krijgt u als u drie letters toevoegt aan de initialen van de Arnhemse kinderrechter Cools-Weebers?H. 300731 ir.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 00 01 02
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 190282
Rechter Haarlem 90784-C250503 GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260593
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 140198
NU
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
Zaandam Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
VVD Lid 1e kamer
Deed in 1949 eindexamen gymnasium-B, deed in 1957 ingenieursexamen vliegtuigbouwkunde aan de Technische Universiteit te Delft en in 1979 doctortaalexamen rechten (civielrecht) aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Sedert 290377 Lid van de VVD
Lid vaste commissie voor Justitie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Voorlopig verslag 130597 i.v.m. wijziging van onder meer Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met invoering van medevoogdij en gezamenlijke voogdij
Reserveofficier bij de Koninklijke Marine 1957-1958).
Was ingenieur afdeling planning Fokker-Schiphol 1958-1964) en leraar HTS Haarlem afdeling vliegtuigbouwkunde 1964-1984).
Bekleedde tussen 1960 en 1970 diverse functies in JOVD_ en VVD-verband, onder meer secretaris VVD afdeling/kamercentrale Amsterdam.
Was Voorzitter Politiek Jongeren Contact Amsterdam. Was van 1979-1977 Lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland
Van 1969 tot 1973 Lid van het hoofdbestuur van de Bond van Docenten bij Tertiair Onderwijs 1970-1973 Voorzitter) en maakt deel uit van enkele adviescommissies en werkgroepen in het onderwijs, waaronder de Commissie Ontwikkeling Hoger Onderwijs en de werkgroep ter voorbereiding van de HBO-Raad.
Is ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en drager van het Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier met cijfer XV. 
Plaatsvervangend lid Toetsingscommissie van het Intern Auditorenfonds van de Delftsche Studenten Bond
Lid van de klachtencommissie van het Whiplash Centrum Nederland BV 1297
Bindend adviseur in een geschil tussen het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier in het Consortium, bestaande uit Danieli Corus Europe B.V. en VA TECH WABAG Fliessbett Systeme GmbH
Secretaris van de Vereniging van Oud-leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
C00002-250503 GOG Hop bijbanenregister HaarlemF.L.J.M.0642
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting Schone Mes
Bestuurslid overlegorgaan oecumenische gemeenschap Heer Oudelands Ambacht
Bestuurslid Stichting Mensen wereldwijd
Bestuurslid Stichting Vluchtelingenwerk Zwijndrecht
Bestuurslid Stichting Stedelijk Instelling Welzijnswerk Zwijndrecht
Lid Arbitragecommissie Ned. Bisschoppen
Lid klachtencommissie Develsteincollege Zwijndrecht
Advocaat Procureur Rotterdam 10169
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 220676
Rechter Rotterdam 61077
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba 21080
Vice-president Rotterdam 170883
Vice-president Dordrecht 111133
NU
Dordrecht CoŲrdinerend vice-president 110894
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Lionsclub Swindregt Were
Bischoppelijk Scheidsgerecht voor rechter. positionele aangelegenheden 010101
Voorzitter Stichting Schadefonds Voetbalvandalisme
C000797-250503 Hop bijbanenregister Dordrecht
bestuurder
Lionsclub Swingdregt Were
Bisschoppelijk Scheidsgerecht voorr rechter. positionele aangelegenheden ingang 01012001
voorzitter
Stichting Schadefonds VoetbalvandalismeF.D. van 0864
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Dordrecht 11088
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 11093
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 11094
NU
Rotterdam parket
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van een zwem- en waterplovereniging
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.H.J. van1124
NLRM 71 80 87 88/89 90
Advocaat Procureur Zaltbommel 40951
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 180363
Rechter Arnhem 210469
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 20270
President-plaatsvervanger permanente krijgsraad Nederlandse Antillen 240973
President Hof van Justitie Nederlandse Antillen 260775
President permanente krijgsraad Nederlandse Antillen 300975
Raadsheer Hof Arnhem 170779
Arnhem Vice-president 200384P.R. van 0514
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Groningen 60142
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 241042
Idem Zwolle 280451
Substituut-officier van Justitie arrondissement Zwolle 181256E.J.M.
College van Beroep voor het Bedrijfsleven Raadsheer 010103
C221003-0200604 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven
Lid van de gemeenschappelijke medenzeggenschapsraad alle openbare basisscholen gemeente Utrecht
Lid medezeggenschapsraadopenbare basisschool Prof. Dr. Ph. Kohnstamm UtrechtJ.J. van 1226
NLRM 94 95 96
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 90893
NU
Eindhoven Kantonrechter-plaatsvervanger
Gedefungeerd 70 jaarL.A. van1135 Mej.
NLRM 71
Werkzaam gemeentepolitie Nijmegen (chef afdeling kinderpolitie) 150659
Raio Rotterdam 10964
Gerechtssecretaris 1e klasse Rotterdam 10165
Substituut-griffier Idem 211166

M.L.A. van Heijst
Lid-verloskundige CMT 368
Verloskundige 1M.J.1031
NLRM 71 80 90 91 92 93 94 95
Advocaat Procureur Den Haag en Groningen0857
Rechter-plaatsvervanger Groningen 280368
Rechter Groningen 161268
Raadsheer Hof Den Haag 60774
Vice-president Hof Den Haag 20485
President Hof Den Haag 70188
Hof Raadsheer-plaatsvervanger Den Haag GOG010603
NEVENFUNCTIES
Gepensioneerd President Gerechtshof
Vice-voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken te Den Haag
Voorzitter bezwarencommissie Zorg Onderzoek Nederland i.o. te Den Haag
Plv. voorzitter Stichting Rechtspraak Zorgverzekering te Utrecht
Voorzitter klachtencommissie Stichting Parco te Leidschendam
Lid Wetswinkel te VoorburgG.A.M. Drs.
NLRM 00 01 02 03
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 280900
NEVENFUNCTIES
Senior Kredietmedewerker Europese Investeringsbank
C250503 Hop bijbanenregister MaastrichtA.M.0863 Mw.
NLRM 97 98
Advocaat Procureur Apeldoorn kantoor Van Dusseldorp Advocaten beŽdiging 1988
Co trainer beroepsopleiding van de Ned. Orde van Advocaten
Voorzitter Klachtencommissie Arkel-Groot Emaus te Ermelo Orthopedagogisch
behandelingscentrum voor licht verstandelijk gehandicapten jongeren
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 100197
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZwolleH.
NLRM 02 03
NU
Zwolle rechter 010602
C010602 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C2000-010704 Hop bijbanenregister ZwolleJ.0406
NLRM 71
Advocaat Procureur Amsterdam1132
Werkzaam levensverzekeringsmaatschappij. 1940
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 120647
Rechter Amsterdam 10448
Vice-president Amsterdam 220260A.H.T.0153
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen, agrarisch recht
Lid centrale grondkamer
Lid redactie losbladige werken pachtwet Kluwer en Verbintenissenrecht Kluwer
Universitair hoofddocent Rijks Universiteit Groningen
Rechter-plaatsvervanger Groningen 141186-C310503 GOG
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 291093
Raadsheer Hof Arnhem 10994
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 240496
NU
Arnhem Hof Vice-president 010101
NEVENFUNCTIES
Lid geschillencommissie Vereniging voor Agrarisch recht advocaten
Lid redactie tijdschrift (voor) agrarisch recht
Lid wetenschappelijk instituut voor agrarisch recht
Bestuurslid Vereniging voor Agrarisch Recht
Plv. voorzitter Tucht en arbitragecommissie in hoger beroep Vereniging agrarische bedrijfsadviseurs 011200
C1997-010704 Hop Lid geschillencommissie Vereniging voor Agrarisch recht advocaten 01012001 Lid redactie Tijdschrift Agrarisch recht 01012001 Lid wetenschappelijke raad Instituut voor Agrarisch recht 01012001 Lid bestuur Vereniging voor Agrarisch recht 01012001 Plaatsvervangend voorzitter Tucht- en arbitragecommissie in hoger beroep Vereniging agrarische bedrijfsadviseurs 01-1200J.M.0562 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Utrecht 011090
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-240503 Hop bijbanenregister Utrecht
Bijzonderheden!
Op 240503 staat deze nog steeds als raio genoteerd in het bijbanenregister van de Utrecht, deze heeft wel heel veel tijd nodig om iets hogerop te komen!H. DE
Zwolle rechter 071201
C221003-010704 Hop bijbanenregister Zwolle
Lid Klachtencommissie s.g. Pieter Zandt Kampen 010198
Lid bestuur Theodora Elisabeth Stiching (instelling voor ouderenzorg) IJsselmuiden 010196
Lid Raad van Toezicht Rabobank IJsselmond Kampen 010197
Lidmaatschap Diverse commissies binnen de Chr. Gereformeerde Kerk (landelijk) Veenendaal 01-1101 Lidmaatschap Diverse commissies binnen de Chr. Gereformeerde Kerk (regionaal) Kampen 010198

dr. S.M.J. van Hekken
Plv. lid-gezondheidszorgpsycholoog CMT 368
Lid van de Registratiecommissie Kinder-en Jeugdpsychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen
Lid van de Raad van Advies in Beroeps Ethische Zaken van het Nederlands Instituut van PsychologenTh.0245
NLRM 97 98
NU
Almelo Rechter-plaatsvervanger 221196
NEVENFUNCTIES
Bedrijfsjurist Grolsch Bierbrouwerijen Nederland BV. te Enschede
C1997-300504 Hop bijbanenregister Almelo
J. van der 0649
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Enschede 180584
Rechter-plaatsvervanger Almelo 151087
NU
Almelo Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
229 Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA 310303
C1997-300504 Hop bijbanenregister Almelo

Bijzonderheden!
Op 030703 heeft hij zijn bijbaan advocaat Enschede kantoor De Jonge, Peters & Leppink beŽdigd 260974 niet opgegevenG.F.J. van der 0742
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Raad van Toezicht van de Stichting GMC (Gelders Muziek Collectief)
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 120686
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat Nijmegen kantoor Hekkelman, Terheggen & Rieter beŽdiging 1969
Docent Beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten OSR Utrecht 010203
C160704-040904 HopE. 0656
NLRM 94 95 96 97 98
Universitair hoofddocent Universiteit Twente
Rechter-plaatsvervanger Almelo 210394-C170503 GOG
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 100197-C170503 GOG
NU
Onbekend
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-170503 J. Hop GOG bijbanenregisters van Almelo/Zwolle gevonden
Bijzonderheden!
Had hij een belangrijke functie (loco-burgemeester)bij de Gemeente Enschede tijdens vuurwerkramp?K.
NLRM 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 91274E.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 100253
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 161165M.J.1031
NLRM 87 88/89
Advocaat Procureur Den Haag, respectievelijk Groningen0857
Rechter-plaatsvervanger Groningen 280368
Rechter Idem 1612B8
Raadsheer Hof Den Haag 60774
Vice-president Hof Den Haag 20485
President Gerechtshof Den Haag 70188D.C.P.M.
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 080203
NEVENFUNCTIES
Universitair docent Open Universiteit Nederland Heerlen
Bestuurslid Vereniging Cercle L'Union Maastricht 010502
C250503-150704 Hop bijbanenregister MaastrichtA.J.J.M. van
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 240568

 

J. Mw Dr

195 Klager Geert van Spronsen met Hop als gemachtigde tegen Mw Drs C. Snijder pedagoog PAR Amsterdam met mr G.J. Kemper als gemachtigde. Mw Drs C. Snijder kreeg een maatregel van waarschuwing opgelegdA. Mw.
NU
Dordrecht rechterplaatsvervanger 011202
C050704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C250503 Hop bijbanenregister Dordrecht
Dordrecht Gerechtsauditeur 01-1003 dhr. mr.drs. J.J. van de Helm
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 27-0504
Advocaat Den Haag
C280904 Hop bijbanenregister UtrechtJ.P.W.
Docent strafprocerecht Nederlandse Orde van Advocaten 010699-011101
Lid Commissie van Toezicht Huis van Bewaring Het Veer Amsterdam 010891-011101
Zwolle rechter 011201
NU
Amsterdam Rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister Amsterdam
Bijzonderheden
170 Lid College van Beroep NVO
Uitspraak College van Toezicht NVO 210900 nr ?
Klager X met Hop als gemachtigde tegen Mw Drs C. Snijder pedagoog PAR Amsterdam met mr G.J. Kemper als gemachtigde. Klachtongegrond
Uitspraak College van Beroep NVO 8 juni 2001 nr FK/CvB/0106072
Klager X met Hop als gemachtigde tegen Mw Drs C. Snijder pedagoog PAR Amsterdam met mr G.J. Kemper als gemachtigde. Mw Drs C. Snijder kreeg eenmaatregel van waarschuwing opgelegd. 
Bijzonderheden! GEVRAAGD door J. Hop.
Vervulde tijdens de behandeling van de onderhavige klachtzaak een lid van het College van Toezicht NVO een functie bij een (gezins)voogdij-instelling?
E.M.A. van 0453 Mw.A.N.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 40987
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 20692-C250503 GOG
NU
Haarlem Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat Haarlem kantoor Linnaeuslaan 7 beŽdiging 1965
C000001-250503 GOG bijbanenregister HaarlemA.P.R. 0936 Mw.
NLRM 71 80 87 88/89 90 93 94 97 98
Werkzaam Advocatenkantoor te Den Haag 1952
Raio Den Haag 90669
Gerechtssecretaris 1e klasse Den Bosch 91069
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 10172
Substituut-griffier Den Haag 200973
Gerechtsauditeur Den Haag 281273
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 180674, C220503 GOG
Rechter Arnhem 231275
Vice-president Arnhem 270483
NU
Arnhem rechterplaatsvervanger 011001
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Peters Gasthuis Arnhem
Bestuurslid Stichting Catharina Gasthuis Arnhem
Bestuurslid Stichting Anthonie Gasthuis Arnhem
Bestuurslid Stichting Weduwenhuis Over den Broeren Arnhem
Lid Raad van Toezicht Woningstichting Openbaar Belang anno 1894 te Arnhem
C160704-040904 HopTh.J. van der 0554 Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger 011293
NEVENFUNCTIES
Gemeente Groningen bestuursdienst
Gemeente Groningen bestuursassistent
Gemeente Groningen Hoofd Stafbureau beleid Dienst sociale zaken en werk
Lid adviescommissie AWB bij de IB-groep
Lid Spring (Loopbaanadviezen voor en door vrouwen)
Bestuurslid Stichting Spring
C1997-150504 Hop bijbanenregister GroningenM.W.0864
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio Middelburg 11091
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 010596
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 181297
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.F.C.J.E. van
C090504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Lid Bezwarenadviescommissie gemeente Roosendaal 010603-030105
Beleidsmedewerker van het bestuur Breda
NU
Middelburg Rechter 010304
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 190602
NEVENFUNCTIES
Docent Literaire avonden Roosendaal/Etten-Leur 010197
C1997-0031005 Hop bijbanenregister RotterdamC.J. Jacqueline 0644 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Docente H.A.V.0 en V.W.O. te Zutphen 1974
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 10180
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10780
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 10981
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 80782
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Haarlem 290688
NU
Haarlem parket functie? KBnr? dvb ? Persofficier van justitie
C220305 INZAGE OPENBAAR BIJBANENREGISTER PARKET HAARLEM WORDT GEWEIGERD!
385 Arrondissementsparket Haarlem WEIGERT inzage van het openbaar bijbanenregister om de bijbaantjes van de Officieren van Justitie in Haarlem voor burgers verborgen te houden
Memo
Docente gymnasium Haarlem
Lid Vereniging Vrouwen met Hogere Opleiding VVAO 1997 Afdeling Haarlem
Lid Soroptimisten Unie van Soroptimistclubs Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen bron: ledenlijst oktober 1998 Club Haarlem-Kennemerland
419 Memo IRT-affaire. De Haarlemse persofficier van justitie, mr. C. Hemmes-Boender: Het OM heeft de zaak van Van Belzen/Limmen geseponeerd.'' Voegde daar nog aan toe dat Van Belzen 'bovendien al weer gewoon aan het werk' is. Pen:  Limmen is nog steeds niet aan het werk en in feite geldt dat ook voor Van Belzen, aldus de advocaat. Ook Van Belzen is formeel nog niet aan het werk. Hij loopt af en toe mee, hij oriŽnteert zich, maar als je hem vraagt of hij weer aan het werk is zal zijn antwoord zijn: nee. Hem is de functie aangeboden van districtschef Kennemerland-Zuid. Nou, daar zit op dit moment iemand anders. De reden dat Van Belzen en Limmen hun werk nog niet hebben hervat, en zelfs willen procederen, is hun sepotcodering, aldus Pen. Elke strafzaak die wordt geseponeerd, krijgt een codering, van 01 tot 60. Sepotcode 01 betekent dat iemand ten onrechte als verdachte is aangemerkt, 02 duidt op gebrek aan bewijs. Van Belzen en Limmen hebben respectievelijk de coderingen 44 en 52 gekregen. Die houden in grote lijnen in: jullie hebben het wŤl gedaan, jullie hebben strafbare feiten gepleegd, maar gelet op de gevolgen die de hele zaak voor jullie persoonlijk heeft gehad, seponeren we. Met andere woorden: jullie hebben geluk gehad, want het liefst hadden we jullie opgeknoopt, aldus Pen.J.H.1153
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Assen 261093-C280403 GOG
Advocaat Assen kantoor Vos, Seidel & Plas beŽdiging 1981
Plaatsvervangend Lid Raad van Discipline NOvA ressort Leeuwarden
C1997-C280403 GOG Hop bijbanenregister AssenJ.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 21153C.E. Mw.
Redactielid Cremers Bouwrecht 010100-010102
Zutpen Gerechtsauditeur 010902
Zutphen rechterplaatsvervanger
NU
Zutphen Rechter 010903
C210503-221003 Hop bijbanenregister ZutphenD.G. de 0351
NLRM 94 95 96 97 98
Lidmaatschap van de commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Zandvoort 010199-010400
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 290993 (sector bestuursrecht)
NEVENFUNCTIES
Stafmedewerker juridische en bestuurlijk-organisatorische aangelegenheden bij het Bureau van de
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam 010689
Lidmaatschap van de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad 010494
C1997-300306 Hop bijbanenregister Amsterdam en bijbanenregister gemeente ZaanstadP.A.M.
NU
Arnhem Ontslagverzoek ingezonden aan Ministerie van Justitie per 010697
NEVENFUNCTIES
Advocaat Amsterdam kantoor Stibbe Simons Monahan Duhot beŽdiging 1976A.0454 Mw.?
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
C000305 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000305
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.B.W.M.1056
NLRM 93 94 97 98
Hoofdinspecteur Gemeentepolitie Rotterdam
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 130990
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 71091
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 10194
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Almelo 10995
NU
Almelo parket Hoofdofficier van justitie C261104
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.

Hendriks, mw. mr. C.J.M.
Arnhem ?
C27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmJ.1126
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat Procureur Nijmegen en Rotterdam1052 Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 271259
Griffier Dordrecht 151060
Griffier Gorinchem 151060
Griffier Oud-Beijerland 151060
Kantonrechter-plaatsvervanger Dordrecht 170561
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 170561
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 210662
Kantonrechter Dordrecht 260268
Kantonrechter Groningen 80772-011296
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 80772-011296
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 301072
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 40987
Kantonrechter Zuidbroek 200389
Voorzitter gezamenlijke klachtencommissie ex art 16 BBSH van de woningcorporaties in Groningen m.u.v. Patrimonium
Voorzitter beroepscommissie woningbouwvereniging Gruno te Groningen
Voorzitter bezwarencommissie Stichting Thuiszorg Groene Kruis StadtJ.Ch.W.0953
NLRM 80
Raio 150877L.E.M.
NU
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 170502
NEVENFUNCTIES
Advocaat Maastricht
Universitair docent Katholieke Universiteit Nijmegen 010101
Jurisprudentieredacteur/annotator Tijdschrift voor Milieu en recht 010195
Redacteur/auteur Handboek handhaving Milieurecht Elsevier 010198
C310503-171204 Hopdhr. mr. P.A.M. 0441
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2457
Voorzitter Voix-le-Dus bevordering belangen van groep jonge professionele zangers o.l.v. Mark Versteeg 010101
Lid examencommissie strafrecht S-opleiding SSR
Plaatsvervangend Lid College van Beroep Studiefinanciering
Lid Raad van Toezicht Ned. Filmkeuring te Rijswijk
Voorzitter Stichting Brabant Consult Prof begeleidingsensemble
Stafmedewerker Hoevenkliniek 11170
Lid Commissie aantrekken leden rechterlijke macht 2001-02-01-2006-01-01
Kabinetschef Procureur-generaal Hof Arnhem 10475
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 10977
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 260878
Rechter Den Bosch 180592
Raadsheer Hof Den Bosch 140386
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 70391
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 210591-Ontslag 010197
Vice-president Hof Den Bosch 10992
NU
Den Bosch Hof CoŲrdinerend vice-president 1998-01-19
NEVENFUNCTIES
Lid tvs. ondervoorzitter Commissie schadefonds geweldsmisdrijven Rijswijk 2003-07-01
Voorzitter Stichting Anak Terlantar ondersteuning Indonesich weeshuis en andere kinderprojecten 1996-03-01
Lid Raad van Toezicht Dr. H. van der Hoevenkliniek Utrecht 1996-01-01
Voorzitter Vereniging(en) van Eigenaars 's-Hertogenbosch 2005-03-01
C1997-300608 Hop bijbanenregister Den BoschT.C.M.0242 Mw.
NLRM 96 97 98 2464
C020704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Universitair hoofddocent Katholieke Universiteit Nijmegen
Rechter Den Bosch 11195
NU
Den Bosch Hof Raadsheer 300102-GOG171204W.F.H.1230
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam gemeente Rotterdam 1960
Arbeidscontractant Rotterdam 61273
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 161277
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 250179
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Rotterdam 210386
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 10196-C280503 GOG
NEVENFUNCTIES
Lid van de tuchtcommissie van de KNVB afd. Rotterdam
Lid Commissie van Beroep van de KNVB te Zeist
Lid van het dagelijks bestuur van de Dienst Accommodatie Beheer van de Gemeente Westvoorne
Lid van de beroepscommissie voor de Gedragscode van de vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.M.L. Drs
NU
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 230802
NEVENFUNCTIES Adviseur wetswinkel Universiteit van Amsterdam Stichting Wetswinkel Universiteit van Amsterdam 010101
Juridisch adviseur zelfstandig Amsterdam 010199
Annotator Tijdschrift De Praktijkgids Nederlandse Ver. van rechtskundig adviseurs Kluwer Deventer
Docent onderzoeker afdeling privatrecht Universiteit van Amsterdam
Hoofdredacteur/Redactiesecretaris Tijdschrift Praktisch procederen Uitgeverij Paris Zutphen
C221003-171204 Hop bijbanenregister UtrechtW.F.
NLRM 98
Lid Stichting Doornse Peuterspeelzaal 010101-311201
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 270798-GOG100506
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting vereffening Trenitť Van Doorne< 01-01-2001
Lid Stichting Administratiekantoor Kantoor Bribema
Lid Raad van Toezicht Amsterdam
Lid financiŽle commissie advocatenmaatschap Trenitť Van Doorne 010101
Lid Stichting J.A. Groenink
C1998-100506 Hop

