Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

(29) Internet register nevenfuncties rechterlijke macht met de beginletter I 


B.J.G.M.0449
NLRM 96 97 98 2551
Advocaat en Procureur te Lelystad
Rechterplaatsvervanger rechtbank Breda 80595
Rechter Breda 010396
NU
Breda Vice-president 011102
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Oudervereniging St. Oelbertgymnasium
Advocaat te Lelystad kantoor Ides Peeters c.s. beŽdiging 1977
Voorzitter stichting Particuliere Participatie Maatschappij Lelystad
Voorzitter bestuur Stichting Kinderwerk Flevoland
Docent Strafrechtproject voor groepen 7/8 Dalton-basisscholen in Lelystad en Harderwijk
Gedeputeerd meester van de Vrijmetselaarsloge "Compass" Oosterhout
Lid Regiocommissie Regioconvent Vrijmetselaarsloges Zuid Nederland
C1997-090704 Hop bijbanenregister BredaJ.G.0957 Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Raio rechtbank Leeuwarden 11284
Gerechtsauditeur rechtbank Leeuwarden 10289
Rechterplaatsvervanger rechtbank Leeuwarden 50889
Rechter rechtbank Leeuwarden 90791
NU
Groningen rechter 261093
NEVENFUNCTIES
Co-auteur Jurisprudentiebundel Huurrecht (Tjeenk Willink)
Lid commissie rechtspositie Ned. Ver. voor Rechtspraak
C1997-221003 Hop bijbanenregister GroningenJ. 0356 Mw.
NLRM 88/89
Raio rechtbank Breda 10985H.F.P.0946 Mw. prof.
NLRM 96 97 98
Rechterplaatsvervanger Utrecht 010396-GOG221003
Bijzonder hoogleraar, Rotterdam Erasmus Universiteit, vrouw en rechtJ. VAN 1259 NLRM 93 94 95 96 97
Staffunctionaris bij het arrondissementsparket te Leeuwarden
Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10593
Substituut Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10594
Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 10595
NU
Utrecht parket
NEVENFUNCTIES
Voorzitter diaconie Hervormde gemeente Culemborg
Dirigent Christelijk Koor in Vianen
Dirigent Christelijk Koor in Culemborg
Lid klachtencommissie ongewenste intimiteiten Christelijke Basisscholen Culemborg
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
006 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registrerenR.P. mw.
NLRM 2558
NU
Amsterdam Hof Raadsheer 011289
221003-140904 Hop bijbanenregister Amsterdam
geen nevenfuncties 23-0104A.R. van
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93
Kantonrechterplaatsvervanger Haarlem 311271J. van1113
NLRM 71 80
Waarnemend ambtenaar Openbaar Ministerie Haarlem 160740
Advocaat en procureur Haarlem 0341
Ambtenaar Openbaar Ministerie Rotterdam 100242
Substituut-officier van justitie rechtbank Leeuwarden 120347
Gedetacheerd Directeur-generaal van Politie, Ministerie van Justitie, Hoofd afdeling Criminele Zaken 0154 -0857
Officier van justitie arrondissement Leeuwarden 181266
Idem arrondissement Arnhem 70857
Advocaat-generaal Hof Arnhem 291163
Raadsheer Idem 130673T.S.0922 (of Th.S.)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92
Advocaat en procureur Amsterdam 1951
Werkzaam accountantskantoor Den Haag 1953
Belastingadviseur 1971
Raadsheer Hof Amsterdam 260775
Raadsheerplaatsvervanger Hof Leeuwarden 50778
Vice-president Idem 251078
Raadsheerplaatsvervanger Hof Amsterdam 10587
Raadsheer Hof Amsterdam 11289M.R.A. van 0965
NLRM 93 94 95 96 97 98
Advocaat te Assen kantoor De Haan c.s. beŽdiging 1997
NU
Raio rechtbank Zwolle 10493
Zwolle arrondissementsparket Substituut-officier
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
Memo van Hop aan de burgers van Nederland inzake bijbanenregisters rechterlijke ambtenaren Openbaar Ministerie.
Onderwerp: Het Openbaar Ministerie probeert zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te werken door juiste informatie over namen, juiste initialen, titels en functies van rechterlijke ambtenaren werkzaam voor het OM met hun bijbanen zo verborgen mogelijk te houden. Zie OM-norm!
006 Welke burger wil een kopietje vragen van een OM-bijbanenregister of indien dit niet mogelijk is dit register even over schrijven?
270 Toelichting! Brief Hop aan MINISTER-PRESIDENT om normen en waarden bij Openbaar Ministerie in te voeren
037 Toelichting! Persbericht Ministerie van Justitie, rechterlijke macht moet bijbaantjes beter registrerenR.L.H.
NU
Den Bosch Hof Raadsheer-plaatsvervanger 1955-08-11
NEVENFUNCTIES
Advocaat in welke plaats bij welk kantoor?
Universitair hoofddocent belastingrecht Universiteit van Amsterdam Amsterdam 1991-11-01
C010704-120407 Hop bijbanenregister Den BoschJ.W.0446
NLRM 86 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Lid van de commissie van beroep voor de WOZ-examens Stichting Vakexamen Makelaardij
Inspecteur 's Rijksbelasting 1973
Wetenschappelijk medewerker Rijksuniversiteit te Groningen 1976
Gerechtsauditeur Hoge Raad 10380
Rechterplaatsvervanger rechtbank Arnhem 251181
Rechter rechtbank Middelburg 70284
Raadsheer Hof Den Haag 240786
Rechterplaatsvervanger rechtbank Middelburg 241086 Ontslag 140897 KB 97.003764.
Vice-president Hof Den Haag 10195
NU
Hoge Raad Advocaat-Generaal 060397-GOG080604
Hoge Raad raadsheer 010903
NEVENFUNCTIES
Plaatsvervangend Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba 020689
Tevens Lid van de Raad van Beroep voor Belastingzaken aldaar
Andere rollen in de fiscale sfeer redactie enz.
vaste medewerker Belastingblad, FED Fiscaal Weekblad en Weekblad Fiscaal Recht 0101-1984
Lid algemeen bestuur Vereniging voor Belastingwetenschap
Lid Adviescommissie Bezwaren Stichting Kennisontwikkeling HBO
Lid bestuur Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
