CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

"Mijn verbazing, afschuw en minachting, werd nog groter toen ik die zelfde voorzitter van de hoorzitting ``Hoor en Wederhoor`` van de Gemeente Amsterdam de rechtzaal zag binnen lopen en ik hem hoorde zeggen tegen de rechter in de eerste rechtzaak tegen de Gemeente Amsterdam dat hij als advocaat de Gemeente Amsterdam vertegenwoordigt."

De kostbare strijd van een burger, om zijn baan te behouden, tegen de Gemeente Amsterdam is een waarschuwing voor andere burgers die proberen van de overheid te winnen.

 

"Mijn verbazing, afschuw en minachting, werd nog groter toen ik die zelfde voorzitter van de hoorzitting ``Hoor en Wederhoor`` van de Gemeente Amsterdam de rechtzaal zag binnen lopen en ik hem hoorde zeggen tegen de rechter in de eerste rechtszaak tegen de Gemeente Amsterdam dat hij als advocaat de Gemeente Amsterdam vertegenwoordigt."

 

                                                                          Wat voor consequenties heeft het gehad voor de personen die aan dit complot schuld hebben

 

Voorwoord: Ik heb een bodem procedure moeten doorlopen als ambtenaar tegen de Gemeente Amsterdam, volgens mijn advocaat konden we deze zaak niet verliezen waar ik van beschuldig werd, daar ben ik ook naar zeven jaren van procederen van vrijgesproken. Maar mijn baan ben ik toch kwijt geraakt. De eind uitspraak van de hoger beroepzaak is zo een 1.5 jaar geleden. 

 

Conclusie ik heb gevochten voor mijn rehabilitatie en voor behoud van mijn baan. Ik wist in de eerste instantie dat de Gemeente Amsterdam op deze manier van mijn af wilde komen. Dat stond ten slotte ook in de brief die ik van de directie en P&O in handen gedrukt kreeg. En mijn op staande voet schorste naar aanleiding van een ruzie met (collega`s) een week daarvoor. (Achteraf gezien, is de ruzie toentertijd gespeeld om een situatie te creŽren waarin ik werd betrokken, waardoor ik ontslagen moest worden)

 

In de schorsingsbrief stond dan ook dat als ik het tegendeel niet kon bewijzen waar ik van werd beschuldigd, ik ontslagen zou worden op artikel….Van de Gem. Ara. Maar ondanks ik mee gezogen werd in een onnodig langslepende rechtelijke procedure veroorzaakt door de Gemeente Amsterdam. Wat ik tevens zelf aan advocaat kosten heb moeten betalen voor het grootste gedeelte, heb ik uiteindelijk wel gewonnen. Maar ik ben ondanks die uitspraak van de rechter, toch de grote verliezer geworden. Want door dat de Gemeente Amsterdam er een bodem procedure van heeft gemaakt, ben ik financieel helemaal aan de grond komen te zitten. Ik heb al mijn financiŽle middelen in de strijd moeten gooien. En de uitspraak in de omstreden ontslagzaak van de rechter was in strijd met de feiten volgens mijn advocaat.

 

 

                                                                   Wat zich afspeelde bij de Gemeente Waterleidingen voordat ik ontslag kreeg van de Gemeente Amsterdam

 

Vrijdag 31-3-2006

 

 

Geachte heer J.Hop,

 

Voordat ik problemen kreeg met de Directie en P&O van de Gemeente Waterleidingen, (aanleiding een ruzie op de afdeling Internedienst, ik werd namelijk ten onrechte beschuldigd van bedreiging van twee medewerkers)

 

Vervuilde grond in en rondom Amsterdam

 

Begon ik te werken als buislegger bij groepuitvoering begin jaren tachtig, het Waterleidingenbedrijf bevond zich toen in de Van Hall straat, en dat betekent dat je er opuit werd gestuurd in Amsterdam en omstreken. Je verrichte je werkzaamheden in de grond. Namelijk het leggen van hoofdleidingen en dienstleidingen, dat is je werk. Collega`s die de zelfde werkzaamheden deden kregen op een gegeven ogenblik problemen met hun gezondheid, dat werd zichtbaar: op handen, armen en gezichten kregen zij uitslag. Ook gebeurde het dat collega`s onwel werden op de werkplek in het centrum van de stad. Medewerkers van groepuitvoering zijn op een gegeven moment aan de bel gaan trekken. Hier werd niet adequaat op gereageerd door de toen verantwoordelijke bazen en P&O. Daardoor zijn ze toen op een gegeven moment een vergadering van bazen binnen gelopen, de vergadering werd onderbroken en een veiligheidsdeskundige die deelnam aan die vergadering werd aangesproken.

 

Hij bagatelliseerde de verontrustende situatie van de mensen die allerlei uitslag aan hun handen, armen en gezicht kregen. Zijn advies was dat het personeel unicura zeep moest gebruiken, dan ging de uitslag wel weg. Ook vertelde hij, dat als je buiten werkzaamheden verricht, door de zon ook wel van dat soort klachten kan krijgen. De bedrijfsarts probeerde ons gerust te stellen tijdens de vergaderingen die het personeel hadden georganiseerd. Het ging toen om ongeveer 100 medewerkers die grondwerkzaamheden verrichten. Ook was de ondernemingsraad er in tussen bij gekomen. De bedrijfsarts vertelde dat er wel erg veel zand in je maagdarmkanaal moest komen om echt ziek te worden als je in verontreinigde grond werkt. Ook kwam hij met het advies je handen te wassen voordat je ging lunchen, en roken was volgens hem ook niet goed. De grond in delen van Amsterdam, Diemerzeedijk en bijvoorbeeld Amsterdam Noord, in een bepaalde wijk, bleek toen (ernstig)verontreinigd, maar ze lieten ons weten dat er niets aan de hand zou zijn. Er werd toen ook geen aandacht geschonken aan de vluchtige stoffen die in de grond zaten, die tijdens graafwerkzaamheden op sommige locaties in Amsterdam naar boven kwamen waardoor medewerkers onwel waren geworden.

 

Er zijn in die tijd door collega`s vergaderingen georganiseerd waar het bedrijf heel veel problemen mee voorzag in de toekomst. De collega`s vroegen aan de directie/P&O of ze bescherming konden krijgen in de vorm van perslucht en pakken die hun veiligheid tijdens werkzaamheden zouden moeten bieden. Maar dat was natuurlijk voor het bedrijf een groot probleem. De collega`s brachten de Gemeente Waterleidingen behoorlijk in verlegenheid. Daar stonden ze natuurlijk niet op te wachten dat mensen in het Centrum, Oost en bijvoorbeeld Amsterdam Noord, die al jaren lang in hun achtertuintje groente verbouwde weet kregen van de verontreiniging. Ze wilde natuurlijk niet dat mensen met witte pakken in hun achtertuintje gingen wroeten. Dat zou onrust veroorzaken.

 

De Gemeente nam het besluit om een aannemer op de klus te zetten. Zo dachten ze de druk er van af te halen. Wij hebben daar tegen geprotesteerd omdat we het vermoede hadden dat de aannemer niet ingelicht zou worden. Maar dat werd ontkracht door de verantwoordelijke bazen. Bovendien werd ons later verteld dat het personeel van die aannemer geen problemen hadden ondervonden tijdens de werkzaamheden. Ze probeerde ons met dat verhaal het bos in te sturen.

 

De ABVAKBO de bond voor het personeel

 

De werkgever de Gem. Amsterdam had door deze ontwikkeling een groot probleem: stel dat journalisten hier lucht van zouden krijgen, daar waren ze als de dood voor. De medewerkers werden met deze nieuwe problemen niet echt serieus genomen, maar ze wisten inmiddels wel dat de grond in Amsterdam en omstreken (ernstig)vervuild was. Er moest wel iets veranderen aan het leidingnet. Voorheen waren ze met een project aan de gang om alle loden dienstleidingen te vervangen voor kunstof leidingen. (Loden leidingen bleken schadelijk voor de gezondheid.)