Prof. Dr. M.W. Hengeveld CMT 368
psychiater te Rotterdam
hoofd en opleider psychiatrie, afdeling Psychiatrie Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam
hoogleraar psychiatrie Erasmus Universiteit Rotterdam
wetenschappelijk directeur 03, Onderzoekscentrum GGZ Rijnmond
lid, Tuchtcollege van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie
waarnemend lid. Centraal College Medische Specialisten
voorzitter bestuur Cluster Hersenen en Zintuigen, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam
voorzitter Concilium Psychiatricum van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
voorzitter Consortium Psychiatricum Nederland ZuidwestF.A.A.E.J.M.1219
NLRM 71 80 87 88/89
Advocaat Procureur Den Bosch 1950
Kantonrechter-plaatsvervanger idem 140759
Raadsheer-plaatsvervanger Hof idem 280267
Rechter Idem 110270
Vice-president Idem 80981A.P.M.0847
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat R'dam kantoor Anema & Greve beŽdiging 1973
Ministerie van Justitie Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichtingen
Penitentiaire Inrichtingen De Schie Voorzitter
Bestuurslid 'Het Rotterdamsch Lyceum', lyceum is na fusie opgegaan in een groter schoolverband
Lid ballotagecommissie SociŽteit Harmonie De Doelenclub
Adviescommissie Juridische Taalbaak
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 150989
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 10101-C280503 GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 270594-C280503 GOG
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Beroep inzake eindexamen van de Larss-Maasovers-combinatie Rotterdam 010102
Bestuurslid Stichting voor algemeen bizonder onderwijs Larss-Maasovers-combinatie Rotterdam 010102
Lid Commissie van Toezicht op Huis van Bewaring 'De Schie'
Lid bridgecommissie Roei- en Zeilvereniging 'De Maas'
Lid ballotagecommissie Bridgekring 35
C1997-220904 Hop bijbanenregister RotterdamM.D.A.M.0624
NLRM 80
Werkzaam Algemene Zaken te Zundert 10852
Advocaat Procureur Rijnen1152
Werkzaam bedrijfsleven 10559
Rechter-plaatsvervanger Breda 200278
Rechter Idem 170579H.P.J.A.M. Kerkrade 010838 prof.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechtenstudie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen Promotie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Ambtenaar in de gemeenten Waalwijk en Vught
Burgemeester-secretaris van de gemeente Nieuw-Vossemeer
Burgemeester van de gemeente Cuijk en St. Agatha
Directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 270788-GOG310503
NU
Raad van State Staatsraad 2001
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Katholieke Universiteit Nijmegen, staats- en bestuursrecht
Lid hoofdredactie van de gemeentestem
,,,, van het Praktijkboek Openbare Orde en Veiligheid
Vaste annotator AB en De Gemeentestem
Voorzitter bezwaar- en beroepschriftencommissie kamer 2 Provincie Gld.
Hoofdredacteur van ?? de gemeentewet en haar toepassing
Lid redactieraad van De Gemeentestem
Voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen
Voorzitter begeleidingscommissie beroepsonderwijs gemeentejuristen KUN

J.F. Hensbergen
Lid-verpleegkundige CMT 368
Verpleegkundige Vu Medisch CentrumS.W.A.M.0557
NLRM 97 98
Lid regionale klachtencommissie OMO-scholen 010600-290704
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Wiege
Bestuurslid Elkervoorde te Deurne
Lid Vereniging Lions Club Deurne
Lid regionale klachtencommissie OMO-scholen 010600-290704
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 220896
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur Deurne kantoor Henselmans Advocaten beŽdiging 1984
Bestuurslid Stichting Ondersteuning Elkervoorde 100697
Lid Raad van Discipline NOvA arrondissement Den Bosch 011299
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den BoschC.A.J.F.M.0152
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Onafhankelijk Lid derdenscheidsgerecht ressort Den Haag van de Kon. NotariŽle Broederschap
Medewerker NIPR Nederlands Tijdschrift voor Internationaal Privaatrecht 010101-311201
Internationaal Juridisch Instituut te Den Haag
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 280891
Rechter Den Haag 70593
NU
Den Haag Vice-president 210802
NEVENFUNCTIES
Redacteur Juridische Berichten voor het Notariaat
Rubriekredacteur Bedrijfsjuridische Berichten
Voorzitter Klachtencommissie Psychisch Medisch Centrum Parnassia 010102
C001296-270503 Hop bijbanenregister Den HaagA.B.M.0249
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Auteur losbladige editie Sociale Verzekeringswetten (WW) Kluwer 300197-311200
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 20388
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 71091
Plv. voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 111291
Gerechtsauditeur Den Bosch 10792
Rechter Den Bosch 91092
Vice-president Den Bosch 120196
NU
Den Bosch CoŲrdinerend vice-president 010100
NEVENFUNCTIES
C300197-100506 Hop bijbanenregister Den BoschA.J.
NLRM 01 02 03
NU
Maastricht Rechter 010701
C150704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C250503-150704 Hop bijbanenregister MaastrichtE. van der 0654 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98 NB: in NLRM 93 als HERBERG-HELMUS
Lid stuurgroep slachtofferhulp Drenthe
Extern voorzitter Commissie Beroep- en bezwaarschriften Gemeente Groningen 010100-010101
Gerechtsauditeur Assen 090991
Assen rechter 150992
NU
Assen Vice-president 03-09-1999
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht P.I. Veenhuizen, meerdere locaties locaties Norgerhaven en Bankenbosch,Veenhuizen 010800
C200496-150504 Hop bijbanenregister Assen
Memo deskundigenrapport 185.
257 De Schoemaker-norm. De rechtbank rekent verdachte zwaar aan dat hij halsstarrig blijft weigeren mee te werken aan een terugkeer van de minderjarige, blijft weigeren openheid van zaken te geven, en dat hij er blijk van geeft de belangen van de moeder en het kind ernstig te minachten en dat hij een arrest van het Gerechtshof Leeuwarden van 20 september 2000 naast zich neerlegt. Verklaart verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van zes jaren. LJN-nummer: AL8411 Zaaknr: 19.830372-02

A.W. e.v. Van Gulik 0856 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raio 260881W. van den
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Commissaris bij AQB Architecten BV. te Sliedrecht
Voorzitter Stichting Wildbeheer Veluwe, activiteiten gedeeltelijk te Ede en Rotterdam
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 191277
Kantonrechter-plaatsvervanger Oud-Beijerland 270784-GOG280503
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 40987-GOG280503
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 220896-GOG280503
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 220896
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat R'dam kantoor Van den Herik & Verhulst beŽdiging 1968
Commissaris Reedijk Banden Import BV. te Strijen
Commissaris De Vetten-van Hees BV. Banketbakkerijen te Ouderkerk aan de IJssel
Commissaris Buronco BV Sliedrecht
Commissaris PW Groep
Commissaris bij PCBG Exploitatie BV. te Sliedrecht
Commissaris AQB Holding te Sliedrecht
Bestuurslid van de Stichting Directie Pensioenfonds Ir A Brandwijk te Sliedrecht
Voorzitter commissie van Beheer/kerkenraad gereformeerde kerk Puttershoek/Maasdam te Puttershoek
Secretaris van de Commissie van Beroep van de coŲperatieve Vereniging Tuinbouwveiling Nederland VTN UA te Rotterdam
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Quirinus te Sliedrecht
C1997-220904 Hop bijbanenregister RotterdamA.W.0755
NLRM 93 94 95 96 97 98
Lid redactie NJCM Bulletin
Rechter-plaatsvervanger Roermond 10792-C250503 GOG
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 010792
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Maastricht Universiteit Limburg, vergelijkend staats- en bestuursrecht
Plaatsvervangend lid/voorzitter commissie gelijke behandeling
Lid redactie Maastricht Journal of European and Corporate Law
Lid College van Advies van het Ned. Juristen Comitť voor de mensenrechten
Plaatsvervangend Lid adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren
Lid redactie EVRM rechtspraak en commentaar
Vice-voorzitter Stichting Vormng Bevoegd gezag scholen voor voortgezet onderwijs Maastricht
Lid redactie European Human Right Cases
Voorzitter College van Beroep voor de examens UM 010101
Voorzitter Hockeyclub Hockeer 010101
Lid redactie Netherlands International Law Revieuw
Lid redactie Jurisprudentie Bestuursrecht
C260897-250503 Hop bijbanenregister MaastrichtC. Dr mw.
NU
Lid geneeskundige Medisch Tuchtcollege voor de gezondheidszorg Den Haag
Memo!
110 Klacht gegrond! Nico Mul tegen een arts in zijn hoedanigheid van zenuwarts-psychiater tevens vaste deskundige bij de rechtbank ZwolleC.G.0465
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Maastricht 10489
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam l1095
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 240497
NU
Amsterdam parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.C.T.0932 (0f Ch.Th.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtssecretaris 1e klasse Maastricht 160257
Substituut-griffier Maastricht 230762
Rechter-plaatsvervanger Maastricht 30863
Rechter Maastricht 130564
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 50966
Vice-president Maastricht 90271
Raadsheer Hoge Raad 310179
NU
Vice-president Hoge Raad 10992
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid van het VSB Fonds Den Haag en omstreken 1992)
Wraking 261197 Volkskrant door advocaat mr E Hummels maakte volgens Hummels een partijdige indruk. Hij vind dat de overheid in dit soort zaken steeds in het gelijk is gesteldH.G.1140
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lidmaatschap van de Voorlopige Raad voor de JustitiŽle Informatievoorziening
Lid automatiseringsplatform ZM
Raio Utrecht 010566
Gerechtssecretaris 1e klasse Utrecht 10966
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 10968
Gerechtssecretaris 1e klasse Utrecht 11170
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Utrecht 11170
Substituut-griffier Utrecht 220772
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 10573-C240503 GOG
Gerechtsauditeur Utrecht 281273
Rechter Arnhem 10374
Raadsheer Hof Amsterdam 50380
NU
Amsterdam Hof Vice-president 170789
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 01-1203
NEVENFUNCTIES
Lid kascommissie van de rechtspersoonlijkheid Heubertus van den Eijken Naarden 010102
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam
Bijzonderheden!
46Hop moest (290797) van de rechtbank Utrecht genoteerde bijbanengegevens in zijn laptop wissen!
Gediplomeerd maat (stuurman)op klassieke gemeentebotter Gemeente Huizen 01-1103
lid kascommissie van de Vereniging Huibert van den Eijken Naarden 01-0100
Uitgever in eigen beheer Juridische databank Corpus Doctum (freeware) Naarden 01-01-1995H.L.C. dhr. prof.mr. H.L.C. 1248
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2517
Plv. voorzitter van het college van beroep voor de examens van de Universiteit voor Humanistiek 21090
Voorzitter van de Commissie van advies inzake de beoordeling ex artikel 8, derde lid, Beoordelingsvoorschrift Burgerlijk Rijkspersoneel 1985, aan de open Universiteit 000790
Gastdocent Opleidingscentrum Koninklijke Marechaussee 1991
Voorzitter van de Stichting Meander Concerten 1993
Gastdocent Opleidingscentrum Kon. Marechaussee
Plv. voorzitter van het college van beroep voor de examens Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht 0195-GOG010209
Plv. voorzitter College van Beroep voor examens Universiteit voor Humanistiek 010190-GOG010209
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 161285-GOG310503
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 161285-GOG310503
Gerechtsauditeur Arnhem 220986
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 201086-GOG310503
Rechter Arnhem 210188
Raadsheer Hof Amsterdam 190293-GOG310503
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 190293-GOG240503
NU
Leeuwarden Hof Vice-president 2002-01-09
Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger 1994-06-13
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 1993-02-19
Arnhem Rechter-plaatsvervanger Arnhem 1993-02-19
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Onderzoek Bijzondere Rechtspleging 2006-05-05
Hoogleraar Rechtspleging Erasmus Universiteit 2004-05-01
Lid kernredactie Trema Trema 2004-05-01
Lid-jurist van de Rechtspraakcommissie Ned. Ver. voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde 2003-11-10
Voorzitter Raad voor de Tuchtrechtspraak Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst 2002-01-01
Plv. rechtsgeleerd lid Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 1998-01-01
Plv. voorzitter Commissie voor geschillen Nederlands Genootschap van vertalers 1998-01-01
Voorzitter/Lid kamer 1 (bezwaren tegen beoordelingen) Commissie behandeling bezwaren Open Universiteit 1995-01-01
Plaatsvervangend Lid College van beroep voor de examens van de Rijks Universiteit Utrecht 1986-01-01
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmJ.A.M.0348
NLRM 90 91 92 93 94
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 10490
Gerechtsauditeur Maastricht 160892J.P.M.0925
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96
Advocaat Procureur Haarlem Den Bosch 271151
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 120668
Rechter Den Bosch 61272
Vice-president Den Bosch 40278-GOG310503
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 061089-GOG270503
C1997-310503 Hop

Hermans, dhr. mr. J.W.P.N.
Arnhem
C27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmM.G. 1140
NLRM 80
Raio Raio Utrecht0568
Gerechtssecretaris 1e klasse Utrecht 0966
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 0968
Gerechtssecretaris 1e klasse Utrecht 1170
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Utrecht 1170
Substituut-griffier Utrecht 220772
Rechter-plaatsvervanger Idem 0573
Gerechtsauditeur Idem 281273
Rechter Arnhem 0374P.A.W.0438
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ned. Middenstandsbank 1965
Hypotheekbewaarder te Roermond 1970
Plv. voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 080375
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 60876
Plv. voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 60876
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 170183
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 170691
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 10792
Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 000494R.T.0167 Mw.
NLRM 92 93 95 96 97 98 2525
Gerechtsauditeur Breda 10497
Rechter-plaatsvervanger Breda 10497
Raio Zutphen 280291
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 10494-GOG210503
NU
Breda Rechter 030798
C300804 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-300804 Hop bijbanenregister BredaS.J.W.
NU
Almelo Raio 011001
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid sectie Breedtesport IC Goalball Utrecht 010102
Lid redactieraad ralatiemagazine Firma Tieman Rotterdam 010701
C221003-300504 Hop bijbanenregister AlmeloJ.B.H.M.0846
NLRM 94 95 96 97 98
Voorzitter Stichting Openbare Bibliotheek Berkel Enschot
Bestuurslid Stuurgroep Slachtofferhulp Tilburg
Secretaris Bestuur Stichting Rechtshulp Breda
Voorzitter bestuur tennisvereniging Berkel-Enschot 010199-010301
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger 250394
NEVENFUNCTIES
Advocaat Tilburg kantoor Beunen, Leemans, De Bont & Hermes beŽdiging 1976
Vice-voorzitter College van Beroep ENB-CAO 010901
Bestuurslid I.M.W. Tilburg 010999
C1997-300804 Hop bijbanenregister BredaG.C.G.J.0325
NLRM 71 80 87 88/89 90 92 93 94
Advocaat Procureur Arnhem 0352
Griffier kantongerecht Alkmaar 91260
Griffier kantongerecht Arnhem 30162
Griffier kantongerecht Terborg 250462
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 250662
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 290163
Rechter Maastricht 150563
Vice-president Maastricht 70973
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 30789
Rechter-plaatsvervanger Roermond 20191
Rechter-plaatsvervanger Maastricht 220391A.H. Mw.A.H.0740
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 171186
Rechter-plaatsvervanger Middelburg 280788-C050203 GOG
NU
Onbekend C050203
C290797-050203 GOG Hop bijbanenregister MiddelburgF.R.1257
NLRM 88/89 90
Werkzaam Ministerie van FinanciŽn, Directie Directe Belastingen
Gerechtsauditeur Hoge Raad 11087
Niet in NLRM 1996 onder Hoge Raad
NEVENFUNCTIES
Advocaat Amsterdam kantoor Caron & Stevens/Baker & McKenzie beŽdiging 1997R.0143
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Raad van Beroep NIVRA 1992
Lid later vice-voorzitter Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf 1993
Lid van het Bestuur van de studiekring Administratieve rechtspraak Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 1994
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden 1166-0968
Werkzaam Min. van Justitie, Stafafdeling Nieuw Burgerlijk Wetboek II. administrateur 0370
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 270674
Rechter Rotterdam 230476
Raadsheer Hof Amsterdam 10981
Vice-president Hof Amsterdam 170789
Raadsheer Hoge Raad 90791
NU
Hoge Raad Vice-president 111001
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Studie- en Informatiecentrum mensenrechten Utrecht 011299
Lid commissie Mensenrechten en adviescomissie Int. Vraagstukken 010103
C1997-020604 Hop bijbanenregister Hoge Raad
Memo.
179 De zaak Joop van den Hemel (gewone volk) tegen de verzekeringsmaatschappij Royal Nederland als norm voor de werkwijze en "integriteit" van het rechtersleger met al hun bijbaantjes bij verzekeringsmaatschappijenA.0935
NLRM 71 80 87 88/89 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting Lezen 011193-301101
Voorzitter Stichting Dr. C. Rijnsdorpprijs 010195-010402
Voorzitter Hugo Wolf Society Hoevelaken 010102-010103
Secretaris Stichting RIM 010198-010303
Vice-voorzitter Vereniging voor Christelijk Wetenschappelijk Onderwijs 011299-010503
Voorzitter Sching Jo Bollekamp Fonds Ermelo 010596-010503
Voorzitter NCRV
Lid NOS Bestuur
Lid Ster bestuur
Penningmeester COBO-fonds
Penningmeester Stichting Raad voor de Journalistiek
Lid identiteitsraad Stichting Philadelphia Voorzieningen
Bestuurslid Stichting Nationale Omroep Congres
Voorzitter Stichting Kinderrechtswinkel Support Utrecht
Bestuurslid Muziekcentrum van de Omroep
Voorzitter Begeleidingscommissie Onderzoek Illegaal Kansspel 010100-010101
Raio Utrecht 100663
Gerechtssecretaris 1e klasse Utrecht 101063
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 11065
Gedetacheerd Ministerie van Justitie 20168
Substituut-officier van Justitie arrondissement Amsterdam 250969
Idem arrondissement Utrecht 40671
Gedetacheerd Ministerie van Justitie, Hoofdafdeling Rechterlijke Organisatie 11071-261073
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Utrecht 11072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissement Groningen 111077
Idem arrondissement Utrecht 250779
Officier van Justitie hoofd van het parket Utrecht 40981
Officier van Justitie hoofd van het parket Rotterdam 11087
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 210992-GOG240503
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 010792-GOG110206
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 060398-GOG110206
OPGAVE NEVENFUNCTIES UIT LAATSTE CONTROLE BIJBANENREGISTERS GERECHTEN
Voorzitter Stichting Collage Kortenhoef 011290
Voorzitter Vereniging Vrienden Museum Catharijnenconvent 011201
Lid Commissie van Aandeelhouders ROTO Smeets-de Boer 010101
Lid Raad van advies Nederlandse Handelsvereniging Naarden 010496
Voorzitter bezwarencommissie Regiopolitie Utrecht 010498
Secretaris Vereniging Rudolph Stichting Barneveld 010497
Lid Raad van toezicht Leo-Stichting (koepel jeugdzorg) Apeldoorn 011298
Lid Raad van Toezicht Muziekgroep Nederland Amsterdam 010400
Lid Adviescommissie bezwaarschriften commissariaat voor de media Hilversum
Lid Lude Kerk Soest 010602
Lid Jury Cultuurprijs Gemeente Soest 010101
secretaris Vereniging Rudolph Stichting Barneveld 01-04-1997
C1997-GOG230106 gevonden in bijbanenregisters gerechten.
Memo
Rechtbank Utrecht laat bijbanengegevens in computer van Hop wissen!
Voorzitter Raad voor de Journalistiek niet-journalist C230106
Lid RvdJ hoorzitting 170206 om 14.15 uur in de klachtzaak J. Hop tegen Jeanne Dijkstra eindredactie Ermelo's WeekbladA.F. (of A.P.)
NLRM 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger Almelo 91079D. den 1144
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Den Haag kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn beŽdiging 1973
Voorzitter Rotterdamse Aero Club waarin opgenomen de Haagse Aeroclub met als zetel vliegveld
Zestienhoven te Rotterdam
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 71283-C270503 GOG
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 020502
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010603 Hop bijbanenregister Den HaagL.P. Mw.
Raio Breda
NU
Breda rechter 010802
C300804 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C310503-300804 Hop bijbanenregister BredaA. van
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger Breda 20681I.E.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 240560C.L. de Mw.B. dr.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 160888
NU
College van beroep voor het bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger 10494
NEVENFUNCTIES
hoofddocentleraar economisch publiekrecht en bijzonder hoogleraar Europees recht en decentrale overheden Universiteit Utrecht
C1997-0200604 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven
vice-voorzitter kamer II, College van Beroep voor de examens Unive Utrecht
lid College van Beroep voor de examens Universiteit Utrecht
Secretaris Raad van Toezicht 'Arbona' Huis ter Heide
docent master of public administration (mpa)Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
adviseur Berenschot International Solutions UtrechtJ.H.M.0158
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid adviesraad Justex/SSR
Docent Bestuursprocesrecht Beroepsopleiding Advocatuur
Gebruikersprojectleider PVRO, project Bistro/Elro
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 10983
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 311089
Plv. voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Zwolle 20490
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 110391
Rechter Almelo 111291
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 20394
CoŲrdinerend vice-president senior Zwolle 010902
NU
Zwolle vice-president 010902
C160506 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-221003 Hop bijbanenregister ZwolleG.F.Th.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Utrecht kantoor Derks, Star Busmann beŽdiging 1961
Lid Commissie Aantrekken leden rechterlijke macht CALRN
Bestuurslid Stichting Agnes van Leeuwenberg
Bestuurslid Stichting Maximiliaan van de Gucht
Bestuurslid Nutshulpbank Utrecht
Lid Selectiecommissie European Young Lawers
Lid Scheme of the British Council
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 60371-GOG240503
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 40485
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 230388
NU
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010101
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 010101
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Bartholomeus Gasthuis
Plaatsvervangend Lid later voorzitter Centrale Raad van Toezicht NVM in onroerende goederen NVM
Buitengewoon Lid Raad voor Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland
432 Bestuurslid stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtM.W. Prof.
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 111001
C140904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C310503-140904 Hop bijbanenregister AmsterdamT.F.0766 Mw
NLRM 95 96 97 98
Raio Middelburg 11090
NU
Rotterdam rechter 260500
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Toezicht Staatsgevangens Hoogvliet 010702
C1997-220904 Hop bijbanenregister RotterdamK.J.L. Jhr. ing.
NLRM 94 95 96 97 98
Buitengewoon Lid Tariefcommissie Amsterdam 40990R.C.0659
NLRM 87 88/89 90
Raio Raad van Beroep Den Haag 11084A.H.1244 Mw.H.M. Mw. Drs.
NLRM 02 03
Advocaat bij Gresnigt en Kippersluis
Gerechtsauditeur
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch
NU
Den Bosch Rechter 010302
NEVENFUNCTIES
Lid Raad van Toezicht Stichting Zorginstellingen Loosdrecht 010194
Lid Stichting Johannes de deo Costa Blanca 010197
Lid Bezwaar en Klachtenadviescommissie RIO West-Utrecht en RIO Zuidwest-Utrecht
C120502-100506 Hop bijbanenregister Den BoschD.S. van Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 240573E.J.0354 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Almelo 10182
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 10387
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 110388
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 10294
NU
Zutphen parket arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse, persofficier C261104
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Juridisch Genootschap arrondissement Zutphen
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.M.J.G.B.0158 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Zwolle 10185
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 180690
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 31091
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem 90198
NU
Amsterdam Hof Raadsheer 061003
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Sint Bavo Heemstede 080903-080908
C010704 Hop bijbanenregister Hof AmsterdamE.V.L. Mw.
NLRM 98
Raio Rotterdam
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 010103
Maastricht Gerechtsauditeur 010103
NU
Maastricht Rechter 010104
C150704GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000098-150704 Hop bijbanenregisters MaastrichtC.B.F. van den 1120
NLRM 71
Ambtenaar secretarie Ursem 1942-1945
Advocaat Procureur Den Bosch1248
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 140759
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 180859
Kantonrechter Helmond 271162
Opdracht Kantonrechter werkzaam Roermond 150268E.W. van den mw.
NU
Utrecht raio 011202
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 01-1203
Den Bosch Gerechtsauditeur
NEVENFUNCTIES
Incidenteel reisleidster 120802
Lid bezwaarschriftencommissie Gemeente Culemborg 01-1204
C240503-100506 Hop bijbanenregister Den BoschJ.F.H. van den
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 110567
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 30286
NU
Tilburg Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat Oisterwijk kantoor Buijsrogge & Van den Heuvel beŽdiging 1951 dhr. mr.drs. H. van den Heuvel
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 01-0504
Adjunct-secretaris en plaatsvervangend directeur, tevens hoofd visserij- en juridische zaken Productschap Vis
C220904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENR. van den 0456
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid toneelvereniging 'De Galerij' te Zwolle
Lid beroepscommissie Sociaal Plan Reorganisatie Bondsbureau KNZB
Raio Zwolle 10182
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger Zwolle 10987
Kantonrechter plaatsvervanger Harderwijk 70688 Ontslag
Kantonrechter plaatsvervanger Steenwijk 290688
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 290688
Rechter Zwolle 200988
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
Vice-president Zwolle 200695
Raadsheer hof Arnhem 11297
NU
Arnhem Hof Vice-president 010902
NEVENFUNCTIES
Voorzitter werkgroep formeel strafrecht studiekring strafrechtspraak NVVR
Medewerker van het tijdschrift Delikt en Delinkwent 010199
Docent SSR
Lid klankbordgroep onderzoeksproject "Strafvordering 2001"
Lid van de Wetenschappelijke Commissie ("Weco") van de NVVR
C1997-010704 Hop
Medewerker Handboek Strafzaken 010903
Lid Wetenschappelijke Commissie (WeCo) 010900
Lid College van Afgevaardigden (Raad voor de rechtspraak)Den Haag 311002R.M.M. van den 0559
NLRM 95 96 97 98
Lid Commissie bezwaar- en beroep gemeente Oosterhout 14121999-010304
Rechter-plaatsvervanger Breda 270994
Rechter Breda 311095
NU
Breda Vice-president 010403
C300804 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C310503-300804 Hop bijbanenregister BredaW. VAN DE
Arnhem parket
functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C2004 Lidpac kabel TV Huissen
C2004-000305
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.L.C.1255 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoofd Bureau Justex, SSR 31-12-1996
Lid bestuur Stichting Naarderheem Stichting exploiteert een protestants Christelijk Centrum voor Verpleging reactivering en dagbehandeling
Lid adviesraad Justex SSR
Raio Utrecht 190580
Gerechtsauditeur Utrecht 10936
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 20787
Rechter Utrecht 120488-C240503 GOG
Plv. voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 20491
NU
Amsterdam Hof raadsheer 010497
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Adviesraad Justex, SSR 010199
vice voorzitter Bezwarenadvies commissie personele aangelegenheden Raad van State Den Haag 010102
Lid Raad van Toezicht Stichting Vivium Bussum 010497
Lid Porta Lunis Raad 011201
Plv. voorzitter Commissie Bezwaar- en Beroepschriften Gemeente Laren 011201, voorzitter per 300904
C1997-120706 Hop bijbanenregister AmsterdamK.S. van 0534 Mw.
NLRM 88/89 90 92 93 94 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Justitie II. hoofdafdeling Psychopatenzorg 1957
Secretaris Centrale Raad van Advies Gevangeniswezen 1965
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 170277
Rechter Rotterdam 230680
Vice-president Rotterdam 170485
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 10695-C280503 GOG
NU
C280503 GOG
NEVENFUNCTIES
Lid commissie herziening scheidingsprocedure (commissie de Ruiter)
C1997-280503 GOG Hop bijbanenregister RotterdamW. van
NLRM 71 80 87 88/89
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 280464H.G.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 190967
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 180679
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 30286M.I. van der 0744 Mw.