voorzitter Geschillencommissie Bankzaken en Hypothecaire Financieringen Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken
C1997-080604 Hop bijbanenregister Hoge RaadA.W. Baron van
NLRM 71
President-plaatsvervanger arrondissementskrijgsraad Den Bosch 60466H. Baron van1033
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94
Raio rechtbank Maastricht 11059
Secretaris 1e klasse arrondissementsparket Maastricht 10260
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Maastricht 10962
Idem rechtbank Amsterdam 10564
Als stagiair werkzaam in bankwezen te Amsterdam 10564
Substituut-griffier rechtbank Amsterdam 201065
Rechter rechtbank Maastricht 160968
Vice-president rechtbank Maastricht 40179B. 0416
NLRM 71 80
Waarnemend griffier rechtbank Breda 281141
Substituut-griffier Idem 30943
Lid Hof van Justitie Nederlandse Antillen 300150
Kantonrechterplaatsvervanger Enschede 130667
Idem Almelo 130667
Kantonrechter Enschede 210669H.J.1040
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Advocaat en Procureur te Oldenzaal
Rechterplaatsvervanger rechtbank Almelo 230281
Rechter rechtbank Almelo 210182
Kantonrechterplaatsvervanger Almelo 50782
Kantonrechterplaatsvervanger Enschede 190386
Kantonrechterplaatsvervanger Almelo 310792-GOG300504
Kantonrechterplaatsvervanger Enschede 310792-GOG300504
NU
Almelo Vice-president 250288
NEVENFUNCTIES
Secretaris Stichting Vrienden van het Stift Weerselo
Lid Ethische commissie 'Onderzoek op mensen' ESOM bij Medisch Spectrum Twente
Secretaris Oldenzaalse schaakvereniging Ons Genoegen
Lid financiŽle commissie van de Oldenzaalse carnavalsvereniging De Kadolstremennekes
Voorzitter Vereninging Oldenzaalse Grachtenhuizen
Lid bestuur Gelderman Stichting Oldenzaal
Voorzitter Stichting "de Twentse Beiaard
C1997-171004 Hop bijbanenregister Almelo
Onderzoeksvraag Hop:
Inleiding. Geld is macht en macht is recht. Deze is vroeger een advocaat geweest waarbij ik verwijs naar de NOvA norm!
Is het mogelijk dat burgers die te maken krijgen met grote en machtige ondernemers die gelinkt kunnen worden aan invloedrijke advocatenkantoren, lees advocatenkantoren waar advocaten ook het rechterbijbaantje vervullen, hierdoor op de ťťn of andere wijze hun invloed via de rechterlijke macht kunnen uitoefenen om de wederpartij uit te kunnen schakelen door partijdige rechtspraak en/of door advocaten die zich niet en/of onvoldoende voor de kleine burger willen inzetten wellicht met een verborgen agenda?
Het is mij opgevallen dat rechters met een advocatenbijbaan het kantoor waar zij werken vaak verborgen proberen te houden!
Wie weet bij welk kantoor INDEN advocaat is geweest en heeft dit kantoor op dit moment nog steeds advocaten met rechterbaantjes en behandeld INDEN dit soort zaken en welke partij wint in zulke zaakjes?
Almelo is een kleine rechtbank en ik zou graag in contact willen komen met burgers die het bijbanenregister van de rechtbank Almelo en het arrondissementsparket Almelo willen bijhouden. Interesse hebben om feitelijke informatie te verzamelen.P.0445
NLRM 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2570
Lid commissie gemengde accomodaties Kunstraad gemeente Amsterdam 011103-010104
Voorzitter Prinsengrachtreeks Amsterdam 010100-230605
Raadsheer in het gerechtshof te Amsterdam, ondernemingskamer en tweede burgerlijke kamer
Lid van de Evaluatiecommissie wet op de rechtsbijstand van de Vereniging voor Rechtshulp
Juridisch medewerker van de Volkskrant
Raadsheerplaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Utrecht Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 241189
Rechter rechtbank Amsterdam 281290
Raadsheer Hof Amsterdam 230793
Rechterplaatsvervanger rechtbank Amsterdam 60883-GOG041104
NU
Amsterdam Hof Vice-president 060201
Centrale Raad van Beroep Raadsheer-plaatsvervanger 090594
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Scheidsgerecht voor Spoorwegpersoneel Utrecht
Medewerker Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging TCR Amsterdam
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie Amsterdam
Resident Twinning Advisor Support to the establisment of Court of Appeals in the Republic of Turkey 01-01-2006 01-06-2007
C1997-150806 Hop bijbanenregister Amsterdam
185 De R.J.F. Thiessen-norm Geconditioneerde marketing in de rechtspraak inzake omgang en gezag na echtscheiding.
(Indien er sprake is van het gevaar "angst van het kind voor vader" na echtscheiding is het niet nodig na te ga te gaan of de moeder iets te verwijten is!)
Het is met oog op bij het kind levende angst voor vader en de omstandigheid dat er reeds lange tijd geen omgang heeft plaatsgevonden met vader raadzaam omgang onder professionele begeleiding van kind en vader plaats te laten vinden zodat in een neutrale omgeving contact tussen kind en vader kan worden hersteld. Partijen dienen zich te wenden tot het omgangshuis voor begeleide omgang op de door het omgangshuis te stellen data, tijdstippen en voorwaarden. Het gevaar! Hop waarschuwt voor dit soort geconditioneerde marketing in de rechtspraak. Er sprake van "doorgestoken kaart in de rechtspraak" en de waarde die aan zo'n uitspraak gehecht moet worden is een illusie. De moeder die hier vervolgens niet aan wil meewerken komt hier stelselmatig ongestoord mee weg zolang het rechtersleger blijft weigeren na te gaan of de moeder inzake het gevaar "angst van het kind voor vader" na echtscheiding iets te verwijten valt.