 

Later na dat het personeel aan de bel trok over de verontreinigde grond waar ze steeds vaker mee te maken kregen. Werd besloten om de kunstof dienstleidingen en klein kaliber asbesthoofd leidingen in Amsterdam en omstreken te vervangen door roodkoperen en stalen leidingbuizen. Dit om te voorkomen dat de verontreiniging in het drinkwater zou kunnen komen. Ook werden medewerkers blootgesteld aan asbestvezeltjes. Als hoofdleidingen werden doorgezaagd kwamen er asbestvezeltjes vrij volgens mijn toenmalige voorman. Later is er toen een collega aan kanker overleden op te jonge leeftijd. Een collega en ik zijn toen naar de ABVAKABO (de Bond ) toe gestapt en hebben het probleem voorgelegd. Hun antwoord was, dat al het personeel moest protesteren inclusief het hoofdkantoor anders konden ze niets voor ons doen. Het plaatsvervangende hoofd P&O van de Gem.Waterleidingen had bij de ABVAKABO ook een positie, hij nam het initiatief met bondsvergaderingen en als er wat loos was bijvoorbeeld bij stakingen. Wij noemden hem de man met de twee petten. Omdat ik ook huidproblemen kreeg heb ik naar een andere werkplek gevraagd, dat werd uiteindelijk goed bevonden.  

 

Racistische uitingen op de werkvloer

 

Ik kwam te werken in een van de magazijnen op de Van Hallstraat. Daar kreeg ik op een geven moment een probleem met een collega. Hij bedreigde mij opeens uit het niets, hij was in mijn ogen een vaag figuur, hij was meer afwezig dan dat hij werkte en hij gedroeg zich als een racist. Joden waren volgens hem niet vergast tijdens de tweede wereld oorlog was zijn verhaal, en van buitenlanders moest hij niets hebben. Ik heb hem meerdere malen gezegd dat ik dit niet wilde horen, ik wilde niet geconfronteerd worden met zijn uitspraken. Hij beÔnvloedde de andere medewerkers er mee. Ook heb ik dit meerder malen aangekaart bij mijn chef maar die schoof de klachten tegen hem in de la van zijn bureau. In 1996 bedreigde die medewerker mij met de dood, en vertelde daarbij dat hij mijn woning in de brand zou gaan steken als ik sliep. Ik nam dit dreigement heel serieus. Te meer hij wel eens eerder een burger had mishandeld op straat volgens zijn zeggen in werktijd. Hij kwam er heel goed van af, de persoon die mishandeld was, had een aanklacht ingediend maar ondanks dat mocht hij gewoon in dienst blijven.

 

Hem werd de hand boven het hoofd gehouden leek wel. Ik ben na dit incident naar P&O gestapt maar die nam stelling tegen mij: ik was verbijsterd. Ik ben toen naar de politie gegaan en heb een aanklacht in- gediend. Later wilde een advocaat het procesverbaal inzien op het politiebureau. Het inzien van het procesverbaal heeft de politie steeds gefrustreerd maar na een paar maanden van steeds maar vragen omdat procesverbaal konden ze uiteindelijk er niet onderuit omdat document in te laten zien. Mijn advocaat vertelde dat het een document was en geen proces-verbaal: Er was dus geen officiŽle klacht van gemaakt door de politie. Ook vertelde de advocaat dat er in het document gekrast was. De naam van de persoon die dit document had opgesteld was doorgekrast. De politie stelde vast in dat document dat het een en ander was voor gevallen op het werk. De Gem.Waterleidingen P&O heeft daarop gereageerd met het bericht dat er niets was voorgevallen. Ze hadden telefonisch contact hierover gehad.

 

Aangezien ik geen steun kreeg van P&O had ik een probleem, ik kon niet meer terug naar het magazijn: mijn collega`s waren kwaad geworden toen ze hadden vernomen dat ik naar de politie was gegaan, aldus P&O. Als ze kwaad waren geworden, zal dat te maken hebben gehad omdat daar dingen gebeurde in het magazijn die het daglicht niet konden verdragen. Ze wilde natuurlijk niet dat bepaalde personen onder druk gebracht werden op de afdeling om zo te voorkomen dat ze zelf problemen zouden krijgen, werd er zo gereageerd. (Omdat ik merkte dat mijn klacht niet serieus werd genomen heb ik toen besloten om contact op te nemen met een raadsman - Advocaat 1- 300 gulden per uur).

 

De sociaalwerker in dienst van P&O

 

De sociaalwerker van de Gem. Waterleidingen waar ik steun zocht werd opeens een bedrijfsrechercheur en kwam met een vernietigend rapport, alles had aan mij gelegen. De baas van groepsuitvoering, namelijk de hoogste baas kwam ook in beeld. Maar die liet wel blijken dat ik zijn steun wel kon vergeten. Hij en het hoofd P&O vonden tijdens een gesprek die ik met hun had dat ik een starre houding had aangenomen en ik werd naar huis gestuurd. Ik kreeg een periode om na te denken waar ik mee bezig was. Ook moest ik in die periode in opdracht van P&O mij laten onderzoeken door een psychiater. Aangezien ik werd tegengewerkt door de directie/P&O, had ik geen poot om op te staan, en moest ik eieren kiezen voor mijn geld. Uiteindelijk kreeg ik 3 maanden later een baan bij de Internendienst op het hoofdkantoor aangeboden. Ik moest genoegen nemen met een salarisvermindering. Mijn sociale leven kreeg een negatieve wending omdat ik op andere tijden moest werken, maar ik heb dat moeten accepteren.

 

Toen gebeurde uiteindelijk het volgende: na verloop van tijd in 1998 werd ik beschuldigd van bedreiging van twee collega’s op mijn nieuwe werkplek de Internedienst op het hoofdkantoor aan de Condensatorweg

 

De werkwijze van hoofd algemene zaken en een plaatsvervangend hoofd P&O

 

Voordat deze gecreŽerde ruzie plaats vond werd er geprobeerd een kloof te slaan tussen mij en mijn chef. Het hoofd algemene zaken sprak mij aan in de gang op de 7de etage van het hoofdkantoor vlak bij haar eigen kantoor. Ik kreeg te horen van het hoofd alg. zaken dat ik bij haar moest komen voor een gesprek. Volgens haar zegge had mijn chef van de Internendienst geklaagd over mijn houding tijdens een functioneringsgesprek, dat een paar dagen eerder op kantoor was gehouden. Ik werd korte tijd later ontboden voor een gesprek in het kantoor bij het hoofd alg. zaken. Toen dat gesprek begon veranderde het gesprek meteen in een ander onderwerp. De plaatsvervanger van het hoofd personeel & organisatie nam ook deel aan dit gesprek. Hij en het hoofd alg.zaken vertelde mij dat zij van mijn chef af wilden en vroegen mijn medewerking daarin. Er werd gevraagd aan mij om alles op te schrijven waar ik mij aan irriteerde over haar en zonodig nog meer. En dat rapport dan steeds af te geven aan hen. Ze wilden op deze manier een dossier opbouwen over mijn chef. Ik kookte van binnen, stond op en liep het kantoor uit met de mededeling dat ik mij hier van distantieerde.

 

Ik ben na dat gesprek meteen met de trap naar de begane grond gelopen en het kantoor van mijn chef binnen gestapt, en heb haar verteld dat ik bij het hoofd alg. zaken op gesprek was geweest. Waar ik gevraagd werd om hen te helpen om mee te werken negatieve informatie te verzamelen over haar. Dit om haar te ontslaan, dat was namelijk hun plan. Mijn chef vertelde dat haar dit in het verleden al eens eerder overkomen was. Mijn chef was aardig aangeslagen door mijn mededeling. Kort daarop heeft ze een schriftelijke afspraak gemaakt met de toenmalige directeur, en werd na lange tijd van wachten ontboden. Daar vertelde ze wat er was voorgevallen en de directeur vertelde “ach, u weet hoe het hoofd alg. zaken is, maakt u zich niet druk”, hij verscheurde de brief en ze kon gaan.