A. Heyboer
Lid-tandarts CMT 368
Voorzitter Stichting Vrienden Tandheelkundig MuseumF. Mw.F. van
NLRM 71 80
Plv. voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 170166F.A. van der1231
NLRM 87 88/89 90 91 92
Griffier Alkmaar 71281
Griffier Amsterdam 10184L. van der 1159 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2575
Raio Alkmaar 11089
Gerechtsauditeur Haarlem 10396
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 10396-C250503 GOG
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 270696
Rechter Haarlem 61097-C250503 GOG
NU
Alkmaar rechter 241197
NEVENFUNCTIES
Docent SSR Zutphen 010101
Lid Klankbordgroep Deltaplan kwaliteitsverbetering Gezinsvoogdij (Ministerie van Justitie) 011102
Voorzitter Landelijk Beraad tussen kinderrechters en gezinsvoogdij-instellingen en Raad voor de Kinderbescherming 010203
C170503-240304 Hop bijbanenregister AlkmaarP.F. van der 0949 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 311084
Rechter Amsterdam 10186
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 10987-C240503 GOG
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 40496-C310503 GOG
NU
Onbekend 310503?
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar arbeidsrecht Universiteit van Amsterdam
Hoogleraar directeur Hugo Sinzheimer Instituut voor onderzoek van arbeid en recht Universiteit Amsterdam
President Commissaris Hydro-Agri Rotterdam BV
Lid Raad van Commissarissen ING Groep NV
Lid Raad van Commissarissen Isover BV
Lid Raad van Toezicht Nederlands Kanker Instituut/Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Lid Raad van Toezicht Oogziekenhuis Rotterdam
C1997-310503 GOG Hop bijbanenregister Hof AmsterdamW.G.P. van der 0220
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 40987W.J.G. 1124
NLRM 71 80
Advocaat Procureur Kerkrade 290552
Rechter-plaatsvervanger Roermond 231268
Rechter Idem 260669
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond en Venlo 190975H.J.F.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 100551
Plv. voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 270961J.W.1243
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam E.E.G. Brussel 1973
Advocaat Procureur Rotterdam 1975
Gerechtsauditeur Rotterdam 50380
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 50380
Rechter Rotterdam 70182
Vice-president Rotterdam 101188
Rotterdam CoŲrdinerend vice-president 300994
NU
Rotterdam Vice-president 010904
NEVENFUNCTIES
Voorzitter projectteam harmonisering familierechterlijke provcedures 010102
Voorzitter landelijk overleg vvan voorzitters van de familiejeugdsectoren van de 010102
Contactpersoon het landeljk project kwaliteit
C1997-220904 Hop bijbanenregister RotterdamE.M.0751 Mw.C.E. 0650 Mw.
NLRM 95 96 97 98
Voorzitter Stichting Speelotheek Wassenaar
Juridisch medewerker Rijksdienst Beeldende Kunst
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 221194
NU
Haarlem rechter 010496
C300804 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C000002-300804 Hop bijbanenregister HaarlemL.S.C.1030 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden 1152-0956
Wetenschappelijk medewerker Ned. Economische Hogeschool Rotterdam 1063
Wetenschappelijk medewerker Advocatenkantoor Rotterdam 0970
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 50672
Rechter Den Haag 160675
Raadsheer Hof Den Haag 231183
Vice-president Hof Den Haag 281291
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 100393
Rechter Den Haag 160675
Raadsheer Hof Den Haag 231183
Vice-president Hof Den Haag 281291-C010603
NU
Onbekend C010603
NEVENFUNCTIES
Ministerie JUS, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Plv. voorzitter
Voorzitter Klachtencommissie Academisch Ziekenhuis te Rotterdam
Bestuurslid van SOMIK Stichting Opvang Mensen in knelsituaties, vrouwenopvangtehuis
C1997-010603 GOG Hop bijbanenregister Hof Den HaagM.I.0752 Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Stichting Kunst en Kamerkring Amersfoort 290197-250402
Rechter-plaatsvervanger Almelo 10187
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 10391
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 240292-C310503 GOG
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 221194
Gerechtsauditeur Den Bosch 10295
Rechter-plaatsvervanger Almelo GOG170503
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 20395-C270503 GOG
Rechter Den Bosch 120496
NU
Amsterdam Rechter
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid J.C. van den tol Stichting Amsterdam 101201
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamM.L. van 0537 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Griffier Almelo 71285T.R. 0751
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoogleraar Groningen notarieel recht
Bestuurslid algemeen bestuur Grindmaleurd? te Tolbert
Redacteur losbladig personen en familierecht Groene Kluwer
Vice-voorzitter vakgroep privaat en notarieel recht
Diverse bestuursfuncties in facultatief ?? verband
Rechter-plaatsvervanger Assen 240685
Rechter Assen 80791
Rechter Groningen 100393
NU
Groningen Vice-president 161099
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 100898
Leeuwarden Hof Raadheer zonder datum opgegeven C310503 J. Hop
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar notariŽle rechtpleging Rijksuniversiteit Groningen
Docent notariŽle beroepsopleiding
Lid hoofdbestuur NotariŽle beroepsopleiding
Bestuurslid Stichting Personen- familie- jeugdrecht te Groningen
Cursusleider docent SSR cursussen
Docent Burgerlijk Procesrecht VSO-cursus. Bekende truc is afkorting bij nevenfunctie te vermelden.
Bestuurslid Stichting Noorderlicht
C1997-150504 Hop bijbanenregister Groningen

 


C.C.J.
NU
Lid Raad van Discipline NOvA ressort Den Haag
Advocaat bij Ekelmans & Meijer Den Haag, beŽdigd 072684
C220603 J. Hop advocatenregister
WAARSCHUWING EXSTREEM GEVAARLIJK EN EEN ZEER ERNSTIGE BEDREIGING VOOR DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING!
300 Namenlijst Raad van Discipline verantwoordelijk voor liegen en bedriegen als norm voor de NOvA om vrijheid van meningsuiting van het gewone volk te onderdrukken
Mr. B.J.R.P. Verhoeven, voorzitter Raad van Discipline en coordinerend vice-president rechtbank Middelburg
Mr. P.G. Gilhuis, lid Raad van Discipline tevens advocaat te Dordrecht en rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht
Mr. C.C.J. Hiebendaal, lid Raad van Discipline en tevens advocaat
Mevrouw Mr. E.M. van Hilten-Kostense, lid Raad van Discipline, advocaat en raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam
Mr. H.A.H.W. Meijer, lid Raad van Discipline en tevens advocaat
J.
Groningen Rechter-plaatsvervanger 121101
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-150504 Hop bijbanenregister GroningenB.1047
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Algemeen adjunct dagelijks bestuur van het Orthopedisch centrum Tjallingahiem 011095-311201
Commissaris van Boiten BV. aandrijftechniek te Groningen
Nicolai Lourens & Tabak registeraccountants te Hardegarijp
NU
Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger 020289
NEVENFUNCTIES
Directeur onder de Europese commissie ressorterende Business and Innovation Centre Noord Ned
BIC NN en de persoonlijke BV Jargon Managing Business Groningen/Leeuwarden
Secretaris en Penningmeester ROC College Chr. Beroepsonderwijs Friese Poort
Boardmember European Business and Innovation Center Network Brussel 010797
C1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenP.0959
NLRM 92 93 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 150891-C310503 GOG
NU
C310503 GOG Hop bijbanenregister Hof LeeuwardenC.P.0707
NLRM 71
Advocaat Procureur Den Haag 1939
Waarnemend griffier kantongerecht Den Haag 190240
Substituut-griffier bijzonder Hof Den Haag 110747 tot 10749
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 40554
Rechter Den Haag 31258F.G.0559 Mw. drs.
NLRM 95 96 97 98
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 10894
Plaatsvervanger Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 110894
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 190296
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 191197
NU
Haarlem Rechter 010299
C250503-080606 GEEN NEVENFUNCTIES GEVONDEN
C2001-080606 Hop bijbanenregister Haarlem
Aandachtsvestiging
Hop vraagt afschrift van haar beschikkingen kinderbeschermingsmaatregelen met Stichting William Schrikker Groep als partij?J.W.0319
NLRM 71 89
Waarnemend griffier kantongerecht Apeldoorn 10547
Substituut-griffier kantongerecht Amsterdam 250948
Idem Hof Leeuwarden 30454
Idem Hof Arnhem 80765H.W. van 0322
NLRM 88/89 90 91 92
Werkzaam Ministerie van Justitie DGJD
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 130587J.0755 prof.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 01 02 03
Hoogleraar, Rijksuniversiteit Leiden, Burgerlijk Recht
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 150888
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 130397
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010101
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010101
NEVENFUNCTIES
Arbiter ?
Docent diverse postacademische cursussen (vaste relatie met Nedlaw)
Redacteur/Auteur diverse juridische uitgaven Wolters Kluwer
C160704-040904 HopM.M.0953 Mw.
NLRM 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 250294
Rechter Amsterdam 10196-GOG240503
NU
Arnhem Hof Raadsheer 010102
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 HopA.M. van 0551 Mw.L.J. prof
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 181152
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 250357N.0145
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
NU
Almelo Rechter-plaatsvervanger 080791
NEVENFUNCTIES
Advocaat Almelo kantoor Jacobs Kranenburg beŽdiging 1977
Penningmeester van de Vereniging Insolventierecht advocaten Insolad 300102-010103
Lid College van Arbiters KNVB
C1997-140107 Hop bijbanenregister AlmeloW.E.0434
NLRM 92
Advocaat Procureur Amsterdam 1963
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 170671
Rechter Amsterdam 11171
Raadsheer Hof Amsterdam 50776
Advocaat-generaal Hoge Raad 130279
Raadsheer Hoge Raad 280381W.0937
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Almelo 80683-GOG170503
Notaris
Bestuurslid Stichting 't Neutje te Hengelo
Bestuurslid Stichting Historisch Archief Hengelo te Hengelo
Bestuurslid van Vereniging Gemeenschappelijk onderhoud te Hengelo
Bestuurslid van H Hartstichting te Doorn
Lid van het college van beroep van de stichting VOM Certificaat te BilthovenK.I. Mw.
NLRM 01 02 03
Haarlem Rechter 011101
C300804 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C250503-300804 Hop bijbanenregister HaarlemF.E.Th.M.0570 Mw.
NLRM 95 96 97 98
Raio Roermond 11094
Roermond plaatsvervangend Officier van Justitie
Rechter-plaatsvervanger Roermond BENOEMING KB97005054 061097-C250503 GOG
NU
Roermond parket
NEVENFUNCTIES
Lid commissie van beroep Koninklijke Nederlandse Tennis Bond KNLTB
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.I.M.J.0560 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 00 01 02 03
Lid medezeggenschapsraad openbare basisschool Prins Willem Alexander Soest
voorzitter medezeggenschapsraad openbaar basisonderwijs Soest 01-09-1998-01-0902
Raio Centrale Raad van Beroep Utrecht 10984
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 10990
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 210191
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 210192
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 290192
Rechter Den Bosch 10792
NU
Utrecht rechter 010400
NEVENFUNCTIES
Lid Mr Openbaar basisonderwijs cluster P.W.A./weth. de Haan Soest 01-0902
Plaatsvervangend voorzitter CVBS 010101, Bekende truc is afkorting gebruiken om bijbaan te camoufleren!
C1997-280904 Hop bijbanenregister UtrechtM.E. 1044 Mw.
NLRM 71
Amsterdam Raio 150470
Gerechtssecretaris 1e klasse arrondissementsrechtbank Amsterdam 150870A.E.F.0661 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Arbiter Ned. Vereniging van Postzegelhandelaren
Gerechtsauditeur Den Haag 171291
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 60192
Rechter Den Haag 261092
Rechter Zutphen 190293
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 250293
Kantonrechter plaatsvervanger Groenlo 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 031097
Arnhem Hof Raadsheer 260500-GOG010704
NU
Zutphen vice-president 010703
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010703
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Ombudscommissie gemeente Rheden 010197
Voorzitter Ombudscommissie gemeente Rozendaal 010102
C1997-120806 HopE.A.J .1011 drs.
NLRM 71
Advocaat Procureur 1941-1945
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Haag 190243
Ambtenaar Openbaar Ministerie idem 70846
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Haag 181256M.1058 Mw.
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Redacteur Jurisprudentie Onderwijswetgeving van Samson Tjeenk Willink
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep Utrecht 10189
Gerechtsauditeur Den Bosch 10594
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 10594
Rechter Den Bosch 190595
NU
Maastricht rechter 010901
C150704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C310197-150704 Hop bijbanenregisters Den Bosch/MaastrichtW.A.P.
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 270504
NEVENFUNCTIES
Juridisch adviseur Kernteam Zuid Nederland en de Unit Synthetische Drugs
C040904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN

 


H.M.P.0861
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat Procureur Arnhem
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 290692
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 290693
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 290694-GOG060904
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van bestuur Sancta Maria te Nijmegen (opvangtehuis voor randgroepjongeren en daklozen)
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.M.I.W.E. 1058 Mw.
Hoge Raad gerechtsauditeur 010799
NEVENFUNCTIES
Selecteur Jurisprudentie Bestuursrecht SDU 01-0603
C221003-020604 Hop bijbanenregister Hoge Raad

 

dhr. mr. W.A.P. Hillen

Beroepsgegevens

Functie: Rechter
Instantie: Rechtbank Maastricht
Datum ingang: 01-10-2005

Nevenbetrekkingen

Functie: mede-vennoot
Instantie: Juridisch Schadebemiddelings- en Adviesbureau Hillen & Van der Meer
Plaats: Maastricht
Datum ingang: 01-01-1990

Functie: Lid nationale straf- en protest commissie
Instantie: Nederlandse Volleybalbond
Datum ingang: 01-11-1996

C120806 Hop bijbanenregister MaastrichtJ.J.
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger
C041104 Hop bijbanenregister AmsterdamC.A. van 0335 Mw.C.G.J.M. van 0354 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Roermond 10580
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Roermond 10985
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 31190
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 10293
NU
Maastricht parket
NEVENFUNCTIES
Lid tijdelijk benoemingscommissie t.b.v. sollicitatieprocedure directeur basisschool te Beek
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.E.M. van Mw Mr
NLRM 96 97 98
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 210901
WAARSCHUWING EXSTREEM GEVAARLIJK EN EEN ZEER ERNSTIGE BEDREIGING VOOR DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING!
300 Namenlijst Raad van Discipline verantwoordelijk voor liegen en bedriegen als norm voor de NOvA om vrijheid van meningsuiting van het gewone volk te onderdrukken
Mr. B.J.R.P. Verhoeven, voorzitter Raad van Discipline en coordinerend vice-president rechtbank Middelburg
Mr. P.G. Gilhuis, lid Raad van Discipline tevens advocaat te Dordrecht en rechter-plaatsvervanger rechtbank Dordrecht
Mr. C.C.J. Hiebendaal, lid Raad van Discipline en tevens advocaat
Mevrouw Mr. E.M. van Hilten-Kostense, lid Raad van Discipline, advocaat en raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam
Mr. H.A.H.W. Meijer, lid Raad van Discipline en tevens advocaat
Lid Raad van Discipline NOvA ressort Den HaagC150203 J. Hop Raad van Discipline Den Haag
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam
Waarschuwing 1!
Deze rechter geeft op 220603 haar bijbanen (beŽdigd 063076) bij Krans & van Hilten advocaten te Den Haag en Lid Raad van Discipline in het ressort Den Haag niet op en is daarmee weer een voorbeeld van het belazeren van burgers door een advocatenbijbaan niet op te geven en ook weer een representatief voorbeeld van de naÔviteit van de CDA-politiek.
Waarschuwing 2!
Deze rechter doet niet aan waarheidvinding!
Bron: Raad van Discipline Den Haag Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) Uitspraak R2098/03.03
De norm is dat een advocaat (overheden) alle soorten uitingen en gegevens, pertinente leugens waarvan de advocaat weet of kan weten dat het pertinente leugens zijn, mag gebruiken om burgers (op verzoek van overheden) te demoniseren en rechters te misleiden. Bron: Raad van Discipline Den Haag Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) Uitspraak R2098/03.03 Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam ingang 21-0901
Advocaat/partner Krans & Van Hilten Advocaten Den Haag
Voorzitter Departement Den Haag van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel Den Haag 01-0102
Lid Raad van Discipline in het ressort Den Haag Den Haag 01-1001
Voorzitter Muziekensemble PianVoce 01-01-1996
Redacteur Modellen voor de rechtspraktijk op het terrein van arbeidsrecht 01-01-1992M.E. van 0164 Mw. dr.
NLRM 96 97 98
Hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden, Kostprijsverhogende belastingen 010101-310801
Belastingadviseur verbonden aan KPGM Meijburg en Co te Amstelveen
Secretaris van het Postacademisch onderwijs belastingwetenschap PAOB, een
samenwerkingsverband van de fiscale vakgroepen van Nederlandse universiteiten
Redacteur weekblad fiscaal recht Uitgeverij Kluwer, redactievergoeding
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 81295
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 100197
NU
Amsterdam Hof raadsheer 040702
NEVENFUNCTIES
Redacteur Fiscale Enceclopedie De Vakstudie inzake omzetbelasting
Annotator BNB, bekende truc is alleen een afkorting te noemen om gegevens bijbaan te verhullen
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam annotator BNB 01-01-1995
medewerker Fiscale Encyclopedie De Vakstudie (Omzetbelasting) 01-01-1993
hoogleraar Universiteit Leiden 01-01-1997 01-0901P.A.P. van 0651
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Maastricht 10778
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 130484
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 140585
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Roermond 10293
NU
Roermond parket
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.C.M.0760 Mw.
Bestuurslid Stichting Hoes Nijmegen e.o.
NLRM 93 94 95

Docent aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Gerechtsauditeur Den Bosch 10993
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 10993
Rechter Den Bosch 310395-GOG310503
NU
Arnhem Hof Raadsheer 230200
NEVENFUNCTIES
Incidenteel docent faillissementsfraude Nijenrode 010198
Incidenteel docent faillissementsfraude SSR 010194
C1997-010704 Hopmw. mr. I.M.A.
Penningmeester Vereniging Vrouwen Juristen rotterdam
Voorzitter Oudercommissie Kinderdagverblijf 010101
Dordrecht rechter 220202
NU
Breda Vice-president 01-10-2010
NEVENFUNCTIES
Vice-voorzitter commissie van toezicht Detentieboot Dordtse Poorten Dordrecht 01-12-2006
Voorzitster Beklagcommissie detentieboot Dordtse Poorten Dordrecht 01-12-2006
C250503-12-10-2010 Hop bijbanenregister BredaG.M.G. mw.
Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 01-1003
C020604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENJ.A.W. e.v. Schotten0558 Mw.
NLRM 90 91 92
Gerechtsauditeur college van Beroep voor het Bedrijfsleven 151189
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 271191

 

(28)Reinier Hinse (1950)
Netwerk onderzoek, behoort tot de machtige personen in het bedrijfsleven
Vice-voorzitter directie Aon Nederland
Directievoorzitter Aon Consultin
Reinier Hinse is in 1999 in dienst getreden bij Aon Nederland. Hij is statutair directeur en vice-voorzitter directie van Aon Groep Nederland bv en directievoorzitter van Aon Consulting, een onderdeel van Aon Nederland dat zich richt op het adviseren van ondernemingen en pensioenfondsen op het gebied van Employee Benefits en actuariŽle vraagstukken. Hij is tevens verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van Aon. Reinier Hinse was bij NUTS OHRA Beheer B.V. lid van de Raad van Bestuur en sinds 1995 bestuursvoorzitter van NUTS. Daarvoor was hij sinds 1986 lid van de Raad van Bestuur van OHRA Verzekeringen en Bank Groep B.V. met achtereenvolgens de portefeuilles Verzekeringstechniek, operationele dienstverlening en Marketing en Verkoop. Voor deze functies was hij als adjunct-directeur verantwoordelijk voor financiŽle zaken. Tevens was hij vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Ohra BelgiŽ en commissaris bij enkele bedrijfsonderdelen. Reinier Hinse volgde de studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hierna volgde hij diverse specifieke cursussen, waaronder het Senior Management Program bij INSEAD Business School te Fontainebleau.J.C. van1029 Mw.E.H.M.1250 prof. Amsterdam 151250
NLRM 87 88/89 96 97 98 Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam
Wetenschappelijk assistent staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam
Juridisch medewerker bij het Ministerie van Justitie (Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht; Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht)
Hoogleraar Nederlands en vergelijkend staats- en bestuursrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant
Minister van Justitie en voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Deeltijd-hoogleraar wetgevingsvraagstukken aan de Katholieke Universiteit Brabant
Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal/ Hoogleraar internationaal recht aan de Katholieke Universiteit Brabant
Staatsraad, sedert 2000
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, sedert 2003

Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 180483
NU

20 Raad van State Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10995
College van Beroep voor het bedrijfsleven Raadsheer-plaatsvervanger 15-0803
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant, internationaal recht Staatsraad i.b.d. van het Koninkrijk?
Hoogleraar internationaal recht Universiteit van Tilburg;
Lid van de raad van commissarissen Stichting Philadelphia Zorg;
Voorzitter Centre for International Legal Cooperation;
Voorzitter Stichting Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht;
Voorzitter van de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving;
Voorzitter van de Stichting Ronald McDonaldhuis Tilburg;
Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht en Christen-Democratische Verkenningen en Tijdschrift voor geneeskunde en ethiek;
Lid van het Algemeen Bestuur van de Atlantische Commissie;
Lid van het Comitť 2004 (Nederland/Nederlandse Antillen/Aruba)