 A.L.V. van 0928 Jhr.
NLRM 80 87 88/89 90 91
Advocaat en Procureur Den Haag 1959
Kantonrechterplaatsvervanger Den Haag 30775
Kantonrechterplaatsvervanger Delft 280478
Rechter rechtbank Maastricht 60181H.0238
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 2577
NU
Den Haag Rechterplaatsvervanger 010782
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C1997-090704 Hop bijbanenregister Den HaagJ. 0857
NLRM 95 96 97 98 99 00 01 2579 Lid Adviescommissie Strafrecht Nederlandse Orde van Advocaten
Advocaat Amsterdam kantoor Nauta Dutilh beŽdiging 1983
Lid Adviescommissie Wetgeving NOVA Strafrecht
NU
Haarlem Rechterplaatsvervanger 130994
C090704 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN
C100801090704 Hop bijbanenregister Haarlem

 

 

Publicatie nevenfuncties rechters & Officieren van Justitie op internet door Hop sloeg in als een bom


(210) 1998 CDA Minister van Justitie adviseerde Hop om tegen rechters te procederen om bijbanenwetgeving te handhaven
(329) CDA Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn registers nevenfuncties rechters beter gaan functioneren"
(276) Met de publicatie van hun rechter bijbanen is de(CHRISTELIJKE) advocaat die ook het bijbaantje rechter vervuld niet zo blij
(50) Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen). Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan......... schrijft vervolgens de volgende CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(53) Jeugdzorgindustrie Nederland opende zelfs een helpdesk om jeugdzorgpersoneel tegen Hop bij te staan met gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen
(griffier) Nederlandse Vereniging van Gemeenten VNG opende ook al een helpdesk tegen Hop om ambtenaren en gemeenten bij te staan
Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat (Groep) Hop moet worden doodgezwegen".
Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.
Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.
Informant Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.
(21) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter A
(22) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter B
(23) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter C
(24) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter D
(25) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter E
(26) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter F
(27) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter G
(28) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter H
(29) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter I
(30) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter J
(31) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter K
(32) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter L
(33) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter M
(34) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter N
(35) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter O
(36) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter P
(37) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Q
(38) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter R
(39) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter S
(40) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter T
(41) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter U
(42) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter V
(43) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter W
(45) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Y
(46) Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Letter Z
(Contact) Hop per E-mail voor verbetering van onjuiste gegevens van ťťn vermelding

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hij heeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.