 

Woensdag 15 juli 1998, voordat de ruzie ontstond moesten de medewerkers van de Internendienst op gesprek bij het hoofd facilitaire dienst .Op de agenda stond dat we moesten praten over elkaar, en met elkaar. Er was een soort van rooster gemaakt, ik moest als eerste met een collega in gesprek, in het bijzijn van het hoofd facilitairedienst. Andere collega`s hadden een ander afspraak. Ik wilde zelf helemaal niet betrokken worden bij deze gesprekken ik vond dat niet op zijn plaats. Maar ik moest hier aan deelnemen. Toen de medewerker, welke nog geen jaar in dienst, haar gal begon te spuwen over mij omdat ik wel eens een opmerking had gemaakt over haar functioneren (zij ontrok zich wel eens op slinkse wijze aan de werkzaamheden), moest er bij mij ook het een en ander van het hart. Ik zelf had een mentaliteit van niet praten maar doen, dus vaak pakte ik het werk over als zij zich had onttrokken aan haar werkzaamheden.

 

Het hoofd facilitaire dienst merkte nog op aan het einde van het gesprek dat ik mij veel meer assertiever moest gaan opstellen. Zo gezegd zo gedaan. Nog dezelfde dag, in de middag stond ik in de postkamer te werken om de post van die dag in orde te brengen. De post (je moet denken aan 3 soms 4 grote postzakken vol) diende om half vier, zoals was afgesproken, met de PTT meegegeven te worden. Stond de bewuste collega  al zo’n 15 minuten te praten met een andere collega die receptiedienst had. (Die overigens mij kort daarna met die andere collega samen beschuldigde van bedreiging, en dat ik hem tegen een kast klem zou hebben gezet.) Ik riep haar een paar keer, ze stond daar in de gang en mijn baas had ook al inmiddels gehoord dat ik haar vroeg om mij te helpen in de postkamer. Ze antwoordde dat ze ergens anders mee bezig was. Opeens kwam ze schreeuwend en tierend binnen en ging dreigend tegen mij opstaan. Een paar seconde later kwam die andere collega, die 13 meter verder in de receptie zat, aangerend met de mededeling “durf je wel tegen zo’n meisje, moet je mij nemen. Mijn baas was opdat moment vlak bij de postkamer en heeft alles gehoord. De chef greep in en bracht die schreeuwende collega`s tot bedaren. Korte tijd later heeft ze het incident besproken met het hoofd facilitaire dienst.

 

Woensdag 15 juli 1998 net voor half vier ontstond de ruzie, en ik werd een week later op maandag 20 juli 1998 geschorst. Ik werd gesommeerd naar de plaatsvervangende directeur en P&O te komen. Daar werd mij medegedeeld dat ik vanaf heden geschorst ben. En Ik mocht mij niet meer begeven in en rond de gemeente gebouwen volgens het hoofd alg. zaken. Ik kreeg geen gelegenheid meer om mijn spullen te pakken.

 

De twee personen die een aanklacht hadden ingediend hebben een week lang op de afdeling van P&O rapporten geschreven waar in stond wat er gebeurd was. De rapporten werden later naar mij toe gestuurd. Ook werd er gesuggereerd dat ik al een week lang s`avonds bij hen aan de deur stond en daar bedreigingen had geuit. Beide collega’s waren volgens personeel & organisatie doodsbenauwd voor mij. Ze konden s`nachts niet meer slapen . Ze waren bang dat het ging escaleren.

 

De rapporten die over mij waren geschreven, heb ik toen gelezen maar bleken tegenstrijdig te zijn, ze raakte waarschijnlijk verward door hun eigen leugens de rapporten telde elk ongeveer 20 pagina`s en ging over het incident van 15 juli in de postkamer.

 

Ik, mijn chef en nog een collega hebben die week voordat ik werd geschorst gewoon doorgewerkt en alle roosters gedaan die moesten gebeuren.  Dus ook de nachtdienst en de avonddienst om zo de afdeling te runnen. Mijn chef heeft toen meerdere malen die week gevraagd aan P&O of de medewerkers nog kwamen werken op de afdeling. Maar de medewerker hoefde niet naar de afdeling te komen om te werken aldus hoofd personeel & organisatie.

 

De medewerkers die mijn beschuldigde van bedreiging hebben korte tijd later mijn chef per brief mede gedeeld dat ze het vertrouwen in haar, en in haar assistent, hadden opgegeven. Temeer omdat ze niet betrokken was met hun leed volgens hun beleving. De chef en de eerste assistent van de afdeling, zijn op een gegeven moment voor lange tijd ziek thuis gebleven. Maar voor de

chef ziek naar huis ging, heeft een medewerker van P&O een dag naar het incident geprobeerd om mijn chef op andere gedachten te brengen van wat ze heeft geconstateerd bij de postkamer tijdens het incident. Haar bureau werd later toen ze ziek thuis was verwijderd uit haar kantoor. Na verloop van tijd moest de eerste assistent komen voor een gesprek samen met de medewerkers van de Internedienst die het vertrouwen hadden opgezegd in hen. Ik heb later van de eerste assistent begrepen dat hij huilend en over zijn toeren is weg gelopen. Dit omdat hij zijn excuus moest aanbieden aan de medewerkers en hij moest hen gelijk geven, dat ze het vertrouwen in hem hadden verloren. Hij werd daar gewoon vernederd tijdens dat gesprek. P&O heeft toen ook aan de medewerkers gevraagd of de assistent terug mocht komen op de afdeling, maar tegelijkertijd werd er gezegd dat hij niet meer zijn functie terug zou krijgen.

 

Het doel was eigenlijk om de Internedienst op te heffen, het werd duidelijk toen er opeens een paar dagen voor het incident een brief letterlijk van een bovenverdieping naar beneden kwam waaien. We raapten de brief op en kregen kennis van de inhoud. Iemand wilde ons waarschuwen. De brief was aan ons gericht. Ik heb hem toen aan mijn chef overhandigd.

 

De jurist 2 - 300 gulden per jaar

 

Toen kwam de X rechtsbijstandverzekeringsmaatschappij in beeld. Nadat ik geschorst werd heb ik meteen contact opgenomen met hen. Dat dreigde te belanden in een drama voor mij!

Ik heb toen ik op gesprek was bij die rechtsbijstandverzekering, extra benadrukt dat ik een jurist nodig heb, die gelouterd is in dit soort zaken. Omdat ik de smerige praktijken al had ervaren van directie en P&O. Vroeg ik dus om een krachtige persoon die mij zou bijstaan in de verdediging. Die zou ik dan ook krijgen volgens de rechtsbijstandverzekering.

 

De werkwijze van een jurist van een rechtsbijstandverzekering

 

     Hij verzuimde ondermeer het bezwaarschrift naar mijn werkgever te sturen: het kwam niet aan op het juiste adres;

     Hij had mij niet naar het verantwoordingsgesprek mogen laten gaan;

     Hij ging akkoord met het verslag van het verantwoordingsgesprek. Dit verslag klopte inhoudelijk niet;

     Hij verzuimde mijn baas en P&O mede te delen dat mijn vakantie binnenkort inging: later kreeg ik daar problemen mee;

     Hij kwam ook niet met een strategisch plan en zo kan ik nog wel even doorgaan;

    Hij heeft verzuimd om voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechter toen bleek dat er niet viel te praten met de Gemeente Waterleidingen;

     Hij heeft niets met de getuigenverklaring gedaan die mij vrij pleite van de beschuldiging;

 

Na het eerder genoemde incident van15 juli1998 is er een getuigenverklaring naar de directeur verstuurd. In deze verklaring werd gemeld dat twee personen stonden te schreeuwen waarvan de een de ander bedreigde. De jurist heeft schriftelijk de directie gevraagd om deze getuigenverklaring naar hem op te sturen maar hij kreeg geen reactie. Maanden later, na veel appelleren heeft de jurist de verklaring gekregen. Hij heeft echter niets met de verklaring gedaan. Wel heeft hij een gesprek gehad met hoofd P&O en hoofd alg.zaken en hij rade mij aan om weer terug te keren naar mijn werkplek in de situatie van de beschuldigingen. Ik ben toen ogenblikkelijk gestopt met die rechtsbijstandverzekering. Die jurist had al behoorlijk veel schade aangericht.