C1997-020604 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven.
voorzitter
College van Bestuur Katholieke Theologische Universiteit Utrecht 010199
Lid
Redactie Nederlands Tijdschrift voor bestuursrecht 010195
Voorzitter
Stichting Achmea, Slachtoffer en Samenleving 010195
Hoogleraar Internationaal recht
Katholieke Universiteit Brabant 01-1100
Voorzitter
Ronald McDonaldhuis Tilburg 01012001
Lid Raad van Commissarissen
Stichting Philadelphia Zorg 010196
Vice-voorzitter
Stichting Society and responsibility 01-0600 01-0602
Voorzitter
4 Mei-Comite Tilburg 010199 01012003
Lid Redactieraad Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek 010199 01-0703
Voorzitter
Redactie Christen Democratische Verkenningen 01-10-1996 01-0703
Voorzitter
Centre for International Legal Cooperation 010100 01-0504W.A.
Advocaat
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 011102
NU
Arnhem Rechter 011103
NEVENFUNCTIES
Docent strafprocesrecht Beroepsopleiding Advocatuur Nijmegen 010191
C220503-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmTh.F.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 240568
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 40388J.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 290463J.M. den
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Breda 280480-C310503 GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Middelburg 20880
Kantonrechter-plaatsvervanger Zierikzee 20880
NEVENFUNCTIES
Advocaat Hellevoetsluis kantoor Den Hollander Advocaten beŽdiging 1968
NU
Middelburg Kantonrechter-plaatsvervanger
Zierikzee Kantonrechter-plaatsvervanger
C040697-310503 GOG Breda Hop bijbanenregister BredaL.1205
NLRM 71
Waarnemend griffier Den Haag 281228
Waarnemend griffier Rotterdam 181029
Substituut-griffier Rotterdam 11036
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 281245
Rechter Rotterdam 100546
Raadsheer Hof Amsterdam 140156
Vice-president Hof Amsterdam 170664
Raadsheer Hoge Raad 130465
Lid Ambtenarengerecht Den Haag 101165L.J. den
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Procureur Middelharnis kantoor Den Hollander Advocaten beŽdiging 1934
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 230659-C280503 GOG
Rechter-plaatsvervanger Middelburg 311078-C050203 GOG
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 010102
C220904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-220904 Hop bijbanenregister RotterdamL.Ph. den 281153 Rotterdam Leo
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechtenstudie in Rotterdam
Militaire dienst 1977-1978
Raio Den Haag en Dordrecht 10179
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 121084
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 131185
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 80791
hoofd van de unit Hollands Midden en tevens persofficier
Fungerend hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10595 voor de regio Hollands Midden en uit dien hoofde plv. hoofdofficier 1995-2000
NU
Leeuwarden parket Hoofdofficier van Justitie
NEVENFUNCTIES
Lid bouwcommissie arrondissement Den Haag
Lid commissie OM Opleidingen COMO
Lid werkgroep Sorgdrager (werving/selectie)
Lid platformgroep OM opleiding
Lid kernberaad Personeel Openbaar Ministerie
Plv. voorzitter Raad van Advies voor de CIE (Criminele Inlichtingen-Eenheid)
Lid programcollege Strategie, Beleid en Communicatie van het Nederlands Politie Instituut
Lid platform Personeel en Organisatie van het Nederlands Politie Instituut
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.M.C.0769 Mw.
NLRM 97 98
Raio Amsterdam 10495
Amsterdam parket functie ?
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.M.P. den Mw.
Rechter-plaatsvervanger Groningen 220801
Groningen gerechtsauditeur 220801
NU
Groningen rechter 010303
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 200204
NEVENFUNCTIES
Vrijwilliger speelotheek 010203
C150504 Hop bijbanenregister GroningenA.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 121260A.0439 dr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Almelo 180685
Rechter-plaatsvervanger Almelo 120786
Rechter Middelburg 241189-GOG050203
Rechter-plaatsvervanger Breda 200192-GOG221003
NU
Almelo Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Zeeuwse Volksuniversiteit
Lid redactie handboek privacybescherming Persoonsregistratie Samson
Docent BOB Opleidingen Bouwcentrum te Waddinxveen
Secretaris bestuur Stichting Zeeuwse Senioren Academie
Bestuurslid Zeeuws Orkest
C290797 Hop bijbanenregister AlmeloJ.0146
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Incidenteel als docent t.b.v. Postacademische Opleiding bij enige andere Universiteit
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 190490
NEVENFUNCTIES
Directie Adviseur Juridische Zaken FGH-Bank NV
Docent t.b.v. Postacademische Opleiding te Nijmegen aan de Grotius Academie
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamW.0929
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Procureur Bennekom 1958
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 240470
Kantonrechter Wageningen 250276
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 10676
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 40491
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 60292-C220503 GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 301194-GOG100506
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch-C310503 GOG
NU
Terborg Kantonrechter-plaatsvervanger
Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger
Boxmeer Kantonrechter-plaatsvervanger
Arnhem Kantonrechter-plaatsvervanger
Wageningen Kantonrechter
Den Bosch Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Lid kerkenraad Remonstrantse Gemeente Oosterbeek
Lid Raad van Toezicht van Stichting WoningcoŲperatie 'Plicht Getrouw' te Bennekom
Voorzitterplaatsvervanger van de Raad van Beroep van de makelaarsvereniging NvM te Arnhem
C160298-100506 HopJ.A.0459
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Vice-Voorzitter Raad van toezicht Twentse Zorgcentrum 010101 010103
Bestuurslid 'Bouwhuis' te Enschede zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke handicap
Lid provinciale Kerkvoogdij commissie van de Ned. Herv. Kerk
NU
Almelo Rechter-plaatsvervanger 030591
NEVENFUNCTIES
Advocaat Procureur Enschede kantoor Kanen & Van der Sijs beŽdiging 1982
Voorzitter Stichting Vrienden van het Bonhuis 010196
Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten in het arrondissement Almelo 011101
Voorzitter Raad van toezicht Twentse Zorgcentra 310103
Commissaris Fundatie voor Hervomden in Tubbergen 010903
C1997-300504 Hop bijbanenregister AlmeloM.J.B.0958 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam bij de Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee
Lid van de deskundigenpool van de Vereniging Milieucontract Oost-Europa
Lid redactieraad Waddenbulletin
Lid redactie tijdschrift natuur en milieu
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 200192
Gerechtsauditeur Groningen 10792
Rechter-plaatsvervanger Groningen 250893
NU
Groningen rechter 250294
Leeuwarden Raadsheer-plaatsvervanger 010404
NEVENFUNCTIES
Lid deskundigenpool van de landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee 010192
Lid Raad van Toezicht Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Groningen
Lid technische commissie bodembeweging van het Ministerie van EZ een regeringsadviesraad ingesteld in de nieuwe mijnbouwwet
Lid ledenraad NVVR 010199
C1997-150504 Hop bijbanenregister GroningenG.B.J. van der 0327
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96
Werkzaam bij Ministerie van Marine respectievelijk Defensie, II. administrateur 1952
Ondervoorzitter Raad van Beroep Groningen 81269
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Rotterdam 81269
Voorzitter Raad van Beroep Groningen 280574
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 50377
Lid Centrale Raad van Beroep 210386
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 90388
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494A.W.1211
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Dordrecht 61239
Ambtenaar Openbaar Ministerie Alkmaar 220442
Substituut-officier van Justitie Alkmaar 90746
Substituut-officier van Justitie Amsterdam 10654
Officier van Justitie arrondissement Arnhem 181256
Advocaat-generaal Hof Arnhem 70857
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Arnhem 291163A.J.M. ten
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 131142A. VAN Mw
NLRM 02 03
Penningmeester van de Stichting Jeugd en Criminaliteit (JEC) te Lelystad
Penningmeester van de Stichting HALT Flevoland
Zwolle Rechter-plaatsvervanger
NU
Zwolle rechter 010402
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Interne Klachtencommissie De Levant Openbare Basisschool voor Voortgezet Onderwijs Zeewolde 010101
Voorzitter van de Interne Bezwarencommissie Functie Waardering Gezondheidszorg van de Stichting
Coloriet (verpleeg- en verzorgingstehuizen te Lelystad, Dronten en Zeewolde
Vice-voorzitter van de Stichting 3D te Lelystad
C2002-010704 Hop bijbanenregister Zwolle Memo deskundigenrapport 185.
277 De van Holten norm. Als vader de kinderen ontvoert, zal de vader ook alle kosten moeten betalen die de moeder moet maken om de kinderen weer terug te krijgen LJN-nummer: AE1640  Zaaknr: 66987/HA ZA 01-700
H.A.0747
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Ministerie van Defensie Afdeling Civielrecht te Den Haag 0272
Raio Den Haag 11075
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 170779
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 300780
Advocaat-generaal ressortparket Den Haag 110185
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 70285
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 150191
Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 10991
Gedetacheerd bij landelijk bureau Openbaar Ministerie 10695
Hoofdofficier van Justitie bij Landelijk Bureau Openbaar Ministerie Rotterdam
Lid commissie aantrekken leden rechterlijke macht
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.

?
Hoge Raad gerechtsauditeur 010403
C221003-020604 Hop bijbanenregister Hoge Raad
Secretaris Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Den Haag 010603G.J.
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger 161002
NEVENFUNCTIES
Docent Katholieke Universiteit Tilburg
Docent strafprocesrecht Universiteit van tilburg 010199
Lid Faculteitsraad vertegenwoordiger wetenschappelijk personeel Universiteit van tilburg 010102
Voorzitter begeleidingscommissie mentoraat Universiteit van tilburg 010102
Secretaris Departement strafrechtwetenschappen Universiteit van tilburg 010900
C310503 Hop bijbanenregister BredaB.G.0143 Opleidings- en 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 280286J.S.W.0948
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Kerkvoogdij beheerscommissie tevens kerkbestuur opleiding buitenstaanders Benoordenhout
Mentor opleiding buitenstaanders CALRM
Raio Haarlem 010292
Gerechtssecretaris 1e klasse Haarlem 10672
Secretaris arrondissementsparket Haarlem 10674
Gerechtssecretaris Amsterdam 10676
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Amsterdam 10776
Gerechtsauditeur Haarlem 130478
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 311078-C250503 GOG
Rechter Haarlem 200280
Verlof zonder behoud bezoldiging i.v.m. benoeming Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 61082
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 290688
NU
Den Haag Vice-president 290688
Den Haag Hof Raadsheer
NEVENFUNCTIES
lid Commissie Aantrekking Leden Rechterlijke Macht (CALRM) Den Haag 011002
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline NOvA 010101
Plaatsvervangend voorzitter Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 010101
lid raio sellectiecommissie Den Haag 010100
Voorzitter Klachtencommissie sexueel misbruik in pastorale relaties (gereformeerde kerken in Nederland)
Voorzitter belangen/bewonersgroep Waalsdorp
Adviserend lid van het generaal College voor het Opzicht van de Protestantse kerken in Nederland
Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege
Inleider coŲrdinator opleidingscursussen SSR
C1997-130105 Hop bijbanenregister Den HaagR.G.1020
NLRM 80 87 88/89 90
Advocaat Procureur Amsterdam 1950
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 161166
Rechter Almelo 311067
Vice-president Leeuwarden 50571
NEVENFUNCTIES
Advocaat Groningen kantoor Bout Advocaten beŽdiging 1984R.W.0653
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Docent wetenschappen aan de Juridische Faculteit van de Erasmus-universiteit Rotterdam
Bestuurslid European School for Lavend Economics, secretaris examencommissie
Medeoprichter en mede redacteur van de serie rechtseconomische verkenningen uitgegeven door
Gouda Quint
Redacteur AA Geel Katern Rubriek Rechtseconomie
432 Arbiter stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"
Consultant Editor Journal of Law and Economics
Medeoprichter en mede redacteur serie Intellectuele Eigendom en Reclamerecht Tjeenk Willink
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 050292
NEVENFUNCTIES
Universitair hoofddocent Handelsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam
C000897-270503 Hop bijbanenregister Den Haag

HOMBRACHT-BRINKMAN F.D. VON Mw Mr
432 Directeur stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"F.J.G.M. de 0746
NLRM 95 96 97 98
Bestuurslid Vereniging Marnixring Kempenlandt te Turnhout 160697-010101
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 070794
NEVENFUNCTIES
Advocaat Tilburg kantoor Janse, Gerritse & Mannaerts c.s. beŽdiging 1970
Voorzitter bezwarencommissie R.O.C. Midden-Brabant en SVOM Tilburg 080399
Bestuurslid Stichting L.H.E. van Mol Tilburg 191198
Lid begeleidingscommissie Euthanasie serviceflat Molenwijck Loon op Zand 161096
Secretaris kerkbestuur Parochie St. Lambertus Udenhout 010801
Secretaris Vereniging van Eigenaren Stationsstraat Tilburg 160697
C160697-100506 Hop bijbanenregister Den BoschH.J. prof.
NLRM 7 80
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 100683J.H.0248
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 150483
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 40388-GOG030703
NU
Is deze nog kantonrechterplv in Emmen?
NEVENFUNCTIES
Advocaat Emmen kantoor Homveld Oudman & Heuzeveldt beŽdiging 260673, Werkgebieden: Verbintenissenrecht, Bestuursrecht (milieurecht, ruimtelijke ordening), Onroerend Goedrecht (bouwrecht, architectenrecht)
Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Assen
Plaatsvervangend Lid College van Afgevaardigden als bedoeld in artikel 19 van de advocatenwet.
Voorzitter Rotary en Samenleving te Emmen
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline
C170398-GOG030703 Hop bijbanenregister kantongerecht EmmenE.H. prof. dr.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Hoogleraar, Rijksuniversiteit Utrecht, burgerlijk recht
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 280679
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 120586
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar burgerlijk recht Universiteit Utrecht
Lid International Academy of Commercial and Consumer Law 01-0100
Lid International Academy of Procedural Law 01-0100
Lid bestuursraad International Association of Legal Science 01-0100
Lid Vereniging voor de vergelijkende bestudering van het recht in Belgie en Nederland 01-0100
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 01-0100
Lid European Consumer Law Group Brussel 01-0100
Lid Klankbordgroep Internationale kontrakten Utrecht 01-0100
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut 01-0100
Lid Commissie van advies Foster Parents Plan Nederland 01-0100
Redacteur Newsletter European Private Law 01-0100
Redacteur Tijdschrift voor Consumentenrecht 01-0100
Lid van de redactieraad Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 01-0100
Lid van de redactieraad Tijdschift voor Privaatrecht BelgiŽ 01-0100
Lid van de adviesraad Journal of Consumer Policy Duitsland 01-0100
Lid van de adviesraad Revue Europťenne du droit de la consommation BelgiŽ 01-0100
Medewerker Ars Aequi Katern 01-0100
Medewerker Journal of Contract Law AustraliŽ 01-0100
Contactdocent Ars Aequi 01-0100
Membre titulaire Acadťmie Internationale de Droit Comparť 01-0100
Voorzitter Geschillencommissie bankzaken 01-0100
Lid College van beroep Stichting Milieukeur 01-0100
Lid commissie voor consumentenaangelegenheden SER 01-0100
Hoofdredacteur European Review of Private Law 01-0100
Ere-hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 01-0100
Hoofredacteur Losbladige Verbintenissenrecht 01-0100
Redacteur Jaarboek Consumentenrecht 01-0100
Redacteur serie Consument en recht 01-0100
Redacteur de Molengraver 01-0100
C1997-140904 Hop bijbanenregister AmsterdamM.J.J. van 0654
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10690
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 80791
NU
Den Haag parket
NEVENFUNCTIES
Voorzitter stuurgroep invoering Wet Terwee
Lid samenwerkingsverband slachtofferhulp Hollands Midden
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.J.F.M.0246
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2800
Voorzitter Commissie van Toezicht FPK Oldenkotte 010199-010102
Voorzitter Stichting Administratiekantoor van Deelen
Medeorganisator Sportevenement VVV-voorzitter Vorden
Lid vereniging i.o. Bomenbelang
Voorzitter Commissie van Toezicht de rooyse Wissel FPK 010199-010102
Gerechtsauditeur Zutphen 180386
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 180386
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 120190-GOG031103
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 120190-GOG031103
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 120190-GOG031103
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 120190-GOG031103
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893-GOG031103
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993-GOG031103
Rechter Zutphen 220987-GOG031103
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen GOG031103
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 010102-GOG071204
NU
Haarlem rechter 010903
C020704-071204 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-071204 Hop bijbanenregister HaarlemA.W.M. van 0660
NLRM 98
Docent Asiel- en Vluchtelingenrecht Stichting Studiecentrum Rechtspleging 01-0300
Formeel strafjurist vreemdelingenzaken en de Zwolle, maar feitelijk geheel werkzaam als
Rechter-plaatsvervanger Zwolle en Den Haag
Neven zittingplaats Zwolle Vreemdelingenzaken
Docent cursussen optreden bij vreemdelingenzaken bij de Stichting Opleidingen Sociale Rechten Den Haag
Repetitor vreemdelingenrecht opleiding gerechtstolk
Stichting Instituut van Gerechtstolken en -vertalers
Secretaris Parochiebestuur RK Parochie Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Kant ?? te Berg en Dal
Docent Asiel en Vluchtelingenrecht SSR Zutphen 010300-310501
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 160997 C220503 GOG
Rechter-plaatsvervanger Arnhem
Rechter-plaatsvervanger Zwolle GOG220503
NU
Arnhem Rechter 091298
NEVENFUNCTIES
Vrijwilliger RK parachie 010197
Voorzitter Stichting tot steun aan de Vrije School Nijmegen 280502
C1998-040904 HopK.A.M. van mw.
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010104
NEVENFUNCTIES
Arnhem Gerechtssecretaris
Lid Commissie Bezwaar en Beroep Gemeente Gennep 010104
Lid Commissie bezwaar en beroep Horst aan de Maas 01012003
C040904-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmP.P.M.H. van 1048
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter commissie van de Beroepschriften gemeente Oosterhout
Bestuurslid Stichting Kath/ Economisch Beroepsonderwijs en algemeen voortgezet onderwijs Breda
Lid Klachtencommissie in het kader van de bestrijding van seksuele intimidatie van alle scholen van de JL Vriestichting te Breda
Bestuurslid Stichting Florijn Cursussen en Bedrijfstrainngen 010199-010300
Raio Breda 61075
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Haarlem 110576
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Amsterdam 300879
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Amsterdam 300879
Gerechtsauditeur Breda 40282
Rechter-plaatsvervanger Breda 40282
Rechter-plaatsvervanger Breda 40282
Rechter Breda 190583
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 290187-C310503 GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 290187-C310503 GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Tilburg 290187-C310503 GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 290187-C310503 GOG
Rechter-plaatsvervanger Middelburg 90688-C050203 GOG
Vice-president Breda 10589
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 170691
NU
Breda CoŲrdinerend vice-president 030894
NEVENFUNCTIES
Voorzitter interne beroepscommissie Regionaal Opleiding Centrum West-Brabant 011189
Bestuurslid Ned. Vereniging tot bestudering van het recht betreffende de bescherming van financiŽle
belangen in de EG (DASEC)
Secretaris Rotaryclub Breda-Zuid Breda 010600
C290797-300804 Hop bijbanenregister Breda e.a.F.F. Jhr.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 250746J.A.Z.0443 Jhr.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend voorzitter Kamer van toezicht voor de notarissen en kandidaat notarissen Arrondissement Arnhem 010401
Bestuurslid Psychiatrisch Ziekenhuis Wolfheeze
Voorzitter patiŽnten Klachtencommissie ziekenhuis Rijnstate te Arnhem
Voorzitter sociale begeleidingscommissie Ziekenhuis Rijnstate Arnhem
Bestuurslid Hestia Stichting Arnhem
Voorzitter Raad van Toezicht Hestia Stichting Arnhem
Voorzitter NVvR werkgroep Schijn van Partijdigheid 010101
Werkzaam bedrijfsleven
Gerechtsauditeur Utrecht 110881
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 21182
Rechter Arnhem 20383
Kantonrechter Nijmegen 211086
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 141186
Vice-president Arnhem 150690
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 260790
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Tiel 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 30191
Arnhem CoŲrdinerend vice-president Arnhem 210695-GOG010704
NU
Arnhem Hof Vice-president 010803
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010803
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Fliedner Stichting Arnhem
Lid Commissie van Beroep Vereniging Huurrecht Advocaten 100399
Lid Raio selectie commissie Den Haag 010299
Voorzitter Commissie van Beroep Koninbklijke Nederlandse Cricketbond KNCB Den Haag 011199
Lid Raad van Toezicht Revelidatiecentrum Groot Klimmendaal Arnhem 010200
Voorzitter geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven Den Haag 010502
Lid Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht Den Haag
C1997-040904 HopJ.C. van der 0348
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid Commissie van Toezicht van RJI De Overberg te Overberg Gemeente Amerongen 010799
Kantonrechter-plaatsvervanger Gorinchem 121284
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 80791
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 250283
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 250293
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Zutphen Rechter 130293
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie van Arbitrage van de Nederlandse IJshockeybond Zoetermeer 010789 en 010190
Voorzitter KC Districtshuisartsenvereniging Gooi-Eemland NW Veluwe 010496
Voorzitter Oudheidkundige Vereniging Flehite Amersfoort 010701
Bestuurslid 125 jaar Oudheidkundige Vereniging Flehite Amersfoort 210503
C1997-030704 Hop bijbanenregister ZutphenL.J. 't 1002
NLRM 71
Advocaat Procureur Breda en Den Bosch 1927-1946
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 1932
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 190337
Rechter Zwolle 50646
Vice-president Zwolle 230952M.I. 't 0945
NLRM 87 8/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Medewerker Katholieke Universiteit te Nijmegen 150870
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Haarlem 110576
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 300879
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 300879
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 160681
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 121085-GOG150504
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 121187

Groningen Vice-president GOG150504

NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger  010102
Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 20395
NEVENFUNCTIES
Co-hoofdredacteur Cremers Arbeids/Ambtenaren/Sociaal Recht Gouda Quint 010187
Lid College van geschillen Remonstrantse Broederschap 010197
Lid Redactieraad Rijdschrift Rechtspraak Zorgverzekering 010197
C1997-020604 Hop bijbanenregister GroningenP.A. de 0851
NLRM 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 210693-C310503 GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 210693-C310503 GOG
NEVENFUNCTIES
Advocaat Amsterdam beŽdiging 1982
NU
Den Bosch Rechter-plaatsvervanger 010102
C100697-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch
Uitspraken:
387 Multiple sclerose, geldzaken en bestuursrecht Stichting "Stichting MS projecten", thans "Stichting Nationaal MS Fonds" Maassluis tegen "Stichting PatiŽnten Fonds", thans "Stichting Fonds PGO" HaarlemT.A.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 120377

HOOGEN
D.G.M. VAN DEN mw.
Den Bosch Rechterplaatsvervanger
C100506 Hop bijbanenregister Den BoschT.F.A.M.0543
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Procureur Amsterdam
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 40491
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 10194

NU
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494
NEVENFUNCTIES
Plv. voorzitter Scheidsgerecht ogv CAO voor het Bankbedrijf
Lid juridische commissie Landelijk Bureau Racisme bestrijding
Voorzitter College van Beroep Kamers van de Gerrit Rietveldacademie
Medewerker Kort Geding Kluwers Rechtswetenschappen
Medewerker Bestuurs-schade vergoedingsrecht Elseviers Rechtswetenschappen
Voorzitter van de bezwarencommissie Sociaal Statuut van de Amsterdamsche Hoge School voor de Kunsten Amsterdam
Voorzitter College van Beroep Amsterdamse Hoge School voor de Kunsten Amsterdam
C020604 Hop bijbanenregister Centrale Raad van BeroepI.P. 220140 Subanjerigi Mw.F.0159 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter College van Beroep van de examens en van het college van beroep voor
de studenten beide Hogeschool Alkmaar 010594-310802
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 11087
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 210992
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 210992-240503 GOG
Gerechtsauditeur Alkmaar 11092
Rechter Alkmaar 241193
Amsterdam rechter 070794
NU
Amsterdam Vice-president
NEVENFUNCTIES
Voorzitter College van Beroep voor Examens Hogeschool n Holland Kamer Alkmaar 010902
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamH.E.0864 Mw.
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Utrecht 10491
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10297
NU
Utrecht parket ?
NEVENFUNCTIES
Advocaat Amsterdam kantoor Houthoff beŽdiging 1995
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.S.V.1024 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Werkzaam Ministerie van Justitie, afdeling Wetgeving en afdeling Privaatrecht 1948
Substituut-griffier kantongerecht Amsterdam 1955
Substituut-griffier Amsterdam 1957
Werkzaam Universiteit van Amsterdam 1966
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 201077
Lid Centrale Raad van Beroep 140379
Ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep 220986
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 290687
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 151191D.A.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 170839
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 260763F.B. Mw
NLRM 03
Haarlem Rechter 270103
C250503 Hop bijbanenregister Haarlem
C04 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENJ.G.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 30179
NU
Rotterdam Kantonrechter-plaatsvervanger
NEVENFUNCTIES
Advocaat R'dam kantoor Trenitť Van Doorne beŽdiging 1958
Voorzitter commissie BEZWAAR EN BEROEPSCHRIFTEN van de Gemeente Westerschouwen
Docent Academie van bouwkunsten bouwrecht Hogeschool Rotterdam
Docent bouw en bouwcontracten Euroforum
Commissaris van Garoo Beheer en van haar dochtervennootschappen Gakon BV. Weboma BV. Nawa
BV. JWM Gardien Holding NV. allen gevestigd te Wateringen
Lid juridische commissie van de Federatie Nederlandse Exporteurs Fenedex
Bestuurslid Stichting Open Bouwen
Bestuurslid Stichting Berg en Broek
Lid Ned. Chr Werkgeversbond
Nederlands-Duitse Juristenvereniging
Nederlands-Duitse Kamer van koophandel
Rotterdamse Studieclub
C1997-000503 Hop bijbanenregister RotterdamJ.C.0628
NLRM 80 87 88/89 90 91
Officier der Koninklijke Marine, II. kapt. t. zee van administratie 1950
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 160578S.
NLRM 99
NU
Amsterdam Parket functie ?
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.N. van 't 0246 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter vereniging Eigenaars Prinsengracht 536
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 270586-GOG240503
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat Amsterdam kantoor Goudsmit & Branbergen beŽdiging 1978. Lid maatschap
Bestuurslid Stichting Olympiasirene Amsterdam 010401
Bestuurslid Stichting Nidos Jeugdbescherming voor Vluchtelingen Utrecht 011102
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamH.C. Mw
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 011002
NU
Amsterdam Rechter
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C240503-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamM.A.1144 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 31286
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 291288
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494
Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 51296
NU
Centrale Raad van Beroep Hof raadsheer GOG020604
Centrale Raad van Beroep Vice-president 051296

C060204 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVENB. de 0435
NLRM 71 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven te Den Haag
Juridisch medewerker Chr. Nat. Vakverbond in Nederland 1963
Raio Utrecht 010368
Gerechtssecretaris 1e klasse Utrecht 10768
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Utrecht 10770
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 110271
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 111073
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Leeuwarden 221276
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Leeuwarden 250978
NU
389 Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 010197
389 Den Haag Ressortsparket Advocaat-generaal 141281
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid van de AS Talmastichting en van de Stichting Talma Beheer te Veenwouden 010183
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.C.0370 Mw.
NLRM 98
Raio Zutphen 11098
Gerechtsauditeur Zutphen 011102
NU
Zutphen Rechter 011103
NEVENFUNCTIES
Lid Klachtencommissie Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn/Zutphen 150304
C000098-020704 Hop bijbanenregister ZutphenC.M.M.1251 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Voorzitter klachtencommissie Stichting Samenwerkende Gezondheidscentra Lelystad (SSGL)
Lid Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Lelystad
Voorzitter Klachtencommissie woningcorporatie NW Veluwe 010197-010202
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 100993
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 150993
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 140294
Gerechtsauditeur Zwolle 10494
Rechter Zwolle 160195
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270696
NU
Zwolle Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter regionale Klachtencommissie Noordwest Veluwse Woningbouwcorporaties 010193
Voorzitter Klachtencommissie Woningbouwvereniging Openbaar Belang Zwolle 010198
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle mw. mr. C.M.M. Hoogland-Kelkboom Beroepsgegevens Functie: senior rechter Instantie: Rechtbank Zwolle-Lelystad Datum ingang: 01-01-2011 Nevenbetrekkingen Functie: Plv. lid Instantie: Kamer van Toezicht Notarissen Plaats: Zwolle Datum ingang: 23-02-2004H.A.1248
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Commissie van Toezicht RI Veldzicht te Balkbrug
Raio Assen 10374
Secretaris arrondissementsparket Assen0774
Gerechtssecretaris Assen0771
Secretaris arrondissementsparket Assen0778
Substituut-officier van Justitie arrondissement Assen 310380
Arrondissementsofficier van Justitie idem 231280
Plaatsvervanger officier van Hof van Justitie Nederlandse Antillen 10378
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Assen 310380
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Assen 231280
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zwolle 10989
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zwolle 11093
NU
Zwolle parket (Lelystad) arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse
Leeuwarden Hof Raadsheerplaatsvervanger 2005
NEVENFUNCTIES
C190105 Condierectofficier Recheale Officier?
C021204-190105 Hop bijbanenregister ZwolleL.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 120869M.T. (of M.A.)0662 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Breda 11087
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 231192
Gerechtsauditeur Haarlem 10493
Rechter Haarlem 240694
NU
Haarlem Vice-president 010704
NEVENFUNCTIES
Lid van de klachtencommissie van de Stichting Hervormde Diakonale Huizen (SHDH) Haarlem 010799
C000001-250503 Hop bijbanenregister HaarlemH.J.A. van 1153
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Externe Klachtencommissie Twentse Verpleeghuizen
NU
Almelo Rechter-plaatsvervanger 030591
NEVENFUNCTIES
Taxateur rentmeester
Lid Raad van Toezicht Woningstichting Hellendoorn 020195
Adviseur Federatie Particulier Grondbezit 030695
C1997-300504 Hop bijbanenregister AlmeloT.K.0654
NLRM 94 95 96 97 98
Voorzitter selectieadviescommissie CDA Leeuwarden 010505-010805
Bestuurslid Provinciale Bibliotheek Fryslan 010101-180303 op 110904 worden de data's 010101-310802 vermeld!
Bestuurslid Vereniging de Friesche Elf Steden
Vereniging "De Friesche Elf Steden", H. Dijkstra, secretaris
Ledenvergadering vrijdag 17 december 1999 om 17.00 uur in het F.E.C. te Leeuwarden
Verkiezing bestuursleden. De heren T. K. Hoogslag, P.S. Venema, J. Brander en mevr. M.G.A. Volkers zijn reglementair aftredend. Mevr. Volkers en de heren Venema en Brander stellen zich herkiesbaar; het bestuur beveelt hun herverkiezing bij de ledenvergadering aan. De heer Hoogslag stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de opengevallen plaats oningevuld te laten en de taken van de heer Hoogslag bij de andere bestuursleden onder te brengen.
Bestuurslid Stichting Openbare Bibliotheek Leeuwarden
Bestuurslid woningbouwcorporatie Eigen Brood Bovenal te Leeuwarden
Bestuurslid Stichting Provinciale en BUMA Bibliotheek fan Fryslan
Voorzitter van de AWB-bezwaarschriftencommissie van de RUG
Lid van de vertrouwenscommissie van het Leeuwarder CDA
Voorzitter bestuur en parochievergadering van de RK parochie Titus Brandsma te Leeuwarden 010101-310504
Bestuurslid Fries Scheepvaartmuseum Sneek 010101-300404
Advocaat Procureur Leeuwarden
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 250893
Rechter Leeuwarden 100993
NU
Leeuwarden vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Penningmeester, oud secretaris Stichting Herman Koert Mulder 010695 een instelling die ondersteuning geeft aan lichamelijk gehandicapten in Friesland
bestuurslid Stichting Bonifatiustoren Leeuwarden 010505
secretaris Abt Emo Stichting Groningen 010905
Secretaris Raad van Commissarissen Omrup Fryslan 010699
C1997-241006 Hop bijbanenregister Leeuwarden
Omrup Fryslan:
Voorzitter of directeur P.T. Gaanderse, President-Commissaris A. Offringa,
Raad van Commissarissen A. van der Hoek, T.K. Hoogslag, H. Sikkema en A. Visser
Media-activiteiten, omroep: televisie programma's aanbieden, productie van televisieformats, omroep: teletekstprogramma's aanbieden
uitgever/omroep: teksttv-kabelkrant aanbieden, omroep: radioprogramma's aanbieden, productie van radioformats
omroep: reclamezendtijd aanbieden, uitgever/omroep: websites aanbieden, redactie van digitale media
377 De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie. Als de Officier van Justitie zich op de zitting laat vertegenwoordigen door iemand (een persoon die geen Officier van Justitie is) anders vraag dan altijd afschrift van de VOLMACHT die deze Officier van Justitie heeft afgegeven waarin staat zwart op wit staat beschreven dat die persoon de Officier van Justitie mag vertegenwoordigen op de hoorzittingD.H.0442
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
K.V.V. Koninklijke luchtmacht0364
Werkzaam bedrijfsleven0669
Waarnemend verkeersschout arrondissementsparket Amsterdam 10180
Verkeersschout arrondissementsparket Amsterdam 150383
Amsterdam parket functie ?
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.M.H. van 0747
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Procureur Amsterdam
NU
Amsterdam Rechter-plaatsvervanger 010101
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-041104 Hop bijbanenregister AmsterdamG.M.H.0455
NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98
Docent opleidingen Sociaal Recht
President van het Ned. tafelrond RT14
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 1O0890
NEVENFUNCTIES
Advocaat Den Haag kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn beŽdiging 1980
Plaatsvervangend Landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Den Haag 010195
C000497-270503 Hop bijbanenregister Den HaagR.P.
NLRM 93 94 95 96 97 98
NU
Den Haag Militair Lid 010792
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-270503 Hop bijbanenregister Den HaagJ. ten 0662 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 94 95 96 97 98
Raio Leeuwarden 11087
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch l1093
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Bosch 10195
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10598
NU
Utrecht parket
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.A.F. van 0456
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid wetenschappelijke commissie NVvR
Raio Almelo of Arnhem 11082
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Almelo 11288
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Almelo 151189
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Arnhem 30595
NU
Zutphen rechter 200601
NEVENFUNCTIES
Docent inleider SSR 010191
C1997-030704 Hop bijbanenregister ZutphenJ.G.M. van
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 80748
Idem Deventer 160474
Idem Groenlo 200279M.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat R'dam kantoor Van Anken Knuppe Damstra beŽdiging 1963
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 20175-C010603 GOG
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 130386
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 291092-C280503 GOG
NU
Den Haag Hof Raadsheer 210197
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Rotterdam Leeskabinet Rotterdam
Voorzitter Stichting Werkgevers Instituut Sociaal Cultureel Werk Rotterdam
Bestuurslid Stichting Museum Bisdom Van Vliet Haasdrecht
Bestuurslid Ida & Ida Stichting
Bestuurslid Fonds vakantiebesteding
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA
C1997-040703 Hop bijbanenregisters Den Haag/RotterdamE.J.H.M.0439 drs
NLRM 80 87 88/89
Werkzaam bedrijfsleven 1967
Griffier Breda 31077
Griffier kantongerecht Breda, Tilburg, Zevenbergen en Bergen op Zoom 31077R.H.M.0244 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Procureur Doorn 0568
Arbeidscontractant Den Bosch 10178
Gerechtsauditeur Den Bosch 300179
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 250779
Rechter Den Bosch 170382
Vice-president Den Bosch 280289
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 311091-C040502 GOG
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 100393
Den Bosch CoŲrdinerend vice-president 160894
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Kunststichting Vught
Lid stuurgroep ADR/mediation
Secretaris St. Lambertuskerk Vught 010101
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den Bosch
Bijzonderheden!
Echtgenote Directeur Landelijk Bureau Raad voor de Kinderbescherming te Utrecht!
Voorzitter sector familie- en jeugdrecht bij de den Bosch
Memo deskundigenrapport 185.
144 De Hooymans-van Oerle norm. Een kinderrechter behandelt zelf de zaken van het bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming waarvan haar echtgenoot de algemeen directeur isY.J.0669 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
Raio Haarlem 10493H.W.P.J
NU
Breda Rechter 010604
Registermaker Wetteneditie Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek Kluwer 010103
C1997-120606 Hop bijbanenregister BredaJ.P.M.1052
NLRM 95 96 97 98 2852
Rechter-plaatsvervanger Middelburg 11194
NU
Middelburg Rechter 120606
C120606 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C1997-120606 Hop bijbanenregister MiddelburgI.V.H. Mw.
NU
Breda Rechterplaats-vervanger 010403
NEVENFUNCTIES
Advocaat Eindhoven
C310503-300804 Hop bijbanenregister BredaT.J.J.M.0521
NLRM 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 210982
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 210982A.C.M.0966 Mw.
NLRM 91 92 96 97 98
Secretaris Astma fonds Regio Delft
Lid kunstkring IJsselland Ziekenhuis
Ambtenaar Hoge Raad
Gerechtsauditeur Hoge Raad 10595
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 131296
Gerechtsauditeur Den Haag 180797
NU
Den Haag Rechter 240298
NEVENFUNCTIES
Lid kunststichting van het IJsselland Ziekenhuis Capelle aan de IJssel 010198
Vertrouwenspersoon PCBO Delft 010199
C1997-270503 Hop bijbanenregister Den HaagM.S. Drs
College van Beroep voor het Bedrijfsleven 010503
C020604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C221003-020604 Hop bijbanenregister College van Beroep voor BedrijfslevenP.W.J.
NU
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C2004 Mediator optreden bij burenconflicten Woonstede Ede
C2004-000305
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.W.M.J. 001045
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris Rotaryclub Den Bosch-West
Voorzitter bestuur Vereniging van Eigenaars appartementencomplex Pettelaar Poort Fase II 010600-310501
Advocaat Procureur Nijmegen
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 121182
Gerechtsauditeur Den Bosch 210786
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 080187
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 040987
Rechter Den Bosch 240987
Kantonrechter-plaatsvervanger Eindhoven 291087
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 291087
Kantonrechter-plaatsvervanger Boxmeer 081188
Kantonrechter-plaatsvervanger Helmond 070990
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 100191-C220503 GOG
Vice-president Den Bosch 061192
NU
Den Bosch buitengewoon verlof 010801
Lid gemeenschappelijk Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba 010801
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C270197-100506 HopH.A. mw.
Hoge Raad Gerechtsauditeur 010103
C020604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C020604 Hop bijbanenregister Hoge RaadL.J.C.M.0956
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Roermond 81084
Gerechtsauditeur Haarlem 190390
Rechter Haarlem 230991-C250503 GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Haarlem 260593-C270503 GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 260593-C270503 GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag 121000-C270503 GOG
Rechterplaatsvervanger Den Haag 121000
NU
Den Haag Vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend secretaris Scheidsgerecht voor het Nederlands Ziekenwezen 010102
Lid medezeggenschapsraad Basisschool 010102 Welke en waar wordt niet opgegeven!
C000002-270503 Hop bijbanenregister Den HaagA.0255
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Utrecht Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 121289
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 281298-GOG020604
Den Bosch ?
C020604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C310503-100506 Hop bijbanenregister Den BoschJ. ter
NLRM 71 80
Lid Ambtenarengerecht Arnhem 300560
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 110769J.B. van der 0557
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95
Raio Raad van Beroep AmsterdamJ.P.M. van der
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat
NU
Nijmegen Kantonrechter-plaatsvervanger 060675M. van der 0751
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Redacteur Trema
Docent Strafprocesrecht Nederlandse Orde van Advocaten
Advocaat Procureur Delft 1979-1983
Referendaris Hoge Raad 10283
Gerechtsauditeur Hoge Raad 10385
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10586
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10587
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 170688
NU
389 Den Haag Ressortsparket Advocaat-generaal 011193
389 Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 020594
C010704-180305 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C180305 Docent Studie Centrum Rechterlijke Macht Zutphen 010197
C180305 Redacteur Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht Den Haag 010195
C180305 Docent Nederlandse Orde van Advocaten Den Haag en elders in Nederland 010194
C1997-180305 Hop bijbanenregister Ressortsparket Den HaagM.I.0752 Mw.N.M. van der 0351 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Ministerie van Justitie Directoraat-generaal Wetgeving Sector Vermogensrecht 1995-1996 Raadadviseur
NU
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 191291
NEVENFUNCTIES
Ministerie van Justitie CoŲrdinerend Raadadviseur
Adviseur Raad van Advies Juridische PAO Erasmus Universiteit
Bestuurslid Nederlandse Juristen Vereniging
C1997-010603 Hop bijbanenregister Hof Den HaagP.G.A.J1104
NLRM 71
Advocaat Procureur Breda en Bergen op Zoom 1930
Rechter Roermond 171246
Raadsheer Hof Amsterdam 100558
Vice-president Idem 201268

Horsthuis, mw. mr. E.
Arnhem ?
27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmA.S.M.0542
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Rotterdam 230968
Gerechtssecretaris 1e klasse Rotterdam 230169
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 230171
Gerechtssecretaris 1e klasse Rotterdam 230173
Als stagiair werkzaam Advocatenkantoor te Rotterdam 230173
Gerechtsauditeur Rotterdam 211274
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 240175
Rechter Rotterdam 191076
Raadsheer Hof Den Haag 201278
NU
Den Haag Hof Vice-president 100492
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege Den Haag
C1997-010603 Hop bijbanenregister Hof Den HaagS.J.E.0851 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Rotterdam 11077
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10284
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10285
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 11085
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10290
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 230991
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Den Haag 10794
NU
Den Haag parket
NEVENFUNCTIES
VOM commissie Feiten en Tarieven
Expert Raad van Europa
Lid commissie onderzoek beveiliging Pim Fortuyn
Werkzaam bij de Nationale Ombudsman
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.M.J.0461 Mw.
NLRM 96 97 98
ProjectcoŲrdinator Korps waarnemende Politiedienst./ Raad van Hoofdcommissarissen.
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10695
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Den Haag 10796
NU
Den Haag parket arrondissementsofficier van justitie
NEVENFUNCTIES
Actief CDA-Bleiswijk schrijf mee om het verkiezingsprogramma te maken en selecteer nieuwe raadsleden
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.

 

dhr. mr. J.A. van Horzen
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam ingang 26-1103
Concerndirecteur ABN Amro Bank N.V.
lid van de examencommissie Federatie van Belastingadviseurs Den Haag 01-01-1990

 


M.L. de 0532
NLRM 91
Raio Haarlem 10360
Substituut-officier van Justitie arrondissement Leeuwarden 41267
Verlof i.v.m. werkzaam Lid Openbaar Ministerie Aruba 171270
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Leeuwarden 11072
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Arnhem 170175
Advocaat-generaal Hof Arnhem 220179
Officier van Justitie Hoofd arrondissementsparket Zwolle 211288
Officier van Justitie Hoofd arrondissementsparket Rotterdam 230491J.J.R.0154
Secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe
Bestuurslid Chr Woningbouw Vereniging te Hoogenveen
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 200192
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger 010792
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis Bethesda te Hoogenveen
Lid Raad van Toezicht op de makelaardij bij de NVM
C1997-150504 Hop bijbanenregister GroningenA.H.G.M.0930
NLRM 71 80
Werkzaam advocatenkantoor te Brede 0559
Juridisch medewerker Sociale Verzekeringsraad te Den Haag 10859
Werkzaam Algemeen Mijnwerkersfonds te Heerlen 1105
Ondervoorzitter Raad van Beroep Den Bosch 60269
Voorzitter Raad van Beroep Roermond 2jan 1974
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Bosch 140176
Rechter-plaatsvervanger Roermond 60279H.M.1025
NLRM 71 76 80 84 86 87 88/89 90 91 92 93
Werkzaam handelsbank te Breda, II. algemeen procuratiehouder/hoofd juridische afdeling115
Substituut-griffier Rotterdam 210765
Idem Breda 28 maan 1968
Rechter-plaatsvervanger Idem 260369
Rechter Idem 260170
Vice-president Idem 50877
Rechter-plaatsvervanger Breda 160986J.A.M.L.1051
NLRM 93 94 95 96 97 98 04 2873
Voorzitter Nederlandse St. Gregoriusvereniging Kerkkoren 010100-010101
Lid College voor Arbeidszaken 010100-010101
Voorzitter RIAGG Almelo 010197-010101
Voorzitter Muziekschool Almelo 010197-010101
Voorzitter SC Heracles Almelo
Lid Raad van Toezicht Stichting Lossenhof 010197-010101
Burgemeester Tubbergen/waarnemend burgemeester Gramsbergen
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger 240393
NEVENFUNCTIES
Burgemeester Gemeente Raalte
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Daelzicht Heel 010294
Vce-voorzitter Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Midden-Overijssel 010198
Lid visitatiecommissie onderzoek bestuurskracht Gemeenten Limburg 010101
C000498-060404 Hop bijbanenregister RoermondJ.M.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger Breda 30863
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 91280J.M.W.0513
NLRM 71
Waarnemend Ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 150340
Werkzaam Inspecteur Prijsbeheersing Den Bosch 171241
Ambtenaar Openbaar Ministerie Leeuwarden 10542
Ambtenaar Openbaar Ministerie Breda 301042
Advocaat-fiscaal bijzonder Hof Den Bosch 70146 tot 10348
Substituut-officier van Justitie Den Bosch 30248
Officier van Justitie arrondissement Den Bosch 181256
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Roermond 250557
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Maastricht 40761M.C.Ph.0452 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Mediator
Lid personeelsmandaat Vrije School Meppel
Lid hoofdbestuur Orde VFT
Advocaat Procureur Zwolle
Gerechtsauditeur Zwolle 30582
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 30582
Rechter Zwolle 121283
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Steenwijk 220284
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 220284
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 240585
Rechter Zwolle 10190
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 170691
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
NU
Zwolle Vice-president 150191
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZwolleM.M.H.P.0454 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio Dordrecht 11079
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Dordrecht 10286
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 150390
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 110894
Rechter Den Haag 180796-C270503 GOG
NU
Amsterdam Hof Raadsheer 150301
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam lid Raad van Toezicht RMPIR.J.Chr.0417
NLRM 71 80
Waarnemend griffier Amsterdam 80346
Substituut-griffier Amsterdam 170447
Rechter Amsterdam 200260I.A.0712
NLRM 71 80
Waarnemend griffier Den Haag 190237
Waarnemend griffier Rotterdam 240138
Waarnemend griffier Almelo 270340
Substituut-griffier Almelo 24094
Rechter-plaatsvervanger Almelo 281245
Rechter Almelo 220849
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Zwolle 180657
Vice-president Almelo 240969J.H.0358 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92
Raio 11080
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10287
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Utrecht 300588P.T. van 0438
NLRM 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Stichting HH Courage Elburg
Voorzitter Goorcommissie Elburg
Voorzitter Stichting Oud Elburg
Voorzitter Mheencorporatie Elburg
Lid Stichting Elburger VicarieŽn
Commissaris Gehe Flevo Media Infra BV. Zutphen
Bestuurslid Vereniging Zuiderzeegemeenten Enkhuizen
Vereniginge
Voorzitter Stichting De Reeve Kampen
Voorzitter Stichting De Til Zwolle
Voorzitter Stichting Rorij/Werk Kampen
Voorzitter Stichting Makoonb?? Zwolle
Voorzitter Stichting Dreei Hoogeveen
Secretaris Stichting Sijo Zwolle
Voorzitter vereniging Vrienden van her Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Lid Raad van Toezicht Het Zuiderzeemuseum
Voorzitter bezwarencommissie Personeel Provincie Gelderland Arnhem
Voorzitter bezwarencommissie Waterschap Groot Salland Zwolle
Lid bezwarencommissie Federatie Welstandtoezicht te Utrecht
Rechter-plaatsvervanger Almelo 10792
Rechter-plaatsvervanger Zwolle 10792
NU
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 010792
C010704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle

HOUT T.T. VAN DEN Secretaris-generaal Permanent Hof van Arbitrage
432 Bestuurslid stichting "Nederlands Arbitrage Instituut"A.L.W.G.0955
NLRM 95 96 97 98
Advocaat Sittard kantoor Heuts, Nijsten & Houtakkers beŽdiging 1984
Te Maastricht Deken van de Orde van Advocaten
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 160195-C250503 GOG
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter District Westelijke Mijnstreek Rode Kruis 010198
Voorzitter CDA-afdeling Sittard-Geleen-Born 011101
Lid Raad van Discipline NOvA 011102
Lid College van afgevaardigden 010396
C250503-150704 Hop bijbanenregister MaastrichtG.Ch.A.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 200263
Ontslag 191196
NEVENFUNCTIES
Advocaat Sittard kantoor Heuts, Nijsten & Houtakkers beŽdiging 1963
NU
OntslagB.W. van 0905
NLRM 71
Plaatsvervangend secretaris Voogdijraad Amsterdam 11133
Secretaris Voogdijraad Rotterdam 160536
Secretaris Voogdijraad Amsterdam 10641
Rechter Arnhem 280848
Vice-president Arnhem 180259E.A.M. van der 0943 Mw.
NLRM 87 88/89 90 93
Advocaat Procureur Amsterdam 000067
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 140881
Raadsheer Gerechtshof Den Bosch 190188L.W.0346
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 02 03
Advocaat Apeldoorn kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbť beŽdiging 1975) '76
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 010883
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger 010102
C030704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-030704 Hop bijbanenregister ZutphenN.W. van 0235
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Secretaris Raad van Toezicht Stichting Wilhelminaziekenhuis Assen
Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen te Assen in arrondissement Assen
Secretaris bestuur Stichting Golf te Assen
Lid klachtencommissie seksuele intimidatie Drents Nassau College Assen
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 030582
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 180383
Kantonrechter Assen 290185
Kantonrechter-plaatsvervanger Emmen 290385
Kantonrechter-plaatsvervanger Assen 090198
NU
Assen Rechter-plaatsvervanger 270281
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 180383
NEVENFUNCTIES
Voorzitter bestuur Stichting Kunstgras Assen
Voorzitter Raad van Toezicht Ned. Vereniging van Makelaars in onroerende goederen Leeuwarden
Lid commissie ongewenste omgangsvormen gemeente Assen
Voorzitter Asser Historische Vereniging Assen
Voorzitter Comitť Open Monumentendag Assen
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden lid klokkenluiderscommissie gemeente Assen 15-1002 voorzitter commissie van beroep Drentse Golfclub 'de Geldenberg' Aalden 09-0501R.C. van 0141
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter bestuur Stichting Welzijn Rheden e.o.
Voorzitter Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet 010898-010800
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Utrecht, II. medewerker 1e klasse 1968
Rechter Arnhem 260376
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 100175-GOG240503
Raadsheer Arnhem Hof 111082
NU
Arnhem Hof Vice-president 200498
NEVENFUNCTIES
Voorzitter adviescommissie bezwaarschriften mededingingswet Nederlandse mededingingsauthoriteit Den Haag 010800
C1997-220904 Hop bijbanenregister Hof ArnhemR.H. van 0903
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Amsterdam 100130
Griffier kantongerecht Kampen 61031
Griffier kantongerecht Beetsterzwaag 200537
Griffier kantongerecht Zwolle 200239
Griffier kantongerecht Amsterdam 301041
Kantonrechter Zaandam 120947U. van 0959
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid van de begeleidingscommissie sociaal plan reorganisatie Rechtskundige dienst FNV
Bestuurslid Gezondheidscentrum Camminghaburen te Leeuwarden
Lid medezeggenschapsraad van de Dr Algraschool te Leeuwarden
Jeugdleider VV Rood Geel te Leeuwarden
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 10490
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 100890
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 70391
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 200192
Rechter Leeuwarden 170692
Kantonrechter-plaatsvervanger Leeuwarden 270593
Kantonrechter-plaatsvervanger Beetsterzwaag 20793
Kantonrechter-plaatsvervanger Heerenveen 20793
Kantonrechter-plaatsvervanger Sneek 20793
Kantonrechter Heerenveen 10195
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 10195
NU
Leeuwarden vice-president 120399
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Wijkcentrum voor gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening Leeuwarden
Voorzitter College van Beroep voor examens Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 300499
Voorzitter Koninklijke schaakclub Philidor 1847 010100
Platsvervangend voorzitter Kamer van Toezicht voor het notariaat 221199
Bestuurslid Stichting schaakontwikkeling en-opleiding Noord-Nederland 010900
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden

Bestuurslid LOVC 03-1003R.P.G. 0243
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting Juridische Bijstand OHRA te Arnhem 010679-220802
Voorzitter Tennisvereniging De Gewannen te Ulestraten
Voorzitter Stichting Opvangvoorzieningen Maastricht Slaaphuis te Maastricht
Advocaat Procureur Maastricht 51268
Rechter-plaatsvervanger Maastricht 180378
Rechter Maastricht 60279
Kantonrechter Roermond 200583
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 200583
Rechter-plaatsvervanger Maastricht 110783
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 40388-C250503 GOG
Kantonrechter Maastricht 200488-C250503 GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Roermond 310588-C250503 GOG
NU
Maastricht CoŲrdinerend vice-president 010102
NEVENFUNCTIES
Voorzitter College van beroep Bijzonder Onderwijs Hogeschool (Limburg) Zuyd Heerlen
Voorzitter College van beroep Hogeschool (Limburg) Zuyd Heerlen
Lid Kamer van Toezicht notarissen en kandidaat-notarissen Maastricht 260196
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline NOvA Den Bosch 010701
C260897-150704 Hop bijbanenregister Maastricht/Roermond
voorzitter Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 01-0703
lid Kamer van Toezicht notarissen en kandidaat-notarissen Maastricht 26-01-1996
voorzitter college van beroep voor de Examens Hogeschool Zuyd Heerlen 010189
voorzitter college van beroep bijzonder onderwijs Hogeschool Zuyd Heerlen 010189
plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 01-0701 30-0603
bestuurslid Stichting juridische bijstand OHRA Arnhem 01-06-1979 22-0802H.L.
NLRM 71 80
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 180656
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 161165J.W.F.0249
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Alkmaar 131184
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 131184
Rechter Alkmaar 100387
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam en Utrecht 110589
Rechter Zwolle 250989
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 260291
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 151293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
NU
Zwolle Vice-president 200695
NEVENFUNCTIES
Vice-voorzitter tuchtgerecht en sanctiecommissie 'SKAL'
Participatieraad van de Boeddhistische Omroep Stichting Hilversum
voorzitter Boeddhistische Unie Nederland Amsterdam
Lid bestuur Boeddhistische Omroep Stichting Hilversum
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZwolleA.0742 Mw. drs.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 03
Vrijwilligerswerkzaamheden voor de WA Liefland Stichting bestaande uit het oppassen en verzorgen van mongoloÔde kinderen, stervensbegeleiding e.d.
Inleider bij SSR cursus uitspraken maken voor de secretarissen sectoren bestuursrecht
Werkzaam in het onderwijs 10871
Wetenschappelijk ambtenaar Rijks Universiteit Groningen 130574
Arbeidscontractant Centrale Raad van Beroep 10478
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Den Haag 10878
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 110784
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 290485
Ondervoorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Groningen 31285
Rechter-plaatsvervanger Assen 40590
NU
Groningen rechter 010792
C110606 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-110606 Hop bijbanenregister GroningenA.P.M. 0844
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Beroepscommissie Stimuleringsregelingen
Medewerker Rijks Universiteit Leiden 1969
Bedrijfsjurist AKZO N.V. te Arnhem 1974
Gerechtsauditeur Arnhem 130181
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 250381
Rechter Arnhem 190582
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba 280884
Raadsheer Hof Arnhem 50789
Utrecht Rechter-plaatsvervanger 240496-GOG010704
Arnhem Hof Vice-president 250697-GOG110606
NU
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 011005
NEVENFUNCTIES
Voorzitterplaatsvervanger commissie Gebiedsaanwijzing van Gelderland
Plaatsvervangend-voorzitter (voorheen lid jurist) Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
C1997-110606 HopM.E.J.0831 Mw.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Breda 240776-C310503 GOG
Kantonrechter Bergen op Zoom 170183
Kantonrechter-plaatsvervanger Zevenbergen 190887-GOG310503
Kantonrechter-plaatsvervanger Bergen op Zoom 10495-GOG310503
Voorzitter bestuur Sint Amantius te Etten Leur Stichting tot beheer van het eigen
vermogen van de Stichting het Hooghuis te Etten Leur
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom
Voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente BredaS.A.0742 Mw.
NLRM 90
Werkzaam in het onderwijs 10871
Wetenschappelijk ambtenaar Rijks Universiteit Groningen 130574
Arbeidscontractant Centrale Raad van Beroep 10478
Gerechtssecretaris Raad van Beroep Den Haag 10878
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Groningen 110784
Plaatsvervangend Voorzitter Idem 290485
Ondervoorzitter Idem 31285T.J.0529
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Breda 270976
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 120586--GOG310503
Kantonrechter Rotterdam 290986-GOG310503
Kantonrechter-plaatsvervanger Brielle 300687-GOG310503
Kantonrechter-plaatsvervanger Sommelsdijk 300687-GOG310503
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 10787-GOG310503
Kantonrechter-plaatsvervanger Gouda 290789-GOG310503
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 10695-GOG310503
Directeur beleggingsmaatschappij de Blauwe Schuit bv Breda waarin pensioenverplichtingen zijn ondergebracht
Bestuurslid Nierstichting Nederland te Bussum
Bestuurslid Juridisch Genootschap te Breda
Bestuurslid Vereniging Concordia te BredaW. van 0447 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 71281
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 71281
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 71281
NU
Groningen Rechter-plaatsvervanger 210693 en 010102
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 210693
NEVENFUNCTIES
227 Plaatsvervanger advocaat lid Hof van Discipline NOvA
Bestuurslid Rabobank Groningen en omstreken
C1997-150504 Hop bijbanenregister Leeuwarden Bijzonderheden!
Op 030703 heeft zij haar bijbaan advocaat Groningen kantoor Yspeert & Van Houtum beŽdiging 1972  nietopgegevenE.R.0560 Mw.
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Redacteur tijdschrift sociaal recht
Redacteur Ambtenarenrecht Samson HD Tjeenk Willink
Lid arbitragecommissie VNG
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Rotterdam 10986
Gerechtsauditeur tevens Rechter-plaatsvervanger Den Haag 10992
Rechter Den Haag 240893-GOG270503
Rotterdam rechter 010102
NU
Rotterdam Vice-president 010105
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie Montesorischool Essenburgsingel Rotterdam
C1997-160506 Hop bijbanenregister RotterdamL.A.D. 0437 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Gerechtsauditeur Leeuwarden 50785
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 50785
NU
Rechter Leeuwarden 170892
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenH.L.F.M. Baron van
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Rechter-plaatsvervanger Breda 181056
Lid Ambtenarengerecht Den Bosch 300562W.I.M.M.G. Baron van 0513
NLRM 71
Waarnemend griffier Breda 300343
Substituut-griffier idem 40546
Substituut-griffier Hof Den Bosch 50356
Griffier Idem 91056A.M.J. Baron van 0411
NLRM 71 80
Waarnemend griffier kantongerecht Den Bosch 250237
Waarnemend griffier Breda 010339
Advocaat Procureur Breda 270639
Secretaris Raad van Beroep (d.b.) Brede 271239-001241
Substituut-griffier Den Bosch 271141
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 181148
Rechter Den Bosch 40649
Vice-president Den Bosch 21260R.H.M.J. Baron van 1050
NLRM 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Maastricht 200493
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 110497-C250503 GOG
Maastricht rechter 011293-GOG150704
NU
Maastricht Vice-president 010502
NEVENFUNCTIES
Lid comitť Stevol Nee
Lid commissie cultuurbehoud gemeente ECHT
Secretaris Stichting Ad Rem Monumentorum
Voorzitter commissie van Beroep DSM Limburg BV
Lid raad van advies Limburgse Kastelenstichting
Lid van het Bestuur/Secretaris Stichting Bonefantemuseum
Bestuurslid Stichting Tempus Irreparabile Fugit tot bevordering van de geschiedschrijving over Limburg
Juridisch adviseur CUYPERS Genootschap
Bestuurslid Nederlandse Adelsvereniging
C260897-250503 Hop bijbanenregister Maastricht
Bestuurslid Nederlandse Adelsvereniging 01012001
Juridisch adviseur Cuypers Genootschap 01012001
Bestuurslid Stichting Tempus Irreparabile Fugit tot bevordering van de geschiedschrijving over Limburg
Bestuurslid (Secretaris) Stichting Bonnefantenmuseum 01012001
Lid Raad van Advies Stichting Limburgse Kastelen<
Secretaris Stichting Ad Rem Monumentorum
LidCommissie cultuurbehoudEcht
Lid Comitť Stevol Nee
Voorzitter commissie van beroep DSM Limburg BV 01012001010604

Hovens, dhr. mr. F.J.H.
Arnhem ?
27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmE.N.0957 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
GAK te Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 10692-GOG280502
CoŲrdinator juridisch algemeen bij PVF Nederland BV
Secretaris Stichting Trust PVF NederlandK.J.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Terneuzen 50167G.M.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Schiedam 80852H.A.1235
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Advocaat Procureur Amsterdam 10261
Amsterdam Raio 10364
Gerechtssecretaris 1e klasse Haarlem 10764
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Alkmaar 10966
Substituut-griffier Haarlem 140568
Rechter Den Haag 231269
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Haag en leiden 180679
Kantonechter Delft 130881
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 81081
Kantonrechter -plaatsvervanger Alphen aan den Rijn 11281
Kantonrechter Delft 10690H.L.1039
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Maastricht kantoor Hoyng Advocaten beŽdiging 1968
Deken van Orde van Advocaten
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 240386-GOG250503
NU
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 160195
NEVENFUNCTIES
Lid geschillencommissie advocatuur
C260897-150704 Hop bijbanenregister MaastrichtJ.H.A.M.1247 prof.
NLRM 87 88/89 90 91 95 96 97 98
Voorzitter Commissie van Toezicht Gouverneur Kremersleerstoel Maastricht 010100-311201
Advocaat en partner kantoor Nying & de Vries Robbť te Zwolle Arnhem Apeldoorn en Zutphen
Deeltijdhoogleraar gezondheidsrecht Katholieke Universiteit Nijmegen
Ministerie Justitie, Centrale Raad voor Strafrechttoepassing, Sectie Terbeschikkingstelling
Voorzitter Stichting Wetenschappelijk Instituut en Historisch centrum zorg voor verstandelijk gehandicapten
Vice-voorzitter vereniging voor gezondheidsrecht
Bestuurslid Stichting Beruulphis??parochie Oosterbeek
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 10785
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 100985
Raadsheer Hof Arnhem 120887
NU
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 011291
NEVENFUNCTIES
Advocaat Nysingh Dijkstra De Graaff
Voorzitter College van Beroep Raad Overgangsregeling Gezondheidszorgpsychologen 010198
Voorzitter begeleidingscommissie expirement geschillencommissie ziekenhuizen 010197
Lid wetenschappelijke raad Stichting Philadelphia 010194
Lid Commissie kwaliteit Nederlands Mediation Instituut 010196
Lid redactieraad tijdschrift voor Mediation 010196
Arbiter Commissie voor de Rechtspraak Zorgverzekering 010194
Redacteur Vragbaak Medisch Specialist 010100
Medewerker redactie Nederlands Juristenblad 010189
Plv. voorzitter Tuchtcollege Gezondheidszorg Zwolle 010101
Kroonlid College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen 010100
Kroonlid College Sanering Ziekenhuisvoorziening 010100
Hoogleraar gezondheidsrecht Vrije Universiteit Amsterdam 010102
Voorzitter college van arbiters Artsen Onderlinge Den Haag
Voorzitter Commissie van Beroep Stichting Kwaliteitsbewaking Psychotherapie
Voorzitter Raad van Toezicht Instituut voor Doven Sint Michielsgestel 010196
Voorzitter Raad van Toezicht Mgr. Terwindt Stichtingen Nijmegen 010196
Bestuurslid Verpleeghuis Regina Pacis Arnhem 010101
Voorzitter College van Beroep Psychotherapie 010190
Voorzitter College van Arbiters AO Artsen-verzekeringen Den Haag 010191
C1997-010704 HopM.C.B. Mw
NLRM 01 02 03
NU
Zutphen Raio 010101
C020704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-020704 Hop bijbanenregister ZutphenE.0932
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat Procureur Zutphen en Bennekom 1960
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 140767
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 190774
Raadsheer Hof Arnhem 140379
Vice-president Hof Arnhem 301187
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 10295-GOG310503
Voorzitter Raad van Beroep van de Ned. Alg. Keuringsdienst voor boomkwekerijgewassen te Wageningen
Voorzitter Raad van Beroep van de Ned. Alg. Keuringsdienst voor zaai- en pootgoed van landbouwgewassen te Wageningen
Voorzitter Raad van Beroep van de Ned. Alg. Keuringsdienst voor groente en bloemzaden te Roelofarendsveen
Lid-plaatsvervanger Hof van Discipline NOvA
Voorzitter scheidsgerecht ressort Arnhem NotariŽle BroederschapH.C.U.J.0721
NLRM 71
Advocaat Procureur Enschede 1942
Werkzaam P.O.D. Harderwijk0645
Officier-fiscaal bijzonder Hof Arnhem 10847
Rechter-plaatsvervanger Arnhem en Zutphen 210749
Referendaris Ministerie van Binnenlandse Zaken 1949
Werkzaam waarnemend griffier en Rechter-plaatsvervanger Arnhem 1958
Lid Hof van Justitie Suriname 1960
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Suriname 240668E.1033
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 160290-C240503 GOG
Rechter-plaatsvervanger Alkmaar 170394-C130503 GOG
NU
Onbekend 240503
NEVENFUNCTIES
Commissaris van Politie Den Helder tot 011198
Voorzitter geschillencommissie Sociaal Statuut gemeente Beverwijk
Voorzitter van de adviescommissie als bedoeld in art 7.13 van de algemene wet bestuursrecht van het
gewest Kop van Noord Holland te Schagen
Voorzitter plaatselijke commissie Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij te Den Helder
Secretaris Openbare Bibliotheek te Den Helder
Secretaris Stichting Vrienden van het Reddingsmuseum Dorus Rijken te Den Helder
C000797-240503 geen opgave meer gevonden Hop bijbanenregister AmsterdamM.M. 000955 Mw.
NLRM 87
Raio 11182J.H.A.M.1247 prof.
NLRM 96
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem 10101J.C. 0307 Mej. prof
NLRM 71
Werkzaam Criminologisch Instituut Rijks Universiteit Utrecht1034
Inspectie Kinderpolitie Rotterdam 11038
Rechter-plaatsvervanger Dordrecht 50852-10564
Rechter Rotterdam 51147
Buitengewoon hoogleraar Rijks Universiteit Utrecht 241257M.C.C.0855 Mw.
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Ministerie van Justitie Wetgevingsjurist bij de Directie Wetgeving
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 280891
NEVENFUNCTIES
Senior Beleidsmedewerker/internationaal coordinator jeugdbeleid Ministerie van VWS
Bestuurslid Salzburg Seminar Nederland Den Haag 010199
C1997-270503 Hop bijbanenregister Den Haag?
Arnhem parket functie ? KBnr ? dvb ?
NEVENFUNCTIES
C000305 Stichting overblijven Kameleon
C000305
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.E.A.M.1223
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Advocaat Procureur Den Haag 1949
Advocaat Procureur Amsterdam 1953
Rechter Haarlem 300876
Vice-president Haarlem 21285
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 20189P.B. Prof.
NU
Arnhem Hof Raadsheer-plaatsvervanger 041202
NEVENFUNCTIES
Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
Lid Commissie Auteursrecht (adviesorgaan Ministerie van Justitie)
Vice-voorzitterVereniging van Auteursrecht
C1997-010704 HopP.H.1229
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Plaatsvervanger Lid Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 291082
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 90484
Onder-voorzitter Centrale Raad van Beroep Utrecht 261093
Vice-president Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494
Kantonrechter-plaatsvervanger Amersfoort 110397
Kantonrechter-plaatsvervanger Utrecht 110397
Raadsheer-plaatsvervanger centrale raad van beroep Utrecht 140198
NU
Utrecht Kantonrechter-plaatsvervanger
Amersfoort Kantonrechter-plaatsvervanger
Centrale Raad van Beroep Vice-president GOG0200604
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C040398 Hop bijbanenregister kantongerecht AmersfoortH.R.0346 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91
Advocaat Procureur Arnhem 1973
Gerechtsauditeur Raad van Beroep Arnhem 191180
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Arnhem 11081
Onder-voorzitter Raad van Beroep Arnhem 280683
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 30785P.A.0547
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 04 2927
Bestuurslid Justitieel Pedagogisch centrum De Sprengen Zutphen 010101
Bestuurslid JPC de Sprengen Scholing en Training Zutphen 010602
Voorzitter Stichting Orthopedagogisch Instituut Otto Gerhard Heldring te Zetten
Voorzitter WL Slotstichting 'De Dreef' te Wapenveld
Arbiter Commissie van Beroep van de raad van Accreditatie
Lid Algemeen bestuur Stichting Oud-Leden Groninger Studenten Corps
Bestuurslid JPC de Sprengen Scholing en Training Zutphen 010602
Tekstschrijver Teve Holland Programma Recht van Spreken 010102
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 31279
Gerechtsauditeur Arnhem 41182
Rechter Arnhem 50385
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Arnhem 170189
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 80191
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 170691
Vice-president Zutphen 290891
Kantonrechter-plaatsvervanger Apeldoorn 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Groenlo 110991
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 110991
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 250991
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 300893
Kantonrechter-plaatsvervanger Harderwijk 150993
NU
Arnhem CoŲrdinerend vice-president 011002
Arnhem President-plaatsvervanger Arrondissementskrijgsraad Arnhem 170189
NEVENFUNCTIES
Voorzitter College van Beroep van de Raad van Accreditatie Utrecht 010197
Patroon Rota Coralina Juridische Faculteit Katholieke Universiteit Nijmegen 010185
Reserve officier Koninklijke Landmacht Militair Juridische Dienst 011175
C190897-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmJ.W.J. Drs.
NLRM 2933
NU
Den Bosch Hof Raadsheer 010900
NEVENFUNCTIES
Bestuurder Stichting W2 Den Bosch
C010603-020704 Hop bijbanenregister Den BoschA.M.F.0158 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid (jeugd) ALTC DDV (tennisvereniging) Amsterdam 01-01-2005-01-02-2008
Voorzitter Jeugdcommissie ALTC DDV (tennisvereniging) Amsterdam 01-11-2004-01-02-2008
Raio Utrecht 11183
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10190
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam 10391
Amsterdam parket
Amsterdam Rechter
NU
Amsterdam Vice-president 01-09-2009
NEVENFUNCTIES
Directeur Het Kinderboek B.V. Amsterdam 13-11-2007
Bestuurder Stichting Houdt het Boek Amsterdam 16-10-2007
C1997-27-08-2010 bijbanenregister AmsterdamJ.A.
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93
Plaatsvervanger Lid Centrale Raad van Beroep 270570F.J.C.0544
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 04 2934
Onder-voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Roermond 90484
Rechter eervanger Roermond 270397-GOG250503
Kantonrechter-plaatsvervanger Venlo 270397-GOG250503
C1998-060404 Hop GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Roermond rechter 010792-GOG160807
(491) LJN AA3543 Beroepschrift van burger tegen besluiten gemeente Maasbracht in bijstandszaak twee keer gegrond!1248
mw. mr. P.M.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2936
Bestuurslid van de oudervereniging van het Gymnasium Campusianum te Gorinchem
Plaatsvervangend lid-jurist Centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg Den Haag
2000-02-25-2004-10-31
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 260984
Rechter Utrecht 10290
NU
Den Bosch Hof Raadsheer 1995-09-01
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid
(voorzitter) Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M. 010698
Bestuurslid
(voorzitter) Stichting Steunfonds Trein 8.28 H.IJ.S.M. 010698
C1997-160807 Hop bijbanenregister Den BoschL.A.C. Mw Drs
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger
1985-01-01
NEVENFUNCTIES
Docent vergelijkend recht Europa College Brugge
1996-01-01
Seniorauditor Audit Dienst FinanciŽn Belastingdienst / Ministerie van FinanciŽn Utrecht/Den Haag 1985-01-01
C1997-160807 Hop bijbanenregister ZutphenJ.M.0437
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam secretaris krijgsraad te velde Den Bosch 220861
Secretaris Idem 230362
Utrecht Raio 050563
Gerechtssecretaris 1e klasse Utrecht 60963
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Breda 60965
Gerechtssecretaris 1e klasse Den Bosch 10168
Als stagiair werkzaam advocatenkantoor te Den Bosch 10168
Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Breda 161268
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Breda 11072
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Breda 140979
Hoofd officier van Justitie arrondissementsparket Middelburg 100184
Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 151097-GOG27-08-2010
NEVENFUNCTIES
Voorzitter klachtencommissie ex artikel 2 Wet klachtrecht cliŽnten zorgsector Oosterscheldeziekenhuizen Goes 010501
Voorzitter klachtencommissie ex artikel 2 Wet klachtrecht cliŽnten zorgsector Ziekenhuis Walcheren Vlissingen 010997
Voorzitter College van Beroep voor de examens Hogeschool Zeeland Vlssingen 011200
C281097-010603 Hop bijbanenregister Hof Den Haag e.a.dhr.mr. N.W.0649
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Executeur testamentair Prof. Dr. F.J.A. Huijgen 211198-GOG27-08-2010
Lid hoofdbestuur en later commissielid van de Lions Club Arnhem-GOG27-08-2010
Docent SSR werkgroep strafrecht -GOG27-08-2010
Raio Maastricht 11173
Gerechtsauditeur Maastricht 290180
Rechter Dordrecht 240881
Rechter-plaatsvervanger Middelburg 301181
Kantonrechter plaatsvervanger Delft 100786
Lid Nederlandse Antillen en Aruba 10887
NU
Arnhem Vice-president 11-12-1991
NEVENFUNCTIES Gastdocent Academie voor de Rechtspraak 01-06-2009
Mediator WMI 01-04-2009
Arbiter Stichting AINAA 01-02-2009
Lid bestuur Frans Huijgen Stichting 01-01-2006
Gastdocent VSO 01-01-1998
Administrateur Redactiebureau J. Terwindt 01-01-1995
Commissielid Lions Club 01-01-1993
Gastdocent SSR 01-01-1993
Lid dagelijks bestuur Stichting Arbitrage Instituut van de Nederlandse Antillen en Aruba 01-01-1992
C160198-27-08-2010 BBC Hop
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htm
WRAKING 25-08-2010!
Procedure Stichting Katholieke Universiteit/dhr. drs E.A. R.J. Lohman tegen J.C.W.A.Kleijn
John Kleijn wraakte woensdag 25 augustus 2010 rechter HUIJGEN, dhr.mr. N.W. in het kortgeding, m.b.t. de aansprakelijkheid van het Ziekenhuis Radboud te Nijmegen, voor het overlijden van zijn zoon Dimitri door medische fouten.
Bron 25-08-2010: http://www.dimitri.nu/site/content/view/8310/1/R.E.F.
Lid-geneeskundige CMT 368
Plastisch chirurg Bronovo Ziekenhuis Den Haag
Plastisch chirurg HAGA-Ziekenhuis Den Haag
Plastisch chirurg Medinova Rotterdam Airport
Bestuurslid/Penningmeester Amici Carpi Dutch Wrist Society
Bestuurslid/Secretaris St. Hendrik Backers Rotterdam
Commissie van Beroep Ned. Vereniging van Plastische Chirurgie NVPCM.C.J.A.1150
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Lid College van Beroep Studiefinanciering Groningen
Docent recht avondschool commercieel onderwijs te Groningen
Lid Stichting Zernike College te Groningen
Lid Sponsorcommissie Tennisvereniging De Marsch te Paterswolde
Lid werkgroep exploitatie Huize Lempferdinge te Paterswolde
Onder-voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 90288
Plaatsvervangend Voorzitter raad van beroer ambtenarengerecht Groningen 160888
Rechter-plaatsvervanger Groningen 10792
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 150394-C240503 GOG
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 10494
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 291096
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Tucht NIVRA/AA te Den Haag
Voorzitter Stichting Fondsenbeheer Zernike College Groningen
Redactielid Jurisprudentie Vreemdelingenrecht
C1997-270503 Hop bijbanenregister Amsterdam/Den HaagB.F.A.
NLRM 99 00 01 02 03
NU
Hoge Raad Gerechtsauditeur 011099
NEVENFUNCTIES
Redactiesecretaris Weekblad Fiscaal recht 010999
C221003-020604 Hop bijbanenregister Hoge Raad