 

Gesprekken op het stadhuis

 

Voordat de bodem procedure in gang werd gezet, hebben mijn inmiddels nieuwe advocaat en ik gesprekken gehad om deze zaak in de minne te schikken, maar P&O en hoofd alg. zaken wilde helemaal niets. Zo vroeg mijn advocaat dat nu mijn cliŽnt geen kans meer heeft om bij de Gem. Waterleidingen terug te kunnen keren om te werken. De gemeente Amsterdam zo`n groot bedrijf is dat er altijd wel werkplek voor mijn cliŽnt moet zijn, bij een ander Gemeente bedrijf, er werd niet opgereageerd. Ik wilde wel graag opdat moment in een andere werkomgeving werken want het was wel duidelijk ik moest weg. Men wilde mijn weg hebben. Mijn advocaat, heeft nadrukkelijk gevraagd voor een andere werkplek binnen de Gemeente Amsterdam toen het bleek dat het beter was om bij het Waterleidingen bedrijf weg te gaan. Wel werd er opeens een voorstel gedaan ik zou aan een reÔntegratie project mee mogen doen, ik heb toen gesprekken gevoerd met de Gemeente Amsterdam ik vond het een positief voorstel. Het traject werd op het laatst gecanseld door de Gemeente Waterleidingen.

 

Toen moest ik een advocaat in schakelen om de zaak over te nemen

 

Mijn nieuwe advocaat heeft voor we gingen procederen, aan de rechtsbijstandverzekering gevraagd of hij de zaak kon overnemen op hun kosten. Dat wilde de verzekering niet.

 

Advocaat 3 - 160 euro per uur

 

De partijdigheid van ambtenaren van het stadhuis

 

Voordat ik besloot naar de rechter te stappen heb ik mijn zaak voorgelegd op hoor en wederhoor van de Gemeente Amsterdam, locatie het Stadhuis. Tijdens de zitting sprak hoofd alg. zaken. Volgens het hoofd alg. zaken had ik de medewerkers van de Internedienst bedreigd. Mijn advocaat kon haar er niet van overtuigen dat daar helemaal geen bewijzen voor waren. En toch, tot het hysterische aan toe, hield zij vol dat ik het gedaan zou hebben. Trouwens tijdens die zitting op het stadhuis kwamen ook onaangekondigd 4 directie en P&O leden aan om de slachtoffers te verdedigen en mijn schuld te bekrachtigen. In ondervond dit als pure intimidatie en arrogantie dat gedrag was in die periode aan de orde van de dag.

 

De leden van P&O waren er ook stellig van overtuigd dat ik de medewerkers bedreigd zou hebben. En dan komt 6 weken later het stadhuis met een uitspraak. Die voorzitter heeft mijn werkgever de Gemeente Waterleidingen Amsterdam gelijk gegeven en ik stond me mijn rug tegen de muur. Het feit dat ik aan de kant werd gezet was afschuwelijk. Het bleek dus dat het Stadhuis van Amsterdam mijn absoluut niet serieus heeft genomen en gekozen heeft voor de Macht.

 

Mijn verbazing, afschuw en minachting, werd nog groter toen ik die zelfde voorzitter van de hoorzitting ``Hoor en Wederhoor`` van de Gemeente Amsterdam de rechtzaal zag binnen lopen en ik hem hoorde zeggen tegen de rechter in de eerste rechtzaak tegen de Gemeente Amsterdam dat hij als advocaat de gemeente Amsterdam vertegenwoordigt

 

 

De foute uitspraken van rechters

 

Hoe objectief zijn ambtenaren rechters van de rechtbank te Amsterdam als er een conflict speelt tussen een werknemer en de Gem. Amsterdam

 

Ik werd, voordat de eerste rechtzitting nog moest beginnen, in 1999 ontslagen. Het eerste proces verloor ik. Volgens mijn advocaat op door de rechter aangevoerde ongegronde redenen

 

Toen de zaak bij de rechter lag begon de Gem. Waterleidingen mij enorm onder druk te zetten. Ik moest deelnemen aan een gesprek en mijn advocaat mocht er niet bij zijn, ook werd ik niet op de hoogte gesteld wat de agenda punten zouden zijn van dat gesprek. Ik wist dat dit mij de kop kon gaan kosten aangezien ze ook, door het bewust gespeelde incident, mijn hadden beschuldigd met alle gevolgen vandien. Het was een slangenkuil. Dus gaf mijn advocaat het advies niet te gaan naar dat gesprek, prompt kreeg ik kort daarna ontslag. Velen maanden later toen de eerste rechtzaak zich voordeed doel om mijn baan te behouden, en vrij gesproken te worden van de beschuldiging. Vond de rechter toen het te spraken kwam, dat voor de hoorzitting begonnen was, ik ontslag gekregen had juist. Het ontslag besluit van de Gemeente Adam vond hij correct. Ik kon niet geloven dat rechter tijdens de eerste rechtszitting er mee instemde dat de Gem. Waterleidingen mij mocht ontslaan voordat de zaak nog moest voorkomen.

 

Door zijn beslissing zette hij mij dus schaakmat in de zaak waar het dus om gaat. Dat betekende dat de zaak eigenlijk al beslist was, voor de hoorzitting nog moest beginnen. En hij je het recht ontneemt om je onschuld te bewijzen om te kunnen rehabiliteren en te werken. En de Gem. Waterleidingen niet veroordeeld word, zodat het ontslag vernietigd zou worden. Ik vond het onbegrijpelijk dat het omstreden gesprek waar ik naar toe moest komen. Zwaarder weegt voor de rechter dan de getuigenverklaring die mij vrijpleitte van de beschuldiging. Onbegrijpelijk is het dan ook dat een rechter toelaat dat voor de zaak nog moet voorkomen, de Gemeente Waterleidingen mijn zaak ongestoord, in de tussen liggende periode kan verzwakken. En dat de rechter mijn bovendien ook de daardoor de nekslag geeft. Naar mijn mening had de rechter moeten zeggen tegen mijn werkgever. U moet toch een heel goede rede hebben om de rechtsgang te onderbreken. Om in de tussentijd uw werknemer op gesprek te laten komen. Dat gesprek had u moeten motiveren. Omdat aangezien u tijdens eerdere gesprekken die plaats hadden gevonden niet tot een oplossing wilde komen.

 

Waarom hechte die rechters zoveel waarde aan dat gesprek. Ik was al denk ik zo`n 7maanden geschorst dat betekende niet echt dat de Gem. Waterleidingen mij nu plotseling aan het werk wilde hebben. En op wat voor een manier dan, ik werd niet op de hoogte gesteld waar dat gesprek over zou gaan. Ze waren kwaadgezind tegenover mij, dat bleek wel tijdens de hoorzitting op het stadhuis, en de andere gesprekken die plaats hadden gevonden voor de hoorzitting. Ik was de schuldige en zou dat ook in hun ogen blijven. Wat kon ik nog goed doen in hun ogen. Wat zou de volgende valkuil worden voor mij? Hun doelstelling was om er voor te zorgen dat ik ontslag zou krijgen. Op geen enkele manier hebben ze berouw getoond. Sterker nog, ondanks hoofd alg.zaken, P&O en directie op de hoogte waren van de getuigenverklaring hebben ze die verklaring gewoon genegeerd.