J.J.A. Huijs-Willems
Plv.lid-verpleegkundige CMT 368
Verpleegkundige Intensive Care Neonatologie
Lid Verpleegkundige Adviesraad UMCN St. RadboudJ.H.0145
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Commissie Gebiedsaanwijzing Noord-Holland 010199
Stafdocent Noord-Hollandse Bestuursacademie te Heemstede
Rechter-plaatsvervanger Haarlem 30487
Rechter Haarlem 111188
Kantonrechter Haarlem 150891-C250503 GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Zaandam 250991-GOG250503
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 130397
Haarlem Rechter-plaatsvervanger 150891 en 010101-GOG300506
NU
Amsterdam Hof Raadsheer 060201
NEVENFUNCTIES
voorzitter Grondkamer Noordwest Lelystad
plaatsvervangend voorzitter Commissie Gebiedsaanwijzing Haarlem
C1997-300506 Hop bijbanenregister AmsterdamW. Lid Reclame Code Commissie aangewezen door de BVA bond van adverteerders,  Retail & Communicatie, Amsterdam
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.J.F.W.1150
NLRM 80 87 88/89 90 94 95 96 97 98
Voorzitter plaatselijk bestuur Jeanne d'Arc College te Maastricht
Ministerie van Justitie, Directie Kinderbescherming 150276
Raio Maastricht 11079
Gerechtsauditeur Maastricht 160184
Rechter-plaatsvervanger Maastricht 160184
Rechter Maastricht 110185
Rechter-plaatsvervanger Roermond 20191
Vice-president Maastricht 10892
NU
Maastricht CoŲrdinerend vice-president 161194
NEVENFUNCTIES
Lid Klachtencommissie Hogeschool Maastricht
Bestuurslid Juridisch Genootschap in het arrondissement Maastricht 010101
C260897-150703 Hop bijbanenregister MaastrichtH.B.J.0345
NLRM 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 02 03
Advocaat Deventer kantoor Schoemaker & Van Rhijn beŽdiging 1973
Advocaat-Procureur Deventer
Kantonrechter-plaatsvervanger Zutphen 261187
NU
Zutphen Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat Fievez, De Groot & Muller advocaten Deventer
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZutphenJ.1047
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Voorzitter commissie van advies BB belastingkamer gemeente Leeuwarden
Inspecteur 's Rijksbelasting 0972
Gerechtsauditeur Hof Leeuwarden 50882
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 280289
Rechter Zwolle 20491
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 161293
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 10194
Rechter Leeuwarden 10994
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 260495
Raadsheer Hof Den Bosch 11096
Rechter-plaatsvervanger Leeuwarden 11096
NU
Leeuwarden Hof raadsheer 010102
Zwolle Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Docent Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
C1997-150504 Hop bijbanenregister ZwolleCh.A.
NLRM 99
NU
Breda parket functie ?
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Woningstichting Markiezaat Bergen op Zoom
Bestuurslid Nederlandse Jeugdherbergcentrale Amsterdam
Voorzitter bestuur Stichting Rechtsbijstand Breda
Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.P.W.M.0953
NLRM 95 96 97 98
Bezoldigd Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 30894
Rechter Amsterdam 10895-GOG240503
NU
Leeuwarden Hof CoŲrdinerend vice-president 191201
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenA.J.M. Mw.
NLRM 03 04 6354
NU
Roermond Rechter-plaatsvervanger 240203
Roermond Gerechtsauditeur 010403
NEVENFUNCTIES
Advocaat Maastricht
C250503-060404 Hop bijbanenregister RoermondJ.H.
NLRM 71
Kantonrechter-plaatsvervanger Rotterdam 100551Y. Mw.
NLRM 01 02 03
Leeuwarden raio 010101
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenH.
NLRM 80 87 88/89 90
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 290572
Idem Winschoten 11276
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 80678
Kantonrechter Groningen 100284
Kantonrechter Zuidbroek 220987H.W.
NLRM 80
Rechter-plaatsvervanger Utrecht 291178J.J.0535 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 221184
NEVENFUNCTIES
Voogd Roode of Burgerweeshuis Groningen 010180
Bestuurslid van enige met het Roode of Burgerweeshuis samenvallende stichtingen Groningen 010180
C1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenW.D.1051
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Zutphen rechter-plaatsvervanger 090893
Advocaat Arnhem kantoor Bax & Van Herpt beŽdiging 1977
Advocaat Arnhem kantoor Huizinga Advocaten beŽdiging 1977
Bestuurslid Stichting Airborne Trophy (Organisatie ve internationaal schermtoernooi)
Bestuurslid Stichting Spiegel historiael Amsterdam
C1997-010704 Hop bijbanenregister ZutphenJ.B. Prof.
Zutphen rechter-plaatsvervanger 070503
NEVENFUNCTIES
C221003-030704 Hop bijbanenregister Zutphen
Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
Juridisch adviseur (zelfstandig) Apeldoorn/Amsterdam 010189 Bestuurslid
Stichting Continuiteit Nutreco Amstersfoort ingang 01012002 01012007H.J. van den 0737
NLRM 87 88/89 91 92 93
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 270784
Rechter Den Haag 170685
Vice-president Den Haag 200988
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep Den Haag 191291S.A.J. van 't 0657 Mw.
NLRM 87 88/89 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Stichting Kinderopvang
Vennoot VOF voor de verhuur van vakantiewoningen
Raio Rotterdam 10980
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Rotterdam 240388
NU
Rotterdam rechter 210300
C220903-050906 Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.
C1997-050906 Hop bijbanenregister Rotterdam

 H.E.M.0646
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Bestuurslid Vereniging van Letseladvocaten LSA
Lid commissie Collectieve Reclame Nederlandse Orde van Advocaten arrondissement Groningen
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen 151281
Kantonrechter-plaatsvervanger Winschoten 160282
Kantonrechter-plaatsvervanger Zuidbroek 160282
NU
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 040491
Groningen Rechter-plaatsvervanger 010102
NEVENFUNCTIES
Advocaat en procureur Groningen kantoor Trip advocaten en notarissen beŽdiging 1974
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline NOvA 271196
Lid Adviescommissie wetgeving verzekeringsrecht Nederlandse Orde van Advocaten
C1997-150504 Hop bijbanenregister LeeuwardenJ.M.0125
NLRM 71 80 87 88/89 91 92 93 94
Werkzaam advocatenkantoor Haarlem 1953
Werkzaam bedrijfsleven 1954
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Almelo 110854
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Den Bosch 70756
Waarnemend substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 10157
Substituut-officier van Justitie arrondissement Den Bosch 201260
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissement Den Bosch 11072
Advocaat-generaal Hof Den Bosch 271080
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch 200390J. de 0358 prof.
NLRM 91 92 94 95 96 97 98
Voorzitter klachtencommissie ex artikel 2 Wet klachtrecht cliŽnten zorgsector

Hoogleraar, Tilburg Katholieke Universiteit Brabant, straf- en strafprocesrecht
Voorzitter College van beroep van de examens van de KUB
Voorzitter Adviescommissie BEZWAAR EN BEROEPSCHRIFTEN KUB
Lid adviescommissie beroepsopleiding strafrecht Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag
Lid examencommissie strafrecht S-Opleiding SSR te Zutphen
Hof Den Bosch Raadsheer-plaatsvervanger 301194-GOG221003
NU
Hoge Raad raadsheer 010903
C020604 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-020604 Hop bijbanenregister Hoge RaadJ.0541
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94
Kantonrechter-plaatsvervanger Den Bosch 231282C.H.R.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 200973
Kantonrechter-plaatsvervanger Amsterdam 250474-GOG240503
Rechter-plaatsvervanger Amsterdam 010102-GOG041104
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting niet meer actief op het gebied van bejaardenzorg, beheert alleen nog het
resterende kapitaal
C1997-240503 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.A. 0342
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Vice-voorzitter Spoorweg-ongevallenraad, geen bijbaan meer op 210503 volgens opgave in Zutphen!
Lid Commissie van Toezicht en Advies van Sire, geen bijbaan meer op 210503 volgens opgave in Zutphen!
Voorzitter commissie ruimtelijke kwaliteit Oeverstichting, geen bijbaan meer op 210503 volgens opgave in Zutphen!
Gastdocent SSR, geen bijbaan meer op 210503 volgens opgave in Zutphen!
Voorzitter Stichting Zwolle Stad aan 't Water, geen bijbaan meer op 210503 volgens opgave in Zutphen!
Lid Algemeen Bestuur Nationaal Fonds Kinderhulp, geen bijbaan meer op 210503 volgens opgave in Zutphen!
Lid adviesraad Vereniging Verkeersslachtoffers, geen bijbaan meer op 210503 volgens opgave in Zutphen!
Werkzaam griffie provincie Overijssel, II. hoofdafdeling economische zaken administrateur 000669
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 201080
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Zutphen 70182
Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Zutphen 210885
Advocaat-generaal ressortparket Arnhem 120587
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 10792
Rechter-plaatsvervanger Zutphen 10792-210503 nog wel maar GOG221003
Plaatsvervangend Procureur-generaal ressortparket Arnhem 10994
NU
Parket Zwolle Hoofdofficier van Justitie 010695-GOG190105

C171104 Hop bijbanenregister Parket-generaal:

Mr. J.A. Hulsenbek Joseph Andreas (Joost) 17 maart 1942, Deventer
1954-1960 VWO te Deventer en Oldenzaal, eindexamen Gymnasium B
1960-1967 Rechtenstudie Rijksuniversiteit Utrecht. Bestuurslid van het CS Veritas (1962-1963)
1967-1969 Dienstplicht Koninlijke Luchtmacht, vliegbasis Gilze-Rijen
1969-1980 Verschillende functies bij de provincie Overijssel, o.m. ruimtelijke ordening, voorlichting en hoofd afdeling economische zaken en werkgelegenheid
1981-1982 Plaatsvervangend officier van justitie te Zutphen
1982-1985 Arrondissementsofficier van justitie te Zutphen
1985-1987 Officier van justitie eerste klasse te Zutphen
1987-1994 Advocaat-Generaal bij het Gerechtshof te Arnhem
1995-1999 Hoofdofficier van justitie Zwolle
1999-hedenProcureur-Generaal
Verschillende nevenfuncties
Vice-voorzitter Raad Korps Landelijke Politiediensten

Voorzitter Raad CIE
Lid Curatorium Herstel Politiestudies
Bestuurslid Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie
Voorzitter Raad van Advies Nederlands Forensisch Instituut
Portefeuille:
Politie
Zwacri c.a.
Vuurwapens
Opsporingsmethoden c.a.(NFI, CTC)
Verkeer (BVOM)
Personeel (Selectiecommissie OM)
Opleidingen (SSR)
Jeugd
Militair (Kon. Mar.)
Mensenhandel/-smokkel
Zeden/huiselijk geweld
Voetbal
C1997-171104 Hop OM-bijbanenregister parket-generaal Den Haag.
Bij het parket-generaal worden 4 personen benoemd. Er bestaat sinds de reorganisatie van 1996 geen verband meer tussen de resssortparketten en het aantal PG's. Op 17 november 2004 zijn benoemd bij het parket-generaal Bolhaar, Brouwer, Hulsenbek, Wijckerslooth, Steenhuis. Hulsenbek gaat per 010105 weg.

Toelichting.
Project 389 Het Openbaar Ministerie probeert systematisch namen, initialen, functies en bijbaantjes van OM-ambtenaren voor gewone burgers verborgen te houden.
455 De 5e Balkenende-norm en de moordzaak Nienke Kleiss. 
De NFI’ers twijfelden aan de schuld van Cees B. Zij wezen officier van justitie Bernadette Edelhauser erop dat het vreemd is dat van B. geen enkel DNA-spoor is gevonden na zo’n gewelddadige misdaad. Eikelenboom wijst met nadruk op de sporen die zijn gevonden op het moordwapen. Volgens hem zijn ze bruikbaar. Zijn collega Kloosterman denkt van niet. Hij besluit, als eindverantwoordelijke, de sporen niet in het NFI-rapport te zetten. Toen Edelhauser niet overtuigd was, zocht het tweetal het hogerop. Procureur-generaal Hulsebek, toenmalige topman van het OM, arrangeerde een tweede ontmoeting met Edelhauser. Die was opnieuw niet overtuigd, net als even later haar collega voor het hoger beroep MariŽtte Renckens. Wat vervolgens met al die discussie over het DNA-materiaal wordt gedaan, vormt een van de grootste pijnpunten van het hele rapport ‘Posthumus’. Edelhauser noch Renckens maakt in het strafdossier melding van hun gesprekken bij het NFI in het strafdossier. Zij melden die ook niet rechtstreeks aan de rechters. Hetzelfde verwijt treft NFI-onderzoekers Kloosterman en Eikelenboom. Ondanks hun inspanningen om gehoor te krijgen voor hun twijfel, zwijgen zij daarover bij rechtbank en hof.
Bron: Advocaat-generaal Frits Posthumus Rapport OM 179 pagina inzake kleine en grove fouten in het onderzoek inzake de moord op Nienke Kleiss

Dr. J.H. Hulshof
Lid-geneeskundige CMT 368
KNO-arts Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp
Opleider KNO-heelkunde, Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp
Plv. lid Med. Spec. Registratie Commissie
Directeur Stichting Medicus en MaatschappijA.H.0647 Mw.
NLRM 93 94 95 96 97 98
C150504 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Plaatsvervanger secretaris/directeur Raad van de Kinderbescherming Assen
Plaatsvervangend Voorzitter college van beroep studiefinanciering Groningen 170892
Gerechtsauditeur college van beroep studiefinanciering Groningen 11092
Lid college van beroep studiefinanciering Groningen 231093
Leeuwarden Hof Raadsheer-plaatsvervanger 180497-GOG110407
NU
Assen rechter 280100
NEVENFUNCTIES
C110407 Lid doelencommissie Soroptimistclub Assen Assen 2005-04-01
C1997-110407 Hop bijbanenregister Assen
AANDACHTSVESTIGING!
J. Hop Ermelo zoekt afschrift van beschikkingen van deze rechter inzake omgang en gezag en hoe deze rechter, gelet op haar bijbaan bij de Sorptemistenclub, de vader t.o.v. de moeder bejegend in beschikkingen. Van belang hierbij is diskwalificatie van vader door de rechter om kinderen aan moeder toe te wijzen met geen omgangsregeling voor vader. Hebben vaders in die zaken bezwaar gemaakt tegen rapporten van de Raad voor de Kinderbescherming Assen indien deze Raad voor de MOEDERBESCHERMING hun onderzoeken zo lang mogelijk probeert te rekken om de status quo van kinderen bij moeder te bevestigen. Vaders wordt sowieso geadviseerd onverwijld deze kinderrechter, gelet op haar bijbaan, te wraken in zaken "omgang en gezag".J. van der 0150
NLRM 93 94 95 96 97 98
Voorzitter Klachtencommissie zorgproject Meppel e.o.
Docent arbeidsrecht Beroepsopleidingen Ned. Orde van Advocaten
Advocaat Procureur Meppel
Rechter-plaatsvervanger Assen 11293
Rechter Zwolle 30295
Kantonrechter-plaatsvervanger Meppel 120196
Kantonrechter-plaatsvervanger Deventer 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Lelystad 270696
Kantonrechter-plaatsvervanger Zwolle 270695
NU
Zwolle Vice-president 240898
NEVENFUNCTIES
Voorzitter tuchtrecht/sanctiecommissie SKAL
(Mede)redacteur Praktijkboek Onroerend Goed Kluwer
Voorzitter Kerkenraad Oecomenische Gemeente Oosterboer te Meppel
Voorzitter van de Raad van Toezicht Zwolle van de Nederlandse Vereniging van Makelaars 010102
Lid van de raad van Toezicht van de Stichting voor Zorg en Dienstverlening De Stouwe Meppel 010102
Plaatsvervangend voorzitter Raad van Discipline NOvA ressort Arnhem 010102
Voorzitter klachtencommissie Districts Huisartsenvereniging Zwolle/Flevoland 010102
C1997-010704 Hop bijbanenregister Zwolle dhr. mr. J. van der Hulst Beroepsgegevens Functie: senior rechter A Instantie: Rechtbank Zwolle-Lelystad Datum ingang: 01-01-2011 Nevenbetrekkingen Functie: Coach Instantie: Regiepunt Coaching Raad voor de Rechtspraak Datum ingang: 01-01-2009 Functie: NMI-mediator Instantie: Loket Interne Conflictbemiddeling Rechtspraak (LIC) Datum ingang: 01-01-2009 Functie: plv. Voorzitter Instantie: Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen in het arrondissement Zwolle-Lelystad Datum ingang: 04-02-2008 Functie: voorzitter Instantie: klachtencommissie Huisartsen Noord-Nederland Datum ingang: 01-01-2002 Functie: voorzitter Instantie: Raad van Toezicht Zwolle van de Ned. Ver. van Makelaars (NVM) Datum ingang: 01-01-2002


  HULST

J.J.B. van der
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 220704
C110904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN


  HULST

J.W. van der dr. 0659
NLRM 96 97 98
NU
Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 240595
NEVENFUNCTIES
Universitair docent bij de Vakgroep strafrechten criminologie van de Erasmus Universiteit
Secretaris DASEC Rotterdam
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  HULST Zie OVERES-HULST

M.M.0747 Mw.


  HULZINGA

H.W.0512
NLRM 71
Waarnemend griffier kantongerecht Groningen 260938
Idem Groningen 220141
Griffier bijzonder Hof Amsterdam 120645 tot 11047
Substituut-griffier Amsterdam 80142
Rechter Groningen 100947
Opdracht Kantonrechter werkzaam Amsterdam 40655-10467
Kantonrechter Hilversum 40655


  HUMMELEN

J.C.
NLRM 71 80
Kantonrechter-plaatsvervanger Groningen31125


  HUPPERTS

A.J.M.1026
NLRM 71 80 87 88/89 90 91
Waarnemend griffier kantongerecht Eindhoven 240556
Gerechtssecretaris 1e klasse kantongerecht Eindhoven 201256
Griffier kantongerecht Maastricht 21257
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 40659
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 200263
Rechter Roermond 200464
Kantonrechter Maastricht 141271
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 260472
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 10288


  HURK

G.A.J. van den 0251
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam juridisch beleidsmedewerker Ziekenfondsraad Amstelveen 1973
Raio Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 10877
Gerechtsauditeur Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 130181
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 260281
Onder-voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Den Bosch 60482
Onder-voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Utrecht 211183
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Beroep ambtenarengerecht Amsterdam 10186
Lid Centrale Raad van Beroep Utrecht 290688
NU
Raadsheer Centrale Raad van Beroep Utrecht 10494
College van Beroep voor het bedrijfsleven Vice-president 200498
NEVENFUNCTIES
lid redactie periodiek Rechtspraak Sociale Verzekering
plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie van Zorggroep Almere

Plaatsvervanger Lid college van beroep voor het bedrijfsleven Den Haag 10692
C1997-020604 Hop bijbanenregister College van Beroep voor Bedrijfsleven.