 

En hebben ze de schorsing in stand gehouden zelfs in de periode tijdens de hoorzitting op het stadhuis. Ze bleven volhouden dat ik schuldig was, tot zelfs in de rechtzaal. Waarom heeft de hogerberoepsrechter niet gezegd; aangezien de Toon duidelijk is gezet door de Gem. Waterleidingen, het voor mij begrijpelijk is waarom de werknemer niet naar dat gesprek is gegaan. Temeer omdat niet duidelijk was wat de inhoud van dat gesprek zou zijn. Terwijl daar nadrukkelijk om gevraagd is. En ook een belangrijk argument is, dat de getuigenverklaring niet geaccepteerd werd. En dat de rechter nu hij hier van op de hoogte was niet heeft gezegd. Ik beslis het volgende: door de verstoorde arbeidsverstandhouding kunt u niet terug naar uw werkgever. De Gemeente Amsterdam moet aangezien de feiten die voor u pleiten een ander werkplek beschikbaar stellen. Maar de rechter zijn stelling was dat de Gemeente Amsterdam kan doen en laten met zijn personeel wat hij wil. Ik had moeten gehoorzamen de rechter vond het normaal dat mijn advocaat geweigerd werd. En dat er geen agenda punten waren voor dat gesprek, vond hij ook niet belastend. Met de getuigenverklaring waar hij weet van had, en de getuige die aanwezig was tijdens de hogerberoepzitting. Had de rechter het ontslag besluit moeten vernietigen naar mij mening. Waarom heeft de rechter met al deze feiten mij niet in bescherming genomen?

 

Maar hij vond het allemaal wel goed wat de Gemeente Amsterdam deed. Je moet je voorstellen dat je tegenover die mensen komt te zitten (P&O en de personen die je hebben beschuldigd) die dit probleem allemaal op gang hebben gezet. Als je begin te praten word dat anders genotuleerd zo werkte het bij de Gem.Waterleidingen Amsterdam.

 

Ik werd dus voor dat de eerste rechtzitting nog moest beginnen in 1999 `ontslagen`. In de ontslagbrief stond dat ik geen recht had op WW en Bijstand. Ik heb naar mijn ontslag maanden zonder salaris gezeten tot ik een andere wekgever vond. Het eerste proces had ik verloren, en volgens mijn advocaat op ongegronde redenen die de rechter toen aanvoerde. Er waren veel medewerkers van P&O aanwezig tijdens de eerste hoorzitting van de Arrondischements Rechtbank te Amsterdam. Ik was verbijsterd en begon toen erg te twijfelen aan het rechtssysteem. De lichaamstaal van sommige rechters tegen mijn raadsman en het commentaar in dat hele proces was schandalig. Elke keer als je een zaak wild voorleggen bij de rechtbank duurt het zeker minimaal een jaar voordat een zaak voorkomt. Als het dan zover is, maakt de rechter met zijn houding en opmerkingen wel bekend dat hij er gauw vanaf wilt zijn. Dat hij niet geÔnteresseerd is in het pleidooi van mijn raadsman, en dat hij zijn pleidooi kort moest houden. Ik vond de uitspraak van de rechter ongefundeerd en besloot in hogerberoep te gaan. Met doel dat de rechter in de hogerberoepzaak mij nu serieus zou gaan nemen.

 

 

 

Later in de hogerberoepzaak te Utrecht vroeg de rechter aan de verdediging waarop de Gem. Waterleidingen de aanklacht baseerde. Zijn antwoord was: “wij vinden hem schuldig omdat de verdachte er groot en sterk uitziet en de personen die de aanklacht bij ons hebben ingediend klein zijn”

 

Deze argumenten van verdediging van de Gem. Amsterdam heeft er toe geleid dat ik werd meegezogen in een bodemprocedure. Mijn doel was om mij zelf te rehabiliteren en om mijn baan te kunnen behouden. Met als resultaat 7 jaren van procederen, waarvan ik een groot gedeelte uit eigenzak heb moeten betalen. Het heeft mij ongeveer 40.000 euro gekost buiten de andere financiŽle schade die ik heb geleden. Bijvoorbeeld het vakantiegeld en overuren die niet zijn uitbetaald: het gaat om veel geld. Ik had ongeveer 5 maanden aan overwerk, en onregelmatigheids toeslag op gebouwd enz., Ik had een kast vol met privť kleding wat ik nooit meer heb terug gezien. Mijn Spaargeld is aan advocaat kosten opgegaan en ik heb een doorlopend krediet lening moeten afsluiten die ik na 8 jaar nog steeds aan het aflossen ben i.v.m.de gemaakte advocaatkosten. Ook werd ik uit verschillende Gem.verzekeringen gezet waar ik al jaren voor betaald had.

 

De verlossende uitspraak van het hogerberoep

 

Uiteindelijk ben ik vrijgesproken van bedreiging. De hoger beroeprechters konden er echter niet meer omheen. In de schorsingsbrief stond dat ik ontslagen zou worden als ik niet kon bewijzen dat ik onschuldig was. Er was een getuigenverklaring die meldde dat ik was bedreigd door zeker een medewerkers en dat werd met klem benadrukt.( Dus zou dat betekenen dat ik weer aan het werk kan gaan).

 

Ik wil dit toch nog even benadrukken

 

Ondanks ik ben vrijgesproken ben ik toch mijn baan kwijt geraakt. Volgens de rechter terecht, want ik werd door mijn werkgever verzocht deel te nemen aan een gesprek maar ik ben er niet na toe gegaan. Toen ik al een paar maanden lang geschorst was, voor dat omstreden gesprek. Heb ik 4 pogingen gedaan via de telefoon per brief en ben ook persoonlijk naar het hoofdkantoor gegaan met het verzoek om te werken. Maar ik werd gewoon weg gestuurd. Pas later heb ik het probleem voorgelegd bij de rechter. (Omdat de zaak opdat moment al bij de rechter lag en ik naar dat gesprek moest, en niet mijn advocaat mee mocht brengen, heb ik op zijn advies afgezien van dat gesprek het zou de zaak kunnen schade.)

 

Het feit dat ik niet naar dat omstreden gesprek ben geweest en ik daardoor ontslagen werd. Is niet waar deze lang slepende rechtzaak omdraaide ik ben er gewoon ingeluisd en de rechter heeft dat goed gevonden

 

Als je naar een rechter stapt, betekend het dat je uitgesproken bent, in dit geval mijn werkgever, dat je er niet uitgekomen bent met gesprekken, en dat je lijnrecht tegenover elkaar staat. Je schakelt daarom een rechter in. En verwacht dan dat hij zich over het probleem gaat buigen en daar dan een eerlijke uitspraak over doet. Ik was daarom ook verbijsterd over de uitspraak: het gesprek wat niets te maken had met de bedreiging waar ik van was beschuldigd, is bedoeld geweest om mij onder druk te zetten zodat ik geen kant op kon bleek later. En uiteindelijk heeft mijn werkgever toch op deze manier het ontslag kunnen doorzetten, met medewerking van de rechter. De uitspraak is in strijd met de feiten. Wederom ben ik afgescheept met een belachelijke uitspraak. Mijn advocaat vertelde mij dat ik vanaf het begin tot en met de hogerberoepzaak niet serieus ben genomen in de behandeling van deze rechtszaken.

 

Mijn advocaat heeft tegen mij gezegd dat het hier om rechtelijke dwalingen gaat, hij vindt het onbegrijpelijk dat ondanks het feit dat ik de zaak gewonnen heb. Toch mijn baan ben kwijt geraakt door de beslissing van de rechtbank. Hij zei ``het een sluit het ander niet uit``. De rechter had het ontslag besluit moeten vernietigen. De beslissing klopt niet van de rechtbank in de hoger beroep zaak tegen de Gemeente Amsterdam gehouden te Utrecht. Hij vertelde dat als ik van de beschuldiging zou worden vrijgesproken dat het verweer van de Gemeente Amsterdam dan als een kaartenhuis in zou storten. En dat ik dan het recht had om te werken. Na die beslissing van de rechtbank heeft mijn advocaat in een nieuwe zaak tegen de Gemeente Amsterdam weer een jaar moeten wachten om voor de rechter zijn pleidooi uit te voeren. Hij heeft schade vergoeding geŽist, dat heb ik dan ook gekregen, maar die vergoeding is een lachertje. Het dekt de kosten van de advocaat zeker niet. De rechter heeft door deze nadelige uitspraak, voor mij voorkomen dat de Gem. Amsterdam een ontslag vergoeding aan mij moesten uitkeren. De opgelegde schade vergoeding hebben ze nooit volledig uitbetaald.

 

 

 

De juridische strijd tegen de rechtsbijstand verzekering

Hoe objectief is de uitspraak van de rechter in de zaak cliŽnt versus rechtsbijstandverzekering

 

Toen ik via de nieuwe aangestelde advocaat die mijn zaken opdat moment behartigde, ik mijn gelijk wilde krijgen van het feit dat de jurist mijn zaak niet goed heeft behartigd, en de zaak alleen maar voor mij nadeliger had gemaakt. Boden ze mij toen een bedrag aan om daarmee de zaak te sluiten. Mijn advocaat vond dat bedrag niet voldoende, en zo werd het een lange juridische procedure van 7 jaren die ik ook heb verloren. Wederom vond mijn advocaat deze uitspraak in deze hogerberoepzaak van rechtbank ongegrond. En ik ben bovendien in kosten veroordeeld door de rechter, het gaat om duizenden euro's. Ik vertrouw rechters niet meer. Ik heb het vermoede dat de Gemeente Amsterdam belangen heeft, of heeft (gehad) met de X en als dat zo is zou dat een ander licht op de zaak geven. Op dit moment heb ik de deurwaarder die in opdracht van de X werkt op 9 februari 2006 aan de deur gehad en vertelde dat ik binnenkort 5000 euro moet betalen (proceskosten), anders nemen ze mijn inboedel in beslag. Mijn advocaat heeft eerder in een brief aan de X gevraagd om er van af te zien, te meer ze zelf weten dat ze fouten hebben gemaakt in de zaak J.B. versus Gemeente Waterleidingen Amsterdam. 

 

 

Wat voor consequenties heeft het gehad voor de personen die aan dit complot schuld hebben

 

     De meeste ambtenaren die hier bij betroken waren zijn daarna of weg of hebben een andere functie gekregen;

     De plaats vervangend directeur is niet meer in dienst uitgetreden;

     De baas van groepuitvoering heeft een andere functie gekregen;

     Het hoofd personeelszaken heeft een andere functie gekregen;

     Het vervangende hoofd personeelzaken is weg bij de Gem. Waterleidingen;

     Het hoofd algemene zaken vervroegt uitgetreden;

     Ambtenaren van het stadhuis wie ook verantwoordelijk zijn voor hun gedrag kunnen gewoon blijven werken.

 

Van de collega`s die mede deze beschuldigingen hebben geuit werkt er nog een.(Zij is degene die nog geen jaar in dienst was toentertijd).

De andere collega die mij had beschuldigd is een jaar later met een vervroegde regeling weggegaan bij het bedrijf.

 

Wat voor consequenties heeft het voor de chef en de eerste assistent gehad

De chef Internedienst is haar baan kwijt geraakt, maar heeft een nieuwe baan bij de Gem. Waterleidingen.

De eerste assistent is ook zijn baan kwijt geraakt, maar heeft na ongeveer 3 jaar een andere baan gekregen binnen Gem. Waterleidingen.

 

 

Het gedrag van een groep machtige gemeente ambtenaren

 

U moest eens weten wat er speelde bij de Gemeente Waterleidingen en dat van u belastinggeld. Daar zitten ambtenaren met macht die zelf hun opslag van salarissen regelen en van verveling werknemers letterlijk kapot maken. Als je dit gebeurd, wat ik beschreven heb ga je door een hel. 18 jaar je werk gedaan en dan zo verraden worden. Fatsoennormen kunnen ze daar niet. Zo’n proces vreet aan je, letterlijk en figuurlijk. De ambtenaren die dit hebben veroorzaakt kost het geen emotie, geen energie, geen geld, geen jaren slopende zaak en het wordt door het systeem betaald, U dus!! En ook worden die ambtenaren niet persoonlijk berecht voor hun valse beschuldigingen waardoor ik uiteindelijk mijn baan ben kwijt geraakt. Je bent dus in Nederland vogelvrij. Als iemand jou beschuldigt moet je het tegendeel dus bewijzen. Ik kreeg dus geen ontslag vergoeding door de foute beslissing van die rechter maar een schade vergoeding van 10.000 euro bruto. Het bedrag waar ik werkelijk recht op had na 18 jaren dienstverband werd me door die uitspraak ontnomen. Overigens maakte de verdediging van de Gem. Amsterdam een arrogante en misselijk makende opmerking tegen de rechter dat de gemaakte kosten van mijn advocaat welke hij in rekening wilde brengen van deze simpele zaak, exorbitant hoog waren. (De kosten zijn zo hoog geworden omdat de Gemeente Amsterdam dit hele proces tegen een werknemer ongestraft veroorzaakt heeft). Dit kan dus in Nederland!!

 

Wat heeft de rechtspraak opgeleverd voor een medewerker van de Gem. Waterleidingen die vals is beschuldigd

 

Conclusie

 

Ik heb bij de Gemeente Adam 18 jaar gewerkt en wordt uiteindelijk ontslagen op een onrechtmatige manier, en met een fooi het bos in gestuurd. De ontslagvergoeding is mijn ontnomen door deze uitspraak van de rechter. Dat betekend wettelijk, de bruto betalingen van salaris over het aantal jaren dat je hebt gewerkt en op deze manier, ontlopen word om te betalen. Het vertrouwen in deze rechtstaat ben ik volledig kwijt geraakt. Mijn conclusie is naar jaren van procederen dat Gemeente en rechters onder een hoedje spelen Mijn advocaat had te maken met een ambtenaar van het stadhuis waarmee hij veel telefonisch contact had voor ik de rechter inschakelde. Daar heeft hij toen eens tegen gezegd, u moet toch toe geven dat de Gemeente Amsterdam zo niet met zijn personeel om mag gaan, de Gemeente Amsterdam is toch zo fout als het maar kan! Waarop hij arrogant antwoorden dat de Gem. Amsterdam alle macht heeft omdat te doen. De Gem.Waterleidingen was toentertijd een doodziek bedrijf het was een cultuur van machtsmisbruik en willekeur, allemaal bedrijfjes in het bedrijf  personen die likken en slijmen konden niet stuk en zaten in de voortgaande jaren in de lift naar boven en kregen alles voor elkaar, terwijl betrouwbare eerlijke mensen kapot werden gemaakt. De Gemeente Waterleidingen was toen kapitalen aan geld kwijt elk jaar, om verweer te bieden aan medewerker waar hun smerige spelletjes tegen hadden gespeeld.  

     Het ernstige van deze gecreŽerde ruzie was, dat de rollen zijn omgedraaid.

     Niet zij maar ik werd bedreigd, ik heb dat ook ogenblikkelijk gemeld aan het hoofd facilitairedienst. Er werd niets mee gedaan.

     Mijn baas is ziek naar huis gegaan om redenen dat ze had vernomen dat de directie/P&O haar wilde ontslaan d.m.v. smerige praktijken (een medewerker van P&O heeft in de tussen tijd  nog geprobeerd om mijn chef op andere gedachten te brengen van wat ze heeft geconstateerd bij de postkamer tijdens het incident om bewijslast te kunnen krijgen tegen mij). Haar bureau werd kort daarna weggehaald uit haar kantoor.  