  HURK

J.W. van den 0866
NLRM 92 93 94 95 96 97 98
Raio Den Haag 11091
Gerechtsauditeur Rotterdam 11096
Rechter-plaatsvervanger Rotterdam 11096
NU
Rotterdam Rechter 240298
C220904 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-220904 Hop bijbanenregister Rotterdam


  HUSSON

L.F.A.1046
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
432 Arbiter stichting "Nederlands Arbitrage Instituut" 010698-310203
Plaatsvervangend Lid Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen Den Haag
Plv voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingen Ministerie van Justitie 010898-310301
Advocaat Procureur Nijmegen
Kantonrechter-plaatsvervanger Arnhem 260282
Kantonrechter Arnhem 230884-C270503 GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Wageningen 161285-C270503 GOG
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 290690-C270503 GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Nijmegen 30191-C270503 GOG
Kantonrechter-plaatsvervanger Terborg 30191-C270503 GOG
Kantonrechter Den Haag 10996-C270503 GOG
NU
Den Haag Rechter-plaatsvervanger 010802
Den Haag Hof Raadsheer 010802
NEVENFUNCTIES
Lid Commissie bezwaar en beroep Raad van rechtsbijstand Den Haag 010798
Plaatsvervangend voorzitter Raad voor Geschillen Nederlandse Orde van Accountants- en belastingconsulenten Den Haag 011001
Voorzitter Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven en Groen S.G.C. Den Haag 010400
Voorzitter Centrale Klachtencommissie Raden voor Rechtsbijstand Den Haag 011098
Voorzitter Raad van Toezicht Vereniging Incassoondernemingen 130303
C001097-010603 Hop bijbanenregister Hof Den Haag


  HUSTINX

F.P.J.
NLRM 80 87 88/89 90 91
Kantonrechter-plaatsvervanger Maastricht 30166


  HUSTINX

P.J.0445
NLRM 87 88/89 90 92 93 94 95 96 97 98
Ministerie van Justitie Registratiekamer Voorzitter
Werkzaam Ministerie van Justitie
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 180382
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam 30686
Voorzitter Registratiekamer 120691
NU
Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 030686
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Raad van Toezicht voor Interpol Lyon 28-0102
Voorzitter College bescherming persoonsgegevens Den Haag 01-0901
Lid Gemeenschappeijke Controle Orgaan EURODAC Brussel 01-0101
Lid Adviesraad Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam Amsterdam 01-1100
Lid Gemeenschappelijke Controle Orgaan ex art.24 van het Europol-verdrag Brussel 01-01-1998
Lid Werkgroep ex art.29 van Richtlijnen 95/45/EG inzake beschermng van persoonsgegevens Brussel 01-01-1997
Lid Gemeenschappelijke Controle Autoriteit ex art.115 van de Uitvoeringsovereenkomst van Schengen Brussel
Docent Specialisatie-opleiding informaticarecht VIRA/Grotius Academie Nijmegen 01-01-1997
C1997-140904 Hop bijbanenregister AmsterdamJ.P.0215
NLRM 71
Juridisch ambtenaar Parket Procureur Generaal Leeuwarden 51140
Ambtenaar Openbaar Ministerie Arnhem 70342
Substituut-officier van Justitie Den Bosch 171243
Idem Breda 231046
Advocaat-generaal Hof Arnhem 100753
Idem Hof Den Bosch 251054
Officier van Justitie hoofd arrondissementsparket Arnhem 100158
Procureur-generaal Hof Arnhem 240863D.J.0963 Mw.
NLRM 96 97 98
Docente bestuursrecht Katholieke Universiteit Nijmegen
Rechter-plaatsvervanger Den Bosch 180795
Gerechtsauditeur Den Bosch 10995
Rechter-plaatsvervanger Den Haag 10995-C310503 GOG
NU
Den Bosch rechter 281196
NEVENFUNCTIES
Lid redactie tijdschrift voor Ambtenarenrecht 011002
C1997-100506 Hop bijbanenregister Den BoschG.J.F.
NLRM 71
Rechter-plaatsvervanger Maastricht 61258J. van 0449 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 97 98
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Elisabeth Strouven
Werkzaam gemeente Amsterdam 1971
Docente Rotterdam en Den Haag 1977
Plaatsvervangend officier van Justitie arrondissementsparket Maastricht 11080
Rechter Maastricht 150187
Rechter-plaatsvervanger Roermond 20191
Kantonrechter-plaatsvervanger Sittard 220391-C250503 GOG
Raadsheer Hof Den Bosch 240292
NU
Den Bosch Hof Vice-president 240292
Maastricht Rechter-plaatsvervanger 240292
C030704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C260897-030704 Hop bijbanenregister Den BoschR.A. van 0958
Advocaat Veenendaal kantoor Blom Advocaten beŽdiging 1982
Advocaat Axius Advocaten en mediators 01-06-2009-03-12-2009
NLRM 94 95 96 97 98
NU
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 250294
NEVENFUNCTIES
Advocaat waar verteld deze RAKKER niet in zijn bijbanenopgave!
Commissaris Naamloze vennootschap IW4 Beheer NV Bedrijven Veenendaal 011198
C1997-27-04-2010 BBC Hop/Leenders/Nienhuis
COMPETENTIES 12-04-2010
Rechter, arrogant, weigert naam in oproep voor een hoorzitting te vermelden omdat dit niet wettelijk verplicht is!
Toelichting: www.burojeugdzorg.nl/457.htmJ.M.J.0741
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger Arnhem 161285J.L.R.A. 0545 Jhr.
NLRM 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98  2987
Bestuurslid Vereniging voor Industriele Eigendom
Lid selectiecommissie Openbaar Ministerie Openbaar Ministerie 031100
Lid Raad van Toezicht Universiteit Utrecht 030202
Advocaat Procureur Den Haag
Advocaat Den Haag kantoor De Brauw Blackstone Westbroek beŽdiging 1970
Deken Den Haag
Lid Algemene Raad van de Orde van Advocaten portefeuilles Algemene Zaken en Buitenland
Ministerie van Justitie, Adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96, Voorzitter-lid
Algemeen Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Aan deze laatste functie zijn een aantal
NEVENFUNCTIES verbonden in rechtspersonen die met de Nederlandse Orde van Advocaten verband houden,
zoals bijvoorbeeld de Stichting Rechtsbijstand Asielzoekers, de Stichting Rechtsbijstand Asielzoekers,
de Stichting Leerstoel Advocatuur en de CCBE Europees overlegorgaan Balies
Lid Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 151287
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag 60892
NU
Hoge Raad Advocaat-generaal 031100
NEVENFUNCTIES
C020604 Voorzitter adviescommissie Burgerlijk Procesrecht Ministerie van Justitie Den Haag 031100
C020604 Bestuurslid (regent) van de Stichting Beyers Kameren te Utrecht. Deze Stichting houdt een rijtje
hofjeswoningen in stand, en besteedt de opbrengsten uit haar vermogen aan huisvestiging van bejaarden
(zowel in de hofjeswoningen als elders) 031100
C020604 Bestuurslid Vereniging van Vrienden van De Schelp Scheveningen 031100
C020604 Bestuurslid van de Vereniging Emmafonds te Den Haag. Deze vereniging verzorgt financiŽle en
materiŽle ondersteuning aan behoeftige hoogbejaarden in Den Haag en omstreken 031100
C020604 Redactielid bijblad Industrieele Eigendom 031100
C020604 Redactielid Losbladige uitgave Handboek Huurrecht 031100
C020604 Bewerker Schuurman en Jordens Editie nrs 73-I en 73-V 031100
C020604 Directeur/aandeelhouder Houdt het Oudt BV 031100
C020604 Incidenteel docent PAO Utrecht, PAO Leiden, PAO EUR, SSR, VHA en beroepsopleiding octrooigemachtigden
Utrecht, Leiden e.a. 031100
C020604 Voorzitter  Raad van Advies SKIR 031100
C020604 Bestuurslid Huydecoper Stichting 031100
C020604 Lid algemeen bestuur Stipendia Rechten Utrecht 010102
C020604 Bestuurslid Stichting Tolerance Unlimited 010302
C1997-020604 Hop bijbanenregister Hoge Raad
Bijzonderheden!
340  HP De Tijd Als we Trias politica serieus nemen dan is Nederland een bananenrepubliek "Boven de wet"
356  HP de Tijd 061202 Schijn van partijdigheid bij tuchtrechtsysteem advocatuur ligt erL.E.0447 Mw.J.M. Mw.
NU
Breda Rechter-plaatsvervanger 121101
NEVENFUNCTIES
Lid Regionale Programmaraad gemeenten Bunnik. Driebergen, Leersum en Zeist 010199
Lid medezeggenschapsraad bassisschool 010199
Lid Recreantencommissie tennisvereniging 010199
C310503-300804 Hop bijbanenregister Breda

 

Het hoofddoel van mijn website is gratis informatie in kennis omzetten.
Uw kennis in gratis informatie op internet omzetten zodat burgers niet steeds opnieuw dezelfde trajecten over hoeven te doen en het direct verbeteren van de zelfcompetentie van burgers in hun communicatie met de overheid. J. Hop, auteur website Censuur in Nederland

Ik nodig u uit na te denken over minder bureaucratie en echte democratie voor het gewone volk door een netwerk op te zetten en mee te doen met de komende provinciale verkiezingen met als basisprogramma het opheffen van de provincies om vervolgens de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal samen te voegen tot ťťn Parlement met 225 zetels en een stemcomputer. De jeugdzorg bij de provincie weghalen en onderbrengen bij de gemeente.

Ik nodig u na te denken over wat er om u heen gebeurt en eens vrijblijvend te overwegen om in de toekomst mee te gaan doen met de verkiezingen gemeenteraad 2010 in uw gemeente met als basis programma "geen lokale belastingen", "oplossing woningnood voor starters",  "alle informatie van de gemeente gratis voor burgers op internet" en "de jeugdzorg bij de provincie weghalen en onderbrengen bij de gemeente. U kunt dan als u gekozen wordt door de burgers, als lid van de gemeenteraad, over de jeugdzorg meebeslissen. U kunt nu al vrijblijvend meehelpen om een een netwerk op te gaan zetten zodat in 2010 "Groep Hop" wellicht in alle gemeenteraden komt te zitten om ook op die manier de jeugdzorg te gaan dwingen navolgbaar en transparant te werken. Denkt u dat u de impact kunt begrijpen van zo'n steeds groter wordend en zichtbaar netwerk op de gevestigde orde als deze politieke groepering overal in Nederland in de gemeenteraad dreigt te komen zitten? CMT 368 1. Vice-president Hoge Raad 2. Plv. Voorzitter Raad voor de Scheepvaart 3. Rechter Benelux-Gerechtshof 4. Voorzitter College van Beroep Tuchtrechtspraak Mediators

Mr. H. Uhlenbeck-Lagerweij, plv. voorzitter CMT 368 1. Raadsheer-plv. hof Den Haag 2. Lid Commissie aantrekken leden rechterlijke macht 

 

Drs. B. Ruizeveld de Winter, lid-apotheker CMT 368 1. Gevestigd apotheker 2. secretaris SPA (pensioenfonds apothekers) Drs. E.C. Smakman-Nossbaum, lid-apotheker CMT 368 l3 level1 lfo6; 1. Gevestigd Apotheker l3 level1 lfo6; 2. Lid bestuur Apotheek "De Nachtwacht" in Leiden

 

F.P.A.J. Klomp, lid-fysiotherapeut CMT 368 l2 level1 lfo4; 1. Fysiotherapeut UMC St. Radboud l2 level1 lfo4; 2. Fysiotherapeut eigen praktijk l2 level1 lfo4; 3. Docent bijscholing F.T. (VDO) l2 level1 lfo4; 4. Lid Commissie van Beroep KNGF 

Drs. J. Slooten, lid-fysiotherapeut CMT 368 1. Fysiotherapeut 2. Bewegingswetenschapper/trainer/adviseur  

D.A. Polhuis, lid-verpleegkundige CMT 368 1. Opleider Verpleegkundig specialist GGZ bij GGZ Noord-Holland Noord 2. Verpleegkundige bij GGZ Noord-Holland Noord 3. Lid van de kenniskring bij het lectoraat Best practice in de ggz-verpleegkunde bij Hogeschool Inholland, lokatie Alkmaar 4. Auteur verpleegkunde boeken bij uitgeverij Thieme Meulenhoff

 

R.W. Trijsburg, lid-psychotherapeut CMT 368 1. Hoogleraar psychotherapie, Erasmus Universiteit Rotterdam 2. Bijzonder Hoogleraar psychotherapie, Universiteit van Amsterdam 3. Hoofdopleider psychotherapie, Stichting PDO/GGZ Leiden/Rotterdam 4. Lid van de Gezondheidsraad te Den Haag 5. Lid Adviesraad Pijn Kenniscentrum Rotterdam 6. Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI) 7. Lid Concilium Psychotherapeuticum 8. Vice-voorzitter Kamer Psychotherapeuten (CONO) 9. Voorzitter Stichting Psychotherapie in Roemenie, Rotterdam 10. Lid jury Pieter Boeke Prijs 11. Voorzitter Wetenschappelijke Adviescommissie van de Stichting Psychoanalytische Fondsen, Amsterdam 12. Hoofdopleider GZ-Psychologie Stichting PDO-GGZ Noord-Holland 13. Lid Kamer Gezondheidszorg Psycholoog


J.A.J. 0543
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
C041104 Redacteur Sociaal Maandblad Arbeid
Voorzitter begeleidingscommissie sociaal plan Sociaal Plan Nissan Europe 010100-010304 GOG van deze bijbaan gevonden op 041104
Werkzaam K.L.M. 1970
Docent privaatrecht Utrechtse Bestuursacademie 1973
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 40979
Rechter rechtbank Amsterdam 101180
Kantonrechter Amsterdam 61285
Vice-president rechtbank Amsterdam 280992
Amsterdam coŲrdinerend Vice-president 300894-GOG281105-011205
NEVENFUNCTIES
C041104 Voorzitter Reclame Code Commissie 010183
C041104 368 Plaatsvervangend Voorzitter Medisch Tuchtcollege en/of C280205plv. voorzitter Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 010189
C280205 Arbiter NAI Nederlands Arbitrage Instituut 010102 Memo Hop deze bijbaan was niet opgegeven op 041104!
C280205 Plv. voorzitter college van toezicht van het ned. instituut voor psychologen Amsterdam 011198 Memo Hop deze bijbaan was niet opgegeven op 041104!
C1997-GOG281105-011205 Hop bijbanenregister Amsterdam
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.
AANDACHTSVESTIGING!
Gezocht informatie over de kort gedingrechter Mr. J.A.J. Peeters in de zaak Rietveld bij de rechtbank Alkmaar
Vraag 1. Bestaat deze rechter?
Vraag 2. Indien ja, waarom is er niets over deze rechter bekend?
Vraag 3. Indien ja, wie heeft een afschrift Koninklijk Besluit van de benoeming van deze rechter?
Vraag 4. Indien neen, worden er nu in Nederland beschikkingen afgegeven door niet bestaande rechters?
Vraag 5. Klopt de informatie over rechterlijk ambtenaar J.A.J. Peeters zoals hier weergegeven en opgenomen in het openbaar bijbanenregister op internet met de beginletter P? Indien neen, waarom niet? Wie heeft aanvullende informatie?

mr. M.Y.C. Poelmann, plv. voorzitter CMT 368

vice-president Rechtbank Amsterdam

plv. voorzitter raad van tucht Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

mr. T.H.C. Coert, secretaris CMT 368

voorzitter klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord/Dijk en Duin

mr. M. Nabar-Buis, plv. secretaris CMT 368

stafjurist Rechtbank te Amsterdam

mr. P. Tanja-Procee, plv. secretaris CMT 368

lid kunstcommissie van de Rechtbank te Amsterdam

 

mr. F.M. Pekelharing-de Planque, plv. secretaris CMT 368)

secretaris van het College van Toezicht van het NIP

mr. H. Uhlenbroek, lid-jurist CMT 368

advocaat en procureur te Amsterdam , Boekel De Nerťe

lid redactie tijdschrift Arbeidsrecht

docent Post Academische Leergang Arbeidsrecht

lid bestuur De Nederlandse Opera/Het Muziektheater

lid bestuur Holland Symfonia

 

mr. R.A. Hopster-Arendsen de Wolff, plv. lid-jurist CMT 368

advocaat en procureur te Amsterdam, lid maatschap Jonker c.s. advocaten

plv. voorzitter College van Toezicht Nederlands Instituut van Psychologen

bestuurslid fonds Jeugd en Natuur

bestuurslid Van der Vies fonds

bestuurslid John Bruinierfonds

bestuurslid Carel Carpfonds

lid Legal Group van de Union Internationale des Associations d’Alpinisme

voorzitter Stichting Breadline Africa Nl.

 

 

mr. C.E. Polak, plv. lid-jurist CMT 368

vice-president Rechtbank Alkmaar

voorzitter Algemene Bezwaar en Beroepscommissie Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

voorzitter klachtencommissie ongewenste intimiteiten

lid klachtencommissie GGZ Noord-Holland-Noord/ Dijk en Duin

voorzitter "gymclub maandagavond" te Amsterdam

dr. L.N.M. Perquin, plv. lid-arts CMT 368

Psychiater/psychotherapeut, plv. opleider in de psychiatrie GGZ-Buitenamstel-Valeriuskliniek te Amsterdam

Docent psychopathologie, Vakgroep Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam

opleider in de Pesso-psychotherapie

dr. J.B. Maathuis, plv. lid-arts CMT 368

gynaecoloog Medisch Centrum Alkmaar

 

dr. M.H. Houwert-de Jong, plv. lid-arts CMT 368

gynaecoloog Mesos Overvecht en Mesos Oude Rijn

dr. mr. P.H.M.T. Olde Kalter, plv. lid-arts CMT 368

KNO-arts Streekziekenhuis Gooi-Noord

R. Vogelenzang, plv. lid-arts CMT 368

Huisarts te Amsterdam

staflid afdeling Huisartsgeneeskunde AMC-UvA

plv. lid-arts Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming

 

S. Rep, plv. lid-arts CMT 368

Uroloog

dr. J.H. Schornagel, plv. lid-arts CMT 368

internist in het NKI(Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis)

consulent van het Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA)

 

M. Rol, plv. lid-arts CMT 368

Oogarts Rijnlandziekenhuis Leiderdorp

L.M. Gualthťrie van Weezel, plv. lid-arts CMT 368

Psychiater Nederlands Kankerinstituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam

vrijgevestigd psychiater/ psychotherapeut te Amsterdam, deels binnen maatschap "Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie"

 

dr. W.J. Willems, plv.lid-arts CMT 368

orthopedisch chirurg Onze Lieve Vrouwengasthuis te Amsterdam; opleider en hoofd van de afdeling

Lid van de Raad van Toezicht Revalidatie Centrum Amsterdam

Bestuurslid Duyvesz Nagel Stichting

General Secretary European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow

Referent voor:Journal of Shoulder and Elbow Surgery en

Journal for Arthroscopy and Related Research

Bestuurslid Medische Arthroscopie en Endoscopie Stichting

member Upper Extremity Committee ISAKOS (International Society for Arthroscopy, Knee Surgery and Sports Medicine)

 

D.E. de Jong, plv. lid-arts CMT 368

Huisarts te Hilversum

Jhr.dr. W. F. van Tets, plv. lid-arts CMT 368

Chirurg St.Lucas Andreas Ziekenhuis

Lidmaatschap medische verenigingen:

Nederlandsche Vereniging voor Heelkunde

Nederlandsche Vereniging voor Longchirurgie

Nederlandsche Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie

American Society of Colon and Rectal Surgeons

European Society of Coloproctology

 

 

mr. T. Prent, plv. lid-tandarts CMT 368

tandarts

commissaris ACTA Dental Education BV

H.C. van Renswoude, plv. lid-tandarts CMT 368

Tandarts

 

 

dr. B. van Ramshorst, plv. lid-arts CMT 368

chirurg St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein

 

 

M.L. Borghouts-Niessen, lid-apotheker CMT 368

Apotheker

 

 

Dr. R.J.Takens, lid-psychotherapeut CMT 368

universitair docent Vrije Universiteit

klinisch-psycholoog/psychotherapeut in eigen praktijk te Ouderkerk a/d Amstel

 Mr P.A. Offers CMT 368
lid Raad van State

plaatsvervangend voorzitter Code commissie

Geneesmiddelenreclame

raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof 's-

Gravenhage

voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorggroep De

Residentie

voorzitter Stichting Muziek in de Gotische Zaal

lid Raad van Bestuur Stichting Fondsenwerving Militaire

Oorlogs- en Dienstslachtoffers en Aanverwante Doeleinden

lid Raad van Toezicht Verzekeringen

Mr M.A.F. Tan-de Sonnaville

raadsheer Gerechtshof Den Haag
lid Raad van Toezicht Museum Gouda

 

 

 Mr H. Uhlenbroek CMT 368
advocaat te AmsterdamDrs A.J.M.F. Janssen CMT 368
apotheekhoudend huisarts te Den Bommel

scen arts

wetenschappelijk medewerker Rotterdams

Huisartseninstituut

 

 

Drs W.V.M. Perquin CMT 368
neuroloog te Voorschoten

consulent neuroloog GGZ Haagstreek Leidschendam

neuroloog uitsluitend voor MS patiŽnten MCH Westeinde Den

Haag

consulent neuroloog Verpleeghuis Westhof Den Haag

 

 Mr.Drs. R.H. Zuijderhoudt CMT 368
zelfstandig gevestigd psychiater/psychotherapeut te
Den Haag

vaste adviseur De Fjord, orthopsychiatrische kliniek,
onderdeel van BAVO RNO Groep Rotterdam
Zuijderhoudt Consultancy, (gezondheidsrechtelijke)
advisering, coaching, counseling
De Beurs, Booij, Zuijderhoudt, Maatschap voor
procesbegeleiding en mediation
auteur, lid redactie boekenreeks en
jurisprudentietijdschrift SDU 's-Gravenhage
(reserve-) lid Klachtencommissie Delta Psychiatrisch
Ziekenhuis Poortugaal

(reserve-) lid Klachtencommissie GGZ Delfland Delft
lid Raad voor de Strafrechtstoepassing en
Jeugdbescherming, sectie TBS

bestuurslid Het Scholten Gordes Fonds 's-Gravenhage
voorzitter Ad Veras Amicitias, oud-leerlingenvereniging
Murmellius Gymnasium Alkmaar

 

H.C. Teune CMT 368
tandarts te Rijswijk

J.M.W. Croes CMT 368
tandarts te Mijnsheerenland


 


I.A.H. Mourits CMT 368
verloskundige te Zoetermeer
stagebegeleider SROV
Drs W.S.C.J.M. van der Pol CMT 368
apotheker te Delft

directeur Analyse Medische Incidenten in zorgstellingen
(AMLZ) B.V. 

 F. Besseling CMT 368
fysiotherapeut, lid van de maatschap Fysiotherapie

te Den Haag

lid bestuur Stichting en Vereniging Gezondheidscentrum

De Rubenshoek

lid bestuur "All in the Game"

lid bestuur Sportvereniging The Jumpers

Drs J.E. Geensen CMT 368
fysiotherapeut Capelle aan den IJssel

consultant, werkzaam voor het ROS Zee-bra
Mr A.H. Suijker CMT 368
fysiotherapeut te Ulvenhout

mediator

bestuurslid VMG (Vereniging van Mediators in de

Gezondheidszorg)

lid Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te

Eindhoven

 
E.M. Rozemeijer CMT 368
senior O- + G-verpleegkundige afdeling verloskunde/
gynaecologie Ziekenhuis Amstelland

Drs J. Feenstra CMT 368
gezondheidszorgpsycholoog te Oegstgeest

klinisch kinderpsycholoog/GZ-psycholoog LUMC afd.

kindergeneeskunde

kinder- en jeugdpsycholoog specialist Praktijk voor

Kinderpsychologie en Pedagogiek

Drs E.S.J. Roorda-de Man CMT 368
gezondheidszorgpsycholoog te Den Haag

klinisch psycholoog Penitentaire Inrichting Haaglanden

klinisch psycholoog Consulent Stichting Reclassering

Nederland

vast gerechtelijk deskundige Forensische Psychologie

Kinder- en Jeugdspecialist Maatschap De Man & Roorda

neuropsycholoog

seksuoloog (NWS i. o.)

bestuurslid Vereniging van Inrichtingspsychologen

kaderlid Nederlands Instituut van psychologen

lid stuurgroep Specialisme Neuropsychologie

plaatsvervangend lid Regionaal Tuchtcollege Amsterdam

Drs P. Citroen CMT 368
psychotherapeut te Amsterdam

eigen psychotherapeutische- en coachingspraktijk te

Amsterdam

directeur beleggingsvennootschap Citrona B.V.

 

 

Publicatie nevenfuncties rechters & Officieren van Justitie op internet door Hop sloeg in als een bom


(210) 1998 CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(329) CDA Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn registers nevenfuncties rechters beter gaan functioneren"
(276) Met de publicatie van hun rechter bijbanen is de(CHRISTELIJKE) advocaat die ook het bijbaantje rechter vervuld niet zo blij
(50) Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen). Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan......... schrijft vervolgens de volgende CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(53) Jeugdzorgindustrie Nederland opende zelfs een helpdesk om jeugdzorgpersoneel tegen Hop bij te staan met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen
(griffier) Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG opende ook al een helpdesk tegen Hop om ambtenaren en gemeenten bij te staan
Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen".
Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.
Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.
Informant Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.