Het doel was uiteindelijk om de Internendienst op te heffen. Dit werd duidelijk toen er opeens, een paar dagen voor het incident, een brief letterlijk van een bovenverdieping naar beneden kwam waaien. We raapten de brief op en kregen kennis van de inhoud. Iemand wilde ons waarschuwen. De brief was duidelijk aan ons gericht. Ik heb hem toen aan mijn chef overhandigd.

 

 

Samenvatting van 18 jaar bij de gemeente te hebben gewerkt

 

     Grond werkzaamheden verricht en te maken gehad met vervuilde grond, aangekaart i.v.m. gezondheids problemen bij de directie/P&O, om een ander werkplek gevraagd, op andere

     werkplek ben ik bedreigd geen steun van de verantwoordelijke personen die bij P&O werken gekregen, ik ben zelfs tegen gewerkt.

     Andere werkplek moeten accepteren, dan wordt ik gevraagd om mee te werken aan het ontslag van mijn baas door P&O, en hoofd alg.zaken ik ben op dat verzoek niet ingegaan. Later werd ik beschuldigd van bedreiging van twee collega`s, door P&O, hoofd alg.zaken en de twee collega`s ondanks er een getuigenverklaring was die mij vrij pleite van die beschuldigingen, heb ik zeven jaren moeten vechten om mijn onschuld te bewijzen.  

     Ik de strijd om mijn baan verloren heb achteraf gezien had ik geen schijn van kans.

     De uitspraak is in strijd met de feiten volgens mijn advocaat.

     De betrokken rechters in deze zaken zouden zich moeten doodschamen.

    Ze veranderen het leven van een medewerker met onbesproken gedrag in een drama met alle gevolgen vandien.  

PS. Ik zou graag willen dat mensen die een soortgelijke of dergelijke ervaring hebben gehad of zich er nog in bevinden? reageren op deze brief.      

Dit verslag is beknopt en niet in detail beschreven.    

Hoogachtend,

 

J.B.

 

 

 

Overheid & werknemer, ziekteverzuim, re-integratieprojecten, ontslag, concurrentiebeding en rechtersleger
350 Zorgen J. Hop (Groep Hop) over rechtspositie werknemers in de zorg bij sluiting van bejaardentehuizen
303 Hop geeft zicht op kilometervergoeding personeel gemeente Ermelo. Waarom krijgt u als werknemer niet dezelfde kilometervergoeding?
111 Waar de overheid enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid zien we onderdrukking en dictatuur
109 Voor iedere topcrimineel is het van 't grootste belang dat hij in de publiciteit niet in zijn ware gedaante wordt geportretteerd"
419 Ontslag binnen het rechtersleger. Hoe bont moet je het maken voordat je als RECHTER wordt ontslagen? Voorbeeld 1!
555 Ontslag binnen het rechtersleger. Hoe bont moet je het maken voordat je als RECHTER wordt ontslagen? Voorbeeld 2!
Omroep Gelderland Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger bij behandeling wraking gewraakte rechter door dezelfde rechtbank
80 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger bij behandeling wraking gewraakte rechter door dezelfde rechtbank
389 Openbaar Ministerie probeert kost wat kost namen, initialen, functies en bijbaantjes van hun personeel geheim te houden
203 Structureel probleem! Rechtersleger doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding.
205 Structureel probleem! Openbaar Ministerie doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
225 Structureel probleem! Politie doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
232 Structureel probleem! Raad voor de Kinderbescherming doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
241 Structureel probleem! Jeugdzorg doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
284 Structureel probleem! Gemeente doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
134 Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
Wat is het verschil tussen 107.000+ kindermishandelingen per jaar in "jeugdzorg PR-campagnes" en het daadwerkelijk aantal veroordelingen van ouders wegens het plegen van kindermishandeling ieder jaar steeds opnieuw om ieder jaar steeds opnieuw kinderen af te leveren bij kindertehuizen en pleeggezinnen zodat die hun hypotheek makkelijk kunnen betalen?
300 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de jeugdzorg om kritiek op hun maatjes de jeugdzorg=overheid te onderdrukken
680 Weerzinwekkende partijdigheid Minister/politiek voor jeugdzorg. Om systematisch klagen met Hop tegen jeugdzorg te voorkomen werd met spoed klachtwetgeving aangepast
800 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de jeugdzorg: Zolang ouders zich richten op waarheidsvinding/procedures "zonder samenwerking met gezinsvoogd" is geen vooruitgang mogelijk
470 Ongelijke doorlooptijden procedures ouders tegen RvdK/jeugdzorg representatief voor Nederlandse rechtspraak
125 Uitzondering bevestigd de regel! ONBEVOEGD UITSCHRIJVEN KIND UIT GEMEENTE DOOR JEUGDZORG! Bezwaar- en beroep GEGROND verklaard! Rancune. Als een burger zo'n zaak wint en vervolgens als burger ook toepast dan wordt je snel door het rancuneuze rechtersleger uit het gezag over je kind gezet!
want winnen bij dit rechtersleger helpt natuurlijk niet!
6 Uitzondering bevestigd de regel! Veertien klachten met Hop GEGROND bij klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming Zuid
maar winnen (NEDERLANDS RECORD KLACHTEN GEGROND BIJ KLACHTENCOMMISSIE RVDK) bij de RvdK klachtencommissie helpt natuurlijk niet!
137 Uitzondering bevestigd de regel! Klacht GEGROND tegen weigering Hop als gemachtigde
maar winnen bij deze jeugdzorg klachtencommissie helpt natuurlijk niet!
343 Voorbeeld reactie rancuneuze jeugdzorg medewerker die zelf in de bezwaarcommissie zit en zelf in hoger beroep van Hop een zaak verliest
212 Uitzondering bevestigd de regel! Moszkowicz sr: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft gevangen in gesubsidieerde voogdij
Winnen bij dit rechtersleger helpt natuurlijk niet!
160 Moszkowicz sr. waarschuwt Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest!
414 STASI NEDERLAND! Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden geeft inzicht in werkwijze OM en politie inzake opslaan gegevens over burgers
688 STASI NEDERLAND! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten houden door invoering van kilometerheffing
623 STASI NEDERLAND! Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
468 STASI NEDERLAND! Wat doet een informatiebewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken? En wat wordt er over burgers verzameld door allerlei oncontroleerbare stichtingen en bedrijven waar de "overheid" ook belangen bij/in heeft?
334 CDA - Donner: Ik ben CDAer. Kritiek op rechtspraak via politiek kanaliseren dus infiltratie rechterlijke macht in OM en Ministerie van Justitie
246 CDA - Donner: Ik ben CDAer. "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
348 CDA - Donner: Ik ben CDAer en ik heb maling aan de Hoge Raad. Ik ben CDAer en ik wil de bevolking blijven uitzuigen en blijven uitmelken met peperdure paspoorten
624 CDA - Donner: Ik ben CDAer en ik wil nu de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
626 CDA - Donner: Ik ben CDAer en ik wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
476 CDA - Donner: Ik ben CDAer en zorg goed voor het onder elkaar verdelen van alle belangrijke en mooie bestuurs- en juridische baantjes
187 CDA - Donner: Ik ben CDAer en wil burgers blijven uitzuigen en blijven uitmelken. Ik verbiedt proef 'no cure no pay' zodat burgers niet zelf gaan kunnen procederen zonder peperdure advocaat!
482 CDA - Donner: Confrontatie LPF met CDA MvJ Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
383 CDA - Donner: Ik ben CDA-er en ik heb maling aan de wet. Ik doe gewoon een uitspraak als rechter terwijl ik helemaal geen rechter ben.
394 CDA - Donner: Ik ben CDAer en in de rechtspraak maken we van alles valselijk op. Uitspraken “in naam der koningin” door meervoudige kamers de minuten, afschriften en grossen worden als regel valselijk worden opgemaakt! Deze uitspraken worden namelijk niet ondertekend door wie dat wettelijk zouden moeten doen, de voorzittende rechter/raadsheer en dienstdoende griffier, maar door onbevoegde administratieve medewerkers. Het ‘in naam der koningin’ in rechtsbesluiten is niet meer dan een “overblijfsel” en we maken deze uitspraken altijd al valselijk op laat CDA rechter en Minister van Justitie Donner op vragen hierover weten
348 CDA - burgemeester - Ermelo: Ik ben CDAer en ik ben de burgemeester van Ermelo en ik heb een flinke zak geld om een 71-jarige gehandicapte burger uit te zuigen en uit te melken om zijn voor 1996 zelf (af)gebouwde recreatiewoning te kunnen jatten. Natuurlijk in prima samenwerking met mijn maatjes bij het rechtersleger. Met met CDA maatje Donner als voorzitter bij de Raad van State wordt toch nergens naar gekeken.
201 CDA - verkiezingen - gemeente Ermelo 2010: Ik ben CDAer en ik ben de CDA burgemeester van Ermelo. Meneer Hop knippen en plakken door de VVD in verkiezingsformulieren is voor ons CDA gemeente bestuur geen enkel probleem. Wij van het CDA krijgen immers van ieder gekozen VVD raadslid een losgeld betaling voor de CDA PR commissie en u kunt wel gaan procederen bij de Raad van State. Wij hebben daar uitstekende contacten die knippen en plakken (rotzooien) in verkiezingsfortmulieren ook prima zullen vinden
Discriminatie CDA Klacht Hop tegen (CDA) bestuur gemeente Ermelo inzake discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders
Partijdig CDA - Intimidatie gemeente Ermelo - Ermelose politie wil dat het CDA bestuur toestemming geeft voor politieke activiteiten Groep Hop tijdens verkiezingen
Christelijk? CDA - Ermelo - Christelijk College Groevenbeek - 2014 Uitdagers mogen niet meedoen aan ons (christelijk) schooldebat. Schoolvoorbeeld CDA tunnelvisie onderwijs
379 CDA - Ermelo - 2010 Alleen Groep Hop ging NIET AKKOORD met betaling LOSGELD per gekozen raadslid aan de Ermelose CDA-PR commissie
194 CDA - Ermelo - 2006 Alleen Groep wil wilde geen geld betalen aan het CDA om mee te mogen doen aan politiek debat
199 CDA Journalist Jeanne Dijkstra - 2006 - Aan de Raad voor de Journalistiek "Van alle kanten krijg ik berichten om Groep Hop dood te zwijgen en ik ben het nagegaan het klopt.
246 CDA duldt geen kritiek in eigen blad, wil hoofdredacteur Christen Democratische Verkenningen de laan uitsturen
557 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de gemeente! Pikmeer I, OM niet-ontvankelijk bij vervolging gemeente als verdachte
558 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de gemeente! Pikmeer II, OM niet-ontvankelijk bij vervolging gemeente als verdachte
569 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor UWV. Geen snelle rechtspraak voor burger en hun bedrijven maar opschorting behandeling lopende procedures startende zelfstandigen tegen UWV
406 Arbeidsproductiviteit. De ontwikkeling van Nederland als informatie samenleving cruciaal voor arbeidsproductiviteit en sociale cohesi
352 Arbeidsproductiviteit. Bent u ziek? Verzuimverzekeraar die als arbodienst fungeert rekent op medeplichtigheid werkgever
285 Arbeidsproductiviteit. Man moest succesvolle DSM loopbaan afbreken! Welk belang had DSM bij opsluiten van zijn vrouw?
5 Arbeidsproductiviteit. Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor OM tegen K.H. de Werd na problemen met werknemers vakbond
192 Arbeidsproductiviteit. Jaarverslag 2005 Nederlands Instituut van Psychologen, de beroepsvereniging van psychologen, wie verzekert?
195 Uitzondering bevestigd de regel. Klacht gegrond met Hop als gemachtigde tegen Mw Drs C. Snijder pedagoog PAR Amsterdam. Maatregel waarschuwing!
322 Uitzondering bevestigd de regel. Klacht gegrond tegen psychiater in de zaak van vader H. met Hop als gemachtigde tegen GGZ Drenthe
283 Arbeidsproductiviteit. Strijd werknemer tegen Gemeente Amsterdam een waarschuwing voor anderen die tegen gemeente procederen
104 Arbeidsproductiviteit. Ontslag werknemer wegens verstoorde verhoudingen na valsheid in geschrifte gepleegd door directeur
278 OM Arbeidsproductiviteit. Gegevens uit het verleden als norm. Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 1-3
296 OM Arbeidsproductiviteit. Gegevens uit het verleden als norm. Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 4-8
297 OM Arbeidsproductiviteit. Gegevens uit het verleden als norm. Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 9-10
572 OM Arbeidsproductiviteit. Ad Bos verklapte in 2001 geheim bouwfraude en eindigt in camper in de gemeente Bergen Noord-Holland
334 Arbeidsproductiviteit. Op patiŽntenkaart Defensiemedewerker Fred Spijkers werden stiekem psychiatrische aantekeningen gezet
422 Uitzondering bevestigt de regel. Commando's winnen strijd om behoud van de groene baret tegen bevelhebber KL Marcel Urlings en zijn patrol kleurige baret!
20 Wat zijn de kansen van de gemiddelde Nederlander die door de overheid wordt gedwarsboomd en getreiterd? Eerbetoon aan journalist Oltmans
80 12-2010, 2011, 2012, 2013 - 2014-vandaag. Wat zijn de kansen van de gemiddelde Nederlander die door de overheid wordt gedwarsboomd en getreiterd? Frontale opsporingsactie Openbaar Ministerie (OM) tegen Hop OPHALEN en DOEN BEKENNEN! Winnen tegen rechtersleger, jeugdzorg, OM en kinderbescherming bij het weerzinwekkend voor de overheid partijdige rechtersleger gebeurt niet (vaak) en (uitzondering bevestigd de regel) helpt ook niet. HOP AAN WRAKINGSKAMER RECHTBANK ASSEN TIJDENS HOORZITTING WRAKINGSKAMER DECEMBER 2013: "Als mijn wraking van jullie (maatje) rechter met twee petten op rechter en OvJ) ongegrond wordt verklaard en het OM van alles mag inleveren op geen letter was commentaar en ik heb niets ingeleverd. Voer alleen stevig procedureel weerwerk op de hoorzitting met een pleitnotitie (VOORVRAGEN) en ik mag mijn pleitnotitie niet voorlezen dan kom ik niet meer terug EN JULLIE ZOEKEN HET VERDER MAAR UIT MET JULLIE ZOOITJE.................

Mijn naam is J. Hop Ermelo. Ik ben verzetsstrijder en heb te vaak te maken (gehad) met het rechtersleger en hun maatjes de bestuursorganen! Ik wens u veel leesplezier toe bij het bekijken van mijn websites die ik zelf betaal en zelf onderhoud. Proost burgers op ons fantastische rechtersleger. Ik ben ook politicus dus van mij mag u alles weten. Ik ben BONAFIDE en ben ook niet zo bang uitgevallen. Ik wil ook rustig een openbare leugendetectortest ondergaan in het OM zaakje tegen Hop. Op verzoek van de overheid ben ik ook onderzocht, heb daaraan in die zaak ook keurig netjes meegewerkt. Ik had een ex politiepsycholoog die mij onderzocht en heb die dag meer dan 2500 vragen beantwoord. Ik had VIER TIENEN voor communicatie en dat had die politiepsycholoog nog nooit eerder meegemaakt. Ik overweeg mijn psychologisch rapport gewoon compleet zonder censuur op internet te zetten zodat iedereen dat kan lezen. Lees verder

 

top
Activiteiten
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.